You are on page 1of 121

GURU DAN CABARAN SEMASA

Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
1. ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN
SEMASA

1.1 Integrasi Nasional

Jan 2015
1.2 Pendemokrasian Pendidikan
1.3 Tonggak Pendidikan UNESCO
1.4 Globalisasi Dalam Pendidikan
1.5 Kepelbagaian Budaya
1.6 PengaruhPerkembangan TMK
1.7 Gejala Sosial

1. Integrasi Nasional
Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang
mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi
bersama, berintegrasi
di peringkat wilayah dan antara kaum, berasaskan
persamaan
hak dan keadilan
-Matlamat Wawasan 2020

Integrasi Nasional: Proses penyatuan antara kelompok-kelompok yang berbeza


latar belakang, menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai serta

Jan 2015
kepentingan bersama. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian
pemikiran dan hati antara etnik atau kaum.

CIRI-CIRI INTEGRASI NASIONAL

1 pertembungan dua atau lebih masyarakat dan budaya.


2 budaya baru dilahirkan menjadi milik bersama masyarakat dan budaya
berbeza.
3 Dalam budaya baru yang dibentuk, hilangnya identity masyarakat dan
perbezaan budaya.
4 Integrasi sosial boleh berlaku dalam sektor ekonomi, parti politik dan negara.

INTEGRASI NASIONAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Perpaduan nasional memerlukan proses sosialisasi dan orientasi yang berterusan


terhadap warganegaranya bagi menjamin kesinambungan norma, nilai dan
sosiobudaya sesuatu negara. Oleh yang demikian pendidikan menjadi agen sosial
yang terpenting dalam meneruskan kesinambungan masyarakat dan perpaduan
mereka.

taat setia
cintakan negara
patriotism
warganegara yang berwatak baik
rasional dan
dapat mengembangkan diri serta potensi ke arah kemajuan.

INTEGRASI NASIONAL DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Program RIMUP dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 2007 yang meliputi:

i Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik.


ii Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan.
iii Modul Aktiviti Kokurikulum.
iv Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat.
v Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme.

Objektif utama RIMUP adalah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid
yang terdiri daripada pelbagai kaum melalui aktiviti terancang.

BAGAIMANA CONTOH TERSEBUT MENJADI ISU KEPADA CABARAN


PENDIDIKAN MASA KINI

Jan 2015
a- Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2012-2025

b- Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

c- Memperkasakan Bahasa Kebangsaan

d- Sekolah Satu Sistem

e- Sekolah Wawasan

f- NKRA (National Key Results Areas) dalam Pendidikan

Projek Permata Negara


Sekolah Berprestasi Tinggi selepas Sekolah Kluster
Program Literasi dan Numerasi.

g- Konsep 1 Malaysia

KESAN INTEGRASI NASIONAL TERHADAP:

a- Murid : Menjadikan seorang murid yang mempunyai asas kepercayaan


yang tinggi terhadap negara bangsa

b- Guru : Menjadikan seseorang guru lebih komited dalam menjalankan


tugas sebagai agen integrasi nasional

c- Masyarakat : Melahirkan masyarakat yang sentiasa menjunjung budaya dan


cara hidup negara bangsa

d- Negara : Menjadikan negara ini sebagai sebuah negara yang berdaulat

2. PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Memastikan murid memperoleh persamaan hak yang sama rata dari


segi peluang mendapat pendidikan bermutu seperti rakan-rakan lain di
daerah, dalam dan luar Negara.

Rancangan lima Tahun dan Rancangan jangka Panjang (RRJP 3)


dan RMK 9.
Pendidikan wajib peringkat Asas (13 tahun ) kenaikan automatik
Ting 4.
Meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan.

Jan 2015
ISU-ISU

Latar belakang Kaum


Status sosioekonomi
Demografi
Geografi
Saiz Populasi mayarakat

Jan 2015
Jan 2015
Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan

Basmi buta huruf


Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Prasekolah untuk semua

Peningkatan Ekuti dan Kualiti input Pendidikan

Kualiti guru
Bahan P & P
Kemudahan Asas

Program Pembangunan Pendidikan

Skim Bantuan Pendidikan (Biasiswa)


Skim Pinjaman Buku Teks
Rancangan Makanan Tambahan
Skim Baucer Tuisyen

Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan

Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam Pengurusan
Pengagihan Sumber
Keperluan dengan pasaran kerja

Pendidikan Negara

Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan Swasta

Jan 2015
Pendidikan Untuk semua
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan Sarwajagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Penidikan bertaraf dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokraian pendidikan
Pendidikan berkualiti.

3.TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO


UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) :
Pertubuhan Pendidikan Saintifik, dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu).
ditubuhkan pada tahun 1945. Tujuan penubuhannya adalah untuk menyumbang ke
arah kedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama
antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan.

Malaysia menyertai UNESCO secara rasmi pada 16 Jun 1958. Penyertaan Malaysia
ialah bertujuan untuk memastikan kepentingannya dalam memajukan sektor teras
UNESCO iaitu pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi terus terpelihara.

Tonggak Pendidikan UNESCO adalah berdasarkan kepada :

1 Murid belajar untuk tahu

2 Murid belajar untuk membuat

3 Murid belajar untuk menjadi apa

4 Murid belajar untuk hidup bersama

Jan 2015
i Memenuhi Keperluan Pembelajaran Asas

ii Membentuk Wawasan

iii Akses Universal dan Mempromosikan Ekuiti

iv Fokus Terhadap Pembelajaran

v Memperluas Cara dan Skop Pendidikan Asas

vi Menambah baik Persekitaran Untuk Pembelajaran

vii Memperkukuhkan Perkongsian

viii Membangunkan Konteks Dasar Yang Membantu

ix Menggerakkan Sumber

x Memperkukuh Perpaduan Antarabangsa

Membudayakan Perpaduan, Meraikan Kepelbagaian

Sektor teras UNESCO

Jan 2015
Pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi

Kejayaan sekolah Menurut UNESCO

Pengurus punyai kuasa autonomi


Memperkasakan kapasiti
Struktur terurus
Ukuran prestasi
Pemantauan prestasi
Kawalan sumber
Ketelusan

Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO

Memenuhi keperluan pembelajaran asas


Membentuk wawasan
Akses kepada universal
Fokus kepada pembelajaran
Perluasan skop
Penambahbaikan persekitaran
Perkukuhkan perkongsian
Pembangunan dasar
Gerakkan sumber
Perpaduan antarabangsa

Dasar KPM dan Kaitannya Dengan Tonggak UNESCO

Perkembangkan potensi individu


Tingkatkan kreativiti
Sistem pendidikan yang cekap/bertaraf dunia
Pusat kecemerlangan pendidikan
Tingkatkan martabat pendidikan

Pembangunan Modal Insan KPM

Perkembangkan potensi
Punyai pelbagai kemahiran

Jan 2015
Bentuk peribadi
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran ICT
Pembelajaran sepanjang hayat
Nilai yang Tinggi supaya menjadi pemimpin berkesan

4. Globalisasi Dalam Pendidikan


Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan
saling berkaitan antara satu sama lain. Langit sesebuah negara terbuka
luas untuk dimasuki pelbagai maklumat yang disalur menerusi pelbagai
perantaraan media komunikasi : internet/elektronik/teknologi siber.
Perhubungan menjadi singkat.

Globalisasi menjangkau sempadan :

Ekonomi
Teknologi
Bahasa
Budaya
idiologi
politik
segenap aspek kehidupan

Jan 2015
Trend Globalisasi Pendidikan

Pembelajaran berterusan
Penggunaan Teknologi
Pengurusan Pendidikan
Pembentukan Jati diri
Kualiti guru

Cabaran

Pembelajaran Berterusan (Penubukan OUM)


Melaksanakan Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Pengurusan Pendidikan
Pembentukan Jati Diri Murid

Perubahan Pendidikan Negara

KSSR
PPPM
PBS
Sekolah Bestari : Pengguaan komputer / multimedia
Projek Sekolah Net : Local Area Network
Projek Smart Net : jaringan komputer drp pelbagai sumber : guru
fasilitator
Projek Sekolah Vista : Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik
darjah. Murid komunikasi secara elektronik dgn rakan.

KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

Pembelajaran sepanjang hayat


Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran teknologi
Kesediaan kognitif
Warga negara bertanggungjawab

Cabaran Kesediaan Guru Melaksanakan Perubahan

Menurut Harvey (1990)

Jan 2015
Kurang rasa kepunyaan
Kurang berfaedah : kekal amalan sedia ada
Pertambahan Beban
Kurang Sokongan Pendidikan
Menyendiri
Perbezaan Tahap Pengetahuan dan Kemahiran
Perubahan yang kerap dan mendadak

Cabaran Globalisasi

Kesediaan Guru
Kurang rasa kepunyaan
Pertambahan beban
Kekurangan sokongan pengurusan
Pengurusan pendidikan
Sikap Guru
Perbezaan Tahap Pengetahuan
Perubahan yang kerap
Penggunaan teknologi
Pembentukan jati diri
Budaya sekolah
Perkembangan profesionalisme guru
Pembelajaran Berbantu komputer

Perisian latih tubi


Perisian tutorial
Perisian simulasi
Perisian permainan
Perisian penyelesaian masalah

Pengurusan Maklumat Sekolah

Permudahkan urusan
Tingkatkan kecekapan
Kurangkan beban
Jimatkan masa

Jan 2015
Penempatan pelajar
Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar
Pengagihan sumber
Rekod stok dan inventori

Perkembangan profesionalisme Guru

Memimpin perubahan
Utamakan daya pengeluaran
Perkembangan semasa
Perkembangan teknologi
Perubahan inovasi

Cabaran Profesionalisme Guru

Tumpuan tiada berkaitan


Tumpuan berkaitan peribadi
Tumpuan berkaitan tugas
Tumpuan berkaitan kesan

Impak Globalisasi Kepada perkembangan Profesion Guru

Berdaya saing
Hubungan Sumber Pendidikan
Kemahiran berbahasa
Komunikasi Merentas Budaya
Produk dan Perkhidmatan sesuai untuk keperluan global
Keupayaan Nilai Antarabangsa / sejagat : Dunia aman
Peningkatan Bilangan Institusi
Penyebaran Teknologi
Wujud sistem pendidikan untuk Ciat Rasa Global

Kesan Negetif

Jan 2015
Negara lemah ditindas
Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan Mendalam
Permintaan Pasaran tenaga kerja
Meminggirkan Bahasa Melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkormersilan Pendidikan (20% pej bumi di IPTS)
Penafian Pendemokrasian Pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis

5. KEPELBAGAIAN BUDAYA

Kepelbagaian sosio-budaya realiti ke Malaysiaan

Setiap anak memiliki potensi dan kekuatan

Perlu Keadilan
Peluang Pendidikan Untuk semua
Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
Program sekolah berkembar

Jan 2015
Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosio-Budaya

SK sebagai Peneraju sistem Pendidikan Negara


Kelayakkan Pelajar jadi penentu
Pindaan Akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan Mutu Pendidikan Guru
Peluang Latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakkan
Kuasai pelbagai Bahasa.

6. PENGARUH PERKEMBANGAN TMK


Dalam bidang pendidikan peranan TMK bukan hanya membantu tugas-
tugas pengurusan dan pentadbiran tetapi sebagai alat mengayakan
persekitaran PdP.

Suasana lebih Kondusif


Mudah hasilkan Bahan
Kepelbagaian Media
Maklumat Pelbagai

Asas Penting TMK

Mengumpul maklumat
Memanipulasi maklumat
Bagaimana Maklumat digunakan

Perubahan : Teknologi Maklumat

Kuasa Penggerak
Pelaksana
Pemudah Bertindak
Kaedah Perubahan
Permulaan Perubahan

Jan 2015
Implikasi TMK

Ubah cara bekerja


Keputusan Terancang
Mampu Urus Kawal selia
Komunikasi lebih kepada interpersonal.

Komputer Dalam Pendidikan

PJJ
Reformasi Dalam Pendidikan
Mudah Memberi maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman

7. GEJALA SOSIAL
Merangkumi pelbagai perlakuan negatif yang bertentangan dengan tata
susila dan nilai-nilai murni.

Kesalahan Jenayah
Kesalahan Gengterisme
Kesalahan Kurang Sopan

Jan 2015
Punca Gejala Sosial

Globalisasi dan Modenisasi


Keruntuhan Institusi Keluarga
Media Massa
ICT
Kelemahan Undang-Undang
Sikap Remaja
Sikap Ibu Bapa

Kesan Negatif

Kepada Individu Sendidri


Menjejaskan Negara
Keruntuhan Nilai Negara

Tangani Gejala Sosial

Peranan Ibu Bapa


Peruntukan Undang-undang
Pendekatan Akademik
Didikan Agama
Peranan Ahli Masyarakat

Jan 2015
2. GURU DAN PERUNDANGAN

1 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam


(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

2 Akta Pendidikan 1996

Profesion Perguruan adalah antara jenis pekerjaan yang penting dalam


proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara.

Profesion paling utama dalam penyerapan ilmu pengetahuan kepada


individu dan masyarakat.

Dalam era globalisasi peranan guru semakin mencabar. Oleh itu kualiti
dan martabat perguruan perlu sentiasa dipertingkatkan.

Peraturan-peraturan awam (Kelakuan dan tatatertib) seperti di atas


diperkenalkan untuk menjadi panduan guru.

Tujuan utama peraturan untuk menjaga imej Kerajaan khasnya dan


Perkhidmatan Awamnya.

Tindakan Tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi


menghukum pegawai Awam yang melanggar mana-mana peraturan
supaya dapat memperbaiki tingkah laku pada masa hadapan.

Jan 2015
Rancangan lima Tahun dan Rancangan jangka Panjang (RRJP 3)
dan RMK 9.
Pendidikan wajib peringkat Asas (13 tahun ) kenaikan automatik
Ting 4.
Meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan.

ISU-ISU

Latar belakang Kaum


Status sosioekonomi
Demografi
Geografi
Saiz Populasi mayarakat

Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan

Basmi buta huruf


Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Prasekolah untuk semua

Peningkatan Ekuti dan Kualiti input Pendidikan

Kualiti guru
Bahan P & P
Kemudahan Asas

Program Pembangunan Pendidikan

Jan 2015
Skim Bantuan Pendidikan (Biasiswa)
Skim Pinjaman Buku Teks
Rancangan Makanan Tambahan
Skim Baucer Tuisyen

Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan

Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam Pengurusan
Pengagihan Sumber
Keperluan dengan pasaran kerja

Pendidikan Negara

Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan Swasta
Pendidikan Untuk semua
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan Sarwajagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Penidikan bertaraf dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokraian pendidikan

Jan 2015
Pendidikan berkualiti.

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DI
MALAYSIA

1 Pengenalan undang-undang di
Malaysia

Kaum guru mula menjadi sasaran


tindakan mahkamah.
Mentaliti masyarakat sedia ambil
tindakan mahkamah.
Trend di negara maju merebak ke
negara ini.
Guru merasakan profesion
pendidikan terdedah kpd pelbagai
risiko.
Kesedaran masyarakat tentang
setiap individu berhak mendapat
peluang pendidikan yang adil dan
saksama.
Fenomena baru bush lawyer
children: unsur ancaman tindakan

Jan 2015
mahkamah kpd guru yg mengambil
tindakan disiplin.
Merotan pelajar dan tindakan fizikal
dikecam masyarakat.
Pengucapan berbentuk serangan
emosi dgn kata-kata kasar ketika
marah.
Guru pilih kasih : diskriminasi
Perbuatan fitnah.

2 Hubungan pendidikan dgan undang-


undang semakin rapat : akta
3 Undang-undang Pendidikan suatu
system peraturan yang mengawal
tingkahlaku ahli masyarakat.
4
5 Guru harus boleh membezakan
perkara yg boleh dilakukan dgn
perbuatan yg patut dielakkan bagi
mengurangkan risiko tindakan
mahkamah.
6
7 Guru dan pihak sekolah perlu jelas
tentang tindakan yg boleh diambil
ketika menghadapi sesuatu tindakan
mahkamah.

Jan 2015
SUMBER UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

Undang-undang di Malaysia
Jenayah
- mencegah kesalahan bunuh/
rompak/seks : Hukuman penjara/
denda wang
Sivil
- individu dicederakan : Ganti rugi
eg: Guru cederakan fizikal pelajar

KLASIFIKASI UNDANG-UNDANG DI
MALAYSIA

Undang-undang bertulis
- Sumber undang-undang yg penting.
Perlembagaan Persekutuan &

Jan 2015
Perlembagaan negeri : diluluskan
oleh Parlimen & Dewan Undangan
Negeri.
- Undang-undang yg diluluskan di
Parlimen dipanggil Akta & yg
diluluskan di peringkat negeri di
panggil enakmen. Di Sabah &
Sarawak dipanggil Ordinan.

Undang-undang tidak bertulis

SISTEM MAHKAMAH DI MALAYSIA

Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi : (Penjara 10 Th)
Mahkamah Sesyen
Mahkamah Majestret
Mahkamah Penghulu

Jan 2015
FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PENINGKATAN DALAM KES MAHKAMAH
TERHADAP GURU

Kesedaran masyarakat tentang hak


individu selaras dengan peningkatan
tahap pengetahuan, kemajuan
sosioekonomi dan TMK.

Penglibatan masyarakat dalam proses


pendidikan secara lebih aktif.

Pendemokrasian Pendidikan
mengurangkan peranan PIBG dan Guru
kepada pihak Majlis Daerah.

Kesedaran pelajar mengenai had


tanggungjawab dan tugas guru.

Pelajar kini lebih mengetahui hak


undang-undang mereka.

Jan 2015
Perbuatan fitnah an pemberian nasihat
yang cuai
- memburuk-burukkan pelajar dan
waris : samsing, sundal, tiada
harapan dll
- penyebaran maklumat secara
tertulis
Nasihat untuk ke IPT tidak tepat :
Syarat dan keperluan.

Kecuaian pendidikan. Peringkat umar


tertentu masuk sekolah. Keselamatan /
kecederaan fizikal. Pelajar cedera di
padang / makmal siapa
tanggungjawab : guru / sekolah

Urusan rekod pelajar yang berbentuk


Sulit. Mahkamah / ibubapa tidak boleh
ambil aporan sulit pelajar. Bukti
mahkamah dibolehkan.

Cadangan
Pengetahuan dan pemahaman
tentang perkara yang tidak

Jan 2015
sepatutnya dilakukan. Pengetahuan
yang tepat dan jelas perlu.
Mengambil langkah pengcegahan dan
mengelakkan daripada membuat
penulisan berbentuk fitnah.

Jan 2015
2. PENDEMOKKRASIAN PENDIDIKAN

Memastikan murid memperoleh persamaan hak yang sama rata dari


segi peluang mendapat pendidikan bermutu seperti rakan-rakan lain di
daerah, dalam dan luar Negara.

Rancangan lima Tahun dan Rancangan jangka Panjang (RRJP 3)


dan RMK 9.
Pendidikan wajib peringkat Asas (13 tahun ) kenaikan automatik
Ting 4.
Meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan.

Jan 2015
ISU-ISU

Latar belakang Kaum


Status sosioekonomi
Demografi
Geografi
Saiz Populasi mayarakat

Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan

Basmi buta huruf


Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Prasekolah untuk semua

Peningkatan Ekuti dan Kualiti input Pendidikan

Kualiti guru
Bahan P & P
Kemudahan Asas

Program Pembangunan Pendidikan

Skim Bantuan Pendidikan (Biasiswa)


Skim Pinjaman Buku Teks
Rancangan Makanan Tambahan
Skim Baucer Tuisyen

Jan 2015
Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan

Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam Pengurusan
Pengagihan Sumber
Keperluan dengan pasaran kerja

Pendidikan Negara

Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan Swasta
Pendidikan Untuk semua
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan Sarwajagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Penidikan bertaraf dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokraian pendidikan
Pendidikan berkualiti.

Jan 2015
3. TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

Pertubuhan Pendidikan Sainstifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa


Bersatu

(192 negara)

Murid belajar untuk tahu


Belajar untuk membuat
Belajar untuk menjadi apa
Belajar untuk hidup bersama

Sektor teras UNESCO

Pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi

Kejayaan sekolah Menurut UNESCO

Pengurus punyai kuasa autonomi


Memperkasakan kapasiti
Struktur terurus
Ukuran prestasi
Pemantauan prestasi
Kawalan sumber
Ketelusan

Jan 2015
Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO

Memenuhi keperluan pembelajaran asas


Membentuk wawasan
Akses kepada universal
Fokus kepada pembelajaran
Perluasan skop
Penambahbaikan persekitaran
Perkukuhkan perkongsian
Pembangunan dasar
Gerakkan sumber
Perpaduan antarabangsa

Dasar KPM dan Kaitannya Dengan Tonggak UNESCO

Perkembangkan potensi individu


Tingkatkan kreativiti
Sistem pendidikan yang cekap/bertaraf dunia
Pusat kecemerlangan pendidikan
Tingkatkan martabat pendidikan

Pembangunan Modal Insan KPM

Perkembangkan potensi
Punyai pelbagai kemahiran
Bentuk peribadi
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran ICT
Pembelajaran sepanjang hayat
Nilai yang Tinggi supaya menjadi pemimpin berkesan

Jan 2015
4. DALAM PENDIDIKAN

Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan
saling berkaitan antara satu sama lain. Langit sesebuah negara terbuka

Jan 2015
luas untuk dimasuki pelbagai maklumat yang disalur menerusi pelbagai
perantaraan media komunikasi : internet/elektronik/teknologi siber.
Perhubungan menjadi singkat.

Globalisasi menjangkau sempadan :

Ekonomi
Teknologi
Bahasa
Budaya
idiologi
politik
segenap aspek kehidupan

Trend Globalisasi Pendidikan

Pembelajaran berterusan
Penggunaan Teknologi
Pengurusan Pendidikan
Pembentukan Jati diri
Kualiti guru

Cabaran

Pembelajaran Berterusan (Penubukan OUM)


Melaksanakan Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Pengurusan Pendidikan
Pembentukan Jati Diri Murid

Perubahan Kurikulum

Sekolah Bestari : Pengguaan komputer / multimedia

Jan 2015
Projek Sekolah Net : Local Area Network
Projek Smart Net : jaringan komputer drp pelbagai sumber : guru
fasilitator
Projek Sekolah Vista : Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik
darjah. Murid komunikasi secara elektronik dgn rakan.

KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

Pembelajaran sepanjang hayat


Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran teknologi
Kesediaan kognitif
Warga negara bertanggungjawab

Cabaran Kesediaan Guru Melaksanakan Perubahan

Menurut Harvey (1990)

Kurang rasa kepunyaan


Kurang berfaedah : kekal amalan sedia ada
Pertambahan Beban
Kurang Sokongan Pendidikan
Menyendiri
Perbezaan Tahap Pengetahuan dan Kemahiran
Perubahan yang kerap dan mendadak

Cabaran Globalisasi

Kesediaan Guru
Kurang rasa kepunyaan
Pertambahan beban
Kekurangan sokongan pengurusan

Jan 2015
Pengurusan pendidikan
Sikap Guru
Perbezaan Tahap Pengetahuan
Peru ahan yang kerap
Penggunaan teknologi
Pembentukan jati diri
Budaya sekolah
Perkembangan profesionalisme guru

Pembelajaran Berbantu komputer

Perisian latih tubi


Perisian tutorial
Perisian simulasi
Perisian permainan
Perisian penyelesaian masalah

Pengurusan Maklumat Sekolah

Permudahkan urusan
Tingkatkan kecekapan
Kurangkan beban
Jimatkan masa
Penempatan pelajar
Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar
Pengagihan sumber
Rekod stok dan inventori

Perkembangan profesionalisme Guru

Jan 2015
Memimpin perubahan
Utamakan daya pengeluaran
Perkembangan semasa
Perkembangan teknologi
Perubahan inovasi

Cabaran Profesionalisme Guru

Tumpuan tiada berkaitan


Tumpuan berkaitan peribadi
Tumpuan berkaitan tugas
Tumpuan berkaitan kesan

Impak Globalisasi Kepada perkembangan Profesion Guru

Berdaya saing
Hubungan Sumber Pendidikan
Kemahiran berbahasa
Komunikasi Merentas Budaya
Produk dan Perkhidmatan sesuai untuk keperluan global
Keupayaan Nilai Antarabangsa / sejagat : Dunia aman
Peningkatan Bilangan Institusi
Penyebaran Teknologi
Wujud sistem pendidikan untuk Ciat Rasa Global

Kesan Negetif

Negara lemah ditindas

Jan 2015
Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan Mendalam
Permintaan Pasaran tenaga kerja
Meminggirkan Bahasa Melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkormersilan Pendidikan (20% pej bumi di IPTS)
Penafian Pendemokrasian Pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis

5. KEPELBAGAIAN BUDAYA

Kepelbagaian sosio-budaya realiti ke Malaysiaan

Jan 2015
Setiap anak memiliki potensi dan kekuatan

Perlu Keadilan
Peluang Pendidikan Untuk semua
Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
Program sekolah berkembar

Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualitu Pendidikan Malaysia (2001)

Pelbagaikan Pendekatan, kaedah dan Teknik


Bahan sokongan yang releven
Penilaian dan Penambahbaikan Berterusan

Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosio-Budaya

SK sebagai Peneraju sistem Pendidikan Negara


Kelayakkan Pelajar jadi penentu
Pindaan Akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan Mutu Pendidikan Guru
Peluang Latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakkan
Kuasai pelbagai Bahasa.

6. PENGARUH TMK

Suasana lebih Kondusif


Mudah hasilkan Bahan
Kepelbagaian Media

Jan 2015
Maklumat Pelbagai

Asas Penting TKM

Mengumpul maklumat
Memanipulasi maklumat
Bagaimana Maklumat digunakan

Perubahan : Teknologi Maklumat

KuasaPenggerak
Pelaksana
Pemudah ertindak
Kaedah Perubahan
Permulaan Perubahan

Implikasi TMK

Ubah cara bekerja


Keputusan Terancang
Mampu Urus Kawal selia
Komunikasi lebih kepada interpersonal.

Komputer Dalam Pendidikan

PJJ
Reformasi Dalam Pendidikan
Mudah Memberi maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman

Jan 2015
7.GEJALA SOSIAL

Kesalahan Jenayah
Kesalahan Gengterisme
Kesalahan Kurang Sopan

Punca Gejala Sosial

Globalisasi dan Modenisasi


Keruntuhan Institusi Keluarga
Media Massa
ICT
Kelemahan Undang-Undang

Jan 2015
Sikap Remaja
Sikap Ibu Bapa

Kesan Negatif

Kepada Individu Sendidri


Menjejaskan Negara
Keruntuhan Nilai Negara

Tangani Gejala Sosial

Peranan Ibu Bapa


Peruntukan Undang-undang
Pendekatan Akademik
Didikan Agama
Peranan Ahli Masyarakat

2. GURU DAN PERUNDANGAN

Jan 2015
3 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

4 Akta Pendidikan 1996

Profesion Perguruan adalah antara jenis pekerjaan yang penting dalam


proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara.

Profesion paling utama dalam penyerapan ilmu pengetahuan kepada


individu dan masyarakat.

Dalam era globalisasi peranan guru semakin mencabar. Oleh itu kualiti
dan martabat perguruan perlu sentiasa dipertingkatkan.

Peraturan-peraturan awam (Kelakuan dan tatatertib) seperti di atas


diperkenalkan untuk menjadi panduan guru.

Tujuan utama peraturan untuk menjaga imej Kerajaan khasnya dan


Perkhidmatan Awamnya.

Tindakan Tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi


menghukum pegawai Awam yang melanggar mana-mana peraturan
supaya dapat memperbaiki tingkah laku pada masa hadapan.

Jan 2015
Jan 2015
MEMBANGUN DUNIA BARU ISLAM

MALIK BIN NABI

PENGANTAR : AFIF MUHAMMAD

Malik bin Nabi lahir di Constantine, Aljazair ; 1905. Lulusan Insinur


Elektro : Paris. Meninggal 1973.

Gabungan dua buku:

Unsur-unsur Pembangunan Peradaban


Problem Pemikiran di Dunia Islam

Perlunya kaum Muslimin bangkit dari keterbelakangan akibat


penjajahan untuk membangun peradaban baru

Formula sederhana : Kaum Muslimin harus kembali ke pangkalnya dan


mengamil nilai-nilai yang baik dari luar.

Jan 2015
1 Unsur-unsur Pembangun Peradaban

Kejatuhan Baghdad kepada Tartar 1258 M


Penemuan Jalur perdagangan laut Abad 15
Kekhalifahan Islam hilang
Dinasti Moghul memeluk Islam
Penemuan Benua Amerika dan tanjung harapan terjadi
Dinasti Turki Uthmani muncul abad ke 15.
Period moden dunia Islam semakin lemah bidang politik.
Satu demi satu jadi jajahan Barat (Kecuali Turki, Hijaz, ersia
dan Afghanistan)
Pertembungan Dunia Islam dgn Barat memperlihatkan Islam
tidak berdaya dan penerima pasif pengaruh Barat.
Dunia Islam mula diwarnai faham kurafat dan adat istiadat
jauh dari Islam
Sorbone 1883 : Islam dianggap agama fanatik, melecehkan
ilmu pengetahuan dan meruntuhkan masy beradab.
Orientasi pembaharuan Barat oleh pemikir Muslim:
Muhammad Ali (Mesir) AhmadKhan (Pakistan) Mustafa
kamal (Turki) : Meniru Barat sebagai salah satu syarat
kemajuan kaum Muslim.
Berkiblat ke Barat wujud ancaman baru : ideologi dan filsafat
barat materialistik : bercanggah dengan ajaran islam.

Wujud dua problem

Kemunduran politik dan ekonomi


Ancaman ideologi Barat

Analisis Malek Bin Nabi : Faktor Keterkebelakangan Kaum


Muslim : Tiga Period

Period pra-peradaban
Di bawah bimbingan Rasullullah : Orang Badwi/Jahiliyah

Jan 2015
Diasuh Wahyu menerobos peradaban

Period peradaban
Saat orang Muslim capai kejayaan hingga Daulat
Muwahiddun: Pembangunan akal dan pemikiran rasional
yang belum lepas dari bimbingan wahyu.

Period pasca-peradaban
Sesudah jatuh Daulat Muwahhiddun hingga sekarang. Kaum
muslimin sudah terlepas daripada ajaran Islam asli.

Pemikiran Malek Bi Nabi di pengaruhi Karya Muhammad Abdul, Rasyid


Ridha dan Abd Rahman b. Masud al-Kawakibi

1.1 Masa Kini dan Sejarah

Peranan Politik dan Ideologi

Membentuk fenomina sosial dan pengaruh yang kuat dalam hati.


Menyusup dalam kalbu dan menjadikan orang memiliki prinsip dan
ideologi.

Jan 2015
Menguak jalan bagi bangsa-bangsa yang sedang tidur, membangunkan
potensi mereka yang sudah mati dan menyebarkan benih-benih ideologi
revival. Ucapan Jamaluddin Afghani menyingkap selimut bangsa
Muslim.

Sehingga 1918 M hanya kisah-kisah bisu dan sejarah Aljair tersimpan


dlm mezium. Pemikir reformatif muncul sekitar 1925 M.

Menghimpun dan Membangun

Telah lama dunia Islam berdiri di luar sejarah, seakan-akan ia tidak


memiliki tujuan, Seperti orang sakit yg telah pasrah, telah mati rasa dan
sakit sudah menjadi sebahagian dari dirinya.

Menjelang abad ini baru terdengar orang yang mengingatkan penyakit


yg dideritai.

Dunia Islam harus menanam benih menentang kebodohan dan


mengambil kayu pemukul melawan penjajah di bahagian lain harus
memiliki kekayaan agar tidak tekena penyakit kemiskinan.

Membangun sekolah

Merebut kemerdekaan

Membangun kilang-kilang

Dunia Islam sejak setengah abad ini telah banyak mengumpulkan


banyak produk peradaban Barat dan jauh dari usaha membangunkan
peradaban sendiri.

Jan 2015
Perputaran Abadi

Sejarah memiliki perputaran dan perjalanan yang berkesinambungan.


Sesekali merakam peristiwa-peristiwa besar dan capaian agung untuk
umat manusia dan pada ketika yang lain meluncur ke dasar paling
bawah dan tidur nyenyak.

Kita perlu berupaya melihat posisi dalam perputaran sejarah dan


memahami kondisi kita di dalamnya serta menemukan faktor yang
menyebabkan kemerosotan dan kemajuan kita.

Apabila kita sudah menemukan posisi kita dalam putaran sejarah maka
mudahlah kita untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
munculnya kebangkitan atau keterperosokkan kita dalam kehidupan.

Ibnu Khaldun

Hal pertama yang harus diketahui tentang sesuatu bangsa yang baru
bangkit, sedang sisa-sisa tidurnya yang panjang, adakah dia memiliki
sesuatu yang menjadi sebab kbangkitan.

Syarat pertama : Kesesuaian sejarah terhadap prinsip Qurani

PENDEMOKKRASIAN PENDIDIKAN

Jan 2015
Memastikan murid memperoleh persamaan hak yang sama rata dari
segi peluang mendapat pendidikan bermutu seperti rakan-rakan lain di
daerah, dalam dan luar Negara.

Rancangan lima Tahun dan Rancangan jangka Panjang (RRJP 3)


dan RMK 9.
Pendidikan wajib peringkat Asas (13 tahun ) kenaikan automatik
Ting 4.
Meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan.

ISU-ISU

Latar belakang Kaum


Status sosioekonomi
Demografi
Geografi
Saiz Populasi mayarakat

Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan

Basmi buta huruf


Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Prasekolah untuk semua

Peningkatan Ekuti dan Kualiti input Pendidikan

Kualiti guru

Jan 2015
Bahan P & P
Kemudahan Asas

Program Pembangunan Pendidikan

Skim Bantuan Pendidikan (Biasiswa)


Skim Pinjaman Buku Teks
Rancangan Makanan Tambahan
Skim Baucer Tuisyen

Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan

Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam Pengurusan
Pengagihan Sumber
Keperluan dengan pasaran kerja

Pendidikan Negara

Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan Swasta
Pendidikan Untuk semua

Jan 2015
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan Sarwajagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Penidikan bertaraf dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokraian pendidikan
Pendidikan berkualiti.

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DI
MALAYSIA

8 Pengenalan undang-undang di
Malaysia

Kaum guru mula menjadi sasaran


tindakan mahkamah.
Mentaliti masyarakat sedia ambil
tindakan mahkamah.
Trend di negara maju merebak ke
negara ini.
Guru merasakan profesion
pendidikan terdedah kpd pelbagai
risiko.
Kesedaran masyarakat tentang
setiap individu berhak mendapat

Jan 2015
peluang pendidikan yang adil dan
saksama.
Fenomena baru bush lawyer
children: unsur ancaman tindakan
mahkamah kpd guru yg mengambil
tindakan disiplin.
Merotan pelajar dan tindakan fizikal
dikecam masyarakat.
Pengucapan berbentuk serangan
emosi dgn kata-kata kasar ketika
marah.
Guru pilih kasih : diskriminasi
Perbuatan fitnah.

9 Hubungan pendidikan dgan undang-


undang semakin rapat : akta
10 Undang-undang Pendidikan suatu
system peraturan yang mengawal
tingkahlaku ahli masyarakat.
11
12 Guru harus boleh membezakan
perkara yg boleh dilakukan dgn
perbuatan yg patut dielakkan bagi
mengurangkan risiko tindakan
mahkamah.
13

Jan 2015
14 Guru dan pihak sekolah perlu jelas
tentang tindakan yg boleh diambil
ketika menghadapi sesuatu tindakan
mahkamah.

SUMBER UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA

Undang-undang di Malaysia
Jenayah
- mencegah kesalahan bunuh/
rompak/seks : Hukuman penjara/
denda wang
Sivil
- individu dicederakan : Ganti rugi
eg: Guru cederakan fizikal pelajar

KLASIFIKASI UNDANG-UNDANG DI
MALAYSIA

Jan 2015
Undang-undang bertulis
- Sumber undang-undang yg penting.
Perlembagaan Persekutuan &
Perlembagaan negeri : diluluskan
oleh Parlimen & Dewan Undangan
Negeri.
- Undang-undang yg diluluskan di
Parlimen dipanggil Akta & yg
diluluskan di peringkat negeri di
panggil enakmen. Di Sabah &
Sarawak dipanggil Ordinan.

Undang-undang tidak bertulis

SISTEM MAHKAMAH DI MALAYSIA

Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi : (Penjara 10 Th)
Mahkamah Sesyen
Mahkamah Majestret

Jan 2015
Mahkamah Penghulu

FAKTOR YANG MENYEBABKAN


PENINGKATAN DALAM KES MAHKAMAH
TERHADAP GURU

Kesedaran masyarakat tentang hak


individu selaras dengan peningkatan
tahap pengetahuan, kemajuan
sosioekonomi dan TMK.

Penglibatan masyarakat dalam proses


pendidikan secara lebih aktif.

Pendemokrasian Pendidikan
mengurangkan peranan PIBG dan Guru
kepada pihak Majlis Daerah.

Kesedaran pelajar mengenai had


tanggungjawab dan tugas guru.

Jan 2015
Pelajar kini lebih mengetahui hak
undang-undang mereka.

Perbuatan fitnah an pemberian nasihat


yang cuai
- memburuk-burukkan pelajar dan
waris : samsing, sundal, tiada
harapan dll
- penyebaran maklumat secara
tertulis
Nasihat untuk ke IPT tidak tepat :
Syarat dan keperluan.

Kecuaian pendidikan. Peringkat umar


tertentu masuk sekolah. Keselamatan /
kecederaan fizikal. Pelajar cedera di
padang / makmal siapa
tanggungjawab : guru / sekolah

Urusan rekod pelajar yang berbentuk


Sulit. Mahkamah / ibubapa tidak boleh
ambil aporan sulit pelajar. Bukti
mahkamah dibolehkan.

Jan 2015
Cadangan
Pengetahuan dan pemahaman
tentang perkara yang tidak
sepatutnya dilakukan. Pengetahuan
yang tepat dan jelas perlu.
Mengambil langkah pengcegahan dan
mengelakkan daripada membuat
penulisan berbentuk fitnah.

Jan 2015
2. PENDEMOKKRASIAN PENDIDIKAN

Memastikan murid memperoleh persamaan hak yang sama rata dari


segi peluang mendapat pendidikan bermutu seperti rakan-rakan lain di
daerah, dalam dan luar Negara.

Jan 2015
Rancangan lima Tahun dan Rancangan jangka Panjang (RRJP 3)
dan RMK 9.
Pendidikan wajib peringkat Asas (13 tahun ) kenaikan automatik
Ting 4.
Meningkatkan aksesibiliti, ekuiti dan kualiti pendidikan.

ISU-ISU

Latar belakang Kaum


Status sosioekonomi
Demografi
Geografi
Saiz Populasi mayarakat

Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan

Basmi buta huruf


Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Prasekolah untuk semua

Peningkatan Ekuti dan Kualiti input Pendidikan

Kualiti guru
Bahan P & P
Kemudahan Asas

Program Pembangunan Pendidikan

Jan 2015
Skim Bantuan Pendidikan (Biasiswa)
Skim Pinjaman Buku Teks
Rancangan Makanan Tambahan
Skim Baucer Tuisyen

Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan

Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam Pengurusan
Pengagihan Sumber
Keperluan dengan pasaran kerja

Pendidikan Negara

Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan Swasta
Pendidikan Untuk semua
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan Sarwajagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Penidikan bertaraf dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokraian pendidikan

Jan 2015
Pendidikan berkualiti.

3. TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

Pertubuhan Pendidikan Sainstifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa


Bersatu

(192 negara)

Murid belajar untuk tahu


Belajar untuk membuat
Belajar untuk menjadi apa
Belajar untuk hidup bersama

Sektor teras UNESCO

Pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi

Kejayaan sekolah Menurut UNESCO

Jan 2015
Pengurus punyai kuasa autonomi
Memperkasakan kapasiti
Struktur terurus
Ukuran prestasi
Pemantauan prestasi
Kawalan sumber
Ketelusan

Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO

Memenuhi keperluan pembelajaran asas


Membentuk wawasan
Akses kepada universal
Fokus kepada pembelajaran
Perluasan skop
Penambahbaikan persekitaran
Perkukuhkan perkongsian
Pembangunan dasar
Gerakkan sumber
Perpaduan antarabangsa

Dasar KPM dan Kaitannya Dengan Tonggak UNESCO

Perkembangkan potensi individu


Tingkatkan kreativiti
Sistem pendidikan yang cekap/bertaraf dunia
Pusat kecemerlangan pendidikan
Tingkatkan martabat pendidikan

Pembangunan Modal Insan KPM

Perkembangkan potensi
Punyai pelbagai kemahiran

Jan 2015
Bentuk peribadi
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran ICT
Pembelajaran sepanjang hayat
Nilai yang Tinggi supaya menjadi pemimpin berkesan

Jan 2015
4. DALAM PENDIDIKAN

Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan
saling berkaitan antara satu sama lain. Langit sesebuah negara terbuka
luas untuk dimasuki pelbagai maklumat yang disalur menerusi pelbagai
perantaraan media komunikasi : internet/elektronik/teknologi siber.
Perhubungan menjadi singkat.

Globalisasi menjangkau sempadan :

Ekonomi
Teknologi
Bahasa
Budaya
idiologi
politik
segenap aspek kehidupan

Trend Globalisasi Pendidikan

Pembelajaran berterusan
Penggunaan Teknologi
Pengurusan Pendidikan
Pembentukan Jati diri
Kualiti guru

Cabaran

Pembelajaran Berterusan (Penubukan OUM)


Melaksanakan Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Pengurusan Pendidikan

Jan 2015
Pembentukan Jati Diri Murid

Perubahan Kurikulum

Sekolah Bestari : Pengguaan komputer / multimedia


Projek Sekolah Net : Local Area Network
Projek Smart Net : jaringan komputer drp pelbagai sumber : guru
fasilitator
Projek Sekolah Vista : Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik
darjah. Murid komunikasi secara elektronik dgn rakan.

KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

Pembelajaran sepanjang hayat


Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran teknologi
Kesediaan kognitif
Warga negara bertanggungjawab

Cabaran Kesediaan Guru Melaksanakan Perubahan

Menurut Harvey (1990)

Kurang rasa kepunyaan


Kurang berfaedah : kekal amalan sedia ada
Pertambahan Beban
Kurang Sokongan Pendidikan
Menyendiri
Perbezaan Tahap Pengetahuan dan Kemahiran
Perubahan yang kerap dan mendadak

Cabaran Globalisasi

Jan 2015
Kesediaan Guru
Kurang rasa kepunyaan
Pertambahan beban
Kekurangan sokongan pengurusan
Pengurusan pendidikan
Sikap Guru
Perbezaan Tahap Pengetahuan
Peru ahan yang kerap
Penggunaan teknologi
Pembentukan jati diri
Budaya sekolah
Perkembangan profesionalisme guru

Pembelajaran Berbantu komputer

Perisian latih tubi


Perisian tutorial
Perisian simulasi
Perisian permainan
Perisian penyelesaian masalah

Pengurusan Maklumat Sekolah

Permudahkan urusan
Tingkatkan kecekapan
Kurangkan beban
Jimatkan masa
Penempatan pelajar

Jan 2015
Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar
Pengagihan sumber
Rekod stok dan inventori

Perkembangan profesionalisme Guru

Memimpin perubahan
Utamakan daya pengeluaran
Perkembangan semasa
Perkembangan teknologi
Perubahan inovasi

Cabaran Profesionalisme Guru

Tumpuan tiada berkaitan


Tumpuan berkaitan peribadi
Tumpuan berkaitan tugas
Tumpuan berkaitan kesan

Impak Globalisasi Kepada perkembangan Profesion Guru

Berdaya saing
Hubungan Sumber Pendidikan
Kemahiran berbahasa
Komunikasi Merentas Budaya
Produk dan Perkhidmatan sesuai untuk keperluan global
Keupayaan Nilai Antarabangsa / sejagat : Dunia aman
Peningkatan Bilangan Institusi
Penyebaran Teknologi
Wujud sistem pendidikan untuk Ciat Rasa Global

Jan 2015
Kesan Negetif

Negara lemah ditindas


Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan Mendalam
Permintaan Pasaran tenaga kerja
Meminggirkan Bahasa Melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkormersilan Pendidikan (20% pej bumi di IPTS)
Penafian Pendemokrasian Pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis

Jan 2015
5. KEPELBAGAIAN BUDAYA

Kepelbagaian sosio-budaya realiti ke Malaysiaan

Setiap anak memiliki potensi dan kekuatan

Perlu Keadilan
Peluang Pendidikan Untuk semua
Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
Program sekolah berkembar

Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualitu Pendidikan Malaysia (2001)

Pelbagaikan Pendekatan, kaedah dan Teknik


Bahan sokongan yang releven
Penilaian dan Penambahbaikan Berterusan

Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosio-Budaya

SK sebagai Peneraju sistem Pendidikan Negara


Kelayakkan Pelajar jadi penentu
Pindaan Akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan Mutu Pendidikan Guru
Peluang Latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakkan
Kuasai pelbagai Bahasa.

6. PENGARUH TMK

Jan 2015
Suasana lebih Kondusif
Mudah hasilkan Bahan
Kepelbagaian Media
Maklumat Pelbagai

Asas Penting TKM

Mengumpul maklumat
Memanipulasi maklumat
Bagaimana Maklumat digunakan

Perubahan : Teknologi Maklumat

KuasaPenggerak
Pelaksana
Pemudah ertindak
Kaedah Perubahan
Permulaan Perubahan

Implikasi TMK

Ubah cara bekerja


Keputusan Terancang
Mampu Urus Kawal selia
Komunikasi lebih kepada interpersonal.

Komputer Dalam Pendidikan

PJJ

Jan 2015
Reformasi Dalam Pendidikan
Mudah Memberi maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman

7.GEJALA SOSIAL

Kesalahan Jenayah
Kesalahan Gengterisme
Kesalahan Kurang Sopan

Punca Gejala Sosial

Jan 2015
Globalisasi dan Modenisasi
Keruntuhan Institusi Keluarga
Media Massa
ICT
Kelemahan Undang-Undang
Sikap Remaja
Sikap Ibu Bapa

Kesan Negatif

Kepada Individu Sendidri


Menjejaskan Negara
Keruntuhan Nilai Negara

Tangani Gejala Sosial

Peranan Ibu Bapa


Peruntukan Undang-undang
Pendekatan Akademik
Didikan Agama
Peranan Ahli Masyarakat

Jan 2015
2. GURU DAN PERUNDANGAN

5 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam


(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

6 Akta Pendidikan 1996

Profesion Perguruan adalah antara jenis pekerjaan yang penting dalam


proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara.

Profesion paling utama dalam penyerapan ilmu pengetahuan kepada


individu dan masyarakat.

Dalam era globalisasi peranan guru semakin mencabar. Oleh itu kualiti
dan martabat perguruan perlu sentiasa dipertingkatkan.

Peraturan-peraturan awam (Kelakuan dan tatatertib) seperti di atas


diperkenalkan untuk menjadi panduan guru.

Tujuan utama peraturan untuk menjaga imej Kerajaan khasnya dan


Perkhidmatan Awamnya.

Tindakan Tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi


menghukum pegawai Awam yang melanggar mana-mana peraturan
supaya dapat memperbaiki tingkah laku pada masa hadapan.

Jan 2015
Jan 2015
MEMBANGUN DUNIA BARU ISLAM

MALIK BIN NABI

PENGANTAR : AFIF MUHAMMAD

Malik bin Nabi lahir di Constantine, Aljazair ; 1905. Lulusan Insinur


Elektro : Paris. Meninggal 1973.

Gabungan dua buku:

Unsur-unsur Pembangunan Peradaban


Problem Pemikiran di Dunia Islam

Perlunya kaum Muslimin bangkit dari keterbelakangan akibat


penjajahan untuk membangun peradaban baru

Jan 2015
Formula sederhana : Kaum Muslimin harus kembali ke pangkalnya dan
mengamil nilai-nilai yang baik dari luar.

2 Unsur-unsur Pembangun Peradaban

Kejatuhan Baghdad kepada Tartar 1258 M


Penemuan Jalur perdagangan laut Abad 15
Kekhalifahan Islam hilang
Dinasti Moghul memeluk Islam
Penemuan Benua Amerika dan tanjung harapan terjadi
Dinasti Turki Uthmani muncul abad ke 15.
Period moden dunia Islam semakin lemah bidang politik.
Satu demi satu jadi jajahan Barat (Kecuali Turki, Hijaz, ersia
dan Afghanistan)
Pertembungan Dunia Islam dgn Barat memperlihatkan Islam
tidak berdaya dan penerima pasif pengaruh Barat.
Dunia Islam mula diwarnai faham kurafat dan adat istiadat
jauh dari Islam
Sorbone 1883 : Islam dianggap agama fanatik, melecehkan
ilmu pengetahuan dan meruntuhkan masy beradab.
Orientasi pembaharuan Barat oleh pemikir Muslim:
Muhammad Ali (Mesir) AhmadKhan (Pakistan) Mustafa
kamal (Turki) : Meniru Barat sebagai salah satu syarat
kemajuan kaum Muslim.
Berkiblat ke Barat wujud ancaman baru : ideologi dan filsafat
barat materialistik : bercanggah dengan ajaran islam.

Wujud dua problem

Kemunduran politik dan ekonomi


Ancaman ideologi Barat

Analisis Malek Bin Nabi : Faktor Keterkebelakangan Kaum


Muslim : Tiga Period

Jan 2015
Period pra-peradaban
Di bawah bimbingan Rasullullah : Orang Badwi/Jahiliyah

Diasuh Wahyu menerobos peradaban

Period peradaban
Saat orang Muslim capai kejayaan hingga Daulat
Muwahiddun: Pembangunan akal dan pemikiran rasional
yang belum lepas dari bimbingan wahyu.

Period pasca-peradaban
Sesudah jatuh Daulat Muwahhiddun hingga sekarang. Kaum
muslimin sudah terlepas daripada ajaran Islam asli.

Pemikiran Malek Bi Nabi di pengaruhi Karya Muhammad Abdul, Rasyid


Ridha dan Abd Rahman b. Masud al-Kawakibi

1.1 Masa Kini dan Sejarah

Peranan Politik dan Ideologi

Jan 2015
Membentuk fenomina sosial dan pengaruh yang kuat dalam hati.
Menyusup dalam kalbu dan menjadikan orang memiliki prinsip dan
ideologi.

Menguak jalan bagi bangsa-bangsa yang sedang tidur, membangunkan


potensi mereka yang sudah mati dan menyebarkan benih-benih ideologi
revival. Ucapan Jamaluddin Afghani menyingkap selimut bangsa
Muslim.

Sehingga 1918 M hanya kisah-kisah bisu dan sejarah Aljair tersimpan


dlm mezium. Pemikir reformatif muncul sekitar 1925 M.

Menghimpun dan Membangun

Telah lama dunia Islam berdiri di luar sejarah, seakan-akan ia tidak


memiliki tujuan, Seperti orang sakit yg telah pasrah, telah mati rasa dan
sakit sudah menjadi sebahagian dari dirinya.

Menjelang abad ini baru terdengar orang yang mengingatkan penyakit


yg dideritai.

Dunia Islam harus menanam benih menentang kebodohan dan


mengambil kayu pemukul melawan penjajah di bahagian lain harus
memiliki kekayaan agar tidak tekena penyakit kemiskinan.

Membangun sekolah

Merebut kemerdekaan

Membangun kilang-kilang

Jan 2015
Dunia Islam sejak setengah abad ini telah banyak mengumpulkan
banyak produk peradaban Barat dan jauh dari usaha membangunkan
peradaban sendiri.

Perputaran Abadi

Sejarah memiliki perputaran dan perjalanan yang berkesinambungan.


Sesekali merakam peristiwa-peristiwa besar dan capaian agung untuk
umat manusia dan pada ketika yang lain meluncur ke dasar paling
bawah dan tidur nyenyak.

Kita perlu berupaya melihat posisi dalam perputaran sejarah dan


memahami kondisi kita di dalamnya serta menemukan faktor yang
menyebabkan kemerosotan dan kemajuan kita.

Apabila kita sudah menemukan posisi kita dalam putaran sejarah maka
mudahlah kita untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
munculnya kebangkitan atau keterperosokkan kita dalam kehidupan.

Ibnu Khaldun

Hal pertama yang harus diketahui tentang sesuatu bangsa yang baru
bangkit, sedang sisa-sisa tidurnya yang panjang, adakah dia memiliki
sesuatu yang menjadi sebab kbangkitan.

Syarat pertama : Kesesuaian sejarah terhadap prinsip Qurani

Jan 2015
LAM-PT-05-06

REKOD KEHADIRAN PELAJAR


PROGRAM: PISMP 3.01 SEMESTER: 1 TAHUN : 2013

Nama : MOHD MUSLEH BIN YUNOS JABATAN : Jabatan Ilmu Pendidikan


IPG KPI
Kursus : Pengurusan Bilik Darjah dan Tingjah Laku KOD : EDU3104

NO.K/P
BI JUMLAH ANALISIS %
NAMA
L
KEHADIRAN kEHADIRAN
1 MOHD FAUZAN BIN RAMLI 920114035327
2 MOHAMAD FIKRI BASIRON 920821105697
3 MOHAMAD IZWAN ZAINAL ABIDIN 921023105611
MOHAMED HIRUL FAZLI MOHD
4 921205015967
SALLEH
MOHAMAD FIRDAUS MOHAMAD
5 IMAM 920505085911
ASMAWI
6 MOHAMMAD HASSAN ISMUN 920327105325
MOHAMAD SAIFULLAH HANIF
7 920518035569
MOHD NAWI
8 MOHD FAUZI MASBUR 900828105907
MOHD DHIYAUDDIN SOLIHIN B.
9 920627106135
HUSAINI
10 MUHAMAD NURSYAHID RAUB 920119015317
11 MUHAMAD RIDZUAN ISHAK 920305025623
12 MUHAMAD SAZELY BOHARI 920222106137
13 NAJWATUNNUR MOHD TOHAR 921128086058
14 NOR ADILAH IBRAHIM 920728025932
15 NORFARAAIN BT MASRIN 920124125828
16 NORLIYANA BT YAACOB 920421015932
17 NUR AMALINA HJ TAZIM 920524105690
18 NURAUFA MOHD ZAINI 921210146400
19 NURSURAYA HANI HAMDAN 920802086304
20 SITI NUR SYAHIDAH MOHD SUKRI 920823035020

Tanda Tangan Pensyarah :

Nama: MOHD MUSLEH BIN YUNOS

Tarikh :

Jan 2015
LAM-PT-05-06

REKOD KEHADIRAN PELAJAR


PROGRAM: PISMP 3.01 SEMESTER: 1 TAHUN : 2013

Nama : MOHD MUSLEH BIN YUNOS JABATAN : Jabatan Ilmu Pendidikan


IPG KPI
Kursus : Pengurusan Bilik Darjah dan Tingjah laku KOD : EDU3104

NO.K/P JUMLAH
BI ANALISIS %
NAMA
L Kehad
iran kEHADIRAN
1 MOHD FAUZAN BIN RAMLI 920114035327
2 MOHAMAD FIKRI BASIRON 920821105697
3 MOHAMAD IZWAN ZAINAL ABIDIN 921023105611
4 MOHAMED HIRUL FAZLI MOHD SALLEH 921205015967
MOHAMAD FIRDAUS MOHAMAD IMAM
5 920505085911
ASMAWI
6 MOHAMMAD HASSAN ISMUN 920327105325
MOHAMAD SAIFULLAH HANIF MOHD
7 920518035569
NAWI
8 MOHD FAUZI MASBUR 900828105907
9 MOHD DHIYAUDDIN SOLIHIN B. HUSAINI 920627106135
10 MUHAMAD NURSYAHID RAUB 920119015317
11 MUHAMAD RIDZUAN ISHAK 920305025623
12 MUHAMAD SAZELY BOHARI 920222106137
13 NAJWATUNNUR MOHD TOHAR 921128086058
14 NOR ADILAH IBRAHIM 920728025932
15 NORFARAAIN BT MASRIN 920124125828
16 NORLIYANA BT YAACOB 920421015932
17 NUR AMALINA HJ TAZIM 920524105690
18 NURAUFA MOHD ZAINI 921210146400
19 NURSURAYA HANI HAMDAN 920802086304
20 SITI NUR SYAHIDAH MOHD SUKRI 920823035020

Tanda Tangan Pensyarah :

Nama: MOHD MUSLEH BIN YUNOS

Tarikh :

Jan 2015
Jan 2015