You are on page 1of 6

BORANG M / KK

LAPORAN MESYUARAT PERJUMPAAN / AKTIVITI KO-KURIKULUM

1. Nama Persatuan / Kelab : .Pandu Puteri Tunas

2. Guru-Guru Penasihat Yang Bertugas 1: Yoong Hooi Cheng

2:.....................................................................................

3. Mesyuarat ke : .......1.......

a. Tarikh : 17.2.2012

b. Masa : 1.20p.m. 2.20p.m.

c. Tempat : Kelas 6K

4. Kehadiran Ahli :

a. Bilangan yang hadir : ..33...................................orang.

b. Bilangan yang tidak hadir : ..31...................................orang.

5. Laporan Aktiviti:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

6. Masalah yang timbul : a. .........................................................................................................

b. .........................................................................................................

c. ..........................................................................................................

7. Cadangan : a. ..........................................................................................................

b. ..........................................................................................................

8. Aktiviti / Aktiviti yang dirancangkan bagi minggu hadapan:

a. ...........................................................................................................

b. ...........................................................................................................

............................................. .............................................

Tandatangan Setiausaha T/tangan Guru Penasihat

.....................................................................

T/tangan Penolong Kanan Kokurikulum


BORANG A / KK

SJKC SACRED HEART, 11000 BALIK PULAU, PULAU PINANG

PENDAFTARAN PASUKAN BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 2016

NAMA : Persatuan Sains

PENAUNG : Guru Besar


SJKC Sacred Heart, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang

GURU-GURU PENASIHAT : Cik Chew Ting Chen

AHLI JAWATANKUASA:
Pengerusi : Wong Zi Yi (6K) Naib Pengerusi : Looi Yii (6K)
Setiausaha : Cacherime Tan Ke Ling (6K) Penolong Setiausaha : Jennifer Wong Yi Mei (6K)
Bendahari : Liew Zhi Feng (6K) Penolong Bendahari : Thor Han Sheng (6K)
AJK : Lim Yang Zhen (6K)
Alwin Chin Jin Xiang (6K)
Wong Chun Kit (5K)
Yee Soon Zhe (5K)
Woo Xin Yi (5K)
Sim Sze Kee (4K)

Tarikh Mesyuarat Agung : 11.1.2016 (Isnin)

Kehadiran Ahli : 22

Jumlah Ahli : 22

Kewangan : --

PROGRAM AKTIVITI SETAHUN:

PENGGAL TARIKH AKTIVITI MATLAMAT PENDIDIKAN


PERTAMA 11/1/2016 Pendaftaran ahli persatuan. Menubuhkan jawatankuasa baru baru
Mengadakan mesyuarat agong membolehkan persatuan diuruskan
tahunan dan pembahagian ahli dengan berkesan.
baru tahun 2015.
18/1/2016 Merancang aktiviti sepanjang Membolehkan guru menjalankan aktiviti
tahun. persatuan dengan lebih teratur.
Menetapkan tarikh perjumpaan.
15/2/2016 AJK persatuan diberi pendedahan Memberi ahli-ahli kesedaran tentang
mengenai pemantapan / peranan dan tanggungjawab mereka.
pelaksanaan bidang tugas masing-
masing.
29/2/2016 Mengemaskan bilik Sains dan Memupuk semangat dan mengeratkan
menerangkan peraturan bilik hubungan antara ahli-ahli.
Sains. Menjaga peralatan, kebersihan dan
keceriaan bilik Sains.
7/3/2016 Pertandingan mencipta logo Memupuk daya kreativiti dan
dan moto persatuan. mencungkil bakat.
21/3/2016 Menjalankan eksperimen tentang Menggalakkan murid melibatkan diri
ketegangan permukaan air (guna secara aktif dalam menjalankan aktiviti
tisu, pin, berkas dan air) hands-on.
28/3/2016 Pertandingan memancing ikan Membina semangat kerjasama dan
dalam masa singkat (guna magnet menambahkan pengetahuan.
dan pin)
11/4/2016 Aktiviti pembinaan roket secara Membina semangat kerjasama dan
berkumpulan menambahkan pengetahuan.
18/4/2016 Eksperimen memasukkan telur Meluaskan pengetahuan dan mengenali
dalam botol. maklumat baru.
25/4/2016 Saintis muda Letusan Gunung Menggalakkan murid melibatkan diri
Berapi secara aktif dalam menjalankan aktiviti
hands-on.
9/5/2016 Menonton tayangan video Menyedari tentang kejadian yang berlaku
(bencana alam) di sekeliling di samping memupuk
kesedaran memelihara dan memulihara
alam sekitar.
16/5/2016 Pertandingan membina model Meningkatkan daya kreativiti murid dan
daripada blog lego memupuk minat reka bentuk dan nilai
kerjasama.
23/5/2016 Menjalankan eksperimen tentang Meluaskan pengetahuan dan mengenali
penghasilan awan palsu maklumat baru.
Menggalakkan murid melibatkan diri
secara aktif dalam menjalankan aktiviti
hands-on.
13/6/2016 Kuiz Sains Menguji penguasaan pengetahuan Sains
murid.
20/6/2016 Pertandingan mereka objek/ Mencungkil bakat kreativiti dan
membina model daripada bahan memupuk kesedaran mengitar semula
kitar semula bahan terbuang.
27/6/2016 Aktiviti memasang Menggalakkan murid melibatkan diri
kalaidoskop/periskop secara aktif dalam menjalankan aktiviti
hands-on.
Meluaskan pengetahuan dan mengenali
maklumat baru.
18/7/2016 Pertandingan silangkata Sains Meluaskan pengetahuan dan mengenali
maklumat baru.
25/7/2016 Menjalankan eksperimen Meluaskan pengetahuan dan mengenali
mengenai elektrostatik (guna kain, maklumat baru.
pembaris plastik, kertas cerbisan)
1/8/2016 Pertandingan penghasilan buku Membina semangat kerjasama dan
skrap Sains secara berkumpulan menambahkan pengetahuan.
KEDUA 8/8/2016 Aktiviti mengurung burung dalam Meluaskan pengetahuan dan mengenali
sangkar secara lukisan (guna maklumat baru.
konsep ilusi)
15/8/2016 Menjalankan eksperimen Meluaskan pengetahuan dan mengenali
menghasilkan lampu (guna maklumat baru.
peluntur, air dan botol plastik Memberi peluang kepada murid-murid
kosong) menjalankan aktiviti hands-on.
22/8/2016 Membina taman mini sains Melukis pelan taman sains di atas kertas
mereka sendiri. lukisan untuk membina taman mini sains
mereka sendiri di dalam kawasan sekolah
dan memupuk nilai cinta sekolah.
5/9/2016 Pertandingan memasang model Memupuk nilai kerjasama.
litar elektrik (selari dan bersiri)
dengan masa yang paling pendek.
26/9/2016 Menonton tayangan video Memberi peluang kepada murid
(gerhana bulan dan gerhana menikmati kecantikan alam bumi.
matahari)

Tandatangan Guru Persatuan / Kelab : .......................................................


Laporan Tahunan 2013
Pengetua,
SJKC Sacred Heart, Balik Pulau
Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Pandu Puteri Tunas
Untuk perhatian tuan.
1 Guru penasihat 1. Cik Yoong Hooi Cheng
2. -
2 Jawatankuasa
Pengerusi Chin Siu Theng
Naib Pengerusi Woo Foong Yin
Setiausaha Chin Ke Yue
Penolong Setiausaha Khoo Zhi Ling
Bendahari Thoh Ying Wei
Penolong Bendahari Tan Yingxing
Ahli Jawatankuasa 1. Won Wan Jing
2. Cheah Yee Shan
3 Hari / Masa Perjumpaan
Hari : Jumaat Bil. Perjumpaan : 18
Masa :1.20 p.m. 2.20p.m. Tempat : Kelas 4K
4 Kegiatan /Aktiviti yang telah dilaksanakan
Tarikh Aktiviti
4.1 25.1.2013 Pendaftaran & Pembahagian Kumpulan
Lambang dan suaikenal AJK
4.2 1.2.2013 Lagu Tunas Puteri dan program Tunas Puteri
4.3 22.2.2013 Pra Persetiaan Tunas Puteri dan ikrar
persetiaan Tunas Puteri
4.4 1.3.2013 Persetiaan & Undang-undang Tunas Puteri
4.5 5.4.2013 Treasure Hunt
4.6 12.4.2013 Lingkungan Pow-Pow
4.7 19.4.2013 Lingkungan Terbang Naik
4.8 26.4.2013 Cerita asal Brownie
4.9 10.5.2013 Latihan Upacara Istiadat Perlantikan
4.10 17.5.2013 Upacara Istiadat Perlantikan & Hormat Besar
4.11 14.6.2013 Persatiaan Tunas Puteri
Hormat besar Tunas Puteri
4.12 28.6.2013 Permainan kecil : Skip menggunakan tali
dan membaling bola
4.13 5.7.2013 Membuat Buku Skrap
Permainan Kecil: Membaling bola dan
menangkap bola
4.14 23.8.2013 Simpulan Buku Sila dan kegunaanya
4.15 30.8.2013 Simpulan Bunga Geti dan kegunaannya
Simpulan Pemukat
4.16 13.9.2013 Simpulan Lilit Dua Simpul
Simpulan Pemati Mudah
4.17 20.9.2013 Mengenali dan mengetahui makna bendera
Malaysia
Permainan kecil dan simpulan
4.18 25.10.2013 Mengenali dan mengetahui makna bendera
Negeri Pulau Pinang
Permainan kecil : Pengimbangan
5 Masalah yang timbul:
TIADA
Laporan Kewangan Persatuan -
6
7 Catatan -

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan
adalah benar .
Saya yang menjalankan tugas,

-------------------------------------- --------------------------------
( Chin Ke Yue ) ( YOONG HOOI
CHENG )
Setiausaha Pemimpin Pandu Puteri Tunas