You are on page 1of 3

CIRCULAR INFORMATIVA

XLVIII CAMPIONAT DE BALEARS
DE TIR AMB ARC AIRE LLIURE 2017
(ARC RECORBAT I COMPOST)

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

El XLVIII Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc Aire Lliure, se celebrarà els
dies 3 i 4 de juny de 2017 al poliesportiu de Es Cubells, al terme municipal de Sant
Josep de Sa Talaia, organitzat pel Club de Tir amb Arc Es Cubells, en col·laboració
amb la Federació Balear de Tir amb arc i el Club s’Arc d’Eivissa.

Localitzador web:
https://goo.gl/maps/azqEeMop66G2

2. INSCRIPCIONS

Podran sol·licitar la seva inscripció tots els arquers i arqueres amb llicència única en
vigor emesa per la FBTARC.

El preu de la inscripció serà de 15€, i 10 € per a les categories menors de 14 anys.
Les inscripcions podran fer-se efectives al compte corrent de la FBTARC: La Caixa
ES86 2100 1405 59 0200131463, indicant en el concepte “BAL.AIRE.2017” a més
del nom complet de l'arquer.

Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari corresponent a la web de la
FBTCAR (www.fbtarc.es). El justificant d’ingrés, s’adjuntarà al formulari d’inscripció o
s’enviarà a la Federació Balear de Tir amb Arc, per e-mail a
fed.bal.tirambarc@gmail.com.

IMPORTANT: No serà tinguda en compte cap inscripció en la que no estiguin
complimentades correctament totes les dades que se sol·liciten en al formulari
d’inscripció o no estigui ben identificat el ingrés de l’esportista.

3. TERMINI D’INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció quedarà obert a la recepció d’aquesta circular i finalitzarà el
29 de maig de 2017 a les 20:00 hores.
Fecha 05/04/2017 Nº Circular 01/2017 Página 1 de 3

Federació Balear de Tir amb Arc (FBTARC)
Carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) - 07010 – PALMA
CIRCULAR INFORMATIVA
XLVIII CAMPIONAT DE BALEARS
DE TIR AMB ARC AIRE LLIURE 2017
(ARC RECORBAT I COMPOST)

4. PARTICIPANTS

En aquest campionat podran participar les classes Infantil, Cadet, Junior, Sènior y
Veterà, en les divisions d’arc recorbat i arc compost, tant homes com dones.

La capacitat màxima per aquest campionat serà de 15 dianes (60 arquers) per a
totes les categories, en cas de sobrepassar aquesta es respectarà rigorosament, a
tal efecte, l’ordre de recepció de les inscripcions.

5. HORARI DE LA COMPETICIÓ

Dissabte 3 de juny:
16:00 Obertura del camp d’escalfament.
3 series d’escalfament.
Inici de la competició.

Diumenge 4 de juny:
9:00 Obertura del camp d’escalfament.
3 series d’escalfament.
Series eliminatòries i finals.
Entrega de trofeus i proclamació de campions al finalitzar les series finals.

NOTA: Es te previst realitzar la proclamació de campions entre les 13:30 h. i
14:00 h. Aquest horari es provisional i depenent del nombre d’inscripcions, es
configurarà el definitiu, en el cas de no haver-hi canvis el campionat es regirà amb
l’horari d’aquesta circular.

6. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT

El XLVIII Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Aire Lliure es
desenvoluparà mitjançant una fase classificatòria seguida de la sèrie d’encontres de
recorbat (sistema de sets) i de la sèrie de encontres de compost (punts acumulatius).

La fase classificatòria consistirà en un round WA720 (36+36 fletxes) en tandes de sis
(6) fletxes amb quatre (4) minuts per tanda.

Distancies i diana segons categoria.

• 70m sobre diana de 122cm per a les categories d’arc recorbat Sènior i Junior.
• 60m sobre diana de 122cm per a les categories d’arc recorbat Veterà i Cadet.
• 50m sobre diana de 122cm i 30m sobre diana de 80cm reduïda per a la
categoria d’arc recorbat Infantil Homes.
• 40m sobre diana de 122cm i 30m sobre diana de 80cm reduïda per a la

Fecha 05/04/2017 Nº Circular 01/2017 Página 2 de 3

Federació Balear de Tir amb Arc (FBTARC)
Carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) - 07010 – PALMA
CIRCULAR INFORMATIVA
XLVIII CAMPIONAT DE BALEARS
DE TIR AMB ARC AIRE LLIURE 2017
(ARC RECORBAT I COMPOST)
categoria d’arc recorbat Infantil Dones.
• 50m sobre diana de 80cm reduïda per a les categories d’arc compost Veterà,
Sènior, Junior i Cadet.
• 50m sobre diana de 80cm i 30m sobre diana de 80cm reduïda per a la
categoria d’arc compost Infantil Homes.
• 40m sobre diana de 80cm i 30m sobre diana de 80cm reduïda per a la
categoria d’arc compost Infantil Dones.

En el cas de que en alguna de les categories tan sols hi hages tres participants o
menys, no es disputaran eliminatòries i la classificació es realitzarà atenent a la
classificació del round.

Les classes Infantils disputaran series eliminatòries a la distancia de 30m sobre
diana de 80 cm reduïda del 5 al 10.

Els títols de Campions de Balears Junior d’arc recorbat i Veterà, Junior i Cadet d’arc
compost es definiran mitjançant la classificació del round.

Per als títols Absolut d’arc recorbat hi participaran conjuntament les categories
Sènior i Junior, i d’arc compost hi participaran conjuntament les categories Veterà,
Sènior, Junior i Cadet.

Les fases eliminatòries començaran en 1/16 sempre i quan hi hagi mínim un
enfrenament a disputar, i així successivament fins als enfrontaments finals.

7. DIPLOMES, MEDALLES I TROFEUS

El nombre mínim de participants en cada categoria per a poder proclamar campions
de Balears serà de tres.

S’entregaran medalles o trofeus als tres primers classificats de cada classe i divisió,
sempre i quan hi hagi al menys 3 participants en la categoria.

8. UNIFORMITAT

Serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta matèria.

9. MES INFORMACIÓ

Per a mes informació contactar amb la Federació Balear
fed.bal.tirambarc@gmail.com o amb l’organització al telèfon 609409027 (Raúl Riera).

Fecha 05/04/2017 Nº Circular 01/2017 Página 3 de 3

Federació Balear de Tir amb Arc (FBTARC)
Carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) - 07010 – PALMA