You are on page 1of 3

Standardni moduli za zupanike mn (mm)

1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10


1. prioritet
12 16 20 25 32 40 50
1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9 11
2 prioritet
14 18 22 28 36 45

Izbor kvalitete ozubljenja i kvalitete povrinske obrade boka zuba


Obodna brzina v (m/s) 12 ... 4 4 ... 0,8
Kvaliteta ozubljenja
Modul mn (mm)
6 7 8 9
2 ... 6 N5 N6 N6 N7
6 ... 8 N6 N6 N6 N7
8 ... 10 N6 N6 N7 N7
10 ... 16 N6 N6 N7 N8

Faktor zahvata uzdu zuba KH


b
Uleitenje Otvrdnuta 0,4 0,6 0,8 1,2
zupanika povrina
KH

ne 1,02 1,03 1,04 1,07


da 1,02 1,04 1,07 1,16

1,19
ne 1,05 1,07 1,12
1,48
da 1,12 1,20 1,29

ne 1,17 1,28 - -
da 1,44 - - -

Faktori trenja kod cilindrinih steznih spojeva


Stezni spoj Uzduni Popreni

Podmazivanje suho podmazano suho podmazano

elik/elik 0,11 0,07 0,14...0,2 0,12


Srednje aritmetiko odstupanje profila hrapavosti Ra
Stupanj
povrinske N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
hrapavosti
Najvea
vrijednost 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Ra (m)

Faktor primjene KA za zupaste prijenosnike


Pogonski stroj
Radni stroj Turbina, 1-cil. klipni
EM
klipni stroj stroj
El. generatori, prijenosnici za posmak, transporteri,
laka dizala i vitla, turbopuhala i kompresori, 1 1,25 1,5
mjealice za tvari jednolike gustoe
Glavni pogon alatnih strojeva, teka dizala, okretni
ureaji dizalica, jamski ventilatori, mjealice za 1,25 1,5 1,75
tvari nejednolike gustoe, klipne pumpe
tance, kare, strojevi u valjaonicama i eljezarama,
1,75 2 2,25
bageri, teke centrifuge

Trajna dinamika kontaktna vrstoa H lim (N/mm2) materijala za zupanike


Materijal s
Materijal s otvrdnutom
neotvrdnutom H lim povrinom H lim
povrinom
0545 370 1531 kaljen 1030
0645 430 4732 kaljen 1170
0745 460 5431 kaljen 1270
1531 normaliziran 530 1220 cementiran 1400
4732 poboljan 600 4320 cementiran 1470
5431 poboljan 630 4520 cementiran 1510

vrstoa materijala (N/mm2)


Vlana Granica Dinamika vrstoa
Materijal vrstoa teenja
Rm Re (Rp0,2) Rd0 Rd-1 Rds0 Rds-1 Rdt0 Rdt-1

0545 500 300 300 230 420 260 210 180


0645 600 340 340 270 470 300 230 210
0745 700 370 370 320 520 340 260 240
1531 700 490 490 340 650 370 340 260
4732 1100 900 860 500 940 540 630 370
5431 1250 1050 980 570 1040 600 730 420