You are on page 1of 5

Az Alkotmnybrsg dntsnek tjkoztat jelleggel kzztett, nem hivatalos szvege.

A hivatalos kzzttelre
a Magyar Kzlnyben, illetve az Alkotmnybrsg Hatrozatai cm hivatalos lapban kerl sor.

III/616/2017.

Az Alkotmnybrsg tancsa jogegysgi hatrozat alaptrvny-ellenessgnek


megllaptsra irnyul bri kezdemnyezs trgyban meghozta a kvetkez

vgzst:

Az Alkotmnybrsg a deviza alap klcsnszerzdsekkel kapcsolatos perekben


felmerlt egyes elvi krdsekrl szl 6/2013. Polgri jogegysgi hatrozat
indokolsa III. fejezetnek 1. pontjban megfogalmazott [a] deviza alap klcsn
mgtt figyelemmel a pnzgyi intzmnyekre vonatkoz kzjogi jelleg
szablyokra devizaforrs ll. Annak vizsglata, hogy egy konkrt szerzds mgtt
van-e devizaforrs lehetetlen s egyben szksgtelen is a perekben. mondatok
alaptrvny-ellenessgnek megllaptsra s alkalmazsnak kizrsra irnyul
bri kezdemnyezst visszautastja.

Indokols

[1] A Budapesti II. s III. Kerleti Brsg egyedi normakontroll eljrst kezdemnyezett
az Alkotmnybrsgnl az Alaptrvny 24. cikke (2) bekezdsnek b) pontja alapjn.

[2] 1. A bri kezdemnyezsben eladottak szerint a deviza alap klcsnszerzdsekkel


kapcsolatos perekben felmerlt egyes elvi krdsekrl szl 6/2013. Polgri
jogegysgi hatrozat (a tovbbiakban: PJE) indokolsa III. fejezetnek 1. pontjban
szerepl kt mondat az Alaptrvnybe tkzik. A tmadott szvegrsz a kvetkez:
[A] deviza alap klcsn mgtt figyelemmel a pnzgyi intzmnyekre vonatkoz
kzjogi jelleg szablyokra devizaforrs ll. Annak vizsglata, hogy egy konkrt
szerzds mgtt van-e devizaforrs lehetetlen s egyben szksgtelen is a
perekben. A krelem e szvegrsz alaptrvny-ellenessgnek a megllaptsra s
a perben val alkalmazsnak kizrsra irnyul.
[3] A kezdemnyezs alapjaknt egy vgrehajts megszntetse irnti per szolgl. A
felperesek a vgrehajts megszntetst a polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III.
trvny (a tovbbiakban: Pp.) 369. a) pontjra val hivatkozssal krtk. A kvetels
alapjt svjci frank alap klcsnszerzds kpezte, amely a devizatrvnyek hatlya
al tartozott. Felperesi llspont szerint a vgrehajtani kvnt kvetels rvnyesen
nem jtt ltre. Tbbek kztt arra hivatkoztak, hogy a klcsn mgtt nem deviza-,
hanem forintforrs ll. A per anyagv tettek egy korbbi perben ksztett szakrti

alkotmanybirosag.hu
vlemnyt, amely a felperesek rvelse szerint lltsukat altmasztja. Az alperesek
hivatkoztak arra s a per anyagv tettk azt a msodfok hatrozatot, amelyben a
Fvrosi Trvnyszk tletben rmutatott a kvetkezre: a PJE III.1. pontjhoz fztt
indokols rtelmben nem vizsgland, hogy egy konkrt szerzds mgtt van-e
devizaforrs.

[4] 2. A kezdemnyez br llspontja szerint, mivel refinanszrozott szerzds kpezi a


per trgyt, annak vizsglata, hogy forint- vagy devizaforrs ll-e mgtte, egyetlen
szerzds elemzst jelenti, amely nem lehetetlen s szksges is, amennyiben a
felperesek erre hivatkoznak. A krelmet elterjeszt br szksgesnek tartja az
[A]lkotmnybrsg egyrtelm llsfoglalst abban a jogelmleti krdsben, hogy
a polgri jogegysgi hatrozatoknak csak a rendelkez rsze, vagy az indokols
minden mondata is ktelez a brsgra nzve klnsen akkor, ha sszetett, tbb
krdst is rint hatrozatrl van sz, s az indokols egyes pontjai egymsnak
ellentmond tartalmakat fogalmaz meg.
[5] Az indtvny szerint a tmadott szvegrsznek ellentmond tartalom a PJE indokolsa
III. fejezetnek 2. pontjban tallhat, amely gy szl, hogy [a] jogegysgi hatrozat
egyedi szerzdsek, szerzdsi rendelkezsek rvnyessgnek vizsglatra nem
alkalmas, hanem csak annak elemzsre, hogy a deviza alap klcsnszerzds 1.
pontban ismertetett konstrukcija polgri jogi szempontbl rvnyes-e. Az egyes
szerzdsek, egyes szerzdstpusok egyedi megvizsglsa, egyedi, illetve tbblet
tnyllsi elemek feltrsa, rtkelse csak a konkrt perekben lehetsges.
[6] A kezdemnyezs rtelmben az Alaptrvny megsrtse nem merl fel, ha az
Alkotmnybrsg megllaptja, hogy a PJE indokolsa nem ktelez a brsgra. A
PJE tmadott szvegrsze azonban az Alaptrvnybe tkzik, amennyiben annak
indokolsa kti a brsgot. Ez utbbi esetben a PJE tmadott szvegrsze az
Alaptrvny XXVIII. cikknek (1) bekezdst, valamint 28. cikkt srti.
[7] Elbbi bekezds rtelmben mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
brmely vdat vagy valamely perben a jogait s ktelezettsgeit trvny ltal
fellltott, fggetlen s prtatlan brsg tisztessges s nyilvnos trgyalson,
sszer hatridn bell brlja el.
[8] Utbbi cikk szerint a brsgok a jogalkalmazs sorn a jogszablyok szvegt
elssorban azok cljval s az Alaptrvnnyel sszhangban rtelmezik. Az
Alaptrvny s a jogszablyok rtelmezsekor azt kell felttelezni, hogy a jzan
sznek s a kzjnak megfelel, erklcss s gazdasgos clt szolglnak.

[9] 3. Az Alkotmnybrsgnak mindenekeltt azt kellett megvizsglnia, hogy


rendelkezik-e hatskrrel a PJE indokolsban szerepl kett mondat
alkotmnyossgi fellvizsglatra, valamint a felvetett jogelmleti krds
megvlaszolsra.

alkotmanybirosag.hu 2
[10] 3.1. Az Alkotmnybrsgrl szl 2011. vi CLI. trvny (a tovbbiakban: Abtv.) 37.
(2) bekezdse rtelmben az Alkotmnybrsg bri kezdemnyezs alapjn
folytatott egyedi normakontroll eljrsban fellvizsglja az Alaptrvny 25. cikk (3)
bekezdsben meghatrozott jogegysgi hatrozatoknak az Alaptrvnnyel val
sszhangjt. Az indtvnyozkra, az eljrsra s a jogkvetkezmnyekre a
jogszablyok fellvizsglatra vonatkoz szablyokat kell alkalmazni.
[11] Az Abtv. elbbi rendelkezse, amely a jogegysgi hatrozatok alkotmnyossgi
fellvizsglatt is az Alkotmnybrsg hatskrbe utalja, annak a gyakorlatnak a
trvnyi szintre emelse, amelyet az Alkotmnybrsg az Alaptrvny s az Abtv.
hatlyba lpst megelzen alaktott ki [70/2006. (XII. 13.) AB hatrozat, ABH 2006,
786, 795.; 23/2009. (III. 6.) AB hatrozat, ABH 2009, 174, 189190.]. E gyakorlat azt
clozta, hogy az Alkotmnybrsg maradktalanul eleget tehessen a normakontroll
eljrsaiban alkotmnyos rendeltetsnek. Az Alaptrvny s a hatlyos Abtv. a
normakontroll eljrs trgyi oldalnak teljess ttelvel, valamennyi norma, gy a
jogegysgi hatrozat alkotmnyossgi fellvizsglatt is lehetv tette az
Alkotmnybrsg szmra.

[12] 3.2. Az Alkotmnybrsg rmutat arra, hogy a kezdemnyezs formlisan s


tartalmilag sem a PJE ellen, hanem annak indokolsban szerepl kett mondat ellen
irnyul anlkl, hogy a rendelkez rsz Alaptrvnybe tkzst felvetn. Az
indtvny a rendelkez rsszel szemben krelmet, alkotmnyjogilag rtkelhet
eladst nem fogalmaz meg.
[13] Az Alaptrvny 25. cikknek (3) bekezdse szerint [a] Kria [] biztostja a brsgok
jogalkalmazsnak egysgt, a brsgokra ktelez jogegysgi hatrozatot hoz. A
jogegysgi hatrozat sajtos intern norma, amely a rendelkez rszben hordozza
normatartalmt. A jogegysgi hatrozat sajtossga egyebek mellett abbl fakad,
hogy annak forrsa a legfbb brsgi szerv, a Kria; msrszt abbl, hogy cmzettjei
a brsgok, amelyek szmra az intern norma a rendelkez rszben s az ahhoz
tartoz logikai rvrendszerben ktelez.
[14] Az Alkotmnybrsg korbbi gyakorlatban mr megllaptotta az elbbieket.
Eszerint [a]z alkotmnyossgi vizsglat trgya elssorban s alapveten a jogegysgi
hatrozat rendelkez rszben adott rtelmezs. Amennyiben az Alkotmnybrsg
ezt az rtelmezst akr csak formai, akr csak tartalmi, vagy mindkt okbl
alkotmnysrtnek tallja, nemcsak a jogegysgi hatrozat rendelkez rszt, hanem
annak indokolst is megsemmisti. Az alkotmnyossgi vizsglat a jogegysgi
hatrozat rendelkez rszre irnyul, de az rtelmezst altmaszt indokols, a
rendelkez rsszel sszefggsben rsze az alkotmnybrsgi fellvizsglatnak. A
jogegysgi hatrozat indokolsa azonban nmagban vagy valamely rszletben
nem lehet trgya a jogegysgi hatrozat alkotmnyellenessge utlagos
vizsglatnak. (571/D/2010. AB hatrozat, ABH 2011, 2141, 2149.)

alkotmanybirosag.hu 3
[15] 3.3. Az eddigiekbl az kvetkezik, hogy az Alkotmnybrsgnak arra van hatskre
az Alaptrvny 24. cikke (2) bekezdsnek b) pontja, illetve az Abtv. 37. -nak (2)
bekezdse alapjn folytatott eljrsban, hogy a jogegysgi hatrozatok
trvnyessgi fellvizsglatt elvgezze. Ez az eljrs szksg szerint tfogja a
rendelkez rszt s rinti az ahhoz kapcsold indokolst is.
[16] Az Alkotmnybrsgnak azonban nincs hatskre arra, hogy a rendelkez rsz
rintetse nlkl, kiragadott szvegre, illetve szvegrszre folytassa le az
alkotmnyossgi fellvizsglatot. A jogegysgi hatrozat sszetettsge, amely tnyre
a kezdemnyezs klnsen tmaszkodik, nem hat ki a jelen vgzs 3.2. pont
msodik bekezdsben tett megllapts rvnyessgre. Jelesl arra, hogy a
brsgok szmra a jogegysgi hatrozat a rendelkez rszben s az ahhoz tartoz
logikai rvrendszerben ktelez. A PJE terjedelme, a rendelkez rsz s az indokols
pontjainak magas szma nincs befolyssal az alkotmnyossgi fellvizsglat
hatkrre.
[17] Az intern normra vonatkoz jogkvetkezmny az indokolsra is szksgszeren
kiterjed. A jogegysgi hatrozathoz kapcsold, annak jelentst magyarz
indokols ugyanis normaszveg nlkl nem ltezhet. Az indokols bizonyos
mondataira nllan azrt sem tehet megllapts s nem vonhat le annak a
jogkvetkezmnye, mert szksges kmlni a norma bels koherencijt. A
rendelkez rsz s az indokols sszhangjt, illetve az indokols immanens tartalmt
bonthatn meg az indokolsban szerepl egyes szvegrszek kizrsa. A PJE
indokolsnak egyes mondatai kzt fennll vlt vagy vals ellentt rtelmezs tjn
trtn feloldsa nem alkotmnyjogi, hanem szakjogi krds, amelyekkel az
Alkotmnybrsg hatskr hinyban nem foglalkozhat.

[18] 3.4. Az Alkotmnybrsg utal arra, hogy feladat- s hatskrt az Alaptrvny 24.
cikknek (2)(3) bekezdsei, valamint az Abtv. II. fejezete hatrozza meg. E
rendelkezsek kztt nem szerepel a jogelmleti krdsek megvlaszolsa. Az ilyen
irny vizsglds annyiban jelenik meg az Alkotmnybrsg gyakorlatban,
amennyiben hozztartozik a hatskrbe tartoz dntsek meghozatalhoz.
[19] 4. Mindezek alapjn s figyelemmel az indtvnyhoz ktttsg elvre az
Alkotmnybrsg megllaptotta, hogy hatskre nem terjed ki kizrlag a
jogegysgi hatrozat indokolsa valamely szvegrsznek alkotmnyossgi
fellvizsglatra. Emiatt a PJE indokolsnak kett mondatra vonatkoz krelem
nem brlhat el.
[20] Az Abtv. 64. -nak a) pontja rtelmben az Alkotmnybrsg vgzsben utastja
vissza az indtvnyt, ha rdemi vizsglata sorn megllaptja hatskrnek hinyt.
Ennek megfelelen az Alkotmnybrsg a bri kezdemnyezst hatskr hinyban
vgzsben visszautastotta, figyelemmel az Alkotmnybrsg gyrendjnek 65. (1)
bekezdsre.

alkotmanybirosag.hu 4
Budapest, 2017. mjus 16.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,


tancsvezet alkotmnybr

Dr. Hrchern dr. Marosi Ildik s. k., Dr. Salamon Lszl s. k.,
elad alkotmnybr alkotmnybr

Dr. Szab Marcel s. k., Dr. Szalay Pter s. k.,


alkotmnybr alkotmnybr

alkotmanybirosag.hu 5