You are on page 1of 2

Parlament esk republiky

POSLANECK SNMOVNA
2017
7. volebn obdob

391

USNESEN
hospodskho vboru
z 52. schze
ze dne 3. kvtna 2017

k vldnmu nvrhu zkona, kterm se mn zkon . 127/2005 Sb., o elektronickch


komunikacch a o zmn nkterch souvisejcch zkon (zkon o elektronickch
komunikacch), ve znn pozdjch pedpis, a zkon . 483/1991 Sb., o esk televizi,
ve znn pozdjch pedpis snmovn tisk 1053

Hospodsk vbor Poslaneck snmovny Parlamentu R jako garann vbor po projed-


nn nvrhu zkona po druhm ten

I. d o p o ru u j e Poslaneck snmovn Parlamentu R hlasovat ve tetm ten o


nvrzch podanch k nvrhu zkona (podle snmovnho tisku 1053/3) v nsledujcm
poad:

1. nvrhy technickch prav podle 95 odst. 2 J pednesen ve tetm ten


(budou-li v rozprav ve tetm ten pedneseny).
2. pozmovac nvrh A
3. pozmovac nvrh B1
4. pozmovac nvrhy B2 a B3 spolen jednm hlasovnm
5. pozmovac nvrh B4
6. pozmovac nvrh C
7. pozmovac nvrh D1
8. pozmovac nvrhy D2 a D3 spolen jednm hlasovnm
9. pozmovac nvrhy E1 a E3 spolen jednm hlasovnm
- budou-li pijaty nvrhy E1 a E3, jsou nehlasovateln nvrhy E4, E5, E6 a G
- nebudou-li pijaty nvrhy E1 a E3, budou se hlasovat
10. pozmovac nvrhy E4 a E5 spolen jednm hlasovnm
- budou-li pijaty nvrhy E4 a E5, jsou nehlasovateln nvrhy E6 a G
- nebudou-li pijaty nvrhy E4 a E5, bude se hlasovat
11. pozmovac nvrh E6
- bude-li pijat nvrh E6, je nehlasovateln nvrh G
- nebude-li pijat nvrh E6, bude se hlasovat

1
12. pozmovac nvrh G
13. pozmovac nvrh F
14. nvrh zkona jako celek

II. z a u j m nsledujc stanoviska k jednotlivm pedloenm nvrhm:

pozmovac nvrh A doporuuje


pozmovac nvrh B1 doporuuje
pozmovac nvrh B2 nedoporuuje
pozmovac nvrh B3 nedoporuuje
pozmovac nvrh B4 nedoporuuje
pozmovac nvrh C nedoporuuje
pozmovac nvrh D1 doporuuje
pozmovac nvrh D2 nedoporuuje
pozmovac nvrh D3 nedoporuuje
pozmovac nvrh E1 nedoporuuje
pozmovac nvrh E2 nedoporuuje
pozmovac nvrh E3 nedoporuuje
pozmovac nvrh E4 nedoporuuje
pozmovac nvrh E5 nedoporuuje
pozmovac nvrh E6 nedoporuuje
pozmovac nvrh F doporuuje
pozmovac nvrh G doporuuje
zkon jako celek nedoporuuje ;

III. p o v u j e zpravodaje vboru, aby ve spoluprci s navrhovatelem a legislativnm


odborem Kancele Poslaneck snmovny poppad navrhl i dal nezbytn pravy
podle 95 odst. 2 zkona o jednacm du Poslaneck snmovny;

IV. p o v u j e zpravodaje vboru, aby na schzi Poslaneck snmovny Parlamentu R


ve tetm ten nvrhu zkona pednel stanoviska vboru;

V. p o v u j e pedsedu vboru, aby pedloil toto usnesen pedsedovi Poslaneck


snmovny.

Karel IDLO v. r . Ji VALENTA v. r .


ovovatel vboru zpravodaj vboru

Ivan PILN v. r.
pedseda vboru
2