You are on page 1of 4

Edith Södergran

- Hon föddes 1892 i Ryssland
- Hon levde ett kort liv, hon dog ung på grund av sjukdom hon fick vid 16-
årsåldern: lungsot/tuberkulos – en folksjukdom, särskilt bland de fattiga
- I Schweiz skapades en separerad industri för att läka lungsot
o friska luften på berget – sanatorier byggdes där Europas elit möttes
o Thomas Mann: Bergtagen (Der Zauberberg) 1924 (Karin Boye
översatte romanen bland andra)
o miljön är dödlig och destruktiv, men ur en kulturell synpunkt är den
ganska konstruktiv
- brevväxlade med Hagar Olsson och t ex Elmer Diktonius
- 5 diktsamlingar
o Dikter, 1916 – symbolisk, dekadent
o Septemberlyran, 1918 – expressionistisk
 Diktsamlingen brukar ses som en hårt drabbad, av sjukdom,
av ekonomiska problem efter att familjens förmögenhet hade
försvunnit i den ryska revolutionen och av isolering, diktares
heroiska och livsbejakande försök att bygga upp sin
självkänsla och ett manifest för sin rätt att uttrycka sig under
full frihet.
o Rosenaltaret, 1919 – expressionistisk
 Stämningsläget och motiven i boken påminner mycket om
Septemberlyran, men tonen är varmare och mindre anspänd;
det har säkert att göra med att Södergran hade knutit en nära
vänskap med Hagar Olsson som försvarat den tidigare boken,
besökt henne i februari 1919 och blivit hennes viktigaste
litterära samtalspartner. Södergran kallade gärna Hagar sin
syster, och den andra avdelningen i boken innehåller en svit
av dikter till en syster och förtrogen, som delvis är kalkerad
på Hagar Olsson (även om en del av dikterna kan ha kommit
till innan de hade mötts).
o Framtidens skugga, 1920 – expressionistisk
 Det visionära tonläget till trots var Edith Södergran under den
här exalterade perioden ateist, och hon förmådde enligt
grannar och vänner också skilja på sin egen person och de
skimrande drottningar och profeter hon tog till rollfigurer i sin
lyrik. Den förvandling hon skriver om, tänkte hon sig, skulle
skapas av en ny mänsklighet ledd av "de starkaste andarna"
(Nietzsches övermänniskor, se till exempel dikterna
Botgörarna och Först vill jag bestiga Chimborazzo). När hon så
småningom gav utrymme för en mer positiv tilltro till naturen
och gudomen i sina dikter betydde det en viss avlastning av
de extatiska förväntningar som höll henne lyft över den
smutsiga vardagen – en väntan och uppladdning som inte
kunde hållas uppe hur länge som helst – men också ett
begynnande avsked till de nietzscheanska framtidsvisionerna.
Den andra delen av Framtidens skugga innehåller flera dikter
om döden.

hennes poesi är fantasifull.. är påtagligast i de mittersta diktsamlingarna Septemberlyran. Man får följa diktjaget i två olika miljöer. oskyldig – ett gammal ord som har att göra med religion (t ex Jungfru Maria9 . 1916) . framtiden är hennes . orörd. Dikten är inte sammanhållen av rim och upprepningar mer än "landet" samt "landet som icke är" som är medelpunkter i textens handling och uppbyggnad. Läsaren får inte meddelandet gratis – han/hon måste arbeta hårt och aktivt för att få det – man måste betrakta flera olika synpunkter för att kunna förstå det Vierge moderne (Dikter. Jag är ett neutrum. o Landet som icke är. Typiska expressionistiska dikter: Jag.” – hon nekar den kvinnliga rollen o ”jag är (. beskriver en viss generation med en modern teknik – tekniken är överraskande. franska. (wiki) . Den starkt uppskruvade självkänslan. engelska o de första tre var mycket gillade språk av den europeiska modernismen o hon skrev dikter på tyska och översatte också . skildrar sig själv på ett motsägande sätt . ”Jag är ett barn” – hon kan fortfarande bli vad som helst. Septemberlyran – ordet september säger mycket om henne – det syftar på början av bortgången – pessimistisk . Rosenaltaret och Framtidens skugga. Vierge moderne o de handlar om poeten som försöker definiera sig Enligt de modernistiska principerna: 1. en feminist dikt – om kvinnornas roll eller vad som inte är deras roll o ”Jag är ingen kvinna. 1925 (postumt. när den är vid liv samt när den är död och letar efter sin älskare. . Dessa fraser nämns även med syftet att berätta hur långt diktjaget är kommet i sin vädjan efter lättnad. hon lärde sig mycket språk: tyska. därför är den effektiv + spännande + ställer till olika reaktioner .. Diktaren måste visa något nytt 2. feministisk och personlig (Vad är jag? Hur är jag?) . titeln är också motsägande o vierge betyder jungfru → ren. tillsammans med influenser från Nietzsche.) en page” – dvs en pojke (pagefrisör) o ”jag är en skål för alla kvinnors ära” . redigerad av Hagar Olsson)  Dikten får ett sammanhängande flöde då den skrivs i en berättande jag-form. ryska.

främlingskap – ”Jag är främmande i detta land” o finlandssvenska – andra språk. romantisk – känsla av dödlighet. hon är hellre en själ utan en kropp . men det här temat kan bara vara romantiskt . ↔ köttets längtan ↔ och förvägran” o ”jag är eld ↔ och vatten” o ”jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol. inte bara poeter . det blir mer och mer kallare – symboliserar känslornas temperatur o den här företeelsen framträder i det vardagliga språket också (i ungerskan t ex melegszívű. handlar om kärlek. ”Däruppe mötas. ”drick värmen ur min hand” .. Jag är ett neutrum. berättar en historia → på det viset är dikten episk .. sex och besvikelse .” ↔ ”Jag är blodets viskning i mannens öra” o ”jag är en själens frossa. andra kultur o sjukdom – annorlunda än de andra o hon är poet som kvinna – inte så vanligt o hon är ogift. utan mycket MER (det gäller både mängden och kvaliteten) o blomma = möjlighet | frukt = uppfyllelse o källa = början | hav = slutet . 1916) . bortgång o känsla av övergång – människan är bara på genomresa på jorden o hon tänkte inte skriva en romantisk dikt. hon upplever ingen kärlek – inte som andra kvinnor o men VEM SOM HELST (alla) kan känna sig så här . det finns ingen tid i dikten → på det viset är den lyrisk – i epik är det tid . i fjärde strofen: mannen fick inte vad han sökte. .” → längtan uppåt – längtan efter döden o det är också samtidigt romantiskt och modernistiskt Dagen svalnar (Dikter. meleg/hideg fogadtatásban részesült stb.) o man talar normalt ofta i metaforer. ”din kärleks röda ros” – det verkar en kliché . skapar en komplex bild av sig själv – hon är olika motsaters kvävande blandning o ”Jag är ingen kvinna. hidegen utasított vissza. 1916) . ”en scharlakanssol” – diktaren skapar ett ny ord för sig själv för att kunna uttrycka sig bättre och mer noggrant – spelar med språket – typiskt expressionistiskt ... men det är en monolog → det är dramatisk . en listalik dikt som består av punkter som kanske är oberoende av varandra o katalogdikt: en teknik som initierades av Walt Whitman i 1800- talet Jag (Dikter. styrka.” – upplyst tänkande.

världen måste bli förstörd.) min kvinnofrihet (. Vad är världen? Förstår vi inte den för den är dålig? Kan den bli bättre efter att det har blivit förstörd? .. men det gör mannen besviken . för det finns för många fel i den → futuristisk uppfattning .. i tredje strofen härskar mannen över kvinnan o ”min herre” o ”hans tunga hand på min lätta arm” o ”Var är (.. lyrisk – handlar om en enda stund (tystnaden före stormen) .)?” o ”hans fasta grepp om min skälvande kropp” Världen badar i blod (Septemberlyran.. andra strofen handlar om sex o ”härskare med kalla ögon” – negativt. dominans o förbereder tredje strofen .  vattnet befruktar naturen o kvinna | själ  samma relation  slutet: ”du är besviken” o feminist tankar: kvinnan är mer än en fysisk kropp + kvinnan är mer än vad mannen söker. 1918) . då kan ett ”klarare tecken” framträda .

Related Interests