You are on page 1of 8

Karta Postaci

Historia:

(...)Czasem, wrd opowieci, ktre snuj bajarze mona si natkn na historie o Bogach,
Demonach i ich wiecznej walce. Jedna z nich jest o tym, jak to Waukeen, pani dobrobytu, bya wiziona
przez demonicznego ksicia Graz'zta. Kr rne spekulacje na temat tego co uczynia, by si uwolni.
Pojawiy si wwczas, niczym nie potwierdzone, pogoski, e w czasach jej nieobecnoci, powstay zaklte
artefakty, ktre miay na celu skorumpowa dusze tych co lubi pikno i bogactwo. Takie przedmioty tkwiy
skryte wrd innych wspaniaoci targowisk Faerunu, by trafi w rce osb, ktre aktywuj ich magi.(...)

Promienie zachodzcego soca taczyy na cianach, wrd kwiecistych arrasw piknej komnaty,
obszernej, starej rezydencji. Wydawa by si mogo, e jedwabne kwiaty lekko przechylaj swe ebki ku
ostatnim promieniom wiata. Podmuchy wieczornego wiatru unosiy lekko delikatn, niczym pajcze nici,
firan duego, balkonowego okna. Z ogrodu dolatywa poegnalny trel ptakw, oznajmiajc tym, e maj
zamiar uda si na spoczynek. Zapach maciejki stawa si bardziej intensywny.
W najbardziej zacienionej czci, penego wygd, pomieszczenia, staa rzebiona toaletka ze
wspaniaym zwierciadem, ktre miao perfekcyjnie wypolerowan krysztaowa tafl i aurow, zdobion,
zot ram. Przed nim siedziaa starsza kobieta, ktra rozczesywaa swoje dugie, ciemne wosy. Sielankowa
atmosfera wieczoru nie robia na niej adnego wraenia, a jej myli zaprztay inne sprawy. Przygldaa si
swojemu odbiciu, lecz to co widziaa nie podobao jej si. Pierwsze oznaki starzenia zauwaya ponad
dekad temu. Od tamtego czasu, by powstrzyma ten proces, wydaa niemal fortun na maci, mikstury i
inne magiczne artefakty, ktre jednak okazay si nieskuteczne. Zrobiaby wszystko, dosownie wszystko, by
znw by mod. Bdc zupenie sam w komnacie, alia si swemu odbiciu i gdyby ktokolwiek by
wiadkiem tej sytuacji, uznaby j za szalon.
Urodzia si w Saerloon, duym, wielokulturowym, sembijskim porcie, nazwano j Eliena Greyriver.
Jej rodzina od wielu lat, z duym powodzeniem, zajmowaa si handlem. wiadczya o tym ich bogata, stara
rezydencja, ktr zamieszkiwaa wraz z dwjka starszych braci i dwoma modszymi siostrami oraz zbytki,
ktrymi si otaczali. Zgodnie z tradycj, ycie rodzestwa zostao zaplanowane jeszcze przed ich
narodzinami. Najstarszy z synw mia przejc cay majtek, modszy mia zosta oficerem w armii, a crki
suyy jako dodatkowe karty przetargowe w podpisywaniu umw.
Eliena dorastaa w otoczeniu nianiek, guwernantek i nie miaa bliszego kontaktu z rodzicami. Jej
ojciec by zajty zarabianiem pienidzy, a matka ich wydawaniem. Brak ich zainteresowania dziemi
wykorzystywaa suba, ktra zncaa si nad nimi gdy tylko miaa okazj, dlatego, e wiody dostatnie ycie
w luksusie. W skutek tego, nastoletnia Eliena, tak jak i jej koleanki, sigaa w tajemnicy po rne magiczne i
drogie proszki, ktre alchemik sprzedawa spod lady, by dziki nim zaznawa chwil zapomnienia. Mimo
wszystko, rodzice zadbali by otrzymaa wyksztacenie waciwe dla eleganckiej pani dobrego domu,
zapewne po to tylko, by podnie jej warto. Bya jednak leniw uczennic, bowiem nie interesowao j to,
jak dobra bdzie jej kaligrafia, czy haft. Wiksz uwag powicaa nauce taca, chocia i to wydawao jej
si nudne. Wolne chwile spdzaa na czytanie romansw, marzc o yciu penym przygd i mioci. Nikt
jednak nie przejmowa si tym, czego ona naprawd chciaa, czua si niczym ptak zamknity w zotej klatce.

Z jej zampjciem nie czekano zbyt dugo i gdy tylko skoczya szesnacie wiosen, ojciec wyda
j za swojego wsplnika i przyjaciela. Z gorycz wspominaa to wydarzenie, sdzc, i sprzedano j jedynie
za statek.
Jej m, Vintez Fairdragon, by od niej wielokrotnie starszy. Dziewczyna nie bya szczliwa w tym
zwizku, marzy jej si przystojny modzieniec, z ktrym mogaby spdza czas na zabawie. Zawiedziona
tym, e jej dorose ycie nie wyglda jak zakoczenie z ksiek, ktre czytaa, czua si winiem. W jej
oczach, jedna zota klatka zostaa zamieniona na drug, tylko adniejsz. Zapewne dlatego, e nigdy nie
miaa okazji tak naprawd pozna swego ma, ani w aden sposb zwiza si z nim uczuciowo, gdy
rzadko bywa w domu. Mczyzna wci podrowa midzy portami sembijskiego wybrzea, by doglda
interesw w innych placwkach swojej kampanii handlowej. Z tych wypraw przywozi jej kosztowne prezenty,
by wynagrodzi sw nieobecno. Mimo to, pozostawa dla niej obcym, z ktrym od czasu do czasu musiaa
dzieli oe, w zamian za drogocenne przedmioty. Z pocztku, bdc zbyt mod i niedowiadczon, nie
buntowaa si przeciw temu w aden sposb. Szukaa jedynie spenienia pawic si w luksusie i odurzajc
si magicznymi proszkami, jak to zwyky robi kobiety w jej rodzinie. Nie mylaa o tym, i niejeden
zamieniyby si z ni miejscami, bdc w duo gorszej sytuacji. Bya zbyt skupiona na tym i nie wszystko
ukadao si tak jak tego chciaa, by cieszy si tym co miaa.
Jednym z pierwszych podarunkw, ktre da jej maonek, byo pikne zwierciado. Stosunkowo
niewielkie i lekkie, idealne pasowao do toaletki w komnatach zamonej damy. Lustro stao si ulubionym
przedmiotem Elieny, gdy z idealnie wypolerowanej tafli spogldaa na ni przyjazna, pena zrozumienia,
twarz jej twarz. Gdy bya sama mwia do swego odbicia, bo wydawao jej si, e ma w nim niem
doradczyni i jedyna powierniczk sekretw, ktrych z czasem zaczo przybywa.
We wczesnych latach maestwa, Eliena urodzia dwch synw. Speniwszy ten obowizek, nie
czua si zobligowana, by pozostawa wiern on. Zatem w czasie nieobecnoci ma, z dala od
ciekawskich oczu, by nie powodowa skandalu, zacza prowadzi bardziej rozwize ycie, organizujc
liczne przyjcia i poszerzajc swoje znajomoci. W jej otoczeniu pojawili si wtedy modzi i przystojni
adoratorzy, dziki ktrym odkrywaa uroki chwil wolnoci, a gdy tylko Vintez powraca do domu, ponownie
wcielaa si w rol przykadnej ony. Jeden z jej pniejszych romansw okaza si brzemienny w skutkach i
powia crk, jednak majc ju wpraw w zwodzeniu ma, zaaranowaa wszystko tak, by nigdy si nie
domyli, e to nie on j spodzi. Tak naprawd nie miaa pewnoci, ktry z jej kochankw do tego si
przyczyni, gdy zazwyczaj byo ich kilku. Dziewczynka okazaa si liczn istotk, lecz jej pojawienie nie
zmikczyo serca Elieny. Kobieta swj czas z dziemi ograniczaa do minimum, zajmujc si gwnie sob.
wiat poza murami bogatej, kupieckiej dzielnicy, dla niej nie istnia, a bieda i gd byy pojciami
abstrakcyjnymi. Najbliszymi znajomymi byli inni, podobni do niej, hedonici z wyszych sfer. Kobieta miaa
swoj grup przyjaci, z ktrymi spotykaa si na licznych balach i polowaniach. Te ostanie byy jedynie
eleganckimi, konnymi wypadami do specjalnie przygotowanego lasku owieckiego i nie miay nic wsplnego
z prawdziwym tropieniem. Rozrywk stanowio strzelanie z kuszy do naganianej zwierzyny, a czasem i do
suby oraz ucztowanie. Trwao to do czasu, gdy miaa wypadek i mimo, i kapani wyleczyli wszystkie jej
obraenia, baa si dosiada konia.
W towarzystwie cieszya si doskona opini, gdy dobrze ukrywaa wszelkie swoje ekscesy,
stwarzajc pozory doskonaej ony i matki. Mijay lata, dzieci dorastay, jej znajomi rwnie si zestarzeli i
mniej chtnie brali udzia w yciu towarzyskim, a i ona wolaa otacza si modszymi ludmi. Jednak
spraszanie takich do siebie, byo kosztowne i trudniej byo to ukry, zwaszcza, e bacznie obserwowali j jej
synowie, ktrzy nie chcieli, by matka trwonia ich pienidze.
Z czasem jednak opucili dom, a najstarszy powoli przejmowa obowizki handlowe ojca. Wtedy
znw moga raczy si przyjemnociami, lecz trwao to bardzo krtko, gdy Vintez zachorowa i przez kilka
miesicy pozostawa w domu. Medycy nie wryli mu powrotu do zdrowia, bowiem przekroczy ju sidma
dekad swego ycia. Eliana nie moga znie jego przeduajcej si obecnoci. Pewnej nocy zakrada si
do jego sypialni i udusia go poduszk. Wszyscy jednak byli przekonani, e pan Fairdragon dokona swojego
ywota, ze staroci, we nie. Nikt nie podejrzewa nawet, e pogrona w aobie wdowa, w duchu szaleje
ze szczcia, nie mogc si doczeka upragnionej wolnoci.
Jednak dla zachowania pozorw, dopiero kilka miesicy pniej, wyprawia wystawne przyjcie
zapraszajc na nie mietank towarzysk miasta. Niestety nie sprawio jej to oczekiwanej radoci, czua si
jak zwida ra wrd bukietu wieych kwiatw. Po tym zamkna si w swych komnatach i rozpaczaa w
samotnoci nad czasami, ktre bezpowrotnie odeszy.
Przygldaa si swojemu odbiciu z niesmakiem, wcierajc kolejn warstw magicznej maci, ktra
miaa wygadzi jej skr. alia si swej przyjacice, jaki to okrutny i niesprawiedliwy jest los, obwiniajc
najbliszych, i zmarnowali jej ycie. Zawsze wydawao jej si, e kobieta w lustrze bierze aktywny udzia w
tej rozmowie, a to za pomoc lekkich gestw, umiechw, czy te penego zrozumienia spojrzenia. Tym
razem jednak uczucie, i rzeczywicie jej sucha, byo bardziej intensywne ni zwykle, a nawet miaa
wraenie, e mwi do niej by doda jej otuchy. Co wicej, odbicie podsuwao rozwizanie jej problemu, ktre
jednak wydawao si niemoliwe do zrealizowania. Zwaszcza, e nie byo to tak atwe, jak uduszenie
konajcego ma poduszk. Kobieta nie traktowaa tych podszeptw powanie, biorc je za narkotyczne
zwidy. Gdy, w jednej chwili jej przyjacika si zmienia i znowu wpatrywaa si w ni z lustra pikna, moda
kobieta sprzed lat, Eliena bya zachwycona, sdzc, e kolejna magiczna ma wreszcie zadziaaa. Jej do
odruchowo powdrowaa do twarzy, by to sprawdzi. Jake jednak bya rozczarowana, gdy pod palcami
poczua sw star, pomarszczon skr i bya jeszcze bardziej zdesperowana by to zmieni. Kobieta w
lustrze, zapewniaa j, i jest zbyt wyjtkowa, eby zakoczy swj ywot stara i zapomniana, kuszc
obietnic wiecznej modoci. Uwierzya wtedy, e po drugiej stronie jej zwierciada, rzeczywicie jest kto, kto
sucha i moe jej pomc. Pragnienie, by by zawsze mod, byo zbyt silne ni wszelkie przesdy i obawy,
zatem gotowa bya zapaci kad cen, by to osign. Jej zepsuta, samolubna dusza aktywowaa magi,
ktr istota Otchani umiecia w lustrze, by wskaza potencjalnego sug. Zatem Odbicie kusio obietnic
speniania marze, by dobi z ni targu, po czym dokadnie poinstruowaa co ma zrobi.
Kilka tygodni pniej wezwaa do swych komnat crk. Wieczr tego dnia by pogodny. Z ogrodu,
przez uchylone okno, sycha byo piew ptakw, a wok roznosi si sodki zapach maciejki.
Dziewczyna miaa niespena siedemnacie wiosen i wci znajdowaa si pod opiek matki. Kobiety nigdy
nie miay ze sob dobrego kontaktu, Eliena nie zaznaa mioci i nie potrafia przekaza jej crce. Wydao si
zatem dziwnym, e nagle zaprosia j do siebie, gdy od kilku lat zupenie si nie spotykay. By to gwnie
wybr Elieny, gdy nie moga znie widoku dziewczyny, ktrej zazdrocia modoci i urody. A ta rwnie jej
si nie narzucaa, gdy obawiaa si, e matka sobie o niej przypomni i wpakuje w niechciane maestwo, w
ktrym tkwia niejedna jej koleanka. Zatem pena obaw, i wkrtce skoczy si jej dziewczca niezaleno,
przekraczaa prg komnat matki. Powoli jednak, uszy one w zapomnienie, gdy prowadziy zupenie
przyjacielsk rozmow, ktra nie ocieraa si o kopotliwy temat przyszoci dziewczyny. Eliena zachwycaa
si urod crki, pozwolia jej nawet zaj swoje miejsce przed ulubion toaletk, z piknym zwierciadem,
pokazywaa drogie kosmetyki i czesaa jej dugie wosy. Upia tym wszelk nieufno, spragnionej
matczynej mioci, dziewczyny. Kobieta, wykorzystujc t sielankow atmosfer, poczstowaa crk winem,
do ktrego wczeniej, ukradkiem, wsypaa rodek nasenny i skarc si na saby wzrok, poprosia j by
przeczytaa rkopis w dziwnym jzyku. Crka niewiadoma tego, e matka ni manipuluje, bez obiekcji
wykonywaa polecenia, do momentu gdy trucizna zacza dziaa i usna opierajc gow na blacie toaletki.
Eliena kontynuowaa wtedy rytua, ktry podstpnie zacza. Na pododze, pod dywanem, ukrya
wasnorcznie wyrysowany krg przywoa, a w jego centrum postawia zwierciado. Ze zwoju powoli i
dokadnie wyczytaa zaklcie. Wiele dni zajo jej nauczenie si go tak, by brzmiao poprawnie, a krg by
tym czym powinien, zapewne gdyby nie pomoc i wola Demona, nigdy by tego nie dokonaa. Skoczywszy,
zupenie opada z si i osuna si na podog. Wtedy, ku swej satysfakcji, ujrzaa i z lustra wypeza
ciemno, ktra powoli zacza tworzy wysok, niemal ludzka, posta, ktra przybya by wyegzekwowa
warunki paktu. Kobieta poczua lk, a take fascynacj widzc demonicznego przybysza, bdc pod jego
urokiem przerwaa krg i zaprosia go do swego domu, po tym stracia przytomno.

Przebudzi j ostry zapach dymu, w pomieszczeniu panowa pmrok, miaa zawroty i bl gowy.
Czua si inaczej, obok ujrzaa spoczywajc siebie, bez ycia, a ona bya sw crk. Lustro te si
zmienio, odbicie w nim byo mtne, a rama stara i zardzewiaa, gdyby nie ksztat i rozmiar, zupenie by go
nie poznaa. Nie miaa jednak czasu na gbsze rozwaania, gdy w domu szala poar. Mimo, i bya
obolaa po tym co zrobi Demon, by dokona podmiany i wci si przyzwyczajaa do nowego ciaa, szybko
przebraa si w skromne szaty. Zgarna zwierciado do wczeniej przygotowanej, spakowanej torby i
pospiesznie, jednym z bocznych wyj, opucia rezydencj. Zachowywaa zimny spokj, gdy wszystko to
przebiegao zgodnie z planem. Doskonale wiedziaa co si stao z dusz crki, lecz nie czua z tego powodu
wyrzutw sumienia, ani alu, wrcz przeciwnie, przepeniaa j szalona rado, gdy pena modzieczego
wigoru zbiegaa po schodach. Nawet si nie obejrzaa za siebie, by po raz ostatni zobaczy swj poncy
dom. Szybko przemieszczaa si bocznymi uliczkami, jakby sam Diabe j goni, by dotrze do miejsca, w
ktrym czekaa na ni karawana, by moga bezpiecznie opuci granice miasta. Musiaa zerwa wszelkie
kontakty z rodzin, znajomymi, stworzy sobie now tosamo i modli si w duchu, by nikt jej nie
rozpozna, gdy baa si, e to co uczynia mogoby wyj na jaw. Utrata tego co miaa, bya cen, ktr
gotowa bya ponie, za obietnic niemiertelnoci.

Wz podskakiwa na wybojach rozmokej, stosunkowo nowej, lecz czsto uywanej drogi. Na


zewntrz w strugach deszczu sucha byo pokrzykiwania wonicy, gdy jego para koni, jakby z czystej
zoliwoci, wcigaa pojazd w niewaciw kolein, by ten podskakiwa jeszcze bardziej. Wewntrz siedziao
p tuzina pasaerw, ktrych zy humor mia mu si da we znaki na najbliszym postoju. Najbardziej
irytowali go dwaj modziecy, po ktrych od razu byo wida, e hazard wypuka z nich ca gotwk i
niczym dwa szczeniaki, biegali za modziutk wsppasaerk. Dziewczyna bya jaka dziwna, jakby
nieobecna, a w tym zachowaniu czaio si co niepokojcego. Zbyt wiele beczek piwa wypi, by nie
rozpozna, i wikszo z tego co mwia byo kamstwem. Podejrzewa, e bya jedn z tych szlachcianek,
ktre nasuchay si bardowych opowieci i ucieky z domu w pogoni za przygod. Jednak nie obchodzia go
jej prawdziwa przeszo, liczyo si bowiem to, e jej miejsce w karawanie zostao z gry suto opacone.
Przedstawiaa si jako Kerri Darkwood, zapytana o cel podry mwia, i przeprowadza si do
Dolin, do rodziny swojej matki. Tak naprawd wybraa Doliny, tylko dlatego i miejsce to wydawao jej si
wystarczajco daleko, by skry si przed oczami licznych sembijskich znajomych i krewnych, bowiem
niewiele wiedziaa o geografii, a nie chciaa poowy ycia spdzi w podry. Na jednym z postojw oddalia
si od karawany, by w lesie zakopa zwierciado, ktre byo jedynym materialnym wiadkiem jej czynw i
zabraa je ze sob tylko po to, by je ukry. Wrd jej skromnego dobytku, bya tez szkatuka pena monet,
ktre ciko byo w jaki sposb powiza z jej osob. Brakowao jej rozmw ze swym odbiciem i gdy tylko
miaa okazj kupia sobie przejrzyste, porczne lusterko, wydajc w ten sposb spor cz swoich
oszczdnoci.
W czasie podry zaczy nachodzi j wtpliwoci, powoli docierao do niej, i ycie, ktre
wczeniej prowadzia nie przygotowao j na trudy wiata, po za murami jej bezpiecznej rezydencji, a brak
suby dawa si we znaki. Proste czynnoci byy dla niej wyzwaniem i z pocztku chodzia brudna i godna,
nie mogc sobie poradzi z praniem, czy przygotowaniem posikw. Jej towarzysze podry okazali jej
pomoc, widzc w niej dziecko, ktre dopiero wyszo spod opiekuczych skrzyde matki. Czua si jak ptak,
ktry cay czas mieszka w klatce, a nagle zosta wypuszczony na wolno i za bardzo nie wiedzia, jak si w
tym odnale. W miar jak okolica stawaa si bardziej obca, gas jej optymizm. Zoto w sakiewce topniao
niczym nieg na wiosn, a ona nie wiedziaa jak sprawi, by zaczo go przybywa. Umiejtnoci, ktre
wyniosa z domu, jak haft, kaligrafia i taniec, wydaway si zupenie zbdne. Tym bardziej, e nie moga si
pozby naogu, w ktrym tkwia od lat. Brakowao jej magicznych proszkw, zatem szukaa pokrzepienia w
taszych substytutach, a e nie znaa si na rolinach i alchemii, te samodzielne eksperymenty skutkoway
zatruciami pokarmowymi oraz innymi dolegliwociami. Pierwszy raz baa si biedy, zacza aowa i
porzucia sw zot klatk, a nawet gotowa bya zamkn si w kolejnej.
Nawizywaa znajomo ze wsppasaerami karawany, starajc si dowiedzie o nich jak
najwicej, szukajc sobie bogatego sponsora, dziki ktremu ponownie bdzie ya w luksusie. Szybko
zrozumiaa, e duma i arogancja w niczym jej nie pomog, zatem skrya je pod maska ciekawoci, i
niewinnoci, wiadoma swego maoletniego ciaa. Nie udao jej si jednak osign tego co chciaa, bowiem
jej towarzysze okazali si mniej zamoni ni si spodziewaa. Dwch modzikw, w ktrych pokadaa
najwiksze nadzieje, okazao si ton w dugach, a starszy, bogaty kupiec, by tak zapatrzony w on, e
urok dziewczyny na niego nie dziaa.
Pierwsze powane trudnoci pojawiy si, gdy karawan napadli bandyci. Dziewczyna nie chciaa
pozbywa si swego niewielkiego dobytku, zatem zwodzc zbjw sw pozorn naiwnoci, dobia z nimi
targu, zdradzajc gdzie w wozach ukrywano kosztownoci. W efekcie doczya do grupy, a wdajc si w
romans z ich przywdc Buldarem, zapewnia sobie bezpieczestwo. Pobyt w ich obozie niczym nie
przypomina historii z ksiek, ktre czytaa bdc nastolatk, nie byli to przystojni rabusie, ale banda
niedomytych drabw. Wykorzystaa jednak ten czas, by uczy si rzeczy przydatnych, jak podstawy
posugiwania si broni, czy nawet przygotowywanie posikw nad ogniskiem. Nie braa udziau w ich
wypadach, gdy bya zbyt niedowiadczona by na co si przyda, ale z czasem pozwolono jej samotnie
pata si po okolicy. Gdy p roku pniej nadarzya si okazja, zdradzia pozycj bandy awanturnikom,
ktrzy zlikwidowali szajk, a widzc w niej niewinn ofiar, pomogli bezpiecznie dotrze do Ashaby,
najwikszego miasta Dolin. Nie wiedziaa jednak, e Buldar przey ten atak. Bka si przez kilka dni po
lesie szukajc niedobitkw oraz Kerri, ktra obiecaa mu dozgonn mio. Nie wiedzia, e to ona
sprowadzia na nich zagad, a gdy nie odnalaz jej ciaa, postanowi wyruszy na ratunek ukochanej,
przekonany, i zostaa porwana.

Starsza kobieta, w ciele modej dziewczyny, od momentu gdy opucia rodzinny dom, przesza
metamorfoz. Chocia sama uwaaa si dopiero za poczwark motyla, w ktrego miaa si przeistoczy.
Wiecznie piknego motyla, powtarzaa sobie w duchu, by odegna al, czy zwtpienie. Staa si bardziej
zaradna i mniej wybredna, nadal przesadnie dbaa o siebie, lecz nauczya si szanowa kad monet w
swoim posiadaniu. Odkrya w sobie natur oportunisty, ktra bya bardzo przydatna w nowych
okolicznociach. Ukradkiem gdy, przebywaa w odosobnieniu, badaa swoje umiejtnoci. Czasem, w
przypywie gniewu, czua w doniach magiczne iskry, lecz wywoyway w niej lk, a waciwie baa si reakcji
jak mog spowodowa u ewentualnych wiadkw, zatem staraa si kontrolowa swoje emocje. Wci
miaa powierniczk i niem doradczyni w swoim odbiciu, lecz rwnie zauwaya, e wie midzy nimi staa
si jakby silniejsza.
Zapytana, opowiadaa o sobie rzewn historyjk, o tym jak to stracia ukochanych rodzicw i miaa
uda si do Dolin, by zamieszka z rodzin swej matki. Ze zami w oczach niechtnie wspominaa, o
straszliwej niewoli u bandytw i ratunku, ze strony dzielnych awanturnikw, a take o tym, e domostwo
wujostwa zastaa dawno spalone i spldrowane. Na koniec swych opowieci prbowaa wyj na dzieln i
zaradn, podkrelajc to, jak ciko i sumiennie jest gotowa pracowa, by nie doczy do grona ebrakw.
Postanowia poszuka sobie zajcia gdzie u magw, by mie atwy dostp do wiedzy. Liczya te,
i w ten sposb, spotka kogo, kto zostanie jej mentorem, przynajmniej do czasu, a zrozumie kim si staa.
Zdawaa sobie spraw, e prdzej czy pniej, jej moc moe zosta wykryta, lecz wierzya, e za pomoc
swej modoci i pozornej naiwnoci, uniknie ewentualnych negatywnych konsekwencji i bdzie moga
kontynuowa realizacj swych marze.

Waniejsze osoby w jej yciu:


Issabel Fairdragon 17 letnia crka Elieny, ktrej przeja ciao. Uznano, i zgina w poarze domu,
wraz z matk i kilkoma sukami. Podobno przyczyn tego by niedogaszony piec w kuchni. Zwglone ciaa
pochowano w rodzinnym grobowcu. Dziewczyna bya mi i dobr osob, ktra wspieraa lokalny sierociniec,
na jej pogrzebie, gdzie na tyach tumu aobnikw, staa spora grupka dzieci, ktre pakay.

Erdgar Fairdragon najstarszy z synw Elieny i Vinteza, ma 32 lata, po mierci matki odziedziczy to co
pozostao z majtku i przeprowadzi si do Selgaunt, gdy tam jego placwka lepiej prosperowaa. Kupi tam
sporych rozmiarw rezydencj, ktr przebudowuje, planuje zaoy rodzin. Podobnie jak zmary ojciec,
jest pracoholikiem. Gdyby, w jaki sposb dowiedzia si, e siostra yje, zapewne prbowaby wykorzysta
j w interesach, a e jest osob twardo stpajc po ziemi, nie uwierzy i to nie ona.

Brandan Fairdragon modszy z jej synw, ma 30 lat, jest kapitanem w sembijskim wojsku, obecnie
stacjonuje niedaleko pnocno-zachodniej granicy pastwa. Win, za swj pogbiajcy si alkoholizm,
obarcza mier matki i siostry, prawdziwym powodem tego jednak jest to, i zawsze by marzycielem, ktry
pragn zosta poet, a nie wojskowym. Chocia wykonuje swoje obowizki sumiennie, ycie w armii mu nie
odpowiada. Gdyby jednak natkn si na dziewczyn o wygldzie siostry, zapewne potraktowaby to jako
znak od bogw, by zacz nowe ycie.

Rodzina Greyriver Rodzicie Elieny zmarli dobr dekad przed jej domniemana mierci, miaa tylko
sporadyczny kontakt ze swoim rodzestwem i ich dziemi, lecz wszyscy przybyli na jej wystawny pogrzeb,
by okaza szacunek zmarej.
Buldar Byy przywdca bandy rozbjniczej, mczyzna zbliajcy si do 30, jego twarz szpec blizny po
ospie i licznych bitkach na pici. Jest duy, tak e swa postur wypenia otwr w drzwiach. Ciemnowosy,
brodaty, przypomina niedwiedzia, zarwno zapachem jak i postur, a take ubiorem z brzowych skr.
atwo traci nad sob kontrol i wpada w sza, a tym wzbudza lk, i szacunek reszty szajki. Jest zakochany
w dziewczynie o imieniu Kerri i nikomu nie ma zamiaru jej odstpi, zatem po rozpadzie bandy, postanowi
jej odszuka. Zawsze traktowa ja dobrze, widzc w niej towarzyszk ycia. Lubi gdy pieszczotliwie mwia
do niego mj misiaczku. Moliwe, e w gdzie gbokich czeluciach swej duszy jest romantykiem, gdy
da si zwie czuym sowom dziewczyny i zawsze mia do niej sabo.

Dane o postaci:
Konto:
Imi i nazwisko: Kerri Darkwood (Eleina Greyriver-Fairdragon, Issabel Feirdragon)
Rasa: Czowiek
Pe: Kobieta
Klasa: Warlock
Pochodzenie: Saerloon, Sembia
Wiek: 17 lat
Charakter: NZ
Bstwo: Bezbona
Znane jzyki: Wsplny, Chondathski, Otchanny (otrzymaa go w chwili transformacji )

Rys Psychologiczny:
Dziewczyna ta z pozoru wydaje si niemia i naiwn osob. Niechtnie mwi o sobie, a zwaszcza
o przeszoci. Mona odnie wraenie, e jest zlkniona, nieporadna, a nawet niezdarna, przez co lubi rady
i towarzystwo innych.
W rzeczywistoci jednak jest samolubn oportunistk, ktra ma obsesje na punkcie swojego
modego wygldu. Stara si jednak tego nie uzewntrznia, bojc si, i jej tajemnice mog by
wykorzystane przeciw niej. Nie zawaha si kama i zdradza, jeli bdzie moga mie z tego jakie korzyci.
Trudno oczekiwa od niej bezinteresownej pomocy, czy wspczucia, chocia mimo wszystko zaley
jej na dobrym wizerunku w oczach innych, by atwiej mc nimi manipulowa. Odkrya, e sowa prosz,
dzikuj, przepraszam, dziaaj jak magiczne zaklcia, dziki ktrym wielu ulega jej zachciankom, wic
chtnie ich uywa. Obce jest jej mio i zaufanie, a gdy kto pozna j lepiej odkryje, e jest cyniczna i
zoliwa. Skrywa jednak wszelkie swoje emocje pod mask nieporadnoci i niewiedzy, ktra czasem
rzeczywicie wynika z zaistniaej sytuacji. Pakt z Demonem uwaa za zaszczyt, a chocia cena jak
zapacia bya wysoka, cieszy si z drugiej szansy, gdy zawsze panicznie baa si staroci i mierci. Zatem
bdzie si staraa wykorzysta now okazj jak najlepiej, by jej ycie byo dugie i przyjemne. Zdaje sobie
spraw, e w obecnej sytuacji, bdzie musiaa na to zapracowa, co gasi jej optymizm, bo w gruncie rzeczy
jest leniwa. Liczy jednak, e zdobywajc wiedz i umiejtnoci magiczne, atwiej zrealizuje swoje marzenia.
Jej saboci s rodki odurzajce, stroni jednak od nadmiaru alkoholu, gdy woli bardziej subtelne
doznania, zatem chtnie siga po rne grzyby czy magiczne proszki, ktre pozwalaj jej si odpry.
Jednak jej zamglony wzrok i nienaturalnie nerwowe ruchy, wynikajce z bycia pod ich wpywem, dodaj
wikszego realizmu do jej udawanego zagubienia i nieporadnoci. Wolaaby jednak cieszy si dobr
reputacj, zatem bdzie krya si ze swoimi naogami i innymi ekscesami oraz nie podejmie si prostytucji.
Jest ignorantk jeli chodzi o polityk, geografi, czy religi, nigdy jej to nie interesowao. Jej marzeniem jest
sta si niezalen, bogat, wpywow, wiecznie mod i pikn osob, zatem wszystkie jej dziaania bd
zmierzay w tym kierunku.
-lubi wszystko co dobre - dobre potrawy, wino, magiczne proszki, adne ubrania, wygod i pomocnych
ludzi, oczywicie jeli to ona jest w centrum ich zainteresowania,
-nie lubi pracy fizycznej, brudu, blu, jazdy konnej, ciemnego piwa, odpowiedzialnoci,
-boi si najbardziej staroci, mierci, niedonoci, kary za swe czyny, maych robakw (wszy, pajki),
-pragnie wiecznej modoci, mocy, wadzy nad innymi, ale bez odpowiedzialnoci,
-nienawidzi gdy co idzie nie po jej myli,
-hobby jej jest przesadne dbanie o swe ciao, ktre moe wyda si zabawne dla postronnego obserwatora,
jak robienie sobie okadw z warzyw, czy mietany.
-moc sw czerpie od Graz'zta, lecz niewiele jej o tym wiadomo i raczej nie interesuje si jej rdem, bo licz
si efekty.

Opis zewntrzny:
Gowa: Modziutka dziewczyna o dugich, prostych, ciemnych, jak krucze skrzyda, wosach. Jej
twarz, w ksztacie serca, jest gadka i jasna niczym porcelana, a dominujcym jej elementem s oczy, due,
brzowe, z dugimi rzsami, niczym u cielaka, ktre podkrelaj czarne, wyraziste brwi. Usta ma pene i
zmysowe, a nos niewielki, prosty, koci policzkowe delikatnie zarysowane, gowa jest bardzo regularna, a
uszy niewielkie, przylegajce, o cienkich patkach, zazwyczaj skryte wosami.
Sylwetka: Wysoka, szczupa i gibka niczym topola. Ma wyrazist tali, zgrabne, krge poladki i
biust. Nie wyglda na uminiona, nie mniej jej postura, wydaje si raczej krzepka.
Zachowania: Jej gos jest w rednich barwach, melodyjny. Gdy chodzi stawia krtkie kroki, a gdy
biega to susami niczym gazela. Zazwyczaj jest zadbana i starannie wyczesana, pachnca fiokami. Ubiera
si w proste, lecz eleganckie stroje, w ciemnych barwach. Dugie wosy nosi rozpuszczone, by je pokaza.
Jej spojrzenie jest czsto zamglone i jakby nieobecne, gwnie gdy bywa pod wpywem rodkw
odurzajcych. Jej sposb mwienia i nienaganne maniery mog wiadczy o tym, e zostaa wychowana w
dobrym domu.

Podstawowe atrybuty:
Sia -8
Zrczno -14
Kondycja -14
Inteligencja -14
Mdro -10
Charyzma 16