You are on page 1of 13

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKAH


PENUH
Pengenalan Memahami latar 1. Pengenalan 5 markah
belakang/sebab-sebab Jelaskan latar belakang/sebab-sebab
pengenalan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu
Persekutuan Tanah 1948
Melayu 1948
Ketegasan orang Melayu membantah
Malayan Union di bawah
Pimpinan Dato Onn Jaafar
Perpaduan di kalangan orang Melayu
yang terdiri daripada golongan
Raja dan rakyat
Perpaduan mereka dapat mengatasi
pihak yang menyokong Malayan Union
Keupayaan orang Melayu memujuk
British
Orang Melayu mendesak British
menghidupkan semula dasar
perlindungan terhadap orang Melayu
Desakan ini meyakinkan British
membatalkan Malayan Union
Sokongan bekas pegawai tinggi British
mendorong British membentuk
Persekutuan Tanah Melayu seperti Sir Frank
Swettenham dan Sir Cecil Clementi
Sokongan daripada pegawai tinggi British
seperti Sir Malcolm Mac
Donald dan L.D. Gammans
menggantikan Malayan Union
Sikap politik orang Melayu yang
sederhana dengan menulis dalam
akhbar, berdemonstrasi, berkongres,
memujuk Raja-Raja Melayu
Mereka juga tidak menentang
secara kekerasan (tidak mengangkat
senjata)
British tertarik dengan cara UMNO
Orang Melayu melalui UMNO tidak
menuntut kemerdekaan
tetapi hanya menuntut rundingan
menolak Malayan Union
British bimbang orang Melayu akan
dipengaruhi oleh gerakan radikal
seperti PKMM, API, AWAS dan BATAS
Piagam Atlantik 1945 meminta negara-
negara kolonial memberikan
latihan berkerajaan sendiri kepada
penduduk tempatan

Isi dan Memahami reaksi 2. Langkah-Langkah Pembentukan 30 markah


Huraian masyarakat terhadap Persekutuan Tanah Melayu 1948
Langkah-Langkah Jelaskan langkah-langkah Pembentukan
Pembentukan persekutuan Tanah Melayu
Persekutuan Tanah
Melayu 1948 Bantahan orang Melayu menyebabkan
British membatalkan Malayan Union
British menubuhkan Jawatankuasa
Ekskutif
Jawatankuasa ini dianggotai oleh 12
orang ahli yang terdiri daripada pegawai
kanan British, pemimpin UMNO dan wakil
Raja-Raja Melayu
Jawatankuasa Ekskutif mengadakan
mesyuarat di Kings House, Kuala Lumpur
Orang Melayu mengemukakan lima
tuntutan dalam rundingan dengan British
Tuntutan itu ialah menginginkan sebuah
persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri
Melayu Bersekutu, menolak kerakyatan
terbuka, meminta dasar perlindungan
terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang
Melayu dipulihkan
Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-
Negeri Melayu perlu diakui semula
Perundingan ditentang oleh orang
dagang dan golongan radikal Melayu
Golongan radikal Melayu dipimpin oleh
Dr. Burhanuddin al-Helmy
Mereka berpendapat Jawatankuasa
Ekskutif tidak mewakili semua kaum
Mereka menuntut konsep sebuah
republik dan kemerdekaan penuh
Golongan radikal menubuhkan AMCJA
dan PUTERA bagi menentang British dan
UMNO
Mereka mengadakan ceramah politik,
demonstrasi dan mogok
Mereka mencadangkan Perlembagaan
Rakyat
British menubuhkan Jawatankuasa
Perunding bagi mendapatkan pandangan
dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
ditandatangani pada 21 Januari 1948

Menganalisis perjanjian 3. Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah 15 markah


persekutuan tanah Melayu 1948
melayu 1948 Bincangkan ciri-ciri Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Sebuah persekutuan dibentuk dengan


gabungan sebelas buah negeri.
Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh
Pesuruhjaya Tinggi British.
Konsep Raja Berperlembagaan
diwujudkan.
Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
dibentuk.
Pesuruhjaya Tinggi British menjaga
kedudukan istimewa orang Melayu.
British masih menguasai Tanah Melayu
kerana kemerdekaan belum
diberikan.
Perkongsian kuasa telah dilakukan antara
Majlis RajaRaja dengan
Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat.
Pada peringkat negeri, Sultan menjadi
ketua negeri dan berkuasa
melantik Menteri Besar sebagai ketua
pentadbir negeri.
Terdapat pembahagian kuasa antara
kerajaan pusat dengan kerajaan
negeri dan seterusnya membentuk
Senarai Persekutuan dan Senarai
Negeri.
Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini juga
menjelaskan perkara-perkara berikut:
Syarat kerakyatan diperketatkan. Prinsip
kerakyatan jus soli adalah untuk
Rakyat Raja Melayu bagi NegeriNegeri
Melayu dan Rakyat British bagi
Negeri-Negeri Selat (Melaka dan Pulau
Pinang).
British mengiktiraf semula ketuanan
Melayu sebagai asas pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini
memang telah diakui oleh British sejak
Perjanjian Pangkor 1874.
Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan
bidang kuasa dan kedudukannya
yang jelas dalam pentadbiran
Mengaplikasi 4. Perpaduan bangsa Malaysia dalam 15 markah
perpaduan bangsa menjamin Keamanan Negara
Malaysia dalam Bagaimanakah perpaduan bangsa Malaysia
menjamin keamanan dapat dipertingkatkan bagi menjamin
negara keamanan negara?

Menghormati Perlembagaan Negara.


meningkatkan penghayatan Rukun Negara.
Jangan membangkitkan isu sensitif kaum
lain.
Kunjung-kunjungi pada hari peayaan.
Saling hormat menghormati
Menggunakan kurikulum yang sama
Pelajar dari kaum lain boleh berinteraksi
melalui kuriulum
Menggunakan bahasa peraturan yang sama
Rakyat haruslah bergaul dan memupuk
persefahaman antara kaum
Institusi-institusi pendidikan perlu
bertanggungjawab menerapkan semangat
bersatu-padu dalam kalangan pelajar
berbilang kaum.
Rakyat Malaysia hendaklah menghindari
sebarang tindakan yang dapat
mencetuskan provokasi kaum.
Masyarakat setempat juga memainkan
peranan dalam mengukuhkan perpaduan
kaum di negara ini. Kerajaan pula harus
memainkan tugas penting untuk
menggerakkan rakyat ke arah perpaduan
yang jitu.
Penubuhan sekolah wawasan. pelaksanaan
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

Menilai kejayaan 5. Kejayaan Malaysia hasil daripada 10 markah


Malaysia hasil daripada perpaduan bangsa Malaysia
perpaduan bangsa
Malaysia Dapat melindungi negara daripada
ancaman kuasa luar.
Melemahkan gerakan kuasa luar.
Negara aman damai tanpa peperangan.
Perpaduan yang utuh dalam kalangan
rakyat negara Malaysia juga akan
dihormati dan disegani oleh negara asing
kerana kekal aman
Kuasa luar yang berminat untuk menguasai
negara akan membatalkan niat mereka
kerana takut dengan semangat
rakyatnya dalam mengekalkan keamanan
negara.
Pelancong asing juga berminat untuk
melancong di sini kerana negara yang
aman dan makmur .
Pelancong asing juga berminat untuk
melancong di sini kerana negara yang
aman dan makmur .
Ekonomi negara juga akan meningkat.

Mencipta/menjana idea 6. Cabaran dan langkah mengekalkan 10 markah


untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran Negara
keamanan dan (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh
kemakmuran negara negara untuk mengekalkan keamanan dan
kemakmuran. (5m)
Pendidikan Malaysia yang berdasarkan
sistem meritokrasi.
Menerima ancaman daripada puak-puak
ekstrimis kaum dan penyimpang agama.
Peningkatan masalah social
Proses perbandaran ini juga telah
melebarkan lagi jurang ekonomi dan
pola tempat tinggal antara kaum

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk


mengatasi cabaran di atas. (5m)
Penafian agama Islam sebagai agama
rasmi
Pelancaran Program Latihan Khidmat
Negara
Islam adalah agama negara atau 'state
religion' iaitu merujuk kepada negara
Malaysia. Apabila disebut tentang
agama negara maka secara dasarnya ia
boleh difahami sebagai agama rasmi
bagi Malaysia bukannya agama rasmi
yang dianuti oleh rakyat negara ini.
Memastikan pembangunan negara
seimbang
Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
merapatkan jurang antara kaum dalam
sebuah negara yang memiliki
masyarakat majmuk seperti Negara ini
Mencapai Wawasan 2020 : Mewujudkan
bangsa Malaysia yang bersatu padu
yang mempunyai matlamat yang serupa
dan boleh dikongsi bersama,
berintegrasi di peringkat Wilayah dan
antara kaum, berasaskan persamaan
hak dan keadilan

Menghayati nilai-nilai 7. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme 10 markah


murni/iktibar/ Dalam memperkukuh perpaduan kaum
patriotisme dalam Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/
usaha memperkukuh patriotisme dalam usaha memperkukuh
perpaduan kaum perpaduan kaum di Malaysia
Keamanan negara dapat dijamin dengan
wujudnya masyarakat yang bersatu padu
Perpaduan yang kukuh antara satu sama
lain akan melahirkan negara yang aman,
tiada masalah perselisihan faham yang
menyebabkan kesejahteraan negara
tergugat.
amalan berkerjasama juga dapat
dipupuk
masyarakat yang bersemangat patriotik
kita haruslah saling hormat-menghormati
antara satu sama lain
Amalan hormat-menghormati dapat
memudahkan segala urusan yang
dijalankan di dalam negara berjalan
lancar.
Pentingnya perpaduan di kalangan masyarakat
malaysia yang berbilang kaum
Mengadakan rundingan sebelum sesuatu
dasar dibuat
Kita juga hendaklah saling berkerjasama
dalam mempertahankan kedaulatan
negara.
Kemerdekaan negara hanya dapat
dicapai melalui kerjasama antara
masyarakat Malaysia.

Merumuskan secara 8. Rumusan 5 markah


Kesimpulan keseluruhan isi yang . Pengetahuan yang diperoleh.
telah dibincangkan. . Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
. Harapan untuk masa depan Malaysia yang
lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.

Iktibar daripada peristiwa penentangan


terhadap Malayan Union ialah
masyarakat Perlu bertegas dalam
menyatakan bantahan . Perlu
adanya perpaduan di kalangan
masyarakat malaysia yang berbilang
kaum . Mengadakan rundingan sebelum
sesuatu dasar dibuat . Berhati-hati
dengan tindakan orang
asing . Pentingnyapemimpin berwibawa
untuk memerintah negara kita .
pengenalan MU telah menguji kesabaran
orang Melayu terhadap British yang
inginkan penjajahan mutlak terhadap
Tanah Melayu . Orang Melayu buat
pertama kalinya dalam sejarah selepas
zaman Kesultanan Melayu Melaka
bangun menentang British . Rentetan
daripada penyatuan tersebut , Kongres
Melayu 1946 telah diadakan dan UMNO
ditubuhkan untuk menentang niat jahat
British tersebut . Kerjasama antara raja-
raja melayu dengan UMNO dan orang
melayu pada keseluruhannya telah
menyebabkan British mula berle,but dan
memulakan rundingan . Akhirnya , penat
lelah tersebut terbayar apabila Perjanjian
Persekutuan 1948 telah membolehkan
Persekutuan Tanah Melyu dibentuk 1
Febuari 1948 . Perjanjian tersebut telah
memperkenalkan semula dasar kuasa
british sebelum tahun 1941
BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

LATIHAN KERTAS 3 TEMA 11 BAB 4


TEMA 11 BAB 4 (Malayan Union dan PTM 1948)

Tajuk Soalan : Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union, faktor-faktor kebangkitan masyarakat
tempatan menentangnya. Disamping itu, berikan sebab-sebab penerimaan pentadbiran baru iaitu
Persekutuan Tanah Melayu.

FORMAT ASPEK PERINCIAN MA


KA
Pengenal Memahami 1. Pengenalan 5M
an latar Jelaskan sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union
belakang/se Persediaan membentuk pemerintahan sendiri
bab-sebab Antara faktor Kerajaan British memperkenalkan Malayan Union adalah
British
sebagai
memperken
alan persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan
Malayan sendiri.
Union Menginginkan pentadbiran yang licin
Sebelum Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit
pentadbiran
yang berbeza, iaitu Negeri-Negeri Selat (NNS), Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
(NNMB) dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB). Di bawah
pentadbiran
Malayan Union negeri-negeri Melayu ditakbir dibawah satu kerajaan pusat
sahaja.
Menjimatkan kos
Kepelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar dan menyebabkan
pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang.
Membentuk sebuah bangsa Malayan Union
Selain itu, British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union
supaya
golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan
menumpukan taat
setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat memastikan sumber
tenaga dan
pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut serta
dapat
menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah
Melayu
Mengawal kuasa politik orang Melayu

Isi dan Memahami 2. Ciri ciri Malayan Union dan sebab penentangan masyarakat. 30
Huraian ciri-ciri MU Jelaskan ciri-ciri MU dan sebab-sebab masyarakat tempatan menentang M
dan sebab- Perjanjian MU 1946 telah menggabungkan semua negeri di Tanah Melayu
sebab
dalam satu unit pentadbiran . Antara syarat utama Perjanjian MU ialah
masyarakat
tempatan semua Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri
menentang Melayu Tidak Bersekutu serta dua daripada negeri Selat disatukan .
seterusnya , Baginda Ratu England akan melantik seorang Gabenor
British untuk mengetuai MU . Singapura diasingkan kerana mempunyai
kepentingan sebagai pelabuhan bebas . Asas kerakyatan MU ialah
kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli . Raja-raja Melayu
menjadi ahli Majlis Raja-raja Melayu yang hanya membincangkan soal
agama Islam dan adat istiadat orang melayu . Seorang pesuruhjaya
Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir . Majlis
Eksekutif dan Majlis Undangan MU dibentuk .

Penubuhan MU adalah sebagai suatu usaha untuk mewujudkan sebuah


kesatuan yang dikuasai oleh sebuah pemerintah yang kuat . Pentadbiran
MU adalah terus kepada Parlimen British di London san tidak tertakluk
kepada Singapura lagu seperti sebelumnya . Konsep penatdbiran baru
in9i telah menolak tradisi dan sistem politik orang melayu . Akhirnya ,
kerajaan MU telah diisytiharkan pada 1 April 1946 di Kings House
( Carcosa Sri Negera ) , KL . Sir Edward Gent telah dilantik sebagai
Gabenor pertam kerajaan MU . Dengan pengisytiharan tersebut , secara
rasminya MU telah menggantikan Pentadbiran Tentera British BMA yang
dijalankan di Tanah Melayu sejak bulan September 1945.

Orang melayu telah menunjukkan pelbagai reaksi terhadap penentangan


MU . Selepas Perang
Dunia Kedua , orang Melyu menganggap tidak sesuai untuk British
membuat pembaharuan
politik di Tanah Melayu . Orang Melayu pada prinsipnya menentang
penghakisan kuasa
Raja-raja Melayu dalam MU , iaitu Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli
Majlis Raja-raja Melayu
tanpa sebarang kuasa . Raja-raja juga kehilangan takhta dan kredibiliti
mereka sebagai
kuasa orangMelayu walaupun mereka masih membincangkan soal
agama Islam , tetapi zakat fitrah sipungut di bawah nama Gabenor MU .
Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan sultan .
Oleh yang demikian , orang Melayu bimbang agama islam akan tercabar .
Orang melayu juga menentang pemberian kerakyatan yang longgar
kepada orang dagang
atau orang luar . Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status
quo orang melayu sebagai penduduk peribumi . Jumlah orang Melayu
juga akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang ini . orang
melyu juga bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina
oleh kerjaaan melayu
sperti zaman Kesultanan Melayu Melaka . Mereka beranggapan bahawa
pengenalan MU akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan
tersebut . lantaran itu , kebanyakn orang Melayu telah keluar menentang
MU .

Menganalisi 3. Faktor Pembentukan PTM 15


pembentuka Huraikan faktor pembentukan PTM 1948 (15 markah) M
n PTM 1948
British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh
12 orang ahli.Mereka mengadakan mesyuarat di Kings House , Kuala Lumpur.
Pada dasarnya,ada lima tuntutan orang melayu iaitu Raja-Raja Melayu menolak
semua prinsip dan struktur Malayan Union.Selain itu,mereka juga menginginkan
sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.Mereka
juga menolak kerakyatan terbuka Malyan Union dan meminta dasr perlindungan
terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang melayu dipulihkan.Mereka juga
menuntu supaya Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-Negeri Melayu diakui
semula.
Perundingan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal
Melayu pimpinan Dr.Burhanuddin al-Helmy .Mereka berpendapat Jawatankuasa
eksekutif itu tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh seorang
perwakilan oaring dagang.Mareka menuntut konsep sebuah republic dan
kemerdekaan penuh . Majlis Tindakan Bbersama Seluruh Malaya atau All
Malayan Council of Joint Action(AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat(PUTERA)
telah ditubuhkan pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan UMNO .
Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik ,
demonstrasi dan mogok . Mereka turut mencadangkan sebuah perlembagaan ,
iaitu Perlembagaan Rakyat .Untuk berlaku adil, British telah bersetuju
menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi mendapatkan pendapat mereka
dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Mengapliasik 4. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang Malayan Union, 15
an langkah M
untuk Jelaskan langkah yang akan anda ambil untuk membina kekuatan negara
membina
dalam masyarakat berbilang kaum
kekuatan
negara dalam Menyelesaikan masalah ini akan mejadi mudah apabalia masyarakat
masyarakat bersatu padu . Masyarakat yang berbilang kaum bukanlah menjadi satu
berbilang bebanan bagi sesebuah negara untuk menentang MU . Bantahan dapat
kaum dilaksanakan secara berterusan melalui akhbar-akhbar di negara kita .
Zaman ini , ramai masyarakat yang membaca surat khabar . Oleh yang
demikian , lebih mudah untuk mempengaruhi minda mereka dan lebih
senang menyampaikan sesuatu berita . seterusnya ialah , mengadakan
demonstrasi secara aman . Demonstrasi dapat mengeratkan hubungan
apabila semua masyarakat berhimpun dan mempunyai satu matlamat
yang sama . Seterusnya , Raja-raja Melayu perlu berkumpul dan
menyatakan keperluan mereka dengan berhati-berhati . Menghidupkan
persatuan-persatuan untuk menentang MU . Apabila wujudnya , persatuan
tidak perlulah wujudnya pemberontakan dan pembangkang . ini akan
menyulitkan proses penentangan MU . Ahli dan penyokong mestilah
berdiri bersama untuk menyatukan matlamat .

Menilai 5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan kerjasama antara 10


kejayaan kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia M
Malaysia Kesan-kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara
hasil
Malaysia ialah dapat melindungi negara daripada ancaman kuasa luar .
daripada
perpaduan Negara yang mempunyai masyarakat yang berkerjasama antara satu
bangsa sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa luar yang ingin menakluk
Malaysia negara kerana kunci rahsia negara dikawal ketat oleh sikap masyarakat
yang saling berkerjasama dalam menjamin kedaulatan negara.
Selain itu , perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat juga
dapat diwujudkan . Perpaduan rakyat amat penting demi menjamin
keamanan dan kesejahteraan negara.Masyarakat yang bersatu padu akan
melahirkan sebuah negara yang aman dan tiada masalah pertelingkahan
antara kaum berlaku.
Seterusnya , negara Malaysia juga akan dihormati dan disegani oleh
negara asing kerana kekal aman meskipun terdapat masyarakat yang
berbilang kaum . Kuasa luar yang berminat untuk menguasai negara akan
membatalkan niat mereka kerana takut dengan semangat rakyatnya
dalam mengekalkan keamanan negara.
Di samping itu,ekonomi negara juga akan meningkat . para pelabur
asing tidak akan berasa was-was untuk melabur di negara Malaysia
kerana negara yang aman dan bersih dari segala masalah . Pelancong
asing juga berminat untuk melancong di sini kerana negara yang aman
dan makmur .
Oleh yang demikian , kerjasama antara kaum dapat memudahkan
Malaysia menuntut hak sebagai warganegara . Contohnya , hak
keistimewaan dalam memilih calon pemimpin untuk mentadbir negara dan
sebagainya .

Mencipta/m 6. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk 10


enjana idea konsep rakyat didahulukan,pencapaian diutamakan M
untuk Pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis merupakan agenda
mengekalka
kerajaan yang paling penting kerana prasangka perkauman boleh
n keamanan
dan menghancurkan perpaduan yang sedia wujud. Menyedari hakikat dan
kemakmura kepentingan mengekalkan perpaduan maka pelbagai langkah perlu
n negara dijalankan bagi memastikannya berterusan.

Antara kepentingan mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat


majmuk ialah untuk mengekalkan keharmonian dan mengelakkan
perselisihan. Penduduk Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa
boleh hidup aman damai sejak dahulu lagi kerana adanya perasaan saling
menghormati dan memahami antara satu sama lain. Amalan nilai murni ini
menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara. Perkara ini dapat mengelak
berlakunya perselisihan seperti kejadian dalam sejarah hitam negara iaitu
peristiwa 13 Mei 1959. Rusuhan kaum yang berlaku tidak memberi apa-apa
keuntungan malah membawa banyak kemudaratan.

Perpaduan kaum yang wujud juga turut mempercepat dan memperkasa


pembangunan negara. Rakyat Malaysia yang terkenal dengan sikap
bertoleransi dan hidup bersatu-padu memangkinkan usaha memajukan
negara dalam segenap aspek merangkumi ekonomi, sosial, politik dan
pendidikan. Pembangunan pesat yang jelas kelihatan pada hari ini
membantu masyarakat menjalani kehidupan seharian dengan selesa.
Sebaliknya, jika keharmonian kaum terancam maka amat sukarlah kerajaan
mengatur agenda mencapai kemajuan negara. Kesannya negara akan
ketinggalan dan rakyat menderita kemiskinan.

Bagi merealisasikan kejayaan negara dengan ramuan perpaduan kaum ini,


maka bagai usaha ke arahnya hendaklah terus dijalankan. Antara lain,
kerajaan mewujudkan banyak dasar bertujuan menerapkan nilai-nilai bagi
mengekalkan perpaduan kaum. Terkini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk
Seri Najib Tun Razak menggunakan konsep 1 Malaysia. Dasar
kepimpinan yang memperkenalkan konsep rakyat didahulukan,
pencapaian diutamakan memperlihatkan keutamaan masyarakat dalam
pencapaian sesebuah negara. Tanpa rakyat yang bersatu padu maka
pincanglah negara itu.

Selain itu, segenap lapisan masyarakat juga berperanan menjalankan


tanggungjawab masing-masing untuk memelihara perpaduan. Media
massa sebagai medium komunikasi menjadi saluran maklumat dan
membangkitkan semangat bersatu-padu. Memperbanyakkan iklan dan
risalah melalui kempen-kempen mencintai negara dapat menyedarkan
masyarakat tentang peri pentingnya menjaga keharmonian hidup sesama
rakyat. Semua ini dapat dikongsi bersama-sama dengan adanya alat
komunikasi media massa seperti televisyen, radio mahupun internet.
Kemudahan yang kita nikmati sekarang ini adalah bukti nyata hasil
kemajuan negara.

Kesimpulannya, kemakmuran negara berkait rapat dengan hubungan baik


antara kaum yang sama-sama mendokong usaha ini. Hubungan baik inilah
yang perlu diamalkan bila-bila masa dan selamanya agar kejayaan yang
kita nikmati kini tidak ranap begitu sahaja setelah hampir 54 tahun negara
kita mencapai kemerdekaan.

Menghayati 7. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme 10


nilai-nilai Dalam memperkukuh perpaduan kaum M
murni/iktiba Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/
r/ patriotisme dalam usaha memperkukuh
patriotisme perpaduan kaum di Malaysia
dalam usaha
memperkuk Keamanan negara dapat dijamin dengan wujudnya masyarakat
uh yang bersatu padu
perpaduan Perpaduan yang kukuh antara satu sama lain akan melahirkan
kaum negara yang aman,
tiada masalah perselisihan faham yang menyebabkan
kesejahteraan negara tergugat.
amalan berkerjasama juga dapat dipupuk
masyarakat yang bersemangat patriotik
kita haruslah saling hormat-menghormati antara satu sama lain
Amalan hormat-menghormati dapat memudahkan segala urusan
yang dijalankan di dalam negara berjalan lancar.
Pentingnya perpaduan di kalangan masyarakat malaysia yang berbilang
kaum
Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat
Kita juga hendaklah saling berkerjasama dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Kemerdekaan negara hanya dapat dicapai melalui kerjasama
antara masyarakat Malaysia.

Merumuska 8. Rumusan 5M
Kesimpul n secara . Pengetahuan yang diperoleh.
an keseluruhan . Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
isi yang . Harapan untuk masa depan Malaysia yang
telah lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.
dibincangka
n. Iktibar daripada peristiwa penentangan terhadap Malayan Union
ialah masyarakat Perlu bertegas dalam menyatakan
bantahan . Perlu adanya perpaduan di kalangan masyarakat
malaysia yang berbilang kaum . Mengadakan rundingan sebelum
sesuatu dasar dibuat . Berhati-hati dengan tindakan orang
asing . Pentingnyapemimpin berwibawa untuk memerintah
negara kita .
pengenalan MU telah menguji kesabaran orang Melayu terhadap
British yang inginkan penjajahan mutlak terhadap Tanah Melayu .
Orang Melayu buat pertama kalinya dalam sejarah selepas
zaman Kesultanan Melayu Melaka bangun menentang British .
Rentetan daripada penyatuan tersebut , Kongres Melayu 1946
telah diadakan dan UMNO ditubuhkan untuk menentang niat
jahat British tersebut . Kerjasama antara raja-raja melayu dengan
UMNO dan orang melayu pada keseluruhannya telah
menyebabkan British mula berle,but dan memulakan
rundingan . Akhirnya , penat lelah tersebut terbayar apabila
Perjanjian Persekutuan 1948 telah membolehkan Persekutuan
Tanah Melyu dibentuk 1 Febuari 1948 . Perjanjian tersebut telah
memperkenalkan semula dasar kuasa british sebelum tahun
1941