You are on page 1of 4

Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii

Problema lichiditatii si solvabilitatii firmei este suficient de complexa, deoarece tratata


diferit in literatura de specialitate, creindu-se uneori confuzii.
Lichiditatea se refera la propietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani,
aceasta putand fi si un criteriu de grupare a posturilor in bilant. Astfel in teorie si practica
economica terminul de lichiditate se refera la bilantul contabil, la active. Lichiditatea
bilantului contabil reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si achita datoriile pe termen scurt.
Deci, lichiditatea reprezinta raportul intre elementele de activ, in sensul ca se poate stabili cat
din valoarea activului se afla sub forma lichida in conturile de disponibilitati banesti, si cat pot
sa devina lichide imediat.
Solvabilitatea este o notiune mai vasta si reprezinta capacitatea intreprinderii de a face
fata datoriilor pe o perioada mai lunga de timp. Aici, intervine comparatia dintre elementele
de activ si pasiv, respectiv disponibilitatile si obligatiile.
Este evident faptul ca intreprinderea este solvabila daca are disponibilitati de mijloace
de plata. Pornind de aici, s-au construit diferiti indicatori, care includ ambele notiuni, fiind
folosite in scopuri diferite. Asa de exemplu in momentul declararii starii de faliment se poate
calcula gradul de lichiditate existent, ca raport intre activele lichide si care pot deveni lichide
catre datoriilor totale.
In cadrul studiilor de evaluare economica, in special in cazul transmiterii dreptului de
proprietate, practica recomanda folosirea urmatorilor indicatori:

Active circulante
Solvabilitatea generala Datorii curente

Se apreciaza ca valoare minima admisa ce poate varia intre 1,2 1,8.

Active circulante + Active fixe


Solvabilitatea globala Datorii Totale

Rata solvabilitatii
Pe langa acesti indicatori calculam si rata solvabilitatii, care reprezinta raportul dintre
capitalul propriu si totalul capitalului. Indicatorul dat se calculeaza in procente

Capitalul propriu
Rata solvabilitatii Total Capital 100% 50%

In cadrul intreprinderii date evolutia indicatorilor mentionati se prezinta astfel:

Calculul coeficientilor solvabilitatii

Nr. Indicatorii Perioada

2013 2014

1.
Solvabilitatea generala 1,154 1,495

2.
Solvabilitatea globala 1,24 1,622

100%
3. Rata solvabilitatii 100%

Marimea si evolutia indicatorilor, arata ca intreprinderea, din punct de vedere al


solvabilitatii, se afla la limita inferioara a acceptabilitatii, fara a fi alarmata. Daca
intreprinderea va continua activitatea sa in acest ritm atunci nu va avea de suferit pagube
semnificative. Totodata observam ca intreprinderea SC MHP IMPORT EXPORT SRL nu
are datorii pe termen lung privind creditele bancare, deci firma data se finanteaza din surse
proprii.
Lichiditatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si transforma activele sale in
mijloace banesti cu costuri de transfer reduse. Asfel cunoastem cativa indicatori ai lichiditatii,
acestea sunt:
Lichiditatea imediata ne arata capacitatea intreprinderii de a-si achita datoriile pe
termen scurt din contul mijloacelor banesti.
Mijloace banesti
Lichiditatea imediata Datorii 0,2

Cointeresati in calculul lichiditatii imediate suntbancile comerciale sau creditorii.

MB +Creante TS
Lichiditatea intermediara DatoriiTS 0,8

Limitele in care se incadreza indicatorul dat sunt: 0,5 0,7. In calculul acestui
indicator sunt cointeresati furnizorii.
Active curente
Lichiditatea curenta Datorii TS 2 2,5

Indicatorul dat se incadreaza in limitele 1 2,5. In calculul lichiditatii curente sunt


cointeresati investitorii intreprinderii.
Introducem datele in tabel:

Calculul coeficientilor lichiditatii

Nr. Indicatorii 2013 2014 Marimea

1.
Lichiditatea imediata 0,095 0,34

2.
Lichiditatea intermediara 1,153 1,491 0,5 0,7

3.
Lichiditatea curenta 1,1543 1,4956 1 2,5

Din tabelul dat, observam ca nivelul coeficientului lichiditatii absolute la finele


perioadei precedente este de 0,095, deci intreprinderea a fost capabila sa-si achite numai 9,5%
din datoriile pe termen scurt, aceasta fiind mult mai mic de marimea optima de 20%. In cazul
dat bancile comerciale nu vor acorda credite pe termen scurt. Observam insa ca la finele
perioadei de gestiune nivelul acestui indicator a crescut ajungand la 0,34; aceasta constituind
34%. In cazul acesta intreprinderea intrece nivelul optim si deci creditorii vor acorda
imprumuturi intreprinderii analizate. Totodata se observa faptul ca lichiditatea intermediara
intrece cu mult limitele stabilite, fiind in anul 2013 de 1,153, iar in anul 2014 de 1,491.
Aceasta ne arata ca intreprinderea dispune de prea multe creante pe termen scurt, si nu poate
influenta asupra datorantilor cu scopul de a-si intoarce banii.
Valorile coeficientului lichiditatii totale arata ca intreprinderea atat la inceputul, cat si la
sfarsitul perioadei raportate este capabila sa-si achite datoriiile sale numai mobilizand toate
activele curente. In acest caz solvabilitatea intreprinderii Intranex este asigurata. Luand in
considerare ca nivelul cerut, 1 2,5 al acestui indicator este cu mult mai inalt decat cel real,
care in perioada precedent este de 1,154 iar in cea curenta de 1,4956, astfel ivindu-se o
crestere a acestui indicator, totusi potentialii investitori nu vor risca sa-si investeasca
mijloacele financiare libere, deoarece diminuarea marimii coeficientului analizat semnifica
existenta la intreprinderea analizata a structurii nerationale a activelor intreprinderii si apare
riscul de a transforma investitiile financiare plasate in mijloace inghetate.