GHEORGHE MUSTAŢĂ, MARIANA MUSTAŢĂ

PLĂGILE ECOLOGICE AMENINŢĂ VIITORUL OMULUI ŞI AL PLANETEI

3

INTRODUCERE
Conform Referatului Biblic facerea omului a fost cu totul aparte: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră: el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste viţei, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ” (Genesa,1, 28). Şi după ce l-a făcut pe om Dumnezeu l-a binecuvântat: „Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşte-ţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” (Genesa, 1, 28). Este limpede că Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân peste toate vieţuitoarele pământului şi că l-a binecuvântat în această misiune a sa. Se pare însă că omul a deturnat sensul noţiunii de stăpân. Stăpânul trebuie să se îngrijească de supuşii săi, nu să-i oropsească, să nu-i omoare, să nu-i elimine de pe faţa Pământului. Regele creaţiei şi stăpânul naturii a probat, de la început, un comportament mai puţin conform cu misiunea sa. Pe lângă neascultarea protopărinţilor noştri, Adam şi Eva, s-au acumulat multiple motive care să-l determine pe Domnul Dumnezeu să intervină pentru a-i linişti pe oameni, pentru a le înfrâna comportamentul nesăbuit. Cele zece porunci transmise prin Moise stau mărturie în acest sens. Poruncile impun un comportament uman, cu adevărat lucid faţă de semeni şi faţă de natură şi plin de iubire pentru Dumnezeu. Sunt puse rânduielile pentru casnici şi sunt fixate pedepse pentru furt şi pentru alte păcate. Pedeapsa este pe măsura faptei, deoarece cei vinovaţi trebuie „să plătească suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior; arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie” (Ieşirea, 21, 23-25). Citind rânduielile introduse prin cele zece porunci rămâi impresionat de etica impusă omului prin Sfânta Scriptură. 5

Ca biologi nu putem să nu remarcăm restricţiile impuse celor ce provoacă distrugeri mediului şi pedepsele aplicate răufăcătorilor: „De va pricinui cineva pagubă într-o ţarină sau vie, lăsând vitele să pască, stricând ţarina altuia, să plătească despăgubire cu ce are mai bun în ţarina sa şi cu ce are mai bun în via sa (Ieşirea, 22, 5). De va izbucni foc şi va cuprinde spini şi, întinzându-se va arde clăi, sau snopi, sau holde, să plătească despăgubirea cu ce are mai bun în ţarina sa şi cu ce are mai bun în viaţa sa” (Ieşirea, 22, 6). Referatul Biblic probează că neascultarea poate fi pedepsită chiar de Domnul Dumnezeu, însă tot atât de bine putem înţelege că prin comportamentul său omul poate provoca adevărate plăgi naturii, care se vor răsfrânge asupra existenţei sale ca o pedeapsă. Pornind de la plăgile cu care Domnul Dumnezeu i-a pedepsit pe faraonul Egiptului şi pe egipteni, putem considera că omenirea ar putea fi lovită de o serie de plăgi de natură ecologică, pe care chiar el le generează prin comportamentul său neraţional în natură. Prezentăm doar câteva aspecte privind Plăgile Egiptului pentru a înţelege mai bine pericolul plăgilor ecologice provocate de om. Cele zece urgii sau plăgile Egiptului au fost date de Domnul Dumnezeu pentru izbăvirea lui israel: „Eu sunt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu cari vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi” (Exodul, Ieşirea) 6.6). Cele 10 porunci sunt urgii naturale, date de Dumnezeu pentru a-l înfricoşa pe faraon şi pentru a-şi arăta puterile poporului ales. Poate că ar fi fost mai puţine dacă Domnul Dumnezeu n-ar fi învârtoşat inima faraonului: „Eu însă voi învârtoşa inima lui Faraon şi voi arăta mulţimea semnelor Mele şi a minunilor Mele în pământul Egiptului” (Ieşirea, 7.3).

6

PLĂGILE EGIPTULUI

1. Prefacerea apelor în sânge. Este de fapt un fenomen de „înflorire” a apelor cu alge roşii. Ca urmare a fenomenului de „înflorire” a algelor peştii şi alte animale, mai ales cele bentonice, mor ca urmare a lipsei oxigenului consumat de alge (hipoxie sau chiar anoxie); un miros caracteristic se ridică din ape, mai ales la mal. „Atunci peştele din râu a murit, râul s-a împuţit şi Egiptenii nu puteau să bea apă din râu; şi era sânge în toată ţara Egiptului” (Ieşirea, 7, 21).
2. Broaştele. Acestea i-au năpădit pe Egipteni. Înmulţirea broaştelor poate fi facilitată în anumite condiţii, iar ieşirea lor din apă poate fi forţată de unele cauze tot naturale. „Râul va mişuna de broaşte şi, ieşind, acestea se vor sui în casele tale, în dormitoarele tale, pe paturile tale, în casele slujitorilor tăi şi ale poporului tău, în cuptoarele tale şi în aloaturile tale” (Ieşirea, 8.3). Şi-au acoperit broaştele pământul Egiptului. Nu erau broaşte toxice, ci broaşte obişnuite, însă prin numărul şi agresiunea lor provocau disconfort şi groază. 3. Păduchii. Sunt insecte parazite, care produc disconfort şi pot propaga şi diferite boli periculoase (tifosul exantematic, febre etc.). Numărul lor atât de mare şi mai ales prefacerea ţărânei în păduchi ţine de o minune Dumnezeiască, însă tot cu mijloace naturale. 4. Musca câinească. Este vorba de tăuni. „Şi a făcut Domnul aşa şi a venit un roi de muşte câineşti în casa lui Faraon şi a slugilor lui, şi toată ţara Egiptului a fost pustiită de muşte câineşti” (Ieşirea, 8, 24). Am putea crede că aceste muşte au provocat şi pieirea broaştelor.

7

5. Ciuma vitelor. Reprezintă o epizootie provocată de Domnul Dumnezeu. Vitele israeliţilor au fost însă protejate, ceea ce înseamnă că sursa de infestare nu le-a ajuns. „Şi Domnul a făcut aşa chiar de a doua zi. Toate turmele Egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nici o vită din turmele copiilor lui Israel” (Ieşirea, 9, 6). 6. Vărsatul negru. Reprezintă tot o epidemie. Minunea constă într-o imunizare a copiilor lui Israel. Deşi copiii lui Israel trăiau în mijlocul egiptenilor, nu se amestecau cu ei, ceea ce ar putea explica această întărire (imunizare) a lor. „Deci, au luat ei cenuşa din cuptor, au mers înaintea lui Faraon, a aruncat-o Moise spre cer şi s-au făcut bube cu puroi pe oameni şi pe vite” (Ieşirea, 9, 10). Contaminarea s-a făcut cu sporii agentului etiopatogen din cenuşa aruncată în vânt. 7. Piatra şi focul. Sunt fenomene naturale care şi astăzi se manifestă, însă, de cele mai multe ori, pe arii restrânse. „Atunci şi-a întins Moise mâna spre cer şi a slobozit Domnul tunete, grindină şi foc pe pământ; şi a plouat Domnul grindină în pământul Egiptului” (Ieşirea 9, 23). 8. Lăcustele. Reprezintă o urgie dintre cele mai distrugătoare care, din când în când, pustieşte pământul şi în zilele noastre. 9. Întuneric de trei zile a pus stăpânire pe Egipt. Am putea crede că ar fi putut fi vorba de o eclipsă. Însă o eclipsă nu ţine trei zile. Trebuie să legăm această urgie de a opta, de lăcuste. Pentru a înlătura lăcustele, la rugămintea Faraonului, Domnul Dumnezeu a stârnit un vânt puternic: „Şi Domnul Dumnezeu a stârnit vânt puternic de la apus şi acesta a dus lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie şi n-a rămas nici o lăcustă pe tot pământul Egiptului” (Ieşirea 10, 19). Se pare că această furtună, care venea din apus, ridicând nisipul deşertului a provocat întunericul, care a ţinut trei zile.

8

10. Moartea întâilor născuţi. Şi a zis Domnul către Moise: „Încă o plagă voi mai aduce asupra lui Faraon şi asupra Egiptului şi după aceea vă vor da drumul de aici. Dar când vă vor da drumul, cu grăbire vă vor alunga de aici” (Ieşirea, 11, 1). Iată că Domnul Dumnezeu nu va mai învârtoşa inima lui faraon. Cea de a zecea urgie va fi însă cea mai gravă şi va afecta toată populaţia Egiptului şi mai mult decât atât, va lovi şi dobitoacele. Domnul Dumnezeu i-a avertizat pe israeliteni şi i-a învăţat cum să procedeze pentru a nu fi atinşi de cea de a zecea urgie; practic i-a imunizat. Semnul de recunoaştere era sângele de miel uns pe pragul de sus al uşilor. „Iar la voi va fi semn sângele pe casele în care vă veţi afla: voi vedea sângele şi vă voi ocoli şi nu va fi între voi rană omorâtoare, când voi lovi pământul Egiptului” (Ieşirea, 12, 13). După asigurarea protecţiei copiilor lui Israel s-a declanşat cea de a zecea urgie: „Iar la miezul nopţii a lovit Domnul pe toţi întâi-născuţii în pământul Egiptului, de la întâi-născutul lui Faraon, care şedea pe tron, până la întâi-născutul robului, care stă în închisoare, şi pe toţi întâi-născuţii dobitoacelor” (Ieşirea, 12, 29). Afectarea întâi-născuţilor ar putea fi corelată cu legea care funcţiona în întregul Egipt., care dădea drepturi majore întâi-născuţilor din orice familie. Am putea crede că întâi-născuţii au venit mai mult în contact cu un agent patogen care a infestat un produs oarecare (hrană, băutură) de care s-au folosit mai mult aceştia. Ne vine mai greu să aplicăm acest principiu şi la dobitoace, însă este limpede că şi această plagă are la bază tot un mijloc natural. Acestea sunt plăgile cu care Domnul Dumnezeu i-a lovit pe egipteni. Ele sunt minuni care probează puterea lui Dumnezeu şi care servesc de învăţătură tuturor celor care nu-i ascultă poruncile. Plăgile ecologice ale Mileniului al III-lea sunt provocate de om, din neascultarea poruncilor divine. Ele se pot întoarce nu numai asupra omului ci şi asupra naturii.

9

PLĂGILE ECOLOGICE
Cu siguranţă că anticii vedeau în om stăpânul naturii, îl îndemnau însă la respect. Redefinirea noastră ca stăpâni ai Pământului a început să fie tot mai pronunţată la începutul revoluţiei industriale, în urmă cu circa trei sute de ani. Primii oameni care s-au declarat stăpâni ai Pământului au fost, după Ross Heaven şi Howard Chering, primii agricultori, care se luptau pentru pământ cu nomazii Orientului Mijlociu timpuriu. Nomazii nu mai erau liberi să se mişte în natură cu turmele lor deoarece grădinile erau păzite. Se pare că separarea noastră de natură a atins un punct critic în secolul al XVII-lea, odată cu naşterea ştiinţei moderne, cu separarea sufletului de trup, conform gândirii lui Rene Descartes. Negarea sufletului ne-a desprins de natură. Redobândindu-şi funcţia de stăpân al naturii omul a început să-şi aroge dreptul de transformator al acesteia şi s-a întors împotriva naturii. Viaţa pe Terra a avut o evoluţie biologică continuă, până la apariţia omului. Odată cu apariţia lui Homo sapiens a apărut un fenomen necunoscut în natură, chiar dacă a fost schiţat pe ici, pe colo, la unele grupe de animale. Este vorba de evoluţia psiho-culturală, ceea ce a reprezentat ceva nou în Univers. Este ca şi cum biosfera a trecut prin nesfârşite etape ale evoluţiei sale şi a ajuns, prin om, la capacitatea de gândire, la cunoaşterea propriei interiorităţi şi la evaluarea poziţiei sale în Univers (Mustaţă Gh. şi Mustaţă Mariana, 2002). Omul a înălţat viaţa la dimensiuni spirituale. Este ca şi cum „evoluţia îşi recunoaşte propria evoluţie”, aşa cum se exprimă Julien Huxley (Mustaţă Gh. şi Mustaţă Mariana, 2001). Teilhard de Chardin (1955) descoperă noosfera ca un înveliş al Pământului, datorat inteligenţei umane. Se detaşează noosfera ca o conştiinţă extra-umană? Conceptul Gaia, lansat de J. Lovelock, presupune existenţa unei entităţi supraumane – Terra, care poate trăi şi fără oameni (Lovelock J., 1999). Oamenii s-ar comporta asemenea unor microorganisme, care îi perturbă funcţionarea normală, afectându-i atât substratul geologic cât şi învelişul său viu. Dacă Gaia a ajuns în evoluţie să capete 11

conştiinţă, atunci ar putea să o folosească în aşa fel încât să nu-şi perecliteze existenţa. De altfel Hans Jonas (1966, 2000) consideră că „natura nu putea sa-şi ia o mai mare responsabilitate decât să lase să iasă omul”. Apariţia omului a meritat orice risc al evoluţiei. Însă se impune controlul comportamentului lui Homo sapiens. Referatul Biblic ne probează că Domnul Dumnezeu a intervenit, atunci când a fost nevoie, şi a impus cele zece porunci, prin care să disciplineze comportamentul uman. Iar Iisus Hristos a adus noi porunci, pentru a canaliza comportamentul uman pe calea cea bună. Am considerat că este necesară reconsiderarea conceptului de stăpân al naturii. Stăpânul naturii se îngrijeşte de supuşii săi, nu-i oropseşte şi nu-i elimină din existenţă. Stăpânul devine slujitorul supuşilor săi fără a fi mai prejos decât ei ci, dimpotrivă. Iisus spală picioarele ucenicilor săi la Cina cea de Taină şi îi învaţă cum trebuie să se comporte. „14. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să vă spălaţi picioarele unii altora. 15. Că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi. 16. Adevărat, zic vouă: Nu este slugă mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el” (Ioan, 13 – 14, 15, 16). Porunca dată de Iisus este clară în ceea ce priveşte relaţia dintre stăpân şi supuşi şi dintre oameni. Se pare însă că oamenii şi-au luat libertatea de a nu respecta poruncile divine şi, prin comportamentul lor, provoacă răni grave Pământului. Rănile provocate se pot întoarce ca un bumerang împotriva oamenilor şi vor fi mai grave decât plăgile Egiptului. Acestea sunt plăgi ecologice, care nu sunt date de Domnul Dumnezeu, ci reprezintă feed-back-ul intervenţiilor necontrolate şi iraţionale ale omului în natură. O dată declanşate vor fi cu greu stăvilite. Să sperăm că omenirea se va trezi la realitate şi că va înţelege situaţia în care se găseşte şi că se va reintegra în natură „înainte de a fi prea târziu” (Dorst J., 1969). Plăgile ecologice pot crea un efect de avalanşă fiind din ce în ce mai greu de stăpânit. 12

1. Efectul de seră şi încălzirea globală
Acumularea de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră şi încălzirea globală – cataclismul uman. Efectul de seră este provocat de acumulările uriaşe de CO2 şi de alte gaze în atmosferă. Fenomenul a fost observat din 1980, când James Hansen, de la NASA, a ajuns la concluzia că emisia de CO2 şi a altor gaze produse prin arderea petrolului şi a altor combustibile ridică temperatura globului (Hubert Reeves, 2005). În urma semnalului de alarmă lansat de J. Hansen s-a format o Comisie ONU-IPCC (International Panel on Climate Change) pentru a analiza situaţia creată. IPCC confirmă că încălzirea din ultimii 50 de ani se datorează activităţii umane. Dacă temperatura medie a Pământului a crescut în secolul al XXlea cu 1º C, din 1990 rata de încălzire are o creştere mai rapidă. Dacă se merge în acest ritm s-ar putea ca în secolul al XXI-lea temperatura globală să crească cu 1,5 până la 5º C şi chiar mai mult, avertizează IPCC (Hubert Reeves, 2005). Între gazele cu efect de seră (GES) se numără şi gazul metan şi vaporii de apă. Creşterea temperaturii determină creşterea evaporării apei oceanice. Vaporii degajaţi contribuie la creşterea în continuare a temperaturilor, ceea ce provoacă o evaporare şi mai mare a apei oceanice; se formează astfel aşanumitul efect de „avalanşă”. Creşterea temperaturii determină topirea gheţarilor din zonele polare şi subpolare. Cantităţi mari de gaz metan sunt sechestrate de ochiurile cristaline de gheaţă. Prin topirea gheţarilor se eliberează cantităţi uriaşe de gaz metan. Gazul metan provoacă un efect de seră de 10 ori mai mare decât CO2. Efectele încălzirii globale sunt deosebit de periculoase pentru evoluţia viitoare a omului (Hubert Reeves, 2005, Roberts Neil, 2002, Lester Brown, 2002, 2006): - deşerturile ar lua proporţii înghiţind terenuri arabile; - va avea lor o migraţie a florei şi a faunei spre poli;

13

gheţarii de pe întreaga planetă îşi micşorează în mod îngrijorător dimensiunile, inclusiv pragul Larsen B din Antarctica; - dilatarea termică a apei şi topirea gheţarilor Arctici şi Antarctici ar ridica nivelul oceanului cu câţiva metri înghiţind mii de Km2 de coastă cu tot cu localităţi; - pe măsură ce oceanele se încălzesc furtunile vor deveni din ce în ce mai puternice şi mai dese; acest fenomen a început să-şi arate tot mai frecvent faţa; - Europa se confruntă cu dezastre majore provocate de inundaţii; - Încălzirea globală provoacă nu numai inundaţii, ci şi secete prelungite; - Ritmul străvechi al anotimpurilor din zonele temperate se va schimba (Al. Gore, 2007); - Multe specii sunt ameninţate cu extincţia ca urmare a încălzirii globale (Leveque, 1997, Pullin, 2002); - Recifii de corali se înălbesc ca urmare a încălzirii globale; pierd zooxantelele, iar ritmul de creştere se micşorează; - Valurile uriaşe de alge din apele mai calde probează dereglările provocate de impactul antropic (Al. Gore, 2007); - Fluxul roşu din Florida reprezintă un fenomen similar (Al. Gore, 2007). Ne aminteşte de prima plagă a Egiptului; - Încălzirea globală determină urcarea ţânţarilor la mari altitudini (amintind de o altă plagă a Egiptului); - Încălzirea globală a provocat apariţia de boli noi şi reapariţia unor boli care se considerau eradicate (plăgi noi care vor încerca omenirea, asemănătoare celor egiptene). Toate acestea sunt provocate de om, prin comportamentul său necontrolat în natură. Plăgile ecologice nu apar ca o pedeapsă venită de la Dumnezeu ci ca o autoflagelare generată de aşa-zisul stăpân al naturii, care se întoarce împotriva NATURII. -

14

2. Distrugerea stratului de ozon
Faimosul strat de ozon care protejează Terra împotriva radiaţiilor ultraviolete şi cosmice şi asigură existenţa vieţii pe Terra este situat la circa 25 Km de scoarţa terestră. Este „ozonul bun” sau de înaltă altitudine. Acest strat filtrează razele ultraviolete ale Soarelui făcând posibilă menţinerea vieţii pe Terra (Hubert Reeves, 2005). „Ozonul rău” este un produs natural, care se formează în timpul furtunilor puternice, dar şi prin oxizii de azot şi hidrocarburile emise de maşini. Circulaţia maşinilor a produs cantităţi mari de ozon rău. Se numeşte ozon rău deoarece are efect nociv asupra vieţuitoarelor. Puterea sa oxidantă modifică permeabilitatea membranelor celulare şi perturbă respiraţia şi fotosinteza. La om produce o iritare a ochilor şi a mucoasei nazale. „Ozonul rău” este situat în apropierea solului. Găsim aici un paradox determinat de impactul antropic asupra mediului: pe de o parte ozonul bun este distrus, iar pe de altă parte se generează din ce în ce mai mult ozon rău. În 1985 s-a observat descreşterea stratului de ozon. Scăderea stratului de ozon atinge în unele zone până la 70%. Cauzele distrugerii stratului de ozon: gazele fabricate în industrie, în special clorofluorocarburile (CFC). Aceste gaze se acumulează în atmosferă, apoi urcă în stratosferă, unde sunt distruse de razele ultraviolete, producând molecule colorate care distrug ozonul. CFC este folosit ca aerosoli şi la frigidere. În 1970 sau fabricat aproape un milion de tone. În 1987 un număr de 150 de ţări au ratificat protocolul de la Montreal, care interzice producerea de CFC. India şi China n-au semnat protocolul. Se presupune că şi CO2 contribuie la deteriorarea stratului de ozon bun. Gazele cu efect de seră se încălzesc la temperatura de la suprafaţa solului, în schimb se răcesc în straturile, superioare provocând distrugerea ozonului. De aici putem trage concluzia că încălzirea globală a Terrei poate avea ca efect şi distrugerea stratului de ozon. Această plagă ne ameninţă din înalturile cerului. Trebuie să ne controlăm comportamentul şi să ne reîntoarcem cu faţa la natură, dacă nu dorim ca radiaţiile ultraviolete să distrugă tot ceea ce înseamnă viaţă pe Terra. 15

3. Deteriorarea solului şi deşertificarea
Omul provoacă acţiuni care se desfăşoară în cascadă: defrişarea pădurilor, deteriorarea păşunilor, eroziunea solurilor, extinderea lipsei de apă, deşertificarea. Despăduririle au început odată cu practicarea agriculturii pe scară largă; astăzi, din alte interese, continuă acest proces. Au fost defrişate sau arse mari suprafeţe de păduri pentru creşterea plantelor de cultură. Se pare că la un moment dat, s-a ajuns la un anumit echilibru, însă în zilele noastre a fost reluată această practică din cu totul alte interese; goana după înavuţire şi extinderea fără margini a unor societăţi financiare. În Bazinul Amazonului milioane de hectare de păduri tropicale cad sub ochii îngăduitori sau complici ai autorităţilor din ţările respective. Efortul este dezastruos atât pentru ecosistemele respective cât şi pentru întreaga planetă (Menatti, 1988, Pullin, 2002). Odată cu creşterea populaţiei umane a crescut cererea de lemn de foc şi de cherestea, fiind depăşită capacitatea de regenerare a pădurilor. Tăietorii de lemn au defrişat, în ultimele decenii, aproape în întregime pădurile din Sulawesi. Se apreciază că până în 2010 pot să dispară pădurile tropicale din Sumatra. În Myanmar, în 1949, pădurile acopereau 21% din suprafaţa ţării, iar acum numai 7%. În Etiopia pădurile s-au redus în ultimii 40 de ani de la 40 milioane de hectare la 2,7 milioane, iar în Filipine de la 16 milioane de 700.000 ha pădure (Brown L., 2002, Alonso et col., 2001). Multe dintre suprafeţele împădurite au fost defrişate pentru a face loc păşunilor (Harribey, 1998). Mesopotamia era un adevărat Eden, însă odată cu creşterea industriei de prelucrare a lânei şi fabricarea de stofe au fost tăiate pădurile pentru a face loc păşunilor, şi astfel „edenul” s-a transformat în deşert. Păşunatul intensiv reduce productivitatea păşunilor. Păşunile reprezintă 1/5 din întinderea uscatului, însă acestea cedează treptat făcând loc deşertului. În Africa sunt 230 milioane de vite, 246 milioane de oi şi 175 milioane de capre; numărul lor depăşeşte de 1,5 ori capacitate productivă a păşunilor. Creşterea populaţiei umane de la 2,5 miliarde în 1950, la 6,1 miliarde în 2000 a fost însoţită de creşterea turmelor de vite de la 720 milioane de capete la 1053, iar a oilor şi a caprelor de la 16

1004 milioane la 1750 milioane (H. Reeves, 2005, Angelstam P., 1999). Păşunile se degradează în Africa, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, India şi China făcând loc deşerturilor. Solul se degradează, iar furtunile de praf îl ridică şi îl împrăştie. O furtună de praf din N-V Chinei a dus la închiderea aeroportului din Lhosa, capitala Tibetului, timp de trei zile. Furtunile de praf din Asia Centrală, Africa Sahariană şi din Caraibe ne amintesc faptul că deşertificarea continuă. Deşertificarea este determinată şi de extinderea lipsei de apă (Brown L., 206). Lipsa de apă începe să devină o problemă în multe zone ale lumii în care se practica irigarea culturilor. Pomparea în cantităţi uriaşe, a apei din sol, pentru irigaţii, conduce la coborârea alarmantă a pânzei de apă freatică; la secarea fântânilor, la secarea unor râuri şi a unor lacuri şi la accelerarea degradării solului (Desbrosses, P., 1998). După cum putem observa, omul provoacă deteriorarea în cascadă a naturii. Omul, „stăpânul” naturii, chiar dacă începe să conştientizeze pericolul care îl aşteaptă, încă nu se deşteaptă, deoarece sunt forţe obscure infinit mai puternice care nu renunţă la obţinerea de beneficii cu orice preţ. Această plagă, deteriorarea solului şi deşertificarea, se întinde ca o pecingine pe trupul Terrei; se impune trezirea omenirii la realitate înainte de a fi prea târziu. Se impune trecerea de la Ecologie la Econologie (economia verde). Dacă Ecologia ne deschide drumul cunoaşterii modului în care natura se autogospodăreşte şi relaţiile dintre specii şi dintre acestea şi mediul lor de viaţă, Econologia ne provoacă la conştientizarea reabilitării unor măsuri ecologice. O agricultură care respectă mediul, protejează solul, consumă puţină energie fosilă şi nu utilizează produse chimice de sinteză reprezintă o sursă de sănătate pentru om şi este creatoare de locuri de muncă (Reeves H., 2005).

17

4. Extinderea lipsei de apă
Lipsa de apă este cea mai subestimată problemă de resurse cu care se confruntă lumea, însă va avea efectul unei bombe cu explozie întârziată (Reeves, H. 2005, Brown L., 2006). Lipsa de apă se datorează în primul rând practicii agricole, care solicită tot mai multe suprafeţe de culturi irigate. În perioada 1998-1999 suprafaţa irigată a crescut de la 271 la 274 milioane de hectare. Ca urmare a pompării excesive a apei pentru irigaţii nivelul pânzei freatice a scăzut în mod catastrofal. În Yemen extracţia apei a depăşit de 5 ori refacerea pe cale naturală, iar coborârea nivelului pânzei freatice a scăzut cu 8 m, ceea ce a provocat secarea puţurilor. În SUA a fost tras un semnal de alarmă privind coborârea pânzei freatice ca urmare a pompării excesive a apei pentru irigaţii. Consumul de apă în agricultură este enorm; pentru o tonă de cereale se consumă, prin irigaţii, până la 1000 tone de apă. Apa necesară producerii de cereale şi a altor produse de fermă importate în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord a egalat, în 2004, fluxul anual al fluviului Nil la Assuan. Este o corelaţie între deficitul de apă şi nevoile de import de cereale. Situaţia devine din ce în ce mai critică deoarece în fiecare an scăderea nivelului apei freatice este mai mare decât în anul anterior (Neil Roberts, 2002). Cererea de apă s-a triplat în ultimii 50 de ani; consecinţele se văd în scăderea cursurilor de apă, secarea fântânilor şi dispariţia unor lacuri. O serie de râuri seacă o parte a anului: Colorado (SUA), Amu Darya (Asia Centrală), Fluviul Galben (China), Indus (Pachistan) etc. În 40 de ani cel de al şaselea lac din lume, ca mărime, Lacul Ciad, este pe cale de dispariţie; şi-a micşorat suprafaţa cu 95%. În China, în aceeaşi perioadă, au dispărut 1000 de lacuri; Marea Aral începe, de asemenea, să se retragă şi să dispară (Brown L., 2006). Dereglările provocate de om par a nu mai fi controlate. Cantitatea de precipitaţii pe glob a crescut cu 20% în ultimul secol, cu toate acestea în unele zone nivelul precipitaţiilor a scăzut drastic: Africa, Asia de S-E, America de Sud etc. La penuria de apă, care devine tot mai accentuată, trebuie să mai adăugăm şi faptul că peste 80% din apa potabilă 18

de suprafaţă este mai mult sau mai puţin poluată. Circa 80% din apele de suprafaţă ale Europei nu sunt curate. Efectele acţiunii necontrolate ale omului, o dată declanşate, se desfăşoară în cascadă, fiind greu de stăvilit. Omenirea se face responsabilă de declanşarea unei plăgi care pune în primejdie un mare teritoriu de pe planetă.

19

5. Flagelul poluării
Poluarea reprezintă cea mai periculoasă plagă zămislită de om în secolul al XX-lea (Moore H.W., 1983). Începuturile au fost asigurate de secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea industriei. Actul de naştere ar putea fi considerat sinteza DDT-ului şi folosirea lui pe scară largă în combaterea dăunătorilor din agricultură. Milioane de tone de DDT au fost împrăştiate în terenurile agricole, în pepiniere şi păduri, este drept, cu un succes fulminant la început. Agricultorii nu au mai acceptat să plătească, din munca lor, o dijmă împovărătoare insectelor dăunătoare şi nu numai. Fabricarea pesticidelor a creat o industrie nouă, care şi-a întins tentaculele, asemenea unei uriaşe caracatiţe, pe toate meridianele globului. Se fabrică mii, zeci de mii de pesticide, urmate de erbicide şi de îngrăşămintele chimice. Agricultura a prosperat o bună perioadă de timp însă, acumulările catastrofale de substanţe toxice au început să-şi arate colţii. Arma chimică a devenit o sabie cu două tăişuri. Unul orientat către dăunători, iar celălalt către oameni. Remanenţa şi concentrarea noxelor, pe traiectoria lanţurilor trofice, au început să arate adevărata faţă a armei chimice. Poluarea a cucerit apele, solurile şi atmosfera de la un pol la altul. Acumulate în sol, noxele au fost cărate de ape spre ocean. Când a fost găsit DDT concentrat în ţesuturile adipoase ale pinguinilor din Antarctica, a fost conştientizat pericolul. Prima măsură a fost interzicerea sintetizării şi a folosirii DDT-ului. Măsura a fost prima reacţie inteligentă a omului modern. A fost însă asemenea unui ghiocel, care scoate capul de sub zăpadă, dar nu aduce primăvara. DDT-ul a fost înlocuit cu zeci şi mii de alte noxe, unele chiar mai puternice. Monopolul pesticidelor este atât de puternic încât credem că nu va ceda niciodată. S-a constatat că poluanţii provoacă nu mai puţin de 37 forme de cancer, dar sunt responsabili şi de unele boli de inimă, rinichi, ficat, de diabet, surzenie, degradarea spermei, Alzheimer etc. Se consideră că în prezent se fabrică peste 100.000 de produse chimice care întreţin fenomenul de poluare. La întregul arsenal chimic trebuie să adăugăm şi poluarea radioactivă şi mareea neagră pentru a contura tabloul perfect. 20

Efectul poluării se traduce în starea de sănătate a populaţiei umane şi a naturii. Analizele efectuate în 2005 pe 100 nou-născuţi din SUA au evidenţiat prezenţa a 287 de chimicale în sânge; 180 cauzează cancerul, 217 sunt toxice pentru creier şi sistemul nervos şi 208 determină defecte la naştere şi o dezvoltare anormală (Reeves H., 2005). Poluarea apelor se manifestă prin creşterea exponenţială a fenomenului de „înflorire” a algelor, cu consecinţe grave asupra biodiversităţii; poluarea atmosferei a generat ploile acide, cu efecte dramatice asupra plantelor şi a animalelor; poluarea solului conduce la o supra-încărcare cu chimicale şi la scăderea productivităţii în agricultură (Primack et coll., 2002). Ploile acide par a aduce moartea din cer. Norii străbat distanţele trecând peste graniţe. Picăturile de apă eliberate devin adevărate bombe, acolo unde cad. Ploile mănoase se transformă în ploi de foc, care pârjolesc pământul. Păduri şi ogoare sunt arse de ploile acide, iar fructele lor devin fructele „mâniei”.

21

6. Murdărirea planetei
De mai bine de două decenii se vorbeşte de dezvoltare durabilă la nivel planetar. Iniţiativa este mai mult decât lăudabilă, însă deocamdată doar se vorbeşte. Rămâne capitală întrebarea: ce fel de planetă lăsăm urmaşilor noştri? Mitologia ne prezintă muncile la care a fost supus Hercules de către Euristeu, regele Trinitului, între care şi curăţarea grajdurilor lui Augios (Reeve H., 2005). Sarcina aceasta era considerată supraomenească. Se pare că mitul antic se poate aplica acum la întreaga planetă. Murdărirea planetei a devenit o problemă de supravieţuire. Plajele mărilor sunt acoperite cu petrol vâscos, ca urmare a numeroase naufragii suferite de tancurile petroliere; apele mărilor şi ale oceanelor au început să „înflorească”, asemenea bălţilor, datorită încărcării cu substanţe biogene şi cu poluanţi de tot felul; valuri uriaşe de alge şi de animale marine sunt depuse pe supralitoral şi zeci de tone de peşti morţi sunt aruncate pe plajă provocând apariţia unui miros pestilenţial; deşeurile industriale, agricole şi menajere transformă mediile urbane şi chiar pe cele rurale în depozite de gunoi; deşeurile de plastic au cuprins planeta acoperind terenurile agricole şi pădurile, marginile acumulărilor de apă, golfurile, estuarele, insulele oceanice şi oazele deşerturilor sufocând plantele, animalele şi oamenii. De unde atâta mizerie, Doamne?! Deşeurile sunt de diferite feluri. Unele deşeuri au fost şi pot fi încă funcţionale, însă nu mai au căutare. La noi rumeguşul a devenit un poluant periculos al apelor. Tăierea masivă şi necontrolată a pădurilor a dus la ridicarea a unor munţi de rumeguş, care nu mai este valorificat şi care ajungând în ape provoacă poluarea acestora. Murdărirea planetei capătă şi alte aspecte. Pământul este pângărit, iar mările şi oceanele devin depozite de deşeuri şi arme chimice şi nucleare. Zilnic omenirea plăteşte tribut în vieţi omeneşti datorită exploziilor unor bombe şi obuze rămase în pământ din cel de al doilea război mondial. Mii de kilometri pătraţi sunt plantaţi cu mine anti-personal. Se consideră că peste 110 milioane de mine anti-personal sunt plantate în Africa (Angola, Zimbabwe), Orientul Mijlociu 22

(Kurdistan, Afganistan, Kashmir, Tailanda, Vietnam, Cambodgia), în ex-Jugoslavia, Georgia, Cecenia etc. În loc să se cureţe pământul de aceste arme ucigaşe se plantează şi în alte zone. Şansa de a curăţa pământul de aceste arme este redusă, atât timp cât fabricarea unei mine anti-personal costă 3 $, iar depistarea în sol şi extragerea uneia costă până la 1000 $ (Reeves H., 2005). Arsenalul chimic s-a acumulat într-o asemenea cantitate încât s-ar putea distruge viaţa de pe Terra de cel puţin cinci ori. Iperita, tabunul, sarinul şi somanul, gaze extrem de toxice, care au fost folosite în diferite războaie, nu numai că nu sunt interzise cu adevărat, ci se continuă fabricarea lor. Deşi există un acord internaţional, care interzice utilizarea acestor gaze toxice încă din 1983, este greu de crezut că nu regăsesc depozite uriaşe care aşteaptă să fie folosite. Ruşii au promis să distrugă 40.000 tone, iar americanii 30.000. Dacă ar fi fost distruse ar fi aflat întreg sistemul solar. Se crede că sunt depozite mari în China, Iran, Israel, Franţa, Egipt (Reeves H., 2007). În ceea ce priveşte arsenalul nuclear două pericole mari ameninţă omenirea: stocurile mari de arme nucleare şi deşeurile nucleare provenite din tehnologiile de fabricare a bombelor nucleare. Pericolul este dat de faptul că, unele ţări încă mai produc arme nucleare, iar exportul de armament nuclear a scăpat de sub control. Cum poate scăpa societatea omenească de unele depozite de arme nucleare şi de deşeurile atomice acumulate? Uriaşe cantităţi de uraniu şi de plutoniu sunt stocate în zeci de mii de ogive nucleare; sute de nave sovietice sunt abandonate cu peste 24.000 de tone de combustibil iradiat şi cu un arsenal atomic necontrolat. Deşeurile de pesticide acoperă planeta de la un pol l altul. A fost găsit DDT şi în substanţele adipoase ale pinguinilor din Antarctica şi ale oamenilor din Polinezia, care n-au auzit de existenţa lui. DDT-ul a fost sintetizat şi comercializat în 1938 şi a fost interzis în 1972, însă în mediu au fost împrăştiate peste 3 milioane de tone (Moore H.W., 1983). Ţinând cont de faptul că perioada de înjumătăţire a DDT-ului este de 30 de ani, este lesne de înţeles că trebuie să mai treacă secole pentru a dispărea din natură. Astăzi se utilizează peste 100.000 de produse chimice, unele 23

nesfârşit mai toxice decât DDT-ul. Nu vom putea scăpa de acest flagel atât timp cât marile monopoluri vor continua să profite de pe urma fabricării acestor noxe. Din ţărână am fost zidiţi şi ne vom întoarce în ţărână, însă ţărâna pământului a fost întinată de ploile acide, humusul a fost îndoit cu pesticide, erbicide şi cu îngrăşăminte, apa freatică a coborât în adâncimi, iar plantele protectoare au fost rase până la rădăcină, iar acolo unde n-au fost păscute trebuie să-şi facă loc printre milioane de ambalaje de plastic. Dacă vom continua aşa nu ne va mai primi nici ţărâna.

24

7. Terorismul şi antiterorismul
Prezentam mai înainte că omul este un animal de pradă. Forţa sa, destul de modestă, a fost amplificată prin intermediul uneltelor. Fiind singura fiinţă creativă de pe Terra a reuşit să fabrice unelte din ce în ce mai eficiente intereselor sale. Numai că uneltele folosite la vânătoare au devenit treptat arme de război. Omul a transformat vânătoarea în război. Războiul este tot o vânătoare, însă nu de animale, ci de oameni. Fabricând arme de foc din ce în ce mai sofisticate şi cu putere de distrugere mai mare, omul a transformat războiul în genocid şi teroare. Treptat terorismul a devenit de sine stătător, putând fi, sau nu, asociat cu războiul. Terorismul a fost utilizat, la început, doar ca o armă politică, fiind folosit sub forma atentatelor politice. Treptat a devenit o modalitate de luptă împotriva supremaţiei unui stat. Terorismul înlocuieşte războiul şi provoacă obţinerea rapidă a unor rezultate care, practic, se pot obţine doar prin luptă armată. Terorismul este folosit împotriva civililor sau a unor obiective civile, sau constă în ameninţarea cu un atac major, în vederea obţinerii unor scopuri politice. Terorismul poate fi comis de agenţi secreţi sau grupuri subnaţionale împotriva unor ţinte necombatante, având ca obiect influenţarea populaţiei sau a unei părţi a acesteia (Andrew Lloyd, Peter Mathews, 2002). Teroriştii sunt asasini. Puţini ştiu că numele de asasini vine de la teroriştii lui Hassan Sabbah, care îi droga cu haşiş pe tinerii care erau folosiţi pentru eliminarea adversarilor politici. Asasinatul s-a practicat şi se practică pe scară largă. Un val de terorism s-a revărsat în a doua jumătate a secolului al XX-lea sub forma deturnărilor de avioane sau a răpirii de persoane. Aldo Moro, primul ministru al Italiei, a căzut pradă terorismului politic. Limitele morale ale terorismului au fost depăşite, teroriştii alegându-şi ţinte din rândul femeilor şi al copiilor. În 1985 teroriştii au provocat explozia unui avion cu 363 de pasageri (Ai India) (Lloyd P., Mathews P., 2002). Megaterorismul a început din 1990, numărul morţilor fiind de zeci de mii de oameni, iar cel din 11 septembrie 2001 a fost cel mai îngrozitor. 25

Terorismul a devenit o plagă a lumii moderne ameninţând toate statele (Sevillia J., 2004, Bernard J., 1994). Terorismul a dat naştere antiterorismului. Adunarea generală a ONU a adoptat în 2001 Convenţia Privind Lupta Împotriva Terorismului. Se pare însă că antiterorismul începe să se folosească de principii asemănătoare terorismului. Se întoarce nu atât împotriva teroriştilor cât împotriva oamenilor nevinovaţi. Chiar scopul luptei antiteroriste este deturnat, căpătând iz de hegemonie sau de ocupare necondiţionată, cu voal sclipitor de democraţie. În lupta antiteroristă au murit mai mulţi oameni nevinovaţi decât în toate atacurile teroriste. Chiar scenariul Cosovo poate fi judecat în această sferă de idei. Încă nu dăm crezare „zvonurilor” care consideră că acţiunea teroristă din 11 septembrie 2001 ar fi fost un scenariu bine montat de unele forţe oculte, pentru a avea motiv de expansiune. Ne temem ca nu cumva setea de hegemonie să conducă la astfel de scenarii, că dezastrul va fi mai mare decât ne închipuim. Păzeşte-ne Doamne de această plagă satanică – terorismul şi antiterorismul!

26

8. Înarmarea demenţială
Antropologii consideră că omul este un animal de pradă, şi nu greşesc. Numai că, în zilele noastre jignim animalele de pradă dacă le asemănăm omului. Chiar şi cele mai feroce animale de pradă nu ucid decât pentru a-şi ostoi foamea, însă omul atacă mânat de vanitate, de orgolii, de beţia puterii şi de ambiţia satanică de a supune pe ceilalţi. Patima înarmării a apărut din momentul fabricării primelor unelte, a uneltelor de piatră. Silexul cu cea mai mare suprafaţă de tăiş era selectat ca armă de vânat. Vârful cel mai penetrant era folosit la suliţă. De atunci şi până în zilele noastre tot ceea ce a creat mintea omenească în ştiinţă şi în tehnică a fost folosit în primul rând în perfecţionarea armelor de luptă. Numai că armele de luptă au început să vizeze nu atât animalele cât omul. Vânătoarea a degenerat în război, iar războiul a depăşit treptat legile luptei şi s-a transformat în genocid. Ca biologi am înţeles că pentru lumea animală modul de viaţă de tip prădător a constituit motorul evoluţiei, al progresului biologic. Paradoxal este faptul că acest principiu se aplică perfect şi evoluţiei sociale a omenirii. Înarmarea şi lupta pentru supremaţie au constituit motorul evoluţiei societăţilor tehnicizate, de tip prădător (Mustaţă Gh., Mustaţă M., 2002). Tot ceea ce a creat omenirea mai măreţ în ştiinţă şi tehnică a folosit în primul rând în război, împotriva omului. Puterea aburilor a fost valorificată în primul rând în construirea unor nave de război mai puternice; ridicarea de la sol şi cucerirea aerului a condus la dezvoltarea exacerbată a aviaţiei militare; descoperirea dinamitei a dinamitat liniştea societăţii umane, iar folosirea forţei atomului a generat bomba atomică, una dintre cele mai puternice arme de distrugere în masă. Au urmat bomba cu hidrogen şi alte arme de distrugere în masă, care n-au fost folosite doar în experimente, pentru a proba celorlalte puteri forţa, ci au fost folosite efectiv în nimicirea oamenilor. Înarmarea a ajuns la paroxism şi, totuşi, competiţia nu s-a terminat. De la armele terestre s-a trecut la cele aeriene şi de la acestea la cele cosmice (Reeves H., 2005). Înarmarea nu încetează deşi stocul de arme de distrugere în masă sunt suficiente pentru a distruge planeta de zeci de ori. 27

Cea mai diabolică armă îndreptată împotriva omenirii este arma biologică. Armele biologice sunt de zeci de ori mai periculoase decât bombele atomice şi cele cu hidrogen. Pot fi fabricate pe bază de microorganisme (bacterii şi viruşi), toxine biologice, hormoni sau neuropeptide, gaze neuroparalizante etc. Bacteriile au fost armificate. Este suficient să menţionăm că sporii antraxului supravieţuiesc decenii în sol, iar decesul se instalează în trei zile de la infestare şi că un gram de toxină botulinică poate provoca moartea a peste un milion de oameni, pentru a înţelege dimensiunile acestei plăgi. Domnul Dumnezeu a lovit Egiptul cu ciuma vitelor şi cu vărsatul negru, alături de celelalte urgii. Acestea au rămas înscrise în Referatul Biblic, însă câte urgii nu s-au abătut de atunci asupra omenirii, însă cine le-a înţeles tâlcul? Fiecare perioadă din istoria omenirii a fost bântuită de boli grave şi de epidemii care au secerat sute de mii şi chiar milioane de oameni. Omenirea a plătit tribut cu vieţi omeneşti malariei, febrei galbene, ciumei, holerei, tifosului, tuberculozei etc. Neputincioşi, oamenii au înţeles că viaţa şi moartea se află în mâinile lui Dumnezeu. Tragedia a început să capete proporţii din momentul în care, unele epidemii au început să fie provocate de oameni, folosind diferiţi agenţi patogeni ca arme de luptă. Mintea omenească devine adesea diabolică. Încă din antichitate romanii aruncau hoituri în apa de băut folosită de inamici provocând grave epidemii. În timpul asediului cetăţii Kaffa oştile tătare au aruncat peste ziduri cadavrele unor ciumaţi, provocând o epidemie care a bântuit apoi toată Europa medievală, făcând peste 25 de milioane de victime (Lloyd A., Mathews P., 2002). Mult mai recent, în perioada colonizării triburilor amerindiene, englezii le-au dăruit indienilor pături în care au zăcut unii bolnavi de variolă, provocând o epidemie care a făcut ravagii între băştinaşi. Japonezii au folosit în 1910-1911, împotriva chinezilor, bombe cu pureci contaminaţi cu ciumă. Începutul fiind pornit s-a ajuns la înarmare pe scară largă cu bombe biologice. Epidemiile provocate de virusul Ebola, de virusul gripei H5N1, de virusul Hendra (virusul rujeolei calului – Equine morbilli) sau virusul Nipah (al meningitei porcilor) se pare că au avut tangenţă cu unele laboratoare militare. 28

Se aduc acuzaţii că virusul HIV-1 a fost prelucrat în laboratoare prin hibridarea viruşilor Visna şi HTLV-1. Argumentele aduse sunt combătute, totuşi, în ultimii 20 de ani au apărut peste 30 de boli infecţioase noi (Lloyd A., Mthews, 2002). Chiar dacă în 1972 s-a semnat Convenţia Internaţională privind Armele Biologice (Biological Weapons Convection), cercetările sunt continuate în multe ţări. Sunt ţări care continuă un program nedeclarat de fabricare a acestor arme (Iran, Libia, Siria, China, Taiwan etc.). SUA a recunoscut că încă mai fabrică arme biologice în arsenalele militare din Utah. Omul reprezintă cel mai mare pericol al omenirii prin plăgile ecologice pe care le provoacă.

29

9. Denaturarea hranei. Hrana sacră transformată în otravă
Prelucrarea industrială a alimentelor a condus la denaturarea lor. Pentru a deveni comerciale, produsele alimentare sunt „ajutate” cu o serie de substanţe care, în mod normal, nu se consumă ca alimente şi care nu se utilizează nici ca ingrediente alimentare. Acestea sunt folosite pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, ambalare, transport sau depozitare a produselor alimentare şi au căpătat denumirea generică de „aditivi alimentari” sau E-uri (Exxx) (Antonov C., 2006). Deşi producătorii sunt obligaţi să menţioneze pe etichetă preparatelor fabricate ce E-uri au folosit, fie că nu este respectată obligaţia, fie că se prezintă mascat, sau chiar dacă se prezintă, sunt puţini oameni care le cunosc, nici 5‰. Deşi FAO şi OMS analizează substanţele propuse ca aditivi alimentari, se constată că multe dintre acestea sunt periculoase, sau chiar extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor. Deşi Ministerul Sănătăţii şi Familiei a fixat prin Ordinul nr. 975/1998 un număr de 250 de aditivi alimentari, preluaţi din „Codex alimentarius”, constatăm că mulţi dintre aceştia sunt periculoşi şi sunt interzişi în multe ţări. În 11 octombrie 2004 Comisia Europeană a propus modificarea Directivei 95/2 CE în legătură cu aditivii alimentari, retrăgând unele substanţe şi recomandând altele. S-ar putea să apară nesfârşite directive de acest fel, după ce sute de mii sau milioane de oameni au fost afectaţi. Este suficient să nominalizăm câţiva aditivi care sunt deosebit de periculoşi (Antonov C., 2006). Aditivi care produc cancer: E131, E142, E211, E213, E214, E239, E330, Aditivi care afectează vasele de sânge: E250, E251, E252, Aditivi care atacă sistemul nervos: E311, E362, Aditivi care produc tulburări digestive: E338, E339, E340, E341, E463. Dintre alimentele cele mai periculoase, conform unui raport al Comisiei Naţionale de Oncologie, care conţin cele mai multe toxine şi trebuie să fie evitate sunt margarina, guma de mestecat, uleiul de muştar, mezelurile, băuturile răcoritoare şi 30

dulciurile. Aceste alimente se găsesc în topul reclamelor comerciale de la televiziune şi radio. Astfel de reclame ar trebui interzise. E-urile reprezintă o plagă creată şi amplificată de om, care pune în pericol omenirea, ţinta principală constituind-o generaţiile tinere. Putem considera că este plaga cea mai „gustată” de oameni, care s-a întins asemenea unei pânze de păianjen care a acoperit tot globul. Civilizaţia metropolelor a condus la apariţia fast-food-ului şi la prelucrarea alimentelor cu zeci de E-uri pentru a da gust şi culoare unor mâncăruri fade şi hipercalorice; s-a declanşat astfel maladia timpurilor contemporane-obezitatea (Shiva V., 2001). Dezvoltarea medicinii şi a farmaceuticii, bazată pe medicamente sintetice (mai mult sau mai puţin verificate), a condus la scăderea sistemului imunitar uman şi la apariţia unor boli grave, a alergiilor, a anxietăţii, insomniei şi depresiilor. Moartea nu vine pe furiş, ci se strecoară prin hrană şi băuturi la ospeţe, banchete sau prin „pâinea cea de toate zilele”.

31

10. Biodiversitatea în criză
Apărut ultimul pe planetă, omul este singura specie care provoacă eliminarea altor specii din natură. Vânătoarea fără milă şi fără limită a produs extincţia a numeroase specii de mamifere marine şi de păsări. Porumbeii migratori făceau prin anii 1880 stoluri lungi de peste 10-15 Km şi late de 5-6 Km în migraţia lor din sudul Americii de Nord spre Canada. Ramurile arborilor se rupeau sub greutatea lor. Oamenii au început să-i vâneze şi să-i comercializeze. Îi prindeau cu mâinile de pe ramuri, îi loveau cu beţele, îi prindeau cu sutele şi cu miile. S-au construit căi ferate pentru a facilita exploatarea lor. A apărut o industrie bazată pe carnea de porumbel migrator. Pasărea cu cea mai mare diversitate de pe glob a dispărut din fauna planetei. Nu a mai rămas nici un exemplar. Rata extincţiei speciilor provocată de om este de 1000 de ori mai mare decât cea naturală (Reeves, 2005). E.O. Wilson, de la Harvard University arată în cartea sa „Diversity of Life” că în fiecare deceniu au dispărut între 1 şi 10% dintre specii, în jur de 27.000 specii pe an. În următoarele decenii ar putea să dispară între 10 şi 50% dintre specii (Reeves, 2005, Leveque C., 1997). Omul, stăpânul naturii, a făcut o bizară clasificare a speciilor în specii „dăunătoare” şi „folositoare”, fără să le cunoască cu adevărat. Ca biologi am înţeles că în natură nu este nimic în plus şi nu lipseşte nimic. Pentru economia naturii toate speciile au aceeaşi importanţă. Omul a eliminat cu brutalitate sute de specii: albatrosul – Diomedea albatros a fost vânat fără cruţare pentru pene mai ales de către japonezi. În 1905 mai trăiau 63 de exemplare, însă şi acestea au fost exterminate. Cormoranul apter – Phalacrocorax perspicillatus şi pinguinul pitic – Plantus (Alca) impennis, au fost scoşi din faună în perioada 1741-1862. Vânatul excesiv al balenelor a condus la dispariţia balenei antarctice gri şi la rărirea considerabilă a speciilor Eubalaena glacialis şi Balaena mysticetus. Mii de specii de plante şi de animale dispar ca urmare a defrişării marilor păduri ecuatoriale şi a distrugerii altor habitate (Cristea V., Denaeyr S., 2004, Cogălniceanu D., 2003). 32

Biodiversitatea globului s-a micşorat în ultimele decenii cu 25-30% (Cristea V., 1997, Hawksworth D., 1996). Nu în felul acesta trebuie să se comporte un adevărat stăpân al naturii. Trebuie să oprim agresiunea asupra celorlalte specii înainte de a fi prea târziu.

33

ÎN LOC DE CONCLUZII
Pornind de la Plăgile Egiptului prezentate în Referatul Biblic, ca pedeapsă pentru Faraon şi egipteni, care s-au opus cu îndârjire eliberării evreilor şi plecării lor în Ţara Făgăduinţei, am constatat că, de fapt, omul a provocat prin comportamentul său necontrolat în natură, plăgi grave, cu mult mai grave, de natură ecologică, care pot pune sub semnul întrebării existenţa omenirii şi chiar a vieţii pe Terra. Dacă terenurile agricole continuă să se erodeze şi recoltele devin din ce în ce mai mici, dacă nivelul pânzei freatice continuă să scadă şi puţurile, râurile şi lacurile seacă, dacă pajiştile se transformă în deşert şi animalele mor de foame, dacă sursele naturale de peşte intră în colaps, dacă pădurile se împuţinează şi dacă temperaturile cresc ca urmare a efectului de seră şi pârjolesc culturile şi provoacă şi topirea gheţarilor şi umflarea oceanelor, dacă flagelul poluării nu va fi controlat, dacă terorismul şi antiterorismul vor cunoaşte o dezvoltare exponenţială şi dacă hrana va continua să fie denaturată, şi dacă toate acestea se întâmplă datorită comportamentului necontrolat şi chiar agresiv al omului asupra naturii, atunci vom înţelege că plăgile provocate de om NATURII se vor transforma în adevărate urgii. Ce-i de făcut? Este necesară redeşteptarea omenirii şi adoptarea unui nou mod de comportament: - încetarea agresiunii asupra Terrei şi a cosmosului; - reîntoarcerea la natură şi convieţuirea în armonie cu ea; - reconsiderarea conceptului de „stăpân” al naturii; „stăpânul” naturii trebuie să se îngrijească de toate speciile, fără să afecteze biodiversitatea; - aplicarea cu sfinţenie a unei politici de dezvoltare durabilă; - interzicerea cu desăvârşire a armelor de distrugere în masă (inclusiv a armelor biologice);

34

-

-

-

-

-

planeta trebuie să fie curăţată de toate deşeurile produse în industrie şi în agricultură şi în arsenalurile militare; curăţirea apei, a solului şi a aerului prin reducerea sau încetarea poluării (pentru a scăpa de noxele deja existente în mediu trebuie să treacă sute de ani); elaborarea unui plan global de reîmpădurire a zonelor afectate şi de limitare a extinderii deşeurilor; se poate acţiona chiar în vederea reducerii suprafeţelor afectate de deşertificare; mâncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca; hrana trebuie să rămână sacră, să nu mai fie denaturată şi transformată în otravă; omul este singura fiinţă de pe Terra care cunoaşte semnificaţia iubirii; spre deosebire de celelalte fiinţe, pe lângă sexualitate omul are şi harul dumnezeiesc al iubirii; ca urmare, omul trebuie să înceteze de a mai fi un animal de pradă şi trebuie să se întoarcă la porunca lui Iisus: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan, 13, 34). Numai respectând această poruncă divină pot să dispară terorismul şi antiterorismul, înarmarea demenţială, genocidul, beţia puterii şi a hegemoniei, numai aşa nu vor mai muri miliarde de oameni de foame etc.

Doar respectând poruncile divine, care reprezintă un îndreptar al comportamentului uman (de mult timp desconsiderat), omul se poare reîntoarce în sânul naturii şi poate restabili pacea între popoare. Nu putem cuprinde totul în câteva pagini. Trebuie să înţelegem însă că, dacă omul nu-şi reconsideră comportamentul faţă de natură şi semenii săi, declanşează plăgile ecologice de care am amintit, pe care nu va mai putea să le stăvilească în veci, punându-şi în pericol propria existenţă şi chiar existenţa planetei.

35

BIBLIOGRAFIE
1. Alonso, A., Dallmeier, F., Granek, E., Raven, P., 2001 – Biodiversity: Connecting with the tapestry of Life.. Ed. Smithsonian Institution, Washington 2. Angelstam, P., Centre Naturopa, 1999 – Forêts & biodiversité, Ed. Conseil de l’Europe 3. Antonov, C., 2006 – E-urile periculoase, Ed. Karo Toni 4. Bernard, J., 1994 – La Bioétique, Ed. Dominos, Flammarion, Paris 5. Brown, R. Lester, 2006 – Planul B 2.0 Salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, Ed. Tehnică, Bucureşti 6. Brown, R. Lester, Janet, Larsen, Bernie, Fischlowitz-Roberts, 2002 – Poliţia ecologică a planetei, Ed. Tehnică, Bucureşti 7. Cristea, V., 1994 – Dezvoltarea durabilă, o singură alternativă pentru un singur Pământ, Studii şi cercet. (Şt. Nat.) Bistriţa, 3, 177-182 8. Cristea, V., Denaeyer, Simona, 2004 – De la biodiversitate la ONG-uri? Ed. Eikon 9. Desbrosses, P., 1998 – Agriculture biologique, Ed. Du Rocher, Paris 10. Dorst, J., 1969 – Înainte ca natura să moară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 11. Goldsmith, E., 1994 – Le défi du XXIe secole, Ed. Du Rocher, Paris 12. Gore, Al., 2007 – Un adevăr incomod, RAO International Publishing Company 13. Harribey, J.M., 1998 – Le développement soutenable, Ed. Economica, Paris 14. Hawksworth, D.L. ed, 1996 – Biodiversity, Measurement and Estimation, Ed. Chapman & Hall, London 15. Jean, Sévillia, 2004 – Terorismul intelectual, Ed. Humanitas, Bucureşti 16. Jonas, Hans, 1966 – The phenomen of life, Ed. Delta, SUA 17. Jonas, Hans, 2000 – Une éthique pour la nature, Ed. Deselée de Brouwer, Paris 18. Leveque, C., 1997 – La biodiverité, Ed. Presses Univ. De France, Paris 19. Lloyd, Andrew, Mathews, Peter, 2002 – Bioterorismul. Flagelul 36

mileniului III, Ed. Hipparion, Cluj-Napoca 20. Lorenz, Konrad, 2007 – Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas, Bucureşti 21. Lovelock, James, 1999 – Vârstele Gaiei, în Secolul 20, LocLocuire Poluare, p. 63-65 22. Menati, V., 1998 – Globalization and the Acceleration of Forest Distruction since Rio, The Ecologist, 28, 6; 354-362 23. Moore, N.W., 1983 – Ecological effects of pesticides, in Warren A., Goldsmith F.B.-eds, Conservations in Perspective, Ed. John Wiley & Sons. Ltdd: 159-169 24. Mustaţă, Gh., 2005 – Decalog ecologic, Ed. Clusium 25. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2001 - Origine, evoluţie şi evoluţionism, „V. Goldiş” Univ. Press, Arad 26. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2002 – Homo sapiens sapiesn L. Origine şi evoluţie. „V. Goldiş” Univ. Press, Arad 27. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2006 – Strategii evolutive şi semiotice ale vieţii, Ed. Junimea, Iaşi 28. Primack, R.B., Pătrăescu, M., Rozylowicz, L., Dopa, C., 2002 – Conservarea biodiversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti 29. Pullin, A.S., 2002 – Conservation Biology, Ed. Cambridge Univ. Press 30. Reeves, Hubert, 2005 – Pământul e bolnav, Ed. Humanitas, Bucureşti 31. Roberts, Neil, 2002 – Schimbările majore ale mediului, Ed. All, Bucureşti 32. Shiva, V., 2001 – Le terrorisme alimentare, Ed. Fayard, Paris 33. Teilhard de Chardin, Pierre, 1955 – Fenomenul uman, Ed. Aion *** Biblia sau Sfânta Scriptură, 1988, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti

37

SUMAR
INTRODUCERE ……………………………………………………………… 5 PLĂGILE EGIPTULUI ………………………………………………………… 7 PLĂGILE ECOLOGICE …………………………………………………… 11 1. Efectul de seră şi încălzirea globală ……………………. 13 2. Distrugerea stratului de ozon …………………………….. 15 3. Deteriorarea solului şi deşertificarea …………………….16 4. Extinderea lipsei de apă ….………………………………. 18 5. Flagelul poluării ………………………………………………20 6. Murdărirea planetei ……………………………………….. 22 7. Terorismul şi antiterorismul ………………………………… 25 8. Înarmarea demenţială ……………………………………. 27 9. Denaturarea hranei. Hrana sacră transformată în otravă ………………………………………………………… 30 10. Biodiversitatea în criză …………………………………… 32 ÎN LOC DE CONCLUZII ………………………………………………….. 34 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………... 36

38

GHEORGHE MUSTAŢĂ, MARIANA MUSTAŢĂ

ECOLOGICAL PLAGUES WHICH THREATING THE FUTURE OF HUMAN BEING AND EARTH

41

Translation: Mihaela BUCŞĂ

Photos: http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:poluare.jpg http://ScienceLine.ro

42

INTRODUCTION
Conformable to Biblical Essay, making of human being were been very special: „And God said: Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth” (Genesis, 1, 26). After He makes the man, He blessed him: „God blessed them, and God said unto them: Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth” (Genesis,1, 28). It is obviously than God makes man as Master of all vietates from Earth and He blessed them for their mission. It seems than human decline the meaning of „Master” notion. Master has to be careful about his servants, do not kill them, to oppress or to eliminate them. King of Creation and Master of Nature demonstrate, from the beginning, behaviour less conformable with his mission. Besides the disobedience of ours protoparents, Adam and Eve, there were been accumulate many reasons which determined Lord God to intervene for to calm down the human beings, and to be an obstacle for their irrationally behaviours. The 10 Commandments (Decalogue), transmitted to us through Moses, demonstrate these. The commandments enforcing human behaviour to be truly lucid confronted by other people, nature and full of love for God. They included both good-orders for family-life and punishments for robbery and other sins. Punishment is as important at the sin is, because who is guilty has to pay for it: “to pay with soul for soul, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe” (Exodus, 21, 23-25). When we reading all these good-orders introduced by Decalogue, we are impressed by their ethics principles imposed to the human through Holy Scripture. 43

As biologists we could not to ignore all the restrictions imposed to whom generate environment destructions and the punishments applied for these sins. “If a man shall cause a field or vineyard to be eaten, and shall put in his beast, and shall feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution” (Exodus, 22, 5). “If fire break out, and catch in thorns, so that the stacks of corn, or the standing corn, or the field, be consumed; he that kindled the fire shall surely make restitution” (Exodus, 22, 6). The Biblical Essay demonstrate than disobedience could be punished especially by Lord God, but, in the same time, we could understood that, through his behaviour, the man can generate true plagues with serious consequences of his existence which acting as a kind of punish too. Starting from plagues send by Lord God to Pharaoh of Egypt and Egyptians, we could consider than humanity could be strike by a series of many ecological plagues generated by himself through his irrational behaviours outside in the environment. We try to enumerate only few aspects concerning “Egyptian plagues” for a better understanding of those ecological plagues generated by people. Those 10 wraths or Egyptian plagues were been given by Lord God for salvation of Israel: “I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, and with great judgments” (Exodus, 6, 6). The 10 Commandments (Decalogue) are natural wraths given by God for to terrify the Pharaoh and for to show the powers of Chosen People. It possible to be less of them if God Lord did not harden Pharaoh’s heart: “And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt” (Exodus, 7, 3).

44

THE EGYPTIAN PLAGUES
1. Transformation of waters into blood. In fact, this is a”flowering” phenomenon of waters with red alga. As a result of this natural phenomenon of alga „flowering”, fishes and other animals, especially the bentonical animals, dying as consequence of the oxygen absence. The oxygen were been consumed by red alga (hypoxia or anoxia), a characteristic smell rise up from waters, especially in coast areas. “And the fish that was in the river died; and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood throughout all the land of Egypt” (Exodus, 7, 21).

2. Frogs. These animals overwhelm the Egyptians. The frogs multiplication could be facilitate by some special conditions, and their getting up from waters could be forced by natural causes. “And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your houses, into thy bedchambers, upon yours beds, into the houses of yours servants and upon yours people, and into yours ovens, and into yours dough” (Exodus, 8, 3). And the frogs covered the land of the Egypt. There are not toxic frogs, but common frogs. However, they generated discomfort and frighten through their aggressiveness and number. 3. Louses. They are parasite insects which produce discomfort and could spread abroad some dangerous diseases (typhus, fever etc.). Their large number and the transforming of soils in louses is another wonder of God, but using natural ways. 4. Flies. This is about gadflies. “And the Lord did so; and there came a grievous swarm of gadflies into the house of Pharaoh, and into his servants' houses, and into all the land of Egypt: the land was corrupted by reason of the swarm gad flies” (Exodus, 8, 24). We could believe than those flies generate the disappearance of frogs. 5. Plague of cattle. This is an epizooty generated by Lord God. Cattle of Hebrews were been protected, which that 45

mean than the infestation source did not catch them up. “And the Lord did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died: but of the cattle of the children of Israel died not one” (Exodus, 9, 6).

disease). The wonder mean than the children of Israel are immune to this disease. Although those children lived together with Egyptians, they do not interfere with them, and this is the explanation for their immunisation. “And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon cattle” (Exodus, 9, 10). The contamination were been made by pathogenic agent from ash spreading to wind.

6. Black varicella. This is an epidemic (infectious

7. Stone and fire. These are natural phenomena which are manifesting, more often on small areas. “And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the Lord rained hail upon the land of Egypt” (Exodus, 9, 23). 8. Locusts. This is a pest, the most destructive one which acting on lands in ours days, from time to time. 9. Three days darkness dominated the Egypt. We could believe than it could talk about an eclipse. However, an eclipse does not last three days. We have to connect this wrath with the clouds of locusts. For the clouds of locust’s elimination, at the request of the Pharaoh, Lord God turned on a strong west wind: “And the Lord God turned a mighty strong west wind, which took away the locusts, and cast them into the Red sea; there remained not one locust in all the coasts of Egypt” (Exodus, 10, 19). It seems than this storm coming from west, rising up the sand and generated darkness which last for three days. 10. Death of the first-born children. And The Lord said unto Moses: “Yet will I bring one plague more upon Pharaoh
46

and upon Egypt; afterwards he will let you go hence. And when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether” (Exodus, 11, 1). And so, The Lord did not harden Pharaoh’s heart. The tenth wrath will be more dangerous and will affect the whole Egyptian population and more than that, it will hit the animals. The Lord warning the Hebrews and teaching them how to proceed against this tenth wrath, and He immunised them. The recognition sign were been made with lamb blood on the front door. “And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are: when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt” (Exodus, 12, 13). After He realise the protection for all children of Israel, there were been generated the tenth wrath: “And it came to pass, that at midnight the Lord smote all the first-born in the land of Egypt, from the first-born of Pharaoh that sitting on his throne unto the first-born of the captive that was in the dungeon; and all the first-born of cattle” (Exodus, 12, 29). Affection of the first-born children could be correlated with low available in Egypt, which given to them major rights in all families. We could believe than first-born children contact the pathogen agents from infected products (foods, drinks etc.) which they used. It is difficult for us to apply this principle on cattle, but it is clear than this plague was based on a natural cause. These are plague used by Lord God against Egyptians. They are wonders which demonstrate to us power of Lord and they are true lessons for all who do not respect His commandments. Ecological plagues of The Third Millennium are generated by human, from his disobedience of Divine Commandments. They could be turning back not only against human, but against nature.

47

ECOLOGICAL PLAGUES
It is certainly than ancient people saw human being as “The Master of Nature” and they advice him to respect nature. Our own redefinition starts to be more evidence at the beginning of Industrial Revolution, before three hundred years ago. The first human beings who proclaimed itself “Masters of Earth” were been, after Ross and Howard Chering, first cultivators, who fight for lands with nomads from Early Middle East (Middle Orient). The nomads are not free to move into nature together their cattle because of gardens guarded against them. It seems than ours separating by nature pointed a critical point in XVII century, together with the born of modern science, when soul were been separated by body, conformable to Rene Descartes thoughts. Negation of soul separated us from nature. When he regains the “Masters of Nature” role, human being starting to assume the right of nature transforming and he turns back against nature. The life on Earth had a continuous biological evolution, until human apparition. In the same time with Homo sapiens, there appeared a new phenomenon into nature, unknown even it was been identified at few groups of animals. We talk about psycho-cultural evolution, than representing something new for the Universe. It seems like the Biosphere passed through endless stages of its evolution and coming up through human, to the capacity of thinking, to its own inside knowing and to evaluate of its own position inside of Universe (Mustaţă Gh. and Mustaţă Mariana, 2002). Human raises life to spiritual dimensions. It seems like “evolution recognize its own evolution”, as Julien Huxley said (Mustaţă Gh. and Mustaţă Mariana, 2001). Teilhard de Chardin (1955) discovered noosphere as a cortex of Earth, to result from human intelligence. Is the noosphere something like an extra-human conscience? Gaia Concept (hypothesis) was been elaborated by J. Lovelock. He suggested that there is an supra-human entity – Terra, who could 49

live without human being (Lovelock J., 1999). People behaving like microorganisms, which disturbing their normal function and affect both geological sublayer and its own living cortex. If Gaia reached to have conscience, during its evolution, than it could used it to preserve its existence. Besides, Hans Jonas (1966, 2000) consider than „nature could not takes a bigger responsability than to let the man to go out”. Human being aparition deserves any evolution risk. But, it is necessary a control of Homo sapiens behaviour. Biblical essay demonstrating to us than Lord God interfere, when it was really necessary, and inforced those ten ccommandments, through which the human behaviour was disciplined. But Jesus Christbring new ccommandments, used for towards human behaviour on the right way. We considered than it is necessary a reconsideration of the „Master of Nature” concept. A master of nature is preocupate by his servants, does not oppress or eliminate them from this existence. The Master become a servant of his servants without to be inferior to them, but on the contrary. Jesus washed feet of His disciples during The Last Supper and teached them how to they have to behave. „14. If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another’s feet. 15. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. 16. Verily, verily, I say to you: The servant is not greater than his lord; neither had he that is sent greater than he that sent him.” (John, 13, 14, 15, 16). This commandment given by Jesus is clear concerning the relationship between master and his servants and between humans. It seems that humans take the liberty to not respect the divine commandments and, through their behaviour, provoke serious damages to Earth. Wounds provoked could be turning back, as a boomerang, against humans, but more dangerous than plagues of Egypt. These are ecological plagues, which are not generated by Lord God, but they representing a feedback of human uncontrolled and irrational interventions into nature. Where they are released, were been very difficult to stop them. 50

We could hope than humanity realizes that and it could understand its present situation and it restore his position into nature “before it will be too late” (Dorst J., 1969). Ecological plagues could create an avalanche effect which is difficult to control it.

51

1. Greenhouse effect and global warming
The accumulation of CO2 and other kind of gaseous substances with greenhouse effect and global warming – human cataclysm Greenhouse effect is provoked by a huge accumulation of CO2 and other gaseous substances into atmosphere. This phenomenon was been observed in 1980, when James Hansen from NASA concluded that emissions of CO2 and other gases generated when petroleum and some other combustibles burning rise up the globe temperature (Hubert Reeves, 2005). At a consequence of the alarm signal launches by J. Hansen, ONU-IPCC (International Panel on Climate Change) forming a commission for analysis of this situation. IPCC confirmed that warming during the last 50 years were been generated by human activity. If medium Earth temperatures rise in the XX century with 1oC, from 1990 warming rate has a more fast growing. If this rhythm is keeping, it would be possible that in XXI century, the global temperature would growing with 1,5-5oC or even more, warning IPCC (Hubert Reeves, 2005). Among these greenhouses effect substances (GES), there were been included methane gas and aqueous vapors. Vapors emitted contributing to the permanent growing of temperatures, and this generate a bigger evaporation of oceanic waters, as an “avalanche” effect. The growing of temperature determines the melting of glaciers from polar and sub polar areas. Huge quantities of methane gas are sequestered by crystalline glaciers. Through glaciers melting, there were remitted huge methane gas quantities. Methane gas provokes a greenhouse effect by ten times bigger than CO2. Effects of global warming are very dangerous for the next evolution of human being (Hubert Reeves, 2005; Robert Neil, 2002; Lester Brown, 2002, 2006): - Deserts will grow and they will take hold of arable areas;

52

- It takes place a migration of flora and fauna through poles; - The glaciers from whole planet becoming smaller very fast, including Larsen B threshold from Antarctica; - The thermical dilatation of water and glaciers melt from Artic and Antarctica will grow the ocean level with few meters and it takes hold of thousands of km2 of coast including localities; - As oceans get warming, as storms becomes more powerful and frequently; this phenomenon begin to show its consequences; - Europe is confronting with major disasters provoked by inundation; - Global warming generated not only inundations, but prolonged drought s; - The ancient rhythm of seasons from temperate areas will be changed (Al. Gore, 2007); - Many species are threatened by extinction, as a consequence of global warming (Leveque, 1997; Pullin, 2002); - Coral reefs will be whiten as a consequence of global warming, they will loose zooxantels, but rhythm growing will decreasing continuously; - Huge waves of alga from warm waters demonstrating the presence of a disequilibrium provoked by antropic impacts (Al. Gore, 2007); - Red high tide from Florida representing a similar phenomenon (Al. Gore, 2007); - Global warming determining permitting the ascending of mosquito to high altitude (remembering by another plague of Egypt); - Global warming provoked both appearance of new kind of diseases and reappearance of old diseases which were been considered as eradicated (new plagues which will attempt humanity, similarly with Egyptian plagues). All these were been provoked by man, through they uncontrolled behaviour into nature. Ecological plagues do not appear as a punishment comes from God, but as self-flagellation generated by so-called “Master of Nature”, who is turning back against NATURE.

53

2. Destruction of ozone layer
The famous ozone layer which protecting Terra against UV and cosmic radiations and providing life on Terra. It is situated at 25 km far for terrestrial cortex. Is ”Good Ozone” very useful? This layer filtering UV rays from Sun and make possible the keeping of life on Terra (Hubert Reeves, 2005). „Bad Ozone” is a natural product, which was been formed both during some powerful storms, and through oxids and hydrocarbonates of nitrogen generated by vehicles. Vehicle movements producing huge quantities of „bad ozone”. It is called „bad” because of its nocive effect on vietates. Its oxidative power modifying the permeability of cell membrane and disturb respiration and photosynthesis.. At human beings, it producing irritations of eyes and nasal mucous membrane. „Bad Ozone” is situated near by soil. We found here a paradox determined by antropic impact on the environment: on the one hand „god ozone” is distructed, but, on the other hand, „bad ozone” is generating continously in huge quantities. In 1985, it was been observed a decreasing of ozone layer. The decreasing of ozone layer reaches, in some areas, even 70%. Causes of ozone layer destruction are: industrial gases, especially chlorofluorocarbons (CFC). These gases were been accumulated in atmosphere and then rise up in stratosphere, where they are destroyed by UV rays and producing colored molecules which destroying ozone. CFC is used as aerosols on refrigerators. In 1970 were been produced approximate one million of tones. In 1987, 150 countries approved The Protocol from Montreal, which prohibit producing of CFC. India and China did not sign this Protocol. It presumes that CO2 contributing to “good ozone” deterioration. Gases with greenhouse effect get warming at soil surface, but upper layers get cold. That means than global warming of Terra could generates a destruction of ozone layer as a consequence. This plague threatens from sky-high. We have to control ours behaviour and we have to return to nature. If we don’t do it, UV rays will destroy all life on Terra. 54

3. Deterioration of soils and desertification
Human provokes actions in cascade system: forests break up, grazing fields deteriorations, soil erosions, extending of water needs, desertification. Deforestations began in the same time with agriculture practiced on a large scale; today, from other reasons, this process is continuing. There were broken up or burned huge surfaces of forests. After that, these surfaces were been used for growing of plant cultures. It seems that, at a right moment, there were been registered an equilibrium. In present, these problems come back, but in a more aggressive way, because of many unreasonable interests: running for enrichment and financial society extensions. In Amazon Basin, millions of hectares of tropical forests are break up with authority indulgence from countries on this area. This effort is disastrous both for these ecosystems and for the whole planet (Menatti, 1988; Pullin, 2002). At the same time as population growing, its needs for woods and timbers are growing too. Wood-cutters have broken up, in last decades, almost all forests from Sulawesi. It was estimates than, until 2010, tropical forests from Sumatra will disappear. In Myanmar, in 1949, forests covered 21% from country surface. Now, there are forests only on 7% from this surface. In Ethiopia, forests were been reduced, in the last forty years, from 40 millions of hectares to 2.7 millions of hectares. In Philippines, forests were been reduced, from 16 millions of hectares to 700,000 millions of hectares (Brown L., 2002; Alonso et col., 2001). Many of wooden places were been broken up for using these surfaces for meadows (Harribey, 1998). In the ancient times, Mesopotamia was been a real Eden. But, when industries of wool processing and clothes manufacturing were been developed in an aggressive way, large surfaces of forests were broken up. These surface were been used for meadows, and that Eden were been transformed in Desert. The intensive grazing reduces meadows productivity. Meadows representing 1/5 from Earth dry surface, but these are transformed gradually in desert. In Africa are 230 millions of cattle, 246 millions of sheep and 175 millions of goats; their number is bigger than productive capacity of meadows by 1,5 times. 55

The growing of human population from 2.5 billions in 1950 to 6.1 billions in 2000, were been accompanied by: flocks of cattle growing from 720 million animals to 1053 million animals, and flocks of sheep and goats growing from 1004 to 1750 million animals (H. Reeves, 2005, Angelstam P., 1999). Meadows from Africa, Middle East, Central Asia, India and China were been degraded and transformed in deserts. Soils were been degraded, and storms spread out dust on large surfaces. A dust storm from NV of China provoked some serious problems for airport from Lhosa, Tibet capital, for three days it was closed. Dust storm from Central Asia, Saharan Africa and Caribbean Islands reminds us by the continuous desertification. Desertification is determined by extension of water absence (Brown L., 2006). Water absence starting to becomes a real problem for many areas where cultures were been irrigated. Huge water quantities pumped from soil for irrigations generated alarmed decreasing of phreatic waters. In the same times, fountains, rivers and lakes are dry up and soil is degraded (Desbrosses P., 1998). It could be observed than human provokes something like a deterioration of nature in cascade way. Even human being, “Master” of nature, becomes to realize the real danger which threatened him, he is not conscious yet. Maybe, because some obscure forces more powerful than him, which do not abandon all immediate benefits with any involved costs. This plague, soil deterioration and desertification, is extended as a kind of herpes on Terra body, which imposing humanity awakening before will be to late. It imposes a passing from Ecology to Econology (green economy). Ecology opens up the way for us to know the mode of selfhusbandry of nature and relationships between species and between these species and their environment. Econology provoke us to become conscious referring to rehabilitation of some ecological measures. An agriculture which respects nature, protected soil, consumes low quantity of fossil energy, and does not use chemical synthesis products. This agriculture represents a healthiness source for human being and it creating work-places (Reeves H., 2005). 56

4. Extension of water absence
Water absence is more underestimated problem of resources, which world are confronted with. But, it will have a bomb effect (Reeves H., 2005; Brown L., 2006). Water absence is due to agricultural methods, which need more many irrigated surfaces for cultures. In 1998-1999, irrigated surface have grown from 271 to 274 million hectares. As a consequence of excessive water pumping for irrigations, level of phreatic water were been seriously diminished. In Yemen, water extraction over do it limits by five times the restoration by a natural way, and the phreatic waters level decreasing with 8 m, and it provokes dry up of drawing-off wells. In USA people were been warned concerning about serious damaged of phreatic waters, because of the excessive pumping of waters used for irrigations. Water consumption in agriculture is huge; for 1 tone of cereals were been used, through irrigations, 1000 tones of water. Water quantity which is necessary for production of cereals and other farming products imported from Middle East and North of Africa is the same, in 2004, like annual discharge of Nil at Assuan. It is a correlation between water deficit and cereals import. Situation becomes more critical because of the phreatic waters diminishing which is higher than former year (Neil Roberts, 2002). Water need is tripled in the last fifty years; consequences were been observed in: water flows, fountains dry-up and disappearance of some lakes. Some rivers dry-up for few months in a year: Colorado (USA), Amu Darya (Central Asia), Yellow River (China), Indus River (Pakistan) etc. During forty years, the sixth lake from world, Chad Lake going to disappear very soon; it was diminished its surfaces with 95%. In China, in the same period, were disappeared 1000 lakes; Aral See starting to disappear (Brown L., 2006). Disturbtions provided by human being could not be controlled. Precipitation quantities from globe have grown with 20% in the last century. However, in some areas, precipitation levels were been diminished seriously: Africa, S-E of Asia, South America etc. 57

Out of water absence which becomes more seriously, we have to add the fact that more than 80% of potable water from surface is more or less polluted. In Europe, almost 80% from surface waters are not clean but seriously polluted. The effects of human uncontrolled actions develop few consequences which acting in cascade, and they are very difficult to stop or to control them. Humanity is responsible by releasing of a very dangerous plague on large areas from this planet.

58

5. Pollution scourge
Pollution is the most dangerous plague makes by humans in the XX century (Moore H.W., 1983). The beginning were been realized in XIX century, in the same time with industry development. It was born when DDT was been synthesized and used frequently against pests from agriculture domain. Millions of tones of DDT were been spread out on agricultural areas, forests and nursery-trees, and it has a fulminatory success at the beginning. Agriculturists do not accept cu pay a percentage from their work to the insects and not only. Manufacturing of pesticide creates a new industry with many tentacles, like a huge octopus, across whole planet. Today, there are manufactured thousands kinds of pesticide, herbicide and chemical fertilizers. Agriculture prospered for a long period, but catastrophic accumulations of toxic substances starting to act against it. Chemical weapon becomes like a two-edged sword. One of it is orientated to pests, and the second is orientated to humans. Remanence and concentrations of toxic substances, into pathway of trophic chain, starting to show some real aspects of the chemical weapon actions. Pollution subdues waters, soils and atmosphere from a pole to other. Toxic substances accumulated in soil were been moved by waters towards ocean. When DDT concentrate was identified adipose tissues of penguins from Antarctica areas, humans realize the danger. First measure was to forbid synthesis and using of DDT. This measure was first intelligent reaction of modern human. It was only as one snowdrop, but it does not bring springtime. The DDT was replaced by thousands of other toxic substances, some of them more powerful. Pesticide monopoly is so powerful than we don’t think that it will stop someday. It was demonstrate that pollutants provokes more than 37 forms of cancer, but they are responsible for many other diseases of some organs (hearts, kidneys, liver), diabet, deafness, sperm degradation, Alzheimer etc. In present, it considering that it manifacturing over 100.000 chemical products which keeping active the pollution phenomenon. 59

At the whole chemical arsenal we have to add radioactive pollution and black flux for a perfect imagine of this phenomenon. Pollution effect is reflected in health of human population and nature. In 2005, analysis made on 100 newborned children fron USA evidencing the presence of 287 chemical substances in their blood: 180 of them producing cancer, 217 of them are toxic for brain and nervous system, 208 of them determining malformations and abnormal development of their bodies (Reeves H., 2005). Waters pollution is manifested through exponential growing of alga „flowering”, with serious consequences on biodiversity; atmospheric pollution had generated acid rains, with dramatic effects on plants and animals; soil pollution conducting to a repletion with chemical substances and diminising of productivity in agriculture domain (Primack et coll., 2002). Acid rains seems to bring death from sky. Clouds wandering long distances and passing over borders. Water drops which are eliberated become real bombs where they are dropped. Abundant rains were been transformed in fire rains which ravaging land. Forests and lands are burned by acid rains, and their fruits become fruits of „anger”.

60

6. Dirt of Planet
During the last two decades, it talks about durable development of this planet. The initiative is more than laudable, but, for now, we just talk about this subject. Essential aspect is named by a question: what kind of planet we give to ours descendants? Mythology presents to us Hercules works given by Euristeu, King of Trinit. One of these works was to clean the Agios stables (Reeves H., 2005). This work were been considered over the human power. It seems that ancient myth could be applied to the whole planet. Planet dirt becomes a problem of surviving. Beaches of some seas are covered by petroleum, as a consequence of many shipwrecks of petroleum tanks; seas and oceans becomes to “flowering”, like swamps, because loading of biogenic substances and pollutants; huge waves of alga and marine animals are deposited on littoral, and, tens tones of death fishes are pitched on beaches which determined apparition of a pestilential smell; industrial waste products, agricultural and domestic products transforming urban and rural environments in huge deposits of trash; plastic waste covering whole planet from lands to forests, lakesides, gulfs, estuaries, oceanic islands and oasis from all deserts. All of them suffocate plants, animals and humans. From where coming so much dirt, Lord? Deserts have different forms. Some waste products were been and still are functional, but they are not in trend. For example, sawdust becomes a dangerous pollutant for waters. Massive and uncontrolled break-up of forests generated huge mountains of sawdust which are not valorified and which are pitched in waters and provoking pollution. Dirt of planet has, in the same time, some other aspects. Earth is profaned, seas and oceans become deposits for waste products or chemical and nuclear weapons. Every daz, humanity pay a tribute in lives because of bomb explosions which are descovered into soil accidentaly from The Second World War times. Thousands of kilometers are planted with antipersonal mines. It considered that more than 110 millions of anti-personal 61

mines are planted in Africa (Angola, Zimbabwe); Middle East (Kurdistan, Afganistan, Kashmir, Thailand, Vietman, Cambodgia), in ex-Jugoslavia, Georgia, Cecenia etc. Instead of Earth cleaning, they planting lethal weapons in some other areas. Ours chance for Earth cleaning is reduced, because the costs of anti-personal mines manufacturing (only 3 dollars), and a neutralizing of it costs almost 1000 dollars (Reeves H., 2005). Chemical arsenal were been accumulated in quantities which could distroy whole life on Earth by five times. Yperite, tabun, herd of half-wild horses, sarin and soman are gases extremely toxic which were been used in different wars. They are not forbidden and they are continuing to be produced. Althought, there is an international accord which forbides manufacturing of these gases since 1983, it is hard to belive that all huge deposits of these substances will disappear. Russians promised to us that they will destroy 40.000 tones, and americans 30.000 tones. If these deposits were been destroied, whole solar system would know. It seems that huge deposits are situated in China, Israel, Iran, France, Egypt (Reeves H., 2007). Concerning to the nuclear arsenal, humanity are threatened by two big dangers: big stockes of nuclear weapon and nuclear waste products generated by manufacturing of nuclear bombs. Danger is generated by countries where the nuclear wapons are produced, and nuclear weapon exports is over control. How could the humanity to neutralize some deposits and some atomic waste products which are accumulated ? Huge quantities of uranium and plutonium are deposited in thousands of nuclear ogive, hundreds of sovietic ships are abandoned with more than 24.000 tones of irradiate combustible with an uncontrolled atomic arsenal. Waste products of pesticides covered ours planet from a pole to another. It was identified DDT in adipose tissues both of penguins from Antarctica areas and persons from Polynesia who never heard about it. DDT was been synthesize and commercialized from 1938 and it was been forbidden in 1972, but the into environment was been spread more than three millions tones of DDT (Moore H.W., 1983). The half-time period for DDT is about 30 years, and that’s why it has to pass centuries for its disappearing. Today, there are 62

used more that 100.000 of chemical products, some of them more toxic than DDT is. We could not escape by this scourge as long as big monopolies continuing to have big benefits. From dust we were been created, and we return into it, but dust were been profaned by acids rains, the humus was mixed with pesticides, herbicides and fertilizers. Phreatic waters moves downwards, protecting plants were been replaced. Where plants were not grazed, they have to make a place to live everywhere in the middle of plastic waste products. If we continuing to act like this, than we do not receive even dust.

63

7. Terrorism and antiterrorism
First of all, we have to say that human is a predator. His force, enough common, were been amplyfied by working-tools. Human is the only one creative animals on Terra, he succedes to manufacture tools for his interests, but more and more eficient. Only tools used for hunting become gradually war weapons. Humans transformed hunting in a real war. War is a kind of hunting, but not between humans and animals, but only between humans. People manufacturing fire-weapons more and more sofisticated with a high power of destruction. More than that, people trasformed war in genocid and terror. Gradually, terrorism becomes independent, and it will be associate, or not, with war. At the begining, terrorism was been used only as political weapon, as a form of political attempts. Gradually, it becomes a kind of fight against supremacy of any state. Terrorism replacing war and provokes fast results which could be obtained only through armed fight. Terrorism is used against civils, or civil objectives, and it means a serious threatening for to obtain a political purposes. Terrorism could be made bay secret agents or subnational groups against some uncombative targets. It have to influencing populations or a part of it, as a major purpose (Andrew Lloyd Peter Mathews, 2002). Terrorists are assasins. Just few of us knows that word „assasin” comes from Hassan Sabbah’s terrorists who takes drugs (hashish) and who are used to eliminate his political opponents. Assasination were been practiced and it still practicing ussually. A big wave of terrorism overflowed in the second half of the XX-th century, as airplains hijacks and person kidnaping. Aldo Moro, Prime-Minister of Italy, was a victim of political terrorism. Moral limits of terrorism were passed beyond, terrorists choose woman and children as targets. In 1985, terrrorists provoked explosion of an airplaine with 363 passengers on board (Ai India) (Llozd P., Mathews P., 2002). Megaterrorism becomes a plague of the modern world which threatning all states (Sevillia J., 2004; Bernard J., 1994).

64

Terrrorism generating antiterrorism. In 2001, General Meeting of O.N.U. adopted Convention Concerning Fight Against Terrorism. It seems that antiterrorism starting to use principles analogous with terrorism principles. It turns back not only against terrorists but againts inocent people. Even the main purpose of antirrerorist fight is changed, and it becomes a kind of hegemony or an unconditioned ocuppation covered by the democracy vail. In antiterrorist fight died more people than in all terrorist atacks. Even Kosovo screenplay could pe analysed from this point of view. We don’t belive yet „rumours” which considering that the atack from 11-th of september 2001 was a screenplay very well directed by some ocult forces, as a reason for their expansion.We are afraid than thirst of hegemony conducting to these kind of screenplays (for example, desaster could be higher than we can imagine). Please, Lord takes care of us, beware us by this satanic plague – terrorism and antiterrorism !

65

8. Dement arming
Antropologists considering that human is a predator, and they are right. But, in these days, we offending predators if we compare them with humans. Even, the most ferocious predators doesn’t kill if only they are hungry, but humans atack for alot of reasons (vanity, pride, power ecstasy and satanic ambition to subjugate of other). Passion for arming appears when first stone-tools were been manufactured. Silex with the largest edge surface were been selected for hunting. The most penetrant extremities were been used for lances. Since that time untill now, everything which were been made in sciences and technologies, were been used first of all to weapons improvements. But, weapons begin to aim not only animals, but other humans. Hunting was degenerate into war, and war passes beyond fight lows and it was been transformed in genocid. As biologists, we understood that for animal world, this kind of life as predator constituting engine of evolution and biological progress. Paradoxically is the fact that this principle is perfect applied on humanity social evolution. Arming and fight for supremacy constituting the technical society evolution (by predator type) (Mustaţă Gh., Mustaţă M., 2002). All of what humanity create, more magnificent and important, were been used for the first time in wars, against other humans. Power of water vapours were been used, for the first time, in the manufacturing of war ships more powerful; the raising up from soil and air conquest generated an exacerbate development of military aviation; discovering of dynamite disturbed the equilibrium of human society, and using of atom powers provide invention of atomic bomb, one of the most powerful weapons used for huge distructions. There following hydrogen bomb and weapons used for massive distructions, which were tested not only in experiments for demonstration of their force to some other countries, but they were been used to kill other people.

66

Arming getting to paroxism, but the competition is not finished yet. From terrestrial weapons, they passing to aerial weapons, and from them to cosmical weapons (Reeves H., 2005). Arming doesn’t stopped although the stocks of weapons used for mass destructions are sufficent for planet distruction by ten times. The most diabolic weapon focused against humanity is biological. Biological weapons are by ten times more dangerous than atomical or hydrogen bombs. They could be manufactured based on microorganims (bacteria and viruses), biological toxic substances, hormones or neuropeptides, neuroparalysing gases etc. Bacteria were been already used in arming process. It is enough to mention that anthrax spores surviving decades into soil, death is installing in three days after infection, and 1 g of botulinic toxin could provoke death of more than one million of people. These are only few examples to illustrate the dimensions of these aspects. Lord God hits Egypt with Black Death of cattle and black varicella, together with other plagues. All these were been registered into Biblical Essay, but how many wraths affected humanity and humans did not understand their sense? Each period from human history were been affected by significant and epidemic diseases which killed thousands and millions of people. Humanity paid its own tribute with human lives for malaria, yellow-fever, pestilence, cholera, typhus, tuberculosis etc. Powerless, humans understood that both life and death are in God hands. The tragedy starting to grow up faster when, some epidemic diseases become to be provoked by humans using different pathogenic agents as weapons. Human mind becomes diabolic sometimes. Since ancient times, Romans throws off died bodies in potable waters used by enemies, and this generated important epidemic diseases. During Kaffa stronghold siege, the tartar army throws off over walls some plague-stricken bodies, and they generating an epidemic which were been moved across whole Medieval Europe and killed 25 millions of people (Lloyd A., Mathews P., 2002). More recently, during colonization of American-Indian tribes, English people gifted to them blankets which covered some patients with variola. This action generated an epidemic with serious consequence on 67

indigenes. Japanese have used, in 1910-1911, bombs with fleas contaminate with pestilence against Chinese. The beginning was started when all people develop arming and they try to use biological bombs. Epidemics generated by Ebola or H5N1 viruses, and those generated by Hendra or Nipah viruses seems to be created in military laboratories. Someone think that HIV-1 virus was been transformed in laboratories through hybridization of Visna and HTLV-1 viruses. Arguments were disproved, but in the last twenty years there appeared more than 30 new epidemic diseases (Lloyd A., Mathews P., 2002). In 1972, Biological Weapons Convection were signed, but the researches were been continued in many countries. There are countries with undeclared programs for manufacturing of this kind of weapons (Iran, Libya, Syria, China, Taiwan etc.). USA recognized that it still manufacturing biological weapon in his own military factories from Utah. People representing the biggest danger for humanity through ecological plagues generated by it.

68

9. Aliments deterioration. Sacred aliments transformed into poison
Industrial processing of aliments generated their deterioration. For becoming comercial, aliments are „aided” with some substances which, normally, are not eated up either food or alimentar ingredients. These are used during many specific processes (manufacture, processing, prepeare, packging, transport and depositing) of alimentar products, and they are called „alimentary additives” or „Exxx” (Antonov C., 2006). Producers have to mentioned on product labels what kind of alimentary additives were been used. Even all these information are mentioned, only less than 5% of people are complete informed about what is written on these labels. Although, FAO and OMS analyzing all substances proposed as alimentary additives, it has been found that many of them are dangerous or very dangerous for people healthiness. The Ministery of Healthiness and Family imposed through O.M. No. 975/1998 a list with only 250 alimentary additives assumed from „Codex alimentarius”, we found that many of them are dangerous and they are forbidden in other countries. In 11-th of October (2004), European Commission proposed a modification of 95/2 CE Directive concerning alimentary additives. Some substances were been eliminated ans some other substances were been recommended. This could be an neverending process, after millions of people were been affected. It is enough to nominate few additives which are extremely dangerous (Antonov C., 2006). Additives which producing cancer: E131, E142, E211, E213, E214, E239 and E330. Additives which affected blood vessels: E250, E251 and E252. Additives which atacked nervous system: E311 and E362. Additives which producing digestive disorders: E338, E339, E340, E341 and E463. According to a report of Oncology National commission, the most dangerous aliments which have many toxins and we have to avoided them, are: margarine, gums, mustard oil, any kind of soda and sweets. All these aliments are on top of 69

advertising industry from television to radio. All advertising products have to be forbidden. Alimentary additives representing a real plague created and amplyfied humans; it puts humanity into danger, the main target is youth generations. It could be considered that this is the most „tasted” plague, which is spreaded lika a cobweb and covered the whole planet. Metropolis civilisations generated appearance of fastfoods and aliments processing with tens of alimentary additives which improve the taste and color of many hypercaloric and fade products. These products generated the malady of all times – obesity (Shiva V., 2001). Medicine and pharmacology develompent based on synthesis durgs (more or less tested) provoked a diminishing of human imunitar system and appearacne of some grave diseases, allergies, anxiety, insomnia and depressions. Death does not coming stealthily, but it squeezing through aliments and drinks both on banquets or “bread from all those days”.

70

10. Crisis of Biodiversity
The last apperance on Earth, human being is the one specie which provoked elimination of other species from around. Hunting with no mercy or limits producing an extinction of many marine mammal and birds species. During 1880, the migrant pigeons make long flocks height by 10-15 km and width by 5-6 km when they migrating from South of North America to Canada. Tree branches were benn broken under their weight. People stared to hunting and commercialized them. They catching thousands of pigeons and hit them with sticks. There were made railways, for their efficient exploitation. It appeared an industry based on meat of migrant pigeon. This bird, with the largest biodiversity from the whole world, is disappeared from Earth fauna. Today, there are not even one exemplar. Extinction rate of species provoked by humans is by 1000 times bigger than natural rate (Reeves, 2005). E.O.Wilson from Harvard University shows in his book „Diversity of life” that in avery decade have disappeared between 1% and 10% from all species (Reeves, 2005, Leveque C., 1997). Man, „Master of Nature”, make a bizar classification of „detrimental”and „useful” species, without all necessary information. As biologists, we understood that into nature nothing is too much or too less. For nature economy, all species have the same importance. Man eliminated hundred of specis in a brutal way, as following: - Albatross (Diomedea albatros) was hunted for feathers especially by Japanese. In 1905 they are still living 63 exemplars, but, in the end, they were been extermined; - Apter cormorant (Phalacrocorax perspicillatus) and penguin (Plantus impennis) are been out of fauna for a short while between 1741 and 1862. Excesive hunting of whales generated the disappearance of gray antarctic whale and to became rarefied of other species as eubalaena glacialis and Balaena myscetus. Thousands of plants and animal species disappear as a conseuquence both of forests breaking-up from equatorial areas 71

and destruction of many other places (Cristea V., Denaeyr S., 2004; Cogălniceanu D., 2003). Globe biodiversity is diminished in these last decades with 25-30% (Cristea V., 1997, Hawksworth D., 1996). This kind of measures are not properly for a real „Master of Nature”. We have to stop this agression against other species before will be to late.

72

CONCLUSIONS
Starting from Egyptian Plagues presented in Biblical essay as punishments of Pharaoh and Egyptians, we saw that human being provoked grave plagues through his own uncontrolled behaviour into nature. These plagues are more grave, because of their ecological type which could damaging both humanity existence and life on Terra. If lands used for agriculture continuing to exploit these soils and the harvests become smaller, if level of phreatic waters is diminished continously, if lawns become deserts and animals are starved to death, if natural sources of fishes collapsed, if temperatures growing up as a consequence of greenhouse effect, if pollution will not be controlled, if terrorism and antiterrorism will know an exponential development, if aliments will be modify continously, and if all these will be happen because of uncontrolled human behaviour, than, maybe, we understand that plagues provoked human against nature will be transformed in real wraths. What we could do? Is necessary a humanity awakening and adoption of a new behaviour, as following: - agresion stopping against both Terra and Universe; - returning to nature and adoption of an equilibrium between it and humans; - reconsidering of the „Master of Nature” concept – master of nature has to protect all species and biodiversity; - application of a real politics concerning durable development; - prohibition of weapons used for masses destructions (including biological weapons); - this planet has to be cleaned by all waste products resulted from agriculture, industry and military actions; - waters, soils and air cleaning have to be done through prohibiton of pollution (it has to pass hundreds of years and after that planet becomes clean);

73

- elaboration of a global afforestation plan for affected areas, limitation of desert extinctions, and reducing of surfaces affected by desertification; - we eat for living,not living for eat; ours food has to remain sacred, it has to be prohibit to modify and to transform into poison; - human is the only vietate from Terra who knows significance of love; in contrast with other vietates, more than sexuality, human has divine gift of love; so, human has to stop to be a kind of predator and he has to listen the Jesus Commandment: “That you have to love one another. As I have loved you, that you also love one another” (John, 12, 34). Only through this sacred commandment, it is possible to disappear terrorism and antiterrorism, dement arming, genocide, power ecstasy and hegemony, only this is the way to stop starved to death for million of humans etc. If only we respect the 10 sacred Commandments (Decalogue) which are a handbook of proper human behaviour, people could comes back inside of nature, and could establish peace between nations. We can’t include all information in few pages. We have to understand that, if people doesn’t reconsidering its own behaviour concerning nature and other people, than he releases ecological plagues already enumerated. In teh same time, he could not stop these plagues and, through unconctrolled actions, they put into danger their owm existence and even Earth existence.

74

REFERENCES
1. Alonso, A., Dallmeier, F., Granek, E., Raven, P., 2001 – Biodiversity: Connecting with the tapestry of Life.. Ed. Smithsonian Institution, Washington 2. Angelstam, P., Centre Naturopa, 1999 – Forêts & biodiversité, Ed. Conseil de l’Europe 3. Antonov, C., 2006 – E-urile periculoase, Ed. Karo Toni 4. Bernard, J., 1994 – La Bioétique, Ed. Dominos, Flammarion, Paris 5. Brown, R. Lester, 2006 – Planul B 2.0 Salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, Ed. Tehnică, Bucureşti 6. Brown, R. Lester, Janet, Larsen, Bernie, Fischlowitz-Roberts, 2002 – Poliţia ecologică a planetei, Ed. Tehnică, Bucureşti 7. Cristea, V., 1994 – Dezvoltarea durabilă, o singură alternativă pentru un singur Pământ, Studii şi cercet. (Şt. Nat.) Bistriţa, 3, 177-182 8. Cristea, V., Denaeyer, Simona, 2004 – De la biodiversitate la ONG-uri? Ed. Eikon 9. Desbrosses, P., 1998 – Agriculture biologique, Ed. Du Rocher, Paris 10. Dorst, J., 1969 – Înainte ca natura să moară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 11. Goldsmith, E., 1994 – Le défi du XXIe secole, Ed. Du Rocher, Paris 12. Gore, Al., 2007 – Un adevăr incomod, RAO International Publishing Company 13. Harribey, J.M., 1998 – Le développement soutenable, Ed. Economica, Paris 14. Hawksworth, D.L. ed, 1996 – Biodiversity, Measurement and Estimation, Ed. Chapman & Hall, London 15. Jean, Sévillia, 2004 – Terorismul intelectual, Ed. Humanitas, Bucureşti 16. Jonas, Hans, 1966 – The phenomen of life, Ed. Delta, SUA 17. Jonas, Hans, 2000 – Une éthique pour la nature, Ed. Deselée de Brouwer, Paris 18. Leveque, C., 1997 – La biodiverité, Ed. Presses Univ. De France, 75

Paris 19. Lloyd, Andrew, Mathews, Peter, 2002 – Bioterorismul. Flagelul mileniului III, Ed. Hipparion, Cluj-Napoca 20. Lorenz, Konrad, 2007 – Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas, Bucureşti 21. Lovelock, James, 1999 – Vârstele Gaiei, în Secolul 20, LocLocuire Poluare, p. 63-65 22. Menati, V., 1998 – Globalization and the Acceleration of Forest Distruction since Rio, The Ecologist, 28, 6; 354-362 23. Moore, N.W., 1983 – Ecological effects of pesticides, in Warren A., Goldsmith F.B.-eds, Conservations in Perspective, Ed. John Wiley & Sons. Ltdd: 159-169 24. Mustaţă, Gh., 2005 – Decalog ecologic, Ed. Clusium 25. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2001 - Origine, evoluţie şi evoluţionism, „V. Goldiş” Univ. Press, Arad 26. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2002 – Homo sapiens sapiesn L. Origine şi evoluţie. „V. Goldiş” Univ. Press, Arad 27. Mustaţă, Gh., Mustaţă, Mariana, 2006 – Strategii evolutive şi semiotice ale vieţii, Ed. Junimea, Iaşi 28. Primack, R.B., Pătrăescu, M., Rozylowicz, L., Dopa, C., 2002 – Conservarea biodiversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti 29. Pullin, A.S., 2002 – Conservation Biology, Ed. Cambridge Univ. Press 30. Reeves, Hubert, 2005 – Pământul e bolnav, Ed. Humanitas, Bucureşti 31. Roberts, Neil, 2002 – Schimbările majore ale mediului, Ed. All, Bucureşti 32. Shiva, V., 2001 – Le terrorisme alimentare, Ed. Fayard, Paris 33. Teilhard de Chardin, Pierre, 1955 – Fenomenul uman, Ed. Aion *** Biblia sau Sfânta Scriptură, 1988, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti

76

CONTENTS
INTRODUCTION …………………………………………………………… 43 THE EGYPTIAN PLAGUES ………………………………………………... 45 ECOLOGICAL PLAGUES ………………………………………………… 49 1. Greenhouse effect and global warming ………………. 52 2. Destruction of ozone layer ………………………………… 54 3. Destruction of ozone layer ………………………………… 55 4. Extension of water absence ………………………………. 57 5. Pollution scourge ……………………………………………. 59 6. Dirt of Planet …………………………………………………. 61 7. Terrorism and antiterrorism ………………………………… 64 8. Dement arming ……………………………………………… 66 9. Aliments deterioration. Sacred aliments transformed into poison ………………………………………. 69 10. Crisis of Biodiversity ………………………………………… 71 CONCLUSIONS …………………………………………………………… 73 REFERENCES ………………………………………………………………. 75

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful