You are on page 1of 2

Vi bryr oss om miljn och din bekvmlighet

Du har valt ett boende som r miljmrkt med Green Key. P s vis bidrar
du till att ta ansvar fr miljn eftersom vi fljer Green Keys strikta miljkrav. Vi
hjlper dig som gst att ta hand om miljn utan att kompromissa med din
upplevelse eller bekvmlighet hos oss.

Hr r exempel p vra miljinsatser:


Vi anvnder miljanpassade rengringsprodukter som r skonsamma fr dig
och miljn.
Vi minimerar vattenfrbrukningen, exempelvis genom snlspolande kranar
och toaletter samt vattensnla disk- och tvttmaskiner.
Vi arbetar fr att minska energifrbrukningen, exempelvis genom effektiva
uppvrmnings- och ventilationssystem samt LED- lampor som ljuskllor.
Vi jobbar aktivt med att minimera mngden avfall samtidigt som vi sorterar
och tervinner till exempel papper, plast, metall och glas.
Vi arbetar fr att minska matens miljpverkan. Vi erbjuder bl.a. vegetariska
alternativ och kar andelen miljmrkta, rttvisemrkta och/eller
nrproducerade livsmedel fr varje r.
Vi jobbar med rliga miljml fr att uppn stndig frbttring av
miljarbetet.

Du kan hjlpa oss i vrt miljarbete genom att:


Sortera exempelvis papper, plast och pantflaskor i vra tervinningskrl.
Hjlp oss att spara vatten och energi genom att exempelvis ta kortade
duschar, slcka lampor och stnga av elektronik.
Gr medvetna val hos oss! Vlj vegetariska och miljmrkta alternativ i vr
restaurang fr minskad miljpverkan.
Res till och frn vr anlggning med miljvnligare transportmedel som tg,
cykel eller elbil.
Ge oss grna tips och frslag kring hur vi kan frbttra vrt miljarbete! Din
sikt r viktig fr oss.

Receptionen hjlper dig grna om du har frgor eller vill veta mer
om hur du kan bidra till miljarbetet!

Fr mer information, besk www.greenkey.se eller www.greenkey.global


We care for the environment and your
convenience
You have chosen a Green Key accommodation. This means that you are helping
to preserve the environment, since we meet Green Keys strict environmental
requirements.
We make it easy for you to take care of the environment without compromising
your experience or convenience during your stay.

Here are some examples of our environmental efforts:


We use environmentally friendly cleaning products.
We minimize water consumption, for example by low-flow cranes and toilets
as well as water-efficient dishwashers and washing machines.
We are working to reduce our energy consumption, for example by efficient
heating and ventilation systems as well as LED light sources.
We strive to minimise our waste. As much material as possible is being
recycled; such as glass, metal, paper and plastics.
We are working to reduce the environmental impact of food. We offer
vegetarian alternatives and increase the proportion of eco-labelled, fair trade
and/or locally produced food every year.
We work with annual environmental goals to improve our environmental
performance.

You can contribute to our environmental efforts:


Sort items such as paper, plastic, cans and bottles in our recycling bins.
Help us save water and energy. Take shorter showers, turn off the lights and
shut down electronics.
Make conscious choices! Choose vegetarian or eco-labelled alternatives in our
restaurant.
Travel to our facility by environmentally friendly means of transportation such
as train, bicycle or electric car.
Please let us know if you have any suggestions on how to improve our
environmental work. Your opinion is important to us!

The reception will be happy to help if you have any questions or want to know
more
about how you can contribute to our environmental effort!

For mor information, visit www.greenkey.global

Rate