You are on page 1of 1

Dans: Choreograaf Sanne Clifford zoekt vernieuwing

'De opdracht op het toneel: let vooral op het publiek'


collega-choreografen. Die werken bandje ergens in de hoek staan op
in groepjes samen aan opdrachten het toneel en dat de dansers door
en geven vervolgens feedback de ruimte bewegen. Ik ben op zoek
waarmee het idee verder kan naar een intensievere relatie en wil
worden ontwikkeld. Tijdens elke laten zien dat musici ook een fysiek
bijeenkomst is er ook een spreker aandeel in de voorstelling kunnen
die nieuwe perspectieven biedt op hebben. De opdracht is voor alle
het onderwerp. Dit voorjaar is er zes de performers gelijk: zoek de
een Lab in Lissabon, het najaar in ruimte op, kijk elkaar aan en let
Brussel en het volgend jaar komt er vooral ook op het publiek. Niet elk
Choreograaf Sanne Clifford - hier een meerdaagse sessie in instrument leent zich natuurlijk om
zelf op het toneel - wil publiek en Amsterdam." veel mee te bewegen - er is een
dansers bij elkaar brengen. klarinet, een elektrische gitaar maar
Alexander van der Linden ook een drumstel - maar je kunt als
Op zoek naar verandering
bespeler altijd even weggaan en
AMSTERDAM Een idee dat Clifford tijdens een een loop via de laptop laten
van de Choreolabs met anderen klinken. Ik vind het als
Choreograaf Sanne Clifford wil de
heeft uitgewerkt is inmiddels theatermaker belangrijk om naar
afstand tussen performers en het totaalplaatje te kijken en
uitgemond in de voorstelling 3 is a
publiek verkleinen. Daarom begint dansers, musici en publiek bij
crowd.
haar voorstelling al in de foyer van elkaar te betrekken. Het is wel: we
het theater. 'We zoeken naar "Drie dat is: twee en n. Een zijn hier met elkaar in n ruimte."
dingen waardoor de sfeer drietal herbergt zowel harmonie als
verandert.' vervreemding of wrijving - je hebt al Thuiswedstrijd in theater Oostblok
snel n persoon die er een beetje
JACQ. ALGRA buiten staat. Wij gaan op zoek naar In juni presenteert Clifford werk bij
de dingen waardoor de sfeer het festival Vuurol - daar schuift het
Sanne Clifford is in Amsterdam verandert. 'Crowd' uit de titel publiek aan tijdens een wandeling
afgestudeerd als docent dans, verwijst naar de drie dansers, maar door het bos - en de maand erna
maar volgde daarna de ook naar het publiek, want wij geeft ze voorstellingen in Itali. Dat
masteropleiding kunsteducatie in dansen tussen hen in. Blend in, haar nieuwe stukken nu te zien zijn
Rotterdam en choreografie in daar draait het om: wij zijn net als in theater Oostblok vindt ze extra
Tilburg. "Het is niet echt een jullie. We beginnen met de leuk. "Dit is een thuiswedstrijd. De
standaardtraject. Ik heb me van bewegingen die iedereen maakt als mensen die bij mij in de buurt
begin af op alle drie de pijlers hij of zij ergens op zit te wachten: wonen in Amsterdam willen heel
gericht: lesgeven, dansen en dans op je telefoon kijken, iets uit je tas graag naar de voorstelling komen.
maken. Vooral voorstellingen pakken, enzovoort. Langzaamaan Bovendien: mijn allereerste
maken vind ik erg leuk, maar dan worden onze bewegingen steeds choreografie presenteerde ik acht
wel in combinatie met artistiek abstracter en dansanter, maar het jaar geleden ook in dit theater. Er
onderzoek." blijft heel toegankelijk, ook voor hangt een goede sfeer. Het is een
publiek dat niet zo vaak naar een warm bad waarin ik opnieuw ben
Daarom heeft Clifford samen met dansvoorstelling gaat. Uiteindelijk uitgenodigd."
een Zwitserse collega Choreolab kijken we in hoeverre er ruimte is
Europe opgericht. "Binnen het om ook echt op elkaar te reageren, Sanne Clifford: 3 is a crowd & We
creatieproces van een productie is ondanks alle sociale codes die in
altijd weinig tijd om dingen te een groep spelen." are the everlasting guests, 22 en
bestuderen en uit te proberen. Er 23 april in Oostblok.
bestaan ook niet veel workshops of Cliffords tweede stuk speelt zich
cursussen voor choreografen. Als vervolgens af in het theater zelf. In
ze er zijn, zijn ze vaak erg gericht We are the everlasting guests
op danstechniek of een bepaalde delen drie dansers het podium met
stijl. Dus toen dachten we: dan drie musici. Ook hier is het devies:
gaan we dat zelf regelen. Twee interactie.
keer per jaar nodigen wij
choreografen uit om hun concept "Bij voorstellingen met live muziek
voor een voorstelling te delen met zie je vaak dat de musici als een

Het Parool vrijdag 21 april 2017 Pagina 19 (1)