You are on page 1of 5

Ime i prezime pripravnika: Ivana Vukas, mag.edu.

kola u kojoj je pripravnik stairao: Osnovna kola don Lovre Katia, Solin
Ime i prezime mentora pripravnika: Nataa Botica, prof.
Ime i prezime ravnatelja kole: Anelka Slavi, prof.

Priprava za izvedbu nastavnoga sata na strunomu ispitu iz


Hrvatskoga jezika

Predmetno podruje: Knjievnost


Nastavna jedinica: Zlatko Krili, Prvi sudar

kola u kojoj se odrava ispitni sat: Osnovna kola Luac, Split


Nadnevak odravanja nastavnoga sata: 21. veljae 2017.
Razred i kolski sat: 6.r., 2. kolski sat
Mentor na strunom ispitu: Nataa Kokan, prof.
Predsjednik ispitnoga povjerenstva: dr.sc. Sreko Liste
Jedinica ishoda uenja Knjievnost
Tip nastavnog sata Sat interpretacije proznoga teksta
Nastavni sadraj Zlatko Krili, Prvi sudar
Ishodi uenja Uenici e moi uoavati obiljeja proznoga djela (knjievna
vrsta, humor, likovi, karakterizacija lika postupcima).Uenici e
obogatiti svoj rjenik, moi e prepoznavati i razlikovati
standardne i nestandardne rijei
Suodnosne veze Unutarpredmetne: jezik, jezino izraavanje, medijska kultura

Literatura za uenike ojat, A. Snaga rijei - itanka za 6. razred osnovne kole,


kolska knjiga, Zagreb, 2014.
Literatura za nastavnika ojat, A. Snaga rijei - itanka za 6. razred osnovne kole,
kolska knjiga, Zagreb, 2014.
ojat, A. Snaga rijei prirunik za nastavnike, kolska knjiga,
Zagreb, 2014.
Klai, B. Rjenik stranih rijei, kolska knjiga, Zagreb, 2012.
Ani, ., Klai, N., Domovi, . Rjenik stranih rijei : tuice,
posuenice, izrazi, kratice i fraze, Sani-plus, Zagreb, 1998.
Matokovi-Dobrila, B. Rinik velovarokega Splita, Denona,
Zagreb 2004.

Metodiki sustavi Interpretativno-analitiki


Nastavna sredstva i pom. iva rije nastavnika, itanka,biljenica; kolska ploa, nastavni
listi, projektor, raunalo
Nastavne metode Metoda izlaganja, upuivanja, pokazivanja, razgovora, itanja,
pisanja
Nastavni oblici elni, rad u paru, pojedinani
Struktura i predvieno 1. Doivljajno-spoznajna motivacija 7 min
trajanje nastavnoga sata 2. Najava teksta i lokalizacija 2 min
3. Interpretativno itanje 5 min
4. Emocionalno-intelektualna stanka 5s
5. Objavljivanje doivljaja 3 min
6. Interpretacija u uem smislu (analiza) 25 min
7. Sinteza 5 min
8. Samostalni rad uenika 7 min

1. Doivljajno-spoznajna motivacija (8 min) Aktivnosti Nastavni oblici,


uenika metode i
Predstavljam se uenicima i pozdravljam sve prisutne. metodiki
postupci
Zamolim uenike da panju usmjere na videozid na
kojem se projicira slikokaz.
Uenici Metoda
Molim uenike da mi, ako mogu, objasne znaenje sudjeluju u pokazivanja
rijei koje se pojavljuju na slikokazu. Rijei raspravi i Metoda
(standardne, argonizme i dijalektizme) trebaju odgovaraju na motivacijskoga
pobuditi asocijacije vezane za udvaranje i dovesti ih pitanja. Iznose razgovora
do pojma prvi sudar, to je ujedno i naslov djela. svoja miljenja i
asocijacije.
-Jeste li ikad bili na prvom spoju? Kako je prolo? A Uenici iznose Metoda razgovora
vaa braa ili sestre? Jeste li posvjedoili njihovim svoja iskustva i
pripremama za sudar? Kako je njim bilo? Jesu li vam miljenja.
roditelji ikad priali o svom prvom spoju? Kako su se
osjeali?

2. Najava teksta i lokalizacija (2 min) elni rad


- Evo, upravo se s ovakvim problemima bori junak Metoda izlaganja
nae dananje prie. Nije mu lako. Tekst nosi naslov Uenici pozorno
Prvi sudar, a napisao ga je hrvatski knjievnik Zlatko prate izlaganje i
Krili. zapisuju naslov Metoda
u biljenice. pokazivanja
Na plou zapisujem ime autora i naslov djela. Metoda pisanja
Pokazujem uenicima zbirku kratkih pria Veliki
zavodnik Zlatka Krilia te im govorim neto vie o
njegovom ivotu i knjievnom djelovanju.

3. Interpretativno itanje (5 min) Uenici sluaju elni rad


Upuujem uenike da, dok itam tekst, u njemu interpretativno Metoda
podcrtaju sve to ih je nasmijalo. itanje i upuivanja
podcrtavaju
Interpretativno itam tekst. reenice. Metoda itanja

4. Emocionalno-intelektualna stanka (5 s)

5. Objavljivanje doivljaja (3 min)

Nakon kratke stanke obraam se uenicima: Uenici iznose


Kako vam se svidio tekst? Jeste li se ikad osjeali svoje miljenje. elni rad
kao Zlatko? Biste li se i vi ovako ponaali pri Metoda razgovora
pripremama za spoj?

6. Interpretacija u uem smislu (analiza) (25 min)

Provjeravam razumijevanje proitanog ulomka prema


sljedeim pitanjima: Uenici
Gdje se nalazi Zlatko na poetku teksta? to radi? sudjeluju u elni rad
to mu prolazi glavom? Kako se osjea? Koliko razgovoru te Metoda razgovora
panje posveuje svome izgledu? emu jo posveuje provjeravaju
panju? tonost svojih
odgovora u
Kada je doao u park? to primijeti dok eka? tekstu.

Brine li ga Anina mogua reakcija? Na to tijekom


priprema nikad nije pomislio? Zato Ana otkazuje
spoj? Kako se Zlatko osjea kad ga Ana ostavi?
Metoda razgovora
Gledajui ovaj ulomak, moemo li zakljuiti kojoj
knjievnoj vrsti pripada? Metoda razgovora
Zapisujem knjievnu vrstu na plou.
Metoda pisanja
Moemo li jednako tako donijeti i zakljuak o temi
ulomka? Metoda razgovora
Zapisujem temu ulomka na plou. Metoda pisanja

Heuristikim razgovorom potiem uenike da Uenici


prepoznaju humor u tekstu i uoe njegova obiljeja. sudjeluju u Metoda razgovora
- Za vrijeme itanja teksta zabiljeili ste ono to vas je razgovoru te u Metoda
nasmijalo. Moete li mi rei o to bi to bilo? tekstu pronalaze upuivanja
Zlatko kae da je prekopao cijeli ormar. Pretjeruje li dokaze za svoje Metoda itanja
on s pripremama? U emu jo pretjeruje? Pronaimo tvrdnje.
primjere za to u tekstu.

-Koji je drugi naziv za aljivost? Humor Metoda razgovora


Zapisujem rije humor na plou. Metoda pisanja

-Osim priprema, to je jo smijeno kod Zlatka? Metoda razgovora

Zapisujem izvore humora na plou: ponaanje lika,


izgled lika. Metoda pisanja

-Osim ponaanja i izgleda lika, to jo moe biti


izvorom humora u nekom djelu? Uenici Metoda razgovora
Nastavljam zapisivati obiljeja humora na plou: odgovaraju na
nesporazumi, govor likova, izgled likova,... postavljena
pitanja, Metoda pisanja
-Moemo li izdvojiti glavne likove u ulomku? sudjeluju u
razgovoru. Metoda razgovora
Zapisujem likove na plou.
Metoda pisanja

Dijelim uenicima nastavne listie. Upuujem ih da e


raditi u paru, ali da e svaki lan para napisati rjeenja Metoda
na vlastiti listi. upuivanja
Govorim im da u oblaie trebaju zapisati pet Metoda pisanja
Zlatkovih osobina i potkrijepiti ih citatima. Uenici rade u Metoda itanja
Uenici nekoliko minuta zapisuju i trae citate u djelu paru, zapisuju Metoda
dok ja provjeravam kako napreduju i odgovaram na osobine lika na upuivanja
mogue upite. listi te u tekstu
pronalaze
navode koji Metoda pisanja
-Kako nazivamo ovo to ste upravo radili? potkrepljuju
njihove tvrdnje. Metoda razgovora
Zapisujem na plou: karakterizacija lika
-Kako biste okarakterizirali Zlatka? Kakav je on lik? Metoda pisanja
to nam u ulomku najbolje govori o ovim njegovim Uenici
osobinama? Je li to njegov govor? Njegovo porijeklo? sudjeluju u Metoda razgovora
Oekujem da uenici prepoznaju kako o liku Zlatka razgovoru.
saznaju iz njegovih postupaka.
Dodajem na plou rije postupci.
Upuujem uenike da ostave dovoljno mjesta kako bi Metoda pisanja
mogli zalijepiti nastavni listi u biljenicu. Metoda
upuivanja
7. Sinteza (5 min)
emu nas je danas mali Zlatko nauio? Otkrivamo
poruku teksta. Metoda razgovora

8. Stvaralaki zadatci (6 min)

-Kako vam se svidio zavretak prie? Biste li ga


promijenili kad biste mogli? Upravo to je jedan od Metoda
zadataka koje sam vam pripremila pri kraju naeg sata. upuivanja
Upuujem uenike da e napisati kratki ulomak na
jednu od zadanih tema. Naslove piem na plou i Metoda pisanja
objanjavam uenicima to trebaju raditi. Uenici
samostalno rade
- Promjena zavretka na zadatku
- Anina strana prie zato je otkazala spoj? to nakon ega
se dogodilo i kako se osjeala? itaju svoj rad
- Mama pria prijateljici kako joj se sin spremao pred razredom. Metoda itanja
za spoj. Potom slijedi Metoda razgovora
kratka rasprava
itanje stvaralakih uradaka. Kratka rasprava o o proitanome.
napisanom.

Zakljuujem sat i zahvaljujem uenicima na panji.

Plan ploe
Zlatko Krili, Prvi sudar

Knjievna vrsta: ulomak iz kratke prie


Tema: pripreme djeaka Zlatka za prvi spoj s djevojicom Anom

Humor: - izaziva smijeh


Izvor humora:
- ponaanje likova
- nesporazumi meu likovima
- govor likova
- izgled likova

Likovi: Zlatko, Ana


- Karakterizacija lika postupcima