You are on page 1of 3

Transcript of Epekto ng Teknolohiya sa Edukasyon, Pag-aaral

at Pagkatuto
Epekto ng Teknolohiya sa Edukasyon, Pag-aaral at Pagkatuto
Rebyu ng Kaugnay na Literatura
Metodolohiya
Partisipant
Introduksyon
Aminin man natin o hindi, malaki talaga ang epekto ng paglakas ng
kapangyarihan ng teknolohiya sa ating mundo, bansa, at sa lokal nating
lugar na tinitirhan. Minsan darating sa ating buhay na tayo ay mapapaisip
kung ano na nga kaya ang atiing buhay kung walang teknolohiya? Ang buhay
kaya ay masasabi paring masaya at makabuluhan kung wala ang mga ito?
Isa na nga ang teknolohiya sa mga bagay na may malaking epekto sa buhay
ng tao. Pinauunlad nito ang ating ekonomiya sa pangkalahatan at ang ating
sarili lalong lalo na sa pakikitungo sa ibang tao at ang paggamit ng mga
teknolohiyang ito. Isa sa mga mayoryang pinagtutuunan ng pansin ng ating
gobyerno ay ang kalidad ng edukasyon na makikita natin na may malaking
impluwensya din sa paglago ng teknolohiya. Ano nga ba ang teknolohiya sa
larangan ng edukasyon?
Layunin

Layunin ng papel na ito na ipakita ang mga epekto mabuti man o masama,
ng teknolohiya sa erya ng pag-aaral, edukasyon, at pagkatuto. Ang salik na
idinudulot ng teknolohiya sa pag-aaral at edukasyon ay makikita sa kung
paano nagging komprehensibo ang edukasyon nag magsimula ang
pagkakaroon ng trend sa paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral.
Sa proyektong ito, pagtutuunan namin ng pansin ang papel ng teknolohiya
sa pag- aaral at edukasyon. Anu-ano nga ba ang mga pagbabagong dulot ng
teknolohiya sa mga estudyante, larangan ng pag-aaral at pagkatuto?
Nakabubuti nga ba ang pagbabagong dulot ng teknolohiya? Nagdudulot rin
ba ito ng masasamang epekto sa pag-aaral? Anu- ano ang mga
teknolohiyang ginagamit sa pag-aaral ngayon? Ano ang mga pagbabagong
dulot ng pag-aaral noon, sa pag-aaral ngayon?
Ang mga sumusunod ang dahilan kung bakit napili namin itong paksa:
Bilang mga estudyante sa ilalim ng kursong B.S. Information System, isa sa
mga pangunahing gamit namin ay teknolohiya kaya malaki ang kaugnayan
nito sa aming erya ng interes at pag-aaral.
Ito ay napapanahon. Sa paglipas ng panahon, dumadami na rin ang mga
teknolohiyang naiimbento upang mapadali ang pag-aaral ng mga
estudyante.
Nais naming magbigay impormasyon sa mga kabataang katulad namin nsa
mga posibleng epekto ng teknolohiya sa aming pag-aaral.
Pakinabang ng pag-aaral
Magbibigay impormasyon sa mga epekto ng teknolohiya sa mag-aaral-
mabuti at masama.
Maipapakita ang mga pagbabagong dulot ng teknolohiya.
Makakatulong upang bigyang pansin ang mga dapat at hindi dapat sa
paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral.
Teknolohiya na marahil ang masasabing pinakamalagong imbensyon sa
buong mundo. Ayon sa Wikipedia.org, ang teknolohiya ay ang pagsulong at
paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang
tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao,
ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Ang depinisyon
na ito ay nagpapahiwatig na hindi na bagong tugtugin sa buhay ng tao ang
teknolohiya. Sa pang araw-araw na pangangailangan ay makaklasipika ang
teknolohiya sa maraming bahagi, ilan na dito ay sa larangan ng
komunikasyon, transportasyon, pagbibigay impormasyon, tulong-kagamitan,
medisina at marami pang iba. Pero sa kasalukuyang panahon, makikita na
ang teknolohiya ay mayoryang tumutugon sa ating pangangailangan na
pumapasok sa tulong-kagamitan bahagi ng teknolohiya. Masasabi na din na
ito ang pangunahing ideya kung bakit nagkaroon ng konsepto ang
teknolohiya sa ating buhay.
outline
Rebyu ng Kaugnay na Literatura
dalawang may pinaka-kaugnayan sa pag-aaral
Ang edukasyon o pagtuturo ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng
isang kasanayan, at saka ilang bagay na hindi masyadong nadadama ngunit
higit na malalim: ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at
karunungan. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag
ang kultura sa mga susunod na salinlahi. Ang edukasyon ay isang puhunan
ng bawat mamamayan ng isang partikular na bansa upang maging
produktibo ang bawat isa sa pagpapataas ng ekonomiya. Ito ay itinuturing na
karapatan ng mga mamayan sapagkat ang lahat ng tao ay may karapatang
matuto at mag-aral. Ang pag aaral ang nagbibigay pagkakataon sa mga tao
na mas umunlad pa ang kaalaman, bigyan ng respeto, at magkaroon ng
magandang oportunidad sa buhay. Tunay ngang isa sa mga
pinakamahalagang karapatan ng tao ay ang edukasyon na tumutulong
upang maging matagumpay ang isang indibidwal.
Teknolohiya na marahil ang masasabing pinakamalagong imbensyon sa
buong mundo. Ayon sa Wikipedia.org, ang teknolohiya ay ang pagsulong at
paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang
tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao,
ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Ang depinisyon
na ito ay nagpapahiwatig na hindi na bagong tugtugin sa buhay ng tao ang
teknolohiya.
6 na mag-aaral, mula sa limang magkakaibang sektor ng kolehiyo sa De La
Salle Lipa at isang mula sa mataas na paaralan (integrated school)

6 na guro mula sa limang magkakaibang sektor ng kolehiyo sa De La Salle


Lipa at isang mula sa mataas na paaralan (integrated school)

Paraan

Survey - ito ay nasa anyong sagutang-papel kung saan may iba't ibang
tanong na makakapagturo tungo sa layunin nito.

ito ay maaaring magtaglay ng iba't ibang uri ng tanong tulad ng pag-iiskala,


pagsusunod sunod, pagpili, at pagsagot sa anyong talata (essay type).
Analisasyon

Kung papansinin, kahit na ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa


kwalitatibong uri ng mga datos ay gagamit itong kwantitatibong paraan ng
pagsisiyasat. Sa anyong ito, lalong mapapatunayan ang kalidad ng mga
detalye sa kwalitatibong pananaw kung sasamahan ito ng kwantitatibong
mga patunay.