You are on page 1of 111

UNIVERZITA J.

SELYEHO SELYE JNOS EGYETEM


REFORMOVAN TEOLOGICK FAKULTA
REFORMTUS TEOLGIAI KAR

VZNIK CIRKEVN KANCELRIE VO SVETLE


PASTORLNYCH LISTOV
AZ EGYHZI TISZTSGEK KIALAKULSA A PSZTORI
LEVELEK FNYBEN
Diplomov prca Diplomadolgozat

Demeter Bence Sebestyn


2016
UNIVERZITA J. SELYEHO SELYE JNOS EGYETEM
REFORMOVAN TEOLOGICK FAKULTA
REFORMTUS TEOLGIAI KAR

VZNIK CIRKEVN KANCELRIE VO SVETLE PASTORLNYCH LISTOV -


AZ EGYHZI TISZTSGEK KIALAKULSA A PSZTORI LEVELEK
FNYBEN

Diplomov prca Diplomadolgozat

tudijn program: Reformovan teolgia


Tanulmnyi program: Reformtus teolgia
slo a nzov tudijnho odboru: 6171 Teolgia
Tanulmnyi szak szma s megnevezse: 6171 Teolgia

kolite: Prof. Dr. habil. Karasszon Istvn PhD.


Tmavezet: Prof. Dr. habil. Karasszon Istvn PhD.

Konzultant: Prof. Dr. habil. Karasszon Istvn PhD.


Konzulens: Prof. Dr. habil. Karasszon Istvn PhD.

koliace pracovisko: Katedra Novej Zmluvy


Tanszk megnevezse: jszvetsgi Tudomnyok Tanszke

Demeter Bence Sebestyn


2016
Univerzita J. Selyeho
Reformovan teologick fakulta

Meno a priezvisko tudenta:


tudijn program:
tudijn odbor:
Typ zverenej prce:
Jazyk prce:
Sekundrny jazyk:

Tma:

Anotcia:

Vedci:
Oponent:
Katedra:
Vedci katedry:

Dtum zadania:

Dtum schvlenia:

meno schvaovatea
pracovn zaradenie
Ksznetnyilvnts

Elssorban ksznetet mondok tmavezetmnek, prof. Dr. Karasszon Istvn


professzor rnak, aki rtkes s ptolhatatlan szakirodalmi ajnlsokkal ltott el a dolgozat
elksztshez.

Ksznetet mondok szeret felesgemnek s csodlatos gyermekeimnek, akiknek


trelme, ldozatkszsge s szeret gondoskodsa nlkl ez a dolgozat nem kszlhetett
volna el.

Ksznm desapmnak, aki hallig plda volt hitben, szeretetben,


nzetlensgben s becsletben, s akinek tmogatsa nlkl taln el sem indultam volna
ezen az ton. Isten adjon neki rk boldogsgot az orszgban.

A legnagyobb ksznet s dicssg azonban az, aki elhvott, aki jjteremtett, s


aki azta is minden bnm s alkalmatlansgom ellenre vezet engem s gondoskodik
rlam: a mindenhat Isten. Dicssg s hla legyen Neki rkkn rkk!

-4-
1. Abstrakt

Cieom prce je, aby sme zskali predstavu o cirkevnch funkcich, uvdzanch v
pastorlnych listoch, o ich charaktere, o truktre spoloenstiev, ktor postavili do sluby
svojich predstavench, a s istm odstupom aj o tom historickom a ekleziologickom pozad
v ktorom pastorlne listy vznikli. S tmto elom sme na zklade teologickej odbornej
literatry preskmali rukopisy listov, ktor boli k dispozcii, okolnosti ich vzniku,
problmy a terie tkajce sa ich autorstva, predpokladan miesto a as ich vzniku, ako aj
adrestov tchto listov. Preskmame si hlavn teologick odlinosti pastorlnych listov od
tradinch Pavlovch listov, a potom sa aj zvl zameriame na odlinosti, tkajce sa
ekleziologickch a cirkevnch funkci. Preskmame si lohu biskupa a starieho
(presbytera) v spoloenstve, lohy diakonov a vdov, ako aj osobn predpoklady pre vobu
do tchto funkci, definovan v listoch, a etiku listov. Zmienime sa o postaven do sluby, o
ordincii, a vkladan rk, a v krtkosti si obhliadneme spomedzi cirkevnch funkci zmeny,
tkajce sa funkcie biskupa od vzniku pastorlnych listov, a do prostriedku III. storoia,
do vzniku ranch katolckych cirkevnch spoloenstiev.

-5-
1. Absztrakt

A dolgozat clja, hogy hogy kpet kapjunk a psztori levelekben megtallhat


egyhzi tisztsgekrl, azok jellemzirl, a tisztsgviselket szolglatba llt gylekezetek
struktrjrl, s kiss tvolabbrl arrl a trtneti s ekkleziolgiai helyzetrl,
melyben a psztori levelek keletkezhettek. Ennek rdekben a teolgiai szakirodalom
alapjn megvizsgljuk a levelek rendelkezsre ll kziratait, keletkezsk krlmnyeit, a
szerzsggel kapcsolatos problmkat s elmleteket, a levelek keletkezsnek felttelezett
helyt s idejt, valamint a levelek cmzettjeit. ttekintjk a psztori levelek fbb teolgiai
eltrseit a hagyomnyos pli levelektl, majd kln is foglalkozunk az ekkleziolgiai s
az egyhzi tisztsgekkel kapcsolatos klnbsgekkel. Megvizsgljuk a pspk s a
presbiter szerept a gylekezetben, a diaknusok s az zvegyek szerept, valamint e
tisztsg betltshez a levelek ltal szabott szemlyes feltteleket, a levelek etikjt.
Szlunk a szolglatba lltsrl, az ordincirl s a kzrttelrl, majd rviden ttekintjk
az egyhzi tisztsgek kzl a pspki tiszt vltozst a psztori levelek keletkezstl a III.
szzad kzepig, a kora katolikus egyhzszervezet kialakulsig.

-6-
Tartalomjegyzk
Ksznetnyilvnts...............................................................................................................4
1. Abstrakt..............................................................................................................................5
1. Absztrakt.............................................................................................................................6
2. A psztori levelek...............................................................................................................9
2.1. ltalnos jellemzsk, leleteik, helyk a knonban.................................................10
2.2. Bevezets..................................................................................................................13
2.2.1. A szerzsg krdse..........................................................................................13
2.2.1.1. Trtneti rvek, ellenrvek (elhelyezs Pl letben)...............................14
2.2.1.2. Nyelvszeti rvek, ellenrvek (szkszlet, nyelvi statisztika)..................18
2.2.1.3. Retorikai rvek, ellenrvek.......................................................................21
2.2.1.4. Az egyhzszervezetet tekint rvek..........................................................22
2.2.1.5. A levelek teolgijval kapcsolatos rvek.................................................22
2.2.1.6. A szerzsgrl alkotott hipotzisek...........................................................24
2.2.1.6.1. A Pl-hipotzis...................................................................................24
2.2.1.6.2. A pszeudonim levl hipotzise..........................................................25
2.2.1.6.3. A titkr-hipotzis................................................................................27
2.2.1.6.3.1. Lukcs, mint a psztori levelek szerzje?..................................29
2.2.1.6.4. A tredk-hipotzis............................................................................30
2.2.2. A keletkezs ideje, a levelek egysge...............................................................31
2.2.3. A cmzettek........................................................................................................33
2.2.4. A levelek rsnak clja.....................................................................................34
2.2.5. ltalnos klnbsgek a hagyomnyos pli levelekhez kpest....................35
2.3. Egyhzi tisztsgek s egyhzkp a levelekben.........................................................39
2.3.1. ltalnos megllaptsok..................................................................................40
2.3.2. A pspk s a presbiter.....................................................................................43
2.3.2.1. Ugyanaz a tisztsg vagy klnbz?........................................................44
2.3.2.2. Ktszeres megbecsls mint fizetsg.....................................................49
2.3.2.3. A szemllyel kapcsolatos elvrsok..........................................................50
2.3.2.4. Egy felesg frfi...................................................................................56
2.3.3. A diaknus.........................................................................................................58

-7-
2.3.3.1. Feladatai....................................................................................................59
2.3.3.2. A szemllyel kapcsolatos elvrsok..........................................................60
2.3.4. A nk szolglata a gylekezetben.....................................................................61
2.3.5. Az zvegyek tisztsg?....................................................................................63
2.4. Az ordinci krdse s a kzrttel.........................................................................64
2.5. Az apostoli folytonossg (successio) krdse...........................................................66
3. A pspki tisztsg kiemelkedse a korai egyhzban........................................................67
3.1. Rmai Kelemen s kora............................................................................................67
3.2. Ignatius.....................................................................................................................67
3.3. Irenaeus.....................................................................................................................68
3.4. Cyprianus..................................................................................................................69
4. Megllaptsok.................................................................................................................71
5. sszegzs.........................................................................................................................76
5. Zhrutnie (SK)...................................................................................................................83
Felhasznlt irodalom............................................................................................................90
Biblik.............................................................................................................................90
Szakirodalom...................................................................................................................90
I. sz. mellklet: Relevns versek nyers fordtsa, megjegyzsekkel....................................95
1Tim 3,1-13.................................................................................................................95
1Tim 3,15..................................................................................................................100
1Tim 4,12-16.............................................................................................................101
1Tim 5,3-5.................................................................................................................102
1Tim 5,9-12...............................................................................................................103
1Tim 5,17-20.............................................................................................................104
1Tim 5,22..................................................................................................................105
1Tim 6,11-12.............................................................................................................106
2Tim 1,6....................................................................................................................107
2Tim 2,2....................................................................................................................107
2Tim 2,15..................................................................................................................108
2Tim 2,24-26.............................................................................................................108
Tit 1,5-9.....................................................................................................................110

-8-
2. A psztori levelek

A Timteushoz rt kt levelet s a Tituszhoz rt levelet egyttesen psztori


levelek-nek szoktuk hvni. Ez az sszefoglal elnevezs a XVIII. szzad elejrl, D. N.
Berdot-tl szrmazik1 s annak ksznhet, hogy ezek a levelek nem egyes
gylekezetekhez szlnak, cmzsk szerint nem is krlevelek, cmzettjeik a gylekezetek
vezetsvel, psztorolsval megbzott szemlyek, lelkipsztorok Timteus, illetve
Titusz. A levelek elnevezsben az is jelents momentum volt, hogy tmjuk is sok
sszefggst mutat a lelkipsztori szolglattal.

Az elnevezs egyik nehzsge, hogy hasonlan minden elnevezshez


kategorizl. A hrom levelet egy csoportba sorolja, holott tbb kutat szerint nincs arra
egyrtelm bizonytk, hogy ezek a levelek egy idben s helyen keletkeztek volna, illetve
hogy ugyanaz a szerz egy egysges corpus rszeknt vetette volna papiruszra ket 2. Van
ugyanakkor szmos nyelvi, stilisztikai s teolgiai jellemzjk, ami alapjn mindenkpp
hasonl gondolatisg s stlus megtestestinek kell e leveleket tartanunk, melyek
keletkezsket, tmjukat s stlusukat tekintve is sok kzs jellemzvel brnak. Ennek
ellenre a kutatk egy csoportja szerint br e jelents stlusbeli hasonlsgot k is
elismerik a leveleket az jszvetsg-tudomny csak mintegy megszoksbl sorolja egy
csoportba3.

Tovbbi nehzsge az elnevezsnek, hogy br a levelek valban tartalmaznak a


psztori feladatra vonatkoz utastsokat s utalsokat ezek mgsem hagyomnyos,
szemlyes levelek, hanem sok szempontbl ugyangy ltalnos egyhzi tantsokat,
intseket s buzdtsokat fogalmaznak meg, mint a tbbi pli levl. Ennek ellenre az
elnevezs meghonosodott s elterjedt, radsul tall is, teht e nehzsgekkel egytt is a
flrerts veszlye nlkl tudjuk hasznlni.

A psztori levelek sok szempontbl az jszvetsgi bibliakutats


mostohagyermekeinek szmtanak. F. C. Baur s a tbingeni iskola nyomn a legtbb
kutat lerta ket mint nem Pltl szrmaz leveleket, ennek megfelelen sokig
mrskelt kutati rdeklds mutatkozott az irnyukban, az is elssorban a keletkezskkel

1 Guthrie, 1956

2 Vannak, akik szerint az egyszerzjsg bizonytott vagy legalbbis valsznsthet, gy Marshall, ill. Peres

3 gy pl. Carson-Moo 1992

-9-
kapcsolatos krlmnyeket vizsglta, holott e levelek szpen megrajzolt kpt adjk egy
olyan egyhznak, mely a Pl apostol utni korban, hellenista krnyezetben, nhol
ldzsek s egyre veszlyesebb tvtantsok ellenben is prbl lni, hinni s l
gylekezeti letet folytatni. Teolgijuk ktsgkvl ms hrokon szlaltatja meg az
Evanglium zenett, de ahogy azt Cserhti Sndor rja jszvetsgi teolgijnak
bevezetjben az jszvetsgi teolgia tbbszlam teolgia, melybl a psztori
levelek egy ktsgkvl egyedi s mgis egymssal szoros rokonsgban lev szlamot
kpviselnek.

2.1. ltalnos jellemzsk, leleteik, helyk a knonban


A Tituszhoz rt levl legkorbbi szvegemlke a p32-es papirusztredken
tallhat (mely 200 krl keletkezett), a tredk az 1,11-15 s a 2,3-8 versek egyes
rszleteit tartalmazza. A Timteushoz rt levelek legkorbbi kziratai jval ksbbrl

szrmaznak: a 350 krl keletkezett sinai kdexben tallhatk (), melyben azonban
mindkt levl szinte teljes egszben szerepel (2Tim 4,10-ben egy elrssal Galcia
helyett Gallia).

A levelek kanonizlsa sorn az egyhzban a felttelezett pli eredet volt a


legnyomsabb rv. Ahogy azt Antikhia pspke, Serapion (211 krl) leszgezte: mi
gy fogadjuk el Ptert s a tbbi apostolt, mint Krisztust, de a nevkben rt
hamistvnyokat elvetjk4. A levelek korai idzettsge azt mutatja, hogy e levelek egsz
korai idponttal kezdve szent iratknt forogtak a gylekezetek krben: mr a Rmai
Kelemennek (99 krl) tulajdontott 1Clem levl idzte a Tit-t, Antikhiai Ignatius (108
krl) mr mindhrom levelet ismerte, Szmirnai Polycarpus (155 krl) pedig a
filippibeliekhez rt levelben (keletkezett: 110-140 kztt) szmos helyen idzett 1Tim-
bl5. J okkal felttelezhetjk teht, hogy a levelek az els szzad fordulja krl (ill. a II.
szzad els veiben) mr ismertek voltak az egyhzban. Ugyanakkor az is megfigyelhet,
hogy a II. szzad sorn lassabban terjedt el az egyhzi hasznlatuk, mint a hagyomnyos
pli levelek6.

4 Caesareai Eusebius, Hist. Eccl. 6,12,3, idzi Ellis 2001, 65.o.

5 4. fejezet: 1Tim 6,7 ill. 6,10; 5. fejezet: 1Tim 3,8 ill. 2,12; 12. fejezet: 1Tim 2,12

6 Young 1994

- 10 -
A psztori levelek mindegyike megtallhat a szintn a II. szzad kzeprl
szrmaz Muratori-knonban s Irenaeus egyhzatya (202 krl), valamint Tertullianus
(225 krl) knonjban is, ugyanakkor a 200 krl keletkezett s Pl leveleit tartalmaz
Chester-Beatty tredkrl, az gynevezett p46 kziratrl7 teljesen hinyoznak (ahogy a
2Thessz s Filem levelek is)8. A kzirat els s utols 7 lapja azonban nem ll a kutatk
rendelkezsre9, s ez tbb felttelezsre is okot adhat. A legszlesebb krben ismert
vlemny szerint a vgrl hinyz 7 lap nem elgsges hely arra hogy a psztori leveleket
s a 2Thessz, valamint a Filemon-levelet egyarnt magba foglalja, ezrt valsznsthet,
hogy az irat eredeti formjban sem tartalmazta ezeket az iratokat. Ugyanakkor Duff
kimutatta10, hogy az egy hasbra es betk szma a kzirat vge fel srsdik, ebbl
pedig felttelezhet, hogy a kzirat msolja szrevve, hogy mg tbb iratnak kellene
az iratra frnie szndkosan srtette a betket annak rdekben, hogy ezek a levelek is
helyet kapjanak a papiruszon. Carson-Moo bevezetse ugyanakkor inkbb azt felttelezi,
hogy a p46-os fragmentumon csak a gylekezeteknek szl levelek szerepelnek, ezrt
hinyzik rla a hrom psztori levl s a Filemonhoz rt levl is 11. Mindenesetre ezekben az
elmletekben meglehetsen sok hipotetikus elem tallhat, gy minden elmlet mellett is
meg kell elgednnk azzal a bizonysggal, hogy a p46 kziraton a rendelkezsre ll
leletek szerint a psztori levelek nem tallhatk meg.

Tatian (180 krl) csak Tituszt ismerte el kanonikusnak, Markin (160 krl)
pedig egyik psztori levelet sem sorolta knonjba. Ennek okt tbb kutat is abban ltja,
hogy a psztori levelek Markin eltt nem voltak ismertek, mert pp az korban vagy
akr annl is ksbb, taln pp az knonja ellenben szlettek 12. E krdsben elssorban
Tertullianus (220 krl) Adversus Marcionem mve ll elttnk ellen-bizonytkknt,

7 A pli leveleket tartalmaz maiusculus kzirat rszint a Chester-Beatty gyjtemny, rszint a Michigani Egyetem
levltrnak tulajdont kpezi

8 A p46 kzirat ez irny vizsglatrl rszletesebben Marshall 2004, Introduction III. 6.o.

9 A kzirat eredetileg egymsra helyezett s irkaszeren sszehajtott papiruszlapokbl llhatott, ennek kls 7 lapja
veszett el, ami gy az els 7 s az utols 7 lapot tartalmazza. A levelek kziraton fellelhet sorrendje s a hinyz
rszek alapjn nagy bizonyossggal llthat, hogy az els 7 lapon a Rmaiakhoz rt levl els fele tallhat, az
utols 7 lap azonban e szempontbl korntsem ilyen egyrtelm.

10 Marshall 2004

11 Carson-Moo 1992

12 gy vlekedik Bauer, Knox, Goodspeed, Campenhausen, Kster, Rist

- 11 -
mely szerint Markin a Timteushoz s a Tituszhoz rt leveleket elutastotta 13, ami
termszetszerleg csak abban az esetben lehetsges, ha ismerte azokat. Lenkeyn itt arra
hvja fel a figyelmet, hogy a psztori levelek feltehetleg a Markin ltal is vallott
gnosztikus tantsok ellenben szlaltak meg, s ennlfogva magtl rtetd, hogy az
egybknt is meglehetsen nknyesen vlogat Markin nem vette fel ket knonjba14.

Mindezekkel egytt is megllapthat, hogy a psztori levelek a II. szzad els


vtizedeiben mr egyhzi krkben s ismert egyhzi rk szmra ismertek voltak, s
Markin kivtelvel nincs arra adat, hogy komoly elutastottsguk lett volna 15. A psztori
levelek kanonikussga vagy pli szerzsge ellen az emltetteken tl egszen a XIX.
szzadig nem voltak ismert kifogsok.

A levelek sszessgkben egy olyan gylekezeti let aspektusairl adnak kpet,


mely gylekezet egy ersen hellenista kzegben li az lett s kzd meg a problmival,
mikzben bels nazonossga mg sok szempontbl a zsidsgban gykerezik. Ennek
megfelelen fontos tma a psztori levelekben az Egyhz rendje, mgpedig annyira, hogy
amint Gnilka fogalmaz a levelekben vgeredmnyben az Egyhz a tma16.
Ugyanakkor szinte az sszes tbbi kutat egyetrt abban, hogy a levelek elssorban
valamilyen tvtants ellen rdtak, s az ekkleziolgiai tartalom is br valban
hangslyos tma elssorban az ehhez szksges, illetve ebbl ered krdsekre
szortkozik.

A psztori levelekben az egyhz mint egy szervezett, rendszerrel br organizmus


van bemutatva. Br az egyhz kettssge (a lelki rtelemben vett egyhz s a fizikai
valsg kettssge) Pl apostol szinte valamennyi levelben fellelhet, a psztori
levelekben mgis megfigyelhet nmi hangslyeltolds az egyhz mint fldi institci
irnyba17.

13 Tertullianus a recusaverit szt hasznlja, Adv. Marcionem, 5.21, idzi Marshall 2004

14 Lenkeyn 1988

15 Marshal 2004

16 Gnilka 2007, 318.o.

17 Ezzel a 2.3. fejezetben rszletesen is foglalkozunk

- 12 -
2.2. Bevezets
A psztori levelek keletkezsi krlmnyei s szerzsge krli vitk a XIX.
szzadban olyannyira rnyomtk blyegket a levelek tudomnyos kutatsra, hogy a mai
napig is uraljk a krlttk zajl tudomnyos prbeszdet. rthet ez a dominancia,
hiszen a psztori levelek kanonizlsa sorn a pli eredet felttelezse az egyhzban
kiemelt szereppel brt. Ugyanakkor a XIX. szzad ta ez a vita is sokat finomodott: mg
elszr a pli eredet hvei a hamistvny-hipotzis hveivel harcoltak, addig a XX. szzad
kutatstrtnete szmos j, kztes hipotzissel gazdagtotta a szerzsg krli vitkat.

A levelek keletkezsnek krlmnyei s idpontja, illetve a szerzsg krdse


munknk szempontjbl azrt is kiemelked fontossg, mert ez alapjn tudjuk idben s
kisebb mrtkben trben behatrolni azt a kort s azt a gylekezeti helyzetet, mely
tptalajul szolglt e levelek megrshoz. Vagyis kznapian szlva nem mindegy, hogy
az I. szzad kzepn, az I. szzad vgn, a II. szzad elejn, kzepn vagy vgn l
gylekezetek voltak azok, amelyeknek a psztori levelek cmzettknt szltak (mg ha
egyes hipotzisek szerint csak tttelesen is), illetve amelyek tisztsgviselirl s
gylekezeti felptsrl e levelek tanskodnak. Ezrt vllaljuk annak kvetkezmnyt,
hogy a dolgozat teljes terjedelmt tekintve taln tlsgosan is sokat s rszletesen
foglalkozunk e krdssel, a psztori levelek keletkezsnek krlmnyeivel, illetve az
ezzel kapcsolatos kutatsok eredmnynek ismertetsvel.

2.2.1. A szerzsg krdse


A trtnetkritikai paradigma mig elterjedt, mr-mr kzhelyszer llspontja az,
hogy a psztori levelek nem kzvetlenl Pl apostoltl szrmaznak. Ezt a vlemnyt
Schleiermacherre tmaszkodva Ferdinand Christian Baur fogalmazta meg nyltan Die
Sogenannten Pastoralbriefe Des Apostels Paulus cm, 1835-ben kiadott mvben,
melyben megllaptotta, hogy a levelek teolgiailag mr egy Pl utni korra reflektlnak, s
ez alapjn msodik szzadi pszeudoepigrfknt jellemezte a psztori leveleket. Kveti a
krltte kialakult tbingeni iskola kutati ehhez tbb esetben hozztettk, hogy a
szerzk ezzel egytt egy pli iskola kpviseli lehettek azaz Pl kzvetlen vagy
kzvetett tantvnyai , vagyis a levelek gondolatisga ezzel egytt is Pltl eredeztethet
(sszefggsben ll ez a nzet azzal is, mely az kori pszeudoepigrfit Pitagorsz s

- 13 -
Platn pldja alapjn18 egyfajta rtatlan eszkznek tartotta bizonyos gondolatok
kzlshez). Baur Nzeteit H. J. Holtzmann gondolta tovbb, aki 1880-as Die
pastoralbriefe cm mvben 5 pontban foglalta ssze a psztori levelek pli szerzsgvel
kapcsolatos agglyait19: (1) A levelek trtneti szitucija, (2) A gnosztikus vagy
gnoszticizl tvtantk eltlse, (3) A levelekben szerepl egyhzkp, (4) A szkszlet
s stlus, ill. (5) A teolgiai nzetek s tmk.

Baur s Holtzmann ellenben a XIX. szzad vgnek viti sorn J. B. Lightfoot s


T. Zahn rvelt a pli szerzsg mellett elssorban azzal, hogy mind a trtneti szituci,
mind az egyhzkp vltozsra kell magyarzatot ad a levelek Pl letnek ksi
szakaszra datlsa, illetve az a nhny v, mely a korai pli levelek megrsa ta a
psztori levelekig eltelt. A szkszlet s stlus eltrseit e szerzk Pl sokoldalsgval
magyarztk, a trtneti eltrseket pedig Pl felttelezett szabadulsval els rmai
fogsgbl (melyet II. szzadi keresztyn szerzk bsgesen dokumentltak).

A pszeudonimits s a pli szerzsg vitja vgigksrte a XX. szzad nagy rszt,


de emellett a XX. szzadi kutatk j nzpontokkal is gazdagtottk a kpet: a titkr-
hipotzissel, illetve a tredk-hipotzis tbb rszint klnbz vltozatval. A levelek
szerzsge feletti vita ezekkel egytt sem zrdott le, st amint azt emltettk mai
napig a psztori levelek krl zajl tudomnyos vitk egyik f tmja. A krds teht nem
tekinthet lezrtnak.

2.2.1.1. Trtneti rvek, ellenrvek (elhelyezs Pl letben)

A pli szerzsget megkrdjelez rvek kzl els soron a trtnelmi tpus


rveket kell emltennk. A psztori levelek ugyanis a bennk szerepl adatok alapjn
tbb kutat llspontja szerint nem illeszthetk be abba a Pl letrl sszelltott
letrajzba, melynek gerinct az Apostolok Cselekedetei s az n. proto-pli levelek
alkotjk. Az ApCsel 27 szerint Pl s trsai Krtra fogolyknt rkeznek, Tit 1-ben
azonban azt olvassuk, hogy Pl Tituszt Krtn hagyta, mgpedig szabott cllal. Nincs adat
Plnak az ApCsel 27-ben lertakon tli (msodik, vagy pp ezt megelz) krtai
tartzkodsrl, az pedig meglehetsen valszntlen, hogy egy fogoly azrt hagyjon ott
egy msik foglyot, hogy az elintzzen bizonyos flbemaradt gyeket. Nincs adat mshol

18 a 2.2.1.5.2. rszben rszletesen kifejtve

19 Ellis 2001, 66. o. idzi Holtzmannt

- 14 -
Pl Nikopoliszban val telelsrl sem, amit Tit 3,12 emlt, s az sem llapthat meg,
hogy Pl mikor hagyta a beteg Trofimoszt Miltoszban (ezt 2Tim 4,20 emlti).

Tny azonban, hogy az ApCsel s az n. proto-pli levelek nem rjk le Pl teljes


lett, hiszen nem is ezzel a cllal rdtak. Rmai Kelemen pldul Plnak nem kevesebb,
mint 7 fogsgrl tud20 s ezen tlmenen is van j nhny feldertetlen idszak ebben az
letrajzban: bizonyos esemnyek kztt tbb v is eltelik, nem tudjuk pontosan, hogy Pl
hnyszor, mennyi ideig s hol volt fogsgban (br errl szmos hipotzis szletett mr), mi
trtnt vele a Gal 1,17-ben vagy 1,21-ben jelzett idszakban, illetve a Gal 2,1-ben jelzett
tizenngy v egy rszben, teht j nhny bizonytalanul rekonstrulhat idszak van Pl
letben, amelyekbe akr a psztori levelek ltal lert esemnyek is belefrhetnek. Az is
tny, hogy Rmai Kelemen szerint Pl egszen a nyugat legvgs hatrig (1Clem 5,6 21)
eljutott, melyet sokan Hispniaknt esetleg Galliaknt rtelmeznek (amirl szintn
nincs emlts sem az ApCsel-ben, sem a pli levelekben), s ez mr valban tg teret enged
a Pl hivatalos letrajzban nem szerepl esemnyekrl val tovbbi hipotzisek
alkotsnak.

Ezen hipotzisek kzs pontja, hogy olyan esemnyeket felttelez az apostol


letben, melyek a sem az Apostolok Cselekedeteiben, sem a megkrdjelezhetetlenl
Plnak tulajdontott levelekben nem kerltek lersra, vagyis trtnetisgk tnyanyaga
jrszt a psztori levelekre, illetve a Biblin kvli irodalomra (dnten egyhzatyk
lersra ill. Eusebius Egyhztrtnetre) pl. Ezen tlmenen azonban szmos eltrst
tallunk kzttk.

Az egyik ilyen hipotzis szerint Pl kt alkalommal volt fogsgban Rmban,


ebbl az ApCsel csak az elsrl tesz emltst. A hipotzis bibliai alapja azon nyugszik,
hogy Pl joggal remnykedhetett szabadulsban (hiszen Festus szerint nem cselekedett
hallt rdeml dolgot ApCsel 25,25), s ha nem fellebbezett volna a csszrhoz, Agrippa
is szabadon engedte volna (ApCsel 26,31-32). A Filippi-levlben is helyet kap
szabadulsnak remnye (Fil 2,24), s vannak olyan teolgusok, akik szerint az ApCsel-bl
is lehet kvetkeztetni arra, hogy kiszabadult (ApCsel 19,21; ill. 20,1-6)22. Rmai fogsga
idejn vendgeket fogadhatott, brelt szllson szllt meg, a zsid elljrkkal is

20 1Clem 5,5

21 Bizonyos fordtsok 5,7-knt hozzk, gy idzi pl. Carson-Moo 1992, itt a Lightfoot-fle szmozst hasznltuk

22 gy gondolja pl. Budai 9/B91/10

- 15 -
beszlhetett, vagyis ms elbnsban rszeslt, mint amilyenben egy egyszer fogoly
rszeslhetett volna Valsznsthet teht, hogy els rmai fogsga szabadulssal rt
vget, s ezutn mg tbb vig szolglhatott Keleten (ahogy azt tbb patrisztikus forrs is
emlti23), mieltt a kivgzshez vezet msodik rmai fogsga megkezddtt volna.

Egy msik hipotzis szerint a Pl hivatalos letrajzban szerepl hinyok oly


mrtkek, hogy azok kz bekeldhettek a psztori levelekben emltett esemnyek. Ez
a hipotzis arra pt, hogy a trtneti adatokat ide rtve az ApCsel trtneti rszt is
nem tagadjk a psztori levelekben lert trtneti helyzetek, hanem kiegsztik. Az elmlet
szerint az 1Clem-ben emltett nyugat vgs hatra nem Hispnit, hanem Rmt jelenti,
ahov Pl csak egy alkalommal jutott el, s ott ki is vgeztk. De ide sorolhatjuk pl. Porter
vlemnyt is, aki szerint Pl biztosan volt, vagy legalbbis szndkozott Macedniba
menni tbb ms levele szerint is (1Kor 16,5; Fil 4,15, ill. 2Kor tbb helyen), brtnben is
sokszor volt, gy nincs komoly akadlya annak, hogy az 1Tim s 2Tim levl elhelyezhet
legyen az ismert pli letrajzban24.

Igen npszer s szles elfogadottsg hipotzis a Hispnit rint misszii trl


szl feltevs, mely sszekapcsoldik az apostol els rmai fogsgbl val
kiszabadulsnak elkpzelsvel (hiszen felttelezi azt). A hipotzis a Rm 15,24.28; az
ApCsel 1,8 s 13,47 versek mellett Rmai Kelemen beszmoljra (1Clem 5,6), Caesareai
Eusebius Egyhztrtnet-re, a Muratori Knonra s nhny apokrif iratra (pl. Pter
Cselekedetei25) tmaszkodik. Ez utbbi szl az apostol Rmba val visszatrsrl s
mrtrhallrl is. A hipotzis szerint Pl els rmai fogsgbl szabadulva a Rma
melletti Ostia kiktjbl elhajzhatott Gades trsgbe (ezt tbben a mai Cdiz vrosval
azonostjk), ahol mg szolglhatott bizonyos ideig, mieltt visszatrt volna Rmba. Pl
apostol Hispniai tartzkodsrl ugyanakkor rigensz nem tud, s olyan informciink
sincsenek, melyek Hispniban pli alapts gylekezetekrl szlnnak, gy ers a gyan,
hogy a hispniai tartzkods amennyiben elfogadjuk, hogy volt ilyen rvid idej
misszii t lehetett csak26, kzvetlenl Pl szabadulsa utn, melyet kveten az apostol
mg tovbbi misszis tevkenysget is folytatott27.
23 Muratori-knon, Caesareai Eusebius, Athanasius, Epiphanus, Hyeronimus, Mopsuestai Theodoros, Pelagius s
Theodoretos, l. Knight, The Pastoral Epistles, idzi Carson-Moo 1992

24 Porter 1995

25 PtCsel 1-3; 4.2, 6; 40


26 Budai szerint 61 tavasztl 62 tavaszig tartott

27 Ellis 2001 72.o.

- 16 -
Egy msik, igen rdekes hipotzist llt fel Wolfgang Metzger a Die letzte Reise
des Apostels Paulus... (1976) cm mvben. Metzger az apostol ksi veit az gei-
tengerre helyezi. Elkpzelt itinerje az albbi28:

Pl elkldte Tituszt Krtra, s arra utastotta, hogy jjjn Nikopoliszba.


Timteus Pllal tartott, aki Efezusba akarta t kldeni (egy Miltoszi kitrvel). Tkikhoszt
is hvtk Efezusbl abbl a clbl, hogy mg a hajn elmondja Plnak, mi trtnik
Efezusban. Artemasz is csatlakozott Plhoz, aki elkldte t Krtra, hogy segtsen
Titusznak. Pl ezutn maga is elltogatott Krtra, hogy megtekintse a megalaptott
gylekezeteket s sajt szksgleteirl is gondoskodjon. Elkldtt egy kvetet Miltoszbl
Efezusba azzal az zenettel, hogy maga nem fogja megltogatni a gylekezetet, hanem
Timteust kldi maga helyett. A Tkikhosz ltal hozott hrek arra indtottk az apostolt,
hogy leveket rjon tantvnyainak. Mg mindig remnykedett abban, hogy elltogathat
Efezusba, br flt attl, hogy mltbeli esemnyek miatt ott esetleg letartztathatjk, ezrt
Troszbl rta meg 1Tim-et s Tit-t. Ezutn Macednin keresztl Nikopoliszba utazott,
ahonnan elkldte Tituszt Dalmciba, majd maga Korinthusba utazott. Mg mindig
Efezusba vgyva tutazott Miltoszon, ahol Alexander tevkenysgnek ksznheten
letartztattk s Rmba kldtk. Timteussal csak rvid idre tallkozott. Lukcs s
Tkikhosz vele tartott, Trofimoszt pedig Miltoszban hagytk betegen. Pl elrte Rmt,
ahov Onsziforosz kln odautazott hogy tallkozzon vele, de meghalt, mieltt a
tallkozs ltrejhetett volna. Itt Pl mg kivgzse eltt megrta 2Tit-t.

Br Metzger hipotzise valamennyi, a psztori levelekben fellelhet utalsra


vlaszt ad trtneti magyarzatot tartalmaz, mgis azt kell mondjuk, hogy tlontl sok
hipotetikus s rszint logiktlan esemny s kommunikci van benne, melyekre nem
ad egyb altmasztst, mint ami a psztori levelekbl kiolvashat, emiatt pedig a
hipotzis gyakorlatilag rekonstrulhatatlan29. Ennek ellenre Metzger hipotzise fontos
lps, mert megmutatja, hogy ha mskpp nem, de a spekulci szintjn legalbbis
lehetsges egy olyan trtneti szcenrit felvzolni, amely a hivatalos pli letrajz s a
psztori levelekbl kiolvashat trtneti esemnyek ltszlagos vagy tnyleges
ellentmondsait feloldja.

28 Metzger, Die Letzte Reise, 29-59. o., sszefoglalja: Marshall 2004, 69-70.o.

29 gy gondolja Porter 2003 is

- 17 -
A msodik gei-tengeri szolglat hipotzise ugyanakkor tbb kutat
rdekldsnek is kzppontjban ll. Ellis szerint erre a szolglatra a felttelezett
hispniai t utn, Kr. u. 64 krl kerlhetett sor. Elkpzelse ugyanakkor rszint eltr
Metzgertl, ugyanis arra pt, hogy Pl egy kzponti szolglati helyrl kiindulva
(felttelesen Korinthust jelli meg) tett ugyan rvidebb ltogatsokat a trsg
gylekezeteinl (Macedniban, Krtn, Nikopoliszban, Miltoszban s Efezusban), de
leveleit mr nem kzvetlenl a gylekezeteknek rta, hanem megbzhat munkatrsainak:
Titusznak Krtra s Timteusnak Efezusba30.

2.2.1.2. Nyelvszeti rvek, ellenrvek (szkszlet, nyelvi statisztika)

A psztori levelek szkszletvel behat mdon elszr P. N. Harrison


foglalkozott The Problem of the Pastoral Epistles (1921) mvben. Harrison egy
statisztikt ksztett a psztori levelek s a tbbi pli levl szavairl, az jszvetsg
szkszletrl s a patrisztika, valamint a II. szzadi hellenista irodalom egyb irataibl, s
ebbl tbbek kztt az albbiakat mutatta ki:

1.) A psztori levelek 902 klnbz szt hasznlnak. Ebbl 54 sz tulajdonnv.

2.) A fennmarad 848 szbl 306 (vagyis a szkszlet tbb mint harmada) olyan
sz, mely a tbbi pli levlben egyltaln nem fordul el (sszesen: 1Tim: 173, 2Tim: 114,
Tit: 81). Ebbl 127 sz csak az 1Tim-ban tallhat, 81 csak 2Tim-ban, s 45 csak Tit-ban.
A 306 szbl 175 psztori hapax legomena31, azaz az jszvetsgben csak a psztori
levelekben bukkanhatunk rjuk.

3.) A psztori levelekben s a tbbi pli levlben egyarnt elfordul (teht


ltalnosan hasznlt) szavak szma 542.

4.) A psztori levelekben s ms jszvetsgi iratokban igen, de a tbbi pli


levlben nem elfordul szavak szma 131.

Harrison kimutatta tovbb, hogy a psztori levelek 306 nll szavbl igen
sok szm szerint 211 megtallhat a 2. szzadi apologtk rsaiban, valamint hogy
bizonyos szavaknak a psztori levelekben ms jelentsk (jelentsrnyalatuk) van, mint a
tbbi pli levlben, illetve ugyanarra a fogalomra ms szavakat is hasznlnak. Harrison

30 Ellis 2001, 73.o.

31 Harrison 1921 (a kifejezst valsznleg Harrison alkotta)

- 18 -
kvetkeztetse, hogy a levelek sszessgben (szkszletket s nyelvi sajtossgaikat
tekintve) jobban hasonltanak a II. szzadi egyhzatyk rsaira, mint Pl tbbi levelre,
ezrt amennyiben felttelezzk a pli eredetet, akkor is gykeresen ms krlmnyeket
kell tulajdontsunk a levelek keletkezsnek, mint a tbbi pli levl esetben (Harrison
ezzel egytt gy vlte, a leveleknek csak nhny rszlete szrmazik Pltl, a tbbi ksbbi
kiegszts, v. 2.2.1.6.4. pont).

Harrison statisztikibl ugyanakkor a pli eredet mellett tovbbra is hitet tevk


pldul Guthrie vagy az evangelikl Stott is mertettek rveket. Elszr: szerintk nem
szabad figyelmen kvl hagyni azt az 542 szt, mely a psztori levelekben s a pli
levelekben azonos. Ezek kztt van 50 olyan sz, illetve kifejezs, mely specilisan pli,
teht az jszvetsgben csak Pl leveleiben fordul el (belertve a psztori leveleket is).
Msodszor: maga Harrison is elismeri, hogy Pl szkszlett nem lehet csak arra a 2177
szra korltozni, melyeket a tz tbbi levelben hasznl. Harmadszor: Pl a tbbi levelben
is hasznl szavakat klnbz vagy a hagyomnyostl eltr rtelemben, ebben a
krlmnyek, illetve a cmzettek szemlye is nagyban befolysoltk. Negyedszer: a
psztori leveleken bell az egyes leveleknek is sajtos a szkszlete s nagy a bennk
elfordul hapaxok szma, gy ha azokat egy szerz al soroljuk, nem indokolja semmi,
hogy a tbbi pli levllel ne tekinthessk ket azonos szerztl szrmazknak.

Ha azonban nemcsak az elfordul szavakat, hanem a szsszetteleket s


kifejezseket is vizsgljuk, azt kell lssuk, hogy a psztori levelekben szmos olyan jelzs
kifejezs is tallhat, amely a tbbi pli levlben nem. A sajtsgos kifejezsek kzl a
legjellemzbbek: j lelkiismeret ( , 1Tim 1,5), tiszta lelkiismeret
( , 1Tim 3,9; 2Tim 1,3), egszsges tants (
, 1Tim 1,10; 2Tim 4,3; Tit 1,9; Tit 2,1), egszsges beszd (
, 1Tim 6,3; 2Tim 1,13), egszsges hit ( , Tit 1,13; Tit 2,2),
egszsges igehirdets ( , Tit 2,8), vagy a klnll idzetek bevezetsre
szolgl igaz ez a beszd ( , 1Tim 1,15; 1Tim 3,1; 1Tim 4,9; 2Tim 2,11;
Tit 3,8). Bndy szerint ezek a kifejezsek a korabeli npies filozfibl s a
csszrkultuszbl szrmaznak32.

Ugyanakkor tny az is, hogy a psztori levelekben valban tallhat 50 olyan


specilisan pli kifejezs, melyek ezeken s Pl tbbi leveln kvl sehol nem tallhatk
32 Bndy 2008, 134.o.

- 19 -
meg az jszvetsgben. Ezen specilisan pli kifejezsek kimutathat jelenlte s a
szkszlet mgis jelents eltrse sszessgben olyan problma, melynek megoldsra
tbb t is knlkozik. A leghagyomnyosabb megkzelts szerint a Pl apostol letben a
psztori levelek megrsig eltelt id, a megvltozott tma s az eltr cmzettek
nmagukban is lehetnek okai egy ilyen stlusbeli eltrsnek, s a jellegzetesen pli
kifejezsek hasznlata egyenesen annak bizonytka, hogy a levelek valban Pl apostoltl
szrmaznak. Az ellenoldal szerint ugyanakkor a levelek szerzje tudatosan tett ksrletet a
pli kifejezsek beillesztsvel arra, hogy az apostolnak tulajdontott levl
szhasznlatban is pli eredetnek tnjn, vagyis a pli kifejezsek tulajdonkppen csak a
hamists eszkzl szolgltak33. A szerz e megoldsi ksrlet szerint azt rta, amit abban a
helyzetben elkpzelse szerint az apostol rt volna.

Egy a hagyomnyoshoz kzelebbi hipotzis szerint egy titkr kzbeiktatsval


vagy alkalmazsval is kell szmolnunk, illetve azzal, hogy a Pl ltal a levlben
felhasznlt hagyomnyanyagot ksbb msok tdolgoztk; a szkszlet eltrseirt pedig e
kt tnyez egyttesen felel. A negyedik elkpzels tulajdonkpp kt, klnll lehetsget
takar. A XX. szzad elejn tbb kutat is gy vlte, hogy a psztori levelek magja eredeti
formjban eredeti pli levl volt, melyet ksbb a msodik szzad folyamn
kiegsztettek az egyhzi rendrl szl rszekkel s egyb betoldsokkal (ezt vallotta pl.
Harnack, Peres), illetve hogy eredeti pli tredkekbl a msodik szzadban szerkesztettk
ket egybe (gy vlekedett pl. Harrison).

A XX. szzad msodik felnek vitiban a nyelvszeti rvek kz bekerlt a


mondatok hossznak elemzse, a viszonyszk, elljrszk helyzetnek, illetve az egyes
szfajok gyakorisgnak vizsglata s ms olyan statisztikai mdszerek, melyek tovbb
finomthatjk a psztori levelek nyelvezetvel kapcsolatos ismereteket, mg ha a
szerzsgrl folytatott vitk nyelvi vonulatnak felteheten nem is tesztnek pontot a
vgre. Kzlk is figyelmet rdemel Kenneth J. Neumann mve (The authenticity of the
Pauline Epistles in the light of Stylostatistical Analysis, 1990), melyben a kutat
szmtgpes szvegelemzs ill. stlusanalzis segtsgvel igyekszik a pli corpus
bizonyos krdseire gy a psztori levelek nyelvi stluselemeinek krdseire vlaszt
tallni, illetve a pli corpus elemeit egymssal s ms kortrs mvekkel is sszevetni

33 Donelson 1986

- 20 -
(Neumann kutatsainak eredmnyei alapjn az 1Tim stlusa a Zsidkhoz rt levlhez, a
2Tim pedig Antikhiai Ignatius leveleihez ll legkzelebb).

2.2.1.3. Retorikai rvek, ellenrvek

A psztori levelek pli eredete elleni retorikai tpus rvek arra irnyulnak, hogy a
psztori levelekben Pl nem azt a terjengs, lnk gondolatvilg, vibrlan asszociatv
mondatfzst alkalmazza, amit a tbbi leveleiben, nem a dialgusszer, vals vagy kpzelt
ellenfllel vitatkoz stlust ltjuk, nincsenek klti kpek, nincsenek logikailag levezetett
cfolatok a tvtantsokra, hanem ehelyett egy sulykolsszer, ismtlsre pt retorikt
tallunk34. E. Schweizer gy fogalmaz: minden halkabban s ertlenebbl cseng, mint
Plnl, s tvolrl sem olyan alkoti s tovbbviv jelleg 35. A tteles bizonyts helyett
inkbb a tvtantk megblyegzse s a tlk val elhatrolds a levelek clja. A psztori
levelek mondatai tmrebbek, slyosabbak, az indokls helyett legtbbszr
megkrdjelezhetetlennek sznt kijelentseket tartalmaznak.

Amellett, hogy ezek az rvek tnyszeren meglljk a helyket, mgis krdses,


hogy elgsgesek-e ahhoz, hogy a levelek pli szerzsgt ktsgbe vonjuk. Nincs ugyanis
birtokunkban olyan teljes kr sszehasonlts, mely egy olyan kivl sznok s rtor,
mint Pl teljes letmvt az ltala alkalmazott stilisztikai-retorikai elemekkel egyttesen,
ellenrizhet formban, statisztikai kvetkeztets levonsra alkalmas bontsban
tartalmazn. Radsul Pl br a retorika eszkztrt mdszeresen alkalmazta maga is
lesen ellenllt a msodik szofisztika ltal szinte tklyre fejlesztett, m mgis merev
szablyrendszernek, amely kornak szofistit jellemezte, s a retorikt elssorban
eszkzknt hasznlta ahhoz, hogy minl tbbeket megnyerjen Krisztusnak36. Harmadrszt
Pl is tbb alkalommal ignybe vette titkr szolglatt 37, ami szintn lehet oka a retorikai
alakzatok eltrsnek. Ebbl kiindulva teht ezen retorikai alakzatok lte vagy nem lte
nmagban nem lehet dnt a szerzsg krdsben, gy a psztori levelek pli eredete
elleni rvek nagy csoportjai kzl ezt tekinthetjk az egyik leggyengbbnek.

34 Carson-Moo 1992, idzi J. C. Beker: The Pastoral Letters mvt

35 Schweizer 1989, 98.o.

36 Literty 2009

37 v. Rm 16,22; ill. Gal 6,11

- 21 -
2.2.1.4. Az egyhzszervezetet tekint rvek

A Baur/Holtzmann hagyomnyra tmaszkod kutatk s Harnack vlemnye


szerint a psztori levelekben a pspkkel, a presbiterrel s a diaknussal szemben
tmasztott kvetelmnyek mr egy fejlettebb egyhzszervezetre utalnak, mint ami Pl
letben kialakulhatott. A hipotzis ketts felttelezsre pl: egyrszt arra, hogy a legels
gylekezeteknek nem volt strukturlt szervezetk, msrszt pedig hogy a gylekezetek
szervezeti felptse folyamatosan, lpsrl lpsre lett egyre sszetettebb38.

Ez a ketts felttelezs dnten a XIX. szzadot meghatroz filozfiai


vilgkpekben gykerezik: a hegeli dialektikban s az evolci-elmletben.
Termszetesen ez nmagban nem indokolja azt, hogy a vlemnyt elvessk, s az is tny,
hogy a psztori levelek egyhzkpe valban sok tekintetben eltr a hagyomnyosan Plnak
tulajdontott levelek egyhzkptl (ezt a 2.2.5. pontban, illetve a 2.3.1. pontban
rszletezzk), azonban mindenkpp figyelmet rdemel kt ellenrv: Az els, hogy a
keresztyn gylekezetek mr az apostoli korban is a tbb vszzados zsid hagyomnyra
plve, sokszor a judaista vagy kisebb rszben a qumrni tradcit pol gylekezetek
mintjra s azok mellett alakultak teht jellemzen nem a teljes strukturlatlansg volt a
kezdeti llapotuk (elg ha pldul a jeruzslemi sgylekezet ApCsel-bl s a Galata-
levlbl kiolvashat szervezetre tekinteni)39. A msik pedig az, hogy a XX-XXI. szzad
taln legnagyobb leckje, hogy a vltozsok sokszor fldindulsszeren, szinte egyik
pillanatrl a msikra mennek vgbe. Az eltr egyhzkp ezrt nmagban nem indokolja
egyrtelmen a II. szzadi keletkezst, csak a tbbi rvvel (trtneti, nyelvszeti, retorikai
s teolgiai) egytt. Amikor teht a psztori levelek pli eredete elleni rveket sorrendbe
tesszk, az egyhzszervezetre vonatkoz rvek valahol a retorikai rvek mellett
helyezkednnek el: fontos adalkokkal szolglhatnak a levelek keletkezsnek s
teolgijnak megismershez, de a szerzsg krdst tekintve nmagukban nem
tekinthetk dnt rvnek.

2.2.1.5. A levelek teolgijval kapcsolatos rvek

A pli szerzsg elleni teolgiai rvek taln legjelentsebbike, hogy a psztori


levelek egy olyan tvtants ellen harcolnak, melyet a legtbb kutat ma a keresztyn
38 Ellis 2001

39 ApCsel 11,30; 15,2; 21,18; vagy Gal 2,9

- 22 -
gnzissal azonost. Mrpedig a gnoszticizmus kifejlett formjban sokkal inkbb
tekinthet a II. szzad kzepre s vgre jellemz szellemi irnyzatnak, mintsem az I.
szzadban lteznek, ezrt a psztori levelek is inkbb keletkezhettek a II. szzad derekn
vagy annl is ksbb, mintsem az I. szzadban.

Az rv ellenben szl elszr is az, hogy a psztori levelek mint azt a


dolgozatunkban a 2.2.4. pont alatt rszletezzk is meglehetsen kevs teolgit
tartalmaznak, s a bennk szerepl, eltlend tvtants mibenltrl is meglehetsen
kevs informcival szolglnak. Csak nhny olyan konkrtumot tartalmaznak, ami
alapjn a kutatk vlemnye arra hajlik, hogy a levelekben egyfajta korai keresztyn
gnzis eltlsrl olvashatunk. A gnosztikus tvtants meghatrozsa teht mr eleve egy
tudomnyos kvetkeztets, s ksbb rszletezzk nem is teljes, hiszen ezekben a
tvtantsokban judaista elemek is felfedezhetk.

Ugyanakkor arra vgkpp semmi adat nincs, hogy a levelekben eltlt tanok mr
egy kifejlett gnosztikus tvtantst kpviselnnek. Azok a mondatok, hogy ezek a
tvtantk tiltjk a hzassgot, tkezsi szablyok betartst kvetelik meg, vagy pp azt
lltjk, hogy a feltmads mr megtrtnt, nem elgsges rvek arra, hogy a keresztyn
gnzis kifejlett, II. szzadi formjval azonostsuk ket. A gnosztikus tantsokrl pedig
tudjuk, hogy kezdeti formjukban mr jval korbban lteztek, hiszen magukat
gnosztikusnak vagy a gnzis hveinek vallkrl mr Krisztus elttrl is vannak
informciink40. Teht ugyangy elkpzelhet az is, hogy a gnzis egy ilyen, korai
vltozata ellen mr az I. szzadban is felemelte a hangjt egy keresztyn szerz (legyen
akr Pl, akr ms), mint ahogy az, hogy a psztori levelek a II. szzadi, kifejlett gnzist
tltk el41.

40 St, bizonyos mai gnosztikus szektk gy emlkeznek vissza az I. szzadra, mint amikor Jzus kereszthallt s
feltmadst ltva az els szemtank mg azt hittk, hogy gnsziszhoz jutottak.

41 Young szerint ez a tvtants tmenetet kpezhetett az I. szzadi Cerinthus ltal kpviselt tanok s az Ignatius ltal is
tmadott tantsok kztt (Young 1994), s ez szintgy inkbb az I. szzad forduljra teszi e tants megjelenst,
mintsem a II. szzad derekra vagy annl is ksbbre

- 23 -
2.2.1.6. A szerzsgrl alkotott hipotzisek

Minthogy psztori levelek szerzsge krli vitk a mai napig nem zrultak le
megnyugtat eredmnnyel, szksgesnek tartjuk sszefoglal jelleggel felsorolni, hogy a
bibliakutats jelen llsa szerint milyen hipotzisek lteznek a psztori levelek
szerzsgvel, keletkezsvel kapcsolatban.

2.2.1.6.1. A Pl-hipotzis
A hagyomnyos rtelmezs szerint a leveleket Pl rta ugyangy, mint a tbbi neki
tulajdontott levelet, vagyis egy amanuensis-nek, titkrnak diktlva gondolatait. Ez az
rtelmezs a XIX. szzadig tartotta magt, mint az egyhz hagyomnyos rtelmezse.
Schleiermacher s klnsen Baur ta azonban sokan sok szempontbl krdjeleztk meg
(l. fentebb). Baur rvei s a nyomban a trtnetkritikai kutatsok ltal felsznre hozott
bizonytkok pedig sok esetben meglehetsen meggyzek. A psztori levelek szkszlete
s nyelvi sajtossgai valban jelents mrtkben eltrnek a hagyomnyosan Plnak
tulajdontott levelek stlustl s szkszlettl. A levelekben szerepl trtneti adatok
valban nem, vagy csak nehzsgek rn illeszthetk be abba a Pl letrl kszlt vzba,
melynek alapjt az ApCsel s a tbbi pli levl kpezi. A levelekben emltett tvtantsok
ha elfogadjuk, hogy ezek mr egy valdi keresztyn gnzishoz, s nemcsak annak egy
korai kezdemnyhez tartoztak valban jellemzbbek voltak a II. szzad els felre, mint
az I szzadra. A levelek egyhzkpe valban eltr attl az egyhzkptl, melyet a tbbi
psztori levl alapjn felttelezhetnk, mg ha ezen eltrs mrtke vitatott is.

Ugyanakkor az is tny s a pli szerzsg mellett rvelk ezt gyakran


hangoztatjk hogy mindezek mg nem bizonytjk kell ervel azt, hogy a levelek nem
Pltl szrmaznak, ugyanis minden, a szerzsget megkrdjelez rvre adhat olyan
vlasz, mely a pli szerzsg fenntartsa mellett is kielgt. gy a nyelvi s szkszletbeli
eltrseket indokolhatja egyrszt a psztori levelek megrsig eltelt id, a titkr
alkalmazsa, illetve az a tny, hogy a psztori levelekben szmos kls, hellenista
htter anyag kerlt rgztsre (l. a 2.2.2. fejezetben), amelyek szkszlete eltrhetett
Pltl. A trtneti eltrsek magyarzsa rdekben fellltott elmletekrl a 2.2.1.1.
fejezetben rszletesen is szltunk. Az egyhzkpet rint krdsekben tbben azt
hangoztatjk, hogy a psztori levelek egyhzkpe nem klnbzik jelentsen a Filippi
levelet bevezet dvzlsben42 olvashat pspk-diaknus felosztstl. A psztori
42 Fil 1,1

- 24 -
levelekben tmadott tvtantsok mibenlte gyben pedig valban nagy a bizonytalansg,
a levelek ugyanis nem beszlnek sokat e tvtantsokrl, gy elkpzelhet az, hogy a
keresztyn gnzis egy olyan korai formja ll a levelek clkeresztjben, mely mr az I.
szzadban is ltezett s fenyegette a gylekezeteket43.

Ezzel egytt is azt kell mondjuk, hogy ezt az elmletet tudomnyosan csak az
ellene szl rvekre adott sokszor hipotetikus vlaszokkal lehet indokolni, a mellette
szl pozitv rvek legersebbike mg mindig az egyhzi hagyomny, illetve a levelek
azon rtelmezse, mely szerint ha a levl magt Pl apostol levelnek mondja, akkor nincs
ok ennek ktsgbe vonsra.

2.2.1.6.2. A pszeudonim levl hipotzise


Az elz felttelezs ellentteknt megszletett, a XIX. szzadi trtnetkritikban
gykerez hipotzis szerint a psztori leveleket nem Pl, hanem egy felttelezheten
egyhzi htter msodik szzadi szerz rta annak rdekben, hogy a tvtantsok elleni
kzdelemben az Egyhz szmra Pl nevnek slyval adjon tekintlyt. A hipotzis szerint
a szkszletben, a levelek teolgijban, a trtneti elhelyezsben szmos olyan tny van,
ami egyrtelmen bizonytja a levelek msodik szzadi keletkezst, a pli kifejezsek
pedig szndkosan azzal a cllal kerltek a levelekbe, hogy az olvask szmra az illzi
valban tkletes legyen. Donelson pldul gy vli, a levelek klasszikus pldi az kori
levlhamistvnyok szinte minden stlusbeli jellemzjnek44.

E hipotzis egyik fontos altmasztsa az a keresztyn tudomnyban


meggykerezett felttelezs, amit fknt Baur s fleg kveti vallanak, s amely az
kori lszerzsget egyfajta rtatlan eszkznek tekinteni bizonyos tanbeli igazsgok
altmasztsra. Ennek okaknt pedig Pythagorsz s Platn pldjt szoktk felhozni.

Pythagorsz (Kr. e. 570-490) tantvnyai mg vszzadokkal mesterk halla utn


is jelentettek meg a nevvel filozfiai mveket, ezek legismertebbje a Kr. e. 200 krlrl
szrmaz Pythagoreus emlkezsek irat, melyet Alexander Polyhistortl ismernk, aki
kivonatolta azt. Az irat Pythagorsznak nemcsak platonikus, de sztoikus tanokat is
tulajdont45. Platn pedig Az llam cm mvben fektette le elmlett a hazugsgrl. E
mvben Platn kifejti, hogy a hazugsg ugyan eltlend, de nem minden krlmnyek
43 Errl a 2.2.1.5. pont alatt rszletesebben is szltunk

44 Donelson 1986

45 Huffman 2014

- 25 -
kztt, mert vannak olyan hazugsgok, melyek az llamnak vagy lakinak szempontjbl
hasznosak; ezeket orvossgnak kell tekintennk, s mint ilyet, nem szabad akrkire
bznunk, hanem csak az llam vezetire, akik blcs beltssal lhetnek vele.

Elismerve, hogy az korban valban voltak ilyen esetek s vlemnyek,


krdsknt merl fel, hogy alkalmazhatjuk-e ezeket az eseteket a psztori levelekre is.
Baur s kveti gy vltk, hogy igen. Hozztettk, hogy az lszerzt eszerint nem rossz
szndk vezette, hanem ez a bevett irodalmi gyakorlat. Vlemnyk szerint az lszerzt
nem a tvtra vezets szndka motivlta, a leveleket felolvas gylekezetekben pedig
akr tudhattk is, hogy valjban nem Pl apostol leveleivel van dolguk, a levlr teht
vgs soron senkit nem csapott be46, valamint hogy is szilrdan hitt az ltala papiruszra
vetett tantsok igazsgban.

Ezen elmlet erejt azonban csorbtja nhny tny. Az els, hogy a Biblia
szmtalan helyen beszl arrl, hogy a ti igenetek legyen igen 47, a hazugsgok s a hazug
emberek ellen szinte megszmllhatatlan textust tudunk felhozni. Mg Donelson is
knytelen elismerni, hogy keresztyn krkben az lszerzsget tisztessgtelen
gyakorlatnak tartottk48. Elkpzelhet-e, hogy a levelek rja brki is legyen az egy az
akkori gylekezetekben morlisan eltlt mdszerhez folyamodott volna, hogy ssze tudta
ezt egyeztetni keresztyn hitvel? Elkpzelhet-e tovbb, hogy a keresztyn gylekezetek
Isten igjeknt, szent iratknt kzeltettek egy olyan mhz, mely szmukra is ismert
mdon mr keletkezsekor csalst rejtett magban, mg ha ez a csals kegyes csals is?
s vgl elkpzelhet-e, hogy a keresztyn gylekezetek annak ellenre hasznltk s
ksbb kanonizltk is a psztori leveleket, hogy tudtk: pszeudoepigrf mvekrl van
sz? Ha az els kettre nehzsgek rn, de tudnnk is igennel felelni, a harmadik
krdsre mr kategorikus nemmel kell vlaszolnunk, klns tekintettel Serapion
antikhiai pspknek a 2.1. fejezetben idzett mondatra. Egy ms irat esetben sincs
olyan bizonytk a birtokunkban, ami arra utalna, hogy lszerz ltal rt mvet az
egyhzban kanonizltak volna (mg ha tudunk is nhny olyan levlrl, melyeket nagy
becsben tartottak, de vgl ezeket sem vettk fel a knonba, pl. a Pl cselekedetei irat).
Ez esetben teht a psztori levelek esete mindenkpp plda nlkli lenne. Ezrt azt kell

46 Harrison 1921

47 Mt 5,37 s par.

48 Donelson 1986

- 26 -
mondjuk, hogy a szent iratknt val gylekezeti hasznlat s a kanonizls csak abban az
esetben volt lehetsges, ha a gylekezetek gy tudtk, hogy a levelek Pl apostol kezbl
vagy titkrnak kezbl, de az apostol gondolataibl a szrmaznak.

A msodik, hogy ez az elmlet nhny fontos krdst nyitva hagy. Vlasz nlkl
hagyja, hogy ha az lszerznek valban nem llt szndkban csalssal ersteni egy irat
slyt, mirt kvette mgis el ezt a csalst? Vlasz nlkl hagyja, hogy hogy ha az lszerz
pli kifejezsek hasznlatval prblta a pli szerzsg ltszatt fenntartani, akkor mivel
felteheten ismerte Pl stlust mirt nem rt egy valban pli stlus levelet, s hogy
mindez milyen viszonyban ll azzal a kijelentssel, hogy a szerznek nem llt szndkban
a hamists.

Az elmlet indokolsa teht hagy mg maga mgtt nyitott krdseket.


Ugyanakkor a felbukkansa s kiteljesedse tudomnyos szempontbl mgis sokkal
jelentsebb, mint ami ez alapjn felttelezhet lenne: az elmlet ugyanis rmutatott, hogy a
psztori levelek sok szempontbl eltrnek a hagyomnyos pli levelektl, hogy mind
trtnetisgket, mint nyelvi sajtossgaikat tekintve egy ms helyzetet s egy sok
szempontbl ms jellemzkkel br egyhzat feltteleznek, rirnytotta a kutati
rdekldst a levelek keletkezsnek krlmnyeire s olyan kutatsi adatokat hozott
felsznre, melyek mg a XXI. szzadban is tptalajt adnak a psztori levelek keletkezse
feletti elmletekhez s vitkhoz.

2.2.1.6.3. A titkr-hipotzis
A titkr-hipotzis jrszt a pli szerzsget felttelez elmletbl indul ki, csak
jval nagyobb szabadsgot ad az amanuensis-nek, a levelet formba nt rnoknak, mint
azt korbban feltteleztk. Az elmlet alapja Otto Roller 1933-as munkja (Das
Formular), melyet azonban E. R. Richards 1991-ben jelentsen tovbbfejlesztett. Roller
abbl indult ki49, hogy a sz szerinti diktls egy olyan rad szellemnek, mint Pl
tlsgosan is fradsgos munka lett volna. Ezrt felttelezse szerint Pl elszr megrta
levelnek egy rszt, majd elltta az rnokot a szksges informcikkal, kzlte vele fbb
gondolatait, majd hagyta, hogy az rnok sajt szavaival formba ntse a levelet. Ezutn
tnzte, szksg esetn mg kiegsztette, majd alrta. Az elmlet remnyei szerint
vlaszt ad arra, hogy a levelekben mirt szerepelnek egyszerre pli kifejezsek s a Pltl

49 sszefoglalja: Moule 1962

- 27 -
eltr szkszlet nyomai is, hiszen a titkrnak lehetsge volt Pl sajt szavait is lerni s
sajt megfogalmazst is hozztenni.

Richards azonban ezt az elmletet tovbbfejlesztve az apostoli leveleket nemcsak


egymssal, hanem az adott korban keletkezett ms levelekkel is sszehasonltotta az rnoki
kzremkds szempontjbl50, s arra a megllaptsra jutott, hogy a korbban gondoltnl
a szerz jval nagyobb szabadsgot is adhatott az rnoknak. Richards vgl ngy kategrit
lltott fel az rnok szerzsgnek, illetve kzremkdsnek mrtke szerinti emelked
sorrendben: a lejegyzt (recorder), a szerkesztt (editor), a trsszerzt (co-author) s
az szerzt (composer). Els esetben az rnok semmi mst nem tesz, mint sz szerint
lejegyzi a szerz szavait, a msodik esetben kveti a szerz tmutatsait, esetleg
felhasznlja vzlatt, a harmadik esetben egyttmkdik a szerzvel a tartalmat tekintve is,
mg negyedik esetben az egsz feladat az rnok vlln nyugszik, a szerztl csupn
tmpontokat kap, esetleg mg azt sem. E negyedik Richards megllaptsa alapjn mr egy
az rnok ltal felgyelt folyamat51.

Krds, hogy ha Richards hipotzise s logikja helytll, akkor a psztori levelek


tekintetben melyik kategrit alkalmazhatjuk. Az els, a lejegyz nyilvnvalan
alkalmatlan erre: ha Pl valban sz szerint diktlta volna a leveleket, a szerzsg krli
problma valsznleg soha nem vetdtt volna fel, hiszen a levelek mind
szkszletkben, mind nyelvezetket s teolgijukat tekintve egyrtelmen Pl
stlusjegyeit hordoznk magukon.

A negyedik kategria gyszintn valszntlen, mert Pl valamennyi levelben


hangslyozza apostoli autoritst, amibl arra kvetkeztethetnk, hogy szerette kezben
tartani a gyeplt a levelek megrsakor is, s ebben a negyedik esetben nem is
beszlhetnnk pli szerzsgrl, ha az egsz levelet az rnok fogalmazta volna meg s
vetette volna papiruszra.

E hipotzis alapjn teht a titkri kzremkds mrtkt valahol kzptjon


kell keresnnk, a Richards ltal szerkeszt-nek s trsszerz-nek nevezett
kategrikban. Ismert tny, hogy Pl ms leveleinl is ignybe vette amanuensis

50 Mvnek elszava szerint a korai egyhz kt irodalmi mfajt hasznlt: az evangliumot s a levelet, s ebbl a
levlnek meglehetsen szles vilgi irodalma is van, hiszen az jszvetsg keletkezsnek korban szmos szerz
lt e mfaj adta lehetsgekkel, pl. Cicero.

51 Richards 1991

- 28 -
szolglatt52, ezekben az esetekben az rnokot kvetkezetesen munkatrsaknak, illetve
testvr-nek nevezi. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy a szerzsget vagyis a levelek
gondolatisgnak forrst illeten Pl igyekezett a maga apostoli tekintlyt
hangslyozni. Ezt tmasztja al a 2Thessz 3,17 nyomatkost mondata is 53. Mindezek
alapjn e kt kztes kategria, a szerkeszt s a trsszerz kzl nmileg valsznbb,
hogy az rnok szerkeszt-knt mkdtt kzre54, vagyis Pl tmutatsai alapjn, az
gondolatait s esetleg jegyzeteit vagy vzlatait felhasznlva kszltek el a levelek.

Az aktvan kzremkd titkr elmlete a mai napig nagy npszersgnek rvend,


hiszen a levelek pli szerzsgt ktsgbe von nyelvtani rvekre hitelt rdeml vlaszt ad.
Ennek ksznhet, hogy az elmletet tbben pontostottk, illetve tovbbfejlesztettk (l. a
2.2.1.6.3.1. fejezetet a lukcsi szerzsgrl). Az elmlet ugyanakkor nmagban nem ad
vlaszt a trtneti krdsekre, a psztori leveleknek Pl letben val elhelyezhetsgre,
gy e tekintetben kiegszt hipotzisekre szorul (ezekrl a trtneti rvek s ellenrvek
kztt rszletesen szltunk).

2.2.1.6.3.1. Lukcs, mint a psztori levelek szerzje?


Mr Harrison felvetette azt a krdst, hogy amennyiben egy titkr volt a psztori
leveleket papiruszra vet szemly, ki lehetett az. Erre egyenes vlaszknt kvetkezett a
2Tim 4,11 megjegyzse55, mely alapjn felvetdtt, hogy ez a szemly akr Lukcs, az
evanglium s az Apostolok Cselekedeteinek szerzje is lehetett.

Br Harrison az tletet elvetette, ksbb tbbek kztt r is hivatkozva Moule


ismt elvette azt56. Moule prhuzamokat vont a psztori levelekben szerepl egyes szavak
s kifejezsek, illetve a lukcsi corpusban fellelt szavak s kifejezsek kztt (pl. a
kifejezs esetben az 1Tim 5,17 s az ApCsel 28,10 kztt, a jszvetsgi
hapax esetben a sz psztori levelekben tallhat tbbszri elfordulsa /1Tim 6,10,
2Tim 3,2, vagy fosztkpzvel 1Tim 3,3/ s a Lk 16,14 kztt 57), s ez alapjn arra a

52 Szszthensz 1Kor, Timteus 2Kor, Szilvnusz s Timteus 1Thessz s 2Thessz

53 A kszntst n, Pl, sajt kezemmel rom: ez a hitelest jel minden levelemen, gy rok

54 gy gondolja Stott 1996 is

55 Egyedl Lukcs van velem

56 Moule 1962, II. Excursus

57 Ez a sz s ragozott alakjai csak a psztori levelekben s Lukcsnl fordulnak el

- 29 -
felttelezsre jutott, hogy a psztori leveleket rhatta Lukcs is, br felttelezse szerint ez
Pl szoros felgyelete s rszben Pl diktlsa alapjn trtnhetett, mg Pl letben.

Moule elmletre tmaszkodott 1979-ben Wilson is, aki azonban


tovbbfejlesztette ezt a gondolatot: szmra az a Lukcs, aki az evangliumot, az
Apostolok Cselekedeteit s a psztori leveleket is rhatta azonos szemly, de nem azonos
azzal a Lukccsal, aki Pl titrsa lehetett az apostol misszii tjain. Wilson hangslyozta
az ApCsel s a psztori levelek kztti szmos nyelvi hasonlsgokat s teolgiai
prhuzamokat gy az egyhz s szolglat, a krisztolgia, a sztriolgia, az eszkatolgia
s a Trvny rtelmezse tekintetben s arra a megllaptsra jutott, hogy Lukcs
nagyobb valsznsggel lehetett a psztori levelek szerzje, mint Pl. Hipotzise szerint
Lukcs a psztori leveleket az ApCsel utn, Pl fellelt ti feljegyzseinek felhasznlsval
kszthette, ami magyarzatot ad a levelekben szerepl tipikusan pli kifejezsek
felbukkansra is. Wilson szmra teht a psztori levelek a lukcsi corpus harmadik
darabjt jelentik az evanglium s az ApCsel utn58.

2.2.1.6.4. A tredk-hipotzis
A tredk-hipotzis alapfeltevse, hogy a psztori leveleket Pl eredeti leveleinek
tredkeibl lltottk ssze az Egyhz keretben, a II. szzadban. Erre jutott a psztori
levelek szkszlett kutat P. N. Harrison, majd t kvetve tbben is. Harrison a psztori
levelekben ktfle tredket klnbztetett meg: az eredeti pli levelekbl vett
kifejezseket s a felttelezetten pli kifejezseket, amelyek ugyanakkor nem szerepelnek
mshol. A krds szmra az eredeti pli tredkek elklntse volt. Harrison gy dnttt,
hogy elssorban a szemlyes letre reflektl rszek tartoznak ide 59. Ugyanakkor Harrison
nem tallt ilyet az 1Tim-ban, a 2Tim nagy rszben s vgn lev dvzlseket leszmtva
a Tit nagy rszben sem, gy megllaptsai e tekintetben meglehetsen sok krdst nyitva
hagytak.

Ezekre a krdsekre ad rszlegesen vlaszt a tredk-hipotzis egyik esetnek


tekinthet azon felttelezs, miszerint a psztori leveleket nem klnbz tredkekbl
lltottk ssze, hanem egy-egy ltez pli levelet egsztett ki az egyhz a II. szzadban.
Ezt nevezzk a pontossg s behatrolhatsg kedvrt redakci-hipotzis-nek.
Alapfeltevse, hogy a psztori levelek eredetileg Pl szemlyes levelei voltak, de Pl halla
58 Wilson 1979

59 Porter 1995

- 30 -
utn az alakul egyhzban kibvtettk, illetve magyarz rszekkel lttk el ket. E
hipotzis egyik formja az (egybknt a pszeudoepigrf eredetet vallk szmra is
elfogadhat s sokszor hangoztatott) pli iskola elkpzelsnek az a vltozata is, mely
szerint lteztek olyan teolgiai iskolk kzpontok melyek a Pltl hagyomnyozott
teolgira ptkeztek, s e hipotzis szerint a levelek bvtse, illetve kiegsztse ezen
iskolk keretn bell trtnhetett. A pli iskola felttelezse napjainkig igen npszer,
szmos kutat gondolkodik gy a levelek szerzsgrl.

Ugyangy e redakci-hipotzist ltszik ersteni egy msik felttelezs is,


miszerint nemcsak Pl ksztett a leveleibl tbb pldnyt tartva azok nmelyiknek
kzbests eltti megsemmislstl hanem a cmzett gylekezeteknek is megengedte,
hogy sajt hasznlatukra s a szomszdsgukban lev gylekezetek plsre maguk is
ksztsenek ilyen msolatokat, ezekbe pedig a msolk gyakran szerkeszthettek magyarz
rszeket s egyb betoldsokat is, ami szintn magyarzatot adhat a psztori levelek jelen
formjban trtn kialakulsra60. Ezen elmletet aztn nmelyek konkrt szemlyre is
bizonytottnak tekintettk: pl. Hans von Campenhausen szerint ez a kiegszt szemly
nem ms, mint Polycarpus szmirnai pspk volt Kr. u. 150 krl, br ezt a hipotzist
elssorban a psztori levelek s Polycarpus levelei kztti nyelvi s tartalmi
hasonlsgokkal magyarzta61.

A tredk-hipotzis ma a titkr-hipotzis mellett a legnpszerbb tudomnyos


hipotzisnek tekinthet a psztori levelek keletkezst illeten. Ennek klnbz eseteit
talljuk meg a legtbb bevezetsben, kommentrban s a psztori leveleket vizsgl egyb
tudomnyos mvekben is.

2.2.2. A keletkezs ideje, a levelek egysge


A legtbb mai kommentr szerint a keletkezsi sorrend Tit 1Tim 2Tim. Ennek
okaknt azt jellik meg, hogy Tit kevsb fejlett egyhzszervezetet mutat be, mint 1Tim.
Vannak ugyanakkor eltr vlemnyek is: Marshall szerint a Timteushoz rt levelek kzl
a 2Tim keletkezett elszr, s a jelenlegi knoni sorrend csupn annak ksznhet, hogy a

60 Ellis 2001

61 idzi: Bndy 2008

- 31 -
leghosszabb levl, az 1Tim kerlt els helyre, melyet az ugyanannak a cmzettnek
tulajdontott 2Tim kvetett62.

A keletkezsi id tekintetben a szerzsgrl alkotott hipotzisek fnyben


igen nagy eltrseket tallunk, a szakirodalomban 60 s 160 kztt szinte minden vszm
felbukkan. Ha azonban figyelembe vesszk azt a tnyt, hogy az 1Tim levelet mr az 1Clem
idzi63, illetve hogy a szmirnai Polycarpus is idzi a psztori leveleket a filippibeliekhez rt
levelben (keletkezett: 110-140 krl), akkor azt kell mondjuk, hogy legalbbis a levelek
bizonyos rszei legksbb mr az I. szzad vgn ltre kellett jjjenek. Ha azonban
elfogadjuk a tredk-elmlet megllaptsait, akkor hozz kell tennnk, hogy ez mg akr
Pl letben is bekvetkezhetett, azonban a levelek vgs formjukat valsznleg csak a
II. szzad derekra nyertk el.

A levelek egyik sajtossga br ez tbb vagy kevsb minden pli levlre igazi
, hogy a tbbnyire szemlyes vonatkozs pli gondolatok mellett nll, egysges rszek
tallhatk bennk, melyek felteheten a psztori levelektl fggetlenl lteztek a
gylekezeti gyakorlatban s a levelekbe ksbb kerltek beillesztsre. Peres ezeket
hellenista htterknt azonostja br hozzteszi, hogy mindezzel egytt is a
kialakulflben lev egyhzi tradci rszei s az albbi kategrikat klnti el
bennk64:

1. Himnuszok
2. Hitvallsi formulk
3. Szentencik
4. Gylekezeti szolglai kdexrszletek
5. Hzitblk
6. Istentiszteleti imarszletek vagy kzimdsgra val felhvsok
7. Ernykatalgusok
8. Testmentum-irodalom s epikus vagy epigrfiai anyagok
9. Irodalmi s retorikai bevezet formulk
10. kori s szvetsgi analgik, metafork s pldk

62 Marshall 2004

63 Romai Kelemen Kr. u. 99 krl hunyt el

64 Peres 2007, 153-154.o.

- 32 -
Az nll anyagok psztori levelekben val szerepeltetsnek krdse ugyanakkor
fggetlen a szerzsgrl alkotott elmletektl, nem ktdik sem a redakci-, sem a
tredk-hipotzishez. Pl apostol ugyanis a megkrdjelezhetetlenl neki tulajdontott
levelekben is felhasznlt nll anyagokat, ezek taln legismertebb pldi a szeretet-
himnusz (1Kor 13) s a Filippi-levl Krisztus-himnusza (Fil 2,5-11), gy ezek elklntse
a hagyomnyos, pli eredetet vallk szmra is elfogadhat.

2.2.3. A cmzettek
A cmzettek meghatrozsa nagyban fgg attl, hogy a levelek keletkezsvel
kapcsolatban melyik hipotzisnek adunk nagyobb hitelt.

A hagyomnyos, pli szerzsget vall magyarzat szerint a levelek cmzettjei Pl


munkatrsai, Timteus s Titusz. Timteus Pl taln legjelentsebb munka- s titrsa,
akirl az apostol tbb alkalommal is dcsrleg nyilatkozott (1Kor 4,17; Fil 2,19k), szmos
helyen felbukkan az jszvetsgben: hat levlben talljuk meg Pl munkatrsaknt, illetve
trsszerzjeknt65. Az ApCsel 16,1 s 2Tim 1,5 alapjn pogny (grg) apnak s egy
Eunik nev, keresztynn lett, hv zsid anynak volt a gyermeke, akit Pl trtett meg a
keresztyn hitre. Lisztrbl szrmazott, Pl msodik misszis tjn metltette krl
(ApCsel 16,1-3), onnantl kezdve az apostol hallig szinte mindenhov elksrte. Vele
volt harmadik misszis tjn, az apostol megbzsbl megjrta Filippit (Fil 2,9),
Korinthust (1Kor 4,17), Macednit (ApCsel 19,22). A Zsid 13,23 szerint fogsgban is
volt, br ennek helye s idtartama ismeretlen. Az egyhzi hagyomny szerint Pl apostol
halla utn visszatrt Efezusba, ahol pspkk vlasztottk, s vgl ott is halt meg66.

Titusz szintgy Pl kzeli munkatrsa a Gal 2,3 alapjn pogny szlk


gyermekeknt ltta meg a napvilgot. Timteussal ellenttben br feltehetleg Pl
igehirdetse nyomn jutott hitre is67 nem metltk krl. Feltehetleg az antikhiai
gylekezet tagja volt, ksbb pedig az egyhzi hagyomny szerint Krta pspkv
vlasztottk68 (Tit 1,5 is utal erre). 2Kor 8 szerint irnytotta a jeruzslemi gylekezet
szmra indtott gyjtst, s kzbestette a korinthusi gylekezet szmra mind a

65 1-2Thessz, 2Kor, Kol, Filem, Fil

66 Eusebius, Egyhztrtnet, III.4,6.

67 Tit 1,4 alapjn

68 Eusebius, Egyhztrtnet, III.6,6.

- 33 -
knnyhullatssal rt levelet69, mind a 2Kor levelet. 2Tim 4,10 szerint jrt Dalmciban is.
Az egyhzi hagyomny szerint Krtn halt meg pspkknt, 93 ves korban70.

A pszeudonim szerzsget vall hipotzis szerint a levelek krlevelek, a


gylekezetek vezetinek ltalnossgban szlnak s ltalnos egyhzi szablyokat is
fogalmaznak meg.

Kiss nehezebben hatrozhat meg a cmzettek kre a tredk-elmlet s a


redakci-hipotzis alapjn. A legelterjedtebb vlemny szerint a levelek vagy legalbbis
a Plnak tulajdontott, dnten szemlyes vonatkozs rszeik eredetileg valban
Timteusnak s Titusznak szltak, azonban a ksbbi kompilci vagy redakci mr
ltalnosabb irnyban, a gylekezetek vezeti s tisztsgviseli fel tgtotta a cmzettek
krt. Young ugyanakkor itt kiemeli, hogy a cmzettek felteheten olyan gylekezetek
voltak, ahol Timteus s Titusz neve jelents autoritssal brt, ennlfogva amikor a szentr
a leveleket e kt szemlynek cmzi, ezzel az ltaluk kpviselt tradci s az azt vall
gylekezetek kerlnek a cmzettek kz71.

Mindenesetre ez a vita ahogy az alapjul szolgl, szerzsgrl szl polmia


sem jelenleg mg nem tekinthet lezrtnak.

2.2.4. A levelek rsnak clja

A psztori levelek egyik problmja, hogy meglehetsen kevs teolgit


tartalmaznak, s amit igen, azt is inkbb implicit, mintsem kifejtett mdon 72. Ennek
ellenre a levelek teolgija krlhatrolhat, s ez alapjn a mai bibliatudomny szinte
egysges abban, hogy a psztori levelek kzl az 1Tim s Tit levl elsdlegesen
tvtantsok ellen rdtak, valamint hogy az apolgia fontos tmja a 2Tim levlnek is. Az
emltett tvtants ugyanakkor meglehetsen elnagyoltan jelenik csak meg a levelekben,
sok ltalnos jellemzje mellett kevs konkrtumot tallunk 73. Nhny konkrtumot azrt
emlt a szerz: ezek a tvtantk tiltjk a hzassgot, bizonyos tkezsi szablyok
69 A knnyhullatssal rt levl hipotzise a 2Kor 2,4 versre pl, s egy felttelezett, az 1Kor s a 2Kor levelek
keletkezse kztti idszakban a korinthusi gylekezetnek rt levlre kvetkeztet, melynek bizonyos elmletek
szerint egyes rszei a 2Kor levlben is fellelhetk.

70 Bndy 2008

71 Young 1994

72 Young 1994

73 Gnilka 2007

- 34 -
betartst kvetelik meg, illetve azt lltjk, hogy a feltmads mr megtrtnt (2Tim 2,18,
nyilvn nem Krisztus feltmadsra utal, hanem a vgs idkre vrt feltmadsra). Ez
alapjn a legtbb kutat gy vlekedik, hogy e levelek valamilyen gnosztikus jelleg
tvtants ellenben szlettek74, mgpedig a keresztyn gnzis egy korai formja ellen. Ezt
a felttelezst ersti az 1Tim 6,20 versben olvashat ints is75. Ktsgtelen azonban, hogy
ezekben a tvtantsokban judaista elemek is felfedezhetk76 (a tvtantkat gy jellemzi,
mint a trvny tanti 1Tim 1,7; ill. Tit 1,9). gy tnik teht, hogy amint Antikhiai
Ignatiusnak is ktfle tendencival szemben kellett vdelmeznie az egyhz tantst, a
judaizl s a hellenista tendencikkal szemben, gy itt is jelentkeznek ezek a tvtanok,
nhol mg egymssal keveredve is.

Ezzel a tvtantssal lltja szembe az apostol az egszsges tudomnyt, vagyis


az Egyhz tantst, az igaz beszdet, melyet megrizni s tovbbadni kvn. Ezt
tekinthetjk teht a psztori levelek elsdleges cljnak. Mint emltettk azonban, vannak
ms teolgiai tmk is a levelekben, melyek igen hangslyosak, gy az Egyhz letnek,
rendjnek s vezetsnek krdse, mely egyes elssorban rmai katolikus szerzk
szerint fontosabb is, mint a tvtants elleni kzdelem (jellemzen az 1Tim 3,15 kapcsn,
amit sokan a rmai katolikus ekkleziolgia egyik sarokpontjnak tekintenek). Ugyangy
vlekedik Bndy is, aki szerint amennyiben a psztori levelek Pl lete utn keletkeztek,
akkor a gylekezeti let megszervezse lehetett az elsdleges cljuk. Ez all a 2Tim-et
tekinti kivtelnek, melyet Pl vgrendeleteknt azonost (sok ms szerzhz hasonlan) 77.
Ugyangy kiemelten fontos tma a psztori levelekben az egyhzi etika krdse is. A
levelek ugyanis egy olyan, krltekint s ernyes letstlust propaglnak, amely
kegyessgre, nmegtartztatsra, jindulatra s a kor ltalnos erklcsi rtkeire pl
vagyis a kor ltalnos etikai alapelveire78.

2.2.5. ltalnos klnbsgek a hagyomnyos pli levelekhez kpest

Mint azt a bevezets kapcsn emltettk, a psztori levelek teolgija tbb ponton
is eltr a hagyomnyosan Plnak tulajdontott levelek teolgijtl. Mintha ms
74 gy Gnilka 2007, Schnelle 2007

75

76 Schnelle is gy vlekedik

77 Bndy 2008

78 Schnelle 2007

- 35 -
gylekezeti helyzetre, ms gondolatokra reflektlnnak, mint amazok. Ms teolgiai
kifejezseket hasznlnak, illetve ugyanazokat a kifejezseket ms rtelemben alkalmazzk.

Ami elsre is szembe tlik, az az, hogy az 1Tim s a Tit levelek elejrl hinyzik
a hlaads. Pl apostol szinte minden levele elejre beillesztett egy hlaadst (Rm 1,8k;
1Kor 1,4k; 2Kor 1,3k; Ef 1,15k; Fil 1,3k; Kol 1,3; 1Thessz 1,2k; 2Thessz 1,3k; Filem
1,4k). A Galata-levl esetn a jelents rzelmi tltet felinduls miatt rthet ennek
elmaradsa, de ezen kvl csupn e kt psztori levl az, amelyek elejrl ez a hlaads
elmaradt. Klnsen is furcsa ez annak fnyben, hogy Pl apostol mind Timteusrl,
mind Tituszrl mint szeretett testvreirl s munkatrsairl emlkezett meg tbb
alkalommal is, pont a nekik szl levl ne tartalmazna egy a hitkrt adott hlt?

Ennl is lnyegesebbek azonban a teolgiai klnbsgek. Ezek kzl elsknt a


hittel foglalkozunk. A hit a hagyomnyos pli levelekben egy szubjektv, engedelmes
vlasz Istennek. Szemlyes aspektusa van: Krisztus meghalt rtnk a kereszten, feltmadt
rtnk, az ember pedig erre a Krisztus-esemnyre a Llek irnti engedelmessggel
vlaszol: ez a hit. A psztori levelekben mr megjelenik a kzssgi momentum, s a hit
egy az Egyhzban meglt, objektv rzss vlik. A hit olyan valami, amelyet kvetni kell
(1Tim 4,6; 1Tim 6,11), amelytl el lehet tvelyedni vagy szakadni (1Tim 1,5-6; 1Tim 4,1,
1Tim 6,10.21), amelyet el lehet vetni s amelynek dolgban hajtrst lehet szenvedni
(1Tim 1,19), amelyet megvetni is lehet (1Tim 5,12), amely kzvetlen kapcsolatban ll az
igazsggal (1Tim 2,7) s a szent lettel, valamint a mrtkletessggel is (1Tim 2,15). A
hitnek a j tudomnnyal egytt beszdei vannak (1Tim 4,6). Olyb tnik teht, hogy a
hit a szemlyes aspektus helyett mr inkbb az egyhzi tantssal val egyetrts jellemzit
hordozza magn, mikzben az engedelmessg ugyangy ismrve marad, csak ez az
engedelmessg mr nem elssorban Krisztus fel, hanem az egyhzi tants irnyban
rvnyesl.

Hasonlkppen kap a psztori levelekben kzssgi aspektust a Krisztusban


( ) oly jellemz pli kifejezse is. Ez a kifejezs a hagyomnyos pli levelekben
az emberi egzisztencia Krisztussal viszonyban lev llapotra utal (mint Krisztusban
lenni), a psztori levelekben viszont eltnik az emberi egzisztencia, s a helyt egy
kivteltl eltekintve jelzs szerkezetek veszik t, melyek a keresztyn kzssgben val
ltre, illetve Isten Jzus Krisztusban val kijelentsre utalnak (kt kivl plda erre a

- 36 -
2Tim 1,9 s 1,13 versek; vagy a 2Tim 2,1: a Jzus Krisztusban val kegyelem). Ez a
szhasznlat ersen rezonl a hit aspektusnak imnt emltett vltozsra.

A tantssal kapcsolatos kifejezsek is igen erteljes vltozson mentek t.


Elsknt arra irnythatjuk a figyelmnket, hogy a tants () sz 21-szeri
elfordulsbl 15-t a psztori levelekben tallunk meg, teht a sz jval
hangslyosabban jelenik meg a psztori, mint a hagyomnyos pli levelekben. Mg a
Rmai, Efezusi s Koloss-levlben (a hagyomnyos pli levelek kzl csak ezekben
szerepel a tants sz79) a sz semleges kontextusban jelent meg, a psztori levelekben ezek
mellett jelzt is kap: lehet egszsges (vagy j), ahogy azt az 1Tim 1,10; 1Tim 4,6;
2Tim 4,3; Tit 1,9; Tit 2,1 versekben olvassuk80. E jelzvel kapcsolatos vlasztvonal
nyilvnvalan az egyhz hite: az azzal egyez tantst a psztori levelekben egszsgesnek
vagy jnak olvassuk, az attl eltrt pedig a levelek megblyegzik (pl. az 1Tim 6,20-ban
gynevezett tuds-nak nevezi). Megfigyelhet, hogy az igaz tudomny, vagy az
egszsges tants szavak hasznlatval hogyan halvnyul a Krisztushoz val szemlyes
viszony a hitben, s hogyan vlik egyre inkbb az egyhz elfogadott tantsnak elfogadsa
az ember hitnek mrcjv. Ennek megfelelen a tants sz teolgiai jellemziben is
vltozik: a psztori levelekben gy lthatjuk meg, mint amit fel kell ismerni (1Tim 2,4;
4,3; 2Tim 2,25; 3,7), amitl el lehet fordulni (1Tim 6,5; 2Tim 2,18; Tit 1,14), amelynek
ellen lehet llni (2Tim 3,8), illetve amit meg kell rizni (1Tim 6,20) s tovbb kell adni
(2Tim 2,2). Ezt az igazsgot 1Tim 2,7-ben az apostol prhuzamba lltja a hittel is. Ez a
momentum az elzekhez hasonlan egy mr megllapodott (vagy legalbbis kevsb
erteljes mozgsban lev, kevsb dinamikus) egyhzra utal, melynek kialakult vagy
kialakulflben lev tantsa van. Ugyancsak erre utal, taln mg direktebben az 1Tim 4,16
vers, mely az igaz tants s a megmenekls fogalma kz kzvetlen ok-okozati viszonyt
pt.

Hasonlan vltozik a psztori levelekben a lelkiismerettel kapcsolatos jelzk


hasznlata is. A hagyomnyos pli levelekben a lelkiismeret tbbnyire jelzk nlkl jelenik
meg, a psztori levelekben mr megjelenik a tiszta lelkiismeret s a j lelkiismeret
fogalma, melyet gyszintn az egyhzi tantshoz val viszony hatroz meg (1Tim 1,5.19;
3,9; 4,2; 2Tim 1,3; Tit 1,5).
79 Feltve, hogy az Ef, Kol leveleket pli eredetnek tekintjk, amivel kapcsolatban szintn jelents ktsgek vannak a
bibliakutatsban, de e dolgozatnak nem feladata ezen levelek keletkezsnek vizsglata.

80 Porter 1995, Schnelle 2007

- 37 -
Kln figyelmet rdekel az igaz ez a beszd kifejezs (1Tim 1,15; 3,1; 4,9; 2Tim
2,11; Tit 3,8), aminek nincs paralelje a psztori leveleken kvli pli irodalomban, s amely
szintn arra utal, hogy mr vannak a gylekezetek krben elterjedt igazsgok,
kzmegegyezssel br vlemnyek, melyek annyira ismertek, hogy lehet rjuk hivatkozni.
Ez sok retorikai rvet mintha feleslegess is tenne, hiszen ha valban vannak mr ismert
igazsgok, melyeket a gylekezetek is vallanak s igazoltnak tekintenek, akkor azok jabb
bizonytsa mr nem annyira get feladata a szentrnak81.

Az eddigieknek megfelelen vltozik az egyhzkp is a psztori levelekben. Maga


az Egyhz a hagyomnyos pli levelekben elssorban Krisztus teste 82, Isten szntfldje s
plete (1Kor 3,9), a psztori levelekben pedig mr az igazsg alapja s oszlopa. A
hangsly Isten munkjrl, illetve a megmentettek lelki kzssgrl egyre inkbb toldik
a fldi institci irnyba, ezzel egyidejleg az sz is mely egyszerre jelentette
mindkettt egyre kevsb a gylekezetet s egyre inkbb az egyhz egszt van hivatva
megjelenteni83.

A hit ltali megigazuls gondolatt, mely Pl szmra kiemelkeden fontos volt,


mr jval kisebb hangsllyal, inkbb csak utalsokban talljuk meg, az 1Tim levlbl
pldul teljesen hinyzik (elfordulsai: 2Tim 3,15; Tit 3,7). Ugyangy a cselekedetekbl
val megigazuls elutastst is (2Tim 1,9; Tit 3,5). Ezeket a psztori levelek mintha
elvgzett dolgoknak tekintenk: mg Pl a Galata- vagy Rmai levlben szenvedlyesen
rvel a hit ltali megigazuls rdekben, a psztori levelekben mr csak konstatlja, hogy
Krisztus gy vgezte el a megments nagy mvt. Ugyangy hinyoznak a retorikai
alakzatok, mint az elz esetben.

A psztori levelekben brmennyire is ragaszkodott azok szerzje a pli


hagyomnyhoz felbukkan szmos olyan sz s kifejezs is, melyek inkbb a II. szzad
apologtinak s egyhzatyinak szkszlett gazdagtjk, s amelyek dnt rszben a
hellenista vallsi s etikai kifejezsek krbl szrmaznak, gy a sztoikus, mind a kynikus
filozfibl84. A psztori levelek egyik ilyen kulcsfogalma a kegyessg (). A
sz 15 jszvetsgi elfordulsbl 10 a psztori levelekben tallhat (tovbb 1
81 A 2.2.1.3. rszben rszletesen is foglalkoztunk a levelek retorikjval

82 Psztor 1978

83 E tmban megleheten nagy relevancival br az ekkleziolgia egyik alap-vitjnak is tekinthet Sohm-Harnack


prbeszd.

84 Peres 2007

- 38 -
alkalommal az ApCsel-ben, s 4 helyen a 2Pt levlben), teht itt is elmondhatjuk, hogy
jval hangslyosabban jelenik meg, mint a tbbi pli levlben, ahol el sem fordul. A sz a
grg-rmai vallsi s etikai hagyomny egyik kzponti fogalma, a hellenisztikus
judaizmus innen vette t s kapcsolta Isten akaratnak s rendjnek elfogadshoz85.

sszessgben megllapthatjuk, hogy a psztori levelek teolgiailag sok fogalom


esetben egy megllapodottabb, kisebb dinamikj, ugyanakkor kialakult vagy legalbbis
kialakulflben lev tantssal rendelkez gylekezeti helyzetre reflektlnak, ahol a
gylekezetek krben mr vannak ismert igazsgok, s amelyeket egyarnt fenyeget az
evanglium igazsgval kapcsolatos tvtantsok tbb fajtja, ezrt fontos meghatrozni
azt a keskeny teolgiai utat s ehhez kapcsold gylekezeti rendet, melyet a gylekezetek
kvethetnek. Taln legjellemzbb momentuma ennek az a tny, hogy a hagyomny
() szerept a psztori levelekben egyre inkbb a lettemny () veszi
t86. Ezzel egyidejleg a levelekben Jzus eljvetelnek vrsa s a Szentllek kzvetlen
megtapasztalsa mr httrbe szorul. A gylekezet kezd szocializldni, beilleszkedni az
t krlvev trsadalomba. Hitvallsait rvid, himnikus ttelekben fogalmazza meg87.

Az egyhzi tisztsgekkel, az egyhzi szolglattal kapcsolatos klnbsgeket a


2.3.1. pont alatt vizsgljuk.

2.3. Egyhzi tisztsgek s egyhzkp a levelekben


A psztori levelek egyhzkpnek megrtshez szksges nhny mondatban
szlni a korrl, amikor a psztori levelek felttelezheten keletkeztek, vagyis az els
szzad fordulja krli idszakrl. Az apostolok nagy nemzedke, akikhez Pl is tartozott,
mr eltvozott. Nem volt olyan megkrdjelezhetetlen tekintly a gylekezetekben, aki
els kzbl tudta volna a gylekezeteket a tvtantsoktl megvni, az evanglium
igazsga mellett megtartani. Mrpedig tvtantsok akadtak: a zsidkeresztyn
gylekezeteket az ebionitizmus, a pognykeresztyneket a doketizmus, s klnsen ennek
legelterjedtebb formja, a kialakul gnoszticizmus tantsai fenyegettk88.

85 Schnelle 2007

86 Ridderbos 1966

87 Bndy 2008

88 Szalai 2016

- 39 -
Mindekzben a Rmai Birodalomban is termkeny tptalajra hullott a
keresztynek sorozatos feljelentse, Domitianus utn Traianus is keresztynldzsekbe
kezdett, illetve felsgsrtsknt kezelte a kialakul j vallshoz val tartozst. Az
apostolok els nemzedknek sszetart ereje megsznt, a gylekezetek krben a
regionalits kezdett ersdni89. Mskpp fejldtek a gylekezetek a palesztin trsgben,
mskpp Kis-zsiban s mskpp az gei-tenger grg rszn, illetve attl nyugatra,
Itliban. A hvek bizonytalanok voltak: kik lehetnek azok, akik tvehetik az apostolok els
nemzedknek feladatt? Milyen emberek legyenek, milyen feltteleknek kell
megfeleljenek?

rthet, hogy ez a kvlrl tbb oldalrl is fenyeget helyzet a gylekezetek


teolgijban vltozsban is megjelent. Megersdtt a lthat szervezet, a rend irnti
igny, s ez az igny a gylekezetek hitben is megjelent. A korbban nagy dinamizmussal
ltrehozott egyhzban az intzmnyesls, a megllapods vlt fontos krdss. A psztori
levelek tansga szerint az Egyhz a konszolidlds, a megrzs, a rend fzisba
jutott90. A Szentllek kzvetlen megtapasztalsa azonban a gylekezetekben erteljesen
visszahzdott, ezrt a levelek ekkleziolgijban a hivatali tisztsgek, az ordinci s a
successio vlik fontoss, egyfajta hivatalteolgia alakul ki 91. Az egyhzi tisztsggel
kapcsolatos rszeket ugyanakkor tbben olyan betoldsoknak vlik, ami egy a levelek
megrsnak idpontjban mr ltez egyhzi rendtartsbl lett a levelekbe temelve.
Bndy szerint psztori levelek mfaja egyhzi szablyzat levl formjban92, s az is
figyelemre mlt, hogy mindennek ellenre a Fil 1,1 alapvet tisztsgei (pspk s
diaknus) folytonossgot kpviseltek.

2.3.1. ltalnos megllaptsok

A hagyomnyos pli levelekben s az sgylekezetben is a szolglat forrsa


kzvetlenl Krisztus. Pl is hangslyozza ezt pldul a Galata-levl elejn 93. Ezekben a
levelekben a kegyelmi ajndkok soksznsgvel tallkozunk. Az ajndkokat Pl nem

89 Goppelt 1992

90 Gnilka 2007

91 Gnilka 2007

92 Pokorny-Heckel nyomn, Bndy 2008, 139.o.

93 Bolyki 1970

- 40 -
rendszerezi, nem kategorizlja, fontossgi sorrendet sem llt fel kzttk (1Kor 14,26)94,
hanem ppen arra a klnbzsgre helyezi a hangslyt, melyet Isten ajndknak tekint
az Egyhz, mint Krisztus-test plsre. Az ajndkok s a szolglatok ezekben a
levelekben nem vlnak el egymstl, hanem egymsra plnek s a gylekezet javra
szolglnak mint egysg a soksznsgben95. A szolglati terletek kztt megtallhatjuk
az apostol (1Kor 12,28; Ef 4,11), a prfta (Rm 12,6; Ef 4,11), a tant (Rm 12,7; Ef
4,11), a psztor (Ef 4,11) szolglatt, a szolglat ajndkt (Rm 12,7), a lelki ajndkok
kzl pedig kiemelend a prftls ajndka (1Kor 14,3-5), de emltsre kerl a
gymolts (1Kor 12,28), a vezets (1Kor 12,28), a gygyts ajndka (1Kor 12,28, 1Kor
12,30), illetve a nyelveken szls s annak magyarzata is (1Kor 14,2.5). A
hagyomnyos pli levelekben valamennyi egyhzi tisztsg s hivatal a Llek
autoritsbl vezethet le96, az egyes individulis karizmk pedig az rk let minden
hvnek megadatott karizmjra plnek97.

A legfbb kzs pont ezekben az ajndkokban s szolglatokban, hogy azokat az


apostol Isten ajndknak tekinti, melyet Isten sajt j tetszse szerint adomnyoz a
Krisztus-test plsre, a gylekezet pedig felismeri s hasznlja ezt az ajndkot.
Ugyanakkor sokszor egymsba is gyazdnak s ttelezik is egymst, pldul a gymolts
ajndka sok esetben rsze lehet a prftai vagy tanti szolglatnak. Ahogy Ridderbos
megllaptotta, az eltr ajndkok s szolglatok nem a szemlyek kztti
klnbsgttelre szolglnak, hanem a Krisztus ltal a gylekezetnek adott kegyelem
teljessgnek kifejtsre s rszletezsre98, vagyis hogy az egyhz instrumentuma nem az
egyhznak adott karizmk szmn, hanem azok sszefggsn s klcsnssgn alapul. E
tisztsgek nem ktdnek gylekezethez, hanem ltalnos elhvsknt rtelmezendk, ezen
elhvottak sokszor vndorprdiktorknt vagy vndortantknt mkdtek, gy Bultmann
szerint arra sincs semmifle szably, hogy az elhvott szolga halla utn ezeket a
tisztsgeket jra be kellett volna tlteni99.

94 Ez all kivtel a prftls s a nyelveken szls sszehasonltsa 1Kor 14-ben

95 Ridderbos 1966

96 Schnelle 2007

97 Psztor 1978

98 Ridderbos 1966, 448.o.

99 Bultmann 1953

- 41 -
A psztori levelekben a kegyelmi ajndkok jrszt httrbe szorulnak.
Alkalmassgg, kpessgg, st kvetelmnny vlnak (pl. a tants vagy a vezets
ajndka). E szempontbl mr inkbb az ajndk s a hivatal egymsra mutatsa figyelhet
meg, az ajndk kpess teszi az embert a hivatal betltsre, a hivatal pedig megvilgtja
s nyilvnvalv teszi a kegyelmi ajndkot. Ugyanakkor fontos leszgezni, hogy nem
minden kegyelmi ajndk kpest hivatalra, nhny a hagyomnyos pli levelekben
szerepl ajndkok kzl mr eltnt s a psztori levelek nem is foglalkoznak vele gy
a nyelveken szls vagy a gygyts ajndka, mg msok ha httrbe hzdva is egyre
fontosabb vlnak (a tants, vezets ajndka, ill. kpessge).

A kegyelmi ajndkok soksznsge helyett mr inkbb az egyhzi rend, illetve az


egyhzi hierarchia alapjait ltjuk kibontakozni. Pspkkrl (episzkoposz 100),
presbiterekrl, diaknusokrl, bejegyzett zvegyekrl szlnak a levelek ezen rszei. Ezen
szolglati terleteket mr hivatalknt tekinti a szentr, illetve a betltskhz szksges
szemlyei feltteleket taglalja. sszefggsben lehet ez a Szentllek megtapasztalsnak
visszahzdsval, illetve httrbe szorulsval. Ktsgtelen teht, hogy ha nem is egy
egyenesen a strukturlatlansgbl a strukturltsg fel evolciszeren fejld
egyhzszervezetet (l. 2.2.1.4. pont), de egy ms tpus gylekezeti felptst s egyhzi
rendet tallunk a psztori levelekben, mint a hagyomnyos pli irodalomban. Psztor
ugyanakkor gy vli, hogy ez a kialakul, s a megszerzett hivatal fontossgt ersen
hangslyoz egyhzi struktra br a karizmk soksznsgre pl egyhzszervezetnek
valban a helybe lpett mgsem annak elfajulsaknt rtelmezend, hanem inkbb az
let fejldse ltal megkvnt kibontakozsaknt101.

Bultmann ugyanakkor egy rdekes hipotzist llt fel az 1Clem alapjn, mely
szerint az apostolok Jzus Krisztustl kaptk a megbzatsukat ( pedig Istentl), majd
gylekezetrl gylekezetre jrva presbitereket s pspkket lltottak szolglatba, gy
alakult az egyhzi hierarchia. Elmlete szerint gy mint Timteus, mind Titusz apostolnak
tekinthet, csak az apostolok szmnak 12-re val korltozsa miatt nem hvhattk ket
gy az egyhzban102.
100 A sz nem kizrlag a psztori levelekre jellemz, megtalljuk Fil 1,1-ben is csakgy, mint a diaknust, krdses
azonban, hogy a Fil 1,1-ben tallat dvzls episzkoposza s diakonosza milyen viszonyban van az 1Tim levlben
tallhat episztkoposzokkal s diakonoszokkal.

101 Psztor 1978

102 Bultmann 1953

- 42 -
Vannak ugyanakkor fontos tfedsek a hagyomnyos pli levelekben tallhat s a
psztori levelekben tallhat tisztsgek kztt. A hagyomnyos pli levelek tantjnak
megbzatsa (1Kor 4,17 Pl itt sajt szolglatrl beszl, mint egy bizonyos tnak
tovbbadsa103), vagy legalbbis egy ahhoz igen hasonl szerepkr a psztori levelek
pspknek s presbiternek szemlyi alkalmassgbl implicite kikvetkeztethet.

2.3.2. A pspk s a presbiter


Az egyhzi tisztsgek kzl e kt tisztsget szoktk a kutatk a psztori levelekkel
leginkbb kapcsolatba hozni, ennek ellenre e tisztsgekrl klnsen pedig a
gylekezetben betlttt feladataikrl s szolglatukrl vajmi keveset tudunk. A psztori
levelek sem igaztanak ki bennnket rszletesen e trgyban, nem emltik sem e tisztsg(ek)
fontossgt, sem rszletes feladataikat. A szolglatokat Isten adta, de nem hatrozta meg
pontosan, milyenek legyenek a gylekezeti vezetsi modellek, s nem rta krl rszletesen
a feladataikat sem104.

A pspk s a presbiterek feladatt taln a Tit 1,7-ben megfogalmazott sfrsg


sz jellemzi legpontosabban. A pspk Isten sfra ( ), vagyis
jszggondozja, birtokigazgatja. A sfrok kzl sokan ugyanolyan rabszolgk voltak,
mint a hz tbbi szolgja, sokan szabad emberknt tltttk be e feladatot, s voltak
kzttk felszabadtott rabszolgk is, a feladatuk mgis ugyanaz volt: a hz s a birtok
gyeinek adminisztratv intzse, az elszmols s elszmoltats, az gyvitel, vagyis
mindaz, amit ma klasszikusan menedzseri feladatnak tekintnk. A sfr kezelte a hz
urnak pnzeszkzeit, biztostotta a folyamatos gymenetet, a munka folytonossgt,
kezelte a kvetelseket, a kintlevsgeket, intzte a fizetseket. Munkjnak fontos
jellemzje volt, hogy munkavgzse sorn megbzjt teljes jogkrrel kpviselhette s e
trgykrben nll dntseket is hozhatott (pl. tartozsokat engedhetett el)105.

Klvin a pspkrl s a presbiterekrl rtakat egysgesen a gylekezet psztoraira


rtelmezte. Szmra nem volt klnbsg e kt tisztsg kztt. A psztor feladatt azonban
kiemelten fontosnak rtkelte, ahogy az 1Tim magyarzatban le is rja: Psztorok

103 Bolyki 1970

104 Stott 1996

105 Young 1994

- 43 -
szolglata nlkl nem maradhatnak fenn psgben a gylekezetek 106. Olyan magasra
rtkelte ezt a tisztsget, hogy mg a 2Tim magyarzatban is kitrt arra, hogy Pl azrt
tiltotta el a nket a tantstl, mert ez olyan nemes s olyan nagy feladat, amire a frfiak
kzl sem mindenki alkalmas107.

Mindezzel egytt a pspksgrl a psztori levelek hangslyosan mint feladatrl


beszlnek, s kevsb, mint mltsgrl (ez Ignatiusnl kezd hangslyoss vlni). Az 1Tim
3,1 -a is arra utal, hogy aki pspksgre vgyik, elssorban j, nemes
feladatot akar magnak. A pspki feladat ugyanis olyan, melyhez sok tuds, blcsessg s
hit szksgeltetik. Nem a nagyravgys kell teht vezesse, hanem az a vgy, hogy az
Istentl kapott vezeti karizmi Isten szolglatban s az dicssgre minl
ldsosabban rvnyesljenek az egyhz javra. Klvin is eltli a nagyravgyst a
pspksg tekintetben s olyan kegyes kvnsgrl beszl, amiben az istenfl frfi
minden tudomnyt az egyhz javra igyekszik fordtani. A pspksg teht elssorban
feladat s munka, s csak msodsorban ennek eredmnyekpp megtiszteltets (ahogy
azt az 1Tim 3,13 is lerja a jl szolglkrl). Mgpedig nemes feladat s nemes munka,
hiszen az Isten hza nprl val gondoskodsrl, a velk val trdsrl, az Istentl
kapott sfrsgrl, Isten birtoknak igazgatsrl szl. Ezrt a pspksg elssorban
Istentl val elhvs (ApCsel 20,28). A pspk s a presbiterek voltak hivatottak az
apostoli tants, az egyhz hagyomnynak megrzsre s tovbbadsra is108.

A pspk ugyanakkor a gylekezet megjelentje is volt, ezrt kiemelkeden


fontos volt, hogy br nyilvnvalan nincs bntelen ember ne legyenek olyan feltn
erklcsi hinyossgai, melyek kapcsn az egsz eklzsira rossz fny vetlhet. Ezrt az
elljrval szemben a gylekezet kln is megfogalmazta elvrsait, melyeket a
pspkkel s a diaknussal szemben, illetve egyes vlemnyek szerint a diakonisszval
szemben is a psztori levelek gyszintn tartalmaznak.

2.3.2.1. Ugyanaz a tisztsg vagy klnbz?

A teolgia-tudomnyt rgta foglalkoztatja a krds, hogy a presbiter


() s a pspk () tisztsge alatt a psztori levelekben ugyanazt a

106 Klvin 2012, 216.o.

107 Klvin 2012

108 Schnelle 2007

- 44 -
tisztsget vagy hivatalt kell-e rteni, avagy klnbz megbzatsokrl van sz. Klns
felhangot ad a vitnak, hogy az els presbitriumok olyan testletek voltak, melyekben
egytt rvnyeslt a szemlyes tekintly s a tisztsgbl fakad tekintly109. A krds
megvlaszolshoz elszr azt kell figyelembe venni, hogy a (idsebb,
vnebb) sz judaista gyker110 s a levelek keletkezsnek idpontjban mr tbb szz
ves volt. A tisztsg a zsid patriarchlis hagyomny rsze111. Bolyki szerint a
gylekezetben a sz elszr csak a rgebben megtrt tagok megjellsre volt hasznlatos
(megklnbztetve ket a -tl, az jonnan megtrtektl), csak ksbb vlt egy

tisztsget megjell kifejezss112. A gylekezet vnei


kifejezs s az
ehhez kapcsold tartalom egyenesen a Trbl szrmazik (Izrel gylekezetre
vonatkozan Ex 3,16-tal kezdden, szmos helyen), els elfordulsa az egyiptomiak
vneire utalva a Gen 50,7-ben tallhat s etimolgija a hossz szakllra utal. A pusztai
vndorls alatt a gylekezet vnei voltak a np elljri s kpviseli. Knan elfoglalsa
utn ezek a vnek intztk a vros gyeit a vroskapukban, de a kirlyok tancsosai is sok
esetben kzlk kerltek ki. A zsinaggai szablyzat is rjuk ruhzta a gylekezet
vezetsnek, az istentiszteleti rend fenntartsnak feladatt113. A keresztynsg
kialakulsnak idszakban teht e tisztsgnek mr meggykeresedett hagyomnyai voltak
a judaizmusban. Klvin szerint a sz a psztori levelek keletkezsekor szles
krben ismert volt, ezt a Tit 1,5 verssel igazolja 114. Mindezek ellenre a mai napig tbb
bibliakutat is gy vli, hogy a sz csupn az letkorra utal, gy pl. J. Jeremias, de Young is
a judaizmus vneitl eltren hatrozza meg a psztori levelek presbitereinek feladatt115.

Az sz eredetnek meghatrozsa mr kicsit nehezebb feladat. Szinte


csak abban lehetnk biztosak, hogy maga a sz grg eredet. Etimolgija szerint
felgyelt jelent, vagyis olyan szemlyt, aki a folyamatokat irnytja, felgyeli, de azokban
szemlyesen nem vesz rszt. Eredetileg nem volt vallsi tltete, jelenthetett egyszeren

109 Bultmann 1953, 362.o.

110 Schnelle 2007, Ridderbos 1966, Bolyki 1970, Schweizer 1989

111 Ridderbos 1966

112 Bolyki 1970

113 Excursus: Etvs Kroly gy r A Bakony cm mvben: Ott ltek a vnek a zsinagga elcsarnokban. Mind
ott voltak, akiknek legnagyobb hrk, tekintlyk s szaklluk volt.

114 Ugyangy Schweizer 1989

115 Young 1994

- 45 -
ptsi felgyelt is116, vagy pp egy telepls vagy piac felgyeljt. Arisztophansz
nyomn azt tudjuk, hogy a Krisztus eltti V-IV. szzadi Athnban a szt a vrosi
tisztsgviselkre, illetve a meghdtott vrosok felgyelire is hasznltk. Ksbb a helyi
kzssgek vezetit is gyakran illettk e szval 117. A tisztsg vallsi rtelemben val
hasznlatnak elzmnyeire meglehetsen nehz pldkat tallni a keresztynsg eltti
idkbl, akr a zsid, akr a grg vallsi hagyomnyt nzzk118. Ezrt a sz eredetre
nzve is tbbnyire vilgi eredet magyarzattal tallkozunk. Ugyanakkor Schnelle pldul
abbl indul ki, hogy a sz a hagyomnyos pli levelekben nem is fordul el 119. a hzi
gylekezetekbl eredezteti a sz hasznlatt, ahol az episzkoposz volt a hzi gylekezet
vezetje120. Mindennek ellenre azt kell mondjuk, hogy a sz jszvetsg-beli hasznlata a
vilgi hasznlathoz kpest hordoz egy hitbeli jelentstbbletet: az episzkoposz feladata
ugyanis nemcsak a gylekezeti let felgyelete volt, hanem Isten szeretetnek,
gondoskodsnak s megtrsre vezrl szeretetnek kifejezse, a gylekezet psztorolsa,
a jelentkezk megvizsglsa is fontos rsze volt felgyeli megbzatsnak121.

A kt tisztsget a legtbb kutat ltalban egynek szokta tekinteni122. Ahogy Stott


fogalmaz a Grimm-Thayer lexikon nyomn: az episzkoposz a funkcit, a preszbterosz
pedig a mltsgot jellte, az elbbi grg, az utbbi zsid intzmnyekre vezethet
vissza123. Gnilka is gy vli, hogy a kt fogalom egy tisztsget takar br leginkbb a
velk szemben tmasztott szemlyes kvetelmnyekbl vezeti ezt le olyannyira, hogy
akr ki is lehetne ket cserlni124. Klvin sem ltott a kt tisztsg kztt klnbsget. e
kt tisztsget gy rtelmezte, mint azon hsges emberek megnevezst, akik az apostoli

116 Bolyki 1970

117 Kittel 1964, ill. Stott 1996

118 Ridderbos 1966

119 Schnelle ezek szerint nem sorolja a hagyomnyos pli levelek kz a filippi-levelet, melynek dvzlse a cmzettek
megnevezsnl a (pspkkkel s diaknusokkal egytt) kifejezst hasznlja (Fil
1,1)

120 Schnelle 2007

121 Psztor 1978

122 gy Klvin 2012, Ridderbos 1966, Stott 1996, Bndy 2008, Dibelius-Conzelmann 1972, Schnelle 2007, Schweizer
1989

123 Stott 1996, 99.o.

124 Gnilka 2007, 324.o.

- 46 -
tantst kpviselhettk s tovbbvihettk125. Ridderbos J. Jeremias magyarzatval szemben
miszerint a Tit 1,5-9 versekben szerepl csupn letkort jellne
fogalmazta meg vlemnyt, miszerint ugyan az elnevezs klnbzik, de a kt tisztsg
egy s ugyanaz126. Budai is gy vlte, hogy a kt tisztsg ugyanaz, de a presbiter sz a
szemlyes megbecsls s tisztelet hangjain szlal meg, az episzkoposz sz a hivatali
tisztsg oldalrl kzelti meg ugyanazt127. Kicsit mskpp gondolkodott Bultmann, aki
szerint a presbiter a zsid zsinaggai gylekezetekbl kintt keresztyn gylekezetekre
volt jellemz, mg a teljesen pogny gyker gylekezetek vezetjt episzkoposznak
hvtk, de ezt is csak terminolgiai klnbsgknt rtkelte128.

A kt tisztsg kzs ha nem is azonos mivoltt hrom msik rv is


altmasztja:

1. Az ApCsel 20-ban Pl maghoz hvatja (ApCsel 20,17) az efezusi gylekezet


vneit, de a hozzjuk intzett szavaiban mr (ApCsel 20,28) a nyj rzinek, -
ainak nevezi ket.

2. Pter els levelben az 5,1 versben gyszintn a presbiterekhez szl, majd a


kvetkez, 5,2 versben az participiumot hasznlja a presbiterek nyjat
rz feladatra.

3. Pl apostol a Filippi-levl cmzettjeit gy rja le, hogy pspkeikkel s


diaknusaikkal, s itt a presbitereket egyes felttelezsek szerint azrt nem emlti, mert az
a tisztsg a pspkkel azonosnak volt tekinthet.

Van egy negyedik rv is, mely azonban rtelmezstl fggen szolglhatja akr
azt a nzetet, miszerint a kt tisztsg ugyanaz, s azt is, miszerint klnbzik. A Tit 1,7
versrl van sz. Itt a szentr miutn az elz versekben a presbiteri tisztsggel
kapcsolatos szemlyi kvetelmnyeket taglalja a pspkrl kezd beszlni. E vers egyik
rtelmezse az, hogy egyazon tisztsgrl beszl kt klnbz sz hasznlatval, teht
ezzel a kt tisztsg azonossgt ersti. A msik nzet azonban pp arra helyezi a
hangslyt, hogy a kontextus szerint itt a presbiterek kzl kln is kivlasztand pspkrl
van sz, ami ppen a kt tisztsg klnbsgt hzza al.
125 2Tim 2,2

126 Ridderbos 1966

127 Budai 9/B91/11

128 Bultmann 1953

- 47 -
Vannak teht olyan kutatk is, akik a kt (presbiteri, illetve pspki) tisztsget
nem tekintik teljesen azonosnak. Ezen vlemnyek szerint a psztori levelekben lert
tisztsgek mr kzelebb llnak a ksbbi helyzethez (a kialakulflben lev katolikus
egyhz szervezethez), mint a hagyomnyos pli levelek tisztsgei, mr megjelenik
bennk a pspk kiemelkedsnek nhny kezdeti jele. Ezen nzetek ltalban arra
plnek, hogy a presbiterekrl a psztori levelek tbbes szmban beszlnek, mg a
pspkrl egyes szmban, mintha a presbiterek vezetje vagy a kzlk kiemelked
szemly lenne, aki kln feladatokra is megbzst kap a gylekezettl.

Colijn pldul abban ltja a kt tiszt klnbsgt, hogy a presbiterek elssorban a


tantsban fradoztak, mg a pspk a gylekezetnek inkbb adminisztratv vezetje volt129.
Schnelle megllaptsa szerint br elssorban az ers zsid-keresztyn hagyomny okn
a presbiteri egyhzkp volt a levelek keletkezsnek idejben az ismertebb, a levelek
mgis inkbb a monoepiszkoptus irnyba hatnak130. Campbell abbl indul ki, hogy a
pogny-keresztyn pli gylekezetek hzi gylekezeti modellben alakultak, s az
episzkoposzok ezen hzi gylekezetek vezeti voltak, de kzlk idvel kiemelkedtek
azok, akik nemcsak a hzi gylekezet, hanem a vrosban mkd gylekezetek
sszessgvel kapcsolatban vllaltak vezeti feladatokat131. A zsid-keresztyn
gylekezetek pedig a Templom krli szolglatokbl vettk a vnek kifejezst, a psztori
levelek pedig ahelyett, hogy reflektlnnak e kt gylekezeti modell sszeolvadsra, a
presbiterekrl tbbes, mg a pspkrl egyes szmban beszlnek 132, amibl (valamint a Tit
1,5-9 versekbl) az a kvetkeztets vonhat le, hogy e levelek mr az j pspkk
elfogadottsgt voltak hivatottak ersteni133. Carson-Moo bevezetse ezzel szemben
felveti, hogy a Tit 1,5-9 esetben nem ez a termszetes olvasat134.

129 Colijn 1996

130 Schnelle 2007

131 Ha egy nagyobb hellenista vrosban tbb gylekezet is mkdtt, akkor is csak egy vezetjk, episzkoposzuk volt.

132 Campbell szerint a psztori levelek egyhzkpe teht gy nz ki, hogy a hzi gylekezetek vezetit hvjk
episzkoposznak, s k egyttesen alaktjk a vnek tancst, vagyis ket egybefoglalan hvjk vneknek,
preszbteroinak, m ugyanakkor az egyes episzkoposzok kztt is vannak mr kiemelkedflben levk.

133 Campbell 1993;

134 Carson-Moo 1992, lsd a Tit 1,7 kapcsn fentebb emltetteket

- 48 -
Young szintn gy gondolta, hogy a pspk s a presbiter kt klnbz tisztsget
takar135. abbl indult ki, hogy az 1Tim 3 csak az episzkoposzrl beszl, a presbiterrl
csak az 1Tim 5-ben esik elszr sz, s ott is inkbb mint tanti mltsgrl. A presbiter
nla idsebb frfiakat jelent (vagyis e szempontbl J. Jeremias magyarzathoz ll kzel),
akiknek a hagyomny szavatolsa s megrzse vagyis elssorban a tants volt a
feladatuk, ezen fell tancsot alkotnak, amely az adminisztratv gyek intzsre sajt
soraibl pspkt vlaszt, akit utna tancsaival tmogat is. Elkpzelse teht inkbb a
mai, ltalunk is ismert presbiteri modellhez kzelt.

A psztori levelekben ugyanakkor megjelenik egy elvlaszts a presbiteri


tisztsgen bell, ennek alapja pedig az 1Tim 5,17 vers msodik fele. Nhny magyarz 136
gy rtelmezi az elssorban azok, akik az igehirdetsben s a tantsban fradoznak
mondatrszt, hogy ktfajta presbiter ltezett a gylekezetben: az, aki a tantsban rszt vett,
s az, aki nem. Klvin a tantsban rszt vev presbitereket kln is kiemeli, hiszen nla a
vezets s a tants nem vlaszthat kett (klns jelentsget tulajdont a tants
kpessgnek 1Tim 3 magyarzatban is). A tantsban (is) rszt vev presbiterek ebbl
kifolylag a gylekezetnek nemcsak adminisztratv rtelemben voltak vezeti, hanem lelki,
spiritulis rtelemben is elljrnak szmtottak137.

sszessgben e krdsben is megllapthatjuk, hogy nincs konszenzus a kutatk


krben a tisztsg azonossga vagy klnbsge krl, de vannak bizonyos jl krlrhat
tmpontok: ilyen, hogy a presbiter s a pspk irnyban a gylekezet azonos erklcsi
mrct tmasztott, hogy a presbiterek kzl nmelyek a tantsban fradoztak, hogy a
presbiter a judaista, mg a pspk a hellenista hagyomnybl szrmaz rksget
hordozott e tisztsgben, s hogy a pspk inkbb a hivatali, mg a presbiter inkbb a
szemlyes megbecsls irnybl kzelti meg a gylekezet elljrjt.

2.3.2.2. Ktszeres megbecsls mint fizetsg

A presbiterrel kapcsolatos egyik vitatott krds a , a ktszeres


megbecsls krdse. Tny ugyanis, hogy a sz nemcsak erklcsi, hanem anyagi

135 Young 1994

136 Klvin 2012, Ridderbos 1966, Dibelius-Conzelmann 1972

137 Ridderbos 1966

- 49 -
megbecslst s anyagi tisztessget is jelent 138. Ez alapjn a hagyomnyos rtelmezs gy
vallja, hogy a presbiterek a gylekezetektl fizetst, vagy legalbbis valamifle anyagi
juttatst kaptak, illetve hogy a tantsban is fradoz presbiterek ennek a juttatsnak a
ktszeresre tarthattak ignyt139.

Aranyszj Szt. Jnos idzi Klvin a ktszeres megbecslst mint ketts


tisztessget rtelmezte, rtve alatta mind az erklcsi, mind az anyagi megbecslst.
Klvin azonban els soron az zvegyekkel val sszehasonltst lt ebben a textusban,
vagyis azt, hogy amg az zvegyeket is becsli s eltartja a gylekezet, addig a
presbitereket tisztsgk nagyobb presztzse s az ltaluk elltott szolglat nehzsge
miatt ennek ktszeresvel kell hogy honorlja. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Pl
elbbre teszi azokat, akik a beszdben s tantsban fradoznak140. A tant presbiterek
meglhetst teht a gylekezetnek ktelessge biztostani, mert a Stn ppen ily mdon
akarja megfosztani az egyhzat a tantstl, mivel a nlklzstl s hezstl val
flelemmel sokakat elriaszt attl, hogy ezt a terhet vllaljk141.

Gnilka ugyanakkor a ktszeres megbecslst nem elssorban anyagi rtelemben


(errl nem is beszl), hanem a presbiteri kollgiumbl val felemelkeds jeleknt
rtelmezi, annak kezdeti fzisaknt, hogy a presbiterek kzl az egyik elnklni is
kezdjen142. Vlemnye mr az egyhz fejldsnek egy kvetkez fzisra, a
monoepiszkoptus kialakulsra mutat. A msodik szzadban ugyanis a nagyobb, vrosi
gylekezeteknek ugyanis mr volt presbitriumuk, melynek ln a pspk llt, s ily mdon
a pspk a presbiterek kzl kiemelkedett (bvebben a 3. rszben).

2.3.2.3. A szemllyel kapcsolatos elvrsok

A psztori levelek a pspkkel s presbiterrel kapcsolatban ltalnos, s a


legnagyobb rszben etikai elvrsokat fogalmaznak meg, s csak kisebb rszben szlnak
annak szemlyes tulajdonsgairl, aki ezt a hivatalt viseli. Az ltalnos kvetelmnyek a
kor ltalnos erklcsi rendjbl szrmaznak143, vannak kutatk, akik szerint a psztori
138 l. a mellkletben az 1Tim 5,17 fordtst

139 Schnelle 2007, Stott 1996, Klvin 2012, etc.

140 Klvin 2012, 107.o.

141 Klvin 2012, 108.o.

142 Gnilka 2007

143 A Platn ltal ismert ngy erny (blcsessg, btorsg, igazsgszeretet s mrtktarts) kirakhat az 1Tim 3-ban s

- 50 -
levelek etikja egyenesen polgri etika144. A szemlyes tulajdonsgok pedig jrszt
vezeti, illetve tanti kpessgek (tantsra alkalmas, maga hznpt jl vezet, stb.).
Klns figyelmet rdemel az arra val kpessg, hogy a keresztyn tantst vdelmezze
s ahhoz ragaszkodjon (pl. Tit 1,9), ez sszefggsben lehet a helybe lp
-vel. A tulajdonsgok kztt kln figyelmet rdemel, hogy a pspk ne egy a
vilgtl elvonul, vagy azt megvet blcs legyen, mint a kor Kynikus tanti, hanem trsas
kapcsolatokat pteni s gondozni kpes psztora legyen a gylekezetnek. Az elvonulssal
szembe teht az apostol a gylekezetben val lst, az letvitellel val vilgtst lltja.

Nagy figyelmet kap, hogy a pspknek a kls szemll (a hitetlenek) szmra


pldartk, tiszteletre mlt lete legyen. St Budai szerint az is fontos, hogy csak
olyan embert vlasszanak pspkk, aki mr megtrse eltt is pldamutat letet lt145. De
ennek ksznhet pldul az is, hogy a vtkez presbitereket nyilvnosan kellett
megfeddni (mert 1Tim 5,20 nyilvnvalan a presbiterekre vonatkozik). Klvin az 1Tim
6,11 kapcsn jegyezte meg, hogy aki kzlnk jobban kitnik, az kevsb mentheti magt,
ha meghtrl146. A pspkkel vagy presbiterrel szemben tmasztott kvetelmnyek
ugyanakkor mindenkpp olyanoknak tekinthetk, melyek a pogny krnyezet szmra is
elfogadhat, st elismerend ernynek szmtottak. A levelek etikja a kor etikjnak h
lenyomata, s ez nagy valsznsggel sszefggsben ll azzal, hogy a gylekezetek
igyekeztek beilleszkedni az ket krlvev trsadalomba, ezrt is lett a levelek egyik f
clja a gylekezet beilleszkedsnek, integrcijnak segtse147.

Az is kiemelend ugyanakkor, hogy a psztori levelek a tisztsgek viselivel


kapcsolatban (s ide a diaknust is rtjk) nem fogalmaztak meg olyan kvetelmnyeket,
melyek az egyszer egyhztagok szmra ne lettek volna ugyangy rvnyesek. A
tisztsgviselkkel kapcsolatban inkbb ezen ernyek lthatsgt hangslyozzk a
levelek, vagyis azt, hogy a tisztsgviselkkel kapcsolatban ne lehessen olyan negatv kpet
alkotni, ami az egyhz egszre rvetlhet.

az Tit 1-ben felsorolt pspki tulajdonsgokbl is

144 Dibelius-Conzelmann 1972, ill. Stott 1996

145 Budai 9/B91/10, indoklst az 1Tim 3,7 kapcsn kln is emltjk

146 Klvin 2012, 125-126.o.

147 Schnelle 2007

- 51 -
1Tim 5,19 rdekessge, hogy a presbiterekkel kapcsolatban kln is leszgezi azt,
hogy ellenk csak kt vagy hrom tan vallomsra fogadjanak be vdat. Ez ugyanis a
Deut 17,6 s Deut 19,15 alapjn a zsid jogban ltalnos rvny szably volt, nemcsak a
gylekezet vneire vonatkoz. Klvin azzal magyarzza e ltszlagos furcsasgot, hogy a
szentr szmra kiemelten fontos volt, hogy a presbitereket ne lehessen rgalmakkal vagy
rmnykodssal rossz hrbe hozni, hiszen senki nincs gy kitve ezen rmnykodsoknak,
mint az istenfl tantk148.

Tekintsk most t a pspkkel kapcsolatban megfogalmazott szemlyi


elvrsokat!

Feddhetetlen: nem azt jelenti, hogy hibtlan (Isten szemben is makultlan),


hanem hogy a hrneve legyen feddhetetlen, vagyis a kls szemll szmra hibtlan
viselkedsnek tnjn149. Elssorban arra utal ez a tulajdonsg, hogy a pspknek lthat
lete a kvlll hitetlenek szmra is olyannak ltsszon, amely a kor erklcsi elvrsainak
a legteljesebb mrtkben megfelel.

Jzan, mrtkletes: A kifejezetten bels tulajdonsg150, mg a


az ember msik emberrel szembeni viselkedsnek jellemzje. Az nuralom, az indulatok
s sztnk feletti tudatos uralkods bels s kls megjelensi formjrl beszlnk 151. A
azt is jelenti, hogy a pspk legyen minden tlzstl mentes, aki dolgokat beren
s jzanul tli meg, mg a szval kapcsolatban leginkbb a higgadt, nuralmat
gyakorl ember kvetelmnyre szoktk felhvni a figyelmet, aki a szemlyes
kapcsolataiban, a msik emberrel szembeni viselkedsben kpes nuralmat s
mrtkletessget tanstani.

Vendgszeret: A sz szerint idegeneket szeret-t jelent.


Ugyanakkor az idegen itt jelenthet olyan idegent is, aki a gylekezeti lettl idegen, vagyis
mg nem hv. Ha gy rtelmezzk, a kifejezsre szinte visszhangknt reflektl a
kvetkez kvetelmny, a tantsra val alkalmassg, sszekapcsolva a hitetlen idegenek
befogadst s gylekezeti integrcijt a tants ltal. Ebben az rtelemben teht a
vendgszeretet misszis eszkz. De igen sok kutat s igemagyarz a vndorprdiktorok
148 Klvin 2012

149 Stott 1996, ill. Budai 9/B91/10

150 gy Budai is lelkikpp rtelmezi

151 Stott 1996

- 52 -
befogadst is prhuzamba hozza ezzel. A hit terjesztsben munklkod
vndorprdiktorok ugyanis gyakran keresztyn testvreknl szlltak meg abban az idben,
lvn akkoriban nem voltak biztonsgos t menti fogadk152. Budai is a keresztynsg
terjesztsben fradoz, idegenbl rkezett atyafiak megvendgelsre val hajlandsgot
rti alatta, s ezzel a kls gondoskodssal lltja ellenttbe az egyhzrl val bels
gondoskodsra, a tantsra val alkalmassgot153.

Tantsra alkalmas: A tants mintegy sszekt kapocs a pspk s a


presbiter kztt, amennyiben elfogadjuk, hogy a pspk elssorban a hivatal oldalrl
kzelti meg ugyanazt vagy kzel ugyanazt a megbzatst, amit a presbiter a szemlyes
elfogadottsg s a tantsban val fradozs fell. Annak jele, hogy nincs les hatrvonal a
tisztsg s a karizma kztt, hanem egyik felttelezi a msikat. A protestns
rsrtelmezsben ez a szemlyes kpessg igen magasra becslt tulajdonsg volt,
klnsen ha azt tekintjk, hogy mi, reformtusok is Budai szerint tanul s tant
egyhz vagyunk154. Klvin is igen nagyra becslte, annyira, hogy tants nlkl
elgtelennek tartotta a szemlyt a pspki tiszt betltsre. A tants hatkonysga nla
fordtott arnyossgban llt a harciassggal, ellenben kzvetlen sszefggsben a
szeldsggel s bartsgossggal155.

Nem rszegesked: A mrtkletessg nemcsak az alkoholfogyasztsban,


hanem azon kvl is elvrt erny volt nemcsak a keresztyn egyhz tagjaitl, de a
hellenista polgroktl is. Az elvrs azonban (vertiklisan kiterjesztve) felveti a teljes
absztinencia krdst is156. Nhny magyarz a nem rszegesked alatt a bdt
italoktl val teljes tartzkodst ajnlja. Az elvrs nem elzmny nlkli: a papoknak
nem volt szabad alkoholt fogyasztani a szolglat alatt az szvetsgben. St vannak olyan
kutatk is, akik Ndb s Abih esett is (Lev 10,1kk) az alkoholfogyasztsra vezetik
vissza157. Ezt azonban a Szentrs alapjn nem ltjuk igazolhatnak. Az absztinencia
irnyba sokkal inkbb szocilis rvek mutatnak, elssorban itt is a kvlllk egyhzrl
alkotott vlekedse abban az esetben, ha a pspkt alkoholfogyasztson kapjk. Klvin is
152 Stott 1996

153 Budai 9/B91/10

154 Budai 9/B91/10, 51.o.

155 Klvin 2012

156 gy Budai, aki szerint egyhzi ember csakis antialkoholista lehet

157 pl. Stott

- 53 -
gy vli, itt elssorban egy ltalnos mrtkletessgrl van sz, teht is inkbb
horizontlisan terjeszti ki az igevers rtelmt. Mi is elssorban ezt tartjuk lnyegesnek,
tekintettel arra is, hogy Jzusrl sem tudjuk, hogy lett teljes absztinenciban lte volna
(v. Mt 11,19 par.).

Viszlykerl: A tulajdonsg elssorban a heves temperamentum


megfkezsre val kpessget takarja, valamint a ktes, viszlyos helyzetek elkerlsnek
kpessgt. A viszlykods a legels gylekezetek letre is ers negatv hatst gyakorolt
(elttnk ll az 1Kor levl pldja), az apostol pedig fontosnak tartotta, hogy a gylekezet
vezetje ilyen viszlykodsoktl mentes legyen, hogy prtatlanul tlhessen a hit
krdseiben. Klvin kiss literlisabban rtelmezve ezt a krdst a harcias, katons
szellemet tartja itt eltlendnek158.

Nem pnzsvr: Minden rossznak gykere a pnz szerelme (1Tim 6,10).


Kevs dolog tudja gy megrontani egy gylekezet bels lett, mint az, ha a gylekezet
tagjai nem bzhatnak meg teljes mrtkben azokban a vezetkben, akikre a gylekezet
javainak kezelst is bztk. Ezt tudva Pl apostol is teljesen lemondott javadalmrl, hogy
ne vdolhassk pnzsvrsggal (ApCsel 20,33kk, 1Thessz 2,5kk). Az anyagiak hanyag
vagy htlen kezelse, illetve az Istennek tett szolglat kapcsn tlzott anyagi elvrsok
tmasztsa ugyanis nemcsak a tisztsg viseljt, hanem magt az egyhzi szolglatot is
rossz hrbe hozhatja159.

Maga hznpt jl vezet: Az apostol itt prhuzamot von a sajt hznp s


Isten hza npe kztt. Nem arrl van sz, hogy a pspknek ktelez csaldos embernek
lennie, de amennyiben az, akkor a gylekezet elvrhatja, hogy pspke sajt hzt
ugyanolyan kes rendben igazgassa, mint amilyen kes rend az eklzsia vezetseben is
elvrhat tle. Ahogy Budai fogalmaz, a paphz: veghz160, s az egsz gylekezet
megtlsre nzve kvetkezmnyekkel jr, hogy abban a laksban pldamutat vagy
elrettent letvitel folyik. Nem vletlen az itt alkalmazott negatv prhuzam: ha sajt hzt
nem tudja j pldval ell jrva igazgatni, akkor mirt kellene rbzni egy a csaldnl
nagyobb csaldot, Isten hza npt. A kicsapong let, neveletlen gyermek a pspk
szmra klnsen nagy szgyen, a nevels elmaradsa pedig egyenesen Isten haragjt

158 Klvin 2012

159 Budai 9/B91/10

160 Budai 9/B91/10, 52.o.

- 54 -
vonja magra, erre li pap esete kivl plda (1Sm 3,13). A pspki hivats a psztori
levelek keletkezsnek korban is nagy emptit ignyelt, de mr akkor sem lehetett rend
abban a gylekezetben, ahol a lelkipsztor nem tanulta meg a fegyelem gyakorlst161.

Ne jonnan megtrt: Mivel akkoriban sok ember jutott hitre, az apostol


veszlyesnek tartotta, ha ezek azonnal pspki tiszthez is jutottak 162. A ige olyan
embert jell, aki a felhkben jr, a psztori szolglat alapvet felttele viszont az
alzat163. A hitben mg tja elejn jr ember feje felett ugyanis kiemelten nagy
veszlyknt lebegett a hisg, a felfuvalkods veszlye, ami a hagyomnyos rtelmezs
mellett jelentheti azt a vak hitet is, ami arra szmt, hogy szmra Isten mindent megmond,
s hogy minden krdsben rti is Isten akaratt. Sok mai elssorban karizmatikus
gylekezet is mutatja ennek jeleit, ahol a megtrtek hamar arra a hitre jutnak, hogy k
Istennel egytt mindig gyznek, s bizony kell id s rettsg annak az alzatnak s
blcsessgnek a kialakulshoz, amit a gylekezet a pspktl elvrhat. Az jonnan
megtrt ember sok szempontbl olyan, mint a kertbe frissen elltetett nvny: csak idvel
mutatja meg, hogy milyen gymlcsket fog teremni164.

Az rdggel azonos tlet al ess a grg szveg genitivusos szerkezetnek


fordtsn mlik (genitivus objectivus vagy subjectivus), errl az I. sz. mellklet vonatkoz
rszben (1Tim 3,6 fordtsi megjegyzse) rszletesen is szlunk. Megjegyzend
ugyanakkor, hogy az rdg tlett nemcsak a genitivusos szerkezet miatt, hanem a
sz miatt is tbbflekpp lehet rtelmezni: nmelyek az rdgt, nmelyek
egyszeren csak rgalmazt rtenek alatta, vagyis rtelmezhetjk kznvknt is s
tulajdonnvknt is. Kznvknt rtelmezve gy is rthetjk az 1Tim 3,6 verset, hogy a
fiatal hv elbizakodottsgban vdlknt lphet fel a gylekezetben. Mindezzel egytt
gy gondoljuk, hogy a szveg itt a -t tulajdonnvknt emlti, a genitivusos
szerkezetet pedig genitivus objectivusknt leghelyesebb fordtani.

Nem nknyesked: A pspknek a r bzott hatalommal az adminisztratv


vezets megbzatsval gy kell lnie, hogy azzal nem sajt rdekeiben jr el, hanem
sfrknt Isten akaratt s gondoskod szeretett kzvetti a gylekezet irnyba. Nem

161 Stott 1996

162 Klvin 2012

163 Stott 1996

164 Budai 9/B91/10

- 55 -
vezetheti a gylekezetet nnn hatalmtl megrszeglten, s nem lehet ntelt sem, olyan,
aki gy tant, hogy kzben nem kpes tanulni165.

Jt szeret: A szval kapcsolatban felmerl, hogy mi az a j,


amit a pspknek szeretnie kell. Tbben az Evanglium igazsgt rtik alatta, vagy azt,
hogy j az, ami Isten szerint j ezt ersti a vers folytatsa is, melyben a tantshoz
val ragaszkods jelenik meg , de Klvin inkbb jtkonysgra trekvnek fordtja, s ezt
az ernyt inkbb a fsvnysggel s kapzsisggal lltja szembe 166. Ktsgtelen, hogy a j
szolglat Isten szemben is j, de vlemnynk szerint az sz indokolatlan
leszktse, ha csak a szeretetszolglatra vonatkoztatjuk.

A kvl llknak is j vlemnye legyen rla: Kik a kvl llk? Pl


valsznleg a nem keresztyneket rti ezalatt. A pspki tisztsget olyan kzhivatalnak
tekinti, amihez kzmegbecslst kvn gyakorlatilag ezzel az 1Tim 3,7-ben bekeretezve a
3,2-ben elkezdett vet. Ott a kvlllk szmra relevns feddhetetlen szval kezdte az
apostol a felsorolst, itt pedig mindezt megindokolva alhzza, hogy a kvlllk
vlemnye is fontos. Budai ugyanakkor ennl tovbb ment az elvrs rtelmezsben,
szerinte csak olyan ember legyen pspk (ezt jelen idre is rtve), aki mr megtrse eltt
is feddhetetlen let volt, mert a kvlllk gyakran a megtrse eltti embert ltjk benne
s megbotrnkoztatst kelt, ha azt ltjk, hogy milyen emberek lehetnek keresztynek,
valamint az rdg hljba kergethetik mltbli bneinek fejre olvassval167.

2.3.2.4. Egy felesg frfi

Az egy felesg frfi kvetelmnye klnsen napjaink teolgiai vitiban


bukkan fel, br ktsgtelen, hogy a reformci ta a clibtust ostoroz protestns
rsmagyarzk gyakran nyltak ezen igevershez igazuk bizonytsra. Voltak olyanok is,
akik az Efezus-levl alapjn ezt a kvnalmat gy rtelmeztk, hogy a psztor csak egy
gylekezetet vezessen. Mi ezt az rtelmezst tl allegorikusnak tartva inkbb arra hvjuk
fel a figyelmet, hogy itt a pspkkel kapcsolatban is a magnlet tisztasgnak s
szentsgnek kvetelmnye jelenik meg.

165 Klvin 2012

166 Klvin 2012

167 Budai 9/B91/10

- 56 -
E kvnalomnak ezzel egytt jelenleg a kutatk krben t lehetsges rtelmezse
ltezik:

1. Pl kizrja a szolglatbl azokat, akik sohasem nsltek meg ez a gondolat


elssorban a clibtus krli polmikban bukkan fel, illetve a keleti ortodoxia tantsban
jelenik meg (a parkus papsgnak ktelez meghzasodnia)168. A II. Vatikni Zsinat e
gondolatra alapozva tett egy engedmnyt a clibtus gyben, miszerint ez az
egyhzfegyelmi rendelkezs nem termszetbl fakad kvetelmnye a papi hivatsnak.

2. Pl kizrja a szolglatbl a poligmit mvelket Br a rmai trvnyek is


tiltottk a tbbnejsget, a zsid kultrn bell mg az apostoli korban is viszonylag
elfogadott volt s sokan gyakoroltk is169. A tbbnejsget a zsidk rszint a ptrirkk
hagyomnybl, rszint pedig a szomszd npektl vettk t. Iustinus mg a II. szzadban
is feddi a zsid tantkat, hogy nmelyikk 4-5 felesget is megenged magnak 170. Az
egyfelesg frfi ezen rtelmezse a mai poligm trsadalmakban mkd (pl. afrikai)
gylekezetekben mig relevns tilts.

3. Pl kizrja a vlts utn jrahzasodott lelkszeket Az elznl nmileg


valsznbb rtelmezs. A vls ugyanis gyakori jelensg volt a hellenizmusban, a zsidk
is rtak vlleveleket. Mind Jzusnl, mind Plnl voltak esetek, amikor a vlst
megengedtk, de Jzus csak a szvk kemnysge miatt nem szl eltlen a
vllevelekrl, s Pl is csak korltozott esetekben gondolta a vlst megengedhetnek. Az
azonban tny, hogy e tilts Plnl nem abszolt ltalnos rvny, teht voltak olyan
esetek, amikor sem gondolta eltlhetnek. Ms, szigorbb kvetelmnyrendszer
vonatkozik ht a szolglkra? Stott szerint igen, de ez logikus is, mert a lelkipsztoroknak
szemlyes pldval is ell kell jrniuk171. Bajusz ugyanakkor azt hangslyozza, hogy a
tisztsgviselknek itt is ugyanazon erklcsi kvetelmnyekkel szemben kellett helyt
llniuk, mint a gylekezet tbbi tagjnak, s az eltr elvrsok hangoztatsa inkbb a kora
kzpkori katolikus egyhz clibtushoz vezet aszketikus gyakorlatnak termke172.

168 Stott 1996

169 Stott 1996

170 Prbeszd a zsid Trifnnal c. mvben

171 Stott 1996

172 Bajusz 1959

- 57 -
4. Pl kizrja a megzvegyls utn jrahzasodott lelkszeket, vagyis a successiv
bigmit Ez az rtelmezs rszint arra pt hogy az szvetsgi papoknak sem volt
szabad zvegyeket elvennik (4Mz 21,14; Ez 44,22). A gondolat Tertullianus aszkzise
nyomn terjedt el az egyhzban, aki szerint zvegyen jranslni olyan, mint jra ignyt
tartani arra, mit Isten egyszer mr elvett. A grg-keleti egyhzban mig ez az rtelmezs a
legelterjedtebb.

5. Pl kizrja a htlensggel vdolhatkat Ezen rtelmezs szerint a


lelkipsztornak feddhetetlen erklcs, hzastrshoz hsges embernek kell lennie, aki
hzassga mellett mssal nem tart fenn nemi kapcsolatot. Vagyis itt nem a vls vagy a
nem vls a krds, hanem a hzassg szentsge s kizrlagossga. Ez illik a legjobban a
szvegkrnyezetbe is. Aki ugyanis fegyelmet tant, legyen maga is fegyelmezett.

Mi a fejezet bevezetsben rottakat megismtelve az utols rtelmezst


valljuk, vagyis azt, hogy a pspkkel kapcsolatban a psztori levelekben elssorban a
hzaslet feddhetetlensgnek kvetelmnye jelenik meg.

2.3.3. A diaknus
A szemlyekkel szemben tmasztott kvetelmnyek alapjn a diaknusi tiszt br
a profn vilgban a felszolglkat rtettk alatta ugyanolyan fontos volt a
gylekezetekben, mint a pspk vagy presbiter. Pl magt is nevezi az gret
diakonosznak (Ef 3,7), illetve Timteusra is hasznlja a Krisztus diakonosza szt (1Tim
4,6). Ezrt nem tudjuk elfogadni azt az rtelmezst, miszerint a psztori levelek
diaknusokra vonatkoz lersai a hziszolgkra vonatkoznnak. Jzus ugyanis feje
tetejre lltotta az embert uralkodsra teremtettnek tart vilgi rtkrendet, amikor azt
mondta: n pedig olyan vagyok ti kzttetek, mint aki szolgl (ho diakonon, Lk 22,27).
Budai is kiemeli, hogy a szolglat keresztyn rtelemben megbecslt feladat volt, hiszen
Krisztus parancsn alapult (Mk 9,35), aki maga is gyakran nevezte kldetst szolglatnak
(Mk 10,45; Jn 13, 1kk)173. Ezrt ugyanolyan komolysggal s tisztessggel kellett vgezni
ezt a feladatot is, mint a pspk s a presbiter feladatt.

A katolikus rsrtelmezs gy Gnilka fontosnak tartja, hogy a diaknusnak a


pspk utni felsorolsa a diaknusokat hivatali tekintetben a pspkk al rendelte 174.
173 Budai 9/B91/10

174 Gnilka 2007

- 58 -
Hasonlan gondolkodott pl. Albert Schweitzer s a XX. szzad vgn az evangelikl Stott
is, aki szerint is a diaknusok a pspknek vagy a presbitereknek segtettek a
szolglattevsben175. Ezzel szemben azonban ki kell jelentennk, hogy emellett nem szl
ms, mint az, hogy a diaknusrl az 1Tim levl a pspk utn szl. Vlemnynk szerint
az 1Tim levlben a klnbz egyhzi tisztsgek felsorolsa nem a hivatali rend alapjn
trtnik, ezrt meggyzdsnk, hogy a diaknus nem a pspk, hanem a gylekezet
szolglja volt, mg ha adminisztratv vezetknt a pspk koordinlta is ezt a munkt.

2.3.3.1. Feladatai

A diaknusok szmra szabott felttelek kztt igen kevs olyat tallunk, ami
pontosan behatroln ezt a feladatkrt176. Ezrt kicsit nagyobb ltszggel kell
megvizsglnunk a diaknusi szolglat mibenltt, az egsz jszvetsg kontextusn. Ezt
vizsglva azt ltjuk, hogy a diaknusok szolglata ms volt a jeruzslemi sgylekezetben
s ms a pognykeresztyn gylekezetekben. A jeruzslemi gylekezetben f feladatuk az
asztal krli szolglat volt, a pognykeresztyn gylekezetekben ez a feladat ltalnos
szeretetszolglatt vlt s f tevkenysge a szegnygondozs s a szeretetszolglat volt 177.
A diaknussal szemben tmasztott kvetelmnyek alapjn gy vljk, hogy a diaknus
kezelhette a szegnygondozshoz s szeretetszolglathoz elengedhetetlenl szksges
gylekezeti pnztrt is (1Tim 3,8).

Klvin korban voltak, akik a diaknusi tisztet mint a presbiteri szolglat


elszobjt magyarztk (az egyhzban gyakran elfordult, hogy diaknusokat
presbiterr vlasztottak), ezt az 1Tim 3,13-mal indokolva. Klvin ezekkel az
rtelmezsekkel szemben gy vlte, hogy a diaknusi szolglat nem alacsonyabb rend a
presbiternl, s ebben a szolglatban a megbecsls nem a magasabb llsra val emelst,
a presbiterr val kinevezst jelenti178. Magunk is gy gondoljuk, hogy mivel az 1Tim
nem hivatali rendbe lltst, hanem egyenrang hivatali s szolglati terletek felsorolst
s szemlyi elvrsokat tartalmaz a diaknusi tiszt nmagban rtelmezend, nem pedig
a presbiteri tisztsg elszobjaknt.

175 Stott 1996

176 Ridderbos 1966, Psztor 1978

177 Bolyki 1970

178 Klvin 2012

- 59 -
2.3.3.2. A szemllyel kapcsolatos elvrsok

A diaknussal szemben tmasztott szemlyi kvetelmnyek tekintetben elszr


is azt kell leszgeznnk, hogy a tisztsg betltsnek feltteleit a gylekezetek
hozzvetleg azonos krben hatroztk meg, mint a pspki tiszt esetben (tbbek kztt
ezt is fontos rvnek tartjuk annak indokolsra, hogy a diaknusi tiszt mirt nem volt sem a
pspk al rendelt alacsonyabb rend szolglat, sem a presbiteri megbzats elszobja).
Azt is fontos jlag hangslyoznunk, hogy ezek a kvetelmnyek a gylekezeti tagokkal
szemben is rvnyesek voltak csak pp nem ilyen nyltan kimondva , valamint hogy
ezek szoros sszhangot mutattak a kor hellenista filozfira pl etikjval.

A tisztsg elltsrl szlva a szentr jelents energit fektet a szemlyes


tisztessg, kikezdhetetlensg hangslyozsba. Abba, hogy csak azok lehessenek
diaknusok, akiknek becsletessge kzismert179. Ez hasonlan, mint a pspk
esetben a gylekezet kls megtlse szempontjbl volt fontos kvetelmny,
mgpedig olyannyira, hogy a jellteket a gylekezetben szolglatba llts eltt meg kellett
vizsglni. A diaknusok esetben felsorolt ngy els erny (tiszteletre mlt, nem ktszn,
nem iszkos, nem haszonles) elgg ismert volt nmagban is180, br megfigyelend,
hogy ezek kzl hrom is negatv mdon van megfogalmazva, mintha felttte volna a
fejt nhny gylekezetben ezzel ellenttes viselkeds is. Ezrt itt elssorban azokkal a
tulajdonsgokkal foglalkozunk csak, amelyek valamilyen szempontbl kln teolgiai
kvetkeztets levonsra alkalmasak.

A hit titka s a tiszta lelkiismeret: Isten akarata az, hogy a diaknusok a hit
titkban kpzettek legyenek mg akkor is, ha megfigyelhet, hogy a diaknusoknl a
szemlyi kvetelmnyek kzl hinyoznak a tantsra val alkalmassgra vonatkozk,
teht a diaknusok felteheten nem tartoztak a gylekezet tanti kz, ket a gylekezet
inkbb szocilis elvrsok teljestsre tekintette alkalmasnak. Az 1. sz. mellkletben az
1Tim 3,9 fordtsa kapcsn megjegyeztk, hogy a magyar fordtsok azt az rzetet keltik,
mintha lettek volna olyan diaknusok is, akikben a hit titka nem volt meg. Ezzel
szemben azt kell hangslyoznunk, hogy a grg szveg a hit birtoklst magtl rtetd
termszetessggel tulajdontja a diaknusnak, s csak a tiszta lelkiismeretet kapcsolja
hozz egyfajta mdhatrozknt mint felttelt.
179 Klvin 2012

180 Klvin 2012

- 60 -
Nem a mrtktelen borivs rabja: Megfigyelhet, hogy itt a grg szveg
ms kifejezst hasznl ( nem a sok bornak odasznt), mint a
pspk esetben (), holott a cl felteheten legalbbis hasonl volt. A diaknusok
esetben olvashat szveg azonban mg tttelesen sem rtelmezhet az absztinencia
melletti killsknt. A diaknusok szolglatuk kzben sok olyan hzban megfordulhattak,
ahol szvesen lttk s borral knltk ket, gy klnsen fontos volt szmukra a
mrtkletessg181. Ugyanakkor a diaknus a teljes tartzkodssal a vendgeket fogad
hzat s annak gazdjt megsrthette volna, gy inkbb a fggsg kialakulstl, a
mrtktelensgtl v itt az apostol Ez a szably teht br a pspkhz hasonlan a kls
megtls is igen fontos momentumknt jelenik meg benne alapveten egy gyakorlatias
szably.

2.3.4. A nk szolglata a gylekezetben


A kommentrok eltrnek abban, hogy az 1Tim 3,11 vers a diaknusok felesgrl,
avagy a ni diaknusokrl (diakonisszkrl) szl. A kzvetlen szvegkrnyezet taln az
elbbit tmogatn, de a literlis rtelmezs s az, hogy a pspkk felesgrl sincs sz, az
utbbi fel hajlik. Ugyancsak ezt az rtelmezst tmogatja az a tny is, hogy az 1Tim 3,8
versben a szentr a hasonlkppen () szval egy j tisztsg taglalsba kezd, s
a 11. versben az s az asszonyok hasonlkppen mondatrszben ugyanezt a szt
hasznlja, teht retorikailag egyrtelmbb rtelmezs, hogy az asszonyok itt egy j
tisztsgre, a diakonisszra utal. Mi ehhez egy j rvet tennnk hozz: a versben megjelenik
egy j (sem a pspknl, sem a diaknusnl nem emltett) kvetelmny, a mindenben val
hsg kvetelmnye, mely arra enged kvetkeztetni, hogy ezekre az asszonyokra a
gylekezet rbzott valamit (javakat, feladatot) s a rjuk bzott javakkal kapcsolatos
hsget vrja el tlk, nem csupn a hzastrsi hsget, mely egybknt nyilvnvalan
gyszintn elvrs volt nemcsak a diakonisszkkal, hanem a gylekezet valamennyi
frjezett asszonyval kapcsolatban.

A nk szolglata a hagyomnyos pli levelek szerint is gyakorlat volt a


gylekezetben: A Rm 16,1-ben Fbt az apostol mint az egyhz diaknust mutatja be.
A nk imdkozsa s a prftlsa is emltsre kerl az 1Kor 11,5 versben. Az 1Kor 12-
ben a Llek ajndkainak hasznlattl nincsenek a nk eltiltva. s ha mg tgabbra

181 Budai 9/B91/10

- 61 -
tekerjk vizsglatunk ltszgt, azt kell lssuk, hogy a nk ugyangy elhvst kaptak a
Llek ajndkainak bemutatsra, mint a frfiak (Gal 5,22-23), s hogy rjuk is ugyangy
rvnyes a misszii parancs, a tanskods Krisztusrl, mint a frfiakra (Mt 28,18-20; 1Pt
3,15). Az teht, hogy az 1Tim 3,11 verse a diakonisszkrl szlna, teolgiai rvekkel nem
cfolhat s a szvegkrnyezet alapjn is lehetsges rtelmezs.

A nk szolglata all azonban a tants az 1Tim levlben kivtelt kpez. Ennek


indoklsban az apostol egyrtelm: a frfi teremtetett elszr, a n pedig megcsalatott.
Vagyis ne tantson a megcsalatott n frfit. Ez egyrtelm Klvin szerint is, s a
hagyomnyos protestns rsrtelmezs egsze szerint is. Ridderbos pldul leszgezi,
hogy br a megvltsban nincs klnbsg frfi s n kztt, a kzssg Krisztusban nem
trli el azt a termszetes klnbsget, amit Isten a teremtsben frfi s n kztt tett, s
gyszintn nem eliminlja a frfi vezet szerept182, teht nla mr a tants egyfajta
vezeti szereppel is sszekapcsoldik.

Ezzel egytt a modern szakirodalom elkpzelsei a nk tanti/psztori


szolglatval kapcsolatban 3 f irnyvonalra oszthatk183: Az els irny azt vallja, hogy a
psztori levelek dnten adott helyzetre s adott tvtantsok ellen rdtak, gy azok
rvnyessge nem ltalnos. Ezek kzl kln megemltend Psztor Jnos
gondolatmenete, aki szerint az 1Tim 2,9-15 egy sajtosan ks judaista gondolatmenetre
pl szakasz, melynek keletkezse annak tudhat be, hogy a gylekezetekben a
gnosztikus tvtantsokat vall s gyorsan nvekv szm asszonyok gyakran
feminista gondolatok s trekvsek szszliv vltak184.

A msodik irny azt hangslyozza, hogy Pl egy olyan teolgiai elvet alkalmaz,
mely a frfiak s nk szerept klnbz mdon hatrozza meg. E nzet szerint nem a
klnleges helyzet indokolta a nk tantstl val eltiltst, hanem egy ltalnosabb
teolgiai elv, a frfi elsknt val teremtse s az Istentl szrmaz hzirend, melyben a
frfi kveti Krisztust, a n pedig a frfit, s ezt a rendet a mai napig rvnyesnek kell
tekintennk.

A harmadik irny szerint (mely dnten a feminista teolgia sajtja) Pl valban


teolgiai elveket alkalmazott, azonban azok kora hagyomnybl szrmaztak s szinte
182 Ridderbos 1966

183 Carson-Moo 1992

184 Psztor 1978. 276.o.

- 62 -
elvaktotta Plt a korabeli trsadalom ltalnos frfi s ni szereprl alkotott kpe, vagyis
nemcsak hogy rvnytelennek kell tekinteni a psztori levelekben szerepl tiltsokat,
hanem mint a nket elnyom elkpzelseket kzdeni is kell ellenk (v.. Psztor J.
gondolataival).

2.3.5. Az zvegyek tisztsg?


Az zvegyekkel kapcsolatban a psztori levelekbl azt tudhatjuk meg, hogy a
gylekezetek nyilvntartottk ket, hogy f tevkenysgk az imdsg volt, s hogy
feltehetleg a gylekezet anyagi gondjaira voltak bzva. Ezzel kapcsolatban az els
krds, mirt tartja fontosnak az apostol az zvegyeken bell vagy pp velk szemben
egy valban zvegyek kategria bevezetst. Vajon voltak a gylekezetben, akik
ideiglenesen megzvegylve a gylekezet gondoskodst lveztk, kzben pedig csapong
letet ltek, majd jra meghzasodtak?

Klvin rja le, hogy ezek a valban zvegy asszonyok amennyiben


gyermektelenek is voltak az egyhznak szenteltk magukat, lemondva minden csaldi
gondrl185. A sz etimolgija az elhagyott, megfosztott szavakat hangslyozza.
Az ilyen zvegyek folyamatosan a knyrgssel foglalkoztak, ezrt tarthattak ignyt az
egyhz tmogatsra s segtsgre. A 60 ves als korhatr magyarzata is azzal fgghet
ssze, hogy mivel az egyhz gondjaira bzattak, ill volt, hogy ertlen idsek legyenek, s
hogy mr ne legyenek alkalmasak jabb hzassgra. Ezrt is bztatja az apostol a fiatalabb
zvegyeket a regisztrci helyett inkbb az jrahzasodsra.

A katolikus Gnilka abbl is indul ki, hogy a gylekezetekben volt intzmnyestett


zvegyi rend, ez azonban nem hivatali, hanem ellt intzmny volt, az abba felvett
zvegyek pedig jogosultak voltak bizonyos elltsra186. Gnilka ugyanakkor br
felttelesen s krd hangsllyal, de az zvegyek rendjben a keresztyn rendi letnek
(az apcasgnak) elzmnyt ltta187. Hasonlkpp gondolkodott Bolyki s Psztor is, akik
mindketten a ni diakontus gyakorlatt vltk az zvegyek szolglata mgtt (l. az elz
fejezetet) 188.

185 Klvin 2012

186 Gnilka 2007

187 Gnilka 2007

188 Bolyki 1970, Psztor 1978

- 63 -
2.4. Az ordinci krdse s a kzrttel
A kzrttellel kapcsolatban elszr azt kell ltni, hogy ez a cselekmny
vlasztotta el a tisztsgeket a szolglatoktl. Szolglata ugyanis valamennyi hvnek van a
gylekezetben, tisztsge azonban nem189. A presbitereket, pspkket, diaknusokat s
zvegyeket is vlasztottk. A psztori levelek azonban nem adnak pontos utastst az
ordinci lefolytatshoz. Megfigyelhet, hogy az apostol egyfajta rendtarts adsa helyett
Timteust is sajt ordincijra emlkezteti az 1Tim 4,14 s a 2Tim 1,6 versekben.

Magyarzatot ignyel, hogy Timteus beiktatsa Pl apostol, vagy a vnek


kzrttele ltal trtnt meg. 1Tim 4,14 szerint ugyanis a vnek, mg 2Tim 1,6 szerint Pl
apostol kzrttele volt a beiktats aktusa. Npszer magyarzat, hogy az 1Tim hozza a
hivatalos vltozatot, 2Tim-ben pedig Pl szemlyes magyarzatt a beiktatsra, vagyis
azt hangslyozza, hogy a vnek kzrttele is tle ered s r vezethet vissza. Ez a
magyarzat a kzrttel trtnetisge all azonban kihzza a talajt, mert clja csupn annak
demonstrlsa, hogy a kzrttel aktusa s ezltal az apostoli folytonossg szemlyesen Pl
apostolig nylik vissza. Ha azonban valban csak ennek igazolsa cljbl szlettek a
psztori levelek emltett versei, akkor nincs akadlya akr annak sem, hogy az azokban
lert esemnyeket brki fikcinak minstse, hiszen nem a trtnetisgben, hanem a
dogmatikban gykerezik. Ezrt ha el is fogadjuk a magyarzat es felt, azt nem tudjuk,
hogy ennek egyetlen clja a kzrttel Pl apostolig val visszavezethetsgnek igazolsa
lett volna.

Megfigyelend, hogy az 1Tim 5,22 vers az elsietett kzrttel s a msik ember


bneiben val kzskds kztt kapcsolatot teremt. Klvin szerint azrt, mert aki a
szablytalan ellptetssel egyetrt, maga is ugyanabba a bnbe esik, mint azok, akik ezt
kezdemnyeztk190. A vers azonban nem a szablytalan, hanem az elsietett, kellen t nem
gondolt kzrttelrl szl, ezrt vlemnynk szerint inkbb arra a veszlyre hvja fel a
figyelmet, hogy a kellen vgig nem gondolt ordincival is felelssget vllal a kezt
rtev szemly a beiktatottjrt.

Az Institutioban Klvin gy magyarzza a kzrttelt, hogy azrt alkalmaztk,


hogy magval a testmozdulattal jelezzk, hogy azt, akire kezket rhelyeztk, Istennek

189 Bolyki 1970

190 Klvin 2012

- 64 -
ajnljk s mintegy neki mutatjk be191. A kzrttel nla Timteus esetben nem a
vlaszts, hanem a beiktats aktusa. Ugyanakkor a kzrttel kizrlag beiktatsra val
hasznlatt Klvin is tagadta, hiszen sokan voltak, akikkel a Llek kegyelmi ajndkait
kzrttel tjn kzltk, mgsem iktattk be ket ksbb sem psztornak. Klvin ktsgbe
vonja azt is, hogy a kzrttelt mindenki alkalmazta, szerinte csak egy a jelenlevk kzl,
de felhatalmazottknt, mindenki nevben192.

A kzrttellel kapcsolatos legfontosabb krds a mai napig az, hogy milyen


viszonyban van a kls jel a kegyelmi ajndkkal. Klnsen jelents krds ez annak
fnyben, hogy a 2Tim 1,6 vers kzvetlen kapcsolatot teremt a kls jel s a karizma
kztt a szcskval. A hagyomnyos reformtus magyarzat szerint ez nem azt jelenti,
hogy a kegyelem a kzrttel ltal szllt volna Timteusra, hanem inkbb csak
megkettzte, illetve jobban kidombortotta azt, ami Timteusnak Isten kegyelmbl
korbban is megvolt193. A kzrttel ltal kapott ajndkot ugyanis el lehetett hanyagolni
(1Tim 4,14), de fel is lehetett sztani (2Tim 1,6)194. Bultmann szerint azonban aki a
psztori leveleket egyrtelmen a msodik szzadra keltezi, s a Didachval, Hermsz
Psztorval, illetve az 1Clem levelekkel egy sorban emlti a llek a psztori levelek
egyhzban mr a tisztsghez kttt, s ennek a tisztsgnek kzlse trtnik a kzrttellel.
Vagyis nla a kzrttel mr inkbb hivatali aktus. Ebben az aktusban azonban szerinte is
mg a szabadon mkd Llek hatsa rvnyesl abban, hogy a kzrttel eltt a
gylekezetben prftai hangok szlalnak meg195.

Klvin ApCsel 6,6 magyarzata kapcsn megjegyzi, hogy a kzrttelnek legyen


br egy a szp renddel megegyez szertarts nmagban nincs hatsa vagy ereje, mert az
egyedl Isten Lelktl fgg. Ezrt kiemelten fontosnak tartja a kzrttel kapcsn az
imdsgot196. ApCsel 13,3 kapcsn pedig alhzza, hogy ez a szoks a trvny rgi
szoksaknt el volt terjedve a zsidk kztt, az apostolok pedig tbb ms, hasznos
szokssal egytt megtartottk. Bolyki ugyanitt a kzrttellel prhuzamos imdsg s a

191 Klvin 1995, 718.o.

192 Klvin 2012

193 Klvin 2012

194 Bolyki 1970, 86.o.

195 Bultmann 1953

196 Klvin 2010

- 65 -
tisztsgvisel engedelmessgnek szerept emeli ki, melyek nlkl a kzrttel nmagban
nem sokat r197.

2.5. Az apostoli folytonossg (successio) krdse


Az apostoli successio nhny magyarz szerint a psztori levelekben mr az
igny szintjn megjelenik: a levelek szerint Pl egyenesen az rtl vette az evangliumot
(1Tim 1,11kk), ezt rbzta Timteusra (1Tim 1,18a), mgpedig abbl a clbl, hogy azt
Timteus megrizze, s az arra alkalmas s felhatalmazott embereknek tovbb is adja
(2Tim 2,2). Az apostoli folytonossgot ezzel egytt is csak az ordincival s a
kzrttellel egytt trgyalhatjuk.

Az apostoli successioval kapcsolatban a legfontosabb krds, hogy amennyiben


van apostoli folytonossg, akkor mi ennek a folytonossgnak az alapja: az apostoli tants,
vagy az apostoli hivatal (belertve az ezzel kapcsolatos jogkrket). E krdsben lesen
elvlik egymstl a katolikus s a protestns rsrtelmezs: a katolikus Gnilka szerint
egyrtelmen az apostoli hatalom, vagyis a hivatali karizma tovbbadsrl van sz a
kzrttelben198. Alhzza, hogy a hivatali karizmt Isten adja, az egy egyedl Tle
szrmaz kegyelmi ajndk. Az apostoli tantst ugyanakkor inkbb embertl tanult s
emberi mdon kzvettett kpessgben ltja, ami viszont a tants folytonossgban
rkldik (a kzrtteltl fggetlenl), gy a successioban vgs soron egy olyan
kettssget lt, melyhez a kzrttel a hivatali karizma tadsban kapcsoldik199.

Psztor s vele szinte a teljes protestns bibliakutati kzssg ugyanakkor gy


ltja, hogy az apostoli successioban nem a szemlyi-jogi folytonossg az elsdleges,
hanem a Llek munkja az Egyhz tantsnak megrzsben s tovbbadsban 200. A
protestns llspont szerint a folytonossgban a tants folytonossga az elsdleges (hiszen
2Tim 4,2 szerint a Timteusnak tadott megbzs elssorban az igehirdetsre vonatkozik),
nem pedig a hivatali hatalom. A pspkk szemlyi-jogi folytonossga, vagyis a katolikus
rtelmezs szerinti apostoli successio sem a psztori levelek, sem az jszvetsg egsze
alapjn nem igazolhat.

197 Bolyki 1970

198 Gnilka 2007

199 Gnilka 2007

200 Psztor 1978

- 66 -
3. A pspki tisztsg kiemelkedse a korai egyhzban

A korai egyhz fejldsnek trtnete vilgosan mutatja, hogy a psztori


levelekben emltett episzkoposzok pspkk az els vszzadokban az egyhz
kiemelten fontos tisztsgviseliv vltak. Bultmann szerint ez a felemelkeds elssorban
annak ksznhet, hogy az ige helyett a skramentumok vltak a az egyhzat konstitul
tnyezv, gy az azokat kiszolgltat pspkk vltak a kultusz tnyeziv 201. Ha ugyanis
a gylekezetek komolyan vettk Pl apostol parancst az egyhzban uralkod rendrl
(1Kor 14,40), akkor csakhamar ki kellett jellni azokat a szemlyeket is, akik erre a rendre
felgyelnek.

3.1. Rmai Kelemen s kora


Rmai Kelemen 1 levelet hagyott rnk (a 2Clem minden valsznsg szerint nem
tle szrmazik), melyet a korinthusi gylekezetnek rt az I. sz. vgn. A levl szerint a
presbiterek a gylekezet vezeti, s kzlk az istentiszteleten szolglk az episzkoposzok
s a diaknusok202. Ez a gylekezeti kp itt mg kompatibilis a psztori levelekben
szerepl tisztsgek azon rtelmezsvel is, amely nem a monoepiszkoptus
megerstsnek szndkt sejti a levelek mgtt, hanem a hagyomnyosabb, a Fil 1,1-
hez kzelebbi gylekezeti rendtartst. A levllel hozzvetleg azonos idben keletkezett
Didach s a Hermsz Psztora iratok is gylekezetenknt tbb episzkoposzrl tudnak203.

3.2. Ignatius
Antikhiai Ignatius (110 krl) a szmirnaiakhoz rt levelben foglalkozott a
pspki tiszttel. E levlben tallkozunk elszr az episzkoposz szval megvltozott
rtelemben: mg Ignatius eltt a pspk a helyi gylekezet vezetit jelentette, itt elszr
egyszemlyi vezetjeknt rja le Ignatius204. Levelben az episzkoposz ll a gylekezet
ln, a pspki kollgiumrl mr nem tudunk. Az episzkoposz mellett van a presbiteri
kollgium s a diaknusok is, de mr alrendelt szerepben, hiszen az episzkoposz a
gylekezet adminisztratv s kultikus vezetje egy szemlyben. Levelnek VIII. szakasza
201 Bultmann 1953

202 Bolyki 1970

203 Bolyki 1970

204 Bndy 2008

- 67 -
szerint gy kvesse mindenki a pspkt, amiknt Jzus is kvette az Atyt. Ugyancsak
Igantiustl tudjuk azt is, hogy hallnak idejn (szinte valamennyi levelt a
mrtromsghoz vezet utazsa kzben rta) Antikhiban s Szmirnban mr e
monarchikus episzkoptus alapjn mkdtt a gylekezet, a hrmas szolglati renddel
(pspk, presbiter, diaknus)205.

A pspkk a II. szzad derekn mr nemcsak egy helyi gylekezet, hanem mr


egy tartomny gylekezetei felett brtak rendelkezssel. Ahogy a sokszn igehirdetsi
formk (krgma, paradzisz, prfteia, euangelion, katechzis, paraklzis, stb.) az
katolikus igaz tan hirdetsv szrkltek, gy zsugorodott ssze az apostolok, prftk,
tantk, evanglistk szles igehirdeti kara az egyre fontosabb vl pspk
szemlyre206. Ezzel egytt az egyhz nrtelmezse is vltozott: a kultuszt szablyoz
rend egyre inkbb a kultusz hatst garantl rendd vlt, s gy ajtt nyitott a papi rend
elklnlsnek a laikusoktl207.

3.3. Irenaeus
Irenaeus (180 krl), Lyon pspke f mvben, az Adversus Haereses cmen
ismert munkban adott az egyhz szervezetrl kpet.

Az episzkoposz Irenaeus korban mr nem elssorban az evanglium hirdetje,


hanem a kegyelem kzvettje s az ldozat bemutatja volt vagyis a sz szvetsgi
rtelmben vett pap. Csak ltala lehet Istenhez jutni. Irenaeus a pspkben ltta az apostoli
tradci megtestestjt. Bolyki lersa szerint a sorrend: Isten Krisztus apostolok
pspk egyb tisztviselk np. Itt mr nem egyetlenegy a Kzbenjr. 208. E
korban mr ltalnosan is apostoli successioval hivatalba lltott, monarchikus
episzkoptusrl beszlhetnk. Az episzkoposz az ldozat elvgzje volt, a kzvett Isten
s ember kztt. Felgyelte a gylekezetek lett, a tbbi egyhzi szolgl tevkenysgt,
volt az igaz tants rzje. Az egyhz pedig egyre inkbb kiemelkedett a profn vilgbl,
s vlt egyre inkbb dvintzmnny.

205 Psztor 1978

206 Bolyki 1970, 86.o.

207 Bultmann 1953

208 Bolyki 1970, 86.o.

- 68 -
3.4. Cyprianus
Cyprianus egyhzatya (258 krl) idejn az egyhzat kls s bels nehzsgek
egyarnt terheltk: az egyhz mr tl volt az els szakadsokon, s Decius
keresztynldzsei is folyamatos teherknt nehezedtek r. Az ldztetsekben sok
keresztyn megtrt s megtagadta a hitt, m azok vgeztvel ezen lapsik kzl sokan
vissza akartak trni az egyhzba. Maga Cyprianus is elrejtztt, de ekzben is megmaradt
a karthagi gylekezet pspknek. Az ldztetsek elmltval a megtrtek
visszafogadsa vlt az egyhz egyik legfontosabb krdsv, mely krdsben maga
Cyprianus is meglehetsen erteljes llspontot kpviselt (a csszrnak ldozatot bemutat
lapsikat csak gynevezett hossz bcs utn, letk vgn kvnta az egyhzba
visszavenni), de voltak mg nla is radiklisabb egyhzi tisztsgviselk, gy Novatianus
rmai presbiter, aki azon az llsponton volt, hogy a hitket megtagadk soha nem
fogadhatk vissza az egyhzba. Cyprianus e nzet kapcsn attl tartva, hogy az a
keresztynsgen bell egy elitista csoport kialakulshoz vezethet szembeszllt
Novatianussal s elrte, hogy a rmai gylekezet kikzstse t.

Ilyen krlmnyek kztt szletett meg a De catholicae ecclesiae unitate (A


katolikus egyhz egysgrl, 251) cm mve, melyben a kialakult helyzetben sokak
szerint ersen tlz vlaszt kvnt adni az egyhz egysgt kvlrl s bellrl egyarnt
feszt ellenttekre. A mben a pspk mint egyszemlyi tant, br s pap jelent meg, aki
egyarnt brja a potestas magisterii, a potestas iurisdictionis s a potestas ordinis hatalmt.
Az egyhzat ennek megfelelen olyan lthat intzmnyknt rta le, amely a pspkk
szemlye kr pl s a pspkk vezetse alatt ll, akik Pter szkben lnek, s
egyttesen kpviselik s megjelentik az egyhz egysgt.

Az egyhz Cyprianusnl mr egyrtelmen dvintzmny, vagyis az egyhzhoz


val tartozs s az egyhz ltal kzvettett kegyelem mr kzvetlen oka az dvssgnek (s
ennek megfelelen ennek hinya a krhozatnak): az egyhzon kvl nincs dvssg
(extra ecclesiam nulla salus) hirdeti. A skramentumok csak az egyhzon bell, az
ordo ltal kiszolgltatva rvnyesek, az egyhz a hv anyja (ahogy Isten az atyja), s ez az
anyai kp sok szempontbl mr Isten atyasgnl is ersebben s hangslyosabban jelenik
meg. Nem lehet annak Isten az atyja, akinek az Egyhz nem anyja szl mvben. Az
egyhz egysgnek megtrse s gy a pspk kritizlsa is nla a legslyosabb

- 69 -
vteknek minslt209. Vagyis Cyprianussal mr elttnk ll az a hierarchikus, monolit
katolikus egyhzszervezet, mely dvintzmnyknt ksbb a kzpkor folyamn gy
jelenik meg, mint ami birtokolja az igaz tants kizrlagossgt, amely dvssg s
krhozat tekintetben egyedlll hatalommal br, s amely a pspkk Ptertl levezetett
apostoli folytonossgra pl. Mr nyoma sincs a Pl ltal nagyra becslt karizmknak,
azok soksznsgnek, a Llek szabad munklkodsnak, a gylekezetnek mint
szeretetkzssgnek, ezek helyt mr a rend s a szablyok vettk t, az egyhzi tants, a
bcs s a mechanikus egyhzfegyelem: vglegesen lerakatott a kzpkor katolikus
egyhznak fundamentuma.

209 Colijn 1996

- 70 -
4. Megllaptsok

Mindezek utn mit mondhatunk a psztori levelekben megtallhat egyhzrl s


annak tisztsgeirl? Elszr is azt kell ltnunk, hogy ezek a gylekezetek egy dnten
hellenista vilgban ltek, egy sokszn, szinkretikus vallsi kzegben, ahol nap mint nap
rintkezhettek a hellenista kultra multikulturlis vallsi forgatagval, s ahol ppen ezrt
a gylekezetek szmra kiemelkeden fontoss vlt nhny dolog. Els soron az, hogy az
apostolok hagyatkt ezen krlmnyek kztt is lehetleg srlsektl s kls vallsi
behatsoktl mentesen, tisztn rizzk meg s adjk tovbb,azt ne szennyezze az ket
krlvev vilgbl szrmaz tvtants, legyen az akr zsid, akr helln gyker.
Msodsoron, hogy kialakuljon s stabilizldjon az a gylekezeti struktra, liturgiai s
egyhzi rend, amely elsegtheti az apostoli tants ilyetn val megrzst s
tovbbadst. Harmadsorban pedig az, hogy a gylekezet trsadalomban elfoglalt helye is
stabilizldjon, az eklzsia integrldjon az t krlvev vilgba lehetleg a vilggal
val eggy vls minl kisebb veszlye mellett.

A psztori levelek egyhzkpe egy olyan gylekezetet mutat be, mely a levelek
keletkezsnek idejn a megllapods, a stabilizlds s az intzmnyesls fzisban
volt. Mr elmltak azok az idk, mikor a Llek szabadsga hatrozta meg a gylekezet
szolglati rendjt s lett. A karizmk soksznsgre s egymsra plsre alapozott
struktra mr tadta a helyt egy intzmnyesl, alkalmassgon s vlasztson alapul
egyhzi rendnek. Az apostoli hagyomny mr egyre kevsb volt l s dinamikus, kezdett
megmerevedni s lettemnny vlni. A Krisztussal val szemlyes kapcsolat helybe az
Egyhzhoz fzd viszony s az Egyhz tantshoz val alkalmazkods lpett. A
szemlyes hit egyre inkbb az Egyhz tantsnak elfogadsv vlt. A radiklis jzusi, s
a pneumatikus pli etika helybe a dnten a helln vilgbl rkezett ltalnos erklcsi
elvek lptek, az egyhz rendje s a szolglk kivlasztsnak kvetelmnyrendszere egyre
inkbb idomult az ltalnos polgri erklcshz. Az sgylekezet mr megtette az els
lpst a katolikus egyhzz vls irnyban.

Az egyhz szervezetre s a tisztsgviselkre vonatkozan elszr is azt kell


megllaptsuk, hogy a psztori levelekben olvashat egyhzi tisztsgek rendszere mg nem
tr el olyan mrtkben a hagyomnyos pli levelek tisztsgeitl, hogy ezt az eltrst a
katolikus egyhzz vls komoly lpseknt rtkeljk. De ez csak magra a struktrra

- 71 -
igaz, mert a tisztsgek mgtt mr ms elhvst, ms felhatalmazst, ms szemlyi
sszetevket s ms feladatokat is tallunk, mint a hagyomnyos pli irodalomban. Azt
mondhatjuk teht, hogy a Fil 1,1 tisztsgei a psztori levelekben tovbb lnek, de jelents
mdosulsokkal s ms elhvsi/kivlasztsi rendszerrel. Klnsen szembetl ez a
klnbsg akkor, ha az sszehasonlts alapjt nem a Fil 1,1 egybknt csak emltleg
lert tisztsgei jelentik, hanem a Rmai levl vagy az els Korinthusi levl egyhzkpe a
szolglatok soksznsgvel. A psztori levelekben a Llek ltal korbban szabadon
elhvott szolglatok mr inkbb hivatali jellegek s az egyhzi rend irnyba hatnak.

A msodik, amit az egyhzi tisztsgviselkkel kapcsolatban megfigyelhetnk,


hogy a psztori levelekben az elbb elmondottak ellenre mg nincs sz egyhzi
hierarchirl. A szolglatok a levelekben egyenrangnak vannak bemutatva. Ha teht az
egyhz fejldst a Llek ltal szabadon kivlasztott s elhvott szolglktl a monolitikus
episzkoptusra pl katolikus egyhzi hierarchia kialakulsig tart vnek tekintjk, akkor
a psztori levelek ennek az vnek valahol az elejn-kzepn, az tmeneti stdiumban
foglalnak helyet. Mr alakul a rend, a hvek mr nem tapasztaljk meg az els
gylekezetekhez hasonl elemi ervel a Llek mkdst, de mg nincs hierarchia, mg
nincs al-flrendeltsg, hanem egyms mellett mkd, egyformn fontos szolglatok
vgzit vlasztjk a gylekezetek a tisztsgekre.

Mgis van egy igen halvny jele az episzkoposz, a pspk felemelkedsnek a


presbiterek krbl. Ez a halvny jel mg csak annyi, hogy a pspkkel kapcsolatban mr
rnak a levelek kln a tisztsgre vonatkoz dicsr jelzt is (1Tim 3,1), mg a presbiterek
elismerse csak a tants szolglatval sszefggsben kerl emltsre (1Tim 5,17),
illetve hogy a pspkrl a levelek egyes szmban beszlnek, mg a presbiterekrl
tbbesben. Nem tudjuk teht maradktalanul elfogadni azt a kutati llspontot, miszerint
a pspk s a presbiter egy s ugyanaz volna, mert vannak mr rnyalatnyi klnbsgek a
kt sz etimolgijn s gykern tlmutatan is, mg ha ezek a klnbsgek nem is oly
jelentsek, hogy egyrtelmen elklnlt tisztsgeket rthetnnk alatta. A kt tiszt
viszonyt hasonlkppen rtelmezzk, mint azt a hagyomnyosan reformtus egyhzi
szablyt, miszerint a gondnok is presbiter, de azrt mgis csak a gylekezet gondnoka,
akire ms, nagyobb teher is hrul, mint a presbitrium tbbi tagjra (s itt is elssorban
adminisztratv teherrl beszlnk). Termszetesen a hasonlat nem teljes, hiszen a psztori
levelek gylekezetben a tants feladata ppen a presbiterek vlln nyugodott, de mgis

- 72 -
pontosabban rja le e kt tisztsg viszonyt, mint akr az a vlekeds, hogy ezek egy s
ugyanazon tisztsget takarnk, akr az, hogy egsz ms tisztsget.

Ugyanakkor a presbiterek kzl sem mindenki vett rszt a tants szolglatban,


amibl arra kvetkeztethetnk, hogy a presbiteri tiszt elssorban megbecslst jelentett s
msodsorban feladatot (e szempontbl a judaista hagyomny vneivel ltunk kapcsolatot).
Aki azonban rszt vett, az a gylekezettl klns megbecslsben s fizetsben is
rszeslt, vagyis a szolglatokrt a gylekezet anyagi ellenszolgltatsban is rszestette
ket. Ez sszefggsben van Pl nmely korbbi levelben lert mondatval is (2Kor 11,9,
Gal 6,6), vagyis felttelezhetjk, hogy a tantk anyagi megbecslse sem a psztori
levelekkel kezddtt.

A psztori levelek a pspkkel s presbiterrel azonos fontossg tisztsgnek


tekintettk a diaknusi tisztet is. Megllapthat ez egyrszt abbl, hogy a diaknussal
kapcsolatos szemlyes kvnalmak felsorolsszeren, kzvetlenl a pspk utn
kvetkeznek, s abbl is, hogy a diaknusok szmra a psztori levelek szinte ugyanazokat
az erklcsi normkat fogalmaztk meg, mint a pspk szmra. Felttelezsnk szerint a
diaknusi tisztsggel kapcsolatos kvnalmak arra is utalnak, hogy a gylekezetekben a
diaknus kezelhette a gylekezet pnztrt, vagy legalbbis annak egy rszt (e felttelezs
egybknt rthet is, ha abbl indulunk ki, hogy a gylekezetek anyagi javait igen nagy
mrtkben a szegnygondozsra, a szeretetszolglatra fordtottk, melynek a diaknus volt
a felelse).

Megltsunk szerint a gylekezetekben mkdtek ni diaknusok, diakonisszk


is, gy az 1Tim 3,11 verset ennek rtelmben rjuk rtelmeztk. Megltsunk alapja a
szakirodalomban ismert rveken tl a versben megemltett mindenben val hsg,
melynek elsdleges rtelmt abban ltjuk, hogy ezekre az asszonyokra a gylekezet
rbzott valamit s nem egyszeren a frjk irnti hsgrl, hanem a rjuk bzottak irnti
hsgrl is szl ez a vers. A nk diakniai, illetve ltalnos gylekezeti szolglata az
sgylekezet ta rsze volt a gylekezeti letnek, gy a vers ilyetn val rtelmezse az
egyhz trtnete alapjn is sszer s elfogadhat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a
tants szolglata a psztori levelek alapjn egyrtelmen a frfi feladata volt, mert az
1Tim 2-ben az asszonyok eltiltsa a tantstl nem id- vagy helyfgg rvek alapjn
trtnt, hanem a Teremtsbl lett levezetve. Ezrt rtkelsnk szerint a psztori levelek

- 73 -
gylekezetben rvnyes szably miszerint a tants a frfiak felelssge a mai napig
rvnyes a keresztyn gylekezetben, br azt is hozz kell tennnk, hogy ez nem akadlya
sem a nk prftai, sem ms egyhzi szolglatnak vagy vallsttelnek.

A gylekezetek nyilvntartottk s anyagilag is tmogattk zvegyeiket. Az


zvegyek tevkenysge az imdsgban val folyamatos kitartsban llt, s br kaptak a
gylekezettl anyagi hozzjrulst, mgsem tartjuk igazolhatnak a psztori levelek
alapjn, hogy ez fizetsg lett volna, kvetkezskpp hogy az zvegy a gylekezet tisztsge
lett volna. A psztori levelek ugyanis csak a 60. v betltsvel ajnljk az zvegyek kz
val felvtelt, a fiatalabbak szmra inkbb az jrahzasodst (vagyis letkor s
kiszolgltatott helyzet, nem pedig alkalmassg alapjn dntenek), amibl arra lehet
kvetkeztetni, hogy az zvegyek tmogatsa inkbb a diaknival sszefgg,
szeretetszolglati aktus volt, mintsem anyagi elismerse szolglatuknak.

A psztori levelekben a kzrttel rtelmezse az egyik olyan komoly jel, mely


mr a korai katolikus egyhz kialakulsnak irnyba mutat. A psztori levelekben ugyanis
a kzrttel mr nemcsak a beiktats s elbocsts aktusa, hanem kzvetlen kapcsolatban
ll az ltala kzvettett kegyelmi ajndkkal is (a 2Tim 1,6 vers kivl plda erre). Vagyis a
karizma kzlse a psztori levelekben mr nem elssorban a Llek munkja ltal trtnik,
hanem s ebben egyet kell rtsnk Bultmannal a kzrttel aktusban valsul meg mg
akkor is, ha egybknt maga a karizma Isten akaratbl mr korbban is az ordinlt
szemlynek Istentl adatott ajndka volt.

A psztori levelek gylekezetei pontosan megfogalmazott s lert etikai


elvrsokkal viseltettek tisztsgviselik irnt. Ezek az elvrsok tbb ponton is egyezst
mutatnak a kor hellenista etikjval, annyira, hogy nem rezzk valtlanul tlznak azt a
megllaptst, miszerint a psztori levelek etikja egyfajta polgri etika lenne. Ugyanakkor
a gylekezetek nemcsak tisztsgviselikkel szemben tmasztottak magas erklcsi
kvetelmnyeket, hanem minden tagjukkal szemben, az etikai lersok ugyanis mindenkire
rvnyesek voltak. A pspk s a diaknus esetben mgis kiemeljk, hogy a gylekezetek
rsos alapon is foglalkoztak e krdssel, s emgtt mr azt a tendencit ltjuk, ami a
gylekezetekrl alkotott kls rtktletekkel van kapcsolatban. Kiemelkeden fontos volt
ugyanis e gylekezeteknek, hogy a kvlllk, a hitetlenek (vagyis a hellenista vilg) ne
talljanak olyan fogst a gylekezeteket kpvisel s gy gyakran szemlyesen is

- 74 -
megjelent tisztsgviseliken, ami a gylekezetre magra is rossz fnyt vet (hiszen k
vlasztottk meg a tisztsgviselt). Ebben teht elssorban misszis clt kell ltnunk,
mgis ott van mgtte az az elvrs, hogy a gylekezetek jobban integrldhassanak az
ket krlvev vilgba. Hogy stabilizldhassnak, hogy elfogadottsgra lelhessenek, hogy
a trsadalomban ne prik, hanem a fld sja legyenek. Ezrt azt kell mondjuk, hogy a
gylekezetekben l s valban sok tekintetben profn gyker etika elsdleges clja a
gylekezetek trsadalmi integrcijnak elsegtse volt.

sszessgben elmondhatjuk, hogy a psztori levelekben tallhat egyhzkp s


egyhzi tisztsgek az els apr, mde jelents lps voltak azon az ton, melynek vgn a
Cyprianusnl megismert katolikus hierarchia ll a monolitikus episzkoptussal, az apostoli
successio hivatali rtelmezsvel s az extra ecclesiam nulla salus elvvel. Mg bell
maradtak az jszvetsgi teolgia hatrain, de a slypontokat mr mshol helyeztk el.
Mg nem tekinthetk katolikus leveleknek, de sok jelt mr viseltk az I. szzad
fordulja krli egyre inkbb katolizld egyhzi rendszernek. Mg riztk az
apostoli hitet s hagyomnyt, de mr csontosabb, merevebb formban, nem a Llek
munkjra, hanem az Egyhzra, mint l, lthat s tevkenyked instrumentumra
alapozva azt. Mgis tantanak bennnket rendre, igazsgra, erklcsre s hitre egyarnt;
gy szlaltatjk meg annak a bizonyos tbbszlam teolginak ezt ez egyedi, mssal
nem sszetveszthet, mgis az jszvetsg harmnijba illeszked szlamt.

- 75 -
5. sszegzs

A dolgozat cljul azt jelltk meg, hogy kpet kapjunk a psztori levelekben
megtallhat egyhzi tisztsgekrl, azok jellemzirl, az ket szolglatba llt
gylekezetek struktrjrl, s kiss tvolabbrl arrl a trtneti s ekkleziolgiai
helyzetrl, melyben a psztori levelek keletkezhettek. Ennek rdekben elszr a psztori
levelek legkorbbi fellelhet kziratait, els idzseiket s az egyes apostoli- s
egyhzatyk knonjaiban val elfordulsukat tekintettk, s megllaptottuk, hogy a
psztori leveleket mr a II. szzad els felben idztk egyhzatyk, valamint hogy
Markinon kvl szinte mindenki kanonikusnak tekintette ket. Megllaptottuk tovbb,
hogy az egyhzban ezeket a leveleket Pl leveleinek tekintettk, valamint hogy ez
kanonizlsukra nzve dnt sllyal brt. Azt is megfigyeltk, hogy ugyanakkor a Pl
apostol leveleit nagy mrtkben s egysgben tartalmaz p46 kziraton (az n. Chester-
Beatty tredken) ezek a levelek nem tallhatk meg. ltalnossgban megllaptottuk,
hogy a psztori levelek teolgijnak legfontosabb motvuma egy tvtants elleni
kzdelem, ugyanakkor az egyhz felptse s szolglata is igen fontos szerepet jtszik
bennk.

Ez utn a psztori levelek trtnetkritikai kutatsai alapjn azok keletkezsnek


lehetsges krlmnyeit vizsgltuk, hangslyozva azt a tnyt, hogy a szerzsg krdse,
illetve a keletkezs krlmnyei s idpontja nemcsak a levelek kanonikussga
szempontjbl lnyeges krdsek, hanem tovbbi vizsgldsunknak is kulcst kpezik,
mivel ez alapjn tudjuk idben s trben behatrolni azt a trtneti helyzetet, melynek
gylekezeti felptst e levelek taglaljk. Megllaptottuk, hogy a F. C. Baur krl
kialakult n. tbingeni iskola nyomn e leveleket a trtnetkritikai hipotzisre ptve
ltalban nem Pltl szrmaz leveleknek tekinti a bibliatudomny. Ugyanakkor azt is
megfigyeltk, hogy a XIX. szzadban kialakult kt vgletes llspont mellett (miszerint:
1./ A levelek Pl rsai, illetve 2./ A levelek msodik szzadi hamistvnyok) a XX. szzadi
kutats jabb, az elzeknl tbb krdsre vlaszt ad hipotziseket is fellltott a levelek
keletkezsvel kapcsolatban. Ilyennek tekintettk az gynevezett titkr-hipotzist s a
tredk-hipotzist is, melynek egy esett redakci-hipotzis nven kln is megvizsgltuk.

Ezek utn megvizsgltuk azokat az rveket, melyeket a tbingeni iskola nyomn a


kritikai kutats e levelek pli szerzsge ellen felhozott. A trtneti rvekkel kezdtk,

- 76 -
melyek lnyeges megllaptsa, hogy a psztori levelek nem, vagy csak jelents
nehzsgek rn illeszthetk be abba a hivatalos pli letrajzba, melynek gerinct a
bibliai Apostolok Cselekedetei knyv s a trtnetkritikai kutatsok alapjn is eredetinek
s Pltl szrmaznak tekintett levelek alkotjk. Ezek utn sorra vettk azokat a
hipotziseket, melyek ksrletet tesznek a psztori levelek trtneti adatai s a hivatalos
letrajz trtneti adatai kztti harmnia megteremtsre. E krben elssorban a Pl
msodik fogsgrl szl hipotziseket, a hispniai misszii trl szl hipotziseket,
illetve az gei-tengeren vgzett s a hivatalos letrajzban nem szerepl misszii
szolglatrl szl hipotziseket ismertettk. Megllaptottuk, hogy egyrszrl valban
alkalmasak arra, hogy a psztori levelek trtneti adatait legalbb az elkpzels szintjn
sszhangba hozzk a hivatalos letrajz adataival, msrszrl azonban tl sok hipotetikus
elemet tartalmaznak ahhoz, hogy minden ktsget kizran igazoltnak tekinthessk ket.

A trtneti rvek utn a nyelvi rvek vizsglatval folytattuk. Itt elszr P. N.


Harrison 1921-es mvnek, A Psztori levelek problmja-nak megllaptsait
tekintettk meg. Harrison nyomn konstatltuk, hogy a psztori levelek egyrszrl a tbbi
pli levltl jelentsen elklnl, sajt szkszlettel s nll kifejezs-kszlettel
rendelkeznek, ugyanakkor azt is megfigyeltk, hogy ennek ellenre j nhny, sajtosan
pli kifejezs mgis elfordul bennk. E problma feloldsra rviden tbb elmletet is
ismertettnk: az els szerint a sajtos pli kifejezsek elfordulsa a pli szerzsg
bizonytka, a szkszlet vltozsa pedig a hagyomnyos pli levelek s a psztori levelek
keletkezse kztt eltelt idvel magyarzhat; az ezzel gykeresen ellenttes msodik
szerint a jelentsen eltr szkszlet annak bizonytka, hogy a levelek hamistvnyok, a
bennk elfordul pli kifejezsek pedig szndkosan, a megtveszts cljval kerltek a
levelekbe. Harmadik tknt megvizsgltunk nhny kztes megoldst is, gymint a
titkr alkalmazst, vagy a tredk-hipotzis megllaptst, mely szerint a pli kifejezsek
egy vagy tbb eredeti pli levlbl szrmaznak, de ksbb az egyhz kiegsztette, illetve
megjegyzsekkel s egyb betoldsokkal ltta el ket. Vgl ismertettnk egy j, a XX.
szzad msodik felben indult kutatsi irnyt, mely a levelekben tallhat bizonyos
stluselemek felhasznlsnak s elfordulsi helynek alapjn ksrli meg a psztori
levelek keletkezsi krlmnyeit mlyebben megrteni.

Megtekintettk azokat a retorikai rveket is, melyeket a pli szerzsg ellen a


XIX. szzadban felhoztak. Ezzel kapcsolatban megllaptottuk, hogy br valban jelents

- 77 -
igazsgokat tartalmaznak teht a psztori levelek retorikai alakzatai is jelentsen eltrnek
a hagyomnyos pli levelek retorikjtl , ezek az igazsgok nem adnak ktsg kvli
bizonytkot a pli szerzsg ellen, mert egyrszt Pl apostol nagyon sokrten s sokszor
az adott helyzethez alkalmazkodva hasznlta a retorikai alakzatokat, msrszt nincs a
birtokunkban olyan kutatsi eredmny, amely egy ilyen sokszn rtor teljes letmvt
vgigkvetve s feldolgozva bizonytkot szolgltathatna arra, hogy az egyes retorikai
elemek felhasznlsa mennyire szemlyes jellemzje egy rsnak.

Megvizsgltuk a psztori levelek pli szerzsg ellenben felhozott ekkleziolgiai


rveket is. Megllaptottuk, hogy egyfell a psztori levelek sajtsgosan ms
egyhzkppel brnak, mint a tbbi pli levl, ennek ellenre mgsem lehet azt mondani,
hogy ez az egyhzkp fejlettebb lenne, mert ehhez egyrszt azt kellene feltteleznnk,
hogy az egyhzak a szervezetlensgbl indultak, msrszt pedig hogy a fejldsk lpsrl
lpsre, a dialektika szablyai szerint trtnt. E kapcsn emltettk azt a vlemnyt is, mely
szerint a psztori levelekbl megismerhet egyhzszervezet nem tr el jelentsen a Filippi-
levl dvzlsben szerepl egyhzszervezettl. Ezzel egytt az egyhzszervezetet rint
rvet is olyannak tekintettk, mely hozzjrulhat a psztori levelek sajtossgainak
mlyebb megismershez.

A pli szerzsg elleni rvek sorban utolsknt a teolgiai rveket vizsgltuk


meg, ezek kzl is kiemelten a gnzissal foglalkozt. Megllaptottuk, hogy egyrszt a
kifejlett keresztyn gnoszticizmus valban a II. szzad msodik felre volt jellemz,
ugyanakkor azt is megfigyeltk, hogy egyrszt a psztori levelekben meglehetsen kevs
sz esik annak a tvtantsnak pontos jellemzirl, melyek ellen a psztori levelek
elsdlegesen rdtak, msrszt pedig a gnzis korai formi mr az els vszzad vgn is
megjelentek az egyhzban, gy nmagban az a tny, hogy a psztori levelekben emltett
tvtants ma a legtbb kutat a keresztyn gnoszticizmus egy (korai) formjval
azonostja nem elgsges rv a levelek ksi (II. szzad msodik felre datlt) keletkezse
mellett, vagyis e tny csupn teolgiailag hatrol s nem izaggikailag.

A szerzsg kapcsn felhozott rvek s ellenrvek utn a szerzsggel kapcsolatos


hipotziseket vizsgltuk meg. Ennek keretben elszr megllaptottuk, hogy a
hagyomnyos pli szerzsg hipotzise csupn az ellene felhozott rvekre val hipotetikus
vlaszokkal igazolhat, pozitv bizonytkai kzl az egyhzi hagyomny tekinthet a

- 78 -
legersebbnek. Msodszor a pszeudonim szerz hipotzisvel szemben fogalmaztunk meg
kritikt, ezzel egytt is elismerve, hogy a hipotzis igen jelents szolglatot tett a psztori
levelek mlyebb megismersnek kutatsa fel: felsznre hozta a psztori levelekkel
kapcsolatos anomlikat s a levelek szerzsgre irnytotta a bibliakutats tekintett.
Megtekintettk a titkri szerzsggel kapcsolatos hipotzist, mellyel kapcsolatban
Richards nyomn kategrikat hatroztunk meg a titkr kzremkdsnek mrtke
alapjn, s megllaptottuk, hogy amennyiben a titkr-hipotzis helytll a psztori
levelek szerzjnek kzremkdst a fellltott kategrik kzl a szerkeszt rja le
legpontosabban. Ennek kapcsn ismertettk azt az elmletet is, mely szerint a psztori
levelek szerzje az evangliumot s az Apostolok Cselekedeteit is jegyz Lukcs lehetett.
Vgl a tredk-hipotzist ismertettk, felsorolva az ezt igazol s erst rveket, majd
megllaptottuk, hogy jelenleg a psztori levelek keletkezst a legtbb kutat e hipotzis
alapjn felttelezi, s ez ad vlaszt a legtbb, psztori levelekkel kapcsolatos krdsre. A
hipotzis kapcsn ismertettk a pli iskolval kapcsolatos elkpzelseket is.

A levelek keletkezsi helyvel s idejvel kapcsolatban a hipotzisek ttekintse


utn vgl megllaptottuk, hogy a psztori levelek magja felteheten az I. szzad vge
eltt keletkezhetett. Hozztettk ugyanakkor, hogy a levelek mai formjukat felteheten
csak nhny vtizeddel ksbb, a II. szzad derekn nyertk el. ttekintettk, hogy a
levelekben milyen kls forrsokat lehet elklnteni, s ezeket Peres nyomn
kategorizltuk is.

A keletkezssel kapcsolatos kutatsi eredmnyek utn a levl cmzettjeit


vizsgltuk meg. Megllaptottuk, hogy a cmzettek behatrolsa nagyban fgg attl, hogy a
levelek keletkezsvel kapcsolatban melyik elmletnek adunk helyt. Ezutn ismertettk a
lehetsges cmzetteket, belertve Timteust, Tituszt, illetve azt az elmletet is, miszerint a
psztori levelek cmzettjei olyan gylekezetek, amelyekben Timteusnak, illetve Titusznak
jelents tekintlye lehetett.

Ezutn megvizsgltuk a levelek rsnak cljt. A feldolgozott szakirodalom e


tmban nagyjbl egysgesnek mutatkozott abban, hogy a psztori levelekben
meglehetsen kevs teolgiai kifejts tallhat, az is elssorban implicit mdon.
Ugyanakkor nagyfok egyezst talltunk a szakirodalomban arra vonatkozlag, hogy az
1Tim s a Tit levelek elsdleges clja egy tvtants elleni kzdelem, s ez a tma igen

- 79 -
fontos a 2Tim levlben is, melyet tbb kutat is Pl egyfajta vgrendeleteknt is
azonostott. Ismertettk tovbb azt az llspontot is, miszerint a levelekben a gylekezeti
let megszervezse s ltalban az alakul Egyhz szmra tmutatsok adsa szintn
kiemelten fontos tma.

Ezutn ttekintettk a hagyomnyos pli levelek s a psztori levelek kztti


teolgiai klnbsgeket. Megllaptottuk, hogy szmos tmban ide rtve elssorban, de
nem kizrlagosan a hit, az egyhz, a lelkiismeret, a tants, a rend, a hit ltali megigazuls
gondolatt a psztori levelek teolgija eltr a hagyomnyosan Plnak tulajdontott
teolgitl. Rszlettesebben is vizsgltuk az ekkleziolgiai eltrseket is, melynek sorn
arra jutottunk, hogy a psztori levelek teolgija e ponton is eltrst mutat: mg a
hagyomnyos pli levelekben az egyhzi szolglatok elssorban az Istentl kapott
karizmk soksznsgre s egymst kiegszt voltra tmaszkodnak, addig a psztori
levelekben mr egy elssorban a kpessgekre, letvitelre, illetve a gylekezet ltali
vlasztsra alapul egyhzi rend s hierarchia tallhat, mely egyes szerzk szerint mr a
kora katolikus egyhz rendje fel mutat.

Ezutn rszletesen is ttekintettk a pspk s a presbiter tisztsgnek lerst, a


tisztsgek vallsi s vilgi elzmnyeit s megvizsgltuk azt a krdst is, hogy a kt
tisztsg a psztori levelek alapjn egy s ugyanaz-e, avagy vannak kzttk eltrsek.
Megllaptottuk, hogy br a szakirodalom e tekintetben mutat eltrseket, a kutatk
jelents rsze egynek tartja a kt tisztsget legalbbis az alkalmassgi kritriumok
tekintetben , abban azonban megoszlanak a vlemnyek, hogy a konkrt feladatkre is
azonos volt-e e kt tisztsget betlt szemlyeknek. Ismertettk az ezzel kapcsolatos
npszer elmleteket, gy azt, hogy a pspk a presbiterek kzl kiemelkedve vlt
vezetjkk, azt, hogy a presbiter nem is tisztsg volt, csupn a gylekezet korban
legidsebbjeit neveztk gy, illetve azt is, mely a kt tisztsget ugyan egynek tekinti, de
ezen bell elklnti a tantsban fradoz s az abban nem fradoz presbitereket.

A ktszeres megbecsls kapcsn megvizsgltuk azt a krdst, hogy a


presbiterek fizetsrt dolgoztak-e a gylekezeteknek, majd az 1Tim 3 fejezet s a Tit 1,5-9
versek alapjn rszletesen is ttekintettk, hogy milyen szemlyi kvetelmnyeket tmaszt
a levelek szerzje a pspk, illetve presbiter irnyban. Megllaptottuk, hogy ezek a
kvetelmnyek jrszt olyanok, melyek a kor ltalnos (hellenista) etikja szerint is

- 80 -
ernynek minslnek, hogy a gylekezetek felteheten nem lltottak magasabb
kvetelmnyeket a pspk vagy presbiter el, mint amilyet az egyszer gylekezeti tagok
el, azt azonban megkveteltk, hogy ez az elljr e kvetelmnyek tekintetben ne
brjon a kvlllk szmra is botrnyos (vagy lthat) hinyossgokkal. Ebbl levontuk
azt a kvetkeztetst, miszerint a psztori levelek keletkezsnek idpontjban a
gylekezetek szmra fontos tnyez volt a kls, nem hv emberek ltali elfogads,
hiszen a gylekezetek mr prbltak beilleszkedni a hellenista trsadalomba.

Ugyangy br rvidebben ttekintettk a diaknus feladatait s a vele szemben


tmasztott szemlyi kvetelmnyeket is, melyekrl megllaptst nyert, hogy nagy
vonalakban megegyeznek a pspkkel vagy presbiterrel (s a gylekezet valamennyi
tagjval) szemben tmasztott kvetelmnyeknek. Ismertettk jeruzslemi s a
pognykeresztyn gylekezetekben szolgl diaknusok feladata kztti klnbsget s a
diaknusok szolglati terletvel s besorolsval kapcsolatos elmleteket is, ezek kzl
kiemelten azt, amely szerint a diaknus mr ebben az idben a pspk al volt rendelve s
t segtette.

A tisztsgek kzl utolsknt megvizsgltuk az zvegyek krdst is.


Megllaptottuk, hogy az zvegyeket a gylekezetek nyilvntartottk, hogy elssorban az
imdkozs volt a szolglatuk, s hogy a gylekezet anyagilag is tmogatta ket. Ezen fell
ismertettk azt a hipotzist is, mely a bejegyzett zvegyek szolglatban mr az apcai
szolglat, illetve a ni diakontus els elzmnyt vlte felfedezni.

A tisztsgekkel kapcsolatban vgl megvizsgltuk az ordinci krdst is. Ezzel


kapcsolatban elszr elvlasztottuk egymstl a tisztsg s a szolglat fogalmt, majd
ttekintettk, hogy mivel magyarzhat az 1Tim 4,14 s a 2Tim 1,6 versek kztti
klnbsg, vagyis hogy az ordinci forrsa Timteus esetben Pl apostol, vagy a vnek
kzrttele volt. Megvizsgltuk a kzrttellel kapcsolatos krdseket, benne a karizma s
a tisztsg sszekapcsolst, illetve a kzrttel fontossgt s hatst, majd kitrtnk az
apostoli folytonossg krdsre is, ahol gykeresen eltr llspontokat talltunk a
katolikus s a protestns rsmagyarzk vlemnye kztt.

A dolgozat utols szakaszban egyfajta exkurzusknt ttekintettk a pspki


tisztsg felemelkedsnek trtnett a psztori levelektl a mr kialakult katolikus
egyhzszervezetig. Megllaptottuk, hogy a tisztsg Rmai Kelemennl mg igen hasonl

- 81 -
a psztori levelekben olvashatkhoz, nhny vtizeddel ksbb viszont Antikhiai
Ignatius levelben mr kiemelkedik a presbiterek kzl. A II. szzad vgn Irenaeus
mve alapjn mr kialakult monoepiszkoptusrl beszlhetnk, vgl Cyprianus
esetben mr elttnk ll a kialakult katolikus egyhzszervezet a monolitikus pspki
hatalommal, az apostoli folytonossggal, a tants pspkhz rendelsvel s az extra
ecclesiam nulla salus elvvel, mely az dvssget az gy kialakult, fldi
dvintzmnyknt mkd egyhzhoz val tartozshoz kapcsolja.

Dolgozatunk vgn megllaptottuk, hogy a psztori levelek olyan egyhzkpet s


olyan tisztsgeket mutatnak be, melyekrl elmondhat, hogy br mg ersen hasonltanak
a Pl apostol tbbi levelbl megismerhet egyhzi szervezethez s tisztsgekhez,
gondolatisgukban mr megjelennek els komolyabb jelei az egyhz intzmnyeslsnek,
a korai katolikus egyhz kialakulsnak. Megllaptottuk, hogy a Pl tbbi levelbl
megismert karizmk a psztori levelek tisztsgeinek betltsnl mr httrbe hzdtak,
tadva helyket a kpessgeknek s a tisztsgnek, vagyis tvolabbrl a kialakul
egyhzi rendnek. Megllaptottuk, hogy a psztori levelek mg nem npszerstik a
monoepiszkoptus intzmnyt, de erre utal jeleket mr szintn tallunk bennk.
Megllaptottuk, hogy a psztori levelekben tallhat szemlyi kvetelmnyek
valsznleg az egyhzi rendtarts rszt kpeztk, s fontos cljuk volt az egyhz
trsadalmi integrcijnak elsegtse.

- 82 -
5. Zhrutnie (SK)

Nami vytenm cieom prce je, aby sme zskali predstavu o cirkevnch
funkcich, uvdzanch v pastorlnych listoch, o ich charaktere, o truktre spoloenstiev,
ktor postavili do sluby svojich predstavench, a s istm odstupom aj o tom historickom a
ekleziologickom pozad v ktorom pastorlne listy vznikli. Preto sme nahliadli najskr do
najstarch dostupnch rukopisov pastorlnych listov, preskmali sme prv citty z nich a
ich objavenie sa v knonoch apotolskch a cirkevnch otcov, a zistili sme, e pastorlne
listy cituj cirkevn otcovia u v prvej polovici II. storoia, a e ich okrem Markina
takmer kad povaoval za kanonick. Zistili sme alej, e v cirkvi boli tieto listy
povaovan za Pavlove listy, a e tento fakt bol rozhodn z hadiska ich zaradenia do
knonu. Zistili sme tie, e na rukopise "p46 (na tzv. fragmente papyrusu Chester-Beatty),
obsahujcom v znanej miere a v celku listy apotola Pavla, sa tieto listy nenachdzaj. Vo
veobecnosti sme zistili, e najdleitejm motvom teolgie pastorlnych listov je boj
proti falonm ueniam, a vemi dleit lohu v nich zohrva zrove aj zriadenie a
sluba cirkvi.

Nsledne sme na zklade historicko-kritickch vskumov vyetrovali mon


okolnosti ich vzniku, s drazom na fakt, e otzka autorstva, respektve okolnosti a doba
vzniku s dleitmi otzkami nielen z hadiska knonickosti, ale tvoria vchodisko aj pre
nae alie skmania, pretoe na zklade nich meme v ase a priestore vymedzi
historick situciu, v rmci ktorej tieto listy popisuj zriadenie spoloenstiev. Zistili sme,
e v stopch tbingenskej koly vytvorenej okolo F. C. Baura, biblick veda tieto listy na
zklade historickokritickej hypotzy vo veobecnosti nepovauje za listy pochdzajce od
Pavla. Zrove sme spozorovali, e popri dvoch extrmnych stanovsk z XIX. storoia
(poda ktorch: 1./ Autorom listov je Pavol, respektve 2./ Listy s falzifikty
pochdzajce z druhho storoia), boli na zklade bdan z XX. storoia vytvoren novie
hypotzy, ktor dvaj odpove na viacero otzok, tkajcich sa vzniku listov. Za tak sa
povauje takzvan hypotza sekretra, a hypotza fragmentov, kde jeden z prpadov sa
uvdza aj pod nzvom hypotza redaknej pravy, ktor sme osobitne preskmali.

Potom preberieme aj argumenty, ktor v stopch tbingenskej koly prina


kritick vskum proti Pavlovmu autorstvu tchto listov. Zaali sme s historickmi
argumentmi, ktorch podstatnm zistenm je, e pastorlne listy nemono, alebo mono

- 83 -
len so znanmi akosami zosladi s oficilnym ivotopisom Pavla, ktorej hlavn os
tvoria biblick kniha Skutky apotolov a listy povaovan aj na zklade
historickokritickch vskumov za Pavlovo dielo. Potom sme zaali prebera hypotzy,
ktor sa pokaj vytvori harmniu medzi historickmi dajmi pastorlnych listov a
historickmi dajmi oficilneho ivotopisu. V tomto kontexte sme sa zmienili v prvom
rade o hypotzach o druhom uvznen Pavla, hypotzach o misijnej ceste v Hispnii, a
hypotzach o misijnej innosti na Egejskom mori, ktor sa v oficilnom ivotopise
neuvdza. Zistili sme, e na jednej strane s sce skutone vhodn na to, aby historick
daje pastorlnych listov aspo na rovni predstavy zosladili s oficilnymi dajmi
ivotopisu, ale na druhej strane obsahuj prli vea hypototetickch prvkov na to, aby sme
ich bez akchkovek pochybnost mohli povaova za potvrden.

Po historickch argumentoch sme pokraovali v skman jazykovch argumentov.


Najskr sme si obhliadli dielo P. N. Harrisona z r. 1921 s nzvom Problm pastorlnych
listov. V nadvznosti na Harrisona sme kontatovali, e pastorlne listy z jednej strany
pouvaj vlastn slovn zsobu a samostatn vrazy, ktor sa v znanej miere odliuj od
ostatnch Pavlovch listov, ale sme zrove spozorovali aj to, e sa v nich napriek tomu
vyskytuje mnoho vrazov typickch pre Pavla. Na vyrieenie tohoto problmu sme uviedli
viacero hypotz: na zklade prvej je vskyt Pavlovch vrazov dkazom Pavlovho
autorstva, na druhej strane zmenu slovnej zsoby mono vysvetli asom, ktor uplynul
medzi vznikom klasickch Pavlovch listov a pastorlnych listov; na zklade druhej, ktor
je v plnom rozpore s predchdzajcou, znane odlin slovn zsoba je dkazom toho, e
listy s falzifikty, a Pavlove vrazy, vyskytujce sa v nich, sa tam dostali schvlne s
podvodnm zmerom. Ako tretie sme preskmali aj niekoko prechodnch rieen, teda
zistenia hypotzy sekretra, alebo hypotzy fragmentov, na zklade ktorej Pavlove vrazy
pochdzaj z jednho alebo dvoch originlnych Pavlovch listov, ale cirkev ich neskr
doplnila, respektve k nim pridala poznmky a in doplnky. A nakoniec sme vysvetlili nov
vskum, ktor zaal v druhej polovici XX. storoia, a ktor sa poka pouitm uritch
tlovch prvkov a na zklade miesta ich vskytu, hlbie pochopi okolnosti vzniku
pastorlnych listov.

Obhliadli sme si aj rtorick argumenty, ktor boli uveden proti Pavlovmu


autorstvu v XIX. storo. V svislosti s tm sme zistili, e sce skutone obsahuj niektor
vznamn pravdiv tvrdenia - teda aj rtorick prvky pastorlnych listov sa v znanej

- 84 -
miere odliuj od rtoriky tradinch Pavlovch listov -, tieto fakty nepotvrdzuj
jednoznane argumenty popierajce Pavlovo autorstvo, pretoe apotol Pavol pouval
rtorick prvky vemi mnohotvrne a prispsobujc sa k danej situcii, a na druhej strane
nemme tak vsledky skman, ktor by dkladne analyzovali cel ivotn dielo takhoto
mnohostrannho renka a vypracovali dkaz na to, e pouvanie jednotlivch rtorickch
prvkov je osobnou charakteristickou vlastnosou danho textu.

Preskmali sme aj ekleziologick argumenty prinesen na potvrdenie hypotz,


popierajcich Pavlovo autorstvo. Zistili sme, e na jednej strane pastorlne listy obsahuj
pecifick ekleziologick predstavu, odliujcu sa od ostatnch Pavlovch listov, napriek
tomu nemono tvrdi, e by tto ekleziologick predstava bola rozvinutejia, pretoe k
tomu by sme museli na jednej strane predpoklada, e cirkevn spoloenstv vychdzali z
neorganizovanosti, a na druhej strane strane sa domnieva, e ich vvoj sa realizoval z
kroku na krok, poda pravidiel dialektiky. V svislosti s tm sme spomenuli aj nzor, na
zklade ktorho organizcia cirkvi, popisovan v pastorlnych listoch, sa v znanej miere
neodliuje od organizcie cirkvi, popisovanej v vodnej asti listu Filipanom. Spolu s tm
sme aj argument, tkajci sa organizcie cirkvi povaovali za tak, ktor me prispie k
hlbiemu spoznaniu svojstiev pastorlnych listov.

Spomedzi argumentov popierajcich Pavlovo autorstvo sme ako posledn


preskmali teologick argumenty, v rmci tchto hlavne argumenty, tkajce sa gnzy.
Zistili sme, e rozvinut kresansk gnosticizmus bol sce skutone typick pre druh
polovicu II. storoia, ale sme spozorovali aj to, e na jednej strane sa v pastorlnych listoch
pomerne mlo hovor o presnch pecifikch falonho uenia, proti ktorm boli
pastorlne listy v prvom rade napsan, a na druhej strane sa ran formy gnosticizmu
objavili v cirkvi u aj na konci prvho storoia, preto samotn fakt, e falon uenie,
uvdzan v pastorlnych listoch v dnenej dobe vina vskumnkov pecifikuje ako
jednu z (ranch) foriem kresanskho gnosticizmu, nie je dostatonm argumentom na
potvrdenie neskorieho vzniku listov (datovanho na druh polovicu II. storoia), preto
tento fakt obmedzuje len z teologickej ale nie z izagogickej strnky.

Po argumentoch a protiargumentoch prinesench v svislosti s autorstvom sme


preskmali hypotzy, tkajce sa autorstva. V tomto kontexte sme najskr zistili, e
klasick hypotzu Pavlovho autorstva mono potvrdi len hypotetickou odpoveou na

- 85 -
argumenty prinesen proti nej, spomedzi pozitvnych dkazov sa zd by najsilnejou
cirkevn tradcia. Ako druh sme sformulovali kritiku proti hypotze pseudonymnho
autora, zrove aj uznvajc, e tto hypotza sa vemi vznamne priinila k hlbiemu
skmaniu spoznvaniu pastorlnych listov: zdraznila anomlie, tkajce sa pastorlnych
listov a pozornos biblickho bdania obrtila na otzku autorstva listov. Preetrili sme
hypotzu, tkajcu sa autorstva sekretra, v svislosti s ktorou sme - v nadvznosti na
Richardsa - vymedzili kategrie na zklade miery spoluprce sekretra, a zistili sme, e -
ak hypotza sekretra obstoj - mieru spoluprce autora pastorlnych listov v rmci
vymedzench kategri najpresnejie popisuje hypotza redaktora. V svislosti s tm
sme vysvetlili aj teriu, na zklade ktorej by autorom pastorlnych listov mohol by Luk,
ktor je zrove autorom evanjelia a Skutkov apotolov. Nakoniec sme popsali hypotzu
fragmentov, vymenvajc argumenty, ktor ju potvrdzuj a podporuj, priom sme zistili,
e momentlne vina skmateov vznik pastorlnych listov vysvetuje na zklade tejto
hypotzy, ktor poskytuje odpovede na najviac otzok, svisiacich s pastorlnymi listami.
V svislosti s hypotzou sme vysvetlili aj predstavy, tkajce sa Pavlovej koly.

V svislosti s miestom a obdobm vzniku listov sme po preskman hypotz


nakoniec zistili, e jadro pastorlnych listov mohlo vznikn pravdepodobne pred koncom
I. storoia. Uviedli sme tie, e listy zskali dnen formu pravdepodobne a o niekoko
desaro, v polovici II. storoia. Preskmali sme, ktor vonkajie zdroje mono v
listoch oddeli, a tieto sme v nadvznosti na Peresa aj kategorizovali.

Po vsledkoch skmania, tkajceho sa vzniku, sme sa zamerali na adrestov


listov. Zistili sme, e vymedzenie adrestov vo vekej miere zvis od toho, ktor teriu
svisiacu so vznikom listov uplatnme. Potom sme opsali monch adrestov, vrtane
Timoteja a Tita, a vysvetlili sme aj teriu, na zklade ktorej s adrestmi pastorlnych
listov tak spoloenstv, v ktorch Timotej, respektve Titus mohli ma znan autoritu.

Potom sme sa zamerali na el pre ktor boli listy napsan. Spracovan odborn
literatra sa v tejto oblasti zdala by jednotnou z toho hadiska, e v pastorlnych listoch sa
nachdza pomerne mlo teologickch vrazov, a aj tie sa objavuj predovetkm
implicitne. Zrove sme pozorovali znan slad v odbornej literatre v svislosti s tm,
e prvoradm elom listov 1Tim a Tit bol boj proti falonm ueniam, a tto tma je
vemi dleit aj v liste 2Tim, ktor viacero skmateov povauje zrove za aksi zvet

- 86 -
Pavla. Vysvetlili sme alej aj stanovisko, poda ktorho je v listoch zorganizovanie ivota
spoloenstiev, a vo veobecnosti poskytovanie intrukci pre vytvrajcu sa Cirkev
dleitou tmou.

Potom sme obhliadli teologick odlinosti medzi klasickmi Pavlovmi listami a


pastorlnymi listami. Zistili sme, e vo viacerch oblastiach - ide predovetkm, ale nie
vlune o mylienky, tkajce sa viery, cirkvi, svedomia, uenia, poriadku, a
ospravodlivenia vierou - sa teolgia pastorlnych listov odliuje od teolgie tradine
pripisovanej Pavlovi. Podrobne sme vyetrili aj ekleziologick rozdiely, v rmci ktorch
sme zistili, e v teolgii pastorlnych listov sa v svisltosti s tmto bodom ukazuje
odlinos: km sa v tradinch Pavlovch listoch cirkevn sluby zameriavaj na
mnohotvrnos chariziem, a na ich vzjomn doplovanie sa, v pastorlnych listoch sa
zobrazuje u kazstvo a hierarchia, zaloen predovetkm na schopnostiach, spsobe
ivota, a vobe v rmci spoloenstva, a v tomto kazstve a hierarchii sa u poda
niektorch autorov naznauj rty hierarchie ranej katolckej cirkvi.

Potom sme si podrobnejie prehliadli popis funkcie biskupa a starieho, skmali


sme aj podobn svetsk a nboensk funkcie, ktor mohli by vchodiskom pre ich vznik,
a analyzovali sme aj otzku, i na zklade pastorlnych listov tieto dve funkcie znamenaj
jednu a t ist, alebo i s medzi nimi nejak rozdiely. Kontatovali sme, e sa sce v
odbornej literatre vyskytuj rozdiely, znan as vedcov povauje tieto dve funkcie za
toton - aspo o sa tka kritri spsobilosti -, nzory sa rozchdzaj v otzke, i sa
zhodoval aj konkrtny okruh psobnost osb vykonvajcich tieto dve funkcie. Popsali
sme v tejto svislosti obbenejie terie, medzi inmi t, poda ktorej sa biskup stal
vedcou osobou tm, e sa spomedzi starch vyzdvihol, potom t, poda ktorej star
nebola funkcia, ale sa takto oznaovali vekove najstar lenovia spoloenstva, respektve
t, poda ktorej sa tieto dve funkcie povauj za jednu a t ist, ale v rmci tchto sa
rozliuj star, ktor sa namhaj pri slove a vyuovan, a t, ktor sa nenamhaj.

V svislosti s dvojnsobnou ctou sme preskmali otzku, i star pracovali


pre spoloenstvo za odplatu, a potom sme si na zklade kapitoly 1Tim 3 a verov Tit 1,5-9
aj podrobnejie prehliadli, ak osobn predpoklady sa poaduj pre vkon funkcie biskupa,
respektve starieho Zistili sme, e tieto predpoklady s vinou tak, ktor povauje za
cnos aj veobecn (helenistick) etika danej doby, a pre spoloenstv pravdepodobne

- 87 -
neboli postaven prsnejie poiadavky pre biskupa, alebo starieho, ne ktor platili aj pre
jednoduchch lenov spoloenstva, ale na druhej strane sa poadovalo, aby predstaven vo
veci tchto poiadaviek nemali nedostatky, ktor by pre cudzie osoby mohli by
pohorujce (alebo zrejm). Na zklade toho sme dospeli k zveru, e v dobe vzniku
pastorlnych listov bol dleitm faktorom pre spoloenstv vonkaj vzhad, a prijatie aj
zo strany neveriacich ud, pretoe spoloenstv sa u pokali zaleni do helenistickej
spolonosti.

Rovnako - ale len v krtkosti - sme preskmali aj lohy diakona, a osobn


predpoklady, vzahujce sa na neho, o ktorch mono kontatova, e sa vo vekej miere
podobaj na tie, ktor sa vzahuj na biskupa, alebo starieho (a na vetkch lenov
spoloenstva). Popsali sme rozdiely medzi lohami diakonov, vykonvajcimi sluby v
jeruzalemskom, a pohansko-kresanskom spoloenstve, ako aj terie o vymedzen oblasti
sluieb diakonov, z tchto hlavne t, na zklade ktorej bol diakon v tomto obdob pridelen
pod biskupa, a pomhal mu.

Spomedzi funkci sme preskmali ako posledn aj otzku, tkajcu sa vdov.


Zistili sme, e vdovy boli evidovan v spoloenstvch, a ich sluba bola zameran v prvom
rade na modlitbu, a e ich spoloenstvo podporovalo aj materilne. Okrem toho sme
vysvetlili aj hypotzu, ktor v slube vykonvanej vdovami objavuje prv znaky sluby
rehonch sestier, respektve enskho diakontu.

V svislosti s funkciami sme preskmali aj otzku, tkajcu sa ordincie. V


svislosti s tm sme najskr oddelili od seba pojmy funkcie a sluby, potom sme si
prehliadli, ako mono vysvetli rozdiel medzi verami 1Tim 4,14 a 2Tim 1,6, alebo i
zdrojom ordincie bolo v prpade Timoteja vkladanie rk apotola Pavla, alebo starch.
Preskmali sme otzky, tkajce sa vkladania rk, v rmci nich spojenie charizmy a
funkcie, respektve vznam a inky vkladania rk, potom sme sa zmienili aj o otzke
apostolskho nstupnctva, v ktorej sme objavil zsadne rozdielne nzory medzi
katolckymi a protestantskmi exegtmi.

V poslednej asti prce - vo forme akejsi odboky - sme si vytvorili prehad o


vzostupe funkcie biskupa od pastorlnych listov a po vytvoren organizciu katolckej
cirkvi. Zistili sme, e tto funkcia sa u Klementa Rmskeho ete vemi podob tej, ktor je
popsan v pastorlnych listoch, ale o niekoko desaro - v liste Ignca Antiochijskho -

- 88 -
sa u vyzdvihuje spomedzi starch. Na konci II. storoia - na zklade diela Ireneja - u
meme hovori o vytvorenom monoepiskopte, a na koniec v prpade Cyprina, u pred
nami stoj vytvoren organizcia katolckej cirkvi s monolitickou biskupskou mocou, s
apostolskm nstupnctvom, s priradenm uenia biskupovi a s princpom extra ecclesiam
nulla salus, ktor spja spasenie s prslunosou k cirkvi, psobiacej ako takto vytvorenej
pozemskej intitcie spsy.

Na konci prce sme zistili, e pastorlne listy nm poskytuj obraz o takej cirkvi,
a takch funkcich, o ktorch mono poveda, e sa sce v znanej miere podobaj na
organizciu cirkvi a na funkcie, s ktormi sa meme oboznmi na zklade ostatnch
Pavlovch listov, v duchu textov mono usudzova o vraznch znakoch vytvrania
intitcie cirkvi, a o vytvoren ranej katolckej cirkvi. Zistili sme, e charizmy, ktor
poznme z ostatnch listov Pavla sa pri vkone funkci poda pastorlnych listov u
dostvaj do pozadia, odovzdvajc miesto schopnostiam a funkcim, teda - hadiac z
istho odstupu - vytvrajcemu sa kazstvu. Zistili sme, e v pastorlnych listoch sa ete
nepodporuje ustanovize monoepiskoptul, ale jej nznaky v nich u meme njs. Zistili
sme, e osobn predpoklady uvdzan v pastorlnych listoch tvorili pravdepodobne sas
cirkevnho poriadku, a ich dleitou lohou bolo podpori spoloensk integrciu cirkvi.

- 89 -
Felhasznlt irodalom

Biblik
1. Biblia Istennek az szvetsgben s jszvetsgben adott kijelentse (magyar
nyelvre fordtotta a Magyar Bibliatancs szvetsgi s jszvetsgi Bibliafordt
Szakbizottsga), Klvin Jnos Kiad, Budapest, 2000, ISBN 9633008174

2. Szent Biblia, azaz Istennek s j Testamentumban foglaltatott egsz Szent rs


(magyar nyelvre fordtotta: Kroli Gspr), Magyar Bibliatrsulat, Budapest, 2008,
ISBN 9789633009338

3. Novum testamentum Graece, 27. revidierte Auflage, 9. korrigierter Druck, Nestle-


Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006, ISBN 9783438051004

Szakirodalom
1. Bajusz, Ferenc, Egy felesg frfi, in: Reformtus Egyhz, 1959, ISSN 0324475X,
331-333

2. Bndy, Gyrgy, Bevezets az jszvetsgbe, Selye Jnos Egyetem, Komrom,


2008, ISBN 9788089234509, 127-139

3. Barrett, Charles Kingsley, The pastoral epistles, Oxford University Press, ISBN
0198261489, 1963

4. Bauckham, Richard, Pseudo-Apostolic letters, In: Journal of Biblical Literature,


vol.107., No. 3., Society of Biblical Literature, 1988, ISSN 19343876, 469-494

5. Baur, Ferdinand Christian, Die Sogenannten Pastoralbriefe Des Apostels Paulus,


Kessinger Publishing (reprint), 2010, ISBN 1120498953

6. Bolyki, Jnos, Egyhzi tisztsgek s egyhzszervezet az jszvetsgben, In.:


Theologiai szemle, 1970, ISSN 01337599, 84-87

7. Budai, Gergely, I-II. Levl Timotheusnak, gpirat, Rday Knyvtr, Budapest,


9/B91/10, vszm nlkl

8. Budai, Gergely, Titus, Filemon, Hber levl, gpirat, Rday Knyvtr, Budapest,
9/B91/11, vszm nlkl

- 90 -
9. Bultmann, Rudolf, Theologie des Neuen Testaments, J. C. B. Mohr, Tbingen,
1948-53 (= Az jszvetsg teolgija, Osiris, Budapest, 2003), ISBN 9633894646,
357-376

10. Campbell, Alastair R., The elders Seniority within Earliest Christianity, Tyndale
Bulletin 44.1., Cambridge, 1993, ISSN 00827118, 183-187

11. Carson, D. A., Moo, Douglas J., An introduction to the New Testament, Zondervan
Publishing, Grand Rapids, Michigan, 1992 (= Bevezets az jszvetsgbe,
Keresztyn Ismeretterjeszt Alaptvny, Budapest, 2007), ISBN 9789639390447,
545-577

12. Chadwick, Henry, The Early Church, Penguin Publishing Group, 1993, ISBN
9780140231991

13. Colijn, Jos, Egyhztrtnelem Eladsok az egyetemes keresztyn egyhz


trtnelmnek krkphez, SRTA, Srospatak, 1996, ISBN 9630466007, 15-17, 48-
49

14. Cserhti, Sndor, Az jszvetsg teolgija, Magyarorszgi Evanglikus Egyhz


Luther Kiadja, Budapest, 2012, ISBN 9789639979659, 179-183

15. Dibelius, Martin, Conzelmann, Hans, The pastoral epistles, Hermeneia, Fortress
PA, 1972, ISBN 0800660021

16. Donelson, Lewis R., Pseudepigraphy and Ethical Argument in the Pastoral
Epistles, Tbingen, 1986, ISBN 9783161490828

17. Ellis, Edward Earle, History and Interpretation in New Testament Perspective,
Brill, Leiden, 2001, ISBN 9004120262, 65-84

18. Gnilka, Joachim, Az jszvetsg teolgija, Szent Istvn Trsulat, Budapest, 2007,
ISBN 9789633618417, 313-329

19. Goppelt, Leonhard, Die apostolische und nachapostolische Zeit, 1962 (= Apostolic
and post-apostolic times, Baker Book House, 1977, ISBN 0801037123)

20. Goppelt, Leonhard, Az jszvetsg teolgija I-II., Reformtus Zsinati Iroda


Sajtosztlya, Budapest, 1992, ISBN 9633005159

- 91 -
21. Guthrie, Donald, The pastoral epistles and the Mind of Paul, The Tyndale Press,
London, 1956, ISBN 0851116027

22. Harnack, Adolf, Die Mission und die Ausbreitung des Christentums in den ersten
drei jahrhunderten, 1902 (= Mission and Expansion of Christianity in the First
Three Centuries, Harper & Row, CCEL, 1972)

23. Harrison, P. N., The Problem of the Pastoral Epistles, Oxford University Pess,
1921

24. Havener, Ivan, Charisms and ordered ministries in the New Testament: an
overview, Valparaiso University, ILS Papers, 1982

25. Herczeg, Pl, A Psztori levelek, In: Pecsuk, Ott (szerk.) Bibliaismereti
kziknyv, Klvin Kiad, Budapest 2008, 615-622

26. Huffman, Carl, Pythagoras, Stanford University, 2014 (on-line, URL:


http://plato.stanford.edu/entries/pythagoras/, elrs: 2016. mrcius 25.)

27. Hunt, Arthur Surridge, Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library,
Manchester, 1911, 10-11

28. Jakab, Attila, Az apostolok utazsai az apokrif cselekedetekben, in.: korportl


(online, elrs: 2016. mrcius 14.)

29. Klvin, Jnos, A keresztyn valls rendszere (Institutio), Reformtus Egyhzi


Knyvtr, Klvin Kiad, Budapest, 1995

30. Klvin, Jnos, A psztori levelek s a Filemonhoz rt levl, Reformtus Egyhzi


Knyvtr, Klvin Kiad, Budapest, 2012, ISBN 9789635582068

31. Klvin, Jnos, Az Apostolok Cselekedetei, Reformtus Egyhzi Knyvtr, Klvin


Kiad, Budapest, 2010, ISBN 9789635581511

32. Kittel, Gerhard, Theologisches Wrterbuch zum Neuen Testament, Kohlhammer


Verlag, Stuttgart, 1964 (= Theological Dictionary of the New Testament, Eerdmans
Publiching Co., Grand Rapids, Michigan, 1995), ISBN 0802823246, II. ktet, 608-
620

- 92 -
33. Krentz, Edgar, Kenneth J. Neumann: The Authenticity of the Pauline Epistles in
the Light of Stylostatistical Analysis (review), in: Journal of Biblical Literature,
Vol. 111., 1992, ISSN 19343876, 550-553

34. Lenkeyn, Semsey Klra, Exegzistl a prdikciig 1. A Timteushoz rt els


levl magyarzata, DRHE, Debrecen, 1988, ISBN 9630193167

35. Lenkeyn, Semsey Klra, Exegzistl a prdikciig 2. A Timteushoz rt


msodik s a Tituszhoz rt levl magyarzata, Debrecen, DRHE, 1990, ISBN
9634002099

36. Literty, Zoltn, Homiletika s retorika, KRE HTK PhD. dolgozat, Budapest,
2009, 24-34.

37. Marshall, I. Howard, The Pastoral Epistles, Bloomsbury T&T Clark, Edinburgh,
2004, ISBN 0567084558

38. Moule, Charles Francis Digby, The Birth of the New Testament, A&C Black,
London, 1962 (on-line vltozat, http://www.katapi.org.uk/BirthOfNT/Intro.html,
elrs: 2016. mrcius 27.)

39. Psztor, Jnos, A gylekezetek lete s az egyhzi szolglat Pl leveleiben, in:


Theologiai Szemle, Budapest, 1978, ISSN 01337599, 272-276

40. Peres, Imre, Forrsok s hagyomnyok a psztori levelekben, In: L. Erdlyi M,


Peres I (szerk.), Gaudium et corona: Tanulmnyktet ThDr. Ing. Takcs Zoltn,
PhD. tiszteletre 80. szletsnapja alkalmbl, Selye Jnos Egyetem, Komrom,
2007, ISBN 8089234194, 149-155

41. Porter, Stanley E., Pauline chronology and the question of pseudonimity of the
pastoral epistles, In.: Stanley E. Porter, Gregory P. Fewster, (Ed.), Paul and
Pseudoepigraphy, Pauline Studies vol.8., Boston, 2013, ISBN 9004258477, 65-88

42. Porter, Stanley E., Pauline Authorship and the Pastoral Epistles: Implications
from Canon, in.: Bulletin for Biblical Research 5, Institute for Biblical Research,
New York, 1995, ISSN 1065-223X

43. Richards, Ernest Randolph, The Secretary in the Letters of Paul, in:
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, volume II/42, J.C.B.
Mohr, Tbingen, 1991, ISBN 3161455754

- 93 -
44. Ridderbos, Herman, Paulus: ontwerp van zijn theologie, Kampen, 1966 (= Paul:
an outline of his theology, Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan,
1997), ISBN 0802844693, 429-486

45. Schnelle, Udo, Theologie den Neuen Testament, Vandenhoeck&Ruprecht,


Gttingen, 2007 (= Theology of the New Testament), ISBN 0801036046, 578-603

46. Schweizer, Eduard, Theologische Einleitung in das Neue Testament, Vanderhoeck


und Ruprecht, Gttingen, 1989 (=Teolgiai bevezets az jszvetsgbe, Klvin
Kiad, Budapest, 2004), ISBN 9633009774, 98-102

47. Somogyi, Alfrd, Egyhzjog, Selye Jnos Egyetem, Komrom, 2015 (gpirat)

48. Stott, John, The Message of 1 Timothy and Titus, Inter-Varsity Press, Leicester,
1996 (= A Timteushoz rt els levl s a Tituszhoz rt levl, Harmat kiad,
Budapest, 2000), ISBN 9639148369

49. Szalai, Andrs, Eretneksg s eretneksgek, Apolgia Kutatkzpont, on-line


kiads (www.apologia.hu, v.4. 2016. mrcius 9.), 2016

50. Thayer, Joseph Henry, A Greek-English lexicon of the New Testament, New York
American Books Co., New York, 1889 (on-line verzi)

51. Varga, Zsigmond, J., jszvetsgi grg-magyar sztr, Magyarorszgi


Reformtus Egyhz Klvin Jnos Kiadja, Budapest, 1996., ISBN 9633006589

52. Wigram, George V., The Englishman's Concordance of the New Testament,
Hendrickson Publishers, Peabody, MA, USA, 1996, ISBN 1565632079

53. Wilson, Steven G., Luke and the Pastoral Epistles, S.P.C.K., London, 1979, ISBN
0281036764

54. Young, Frances, The Theology of the Pastoral Letters, Cambridge University Press,
Cambridge, 1994, ISBN 0521370361

- 94 -
I. sz. mellklet: Relevns versek nyers fordtsa,
megjegyzsekkel

1Tim 3,1-13

(3,1) . , .

Igaz a beszd: ha valaki pspksgre vgyik, j munkt kvn

Az alrendelt tagmondatot kt clhatrozi rtelm genitivusos szerkezet alkotja.


Ezek fordthatk lennnek clhatrozi mellkmondattal is: Aki arra vgyik, hogy pspk
legyen, azt kvnja, hogy j munkja legyen. Az sz a versben feladat
rtelemben fordtand. A levl cmzettje lthatan ismerte ezt a mondst, ezrt tud r Pl
gy hivatkozni, mint igaz a beszd, vagy ahogy az FO fordtja: igaz beszd ez. E
kifejezs n. psztori hapax, a psztori leveleken kvli pli irodalomban nincs r plda.
Aranyszj Szt. Jnos az elz perikpk lezrsaknt rtelmezte, nem a kvetkez
gondolatok bevezetseknt. A vers rdekessge, hogy a kvnsg a pli corpusban tbb
helytt negatv felhangot kap (1Kor 10,6; Gal 5:17), itt azonban pozitv kontextusban
olvashatjuk.

(3,2) , , ,
, , , ,

A pspknek teht feddhetetlennek kell lennie, egy asszony frjnek, jzannak,


mrtkletesnek, szernynek, vendgszeretnek, a tantsban jrtasnak,

A pspk kvnatos tulajdonsgainak rvid felsorolsa kvetkezik. Az


sz fosztkpz utni rsze etimolgiailag az
igbl szrmazik (megragad, megfog, rajtakap), gy taln a legrigorzusabban a
meglehetsen magyartalanul hangz rajtakapatlan-nak, esetleg rajtakaphatatlan-nak
lenne fordthat. A jzan sz a bortl s egyb bdt italoktl val
tartzkodst jelenti, Erasmus ugyanakkor rkd-nek fordtotta. A viszont
inkbb az nuralomra, az egyni vgyak megfkezsre val kpessgre, mrskeltsgre,
megfontoltsgra utal. Itt Krolival egyezen mrtkletes-nek fordtjuk. A sz
a szerny, illedelmes, tisztelettud embert jelli, teht a -nal szemben (ami
kifejezetten bels tulajdonsg) ez ember msik emberrel szembeni viselkedsnek jelzje.

- 95 -
A egyike a csak a psztori levelekben elfordul szavaknak a s a
szavakbl ered, ahol a nemcsak a hzba betr vendget jelent (ez lenne a
magyar vendgszeret sz elsdleges rtelme), hanem olyan embert is, aki (mg) nem
beavatott, aki (mg) ismeret nlkli, kezd a gylekezeti letben s szoksokban, teht
aki mg tanthat s tantsra szorul. Erre reflektl a sz is, mely a tantsra
val alkalmassg, illetve az abban val jrtassg jelzje.

(3,3) , , , ,

nem rszegesnek, nem ktekednek, hanem megrtnek, viszlykerlnek,


kapzsisgtl mentesnek

A felsorols folytatdik. A sz a boroz, rszegesked embert jelli,


ugyanakkor mindenfle mrtktelensget az ivsban ugyanezzel a szval jelltek (teht
nem a tudatllapotra, hanem a mrtktelensgre utal), a (e helyett nhny
pergamen az /kapzsi/ szt hasznlja, felteheten a mondat msodik felben
olvashat ellentteknt, vagy taln a 3.8-ban a diaknusok szmra lltott
ugyanezen kvetelmnyre rmelve) pedig a kteked, verekeds szemly jelzje. Szinte
ellenttknt ll utnuk az jelz, ami magyarra tbbflekpp is fordthat:
kedves, szeld, megrt, igazsgos, empatikus (a szban az igekt s az kp
szavak tallhatk, vagyis egy a ltszaton tlmutat dologra utal). Ezt kt, fosztkpzs
szsszettel kveti: az a viszlykodstl, veszekedstl, versengstl val
mentessget jelzi (a sz alapjn), az pedig az ezst bartsga, az
ezst szeretete (: bart, : ezst), vagyis a kapzsisg, pnzsvrsg alli
mentessget.

(3.4) ,
,

sajt hzt jl vezetnek, gyermekeit minden mltsg ltal engedelmessgben


tartnak

A felsorols itt a pspk hzval s hza npvel foglalkozik. A ige


amit itt vezetsnek fordtunk etimolgija szerint elssorban a jl pldval val elllst
jelenti, mint ahogy a mondat msodik fele is arra utal, hogy gyermekei a pspk mlt
viselkedse j pldval val elljrsa, vagyis mltsga okn engedelmeskednek

- 96 -
neki. Nem az atyai szigor-ra utalnak ezek a szavak, nem is valamifle hatalmi
hierarchira, hanem arra, hogy otthonban, hza npe krben is pldakp legyen a
pspk; olyan ember, aki mintaknt szolglhat krnyezete szmra.

(3.5) ,
;

ha pedig valaki a sajt hzt nem tudja vezetni, hogy fog gondoskodni Isten
egyhzrl?

A sznoki krds egy klasszikus retorikai sszehasonltssal l. Ez felttelezi,


hogy a szerz Isten egyhzt mint Isten hza npt tekinti, ezrt li, hogy a sajt hznpe
fell val gondoskods egyfajta tpusa lenne az Isten egyhzrl val gondoskodsnak. A
megfogalmazs azonban negatv: nem a kpessget, hanem a kptelensget hasonltja
ssze.

(3.6) ,

nem neofita (jonnan megtrt), hogy felfuvalkodvn az tletben ne essk az


rdg krhozatba

A mondat fordtsi nehzsgt az szavak mondattani elhelyezse


jelenti. Ha a participiumhoz kapcsoljuk, akkor arra engedne utalni, hogy az
jonnan megtrt ember mint pspk mikzben tletet alkot felfuvalkodhatna, s ez
ltal eshetne az rdggel azonos megtls al ltalnossgban, mg ha az utna lev
rszekhez kapcsoljuk, akkor a felfuvalkodottsg kapna ltalnos rtelmet (vagyis nem
ktdne az emberi tlkezshez), az tlet pedig egyrtelmen a vgs tlet rtelmt venn
fel. Ez a gyakoribb fordts, klns tekintettel arra, hogy a sz az tletalkotson
tl krhoztatst is jelent, gy ersebb benne a divinits jelentstartalma mint az els
fordtsi esetben volna. A ige egyike azon szavaknak, melyek csak a psztori
levelekben fordulnak el (1Tim 3,6; 1Tim 6,4; 2Tim 3,4). Az
kifejezs fordtsnl a genitivus objectivus s a genitivus subjectivus kztti dnts a
lnyeges krds. Genitivus objectivus esetn a kifejezs az rdgre vonatkoz krhozatos
tletet jelenti, genitivus subjectivus esetn az rdgtl szrmaz, illetve tle jv
krhozatos tletet. A kifejezst a szvegkrnyezet alapjn, s a magyar fordtsokkal
egyezen vlemnynk szerint genitivus objectivusknt kell rtelmezni s fordtani.

- 97 -
(3.7) ,

kell pedig mg, hogy j tansggal brjon a kvlllk rszrl, hogy ne essen
gyalzatba (szgyenbe) s az rdg csapdjba

A mondat mintegy az eddigiek sszefoglalsakpp is felfoghat: a pspk olyan


ember legyen, akirl a kvlllk j vlemnnyel vannak. Itt azonban mr nem arrl van
sz, hogy a gylekezet tagjai el lltson kvetend pldt, hanem arrl, hogy a
gylekezeten kvliek is j vlemnnyel legyenek rla. A trt, illetve olyan csapdt
jelent, amellyel madarakat fogtak, etimolgija szerint pedig a stor-, illetve
csapdalltshoz kthet jelentstartalma van. A kifejezs az elz
vershez hasonlan szintn vlaszts el llt minket a genitivus objectivus s genitivus
subjectivus kztt. Els esetben (gen.obj.) a kifejezs azt a csapdt jelenten, amelybe az
rdg beleesik, msodik esetben azt, amelyet az rdg llt, hogy msok beleessenek. A
kifejezst tekintve hogy egy olyan intsrl van sz, mely a pspkre vonatkozik
genitivus subjectivusknt rtjk s fordtjuk. Az sz jelent szemrehnyst,
gyalzatot, illetve olyan srtett helyzetet, szgyent, melyben az ember szemlyes
reputcija van kihvs el lltva.

(3.8) , , ,
,

A diaknusok hasonlkpp tiszteletremltk (legyenek), ne ktsznek, ne a sok


bornak odaszntak, ne kapzsik

A diaknusokkal szemben tmasztott kvetelmnyek felsorolsa kvetkezik. Az


els kvetelmny nluk is a kvlllk szemszgbl vett elfogadottsg, a
tiszteletremltsg. Az egyenes beszd (a ugyanis elssorban nem ktsznsget,
hanem ketts beszdet jelent) egyben becsletessget jelent. A participium
arra a helyzetre utal, amikor az ember valami mellett egszben elktelezi magt, ezt
fordtottuk odasznt-nak.

(3.9)

a hit titkt tiszta lelkiismerettel brk

- 98 -
A magyar fordtsok tbbnyire gy hozzk ezt a mondatrszt, hogy abban
bizonyos rtelmeben egyenrangnak tekintik a hit titkval val rendelkezst s a tiszta
lelkiismeretet (UFO210.: olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel, ill.
Kroli: kiknl megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel). Az angol nyelv fordtsokban
(pl. English Standard Version, King James Version) hangslyosabb az a nyelvi momentum,
miszerint a tiszta lelkiismeret e versben a hit birtoklsnak mdjt, illetve eszkzt jelenti
(vagyis a -val itt nem trshatrozi, hanem eszkzhatrozi rtelm), s ez a md az,
amire a szentr felttelknt utal, mg kzben felttelezi azt, hogy a hit mr eleve adatott a
gylekezet tagjainak. A magyar fordtsban is kzelebb llna a mondat eredeti rtelmhez
az akikben a hit titka tiszta lelkiismerettel van meg megfogalmazs.

(3.10) ,
.

k is elszr megprbltassanak, utna szolgljanak feddhetetlenek lvn

A ige melynek passzv tbbes imperativusa a


nemcsak megprblst vagy tesztelst jelent, hanem a prba killsa utn a kills
elismerst is (mint ahogyan a magyarban is a kiprblt sz hasonl rtelm). Az
sz etimolgiailag az ige participiumbl fosztkpzvel
szrmaztatva eredetileg inkbb vdolhatatlan-t jelentett.

(3.11) , , , .

Az asszonyok gyszintn tiszteletremltk (legyenek), ne rgalmazk, jzanok,


hek mindenben

A magyar fordtsok itt felesgk (ill. felesgeik - Kroli) fordtst hoz az


asszonyok helyett, holott ehhez egy sz hinyzik a szvegbl. Ugyanakkor a
szvegsszefggs (nevezetesen hogy mind az elz, mind a kvetkez versben a
diaknusokrl van sz, gy nagyon kilgna ez a vers a kontextusbl, ha ltalban csak
asszonyokrl szlna) inkbb valsznsti, hogy itt vagy a ni diakontusrl, vagy valban
a diaknusok felesgeirl van sz. Az angol, nmet fordtsok is megoszlanak a
tekintetben, hogy itt asszonyok-at vagy asszonyaik-at hoznak, illetve a diakonisszkra
rtik ezt a verset. A kvetelmnyek tekintetben egy j elem bukkan fel: a hsg
kvetelmnye.
210 Magyar Bibliatrsulat j Fordts Biblija, 2014

- 99 -
(3.12) ,

A diaknusok legyenek egy asszony frjei, gyermekeiket s hznpket jl


vezetk

A pspkkkel szemben tmasztott kvetelmnyek bukkannak el, mint az egy


felesg s a szemlyes pldaadssal vezets (ezzel kapcsolatban l. a 3.4 vershez rottakat).

(3.13)
.

a jl szolglk pedig j tisztessget szereznek maguknak, s sok bizalmat a


Krisztus Jzusba vetett hitk ltal

A sz lpcsfokot jelent, de ebben az rtelemben fokot, rangot,


megbecslst s tisztessget is. A sz egyfell bizalmat, bizonyossgot,
flelem nlklisget s szabad odafordulst jelent, msfell (amennyiben a szbl
eredeztetjk) szlsra val btorsgot vagy szabadsgot is. A magyar fordtsok is
megoszlanak abban, hogy ezt a szt miknt hozzk: Kroli s Masznyik bizalomknt,
Ravasz, Csia, Czegldy s az UFO pedig a szlsra (hirdetsre) val btorsgknt vagy
szabadsgknt. A kontextus alapjn itt a megbecsltsgbl szrmaz bizalom mellett tettk
le a garast. Ennek megfelelen az szcskt is eszkzhatrozi rtelemben fordtottuk.

1Tim 3,15

, ,
, .

ha pedig ksnk, hogy lssad, hogyan kell Isten hzban forgoldni, amely az
l Isten egyhza, az igazsg oszlopa s alapja

A (hogy) szcska fordtsa okoz nmi problmt. Az rtelme felteheten az,


hogy azrt, hogy, vagyis hogy mindezeket s itt legalbbis a 3. fejezet megelz
verseire utalhat azrt rja a szerz, hogy ezekbl a cmzett megtudja, hogyan kell Isten
hzban forgoldnia. Ennek megfelel az UFO fordtsa is (ezekbl tudd meg), mg
Kroli a sz szerinti rtelemhez kzelebbi megoldst vlaszt (hogy tudd meg). Az

- 100 -
igazsg oszlopa s alapja az ptszetbl vett kifejezsek, mindkett a hz bizonyos
rszeinek megtartsra szolgl. A az plet f erssge, ami lehet alap vagy
tmfal is. Feladata a felptmny falainak stabilizlsa. A pedig (pillr, oszlop) a
tett vagy a fdmet tartja a magasban. A emellett szrat s plct is jelent.

1Tim 4,12-16

(4,12) ,
, , , ,

senki tged ifjsgodrt meg ne vessen, hanem plda legyl a hveknek


beszdben, viselkedsben, szeretetben, hitben, erklcsssgben

Az ints Timteusnak szl, de a pspkkrl rt elvrsok jelennek meg itt is: a


pldaads, amely ltal a gylekezet plhet. A kls megtls fontossgt hzza itt al a
szentr. Fontos megjegyezni, hogy a Timteus korra val utals sejtetni engedi, hogy az
ifjakat a gylekezetek sok esetben nem vettk komolyan, mert nem az alkalmassgukra,
hanem a korukra tekintettek.

(4,13) , ,

Amg megrkezem, szenteld magad a felolvassnak, a buzdtsnak, a


tantsnak

Az jelentheti az rsok nyilvnos felolvasst a zsinaggkban, de


egyszeren olvasst, rtelmezst s tanulmnyozst is. A igrl l. a 3.8 kapcsn
rtakat.

(4,14) ,
.

ne becsld le benned a kegyelmi ajndkokat, melyek prfcik miatt adattak


neked, a vnek kzrttele ltal

A kzrttel psztori levelekben trtn els emltst olvashatjuk a versben. A


szcskt itt miatt-nak fordtottuk, mert felteheten arra utal, hogy a kzrttellel
egyidejleg mr az szvetsgben is olvashatunk prfcikat, illetve ldsokat (pl. Jkb
ldsai a Gen 48-ban, vagy a Num 27-ben Jzsu beiktatsa). A vnek kzrttele itt

- 101 -
bizonnyal azt jelenti, hogy Timteust br Isten hvta el a gylekezet bzta meg s
lltotta szolglatba.

(4,15) , ,

ezekkel foglalkozz, ezekben legyl, hogy az elrehaladsod egyrtelm (legyen)


mindenkinek

A ige valamivel foglalkozst, gyakorlst, elmlyedst, egy tmn val


gondolkodst, tanulmnyozst jelent. A folyamatknt, elrehaladsknt,
nvekedsknt is fordthat. Ismt a kls jegyek, a kls megtls fontossga ltszik e
szavakbl.

(4,16) ,

viselj gondot magadra s a tantsra, maradj meg ezekben, s gy cselekedvn


magad is megmeneklsz, s a te hallgatid is

Az ige figyelem s id szentelst is jelenti valaminek, illetve trdst s


valaki vagy valami mellett val megmaradst is. Az ige megmaradst,
llandsulst jelenti valaminek, illetve egy megkezdett tevkenysg folytatst.

1Tim 5,3-5

(5,3) .

Az zvegyeket a valban zvegyeket tiszteld!

(5,4) ,

.

ha pedig egy zvegyasszonynak gyermekei vagy unoki vannak, tantsk meg


elszr a sajt hzukat kegyesnek (istenflnek) lenni, s a szlknek adott viszonzsra, ez
pedig kedves Isten szne eltt

A kiss nehzkes mondatszerkezet arra utal, hogy az zvegyekrl val


gondoskods amennyiben vannak az gyermekeinek a feladata, s nem elssorban a

- 102 -
gylekezetnek. A mondat utols rsze mind az zvegyekre, mind azok gyermekeire
vonatkozhat. A szlknek adott viszonzs a rluk ids korukban val gondoskodst
jelenti. A felszlts itt magtl rtetden utal vissza az 5. parancsolatra. Az

a hber fordtsa, elssorban a pli corpusban s Lukcsnl tallkozunk


vele gyakran.

(5,5)

aki pedig valban zvegy s egyedl maradt, Istenben bzik, s megmarad a


knyrgsben s az imdsgban jjel s nappal

A ige hasonlan az 1Tim 4,16-ban trgyalt -val a


megmaradst, kitartst, llandsulst jelenti.

1Tim 5,9-12

(5,9) , ,

A hatvan vnl nem fiatalabb zvegy jegyeztessk be, aki egy frfi felesge
(volt)

A vers rdekessge, hogy a sz brmilyen gyakori szavakbl ll is


ssze mindssze ezen az egy helyen szerepel az jtestamentumban.

(5,10) , , ,
, ,
.

j cselekedetek ltal tansttatvn, ha gyermeket nevelt fel, ha idegent fogadott


be, ha szentek lbt megmosta, ha elnyomottaknak segtett, ha minden j cselekedetre
trekedett

Az ige nemcsak trekvst jelent, hanem a valamiben jrst,


valaminek a kvetst is, vagyis az utols tagmondat gy is lenne fordthat, hogy
minden j cselekedetekben jrt, vagy minden j cselekedetet kvetett.

- 103 -
(5,11) ,

a fiatal zvegyeket utastsd el, mert amikor a vgyaik miatt elfordulnak


Krisztustl, hzasodni akarnak

A legnagyobb nehzsget e vers fordtsban a sz okozza. Ez a


sz szintn csak ezen az egy helyen szerepel az jszvetsgben, etimolgija szerint olyan
helyzetet r le, amikor az ember a vgyainak engedve s azokat szolglva li az lett, s ez
az rzki vgy fellkerekedik valamivel vagy valakivel szemben. A
nemcsak fiatalabb zvegyet jelenthet, hanem jonnan megzvegyltet is, itt a fiatal
fordtsi opcit a 9. versben szabott letkorra 60 v val utals adja.

(5,12)

tletk van, mert els hsgket megszegtk

Az nem azt jelenti, hogy birtokoljk ezt az tletet, hanem hogy


tlet alatt vannak. Az UFO rtelmez fordtsa tletet vonnak magukra teht itt
pontos. A sz itt nemcsak hsget, hanem hitet, vagy hsgeskt is jelenthet.

1Tim 5,17-20

(5,17) ,
.

A jl vezet presbiterek ktszeres megbecslsre mltattassanak, klnsen a


szban (igehirdetsben) s a tantsban fradozk.

A sz fordtsrl a 3,4 vers kapcsn rtunk. A sz nemcsak


erklcsi megbecslst jelent, hanem (a /rtkel, szmt/ szbl eredeztetve) rat, djat,
fizetsget, anyagi megbecslst (nem teljesen azonos rtelm azonban a kvetkez versben
olvashat szval, mely munkabrt /vagy akr brt mint bntetst/ jelent). Az
ige rdemknt, beszmttats-knt, mltnak levs-knt is fordthat. A tbbes
passzv imperativust Krolihoz hasonlan igyekeztnk sz szerint fordtani, de az UFO
rdemelnek igje is tkletes vlaszts.

- 104 -
(5,18) ,
.

Mondja pedig az rs: a nyomtat krnek ne ksd be a szjt s mlt a


munks az brre.

Az ige participiuma nemcsak nyomtat-knt, hanem a gabont


kitaposknt is fordthat lenne. A ige rendelkezik elhallgattat, szjat bekt,
szjkosarat rak r rtelemmel is. Az els idzet Deut 25,4-re (amit 1Kor 9,9 is
hivatkozik), a msodik Mt 10,10-re (par.: Lk 10,7) utal. A sz fordtsval
kapcsolatban l. az elz versnl rottakat.

(5,19) ,
.

Presbiter ellen vdat ne fogadj el, kivve ha nem kt vagy hrom tan
(tansgttele) alapjn

A mondatszerkezet miatt itt rtelmez fordts szksges, a tank alapjn


kiegsztend.

(5,20) () ,
.

A vtkezket (pedig) mindenki szne eltt dorgld meg, hogy a tbbiek flni
kezdjenek

A mondat a kontextus alapjn a vtkez presbiterekre vonatkozik, nem minden


vtkezre. Rszint ezt hangslyozza az itt zrjelbe tett (pedig-nek fordtott)
szcska is, mely a NA28 kenyrszvegben (ami 1Tim s 2Tim esetben teljes egszben a

Sinai Kdexre (), mint a legrgebbi forrsra pl) nem szerepel, de az Alexandriai (5. sz.)
s a Claromontanus-kdex (6. sz.), valamint ksbbi gyjtemnyek is tartalmazzk.

1Tim 5,22

- 105 -
A kezeket sietve senkire ne tedd, sem nem kzskdj msok bneiben, magadat
tisztn megtartsd!

A tiszta sz () nem fizikai tisztasgot jelent, hanem ritulis,


ceremonilis tisztasgot, illetve olyan llapotot, melyben az ember sem kls, sem bels
rtelemben nem keveredik a bnnel. Etimolgija alapjn a sz a szent () szval
rokon. rdekessge a versnek, hogy az elsietett kzrttel s a bnkben val
kzssgvllals kztt kapcsolatot teremt.

1Tim 6,11-12

(6,11) , , , ,
, , , .

Te pedig, Isten embere, ezeket elkerld, trekedj pedig az igazsgra,


kegyessgre, hitre, szeretetre, llhatatossgra, szeld lelksgre

A sz nem egyszeren szeldsget jelent (ahogyan pl. Kroli


fordtja). Etimolgija alapjn a (szeld) s a (mely a ,
szavakbl eredeztetve szenvedlyt, szenvedst jelent) szavakbl ll ssze, vagyis sz
szerint taln leginkbb szeld szenvedlyessg-nek lenne fordthat, olyan llapotnak,
melyben a szenvedlyes elktelezettsg prosul a viselkedsbeli szeldsggel. A magyar
nyelvben ennek pontos lefordtsra alkalmas sz nincs. A szeldlelksg - ahogy az
UFO fordtja, s ahogy mi is tettk br hasonl, de jelentstartalma kevesebb
dinamizmust, kevesebb lngot tartalmaz, mint a grg. A sz a fejezetben
megelz (9-10.) versekre utal, melyekben a szentr a pnz, a fldi javak irnti
elktelezettsg, a meggazdagodni akars tkrl r, e vers ezekkel lltja szembe a
felsorolt lelki tulajdonsgokat.

(6,12) , ,
.

Harcold meg a hit j harct, ragadd meg az rk letet, amelyre elhvattl s


megvallotad szp hitvallssal sok tan szne eltt.

A sz szerinti megvallottad a szp (j) hitvallst


meglehetsen magyartalan, helyette az UFO nyomn a szp hitvallssal

- 106 -
formult hasznltuk. Az ige (csakgy, mint az eredetl szolgl
fnv) nemcsak fegyveres harcot, hanem kzdelmet, trekvst, lelki harcot vagy
versengst jelent. Taln literlisabb rtelemmel is lehetne fordtani (kzdd meg a hit j
kzdelmt...). Teolgiai vonatkozssal is br, hogy az sz
imperativusban ll, hiszen ezzel az alakkal a hit vonatkozsban az ember cselekvst
hangslyozza.

2Tim 1,6

,
.

Ez okbl emlkeztetlek tged, hogy gerjeszd fel Isten kegyelmi ajndkt ami
benned van az n kezeimnek rdttele ltal

Az sz amely itt infinitv alakban, s a szval


accusativus cum infinitivus szerkezetben ll, ezrt clhatrozi mellkmondattal
fordtottuk elssorban a tz felsztst vagy gerjesztst jelenti. Teolgiai vonatkozs,
hogy a szcska kzvetlen kapcsolatot teremt Isten kegyelmi ajndka s a kzrttel
kztt.

2Tim 2,2

,
, .

s amit hallottl tlem sok tan kztt, azokat bzd h emberekre, akik kpesek
lesznek msokat is tantani

A sz nemcsak kpes-t jelent, hanem rdemest vagy elgsgest is.


Mindenesetre olyan emberekrl van sz, akikben meglesz a kpessg (rdemessg) arra,
hogy msokat is tantsanak, illetve erre a feladatra elgsges tudssal/kompetencival
brjanak. Az UFO a vers els felnek fordtsakor a bzd h emberekre fordulatot add t
megbzhat embereknek-kel fordtja, ebben (a fordtsban) Kroli
nmileg pontosabb.

- 107 -
2Tim 2,15

, ,
.

Igyekezz Isten eltt elfogadottknt megllni, szgyent nem vall munksknt, az


igazsg beszdt helyesen hasogatknt

A mondat els fele okoz nmi fordtsi nehzsget (nem vletlen, hogy Kroli s
az UFO is mskpp fordtja, de az angol s nmet fordtsok is igen jelents eltrseket
mutatnak). Ha literlisan fordtjuk, az igyekezz magadat kiprbltknt Istennek
ellltani formult kapjuk, ami felttlenl rtelmezsre szorul. A nyelvtani rtelme ennek
a szsszettelnek, hogy gy megjelenni (elllni) Isten eltt, hogy az embert Isten mint
olyat, aki killt egy prbt elfogadja (elismeri) s jvhagyja (a ige fordtsi
lehetsgeivel kapcsolatban l. az 1Tim 3,10-hez rottakat). Ugyanakkor a mondatszerkezet
alapjn mindebben az ember a cselekv, aki ezt a jvhagyst taln kiharcolja (kirdemli),
vagy az taln mr eleve adottnak felttelezhet. Az UFO itt kiprblt emberknt
szavakat fordt, Kroli a becsletesen szval, mdhatrozs szerkezettel.

Figyelmet rdemel mg az ige, mely etimolgiailag az


(helyes mdon) s a szavakbl ll el s ebben az sszettelben az
jszvetsgben ez az egyetlen elfordulsa. A sz egyenes vonal mentn trtn
vgst, hastst, elvlasztst jelent, teht Kroli fordtsa (helyesen hasogatni az igazsg
beszdt) kifejezetten pontos fordtsa a szsszettelnek.

2Tim 2,24-26

(2,24) ,
,

Az r szolgjnak nem civakodnia kell, hanem mindenkihez kedvesnek,


tantsra alkalmasnak, trelmesnek lenni,

Nhny kdexben az helyett szerepel, amely a kedves helyett


a gyermeki, esetleg durvbb rtelemben az infantilis, tanulatlan fordtsi
lehetsgeket adn (v.: 1Thessz 2,7). A civakodni helyett a fordthat
veszekedni, viszlykodni rtelemmel is.

- 108 -
(2,25) ,

az ellenszeglket szeldsgben nevelnek, htha valaha megadja nekik az Isten


a megtrst az igazsg megismersbe

Az az igazsg megismerse ebben a formban a psztori


leveleken kvl (ha a Jn 8,32 nyelvtanilag klnbz formjt nem tekintjk) csak egy
alkalommal, a Zsid 10,26-ban szerepel, mg a psztori levelekben 4-szer (ebbl 2Tim-ben
2 alkalommal).

(2,26) ,

s feleszmljenek az rdg csapdjbl, foglyul ejtetvn ltala abba az


akaratba

Az ige feleszml helyett felocsdik-knt is fordthat, ahogy az


UFO s Kroli is teszi. A sz olyan helyzetet jell, amikor valakinek elveszts utn
visszatrnek a kognitv s szenzitv kpessgei (klnsen a hallsa). A
az 1Tim 3,7 vershez hasonlan vlaszts el lltja a fordtt a genitivus objectivus
s genitivus subjectivus kztt, itt a hivatkozott verssel egyezen genitivus
subiectivusknt rtelmeztk s fordtottuk, vagyis olyan csapdt rtnk alatta, melyet az
rdg lltott, s nem pedig olyat, melyet az rdgnek lltottak.

Fordtsi s rtelmezsi nehzsget okoz a msodik tagmondat is, ugyanis nem


vilgos, hogy kire vonatkozik a ` sz. Vonatkozhat ugyanis Istenre aki az
elz vers szerint a megtrst adja s vonatkozhat az rdgre is, akinek a csapdjbl
ezek az ellenszeglk feleszmlnek. A kt fordts kt klnbz rtelmezsi lehetsghez
is vezet. Ha Istenre vonatkozik, akkor a vers rtelme az, hogy az ellenszeglk a
megtrs hatsra az rdg csapdjbl kiszabadulva Isten akaratnak teljestiv
vlnak. Ez esetben a foglyul ejtets idpontja a megtrs Isten ltali megadsa. Ha pedig az
rdgre vonatkozik, akkor a foglyul ejtets egy korbbi idpontban trtnt, a megtrs
ppen ezt a helyzetet sznteti meg, ezrt a foglyul ejtetsnek a jelenben mr nincs
relevancija. Kroli az els rtelmezst vlasztotta, az UFO a msodikat.

- 109 -
Tit 1,5-9

(1,5) ,
,

Ez okbl hagytalak tged Krtn, hogy a htramaradottat rendbe tedd, s


bellts vrosonknt presbitereket, ahogy n neked elrendeltem.

A htramaradott-knt fordtott sz (a ige semlegesnem,


tbbes akkuzatv participiuma) olyan htrahagyott, elhagyott dolgokat jelent, amikkel nem
foglalkoztak, vagy amik mg figyelmet ignyelnek. Ez okbl az UFO elintzetlenl
maradt gyek rtelmez fordtsa pontos. Kroli itt az eredeti szveghez jobban
ragaszkodva htramaradt dolgok-at fordt.

(1,6) , , ,

ha valaki feddhetetlen, egy asszony embere, hv gyermekekkel rendelkez, nem


a kicsapongs s fegyelmezetlensg vdja alatt

A presbiterekkel kapcsolatos jabb elvrsok sora veszi kezdett e versben. Az


sz fordtsval kapcsolatban l. az 1Tim 3,10-nl rottakat. rdekessg, hogy
ott a feddhetetlensg (vdolhatatlansg) a diaknusokkal kapcsolatban jelent meg
kvetelmnyknt, itt ugyanez a presbiterekre nzve mondja ki a szentr.

Nem teljesen egyrtelm, hogy az utols tagmondat kire vonatkozik. Vonatkozhat


a presbiterre magra, illetve a gyermekeire is. Ha a presbiterre vonatkozik, akkor az
engedetlensg az Isten irnti engedetlensget jelenti (s akkor ez esetben a presbiter bne
az engedetlensg maga), ha pedig a gyermekeire gy rtelmezi szinte minden fordts
akkor az engedetlensg a szl irnti engedetlensget jelenti (s ez esetben a presbiter bne
gyermekeinek helytelen nevelse volna). Mindkt esetben olyan elvrsrl van sz, amely
eddig nem jelent meg a psztori levelekben (az 1Tim 3,4 is csak engedelmessgben
nevelt/tartott gyermekekrl beszl, vagyis a pldamutatsrl, a gyermekek hitrl vagy
viselkedsrl nem).

(1,7) , ,
, , ,

- 110 -
Kell pedig a pspknek feddhetetlennek lennie mint Isten sfra, nem
nknyesnek, nem indulatosnak, nem rszegesnek, nem ktekednek, nem kapzsinak.

Az sz fordtsval kapcsolatban l. az 1Tim 3,10-nl s az elz


versnl rottakat. Az sz nemcsak sfrt (jszgigazgatt), hanem inast vagy
megbzottat is jelenthet, mindenesetre olyan szemlyt, akire valamit rbztak. Az
sznak ez az egyetlen elfordulsa az jszvetsgben. A , a
s az szavak is csak a psztori levelekben fordulnak el (elbbi
kett 1Tim 3,3-ban s itt, utbbi 1Tim 3,8-ban s itt). A vers egyik teolgiai
kvetkeztetsre is alkalmas tulajdonsga, hogy br a megelz versekben a presbiter
kvnatos tulajdonsgait taglalja itt az szt hasznlja. Msik rdekessg, hogy
a feddhetetlensg kimondsa utn egybl egy negatv lista kvetkezik, annak felsorolsa,
hogy milyen ne legyen a pspk.

(1,8) , , , , ,

hanem vendgszeretnek, a jt szeretnek, mrtkletesnek, igazsgosnak,


kegyesnek, fegyelmezettnek

A negatv utn a pozitv listt talljuk meg, a pspkkel szembeni pozitv


elvrsokat. A sz csak a psztori levelek szkincst gyaraptja, 1Tim 3,2
mellett Tit-ban fordul el 3 alkalommal. Az sz egyetlen elfordulsa ebben a
versben van. Az UFO nmegtartztat-nak fordtja. A sz olyan embert jelent, aki
nuralommal/nfegyelemmel rendelkezik, ellenrzssel br sajt cselekedetei felett, tud
magnak hatrt szabni. Kroli maga trtet fordtsa ehhez kzelebb llnak tnik, mi
ennl mg pontosabbnak gondoltuk a fegyelmezett szt.

(1,9) ,

magt a tants szerint val, h beszdhez tartnak, hogy kpes legyen az


egszsges tantssal vigasztalni s az ellentmondkat megfeddni

Az els tagmondatban a kerlhetne a utn is,


gy taln egyrtelmbb lenne a mondatszerkezet. A sz is csupn egyszer
fordul el a psztori leveleken kvl (a Rm 12,7-ben), jelzs szerkezetben alkalmazva
azonban mr kifejezetten a psztori levelekre jellemz fordulat.

- 111 -