ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ

Υ Χ Ο Σ 30
Τ Ε

ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. Ε.Α.Α.Κ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του κεφαλαίου σελ. 3

2. Ο κόσμος της εργασίας στο στόχαστρο σελ. 5

3. Πόσο μακριά είναι ο πόλεμος άραγε; σελ. 7

4. Πολεοδομία. Μηχανισμός της εξουσίας ή υπηρέτης σελ. 10
του ανθρώπου;

5. Σκέψεις για τον ελεύθερο χώρο σελ. 13

6. Το ιδεολόγημα της «εθνικής ενότητας» σελ. 15
στο σήμερα

7. 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση σελ. 18
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του κεφαλαίου
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου καθώς η κρίση την εγκατάσταση των μπάρων στο μετρό - αλλά και
βαθαίνει συνεχώς, η κυβέρνηση (όπως και όλες οι εντός των ιδρυμάτων δίνονται υπέρογκα ποσά σε
προηγούμενες) μετατοπίζει το κόστος της κρίσης, ερευνητικά - τα ΑΕΙ-ΤΕΙ υπολειτουργούν. Η εκάστοτε
χτυπώντας ακόμα περισσότερο τα ήδη πληττόμενα κυβέρνηση, με πρόσχημα την ανάγκη να βρεθούν
στρώματα. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι πάντα λύσεις στα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί,
από τους πρώτους που αναδιαμορφώνεται ώστε δίνει χώρο για την είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου
κάθε πτυχή του πανεπιστημίου να ευθυγραμμίζεται στο πανεπιστήμιο. Ήδη σε πολλά ιδρύματα οι
στις ανάγκες του συστήματος. Αυτό συμβαίνει και επιχειρήσεις παίζουν ρόλο στη εκπαιδευτική
τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πανεπιστήμιο διαδικασία, βάζοντας τους δικούς τους όρους
όπου, σε συνδυασμό με την ηττοπάθεια του κόσμου στα προγράμματα σπουδών και γενικότερα
και κυρίως της νεολαίας, πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση της γνώσης και ολόκληρου
μεταρρυθμίσεις-τομή για το μέλλον της εκπαίδευσης, του αντικειμένου. Αν και πολλοί εντός και εκτός
οι οποίες μόνο θετικά αποτελέσματα δε φέρουν.
Κάποια από τα βασικά στοιχεία τα οποία βιώνουμε
καθημερινά είναι τα εξής:
• μείωση εισακτέων κατά 50%. Ήδη, όσο η
κρίση «χτυπάει» όλο και περισσότερες οικογένειες,
το οικονομικό βάρος για την είσοδο των μαθητών
στο πανεπιστήμιο γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο. Η
ανακοίνωση της συνόδου πρυτάνεων για μείωση
των εισακτέων στο μισό από τους σημερινούς,
αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο για την δυνατότητα
σπουδών για όλους. Οι ταξικοί φραγμοί σκληραίνουν
αφού τα πανεπιστήμια θα υποδέχονται μόνο όσους του πανεπιστημίου (βλέπε ΔΑΠ) έρχονται να μας
είναι οικονομικά «δυνατοί» να ανταποκριθούν στις ενημερώσουν πως η ιδιωτική πρωτοβουλία θα
οικονομικές ανάγκες των σπουδών (φροντιστήρια, αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσής μας και
μετεγκατάσταση σε νέες πόλεις κατοικίας κλπ). θα μας μετατρέψει σε πανεπιστήμια δυτικού τύπου,
• Υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Τα η πραγματικότητα το διαψεύδει. Η παρουσία των
χρήματα που δίνει το κράτος στα πανεπιστημιακά επιχειρήσεων εντός των σχολών προφανώς και δεν
ιδρύματα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες είναι ανιδιοτελής, αφού αναζητούν νέους τρόπους
φοιτητών-εργαζομένων. Την ώρα που δίνονται 1,2 κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα
δις σε πολεμικούς εξοπλισμούς και 94 εκατ. για με τα παραπάνω, πριν λίγο καιρό ο καθηγητής
Γραβάνης από το πανεπιστήμιο Κρήτης δήλωσε ότι
το πρόβλημα της κρατικής υποχρηματοδότησης θα
λυθεί με τέλος εγγραφής 400 ευρώ ανά φοιτητή,
δηλαδή την μετακύληση των εξόδων στις πλάτες των
φοιτητών , που ενισχύει ακόμα περισσότερο την
λογική «πανεπιστήμιο για λίγους και εκλεκτούς»…
• έρευνα υπό τις κατευθύνσεις του κεφαλαίου.
Το πανεπιστήμιο, με άμεσους και έμμεσους τρόπους,
αποκτά ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ειδικά στο
Πολυτεχνείο, όπου η εφαρμοσμένη έρευνα κυριαρχεί,
το κεφάλαιο αναζήτα νέα μονοπάτια κερδοφορίας
τόσο μέσω των προπτυχιακών σπουδών όσο και των
μεταπτυχιακών. Καταφέρνει να επεκτείνεται σε νέα
γνωσιακά πεδία, που διαφορετικά είτε δε θα είχε
εύκολη πρόσβαση είτε θα είχαν μεγάλο κόστος, και να
«αναβιώνει» το σύστημα αξιοποιώντας την γνώση

3
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
που δημιουργείται εντός του πανεπιστημίου και πανεπιστήμιο. Η θεώρησή μας ότι αποτελεί κανονική
εκμεταλλευόμενο την , κατά βάση, τζάμπα εργασία εργασία επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της
φοιτητών που συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Οι σχολής μας, αφού το αποτέλεσμα της πρακτικής-
επιχειρήσεις, που τρίβουν τα χέρια τους για τα κέρδη εργασίας κάθε φοιτητή, δηλαδή το τοπογραφικό
που έρχονται μέσω της έρευνας, αντιμετωπίζουν διάγραμμα της περιοχής που πραγματοποιούνται
τους φοιτητές με τις ίδιες σχέσεις εργασίας που θα οι μεγάλες γεωδαιτικές ασκήσεις, είναι άμεσα
συναντήσουν και έξω από το πανεπιστήμιο, είτε αξιοποιήσιμο από τον δήμο. Η λογική ότι η πρακτική
ως μηχανικοί είτε όχι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι είναι άσκηση είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη
ένα κομμάτι της παραγωγής, απαραίτητο για την εκπαιδευτική διαδικασία δίνει χώρο σε τρίτους να
μεγιστοποίηση των κερδών του κεφαλαίου, αλλά παράγουν κέρδος στις πλάτες κακοπληρωμένων
ταυτόχρονα αδιάφορο ως προς τα οικονομικά και φοιτητών. Ο καπιταλισμός, επιθυμώντας την υποταγή
κοινωνικά του οφέλη. του ατόμου στα γρανάζια της δουλειάς έφερε και τη
• αλλαγές προγραμμάτων σπουδών. διάσπαση θεωρίας και πράξης με στόχο
Στην πλειοψηφία των σχολών του ΕΜΠ το την αλλοτρίωση και εκμετάλλευση του
τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει συζήτηση ατόμου.
για αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Είναι φανερό ότι η νεολαία έρχεται
Η αλλαγή του στη σχολή μας, όπως και αντιμέτωπη με μια συνολική επίθεση
ο τίτλος σπουδών που προβλέπεται να σε όλες τις πτυχές της ζωής της. Για να
αλλάξει το φθινόπωρο του 2017, γίνεται μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την
με κύρια δικαιολογία τον εκσυγχρονισμό επίθεση πρέπει να παλέψουμε μαζί ώστε να
του προγράμματος ώστε να οδηγήσει κερδίσουμε όλοι. Πρέπει να πάμε κόντρα στις
στην στενότερη σύνδεση του με την λογικές του συμβιβασμού και της υποταγής και
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, δίνεται να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν χάνουμε τα
ιδιαίτερο βάρος στο αντικείμενο της πάντα η μόνη ρεαλιστική προοπτική είναι να τα
Γεωπληροφορικής το οποίο αποτελεί διεκδικήσουμε όλα. Να αναζωπυρώσουμε κάθε
το αντικείμενο-αιχμή για το επάγγελμα συλλογική διαδικασία, όπου ο καθένας από εμάς
του Τοπογράφου στο σήμερα και τομή μπορεί να συμμετέχει, να προβληματίζεται και εν
για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι ο τέλει να ψηλαφίζει τις λύσεις των προβλημάτων μας
χαρακτήρας της σχολής και των γνώσεων που δίνει που θα κοιτούν κατάματα τον πραγματικό εχθρό, τον
στους αποφοίτους της αναπροσαρμόζεται ανάλογα ίδιο τον καπιταλισμό που τα γεννά. Να παλέψουμε
με το «τι πουλάει περισσότερο» στην αγορά εργασίας ώστε οι σπουδές μας να πάψουν να αποτελούν
πρέπει οπωσδήποτε να μας προειδοποιεί για κάτι: εισιτήριο για μια ζωή στην εργασιακή περιπλάνηση,
ότι το μέλλον των αποφοίτων είναι μια διαρκής την επισφάλεια, την ανεργία, αλλά τον χώρο που θα
επανακατάρτιση με σεμινάρια, μεταπτυχιακά, διαμορφώνουν πολυεπίπεδα τον άνθρωπο, θα τον
διδακτορικά ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο απελευθερώνουν, θα τον χειραφετούν. Ήρθε η ώρα
εκάστοτε αντικείμενο που εκείνη την συγκεκριμένη να βάλουμε τέλος στο πανεπιστήμιο των αναγκών
χρονική στιγμή θα ταιριάζει με το τι θέλει η αγορά του κεφαλαίου και να χτίσουμε εκείνο των δικών
εργασίας, άρα χάνει την συνολική εποπτεία του μας αναγκών. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε και να
αντικειμένου και κρατάει μόνο το μερίδιο της διεκδικήσουμε…
γνώσης που του «χρειάζεται». Αυτή η κατάσταση
προετοιμάζει τους φοιτητές για το φτηνό εργατικό • Δημόσια και δωρεάν παιδεία για
δυναμικού που αναζητά κάθε εργοδότης. Άρα όλους!
καταλαβαίνουμε ότι οι αλλαγές των προγραμμάτων • Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση
σπουδών δεν είναι αποκομμένες από την υπόλοιπη χωρίς ταξικούς φραγμούς!
κοινωνία, αλλά εναρμονίζονται με μια συνολικότερη • Έρευνα για τις ανάγκες τους λαού
εκμετάλλευση της νεολαίας και των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου!
ως προς την εργασία, τις σπουδές και τις ελευθερίες • Απελευθερωτική γνώση!
τους.
• Φοιτητικός και εργατικός έλεγχος
• πρακτική άσκηση. Ο ρόλος της πρακτικής
στην έρευνα, την γνώση και την
άσκησης, για εμάς, πάντα αποτελούσε αμφιλεγόμενο
κομμάτι ως προς την γνώση που μας προσφέρει το λειτουργία του πανεπιστημίου!
• Καμία εργολαβία στο πανεπιστήμιο!

4
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Ο κόσμος της εργασίας στο στόχαστρο
Φτάνοντας πλέον στον των μηχανικών. Η επικρατούσα αντίληψη που
8ο χρόνο της κρίσης ,και θέλει το επάγγελμα ως μια σίγουρη και καλά
έχοντας υπάρξει διάφοροι αμειβόμενη εργασία, ακόμα και μέσα στη σχολή
επίδοξοι κυβερνητικοί μας εκφραζόμενη από τις ΔΑΠ, ΠΑΣΠ αλλά και
«διασώστες», είναι κάθε χώρο που κάνει πλάτες στην αστική πολιτική,
αναγκαίο να εντοπίσουμε όχι μόνο ανήκει στο παρελθόν αλλά αποτελεί και
τους αποδέκτες αυτών ανέκδοτο για κάθε νέο μηχανικό, φοιτητή και μη,
των πολιτικών ετπιλογών που αναζητά εργασία στο αντικείμενο του και οι
αλλά και την κοινή στοχοθεσία μόνες απαντήσεις που δέχεται είναι εργασία
τους: την πλήρη εξόντωση του εργαζόμενου λαού, με απελευθερωμένα ωράρια, υποκατώτατους
την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και μισθούς, δυσχερείς συνθήκες υπό την μόνιμη
κεκτημένων ,τις άθλιες συνθήκες εργασίας, την απειλη της απόλυσης, ακόμα και αμισθί εργασία σε
επιβολή της ελαστικοποιημένης μορφής εργασίας γραφεία μηχανικών για την απόκτηση εμπειρίας.
ως κανόνα της εργασιακής μας προοπτικής. Η Ταυτόχρονα η ανεργία χτυπάει κόκκινο στον κλάδο,
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως άξιοι συνεχιστές κάθε ενώ τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους
προηγουμένης κυβέρνησης, έρχεται από τις αρχές νέους εργαζόμενους.
του έτους με ένα νέο εργασιακό και ασφαλιστικό Συγκεκριμένα, οι νέοι μηχανικοί βρίσκονται σε
νομοσχέδιο που οξύνει αλλά και νομιμοποιεί κάποια από τις εξής εργασιακές σχέσεις :
την επίθεση στην εργατική τάξη και την νεολαία. 1. Μισθωτοί τεχνικοί: κατάργηση συλλογικών
Ενδεικτικά, μειώσεις συντάξεων (κατά 1,8 δις) και συμβάσεων, συνεχείς μειώσεις μισθών,
μισθών, επέκταση της ελαστικής εργασίας και με απελευθερωμένα ωράρια, αύξηση ασφαλιστικών
νέες ακόμα πιο εκμεταλλευτικές μορφές – μαθητεία, εισφορών είναι τα βασικά συστατικά που
απελευθέρωση των απολύσεων, περικοπές χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη κατηγορία
και αλλαγή του χαρακτήρα του επιδόματος 2. Μηχανικοί με μπλοκάκι (δελτίο παροχής
ανεργίας, προετοιμασία χιλιάδων απολύσεων υπηρεσιών): πολύ συνηθισμένη μορφή εργασίας
συμβασιούχων, νέες ιδιωτικοποιήσεις είναι μόνο στο τοπίο των μηχανικών. Οι μηχανικοί που
κάποια από τα μέτρα που προκύπτουν από την δουλεύουν υπό το συγκεκριμένο καθεστώς εργασίας
περίφημη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης.
Λίγες μόνο μέρες πέρασαν άλλωστε από τη
στιγμή που η κυβέρνηση έκλεισε με τους δανειστές
την «αξιολόγηση» που πρακτικά σημαίνει 4ο
μνημόνιο! Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
• Μείωση αφορολόγητου στα 5.681€ (από
8.636€).
• Περικοπές 58 εκατ. € στα επιδόματα
ανεργίας, τέκνων, φτώχειας, θέρμανσης,
επιβάρυνση 121 εκατ. € μετά την κατάργηση της
έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες.
• Διά νόμου απαγόρευση της επεκτασιμότητας
των κλαδικών συμβάσεων ως τον Ιούλιο του 2018.
Απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.
• Συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων όπου μετά
τα αεροδρόμια, παραδίδεται και η ΔΕΗ καθώς
πωλείται το 40% των λιγνιτικών μονάδων και το
17% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Το παραπάνω πλαίσιο προφανώς και δεν
αφήνει εκτός την πραγματικότητα στον κλάδο

5
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
θα πρέπει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές παραπάνω προβλήματα.
στο 38% του φορολογητέου εισοδήματος, οι οποίες Είναι ανάγκη σήμερα κόντρα στον ρεαλισμό της
επιμερίζονται μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου. ανεργίας, της επισφάλειας, της μισοεργασίας να
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με την εγκύκλιο φωνάξουμε παρών στον αγώνα της γενιάς μας!
του Υπουργείου Εργασίας, ότι ο εργαζόμενος θα Να πάμε κόντρα στις λογικές του συμβιβασμού και
πρέπει να αποδείξει την μισθωτή σχέση με τον της υποταγής και να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν
εργοδότη, διαφορετικά θα θεωρηθεί ελεύθερος χάνουμε τα πάντα η μόνη ρεαλιστική προοπτική
επαγγελματίας και σε αυτόν θα μετακυλήσει το είναι να τα διεκδικήσουμε όλα! Είναι η ώρα να
σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς. Το πρόβλημα προετοιμάσουμε τη ρήξη συνολικά με αυτή την
σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής: η δήλωση της πολιτική με κέντρο ένα μαχητικό, ανεξάρτητο ταξικό
σχέσης εργασίας γίνεται από τον ίδιο τον εργοδότη κίνημα. Ένα τέτοιο κίνημα, θα καταφέρνει να
στον ΕΦΚΑ. Αν εκείνος επιλέξει να μην αποδειχτεί συνενώνει τα διαφορετικά ρυάκια αντίστασης που
αυτή η μισθωτή σχέση τότε ο εργαζόμενος θα ξεπηδούν στους διάφορους χώρους σε αγωνιστική
πρέπει να πληρώσει όλο το πόσο ή ακόμα και κατεύθυνση.
να μείνει ανασφάλιστος σε περίπτωση που δεν Πάλη για την κατοχύρωση των επαγγελματικών
μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα οικονομικά μας δικαιωμάτων. Όχι με όρους συντεχνίας (και γι’
βάρη. Δυστυχώς, αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση
ούτε εξαίρεση, ούτε κινδυνολογία αλλά το μας με τους συναδέλφους από τα ΤΕΙ, με ένα
φαινόμενο έχει αρχίσει να παίρνει πολύ μεγάλες συνολικότερο πλαίσιο άρσης της διάκρισης ΑΕΙ–
διαστάσεις. ΤΕΙ, κατοχύρωσης ενός πτυχίου ανά γνωστικό
3. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι υπέρογκες αντικείμενο κτλ), αλλά ακριβώς σαν αυριανοί
ασφαλιστικές εισφορές, η βαριά φορολογία και η εργαζόμενοι, θα πρέπει να παλέψουμε ώστε
συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου οδηγεί το πτυχίο μας να μας εξασφαλίζει δουλειά στο
αυτή την κατηγορία στην ανεργία. Η κατάσταση αντικείμενο που σπουδάσαμε, με ασφαλιστικά
επιδεινώνεται με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δικαιώματα, με σταθερές σχέσεις εργασίας, με
που οξύνει με διάφορα μέσα τα ήδη υπάρχοντα αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

6
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Πόσο μακριά είναι ο πόλεμος άραγε;

Φτάνουμε πια σχεδόν μια δεκαετία παγκόσμιας ορατά και οι συνέπειές τους τρανταχτές. Οι χιλιάδες
καπιταλιστικής κρίσης, με την κυριαρχία της σε νεκροί δεν είναι μακριά μας αλλά μόλις μερικές
οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητας στη χώρα εκατοντάδες χιλιόμετρα, στη Μέση Ανατολή (ΜΑ),
μας τα τελευταία 7 χρόνια. Το κοινωνικό ολοκαύτωμα ενώ τα τεράστια κύματα προσφύγων που φτάνουν
και τα «έκτακτα μέτρα» για την αντιμετώπισή της στη χώρα μας είναι συνέπεια αυτών των πολέμων.
αποτελούν, σήμερα πλέον, μόνιμο χαρακτηριστικό Βρισκόμαστε σε ένα ντόμινο συρράξεων,
της στρατηγικής του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο όξυνσης των ενδο-ιμπεριαλιστικών
είναι ολοφάνερο πως το ίδιο το σύστημα αδυνατεί αντιθέσεων όπου στη ΜΑ συγκρούονται ΗΠΑ, ΕΕ,
προς το παρόν να υπερπηδήσει την κρίση που Ισραήλ, Τουρκία, Ρωσία κτλ. Ο κίνδυνος ο πόλεμος
δημιούργησε, καταφεύγοντας έτσι στο ύστατο όπλο αυτός να γενικευτεί περαιτέρω είναι ορατός.
του. Στην αναζήτησή του για νέους παραγωγικούς Μόλις λίγες εβδομάδες πέρασαν από τη στιγμή
συντελεστές και πόρους προκαλεί πολέμους που ο ακροδεξιός νέος πρόεδρος Trump – τι κι αν
στο μοτίβο «καταστροφή – ανοικοδόμηση». εμφανιζόταν με τη μάσκα του προστατευτισμού -
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο προηγούμενες συνεχίζει και εντείνει την πολιτική του αιμοσταγούς
δομικές κρίσεις του καπιταλισμού προκάλεσαν δύο (αλλά πιο χαμογελαστού) Obama. Όπως ο Obama
παγκόσμιους πολέμους. Σήμερα ξανά η γενίκευση εμφανιζόταν λοιπόν σχεδόν σαν.. σοσιαλιστής(!)
των πολεμικών αναμετρήσεων δεν είναι πλέον ένα από συστημικά ΜΜΕ αλλά βομβάρδισε μια σειρά
μακρινό ενδεχόμενο. χωρών (Λιβύη, Σομαλία, Υεμένη), έτσι και ο Trump
Οι πόλεμοι βαφτίζονται «ανθρωπιστικές- δεν έχασε χρόνο. Τώρα στο χορό απειλούν να μπουν
αντιτρομοκρατικές» εκστρατείες και διεξάγονται και Ιράν, Β. Κορέα με τις απειλές εναντίων των ΗΠΑ
από συνασπισμούς κρατών, με συγκρουόμενα και αντιστρόφως.
γεωπολιτικά συμφέροντα. Επιδιώκεται η συντριβή Bλέπουμε λοιπόν την προσπάθεια των ΗΠΑ,
των ανυπάκουων λαών, η πρόσβαση σε νέα πεδία σε συνεργασία με την ΕΕ, να αναδομήσουν την
κέρδους, η διευθέτηση νέων γεωπολιτικών σχέσεων ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, της
και η υποταγή των εθνικών πληθυσμών με τον Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου,
εθνικισμό ή/και το μιλιταρισμό. ώστε να αποκτήσουν απρόσκοπτη πρόσβαση
Τα παραπάνω δεν είναι γενικά και αόριστα. Είναι κι έλεγχο στις ενεργειακές πηγές και ροές και

7
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
στα κρίσιμα «περάσματα» μεταφοράς
στρατηγικής σημασίας. Επιχειρούν να
αναδομήσουν τον χάρτη της Μέσης
Ανατολής, ενδυναμώνοντας την θέση τους
στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις της περιοχής (Ισραήλ, Τουρκία)
προωθούν τα αιματοβαμμένα σχέδια
των ιμπεριαλιστών εις βάρος γειτονικών
χωρών και λαών. Το κράτος του Ισραήλ
καταστέλλει με στρατιωτικά μέσα τον
αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, ενώ το
κράτος της Τουρκίας επιτίθεται τόσο στον
Κουρδικό, όσο και στον Συριακό λαό. Επίσης
συνέβαλαν στη δημιουργία του ISIS το
οποίο χρηματοδοτούμενο και εξοπλισμένο είναι το γεγονός ότι η αμερικανική φρεγάτα USS Por-
από το δυτικό κεφάλαιο απειλεί, εκμεταλλεύεται και ter που εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στη Συρία με
δολοφονεί τους λαούς, με ένα φονταμενταλιστικό εντολή Trump ξεκίνησε από τη βάση της Σούδας.
και τρομοκρατικό προσωπείο διεκδικώντας με την Ενισχύεται, επίσης, από τις ολοένα και
σειρά του μερίδιο κυριαρχίας του κεφαλαίου. αυξανόμενες ασκήσεις με το κράτος-δολοφόνο
Τέλος, επιβεβαιώνεται πως δεν υπάρχουν καλοί Ισραήλ, τα πάρε-δώσε με το καθεστώς της Αιγύπτου,
ιμπεριαλιστές καθώς η Ρωσία στηρίζει τον δικτάτορα τα σχέδια για νέα βάση των drones του ΝΑΤΟ στην
Assad που καταδυνάστευε το λαό του, εφόσον αυτός Ελλάδα. Ο κατάλογος συμπληρώνεται από την
εξυπηρετεί τα συμφέροντά της στην περιοχή προσπάθεια του ελληνικού κράτους να ηγηθεί στην
στρατιωτικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής,
στην ενοποίηση των δογμάτων της αντιτρομοκρατίας
και του αντιμουσουλμανισμού στο εσωτερικό της ΕΕ.
Η μάχη της ΑΟΖ Ισραήλ – Κύπρου ίσως είναι και
Ο Ρόλος της Ελλάδας. διαφαίνεται ως το κομβικότερο σημείο σε όλα αυτά
Πιόνι ή Πύργος; όπως και ο ζωτικός χώρος κίνησης του ελληνικού
εφοπλιστικού κεφαλαίου από τα στενά του Σουέζ
Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν το ελληνικό μέχρι τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Νέα
κράτος ως έναν παράγοντα ειρήνης και κάποιοι προσθήκη σε αυτό το πάρε-δώσε είναι και η ίδια η
άλλοι ως το αδύναμο πιόνι που άγεται και φέρεται διακίνηση των πετρελαίων του Ισλαμικού Κράτους
από τις ορέξεις των μεγάλων. Τίποτα από τα δυο δεν που είναι και η κύρια πηγή εσόδων για το Ισλαμικό
ισχύει. Το ελληνικό κράτος και η ελληνική λούμπεν Κράτος. Η στρατηγική επιλογή της συνεργασίας
μεγαλοαστική τάξη έχει συγκεκριμένα συμφέροντα με το Ισραήλ, έχει σκοπό να αναδείξει την Ελλάδα
τα οποία και εξυπηρετεί με κάθε κόστος για τον σε «Ισραήλ των Βαλκανίων» και τα αποτελέσματα
ελληνικό λαό. αυτής της στρατηγικής μόλις τώρα θα αρχίσουμε να
Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ τα βλέπουμε.
αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο τόσο στην συνέχιση
των πολεμικών τυχοδιωκτισμών, όσο και στην
«αναχαίτιση» και τον εγκλωβισμό των προσφύγων
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δεν είναι παλιά
η λυσσώδης κραυγή του Βενιζέλου για εναέριες
επιδρομές στη Συρία. Η τωρινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας θέση, επιδιώκει τη
ραγδαία αναβάθμιση της Ελλάδας ως το προωθημένο
αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, έτοιμο για επιχειρήσεις
στην Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική. Χαρακτηριστικό

8
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
γυναικών και αντρών Κούρδων που συγκρούστηκαν
Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, με το Ισλαμικό κράτος και απελευθέρωσαν το Ko-
επαναστατικός και ελεύθερος bani, φέρνοντας μέσα από τις κοινότητές του μια
“άλλη”, πιο δίκαιη κοινωνία στο σήμερα, όπως
Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, υπάρχει και η αντίσταση του παλαιστινιακού λαού
όπου οι παγκόσμιοι και περιφερειακοί ιμπεριαλιστές και η προσπάθεια απελευθέρωσής του ενάντια στο
παίζουν στα ζάρια τις τύχες των λαών, ξεδιπλώνονται κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
ποικίλα κινήματα αντίστασης. Στοίχημα λοιπόν είναι η σύνδεση (ή καλύτερα,
Από τις ΗΠΑ και το κίνημα αντίστασης των μαύρων αναγνώριση της «συνήχησης») ανάμεσα στο
απέναντι στις θηριωδίες των λευκών χωροφυλάκων παράδειγμα της Rojava και του Kobani, με τη
αλλά και απέναντι στον επίσης μαύρο πρώην πρόεδρο διαρκή εξεγερτική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, την
Obama που επί των ημερών του τα κρούσματα παλαιστινιακή αντίσταση, τους μαχητές του Don-
ρατσιστικής βίας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο bass στην Ουκρανία και τις διαδηλώσεις σε Ελλάδα,
των τελευταίων ετών. Ή τις μαχητικές διαδηλώσεις Γαλλία.
ενάντια τόσο σε Trump όσο και σε Clinton. Οι μόνοι που μπορούν να εμποδίσουν αυτό το
Από τη Γαλλία όπου οι νέοι και οι εργαζόμενοι νέο μακελειό που στο διάβα του μετρά εκατομμύρια
διαδήλωσαν μαζικά πέρσι ενάντια στο ασφαλιστικό θύματα και περιπλανώμενους είναι οι λαοί
νομοσχέδιο, την ίδια στιγμή που περνούσε και και η πάλη τους. Λαός και νεολαία στέλνουμε
στη χώρα μας νέο ασφαλιστικό. Και τη στιγμή που αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό ηχηρό μήνυμα
γράφεται αυτό το κείμενο διαδηλώνουν ενάντια τόσο σε όλους τους λαούς. Προτάσσουμε την ταξική μας
στον υποψήφιο πρόεδρο Macron, πρώην τραπεζίτη αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες και τους
και εκλεκτό της ΕΕ και των κεφαλαιοκρατών, όσο αγωνιστές στη Μέση Ανατολή και στη Γαλλία που
και στην φασιστική Le Pen, αναγνωρίζοντας ότι παλεύουν για ειρήνη και ελευθερία.
νεοφιλελευθερισμός και φασισμός είναι οι 2 όψεις Με βάση το παράδειγμα των λαών που
του ίδιου νομίσματος, και ότι οι πολιτικές του ενός αντιστέκονται, αποδεικνύεται ότι στο σήμερα ο
τρέφουν την άνοδο του άλλου, όπως και στη χώρα πόλεμος για ειρήνη και ελευθερία για να είναι
μας. νικηφόρος πρέπει να έχει σαφές αντικαπιταλιστικό
Μέχρι την Τουρκία όπου Τούρκοι και Κούρδοι και αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο και παράλληλα
κομμουνιστές αντιμάχονται τόσο τον «σουλτάνο» ο αντικαπιταλιστικός αγώνας οφείλει να φέρει
Erdogan και τις υπερεξουσίες του όσο και τους στοιχεία των αγώνων ενάντια στον πόλεμο. Η
στρατηγούς του βαθέως κράτους που επιχείρησαν μόνη επαναστατική δυνατότητα σήμερα είναι η
το περσινό αποτυχημένο πραξικόπημα και το διεθνιστική - εργατική πάλη που θα συμβάλλει στην
επακόλουθο αντι-πραξικόπημα του Erdogan με τις αντεπίθεση του κινήματος ενάντια στον πόλεμο,
χιλιάδες διώξεις δημοκρατών και αριστερών. στον ιμπεριαλισμό, στο φασισμό και στον ίδιο τον
Μέχρι τη Rojava και την ηρωική αντίσταση των καπιταλισμό.

9
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
Πολεοδομία. Μηχανισμός της εξουσίας ή υπηρέτης
του ανθρώπου;
Η πολεοδομία, ως μια επιστήμη με άμεσο αρχιτεκτονική στη Γερμανία για παράδειγμα
αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, δεν θα που εγκαταλείπεται καθώς είναι οικονομικά
μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί πως αναπτύσσεται πολυδάπανη και κοινωνικά μη ενσωματώσιμη
σε αμιγώς επιστημονικά πεδία. Ο λόγος και στο νέο μοντέλο εξουσίας.

η πράξη της συνδέονται διαχρονικά με την
πολιτικοοικονομική εξουσία και καθορίζεται σε
μεγάλο βαθμό από ιδεολογικούς μηχανισμούς. Παρίσι. Πολεοδομία vs Κομμούνα
Η σύγχρονη εφαρμογή της πολεοδομίας
έχει ως αφετηρία – όπως και η πολιτική και Η πολεοδομία είναι από τους κύριους εκφραστές
οικονομική εξουσία - τη Γαλλική επανάσταση. Οι της νέας κυρίαρχης τάξης απέναντι στην υποτελή,
επαναστατικές ιδέες της επανάστασης φέρνουν την εργατική τάξη που παλεύει να γεννηθεί πολιτικά.
τον αέρα της τομής με το παρελθόν και στην Το Παρίσι συνταράσσεται από εξεγέρσεις όλο
πολεοδομία. Εμφανίζονται οι πρώτοι ουτοπικοί τον 19ο αι.. Η εργατική τάξη πιάνει το νήμα από
σοσιαλιστές και μαζί με αυτούς και οι ουτοπικές τη γαλλική επανάσταση και σταδιακά αφήνει την
τους πόλεις όπως η Κηπούπολη ή το έργο του τρικολόρ εθνική σημαία και πιάνει την κόκκινη της
μεγάλου σοσιαλιστή Φουριέ που περιέγραφε Κομμούνας. Η αστική τάξη αντιλαμβάνεται έγκαιρα
ένα κοινόβιο σαν πόλη, όπου οι οικογένειες θα τον κίνδυνο και αναθέτει στον φιλόδοξο πολεοδόμο
ανέτρεφαν όλες μαζί τα παιδιά τους. Haussmann τη ριζική μεταμόρφωση της πόλης.
Σύντομα όμως επικρατεί η συντηρητική Οι στενοί δρόμοι και οι μη ελεγχόμενες κλειστές
πλευρά, καθώς η ίδια η αστική τάξη χάνει όποια γειτονιές του μεσαίωνα κατεδαφίζονται και τη θέση
επαναστατικά καύσιμα είχε μέχρι τότε, από τη τους παίρνουν τεράστιες οδοί και τετραγωνισμένα
στιγμή που γίνεται η κυρίαρχη τάξη. Οι μεγάλες οικοδομικά τετράγωνα. Έτσι, οι συγκρούσεις στο
πόλεις της Ευρώπης παίρνουν σε μεγάλο βαθμό τη αστικό τοπίο του Παρισιού δυσκολεύουν πολύ για
σημερινή τους μορφή από τότε και έπειτα, λόγω τους εκάστοτε επαναστάτες και τα οδοφράγματα
και της βιομηχανικής επανάστασης και τη ραγδαία γίνονται άχρηστα ή αδύνατα. Ο Haussmann θα
αύξηση του πληθυσμού. Η νικήτρια αστική τάξη, συμβάλει με τις πολεοδομικές του παρεμβάσεις
θέλοντας να αφήσει πίσω της τη φεουδαρχία στην κατάπνιξη της Παρισινής Κομμούνας.
αναζητά τη δική της ιστορική επιβεβαίωση. Τη Αθήνα. Πάλη ανάμεσα στο παρόν της
βρίσκει στην αρχαία εποχή, την αρχαία Αθήνα και
και το μακρινό παρελθόν
Ρώμη. Μέσα από τη φιλοσοφία, το δίκαιο αλλά
και τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μορφές. Την εποχή που πανευρωπαϊκά κυριαρχεί ο
Επικρατεί λοιπόν ο Κλασικισμός. Οι πρωτεύουσες Κλασικισμός, δημιουργείται το ελληνικό κράτος μετά
της Ευρώπης μιμούνται κτίρια της Ρώμης και την επιτυχή έκβαση της ελληνικής επανάστασης. Οι
αρχαιοελληνικούς ρυθμούς συχνά χωρίς σύνδεση «προστάτιδες» μεγάλες δυνάμεις αναζητούν την
με το δικό τους παρελθόν, όπως η γοτθική νέα του πρωτεύουσα χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός

10
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
αντιδράσεις. Η μεταφορά της πρωτεύουσας
προκάλεσε «μέγα θρήνο και κατάρες» γιατί
ξεσπιτώθηκαν Αθηναίοι για τη διαμονή στρατιωτών,
διοικητικών και εκκλησιαστικών παραγόντων.
[Μάρτος]
Από εκεί και πέρα οι νέες πόλεις διαφοροποιούνται
από τα δαιδαλώδη καλντερίμια της τουρκοκρατίας.
Οι επίσημοι διαχειριστές του χώρου καθόρισαν
πλήρως το πλαίσιο ανοικοδόμησης των νέων πόλεων
με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ομοιογενούς
αστικού χώρου (κατά τα δυτικά πρότυπα) και την
προώθηση μιας κοινής εθνικής συνείδησης. Η
κυβέρνηση και οι κατά τόπους αντιπρόσωποί της,
λαός. Οι προτάσεις πολλές, Ναύπλιο (που είναι ορίζοντας κανονισμούς και περιορισμούς, απέκτησαν
ήδη), Τρίπολη ως κέντρο της Πελ/σου, Ερμούπολη το δικαίωμα να ελέγχουν τόσο το δημόσιο όσο και
με τη μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και άλλες. τον ιδιωτικό χώρο.
Επιλέγεται τελικά ένα μικρό σχεδόν ερειπωμένο
χωριό, η Αθήνα. Οι συνειρμοί με την αρχαία ένδοξη
ιστορία των Αθηνών είναι τόσο ισχυροί για τους
Ευρωπαίους και ειδικά για το Γερμανό νέο βασιλιά
Όθωνα που δεν αφήνεται περιθώριο αμφισβήτησης.
Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις. Αρχικά
από την πλευρά των ίδιων των Ευρωπαίων που
προς μεγάλη τους έκπληξη ανακαλύπτουν ότι η
σύγχρονη ελληνική περιοχή δεν έχει καμία σχέση
με τις διηγήσεις τους. Οι πόλεις και τα χωριά είναι
ανατολικού τύπου και τα μόνα που δείχνουν ότι
κάποτε υπήρξε ένας μεγάλος πολιτισμός είναι Οι εξελίξεις στην Ευρώπη
κάποια ερείπια που έχουν λεηλατηθεί στο πέρασμα Σταδιακά, και προς το τέλος του 19ου αι. ο
των αιώνων από ντόπιους Έλληνες και Τούρκους κλασικισμός χάνει την κυρίαρχη θέση του. Ο Α’ Π.Π. θα
αλλά και από Ευρωπαίους περιηγητές φυσικά. Η φέρει – μεταξύ άλλων - τομή και στην αρχιτεκτονική
νέα πρωτεύουσα θα οικοδομηθεί ουσιαστικά από και την πολεοδομία. Οι τεράστιες καταστροφές
την αρχή προσπαθώντας να εκφράσει τη συνέχεια του και η ανάγκη άμεσης στέγασης εκατομμυρίων
του ελληνικού έθνους στο πέρασμα των αιώνων. ξεσπιτωμένων ανθρώπων από τα δεινά του πολέμου
Νεοκλασικά κτίρια κάνουν την εμφάνισή τους, η καθιστά τον κλασικισμό παρωχημένο καθώς δεν
πολεοδομία ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα.
πολλαπλές συνδέσεις της πόλης και του Ελληνισμού Η μοντέρνα αρχιτεκτονική αποκτά δυο όψεις.
με την Τουρκοκρατία πρέπει να ξεχαστούν. Από τη μια η Ρώσικη Επανάσταση που φέρνει το νέο,
Αλλά και από την πλευρά του λαού υπάρχουν με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αναγνωρίζει την
αξία των μηχανών για την επανάσταση και για την
απελευθέρωση του ανθρώπου. Η επανάσταση, άρα
και τα κτίρια δεν έχουν ανάγκη το παλιό σύστημα, τα
κτίρια θυμίζουν μηχανή, σαν μια απόδοση τιμής για
τις ανεξάντλητες παραγωγικές της δυνατότητες. Ο
κλασικισμός εγκαταλείπεται οριστικά.
Από την άλλη στη Δυτική Ευρώπη, αναγνωρίζεται
και εκεί η αξία των μηχανών αλλά συγχρόνως
συνδέονται με το παλιό, τον κλασικισμό. Η εντολή
είναι σαφής. Η επανάσταση μπορεί να αποφευχθεί,
ο ριζοσπαστισμός πρέπει να ενσωματωθεί στο

11
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
σύστημα. κυριαρχούν τα πρότυπα της κλασικής περιόδου σε
Μια δόση ριζοσπαστικοποίησης ωστόσο και τρομερά μεγάλης κλίμακας έργα ώστε ο άνθρωπος
στη Δ. Ευρώπη έρχεται να φέρει ένα νέο ρεύμα, να φαίνεται πολύ μικρός μπροστά τους και μπροστά
το Bauhaus! Επηρεασμένο από τις επαναστατικές στον κατασκευαστή τους, το κράτος. Κυριαρχεί η
ιδέες που κατακλύζουν την Ευρώπη, ευαγγελίζεται αυστηρότητα και η επιβολή.
την ενότητα των τεχνών, της θεωρίας και της
πράξης, το μη διαχωρισμό διανοούμενου από
εργάτη. Με το κοινόβιο σπίτι φέρνει τομή στην
πυρηνική οικογένεια και τονίζει τη σεξουαλική
απελευθέρωση, συνδεόμενο με τις παραδόσεις του
ουτοπικού Σοσιαλισμού του προηγούμενου αιώνα.
Ο σχεδιασμός γίνεται βάση των αναγκών, πόλεις
και κτίρια λειτουργικά σαν μηχανή. Απορρίπτει τον
κλασικισμό απορρίπτοντας και το παρελθόν που
οδήγησε σε έναν τέτοιο αιματηρό πόλεμο.

Η εξουσία φθείρει και την Πολεοδομία Η δική μας πολεοδομία
Το τι πολεοδομία αντιπροτάσσουμε εμείς είναι
Όπως είπαμε η πολεοδομία είναι μια κοινωνική ασφαλώς μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα
επιστήμη και συχνά αντιγράφει τα ..κουσούρια χρειαζόταν ένα δεύτερο ολόκληρο κείμενο ώστε να
των ανθρώπων. Έτσι, ακόμη και το ριζοσπαστικό έχει και την κατάλληλη δικαιολόγηση. Ελπίζουμε
ρεύμα του Bauhaus αλλοιώθηκε στο πέρασμα των σε ένα επόμενο περιοδικό μας. Συνοπτικά, όμως
ετών. Μόλις αυτό έγινε το κυρίαρχο, ιδιαίτερα μετά μπορούμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε πόλεις και
το Β’ Π.Π. άφησε πίσω του τις απλές, μικρές, λιτές σπίτια που θα καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες
και ανθρώπινες μορφές του και εξελίχτηκε στους των ανθρώπων, πόλεις λειτουργικές, με χαμηλό
τεράστιους ουρανοξύστες. Χαρακτηριστικό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σπίτια με «εργοδότη»
παράδειγμα του Dancing House στην Πράγα. Μόλις τον άνθρωπο και όχι την τράπεζα. Οι μορφές πρέπει να
ο δυτικός καπιταλισμός εισέβαλε στην Α. Ευρώπη, είναι ανθρώπινες χωρίς να απορρίπτουμε απαραίτητα
τράπεζες χρηματοδότησαν σειρά κτιρίων που η το δικαίωμα στη διακόσμηση. Αλλά χρειάζονται λιτές
αρχιτεκτονική τους ουδεμία σχέση και σεβασμό και απλές μορφές, που να μην «βαραίνουν» στο μάτι.
έδειξε στην τοπική κοινωνία και αρχιτεκτονική. Οι πόλεις δεν πρέπει να έχουν τις σημερινές αχανείς
Το νόημα έπρεπε να γίνει σαφές, «Το μεγάλο τους εκτάσεις, που ζημιώνει τόσο το περιβάλλον με
κεφάλαιο είναι εδώ και θα περάσει από πάνω σας την εκτεταμένη αποψίλωση και την αναγκαία χρήση
αν χρειαστεί». ΙΧ για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, όσο και τη
ψυχολογία του ανθρώπου με την αποξένωση και την
αλλοτρίωση. Χρειαζόμαστε πόλεις σε πιο ανθρώπινη
κλίμακα, με ελεύθερους χώρους για όλους, ώστε
ο άνθρωπος να νοιώθει πραγματικό κομμάτι της
πόλης και η βόλτα του σε αυτή να μην προϋποθέτει
απαραίτητα την κατανάλωση χρημάτων, είτε για
τη μετακίνηση είτε για το πού θα κάτσει. Πλατείες,
παιδικές χαρές, πάρκα και δάση δεν γίνεται να
εξαλείφονται για να υπάρχουν όλο και περισσότερα
εμπορικά κέντρα και τσιμεντένιες κατασκευές.
Η Φασιστική Αρχιτεκτονική
Το παλιό σύνθημα «Γκρεμίστε τις πόλεις, να δούμε
Κάθε εξουσία λοιπόν θέλει να προκαλεί φόβο και το ηλιοβασίλεμα» μέσα στην υπερβολή του κρύβει
δέος στον άνθρωπο, να τονίζει την ασημαντότητά του μια αλήθεια. Οι τεράστιες πολυκατοικίες κρύβουν
ώστε να του διώχνει κάθε σκέψη ξεσηκωμού. Όσο πιο από τα μάτια των ανθρώπων τη θέα, την πόλη, τη
απολυταρχικό το καθεστώς τόσο πιο απολυταρχικές ζωή. Πρέπει όλοι όμως να μπορούμε να δούμε το
και οι πόλεις του. Έτσι, στα φασιστικά καθεστώτα, ηλιοβασίλεμα…

12
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Σκέψεις για τον ελεύθερο χώρο
Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια
να ανοίξει στη σχολή μας μια συζήτηση ως προς τον
ελεύθερο χώρο και το δικαίωμά μας σε αυτόν. Μια
συζήτηση που θεωρούμε αναγκαία τόσο λόγω του
ότι το δικαίωμά μας αυτόν πλήττεται καθημερινά όσο
και λόγω του ίδιου του αντικειμένου του τοπογράφου
μηχανικού που συνδέεται με αυτό.
Οι έννοιες της κοινωνίας μας εμπλουτίζονται
με εύηχες λέξεις και προτάσεις προσπαθώντας να
δημιουργήσουν μια φαινομενική πραγματικότητα,
ώστε να δικαιολογήσουν μια σειρά επεμβάσεων και
καταπατήσεων στα δημόσια αγαθά και το δημόσιο
χώρο. Από τη δικαιολόγηση της περιβαλλοντικής
καταστροφής στις Σκουριές, την Ικτίνου στη
Θεσσαλονίκη όπου περαστικοί εκδιώχτηκαν γιατί
κάθονταν σε παγκάκια αντί για τις καφετέριες
απέναντί τους, όλα αυτά στο όνομα της βιώσιμης
ανάπτυξης και του κοινού καλού, μέχρι και τις
εκκενώσεις καταλήψεων στέγης μεταναστών και
πολιτικού χαρακτήρα. Είναι οι επιθέσεις ωμής βίας
σε αγωνιστές που στάθηκαν ενάντια στη καταστροφή
του άλσους και γενικότερα του δημόσιου χώρου στην
Ν. Φιλαδέλφεια. Είναι ο εκδιωγμός του κόσμου, όπου
αυτός διαταράσσει την αισθητική της δημόσιας τάξης
και αντιτίθεται στην ‘’ομορφιά’’ του καταναλωτικού
κλίματος. Είναι η ύπαρξη μονάδων καταστολής στους
εναπομείναντες ελεύθερους χώρους. Θέλουν να
μας πείσουν ότι ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο, κάτι το
οποίο εμείς τελικά δεν το βιώνουμε.
Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, το κεφάλαιο να απομονώνεται, καταστέλλοντας την κοινωνική
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει στο έπακρον κάθε φύση του και εν τέλει να μην έχει χώρο έκφρασης.
τομέα της κοινωνίας για την εξασφάλιση της Σε μια κοινωνία της απομόνωσης, της μοναξιάς, της
οικονομικής ευμάρειας του. Δημιουργεί πολέμους, κατάθλιψης και των γρήγορων ρυθμών ζωής, η υγιής
απολύει εργαζόμενους, καταργεί εργατικά κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι απαραίτητη.
κεκτημένα, ιδιωτικοποιεί κάθε ψήγμα δημόσιου Πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην εναρμόνιση του
χαρακτήρα και βασικών αναγκών. Σε όλο αυτό το γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης και παραγωγής που
κυνήγι της ‘’ανάπτυξης’’, δεν θα άφηνε το δημόσιο εγκλωβίζει τις ζωές μας σε έναν ατελείωτο κύκλο,
χώρο απ’ έξω. ο οποίος χαρακτηρίζεται κυρίως από στρες και
Ο δημόσιος χώρος στις σύγχρονες πόλεις κοινωνική απομόνωση.
ικανοποιεί την αυθόρμητη ανάγκη του ίδιου του Ο δημόσιος χώρος, ως χώρος προσιτός προς όλους,
λαού να εδαφικοποιήσει τις κοινωνικές του σχέσεις, ήταν ανέκαθεν σήμα κατατεθέν της αντίστοιχης πόλης.
την διασκέδαση του, κόντρα στον ιδιωτικό χώρο που Αυτό έχει οδηγήσει τους φορείς του κεφαλαίου στον
δεν έχει οικονομική πρόσβαση. Στο σήμερα, που το ‘’καθαρισμό’’ αυτών των περιοχών, δημιουργώντας
κεφάλαιο περισσότερο από ποτέ εκμεταλλεύεται και έτσι μια αντίληψη για τη πραγματικότητα μη
καταπατά κάθε έννοια δημόσιου χώρου, αποξενώνει ρεαλιστική. Οι άστεγοι μεταφέρονται από τις πλατείες
το πληττόμενο κομμάτι της κοινωνίας λέγοντας σε κοντινά μικρής οικονομικής σημασίας μέρη,
του ότι ο χώρος δεν του ανήκει, με αποτέλεσμα οι ναρκέμποροι συντεταγμένα μετατοπίζονται σε

13
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
περιοχές γκετοποιώντας τες με σκοπό να αναγκάσουν έλλειψης. Που δεν θέλουμε να μένουμε κλεισμένοι
τους κατοίκους τους να τις εγκαταλείψουν και στα σπίτια μας, δε θέλουμε να κοινωνικοποιούμαστε
έτσι η οικονομική τους αξία να πέσει πολύ χαμηλά μέσα από τον υπολογιστή και το facebook, δε
ώστε το κεφάλαιο στη συνέχεια να τις αγοράσει σε θέλουμε να κάνουμε check-in σε ακριβά μαγαζιά με
εξευτελιστικές τιμές και να τις αξιοποιήσει. Τέτοια δεκάευρα ποτά. Θέλουμε επικοινωνία και ζωντανό
παραδείγματα είναι (αποτυχημένα ή μη), τα Εξάρχεια, διάλογο, να βλεπόμαστε μεταξύ μας, να συζητάμε
το Γκάζι κτλ. Το αστικό τοπίο εξευγενικοποιείται, και να προβληματιζόμαστε, να διώχνουμε μακριά τη
προβάλλοντας έτσι μια εικόνα αστικού ουτοπισμού, μιζέρια και το ζόφο της εποχής μας.
κάτι το οποίο κάνει τους πολίτες να χάνουν επαφή Σε όλη αυτή τη κατάσταση, είναι πιο αναγκαίο
με τα μείζοντα προβλήματα τα οποία μαστίζουν την από ποτέ ο αγώνας για τη διατήρηση και τη
πόλη τους. διεύρυνση ελεύθερων χώρων στο αστικό πεδίο.
Η ανάγκη για φτηνή διασκέδαση υπάρχει, η Αυτό συνεπάγεται την στήριξη κοινωνικών ιατρείων
ανάγκη για κοινωνικοποίηση υπάρχει, η ανάγκη - παντοπωλείων, αυτοοργανωμένων μαθημάτων,
ύπαρξης στην πόλη υπάρχει. Δεν υπάρχουν στήριξη εγχειρημάτων όπως ελεύθερα πάρκα,
δουλειές για τους νέους, δεν υπάρχουν δημόσιοι παιδικές χαρές κτλ μέχρι την έμπρακτη αλληλεγγύη
χώροι και πάρκα που να μην έχουν σαρδελοποιηθεί σε καταλήψεις και εστίες αγώνα που φέρουν μια
από πολυκατοικίες, πολυκαταστήματα και μαγαζιά φωνή αντίστασης, με τη εναντίωση σε κάθε μορφή
παντός τύπου, δεν υπάρχουν χώροι άθλησης και ιδιωτικοποίησης, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο λαός να
αναψυχής, δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες και πάρει στα χέρια του το χώρο και να τον διαμορφώσει
παγκάκια, μεγάλα πεζοδρόμια και «ανοιχτωσιές». ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Υπάρχουμε και όλοι εμείς όμως που θέλουμε
να ζήσουμε κόντρα σε αυτό το τοπίο διαρκούς

14
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Το ιδεολόγημα της «εθνικής ενότητας» στο σήμερα

Σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει όλη την προς τα κάτω με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των
κοινωνία και ειδικότερα τη νεολαία, που κάθε λεγόμενων «μεσαίων στρωμάτων». Μια τέτοια
εργατικό κεκτημένο καταρρίπτεται στο βωμό του συσσώρευση της κοινωνίας στις χαμηλότερες
κέρδους (με την προμετωπίδα της κρίσης), που κοινωνικές τάξεις, θα οδηγούσε σε αύξηση της
ακόμα και το δικαίωμα στη στέγαση αμφισβητείται, ταξικής συνείδησης με αποτέλεσμα την ταξική
έρχεται η κυρίαρχη αντίληψη με κάθε μηχανισμό ενότητα των εκμεταλλευόμενων απέναντι στους
της να πείσει την κοινωνία ότι φταίει στο σύνολό εκμεταλλευτές. Ωστόσο, αυτό θα οδηγούσε σε
της για την κατάσταση αυτή. Πάνω σ’ αυτή την μια κατάσταση επικίνδυνη για το κεφάλαιο και
πραγματικότητα προσπαθούν να δομήσουν μια ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής.
αντίληψη περί εθνικής ενότητας στη βάση ότι όλοι Ακριβώς για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό
μας φταίμε και ότι όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε γι’ αυτούς η απόκρυψη του ταξικού διαχωρισμού
και λύση. Από την άλλη, έρχεται και η εθνικολαϊκή της κοινωνίας. Το μέσο που χρησιμοποιείται γι’
αντίληψη με κάθε λογής εκφραστή (από κυβερνήσεις αυτό, είναι η κατασκευή και η διαιώνισή του στην
έως την αντιπολίτευση και διάφορα «αριστερά» κοινωνία με κάθε τρόπο του ιδεολογήματος της
μορφώματα) προπαγανδίζοντας ότι την κατάσταση εθνικής ενότητας. Η ιδέα δηλαδή ότι οι κοινωνίες
αυτή την δημιουργούν αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή δομούνται και αναπτύσσονται πάνω στον εθνικό
Ένωση και το γερμανικό κράτος που πιέζουν την διαχωρισμό. Επειδή όμως κάθε άτομο έχει την
χώρα μας και τις κυβερνήσεις μας προσπαθώντας να ανάγκη να εντάσσεται κάπου και να νιώθει ότι με
μας πείσουν ότι αυτοί είναι οι μοναδικοί υπαίτιοι και κάποιους έχει κοινά συμφέροντα, καταλήγει να
ότι καταδυναστεύουν κάθε κομμάτι της ελληνικής παραπλανάται από τις διακηρύξεις περί εθνικής
κοινωνίας με τον ίδιο τρόπο, από την απλήρωτη ομόνοιας και ομοψυχίας. Το αποτέλεσμα είναι ο
καθαρίστρια και τον άνεργο εργάτη μέχρι τον κάθε εργαζόμενος να παλεύει για το υποτιθέμενο
εφοπλιστή και τον βιομήχανο. Κάπως έτσι χτίζεται εθνικό του συμφέρον στο πλάι του αφεντικού του
με έναν άλλο τρόπο η έννοια της εθνικής ενότητας. ενσωματώνοντας την άποψη ότι ο χαμηλός μισθός
Ας δούμε όμως τι ρόλο έρχεται να παίξει το του, η ανασφάλεια, η επισφάλεια, η απλήρωτη
ιδεολόγημα αυτό και γιατί στηρίζεται με τέτοιο εργασία και ό,τι άλλο βιώνει καθημερινά στη ζωή
ζήλο. Ζούμε σε μια φάση του καπιταλισμού του είναι αναγκαίες παραχωρήσεις που έχει χρέος
όπου οι κοινωνικές τάξεις συμπιέζονται συνεχώς να κάνει για την εθνική ανάπτυξη. Έτσι, συγχρόνως

15
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
δρα αντιπαραθετικά με τα συμφέροντα
του ξένου εργαζόμενου λόγω της εθνικής
του ταυτότητας, ξεχνώντας την κοινή τους
κοινωνική ταυτότητα και ότι βιώνουν
με κάποια ποιοτική διαφοροποίηση την
ίδια ζωή, την ίδια εκμετάλλευση, τα ίδια
ανεκπλήρωτα όνειρα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει να εξετάσουμε
ποιοι είναι οι εκφραστές των αντιλήψεων
αυτών. Από πολύ μικροί περνάμε ένα
μεγάλο μέρος της ζωής μας στο σχολικό
περιβάλλον με ό,τι αυτό σημαίνει για την
επίδραση που έχει πάνω μας. Καθόλου
τυχαία δεν είναι η ύπαρξη της ελληνικής
σημαίας σε κάθε σχολικό κτίριο και
η καθημερινή προσευχή πριν από το
μάθημα (σε μια προσπάθεια τουλάχιστον
ανιστόρητης σύνδεσης του ελληνισμού
με την θρησκεία και τον χριστιανισμό).
Αλλά ακόμα και στο περιεχόμενο των
ίδιων των μαθημάτων διακρίνει πολύ
εύκολα κανείς την προσπάθεια ανάδειξης
ενός ελληνικού μεγαλείου σε κάθε πτυχή
της ιστορίας, ενώ το πόρισμα από κάθε
ιστορική περίοδο καταλήγει να είναι
το πόσο καλά τα καταφέρνουν πάντα
οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι γενικά
και αόριστα. Πιο συγκεκριμένα, για την
επανάσταση της 25ης Μαρτίου γίνεται
συστηματική απόκρυψη του γεγονότος
ότι ενώ μαζί με τους Έλληνες πολέμησαν
και αρκετοί Αλβανοί, Αρβανίτες κλπ, ένα
μεγάλο κομμάτι Ελλήνων της κυρίαρχης
τότε τάξης ήταν αντίθετοι με την
επανάσταση. Αντίστοιχα αποκρύπτεται ενίσχυση του εθνικού αισθήματος υπερηφάνειας
το γεγονός ότι κατά την περίοδο της κατοχής, από την κοινωνία. Ειδικότερα στην περίπτωση της
υπήρχαν Έλληνες συνεργάτες των ναζί (οι πολιτικοί 28ης αξίζει να σημειωθεί η μόνιμη προσπάθεια,
τους απόγονοι αυτοαποκαλούνται και πατριώτες μέσω των σχολικών εορτασμών κλπ, ανάδειξης της
σήμερα), ενώ η τότε ελληνική μεγαλοαστική τάξη «εθνικής απελευθέρωσης» των Ελλήνων, ενώ κάθε
πλούτιζε από τις συνθήκες που διαμορφώνονταν προσπάθεια ανάδειξης (από κάποιους καθηγητές και
στην κοινωνία. Αποκαλύπτεται έτσι, η πραγματική μαθητές) της νίκης κατά του φασισμού καταπνίγεται,
αντίληψη του κεφαλαίου και του αστικού κράτους φιμώνεται και κατηγορείται ως ανθελληνική κλπ.
για το τι είναι η εθνική ενότητα και την εργαλειακή Άλλωστε κάθε τι που παραπέμπει σε αντι-εθνικές
της χρήση. Το χειρότερο είναι ότι κάθε χρόνο στις ιδέες και απόψεις σχεδόν πάντα θα κατηγορηθεί
επετείους των παραπάνω, τις λεγόμενες «εθνικές ως ανθελληνικό (ή αλλιώς ανάλογα με το εκάστοτε
εορτές», μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με διαφόρων έθνος-κράτος).
μορφών απειλές στην περίπτωση μη συμμετοχής Η προσπάθεια ενσωμάτωσης από την κοινωνία
τους στις παρελάσεις (μιλιταριστικό – φασιστικό των αντιλήψεων αυτών ωστόσο δεν σταματά στα
έθιμο) και λοιπές φιέστες των κρατικών μηχανισμών πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Σε κάθε
μέσω των οποίων επιχειρείται η ολοένα περισσότερο πτυχή της ζωής του ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται

16
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
αντιμέτωπος με τις προσπάθειες αυτές, πολλές για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα όσων τους
φορές και υποσυνείδητα. Λίγες ώρες μπροστά στην εκμεταλλεύονται.
τηλεόραση είναι αρκετές για να συνειδητοποιήσει Βλέπουμε πλέον πιο πολύ από ποτέ τον φόβο
κανείς το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. του διεθνές κεφαλαίου – με πληθώρα εκφραστών,
Από «σοβαρά» δελτία ειδήσεων και «αντικειμενική» όπως Trump, Le pen κλπ – για την δημιουργία μιας
δημοσιογραφία που θα σου πουν πόσο ενωμένοι πολυεθνικής κουλτούρας της εργατικής τάξης. Μιας
πρέπει να είμαστε οι «Έλληνες» σ’ αυτές τις δύσκολες κουλτούρας που δημιουργείται από την ίδια την δομή
μέρες, μέχρι reality show και «πρωινάδικα» που σου της σύγχρονης κοινωνίας, από την αλληλεπίδραση
πουλάνε με κάθε τρόπο το προφίλ του «σύγχρονου πολιτισμών και εθνοτήτων που λαμβάνει χώρα
Έλληνα», τα «κατορθώματά» του και το πώς αυτός σε χώρους εργασίας και διασκέδασης, η οποία
θα γίνει ακόμα καλύτερος από τους άλλους και όλα είναι πλέον μη διαχειρίσιμη κάτω από εθνικές
αυτά φυσικά κάτω από έναν καλοφτιασιδωμένο life- ομπρέλες και υποτιθέμενα εθνικά συμφέροντα.
style μανδύα. Στην κατάσταση αυτή, έχουν ωριμάσει πια οι
Φυσικά, αποκορύφωμα όλων των μηχανισμών συνθήκες για την συνειδητοποίηση της ενότητας των
δεν είναι άλλο από την στράτευση. Η ώρα της εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων κάθε
στράτευσης είναι αυτή που πλέον το εκάστοτε τόπου. Έχει έρθει πια η ώρα όλοι αυτοί να αποτάξουν
κράτος, θα σε χρησιμοποιήσει ως αναλώσιμο για την κάθε λογική εθνικής ομόνοιας, κάθε λογική που σου
υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων και της λέει ότι θα πρέπει να παλεύεις μαζί μ’ αυτούς που
τάξης που εκπροσωπεί. Επειδή όμως φυσικά κανείς καθημερινά εκμεταλλεύονται κάθε κομμάτι του
δεν θα έδινε τη ζωή του για κάποιον χωρίς λόγο, εαυτού σου, κάθε λογική που σου λέει να πατάς στα
θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί καλά το έδαφος. πτώματα του διπλανού σου για να σωθείς μαζί με
Σε συνέχεια των μηχανισμών που αναφέρθηκαν, τον από πάνω σου. Είναι πια η ώρα, όλοι αυτοί να
με την ένταξη στον στρατό, ο φαντάρος περνά 9 βρεθούν μαζί, να δομήσουν την σύγχρονη ταξική
μήνες με μια καθημερινή σωματική, ψυχολογική και τους ενότητα, μια ταξική ενότητα πολυεθνικού και
πνευματική πίεση για έναν σκοπό, την υπεράσπιση διεθνιστικού χαρακτήρα και να αντιληφθούν τον
της πατρίδας. Καλλιεργείται έτσι στο ανώτατο στάδιο κοινό τους εχθρό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
το αίσθημα ότι εγώ θα παλέψω μέχρι τέλους για να Μόνο αυτό θα έχει την δυνατότητα να οδηγήσει στην
υπερασπιστώ την πατρίδα μου, αφού η πατρίδα πραγματική χειραφέτηση της κοινωνίας, στο τέλος
μου είμαι εγώ, η οικογένεια μου, οι άνθρωποί μου. της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και να
Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για υποχρεωτική δομήσει την κοινωνία που ο καθένας θα παράγει
στράτευση, έχουμε τον απόλυτο κρατικό μηχανισμό σύμφωνα με τις δυνατότητές του και ο καθένας θα
που δημιουργεί ανθρώπους έτοιμους να θυσιαστούν καταναλώνει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

17
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
Η 7η Νοέμβρη (25η Οκτώβρη σύμφωνα με το επαναστατικό κίνημα. Σχεδόν αμέσως επετεύχθη
παλιό ημερολόγιο) έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα η ανατροπή του τσάρου. Δημιουργήθηκε η πρώτη
σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία των εργατικών αστική κυβέρνηση στη Ρωσία, η οποία όμως δεν
αγώνων και της εργατικής τάξης γενικότερα. Είναι ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τις λαϊκές απαιτήσεις
η ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η μεγάλη για τερματισμό του πολέμου και αντιμετώπιση της
Οκτωβριανή επανάσταση η οποία υπήρξε η πρώτη γενικότερης εξαθλίωσης. Πλέον μια γενικευμένη
νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση που είχε ως προλεταριακή επανάσταση έχει γίνει κοινή
στόχο την κατάλυση της εξουσίας της αστικής τάξης συνείδηση στον λαό. Αυτή είναι η περίοδος κατά
και την δημιουργία του πρώτου εργατικού κράτους. την οποία οι μπολσεβίκοι (επαναστατική οργάνωση)
Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποια ενισχύονται και με την επιστροφή από την εξορία
ιστορικά στοιχεία σε σχέση με την επανάσταση: του ηγέτη τους Λένιν, καθώς και την ανάδειξη του
Η επανάσταση του Οκτώβρη υπήρξε πνευματικό Τρότσκι ως ηγετική προσωπικότητα. Και οι δυο είναι
παιδί της Παρισινής Κομούνας του 1871, της αταλάντευτοι ως προς την πεποίθηση τους για την
επαναστατικής κυβέρνησης που ήλεγξε το Παρίσι άμεση ανάγκη προλεταριακής επανάστασης.
για 2 μήνες κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού
πολέμου. Η συνεργασία μεταξύ Γαλλικών και
Πρωσικών δυνάμεων κατοχής για την κατάπνιξη
της επανάστασης κατέδειξε μάλιστα στα μάτια
των Ρώσων επαναστατών την ανυποχωρητικότητα
που θα έπρεπε να έχουν σε σχέση με τον αγώνα
τους καθώς και την ενότητα της αστικής τάξης όταν
απειλείται η εξουσία της.
Η Ρωσία στις αρχές του 20ου αιώνα είναι μια
αυτοκρατορία σε παρακμή. Η βιομηχανοποίηση και
οι υποδομές βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο σε
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ τα κατάλοιπα
της φεουδαρχίας στο καπιταλιστικό σύστημα
παραγωγής είναι κάτι παραπάνω από εμφανή
(π.χ. οι εργάτες γης θεωρούνται δουλοπάροικοι Ο Κόκκινος Οκτώβρης
υποχρεωμένοι εφ’ όρου ζωής στον φεουδάρχη του
Μετά από ένα αποτυχημένο στρατιωτικό
οποίου τη γη καλλιεργούν). Σε αυτή την κατάσταση
πραξικόπημα απέναντι στην αστική κυβέρνηση που
προστίθεται και ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος που
ηττάται με την αποφασιστική συνδρομή των σοβιέτ
αφήνει 3 εκατομμύρια νεκρούς για την Ρωσική
η θέση τους ενισχύεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε η
Αυτοκρατορία.
εξουσία στην Ρωσία πλέον να θεωρείται δυαδική
Σε αυτή την κατάσταση, το 1905 γίνονται εργατικές
(Σοβιέτ και Αστική κυβέρνηση). Επιπλέον, αυτή την
απεργίες στην Αγία Πετρούπολη καθώς και ανταρσίες
περίοδο το μέτωπο με τη Γερμανία καταρρέει και στα
στον ρωσικό στόλο. Παρότι η επανάσταση απέτυχε,
σοβιέτ (εργατών, στρατού και στόλου) κυριαρχούν
η οργάνωση των σοβιέτ (εργατικών συμβουλίων)
πλέον οι μπολσεβίκοι. Σε αυτή την συγκυρία η
είναι μια παρακαταθήκη η οποία θα έχει φοβερή
κεντρική επιτροπή των μπολσεβίκων αποφασίζει
σημασία για την επανάσταση του ‘17.
στις 10 Οκτώβρη την επανάσταση. Στις 24 Οκτώβρη η
Το 1917 επανάσταση ξεσπά στην Αγία Πετρούπολη και πολύ
γρήγορα οι επαναστατικές δυνάμεις κυριαρχούν.
Ο Φλεβάρης Παράλληλα το καταδρομικό Aurora εντάσσεται
στις επαναστατικές δυνάμεις και βομβαρδίζει τα
Η εργατική επανάσταση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο χειμερινά ανάκτορα, έδρα της αστικής κυβέρνησης.
του ‘17 στην Αγία Πετρούπολη με μαζικές εργατικές Στις 25 Οκτώβρη συγκαλείται το 2ο συνέδριο των
κινητοποιήσεις που εξελίχθηκαν σε ένοπλο ρωσικών σοβιέτ όπου αποφασίζεται το πέρασμα της

18
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
εξουσίας σε αυτά. Μετά από αυτό η επανάσταση ήταν η νεοσύστατη ΕΣΣΔ να στηρίξει τον Κεμάλ, κάτι
μεταφέρεται επιτυχώς και στην Μόσχα και το το οποίο λίγα χρόνια μετά θα έγερνε την πλάστιγγα
σοβιετικό πλέον κράτος υπογράφει την λήξη της στο Μικρασιατικό μέτωπο υπέρ του κεμαλικού
εμπλοκής στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο με την συνθήκη κινήματος και ενάντια στην πολιτική επεκτατισμού
του Μπρεστ Λιτόφσκ, ικανοποιώντας έτσι τη λαϊκή του ελληνικού κράτους, με ολέθριες συνέπειες για
απαίτηση για άμεσο τερματισμό του πολέμου. τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής.
Σύμφωνα με τους μπολσεβίκους άλλωστε, σε έναν Μάλιστα, στην Ουκρανία, δεν έλλειψαν και
πόλεμο μεταξύ ιμπεριαλιστών (Α΄ Π.Π.) δεν έχει περιπτώσεις Ελλήνων που αυτομολούσαν από
θέση ένα εργατικό κράτος. τον ελληνικό στρατό προς τον Κόκκινο Στρατό,
υιοθετώντας τα επαναστατικά καλέσματα για έναν
Ο εμφύλιος πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο.
Παρά την γρήγορη επικράτηση
επαναστατικών δυνάμεων στα δύο σημαντικά
των Παρακαταθήκες και κριτική στην
κέντρα, οι αντεπαναστατικές δυνάμεις επανάσταση
ανασυγκροτούνται σε ανατολή και δύση και με την
εμπλοκή ενός συνασπισμού ιμπεριαλιστικών χωρών «Εμείς αρχίσαμε.. ο πάγος έσπασε.. ο δρόμος
επιχειρούν την ανακατάληψη της εξουσίας. Σε αυτή χαράχτηκε» Β.Ι. Λένιν
την συγκυρία, οργανώνεται ο Κόκκινος Στρατός με Τι παρακαταθήκη άφησε λοιπόν η Οκτωβριανή
σκοπό την αντιμετώπιση των δυνάμεων αυτών και Επανάσταση και η δημιουργία του πρώτου
καταφέρνει μέσα σε 2 χρόνια να επικρατήσει σε όλη εργατικού κράτους στον κόσμο που την ακολούθησε,
την έκταση της χώρας με τελικό αποτέλεσμα την 100 χρόνια από τη γενέθλια πράξη της, αλλά και 27
συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης. χρόνια από το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης;
Πολλές απαντήσεις έχουν δοθεί σε αυτό. Το
Η εμπλοκή της Ελλάδας σίγουρο όμως είναι πως αποτέλεσε τομή στην
ιστορία, πόσο μάλλον στην ιστορία που γράφεται από
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτή την τους ανθρώπους και τα κινήματά τους για καλύτερη
αντεπαναστατική εκστρατεία πήρε μέρος και η ζωή και όχι από βασιλιάδες και αυλοκόλακες.
Ελλάδα, καθώς ο σφόδρα αντικομμουνιστής Ελ. Πρώτα απ όλα, ήταν η πρώτη νικηφόρα εργατική
Βενιζέλος θεωρούσε ότι η χώρα θα αποκομίσει επανάσταση. Στη συνέχεια, το Σοβιετικό κράτος ήταν
οφέλη από τις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις το πρώτο που κατοχύρωσε το 8ωρο, την ισότητα
που μάχονταν τη ρώσικη επανάσταση. Έτσι, ελληνικό των 2 φύλων, εξάλειψε την ανεργία και την έλλειψη
σώμα εκστράτευσε στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα στέγης, κατοχύρωσε τη δωρεάν εκπαίδευση και
περίθαλψη. Αποτέλεσε το
αντίβαρο που ανάγκασε
τα καπιταλιστικά κράτη
σταδιακά να παραχωρήσουν
ορισμένα από αυτά τα
προνόμια υπό το φόβο
του συνεχούς ανοδικού
κομμουνιστικού κινήματος
του προηγούμενου
αιώνα. Πόσα από αυτά
απολαμβάνουμε στις μέρες
μας, με τη λαίλαπα των
μνημονίων να σαρώνει
κατακτήσεις αιώνα του
εργατικού – λαϊκού
κινήματος;
Υπάρχει βέβαια και η
κριτική σε όσα δεν έγιναν ή

19
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων
σε όσα έγιναν λάθος. Η ραγδαία εγκατάλειψη της στον ισπανικό εμφύλιο. Η επικράτηση της λογικής
άσκησης εξουσίας από τα σοβιέτ και η αντικατάστασή ενδυνάμωσης του ενός σοβιετικού κράτους έναντι
τους από την κομματική γραφειοκρατία, η μη πλήρης της διαρκούς παγκόσμιας επανάστασης.
εξάλειψη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής Όλα αυτά (υπέρ και κατά) πρέπει να τα
εντός και εκτός κράτους, η προσωπολατρεία που λαμβάνουμε υπόψη καθώς μαχόμαστε καθημερινά
κορυφώθηκε επί Στάλιν, οι παράλογοι διωγμοί για την ανατροπή του βάρβαρου καπιταλιστικού
συναγωνιστών, το πέρασμα στο δόγμα της συστήματος, για το πέρασμα από το Βασίλειο των
ειρηνικής συνύπαρξης επί Χρουστσόφ, η απαξίωση Αναγκών στο Βασίλειο της Ελευθερίας.
του μαχητικού διεθνισμού με το ρόλο της ΕΣΣΔ

Γράφει ο Eric Hobsbawm στο βιβλίο ‘Η εποχή των άκρων’: «δεν ζήσαμε την
Οκτωβριανή Επανάσταση, εγώ εκείνη την χρονιά γεννήθηκα, αλλά αν ζούσαμε
σε οποιοδήποτε σημείο της υφηλίου, εκείνη την εποχή θα καταλαβαίναμε πως
ταρακουνήθηκε ο πλανήτης. Από την Χιλή έως την Αλάσκα μέχρι την Ιαπωνία
και Νέα Ζηλανδία συγκλονίστηκαν όλες οι κοινωνίες, ταρακουνήθηκε τόσο ο
πλανήτης με την δημιουργία του πρώτου Εργατικού Κράτους που έδωσε την
εντύπωση πως άλλαξε ο άξονας της Γης. Φέτος που κλείνουν 100 χρόνια, παρά
την κατάρρευση, διαλέξτε εσείς την περίοδο, 1921 (ΝΕΠ), 1924 (θάνατος Λένιν),
1956 (Χρουστσοφική περίοδο), 1985 (Γκορμπατσόφ), η Οκτωβριανή Επανάσταση
συνεχίζει να αποτελεί όχι μόνο το ορόσημο, αλλά τη μόνη προοπτική για τους
απανταχού καταπιεσμένους».

20
Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση

Επιμένουμε να είμαστε:

Ανεξάρτητοι
από την κυρίαρχη ιδεολογία, κρατικά όργανα, κομματικά
στρατόπεδα και καθηγητικές κλίκες. Ανεξάρτητοι από ένα
κυρίαρχο πολιτικό σκηνικό, γιατί θέλουμε να εκφράζει απόλυτα
τα συμφέροντα και τις αληθινές ανάγκες των φοιτητών. Ενάντια
στη λογική της εκπροσώπησης των φοιτητών που υιοθετούν οι
κομματικές παρατάξεις με το να ζητούν την εμπιστοσύνη τους,
αντιπαραθέτουμε την άμεση συμμετοχή τους. Για να μπορεί ο
φοιτητής να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις γύρω απ’ τα εκπαιδευτικά,
να παρεμβαίνει σ’ αυτές, να αναπτύσσει τους κοινωνικούς
προβληματισμούς του και να εκφράζει με τη δράση του τις ανάγκες
των φοιτητών.

Αριστεροί
Γιατί απέναντι στα ατομικά συμφέροντα και στη στείρα ατομική
διαπραγμάτευση απαντούμε με συλλογικές διαδικασίες και
δραστηριότητες. Μπροστά στη μονολιθική άρνηση και υποταγή,
αντιπαραθέτουμε συλλογικούς αγώνες, γενικές συνελεύσεις και
μαζικά κινήματα. Απέναντι σ’ αυτούς που μας θέλουν να δρούμε
παθητικά σε ό,τι βλέπουμε γύρω μας αντιπροτάσσουμε τον
συλλογικό αγώνα.

Σχήμα
Μια συλλογικότητα (και όχι κομματική παράταξη) που ασχολούμαστε
με θέματα που αφορούν τη σχολή αλλά και γενικότερα την
κοινωνία. Οι συγκεντρώσεις του σχήματος είναι ανοιχτές για όλους
και ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψη του και να
συμμετέχει στις αποφάσεις του σχήματος με αμεσοδημοκρατικό
τρόπο.

21
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων

"ίσως τρέλα μπορεί να είναι, το να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας.
Να γινόμαστε πρακτικοί, νομίζοντας ότι μπορούμε να δούμε την
πραγματικότητα.
Ίσως αυτό να είναι τρέλα.
Να ψάχνουμε θησαυρούς εκεί που σωρεύονται σκουπίδια.
Ίσως η πολλή λογική να είναι τρέλα.
Και η μεγαλύτερη τρέλα απ' όλες,
Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι"

22
αν δεν παλέψουμε σήμερα
με το αδύνατο
θα βρεθούμε αύριο
αντιμέτωποι με το αδιανόητο.