You are on page 1of 3

Tng 3, 20 Phan nh Git, P. 2, Q.

Tn Bnh, H Ch Minh
Tel: +848-3842-1882, Fax : +848-3842-1883
Website : http://www.koei-vietnam.com

Knh gi: Cng ty TM DV SX T HI


Ngi nhn: Ch Phng Anh

a ch: S 78 Phc Thng, Phng 12, thnh Ph Vng Tu, B Ra - Vng Tu

Email: phuonganh1229@gmail.com
BNG BO GI PALLET NHA
1. Hng ha - gi c
M sn phm KTI-1111-1 KTI-1111-1X KTI-1111-1XG
Kch thc (1100 x 1100 x 125)mm 1%
Trng lng 9.2 0.25 (kg) 9.2 0.25 (kg) 9.0 kg 0.25 (kg)
Trng ng 1000 kg 1000 kg 1000 kg
ti Tnh 3000 kg 3000 kg 2000 kg
Nguyn liu PP/PE PP/PE PP/PE
Mu sc Xanh en en
Hng nng 4 4 4
V tr chng trt 16 16 16

Hnh nh

Gi/sp (VN) 432.000 320.000 258.000

M sn phm KTI-1210-1 KTI-1210-1X KTI-1210-1XG


Kch thc (1200 x 1000 x 150)mm 1%
Trng lng 13.4 0.5 (kg) 13.5 0.25 (kg) 13.5 0.25 (kg)
Trng ng 1000 kg 1000 kg 1000 kg
ti Tnh 4000 kg 4000 kg 4000 kg
Nguyn liu PP/PE PP/PE PP/PE
Mu sc Xanh en en
Hng nng 4 4 4
V tr chng trt 16 16 16

Hnh nh

Gi/sp (VN) 600.000 420.000 372.000

M sn phm KTI-1210-2-8 KTI-1210-2-4 KTI-1210-2-8X KTI-1210-2-4X


Kch thc (1200 x 1000 x 150)mm 1%
Trng lng 24,8 1 (kg) 21,3 1 (kg) 24,8 1 (kg) 21,3 1 (kg)
Tng 3, 20 Phan nh Git, P. 2, Q. Tn Bnh, H Ch Minh
Tel: +848-3842-1882, Fax : +848-3842-1883
Website : http://www.koei-vietnam.com

S li st 8 4 8 4
ng 1,500 kg 1,200 kg 1,500 kg 1,200 kg
Trng
Tnh 5,000 kg 5,000 kg 5,000 kg 5,000 kg
ti
Trn k 1,000 kg 800 kg 1,000 kg 800 kg
Nguyn liu PP/PE PP/PE PP/PE PP/PE
Mu sc Xanh en
Hng nng 4 4 4 4
V tr chng 12 12 12 12
trt

Hnh nh

Gi/sp (VN) 990,000 907,000 920,000 836,000

M sn phm KTI-1060-1 KTI-1060-1X


Kch thc (1000 x 600 x 100)mm 1%
Trng lng 4,8 0.5 (kg) 4,8 0.5 (kg)
Trng ng 300 kg 300 kg
ti Tnh 800 kg 800 kg
Nguyn liu PP /HDPE PP /HDPE
Mu sc Xanh en
Hng nng 2 2
V tr chng N/A N/A
trt

Hnh nh

Gi/sp (VN) 260,000 241,000

2. Ghi ch:
- Gi trn cha bao gm thu VAT 10% v ph vn chuyn
- n gi khng bao gm cc chi ph c bit pht sinh khc.
- Bng bo gi c gi tr n ngy 31/12/2017.

3. Giao hng
- a im giao hng: Ti kho Cng ty Koei Vit Nam, KCN M Phc 3, Bn Ct, Bnh
Dng.
- Thi gian giao hng: Trong vng 7 ngy sau khi xc nhn n hng 2 bn.

4. Thanh ton:
- t cc 50% sau khi xc nhn n hng, thanh ton 50% sau khi nhn hng.
Tng 3, 20 Phan nh Git, P. 2, Q. Tn Bnh, H Ch Minh
Tel: +848-3842-1882, Fax : +848-3842-1883
Website : http://www.koei-vietnam.com

Cng ty Koei Vit Nam xin cm n Qu khch hng quan tm n sn phm pallet ca Cng
ty.

Nhn vin kinh doanh: Viet (Mr.)


Email: viettran@koei-ltd.co.jp
in thoi: 0966 733 955