NOTA DEBIT(JUAL) SALINAN NOTA DEBIT PERNIAGAAN SYAFIQ SHUKI Lot 1293,Taman Firdaus, Besut, Terengganu

. Tel: 013-9989626 Tarikh: 19 Okt 2010 Kepada: Jonas Enterprise, Lot 4321, Lorong Funny, Besut, Terengganu.. NO:024

Kuantiti 01 gula

Butir

Amaun 50.00 50.00

Tolak: Diskaun niaga 2% JUMLAH (Ringgit Malaysia: empat puluh sembilan sahaja)

1.00 49.00

syafiq ..…………. Pengurus

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful