You are on page 1of 18

Laatinut isrgff (at) gmail.com Alkuperäiset tilastot J. Stupin* Huomautukset A.

Krjukov

Lyhennykset: kylänevustojen ("сельсовет") nimiä ei käännetty
as. - asema seurakuntien jako on epämääräinen
vlt - valtiontila nimien suomentaminen: useita lähteitä
pys. - pysäkki "inkeri- " ja "suomi-suomalaisten" jako on alkuperäistilastoista, käytännössä väärin
yt - yksinäistila
asut. - asutus

suomalaisia
Yhteensä
Nimi, venäläinen Nimi, transliteroitu Nimi, suomalainen inkeriläisiä suomi-suomalaisia
taloja ihmisiä taloja ihmisiä taloja ihmisiä
Vuole
Волоярвский сельсовет
1 д. Волоярви Volojarvi Vuolejärvi 55 261 47 227 1 4
2 д. Гавань Gavan' Kaavani 31 147 24 117 2 9
3 д. Носово Nosovo Nuossuva 10 33 2 3 2 9
4 д. Няссино Nässino Nässi 42 179 31 142 4 16
5 д. Рогозинка Rogozinka Rokoskoinkylä 32 136 28 124
Вуольский сельсовет
6 д. Вуолы Vuolõ Vuole 130 609 100 468
Гарболовский сельсовет
7 совхоз "Гарболово" Garbalovo Harpala, vlt 4 10 2 6
8 больница Гарболовская Harpala, sairaala 14 26 3 10
9 пос. Лавоземякки Lavozemäki Lavosenmäki 21 90 13 55
10 д. Маркелово Markelovo Markkela 16 82 3 13
11 д. Маттиламякки Mattilamäki Mattilamäki 19 82 14 59 1 8
12 д. Перемяки Peremäki Perämäki 29 120 18 84 4 19
13 д. Никитолово Nikitolovo Mikittala 30 147 3 16
14 пос. Сеппелемяки Seppelmäki Seppelemäki 20 83 10 42
15 пос. Хантулово Hantulovo Hanttula 30 135 19 80
Лехтусский сельсовет
16 д. Койвикюля Koivikylä Koivukylä 59 272 52 237
17 д. Кюрехага Kyrehaga Kyyrähaka 32 158 31 153 1 5
18 д. Лехтусы Lehtusõ Lehtoinkylä 84 457 79 440 1 4
19 д. Софолово Sofolovo Sohvola 41 214 7 26
Советский сельсовет
20 д. Болотье Bolotje 7 30 7 30
21 д. Каргино Kargino Korkkinen 16 81 15 79
22 с. Матокса Matoksa Matoksi 44 143 21 65 5 14
23 д. Меслика Meslika Meslikka 18 114 17 108
24 д. Реппо Reppo Reppoinkylä 53 253 37 174 3 13
25 д. Сергеевка Sergejevka Lopotti 57 274 27 127 7 35
Соеловский сельсовет
26 д. Катума Katuma Katumaa 79 385 75 376
27 д. Корккинен Korkkinen Korkkinen 14 69 12 59
28 д. Путкелово Putkelovo Putkela 66 290 61 265
29 д. Соелово Большое Soelovo Bolshoe (B.) Suuri Suojala 54 267 54 267
30 д. Соелово Малое Soelovo Maloje (M.) Pieni Suojala 21 109 20 106

Miikkulainen
Никулясский сельсовет
31 д. Никулясы Верхние Nikuläsõ Verhnie (V.) Alakylä (Miikkulainen) 134 612 124 579 5 12
32 д. Никулясы Нижние Nikuläsõ Nižnie (N.) Yläkylä (Miikkulainen) 137 548 128 517 5 22
33 д. Салокюля Salokylä Salokylä 11 59 8 50
34 д. Тозерово Tozerovo Toserova 18 81 15 64 3 17

Lempaala
Елизаветинский сельсовет
35 д. Елизаветинка Elizavetinka Nakara 65 292 42 196 3 8
36 д. Кюляятка Kyläjatka Kylänjatko 60 247 15 64 2 9
37 д. Охта Ohta Ohankylä 59 281 38 189 4 24
38 д. Термолово Termolovo Termola 14 57 3 12 2 8
Коркиомягский сельсовет
39 д. Аудио Audio Autio 6 32 4 24
40 д. Кайдолово Kaidolovo Riskanmäki 7 23 6 22
41 д. Кайдолово Большое Kaidolovo B. Viikkinä 49 210 38 169 1 6
42 д. Кирьясалы Новые Kirjasalõ Novõe Uusi Kirjasalo 33 145 24 118 2 11
43 д. Кирьясалы Старые Kirjasalõ Starõe Vanha Kirjasalo 16 81 14 72 1 1
44 д. Коркиомяки Большие Korkiomäki B. Suuri Korkiamaa 58 237 32 137 6 27
45 д. Коркиомяки Малые Korkiomäki M. Pieni Korkiamaa 23 98 17 81 1 4
46 д. Лехтикюля Lehtikylä Lehtokylä 10 45 8 40 1 2
47 д. Пузомякки Puzomäki Pusenmäki 24 109 16 78 3 13
48 д. Тигомякки Tigomäki Tikonmäki 11 44 9 37 1 1
Куйвозовский сельсовет
49 пос. Аудио Audio Autio 19 80 11 55
50 д. Варзолово Varzolovo Varsala 13 55 4 16 5 26
51 ж.-д. ст. Грузино Gruzino, as. Grusino, as. 4 18 1 4
52 совхоз "Куйвози" Kuivozi Kuivasi, vlt 37 69 8 12 6 12
53 д. Лаппелево Lappelevo Laappeela 26 113 15 60
54 д. Лесная (Салокюля) Lesnaja (Salokylä) Salokylä 12 63 3 16 2 13
55 пос. Леушкомякки Leuskomäki Löyskämäki 17 96 11 63 1 11
56 пос. Мяльгемякки Malgemäki Mälkeimäki 8 41 8 41
57 д. Оскомякки Oskomäki Oskonmäki 16 60 6 20 3 12
58 д. Рогоссары Rogossarõ Rokansaari 32 161 14 80 15 73
59 д. Савомякки Savomäki Savonmäki 9 44 1 4 5 24
60 д. Хиримякки Hirimäki Hiirimäki 28 109 9 40 4 20
61 д. Ховемякки Hovemäki Hovimäki 10 52 2 10 6 32
62 д. Якколомякки Jakkolomäki Jaakkolanmäki 11 54 9 43
Лемболовский сельсовет
63 д. Керро Kerro Kiero 22 95 10 41 8 36
64 д. Кюляятка Kyläätkä Kylänjatko 26 119 18 93
65 д. Лемболово I-ое Lembolovo I Lempaala I 74 317 64 295 1 1
66 д. Лемболово II-ое Lembolovo II Lempaala II 69 402 69 402
67 совхоз "Лемболово" Lempaala, vlt 15 32 3 4
68 д. Муратово Muratovo Muratta 45 220 41 200 1 3
69 д. Накколово Nakkolovo Naakkala 62 296 47 234 2 10
70 д. Сифолово Sifolovo Sihvola 9 34 4 14 3 9
Лесколовский сельсовет
71 д. Аньялово Anjalovo Anjala 22 97 14 68 3 13
72 д. Гапсарь Gapsar Haapsaari 9 31 6 26 1 1
73 д. Кискелево Kiskelovo Kiiskilä 34 195 32 188 2 7
74 д. Лесколово Leskolovo Lieskula 50 235 26 129 2 6
75 д. Ойналово Oinalovo Oinaala 64 348 31 179 9 42
76 д. Оссельки Osselki Osselki 32 145 7 41 1 3
77 д. Тиррази Tirrazi Tiirrasmäki 8 43 7 39 1 4
78 д. Халози Halozi Halosi 14 64 13 60
Массельский сельсовет
79 д. Кайдалово Малое Kaidalovo M. Kaitola 50 245 49 240
80 д. Луккаримякки Lukkarimäki Lukkarinmäki 25 109 22 91
81 д. Массельки Masselki Maaselkä 47 209 36 173 4 14
82 д. Новая Novaja Lasenmäki 27 121 21 96
83 д. Оримякки Orimäki Orimäki 3 13 3 13
84 д. Пасторат Pastorat Pappila 7 28 3 16 1 2
85 д. Рюппелево Ryppelevo Ryyppälä 12 68 10 62 1 4
86 д. Стеклянный завод Steklännõi zavod Lasitehdas 21 97 11 53 5 24
87 д. Тинолово Tinolovo Tiinala 12 58 6 22
88 д. Шванилово Švanilovo Svaanila 16 71 15 64
Троицемякский сельсовет
89 д. Бояримякки Bojarimäki Pajarinmäki 11 49 6 37
90 д. Ваньколово Vankolovo Vankola 7 44 4 31 1 4
91 д. Васкелово Vaskelovo Vaskela 20 94 1 7 1 4
92 ж.-д. будка на 3-й версте от ст. Васкелово Vaskela, pys. 1 3 1 3
93 д. Вейколово Veikolovo Veikkola 15 78 12 67
94 д. Волколово Volkolovo Volkkala 16 67 6 29 10 38
95 д. Коросары Большие Korosarõ B. Koronsaari 45 222 34 168 1 5
96 д. Коросары Малые (Бояремякки) Korosarõ M. Pieni Koronsaari 18 78 5 17
97 д. Мискулово Miskulovo Miskula**** 13 72 9 53
98 д. Нинимякки Ninimäki Niinimäki 31 157 1 5 7 25
99 д. Новая Novaja Pekkala 12 43 10 39 1 3
100 д. Ристолово Ristolovo Ristola 16 65 8 32
101 д. Симолово Simolovo Simola 23 99 17 78
102 с. Троицкое Troitskoe Mäkiinkylä 29 109 4 14 2 8
103 д. Ховимякки Hovimäki Hovimäki**** 11 65 7 45 1 6
104 д. Юшколово Juškolovo Juskela 13 74 1 6
Хиппельмякский сельсовет
105 д. Лавоземякки Lavozemäki Lavosenmäki 22 131 22 131
106 д. Лаппалайземякки Lappalaizenmäki Lappalaisenmäki 15 64 14 59
107 д. Левошка (Левушка) Levoška Levoska 32 156 32 156
108 д. Маролово Marolovo Marola 4 29 4 29
109 д. Мустилово Mustilovo Mustila 103 471 101 463
110 д. Ривольмякки Rivolmäki Rivalinmäki 26 144 23 131
111 д. Суделово Sudelovo Sutela 12 42 10 38
112 д. Хейнолово Heinolovo Heinola 16 65 16 65
113 д. Хиппельмякки Hippelmäki Hippelinmäki 21 102 21 102
114 д. Юдикалово Judikalovo Jutikkala 25 110 24 106
115 д. Юллимяки-Мюллюмякки Jullimäki-Myllymäki Myllymäki (Ylämäki) 19 88 18 86

Järvisaari
Нечепертский сельсовет
116 х. Красный Krasnõi 2 5 1 4
117 д. Кантуль Kantul' Kanttila 34 120 29 115
118 д. Нечеперть Netsepert' Metsäpirtti 96 338 85 320
Лезьенский сельсовет
119 д. Сиголово I (Валтуши) Sigolovo (Valtuši) Seulola 69 293 68 292
Мгинский сельсовет
120 д. Мга Mga Muja 90 394 86 385 1 1
121 х. Мелково Melkovo 3 12 3 12
122 х. Мончина Montsina Montsina 7 36 7 36
123 д. Старостино Starostino Staarostina 62 315 61 311
124 х. Холодный ручей Holodnõi rutsei 1 4 1 4
Пухоловский сельсовет
125 пос. Мга Mga Namkku 180 553 5 15
126 бараки на перегоне Мга - Синявино parakit 84 291 2 6
Шапкинский сельсовет
127 д. Белово (Пиллово) Belovo (Pillovo) Piilova 35 143 30 130
128 д. Надино (Тишки-ярви) Nadino (Tiškijarvi) Pitkäjärvi 23 107 22 106
129 д. Сиголово II Sigolovo II Siikala 37 156 34 153
130 д. Староселье Staroselje Vanha Moisio 76 335 2 9
131 с. Шапки (Покровское) Šapki (Pokrovskoje) Hattula 137 544 3 15 1 5
Эстонский сельсовет
132 д. Горки Gorki Korkka 36 167 35 164
133 д. Жоржино Zhoržino Savota 22 98 19 95
134 д. Иголино Igolino Ihalaisi 15 68 8 45 2 9
135 д. Пендиково Pendikovo Järvenkylä 46 129 19 77
136 пос. Эстонский Estonskij Nurmi 55 225 3 8

Keltto
Борский сельсовет
137 д. Бор Bor Poru 37 174 36 170
138 д. Колбино Kolbino Kolpina 31 171 31 171
139 д. Лиголампи Ligolampi Likolampi 16 91 16 91
140 д. Пундолово Pundolovo Puntala 17 71 10 42 7 29
141 д. Сельцы Seltsõ Seltsa 60 344 58 332
142 д. Суоранда Suoranda Suoranta 17 51 4 9 9 28
143 д. Токкари Tokkari Tokkari 35 173 26 139 9 34
144 д. Хирвости Hirvosti Hirvonen 42 215 38 211
Всеволожский сельсовет
145 пос. Всеволожский Vsevološskij Seuloskoi 406 1324 12 41 3 7
146 совхоз "Приютино" Prijutino Parnkartano vlt 54 146 1 4
147 больница Рябовская Räbovaskaja sairaala 11 21 2 3 1 1
Жерновский сельсовет
148 пос. Каменка Kamenka 16 66 4 15
Ириновский сельсовет
149 торфоразработка Борисова Грива Borisova Griva Porissova (turvetehdas) 122 430 2 4
150 торфоразработка Гладкое Gladkoje Gladkoje (turvetehdas) 80 241 2 8
Каннистский сельсовет
151 д. Вирки Virki Virkkilä 65 324 52 289 9 27
152 д. Запольки Zapolki 34 177 20 102
153 д. Каннисты Kannistõ Kanninen 40 160 34 150
154 д. Кирецкое Поле Kiretskoje pole Kirkonpelto 27 135 19 100
155 д. Коркино Korkino Korkkina 16 66 1 4 12 51
156 д. Русская Кирка Russkaja Kirka Venäjänkirkko 12 61 10 54 2 7
157 д. Тавры Tavrõ Tauru 20 98 18 95 1 1
158 д. Хязельки Häzelki Häsälä 20 98 20 98
Куйворовский сельсовет
159 д. Кальтино Верхнее Kaltino V. Ylä-Kalttina 42 201 9 38
160 д. Кальтино Нижнее Kaltino N. Ala-Kalttina 14 71 13 66
161 д. Кальтинская Пустошь / Красная горка Kaltinskaja Pustoš / Krasnaja Gorka Ollikaisenmäki 31 119 12 55 3 16
162 д. Куйворы Kuivorõ Saakrova 32 150 31 149 1 1
163 д. Озерки Ozerki Järvihovi 19 74 4 15
164 д. Озерки II-ые Ozerki II Järvihovi II 4 18 1 4
165 д. Орово Orovo Orava 55 274 54 271 1 3
166 д. Старая Пустошь Staraja Pustoš Pustoska 12 62 8 38
Манушкинский сельсовет
167 д. Ексолово Eksolovo Juoksula 34 163 34 163
168 д. Манушкино Большое Manuškino B. Suuri Manuskala 70 346 68 339
169 д. Манушкино Малое Manuškino M. Pieni Manuskala 55 308 46 272
Мягловский сельсовет
170 д. Мяглово Mäglovo Mähnälä 77 406 67 373 6 20
171 д. Питкя-Мяги Pitkä-Mägi Pitkämäki 16 65 4 14 9 38
172 д. Пустошь Новая Pustoš N. Pappilanautio 55 283 54 273
173 д. Розмителево Rozmitelevo Rosmittala 93 438 90 424
174 д. Рыжики Rõžiki Riisikkala 13 62 1 5 12 57
175 д. Хяники Häniki Hännikäisenmäki 18 87 15 76 2 10
Ново-Ковалёвский сельсовет
176 колония Смольная Smolnaja Saksan Smolnoi 37 171 1 6
Ново-Сергиевский сельсовет
177 д. Посёлок Новый Poselok Novõi Tulokkaankylä 6 19 1 2
Озерковский сельсовет
178 д. Озерки Ozerki Kankurinmäki 67 271 35 152
179 д. Хапаоя Hapaoja Haapaoja 47 197 8 35 32 136
180 д. Чёрная Голова Tsornaja Golova Mustapää 15 81 14 72
Пороховской сельсовет
181 д. Пороховые Porohovõe Ruutimylly 388 1328 10 31
182 слобода Ржевка Rževka Orskoi 138 449 1 1
Стародеревенский сельсовет
183 д. Аро Aro Aronkylä 23 120 20 105
184 д. Колтуши Koltušõ Keltto 52 173 6 23
185 д. Старая Staraja Vanhakylä 97 475 86 437
186 д. Янино Janino Jaanila 53 226 53 226
Щегловский сельсовет
187 гос. торфоразработка Блудное Bludnoe 31 73 1 1
188 хутора Мельничий Ручей Melnitsnõi rutsei Myllyojan yt:t 7 27 4 16
189 д. Миналово Minalovo Miinala 33 146 28 140 4 5
190 д. Пасека Paseka 8 38 6 32
191 д. Плинтовка Plintovka Lentovka 24 100 16 76
192 д. Чёрная Речка Tsõrnaja Retska Mustajoki 15 65 2 4 1 8
193 с. Щеглово Scheglovo Sieklova 120 515 13 97 1 1
Яблоновский сельсовет
194 д. Жерновка Zhеrnovka Pietari 50 223 16 78
195 д. Малиновка Malinovka Uusikylä 40 185 1 1
196 д. Яблоновка Малая Jablonovka M. 94 314 1 1
Анненский сельсовет
197 с. Анненское Annenskoje Moikka 148 526 1 4
Весёлопоселковский сельсовет
198 сел. Весёлый Посёлок Veselõi Poselok 99 300 1 1
199 д. Сосновка Sosnovka 89 279 2 3
Выборгско-Дубровский сельсовет
200 д. Дубровка Dubrovka Tuprova 289 799 6 19 1 1
201 раб. пос. Дубровка Dubrovka Tuprova, as. 683 2038 46 158 114 364
202 совхоз "Мокрый луг" Mokrõi Lug valtiontila 12 46 6 22 3 12
203 д. Пески Peski Hiekka 127 371 1 2
Келколовский сельсовет
204 д. Келколово Kelkolovo Kelkkula 53 240 30 151 1 6
Корчминский сельсовет
205 д. Корчмино Kortsmino Kortsmina 161 574 9 33
206 кирпичный завод "Красный кирпичик" Tiilitehdas 43 125 1 2
207 ж.-д. ст. Понтонная Pontonnaja Pontonnaja as. 183 522 2 6
Мурзинский сельсовет
208 д. Мурзинка Murzinka 370 1165 3 8
Никольский сельсовет
209 д. Воскресенское Voskresenskoje Lomkka 75 231 1 5
210 Ульяновский завод взрывчатых веществ Räjähdysainetehdas 241 595 1 1
Ново-Александровский сельсовет
211 колония Ново-Александровка Novo-Aleksandrovka 264 945 1 1
Ново-Саратовский сельсовет
212 колония Исправдом III Ispravdom III 47 173 2 5
213 колония Ново-Саратовка Novo-Saratovka Nevarannan Kalanisto 450 1714 3 3
Овцынский сельсовет
214 учкомхоз польпедтехникума Домбаля Puolalaisopiston tila 5 10 1 1
215 колония Овцыно Ovtsino Valittula 128 674 17 112
216 торфоразработки Самарка Samarka Samarka turvetehdas 39 115 4 17
217 кирпичный завод Свердлова №1 Sverdlovan tiilitehdas 32 91 1 3
218 кирпичный завод Стрелина Strelinan tiilitehdas 13 45 1 1
Островский сельсовет
219 д. Кузьминка Kuzminka 18 97 1 5
220 д. Маслово Maslovo Maaslova 51 222 42 202 3 10
221 д. Оранжерейная Oranzereinaja Ansareinmäki 35 139 23 91
222 д. Островки Ostrovki Sarvela 59 258 41 195 4 12
223 быв. имение Островки (А.И. Оленчикова) Ostrovki ent. Sarvelan kartano 3 5 1 1
Отрадненский сельсовет
224 казарма на 36-й версте Мурманской ж. д. rautatiekasarmi, 36 virsta 3 8 1 2
Порогский сельсовет
225 лесничество Невское Nevskoje Nevskoje metsänvartio 6 14 2 5
226 д. Пороги Большие Porogi B. Koski 71 270 57 243 3 8
227 д. Пороги Малые Porogi M. Karjalankylä 36 173 25 141
228 силикатно-кирпичный завод быв. Шульц Tiilitehdas ent. Schulz 14 48 1 1
Рыбацкий сельсовет
229 с. Рыбацкое Rõbatskoje Tuntia 1242 4667 1 7
230 сел. Усть-Славянка Ust-Slavjanka Venjoensuu 423 1266 1 1
Синявинский сельсовет
231 с. Синявино Sinävino Vanhaselkä 229 953 1 2
Усть-Ижорский сельсовет
232 с. Усть-Ижора Ust-Ižora Inkerinsuu 685 2526 2 6

Rääpyvä
Пробинский сельсовет
233 д. Лепсари Lepsari Leppisaari** 72 320 62 298 2 6
234 д. Проба Proba Sepänsuo 48 223 3 8 24 137
Романовский сельсовет
235 д. Бабино Babino Papusi** 47 198 43 191
236 д. Волчьи Горы Voltsie Gorõ Sudenmäki 31 145 1 2 26 130
237 д. Губки Gubki Huva 37 178 36 173
238 д. Корнево Kornevo Korneva 64 289 50 233 7 27
239 д. Мельничий Ручей Melnitsnõi Rutsei Myllyoja 17 88 13 72
240 д. Романовка Romanovka Romanaisi 45 199 31 135 1 1
241 д. Углово Uglovo Kähy 66 287 57 255 3 14
Румбаловский сельсовет
242 д. Кясселево Верхнее Kässelevo V. Ylä Kässylä 24 106 14 70 8 33
243 д. Кясселево Нижнее Kässelevo N. Ala Kässylä 37 146 6 30 10 44
244 д. Отрада Otrada Huosa 7 34 5 21
245 д. Пугарево Большое Pugarevo B. Suuri Pukero 23 100 19 82 4 18
246 д. Пугарево Малое Pugarevo M. Pieni Pukero 10 47 9 44 1 3
247 д. Румбалово Rumbalovo Rumpali 44 198 35 176 3 11
248 учхоз Рябово Räbovo Rääpyvä 32 92 8 13 11 32

Haapakangas
Агалатовский сельсовет
249 д. Агалатово Agalatovo Ohalatva 196 903 160 759 15 72
250 лесопильный завод Агалатовский Ohalatvan saha 8 30 1 1
251 д. Сарженка Sarženka Saarselkä 47 197 38 175
Александровский сельсовет
252 с. Александровка Aleksandrovka Myllynkylä 160 599 67 259 6 20
253 совхоз "Александровка" Myllynkylä vlt 18 39 3 6 10 26
254 пос. Красноостров Krasnoostrov (ent. Beloostrov) Uusi Valkeasaari 151 461 14 21 23 69
255 д. Редуголь Redugol' Retukylä 55 216 41 172 1 7
Вартемягский сельсовет
256 д. Нижние Станки Nižnie Stanki Vartiamäki 60 234 2 8
Графско-Дибунский сельсовет
257 пос. Графская-Песочная Grafskaja-Pesotsnaja Hiekka 252 776 1 1 9 30
258 д. Дибуны Dibunõ Tipuna 85 322 53 227
259 пос. Дибуны Dibunõ Tipuna, asutus 150 482 1 7 16 49
260 ж.-д. ст. Дибуны Dibunõ Tipuna, as. 4 17 1 4
Калголовский сельсовет
261 д. Авволово Avvolovo Auvola 16 81 15 80
262 д. Калголово Kalgolovo Kaukola 139 595 118 522 7 26
263 д. Рапполово Rappolovo Rappola 29 108 22 78 2 8
Кальяловский сельсовет
264 д. Кальялово Kaljalovo Kaljaala 74 265 69 255 2 3
Каменский сельсовет
265 д. Горки Gorki Kivikangas 12 65 4 27
Коломяжский сельсовет
266 пос. Коломяги Kolomägi Kolomäki 623 2185 1 2
267 пос. Мартыново-Алексеевское Martõnovo-Alekseevskoje Martinova 68 233 1 1 1 1
Красноостровский сельсовет
268 д. Старый Белоостров Beloostrov S. Valkeasaari 111 458 92 393 9 28
269 д. Заболотье Zabolotje Suontaka 28 132 24 115 1 4
270 д. Камушки Kamuški Suurkivi 40 168 31 130 5 21
Левашовский сельсовет
280 пос. Левашово Levašovo Levassova 344 1006 28 95 10 26
281 совхоз "Осиновая Роща" Osinovaja Roscha Haapakangas 74 202 16 42
Лупполовский сельсовет
282 д. Дранишники Dranišniki Haapaoja 47 175 20 87 12 45
283 д. Лупполово Luppolovo Luuppala 118 514 69 304 31 126
284 д. Сертолово Sertolovo Sierattala 40 157 32 144 4 8
Мертутский сельсовет
285 д. Аллосары Allosarõ Alosaari 59 239 54 215
286 д. Мотторово Mottorovo Mottori 65 278 59 262 3 12
287 д. Медный завод Mednõi Zavod Vaskisavotta 58 212 45 158 1 5
288 д. Мертуть Mertut Merituittu 96 430 85 382 3 11
Мистоловский сельсовет
289 д. Мистолово Mistolovo Mistola 147 747 140 721 1 4
290 д. Сярьги Särgi Särky 59 284 52 263 1 2
Ново-Алакюльский сельсовет
291 д. Аккази Akkazi Akkasi 35 162 31 148 3 9
292 колхоз "Конту" Kontu Kontu, kolhoosi 10 21 3 8 7 13
293 д. Майнилово Mainilovo Mainila 40 143 38 137
294 д. Ново-Алакюль Novo-Alakyl' Uusi Alakylä 44 171 43 168
295 д. Старо-Алакюль Staro-Alakyl' Alakylä 39 176 38 174
Осельковский сельсовет
296 д. Осельки Oselki Ala-Osselki 92 365 41 193 18 67
297 д. Рохма Rohma Rohma 47 244 46 230
2-й Парголовский сельсовет
298 д. Ивановка Ivanovka 43 142 4 11
299 д. Михайловка Mihailovka 135 430 8 29 8 14
1-й Парголовский сельсовет
300 кол. Ново-Парголовская Novo-Pargolovskaja Uuden Parkalan siirtola 173 654 1 6
391 пос. Парголово I Pargolovo I Parkala I 399 1490 1 3
1-й и 2-й Парголовский сельсоветы
392 пос. Парголово II и III Pargolovo II III Parkala II ja III 826 2697 13 33 1 3
Порошкинский сельсовет
393 д. Карабсельки Karabselki Korpiselkä 78 354 65 283 1 1
394 д. Мендсара Mendsara Mäntysaari 80 369 72 333 4 16
395 совхоз "Мендсары" Mendsara Mäntysaari, vlt 3 20 1 9
396 д. Порошкино Poroškino Poroskylä 110 509 102 474 1 5
Скотнинский сельсовет
397 д. Киссулово Kissulovo Kissula 34 147 13 45 12 71
398 д. Колясово Koläsovo Kolessova 11 34 8 25
399 д. Скотное Skotnoje Kotnoi 56 252 46 209 1 5
400 д. Худяев Овраг Hudjaev Ovrag Ovras 11 52 10 48
Старожиловский сельсовет
401 д. Заманиловка Zamanilovka Samanilovka 20 90 4 19
402 д. Каболовка Kabolovka Kaplokka 64 261 1 2
403 д. Старожиловка Starožilovka Vanhakylä 123 492 19 83
Шувалово-Озерковсктй сельсовет
404 пос. Шувалово-Озерки Šuvalovo-Ozerki Suvalovo 1522 4840 7 25 8 23
Юкковский сельсовет
405 д. Юкки Jukki Jukinkylä 131 513 96 397

Markkova
Валовщинский сельсовет
406 д. Алексеевка Alekseevka Maitohuhta 13 61 8 43
407 д. Дальняя Поляна Dalnäjä Poläna Hyvilä 64 209 63 208
408 будка Мурманской ж. д. близ д. Алексеевка Maitohuhta, pys. 1 5 1 5
409 будка Мурманской ж. д. близ д. Дальняя Поляна Hyvilä, pys. 2 6 1 3
Ладвинский сельсовет
410 х. Екатериновка Ekaterinovka Jekaterinovka 6 13 1 7
Марковский сельсовет
411 д. Киллоза Killoza Tillasi 41 177 33 157 3 11
412 с. Марково Markova Markkova 93 375 82 329 2 10
413 пос. Назия Nazija Naasia 41 120 5 16 2 4
414 д. Новая Novaja Uusikylä 78 366 74 346 2 10
415 д. Пустошка Pustoška Pieniautio 18 86 18 86
416 д. Хандрова Handrova Hantrova 110 470 106 462
Путиловский сельсовет
417 с. Путилово Putilovo Puttila 469 1753 1 1
Сассорский сельсовет
418 д. Замошье Zamošje Saamusti 57 273 3 13
419 д. Сассоры Sassorõ Suosaari 47 207 18 62
420 хутора Сассоры Sassorõ Suosaari yt 2 10 2 10
421 д. Старая Мельница Staraja Melnitsa Vanhamylly 24 109 20 103
Тортоловский сельсовет
422 д. Гайталово Gaitalovo Haittola 57 209 53 193
423 д. Мишкино Miškino Miiskinen 41 172 1 7
424 д. Тортолово Tortolovo Tortola 34 158 12 71

Toksova
Гражданско-Ручьёвский сельсовет
425 д. Ручьи Rutsji Rastaala 190 848 1 1
Капитоловский сельсовет
426 д. Капитолово Kapitolovo Kopittala 43 224 37 201
427 х. Кивая Kivaja Kivioja 4 17 4 17
428 пос. Паутиайзи Pautiaizi Pautiaisi 9 46 8 39
429 пос. Савочкино Savotskino Savkola 13 63 9 39
430 пос. Энколово Enkolovo Enkkola 15 88 14 85
Койвукюльский сельсовет
431 пос. Аудионмяги (Койвукюля) Audionmägi Autionmäki 9 42 8 38
432 пос. Кякесенмяги (Койвукюля) Käkesenmägi Käkösenmäki 25 96 23 93 1 2
433 пос. Коккозенколка (Хиттолово) Kokkozenkolka Kokkosenkolkka 52 185 48 172
434 пос. Лассинмяги (Койвукюля) Lassinmägi Lassinmäki 11 41 11 41
435 пос. Ленсунмякки (Хиттолово) Lensunmäki Lensunmäki 13 47 13 47
436 пос. Мартыланмякки (Хиттолово) Martõlanmäki Marttilanmäki 13 39 12 38
437 пос. Мелликянмяги (Койвукюля) Mellikanmägi Mellikänmäki 12 50 10 43
438 пос. Мюегязенмякки (Хиттолово) Myegazenmäki Myökäsenmäki 9 28 9 28
439 пос. Куиянмяги (Койвукюля) Kuinmägi Kujanmäki 43 169 39 150
440 пос. Нурмисенмяги (Койвукюля) Nurmisenmägi Nurmisenmäki 18 71 16 65 1 3
441 пос. Ряйккезенмякки (Хиттолово) Räikkezenmäki Räikkösenmäki 24 105 24 105
442 пос. Ракколайсенмяги (Койвукюля) Rakkolaisenmägi Rakkolaisenmäki 18 78 17 77
443 пос. Рандиянмякки (Хиттолово) Randianmägi Rantianmäki 15 66 15 66
444 пос. Ряйкесенмяги Räikesenmägi Raikkosenmäki 21 89 19 76
445 пос. Русинмяги (Койвукюля) Rusinmägi Rusinmäki 20 77 18 66 1 4
446 пос. Сувенмякки (Хиттолово) Suvenmägi Suvenmäki 11 63 11 63
447 пос. Тарримякки (Хиттолово) Tarrimäki Tarrimäki 16 59 16 59
448 д. Хампунколка (Хиттолово) Hampunkolka Hampunkolkka 21 91 21 91
449 пос. Хямяляйсенмяги (Койвукюля) Hämäläisenmägi Hämäläisenmäki 22 63 16 43
Кузьмоловский сельсовет
450 д. Аутио Autio Autio 7 34 7 34
451 д. Вараккала Varakkala Vaarakkala 7 40 7 40
452 д. Кузьмолово Kuzmolovo Kuismala 70 289 49 200
453 д. Куяла Kujala Kujala 15 77 13 69 1 4
454 пос. Меросенмякки (Рандалово) Merosenmäki (Randalovo) Merosenmäki 43 168 36 138
455 пос. Пелкоси Pelkosi Pelkoine 39 173 35 159
456 пос. Рандалово Randalovo Rantala 34 143 33 140
457 пос. Сувенмякки (Рандолово) Suvenmäki Suvenmäki 44 186 38 169
458 пос. Ханнола Hannola Hannola 21 84 17 66
459 пос. Хейласи (Кузьмолово) Heilasi Heilasi 5 31 5 31
460 пос. Хянниккяля (Рандолово) Hännikkälä Hännikkälä 26 117 23 105
Муринский сельсовет
461 пос. Бугры Bugrõ Pukra 13 41 1 2
462 д. Девяткино Новое Devätkino N. Miina 55 223 45 193
463 д. Девяткино Старое Devätkino S. Vanha Miina 23 85 20 74
464 д. Мартыкайзи Martõkaisi Marttikaisi 10 52 10 52
465 с. Мурино Murino Muurila 245 968 1 7
Таскумякский сельсовет
466 пос. Вилькиля Vilkilä Vilkkilä 13 51 10 38 1 2
467 пос. Вилькоуку (Вильковка) Vilkovka Vilikoukku 13 51 12 50
468 пос. Келломякки Kellomäki Kellomäki 5 19 4 11 1 8
469 пос. Киурумякки Большие Kiurumäki B. Iso Kiurumäki 35 125 31 112
470 пос. Киурумякки Малые Kiurumäki M. Pieni Kiurumäki 14 46 11 43
471 пос. Конколово Konkolovo Konkkala 17 64 13 48 2 6
472 пос. Короземякки Korozemäki Korosenmäki 18 70 15 58 3 12
473 пос. Ламбери Lamberi Lamperi 15 55 12 44
474 пос. Мойзио Moizio Moisio 12 46 11 42 1 4
475 пос. Мустоземякки (Мустози) Mustozi Mustosenmäki 12 53 11 46
476 пос. Покизенмякки Pokizenmäki Pokisenmäki 5 16 4 13
477 пос. Пухилаймякки (Пугламякки) Puglamäki Puhilaanmäki 28 86 26 79 2 7
478 пос. Роухиязи Rouhiäzi Rouhiaisi 5 23 5 23
479 пос. Таскумякки Taskumäki Taskumäki 41 173 38 162
480 пос. Хампула (Хампулово) Hampula Hamppula 11 47 7 36
481 пос. Хутозенмякки (Хутози) Hutozi Huttosenmäki 14 45 9 32 2 7
Токсовский сельсовет
482 пос. Аунелово (с. Токсово) Aunelovo Aunela 35 114 22 88
483 пос. Кирконкюля (с. Токсово) Kirkonkylä Kirkonkylä 86 215 48 137
484 пос. Русский (с. Токсово) Russkij Venäläiskylä 17 44 5 18
485 пос. Таргиязи (с. Токсово) Tärgiäzi Tarkiaisi 19 55 14 43
486 пос. Ховинмякки (с. Токсово) Hovinmäki Hovinmäki 67 195 39 122
487 будка на 25-й версте Финляндск. уч. Окт. ж. д. 25 virtsan pys. 1 3 1 3
488 казарма №3 при ст. Токсово Октябрьской ж. д. Toksovan as. 4 7 1 3
Химаккаловский сельсовет
489 пос. Кемпинмякки (Химаккала) Kempinmäki Kempinmäki 14 55 14 55
490 пос. Кеселя (Химаккала) Keselä Keselä 24 102 24 102
491 пос. Кяркмякки (Химаккала) Kärkmäki Kärkimäki 21 102 14 75
492 пос. Нокелайсмякки (Химаккала) Nokelaismäki Nokelaisenmäki 29 133 25 124
493 пос. Пурну (Химаккала) Purnu Purnu 18 96 18 96
494 пос. Пухиланмякки (Химаккала) Puhilanmäki Puhilanmäki 38 170 31 143
495 пос. Раяла (Химаккала) Rajala Rajala 15 74 14 73
496 пос. Ревонахо (Химаккала) Revonaho Revonaho 11 53 8 39
Красненский сельсовет
497 пос. III Интернационал (Дачное) Datsnoje Tasnoi 231 809 1 7
Лиговский сельсовет
498 д. Лигово Ligovo Liiha 219 712 4 16
499 д. Новая Novaja Rasvala 80 318 14 68 1 5
Старо-Пановский сельсовет
500 д. Ново-Паново Novo-Panovo Uusi Paanova 26 84 11 39
Урицкий сельсовет
501 совхоз "Беззаботное" (Лигово; Кладо-Треугольник) Bezzabotnoje Liiha, vlt 25 62 1 4
502 г. Урицк Uritsk Liiha 2614 8419 53 221 2 8
Lahti
Владимиро-Горский сельсовет
503 пос. Владимировка Vladimirovka Revonnenä 260 846 2 2 2 6
504 д. Горская Gorskaja Koronenä 108 433 25 103
505 д. Дубки Dubki Koukunnenä 14 60 8 35
506 д. Каупилово Kaupilovo Kauppila 63 268 16 66 1 2
507 д. Поляны Polänõ Vaaraperä 5 17 1 2 1 2
Лахтинский сельсовет
508 пос. Лахта Lahta Lahti 354 1229 118 485 19 50
509 пос. Ольгино Olgino Olkina 337 1066 5 17 3 8

Pähkinälinna
Липский сельсовет
510 д. Липка Lipka Kanavan Liipukka** 109 439 2 9
Марьинский сельсовет
511 д. Беляево Beljaevo Beljaeva 23 58 1 1
512 д. Пильная Мельница Pilnaja Melnitsa Sahamylly 14 73 14 73
513 торфоразработки Синявино Sinävino Vanhaselkä (turvetehdas) 105 263 1 1
Чернореченский сельсовет
514 д. Пасечено Pasetseno Posessina** 14 71 6 32
515 пос. Резвых-Кирпичное Rezvõh-Kirpitsnoje Mustila 52 162 1 1
516 ж.-д. ст. Шереметьевка Šeremetjevka Seremetta, as. 21 43 1 1

Kupanitsa
Артюшинский сельсовет
517 д. Артюшкино Artjuškino Ärttylä*** 28 128 21 91
518 д. Верницы Vernitsõ Vernitsa 21 91 19 83
519 д. Канаршино Kanaršino Kanasko*** 18 84 14 70
520 д. Корпия Korpija Korppikylä 20 90 12 56
521 д. Ольхово Olhovo Olkkuva 48 129 3 13
522 д. Стойгино Stoigino 16 82 4 28
Бегуницкий сельсовет
523 с. Бегуницы Begunitsõ Pekunitsa 63 225 2 7
524 д. Старые Бегуницы Begunitsõ S. Suomen Pekunitsa*** 30 116 27 104
525 д. Брызгово Brõzgovo Priiskova 37 173 8 39
526 д. Чухонские Голубовицы Tsuhonskie Golubitsõ Kolubovitsa*** 22 93 17 75
527 д. Гомонтово Gomontovo Homutta*** 32 142 15 64
528 д. Марково Markovo Markkova*** 19 77 18 73
529 конзавод "Ново-Ивановское" Novo-Ivanovskoje Ivanskoi 15 42 2 2
530 пос. Ознаково Oznakovo Osnakka 6 38 6 38
Каськовский сельсовет
531 д. Кандикюля Kandikylä Kantola 22 97 22 97
532 д. Каськово Kaskovo Koskova 46 167 6 20
533 д. Кивалицы Kivalitsõ Kivantsa 26 104 23 93
534 д. Сельцо Seltso Seltsa 60 272 7 32
535 д. Рутелицы Rutelitsõ Ruttenitsa 21 87 17 73
536 д. Шёлково Šölkovo Solkkova 37 185 5 22
Тешковский сельсовет
537 х. Красное Греблово Krasnoje Greblovo Repla yt:t 11 40 10 36
538 д. Новое Греблово Greblovo N. Uusi Repla 18 92 16 86
539 д. Старое Греблово Greblovo S. Repla 22 92 17 68
540 д. Ново-Кемполово Novo-Kempolovo Uusi Kemppaala 11 56 6 31
541 д. Старое Кемполово Kempolovo St. Kemppaala 15 63 6 27
542 пос. Красная Мыза Krasnaja Mõsa 16 52 1 5
543 д. Куйлово Kuilovo Kuivila 19 68 5 16
544 д. Большие Лашковицы Laškovitsõ B. Suomen Laskutsa 27 128 23 112
545 д. Малые Лашковицы Laškovitsõ M. Hakuli 8 37 8 37
546 д. Большое Тешково Teškovo B. Teskova 36 132 2 13
547 д. Малое Тешково Teškovo M. Suomen Teskova 11 46 7 29
548 д. Томарово Tomarovo Tuomarinautio 15 65 10 39
Смольковский сельсовет
549 пос. Алексеевка Alekseevka Alekseevka 25 75 2 7
550 д. Заполье Zapolje Saappala 9 51 2 8
551 д. Новое Ермолино Ermolino N. Uusi Jormonia 13 57 11 51
552 д. Ермолино (Старое) Ermolino S. Jormonia 16 54 10 39
553 д. Пульево Puljevo Pulliala*** 15 68 9 41
554 д. Смольково Smolkovo Molkkova 24 112 6 29
555 грунты Смольково Smolkovo Molkkova yt:t 25 110 1 3
556 Троцкое лесничество Troitskoe Hatsinan metsähoitotila 2 5 1 3
557 грунты Нурколово (Холоповицы) Nurkolovo Holopitsa yt:t 2 8 2 8
558 д. Ново-Холоповицы Novo-Holopovitsõ Uusi Holopitsa 23 85 14 58
Жабинский сельсовет
559 д. Большое Жабино Zhabino B. Suuri Sääpinä 70 299 1 1
560 д. Малое Жабино Zhabino M. Sääpinä 26 122 10 49
561 д. Крокшево Krokševo Roksova 10 58 5 19
Везикковский сельсовет
562 д. Везикково Vezikkovo Vesikkola 14 53 12 50
563 д. Кургелево Kurgelevo Korkkylä 19 89 18 83
564 д. Минково Minkovo Minkkova 14 57 12 49
565 д. Пекколово Pekkolovo Pekkola 16 65 14 60
566 хутора Пограничные Pogranitsnõe Korkkylän yt:t 17 92 14 83
567 д. Поляково Poljakovo Puolakkala 4 19 3 10
568 д. Рамболово Rambolovo Rampala 10 41 9 37
569 хутора Сало Salo Salo yt:t 10 46 8 38
570 д. Хюльгюзи Hylgyzi Hylkysi 12 58 7 26
Волосовский сельсовет
571 д. Будино Budino Putina 15 68 14 66
572 д. Волосово Volosovo Volossova 44 204 3 15
573 пос. Волосово Volosovo Volossova, ast. 196 596 5 6
574 д. Захонье Zahonie Saahkonja 18 94 11 63
575 грунты Кандекюля Kandekylä Kantokylä 19 92 1 8
576 д. Лагоново Lagonovo Laakanova 29 136 18 80
Горский сельсовет
577 с. Волгово Volgovo Volkova 48 203 17 86
578 хутора Волгово Volgovo Volkova yt:t 8 34 5 17
579 грунты Ново-Волгово Volgovo N. Uusi Volkova 34 171 11 57
580 д. Горки I Gorki I Korkka I 42 190 41 183
581 д. Горки II Gorki II Korkka II 44 175 43 169
582 грунты Горки Gorki Korkka yt:t 20 98 2 9
583 д. Котино Kotino Kottina 24 104 3 19
584 д. Муратово Muratovo Muratta 35 152 28 126
585 д. Ожогино Ožogino 41 158 12 58
586 д. Сосенка Sosenka 2 12 1 8
587 д. Хюльгюзи Hylgyzi Hylkysi 21 88 17 76
588 хутора Хюльгюзи Hylkysi yt:t 4 21 3 16
Губаницкий сельсовет
589 с. Губаницы Gubanitsõ Kupanitsa 99 407 36 153
590 грунты Губаницы Gubanitsõ Kupanitsa yt:t 33 123 1 2
591 больница с. Губаницы Kupanitsan sairaala 13 16 1 1
592 д. Малые Губаницы Gubanitsõ M. Röllä 15 58 14 56
593 д. Торосово Torosovo Torossova 48 232 37 180
594 совхоз "Торосово" Torossova vtl 38 102 1 1
595 хутора Торосово Torossova yt:t 17 96 9 46
Кикеринский сельсовет
596 д. Арбонье Arbonje Orponja 65 293 33 155
597 пос. Кикерино Kikerino Kikkeri 265 653 7 22
598 д. Большое Кикерино Kikerino B. Suuri Kikkeri 53 275 32 178
599 д. Малое Кикерино Kikerino M. Pieni Kikkeri 30 148 23 117
600 д. Роговицы Rogovitsõ Rokovitsa 31 150 6 31
Клопицкий сельсовет
601 с. Клопицы Klopitsõ Lopitsa 93 431 9 49
602 хутора Клопицы Lopitsa yt:t 28 123 2 13
603 хутора Русские Клопицы Russkije Klopitsõ Venäjän Lopitsa yt:t 21 117 4 25
604 д. Медниково Mednikovo Oravankylä 38 143 29 111
605 быв. имение Медниково ent. Oravankylän kartano 5 27 1 6
606 д. Ронковицы Ronkovitsõ Ronkovitsa 46 177 5 16
Черёповицкий сельсовет
607 д. Сумино Sumino Sumina 29 113 1 1
608 д. Черёповицы Tserepovitsõ Seropitsa 48 210 32 143
609 хутора Черёповицы Seropitsa yt:t 5 23 1 3
610 пос. Новые Черёповицы Tserepovitsõ N. Uusi Seropitsa 11 53 1 7
Запольский сельсовет
611 пос. Извара (3-я с.-х. колония) Isvara Isvara, siirtola 111 222 1 1
612 д. Лиможи Limožõ Lemusa 64 276 9 36
613 хутора Лиможи Limožõ Lemusa, yt:t 4 25 1 4

Spankkova
Борницкий сельсовет
614 д. Большие Борницы Bornitsõ B. Pornitsa*** 58 216 35 129
615 д. Малые Борницы Bornitsõ M. Vilhosi*** 20 79 11 48
616 д. Веткалово Vetkalovo 4 20 4 20
617 д. Волгово Volgovo Volkova 6 24 3 15
618 д. Большие Дубицы Dubitsõ B. Tupitsa 14 65 13 62
619 д. Малые Дубицы (хуторского типа) Dubitsõ M. 10 44 4 20
620 д. Питкелево Pitkelevo Pitkälä*** 21 92 13 53
621 д. Реболово Rebolovo Repola 17 84 12 63
622 д. Ронилово (хуторского типа) Ronilovo Ronila yt:t 12 53 2 13
623 д. Хонголово Hongolovo Honkala 7 38 7 38
Елизаветинский сельсовет
624 д. Авколево Avkolevo Ahokylä 28 106 23 88
625 х. Бьёрна Björnin yt 1 5 1 5
626 д. Вераланцы Veralantsõ Vironkylä 27 123 18 84
627 д. Большие Верепья Verepja B. Vereppi*** 20 88 19 84
628 д. Малые Верепья Verepja M. Pieni Vereppi*** 12 58 10 50
629 учхоз Дылицы Dõlõtsõ Tillitsa vtl 31 75 1 4
630 грунты Дылицы II-ая Dõlõtsõ Tillitsa yt:t 19 78 2 9
631 пос. Николаевка Nikolaevka Jelisavetina 122 329 8 23
632 х. Полумыза Polumõsa Eetu 1 5 1 5
633 х. Семёнова Semenova 1 8 1 8
634 д. Шпаньково Špankovo Spankkova 55 257 38 173
635 д. Ново-Шпаньково Novo-Špankovo Uusi Spankkova 11 55 10 53
Заречский сельсовет
636 д. Глумицы Glumitsõ Luumitsa*** 78 345 53 262
637 д. Донцо Dontso Tuonitsa*** 31 129 12 49
638 д. Малое Заречье Zaretsje M. Pieni Saaritsa 17 64 1 3
639 хутора Карголози Kargolozi Karhuluosa yt:t 72 324 2 12
640 д. Село Selo Piesala 40 187 35 162
Калитинский сельсовет
641 х. Алексеевых Alekseevin yt 2 7 1 2
642 д. Калитно Kalitno Kalttina 83 368 8 27
643 хутора Калитино Kalitno Kalttina yt:t 14 73 8 42
644 сельхоз "Госсельрассадник Калитино" Kalttina vtl 28 87 1 2
645 д. Курковицы Kurkovitsõ Kurkovitsa 28 114 3 7
646 д. Липовая гора Lipovaja Gora Lipakora 44 185 1 10
647 д. Озёра Ozera 51 226 1 3
648 д. Новые Раглицы Raglitsõ N. Riihikaivo 11 47 7 32
649 х. Новые Раглицы Raglitsõ N. Riihikaivo yt 2 11 2 11
650 д. Старые Раглицы Raglitsõ S. Vanha Raaklitsa 35 149 1 5
651 д. Русские (Старые) Холоповицы Russkie Holopovitsõ Vanha Holopitsa 30 111 7 28
652 хутора Русские Холоповицы Vennän Holopitsa yt:t 12 45 7 20
653 д. Старые Холоповицы (Собакино) Starõe Holopovitsõ (Sobakino) Holopitsa 21 93 21 93
654 хутора Старые Холоповицы (Собакино) Holopitsa yt:t 6 35 5 31
655 д. Югановы Juganovõ 9 27 6 23
Миккинский сельсовет
656 хутора Александровка Aleksandrovka 11 45 2 8
657 д. Березнево Bereznevo Koivula*** 26 121 15 83
658 хутора Березнево Koivula yt:t 30 167 8 49
659 пос. Валерьяновка (хуторского типа) Valerjanovka Valerjanovka 43 188 1 5
660 д. Луйсковицы Luiskovitsõ Luiskentsa 30 126 13 53
661 д. Миккино Mikkino Miikkina 17 66 14 58 2 5
662 д. Новоселки Novoselki 25 85 2 9
663 д. Большое Сяскелево Sjaskelevo B. Sääskelä 13 70 10 62
664 д. Малое Сяскелево Sjaskelevo M. Pieni Sääskelä 15 75 14 69
665 д. Тойворово Toivorovo Toivari*** 9 33 6 25
666 х. Тойворово Toivari yt:t 7 31 1 2
667 д. Таровицы Tarovitsõ Tarovitsa 30 141 19 83
Ознаковский сельсовет
668 д. Колодези Kolodezi Kolotitsa*** 23 126 18 94
669 хутора Колодези Kolotitsa yt:t 6 38 4 27
670 д. Ознаково Oznakovo Osnaakka*** 35 153 30 139
671 Ознаковская ШКМ им. Герцена Osnaakan koulu 4 9 3 8
672 д. Раболово Rabolovo Rapala*** 12 59 2 11
673 х. Раболово Rapala yt 1 8 1 8
674 д. Фьюнатово Fjunatovo Hinnautio 32 170 14 80
675 хутора Фьюнатовские Hinnautio yt:t 18 72 4 19

Местановский сельсовет
676 совхоз "Власово" Vlasovo ”Vlasovo” vtl 29 74 1 4
677 д. Коростовицы Korostovitsõ Korotsa 54 230 18 74
678 грунты Коростовицы Korotsan yt:t 12 54 4 15
679 д. Карстолово Karstolovo Karstala 17 67 15 59
680 грунты Карстолово Karstalan yt:t 12 69 11 61
681 д. Радицы Raditsõ Raitsa 31 143 18 91
682 д. Рукулицы Rukulitsõ Rukkulitsa 31 156 1 6
Ондровский сельсовет
683 д. Ахокас Ahokas Ahokas 5 22 5 22
684 д. Вохоново Vohonovo Vohkana 43 193 6 40
685 д. Вытти Võtti Vuitti*** 17 76 11 52 2 5
686 д. Кемпелево Kempelevo Kemppilä 26 124 25 122
687 д. Костино Kostino Kastina 16 68 16 68
688 хутора Лисьи Горы Lisji Gorõ 33 126 8 26 1 4
689 д. Лузики Luziki Lusikkala 10 51 9 43
690 д. Большое Ондрово Ondrovo B. Ontrova*** 47 228 36 187 2 7
691 хутора Больше-Ондровские Ontrovan yt:t 20 93 12 61
692 д. Малое Ондрово Ondrovo M. Kolmikanta 27 130 25 120 1 4
693 д. Питкелево Pitkelevo Pitkälä 30 143 28 136 1 6
694 д. Саванкюля Savankylä Savonkylä 34 144 32 139
Туганицкий сельсовет
695 д. Акколово Akkolovo Akkala*** 15 71 1 7
696 д. Мотчино Motsino Motsina*** 15 83 7 49
697 д. Большое Муттолово Muttolovo B. Tikansalo*** 33 166 27 137
698 д. Малое Муттолово Muttolovo M. Pieni Muttala 8 31 8 31
699 д. Среднее Муттолово Muttolovo S. Keski Muttala*** 12 55 9 47
700 д. Пунколово Punkolovo Punkala*** 18 80 9 46
701 д. Большие Туганицы Tuganitsõ B. Autio-Tukenitsa 56 263 53 250
702 д. Малые Туганицы Tuganitsõ M. Suo-Tukenitsa 45 176 43 174
Озерешинский сельсовет
703 д. Озерешно Ozerešno Oseresna 94 398 1 4
Порожский сельсовет
704 хутора Вальякки Valjakki Valjakka yt:t 5 33 5 33
705 лесная сторожка Чащинского лесничества (Савкино) Savkino Sassin metsänvartio 1 6 1 6

Serepetta
Гостилицкий сельсовет
706 с. Гостилицы Gostilitsõ Kosteritsa 128 543 1 4
707 совхоз "Гостилицы" Kosteritsa vtl 24 83 3 6
708 д. Зрекино Zrekino Riekkinä 32 156 28 136
709 д. Новая Novaja Uusi Kosteritsa 125 533 1 4
710 д. Перелесье Perelesje Perliissilä 43 176 6 33
Дятлицкий сельсовет
711 д. Дятлицы Dätlitsõ Paastonkylä 213 951 2 7
712 д. Ильино Iljino Iljankylä 55 255 34 158
713 д. Сокули Sokuli Suokylä 78 342 40 191
Забородский сельсовет
714 д. Вильповицы Vilpovitsõ Vilppusi 29 124 8 23
715 д. Елагино Elagino Äilälä 27 115 3 19
716 д. Исаево Isaevo Isala 15 64 1 4
717 колхоз "Красное Знамя" "Punalippu" vtl 11 35 1 3
718 д. Левалово-Чудиново Levalovo-Tsudinovo Väinkylä 26 131 7 44
719 д. Малкуново Malkunovo Malkusi 14 56 4 11
Мишеловский сельсовет
720 д. Горки Gorki Korkka 13 61 8 37
721 д. Каменка Kamenka Kivikko 23 98 6 24
Пороженский сельсовет
722 д. Коровино Korovino Raaju 14 57 9 34
723 д. Порожки Porožki Poroski 66 275 1 1
Заостровский сельсовет
724 д. Жеребятки Zherebätki Serepetta 20 92 14 73
725 д. Ключки Klytski 10 34 1 3
726 д. Кожерицы Kožeritsõ Koseritsa 58 263 10 50
727 д. Муховицы Muhovitsõ Muhkovitsa 67 282 3 6
728 х. Муховицы Muhkovitsa yt:t 20 102 2 9
Модолицкий сельсовет
729 д. Новый Бор Bor N. Uusi Poru 21 106 8 43
730 д. Старый Бор Bor S. Vanha Poru 24 116 5 32
731 д. Новые Добряницы Dobränitsõ N. Uusi Topernitsa 19 93 9 41
732 д. Старые Добряницы Dobränitsõ S. Vanha Topernitsa 30 138 5 23
733 д. Клясино Kläsino Läsinä 63 234 1 4
734 д. Модолицы Modolitsõ Motolitsa 55 211 6 31
Нижний сельсовет
735 д. Вярепель Värpel Vääräperä 20 78 18 69
736 д. Терентьево Terentjevo Terenttilä 24 121 23 118
Савольщинский сельсовет
737 д. Савольщино II Savolschino II Savolssina II 25 105 3 21
738 д. Савольщино III Savolschino III Savolssina III 40 176 3 21
Центральный сельсовет
739 д. Старая Буря Staraja Burja Vanha Puura 29 150 3 11
740 д. Лопухинка Lopuhinka Lopuhkina 51 186 2 9
741 д. Разлово Razlovo Raslova 16 80 4 16
742 д. Слепино Slepino Leppinä 66 273 11 52

Hevaa
Ковашёвский сельсовет
742 с. Коваши Kovaši Vepsä 86 290 3 5
743 д. Минолово Minolovo Miinala 4 18 1 5
744 д. Ново-Калище Novo-Kalische Kangaspää 60 233 1 1
Старо-Калищенский сельсовет
745 д. Долгово Dolgovo Tolkki** 28 135 1 3
746 завод "Калище" Vääskylän tehdas 84 286 1 3
747 д. Старые Калищи Kalische S. Vääskylä 116 375 1 5
748 д. Ручьи Rutsji Ojankylä 66 289 1 1

Kaprio
Верхний сельсовет
749 совхоз "Артель 1-го Мая" "Vapun artelli" vtl 9 29 2 9
750 д. Воронино Voronino Vornaisi 54 263 22 105
751 д. Долгая Нива Dolgaja Niva 13 69 5 27
Ананьинский сельсовет
752 д. Ананьино Ananjino Anelia 13 50 4 20
753 д. Маклаково Maklakovo Maklakkova 39 142 2 10
754 грунты Маклаково Maklakkova yt:t 27 140 1 8
755 д. Шейкино Šeikino Seikkina 5 23 3 14
Арболовский сельсовет
756 д. Арболово Arbolovo Varpola 38 161 1 6
Глобицкий сельсовет
757 д. Кастивское Kastivskoje Pankkala 42 173 15 62 23 96
Гостиловский сельсовет
758 д. Гостилово Gostilovo Kostlova 59 244 7 31
759 д. Готобужи Gotobuži Hatapusa 48 206 3 6
760 д. Фабричная слобода Fabritsnaja Sloboda Hatapusan tehdas 54 173 7 25
Заозерский сельсовет
761 грунты Заозерье Zaozerje Saasarin yt:t 30 129 10 44
Ивановский сельсовет
762 д. Ламоха Lamoha Lommaha 33 126 2 10
763 д. Подмошье Podmošje Mahu 71 280 4 17
Копорский сельсовет
764 с. Копорье Koporje Kaprio 105 339 8 31
765 д. Ласуны Lasunõ Lasuna 41 154 5 18
766 д. Новоселки Novoselki Novosolkka 12 50 2 3
767 д. Юрьева Jurjeva Jyrjövä 45 179 5 28
768 д. Широкова Širokova Sirkkova 55 204 1 4
Керновский сельсовет
769 х. лесника Андреева Metsänvartijan yt 1 7 1 7
770 д. Керново Новое Kernovo N. Uusi Kirnu 42 191 2 12
771 д. Керново Старое Kernovo S. Vanha Kirnu 17 75 1 2

Tuutari
Сельсоветы Свободы, Равенства, Братства
772 г. Красное Село Krasnoje Selo Kraassela 1860 6671 9 30
Виттоловский сельсовет
773 д. Большое Виттолово Vittolovo B. Viittala 94 385 94 385
774 д. Малое Виттолово Vittolovo M. Ylipelto 31 142 30 141
775 д. Риехкалово (Большие Кабози) Riehkalovo (Kabozi B.) Riehkala 83 337 83 337
776 д. Малые Кабози Kabozi M. Nuijala 21 69 21 69
777 д. Каппизи Kappizi Kappisi 14 58 14 58
778 д. Кирбузи Kirbuzi Kirveelä 20 81 20 81
779 д. Куйтелово Kuitelovo Kuittila 30 143 30 143
780 д. Кургелово Kurgelovo Kurkela 40 185 38 175
781 д. Мыкколово Mõkkolovo Muikkala 26 104 25 103
782 хутора Мыкколово Muikkala yt:t 2 13 2 13
783 д. Пардази Pardazi Partasi 6 24 6 24
784 школа I ст. при д. Пардази Partasi, koulu 1 2 1 2
785 д. Пелляля Pellälä Pöllälä 16 65 16 65
786 д. Толпала Tolpala Tolppala 9 28 9 28
787 д. Туйпала Tuipala Tuippola 5 26 5 26
788 д. Сузи-Старые Suzi S. Ihala 11 55 11 55
789 д. Ихолайзи-Новые (Сузи-Новые) Iholaizi N. Uusi Ihalalaisi 7 44 7 44
790 д. Хебролово Hebrolovo Hieprola 16 84 16 84
Сельсовет Гражданства
791 д. Венерязи Veneräzi Metsävainikka 9 52 9 52
792 д. Каурассары Kaurassarõ Kaurasaari 24 105 23 104
793 д. Финское Койерово Finskoje Kojerovo Suomen Koirova 55 231 52 221
794 д. Ластиха Lastiha Hörkkölä 27 128 22 108
795 д. Николаевка Nikolaevka 85 472 1 10
796 д. Пальмула Palmula Revonpesä 20 91 20 91
797 д. Пикки-Большие Pikki B. Alajoki 28 119 28 119
798 д. Пикки-Малые Pikki M. Mäkäläisi 15 80 15 80
Дудергофский сельсовет
799 д. Варикселево Varikselovo Variksela 22 94 22 94
800 д. Виллази Villazi Villasi 43 216 36 184
801 пос. Дудергоф Dudergof Tuutari 133 427 24 79
802 д. Кавелахты Kavelahtõ Kavelahti 46 211 40 190
803 хутора при д. Кавелахты Kavelahti yt:t 3 17 2 12
804 д. Карвала Karvala Karvala 35 141 33 134
805 д. Мурьяла Murjala Murjala 22 112 21 106
806 д. Паюла Pajula Pajula 51 214 51 214
807 д. Перякюля Peräkylä Peräkylä 26 123 10 52
808 д. Пиккола Pikkola Pikkola 36 149 34 143
Лаголовский сельсовет
809 д. Кирпуны Kirpunõ Kirppula 20 98 16 78
810 д. Лаголово Lagolovo Laakala 47 205 43 195
811 д. Раскино Raskino Raskela 30 140 29 138
812 д. Роголово Rogolovo Raakala 19 83 12 54
813 д. Саксала Saksala Saksala 15 86 13 74
Нурколовский сельсовет
814 д. Киргоф Kirgof Kirkonkylä 2 14 1 10
815 д. Кюллизи Kyllizi Kyllisi 9 47 9 47
816 д. Лампула Lampula Lamppula 9 42 9 42
817 д. Лейнинмяки Leininmäki Leininmäki 9 45 9 45
818 хутора Лейнимяки Leininmäki yt:t 7 37 7 37
819 д. Лемединмяки Lemedinmäki Lemetinmäki 7 40 7 40
820 д. Лотту Lottu Lottula 16 81 16 81
821 д. Мюряля Myrälä Kotsala 10 45 10 45
822 д. Паркола Parkola Parkonmäki 13 40 13 40
823 д. Пейголайзи Peigolaizi Peikkalaisi 8 32 7 31
824 д. Пеккозенмяки Pekkozenmäki Pökkösenmäki 21 97 21 97
825 д. Пелгола Pelgola Repola 21 108 21 108
826 д. Пулкизинмяки Pulkizenmäki Pulkkisenmäki 16 58 16 58
827 д. Ретсяля Retsälä Rötsälä 21 101 21 101
828 д. Рютель Rytel' Rontiala 8 46 8 46
829 хутора Сузи Suzi Susi yt:t 3 15 3 15
830 д. Талзинмяки Talzinmäki Talsinmäki 10 50 10 50
831 д. Янисмяки Janismäki Jänismäki 15 58 15 58
832 хутора Янисмяки Jänismäki yt:t 5 20 5 20
Талликовский сельсовет
833 д. Большое Карлино Karlino B. Karhila 31 128 29 126
834 д. Малое Карлино Karlino M. Järveläisi 15 73 15 73
835 д. Койвистойзи (Мянтюхарью) Koivistoizi (Mäntyharju) Mäntyharju 11 53 11 53
836 д. Кюльмя (Паррила) Kylmä (Parrila) Kylmälä 24 106 24 106
837 д. Новая Novaja Uusikylä 22 99 22 99
838 д. Нуркоборы Nurkoborõ Nurkkaporu 13 62 12 60
839 д. Образцовая Усадьба Obraztsovaja Usadba Mallitila 3 15 3 15
840 д. Солози Solozi Suolaisi 22 107 21 101
841 д. Талликкола Tallikkola Kekkilä 13 56 13 56
842 хутора при д. Талликкола Kekkilä yt:t 3 12 3 12
843 д. Туйпо Tuipo Närhilä 27 122 27 122
844 д. Ханнула Hannula Hannola 16 68 16 68
845 д. Хирвози Hirvozi Hirvosi 28 115 28 115
846 д. Хумалисто Humalisto Humalisto 28 128 28 128
847 д. Хямяляйзи (Хараккала) Hämäläizi (Harakkala) Hämäläisi 31 132 30 131

Liissilä
Больше-Лисинский сельсовет
848 д. Большое Лисино Lisino B. Hovinmäki 72 339 71 332
849 д. Поповка Popovka Papinmäki 22 103 20 90
850 х. Тонино Tonino Tonina 3 9 2 8
851 д. Ульяновка Uljanovka Uljena 35 191 34 187
Васильевский сельсовет
852 д. Малое Васильевское Vasiljevskoe M. Vasselinkylä 11 62 1 8
853 д. Кукково Kukkovo Kukkola 9 50 9 50
Ёглинский сельсовет
854 д. Веретье Veretje Veretia 14 67 12 64
Каменский сельсовет
855 д. Каменка Kamenka Kivikko 24 100 18 71
856 лесничество Каменка Kivikko, metsv. 2 6 1 3
857 х. Каменка Kivikko, yt 15 64 14 63
858 х. Кастёнка Kastjonka Kastenkka, yt 1 4 1 4
859 д. Конечки Konetski Peräsaari 27 116 26 115
860 х. Конечки Peräsaari yt 6 27 4 24
861 д. Кудрово Kudrovo Kuutrola 42 207 41 206
862 д. Матрёшкино Matrjoškino Matroskina 12 67 1 4
Машинский сельсовет
863 х. при д. Глинка Glinka 2 7 1 2
864 д. Лисино Lisino Liissilä 41 149 1 1
865 с. Лисино-Корпус Lisino-Korpus Liissin Korppus 75 236 10 27
866 ж.-д. ст. Лустовка Lustovka Lustova, as. 3 11 1 4
867 д. Лустовка Lustova 13 77 9 53
868 х. Малиновка Malinovka 3 18 1 8
869 д. Неникюль Nenikyl' Nenikkälä 46 229 13 89
870 д. Турово Turovo Turova 34 176 2 9
Погинский сельсовет
871 быв. совхоз "Затишье" Zatišje ent. valtiotila 4 23 4 23
872 д. Кайболово Kaibolovo Kaipola 36 159 25 106
873 х. Кайболово Kaipola yt 5 24 5 24
874 быв. имение Котенино Kotenino ent. kartano Kotenino 2 9 1 5
875 д. Кириллово Kirillovo Peräkylä 9 34 7 28
876 д. Куньголово Kungolovo Kuninkala 44 218 6 40
877 ж.-д. ст. Ново-Лисино Novo-Lisino Osmola, as. 17 62 1 1
878 хутора Ново-Лисино Osmola, yt:t 19 108 12 67
879 Лисинская ШКМ Liissilä, koulu 5 5 5 5
880 совхоз "Старо-Лисино" Staro-Lisino Liissilä, vtl 4 17 3 14
881 д. Лорвилово Lorvilovo Lorvila 48 248 31 160
882 д. Пери Peri Peri 40 208 39 202
883 д. Поги Pogi Pohi 72 355 70 343
884 д. Ромболово Rombolovo Rampala 46 201 46 201
885 д. Рынделево Rändelevo Riinilä 41 212 24 105
886 д. Рянкелево Ränkelevo Ränkkälä 17 81 10 48
887 д. Халыково Halõkovo Hallikaisi 16 84 16 84
888 д. Шумба Šumba Suonpää 28 137 27 133

Koprina
Минский сельсовет
889 д. Горка Gorka Korkka 51 255 46 239
890 д. Мина Mina Miina 34 168 30 147
891 д. Никольская Nikolskaja Hännisi 14 69 13 64
892 д. Ново-Петровское Novo-Petrovskoje Petrovska 52 258 25 125
Введенский сельсовет
893 д. Борисово Borisovo Porissova 28 119 18 82
894 с. Введенское Vvedenskoje Uustia 44 212 6 29
895 хутора с. Введенского Uustia, yt:t 8 39 2 13
896 д. Клетно Kletno Letna 18 92 15 77
897 хутора при д. Клетно Letna, yt:t 3 17 2 13
898 селение Пролетарское Proletarskoje 21 86 2 6
Кременской сельсовет
890 пос. Заводо-Чащинский Zavodo-Tsaschinskij Sassi 101 180 1 2
Вырицкий сельсовет
891 дачн. пос. Вырица Võritsa Viiritsa huv. 992 2920 11 26
892 пос. Вырица Viiritsa 52 251 1 5
893 Красные хутора Krasnie Hutora Kraasnitsa yt 10 62 9 55
Вырский сельсовет
894 д. Выра Võra Vuiri 114 452 38 178
895 д. Замостье Zamostje Saamusti 50 205 8 33
896 д. Старое Поддубье Poddubje S. Vanha Potopia 42 193 1 5
Кургиновский сельсовет
897 д. Изора Izora Iisaro 58 282 48 229
898 д. Лязево Läsevo Läsänmäki 35 177 27 147
Лядский сельсовет
899 хутора Карловка Karlovka Karlohka yt:t 11 51 3 13
900 д. Ляды Lädõ Lätä 85 369 82 361
Меженский сельсовет
901 д. Большево Bolševo Polssova 150 675 34 149
902 хутора Ново-Большево при д. Большево Bolševo N. Polssova yt:t 15 82 4 23
903 д. Межно Mežno Mesina 137 562 6 25
904 д. Рыбицы Rõbitsõ Riepitsa 52 218 30 128
Ново-Сиверский сельсовет
905 Лесная будка №6 metsänvartijan tupa №6 2 6 2 6
906 х. Липово-Пустошь Lipovo-Pustoš 1 8 1 8
907 д. Ново-Сиверская Novo-Siverskaja Siiverska 234 963 102 450
908 дачн. пос. Сиверская Siverskaja Siiverska 963 3211 156 619
Орлинский сельсовет
909 зав. пос. Дружная Горка Drižnaja Gorka Orinansavota 318 1027 4 6
910 д. Заозёрье Zaozerje Saasari 108 461 56 253
911 с. Орлино Orlino Orinankylä 380 906 2 2
Островский сельсовет
912 д. Зайцево Zaitsevo Jänikselä 56 218 5 24
913 х. Кюрха при д. Зайцево Kyrha Kyrhä yt 1 6 1 6
914 х. Даниловой при д. Остров Ostrov Ostrova yt 1 5 1 5
Рождественский сельсовет
915 с. Рождествено Roždestveno Possata 271 1058 1 1
Воскресенский сельсовет
916 х. Бор Лоймитина Bor 1 5 1 5
917 х. Бор-Сойту П.П. Bor-Soitu Soitu yt 1 7 1 7
918 д. Кобрино Kobrino Koprina 64 250 31 120
919 х. быв. пасторат Кобринского прихода pastorat Kobrino ent. Koprinan pappila 1 5 1 5
920 д. Кузнецово Kuznetsovo Uusi Pokosti 43 180 29 133
921 д. Пижма Pižma Piisma 97 437 8 32
922 х. при д. Пижма Piisma yt 1 4 1 4
923 д. Погост Pogost Pokosta 36 176 28 121
924 д. Покровка Pokrovka Lopitsa 62 271 9 37
925 д. Руново Runovo Ruunala 22 96 6 19
926 совхоз "Суйда" Suida Suija vtl 31 98 2 5
927 д. Суйдинская мельница Suidinskaja melnitsa Myllykylä 14 64 8 39
Ковшовский сельсовет
928 д. Валасники Valasniki Valasniekka 72 289 72 289
929 д. Виркино Virkino Virkkilä 56 242 55 238 1 4
930 д. Заборье Zaborje Saapru 77 292 73 284
931 д. Ковшово Kovšovo Koussula 83 398 80 386
932 д. Мыза Mõsa Hovinmäki 55 215 55 215
933 д. Пустошка Pustoška Kankaankylä 29 130 29 130
Поселковый сельсовет
934 пос. Высоко-Ключевой Võsoko-Kljutsevoi Ylälähteet 96 350 1 1
935 пос. Карташевская Kartaševka Kartussi 76 261 2 6
936 пос. Мариино-Екатеринославский Mariino-Jekaterinoslavskij Jekaterinovka kartano 68 262 2 10

Tyrö
Володарский поссовет
937 дачн. пос. Володарского Volodarskogo Volotarkka 1167 3960 47 190
Заводский сельсовет
938 совхоз "Беззаботное" Bezzabotnoje valtiontila 50 153 2 7
939 д. Заводы Zavodõ Mustasuu 41 209 38 184
940 д. Новополье Novopolje Kalanisto 30 132 12 55
Ижорско-Знаменский сельсовет
941 д. Викколово Vikkolovo Vihkola 45 187 34 147
942 школа-колония Знаменка Znamenka Namenskoi, koulu 45 94 2 2
943 д. Коркули Korkuli Kirppula 54 237 27 127
944 школа Красные Зори Krasnõe Zori koulu 52 131 1 2
945 д. Шуваловка Šuvalovka Pohjoisi 55 223 18 65
Ленинский поссовет
946 пос. Ленина Lenina Vahvaisi 463 1456 23 80
Мишинский сельсовет
947 д. Владимирово Vladimirovo Mustaoja 15 88 15 88
948 д. Князево Knäzevo 11 45 1 2
949 д. Луизино Luizino Kuusoja 85 320 35 131
950 д. Марьино Marjino Myllysi 26 137 26 137
951 д. Мишино Mišino Lukkala 23 90 22 87
952 д. Ольгино Olgino Ristikylä 32 147 31 141
953 д. Санино Sanino Teppois-Soikkina 24 98 21 89
Разбегаевский сельсовет
954 д. Велигонд Velogond Vellankontu 41 189 41 189
955 д. Настолово Nastolovo Nastola 33 152 33 152
956 д. Павкуля Pavkulja Paukkala 31 166 31 166
957 д. Палколово Palkolovo Nuutila 19 104 19 104
958 д. Пиудузи Piuduzi Piutusi 11 52 11 52
959 д. Разбегаево Razbegajevo Rospeekka 12 61 11 60
960 д. Райкузи Raikuzi Raikkusi 81 385 79 378
961 д. Большой Узигонд Uzigond B. Usinkontu 30 116 30 116
962 д. Малый Узигонд Uzigond M. Pieni Usinkontu 8 32 8 32
963 д. Ходокайзи Hodokaizi Hotokka 15 75 15 75
Бабигонский сельсовет
964 караульная будка №36 Vartiotupa № 36 1 5 1 5
965 караульная будка №40 Vartiotupa № 40 1 7 1 7
966 д. Костино Kostino Lautakota 31 133 6 23
967 д. Кузнецы Kuznetsõ Sepänkontu 42 174 42 174
968 д. Низино Nizino Teppola 95 421 93 419
969 д. Сашино I Sašino Kylänpää 28 127 22 100
970 д. Сашино II Sašino II Sasina 50 211 29 132
971 д. Большие Симангоны Simangonõ B. Simonkontu 100 368 94 357
972 д. Малые Симангоны Simangonõ M. Reijola 15 52 14 50
Бронинский сельсовет
973 д. Верхняя Бронная Bronnaja V. Hovinmätäs 38 173 1 4
974 д. Куккизи Kukkizi Kukkosi 22 95 1 3
975 д. Пеники Peniki Penikkala 71 253 1 2
976 х. Райконен Raikonen Räikkösen yt 2 13 2 13
977 санатория "Страховик" Strahovik parantola 43 95 3 4
978 совхоз "Страховик" (быв. "Дубки") Dubki valtiontila 33 91 1 1
979 д. Таменгонт Tamengont Tammikontu 52 251
Венковский сельсовет
980 д. Большие Кузнецы Kuznetsõ B. Seppälänmätäs 35 152 35 152
981 д. Венки Нижние Venki N. Latikan Suokas 9 30 1 6
982 д. Кабацкое Kabatskoje Kapakanmäki 10 47 10 47
983 д. Колколово Kolkolovo Kolkkala 7 23 2 6
984 д. Кукушкино Kukuškino Käkösi 28 149 26 141
985 д. Сойкино Soikino Latikan Soikkina 18 77 4 21
986 д. Ускуля Uskulä Uusikylä 23 100 3 11
Дубковский сельсовет
987 д. Дубки Dubki Vanhakontu 32 156 1 7
988 д. Лимузи Limuzi Liimosi** 28 134 18 73
Иликовский сельсовет
989 д. Гантулово Gantulovo Hanttula 30 122 30 122
990 д. Илики Iliki Ylikylä 67 308 65 305
991 д. Кеннюзи Kennyzi Kenysi 22 103 22 103
992 д. Малые Кузнецы Kuznetsõ M. Pieni Seppälä 19 80 19 80
993 д. Леппязи Leppäzi Leppäsi 26 105 26 105
994 д. Томмози Tommozi Tommosi 27 124 26 119
Лебяженский сельсовет
995 д. Большие Борки Borki B. Suuri Kangas 71 276 1 1
996 д. Новая Красная Горка Krasnaja Gorka N. Asikkala 65 286 1 3
997 пос. Лоцманское селение Lotsmanskoje Lepäsi 48 116 2 7
998 д. Риголово Rigolovo Riikola 33 136 3 11
Мартышкинский сельсовет
999 с. Мартышкино Martõškino Tyrö 242 817 48 184 30 108
Рапполовский сельсовет
1000 д. Авдио Avdio Autio 31 131 30 126
1001 д. Агакули Agakuli Ahokylä 38 175 38 175
1002 д. Алиски Aliski Aliskala 4 19 4 19
1003 д. Левдузи Levduzi Löytysi 21 99 18 89
1004 д. Нотколово Notkolovo Notkola 38 174 25 101
1005 д. Порзолово Porzolovo Porsas 34 137 31 131 2 5
1006 д. Темяшкино Temäškino Sumila 13 74 2 13
1007 д. Троицкое Troitskoje Roitsa 35 159 34 157
1008 д. Туюзи Tujuzi Tujusi 12 50 4 16 7 30
1009 д. Яколово Jakolovo Jakola 20 102 20 102

Venjoki
Песковский сельсовет
1010 д. Галерово Galerovo Hällölä 15 41 15 41
1011 д. Глинная Горка Glinnaja Gorka Korkeamaa 12 44 12 44
1012 д. Гонгози Gongozi Rusinautio 6 29 6 29
1013 д. Камень Kamen Rajakivi 63 290 37 168
1014 д. Кискино Kiskino Kiiskilä 16 72 15 71
1015 совхоз "Койерово" Koierovo Koirova vtl 1 2 1 2
1016 д. Верхнее Койерово Koierovo V. Kapaisi 29 138 29 138
1017 д. Нижнее Койерово Koierovo N. Uusikylä 32 145 29 136
1018 хутора при д. Нижнее Койерово Ala-Koirova yt:t 2 8 2 8
1019 д. Кокколево Kokkolevo Kokkola 13 72 13 72
1020 д. Пески Peski Hietakylä 34 131 34 131
1021 д. Синды Sindõ Kolmikanta 26 103 25 102
Редко-Кузьминский сельсовет
1022 пос. Александровка Aleksandrovka Aleksanskoi 474 1631 2 4
1023 с. Редкое Кузьмино Redkoe Kuzmino Kusmina 75 298 1 3
Шушарский сельсовет
1024 д. Большие Гарры Garrõ B. Länkioja 59 304 57 301
1025 д. Малые Гарры Garrõ M. Pieni Länkioja 20 99 19 95
1026 х. Кузьмино Kuzmino Kusmina yt 1 5 1 5
1027 ж.-д. ст. Средняя Srednäjä Srednaja, as. 38 123 1 4
1028 д. Сусоры Sussorõ Häyhäsi 30 156 30 156
1029 д. Шушары Šusarõ Suosaari 106 503 90 436
Анноловский сельсовет
1030 д. Аннолово Annolovo Anola 75 287 66 256
1031 д. Кирцелово Kirtselovo Kirtsala 16 64 15 61
1032 д. Корделово Kordelovo Kortela 57 236 57 236
1033 д. Ладога Ladoga Latukka 69 320 68 316 1 4
1034 х. Ладожский Ladožskij Latukka yt 1 5 1 5
1035 д. Пабузи Pabuzi Papusi 24 107 17 71
1036 д. Подолово Podolovo Potola 28 122 28 122
1037 д. Райколово Raikolovo Rahikkala 56 231 47 185
1038 х. Ускилайнен Uskilainen Uskilainen yt 1 6 1 6
1039 совхоз "Чёрная речка" Tsörnaja Retska Kissala vtl 5 9 1 1
Гумолосаровский сельсовет
1040 д. Гумолосары Gumolosary Humalsaari 76 282 42 168
1041 д. Кошелево Košelevo Koussula 50 210 50 210
1042 х. Кошелево Koussuula yt 4 23 2 6
1043 д. Попово Popovo Pappilanautio** 54 224 53 221
1044 д. Пязелево Päzelevo Pääsölä** 109 415 101 384
Лукашёвский сельсовет
1045 д. Бор Bor Poru 33 139 33 139
1046 х. Бор Poru yt 4 17 4 17
1047 д. Ванга-Мюлля Vanga-Myllä Vanhamylly 16 93 14 79
1048 х. Ванга-Мюлля Я.М. Корбилайнен Vanhamylly J.M. Korpilaisen 3 14 3 14
1049 д. Вярлево Värlevo Väärälä 39 179 39 179
1050 д. Кеккелево Kekkelevo Kekälekylä 42 181 41 177
1051 д. Киволово Kivolovo Kivola 15 53 15 53
1052 д. Кобралово Kobralovo Koprala 43 180 43 180
1053 д. Лукаши Lukaši Luukaisi 71 285 60 272
1054 д. Падамяги Padamägi Patamäki 23 121 23 121
1055 д. Робози Robozi Ropoisi 16 94 16 94
1056 д. Сабры Sabrõ Saapru 31 127 31 127
Руссоловский сельсовет
1057 д. Веккелево Vekkelevo Vekkilä 22 98 22 98
1058 д. Виллази Villazi Villasi 9 42 9 42
1059 д. Корпикюля Korpikylä Korpikylä 21 89 21 89
1060 д. Никкизи Nikkizi Nikkisi 20 83 20 83
1061 д. Большое Руссолово Russolovo B. Ruussova 57 259 56 254
1062 д. Малое Руссолово Russolovo M. Pieni Ruussova 9 43 9 43
1063 д. Большое Шаглино Šaglino B. Saaklina 50 182 49 179
1064 д. Малое Шаглино Šaglino M. Ahola 10 31 10 31
1065 д. Яккола Jakkola Jakkola 4 17 4 17
Пендовский сельсовет
1066 д. Донни Donni Tonnila 10 56 10 56
1067 д. Зайцево Zaitsevo Jäniskylä 43 157 43 157
1068 д. Коврово Kovrovo Kouru 42 165 42 165
1069 д. Коммолово Kommolovo Someristo 33 142 33 142
1070 д. Кондакопшина Kondakopšino Rönölä 40 197 40 197
1071 хутора Кондакопшина Rönölä yt:t 3 14 3 14
1072 д. Онтолово Ontolovo Onttola 61 256 56 232
1073 д. Пеново Penovo Lyysmäki 60 274 60 274
1074 д. Рипшево Ripševo Ripsevä 24 98 24 98
1075 х. Рипшево Ripsevä yt 1 3 1 3

Ropsu
Витинский сельсовет
1076 д. Русские Анташи Russkije Antaši Venäjän Ontuksi 21 110 4 22
1077 д. Финские Анташи Finskije Antaši Suomen Ontuksi 19 97 13 74
1078 д. Глухово Gluhovo Luuhkova 39 141 8 26
1079 хутора Глухово Luuhkova yt:t 11 38 1 5
1080 пос. Литвино Litvino 14 76 3 21
Кипенский сельсовет
1081 д. Волосово Volosovo Volossola 83 312 66 251
1082 д. Волковицы Volkovitsy Volkovitsa 42 188 10 45
1083 совхоз "Волковицы" Volkovitsa vtl 41 98 5 11
1084 д. Большие Горки Gorki B. Suuri Kurku 87 362 26 119
1085 д. Малые Горки Gorki M. Pieni Kurku 58 293 54 277
1086 д. Келози Kelozi Kelosi 21 103 15 73
1087 д. Кипень Kipen Kuippina 88 390 69 308
1088 колония Кипень Kuippina, siirtola 70 302 1 5
1089 д. Никозенмяки Nikozenmäki Nikkosenmäki 24 122 24 122
1090 д. Проковсино Prokovsino Kivisenmäki 30 125 14 68
1091 д. Симсипалы Simsipalõ Sämpsänpalo 13 66 10 51
Низковицкий сельсовет
1092 д. Маркузи Markuzi Markkusi 5 30 1 6
1093 хутора Новые Низковицы Nizkovitsõ N. Uusi Niskovitsa, yt:t 40 194 5 23
1094 д. Старые Низковицы Nizkovitsõ S. Vanha Niskovitsa 89 405 69 302
1095 д. Переярово Perejarovo Peräjärvi 55 238 45 198
1096 хутора Переярово Peräjärvi yt:t 38 174 35 164
Ропшинский сельсовет
1097 д. Глядино Glädino Läätinä 91 393 2 5
1098 хутора Ивановка Ivanovka 12 72 12 72
1099 д. Липицы Lipitsõ Metsola 43 195 12 53
1100 д. Михайловская Mihailovskaja Ropsu 131 539 25 116
1101 д. Олики Oliki Hyvösi 18 59 14 46
1102 учхоз Ропша Ropsa Ropsu, vtl 21 68 4 18
1103 д. Румбали Rumbali Rumpali 6 27 6 27
1104 д. Сибилево Sibilevo Sipilä 19 92 19 92
1105 с. Фабричная Слобода Fabritsnaja Sloboda Ropsun tehdas 178 697 86 363
1106 д. Хабино Habino Hapuni 56 247 46 206
1107 д. Хабино-Елецк Habino-Jeletsk Hapuni yt:t 18 94 16 86

Hietamäki
Русско-Высоцкий сельсовет
1108 с. Высоцкое Võsotskoje Vennäin Vuisakka 232 989 1 1
1109 д. Геликази Gelizkazi Hiljakkaisi 5 24 5 24
1110 д. Лемпелево Lempelevo Lempilä 7 35 7 35
1111 х. Аро при д. Лемпелево Aro Aro yt 2 16 2 16
1112 д. Телези Telezi Tielisi 52 233 41 198
1113 д. Хюттелево Hyttelevo Hyttilä 10 63 9 59
Чухонско-Высоцкий сельсовет
1114 д. Алакюля Alakylä Alakylä 41 178 41 178
1115 хутора Алакюля Alakylä yt:t 4 23 4 23
1116 хутора Алакюля Alakylä yt:t 2 4 2 4
1117 д. Вайниково Vainikovo Vainikka 7 43 7 43
1118 д. Капорская Kaporskaja Kaprala 75 354 2 8
1119 д. Кемпелево Kempelevo Kemppilä 29 132 29 132
1120 д. Котцелово Kotselovo Kotsala 15 68 15 68
1121 х. Котцелово Vekarala yt 1 4 1 4
1122 д. Кургино Kurgino Kurkina 9 40 9 40
1123 д. Лоттолово Lottolovo Lottala 6 39 6 39
1124 д. Раппулово Rappulovo Rappula 7 32 7 32
1125 д. Рюдемюль Rydemel Rytönmylly 19 97 19 97
1126 хутора Рюдемюль Rytönmylly yt:t 2 11 2 11
1127 д. Сепя-Гейки Sepä-Geiki Seppä-Heikkilä 4 21 4 21
1128 хутора Собакино Sobakino Petäjälä yt:t 2 6 2 6
1129 д. Уколово Ukolovo Suuri Ukkola 13 42 12 39
1130 д. Малое Уколово Ukolovo M. Ukkola 2 11 2 11
1131 х. Малое Уколово Ukkola yt 1 6 1 6
1132 д. Финское-Высоцкое Finsko-Võsotskoje Suomen Vuisakka 36 161 34 159
1133 хутора Финско-Высоцкое Suomen Vuisakka yt:t 2 4 2 4
1134 д. Эртелево Ertelevo Ärttölä 20 83 20 83
1135 хутора Эртелево Ärttölä yt:t 2 10 2 10
1136 с. Яльгюлево Jalgylevo Jälkylä 39 154 37 152
1137 х. Яльгюлево Jälkylä yt 1 6 1 6
Пигилевский сельсовет
1138 д. Кауккузи Kaukkuzi Kaukasi 27 113 25 110
1139 д. Куттузи Kuttuzi Kuttusi 31 139 29 130
1140 д. Кямеряйзи Kämeräizi Kämäräisi 27 126 27 126
1141 д. Пигилево Pigilevo Pihila 33 168 4 26
1142 д. Римолово Rimolovo Rimelä 8 37 8 37
1143 д. Терелево Terelevo Savela 29 136 29 136
1144 д. Хеймози Heimozi Heimosi 21 117 21 117
Стрельнинский поссовет
1145 дачн. пос. Стрельна Strelna Strelna 1423 4741 52 163
Шунгоровский сельсовет
1146 д. Аннино Annino Annamoisio 65 288 65 288
1147 д. Горелово Gorelovo Rötsänsilta 77 372 42 200
1148 д. Малое Никкорово Nikkorovo M. Kasukka 15 81 15 81
1149 д. Большое Никкорово Nikkorovo B. Nikkarila 33 129 32 125
1150 д. Ниукази Niukazi Niukkasi 34 165 34 165
1151 д. Новая Novaja Kauppila 33 137 32 134
1152 пос. Новоселье Novoselje Somerokangas 31 119 13 70
1153 д. Пески Peski Hiekka 22 75 22 75
1154 д. Красносельская Подстава Krasnoselskaja Podstava 14 63 14 63
1155 д. Стрельнинская Подстава Strelninskaja Podstava 12 50 7 31
1156 д. Торикки Torikki Torikka 27 103 27 103
Ямолайзинский сельсовет
1157 д. Иванайзи Ivanaizi Iivanaisi 17 92 17 92
1158 д. Иннолово Innolovo Innala 31 133 30 131
1159 д. Какко Kakko Kakkola 10 47 10 47
1160 д. Каргино Kargino Karhula 9 40 9 40
1161 д. Ковигонт Kovigont Kavehkontu 15 74 15 74
1162 д. Матикайзи Matikaizi Matikaisi 16 84 16 84
1163 д. Большие Рюмки Rymki B. Suuri Ryömi 9 46 9 46
1164 д. Малые Рюмки Rymki M. Pieni Ryömi 18 83 18 83
1165 д. Савелой Saveloi Savelanoja 5 20 5 20
1166 д. Таммиково Tammikovo Tammikko 12 58 12 58
1167 д. Танскино Tanskino Tanskala 12 54 12 54
1168 д. Хамузи Hamuzi Hamusi 8 38 8 38
1169 д. Хирвози Hirvozi Hirvosi 5 25 5 25
1170 д. Хуополайзи Huopolaizi Huo 17 81 17 81
1171 д. Ямолайзи Jamolaizi Jamalaisi 9 48 9 48

Inkere
Войскоровский сеьлсовет
1172 д. Войскорово Voiskorov Voiskorova 53 220 52 219
1173 д. Каттелово Kattelovo Kavatila 27 117 27 117
1174 д. Лангилово Langilovo Lankila 25 109 25 109
1175 х. Лангиловский Langilovskij Lankila yt 3 19 2 11
1176 д. Мазалово Mazalovo Masala 21 86 20 82
1177 хутора при д. Мазалово Masala yt 7 37 7 37
1178 д. Моколово Mokolovo Mokkala 35 153 34 148
1179 х. Моколовский Mokolovskij Mokkala yt 4 27 4 27
1180 д. Петровщино Petrovschino Tomala 25 113 25 113
1181 х. Петровщино Tomala yt 2 10 2 10
1182 д. Путролово Putrolovo Putromäki 38 182 38 182
1183 выс. д. Путролово Putromäki yt 2 9 2 9
1184 д. Самсоновка Samsonovka Olosinmäki 55 242 44 182
1185 хутора Симанкино Simankino Soinila 11 47 11 47
1186 д. Старая Мыза Staraja Mõza Hovinmäki 62 264 54 228
1187 д. Таскобщино Taskobchino Haposinkylä 42 169 42 169
Менделево-Коккелевский сельсовет
1188 д. Антелево Antelevo Anttila 57 246 7 24
1189 д. Ванга-мыза Vanga-Mõza Vanhamoisio 67 250 42 189
1190 хутора при д. Ванга-мыза Vanhamoisio yt:t 16 61 9 49
1191 д. Венделево Vendelevo Ventola** 34 141 27 129
1192 д. Вяхтелево Vähtelevo Vähikkälä 67 279 65 269
1193 д. Гайкелево Gaikelovo Haikkola 46 207 33 168
1194 д. Гульбицы Gulbitsi Huli 9 56 9 56
1195 д. Данилово Danilovo Hantsula 10 31 10 31
1196 д. Каккелево Kakkelevo Kaakkala 30 137 30 137
1197 пос. Коммунар при бумажной фабрике Kommunar paperitehdas ”Kommunar” 227 552 8 11
1198 хутора Марино Marino Marinova yt:t 6 26 6 26
1199 д. Местелево Mestelevo Mestilä** 110 397 81 329
1200 Местелевская школа Mestilän koulu 7 11 4 8
1201 д. Монделево Mondelevo Montila 32 129 32 129
1202 д. Репполово Reppolovo Repola 13 53 13 53
1203 д. Большое Сальгелево Salgelovo B. Saksala 29 139 29 139
1204 д. Малое Сергелево Salgelovo M. Pieni Selkelevä 14 52 14 52
Перелесинский сельсовет
1205 д. Баболово Babolovo Paapala 34 132 34 132
1206 д. Каскисары Kaskisarõ Kaskisaari 54 216 54 216
1207 д. Большое Котлино Kotlino B. Suuri Kattilaisi 30 145 30 145
1208 д. Ново-Котлино Kotlino M. Pieni Kattilaisi 28 126 28 126
1209 д. Соболево Sobolevo Vanhala 72 294 65 278
Покровский сельсовет
1210 д. Антропшино Antropšino Grafskoi 428 1676 1 6
1211 д. Гамболово Gambolovo Hampala 34 131 33 128
1212 д. Геркелево Gerkelevo Hörkkölä 11 43 11 43
1213 д. Гукколово Gukkolovo Huuhka 27 110 27 110
1214 д. Марьино Marjino Marinova 48 202 48 202
1215 д. Порицы Poritsõ Poritsa 59 212 57 209
1216 слобода Покровская Pokrovskaja Pienlopotti 237 1023 14 66
1217 Краснославянская школа-колония при Покровской Krasnoslavänskaja Pienlopotti, koulu 38 97 1 5
слободе
Сусанинский сельсовет
1218 пос. Сусанино Susanino Susanina 240 763 3 10
1219 контора Урицкого лесничества metsänvartion konttori 11 16 5 7
Тярлевский сельсовет
1220 д. Глазово Glazovo Klaasova 75 268 41 154
1221 д. Липицы Lipits Piisinä 59 245 40 167
1222 д. Новая Финская Novaja Finskaja Hyvösi 55 223 40 167
1223 д. Ново-Веси Novo-Vesi Novavesti 69 267 38 140
1224 д. Ново-Русская Novo-Russkaja Venäjän Hyvösi 133 474 1 3
1225 д. Тярлево Tärlevo Tärölä 110 397 52 203
Фёдоровский сельсовет
1226 д. Глинка Glinka Leppälä 42 206 42 206
1227 д. Мондолово Mondolovo Montila 38 152 38 152
Верестский сельсовет
1228 ж.-д. ст. Вересть Verest Verest, as. 12 46 1 6
Озертицкий сельсовет
1229 д. Озертицы Ozertitsõ Osertsa 67 281 24 112
1230 хутора Озертицы Osertsa yt:t 17 89 9 40
Репольский сельсовет
1231 хутора Пурники Purniki Repola yt:t 7 38 2 5
Сосницкий сельсовет
1232 д. Сосницы Sosnitsõ Sosnitsa 101 412 1 3
Черновский сельсовет
1233 д. Чёрное Tsornoje Sornova 105 468 1 1
Колпинский сельсовет
1234 пос. Красный Лагерный (часть Колпинской колонии) Krasnõi Lagernõi siirtola Ylä-Kolpina 16 75 2 2
1235 колония Нижнее селение (часть Колпинской колонии) Nižneje Selenie siirtola Ala-Kolpina 201 817 1 2
Красноборский поссовет
1236 дачн. пос. Красный Бор Krasnõi Bor Punaporu 1059 3623 8 21
1237 ж.-д. будка 34 верста rautatiekoju 34 vrst 3 8 1 4
Мишкинский сельсовет
1238 д. Феклистово Feklistovo Iisakkala 28 141 10 66
1239 д. Чернышёво Tsernõševo Kallila 48 262 23 122
Перевозский сельсовет
1240 заводские бараки им. Бадаева tehdasparakit 165 738 13 56
1241 д. Перевоз Perevoz 148 590 2 7
1242 пос. Песчанка Pestsanka Puusta 59 243 2 10
Тосненский сельсовет
1243 х. Квиста А.И. Qvist yt 1 6 1 6
1244 х. Лемети И.П. Lemetti yt 1 11 1 11
1245 Лесная сторожка metsävartion koppi 1 3 1 3
1246 Дом лесничества metsänvartion talo 3 25 1 9
1247 х. Ниполайнен С.Я. Nippolainen S.J. yt 1 8 1 8
1248 д. Ново-Лисино Novo-Lisino Osmola 38 160 1 7
1249 пос. Тосно Tosno Tusina 1243 4889 2 6
Ульяновский сельсовет
1250 д. Паркузи Parkuzi Uusi Kallila 20 98 19 93
1251 д. Саблино Sablino Saaplina 57 271 5 26
1252 р. п. Ульяновка Uljanovka Uliana 1101 3732 19 103
Ям-Ижорский сельсовет
1253 древесно-массный завод Хайкаря Isoran Lopotti (tehdas) 9 18 1 3

Skuoritsa
Кезелевский сельсовет
1254 д. Воудылово Voudõlevo Voutila 14 83 11 64
1255 д. Вяйзелево Väizelevo Väisälä 15 67 15 67
1256 д. Ивайзи Ivaizi Ijavaisi 15 71 14 70
1257 д. Кезелево Kezelevo Kesälä 24 127 21 116
1258 д. Колмелево Kolmelevo Kolmola 10 55 8 43
1259 д. Куйдузи Kuiduzi Kuitusi 32 154 32 154
1260 д. Лайдизи Laidizi Laitisi 26 120 26 120
1261 д. Мулдия Muldija Multia 11 60 10 54
1262 д. Ноузияйзи Nouzijaizi Nousiaisi 12 39 10 35
1263 х. Пелли Pelli Pöllä, yt 6 29 6 29
1264 д. Пекколово Pekkolovo Pekkola 6 31 6 31
1265 д. Пелли Pelli Pellä 25 101 21 87
1266 д. Пеушалово Peušalovo Peusala 24 122 24 122
1267 х. Пеушалово Peusala yt 2 14 2 14
1268 д. Ряттелево Rättelevo Rätönkylä 13 65 12 56
1269 д. Ряхмози Rähmozi Rähmäsi 23 85 23 85
1270 х. Ряхмози Rähmäsi yt 2 2 2 2
1271 д. Терволово Tervolovo Tervola 13 65 11 58
1272 д. Тусколово Tuskolovo Tuskola 3 12 2 5
1273 д. Хямяля Hämälä Hämälä 25 112 21 87
1274 д. Шепелево Šepelevo Veikkola 3 12 3 12
Пудостский сельсовет
1275 д. Большая Истинка Istinka B. Iistinä 31 146 27 129
1276 д. Малая Истинка Istinka M. Pieni Iistinä 5 35 5 35
1277 д. Кирлово Kirlovo Kiurula 20 90 19 86
1278 д. Мюллюкюля Myllykylä Myllykylä 13 63 8 40
1279 хутора Мюллюкюля Myllykylä yt:t 2 6 1 2
1280 д. Большая Оровка Orovka B. Orava 8 35 6 25
1281 д. Малая Оровка Orovka M. Huittula 5 33 5 33
1282 д. Большое Пегелево Pägelevo B. Pöyhölä 13 47 9 29
1283 д. Малое Пегелево Pägelevo M. Näppilä 27 122 26 118
1284 д. Покос-Пурсково Pokos-Purskovo Pokkisen-Purskova 45 223 39 195
1285 х. Покос-Пурсково Pokkisen-Purskova yt 8 39 1 7
1286 д. Пудость (Большая) Pudost B. Suuri Puutosti 49 223 47 216
1287 хутора при д. Большая Пудость Puutosti yt:t 16 63 10 49
1288 д. Ново-Пудость Novo-Pudost Uusi Puutosti 32 157 20 109
1289 х. Ново-Пудость Uusi Puutosti yt:t 4 20 3 14
1290 д. Репузи Repuzi Riepposi 29 138 21 112
1291 д. Тифинка Tifinka Tehvinä 22 92 20 85
1292 д. Юля-Пурсково Julä-Purskovo Ylä-Purskova 54 215 51 207
1293 хутора при д. Юля-Пурсково Ylä-Purskova yt:t 24 107 24 107
Скворицкий сельсовет
1294 д. Алапурсково Alapurskovo Ala-Purskova 26 127 25 123
1295 д. Аропаккази Aropakkazi Aroppakaisi 17 106 17 106
1296 д. Ахмузи Ahmuzi Ahmosi 11 52 11 52
1297 д. Кайналайзи Kainalaizi Kainolaisi 11 51 10 50
1298 д. Карганкюля Kargankylä Karhunkylä 18 74 16 66
1299 д. Коугия Kougija Kouhia 13 49 8 39
1300 д. Малккино Malkkino Malkkila 16 85 14 78
1301 д. Медияйзи Medijaisi Metiäisi 16 81 16 81
1302 д. Мутокюля Mutokylä Mutakylä 17 70 17 70
1303 д. Новопурсково Novopurskovo Uusi Purskova 15 73 15 73
1304 д. Петрово Petrovo Petrova 22 102 22 102
1305 д. Ротцы Rotsõ Ruotsila 11 45 11 45
1306 д. Скворицы Skvoritsõ Skuoritsa 60 290 58 282
1307 д. Тервоно Tervono Tervone 11 69 11 69
1308 д. Тюски Tyski Tyyskälö 4 17 4 17
1309 д. Ювайзи Juvaizi Juvaisi 4 21 4 21
Таицкий сельсовет
1310 пос. Володарский водопровод Volodarskij vodoprovod Volodarskin vesijohto 12 35 1 1
1311 д. Голодуха Goloduha Kolotuha 26 128 1 5
1312 д. Гяргино Gärgino Härkösi 11 56 7 32
1313 д. Большая Ивановка Ivanovka B. Ivanuskoi 23 109 8 35
1314 д. Малая Ивановка Ivanovka M. Nikreuksenkylä 13 71 7 30
1315 д. Куприяновка Kuprijanovka Kippola 21 97 21 97
1316 хутора при д. Куприяновка Kippola yt:t 1 2 1 2
1317 д. Нижново Nižnovo Niisnova 39 158 34 143
1318 хутора при д. Нижново Niisnova yt:t 1 2 1 2
1319 д. Старицы Staritsõ Ikattila 23 110 20 93
1320 пос. Тайцы Taitsõ Taaitsa, ast. 236 704 12 45
1321 д. Большие Тайцы Taitsõ B. Suuri Taaitsa 79 336 57 240
1322 хутора Большие Тайцы Suuri Taaitsa yt:t 2 7 2 7
1323 д. Малые Тайцы Taitsõ M. Pieni Taaitsa 15 57 12 44
1324 хутора при д. Малые Тайцы Pieni Taaitsa yt:t 2 9 2 9
1325 ж.-д. будка на 32 км rautatiekoju 32 km 1 7 1 7
1326 ж.-д. будка на 39 км rautatiekoju 39 km 1 5 1 5
1327 ж.-д. казармы №№2 и 3 на ст. Пудость Pudost Puutosti as. 2 9 1 7
1328 ж.-д. казармы №№4 и 4-а rautatiekasarmit 2 12 1 4

Hatsina
Замостский сельсовет
1329 д. Большая Загвоздка Zagvozdka B. Ylä-Sakosta 38 178 25 113
1330 д. Малая Загвоздка Zagvozdka M. Ala-Sakosta 47 220 33 158
1331 д. Большое Замостье Zamostje B. Saamusti 89 347 87 342
1332 д. Малое Замостье Zamostje M. Rahkola 47 182 47 182
1333 д. Каргози Kargozi Korhosi 21 91 21 91
1334 х. Ивана Кекконен Juha Kekkonen yt 1 4 1 4
1335 х. Адама Койру Adam Koiru yt 1 5 1 5
1336 х. Евы Лиске Eeva Liski yt 1 3 1 3
1337 х. Ивана Лиске Ivan Liski yt 1 4 1 4
1338 х. Матвея Лиске Matti Liski yt 1 3 1 3
1339 х. Михаила Лиске Mikko Liski yt 1 6 1 6
1340 х. Андрея Лиуйконе Antti Liukkonen yt 1 5 1 5
1341 Урицкое лесничество metsänvartio 1 6 1 6
1342 ж.-д. будка №348 Rautatiekoju №348 2 12 1 8
Романовский сельсовет
1343 д. Вайя Vaija Käppälä 15 61 13 53
1344 д. Большое Верево Verevo B. Verevä 42 193 32 148
1345 д. Малое Верево Verevo M. Mosinanmylly 31 128 21 89
1346 д. Горка Gorka Korkanmäki 50 206 50 206
1347 д. Ивановка Ivanovka Porttila 8 35 8 35
1348 д. Кокколово Kokkolovo Kokkola 29 139 22 106
1349 д. Кубышка Kubõška 5 28 5 28
1350 д. Новая Novaja 14 55 1 5
1351 д. Романовка Romanovka Mäyrylä 72 260 13 51
Сокколовский сельсовет
1352 д. Вайялово Vaijalovo Vaijala 39 173 9 43
1353 д. Кямяря Kämärä Kämärä 6 26 6 26
1354 х. Ивана Кямяря Kämärä yt 1 4 1 4
1355 д. Каязи Kajazi Kajasi 8 40 8 40
1356 выс. Кяйяря Käjärä yt:t 1 7 1 7
1357 д. Большое Рейзино Reizino B. Reisina 65 299 63 285
1358 х. при д. Большое Рейзино Reisina yt 11 79 11 79
1359 д. Малое Рейзино Reizino M. Koljonkylä 46 211 41 197
1360 д. Сокколово Sokkolovo Sokkala 55 235 49 215
1361 слоб. Солдатская Soldatskaja 2 8 1 5
1362 д. Троцкая мельница Melnitsa Hatsinanmylly 12 53 3 10
1363 д. Турдия Turdija Turtia 10 40 4 15
Коленский сельсовет
1364 д. Новое Колено Koleno N. Uusi Kolena 14 77 1 9
1365 д. Меньково Menkovo Menkkova 67 276 46 236
1366 хутора Алексеев, Кондратьев, Осинов при д. Menkkovan yt:t 3 15 1 6
Меньково
1367 х. Фрейберг - Алексеева при д. Меньково Freiberg Menkkovan yt 2 9 1 5
1368 д. Тихковицы Tihkovitsõ Tihkovitsa 146 729 131 659

Kolppana
Колпанский сельсовет
1369 д. Большое Колпано Kolpano B. Suuri Kolppana 84 443 67 374
1370 д. Малое Колпано Kolpano M. Pieni Kolppana 78 284 40 149
1371 х. Музикка Muzikka Musikka yt 2 2 1 1
1372 д. Большое Парицы Paritsõ B. Suuri Paaritsa 70 313 37 169
1373 х. у д. Большие Парицы Suuri Paaritsa yt 1 4 1 4
1374 д. Малые Парицы Paritsõ M. Pieni Paaritsa 65 309 61 298
1375 х. у д. Малые Парицы Pieni Paaritsa yt 1 5 1 5
1376 д. Речной переулок Retsnoi pereulok Kolkka 56 217 2 13
1377 д. Химози Himozi Himasi 46 231 45 218
Лядинский сельсовет
1378 д. Ваккалово Vakkalovo Vakkala 10 50 9 44
1379 д. Большая Вопша Vopša B. Vopsi 87 406 62 297
1380 д. Малая Вопша Vopša M. Pieni Vopsi 16 56 2 6
1381 д. Лядино Lädino Lätinä 31 147 27 129
1382 х. Лядино Lätinä yt 1 8 1 8
1383 х. при д. Лядино Lätinän yt 1 9 1 9
1384 д. Салузи Saluzi Salusi 15 72 14 67
Никольский сельсовет
1385 быв. имение Иванова ent. Ivanovin kartano 1 5 1 5
1386 быв. имение Киреево ent. Kirejevon kartano 3 10 1 1
1387 д. Корписалово Korpisalovo Korpisalo 34 189 34 189
1388 с. Никольское Nikolskoje Sivoritsa 154 666 2 11
1389 губ. психиатрическая больница им. т. Кащенко mielisairaala 149 352 5 9
1390 д. Хинколово Hinkolovo Hinkkala 28 133 28 133
Черницкий сельсовет
1391 д. Большое Карстолово Karstolovo Suuri Karstala 27 111 9 47 3 6
1392 д. Кунтулово Kuntulovo Kunttula 13 68 12 61
1393 д. Курема Kurema Pieni Tääkeli 17 58 1 1
1394 д. Рябизи Räbizi Rääpisi 23 86 1 7
1395 д. Тяглино Täglino Tääkeli 79 359 56 265
1396 д. Большие Черницы Tsernitsõ B. Suuri Sernitsa 44 187 41 180
1397 д. Малые Черницы Tsernitsõ M. Pieni Sernitsa 4 18 4 18
1398 д. Новые Черницы Tsernitsõ N. Uusi Sernitsa 17 70 1 2
Черновский сельсовет
1399 д. Ванга-Староста Vanga-Starosta Vanha Staarosta 11 55 11 55
1400 совхоз "Войсковицы" Voiskovitsõ Voiskovitsa vtl 32 80 2 2
1401 д. Илькино Ilkino Ilkkinä 34 173 19 97
1402 д. Карпиково Karpikovo Korpikylä 72 346 70 334
1403 х. Колье Ивана Гавриловича Kolje Kolje yt 1 5 1 5
1404 хутора Мериляйнен Meriläinen Meriläinen yt:t 2 12 2 12
1405 пос. Нива Красная Niva Krasnaja 3 7 2 4
1406 д. Педлино Pedlino Pietilä 37 164 37 164
1407 д. Пеньково Penkovo Pienhovi 13 57 12 55
1408 х. Поккинен П.И. Pokkinen P.I. yt 1 12 1 12
1409 д. Рягкелево Rägkelevo Rähkälä 11 63 11 63
1410 д. Сализи Salizi Saalisi 71 305 61 264
1411 д. Сеппелево Seppelevo Seppälä 41 193 30 150
1412 д. Сигонеми Sigonemi Siikaniemi 23 113 9 52
1413 д. Сямелево Sämelevo Sämälä 13 63 12 61
1414 д. Хиндикалово Hindikalovo Hintikkala 18 104 18 104
1415 д. Черново Tsernovo Sornova 30 121 26 106
1416 будка Северо-Западной ж. д. rautatiekoju 1 5 1 5

Moloskovitsa
Аракюльский сельсовет
1417 д. Аракюль Ärakyl Arokylä 11 59 5 26
1418 д. Гакина Горка Gakina Gorka Mäkikylä 8 42 2 16
1419 пос. Изоткино Izotkino 11 37 1 1
1420 д. Плещевицы Чухонские Pleschevitsõ Lessytsä 21 96 15 72
1421 д. Поспелова Горка Pospelova Gorka Korkka 23 90 6 29
Большеврудский сельсовет
1422 с. Большая Вруда Vruda Suuri Ruuta 71 243 2 2
Зимитицкий сельсовет
1423 пос. Гoлятицы Golätitsõ Koljatitsa 30 116 2 8
1424 д. Зимитицы Zimititsõ Simetsa 32 115 21 82
1425 пос. Зимитицы Simetsa 154 572 1 3
Ильешский сельсовет
1425 с. Ильеши Ilješi Iljussa 67 246 4 4
1426 д. Лаговицы Lagovitsõ Lahisi 22 98 12 66
1427 х. Саволайнен Savolaisen yt 1 7 1 7
Княжевский сельсовет
1428 пос. Муромицы Muromitsõ Muuromitsa 13 53 1 5
1429 д. Тухова Tuhova Tuuhkova 13 50 6 25
1500 д. Химасово Himasovo Himmaisi 19 101 5 26
Летошицкий сельсовет
1501 д. Горицы Goritsõ Koritsa 36 129 9 27
1502 д. Руcковицы Ruskovitsõ Ruskotsa 25 103 18 74
Маловрудский сельсовет
1503 д. Малая Вруда Vruda M. Uusikylä 36 143 9 43
1504 д. Коноховицы I Konohovitsõ I Konohovitsa I 12 37 9 31
1505 д. Коноховицы II Konohovitsa II 13 65 3 9
1506 больница "Рекково" Rekkovo Rekkova 15 20 3 3
1507 д. Тресковицы Treskovitsõ Reskutsa, k. 21 74 9 34
1508 пос. Тресковицы Reskutsa, asut. 8 42 3 23
Овинцевский сельсовет
1509 д. Овинцево Ovintsevo Oventsa 36 147 4 11
1510 х. Овинцево I Oventsa 1 6 1 6
1511 хутора Овинцево III Oventsa 4 17 2 7
1512 д. Смердовицы Smerdovitsõ Mertsa 33 141 19 80
Ославский сельсовет
1513 с. Ославье Oslavje Voislova 51 203 8 43
1514 д. Пежевицы Peževitsõ Piäsä 35 146 23 95
1515 д. Рогатино Rogatino Rokottina 28 105 8 40
Рабитицкий сельсовет
1516 д. Веденское Vedenskoje 23 98 1 4
1517 д. Рабитицы II Rabititsõ II Ropititsa 59 233 10 36
Смёдовский сельсовет
1518 д. Буяницы Bujanitsõ Pujanitsa 33 145 1 11
1519 д. Смёдово Smjodovo Metana 20 89 14 67
1520 х. Чайкино Tsaikino Saikina 4 20 4 20
1521 д. Черенковицы Tserenkovitsõ Serenkkovitsa 51 229 3 11
Сяглицкий сельсовет
1522 ж.-д. ст. Вруда Vruda Ruuta, as. 5 20
1523 пос. Вруда Ruuta, kylä 49 211 1 5
1524 д. Домашковицы Domaškovitsõ Tomoska 47 181 3 13
1525 д. Сяглицы Säglitsõ Sääklitsa 47 224 14 66
Худанский сельсовет
1526 д. Поддубье Poddubje Potopia 24 120 7 35
1527 свх. "Терпилицы" Terpilitsõ Terpitsa vtl 14 52 1 6
1528 д. Худанки Hudanki Hutenka 21 89 1 5
Больше-Хотыницкий сельсовет
1529 д. Малые Хотыницы Hotõnitsõ M. Hottentsa 20 102 1 5
Кряковский сельсовет
1530 д. Кряково Kräkovo Krääkkova 28 115 3 16
1531 д. Морозово Morozovo Morosova 38 172 6 30
Молосковицкий сельсовет
1532 д. Молосковицы Moloskovitsõ Moloskovitsa 55 234 19 94
1533 д. Прологи Prologi Rollokka, k. 27 129 16 80
1534 пос. Прологи Rollokka, asut. 12 50 9 42
Смолеговицкий сельсовет
1535 д. Александровка Малая Aleksandrovka M. Lonskoi 13 69 7 36
1536 пос. Молосковицы Moloskovitsõ Moloskovitsa 5 20 2 11
1537 д. Неревицы Nerevitsõ Niirovitsa 27 90 15 54
1538 хутора Неревицы Niirovitsa 3 13 1 4
1539 д. Новые Смолеговицы Smolegovitsõ N. Uusi Molkkutsa 28 135 6 31
1540 д. Старые Смолеговицы Smolegovitsõ S. Vanha Molkkutsa 34 173 11 61
1541 пос. Шадырицы Šadõritsõ Satiritsa 15 77 1 6
Сумский сельсовет
1542 д. Волпи Volpi Volpi 25 109 13 61
Сырковицкий сельсовет
1543 д. Новые Красницы Krasnitsõ N. Sirkutsa 16 70 11 43
1544 д. Старые Красницы Krasnitsõ S. Krasnitsa 15 68 12 57
Ущевицкий сельсовет
1545 д. Загорицы Zagoritsõ Sakoritsa 38 148 1 3
1546 хутора близ д. Загорицы Sakoritsa yt:t 8 37 1 2
1547 д. Малые Озертицы Ozertitsõ Pieni Osertsa 20 92 19 88
1548 хутора близ д. Малые Озертицы Pieni Osertsa yt:t 7 31 7 31
Яблоницкий сельсовет
1549 д. Брюховицы Bryhovitsõ Ruhkotsa 39 168 26 123
Мазаногорский сельсовет
1550 д. Оровка Orovka Orava 8 40 5 26
1551 х. Оровка Orava, yt 12 59 3 17

Kattila
Вассакарский сельсовет
1552 д. Монастырьки Monastõrki Namasteri 40 151 3 13
1553 д. Павлово Pavlovo Paavela 38 145 1 2
Велькотский сельсовет
1554 х. Велькота Velkota Velkotta 1 7 1 7
Кайбольский сельсовет
1555 х. Кайбола Kaibola Kaipala 13 74 1 3
Корветинский сельсовет
1556 д. Вердия Verdija Viertävä 21 79 20 75
1557 д. Каравай Karavai Korovaisi 18 70 11 46
1558 д. Матовка Matovka Matautio 10 46 7 37
Котельский сельсовет
1559 д. Большой Конец Konets B. Kattila 103 370 4 11
1560 д. Малый Конец Konets M. Kattila 77 303 1 1
1561 свх. "Котлы" Kotlõ Katttilan neuvostotila 24 87 1 3
Перелесинский сельсовет
1562 д. Систа Sista Siesta 68 254 3 20
Пилловский сельсовет
1563 пос. (быв. имение) Георгиевск Georgijevsk 6 28 1 4
1564 д. Пиллово Pillovo Pihlaala 116 414 1 2
Пумалицкий сельсовет
1565 д. Ранолово Ranolovo Raanala 70 295 11 48
Ратчинский сельсовет
1566 д. Лоузно Louzno Lousnankylä 35 153 1 3
1567 пос. Утешенье Utešenje Uteseni 10 24 1 3
Ундовский сельсовет
1568 д. Рассия Чухонская Rassija Tsuhonskaja Rasi 29 98 15 42

Narvusi (Kosemkina)
Наровская волость
Большекузёмкинский сельсовет
1569 пос. Горячевка Gorätsevka Korätsehka 4 20 1 8
1570 пос. Каменка Kamenka Kaamenka 8 35 1 7
1571 х. Колено Koleno Kolena 7 34 2 14
1572 д. Большое Кузёмкино Kuzjomkino B. Suuri Narvusi 118 427 11 40
1573 д. Малое Кузёмкино Kuzjomkino M. Pieni Narvusi 25 112 11 55
1574 д. Новое Кузёмкино Kuzjomkino N. Kosemkina 25 111 5 22
1575 пос. Морской Берег Morskoi Bereg Merenranta 5 18 2 9
1576 пос. Ропша Новая Ropša N. Uusi Ropsu 6 32 1 7
1577 д. Ропша Ropša Vanha Ropsu 44 188 8 37
Волковский сельсовет
1578 д. Арсия Arsija Arsiansaari 20 80 19 79
1579 пос. Буяновка Bujanovka 7 46 4 27
1580 д. Волково Volkova Sutela 38 166 7 31
1581 д. Мертвицы Mertvitsõ Kullaankylä 29 94 26 82
1582 выс. Мертвицы №1 Kullaankylä yt:t 5 29 4 24
1583 выс. Мунти-Рухка Munti-Ruhka Munti-Ruhka 5 26 4 23
1584 х. Рой Roi 1 7 1 7
Кирьямский сельсовет
1585 пос. Глубокие ручьи Glubokije Rutsji Syväoja 12 65 8 55
1586 д. Кирьямо Kirjamo Kirjamo 65 311 65 311
1587 пос. Прибой Priboi 7 25 2 8
Конновский сельсовет
1588 д. Гакково Gakkovo Hakaja 29 142 26 129
1589 д. Конново Konnovo Konnu 37 192 37 192
1590 х. Оийн-вяли Oijn-väli Ojainväli 1 10 1 10
1591 д. Тисколово Tiskolovo Kiiskala 15 71 15 71
Кракольский сельсовет
1592 д. Краколье 2-ое Krakolje II Joenperä 33 148 1 2
1593 хутора Кракольская Горка Krakolskaja Gorka Joenperä yt:t 12 63 1 1
Курголовский сельсовет
1594 д. Вейно Veino Vena 50 199 49 195
1595 д. Кайболово Kaibolovo Kaipaala 55 258 54 254
1596 д. Курголово Kurgolovo Kurkula 90 415 73 332
1597 пос. Озерки Ozerki 8 33 4 19
1598 д. Тучино Tutsino Tupina 14 75 13 71
Липовский сельсовет
1599 д. Липово Lipovo Pärspää** 127 578 12 50
1600 х. Перкуль Perkul Peräkylä 4 17 2 9
Новодеревенский сельсовет
1601 выс. Вавиловка Vavilovka 5 23 2 8
1602 д. Новая Novaja Takaväljä 42 168 2 5
1603 пос. Ольгино Olgino 11 49 2 8
1604 пос. Ольховый Ручей Olhovõi Rutsei Leppoja 7 41 7 41
1605 д. Струпово Strupovo Struuppa 37 149 31 132
1606 пос. Юркино Jurkino 3 22 3 22
Орельский сельсовет
1607 х. Кангас Kangas Kangas 1 4 1 4
1608 пос. Санда Sanda Santa 9 34 9 34
1609 х. Санда 8 29 7 26
1610 д. Фёдоровка Fjodorovka Vyötermaa 59 215 43 156
Островский сельсовет
1611 д. Выбье Võbje Vipiä 60 259 57 252
1612 х. Комаровка Komarovka 9 38 8 34
1613 хутора Остров Новый Ostrov N. Laukansuu yt:t 13 49 4 22
1614 д. Острово Ostrovo Laukansuu 82 323 8 30
Александро-Горский сельсовет
1615 д. Падога Padoga Paatoka 36 146 2 8
Дубровский сельсовет
1616 пос. Анненское Annenskoje Hankola 8 28 2 7
1617 д. Дубровка Dubrovka Suokylä 57 187 49 165
1618 выс. Матка Matka Matka yt 8 39 7 30
1619 полумызок Сала Sala Salansuu (kartano) 6 20 2 6
1620 ж.-д. ст. Сала Salansuu, as. 4 13 1 4
1621 ж.-д. будка №257-а 1 7 1 7
Извозский сельсовет
1622 д. Пулково Pulkovo Pulkkala 38 162 1 3
Крикковский сельсовет
1623 д. Глубокое Glubokoje Syvänkaivo 10 32 4 16
Ново-Пятницкий сельсовет
1624 с. Ново-Пятницкое Novo-Pätnitskoje Pätnitsä 99 353 2 5
Свейский сельсовет
1625 д. Жабино Zhabino Saapina 35 168 1 4
1626 лесоп. завод Мариенгофский Mariengofskij Mariengofin saha 3 6 1 3
1627 д. Сала Sala Salansuu 26 104 3 5

Soikkola
Андреевщинский сельсовет
1628 д. Андреевщина Andrejevschina Venakontsa 75 337 2 10
Косколовский сельсовет
1629 д. Косколово I Koskolovo I Koskisenkylä 54 207 1 3
Ловколовский сельсовет
1630 д. Криворучье Krivorutsje Vääräoja 42 158 40 152
1631 д. Старо-Горколово Staro-Gorkolovo Harkkola 66 241 4 9
Мишинский сельсовет
1632 д. Мишино Mišino Mäkkylä 54 232 1 1
1633 д. Сменково Smenkovo Säätinä 14 84 2 16
Пятчинский сельсовет
1634 д. Заозёрье Zaozerje Järvenperä 28 108 26 100
1635 д. Купля Kuplä Uusikylä 44 174 18 69
1636 пос. Купля Uusikylä, asut. 21 94 3 15
Сойкинский сельсовет
1637 с. Сойкино Soikino Soikkola 45 151 2 3

Novasolkka
Алексеевский сельсовет
1638 д. Алексеевка Alekseevka Hovinkylä 70 287 6 27
1639 д. Горка Gorka 16 70 1 4
1640 д. Заполье Zapolje Saappola 52 185 6 34
1641 д. Киллия Killija Killi 39 159 24 90
1642 пос. Киллинские хутора Killinskie Killi, yt:t 4 23 4 23
1643 д. Маллия Mallija Mali 35 138 1 7
1644 пос. Парамоновка Paramonovka - 10 43 1 4
1645 пос. Юккома Jukkoma Juhkomo 7 23 5 20
Беседский сельсовет
1646 д. Шуговицы Šugovitsõ - 27 102 10 38
Гурлёвский сельсовет
1647 пос. Ново-Кудрино Novo-Kudrino Vironkylä 18 71 3 13
1648 д. Новесь Noves Novesi 15 76 1 5
Керстовский сельсовет
1649 с. Керстово Kerstovo Kerstova 105 434 4 19
1650 д. Кикерицы Kikeritsõ Kikkeritsa 69 276 51 206
1651 хутора Кикерицкие Kikkeritsa yt:t 8 26 7 22
1652 д. Раговицы Ragovitsõ Raakovitsa 67 303 1 2
Недоблицкий сельсовет
1653 д. Недоблицы Nedoblitsõ Netoplitsa 54 231 1 1
Ополецкий сельсовет
1654 д. Лялицы Lälitsõ Läylikkä 84 336 3 9
1655 д. Новоселки Novoselki Novasolkka 22 80 10 35
1656 д. Фёдоровка Fedorovka - 17 69 9 36
Среднесельский сельсовет
1657 с. Ивановское Ivanovskoje Ivanskoi 176 540 3 9
1658 лепрозорий "Крутые Ручьи" Krutõe Rutsji leprosorio 36 59 1 2
1659 д. Среднее Село Sredneje Selo Sääkylä 25 97 1 5
Тормовский сельсовет
1660 д. Выбеги Võbegi - 13 59 3 16
1661 д. Онстопель Onstopel Mustapää 26 94 4 13
1662 д. Торма Torma Torma 67 263 1 3

* "Бюллетень Ленинградского областного отдела статистики. №20. Апрель-июнь 1928 г." (Leningradin alueen tilasto-osaston tiedonanto №20. Huhtikuu-Kesäkuu 1928)
** Näissä kylissä mitä ilmeisimmin oli enemmän suomalaisia kuin merkitty
*** Näissä kylissä asui ortodoksisia suomalaisia, joita oli merkitty "venäläiseksi"
**** Osa inkerikkoja oli merkitty suomalaiseksi