JOAN CARLES ALZAMORA

SELECTIVITAT UIB 2017

EXEMPLES DE LA SEGONA PREGUNTA: EXPLICACIÓ TEORIES
(APAREGUDES DES DE 2011)


1. Teoria ètica de Kant.
2. Teoria de l’alienació de Marx.
3. La crítica de Hume a la metafísica.
4. Natalitat, pluralisme i democràcia en Arendt.
5. Teoria política de Plató.
6. Teoria del coneixement de Hume.
7. El nihilisme segons Nietzsche.
8. Les demostracions de l’existència de Déu en Descartes.
9. Explicau la crítica dels valors de la cultura europea efectuada per Nietzsche.
10. Explicau la teoria ètica d’Aristòtil.
11. Explicau la teoria del coneixement de Descartes.
12. Explicau la teoria política de Plató.
13. Explicau la teoria ètica de Hume.
14. Explicau la teoria de les idees de Plató.
15. Explicau la classificació dels judicis que efectua Kant i quina funció té en la seva
filosofia aquesta classificació.
16. Explicau l’ésser humà segons Nietzsche.
17. Teoria del coneixement d’Aristòtil.
18. Les arrels del totalitarisme i la banalitat del mal en H. Arendt.
19. La concepció marxista de la història.
20. La teoria del coneixement de Plató.
21. La crítica de Hume al principi de causalitat.
22. L’imperatiu categòric de Kant i l’ètica formal.
23. El dualisme ontològic en Plató i la teoria de les idees.
24. Prudència i virtut en Aristòtil
25. Classificació dels judicis en la Crítica de la raó pura de Kant. La importància dels
judicis sintètics a priori.
26. La filosofia de la història en Marx: lluita de classes i revolució.
27. La teoria de les quatre causes en Aristòtil.
28. La teoria de les idees en Plató: el mite de la caverna i el problema ontològic.
29. Nietzsche i el nihilisme.
30. La superació de l’escepticisme en Descartes: el cogito.
31. Teoria del coneixement de Descartes: el mètode.
32. Teoria moral de Hume: els sentiments morals i la simpatia.
33. Teoria del coneixement de Hume: la crítica al principi de causalitat.
34. Què és un judici? Tipus de judicis a la Crítica de la raó pura de Kant.
35. El concepte d’idea en Plató.
36. Teoria moral de Hume: la simpatia.
37. Coneixement i mètode en Descartes.
JOAN CARLES ALZAMORA
SELECTIVITAT UIB 2017

38. La crítica de Hume al concepte de substància.
39. Expliqui el concepte de virtut en Aristòtil.
40. El dualisme ontològic en Plató i la teoria de les idees.
41. El gir copernicà en Kant.
42. Teoria del coneixement d’Aristòtil.
43. Labor, treball i acció en H. Arendt.