JOAN CARLES ALZAMORA

SELECTIVITAT UIB 2017

EXEMPLES DE TERCERA PREGUNTA: COMPARACIÓ

JA APAREGUDES
1. Comparau la proposta política de Plató amb la d’Arendt.
2. Comparau la teoria del coneixement d’Aristòtil amb la de Kant.
3. Comparau les crítiques a la societat occidental de Marx i Nietzsche.
4. Comparau les teories ètiques d’Aristòtil i Kant.
5. Relacionau la concepció de Déu de Plató amb la de Nietzsche.
6. Comparau la metafísica aristotèlica amb la metafísica cartesiana.
7. Comparau les concepcions de la raó de Plató i Hume.
8. Comparau l’antropologia de Descartes i la de Plató.
9. Relacionau la filosofia d’Arendt amb la de Marx.
10. Relacionau la filosofia d’Aristòtil amb la de H. Arendt.
11. Comparau la teoria del coneixement de Hume amb la de Kant.
12. Relacionau la crítica de la raó pura de Kant amb la crítica de la raó pràctica.
13. Comparau les crítiques de Marx i Nietzsche a la civilització occidental.
14. Relacionau ètica i política en Aristòtil.
15. Comparau les teories del coneixement de Descartes i Hume.
16. Relacionau mètode i metafísica en Descartes.
17. Comparau la proposta ètica de Plató amb la de Hume.
18. Comparau la filosofia moral de Kant amb la de Nietzsche.
19. Comparau les teories del coneixement de Descartes i Hume.
20. Comparau el racionalisme amb l’empirisme.
21. Comparau la proposta política de Marx amb la crítica al totalitarisme de Hannah Arendt.
22. Comparau la crítica de la religió de Marx amb la de Nietzsche.
23. Comparau les teories del coneixement de Kant i Hume.
24. Compara la moral de Plató amb la de Nietzsche.
25. Compara el concepte de jo en Descartes i en Hume.
26. Compara la teoria de les idees de Plató amb els pressupòsits de la metafísica aristotèlica.
27. Fes una comparació entre les relacions d’idees i les qüestions de fet en David Hume i la
classificació dels judicis a la Crítica de la raó pura.
28. Compara la filosofia política de Plató amb la d’Aristòtil.
29. Compara les idees metafísiques de Plató amb les de Nietzsche.
30. Comparau la teoria de les idees de Plató amb els pressupòsits de la metafísica aristotèlica.
31. Comparau la idea de mètode en Aristòtil (Organon) amb la de Descartes.
32. Comparau l’imperatiu categòric de Kant amb la voluntat de poder de Nietzsche.
33. Comparau el concepte de societat de Plató amb el de Marx.
34. Comparau la moral d’Aristòtil amb la de Kant.
35. Comparau la teoria de les idees de Plató amb la metafísica d’Aristòtil.
36. Comparau la teoria política de Marx amb la de Nietzsche.
37. Compari la filosofia política de Plató amb la de Marx.
38. Relacioni mètode i metafísica en Descartes.

POSSIBLES
1. Comparau la teoria del coneixement de Plató amb la d'Aristòtil
2. Comparau la teoria de l'ànima de Plató amb la de Descartes.
3. Comparau la teoria de l'ànima de Plató amb la d'Aristòtil.
4. Comparau la concepció de les idees de Plató amb la de Descartes.
5. Comparau la concepció de la metafísica d'Aristòtil amb la de Kant.
6. Comparau la teoria del coneixement d'Aristòtil amb la de Hume.
7. Comparau la proposta política d'Aristòtil amb la d'Arendt.
JOAN CARLES ALZAMORA
SELECTIVITAT UIB 2017

8. Comparau la teoria ètica d'Aristòtil amb la de Hume.
9. Comparau la concepció de la substància d'Aristòtil amb la de Descartes.
10. Comparau la concepció de la causalitat de Hume amb la d'Aristòtil.
11. Comparau la concepció de la metafísica de Descartes amb la de Hume.
12. Comparau la concepció de substància de Descartes amb la de Kant.
13. Comparau la concepció de la dialèctica de Kant amb la de Plató.
14. Comparau les categories de Kant amb les d'Aristòtil.
15. Comparau la proposta política de Kant amb la d'Aristòtil/Marx/Arendt.
16. Comparau la proposta política de Marx amb la d'Arendt.
17. Comparau la concepció de l'home de Nietzsche amb la de Marx.
18. Comparau la crítica a la religió de Nietzsche amb la de Marx.
19. Comparau l'ètica de Nietzsche amb la de Kant.
20. Comparau la teoria del coneixement de Nietzsche amb la de
Plató/Aristòtil/Descartes/Hume/Kant.
21. Comparau la concepció de l'home de Marx amb la d'Arendt.
22. Comparau la vida activa d'Arendt amb la vida contemplativa d'Aristòtil.