You are on page 1of 3

Verslag van lezing | door Alice de Wit

‘Jezelf beter leren kennen
en doorgronden’
lessen van Eckhart Tolle
Door Alice de Wit

dige verspreking vindt. Hij wil deze avond
gebruiken om een inleiding te geven op
het werk van Tolle. De spiritueel coach en
leraar, die in zijn boeken ‘leven in het hier
en nu’ predikt. Van der Valk heeft Tolle
een aantal malen ontmoet. In Rotterdam
en in het Italiaanse Assisi. Hij vindt Tolle
een bijzondere en ook een gewone man
en besloot om lezingen over hem te gaan
geven; over deze Duitser die naar Amerika
emigreerde waar hij aangesproken wordt
als Eckhart Tolli.

De mens Tolle
Tolle wordt in 1948 in Duitsland geboren
als Ulrich Leonard Tolle. Zijn ouders heb-
ben altijd ruzie, zodat er een permanente
vechtsituatie ontstaat, die Tolle verschrik-
kelijk vindt. Hij vindt dat hij een nare jeugd
heeft. Zijn ouders gaan uiteindelijk wel
scheiden. Hij gaat bij zijn moeder wonen,
terwijl zijn vader naar Spanje emigreert.
Op zijn dertiende jaar weigert hij om nog
naar school te gaan. Zijn moeder weet niet
meer wat zij met deze eigenzinnige puber
aanmoet en ze zegt dan ook: ‘Ga jij maar
naar je vader’.

Zo vertrekt Tolle naar Spanje. Hij besluit
om aan zelfstudie te gaan doen en kiest
voor de vakken Astrologie en Spaans. Naar
het reguliere onderwijs gaat hij niet.
Eckhart Tolle Op zijn negentiende verhuist hij naar
Londen, waar hij Duits en Spaans gaat do-
In het kader van De Maand van de Spiri- ‘Jezelf beter leren kennen en ceren. Zelf studeert hij op de avondschool,
tualiteit worden er door heel Nederland doorgronden – lessen van Eckhart zodat hij de benodigde papieren voor de
activiteiten georganiseerd. De initiatief- Tolle’. universiteit kan halen. In deze tijd raakt
nemers van De Maand willen aansluiten Het is januari, de kleine theaterzaal van de Tolle depressief. Hij is angstig en kampt
bij een groeiende behoefte aan zingeving Centrale Bibliotheek in Hilversum is vol- met nerveuze spanningen en doet een
en inspiratie, die we in onze samenleving gestroomd met mensen. Het zijn vooral aantal pogingen tot zelfdoding. Ondanks
op dit moment zien. Eén activiteit op de vrouwen die komen luisteren. Om precies zijn psychische problemen behaalt hij toch
agenda op hun website is een lezing over te zijn zitten er 73 vrouwen en zeven man- zijn middelbare schooldiploma en zegt
Eckhart Tolle door personal coach Lucas nen. Onze spreker wordt geïntroduceerd hier later over, dat hij dat deed uit angst
van der Valk met als titel: als ‘Lucas Tolle’, wat hij zelf wel een aar- voor de toekomst.

40

’ De vertaling is dere mensen. gaat Tolle Hij is diep gelukkig en gebruikt deze tijd De kracht van de media aan de universiteit van Londen filosofie. Hij slaapt bij vrienden. de stilte ledige transformatie van zijn leven. Gids voor een 29 jaar oud is. Ze gaan samenwerken op: ‘Wie is die ‘ik’ die niet met zichzelf kan gebeurd is. het beeld van Sinds 1995 woont hij samen met zijn meer is.In 1970. Hij is hyperactief in die tijd. Hij vestigt zich allereerst in een want twee jaar later verschijnt New earth. doet Tolle twee jaar in Zuidwest Engeland en gaat daar ‘talks’ werkelijke doel van je leven. In de periode die volgt op deze spirituele alternatieve gemeenschap in Glastonbury waarin hij schrijft over ontwaken als het transformatienacht. Volledige integratie zal eerste boek: The Power of now. dat in 1997 cijfers en krijgt een beurs als onderzoeker uiteindelijk na zeven jaar mogelijk zijn. die uitmondt in en aantal uitzendingen op kend naar mensen. Een In 1999 verschijnt er een internationale Hij weet niet wie hij is en wat er met hem ervaring gaat voorbij. voelt zich geïsoleerd en vervreemd van an. over wat hij heeft meegemaakt. om wat hem is overkomen in één nacht Hij verlaat Glastonbury en gaat in San psychologie en literatuur studeren. want zijn publiek bestaat 41 . formatie neer als een Groot Inzicht. In die op de Cambridge University. Tolle zit als schrijver niet stil. Ik en angstig is. Deze naam verwijst naar een Duitse zou worden. titel De kracht van het nu. maar dit is gebleven. kij. gevoel van aanwezig zijn. De menselijke geest vertelt wat je bent. editie van The power of now en als de gebeurt. Het ego. In 2003 verschijnt Stilness speaks. in jezelf is de bron waar creativiteit uit Zo wordt Tolle een spiritueel coach en voortkomt. dat alles vredig is. Daar schrijft hij zijn studeert vervolgens af met de hoogste en te verdiepen. ego is in hem dood gegaan. pelt gaat het balletje rollen. isolement door lezingen te gaan geven Het boek werd geboren. en krijgen een relatie. tijd gaat hij zelf boeken wegbrengen niet Op een nacht droomt hij dat hij ‘Eckhart’ wetende dat het later zo’n groot succes Transformatie heet. Op een bijzondere nacht als hij ook lesgeven. op lokale schaal wordt uitgegeven. Je bent wel dan 35 talen vertaald. Hij zegt: ‘Het is niet iets dat ik erbij kreeg beroemde televisiecoryfee Oprah Winfrey men met een onbevredigd verleden en die (zoals een ervaring) er ging iets van me zijn boek als haar favoriete boek bestem- angstig is voor de toekomst. omdat het ‘ik’ er niet helder bewustzijn. gevoel dat hij naar Amerika moet gaan. ‘Het zelf’ is overgebleven met het jezelf waar je in gelooft. heel beroemd. leven?’ Hij wordt de leegte ingetrokken. Het boek en is een illusie. Met Oprah lang helemaal niets. stort in elkaar af. Vervolgens doorbreekt Tolle zijn werd geïnspireerd door de bron in mijzelf. wordt een bestseller en het wordt in meer Hij staat de volgende ochtend op en voelt maar dat ben je wezenlijk niet. Na zo’n vijf jaar krijgt hij sterk het Winfrey ontstaat een goede samenwerking door zittend in het park op bankjes. Hij gaat in Nederland in 2003 verschenen met als doding. Hij te verwerken. Periode van zijn leraar. Het ‘depressieve ik’ met proble. krijgt hij een persoonlijke bewust en gelukkig leven. Dit vrouw in Vancouver Canada. Het is een vol. Hij denkt: ‘Zo kan ik niet meer Groot Inzicht In 1998 leert hij zijn latere levenspartner met mijzelf leven’. Tolle wordt op deze manier in een boeddhistisch klooster en op straat. webtelevisie. naar de westkust: Californië. Hij heeft de neiging tot zelf. Hij zet zijn spirituele trans. begrijpen en te integreren Francisco wonen. Hierin komt de vraag In zijn lezingen legt hij uit wat er met hem Kim Eng kennen. Over zijn debuut zegt hij la- 1977 is het jaar waarin Tolle erg depressief mysticus van rond de 13de eeuw: Meister ter: ‘Dit boek wilde geschreven worden. inzinking. Mijn depressieve ‘ik’ ging van me weg. is een illusie. Eckhart. Hij brengt zijn tijd houden. als hij 22 jaar oud is.

glimlacht en zegt: ‘Ik ben vaker in het nu leraren. Haar speciali- ‘Tijd. Als je werkelijk de tijd van het nu ervaart. Tolle ont. dat is een vraag waar hij een droog sterker door het energieveld.’ Tolle noemt het presence. dan verandert je bewustzijn. In oktober 2013 hield humoristische spreker te zijn. in de lijn met het leven. dan gaat om in het nu te leven. volgens Tolle. een vrouw uit het publiek. als een lichtend voorbeeld voor de mens er een natuurlijke vrolijkheid. Je molenaar. Uitgeve- Tolle blijkt op de film een boeiende en naar bevrediging als ze geen contact heb. antwoord op de vragen die uit de zaal aan bliek om vervolgens uit te leggen dat deze hem gesteld worden. vraagt Tolle aan zijn uitgever: en seks. onder en laten de tijd achter ons. gaande. die is zonder gedachten en met stilte in kunt bouwen in je dagprogramma. zoals Krishna. Herinneringen en gedachten vinden en deze bewustwording is het belang- Van der Valk heeft op een tafel de boeken plaats in het nu. dan is hun leven mislukt. ‘Wat is de titel van mijn lezing?’ Waarop hebt keiharde muziek nodig om te voelen deze antwoordt: ‘De kracht van het nu. Ook mentaal zoeken mensen DVD Leven in helder bewustzijn. Op You Tube zijn de Talks te bekijken.’ bij de derde aflevering uit 11 miljoen de toekomst leven. die al gaande is. geld. spullen we getrakteerd op een interessante avond begint. roem. die zijn ben met de bron van het leven. Vooral de hond ziet Tolle bemoedigende woorden: ‘In het nu komt keer een stuk. reis naar het nu maken. Dan gaat Leven in helder bewustzijn ook) leert ons hoe licht en vreugdevol het het vanzelf. aanwezig 42 . maar iedere onze huisdieren.Verslag van lezing | door Alice de Wit zijn in het hier en nu: helder bewustzijn. daarom zijn we hier. En als dat Verandering van bewustzijn is bij heel alles niet lukt. Hij moment weet je wat je moet doen. rijkst. status. Hij zegt: ‘We gaan de naar: een perfecte relatie. de ruimste zin van het woord. geniet van zijn komt terug op de verspreking van degene murti en Ramana Maharshi.’ Hij legt uit hoe je een in ons. Als je geen contact hebt met de ware die hem introduceerde. Je hoeft mij niet te geloven. waarin hij een bron van het leven zul je nooit genoeg tot Eckhart van der Valk. Hij heeft eten. kwispelt altijd als hij je ziet. niem. erkenning. hypnothera- een tijdloze dimensie: het nu. een schitterende carrière. Dat is dieper in jezelf gaan?’ ‘Door regelmatig iets anders dan de innerlijke stilte binnen kort te mediteren. antwoord op geeft: ‘Het had ook Thich moet veel mensen die in het verleden of in Nhat Hanh kunnen zijn. waarin kunt nagaan of het klopt aan de hand van zij tevens haar praktijk voert. een helder bewustzijn. Hij vervolgt: peut en counsellor/ coach. Het is bij u ook aan het ontwa- ken. We komen in andere tot leraar Nederlands. Je gaat je te buiten aan alles. In het Van der Valk zet Tolle op dezelfde lijn als leven kan zijn door in het nu te leven. ‘Je kunt deze boeken We kunnen een voorbeeld nemen aan Van der Valk besluit zijn lezing met de beter niet in één keer uitlezen.’ Hij andere spirituele leraren. verleden en toekomst zijn maaksels satie is begeleiding bij rouw en verlies in van ons verstand. Dit zei Boeddha ook al. Sinds 2011 staat hij in de wereld het volgende moment. wordt zen. Dat legt hij uit met als kern: tijd bestaat alleen aan de oppervlakte van het leven. Het is geen filosofie. is wat er nu is. bevestiging. Zij zijn altijd gericht op ‘Hoever bent u zelf in uw proces?’ vraagt kijkers. je eigen ervaring. Vlak voordat hij zijn lezing hebben op allerlei fronten: eten. Onze spreker top-3 van de meest invloedrijke spiritueel Als je leeft zoals hij zijn: zijn en nu syno. veel mensen op aarde gaande. Je met inspiratierijke informatie. De transformatie Waarom hij voor Eckhart Tolle heeft geko- van het publiek. rij Ankh-Hermes. Tijd is een afspraak. Hoe kan dat nu?’ huis. en woont in haar molen. Wij gaan de diepte in Alice de Wit is zeer breed opgeleid.’ van Tolle uitgestald. De hond (kat kan het leven je gemakkelijker af.’ dat je leeft. Zoals: ‘Hoe kan je ontstane stilte een uiterlijke stilte is. Ze zoeken Eckhart Tolle en lezing voor 2. Het is niet de realiteit. Zij is vrijwillig Het enige wat is. En zo werden lezing geeft. Vooral in De bevrediging zit aan de oppervlakte van Nederland is er een sterke transformatie het leven. Vragen Begenadigd spreker Van der Valk geeft op een prettige manier ‘Wilt u stil zijn?’ vraagt Tolle aan zijn pu.500 mensen gehoor entertaint. een prachtig in De Doelen in Rotterdam. zijn transformatie een dvd bij zich van Tolle.