You are on page 1of 30

Tema 3

Proiectarea unei fundatii izolate de suprafata

Date de tema:
Se va proiecta fundatia izolata a unui stalp de beton armat al unei constructii
industriale incadrata in clasa a II-a de importanta. Incarcarile de calcul transmise la nivelul
terenului (incarcarea verticala, incarcarea orizontala si momentul incovoietor) sunt
urmatoarele:

in gruparea caracteristica
Ua := 6 Gr := 3 No := 13

( )
Pd.1 := 400 + 15 Ua + 4 Gr + 20 No kN = 762 kN

Hd.1 := ( 5 + 0.5 Gr + 0.5 No ) kN = 13 kN

( )
M d.1 := 40 + 5 Gr + 4 No kN m = 107 kN m

in gruparea fundamentala

( )
3
Pd.f := 550 + 20 Ua + 5 Gr + 25 No kN = 1.01 10 kN

( )
Hd.f := 6 + 2 Gr + 0.5 No kN = 18.5 kN

M d.f := ( 50 + 5 Gr + 5 No ) kN m = 130 kN m

in gruparea seismica

( )
Pd.s := 400 + 10 Ua + 5 Gr + 15 No kN = 670 kN

( )
Hd.s := 60 + 1 Gr + 2.5 No kN = 95.5 kN

M d.s := ( 600 + 5 Ua + 10 Gr + 25 No ) kN m = 985 kN m

unde: No = nr. de ordine in grupa


Gr = nr. grupei

Ua = ultima cifra a anului in care se finalizeaza proiectul.


No
Stratificatia terenului pe amplasament este data conform forajului nr. + 1 =3
5

unde | | = parte intreaga

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici vor rezulta pe baza prelucrarii valorilor din
foraj.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise

- determinarea valorilor caracteristice ale terenului de fundare


- predimensionarea fundatiei pe baza metodei prescriptive
- verificarea terenului de fundare la starea limita de serviciu (SLS)
- verificarea terenului de fundare la starea limita ultima (SLU) - capacitate portanta
- finalizarea dimensionarii fundatiei
- armarea fundatiei.

B. Piese desenate
- sectiune verticala si vedere in plan a fundatiei, detalii de armare (sc. 1:20)
- plansa pentru calculul tasarii probabile a fundatiei (sc. 1:50)

Nota: - se va proiecta o fundatie rigida pentru No = 4 k si pentru No = 4 k + 1 , k apartine Z

- se va proiecta o fundatie rigida pentru No = 4 k + 2 si pentru No = 4 k + 3


, k apartine Z

1. Determinarea valorilor caracteristice ale terenului de fundare

Urmeaza a se face prelucrarea statistica a parametrilor geotehnici din fisa de foraj numarul 3,
conform NP122-2011.

sx
Vx =
Xm

(Xi Xm)
1 2
sx =
n1

Xi
Xm =
n
sx - abaterea standard a valorilor individuale selectate Xi determinate prin incercari sau
derivate din rezultatele incercarilor pe teren sau in laborator
Xm - media aritmetica a valorilorXi selectate

n - numarul de valori Xi selectate

Din NP122-2011 rezulta doua valori ale fiecarui parametru pentru care se face prelucrarea
statistica

(
xk.sup = Xm 1 + kn Vx )

(
xk.sup = Xm 1 kn Vx)
kn - coeficient statistic de variatie a mediei, care depinde de numarul de valori selectate si de
nivelul de asigurare al mediei, prezentat in tabelul de mai jos din NP122-2011.

Pentru coeficientul kn vor fi utilizate valorile din coloana Vx.necunoscut


Prelucrarea statistica a parametrilor geotehnici este prezentata urmatorul tabel.
2. Predimensionarea fundatiei pe baza metodei prescriptive

Stabilirea adancimii de fundare:

Df Hi + 10cm 1m + 10cm 1.10m

Df HTBF + 0.50m 1.80m + 0.50m 2.30m

Df 1.80m pentru fundatiile rigide

Se va considera Df := 2.30m

Pe orizontala, fundatia se va predimensiona pe baza presiunior conventionale.

p conv = p conv.barat + CD + CB

p.conv.barat reprezinta valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren

C D reprezinta corectia de adancime

C B reprezinta corectia de latime

(Ic= 0,54 si e=0,80)


Folosind interpolarea liniara, obtinem:

p conv.barat := 252.4kPa

barat := 1.80 16 + 0.5 18.18 = 37.89


kN
barat := 37.89
3
m

Df > 2.m => ( )


C D := barat Df 2m = 11.367 kPa

p conv := p conv.barat + CD = 263.767 kPa

Po.f = Pd.f + Gf.p = Pd.f + med B L Df

M o.f := M d.f + Hd.f Df = 172.55 kN m


Ho.f := Hd.f = 18.5 kN

Po.f M of
p max.min =
B l W

p max 1.2 p conv

p min 0

kN
L L med := 21
= 1.1 1.5 => vom considera = 1.3 3
B B m

Pd.f M o.f
p max = + med Df + = 1.2p conv
L 2 2
B L B
3
B
B
6
( 970 kN) kN 172.55kN
+ 21 2m + = 1.2 ( 263.767 kPa )
2 3 2 3
1.3 B m 1.3 B
6

=> B= 2.03m. Rotunjim la 10 cm: B := 2.10m

L := 1.3 B = 2.73 m L := 2.80m

K1 := 0.05 (pentru pamanturi coezive)

B 5m => C b := p conv.barat K1 1 = 13.882 kPa


B
m
p conv := p conv.barat + Cb = 266.282 kPa

Po.f := Pd.f + med B L Df = 1294 kN

Po.f M o.f kN
p max := + = 282.951
B L B L
2 2
m
6
p max 1.2 p conv kN
282.951 1.2 ( 266.282 kPa )
2
m
Po.f M o.f kN
p min := = 157.186 >0
B L B L
2 2
m
6

3. Verificarea terenului la SLS

Po.1 := Pd.1 + med B L Df = 1046 kN

Po.1 kN
Pmed := = 177.892
B L 2
m
kN
1 := 16 kN
3 2 := 18.35 H1 := 1.8m
m 3
m

( )
kN
q := 1 H1 + 2 Df H1 = 37.975
2
m

kN
Pnet := Pmed q = 139.917
2
m

Calculul tasarii absolute se va efectua conform prevederilor din Anexa H din normativul
NP112-2013.

Pamantul situate sub nivelul talpii de fundare se imparte in straturi elementare pana la
adancimea inferioara corespunzatoare zonei active, astfel incat grosimea unui strat sa nu
depaseasca 0,4B.

Pe verticala centrului fundatiei, la limitele de separatie ale straturilor elementare, se


calculeaza eforturile unitare verticale datoarate presiunii nete transmise la baza fundatiei:

z = 0 p net

unde:

- z -efort unitar vertical la adancimea z


- 0 -coeficient de distributie al eforturilor verticale, in centrul fundatiei, pentru presiuni
uniform distribuite dat in tabelul H.3, in functie de L/B si z/B

L-latura mare a bazei fundatiei


B-latura mica a bazei fundatiei

z-adancimea planului de separatie al stratului elementar fata de nivelul bazei fundatiei

Zona activa in cuprinsul careia se calculeaza tasarea straturilor se limiteaza la adancimea


sub baza fundatiei la care valoarea efortului unitar vertical devine mai mic sau egal cu 20%
din presiunea geologica la adancimea respectiva.

Tasarea absoluta posibila a fundatiei se calculeaza:

med
z.i hi

2
s = 10 [cm]
Ei

unde:

- s -tasarea absoluta posibila a fundatiei

- coeficient de corectie ( = 0.8)


med
z.i -efortul unitar mediu in stratul elementar i
h i - grosimea stratului elementar i
Ei-modulul de deformatie liniara a stratului elementar i (se calculeaza pe baza relatiei J.1 din
NP112-2013)

Ei = M 0 Eoed

Eoed - valoarea modulului de deformatie edometric


M 0 -coeficient de corectie pentru trecerea de la modulul de deformatie edometric la modulul
de deformatie liniara, ale carui valori sunt prezentate in tabelul J.1

h i < 0.4 B

0.4 B = 0.84 m
i := 4.31cm

:= 0.8

s =
i
s := i = 3.45 cm < sadm = 8cm

z := 16.10kPa

z reprezinta efortul unitar vertical la adancimea 7.48m fata de cota terenului

( )
gz := 1 H1 + 2 7.48m H1 = 133.028 kPapresiunea geologica la adancimea 7.48m fata de
cota terenului

z := 16.10kPa < 0.2 gz = 26.41 kPa

Calculul presiunii plastice:

(
p pl = m1 barat B N1 + q N2 + c N3 )
unde:
m1 - coeficient adimensional al conditiilor de lucru (tabel H.7)
barat - media ponderata a greutatilor volumice de calcul ale straturilor de sub fundatie
cuprinse pe o adancime de B/4 masurata de la baza fundatiei
B - latura mica a bazei fundatiei
q - suprasarcina de calcul la adancimea de fundare, lateral fata de fundatiei
c - valoarea de calcul a coeziunii pamantului de sub baza fundatiei
N1, N2, N3- coeficienti adimensionali de capacitate portanta, definiti in functie de valoarea
de calcul al unghiului de frecare interioara a pamantului de sub fundatie (definiti in tabelul
H.8)

m1 := 1.4 pentru pamanturi coezive cu Ic 0.5

kN
barat := 18.38
3
m

kN
q = 37.975
2
m
tanprim
= arctan := 10.57deg
.prim
N1 := 0.19 N2 := 1.79 N3 := 4.24
11.43kPa
c := = 9.144 kPa
1.25

( )
p pl := m1 barat B N1 + q N2 + c N3 = 159.711 kPa

p pl < Pmed

159.711 kPa < 177.89 kPa

Se va redimensiona baza fundatiei

B := 2.30m

L := 3m

Po.1 := Pd.1 + med B L Df = 1095.27 kN


Po.1 kN
Pmed := = 158.735
B L 2
m

( )
p pl := m1 barat B N1 + q N2 + c N3 = 160.689 kPa

p pl > Pmed
kN
160.689 kPa > 158.735
2
m

Stabilirea dimensiunilor pe verticala ale fundatiei

Dimensiunile cuzinetului

l c := 0.4665 L = 1.4 m

Lc L B lc b c := 1.10m
=> b c := = 1.073 m
Bc B L

h c 300mm h c 0.25 l c

tg 1 tg := 1

h c := 45mm

tg tgmin

Pmed = 158.735 kPa => din tabelul II.4: tg := 1.05 pentru C8/10

Se va executa doua trepte de beton simplu cu inaltimea de 45 mm.


4. Verificarea terenului la starea limita ultima de capacitate portanta

Verificarea se va face pentru incarcarile din gruparea fundamentala si gruparea


seismica in abordarea 3 de calcul (conform SR EN 1997-1:2004).

Verificarea in conditii nedrenate

R d = Aprim ( + 2 ) cu.d b c sc i c + q

unde: Aprim - aria redusa a bazei


fundatiei
cu.d - valoarea de calcul a coeziunii nedrenate

cu.k := 34.80kPa cu := 1.4

cu.k
cu.d := = 24.857 kPa
cu

b c - factor adimensional pentru inclinarea bazei fundatiei

2
bc = 1 =1 b c := 1
+2

sc - factor adimensional pentru forma bazei fundatiei

Bprim
sc = 1 + 0.2
Lprim
i c - factor adimensional pentru forma inclinarea incarcarii V produsa de incarcarea
orizontala H

1 H
ic = 1 + 1 pentru H Aprim cu.d
2 Aprim cu.d

q - suprasarcina totala la nivelul bazei fundatiei

q := med Df

q := 21 2.3

q := 48.3kN
a) Verificarea in gruparea fundamentala

Po.f := Pd.f + med B L Df = 1343.27 kN

M of := M d.f + Hd.f Df = 172.55 kN m

Ho.f := Hd.f = 18.5 kN

M o.f
e := = 0.128 m
Po.f

B prim := B = 2.3 m

Lprim := L 2 e = 2.743 m
2
Aprim := Bprim Lprim = 6.31 m

Bprim
sc := 1 + 0.2 = 1.17
Lprim

Ho.f
= 0.97
1 +
1
i c := 1
2 Aprim cu.d

R d := Aprim ( + 2 ) cu.d b c sc i c + 48.3


kN
= 1217.646 kN
2
m
R d > Po.f = 0 1217.646 kN < 1343.27 kN

Vom redimensiona baza fundatiei

B := 2.40m

L := 3.30m

Po.f := Pd.f + med B L Df = 1392.54 kN

M of := M d.f + Hd.f Df = 172.55 kN m

Ho.f := Hd.f = 18.5 kN


M o.f
e := = 0.12 m
Po.f

B prim := B = 2.4 m

Lprim := L 2 e = 3.05 m
2
Aprim := Bprim Lprim = 7.33 m

Bprim
sc := 1 + 0.2 = 1.16
Lprim

Ho.f
= 0.97
1 +
1
i c := 1
2 Aprim cu.d

R d := Aprim ( + 2 ) cu.d b c sc i c + 48.3


kN
= 1408.987 kN
2
m

R d > Po.f = 1
1408.987 kN > 1392.54 kN

b) Verificarea in gruparea seismica

Po.s := Pd.s + med B L Df = 1052.54 kN

M o.s := M d.s + Hd.s Df = 1204.65 kN m

Ho.s := Hd.s = 95.5 kN

M o.s
e := = 1.14 m
Po.s

Lprim := B = 2.4 m

B prim := L 2 e = 1.01 m

2
Aprim := Bprim Lprim = 2.43 m
Conform prevederilor din NP 112-2004 aria redusa a bazei fundatiei trebuie sa fie
minim 50% din aria totala.

2
A := B L = 7.92 m

Aprim
100 = 31 %
A

Vom redimensiona baza fundatiei

B := 3m

L := 4m

Po.s := Pd.s + med B L Df = 1249.6 kN

M o.s := M d.s + Hd.s Df = 1204.65 kN m

Ho.s := Hd.s = 95.5 kN

M o.s
e := = 0.96 m
Po.s

Lprim := B = 3 m

B prim := L 2 e = 2.07 m

2
Aprim := Bprim Lprim = 6.22 m

Bprim
sc := 1 + 0.2 = 1.14
Lprim

Ho.s
= 0.81
1 +
1
i c := 1
2 Aprim cu.d

R d := Aprim ( + 2 ) cu.d b c sc i c + 48.3


kN
= 1031.67 kN
2
m

R d > Po.s = 0
1031.67 kN < 1249.6 kN
Vom redimensiona baza fundatiei

B := 3.3m

L := 4.2m

Po.s := Pd.s + med B L Df = 1339.438 kN

M o.s := M d.s + Hd.s Df = 1204.65 kN m

Ho.s := Hd.s = 95.5 kN

M o.s
e := = 0.9 m
Po.s

Lprim := B = 3.3 m

B prim := L 2 e = 2.4 m

2
Aprim := Bprim Lprim = 7.92 m

Bprim
sc := 1 + 0.2 = 1.15
Lprim

Ho.s
= 0.86
1 +
1
i c := 1
2 Aprim cu.d

R d := Aprim ( + 2 ) cu.d b c sc i c + 48.3


kN
= 1379.15 kN
2
m

R d > Po.s = 1
1379.15 kN > 1339.438 kN
Verificarea in conditii drenate

(
R d = Aprim cd.prim Nc b c sc i c + q prim Nq b q sq i q + 0.5 prim Bprim N b s i )
unde:

Aprim - aria redusa a bazei fundatiei

cd.prim - valoarea de calcul a coeziunii efective

Nc, Nq si N -factori adimensionali pentru capacitate portanta

tgd.prim 2 d.prim
Nq = e tan 45 +
2

(
Nc = Nq 1 ctgd.prim )
d.prim
(
N = 2 Nq 1 tan ) 2

d.prim - valoarea de calcul a unghiului de frecare interna in termeni de eforturi efective

tgk k := 13.21
d.prim = atan .prim := 1.25
.prim

d.prim := 10.60deg

e := 2.718
0.588 2
Nq := e tan( 50.3deg) = 2.612

( )
Nc := Nq 1 5.343 = 8.612

d.prim
(
N := 2 Nq 1 tan ) 2
= 0.3

b c, b q si b - factori adimensionali pentru inclinarea bazei fundatiei


( ( ))
2
b q = b = 1 tan d.prim
2
b q := ( 1 0 0.187) = 1 b := b q = 1

1 bq
bc = bq
Nc tand.prim

1 bq
b c := b q =1
Nc 0.187

sc, sq si s - factori adimensionali pentru forma bazei fundatiei

Bprim
sq = 1 + L sin( d.prim)
prim

Bprim
s := 1 0.3 = 0.782
Lprim

sq Nq 1
sc =
Nq 1

i c, i q si i - factori adimensionali pentru forma inclinarea incarcarii V produsa de incarcarea


orizontala H

m
i q = 1
H
V + Aprim cd.prim cot.d.prim

m+ 1
i = 1
H
V + Aprim cd.prim cot.d.prim

1 iq
ic = iq
Nc tan.d.prim
unde: Lprim
2+
Bprim
m = mL =
Lprim
1+
Bprim

ck.prim := 11.43kPa c.prim := 1.25

ck.prim
cd.prim := = 9.144 kPa
c.prim

a) Verificarea in gruparea fundamentala

Po.f := Pd.f + med B L Df = 1679.438 kN

M o.f := M d.f + Hd.f Df = 172.55 kN m

Ho.f := Hd.f = 18.5 kN

M o.f
e := = 0.1 m
Po.f

B prim := B = 3.3 m

Lprim := L = 4.2 m
2
Aprim := Bprim Lprim = 13.86 m

Bprim
sq := 1 + L 0.184 = 1.14
prim
Bprim
s := 1 0.3 = 0.76
Lprim
sq Nq 1
sc := = 1.23
Nq 1
B prim
2+
Lprim
mL := = 1.56
B prim
1+
Lprim

1.56
i q := 1
20.5
= 0.99
1638.85 + 15.925 9.144 5.34

2.56
i := 1
20.5
= 0.98
1638.85 + 15.925 9.144 5.34

1 iq
i c := i q = 0.979
Nc 0.185

R d := 13.86 ( 9.144 8.57 1 1.24 0.98 + 37.89 2.60 1 1.14 0.99 + 0.5 18.38 3.30 0.3 1 0.76 0.98) = 2954.77

R d := 2954.77kN R d > Po.f = 1 2954.77kN > 1679.438 kN

b) Verificarea in gruparea seismica

Po.s := Pd.s + med B L Df = 1339.44 kN

M o.s := 985kN m + 95.5kN 2.3m = 1204.65 kN m

Ho.s := Hd.s = 95.5 kN

M o.s
e := = 0.9 m
Po.s

Lprim := B = 3.3 m

B prim := 4.2 2 0.9 = 2.4

B prim := 2.4m
2
Aprim := Bprim Lprim = 7.92 m

Bprim
sq := 1 + L 0.184 = 1.13
prim
Bprim
s := 1 0.3 = 0.78
Lprim

sq Nq 1
sc := = 1.22
Nq 1

B prim
2+
Lprim
mL := = 1.58
B prim
1+
Lprim

1.58
i q := 1
95.5
= 0.917
1318.85 + 9.736 9.144 5.34

2.58
i := 1
95.5
= 0.868
1318.85 + 9.736 9.144 5.34

1 iq
i c := i q = 0.865
Nc 0.185

R d := 7.92 9.14 8.57 1 1.22 0.865 + 37.89 2.60 1 1.142 0.917 ... = 1507.11
+ 0.5 18.38 2.40 0.299 1 0.78 0.868

R d := 1507.11kN R d > Po.s = 1 1507.11kN > 1339.44 kN


Dimensiunile finale ale fundatiei:

B := 3.30m
L := 4.20m
l c := 2m
l c := 0.477 4.20m = 2 m

lc L B lc
=> b c := = 1.574 m b c := 1.60m
bc B L

h c 300mm h c 0.25 l c

tg 1 tg := 1

h c := 75mm

tg tgmin (tabel II.4 => 1.05)

Se vor executa doua trepte de beton simplu cu inaltimea de 60 cm.

Armarea cuzinetului

Calculele pentru armarea cuzinetului se vor face conform prevederilor din NP


112-2014, capitolul II.6.1.2)

a) In gruparea fundamentala

Presiunile pe talpa cuzinetului se determina cu relatia:

Nc 6 M c.x
p c1.c2 =
lc b c
(lc)2 bc
Nc := Pd.f = 1010 kN

M c.x := M d.f + Hd.f 1.10m = 150.35 kN m

Nc 6 M c.x kN
p c1 := + = 455.564
lc b c
( l c ) 2 b c m
2
Nc 6 M c.x kN
p c2 := = 174.614
lc b c
( lc) b c
2 2
m

Presiunile pe baza cuzinetului in gruparea


fundamentala

Presiunile pe baza cuzinetului necesare


pentru calculul momentelor incovoietoare
in gruparea fundamentala
Momentele incovoietoare pentru dimensionarea armaturii:


( lc1) (lc1)
2 2
M x = b c p c0 + ( p c1 p c0)
2 3

l c lungimea cuzinetului

l c1 lungimea consolei pentru care se face calculul

kN kN
p c1 := 455.564 p c2 := 174.614 l c := 2m l c1 := 0.75m
2 2
m m

(pc1 pc2) (lc lc1) kN


p c0 := p c2 + = 350.208
lc 2
m


( lc1) (lc1)
2 2
M x := b c p c0 + ( p c1 p c0) = 189.2 kN m
2 3

p c1 + p c2 kN
p c.med := = 315.089
2 2
m

b c1 := 0.60m

(bc1)
2
M y := l c p c.med = 113.432 kN m
2

b) In gruparea seismica

Presiunile pe talpa cuzinetului se determina cu relatia:

Nc 6 M c.x
p c1.c2 =
lc b c
(lc)2 bc
Nc := Pd.s = 670 kN
M c.x := M d.s + Hd.s 1.10m = 1090.05 kN m

Nc 6 M c.x kN
p c1 := + = 1231
lc b c
( lc)
2 2
bc m

Nc 6 M c.x kN
p c2 := = 812.55
lc b c
( lc) b c
2 2
m

Presiunile pe baza cuzinetului in gruparea


seismica

p c2
<0 lungimea zonei comprimate a cuzinetului se determina cu relatia:

lc Mc.x
Ax := 3 = 1.88 m Ax := 1.88m
2 Nc

2 Nc kN
p c1 := = 445.28 kN
lc Mc.x 2 p c1 := 445.28
3 b c m 2
m
2 Nc

Diagrama de presiuni pe baza cuzinetului
fara a tine seama de intinderi

Presiunile pe baza cuzinetului necesare pentru


calculul momentelor incovoietoare in gruparea
seismica

(
p c1 Ax l c1 ) kN
p c0 := = 267.642
Ax 2
m

( l ) 2
(lc1)
2
+ ( p c1 p c0)
c1
M x := b c p c0 = 173.73 kN m
2 3
p c1 kN
p c.med := = 222.64
2 2
m

(bc1)
2
M y := l c p c.med = 80.15 kN m
2
Determinarea ariei de armatura necesara:

min := 0.001

2
As.min.x := min 750 mm 2000mm = 1500 mm

2
Alegem armaturi 12/150mm => As.x.eff := 1206.37mm

My
As.y.nec =
0.85 h oy fyd

6
113.432 10
As.y.nec := = 446.124
500
0.85 688
1.15
2
As.y.nec := 446.124mm

2
Alegem armaturi 12/150mm => As.y.eff := 1507.96mm

Calculul armaturii de ancorare a cuzinetului

p c2
b c l intindere
2
As.anc.nec =
fyd

unde:

l intindere lungimea zonei de pe talpa cuzinetului pe care apar intinderi

p c2 p c1
=
l intindere ( lc lintindere)

( )
p c2 l c l intindere = p c1 l intindere
=>
p c1 l intindere + p c2 l intindere = p c2 l c

1231.30 l intindere + 812.55 l intindere = 812.55 2


1625.10
l intindere := = 0.8
2043.85

l intindere := 0.80m

N
500
2
mm N
fyd := = 434.783
1.15 2
mm

p c2 := 812.547kPa

p c2
b c l intindere
2 2
As.anc.nec := = 1196.07 mm
fyd

2
Alegem armaturi 12/150mm => As.anc.eff := 1206.37mm
n := 6

20
3.333 19.2
3.2
Xi := 17
Xi
Xm := = 2.833 18
6 3 16
2.667
17.5
2.917

(X Xm)
1
n1 i
2
sx := = 603.704