You are on page 1of 297

John Stockwell

Angolai akci
Egy fejezet a CIA trtnetbl

Zrnyi Katonai Kiad


Budapest, 1984
A m eredeti cme:
John Stockwell
IN SEARCH OF ENEMIES - A CIA STORY
W. W. NORTON COMPANY INC. NEW YORK, 1978

Fordtotta:
Vasvri Terz

John Stockwell, 1978


Hungarian translation: Vasvri Terz, 1984

ISBN 963 326 158 9

Zrnyi Katonai Knyv- s Lapkiad


A kiadsrt felel: Nmeth M. Lszl igazgat
Zrnyi Nyomda, 83.1197/1.
Felels vezet: Vg Sndorn vezrigazgat
Budapest, 1984
Felels szerkeszt: Pusztay Sndor
Mszaki vezet: Jordn Gusztv
Mszaki szerkeszt: Cimpin Ptern
Fedlterv: Szab rpd
Terjedelem: 15,17 (A/5) v
119 (1102) Zi 861-f-8485
Elsz

Az amerikai Kzponti Hrszerz gynksg (CIA) akciirl mr


szmos knyv, tanulmny, cikk jelent meg klfldi s magyar
szerzktl. Ezttal azonban elszr kerl az olvas kezbe egy
olyan szemly mve, aki tbb mint 12 vet tlttt el a CIA-nl
klnbz beosztsokban. John Stockwell mg 30 ves sem
volt, amikor 1964-ben belpett a CIA-ba. A volt Belga-Kong
ban (jelenleg Zaire) presbiterinus iskolban nevelkedett, majd
az amerikai tengerszgyalogsgnl, ezutn a CIA kzpontjban,
afrikai s vietnami CIA-kirendeltsgeken szolglt hrszerz tiszt
ldozata, egyszersmind elkvetje volt a CIA-mveleteknek
- amint nmagrl rja.
Szolglata alatt sorozatos csaldsok rtk. Beosztsainl
fogva alkalma volt betekinteni a kulisszk mg, s lelkiisme
retvel, az Egyeslt llamok alkotmnyval sszeegyeztethetet
lennek tartotta a CIA kalandor akciit, az rtatlan llampolg
rokon vgrehajtott kbtszer-ksrleteket, az llamcsnyek s po
litikai gyilkossgok, mernyletek elksztsben val rszvtelt,
a hazugsgokat, korrupcit, anyagi visszalseket, a piszkos
gyeket. Knyvben beszmol - egyebek kztt - a CIA
Patrice Lumumba meggyilkolsban s Nkrumah ghnai elnk
megbuktatsban jtszott szereprl, a felszabadt mozgalmak
s azok vezeti ellen szervezett akciirl is. Tnyek s hiteles
feljegyzsek alapjn nemcsak az operatv mveletek elkszt
srl s vgrehajtsrl, az ellenforradalmi s haladsellenes
erknek nyjtott kzvetett s kzvetlen amerikai tmogatsrl,
hanem a CIA bels letrl, vezetsi mechanizmusrl, szemlyi
torzsalkodsokrl is plasztikus kpet fest. A CIA vezetit gy
jellemzi, mint akik visszaltek a hatalmukkal, hazudtak a nem
zet vlasztott kpviselinek, a trvny s az alkotmny fl emel
tk magukat.

5
John Stockwellt 21 hnapos vietnami szolglatbl val visz-
szatrse utn, 1975 nyarn a CIA angolai kirendeltsgnek ve
zetjv neveztk ki - 36 ves korban. (Kinevezsben szere
pet jtszott az is, hogy gyerekkorban 10 vet tlttt Afrikban,
tbb nyelven beszlt, vietnami kikldetse eltt Elefntcsont
parton, Burundiban s Zaire-ban dolgozott a CIA megbzs
bl.) Knyvben ezt az idszakot trgyalja szinte a legaprbb
rszletessggel, miutn - mint helyi vezetnek - itt volt alkal
ma teljes betekintst nyerni a CIA akciiba. Szinte lpsrl l
psre, folyamatban vgigksrhetjk a CIA angolai mkdst,
az FNLA s UNITA angolai ellenforradalmi szervezetekkel
val kapcsolatok kialakulst, az amerikai, francia, portugl,
brit, zaire-i s dl-afrikai zsoldosok toborzst, st dokumen
tlt adatok alapjn teljes listkat tallhatunk azokrl a fegyver
szlltmnyokrl, amelyeket amerikai hajkon s replgpeken
szlltottak az MPLA-val szemben ll csapatoknak.
A szerz itt brndult ki vgkppen a CIA-bl s az angolai
program dicstelen befejezse utn hazatrve, benyjtotta lemon
dst Stansfield Turner tengernagynak cmzett levelben. (A le
vl sz szerinti szvegt a The Washington Post cm lapban
1977. prilis 10-n nyilvnossgra is hoztk.) E levl nmagban
is szinte vdiratnak tekinthet a CIA ellen, amelyben - mint
a szerz msutt rja - vek sorn kialakult egy mlysgesen
arrogns, morlis koncepci.
John Stockwell eleinte rdekesnek, izgalmasnak tartotta mun
kjt, lelkesedett is rte, mert az hitte, hogy a CIA csak hr
szerzssel foglalkozik, azzal a cllal, hogy megvdje a vilgot a
kommunizmustl. Miutn rjtt arra, hogy flrevezettk, be
csaptk s a CIA nem azt a szerepet jtssza, amit elkpzelt,
btorsgot gyjttt s lemondott, kilpett a CIA-bl, .majd rg
tn hozzfogott e knyv megrshoz. 1978-ban New Yorkban
s a kanadai Torontban kiadt tallt, a knyv meg is jelent,
de rvid id mlva - tartalma miatt - kivontk a forgalom
bl.
A knyvben szerepl esemnyek, adatok, szemlyek - n
hny kivteltl eltekintve - a valsgnak megfelelnek, br arra

6
a dolgok termszetnl fogva nincs lehetsgnk, hogy minden
rszlett hitelestsk. A CIA tevkenysgnek jellemzse azon
ban teljesen egybecseng ms, hasonl tmj publikcik tar
talmval, gy nincs okunk ktsgbe vonni a lertak valdisgt.
Ismeretes, hogy Carter, volt elnk 1977-ben tszervezte a
CIA-t, ez azonban mit sem vltoztatott annak rendeltetsn, ar
culatn, legfeljebb csak kozmetikzst jelentett. A CIA - a
szerz szerint - tbb mint 3000 hivatsos gynkt foglalkoz
tat klfldn - megkzelten ennyi az USA-klgyminiszt-
rium diplomatinak szma is. Ehhez jnnek mg a fizetett s
beszervezett gynkk ezrei. Jelenleg csupn Afrikban mintegy
40 CIA-kirendeltsg s -bzis mkdik, tmogatva itt is, mint
a vilgon mindentt, a kalandor akcikat.
A szerz az elmlt vi televzi- s sajtinterj alapjn val
sznleg ismert a magyar olvask eltt. A knyv megrsval
eredetileg az volt a clja, hogy az amerikai kzvlemnyt tj
koztassa a CIA kulisszk mgtti akciirl, elsegtend annak
megtiszttst a vadhajtsoktl. Miutn knyvt hazjban s
msutt nyugaton tiltlistra helyeztk, szemlyesen felajn
lotta kiadnknak.

1983. oktber 26. A Kiad


A lemonds

1976 decemberben kzltem fnkmmel a CIA Afrikai Osz


tlyn azt a szndkomat, hogy lemondok. Tizenkt vig voltam
operatv tiszt a CIA-nl. Arra biztatott, vegyek ki nhny hnap
szabadsgot, s fontoljam meg a dolgot. Nyltan hangoztattam
ugyan, hogy elhatrozsomat nem fogom megmstani, mgis
elfogadtam a felajnlott tbb havi fizetst s kivettem hrom
hnap egszsggyi szabadsgot.
Senkinek sem beszltem arrl a tervemrl, hogy knyvet aka
rok rni. Az az igazsg, hogy nemigen bztam ri kpessgem
ben.
Mi a helyzet a titoktartsi eskvel, amit 1964-ben rtam al,
amikor belptem a CIA-hoz? Ez az esk nem ktelezhet, ngy
okbl. Elszr, mert trvnyellenesen, csalrd mdon eskettek
fel. Akik felvettek, hazudtak a CIA titkos tevkenysgeirl. Azt
lltottk, hogy a CIA hrszerz tevkenysget folytat. Biztos
tottak arrl, hogy nem gyilkol, nem alkalmaz kbtszereket,
nem teszi tnkre emberek lett. Ezek a hazugsgok a kikpz
sek ideje alatt tovbb folytatdtak. Csak 1975-ben, a Church- s
a Pike-bizottsg leleplezseibl tudtam meg alkalmazimrl a
teljes, megdbbent igazsgot.
Nem akarom magam olyan puritn ember sznben feltn
tetni, aki nem tartott volna lpst a modern idk erklcsi nor
mival, vagy viszolygott volna attl, amit a CIA-nl kellett csi
nlni. Ellenkezleg, olyan mveletekben vettem rszt, amelyek
brki lelkiismerett rugalmass tennk. m a kongresszusi bi
zottsgok olyan CIA-tevkenysgeket lepleztek le, amelyeket
korbban ellnk is eltitkoltak, s amelyeket nem tudtam ssze
rnek elfogadni.
Amikor fny derlt Patrice Lumumba megmrgezsnek ter
vre, ez az gy kt szempontbl is szemlyesen rintett. Elszr,

9
mert olyanok is rszt vettek az akciban, akikkel egytt dolgoz
tam. Ezenkvl Lumumbt 1937-ben kereszteltk meg a meto
dista egyhz szertartsai szerint, mg engem ugyanabban az v
ben presbiterinusnak. Belga-Kong Lubondaiban (Zaire)
Kasai tartomnyban jrt metodista misszis iskolba; n
ugyanabban a tartomnyban jrtam a presbiterinus iskolba.
A kt egyhzkzssg szoros kapcsolatban volt. Szleim idn
knt tmentek autn Wembo Nyomba, hogy rizst vegyenek
az iskolnak. Amerikai metodista gyerekek iskolatrsaim voltak
Lubondaiban. 1961-ben Lumumba ugyan nem volt a metodis
tk kedvenc gyermeke, de annak a misszis kzssgnek a tagja
volt, amelyben szleim felntt letk java -rszt leltk, s
amelyben n magam is felnttem.
Tudomsomra jutottak egyb gyek is, amelyek megdbben
tettek; stt, szinte perverz, kbtszeres szexorgik mit sem
sejt amerikai szemlyekkel, amiket a CIA titokban filmre vett,
hogy ksbb a CIA Technikai Szolglatok Osztlynak ltud
sai eltt levettsk.
veken t vdelmeztem a CIA-t szleimmel, bartaimmal
szemben. Nekem, CIA-alikabnazottnak, elihihetitek - bizony
gattam minden alkalommal -, a CIA nem gyilkol, nem alkalmaz
kbtszereket...
De jtt ennl rosszabb is. Nhny hnappal a CIA szgyen
letes vietnami szereplse utn - amelynek magam is rszese
voltam - vezet beosztst kaptam a CIA titkos angolai prog
ramjban. A CIA igazgatjnak vezetsvel hazudtunk a kong
resszusnak s a 40-es Bizottsgnak, amely a CIA angolai prog
ramjt irnytotta. Kzs akcikba bocstkoztunk Dl-Afrik-
val. Aktv propagandamunkval befolysoltuk az amerikai kz
vlemnyt. Kegyetlen eredmnnyel - gynkeink propagand
ja ltal flrevezetett - amerikaiak mentek harcolni Angolba
ngyilkossggal felr krlmnyek kz. Egyikk lett vesz
tette, zvegyet s ngy gyereket hagyott htra. A titkossg han
goztatsval meg akartuk akadlyozni, hogy az amerikai kz
vlemny s a sajt megtudja, mit tesznk. Pontosan tudtuk
ugyanis, milyen felhborodst vltana ki, ha rjnnek.

10
A CIA titoktartsi eskjt az utbbi vekben megszentsgte-
lentettk, de nem az olyan szerzk, mint Philip Agee, Joe Smith,
Victor Marchetti s Frank Snepp, hanem azok a CIA-igazgatk,
akik az gynksget botrnyos, abszurd tevkenysgekbe vittk
bele. Az esk, legjobb esetben is, csak azt a clt szolglta, hogy
megvdje a vezetket attl, hogy beosztottjaik leplezzk le ket.
Ugyanakkor maguk a vezetk minden tovbbi nlkl kiszivrog
tattak informcit, ha az elsegtette operatv vagy politikai
mesterkedseiket.
Az eskvel kapcsolatos cinizmusuk s az Egyeslt llamok
alkotmnyos eljrsainak semmibevevse leplezdtt le 1977-
ben, amikor a korbbi igazgatt, Richard Helmst, eltltk hamis
tanzsrt, mivel hazudott egy szentusi bizottsgnak egy chilei
akcival kapcsolatban. Helms enyhe tletet alkudott ki. A vd
lk lltlag attl tartottak, hogy a per sorn tbb titokra fny
derlne, ezzel meghisulnnak egyes tervezett mveletek, vala
mint egyes korm nyszemlyisgek knyelmetlen helyzetbe kerl
nnek. A felfggesztett tlet kihirdetse utn Helms vdgy
vdjvel a televzis kamerk el llt. Azzal krkedett, hogy
Helms az tletet gy viseli majd, mint egy becsletrendet.
Helms bszkn vllalta, hogy hazudott a szentusnak, csak hogy
megvdjen egy ktes CIA-mveletet, de ha a sajt szemlyt kel
lett volna megvdeni, felfedtk volna a titkokat.
Amikor hasonl vlaszts el kerltem az angolai program
mal kapcsolatban - hogy a CIA irnt, vagy az Egyeslt l
lamok alkotmnyban foglalt ktelezettsgekhez maradjak-e
h, n az utbbit vlasztottam. A CIA-eskt s -becsletk
dexet nem helyezhetem a haza irnti ktelessg flbe. Ez a m
sodik ok, amirt nem tartom be az eskt.
De mg ez a kt ok sem ksztetett volna arra, hogy leleplez
zem a titkos tevkenysgeket, ha gy reztem volna, hogy alap
vet fontossgak nemzetbiztonsgunk szempontjbl. Meg
gyzdsem, hogy nem gy van.
Amikor klfldi hrszerz szervnkrl beszlnk, kvetkeze
tesen sszekevernk kt teljesen klnbz hivatalt, s mindket
tt CIA-nak nevezzk. Az egyiket a Kzponti Hrszerz Hiva-

11
tl Tjkoztat Igazgatsgnak (CIA DDI) hvjk, amelynek
feladatait az 1947. vi Nemzetbiztonsgi Trvny fogalmazza
meg: sszefogja a kormny rendelkezsre ll sszes inform
cit. egyezteti, elemzi jelentsket s fontossgukat, a ksz je
lentseket a megfelel hivatalokhoz tovbbtja. Ha ltezett vol
na ilyen szerv 1941-ben, idben figyelmeztetst kaptunk volna
Pearl Harborrl. A DDI nylt szervezet, akalmazottai nyltan
CIA-alkalmazottak. A kzvlemny, a bartok, rokonok, szom
szdok s hitelezk szmra, olyan passzv, j szndk szerve
zet, amely nem folytat senki szmra rtalmas tevkenysget.
De CIA-nak hvjuk az Operatv Akcik Igazgatsgnak
(DDO) titkosszolglatait is. Ez a 4500 fs szervezet is a CIA
Langleyben, Virginia llamban lev kzpontjban tevkenyke
dik. s ez minden, csak nem rtalmatlan! Alkalmazottai az el
mlt harminc vben gynkket (kmeket) szerveztek be, titkos
akcikat ksztettek el s folytattak le a vilg szinte valamennyi
rszn.
Jmagam a titkosszolglatok tisztje voltam, s 1976 decem
berben, amikor lemondsomat bejelentettem, arra a meggyz
dsre jutottam, hogy ezek a szolglatok a legenyhbb kifejezs
sel is jelents vltoztatsra szorulnak.
Mieltt lemondsomat - s a knyv megrst - eldn
tttem, fontolgattam azt a lehetsget, hogy a CIA-n bell a re
formok rdekben dolgozzam. Erre azonban nem voltak bizta
tak a kiltsok. A hrszerz szakma elszigeteltsge a vezetk
nek rendkvli hatalmat biztost a beosztottak felett. Mg a CIA
jindulatan vdett s tmogatott olyan tiszteket, akik szemlyes
tragdik miatt vltak munkakptelenn, nem sok trelmet ta
nstott a szkimondval, a reformistval szemben. Az olyan
tiszt, aki elfogadja a jtkszablyokat, elrejuthat, nyugton ma
rad s megrizheti biztonsgt, vagy lemondhat. Az vek sorn
pozitv javaslatokat tettem a reformok tjn val elrelps r
dekben - szban s rsban - vezetmnek az Afrikai Osz
tlyon, s esetenknt magnak Colbynak is, eredmnytelenl.
A fellenr hivatala ugyan foglalkozik kisebb problmkkal, de
reformgyek intzsre nem alkalmas, hiszen az igazgat veze

12
tsi rendszernek eszkze. Azt tapasztaltam, hogy a CIA-veze-
tk klubja arrognsn szembeszll a sajt soraibl jv kri
tikval is. Felszlaltam egy slyos eset miatt, ami a vietnami ki
rtskor trtnt, s br udvariasan s finoman, de megintettek.
A vtkes felels beosztst kapott, megvdte kollgi tmogatsa,
nekem pedig rtsemre adtk, jobb, ha nyugton maradok.
Lemondsomat kveten t napon t tanskodtam szentusi
bizottsgokban, rszletesen ismertetve azokat az gynksgi te
vkenysgeket, amelyek ebben a knyvben szerepelnek. Ha bi
zonysgot nyertem volna arrl, hogy hatkony orvosl intzke
dseket tesznek, fontolra vettem volna, hogy mgsem rom
meg ezt a knyvet. Sajnos a szentusnak a hrszerzs gyeivel
foglalkoz bizottsgai Washingtonban nem tudnak a CIA fl
kerekedni, azt megfegyelmezni. St gy tnt, egyes szentorok
feladatuknak reztk, hogy eltussoljk a visszalseket. Ismt
arra a kvetkeztetsre jutottam, hogy csak egy megfelelen t
jkoztatott amerikai kzvlemny tud nyomst gyakorolni a
CIA-ra.
Msok is jutottak ilyen kvetkeztetsre. Philip Agee A tr
sasgon bell: egy CIA napl c. knyvt kardknt hasznlta
az gynksg ellen, hogy visszavonulsra ksztesse Latin-Ame-
rikban. Agee, mlysgesen felhborodva a CIA titkos tev
kenysgei miatt, tmadott egyes mveleteket s gynkket, s
kzztette mindazok nevt, akikre csak emlkezett. Br igyekezett
megmagyarzni, hogyan s mirt brndult ki, nem vilgtott r
a CIA gondolkodsmdjra. Marchetti s Snepp rtkes in
formcival jrult hozz ahhoz, amit a kzvlemny a CIA-rl
tud. A CIA s a hrszerzs kultusza terjedelmes informcit
tartalmaz, amelyeket Marchetti a DDI-ben s a kzponti hrszer
zs igazgatjnak hivatalban gyjttt. Snepp hat vig volt a
CIA saigoni kirendeltsgnek elemzje. Knyve beszmol arrl,
milyen hrszerzsi kudarcok s visszalsek trtntek, amikor a
CIA 1975 prilisban kivonult Dl-Vietnambl.
E knyv megrsval az a clom, hogy az amerikai kzvle
mny betekintst nyerjen a titkos gondolkodsba, a titoktarts
utols leplei mg. Erre a clra az 1975-1976-os angolai fl

13
katonai programot vlasztottam. Az itt elmondott esemnyek
gy trtntek, ahogy lerom. A dtumokat s adatokat a hivata
los feljegyzsekbl s az angolai mvelet sorn ksztett terje
delmes jegyzeteimbl vettem. A legtbb esetben voltak ms ta
nk s gyakran elegend titkos irat, amely altmasztja ket.
Azonban biztonsgi okokbl nem kszthettem interjt kulcs-
szemlyekkel, nem mehettem vissza a CIA kzpontjba tovbbi
kutats cljbl. Javaslom a CIA-nak, nyissa ki az angolai
dosszikat, s egsztse ki szrevteleimet - a hivatalos iratok
bl s a bsges nem hivatalos feljegyzsekbl, amelyeket vezet
tnk -, hogy a kzvlemny a legteljesebb, legrszletesebb
igazsggal megismerkedhessen.
Rgalmazsi trvnyeink korltozzk az r szabadsgt ab
ban, hogy mindent elmondjon az emberi gyarlsgrl. Ennek el
lenre elg sok esemnyt sikerlt knyvemben feltrni ahhoz,
hogy az olvas eltt vilgoss vljk, miket mveltnk, milyen
emberek voltunk. Ez azonban nem annyira egyni klncsgek
s sajtos magatartsok trtnete, br ilyesmirl is lesz sz. Nem
az a szndkom, hogy leleplezzek vagy megsrtsek egyneket.
Nem akarom Agee mdszert kvetni.
Tizenkt vig voltam CIA-tisztsgvisel, s mint ilyen, ldo
zata, egyszersmind elkvetje a CIA-mveleteknek. Mindkt
szerepkrben mlysgesen egyttreztem azokkal, akiket elze
tes engedlyek nlkl, de tudatosan belerntottunk tevkenys
geinkbe. Lehetsges, hogy Nrnberg s Watergate elvei szerint
k felelsek tetteikrt - a kisebb beoszts egyneket mindig
brtnbe lehetett juttatni - azonban n ezekkel a krdsekkel
szlesebb rtelemben szeretnk foglalkozni. Viszont azt is kije
lentem, lemondsom ta egyetlen titkos CIA-alkalmazott vagy
-gynk nevt sem fedtem fel, st ezt megtagadtam a szentus
nak s az FBI-nak is, amikor kikrdeztek.
Egyttrzsem azonban nem terjed ki azokra a CIA-vezetk-
re, akik ilyen mlyre juttattk a szervezetet. De knyvemben
igazi neveket csak olyan vezetk esetben szerepeltetek, akiket
mr azonostottak a CIA-val: mint William Colby igazgat;
William Nelson, a Mveletek Igazgatsgnak vezetje; Bili

14
Welles, aki Nelson helyre kerlt; s James Potts, az Afrikai
Osztly vezetje. s sajt magam. Ms CIA-szemlyek nevei -
Carl Bantam, Victor St. Martin, Paul Foster s msok - lta
lam kitallt lnevek. (Ha mgis hasonltanak a CIA-n bell
vagy kvl valdi szemlyek igazi nevhez, az csak vletlen.)
Ami az angolai helysznt illeti, Holden Roberto s Jonas Sa-
vimbi kztudottan szvetsgeseink voltak. Bob Denard s Santos
y Castr.o tbornok szintn ismert szemlyek, akikrl ismeretes
volt, hogy Roberto, Savimbi s a CIA oldaln lltak. Timoth
Makala neve sajt tallmnyom (maikala a csiluba bantu dia
lektusban faszenet jelent). Nha hasznltam a CIA-fedneveket,
de a legtbbszr azokat is megvltoztattam, hogy a szemlye
ket brmilyen leleplezstl vdjem.
1977. prilis 10-n, amikor lemondsom vglegess vlt, nylt
levelet intztem Stansfield Turnerhez, a CIA igazgatjhoz,
amely a Washington Post Horizont rovatban jelent meg.
Ebben ismertettem kibrndulsom okait. (A levl a knyv
Fggelk rszben megtallhat.) Turner igazgat ezt kveten
kezdemnyezte a titkosszolglatok tisztogatst, ngyszz sze
mly elbocstst javasolta, azzal a cllal, hogy a titkosszolg
latokat aszktv s hatkonny tegye. 1977 decemberben
Turner beismerte David Bindemek, a New York Times rovat
vezetjnek, hogy a tisztogatst az n levelem indtotta el.
1978 janurjban Carter elnk bejelentette a hrszerz szer
vezet tszervezst, amely voltakppen a CIA megerstst je
lenti; Turner tengernagy megllapodott a kongresszussal. (Br
ebben szkeptikus vagyok, mert a kongresszusban sem az aka
rat, sem az eszkz nincs meg arra, hogy ellenrizze a CIA-t.)
Most Turner fokozott kampnyt folytat, hogy szigorbban el
lenrizzk a CIA-alkalmazottakat. Olyan trvnyt igyekszik
megszavaztatni, amely alapjn bebrtnzhet brki, aki vesz
lyezteti a CIA-t azzal, hogy felfedi titkait. Dhdt tmadsra
kszteti, ha valaki bizalmas informcit szivrogtat ki. Azzal
vdolja ket, hogy megsrtik a hrszerzs kdext. Szerinte a
CIA egyrtelm joga, hogy cenzrzzon mindent, amit CIA-
alkalmazottak tesznek kzz. Mirt felttelezik az amerikaiak

15
automatikusan a legrosszabbat llami hivatalnokaikrl? -
krdi, ami klnsen meglep a Watergate-botrny, az FBI-
s a CIA-leleplezsek utn.
Turner igazgat s Carter elnk fordtva gondolkozik. Az
amerikai np egyrtelm joga tudni, mit tesznek vezetik Ame
rika nevben, az addollrjaikkal. Az esk feloldsra ez a
harmadik okom.
Negyedik okknt hivatkozom a szlsi szabadsg alkotmny
ltal biztostott jogra. Az Egyeslt llamok alkotmnya nem
gy szl, hogy valamennyi llampolgr szlsi szabadsggal
rendelkezik, kivve azokat, akik letettk a CIA-eskt. Amg
ilyen rtelemben, nem mdostjk az alkotmnyt, addig a
Marchetti-dnts rossz trvny, a Nixon-adminisztrci csk
nyssgnek szerencstlen emlke marad. Ha a CIA s titkos
jtka nem egyeztethet ssze alapvet alkotmnyos jogaink
kal, -nem ktsges, hogy az alkotmnynak kell rvnyt szerezni.
De ha a jelenlegi adminisztrci akarata rvnyesl, az olyan
trtneteket, mint ez, elhallgatjk s betiltjk, a szerzt pedig
megbntetik. Felkrem az olvast, tlje meg maga, mi a fonto
sabb: hogy a CIA-t olyan kellemetlensg ri, mint ez, vagy pe
dig az az alapvet jogunk, hogy tudjuk az igazsgot a kztiszt
viselk tetteirl s azon legynk, hogy becsletesek maradjanak.
A kissingeri dnnyogs
1975. december 2.

Dlutn 2.00 rra tztk ki a Hivatalok K,zti Munkacsoport


lst a Kzponti Hrszerz Hivatal langleyi, Virginia llambe
li kzpontjban, a C pletszmy harmadik emeletn. Az an
golai polgrhborban rosszul lltak szvetsgeseink, s a CIA
hivatalos javaslatot tett Henry Kissinger klgyminiszternek
nagyobb arny eszkalcira, amerikai katonai tancsadk ki
kldsre. A munkacsoport a 40-es Bizottsg szerve volt, amely
a Nemzetbiztonsgi Tancs el tartozott. Aznap azrt lt ssze,
hogy meghallgassa Kissinger dntst.
Ilyen lsre tlagosan hetenknt kerlt sor, s temrdek el
kszletet ignyelt. Mr reggel 7 ta bent voltam, tancskoztam
fnkmmel, Jim Pottsszal, az Afrikai Osztly vezetjvel.
Angolba sznt tviratokat fogalmaztam, ki-be szaladgltam
megbeszlsekre hadtptisztekkel, flkatonai szervezetek kpvise
livel, sszekt s jelentsr tisztekkel. Ebdem egy automa
tbl vett hetvent centes szendvics volt, amit telefonhvsok
kztt kaptam be.
1.45-kor leszaladtam az angolai mveletek kzpontjba,
ahol egy Angolt brzol, 120X150 cm nagysg trkp llt
a falhoz tmasztva: Patricia, hrszerz munkatrsam, beszmolt
az aznapi harcszati helyzetrl Angolban, n meg jegyzeteltem.
Pat az plet msik oldaln lev klnleges mveletek csoport
jtl (SOG) kapta az informcikat. Egyszerbb lett volna, ha
maga a SOG-tiszt tjkoztat, de haragudott rm. Ugyanis korb
ban megrovsban rszestettem Vietnamban, mert ittas volt, ami
kor llsunkat, egy tmeneti tzsznetben ki akartuk rteni.
gy szvesebben vettk, ha Pat kzvett kztnk.
1.55-kor visszasiettem az irodmba, magamhoz vettem a mun
kacsoport tjkoztatshoz szksges feljegyzseket, s mg be
lenztem a frissen rkezett tviratokba.

17
Pat s egy titkrn tvitte a trkpet a C pletszrnyon
lev lsterembe. Egy msik asszisztens otthagyott egy csom
fnymsolt iratot, s lesietett, hogy fogadja a Fehr Hzbl, a
klgyminisztriumbl s a Pentagonbl rkez munkacsoport
tagokat. Minden ltogat, mg a magas beoszts nagykvetek
s a Fehr Hz ftancsadi is, ltogatjelvnyt kaptak s mind
vgig ksrtk ket, amg a CIA kzpontjban tartzkodtak.
Utolrtem Jim Pottsot, aki mltsgteljes lasssggal haladt
botjra tmaszkodva, bizonytalanabbul, mint amikor mankit
hasznlta. Egyetemista korban rugbycsillag volt, a gyermek-
paralzist kzpkorknt kapta el. Elmentem mellette s benyi
tottam az lsterembe, hogy meggyzdjem, minden kszen ll-e.
Egyenknt, klcsns udvariaskods kzepette szllingztak be
a tbbiek, a klgyminisztriumi tisztviselk hagyomnyos,
mellnyes, sttszrke ltnyben; a hadgyminisztrium tbor
noka a lgier egyenruhjban; a tengernagy olcs htkznapi
ltnyben; egy ezredes ktsoros zakban, lnk vrs nadrg
ban. sszesen tizenegyen voltunk a teremben. Mindenki kapott
egy pldnyt a megvitatand memorandumokbl s jelentsek
bl.
Potts intsre a csoport tagjaival szemben fellltam. A trk
pen fellrl lefel haladva mutattam egy plcval a harctri
helyzetet s ismertettem, mi trtnt az elz heti ls ta. sza
kon szvetsgeseinket, az FNLA-t s az elit zaire-i ejternys
zszlaljakat elkergettk, sztszrtk. A kinshasai kirendeltsg
azt jelentette, hogy Ambrizban, a fvrostl szakra a tenger
partnl az FNLA fhadiszllsa lland pnikllapotban
van. Csak dlen tartottk mg magukat. A dl-afrikai harcko
csioszlopnak mg nem kellett felvennie a harcot a most gyleke
z kubai csapatokkal, de tudtuk, hogy csak id krdse, s a
sokkal nagyobb s jobban felszerelt kubai csapatok ersebbnek
bizonyulnak.
Kt httel korbban, november 14-n, a harctri veresgek
miatt a 40-es Bizottsg felkrte a CIA-t, dolgozzon ki olyan
programot, amellyel meg lehet nyerni az angolai hbort. Addig
is azt javasolta, hogy hasznljk fel az elre nem ltott kiad

18
sokra fenntartott CIA Tartalk Alap utols 7 milli dollrjt,
s ezzel az angolai program kltsgvetse 31,7 milli dollrra
nvekedett. November 24-n a CIA alternatv terveket terjesztett
a 40-es Bizottsg el, tovbbi 30, 60, illetve 100 milli dollr
kltsgrl, de mivel a Hivatal tartalkai kimerltek, nem llt
rendelkezsre tovbbi titkos alap. A bizottsg nehz helyzetben
volt: nem volt felhatalmazsa, hogy jvhagyja a nagyobb ssze
geket, de azt sem akarta elrendelni, hogy vessenek vget a CIA
leplezett akcijnak. A mr jl bevlt brokratikus mdszerrel
elhalasztotta a dntst, jabb CIA-javaslatot krt, ami a leg
szksgesebbet tartalmazza, ahhoz, hogy a konfliktust bren le
hessen tartani.
A mai ls ezt a feljegyzst vitatta meg. Az ajnls nemcsak
amerikai tancsadk kikldst javasolta az angolai frontra, ha
nem fejlettebb s hatsosabb fegyverekt is. A munkacsoport
a feljegyzst jvhagyta, s Ed Mulcahy, az afrikai gyekrt fe
lels fosztlyvezet tadta Kissingernek. Kissinger, mint mindig,
akkor is egyb llamgyekkel s a meglehetsen kompliklt
trsadalmi letvel volt elfoglalva. Mulcahy nagykvetnek nem
kis nehzsgbe kerlt elrnie, hogy fogadja, de vgl sikerlt.
Hamarosan megtudjuk, milyen eredmnnyel.
Mg a program beindulsakor Potts elrulta nekem azt a k
vnsgt, hogy a munkacsoport lseit olyan unalmass tegyk,
hogy a nem CIA-tagoknak elmenjen a kedvk attl, hogy bele
szljanak a mi hbornkba. Ez nagyszeren sikerlt is neki.
Nagy alapossggal ment vgig a hossz napirend minden pont
jn, s ltalban hrom ra alatt intzett el egyrnyi anyagot,
mikzben hallgatsga kszkdtt a fradtsggal, unalommal,
s azzal, hogy megemssze az ebdet a rosszul szellztetett ls
teremben. Nem csoda, ha egyre nehezebben vettk a levegt, a
fejek hol lekkadtak, hol ismt felegyenesedtek. Persze, n sosem
mertem bbiskolni, hiszen n csaik ezredes voltam egy tborno
kokkal teli szobban.
Ma viszont vrhat volt, hogy az rdeklds legalbb egy
idre bren tartja ket. Vgl is azrt ltnk ssze, hogy meg

19
tervezzk egy hbor nagyobb arny kiszlestst. Befejeztem
beszmolmat, s leltem.
Potts Mulcahyhoz fordult, s bartsgosan megkrdezte: Nos,
Ed, mit mondott K.issinger?
Mulcahy megtmte a pipjt, nhny percig csak szvta, lt
szott, nem tudja, hogyan fogalmazza meg a vlaszt. Potts nyu
godtan figyelte.
Mulcahy vgre megszlalt: Mondani ppensggel nem mon
dott semmit.
Elolvasta a feljegyzst?
, igen. Magam vittem be hozz, nhny perccel azeltt,
hogy elindult Pekingbe. Ragaszkodtam hozz, hogy elolvassa.
gy rted, hogy nem fztt hozz semmi megjegyzst? El
olvasta s elment? Ltszott Pottson a meghkkens.
Mulcahy csggedten blintott. Elolvasta, aztn dnnygtt
valamit, s kistlt a szobjbl.
Dnnygtt?
Igen, gy, hogy hmm! - Mulcahy dnnyg hangot adott.
Tz napra ment el! - Mondta komor brzattal Potts. Mit
csinljunk kzben Angolban? Ma dntst kell hoznunk!
Mulcahy tehetetlenl megvonta a vllt. Egymsra nztek.
Igenl dnnygs volt, vagy nemleges? - tudakolta Potts.
Mulcahy egy percig eltndtt. Csak dnnygtt. Valahogy
gy, hogy... - utnozni prblta. - A hangjt nem vitte se
flfel, se lefel.
Ez a komoly emberekbl ll csoport az orszg akkori egyet
len hborjrl tancskozott. Azrt lt ssze, hogy olyan lpst
vitasson meg, amely a vilgbkt rintheti. Senki sem mosoly
gott.
Mulcahy ismt a dnnygst prblta utnozni, hangslyozva
a hang szntelensgt. Az asztal msik vgn valaki szintn meg
prblkozott az igenl s a nemleges dnnygs vltozataival,
hangjt hol flvitte, hol le. Msok is ksrletezgetni kezdtek,
Potts s Mulcahy meg figyelte ket.
Nos - szlalt meg Potts - kikldjk a tancsadkat?"

20
Mulcahy komoran szvott egyet a pipjn: mint Kissinger
helyettese knyelmetlen helyzetben volt.
Inkbb ne - mondta vgl. Kissinger gy dnttt, hogy
nem kldnk amerikaiakat a Snai-f lszigetre...
Mindenki helyeslleg blintott. Semmit nem tenni, abbl nem
lehet baj, azt knnyebb kijavtani.
Az ls folytatdott, n figyeltem, jegyzeteltem s eltndtem.
Az akciban kezdettl fogva rszt vettem, mint az angolai k
lntmny vezetje. Sok ismeretre tettem szert a hborrl, s
mire Kissinger eldnnygte magt, sok ktelyem is tmadt. Ez a
knyv errl a kt dologrl szl: az ismeretekrl s a ktelyek
rl.
Saigontl Washingtonig

Ot hnappal korbban, 1975. jlius 30-n, a Braniff lgitrsasg


gpn repltem vissza Washingtonba. Pontosan kt vvel azutn,
hogy Vietnamba irnytottak, egszen hirtelen, egyik kollgm
ngyilkossga utn. Hrom hnap telt el azta, hogy az utols
helikopter is felszllt a nagykvetsg tetejrl, s vgleg kivo
nultunk Saigonbl.
Ha valaki megnzn CIA szemlyi kartonomat, azt ltn, hogy
szinte brmilyen feladatra alkalmas, 38 ves, GS-14 rang tiszt
vagyok, hrom alkalommal szolgltam afrikai llomshelyen,
egy ideig a kzpontban dolgoztam, s ezt kvette a vietnami
megbzats. (A CIA szemlyi hierarchijban GS-16 rangtl fel
fel szmt magas - tbornoki - beosztsnak. A GS-14 ezredesi
rendfokozat.) Vezettem a Lubumbashi bzist Zaire-ban, majd
kirendeltsgvezet voltam Bujumburban, Burundi fvrosban
a Tanganyika-t mellett. 1972-ben trtem vissza a Langley kz
pontba, ahol a kenyai-ugandai referatra fnke lettem; ezt
kveten irnytottak Vietnamba, Tay Ninh tartomnyrt fele
ls tisztknt. Sokfle feladatot vgeztem a CIA nevben: gyn
kket szerveztem be, lehallgatkszlkeket szereltem fel kl
fldi kvetsgeken, titkos mveleteket irnytottam, mg prosti
tultakat is szerzdtettem, akiket szovjet s knai szemlyek ellen
hasznltunk fel. Egyszval tapasztalt, magasabb beoszts CIA-
tisztnek szmtottam.
De hol is kezddtek a CIA-val kapcsolatos ktelyeim? Amikor
rjttem, hogy az Afrikban tlttt hat hossz ven t kldtt
hrszerz jelentseim semmifle hasznos eredmnyt nem hoztak?
Amikor felismertem, hogy mg a kemny clmveletek - szov
jetek, knaiak, szak-koreaiak beszervezse - sem rtek sokat?
Komorabb pillanataimban gy lttam, a tizenkt vi szolglat

22
alatt vgzett kemny, sokszor idegl munknak semmi kze
sem volt az Egyeslt llamok biztonsghoz.
Munkm nemegyszer kihatott msok letre. Sok gyantlan
egyn kerlt a CIA hljba. Az els olyan gynkt, akit n
szerveztem be, letartztattk. Amikor megismerkedtem vele,
KRENEUTRON/1 a nincstelenek gondtalan lett lte abban
a kis orszgban, ahol hrszerz tiszt voltam. volt az els, akit
n toboroztam. Klasszikus, tanknyvbe ill munka, lesz az n
szemem s flem az orszgban, n megoldom anyagi gondjait,
mindketten lvezzk a bajtrsiassgot, a cselszvst. Amikor
legkzelebb odautaztam, buzdtottam KRENEUTRON/1 -et,
hogy produkljon mr valami rteslst. Biztos, hogy nem ter
veznek puccsot? Ha brmi trtnik, s nem tudatja velem id
ben, a kzpont nem fizet tbbet... Mi van az unokafivrvel,
az ex-elnk fival? Nem lehetsges, hogy benne van egy sszees
kvsbe? Menjen, beszljen vele...
KRENEUTRON/1 elment az unokafivrhez, s bartai
valban elgedetlenek voltak a rendszerrel.
Amikor jbl megltogattam az unokafivr mr valamifle
sszeeskvsen gondolkodott. Hat hnapon t forraltk az llam
csny tervt, s KRENEUTRON/1 a bels tancs tagja volt.
A kzpont el volt ragadtatva, prmiumot utaltatott ki. Senki
sem trdtt azzal, hogy az sszeeskvk feleltlen fiatalok, mg
a hatalmon lev elnk rett, mrskelt, mi tbb nyugatprti volt.
Az illet orszg szerencsjre az elnk leleplezte az sszesk-
vst, s KRENEUTRON/1 ht vet lt. Akkor, huszonkilenc
vesen, szintn hittem, hogy amit tettem, az hrszerzs volt.
Eszembe se jutott, hogy n sztottam az sszeeskvst. Ha f
nkeimnek eszbe is jutott ez, nem hoztk szba. Ez az a naivi
ts, amirl Graham Greene gy r a Csendes amerikai-ban:
Az rtatlansg a beszmthatatlansg egy formja.
Vagy taln Vietnamban trtnt, ahol a CIA mveleteiben a
kontrkods s flrevezets uralkodott? A vietnami hbor v
gn rszt vettem egy olyan kirtsben, amelyben a CIA-veze-
tk pnikszeren menekltek, s otthagytk az ltalunk beszer
vezett s mveleteink folytn veszlybe sodort embereket. Ez

23
mr gykerben cfolta azt a meggyzdsemet, amibe prbl
tam belekapaszkodni; hogy a CIA az Egyeslt llamok korm
nynak elitje, s az a feladata, hogy vdje orszgunkat egy ellen
sges vilg titkos hboriban. A CIA vietnami tevkenysgben
igen kevs volt a tiszteletet rdeml. Ez rnehezedett lelkiismere
temre. Irnytottam ms beosztott tiszteket, s a vgn n is gy
menekltem, mint brki ms.
m lelkiismeretes tisztek, akiket nagyrabecsltem, tovbbra
is lltottk, hogy ezek a tapasztalatok flrevezetek, hogy nincs
semmi olyan rossz a CIA-ban, amit egy alapos tisztogatssal ne
lehetne megszntetni. htattal beszltek a hrszerzsrl s a
nemzetbiztonsgrl, s arra biztattak, ne hagyjak fel ezzel a p
lyval, hanem nvekv befolysomat hasznljam arra, hogy se
gtsem megreformlni a Hivatalt.
Hinni akartam nekik. Egsz letemben elfogadtam a szab
lyokat: amikor bentlak voltam az afrikai iskolban, amikor a
tengerszgyalogsgnl szolgltam, s amita a CIA-nl voltam.
Erprbnak, j mulatsgnak tekintettem a titkos mveleteket.
Izgalmas volt, amikor valahov titkos kldetsben repltem,
amikor valami j mdot eszeltnk ki arra, hogy lehallgatksz
lket rejtsnk el egy nagykvetsgen, s a vgn jles rzs volt,
hogy fnki hatalmat kaptam ms beosztott tisztek felett.
Amikor Vietnambl visszajttem, tz pomps hetet tltttem
hrom tizenves gyerekemmel. Ki voltunk hezve egyms trsa
sgra. sztunk, kenut ptettnk, tboroztunk a tengerparton,
teniszesztnk s sakkoztunk, Monopolyt jtszottunk s ping
pongoztunk, hozzptettnk egy rszt szleim nyugdjas ottho
nhoz Austin szomszdsgban, Texasban, a Travis-tra nz
hegyekben. Estnknt beszlgettnk, nha hajnalig, az letk
rl, s az enymrl. Mr nem is tudtam, vissza akarok-e trni
a titkos munkhoz. Olyan zrzavar utn, mint Vietnam ... s
ekkor megszlalt a telefon.
A replton, Austinbl Washingtonba, csak t kellett lapoz
nom a hrmagazinokat, hogy ismt eszembe jusson, milyen hr
hedt munkahelyem van. Kt kongresszusi bizottsgban is folyt
a CIA tevkenysgnek vizsglata. Ford elnk sajnlkozst fe

24
jezte ki az Olsson csaldnak egy httel korbban dr. Olsson ha
lla miatt, aki nhny vvel azeltt halt -meg a CIA kbtszer
ksrletei kvetkeztben. A CIA titkosszolglatainak korbbi
igazgathelyettese tanvallomsban beismerte, hogy jvhagy
ta a CIA kapcsolatba lpst a maffival, Fidel Castro meggyil
kolsnak szndkval. A jelenlegi igazgat, William Colby,
bevallotta, hogy a CIA huszonegy ve nyitja fel amerikai polg
rok leveleit. Clark Clifford egykori hadgyminiszter, az 1947.
vi Nemzetbiztonsgi Trvny megszerkesztje - amelynek alap
jn a CIA-t ltrehoztk - javasolta, hogy a titkos tevkenysget
teljesen vegyk el a CIA-tl. ppensggel nem volt j v ez a
CIA szmra.
Visszagondoltam 1964-re, egy jobb vre, belpsem vre. Ek
kor a CIA hitele a legmagasabb ponton llt, az orszg mg min
dig folytatta Kennedy elnk j hatr elnevezs poli
tikjt. Amerika ismt lt, n meg fiatal voltam s tettreksz.
Majd mi megvdjk a vilgot a kommunizmustl, a CIA meg
n. A Hivatal azrt rdekldtt irntam, mert az egykori Belga-
Kongban nttem fel. Apm szerzdst kapott egy vzi
erm kivitelezsre, amelyet Kasai tartomnyban a presbite-
rinus misszi rszre ptettek, btym, meg n a misszi tton
ns teherautjn tanultunk meg vezetni. Kt nyelven egyformn
jl tudtunk, mert anyanyelvnkkel egytt megtanultuk a helyi
tsiluba dialektust afrikai jtszpajtsainktl. A fiskolt az
USA-ban vgeztem, majd egy ideig a tengerszgyalogsg ejt
ernys feldertszzadnl szolgltam. A CIA-t ez is rdekelte.
Amikor 1963-ban megkerestek, teljes ervel folyt a CIA flkato
nai programja Kongban.
Misszis neveltetsemre val tekintettel, azok, akik felvettek,
beszlgettek velem a CIA igazi jelleg-rl. Hangslyoztk,
hogy a CIA hrszerz szerv, j szndk. Ha llamcsnyt tmo
gatnak, csak azrt teszik, hogy megvltoztassanak olyan krl
mnyeket, amelyek veszlyeztetik a nemzet biztonsgt. Jobb
emberr vlk, ha belpek a CIA-ba. Naivitsomat osztotta az
egyves kikpzsi programban rszt vev negyvenkt trsam
nagyrsze. Kikpzink belnkvertk a gondolatot: a CIA j, hi

25
vatsa, hogy a vilgot jobb tegye, s megmentse a kommuniz
mustl. 1964-bn habozs nlkl alrtam a titoktartsi fogadal
mat, egy percig sem gondolva arra, hogy egy napon majd gy
rtelmezik, hogy ezzel feladtam szlsi szabadsgomat.
1964-ben ugyanebben a naiv hitben lt szz meg szz jsg
r, knyvszerkeszt, egyetemi tanr s llamappartusban
dolgoz szemly, akik kszek voltak arra, hogy dolgozzanak
a CIA-nak. Kollektvn rt valamennyinket a meglepets,
amikor a CIA igazi arca 1975-ben kezdett leleplezdni.
Mikzben Washington fel repltem, egy dolgot biztosra vet
tem. spedig azt, hogy az elkvetkez vtizedben az indok
nai kemny lecke, az utbbi idk sajtleleplezsei utn a Hi
vatal nem bocstkozik semmifle flkatonai mveletbe. gy
hallottam, cskkentettk a Klnleges Mveletek Csoportj
nak ltszmt, tbb tucat tisztet helyeztek t a terleti oszt
lyok hrszerz rszlegeihez.
A Dulles repltrrl fl ra az t a CIA-kzpontba, Langley-
be, tz mrfldre Washington centrumtl. Az plet magasan
ll, a Potomac foly fltt, a George Washington f kzleke
dsi tra nz. Tle hrom mrfldnydre van McLean (Virginia),
ahov a CIA-alkalmazottak gyakran jrnak t ebdelni s v
srolni az International Safewayben. Az ton mg tz percig
kell menni a Virginia llambeli Roslyn vrosba, itt tallhatk
a CIA Belfldi Kapcsolatok Osztlynak irodi. A CIA-val
szoros kapcsolatban lev klgyminisztrium onnan mg egy
mrfldnyire van a folyn tl.
A taxi behajtott a Dolly Madison bejraton, ez egyike a h
rom kapunak Langleyben, egy r felrta a nevemet, s intett,
hogy mehetnk tovbb. Tucatnyi CIA-alkalmazott lvezte a
napstst, az egyetemi vrosrszekre emlkeztet parkot, ki
pp ebdelni indult, ki olvasott vagy a fben szundiklt. Koco
gok jttek fel az alagsorbl, a szomszdos Kzti Hivatalba
tartottak, s levettk trikjukat, amint kilptek a CIA ple
tnek kapujn.
Mindig j rzs volt ide visszarkezni. A gigszi elcsarnok
fehr mrvny falai s oszlopai a biztonsg, a zrtkrsg rze

26
tt rasztottk. Eszembe juttattk, hogy a vilg egyik leg
nagyobb hrszerz szervezete kivltsgos alkalmazottai kis
csoportjnak tagja vagyok, s amg itt vagyok, biztonsgban
rezhetem magam. (Az izraeli valsznleg a vilg legjobb hr
szerz szervezete, az irni s a dl-koreai a legflelmetesebb.)
Biztonsgban egy ellensges vilgban. De mg meddig? El
szr letemben zavart az elcsarnok falba nagy betkkel v
sett ClA-jelmondat: Ismerni fogod az igazsgot, s az igaz
sg szabadd tesz.
Az elcsarnok vgben lev rasztal mgtt ll kt r in
tett, hogy menjek fel jobbra, nhny lpcsn, a jelvnykiad iro
dba. Szmtalanszor csinltam mr vgig ezt a belpsi pro
cedrt, az eljrs sosem vltozott. Kt n tadta szolglati
jelvnyemet, mg igazolvnyt sem krtek, csak sszehasonltot
tk a jelvnyen lev fnykpet arcommal. n meg alrtam egy
vet.
Az elcsarnokba visszatrve felmutattam a jelvnyt az rk
nek s mentem is tovbb. Nem ellenriztk, mi van a brndm
ben s az titskmban. Nem voltak elektronikus berendez
sek, kdok, ismertet jelzsek. Az rk naponta 15 000 alkal
mazott ki- s belpst ellenrzik, rnknt tbb szzt, meg
nzik mindenkinek a jelvnyt, ez szinte hipnotizlja az rket.
Keringtek olyan trtnetek, hogy voltak olyanok, akik klcsn
krt vagy hamis jelvnnyel, st hitelkrtyval lptek be az p
letbe.
A kzponti pletet a CIA titkosszolglatainak 4500 alkal
mazottja egytt hasznlja a 10 ezer fnyi nylt CIA-elemzvel
s adminisztratv alkalmazottal. A titkosszolglatban mkdk
egyharmada ugyanakkor nylt ClA-alkalmazott is, egytt jn-
megy a knyes, titkos megbzats tisztekkel. Szmos esetben
a titkosszolglat titkrai s alkalmazottjai egy ideig klfldn
szolglnak titkos megbzatssal, majd nhny vig nylt CIA-
munkt vgeznek Washingtonban, utna ismt fedbeosztst
ltnak el klfldn. Enyhe kifejezs, ha azt mondom, hogy
ez megcsfolsa a CIA titkossgra val trekvsnek.
1977-ben a CIA-ban jelvnyellenrz szmtgpet szerel

27
tek fel, ezen minden szemlynek egyni azonost szmot kell
betnie.
Az plet els emeletn tallhatk az utazsokat intz iro
dk, a knyvtr, az orvosi rendelk, a hitelszvetkezet, a k
vzk, s a tvr titkrsg. A beosztottak ngy csoportban m
kd liftet vehetnek ignybe, kln liftje van az igazgatnak,
az llandan kzlekedik a legfels, hetedik emeleti igazgati
irodk s a szmra fenntartott alagsori parkolhely kztt.
Balra fordultam a kk liftekhez, felmentem a harmadik
emeletre, ott jobbra fordultam, vgighaladtam a hossz C p
letszrnyon, majd balra kanyarodtam a B szrnyra, ahol az
Afrikai Osztly irodi vannak. A folyosk koprak, a padlt
szrke-zld kocks PVC bortja, csak az ajtk sznesek, vil
goskkre, vrsre s srgra vannak festve.
Aki behvott, George Costello, az Afrikai Osztly operatv
akcik vezetje az irodjban volt. A szoba kt s flszer hrom
s fl mter nagysg, benne sznyeg, fa rasztal, pohrszk,
hrom szk, ablakbl a dlnyugati dokk szervizterletnek
teherautira s szemlygpkocsijaira nylik kilts. Costello
impozns, br kiss komikus klsej ember, hatalmas pocakkal,
hegyes, kopasz fejjel, kicsi, kerek szemveggel. Mintha kiss le
fogyott volna, mita mjusban utoljra lttam. Szvlyesen ke
zet rzott velem. Kicsit felengedtem. Ms alkalmakkor azt ta
pasztaltam, hogy Costello uralkodni vgy s kellemetlen. Most
azonnal a trgyra trt.
Bizonyra sejtetted, hogy Angolrl van sz. Beszlsz
portuglul?
Nem.
No nem baj. A szovjetek nem frnek a brkben Angolban,
s a Hivatalnak az a feladata, hogy meglltsa ket. Most l
ltunk ssze egy programot Savimbi s Roberto tmogatsra.
A dolg komoly. Kong ta nem volt ilyen komoly gye az
Afrikai Osztlynak. Kaptunk 14 milli dollrt, s replvel
mr kldtnk is fegyvereket Kinshasba, hogy ptoljuk, amit
Mobutu sajt kszletbl ad az angolaiaknak. Az az elgondols,

28
hogy katonailag ellenslyozzuk az MPLA-t, amg a vlasztsok
oktberben le nem zajlanak.
Feszlten figyeltem, s alig hittem a flemnek. Amit Costello
mond, azt jelenti, hogy jabb titkos flkatonai mveletet kezd
tnk el.
meg folytatta: Pottsot s Carl Bantamot mr elbortjk
az AZONNALI tviratok. Itt jn a te szereped. Gondolataim
ide-oda ugrltak. Carl Bantam? Teht az j osztlyvezet
helyettes, a msodik ember. De nem tetszett, hogy velem kap
csolatban a tvirathalmazt emlegeti. Ez gy hangzik, hogy papr
tologat, rasztalmunka vr rm.
Costello beszmolt arrl, hogy a DDO most rendelte el egy
alkalmi klntmny ltrehozst a program irnytsra. n
gondolatban elreszaladtam. Lelki szemeimmel lttam a he
teken t tart eszeveszett nyzsgst, AZONNALI s SORON-
KVLI tviratokkal val rohanglst a folyoskon, raszta
lom mgtt a becsomagolt brnd, ha kell, brmikor tnak in
duljak klnleges feladattal Afrikba s Eurpba. De az is
lehet, hogy kikldenek a helysznre, hogy a program egy rszt
ott irnytsam. Costello a telefonban emltette az utazst.
A CIA kzpontjnak olyan a struktrja, hogy brmikor t
tud llni, ritmust tud vltani, a vilg sznni nem akar vls
gainak megfelelen. Egy lmos kis irodai asztal, amely mellett
veken t vltjk egymst a kikpzprogramrl rkez kezd
tisztek, egyik naprl a msikra kt tucat ember tevkenysgnek
nyzsg sznterv vltozik. 1960-ban az a kicsi, csendes iro
da, ahol tbb kzp-afrikai orszggal foglalkoztak, egy csaps
ra talakult Kongi Alkalmi Klntmny-ny, majd, az ve
ken t elhzd vlsgra val tekintettel kongi alosztlly.
A Kubai Alkalmi Klntmny-bl idvel Kubai Mveleti
Csoport lett. 1973-ban a Lbiai Alkalmi Klntmny szin
te ugyanolyan hirtelen megsznt, mint ahogy megalakult. Egy
fontos flkatonai programot tmogat alkalmi klntmny ve
zetje rendszerint GS-16 rang tiszt, helyettes vezetje rang
els GS-15 fokozat, ltszma 25-100 szemlybl ll, kz
tk fltucart tapasztalt beosztott tiszttel. k a tviratokat s

29
emlkeztetket rjk, vgiglik a hossz tervez lseket, s el
vgzik a szmos felmerl egyni feladatot.
Tudomsom szerint a DDO-n - a Mveletek Helyettes Igaz
gatsgn - akkoriban kt alkalmi klntmny mkdtt. Az
egyik portugl volt, egy nagyobb klntmny, amely az elh
zd portugliai vlsgra sszpontostotta figyelmt. A msik a
kisebb, kongi egysg, ez azokkal a szentusi vizsglatokkal bir
kzott meg, amelyek trgya a CIA 1960-1965-ben Kongban
folytatott flkatonai mvelete volt.
Szval n lennk az egyik fejes az angolai alkalmi klnt
mnyben?
Ekkor George, kajn mosollyal, kirukkolt vele. n leszek a
vezetje az Angolai Alkalmi Klntmnynek. Mit szlok hozz?
Visszapergettem gondolatban beszlgetsnket. Trfl? Amit
mond, az nem kevesebb, mint hogy n, GS-14 tisztknt GS-
16-os feladatot kapok. De mg akkor is nehezen tudtam elhin
ni, hogy a CIA flkatonai mveletet indt meg olyankor, amikor
minden eddiginl ersebb nyoms nehezedik r a vizsglatok s
sajttmadsok miatt. Hogyan szhat meg a CIA ilyesmit mostl
Az a szndkunk, hogy hazudunk rla? gy tnt, nhny CIA-
tiszt a legjobb ton halad a brtn fel! s azt akarjk, hogy n
irnytsam?
Krdsekkel kezdtem ostromolni. Hogyan szlt a jvhagys?
Tud rla az elnk? Ht Kissinger? s a 40-es Bizottsg? De a
CIA mg gy is tmadhat. Ms elnkk mr belevittek bennn
ket a Watergate-botrnyba, Vietnamba, a Diszn-bl gybe.
Mg az elnki jvhagys sem vden meg taln a CIA-t, ha
a kongresszus s a sajt lecsap r.
George arca olyan kifejezst lttt, mint aki kezdi knyelmet
lenl rezni magt. Kzlte velem, hogy Potts, az Afrikai Osz
tly vezetje irnytja az egszet, jelentkezzem nla vagy Carl
Bantamnl, Potts helyettesnl. Ami t illeti, t is nyugtalant
ja a program, el is hatrozta amennyire csak teheti, kimarad be
lle, s nem olvassa el a teljes tviratforgalmat. Msklnben,
mondta, nem hiszi, hogy az egsz hossz ideig tart. Minden be
fejezdik november 11-ig, a Fggetlensg Napjra, amikor a h

30
rom frakci egyike tveszi az orszgot a portugloktl. Ami
kor mr kifel indultam, Costello felllt az asztaltl, odajtt,
megfogta a karomat s csendesen gy szlt: John, azt tan
csolom, fedezd le magad. gyelj arra, hogy mindenrl legyen
papr, s mindent legalbb Potts rjon al.
s gratullok, alkalmi klntmny parancsnok, szlt mg
Utnam.
As angolai program

Carl Bantam alacsony, szl frfi. Egyenes tartssal lt aszta


lnl, egy tviraton dolgozott, kezben hossz fekete tlttollal.
Nem vett szre, amikor benyitottam, gy htranyltam, s hr
mat kopogtam az ajtn. Lassan emelte fel a fejt, okos, szrke
szempr vizsgl pillantsval talltam szembe magam.
Uram, John Stockwell vagyok.. . most rkeztem meg
Texasbl. . . titskm mg mindig a vllamon volt. Fogal
mam sem volt, mennyire van benne Bantam az Angolai Alkalmi
Klntmnyben, s egyltaln tud-e jttmrl.
John! - szlt szvlyesen, felllt, hogy kezet fogjon velem.
ljn le! Becsukta az ajtt, anlkl, hogy levette volna rlam
a szemt. Hallottam trtneteket Bantam kt vvel korbbi
mltjrl, amikor a djakartai ClA-kirendeltsget vezette. gy
hrlett, szemlyes problmi voltak, s tl kemnyen bnt az
embereivel. Most, hogy pillantsa rm szegezdtt, tekintete
tiszta s egyenes volt.
Udvariasan rdekldtt, hogyan tltttem a szabadsgom,
majd a vietnami sszeomls rszletei irnt tudakozdott. Tizen
t vvel ezeltt Bantam fiatal tisztknt Saigonban szolglt, s
ismerte az sszes magas beoszts tisztet, akik ott voltak az utol
s idkben.
Nos, hogy szgyenteljes volt, az enyhe kifejezs - mond
tam. Csak egyetlen plda. Az egyik katonai krzetben a CIA-
vezet pnikba esett, amikor hrt kapott arrl, hogy kommunis
ta erk kzelednek a vroshoz, s elrendelte az amerikai trzs
tagjainak evakulst. Mr hetek ta sszeomlban volt az or
szg, de a kirtsre nem tette meg a kell elkszleteket. Ott
hagyott titkos iratokat, bennk CIA-gynkk nevvel, cserben
hagyott embereket, veszni hagyott rtkeket, szemlyes ings
gokat. Nem gondoskodott arrl, hogy a helyi alkalmazottak meg-

32
kapjk jrandsgukat, amibl megvehettk volna hajjegyket
Saigonba. Egy helikoptert kldtek az utols hat amerikai eva
kulshoz. Biztostani akarta, hogy nehzsg nlkl beszllhas
sanak a helikopterbe, ezrt a helyi alkalmazottaknak azt mond
ta, hogy rtk C-130-asok rkeznek majd a kifut kzelebb
es oldalra. Ekzben s a tbbi amerikai a helikopterhez
ment a msik oldalon, s hogy a helikopter felszllst biztos
tani tudja, az ket kvet vietnami tisztek feje fl ltt. Az els
kommunista csapatok viszont csak hrom hnap mlva rkeztek
a vrosba! Ht ilyen jl mkdtt a hrszerzsnk. Ez a terle
ti fnk hsnek kijr fogadtatsban rszeslt Saigonban. A ki-
rendeltsg hrom vezet beosztsa kzl megkapta az egyiket,
s ott is maradt a vgs kirtsig.
Tudtam, ilyesmit mondani veszlyes. Bantam idzheti szavai
mat a Kelet-zsiai Osztly vezet beoszts tisztjeinek. Term
szetes, hogy inkbb hozzjuk hz, mint nhozzm. Taln vala
melyikk ott lesz az ellptetsi bizottsgban, s engem kihagy
nak. Esetleg olyan feladatbl, amit szeretnk, szp csendben ki
maradok. Egyik bartom, amikor megltogatott Texasban, azt
meslte, hogy valamennyi magas rang tisztet, aki ott volt Viet
namban, fontos helyre osztott be az igazgat. Tm Polgr, a
saigoni kirendeltsgvezet pldul, a mexikvrosi kirendeltsg
vezetje lett.
Semmit nem lehetett tenni a saigoni magas rendfokozat tisz
tekkel, legalbbis a CIA-n bell. Annak ellenre, hogy a CIA-
ban mkdik egy ffelgyel, tnyleges vizsglati vagy haditr
vnyszki rendszer nem volt. A fegyelmi problmkkal a pa
rancsnoki rendszer lncolatn t foglalkoztak, s legfell olyan
tisztek klikkje volt, akik egy negyed szzadon t szolgltak
egytt. A kls vizsglattl a titkossg pajzsa vdte ket. Br
a ffelgyelnek mdjban llt hatkony intzkedst hozni, ha
nyilvnval volt, hogy visszals trtnt, de olyan gyakorlatilag
nem fordulhatott el, hogy egy klikken belli magas rendfokoza
t tisztet megintettek volna, ha mgoly rszegesen, zsarnokian,
hozz nem rt vagy korrupt mdon vezette is a rbzott ter
letet. Egy energikus igazgat, aki kvlrl kerl erre a tisztsg

33
re, taln tud laztani a klikk hatalmn, ahogy Turner tenger
nagy meg is ksrelte, br valszn, hogy ez nem sokig tart.
A hrszerz szervezetekben a titkossg - sokkal inkbb, mint
egyb kormnyhivatalokban - egyfajta ntelt elpuhultsgot
idz el. Az bizonyos volt, hogy kzvetlenl Vietnam utn az
akkor hivatalban lev CIA-igazgattl, William Colbytl tvol
llt, hogy vltoztasson ezen a rendszeren, maga alapt tagja
volt ennek a klikknek. Plyjt az OSS-ben - a Stratgiai Szol
glatok Hivatalban - kezdte, majd a titkos szolglatokban az
Eurpai s a Kelet-zsiai Osztlyon lpett egyre feljebb. A sai
goni kirendeltsget irnyt magas rang tisztek mind kollgi
voltak. Ha tettek volna is panaszt a ffelgyelnek, az vgs so
ron az igazgathoz kerlt volna, s a tbbi klikkbeli magas rang
tiszt a megtorls finom mdszert alkalmazta volna egsz htra
lev plyafutsa sorn azzal szemben, aki a spot fjta.
Bantam remnyvesztetten egyetrtnek ltszott. is nyltan
elmeslte szemlyes tapasztalatait Colbyval, mg abbl az id
bl, amikor nem ebben a beosztsban volt, s Bili Nelsonnal, az
Operatv Akcik Igazgatsgnak (DDO) jelenlegi igazgathe
lyettesvel dolgozott.
Egy valami vilgos volt: Carl pp olyan csaldott volt az
Egyeslt llamok kormnynak vesztes dlkelet-zsiai kaland
jai miatt, mint n. Mit gondol, n mit rzek? - krdezte.
letem tizennyolc vt vittk el a vesztes dlkelet-zsiai hbo
rk. Az elmlt kt vtizedben ngy zsiai llomson szolglt
s hrom flkatonai mveletben vett rszt, amelyek clja az volt,
hogy meggtoljk a kommunizmus terjedst. Azt kellett ltnia,
hogy az amerikaiak vesztenek, hogy a hideghbor eszmit,
amelyeket ezekben a harcokban kvetett, elvetik, hogy a CIA-t
leleplezik, tmadjk. Elrte a GS-17 rangot (ez a hadseregben
ktcsillagos tbornoknak felel meg), s kzben megtiporta az
Egyeslt llamok Dlkelet-zsiban folytatott politikja. Kz
ben felnevelte gyerekeit, elvesztette a felesgt, szemlyes probl
mkkal kszkdtt gy, hogy mindez munkjt ne rintse. Va
laha egsz egynisgt s energijt az az igazsgos felhboro

34
ds fttte, ami a hideghbor elveiben testeslt meg. Most csa
ldottnak, magnyosnak s sznalomramltnak tnt.
Teht most Afrikban akarjuk elkezdeni? - krdeztem.
Ismt szintn beszlt. Bevallotta, hogy sem akarta elhin
ni, amikor az angolai programrl hallott. Mert az bizonyos, hogy
elbb vagy utbb a szentus megint bizottsgot alakt, s ott
zekre szedik a programot. Knnyen lehet, hogy az gy eljut mg
a televziba is. Azok az tkozott szovjetek meg tudjk ezt.
Nyomst gyakorolnak rnk, minl veszlyesebb helyzetbe akar
jk knyszerteni a CIA-t s az Egyeslt llamokat.
Knnyen lehet, hogy a CIA hallnak lesznk tani -
mondta keseren.
Carl szerint Kissinger hajszolja bele a Hivatalt az angolai tit
kos akciba. Kissinger az angolai konfliktust kizrlag a glob
lis politika szempontjbl nzi, s eltklt, hogy ha a szovjetek
egyetlen lpst is tesznek a vilg brmely tvoli pontjn, azon
nal szembe talljk magukat katonailag az Egyeslt llamok
kal. Ltszatra azzal indokolja, hogy ellenzi a szovjet jelenltet,
mert Angola stratgiailag fontos helyen van az Atlanti-cen d
li rszn. Kzel azokhoz a vzi utakhoz, amelyeken az risi
tankhajk hozzk az olajat az Egyeslt llamokba a Kzp-Ke
letrl, megkerlve Afrika Szarvt. Valjban nem ez volt a dol
gok mlyn. A Szomliban lev szovjet tmaszpontok sokkal
inkbb ellenrzs alatt tarthattk vzi utainkat, s ha brmilyen
katonai lps trtnne szovjet rszrl olajszlltmnyaink ellen,
olyan erteljes hatst vltana ki, amihez kpest egy szovjet t
maszpont Angolban jelentktelen tnyez volna. Valjban An
gola az amerikai nemzetbiztonsg szempontjbl nem sok jelen
tsggel brt. Gazdasgi jelentsge is csekly volt, eltekintve az
amerikai piacon eladott robusta kvtl, s a viszonylag kis
mennyisg olajtl, amit a Gulf Oil trsasg termelt ki a cabin-
dai olajmezkn.
Nem errl volt sz. Kissingert bntottk a kzelmlt politikai
esemnyei, a Vietnamban elszenvedett szgyen, s kereste az
alkalmat a szovjetek provoklsra. Tancsadi vlemnye elle
nre elvetette a diplomciai megoldsra val trekvst Angol-

35
ban. A krds az volt, vajon az amerikai np, ki sem heverve
a Vietnam okozta traumt, eltr-e akr egy szerny mret be
avatkozst egy msik tvoli, zavaros, harmadik vilgbeli polgr-
hborban? Carl Bantam, velem egytt, gy gondolta, hogy nem.
Az Egyeslt llamok s Zaire kztt megromlott kapcsolatok
szintn megknnytettk Kissingemek azt a szndkt, hogy An
golban sajt elkpzelse szerint lpjen. Zaire is, Zambia is flt
attl, hogy szomszdsgukban esetleg egy szovjetek ltal tmo
gatott kormny jn ltre, amely ellenrzse alatt tartja a Bengue-
la vastvonalat. Klnsen Mobutu elnk flt a szovjetektl.
1960 ta kt zben is megszaktotta a kapcsolatokat a Szovjet
unival, s br mindkt esetben helyrelltak a kapcsolatok, Mo
butu az utbbi idben a knaiakhoz kzeledett a szovjetek s az
amerikaiak rovsra. 1975 tavaszn fokozdtak a bels nehz
sgek Zaire-ban, Mobutu rendszert elgedetlensg fenyegette.
Tizent v eltelte utn a zaire-i mezgazdasg termelse nem
rte el a fggetlensg eltti szintet, mikzben a npessg meg
ktszerezdtt. Br nyugati intzmnyek beruhzsai Zaire-ban
700 milli dollrt tettek ki, a gazdasg stagnlt, rszben az ural
kod osztly nagyfok fennhjzsa s korrupcija kvetkezt
ben. 1975-ben zuhant a rz vilgpiaci ra, gy a gazdasg lt-
fontossg bevteltl esett el. Kzben az angolai harcok miatt
lezrtk a Benguela vastvonalat, s Zaire arra knyszerlt,
hogy az exportlt rezet Zambin, Rhodesin s Dl-Afrikn ke
resztl szlltsa.
Mobutu mindenron bnbakot keresett, s az USA-ra esett
a vlasztsa. Azzal vdolta a kinshasai amerikai nagykvetsget,
hogy llamcsnyt szt ellene. 1975 jniusban kiutastotta az
amerikai nagykvetet s letartztatta a CIA zaire-i gynkeinek
tbbsgt. Nhnyat hallra is tltek. Most, hogy az FNLA ve
resget szenvedett Luandban, a klgyminisztrium buzgn
igyekezett visszanyerni Mobutu jindulatt ezrt tmogatta an
golai politikjt.
Bantam elmondta, hogy Colby arrl tjkoztatta a Nemzet-
biztonsgi Tancsot, hogy a CIA-nak 100 milli dollrt kellene
kltenie ahhoz, hogy bizonyos legyen a gyzelem Angolban.

36
Mrpedig egy szzmillis program tl nagy ahhoz, hogy titokban
lehessen tartani. Ez a Hivatal biztonsgt is veszlyeztetn. Ko
rbban, a Diszn-bl, Chile, a Castro elleni Mongoose Mvelet
esetben az akkori amerikai elnkk s tancsadk rendeltk
el, hogy a CIA akciba lpjen, mgis amikor a mveletek nyil
vnossgra kerltek, a CIA tartotta a htt a kritikrt. Meg is
krdeztem, mirt nem intzi el Colby, hogy a CIA kimaradjon
az angolai gybl? Bantam gnyosan kinevetett, hiszen sokkal
jobban ismerte Colbyt, mint n. Colby a mintaszeren j kato
na. Brmit kvnhat Kissinger vagy az elnk, flkatonai akcit
Angolban, vagy terrorista programot Vietnamban, azon lesz,
hogy eleget tegyen kvnsguknak.
Meg aztn - jegyezte meg Bantam - valami vdelme azrt
van a Hivatalnak. A CIA-ra rvnyes trvnyeknek megfelelen
Ford elnk a szentus el terjesztette Angolval kapcsolatos
tnymegllaptsait, s Colby tjkoztatta az illetkes bizottsgo
kat.1
Attl tartottam, hogy Bantam egyszer csak visszavonul majd
magasabb rangja vdelmbe, de gy tnt, hasonlan gondolko
zik, mint n. Mintha csak rgi bartok lennnk gy beszlget
tnk.
Szrakozottan rm nzett.
Jniusban, amikor visszajttem Djakartbl, nyugdjaztatni
akartam magam - mondta vgre. Annyira belefradtam a
dolgokba.
s mi trtnt?
Nem fogadtk el.
De tvenves kor utn akkor mehet nyugdjba, amikor
akar.
Csak negyvenht ves vagyok - mondta szrazon.
H, ez j kis baklvs volt! Inkbb tventnek nzett ki.
Fiatalon kezdtem - mondta, enyhtve knos helyzetemen.
Mindketten tudtuk, hogy a hrszerz szakmban korbban reg
szenek a vezet tisztek.
Mit vrnak tlnk, mit kell elrnnk a tizenngy millival?
Amit csak tudunk. A 40-es Bizottsg utastsa gy szl, hogy

37
meg kell akadlyozni a szovjetek ltal tmogatott angolai erk
knny gyzelmt.
Nem gyzni? - krdeztem, mind a kt szt hangslyozva.
Kissinger szeretne gyzni. Nem ktsges, hogy szeretn a
szovjetek erejt letrni. De tisztban van vele, hogy ilyen progra
mot nem tudunk elfogadtatni a kongresszussal. Felttelezem,
hogy ez kln kltsgvetst ignyelne, esetleg mindkt trvny
hoz testlet jvhagyst. gy azt kvnjk tlnk, hogy zak
lassuk a szovjeteket s akadlyozzuk meg a szovjetek ltal t
mogatott angolai erk knny gyzelmt!
Nem tudtam, mit mondjak. Ismt a nem gyzelemre trekv
politika, zavarni a szovjeteket, amikor lpnek a vilg sakktbl
jn, s ekzben afrikaiak ezreit sprjk le. Tovbbi rszletek
re van szksgem, mg t kell gondolnom a dolgokat, mieltt
kzlm a vezetsggel, hogy nem vllalom. Aki tbbszr is visz-
szautast j feladatokat, nem szmthat arra, hogy jabb ajnla
tokat kap majd.
Az angolai program fedneve, mondta Bantam, IAFEA-
TUE.2 A program tviratait tnl tbb pldnyban nem adhat
jk ki, s pontosan meghatrozzk, hogy a kzpontban kinek a
kezbe kerlhetnek. (A Proscribed s Limited tvirati jelzs a
Hivatalban legszigorbb betekintsi elrs volt az Eyes Only
- Nem sokszorosthat - jelzs utn.)
Bantam kzlte a nekem szl utastsokat. Az igazgat jv
hagyta az angolai programot irnyt alkalmi klntmny ltre
hozst. Nelson a Mveletek Helyettes Igazgatsgnak, a DDO-
nak a fnke, gy rendelkezett, hogy a kzpontban fellelhet
legjobb erket kell bevonni a klntmnybe. Els feladatom,
hogy sszeszedjem a klntmny embereit, kivlasszam azokat,
akiket a helysznre kldnk. A kzpontban n leszek a klnt
mny vezetje, mg a helyszni mveleteket Victor St. Martin,
a zaire-i, kinshasai CIA-kirendeltsg vezetje irnytja.
Kzbevetettem, hogy vgig kell olvasnom az anyagokat, meg
kell ismerkednem az Angolrl szl legfrissebb iratokkal. Igaz,
jl ismertem Kpzp-Afrikt, de mr vek ta nem voltam kap
csolatban az angolai esemnyekkel. Amg be nem hozom ezt

38
a lemaradst, ez komoly htrnyt jelent egy olyan mozgkony
egysgben, mint egy alkalmi klntmny.
Az utnaolvass az els teend, amit j beosztsban egy
ClA-tisztnek el kell vgeznie. Ez a CIA-tjkoztatk, letrajzok,
a clterlet orszgismertetsnek gyors ttekintst jelenti. Ennek
az a clja, hogy az ugyanazzal a terlettel foglalkozk httris
meretek szempontjbl minl hamarabb azonos szintre kerlje
nek. Azonkvl vissza kell tudni emlkezni, esetleg kivonatok se
gtsgvel, jelents mennyisg rszletre az adott terlet CIA-
mveleteivel kapcsolatban. Ennek sajnos az az eredmnye, hogy
a CIA-tisztek szinte kizrlag CIA-anyagokra tmaszkodnak
a mveleti terleteikrl alkotott ismereteikben, s ezzel llan*
dsulnak a CIA-eltletek s a felletes megfigyelsek. Rendk
vl ritka, hogy CIA-tisztek, akr a Tjkoztatsi Igazgatsg
elemzi is, elolvassk azokat a knyveket s cikkeket, amelyek
a tudomnyos irodalomban jelennek meg az ket rdekl ter
letekrl.
Bantam mg azt mondta, intzzem el a dolgaimat a Kelet-
zsiai Osztlyon msnap re'ggel, aztn jelentkezzem minl ha
marabb az Afrikai Osztlyon kszen arra, hogy elkezdjem a
munkt.
Ahogy ott lltam, gy szlt: Ami az utnaolvasst illeti.. .
Mi lenne, ha belenzne ezekbe? ljn le itt, ne vigye ki az iro
dmbl! Helyezkedjen el annl az asztalnl. . . Nem zavar egy
ltaln!
tadott egy kteg bizalmas paprt, kztk az elnki tnymeg
llaptst, a Kzponti Hrszerzs igazgatjnak memorandumt,
a 40-es Bizottsg egy iratt, egy httranyagot Angolrl, nhny
fogalmazvnyt, tvirattervezetet s emlkeztett.
rmra nztem, majdnem este ht ra volt, br kint mg nem
sttedett. Knyelmetlenl reztem magam, hes voltam, s mg
nem tallkoztam Pottsszal. De tudtam, ami elttem fekszik, az
a szletben lev angolai program alapanyaga, s alig vrtam,
hogy elolvassam, mieltt brmi egybbe kezdenk.
Az 1975. jlius 18-i Elnki Tnymegllapts furcsa okirat
volt, szndkosan homlyos, nem konkrt, amit a CIA igazga

39
tjnak kell szbeli tjkoztatssal kibvteni. Csupn az llt
benne, hogy az elnk megllaptotta, hogy a kvetkez mvelet
fontos az Egyeslt llamok nemzetbiztonsga szempontjbl.
Mg az orszgot sem nevezte meg, csak a fldrszt, Afrikt. A
mvelet rszletezsben szerepelt anyagszllts, tmogats s ta
ncsads a mrskelt nemzeti mozgalmak rszre, amelyeket
azok arra hasznlnak fel, hogy olyan stabil lgkrt teremtsenek,
amely lehetv teszi a most kialakul afrikai llamok valdi
nrendelkezst.
Ez volt a CIA angolai flkatonai programjnak jogi igazol
sa. Htterben a trtnelem egy hossz szakasza ll.
t vszzados gyarmati uralom s tizent v vres gerillahad
visels utn Portuglia felszabadtotta utols afrikai gyarmatt.
1975 janurjban ideiglenes kormny jtt ltre, majd a hrom
f felszabadt mozgalom rszt vett a fggetlensg elkszts
ben, az 1975 oktberre kitztt vlasztsok kzdelmeiben. A
Fggetlensg Napjul 1975. november 11-t jelltk meg. A h
rom mozgalom a Npi Mozgalom, vagy MPLA. (Npi Mozgalom
Angola Felszabadtsrt); a Nemzeti Front vagy FNLA (Nem
zeti Front Angola Felszabadtsrt); s az UNITA (Nemzeti
Uni Angola Teljes Fggetlensgrt). Mind a hrom kapott se
gtsget kommunista orszgoktl, azonban az MPLA-vezetk
voltak azok, akik marxista, imperialistaellenes nzeteket vallot
tak, s egy idben nyltan brltk az Egyeslt llamokat s
azt, hogy tmogatja Portuglit. Az jsgok az MPLA-t a szov
jetek ltal tmogatott mozgalomknt, az FNLA-t pedig mr
skelt mozgalomknt emlegettk. 1975 tavaszn az ideiglenes
kormny feloszlott, amikor az FNLA- s az MPLA-erk Angola
szaki rszn sszecsaptak egymssal. 1975 jliusban az MPLA
kerekedett fell elzte az FNLA-t s az UNITA-t a fvrosbl,
Luandbl.
Ezt a portugl gyarmatot Afrika dl-atlanti ceni oldaln
gyerekkorombl, s nhny felntt korban tett utazsbl ismer
tem. Elltogattunk az angolai kiktkbe, Luandba s Lobitba,
tallkoztunk amerikai misszionriusokkal, akik rmt trtne

40
teket mesltek arrl, amit a portugl llamigazgatsi tisztviselk
mveltek Angola belsejben.
1961-ben az USA haditengerszet egyik hajjn a tengersz
gyalogsg felderttisztjeknt szolgltam, s rvid idre kiktt
tnk Luandban. CIA-feladatotk s rvidebb megbzatsok tbb
szr is gy hoztk, hogy Angola kzelben voltam, pldul 1967-
ben Zaire-ban, Lubumbasihiban, amikor Bob Denard 16 zsoldos
bl ll osztaga behatolt az angolai hatr fell.
Utols kzvetlen angolai lmnyem 1969 februrjbl szr
mazik, amikor tmentem kocsival Lubumbashibl s elltogat
tam egy FNLA-tborba az angolai hatr kzelben. A tbor
lmosnak s fegyelmezetlennek hatott, s taln ez ksztetett ar
ra vekkel ksbb, hogy lebecsljem a mozgalom kitartst. N
hny rongyos uniformis katona, vezet nlkl, flmeztelen asz-
szonyok s gyerekek gyelegtek a rozoga tglapletek kztt,
amelyek mg a belga gyarmati Force Publique tbor maradv
nyai voltak. Nem volt sem csatornzs, sem kzmvests. Az
egsz alig klnbztt egy primitv afrikai falutl, legfeljebb
abban, hogy a ndkunyhk helyett tglahzak, s primitv fegy
verek helyett rozsds puskik voltak.
Elszr vatos gyanakvssal szemllgettek, ksbb, amikor
cigarettt knltam krl s megmondtam, ki vagyok, vatos
bartsgossggal. Ksbb jelentst rtam a tborrl, de a kz
pont hrszerz jelenti nem tovbbtottk Washingtonba az in
formcik felhasznlihoz. A kinshasai kirendeltsgtl a bizal
mas futrpostval feljegyzst kaptam, amelyben kzltk, hogy
a CIA nem rdekldik az angolai forradalmi mozgalmak irnt
s ltogatsom a tborban nem volt ppen szerencss, mert eset
leg flrerthetik. Nem tmogatjuk a fekete hborskodkat, s
nem lenne j, ha NATO-szvetsgesnk, Portuglia, arrl rte
slne, hogy amerikai tiszt angolai felkelk tborba ltogatott.
Idrl idre ezutn is figyeltem, mi trtnik az angolai politi
knkban, de az mg 1974-ben is vltozatlan volt. Ebben a szak
mban az ember nem veszti szem ell azokat a terleteket, ame
lyek valamirt klnsen rdeklik. Az ilyesmit mellkesen, szin
te sztnsen tesszk, kvzs kzben, bartokkal val beszl

41
getskor, vagy amikor a folyosn sszetallkozunk: Mi ez a
nagy sietsg? Aha! Mit csinl Roberto mostanban .. .? Hogy
lehet, hogy tlnk eddig senki sem plt be a msik csoportba,
az MPLA-ba?
Sok ven t a portuglok azt lltottk, hogy a feketket si
keresen olvasztottk be egy olyan gyarmati trsadalomba, ahol
- gy hittk - nem voltak faji korltok. 1974-ig az volt a lt
szat, hogy kapcsolatuk a gyarmatokkal lland.
Mi, a CIA titkos szolglatnak alkalmazottjai, hajlamosak
voltunk elfogadni a portugloknak ezt az lltst a faji szem
pontbl liberlis angolai trsadalomrl, s hallgatlagosan egyet
rtettnk abban, hogy nagyrszt a kommunista agitcinak tulaj
donthat, hogy a feketk szembeszeglnek a portugl uralom
mal. Ennek oka egyszer. A CIA lnyegben konzervatv szer
vezet, amely titkos kapcsolatot tart fenn azoknak az orszgok
nak a titkosszolglatval, ahol mkdik.-A CIA-kirendeltsgek
mindentt rszei a vendglt orszg hivatalos kzssgeinek. A
Hivatal tisztjei a gazdasgi elit krben knyelmes letet lnek,
mg a kls, fedbeosztsban dolgoz alkalmazottak is r
szei ennek az elitnek. tveszik a diktatrikus rend kpviseli
nek, a rendrfnkk gondolkodsmdjt, azokkal dolgoznak s
rintkeznek trsadalmilag. Vgl osztjk azok ellensges rz
seit a forradalmrokkal szemben, akik fenyegetik a status qut.
Szmukra a demokrcik, a npi mozgalmak knyelmetlenek,
megbzhatatlanok, nehezen kiszmthatk.
Ezrt szimpatizlnak a CIA-alkalmazottak a dl-afrikai feh
rekkel, s az elnyoms bizonytott tnyeit olyan olcs frzisok
kal intzik el, hogy Dl-Afrikval mindenkinek az a baja, hogy
fehrek uralkodnak feketken. Senki sem trdik vele, ha fe
ketket gyilkolnak Ugandban.. meg a dl-afrikai feketk
jobb krlmnyek kztt lnek, mint brhol msutt Afrikban,
jobbak az iskolk, a munkaalkalmak, a krhzak ...
Angolrl mind azon a vlemnyen voltunk, hogy a portu
glok ltrehoztak egy fajok nlkli trsadalmat. Keveredtek h
zassgok rvn.. .
A valsgban Portuglia szerepe Angolban trtnelmileg nem

42
volt egyb, mint kizskmnyols s brutlis elnyoms. 1498. vi
gyzelmktl kezdve uralmuk al vetettk a hrom uralkod
trzsi kirlysgot, a bakongkat, mbundukat s ovimbundukat,
tbb mint hrommilli rabszolgt exportltak gy, hogy a gyar
mat hatalmas terletei elnptelenedtek. A gyarmati trsadalom
hat faji csoportba oszlott aszerint, hogy kiben mennyi fehr vr
volt. A legals a tiszta feketk kt csoportja volt. Az llampol
grsgi, gazdasgi s jogi pirvilgiumokat csupn 600 000 fehr,
mulaitt s assimilado lvezte - assimilado az a fekete, akit a tr
sadalom elitje leglisan befogadott. A lakossg 90 szzalkt
kpez indigenk - bennszlttek - a gyarmati kormnyzat k-
nye-kedve szerint a megklnbztets minden formjt el kellett,
hogy szenvedjk, knyszermunkt, verst, nknyes bebrtnzst,
trgyals nlkli kivgzst.
1958-ban egsz Angolban sszesen 203 orvos volt, statisz
tikailag minden 22 400 angolaira jutott egy, de a ktszz orvos,
nagy rsze csak eurpai, mulatt vagy assimilado beteget kezelt,
s csupn egy maroknyi trdtt a hatmilli angolai indigenval.
Nem egszen 1 szzalknak volt hrom osztly iskolai vgzett
sge az indigenk kzl.
John Marcum, amerikai tuds a hatvanas vek elejn jrt
Angolban, s gyalogosan nyolcszz mrfldet tett meg, hogy
felkeresse az FNLA szak-angolai gerillatborait. Marcum az
angolai forradalomrl rt tanulmnyban lerja, hogy 1961-ben,
amikor a felkels kitrt, 2 000 000 angolai bennszltt kny
szerlt arra, hogy elhagyja trtnelmi, trsadalmi s fldrajzi
krnyezett, 80 000-et falusi knyszermunkra fogtak, 350 000
volt a munkanlkliek szma a vrosi nyomornegyedekben, s
1 millira tehet azok szma, akik Kongba, Rhodesiba vagy
Dl-Afrikba vndoroltak ki. A hagyomnyos trsadalom szt
esse ltalnos zavarhoz, ktsgbeesshez s heves tiltakozshoz
vezetett. 1961-re Angola fekete puskaporos hord volt. A h
rom f etnikai csoport felkelsre szervezkedett.
1961. mrcius 15-n az FNLA-gerillk a kongi hatron t
400 mrfldes frontszakasz 50 pontjn tmadst indtottak. Afri
kaiakat s portuglokat, frfiakat, nket s gyermekeket ltek
meg.
43
A portugl lgier gpei nyomban katonai erstst hoztak,
az szak-atlanti trsg vdelmre sznt NATO-fegyvereket vetet
tk be. A portuglok vak dhvei vgtak vissza, olyan terlete
ket is bombztak s gytz al vettek, ahol nem volt nemzeti
felkels. A portugl rendrsg vlogats nlkl fogott el nacio
nalistkat, protestnsokat, kommunistkat, s mdszeresen irtot
ta a fekete vezetket kivgzssel s terrorral. A heves ellentma
dssal s vlogats nlkli mszrlssal a portuglok azt rtk
el, hogy a felkels nem maradt lokalizlt s nem hunyt ki.
Kennedy elnk tmeneti gesztussal a forradalmrokat tmo
gatta: 1961. prilis 20-n a 73:2 arnyban szavaz tbbsggel
egytt (a kt ellenszavazatot Dl-Afrika s Spanyolorszg adta
le), Amerika is megszavazta az ENSZ-kzgyls 1514. szm
hatrozatt, amely reformra szltott fel Angolban. Az Egye
slt llamok ugyanakkor 25 millirl 3 millira cskkentett egy
tervbe vett katonai seglyprogramot, s tilalmat rendelt el a Por
tugliba irnyul fegyvereladsokra.
A portugloknak azonban ers tkrtyjuk volt: az azoresi
lgitmaszpontok, ahol az USA-lgiernek akr negyven teher
szllt gpe vehetett fel naponta zemanyagot. Nem nlk
lzhettk ezeket a tmaszpontokat, s a hasznlatukra vonatko
z szerzds 1962. december 31-n jrt le, azaz mindssze tizen
nyolc hnap mlva. A megllapods venknti jratrgyalsval
a portugloknak sikerlt kivdeni Washington tovbbi nyom
st, jelents katonai klcsnket s pnzhitelt szereztek.
Mikzben amerikai bombkat s napalmot dobtak le az an
golai nemzeti erkre, s az USA a- konzervatv irnyvonallal
egytt szavazott az ENSZ-ben, a portugl lgier vezrkari f
nke, Tiago Mina Delgado tbornok, Washingtonban az Ameri
kai rdemrend kitntetst vette t Curtis Lemaytl, az USA-
lgier vezrkari fnktl. Robert McNamara hadgyminiszter
a kitntetsre val felterjesztsben kiemelte szerept, amellyel
hozzjrult az USA s Portuglia kztti bartsghoz. Hiba, a
politikban a stratgiai realitsok uralkodtak.
Lisszabon az szak-angolai hborrt a kongi betolakod
kat s a kls agittorokat okolta, akik egyttmkdtek a ha

44
sisszv indigena npsggel. Mg veken t, mikzben a felke
ls lngja egyre magasabbra csapott, az Egyeslt llamok nem
akart tudomst venni az angolai forradalmi mozgalmakrl.
Amikor 1969-ben a Nixon-kormny kerlt hatalomra, a dl-af
rikai trsggel kapcsolatos amerikai politika egyik jelents elem
zsben, a Tar Baby jelentsben (NSSM 39.) azt a kvetkezte
tst vontk le, hogy az afrikai felkelmozgalmak gyengk, nem
kpezik a tovbbi gyarmati uralom relis vagy tmogathat
alternatvit. Ez a trcakzi jelents, amelyet Henry Kissinger,
akkoriban a Fehr Hz tancsadja utastsra ksztettek, kt
sgbe vonta, hogy a feketk elszntsga mly s tarts, s azt
lltotta, hogy a feketk gyzelme brmely stdiumban kizrt.
Az esemnyek csakhamar bebizonytottk, hogy ebben alaposan
tvedtek.
Az 1974. prilisi portugliai llamcsny vratlanul rte az
Egyeslt llamokat. Nem voltak sem megfelel politikai elkp
zelsei, sem kapcsolatai az afrikai forradalmi erkkel. Az
1960-as vek vgtl 1975-ig nem volt szervezett CIA-hrszerzs
Angolbl. Hivatalos CIA-kirendeltsg csak a klgyminiszt
rium jvhagysval nyithat, fedszerve ltalban az Egyeslt
llamok nagykvetsge vagy konzultusa. Csak ritka esetben
fordul el, hogy a fogad orszg kormnya valban nem tud
a CIA-llomshely mkdsrl. A portuglok rzkenysgre
val tekintettel valahnyszor felvetdtt, hogy jra megnyitjk a
luandai kirendeltsget, mindig leszavaztk. Csak 1975 mrcius
ban, amikor a portuglok kivonulban voltak, kezdte meg m
kdst jra a luandai CIA-kirendeltsg.
Ezt megelzen a CIA Angola belsejrl szl rteslsei
Holden Roberttl szrmaztak, aki 1960 ta a Bakongo forra
dalmi mozgalom, az FNLA vezetje volt. Kinshasban (akkor
mg Leopoldville) mkdtt, s kapcsolatba lpett a CIA-val.
A kt msik frakcit, az MPLA-t s az UNITA-t kevsb jl
ismertem, de azt tudtam, hogy az utbbit egy kemny radiklis
szemly, Jonas Savimbi vezeti, s tmogatjk az szak-koreaiak,
valamint a knaiak. Savimbihez szemlyes emlkem is fzdtt:
1968-ban miatta rkeztek ksedelemmel a hztartsomhoz

45
szksges trgyak Lubumbashiba, mert tmadst intzett a
Benguela vastvonal ellen, amely ltfontossg, mert Zaire dli
rszt kti ssze a tengerrel. Azon szlltjk az sszes rut, s
azon jut el a katangai rz a klfldi piacokra.
k hrman: Roberto, Savimbi s az MPLA ktttk le fi
gyelmem az angolai drma vgkifejletig.
Kezembe vettem a kzponti hrszerzs igazgatjnak szl
memorandumot. Az Afrikai Osztlyon fogalmaztk, s clja az
volt, hogy ismertesse a 40-es Bizottsg Angolval kapcsolatos
ajnlsait. Nagy gonddal olvastam el. A msodik bekezdsben az
llt, hogy ha Roberto s Savimbi nagy mennyisg fegyvert kap,
ez nem garantlja, hogy egsz Angola fltt megszerzik a be
folyst, de a segtsg lehetv tenn, hogy olyan katonai egyen
slyt rjenek el, amely megakadlyozza Neto olcs gyzelmt.
(Agostinho Neto volt az MPLA vezetje.)
Egy pillanatra meglltam s elgondolkoztam. Ebben a memo
randumban valban az van, hogy nem gyzelemre treksznk,
s kezdettl fogva csak az olcs gyzelmet akarjuk megaka
dlyozni. Azon tndtem, hogyan rtik azt, hogy olcs? Va
jon dollrban vagy az afrikai emberek letben mrik?
A szovjetek eltt bizonyra nem marad titokban, hogy mit
tesz a CIA, s azt is nagyon jl tudjk, milyen nyomst gyakorol
majd Kissingerre s Fordra az amerikai kongresszus s a sajt,
ilyen rvid idvel Vietnam utn. Tizenngymilli dollrbl nem
lehet nagy hbort viselni. A kongi leplezett akci hossz idn
t napi egymilli dollrjba kerlt az amerikai adfizetknek.
A CIA azt lltotta, hogy az akcit megnyertk, br tz vvel
ksbb sem lehetett pontosan tudni, mit nyertnk meg. Mobutu
teljes energival vitte orszgt a tnk szle fel s szembefor
dult amerikai jtevivel.
Az igazgatnak szl memorandum negyedik pontja szerint
a CIA megllaptotta: (a) Kissinger klgyminiszter amellett
van, hogy vllaljuk a 14 milli dollr kltsget, s a segtsgben
a hangsly a hadianyagokon legyen; (b) Nathaniel Davis, az af
rikai gyekrt felels klgyminiszter-helyettes ellenez brmely
leplezett programot Angolban, mert ktli, hogy ilyen mvelet

46
titokban tarthat;3 s (c) Sheldon Vance nagykvet (a klgy
miniszter klnmegbzottja) azrt mutat rdekldst a mvelet
irnt, mert javtan kapcsolatainkat Mobutuval.
Azon tndtem, hogy Kissinger s a tbbiek, akik belehajszol
nak bennnket ebbe a programba, vajon mris tervezik-e az esz
kalcit? Bantamtl megtudtam, hogy elszr adtak 6 milli
dollrt, majd rgtn tovbbi 8 millit. gy gondoljk, hogy
ennyi elg lesz, va'gy ha mr rvettk az amerikai kormnyt,
hogy elktelezze magt, mris szmtanak mg tz-hsz, vagy
szzmillira?
Davis miniszterhelyettes ellenzi a programot. Bantomnak, ne
kem s Costellnak fenntartsaink vannak. s mg hny ms
szemlynek? Van-e egyltaln esly a titkossg megrzsre egy
ilyen ersen vitatott programnl?
Ezutn a 40-es Bizottsgnak szl feljegyzst olvastam el. A
CIA Afrikai Osztlya jlius 14-n, kt hete fogalmazta, s azzal
az sszegez bekezdssel kezddtt, hogy Neto eri elg ersnek
tnnek ahhoz, hogy elfoglaljk Luandt, Angola fvrost, s
a krnyez terleteket. Mobutu gazdasgi ereje kimerlt, nem
tudja tovbb tmogatni Holden Robertt. Roberto nem rendel
kezik orszgos politikai tmogatssal. Ha Roberto s Savimbi
segtsget s korltozott mennyisg hadianyagot kap, ez ka
tonai egyenslyt teremt, s visszariaszt a tovbbi fegyveres har
coktl Angolban. Egy ilyen leplezett pnzgyi segtsg, folytat
ta a feljegyzs, megakadlyozza, hogy gyorsan s knnyen meg
vesse a lbt Angolban egy olyan frakci, amelyet Mobutu s
Kaunda Moszkva csatlsnak tekintene hatrain.
Teht csak egy kis pnzt s fegyvert kell adnunk, s ez majd
visszariaszt a tovbbi fegyveres harctl? Johnson elnk ezt kor
ltozott eszikalci-naik nevezte Vietnamban. Mirt hiszi a 40-es
Bizottsg, hogy ez hatsos lesz Angolban?
A feljegyzs ezutn ttekintette a kzelmlt angolai esem
nyeit, rmutatott, hogy Roberto - a 40-es Bizottsg jvhagy
sval - 265 000 dollrt kapott 1975. janur 22. ta, azrt, hogy
versenykpesen tudjon rszt venni az ideiglenes kormnyban.
Ezutn ngy lehetsget sorolt fel az USA angolai politikjban:

47
(a) a politikai tevkenysg korltozott pnzgyi tmogatsa; (b)
jelefits pnzgyi tmogats s leplezett akci az egyensly hely
relltsra, 6 milli dollr erejig; (c) nagyobb, pnzsszegek
(14 milli dollr) s hadianyag, hogy Savimbi s Roberto fell
kerekedjenek Netval szemben, feltve, hogy a Szovjetuni nem
fokozza az MPLA-nak nyjtott segtsgt; d) elegend tmoga
ts, hogy Roberto s Savimbi hadserege egy vig kitartson, ez
40 milli dollrt ignyel. Az utbbi, mondta a feljegyzs, val
sznleg brmilyen szovjet eszkalcit kpes ellenslyozni. Azt
nem fejtettk ki, hogyan jutottak erre a becslsre a felttelezett
szovjet reagls mrtkrl.
Az tdik lehetsg, hogy teljesen tvol tartsuk magunkat a
konfliktustl, nem szerepelt. Vilgos volt, hogy az Egyeslt l
lamok akarja ezt a hbort. Nem tettnk lpseket, hogy az
Afrikai Egysgszervezetben, az ENSZ-ben, vagy a Szovjetunival
egytt erfesztsek trtnjenek a fegyverkezsi verseny megszn
tetsre.
A feljegyzs kitrt a kockzatokra, s megllaptotta, hogy a
program biztonsga gy vdhet meg jobban, ha az angolaiak
olyan fegyvert kapnak, ami a zaire-i hadsereg, s nem az USA-
tl. Hivatalosan az Egyeslt llamokat fegyveszlltsi embarg
ktelezte. Nem jelentene komoly kockzatot, ha csak gy ltal
ban utalnnak aria, hogy Amerika jelentsen segti Mobutut s
Robertt. Az a veszlyes, ha hivatalos amerikai forrsbl sziv
rog ki valami. Az Egyeslt llamokat tennk felelss az an
golai polgrhbor terjedsrt.
Klnsen attl tartottak, hogy esetleg egy amerikai hivatalos
szemly szivrogtat ki valamit a programrl az amerikai sajt
nak. A programot kezdettl fogva jobban titkoltk, az amerikai
np ell, mint brki ms ell.
A 40-es Bizottsg feljegyzse utn tbb oldalnyi jegyzetet s
memorandumtervezetet olvastam el. Megtudtam, hogy Colby
tjkoztatta a szentus Klgyi Kapcsolatok Bizottsgt, a Fegy
veres Erk Bizottsgnak Hrszerzsi Klnleges Albizottsgt,
a Kltsgvetsi Bizottsg Hadgyi Albizottsgt, kiegsztve az

48
elnki tnymegllaptst a Hughes-Ryan-fle trvnymdost
si elrsoknak megfelelen.
A 40-es Bizottsg 1975. janurban, majd jniusban s jlius
ban lt ssze az angolai program megvitatsra. A Nemzetbiz
tonsgi Tancs 1975. jnius 27-n lt ssze. Ekkor krtk azt a
klnbz lehetsgeket trgyal feljegyzst, amit az imnt ol
vastam el.
1975. jlius 14-n a 40-es Bizottsg krte, hogy a CIA terjesz-
szen el egy titkos akcirl szl tervet az angolai mveletekhez.
Ezt a tervet a CIA Afrikai Osztlya fogalmazta meg s jlius
16-n adta t. Ford elnk mg aznap jvhagyta, s engedlyez
te a 6 milli dollros kltsgkeretet. Jlius 27-n Ford enged
lyezte a tovbbi 8 milli dollrt. Jlius 29-n indult el repl
gpen az els fegyverszlltmny Dl-Karolinbl Kinshasba.
Este 9 ra volt, amikor Bantam abbahagyatta velem az olva
sst, s meghvott mcleani j laksba. Valsgos keleti m
zeumban vacsorztunk, a felt mg ki sem csomagolta. Az egyik
sarokban ott llt egy lda, oldaln az USA-kvetsg Djakarta
felirattal. jjel egykor vgre kinyjtztathattam tagjaimat a kd
ban, a vendgeknek fenntartott frdszobban, s elgondolkoz
tam.
Amikor szabadsgon voltam, mr-mr meggyztem magam,
hogy ott kell hagynom a titkosszolglatokat, mr nem akarok
utazgatni a vilgban, kitallt trtneteket tlni, egsz letemben
kmekkel foglalkozni. s most egyszerre itt van ez a hihetetlen
ajnlat.
Kezdettl fogva, hogy a CIA-hoz kerltem, hrom dolgot fo
gadtam meg: hogy sajt gondolataimban mindig klnvlasztom
az igazsgot, s a hivatalos fed trtneteket s hazugsgokat;
hgy sosem flek sem a Hivataltl, sem brmelyik igazgatjtl;
s hogy nem maradok a CIA-nl tl sokig.
Vietnam mr majdnem tl sok volt. Utna azt reztem, ha
nem teszek valamit, hogy rendezzem magamban a Hivatallal
kapcsolatos konfliktusaimat, n is olyan leszek, mint azok a
kigett kzpkderek, akikbl olyan sokat ltni a kzpont fo
lyosin. prilis 23-n egy C-l 30-as fedlzetn hagytam el Sai

49
gont s kimerltn, demoralizltan rkeztem a Clark lgi t
maszpontra, a menekltek storvrosba. Napokig fekdtem az
gyon, keser emlkek rajzottak az agyamban, mikzben fejem
fltt a stor zld vsznt bmultam s vrtam, hogy visszare
plhessek az llamokba.
Egy httel ksbb ismt a kzpontban voltam. Jrkltam a
folyoskon, bekukkantottam irodkba, lveztem a rgi haverok
meleg dvzlst, az j tisztek kvncsi pillantst.
Ismt bent, az esemnyek sodrban? A kikldtt tisztek gyak
ran gy jnnek vissza, hogy senki sem figyel rjuk, energijukat
kiszvta amin keresztlmentek, gytri ket a lelkiismeret, be
fszkeli magt agyukba a gyan, hogy amit tettek, ppoly rtel
metlen volt, mint amilyen kegyetlen. Ritka, hogy a korbbi buz
galom fti ket a kvetkez feladatnl, vagy az azt kvetnl.
A kzpontban az irodk tele voltak olyanokkal, akik feladtk,
akik feltettk magukban, hogy valahogy mr kihzzk azt a n
hny vet, ami a korai nyugdjig mg htra van. Ugyanolyan
szrke berendezsi trgyakk vltak, mint a pnclszekrnyek
vagy a xerox msolk.
n viszont irigyelt szintet rtem el. A magasabb rang tisztek
szvlyesek voltak velem, szinte kzjk tartozknt fogadtak,
a fiatalabb tisztek kerestk a trsasgomat. vi fizetsem 32 000
dollr volt. Tizenkt v mlva nyugdjba mehetek, 20 000 dol
lrt fogok kapni. Biztonsg. A CIA szinte sosem kldtt el
trzstiszteket a nyugdjkorhatr elrse eltt. Taln tallok ma
gamnak valami ms tempj munkt a CIA-n bell, valamilyen
feladatot a titkosszolglatokon kvl gy, hogy azrt a karrie
rem se lassuljon le.
s most, egy nap alatt visszarkeztem Kzp-Texas lmos
dombjai kzl, s megtudtam a CIA legjabb szupertitkos akci
jt, egy hbort, ami knnyen komoly konfrontcihoz vezethet
a Szovjetunival. Azzal akarnak megbzni, hogy fontos szerepet
vllaljak az akci megtervezsben s irnytsban.
gy gondoltam, mg maradok nhny napig, amg megrtem
az IAFEATURE-t, ezt az j flkatonai akcit, s csak azutn
nzek szembe a nehz dntssel.
A klpolitika kzkatoni

Msnap reggel, 1975. jlius 31-n, pp azon fradoztam, hogy


gyorsan elintzzem az gyeimet a Kelet-zsiai Osztlyon, tje
lentkezzem az Afrikai Osztlyra, s felvegyem azt a 2000 dol
lrt, ami utazsi kltsg cmn jrt, amikor egy fiatal n feje
jelent meg a vlaszfal mgl.
Ha maga John Stockwell, jjjn a telefonhoz! - szltott
meg.
George Costello volt a vonalban, veszeked hangulatban, ami
nem volt nla ritka. Hol vagy? Mi az rdgt csinlsz?
A kelet-zsiai pnzgyi irodban, ppen most jelentkezem . . .
nem mondta Carl.. .?
gy ltszik, nem rted . . . Annyira kiablt, hogy el kellett
tartani a kagylt a flemtl. Szksg van rd az Afrikai Oszt
lyon, mgpedig most! Ftylk a Kjelet-zsiai Osztlyra! Potts
asztala tele van AZONNALI tviratokkal, amiket mr meg kel
lett volna vlaszolni! Mris legyl itt az irodmban!
Costello elbvl hangulatainak egyikben volt. Sietve elin
dultam, nem mosolyogtam, amikor a 2000 dollromra gondol
tam. Szksgem volt a pnzre. Lesiettem a lpcsn az tdik
emeletrl, vgigszguldottam a C folyosn, s felkszlve a
tovbbiakra, benyitottam Costello irodjba.
Semmivel sem ltszott bartsgosabbnak, mint amilyennek a
telefonban hangzott. Mirt nem voltl ott a trzs rtekezletn?
mordult rm.
Carl nem . ..?
Nem, Carl, nem csinlt semmit.
Costello, szemmel lthat erfesztssel higgadtabb vlt. N
hny tviratot lktt elm. Egy csom dolog trtnt. Potts dl-
elttjt az foglalja le, hogy az igazgatval egytt tjkoztatja a

51
Gazdasgi s Kltsgvetsi Irodt, hogy kiutaljk a 14 milli
dollrt. Emberek utaztak, lgi szlltmnyok indultak tnak.
Costello tadta a tviratokat, n pedig gyorsan a tviratok
tetejre jegyeztem, amit mondott. Az els C-141-es gp kt
nappal ezeltt indult el fegyverekkel. Most lltjk ssze, sr
gssggel kt tovbbi C-141-es lgi szlltmnyt, a fegyverek
a Hivatal texasi raktraibl jnnek. A rakomnyokat Dl-Karo-
linban lltjk ssze. Az egyik replgp vasrnap, augusztus
3-n indul. Az llamokon belli koordinci nagy rszt a CIA
Hadtp Irodja intzi. Az Afrikai Osztly feladata, hogy a SOG,
a lgier sszekt irodja s a Hadtp Iroda a segtsgvel
megtervezze a mveletet, kidolgozza a szlltmny sszelltst,
s hivatalos memorandumot kldjn a Pentagonnak, amiben
a replgpet kri. Tviratvltsra lesz szksg a monroviai ki-
rendeltsggel Libriban, ahol a gp zemanyagot vesz fel Ro-
bertsfieldben, s Kinshasval, ahol a rakomnyt jszaika trak
jk. A CIA kinshasai kirendeltsgnek is lesznek megoldand
problmi: leszllsi engedly szerzse gy, hogy a jrat titokban
maradjon, 30 000 font zemanyag beszerzse a gp visszatj-
hoz, gondoskodni arrl, hogy a zaire-i katonai teherautk id
ben ott legyenek, amikor a gp rkezik.
A CIA elrecsomagolt kszletet tart fenn klfldi fegyverek
bl, amelyeket azonnal le tud szlltani a vilg brmely rszbe.
Rendes krlmnyek kztt a szlltsrl az USA-lgier gon
doskodik vagy magngpet brelnek akkor, ha az amerikai je
lenltet lczni kell. Fokozott biztonsgot nyjt, ha szerzdst
ktnek nemzetkzi kereskedkkel, akik megveszik a fegyvere
ket Eurpban, s maguk gondoskodnak alvllalkozkrl, akik
elintzik a szlltst a clterletre. Gyakran elfordul, hogy a
CIA elavult amerikai fegyvereket szllt, abbl a meggondols
bl, hogy a msodik vilghbor utn olyan sok maradt bellk
a vilg minden rszn, hogy mr nem lehet nyomon kvetni ket
az USA-ig. Az angolai programnl ilyen elavult fegyvereket sze
reztnk be a Nemzeti Grdtl, s a szrazfldi er tartalk rak
traibl. Kezdetben a szlltmnyokat az USA-lgier C-130-as
szllt replgpei vettk fel a CIA San Antoniban (Texas)

52
lev raktraibl, elszlltottk Charlestonba (Dl-Karolina) majd
a lgier C-141-es sugrhajts szllt replgpei vittk ket
tovbb huszont tonns rakomnyokban az Atlanti-cenon ke
resztl Kinshasba. Termszetesen a lgier szolglatairt meg
kldte a szmlt a CIA-nak: minden repltrt 80 ezer dollrt
szmtott fel.
C-141-es lgi szlltmnyainkat gy lcztuk, mint rendes
USA-lgier katonai charter gpeket, amelyek rendszeresen szl
ltanak elltmnyt az amerikai hadsereg kirendeltsgnek Kin
shasba, s fegyvereket a zaire-i hadsereg rszre. A lgier egy
gpe, amely fegyvereket rak ki Kjnshasban, nem kelt figyelmet.
A program sorn tbbszr is megtettk, hogy jelkpes mennyi
sgben bizonyos fegyvereket, pldul M-72-es knny pncl
tr raktkat (LAWS) vagy M-79-es grntvetket adtunk
fel nylt katonai charter lgi jraton a hadgyminisztrium nev
ben, a zaire-i hadsereg rszre. Ennek az volt a clja, hogy sze
repeljenek a paprokon, s a revizorok s kvncsi szemek szm
ra magyarzatot adjanak arrl, hogyan kerltek ezek a fegyverek
Zaire-ba s Angolba.
Folyt egy hajrakomny fegyver sszelltsa is a dl-karo-
linai Charlestonban, amelyet a haditengerszet American
Champion nev szllthajjnak kellett Zaire-ba vinnie.
A lusakai kirendeltsg vezetje engedlyt krt, hogy tallkoz
hasson Lusakban Jonas Savimbivel, az UNITA vezetjvel.
Eddigi megfigyelseink az UNITA-rl ms tisztjeivel val tall
kozsokrl szrmaztak. El kellett segteni, hogy ez a tallkozs
ltrejjjn.
A kinshasai kirendeltsg replgpeket krt, hogy a katonai
elltmnyt az FNLA s az UNITA Angola belsejben lev b
zisaira szllttathassa. Ennek megszervezse nem volt knny
feladat. Hnapokig kutathattunk vilgszerte egyetlen C-130-as
vagy nhny DC-3-as utn az angolai program cljaira, ered
mnytelenl.
A Lockheed International pp akkor vgezte a zaire-i lgier
kt C-130-asnak nagyjavtst a Georgia llambeli Mariett
ban. A kinshasai kirendeltsg krte, srgessk a munka befeje

53
zst, s ha szksges, vllaljuk a 600 000 dollros kltsget,
csakhogy mielbb jbl bevethessk ket - Zaire kormny
nak nem volt pnze, hitelt nem kapott, nem tudott fizetni.
Mg hat AZONNALI tvirat vrt vlaszt. Az egyik egy eur
pai jsgrn eltnsvel volt kapcsolatos, akit a CIA fizetett,
s a brsszeli kirendeltsg kldte ki Luandba. A luandai kiren
deltsg engedlyt krt, hogy egy msik gynk megkereshesse,
br gy az jsgrn ClA-kapcsolata nyilvnvalv vlik az
gynk eltt. Egy szabadsz fots, akit a kzpont kldtt ki
Luandba, hogy szovjet fegyvereket fnykpezzen, meggondo
latlanul viselkedett, vitatkozott a CIA tisztjvel a napidjon, azt
lltva, hogy nem jn ki napi 130 dollrbl. Megfogalmaztam
a tviratot, amelyben utastottam a kirendeltsget, hogy kldjk
haza a fotst, majd sajt kromon tanultam meg, hogy az illet
George Costello bartja. Costello intzte el neki a szerzdst,
az volt a szndka, hogy kint tartja Luandban, brmibe is ke
rl.
Kezdtem kpet alkotni arrl, mit jelent majd az angolai egy
sg vezetse.
Ami az egysg mkdshez szksges fizikai feltteleket,
rasztalokat, telefont, rgpeket, szfeket, s a szksges em
bereket illeti, Costello azt mondta, hogy keressem fel az ellts
fnkt. De amint el akartam hagyni az irodjt, Costello bcs
zul mg utnam szlt: Ne tlts tl sok idt azzal, hogy r
asztalt s embereket keresel. rd meg a vlaszt azokra a tv
iratokra.
Nem ismertem az elltsi fnkt. Akkor kerlt az osztly
ra, amikor n Vietnamban voltam. Mint kiderlt, fak arc,
GS-15 rang fick volt, ellptetsben remnykedve. Ideje
nagy rszt a Kzp-Keleten szolglta, ott tbb ven t kapcso
latban volt Pottsszal.
Mg nincsenek kszen, frmedt rm ingerlten, amikor
megkrdeztem, hol lesznek az irodim. Most dolgozunk rajtuk.
Ne izgassa magt. Kap egy szp szobt, de nhny napba bele
telik. Ilyesmihez id kell. Hangja ellensgess vlt. Most jtt
csak vissza egy hossz szabadsgrl, s mris nekem esik, hogy

54
mi van az irodjval. A kvr emberekre jellemz zihlssal
beszlt, amit mg slyosbtott, hogy szjban hatalmas szivar
volt, azt rgta, mikzben kiablt.
Semmi baj, De azrt valahova le kell lnm most. Mutat
tam neki a tviratokat.
Menjen t a Kzp-afrikai Osztlyra, azoknak sok a szob
juk. Ott szortanak magnak helyet. Ehhez a rszleghez tarto
zott Angola is.
De a kzp-afrikai rszleg tudta, hogy kell kivdeni az ilyes
mit. Mr ppen vissza akartak kldeni a hadtp fnkhez, s
amikor szembeszlltam, a rszleg kls irodahelyisgei fel pr
bltak terelni. k nagyon zsfoltan vannak, mondta a rszleg
vezetje, de taln valaki szabadsgon van, vagy ilyesmi.
Ott lltam a kzp-afrikai rszleg irodinak kells kzepn,
tviratokkal a kezemben, s gondolkoztam. Nem volt senki sem
szabadsgon. A titkrnket nem lehet elmozdtani az rgpek
s irodai kellkek miatt. A jelentskszt tiszteket ltalban sa
jt klnleges irataik veszik krl, s rendszerint tl voltak ter
helve munkval. Az egyik sarokban megpillantottam egy tisztet,
akit vekkel azeltt vltottam fel valahol klfldn. Tudomsom
szerint letben mg egy napig sem volt tlterhelve, de volt a
szekcifnk. A kvetkez vlaszfal mgtt egy fiatal tiszt lt,
ltszlag egy iratot olvasott. Valszn, hogy helyettesi munkt
vgz gyakornok, hadnagynak megfelel rendfokozattal.
Odalptem, bemutatkoztam, elmagyarztam, mi a probl
mm, s megkrdeztem^ lenne-e olyan kedves, s nhny napra
klcsnadn az rasztalt. Felugrott, biztostott, hogy nagyon
szvesen odaadja. Leltem a szkbe.
Percek mlva Marvin, a rszleg helyettes vezetje, llt meg
az asztalnl. Rangunk azonos volt, barti viszonyban is lltunk,
de n betolakod voltam az felsgterletn.
John - szltott meg - prblunk neked helyet szerez
ni, ahol dolgozhatsz. Tudom, hogy problmid vannak, de j len
ien, ha gy sikerlne ezt megoldani, hogy ne zavarjunk meg
ms tiszteket. Gregorynek fontos munkt adtam . . .
Fellltam, kszen arra, hogy nem hagyom magam, de ekkor

55
egy titkrn szltott, hogy telefonon keresnek, s el kellett sza
ladnom Carl Bantamhoz. Mire visszajttem, Gregory ismt el
foglalta helyt az rasztalnl, az n tvirataim meg csinos rend
ben lltak az rasztal sarkn. Fel sem nzett, amikor magam
hoz vettem ket, s sarkon fordultam.
Carl mg kt tviratot adott, amit meg kellett vlaszolni, s
egy emlkeztett, amit meg kellett rni - mindegyik AZON
NALI srgssg. Valamit tenni kell. A padlra nztem, a rsz
legvezet irodi eltt, olyan ponton, ahol a legnagyobb a forga
lom a kzp-afrikai rszlegen. Levettem a cipm s leltem a
siddhasana jgals egy vltozatban, a tviratokat ngy csoport
ra osztottam, s rni kezdtem egy srga tmbre a trdemen.
Lbak kzeledtek, megtorpantak, majd megindultak a msik
ajt fel, a hosszabbik tvonalon. Nem trdtem semmivel,
koncentrltam. Marvin odajtt az ajtjhoz, megfordult, s visz-
szament az irodjba. A rszlegvezet kzelgett sietve irodj
bl, s majdnem rlpett a lusakai tviratokra.
Ha rlpsz az rasztalomra, eltrm a nyavalys lbad -
szltam. Aztn flnztem. Oh, dv. Nem tudtam, hogy maga
az . . . Senki nincs szabadsgon itt a kzp-afrikaiaknl. L
bai eltntek Marvin irodjban. Otthagytam a padln sorakoz
paprokat, fellltam s vgigsiettem a folyosn, mert ismt szl
tak az ells irodbl.
Amikor majdnem egy ra mlva ismt visszajttem, Marvin
elvezetett egy rasztalhoz az ablaknl, ahov paprjaimat el
helyeztk. Egy ablak melletti rasztal az els kis kivltsg, ami
a CIA-nl egytt jr a nagyobb felelssggel. A gyakornokok
ltalban az irodk kztti tjrkban lnek, a titkrnkkel
egytt. A szekcifnkk rendszerint ablak melletti asztalokat
kapnak, s gpkocsijuk a dli parkolban llhat. A helyettes
rszlegvezetknek kln iroda jr, a rszlegvezetk mr sznye
get s sttt fggnyt is kapnak, s az osztlyvezetk szobj
ban nagy brszkek s kanap ll, fenntartott parkolhelyk pe
dig a fbejrat kzelben van. J rzs volt, hogy rasztalt
mondhattam magamnak, de akkor volt valami, amire mg na
gyobb szksgem volt - informcira.

56
Nem tudtam megfogalmazni a vlaszt ezekre a tviratokra, ha
nem ismerem a jtkosokat. Ki az a NIFIZZLE/1, s IAMOL-
DY/1, meg GPSWISH? rkba telik, mg kibnyszom a v
laszt az aktkbl, feltve, hogy megtudom, hol vannak egylta
ln az aktk. Az mr vilgos volt, hogy aznap nem tudok min
dent elolvasni. A legeredmnyesebb lervidtett eljrs, ha meg
krdezem a referenst, ha ugyan rtelmes az illet.
Bementem az angolai referatrra, ahol a referens, Brenda
MacElhinney, pp slt hasbburgonybl s hamburgerbl ll
ebdjt ksztette ki az asztalra.
Brenda MacElhinney nagyon rtelmes n volt. Megbzhat,
rszletes vlaszt tudott adni minden krdsemre. MacElhinney
egy ve volt angolai referens, nemrg jtt vissza Angolbl, ahol
jra megnyitotta a luandai kirendeltsget.
Esete a CIA sok nalkalmazottjra jellemz. Nyolc ve volt
a CIA-nl az Arizonai Egyetemen szerzett diplomjval. Br
nehzsg nlkl kerlt a Mveletek Helyettes Igazgatsgra,
semmi btortst nem kapott arra, hogy valaha kikldjk. Meg
maradt a kzpont llomnyban, s kpessgei egy idre nem
fejldhettek. Majd kt v mlva fizets nlkli szabadsgot krt,
hogy megrja doktori disszertcijt. Azzal a remnnyel jtt
vissza, hogy most majd igazi lehetsget kap az Afrikai Oszt
lyon. De ismt meghisult az az igyekezete, hogy kikldesse
magt. Teljes szintesggel megmondta neki az osztlyvezet,
tl sok a ni alkalmazott az Afrikai Osztlyon, s egyikk sem
klnsebben tehetsges, hogy olyan beosztst kapjon, amit egy
azonos kpzettsg frfi rutinszeren el ne ltna. Vgl feladta
a kzdelmet. Rjtt, hogy br megrekedt a GS-12 rangnl, s
kevs volt az esly arra, hogy ellptessk, nem kap jobb ajn
latot mshonnan sem. A fizets miatt azt nem engedheti meg
magnak, hogy visszamenjen az iskolba. A luandai kikldetst
gesztusknt kapta, hogy megbkljen helyzetvel. Amint vla
szolt a krdseimre jkedvnek s tjkozottnak tnt.
s, amint mondtam, rtelmes n volt G. P. SWISH? - ne
vetse az egsz osztlyon hallhat volt. Az Tm Killoran, a

57
luandai fkonzul. Aranyos ember, de nem sok haszna van bel
le a CIA-nak.
Mindketten tudtuk, hogy a klgyminisztrium vezet tiszt
sgviseli az lskd CIA-kirendeltsgeket gyakran felesleges
tehernek tekintik. A CIA-kirendeltsg vezetje ltalban a nagy-
kvetsgen msod- vagy harmadtitkr, de mindig tbb pnz ll
rendelkezsre, mint a nagykvetnek s az sszes trvnyes kl-
gyminisztriumi tisztviselnek egyttvve. Amikor Bujumbu-
rban kirendeltsgvezet voltam, vi 900 dollros reprezent
cis alappal rendelkeztem, ezenkvl korltlan sszeg ope
ratv reprezentcis alappal, plusz gyakorlatilag korltlan sz-
szeggel, amibl gynkket fizettem, vesztegettem, ajndkoz
tam. sszesen mintegy 30 000 dollr kszpnzem volt vente,
amit sztosztogathattam, vagy arra klthettem, hogy eredmnye
sebben dolgozzam. A nagykvetnek s hrom klgyminisztriu-
mi tisztviselnek egyttvve 2000 dollr jutott. Ez mg arra sem
elg, hogy megrendezzk a jlius negyediki fogadst. A tbb
pnz nagyobb arny trsadalmi s operatv tevkenysgre vlt
hat t. A CIA embert ltszlag fontosabb teszi, mint a kl
gyminisztrium tisztviselit. A CLA embere gyakran kzvetlen
kapcsolatot pt ki magval az llamfvel, s azt hiteti el vele,
hgy a CIA-n keresztl tud igazibb kapcsolatban lenni az ameri
kai kormnnyal. Ugyanakkor, br a CIA-kirendeltsg ritkn
tud felmutatni sokkal jobb vagy aktulisabb rteslst, mint
amilyet a nagykvetsg a nylt forrsokbl szerez be, mindig ve
szlyt jelent az Egyeslt llamok nagykvetsge szmra, mert
a CIA-tisztek a flig titkos akcikon buzglkodnak, mikzben
megvesztegetik s korrumpljk a helyi tisztviselket. A Kjenne-
dy-kormny ta a klfldi kpviselet klgyminisztriumi ve
zetje (a nagykvet, fkonzul vagy az ideiglenes gyviv) az
adott orszgban az elnk hivatalos kpviselje, s minden egyb
szerv neki van alrendelve. Egy ersen CIA-ellenes belltott
sg nagykvet problmkat okozhat a CIA-kirendeltsg veze
tjnek, br ha valaki aria trekedne, hogy egy CIA-kirendelt-
sget teljesen megszntessen, szembetalln magt a washingtoni
politikval s brokratikus tehetetlensggel.

58
MacElhinney megjsolta, hogy GPSWISH-t rendkvl el fogja
keserteni, ha tudomst szerez az IAFEATURE-programrl.
SWISH-t eddig nem tjkoztattk, mg azt sem kzltk vele,
hogy a 40-es Bizottsg 1975. janurban gy dnttt, hogy anyagi
lag tmogatni kell az FNLA-t. gy vlte, hotjy az MPLA a
leghivatottabb Angola irnytsra, s vezeti szintn treked
nek a bks kapcsolatra az Egyeslt llamokkal. SWISH dol
gozott mr mind a hrom mozgalommal, s azt tapasztalta, hogy
az MPLA jobban szervezett s szmra knnyebben ttekinthet,
k a legtanultabbak, a vezetktl kezdve, akik eurpai egyete
meken szereztek doktortust, a kderekig, akik vrosi lakosok,
tisztviselk, mszaki emberek. Ezzel szemben az FNLA-ban,
Holden Roberto mozgalmban kevs volt a vezetk kzt a ta
nult ember, az rtelmisgi. Idejk nagy rszt kinshasai koktl
partikon tltttk. Az FNLA katoni horda mdjra viselked
tek, amikor 1975 tavaszn bevonultak Luandba. Az UNITA
sem sokban klnbztt tlk, kivve Savimbit, aki brmilyen
mrcvel mrve j embernek mondhat.
MacElhinney nevetett azon az elkpzelsemen, hogy az MPLA
vezeti ellensges rzelmekkel viseltetnek az Egyeslt llamok
kal szemben. Csak azrt ll kzel hozznk az FNLA, magya
rzta, mert a ClA-nak rgi kelet kapcsolatai vannak Rbert
val, de mg ennek ellenre sem tudunk meg tle sokat. Pld
nak okrt a knaiak nyltan bejelentettk azt a programjukat,
hogy tancsadkat kldenek az FNLA-hoz, s tudtuk, hogy ott
vannak Kinkuzban, Zaire-ban, de Roberto egy szt sem szlt
errl a CIA-nak. Mg kevesebbet tudtunk Savimbirl. A vele
kttt szvetsgnk pusztn azon alapult, hogy szemben llt
az MPLA-val.
Az MPLA gykerei a mbundu npig nylnak vissza, akiket
a portuglok a XVI. szzadban leigztak. A kzp-angolban
l mbundu np volt az els Fekete-Afrikban, amely eurpai
hatalom uralma al kerlt.
A mbundu np ellenllsa fel-fellngolt 350 ven t. 1907-tl
1910-ig egy mbundu vezet, Cazuangongo, tmadst szervezett

59
a vastvonalak ellen, s prenacionalista gerillahbort folytatott
a Dembos-hegyekbl.
Fldrajzi helyzetknl fogva a mbundu trzs tagjainak volt
leginkbb alkalmuk, hogy kapcsolatba kerljenek a portuglok
kal Kzp-Angolban. Bellk vltak a szolgk, segdek, a luan
dai muceques-ban (nyomornegyedekben) l fekete betantott
munksok. Egy maroknyinak sikerlt tovbbtanulni a politikai
lag biztonsgot jelent egyhzi vagy orvosi plyn. Azok, akik
Eurpban tanultak s utaztak, a marxista filozfiban talltk
meg a kiutat a portugl, elnyomssal szemben. Az erklcsi t
mogatson tl, a marxizmuson keresztl tanultak meg szervez
kedni, s gy fejldtek forradalmi mozgalomm. A kapitalizmus
s f megtestestje, az Egyeslt llamok, szilrdan tmogatta
a portuglokat. A katolicizmus ugyancsak a portuglok segts
gre volt. Az amerikai protestns misszionriusok hadilbon ll
tak ugyan a portuglokkal, de vgs fokon a passzv engedelmes
sget tantottk.
A modern idk mbundu vezeti marxistk lettek. Megszer
veztk a nemzeti politikai mozgalmat, amelyet ksbb Npi
Mozgalomnak, MPLA-nak neveztek. A portuglokkal szem
ben rzett ellensgessgk kiterjedt a f imperialistk, az Egye
slt llamok brlatra.
Az MPLA vezetje, Agostinho Neto 1922. szeptember 17-n
szletett s a luandai metodista misszionriusok befolysa alatt
ntt fel. Egyike volt azon kevs ngejnek, aki elvgezte a Liceu
Salvador Correit, a luandai kzpiskolt, 1947-ben a metodis
tktl kapott sztndj segtsgvel megkezdte tanulmnyait az
orvosi egyetemen Lisszabonban majd Coimbrban. Versei, po
litikai nzetei s az ellenzki politikban val aktv rszvtele
miatt 1952 s 1958 kztt tbbszr bebrtnztk. 1958-ban
avattk orvoss, ekkor visszatrt Luandba s orvosknt kez
dett dolgozni. 1960. jnius 8-n ismt letartztattk, csaldja
szeme lttra megkorbcsoltk s brtnbe zrtk. Intellektulis
kpessgei, szemlyes mrtrsga s a tbbszri bebrtnzs ve
zet helyet biztostott szmra a Npi Mozgalomban.
CIA-iratokban, amelyek tkrztk a portugloktl s az

60
FNLA-tl tvett eltleteket, Nett, rszeges, elmebeteg klt
nek tntettk fel.
Hadd idzzek itt kt Neto-verset (Aaron Segal angol fordt
sa alapjn):

A nyugati civilizci

Bdoglemezek hozzszgelve
fldbe szrt oszlopaikhoz -
ez a hz.
Rongyok teszik teljess
a tjat.
A hasadkokon tbj nap
breszti fel a lakkat.
Utna tizenkt rs rabszolgamunka
trd a kvet
talicskzd el
trd a kvet
talicskzd el
a napon,
az esben,
trd a kvet
talicskzd el!
Hamar ksznt be az regkor
egy durva matrac a stt jszakban,
azon meghalhatsz
hlsan
s hesen.

Felismers

Flelem a levegben!
Minden utcasarkon
ber rszemek gyjt pillantsokat lobbantanak fel
minden hzban.

61
Sietve cserlnek rgi zrakat
az ajtkon.
Minden lelkiismeretben
flelem forr: hallgatni a sajt szavra.
jra 'kell elmondani a trtnelmet!
n trtnetesen
alzatos ember vagyok,
fekete brmben mg alzatosabb,
visszatrtem Afrikba,
nmagamhoz,
szraz szemekkel.

Vitba szlltam MacElhinneyvel, Kissinger leegyszerstett el


vt hajtogattam arrl, hogy a szovjetekkel szembe kell szllni,
ahol csak lpnek, jelen esetben Angolban. Vagy ttlenl kellene
nznnk, hogyan kertik hatalmukba a harmadik vilgot?
Maga a prthsg slyos esete - mondta MacElhinney.
Nem a szovjetek tettk az els lpst Angolban, hanem msok,
a knaiak s az Egyeslt llamok. A szovjetek csak hrtottk
a mi lpsnket. s ne Kissingert okolja mindenrt, mert az
angolai zrbe a CIA vitte bele az Egyeslt llamokat.
A portugl llamcsnyt 1974. prilis 25-n hajtottk vgre.
De a knaiak mr 1973-ban kezdtek fegyvert szlltani Rbert
nak. 1974. mjus 29-n rkezett Zaire-ba a knai katonai tancs
adk 112 fbl ll els csoportja, a knai hadsereg egy vezr
rnagynak vezetsvel, az FNLA-erk kikpzsre. A knaiak
sajtkzlemnyt adtak ki, amelyben bejelentettk a tancsadk
megrkezst. 1974 jliusban a CIA megkezdte Roberto pnz
gyi tmogatst, akkor mg a 40-es Bizottsg jvhagysa nl
kl. Eleinte kis sszegekkel, de ez elg volt ahhoz, hogy elterjed
jen a hr, hogy a CIA is rszt vesz a versenyben. Augusztusban
a Szovjetuni Kommunista Prtja kijelentette, hgy az MPLA-t
tekinti az angolai np igazi kpviseljnek.
A Szovjetunibl lgi ton megkezddtek a fegyverszlltsok
Dar es-Salaamba az afrikai felszabadt mozgalmak rszre,
s a CIA tallgathatta, hogy a rhodesiaiaknak, a dl-afrikai

62
mozgalmaknak, vagy a kontinens msik oldaln az MPLA-nak
szntk-e ket. Augusztus 28-n a kinshasai sajt tudtul adta,
hogy a Romn Kommunista Prt nagy mennyisg katonai fel
szerelst ajndkozott az FNLA-nak. Szeptember 10-n az
FNLA nyltan elismerte, hogy 450 tonna hadianyagot kapott
Kntl.
1974 szn a CIA tovbb pnzelte Robertt, mg mindig a
40-es Bizottsg jvhagysa nlkl, mg hrszerzse Angolrl
tlnyomrszt zaire-i s FNLA-forrsokra tmaszkodott. s ami
mg ennl is fontosabb, hangslyozta MacElhinney, az a kirv,
majdnem nylt tevkenysg, amit a CIA kinshasai kirendeltsge
folytatott, lehetv tette, hogy szles krben ismeretess vljk,
hogy az amerikaiak tmogatjk az FNLA-t. Jelentsek hrl ad
tk, hogy a Szovjetuni 1974 vgn kezdett kisebb mennyisg
fegyvert szlltani az MPLA-nak.
Az 1975. janur 15-i Alvor-megllapods rtelmben a h
rom mozgalom megegyezett, hogy bks mdszerekkel folytatja
a kzdelmet az 1975 oktberre kitztt vlasztsokra. Min
den jel arra vallott, hogy az UNITA s az MPLA jhiszemen
egyezett meg, br az erszak valsznsgt senki nem vonta
ktsgbe, ha valamelyik fl azzal fenyegetett volna, hogy uralni
akarja a vlasztsokat.
1975. janur 22-n a 40-es Bizottsg engedlyezte, hogy a CIA
300 000 dollrt juttasson el az FNLA-hoz, amely a mozgalmak
kztt trtnelmileg a legharcosabb volt, s feltteleztk, hogy
a legnagyobb hadsereggel rendelkezik. 1975 februrjban, Mo
butu s az Egyeslt llamok btortst lvezve, Roberto jl
felszerelt erkkel benyomult Angolba s megtmadta az
MPLA-t Luandban s szak-Angolban. Egy alkalommal,
mrcius elejn lelttek tven fegyvertelen MPLA-aktivistt. Ez
zel vrben pecsteldtt meg Angola sorsa. A krdst most mr
csak erszak dnthette el. Kituddott, hogy a CLA tmogatja az
FNLA-t.
Br a szovjetek a hetvenes vek elejn lptek szvetsgre
az MPLA-val, 1973-ban beszntettk a tmogatst. Jelentke
nyebb fegyverszlltst csak 1975 mrciusban kezdett a Szovjet

63
uni az MPLA rszre. Majd vlaszkppen a knai s amerikai
programokra s az FNLA sikereire, nagyarny lgi szlltsokat
indtott be. AN-12-esek s az ris AN-22-esek vittk a szl
ltmnyokat a Kongi Kztrsasgba (Brazzaville-be), onnan ki
sebb replk s hajk tovbbtottk a fegyvereket az MPLA-
egysgekhez Luanda kzelbe.
A portuglok br hivatalosan semlegesek voltak, inkbb az
MPLA fel hajlottak, s nem akadlyoztk, hogy hozzjussanak
a szovjet fegyverekhez.
Jliusban fokozdott a harcok hevessge Luandban. Fegy
verek szempontjbl az erk nagyjbl azonosak voltak, de az
MPLA nagy erssge az volt, hogy a mbundu np szlfld
jt vdte. Fellkerekedett s kizte az FNLA-t s az UNITA-t
Luandbl.
MacElhinneynek meggyzdse volt, hogy a CIA angolai
programja elhibzott, rtalmas s diszkreditl az Egyeslt l
lamok szmra. Szembeszll a szovjetekkel egy olyan orszg
miatt, amely egyikk szmra sem jelents, s olyan idpont
ban, amikor az Egyeslt llamok belpolitikja s a kzvlemny
rzkenysge megakadlyozza, hogy vgigvigyk a dolgot, ha
a konfliktus kiszlesedik. A knaiak s a szovjetek nyltan beje
lentettk az angolai mozgalmaknak nyjtott tmogatsukat. Az
Egyeslt llamok, ln Kissingerrel, nylt ktelezettsget vllalt
olyan embargra, hogy nem szllt fegyvert az angolai frakcik
nak, de titokban flkatonai akciba bocstkozik. A program
mrete nmagt korltozza; ahhoz kicsi, hogy gyzznk, de ah
hoz tl nagy, hogy titokban lehessen tartani.
J, j, mondtam. De akkor mit tegynk Angolban? Mi len
ne a leghelyesebb?
Nem belekeveredni. El kellene tlni szintn a kls beavat
kozst, s r kellene venni az sszes rintett felet, belertve a
Szovjetunit s a knaiakat is, hogy keressk a bks megol
dst. Senghor, Szenegl elnke, nemrg olyan felhvssal fordult
az Egyeslt Nemzetekhez, hogy kezdemnyezze a harcok be
szntetst. Erre reaglnunk kellene. Tisztessges kapcsolatot
pthetnnk ki mind a hrom mozgalommal, s azt, amelyik

64
gyztesen kerl ki a vlasztsokon, rmmel fogadhatnnk a n
pek csaldjba.
Ksbb elismteltem MacElhinney rveit Carl Bantamnak,
sajnos pp rossz hangulatban talltam. Elhessegette ket, s hi
degen azzal rvelt, hogy mi, a CIA tisztjei, a klpolitika kzka
toni vagyunk, hivatsosak, akiket specilis akcikra val kpes
sgnkrt fizetnek. Nem az a, feladatunk, hogy elemezzk a poli
tikt, hanem hogy vgrehajtsuk.
Nem volt id a gondolkodsra. A tviratok egyre znlttek,
gyorsabban, mint ahogy vlaszolni tudtam rjuk. Radsul a
firoda is egyre fesztettebb tempt diktlt. Este 9-re hullafradt
voltam. Mr majdnem mindenki hazament, valahonnan a folyos
vgrl mg egy rgp kattogsa hallatszott, nha megszlalt
a telefon. Egy ideig mg ldgltem, jlesett a csnd. Carl
vacsorzni ment bartaival, odaadta a laksa kulcst. Minden
tvirat, amit meg tudtam rni, mr ton volt. jabb azonnali
jelzs tvirat mr nem jn az Afrikai Osztlyra, mivel az iktat
mr bezrt. Az jszakai elintzsre jelzseket a Mveleti
Igazgatsg 24 rs gyeletes tisztjhez viszik. telefonon fel
hvja Pottsot, megbeszli vele a szveget, s elkldi a vlaszt.
A CIA szemlyzeti politikja

Az afrikai mveletek irnytsnak szlai az Afrikai Osztly


vezetje, Jim Potts rasztalnl futottak ssze. Potts hozta az
sszes dntst a helyszni mveletekrl s szemlyi megbzat
sokrl. Az Afrikai Osztlyon szolgl hromszz f lnyegben
az llomnya volt. Potts dnttte el a teendket, a beosztottak
megfogalmaztk a tviratokat, valamennyit tnzte a tovb
bts eltt. A CIA-mveleteknl, csakgy, mint a klgyminisz
triumban, a tviratok alrja irnytja az akcit.
Potts eltklte magban, hogy szemlyesen kzremkdik az
angolai program minden rszletnek kidolgozsban. Rokkant
sgnak foglya volt, s ezt azzal kompenzlta, hogy teljes ervel
vetette bele magt az IAFEATURE-program munkjba. Mg
fizikailag mozgskptelensgre knyszerlt rasztala mgtt,
gondolatai cenokat s kontinenseket szeltek t. Mindent elol
vasott, s gy tnt, mindenre vissza tudott emlkezni.
Potts meg n ellenttes, de egymssal megfr egynisgek
voltunk. Klntmnyparancsnokknt feladatom nagyjbl egy
GS-16 rang rszlegvezetjnek felelt meg, br a magasabb
rangak parancsnak al kellett vetnem magam. Frissen jttem
vissza egy tengerentli kikldetsbl, s mg nem tudtam fejbl
az sszes rszletet, amire valban szksgem volt ehhez a mun
khoz. De Potts ezt nem is bnta. A dntseket konkurrencia
nlkl akarta kezben tartani. n viszont rendelkeztem azzal,
ami nla hinyzott, a fizikai mozgkonysggal. Ha kellett az
pletben szaladgltam, de szksg esetn a vilg brmely pont
jra tnak indulhattam, volt a hromcsillagos tbornok, n az
ezredes, dnttt, parancsokat adott ki, n, mint egy hadosz
tly trzsfnke, ellenriztem vgrehajtsukat.
Potts f eszkze a dntsek kzlsre a reggel 9-kor tartott
trzsrtekezlet volt, ahol mdszeresen kikrdezett minden egy-

66
sgvezett s meghatrozta a napi feladatokat. Erre az ember
gy kszlt fel, hogy elolvasott minden tviratot, ami terletrl
az jszaka folyamn rkezett, s felkszlt arra, hogy megvla
szoljon brmilyen krdsre, ami Pottsnak eszbe tltt: Meny
nyi IAMOGOL/1 fizetse?, Hny hrszerz jelentst kldtt
a mlt hnapban?, J, rjon tviratot, amiben jvhagyja ht
szztven dollr egyszeri kifizetst. Egy alosztly dlelttn
knt tlagosan tz tviratot kapott, ebbl hrom ignyelt ala
posabb tanulmnyozst, a legtbb rutin jelzs volt. (Az n
klntmnyem naponta tven vagy mg annl is tbb azon
nali jelzs tviratot kapott.) A rutingyeket az rtekezleten
tizent perc alatt elintztk. Potts ezutn egy rt foglalkozott
az angolai programmal.
A trzsrtekezlet utn Potts kis srga cdulkon rt jegyzetek
tjn rintkezett velnk. Ezek Pottsgramm nven vltak is
meretess, nemegyszer fontos dntst tartalmaztak, nha eml-
keztetst, esetleg dorglst. Ilyesmiket: Kldjnk ki egy replt
tovbbi 106,7 mm-es aknavetlszerrel. vagy: Tudja meg,
mennyit kr a lgier a thaifldi tz darab C-47-es replg
prt. Potts irtzott a brokratikus munkarendszertl, ezekkel a
cdulkkal vaktban bombzott bennnket az osztlyon. gy
utastotta, mondjuk, a lusakai kirendeltsgvezett, hogy intzked
jk egy replgp-rakomny lszer kirakodsrl, az Afrika
Szarva s Kzp-Afrika alosztlyvezett, hogy fogalmazzon me
morandumot Henry Kissingerhez, egy jelentsfogalmaz tisztet,
hogy tudakolja meg, mennyit krnek a 120 mm-es aknavet
lszerrt Izraelben. Hamarosan rjttem, legegyszerbb, ha kr
bejrok az irodkban, sszegyjtm a Pottsgrammokat, s gy
kzben tudom tartani a klntmnyem gyeit.
Pottsot nem ismertem jl. 1972-ben kerlt az Afrikai Osztly
ra, nem sokkal azeltt, hogy engem Vietnamba rendeltek.
volt Larry Devlin akkori osztlyvezet-helyettese, majd 1974-
ben kerlt az osztly lre. (Devlin irnytotta a 60-as vek ele
jn a kongi, a 60-as vek vgn pedig a laoszi mveleteket.)
Korbban Kzp-Keleten szolglt, Athnben kirendeltsgvezet
volt. Yale-on jrt egyetemre, a rugbicsapat tagja volt, 1943-

67
ban kitntetssel diplomzott. Potts szilrd tagja volt a keleti
parti testletnek, amely uralta a CIA-t.
Hallottam olyan panaszokat ms tisztektl, hogy nem nyjt
sikerlmnyt Pottsszal dolgozni, mert tlsgosan sajt kezben
tartja a dntseket. Azt is mondtk, hogy afrikai ismeretei
seklyesek, br imponl mennyisg adatra s nvre volt k
pes visszaemlkezni.
Ha meg akarok birkzni a klntmny tetemes mennyisg
munkjval, kt tucat emberre lesz szksgem: ngy tisztre, akik
tviratokra vlaszolnak s memorandumokat rnak, tovbbi tisz
tekre, akik utastjk az gynkket s begyjtik a hreket Ango
lrl, kt flkatonai tisztre, akik megtervezik a fegyverszlltm
nyokat s felgyelik a hbort, fedbeosztsban lev mveleti
szakrtkre, akik a propagandakampnyt irnytjk, hadtp- s
pnzgyi tisztekre, jelentsrkra, akik gondoskodnak a hrek
terjesztsrl, valamint titkrnkre s segderkre.
Az pletben gyorsan elterjedt a hr, hogy az Angolai Kl
ntmny munkaert vesz fel. Mr msnap, hogy visszajttem
Texasbl, egyre-msra kerestek fel kollgk. Fiatal tisztek, akik
kalandra, tapasztalatra vgytak. Idsebb tisztek, akik abban re
mnykedtek, hogy mg egy mvelettel agyontik az idt, ami
a nyugdjig htra van. A dlkelet-zsiai kudarc utn csaknem
ezer CIA-alkalmazott trt vissza a kzpontba. Colby elrendelte,
hogy senkit nem bocsthatnak el, mg azokat az alkalmazotta
kat sem, akiket vietnami nyelvtudsuk miatt harmincnapos szer
zds alapjn vettek fel, mivel kpzettsgk nem felelt meg
a CIA-tiszt kvetelmnynek. Emberek szzai kerestek munkt.
Vietnamban szerzett tapasztalataimnak hla a legtbbjket si
kerlt lerznom. Tlsgosan jl ismertem azt a felletes, lanyha
krnyezetet, amelyben hrszerzsi gyakorlatukat megszereztk.
Neknk portugl s nem vietnami nyelvtudsakra volt szks
gnk, s fleg olyanokra, akik ismerik Afrikt.
A Hivatalban portuglul csak egytucatnyian tudtak igazn
jl, s a j munkaerk nem akartak vltoztatni.
A Mveleti Igazgatsg felhatalmazsa alapjn brmelyik iro
dbl tcsbthattunk akit csak akartunk, megszerezhettk az

68
igazgatsg legjobb erit. De Nelson rszrl ez csak szbeli
gesztus volt, tettekkel mr nem tmogatott volna bennnket.
Egyik fnk sem akarta volna elveszteni legjobb beosztottjait,
neknk meg nem volt akkora befolysunk, hogy erszakkal el
vigyk ket. Voltak olyan vezetk, akik a klntmnyt sajt
cljaikra akartk felhasznlni, elhelyezni vdenceiket. Csak rit
kn sikerlt megkapnom azt, akit n akartam, viszont rmtuk
mltak olyanokat, akiknek nem sok hasznt vettem.
Nick Kohlrt azrt akartam, hogy segtsen beindtani a kl
ntmnyt, menjen Lusakba, tartson kapcsolatot Savimbivel az
angolai bzistborokban. Nick huszonht ves, egszsges, tagba
szakadt katona volt; kt alkalommal a klnleges erk tisztje
knt egy alkalommal mint CIA-alkalmazott szolglt Vietnam
ban. Ekkor ismerkedtnk meg, s tapasztalhattam, hogy napi
tizenhat rt tud dolgozni, s minden bajbl kivgja magt.
Biztos voltam benne, hgy Savimbi megkedveli, Nick rajongott
a rugbyrt, Savimbi pedig amikor Portugliban dikoskodott,
a msodik vonalban jtszott.
Nick 1974 novemberben fejezte, be vietnami CIA-kldet-
st. Amikor 1975 mjusban visszajttem, odarohant hozzm
a folyosn, kk szembl elevensg radt, szles vlla ert, ener
git sugrzott. Rzsaszn s szrke kombinlt ltnyt hordott,
trapzszabs nadrgot, a hajtka s a zsebek kicsit safari st
lusv tettk, 7-8 centis fasark cipjben majdnem olyan
magas volt, mint n, 182 centimter. Mosolyognom kellett, mert
eszembe jutott szemlyi lapja, amit 1973 jliusban olvastam,
amikor Saigonbl utaztam az orszg belseje fel. Az letrajzi
adatokban az llt, hogy 186 centimter magas, de nemsokra,
amikor szemlyesen is megismertem, azonnal szrevettem, hogy
tlzott. Ksbb, amikor jobban megismerkedtnk megllaptot
tam, hogy minden valsznsg szerint intzte gy a dolgot,
hogy a szemlyi lap magasabbnak tntesse fel, mint amilyen
valjban. Ugyanilyen henceg volt egyb gyeivel kapcsolatban.
Ez a szjhskd vons engem nem tlsgosan zavart, egybknt
sem ritka tulajdonsg a tisztek kztt. Ismt mosolyra ksztetett,
amikor eszembe jutott az ltzete miatti kis sszetkzsnk.

69
Vietnamban, ugyanis rszltam, hogy brmilyen nyomaszt h
sg van az irodban, ne viseljen sznadrgot s frdpapucsot.
Most olyan volt, mintha az Esquire frfimagazinbl lpett volna
el. Egy szuszra kzlte velem, hogy hamarosan kikldik Kin-
shasba, hogy kt bartnje is van, de egyik sem komoly, hogy
a legjobb jtkos Washington legmenbb rugbycsapatban.
Sokat sakkozik, teniszezik, remli, hogy mindkettben meg fog
verni, minden idejben franciul tanul s a tanfolyam vgn biz
tosan leteszi a 3. szintet. Aznap este elmentnk inni George-
townba.
Potts nem engedte, hogy felvegyk Nick Kohlrt, s meg
sem indokolta, mirt. Elkeseredsemben megkrdeztem az egyik
alosztlyvezett, azt mondta: Potts tl fiatalnak tartja Nic-
ket.
Ugyanazon a napon Sam Hiltonba botlottam a folyosn, Potts
irodja eltt. Hilton a saigoni kirendeltsg egyik trzstisztje volt.
Elmlt tvenves, j szndk, de lusta fick volt. Ha valamit
akartl tle, vagy elintzted vele t ra eltt a hivatalban,
vagy soha.
szltott meg a folyosn, klnben csak blintottam volna
ksznskppen s mentem volna tovbb.
John, ugye te vagy az Angolai Klntmny vezetje?
Blintottam.
gy tnik, egytt fogunk dolgozni. Jim Potts pp most krt,
ne menjek mg nyugdjba, mert Angolba akar kldeni, szval
ott fgok dolgozni valamelyik fekete bohccal.
Semmikppen nem alkalmas ember az IAFEATURE-prog-
ramhoz! Hilton a CIA idsebb korosztly klikkjhez tartozott,
korbbi harcok kigett hse. Elszr Pottshoz, majd Crihoz
mentem, de egyik sem volt az irodjban. Vgl megtalltam
George Costellt. ismerte Sam Hiltont.
George- kezdtem el - Sam nem alkalmas a lusakai mun
kra. Nem olyan a fizikai ernlte s nem . . .
Vrjon, John, higgadjon le. Sam olyan dolgokat vitt vgbe,
amirl maga mg csak nem is lmodhat. Ejternyn ugrott le

70
a nciktl hemzseg Grgorszgba, s egymaga kiksztett egy
j prat. Maguk, fiatalok, azt sem tudjk, mi az igazi veszly.
Ez mikor volt, George?
Lssuk csak . . . 1943-ban.
Harminckt vvel ezeltt. Hny ves volt akkor Sam?
Hsz-egynhny. Ltnia kellett volna akkoriban. Olyan ere
je volt, mint egy biknak. Nem tl magas termet, de olyanokat,
mint maga, kett tudott trni.
Ok, csakhogy ez harminc vvel ezeltt volt. Most tallkoz
tam vele a folyosn. Hjas, elpuhult. Aztn tallkoztunk Viet
namban, ott csak tnfergett. Sokat ivott, s hossz fekete sziva
rokat szvott.
Costello szembl villmok lvelltek felm, de gyorsan fel
emeltem a kezem, hogy meglltsam.
George, szintn remlem, hogy Sam megkapta a plecsni-
ket s forr ksznetnyilvntsokat azrt, amit Grgorszgban
tett 1943-ban. De most 1975-t runk s Angolrl van sz. Sam
fizikai ereje mr nem a rgi, mint ahogy a mag sem az. Niok
Kohler hrom olyannal tud egyszerre elbnni, mint mi. Huszon
ht ves, most van soron. A magukflk jobban teszik, ha fl
rellnak, s engedik rvnyeslni Nick korosztlyt.
George mrge elprologhatott, mert mr nem volt olyan vrs
a homloka. Mikzben kimentem az irodjbl, hallottam, hogy
nevet. Elindultam Pottshoz. Potts azonban nem nevetett, kitess
kelt az irodjbl.
Msnap egytt ebdeltem Sam Hiltonnal. Mindenbl m
sodszor is vettnk, s amikor a msodik desszertet, ettk, rtr
tem, mit tapasztal majd Angolban. Nem mulasztottam el, hogy
beleszjek nhny clzst a terepjrkra, a porra, a kemny
gyakra, a gyenge teladagokra, s arra, hogy nincsenek orvo
sok, sem ital, sem nk, akikkel el lehet szrakozni. A hitelegylet
irodja eltt kezet fogtunk, n visszamentem dolgozni.
Nhny nap mlva megtudtam, hogy Sam Hilton nyugdjba
ment, s mr tban van Florida fel. Nmi ksedelemmel ugyan,
de Niok Kohler utazott ki Lusaikba.
Andy Anderson is az rdekldk kztt volt, s alkalmas

71
is lett volna az angolai klntmnybe. Csakhogy nger volt. Lo
jalitshoz ktsg sem frhetett, hiszen amikor a CIA-hoz ke
rlt, az volt a feladata, hogy megfigyelje s jelentst adjon azok
rl az amerikai nger radiklisokrl, akik szak-afrikai utazst
tettek. Ez a CIA egyik legknyesebb s legszigorbb titokknt
kezelt mvelete volt, amely amerikaiak ellen irnyult. De Potts
azon a vlemnyen volt, hogy a dl-afrikaiak rszvtele miatt
nagyon meg kell gondolnunk, hogy vegynk-e fel ngert a prog
ramba.
A CIA-ban a legtbb kisebbsgi csoport a diszkriminci fi
nom, de rezhet akadlyaival tallja magt szemben. s ez nem
is lehet msknt. A szervezet ln egy idsebb, konzervatvan
gondolkod generci ll, s nekik ksznhet, hogy a CIA ti-
zent-hsz vvel maradt el az orszg fejlettsgi szintje mgtt.
Az Azonos Munkaalkalmak Irodja vagy ms, panaszokkal fog
lalkoz hivatali mechanizmus tehetetlen a finom megklnbzte
ts mdszereivel szemben. Ritkn fordul el, hogy egy nger
kzzelfoghat gy miatt tehet panaszt, de minstsben a meg
felel s ers kifejezst hasznljk, ahelyett, hogy ers s ki
vl, s csak ritkn jutnak igazn j feladathoz, GS-12 vagy
GS-13 rangnl feljebb nem ikerlnk. A szemlyzeti gyekkel
foglalkoz bizottsgok kizrlag fehrekbl, a Hivatal idsebb
korosztlynak tagjaibl llnak, s zrt ajtk mgtt lseznek.
Vietnamban egy igen gyes GS-13 rang nger tiszt nknt
jelentkezett, hogy tjn a mi llsunkba, amit sr aknatz
alatt tartottak gy, hogy kt fehr idegei fel is mondtk a szol
glatot. A ngernek is csaldja van, gyerekei voltak Amerik
ban, de nem trdve a veszllyel, kemnyen dolgozott. Hnapok
mlva mindnyjan kitntetst kaptunk, csak dicsr okleve
let - egy darab paprt.
A msod- s harmadgenercis keleti szrmazsakat befo
gadja a Hivatal. Kzlk tbben is eljutnak a legmagasabb
rendfokozatig.
Ajnlottak a klntmnybe egy fiatal nt is azzal a szkszav
megjegyzssel, hogy ha te is akarod. Ismertem Laura Holi-
dayt. 1972-ben dolgoztunk egytt egy specilis, gynkknek

72
sznt adberendezs kiprblsn. Laura egyedl vezetett vgig
az Egyeslt llamok keleti partjn, s prbazeneteket adott
le a kzpontnak. A szkszav, tartzkod ajnls felkeltette a
kvncsisgomat, t perc alatt megnztem a kartonjt, elol
vastam a kt utols minstst, s szakmai fejldsrl rdek
ldtem nhny bartomtl.
1972-ben dolgoztunk egytt, utna Laurt kikldtk klfld
re. Kirendeltsgvezetje ambicizus fiatalember volt, s az a hr
jrta rla, hogy legszvesebben olyan mveleteket vllal, amelyek
ben kszsges fiatal nk is rszt vesznek. Mieltt elfoglalta volna
klfldi llomshelyt, rvette a firodt, hogy fedllsban
kldjenek egy fiatal nt is. Sok jelltet hvott be s vgl Laura
Holiday mellett dnttt. De rosszul szmtott. Laura az a fajta n
volt, akinek az egyenjogsg azt jelentette, hogy szabadon mond
hat nem-et is, nemcsak igen-t. A kirendeltsgvezet meg-
orrolt r, ez munkakapcsolatukra is kihatott, minstsben br-
llag rt rla. Ez ellen nem lehetett mit tenni. n viszont boldo
gan fogadtam Laurt a klntmnyben.
Volt egy msik fajta kisebbsg is a CIA-nl, msodik gener
cis tisztek, akik rendszerint magas rang apjuk tmogats
val egyre nagyobb szmban kerltek a Hivatalhoz. Ilyen volt
Eileen Ranklin is. Huszonngy ves, mr hrom ve CIA-alkal-
mazott volt, holott ltalban 25 ves korban vesznek fel tisztnek.
Vele rszben azrt tettek kivtelt, mert jl beszlt franciul,
rszben azrt, mert apja GS-18 rang terleti osztlyvezet volt.
Egy msik hasonl kor n, ugyancsak egy korbbi terleti osz
tlyvezet lnya, nvleg gp- s gyorsrknt Nyugat-Afrikban
szolglt. Eileen Ranklin s tovbbi ngy msodik genercis
CIA-s is szba jtt a klntmny sszelltsnl. Ranklin nem
vllalta, de hrman csatlakoztak. Negyediknek felvettk a Hiva
tal egy flkatonai tisztjnek fiatal zvegyt: a CIA-csald gon
doskodott virl.
Mikzben a klntmny kezdett formt nteni, folyamatosan
ramlottak a fegyverek s a hadianyagok Angolba. Ebben a ko
rai szakaszban kellemetlen meglepets rt a hadtpfeladatokkal
kapcsolatban: a CIA-nak nem volt megfelel irodja a fegyver

73
szlltmnyok megtervezsre s lebonyoltsra. Ilyen iroda
csak papron ltezett a Specilis Mveletek Csoportja keretben,
de nem voltak olyan embereik, akik igazn rtettek ehhez a
munkhoz. Rszben nyugdjazott gyalogsgi, repls s tenge
rszeti tisztek voltak, kisebb rszben fiatal, szolglati idre szer
zdtt katonatisztek, akiket eredetileg dlkelet-zsiai flkatonai
feladatokra vettek fel, s meglepen gyengnek bizonyultak a h
bor nehz tervezsi munkiban.
A klnleges Mveletek Csoportja kt embert kldtt az
IAFEATURE fegyverszlltmnyainak megtervezsre. Egyikk
tengerszgyalogos rnagy volt. Vltott szolglatra jtt a CIA-
hoz s nagy segtsgnkre volt, amg ki nem kldtk egy msik
fontos mveletre Dlkelet-zsiba. A msik Arnie Hall volt,
rgi kollga, aki a gerilla jrrfeladatok szakrtjeknt elssor
ban eladi munkakrt tlttt be. Volt Laoszban s nhny h
napig Vietnamban, ahol segdkezett a vgs kirtsben. Ott
szerzett tapasztalatai azonban egyltaln nem tettk alkalmass
arra, hogy elvgezze fegyverszlltmnyaink megtervezst.
Arnie Hall npszer volt a Klnleges Mveletek Csoportj
ban, a flkatonai akcik szakrtjnek tartottk. gy tizent
centivel lehetett nlam alacsonyabb, de fantasztikusan szles
vlla, hatalmas mellkasa flelmetes fizikai erre vallott. Szles
vllbl szinte tmenet nlkl ntt ki kicsi kerek feje. Rvidre
nyrt haja mg fl centimter se volt, arca pedig kicsinek s kife
jezstelennek tnt. Elszr egy tovbbkpz tanfolyamon tall
koztam vele 1972-ben a Farm-on Camp Perryben (Virginia),
a CIA kikpzbzisn. A foglalkozsokon mindig gy jelent
meg, hogy mindenki eltt nyilvnval legyen flkatonai szerep
kre: csizmt viselt s flmteres dzsungelks volt nla, amit el
adsok kzben fenkvn lestgetett. Egy autra kerltnk, s
hamarosan kiderlt, hogy mindez csak ltszat, mert Phila
delphiban ntt fel s a gyalogsgnak mg csak a kzelben sem
jrt. szjrsa humorosn furcsa volt, idnknt egymondatos
kzlsekkel lepett meg bennnket: Adjatok ide egy C-4-est s
mindjrt nem lesz ott az a teheraut az utunkban. vagy: Ha

74
megint ez a nagydumj rge tart eladst, egy kis rzszulftot
teszek a fikjba.
Amikor a tengerszgyalogos rnagyot elhelyeztk tlnk, Ar
nie s az Afrikai Osztly egyik hadtptisztje alkotott egy teamet.
Elneveztk ket Price-nak s Pride-nak. k vgeztk a lgi fegy
verszlltmnyok tervezst. Egyikk sem jrt mg Afrikban,
de egy id utn Price s Pride egszen jl beletanultak abba a
feladatba, hogyan tltsk meg az egyms utn indtott C-141-
eseket lszerrel.
Van valami a kzelg htvgben, ami mindig lzba hozza a
dntshozkat. Pnteken ks dlutn hatroztuk el, hogy tnak
indtanak ismt egy szlltmnyt. Price-re s Pride-ra nehz fel
adat vrt. Zsrtldve br, de addig firklgattak s szmolgat
tak, amg a hadtphivatal tvette s tovbbtani tudta a szll
tand anyagot a lgierhz.
Mirt nem tesznk be nhny 45-s kaliber pisztolyt? -
vicceldtt egyikk. Harcban ugyan semmi hasznukat nem
vehetik de olcsn be tudjuk szerezni. Nem kne egymilli soro
zat 30 kaliber lszer? Mennyi lehet a slya? Nzze meg mr
valaki, mennyi a slya a 30 kaliberes lszernek?
Potts mg ennl is kevesebbet tudott a gyalogsgi fegyverekrl
s lszerrl. Mdszere abbl llt, hogy gyorsan megnzte a Ja-
ne-fle fegyverrendszerek katalgust, s hosszasan vitatkozott
arrl, mi az egyik fajta rakta elnye a msikkal szemben.
Az eredmnyen meg is ltszott ez az amatr munka. Szlltot
tunk Angolba 622 darab aknavett, raktt s gpfegyvert;
4210 pncltr raktt s 20 986 puskt, br az UNITA-nak
s az FNLA-nak egyttvve sem volt 10 000-nl tbb katonja.
A legtbb puska a msodik vilghborbl megmaradt elavult
flautomata volt, nyomba se rt az AK-gppisztolynak, amiket
az MPLA kapott.
Persze ezek a puskk sok pnzbe kerltek. Br tudtuk, hogy
a 40-es Bizottsg elegend sszeget hagyott jv, tbb hnapig
tartott, mg olyan megfelel pnzgyi szakrtt szereztnk, aki
meg tudta mondani, hol llunk a pnzzel. Addig, ha pnzgyi
problmink tmadtak, Potts egyszeren elvette a tollt, egy

75
jegyzettmbn sszeadott s kivont, visszagondolt arra, hogy
mennyi volt az elz heti sszeg, kutatott az rasztaln lev
paprok kztt, hogy ellenrizte az adatokat. Ha nem volt bent,
ugyanezt Bantam, vagy n, vagy valaki ms vgezte el. Elmlet
ben a pnzgyeket az Afrikai Osztly kisegt rszlegnek tiszt
viseli intztk, de a napi munka tlterhelte ket, s eseti meg
bzsok idnknt elszltottk nmelyikket.
Valahnyszor jabb segtsget krtnk pnzgyekben, az ell
ts fnke szttrta karjt, s bztatott bennnket: Ne izgulja
tok a pnz miatt. Ha pnzre van szksgetek, majd n elint
zem, hogy kapjatok. Ez persze nem sokat lendtett elre a fe'gy-
vertranszportok megtervezsben, vagy egy zsoldosprogram klt
sgvetsnek elksztsben.
Carl Bantam idvel a legjobb amatr pnzgyi szakrtnkk
fejldtt. Hozz fordultunk, ha valamit gyorsan ki akartunk
szllttatni. Segtsgnek persze ra volt: vgig kellett hallgatnunk
fejtegetseit az Afrikai Osztly hozz nem rtsrl.
Bantam egybknt is elgedetlenkedett a dolgok alakuls
val. Komoly fenntartsai voltak az angolai beavatkozst illeten,
s nem rtett egyet azzal, ahogy Potts az gyeket irnytotta.
Nehz helyzetben volt, mint helyettes fnk, ha megprblt va
lamiben dnteni, biztos, hogy Potts az ellenkezjt hatrozta el;
ha tviratot fogalmazott, Potts ugyangy trta, mintha kezd
tiszt lett volna.
Harciasabb kedvben Bantam nekiltott, hogy kimdolja,
hogyan lehetne a programot gy talaktani, hogy gyorsan s
eredmnyesen megnyerjk az angolai hbort. Egyik tervt a
Mveletek Igazgatsghoz intzett memorandumban vzolta,
s ebben azt javasolta, hogy vessk be a replgp-fedlzeti
gppuskkat, amelyeket eredmnyesen alkalmaztak tmeges
kommunista tmadsok sztversre Vietnamban. Ezeket a
C-47 replgpekre szerelt fegyvereket Vietnamban gy hv
tk, hogy a Puff, a varzsl srkny. Egy-egy gpen fltucat-
Gatling-puska volt, amelyeket gy lltottak be, hogy egyszer
re tudtak clozni s tzelni, percenknt nyolcezer lvedket z
poroztak akkora terletre, mint egy futballplya. Tizent centi

76
mterenknt frdott be egy-egy goly a talajba. Ahogy ez a
dbrg fegyverrendszer krz a csatatr fltt, az lomzpor
gy forog ide-oda, mint egy gyilkos kerti locsoltmlbl a
vzsugr, s elpusztt minden llnyt. Ennek egy fejlettebb vl
tozata a C-130-asrl mkdik, de az 15 milli dollrba ke
rl, teht az IAFEATURE cljaira drga volt. A C-47-eseken
lev gppuskarendszer ra 200 ezer dollr, teht belefrt volna
a kltsgvetsnkbe. Nem ktsges, hogy ha kt ilyen rendszert
bevetnk 1975. augusztus, szeptember s oktber folyamn,
teljesen meg lehetett volna trni az MPLA erejt. De augusz
tusban Potts s a CIA igazgatja elvetette Cri javaslatt, mert
mg mindig a 40-es Bizottsg elgondolsa alapjn lltak, amely
nem hatalmazta fel a CIA-t, hogy a gyzelem mdszereit dol
gozza ki.
Bantamnak volt egy msik tlete is a knny gyzelem bizto
stsra. A terv - fednevn IASALACIOUS - gy szlt, hogy
nhny fontos portugl parancsnokot me'g kellene nyerni Luan
dban, hogy megfelel fizetsgrt, mondjuk egymilli dollrrt,
szervezzenek puccsot vlogatott portugl csapatok segtsgvel.
Ezutn a portuglok egyoldal fggetlensgi nyilatkozatot ad
nnak ki, s az MPLA-t addig tartank sakkban, amg Roberto
csapatai nem vltjk fel ket. s ezzel biztostani lehetne az
FNLA gyzelmt. Az EYES ONLY jelzs dossziban szerepelt
a CIA rendelkezsre ll sszes informci az Angolban lev
portugl parancsnokokrl.
Ms krlmnyek kztt, s agilis szervez munkval meg
nmi szerencsvel az IASALACIOUS sikerlhetett volna. A CIA
mr szervezett hasonl puccsokat. De az IASALACIOUS egyik
fogyatkossga az volt, hogy a CIA nem rendelkezett rgta
mkd szervezettel Luandban. A sikeres puccsokat ltalban
olyan CIA operatv tisztek ksztik el, akik hossz ideje tartz
kodnak az orszgban, s megfelel kapcsolatrendszert ptettek
ki a katonai szervekkel. A msik gyengesge pedig az volt, hogy
nem voltak elegen a CIA-nl, - belertve a luandai kirendeltsg
vezett akik igazn hittek volna a tervben. Egy ilyen puccs
sorn a portugl csapatok fegyveres sszetkzsbe kerltek

77
volna az MPLA-hadsereggel, fehrek harcoltak volna feketk
ellen, lngra lobbant volna a faji erszak. Az IASALACIOUS
hamvban halt meg.
Az angolai polgrhborban a propagandamunka pp olyan
fontos volt, mint a harc. Erre a feladatra a GS-15 rang Bbba
Sanderst szemeltk ki. Alacsony, gyerekarc, energikus tiszt
volt, aki letcljnak tekintette, hogy fkezhetetlen fantzijt
arra hasznlja, hogy kellemetlensgeket okozzon a szovjeteknek
Afrika-szerte. Br Bbba a tervezs 4s cselvets kiapadhatatlan
forrsa volt, sajnos nem rendelkezett tvedhetetlen tlkpes
sggel. Rszvtele a klntmnyben nem lesz egyrtelm lds,
gondoltam magamban, emlkezve arra az esetre, amikor 1970.
vi szolglatom idejn ms CIA-propagandistk postapropagan-
da-kampnyt indtottak Burundiban.
Mint kirendeltsgvezetnek, nekem kellett jvhagynom a
mveletet. Megadtam az engedlyt, amikor a kzpont azt java
solta, hogy indtsunk postai propagandt, ami kellemetlen hely
zetbe hozza a szovjeteket. Feltteleztem, hogy gyes anyag
lesz, s a javasolt formt postzs eltt megmutatjk. De sem
n, sem ms mveleti tiszt nem ltta, csak akkor, amikor a f
vros, Bujumbura lakinak postaldiban megjelentek a plak
tok. Kb. 30X40 cm-es fekete s piros sznnel nyomott plak
tok voltak, egy hatalmas katonai csizma sarkt brzoltk, amint
tbb szz apr alakot tapos el. A plakt tetejn vastagbets
francia szveg llt: A bas Micombero dictateur! - Le Micom-
berval, a dikttorral1 Alul a vilgifjsgi kongresszus emblm
ja volt lthat, amirl kztudott, hogy a szovjetek tmogatjk.
Ez a postai propaganda olyan sikeresnek bizonyult, hogy a szov
jet nagykvetet nem sokkal utna felkrtk, ne trjen vissza a
Szovjetuniban tlttt szabadsgrl.
Sajnos egy nagy hiba volt az akciban. A propagandistk he
lyesen rzkeltk, hogy Micombero rendkvl npszertlen, ki
sebbsgi kormny ln ll. De amit nem tudtak, vagy sznd
kosan nem vettek figyelembe, az volt, hogy Micombero s a t
megek kztti szakads pusztn trzsi eredet volt. Micombero

78
s kormnynak tagjai az elit watutsi trzshz tartoztak, akik
fltek az elnyomott hutu tmegektl, egy esetleges hutu felke
lstl. A watutsik a plaktot csak gy rtelmezhettk, hogy cl
ja hutu aktivistk bujtogatsa, akikrl kztudott volt, hogy t
mogatst keresnek forradalmukhoz. A watutsiknak szoksv
vlt, hogy megelz intzkedsknt idnknt leldstek j n
hny hutut. 1972-ben, ksbb olyan npirts folyt, ami a mo
dern idk egyik legbrutlisabb mszrlsa volt. A watutsik sok
ezer hutut gyilkoltak meg, amit az Egyeslt llamok s a vilg
tbbi orszga ttlenl nzett vgig. Csak tallgatni lehet, mennyi
re jtszott ebben szerepet a CIA meggondolatlan postakampnya.
Most, hrom vvel a tmegmszrls utn, Bubbt a fedett
akcik osztlyn talltam. Figyelmesen dolgozott olyan propa
gandaanyagokon, amelyeknek az volt a cljuk, hogy nyilvnos
sgra hozzk; a Szovjetuni tmogatja az MPLA-t Ango
lban. A szovjetek ragyog clpontnak tnteik neki azzal, hogy
fegyvereket szlltottak a polgrhborhoz. ppen Rmn, s
Kinshasn keresztl Lusakba kszlt, ahol beindtja a propa
gandagpezetet.
Kulcsszerepe lesz a negyedik angolai ernek - kzlte ve
lem a fedett akcik osztlyn lev irodjban, a D pletszr
nyon. Meg kell szerveznnk a negyedik felszabadt frontot,
amely meghirdeti az sszes erk koalcijt, s leleplezi a szov
jet fegyverszlltsokat.
Honnan szerezzk az embereket ehhez a fronthoz?
A szmzetsben l angolaiak kzl, az itt rekedt dikok
bl. Sok ilyen van az Egyeslt llamokban. Elnevezzk ket
Angolai Npi Frontnak.
Bbba, ha olyanokat akarsz felhasznlni, akik itt tanulnak
Amerikban, mindenki tudja majd, hogy ez a mi frontunk. Sen
ki sem hallgat majd rjuk, csak azok, akik barti viszonyban
vannak velnk.
Tallunk majd nhnyat Eurpban is. Nem tudjk majd,
hogy az Egyeslt llamok benne van. Azt hiszik, hogy gazdag
portugl menekltek pnzelik ket. s tallunk olyan angolaia-

79
kt, akik igazn hisznek a bks megoldsban; mkdhetnek
Spanyolorszgbl vagy Brazlibl. Meg tudnd szerezni olyan
portuglok nevt, akik segtsgnkre lehetnek?
Meggrtem, hogy megkrdezem a lisszaboni kirendeltsget
s a Portugl Klntmnyt.
Semmi gond - mondta - ignyibe vehetjk Rodriguezt
vagy Jimmy Manust. Egsz nap McLeanben lnek, semmi dol
guk. Aztn ott van Bryan Cassidy New Yorkban. Remekelt, ami
kor az iraki kurdokkal voltunk elfoglalva. s vissza kell hoz
nunk Ray Chilest Rmbl. . . legalbb egy pr hnapra. Nagy
szer az ilyen munkban. Rodriguez, Manus s Cassidy rk
voltak, akik azzal egsztettk ki a jvedelmket, hogy fllls
ban elszerzdtek a CIA-hoz. Ray Chiles GS-14 rang tisztknt,
a fedett akcik tervezsben szerzett tapasztalatot.
s mindnyjukat a negyedik front cljaira akarod felhasz
nlni?
Nem, nem. R kell brnunk az FNLA-t, nyilatkozzon a saj
tnak Kinsharsban, s az UNITA-t, hogy mkdjn egytt a
lusakai jsggal. Mindkt helyen vannak olyan jsgrk, akik
a zsebnkben vannak. Nem valszn, hogy Mobutunak vagy
Kaundnak kifogsa lesz az ellen, ha cikkeket helyeznk el lap
jainkban. gynkeink segtsgvel aztn ezeket a cikkeket tveszi
a nemzetkzi sajt. Ehhez szksgnk lesz tisztjeinkre Kinshas-
ban, Lusakban, Londonban, Portugliban, New Yorkban .. .
Mosolyogva htradlt szkben. Mr ltom, ez is olyan
PSYCH-mvelet lesz, amit lvezni fogok. Elnevezzk IAPH-
NIX-nek. Tudod, a fnix az a madr, amelyik elgeti magt, de
jra meg jra feltmad hamvaibl, - mint az FNLA,
amely megjul veresgei utn .. . IAPHNIX, szerintem na
gyon jl hangzik!
Hitetlenkedve meredtem r. Phnix volt a fedneve a CIA
vietnami terrorista programjnak. Mg a Hivatal is beismerte,
hogy tbb mint hszezer embert ltek meg a Phnix-program-
ban. A vietnami kormny ennek a dupljt mondta. A progra
mot ma,ga Colby tervezte s vezette. Akkor mg nem volt az

80
igazgat. 1975 tavaszn szmot 'kellett adnia rla a kongresszus
nak, s az egsz gyet rszletesen trgyalta a sajt is.
Bbba szemmel lthatlag nem hallott a Phnix-programrl.
Egy pillanatra zavarba jtt, de azutn felderlt az arca: J, ak
kor nevezzk el IACADENCE-nek. Otthagytam.
Szombaton, augusztus 2-n dlutn Carl Bantam bejtt hoz
zm, hogy elmondja, talltak mg valakit a klntmnybe. Lt
szott rajta, hogy rl a dolognak. Paul Fosterrl van sz - k
zlte. Foster valban remek. GS-13 rang s 34 ves. Egytt
dolgoztam vele a Laoszi Klntmnyben, s t vig kint volt
Laoszban. Remekl rti a dolgt. Eredetileg t akartuk megsze
rezni az angolai klntmny vezetjnek, de a Kelet-zsiai
Osztly nem akarta elengedni. Nelson akkor visszakozott is, de
most meggondolta magt, s megkapjuk Fostert!
Ilyesmi rendszeres a CIA bels politikjban. Nelson nyil
vn azrt vltoztatta meg az llspontjt, hogy megmutassa,
rja a Kelet-zsiai Osztly vezetjnek a minstst, s nem for
dtva.
Carl egy pillanatra az arcomat frkszte. Foster s te a k
lntmny trsvezeti lesztek. Cserlgetnk benneteket. Vltani
fogjtok egymst a helysznen. Vagy, mivel te jl ismered Kin-
shast, Foster meg ns, lehet, hogy tged kldnk ki Kinshasba,
s itthon vezeti a klntr lnyt. Szerintem ez gy nagyon j
lesz. Elnzst.. . Telefonon kerestk, s amg beszlt, n
megprbltam megemszteni a hallottakat.
Bevlt gyakorlat a CIA-nl, hogy a magasabb rang tisztek
magukkal viszik a sajt embereiket, amikor egyik osztlyrl a
msikra helyezik ket t, s persze j helyre osztjk be ket.
Ez viszont elkerlhetetlenl azzal jr, hogy az osztly sajt
tisztjeit mellzik. pp elgszer tapasztaltam ilyesmit, de ez volt
az els eset, hogy engem rintett. Nyomban el is hatroztam,
hogy semmi krlmnyek kztt nem dolgozom Foster alatt;
ha azt akarjk, hogy legyen a klntmnyvezet, n ms
feladatot krek. gyis vannak fenntartsaim az angolai prog
rammal kapcsolatban, gondoltam, s megknnytik a dolgom,
ha k knyszertenek arra, hogy lemondjak. Kt vezet? Ez nem

81
hatkony, nem praktikus, tudtommal erre mg nem volt plda.
Nztem Crit, amint telefonlt, s vrtam, hogy elmondhassam
neki a vlemnyemet. De amikor letette a kagylt, kirohant az
irodbl a folyosra, valami olyasmit mormogott, hogy trtnt
valami.
Vasrnap dlutn 2-ig olvastam a berkezett tviratokat s
iratokat, aztn kocogni indultam a Great Falls Parkba, egy ma
gban ll sziklakpzdmnyhez, amely egy szakadk fl ny
lik be a Potomac folytl nhny szz mterre. Gondolkozni
akartam a programrl, s arrl is, ne ksznjek-e le. A feladat
kezdett formt lteni, de a fenntartsaim megmaradtak. A Hiva
tal, ahogy n lttam, meggondolatlan, nem gyzelemre trekv
beavatkozsba kezdett a harmadik vilg egy ingovnyos terle
tn. Az angolai program kudarcra van tlve, veszlyeket rejt az
Egyeslt llamoknak, a CIA-nak, s John Stockwellnek, a k
lntmny vezetjnek.
Eszembe jutott egyik bartom esete, aki a kubai szekciban
dolgozott, amikor a kubai rendrsg felgngyltett egy havannai
technikai mveletet. Szemlyi dosszijba bekerlt egy levl, a
Miami kirendeltsgvezet jvoltbl, ami lehetetlenn tette, hogy
bartomat hossz veken t ellptessk. Mivel egy ilyen levl
egsz plyafutsa sorn fekete pontknt ksrte volna vgig, in
kbb a korai nyugdjaztatst vlasztotta, s otthagyta a CIA-t.
Ugyanakkor, nem tagadom, engem is utolrt a hivatalnokok
funkci utni vgyakozsa. Az llami szolglatban eltlttt ti
zent v pontosan olyan feladatra tett alkalmass, mint egy
klntmny vezetse. Azzal rveltem magamban, hogy ez a fel
adat rendkvli szemlyes tapasztalatokat is nyjt. Mint a leg
tbben, n is csak msok beszmolibl tudtam, mi trtnt Viet
namban, s a Diszn-blben. Nhny szk terlettl eltekint
ve, rteslseim azoktl szrmaztak, akik a jelentseket rtk, s
mint a CIA-beosztott, jl tudtam, hogyan torzulnak el a hrek.
Nem tudtam, hogyan intzik az gyeket a politikai szinten
Washingtonban. Kint voltam ugyan Vietnambam, de nem vontak
be a kzpont tevkenysgbe. Amikor Nkrumah-t megbuktattk

82
Ghnban, akkor is egy orszggal odbb voltam, az Elefnt
csontparton. A trtnetet a bennfentes szemvel egy egoista
bartom elbeszlsbl tudtam meg, aki akkor accrai kirendelt
sgvezet volt. Most mskpp lesz. Az angolai programban kez
dettl fogva rszt veszek. Lehetsgem lesz arra, hogy hozz
frjek a legbels titkokhoz, a hborrl szl legpontosabb h
rekhez. A Kzp-Afrikban szerzett szemlyes tapasztalataim
alapjn - amelyek harmincves mltra tekintenek vissza - m
domban lesz rtkelni, mi trtnik.
Ha aztn vge lesz, folytathatom a plymat, vagy lemond
hatok, abban a tudatban, hogy valban megismertem a titkos-
szolglatot, de nem akkor hagyom ott, amikor olyan posztra
neveznek ki, amikor igazn megrthetem a dolgokat.
Holnap a helyre teszem Fostert s tovbb szervezem a k
lntmnyt. Visszafordultam az svnyen, s a szrkletben vg
tban futottam fel a dombokra.
Htfn fl nyolckor kivettem az Iktatban az Afrika Szarva
s Kzp-Afrika rekeszbl a berkezett IAFEATURE-tvira-
tokat. Egy ra alatt elolvastam s fontossg szerint csoporto
stottam ket. Mg egyszer elolvastam azokat, amelyekre ha
mar kellett vlaszolni, vagy amelyek az osztlyrtekezleten meg
vitatsra kerlnek, feljegyeztem a f fedneveket, neveket, sz
mokat s egyb adatokat.
Fl kilenckor abbahagytam az olvasst, mert mg ott akartam
rni Pottsot az irodjban. Fontos volt, hogy a Paul Foster-fle
problmt mg csrjban elfojtsam, mieltt Bantam addig
gyeskedik, mg ki nem kldenek Kinshasba, s akkor elvesz
tem a szort melletti helyemet ebben a kis hborban. Ellent
madsom kulcsa Potts hisga lesz. Ha gy rzi, hogy az ha
tskrbe avatkoznak, meg fogja rendszablyozni Crit. Elny
volt az n javamra, hogy Carl szokatlan megoldst javasolt pro-
tezsltja, Foster rdekben, viszont Potts hajlott arra, hogy a
szemlyi krdseket a megszokott mdon oldja meg.
Irodjnak ajtajhoz tmaszkodva megkrdeztem Pottsot, mi
Foster helye a klntmnyben. gy tnt, Carl mg nem jrt
nla, s Potts 'gyorsan biztostott, hogy Foster helyettes vezetje

83
a klntmnynek. Amikor tvoztam, ltszott rajta, hogy valamin
elgondolkozott. Tudtam, vigyznom kell, nehogy akr egy fl
lpst is elvtsek a klntmny vezetsben. Afrikai tapasztala
taim jelents elnynek szmtanak, ha problmk addnnak
Kinshasban.
Ezutn Carl Bantam irodja fel indultam. Mr ppen el akar
ta ismtelni, hogyan gondolja a mi trsvezeti szerepnket, ami
kor gyorsan kzbevgtam. Emlkeztettem arra, hogy komoly
afrikai tapasztalatokkal rendelkezem, magasabb a rangom, mint
Fosternek. Ha s Potts gy gondoljk, hogy n irnytsam a
programot, rdekel a dolog. Ha nem, ms feladatot fogok krni.
Bantam gondolataiba mlyedt. Eddigi plyja sorn ltalban
az kezben volt az irnyts. Mostanban nem tlttt be he
lyettesi posztot, s most fogta fl elszr, milyen korltokkal jr
ez. Nem szvesen br, de engedett. n leszek a vezet, Foster
a helyettes. Bantam mr mosolygott, s egytt indultunk a trzs-
rtekezletre. Tudtam mg prblkozni fog, s az ambicizus
Foster, aki a firoda tmogatst lvezi, llandan azon lesz,
hogy flm kerekedjk. De majd megbirkzom vele. Carllal
egytt mentem be az lsterembe, kzben teniszrl csevegtnk.
rtekezlet utn benyitottam George Costello irodjba, hogy
mg egy hzssal elintzzem Fostert. George mg nem lt neki
a munknak.
George, gy hallom, egy gyeletes zsenit hoztok t a kelet
zsiai osztlyrl. vezeti majd helyettnk a klntmnyt.
George reg rka volt az Afrikai Osztlyon, valsznleg nem
veszi j nven Foster betolakodst.
Nos, Potts s Carl egy kicsit bajban vannak .. . gy ltszik,
eredetileg neki grtk a feladatot, de aztn valami kzbejtt.
Semmi problma - mondtam. - gyis van itt sok minden,
ami nincs nyemre. Nem tudom, mennyi tapasztalata van Potts-
nak, Carlnak meg a kinshasai embernknek Afrikban. Vagy
Fosternak. Vele j csapatt vlik az egsz. De tlem nyugodtan
vezetheti a klntmnyt, n szpen visszamegyek Texasba, s
mg egy darabig peczom

84
George Costello velem szemben llt, torony termetvel flm
magasodott. Vastag ujjval a mellembe bktt.
Nem msz te sehova. Te vagy a klntmny vezetje. Na
gyobb szksgk van rd, mint hiszik. Pottsnak semmifle afri
kai tapasztalata nincs, Carl mg a lbt se tette be arra a konti
nensre, s St. Martin csak nemrg kerlt ki Kinshasba. s
Foster mg a trkpen se talln meg. Most pedig kopj le s
lss munkhoz.
Szvetsgeseink
akiket alig ismernk

A kvetkez ht folyamn, augusztus 39-ig az IAFEATURE


kifejlett titkos akciprogramm ntte ki magt. Tjkoztattuk
a f szvetsgeseket, Mobutut, Zaire elnkt, Kaundt, Zambia
elnkt, Robertt, az FNLA vezetjt, s Savimbit, az UNITA
vezetjt, biztostottuk egyttmkdsket. Flkatonai s szer
vez szakrtk repltek Kinshasba. A klntmny formt l
ttt.
tnak indult a harmadik C-141-es replgp. Hossz mun
kalseken a CIA flkatonai s hadtptisztjei gondos munkval
lltottk ssze a hajval szlltand fegyverrakomnyokat, ame
lyekben szerepelt 12 darab M-113 lnctalpas ktlt jrm,
hatvan teheraut, hsz ptkocsi, tezer M-16-os puska, negy
venezer klnfle kaliber puska, tbb milli lszer, raktk, ak
navetk, htrasikls nlkli lvegek stb. Az American Champion
nev haj szlltotta ket, hasznlatrt a haditengerszet
500 000 dollros szmlt nyjtott be a CIA-nak.
Stratgiai s harcszati rdihlzatot ltestettnk az FNLA
rszre Angola belsejben. Mobutu szrazfldi s lgi ereje kt
gyalogsgi zszlalj rszre elegend fegyvert s kilenc Panhard
pnclozott harckocsit szlltott az FNLA ambrizi bzisra, het
ven mrfldnyire Luandtl szakra.
Dick Clark szentort, a szentus Klgyi Bizottsgnak eln
kt s egyik f munkatrst, Dick Moose-t, Colby tjkoztatta
egy nappal azeltt, hogy tnymegllapt tra indultak K,zp-
Afrikba. A CIA folyamatosan tjkoztatta a kongresszusi bi
zottsgokat az angolai programrl. Augusztus 8-n jabb 40-es
bizottsgi jilst tartottak.
Az angolai helyzet gyorsan romlott. A tizent tartomnybl
tizenkettt az MPLA ellenrztt, s lendlete fokozdott. A lu
andai rdilloms MPLA-propagandt harsogott. Az FNLA

86
ksrletet tett arra, hogy tmadst indtson. Roberto s Mobutu
elnk lland krsekkel jelentkeztek a kinshasai kirendeltsg
nl. A kinshasai, lusakai s luandai kirendeltsgek ignyekkel
s jelentsekkel bombztk a kzpontot.
Minden CIA-tevkenysg, mg a legszokvnyosabb is, tvirat
knt vagy emlkeztetknt paprra van fektetve. Az angolai prog
ram paprradata flelmetes volt. Egyiknk sem ltott mg ennyi
elsrend fontossg, az igazgatnak, a klgyminisztriumnak,
a hadgyminisztriumnak s a 40-es Bizottsgnak szl tviratot,
memorandumot. rkezett egy tvirat Angolbl, srgs vlaszt
krve, de nyomban mris ott volt e'gy msik, amivel mg elbb
kellett foglalkozni, majd egy harmadik. A tviratrendszer sokkal
gyorsabban mkdtt, mint mi, s ez sokszor el is kesertett.
Azonban jra meg kellett llaptanom, hogy nagyszer a CIA
egsz vilgot tszv tvkzlsi rendszere, amely egsz vrkerin
gst biztostja.
A tvirati zenetek a vilg minden rszn megtallhat rdi-
rel-llomsokon keresztl rkeznek a CIA kzponti pletbe.
A tviratokat olyan kddal rejtjelzik, amelyrl a CIA remli,
hogy a szovjetek nem tudjk megfejteni. A klfldi rdillom
sokon lev gpek a szveget automatikusan kdoljk, amit a
kzpont els emeletn lev szmtgpek dekdolnak. A rejt-
jelz gpeket a kezelk billentykkel bettt jelek segtsgvel
irnytjk. A berkez tviratokat automatikusan lemsoljk,
nmelyiket tbb szz pldnyban, msokat csak egy vagy kt
pldnyban, besorolsuk szerint. A kzponton bell a tviratok
cspositn jutnak el az osztlyok iktatiba, ott gyorsan megn
zik a jelzst, amibl kiderl, hogy melyik alosztlyhoz kell kl
deni intzkedsre. Ezutn a tviratokat vertiklis iratgyjtbe
teszik, majd az alosztlyok titkrni rtk jnnek. Az aloszt
lyokon sztosztjk ket az illetkes referensek kztt, s ha a
tvirat olyan, hogy az alosztlyon bell tbbeket is rdekel, egy
pldnyt kifggesztenek az olvastblra.
Ez a rendszer llegzetelllt gyorsasggal mkdik. A VIL
IYAM (FLASH) vagy kritikus (CRITIC) jelzs tviratok a
megfelel szmtgpeken s vonalakon elsbbsget lveznek

87
minden ms jelzs tvirattal szemben. Egy kirendeltsgvezet
a vilg brmelyik sarkbl ht perc alatt jelenthet vlsgot vagy
katasztrft az osztlyvezetnek - nem tart tovbb, mint a sz
veg megfogalmazsa. Az azonnali (IMMEDIATE) jelzs
tviratokat ltalban egy vagy kt ra alatt kzbestik, az el
sbbsgi (PRIORITY) jelzseket hat ra alatt, s a rutin
(ROUTINE) jelzseket tizenketttl huszonngy rig terjed
id alatt, attl fggen mekkora az egyb tviratforgalom.
A tvirat-tovbbtsi rendszer technikai csodi mellett nem
szabad megfeledkezni arrl, hogy a technikai eszkzket embe
rek kezelik, akik hibzhatnak. A CIA-tisztek tudjk, milyen
biztonsgi balesetek fordulhatnak el az ember irnytotta te
vkenysgekben a folyamat mindkt vgn, a titkos anyagok se
lejtezsekor, az irodk s pnclszekrnyek rzsben, s abban
is, mennyire gondosak s diszkrtek azok a szemlyek, akik tud
nak a tviratokrl s azokrl a mveletekrl, amelyekrl szl
nak.
Az olvastbla pldul knnyen vlhat a tvirati rendszer biz
tonsgnak gyenge pontjv, ha az alosztly felels titkrnje
gondatlan. Amikor kezd tisztknt beosztottak az egyik alosz
tlyra, azonnali jelzs tviratok s zenetek naponta rkez
tek egy afrikai llomsrl, ahol megprbltak beszervezni egy
szovjet llampolgrt. A kirendeltsgvezet rvette egy amerikai
zletember fiatal felesgt, hogy kezdjen flrtlni egy szovjet
diplomatval, akivel koktlokon s ms trsasgi rendezvnyeken
tallkozott. A kirendeltsgvezet, aki nmi ri vnval s drma
irnti rzkkel rendelkezett, teljes rszletessggel rta me'g a je
lentsekben, hogy reagl a szovjet diplomata, hogyan vlik a fia
talasszony viselkedse egyre ktrtelmbb, ahogy gyakrabban
tallkoztak, s hogyan viselkedett az egyre dhsebb frj. Hete
ken t szenzcis olvasmny volt ez, az alosztlyvezet titkr
nje ezt trgyalta a pikns trtnetekre fogkonyak vidm se
regvel, akik a kzpont minden rszbl odatdultak, hogy ol
vassk a legfrissebb epizdokat. A GS-15 rangban lev jovilis
alosztlyvezet, aki mg sosem szolglt tengerentli mvelet
ben, lvezte, hogy alosztlya az rdeklds kzppontjba ke

88
rlt. Az ajtban llt, s olyan szvlyesen fogadta a ltogatkat,
mintha fogadst adna.
Ahogy az esemnyek tovbb peregtek, nyilvnvalv vlt,
hogy a szovjet diplomata nem szervezhet be. A CIA ottani
tisztjei tehetetlensgkben elhatroztk, hogy elraboljk. Egy kis
kunyhban tartottk fogva a fvrostl nhny mrfldre azzal
a szndkkal, hogy valahogy kijuttatjk az orszgbl. De a fr
finak sikerlt megszknie amerikai rzjtl, egy arra jr afri
kaitl elvette a kerkprjt s azon meneklt a fvros fel.
Az amerikainak ppen akkor nem volt ott az autja, de szer
zett egy msik kerkprt, s ldzbe vette. A szovjet diplomata
azonban megnyerte a versenyt s srtetlenl visszart a szov
jet nagykvetsgre. Biztonsgi okokbl nemsokra hazautazott
Moszkvba. Nhny hnap mlva jmegtudtuk, hogy az amerikai
pr hzassga megromlott. De addigra a referatrn kvl mr
senki sem olvasta a kzpontban az errl szl hreket, mr sen
kit sem rdekeltek. Senki sem bnta, ami trtnt.
Az vek sorn a CIA egy specilis kbel-nyelvet fejlesztett
ki, eredetileg a hrfogalom gyorstsa cljbl. Korbban
ugyanis a helysznen szolglatot teljest tvrsznak kln-k-
ln kellett minden egyes tviratot egy rejtjelz knyv segtsg
vel megoldania. A modern gpek komputer gyorsasggal m
kdnek, mr nem okoz idvesztesget a hosszabb szveg, de
azrt a kbel-nyelvet a titkosszolglatok joncainak meg kell
tanulniuk, a fednevek s a tvirati jelzsek furcsa szkincs
vel egytt.
Minden tvirat tolvass s szerkeszts cljbl tbb kzen
megy t, alulrl felfel, vgl az osztlyvezethz kerl, aki en
gedlyezi a tovbbtst. A CIA-nl nem szerepel a tvirat szer
zjnek neve, minden tvirat az igazgattl alrssal megy
ki.
Egy klnsen fontos mveleti tviratunk az volt, amit
azonnali jelzssel a luandai CIA-kirendeltsg vezetjnek kld
tnk augusztus 7-n. A tvirat arra utastotta, hogy tjkoztassa
a fkonzult, GPSWISH-t, az IAFEATURE-programrl. Ezzel
egyidejleg zenetet kldtt a klgyminisztrium a specilis

89
ROGER-csatornn keresztl, amelyen kizrlag a CIA-val kap
csolatos titkos zeneteket tovbbtjk. Ebben tudattk
GPSWISH-sel, hogy fontos tjkoztatst fog kapni a CIA-ki-
rendeltsg vezetjtl. Ebbl SWISH azt is megtudja, hogy a
klgyminisztrium jvhagyta az angolai programot, viszont a
klgyminisztrium washingtoni s luandai hrkzli nem sze
reznek tudomst a rszletekrl.
Potts s Bantam tbbszr is tfogalmazta a tviratot, mg
megfelelnek nem talltk. A tjkoztatsbl GPSWISH rte
slni fog, hogy Angolban flkatonai program indult meg a 40-es
Bizottsg s az Egyeslt llamok kormnya legfels szintj
nek jvhagysval, s hogy a program rendkvl knyes. Wa
shingtonon kvl a kormnytisztviselk kzl kizrlag az (ideig
lenesen) Kinsihasban tartzkod Sheldon Vance nagykvetet, s
Wilkowski lusakai nagykvetet tjkoztatjk mg. A program
ban rszt vesz tovbb Zaire s Zambia elnke, Mobutu s Ka-
unda. A tvirat idig igazat rt, ezutn azonban mr nem telje
sen szintn ismertette a programot, hogy enyhtse a dolgot
GPSWISH szemben.
Azt is kzltk a programbl, hogy tmogatja Robertt s
Savimbit, de csak azrt, hogy elsegtsk az angolai krds bks
megoldst. Pnzzel segtik Robertt, Savimbit s Mobutut, de
hadianyagot a CIA kzvetlenl nem kld az angolai csoportok
nak. A mvelet ptolja azokat a fegyvereket, amelyeket Mobu
tu hadserege ad el Rbertnak, s Mobutuval megllapodtak
abban, hogy a CIA-tl nem megy fegyver kzvetlenl Angolba.
Mindez jl illusztrlja a CIA kszsgessgt, hogy becsapjon
egy fontos klgyminisztriumi tisztviselt olyan hbor sjtotta
helyen, ahol radsul ellensgeink, ez esetben az MPLA, van
flnyben. Felesleges hangslyozni, hogy a fegyverek nem a b
ks megoldst segtik el, hanem csak jobban sztjk a vres
konfliktust. s nem fegyverek ptlsrl volt sz. Az els, j
liusban elindtott replgp-szlltmnyoktl kezdve a hbor
alatt mindvgig CIA-tisztek felgyelete mellett folyt a fegyverek
szlltsa kzvetlenl Angola rszre.
A msodik ht vgn, tz nappal azutn, hogy visszarkeztem

90
Texasbl, a klntmnyt elhelyeztk egy trezorozott kicsi
irodban, amit reteszzrakkal s elektronikus szenzorok kombi
ncijval tettek biztonsgoss. A biztonsgi rendszert jszak
ra bekapcsoltk. Illetktelenek behatolsa, vagy akr csak a
legcseklyebb mozgs, mint egy darab papr leesse, mkdsbe
hozza a biztonsgi irodban elhelyezett riasztberendezst. A k
vetkezk voltak a beosztottjaim a klntmnyben: ht tiszt,
kt asszisztens s kt titkrn. A tisztek kztt volt Carl Bantam
hrom prtfogoltja, az egyik nyelvtudsa koreai, a msik japn
volt s egyikknek sem voltak ismeretei Afrikrl. Kivltsgos
helyzett az egyik azzal is demonstrlta, hogy hivatalos rk
szerint dolgozott, tzre jrt be s t krl hazament - jelezve,
hogy prtfogst lvez. A msik rkig kpes volt azzal foglal
kozni, hogy megtmte pipjt, a dohnyt lenyomkodta, majd
rgyjtott. Szvesen trsalgit brkivel, aki arra jrt. A harmadik
Laurhoz s a tbbiekhez csatlakozva belevetette magt a k
lntmny munkjba, korn jrtak s ksig maradtak s ered
mnyes munkt vgeztek. Nekik ksznhet, hogy a klntmny
mkdkpes volt s idvel valban hatkony munkt vgzett.
Ahogy jobban kiismertem mr ma'gam az angolai gyekben,
rjttem egy komoly problmra. A program kilt gyengesge
volt, hogy alig rendelkeztnk informcival szvetsgeseinkrl
s Angola belsejrl. Komoly titkos akcit szerveztnk kt an
golai felszabadt mozgalom tmogatsra, amelyekrl csak ke
vs megbzhat rteslsnk volt. Amit az FNLA-rl tudtunk,
annak na'gy rsze Roberttl szrmazott, nagylelksgnk f
lvezjtl, aki termszetszerleg eltlozta s torztotta a tnye
ket, hogy megtartsa tmogatsunkat. Mg kevesebbet tudtunk
Savimbirl s az UNITA-rl. Ezt a hinyossgot gy akartam
ptolni, hogy kikldk valakit a gerillk bzistboraiba, Ango
la belsejbe. Els szm jelltem a feladatra n magam voltam.
Augusztus 8-n, pnteken, a 40-es Bizottsg lst tartott, ahol
a f tma Angola volt. Az elz napot lzas munkban tltt
tk. Rszletes tblzatokat s kimutatsokat ksztettnk Colby
rszre, akinek az lesz a feladata, hogy ismertesse a program ed
digi elrehaladst. rkon t dolgoztunk Potts irodjban, ahol

91
egyszerstett, de hangslyos ismertett lltottunk ssze, s gon
dosan fogalmazott mondatokban igyekeztnk minl pozitvab
ban tlalni a tmt. Minden kimutats formjt elszr maga
Potts vzolta fel kzzel egy lapra, az resen hagyott helyekre mi
rtuk be a megfelel adatokat. A grafikonokat elszr egy
20X30 cm-es lapra gpeltk le, aztn tvittk a grafikusokhoz,
ahol tkletestettk az elrendezsit, s vagy kzzel vagy fot
nagytssal 75X100 cm-es veket ksztettek, amelyeket aztn
plaktlapra ragasztottak. Keserves, idegl munka volt. Vala
hnyszor egy grafikon mr majdnem vgs formban kszen
volt Potts trta, vagy az elrendezst vltoztatta meg, s kezdhet
tk ellrl.
gy telt az egsz nap, este tzig. Potts tszr-hatszor is m
dostotta sajt elkpzelseit. Amikor vgre gy ltszott, hogy el
gedett n is gy reztem, hogy sikerlt jl bemutatnunk az eddig
vgzetteket. Az egyik grafikon eltr sznekkel brzolta a hrom
mozgalom csapatainak becslt erejt: MPLA: 20 000 f; FNLA:
15 000 f, ebbl 2500 tmadja Caxitt; UNITA: 4000 f, az
FNLA-val tart fehr angolai: 20 f. Roberto tbbszr is ll
totta, hogy 30 000 fnyi ervel rendelkezik, de mi ezt a szmot
nknyesen felre cskkentettk, mert egyiknk sem hitt neki.
Mindenesetre Roberto veresgei miatt jobban is hangzott a
kisebb szm. Colbynak majd el kell magyarznia, hogy nincsenek
pontos adataink az MPLA-csapatok erejrl. Az eredmnyek
tblt kt rszre osztottuk, katonai s politikai rszre. Olyan
mondatok szerepeltek benne, hogy Rvettk Mobutut, kld
jn 9 Panhardot s kt zszlalj szmra fegyvert az FNLA-
nak, s Hrom replrakomny fegyver leszlltva Kinshas
ba. Colby a nagyobb nyomatk kedvrt elmondja, hogy a
C-141-esek mennyi rakomnyt vittek. A politikai cmsz
alatt ilyen ttelek szerepeltek: Felhvtuk a vilg figyelmt a
szovjet fegyverszlltsokra, Bevontuk Mobutut s Kaundt.
Egy msik grafikon a 14 milli dollros kltsgvetst rszletezte.
Szerepeltettnk egy tetszets kis angolai trkpet is, ezen Colby
megmutatja a bizottsgi tagoknak, hol van Luanda, Caxito s
Ambriz. Mellkeltnk egy tjkoztatt a vonatkoz rszletekkel

92
Colby szmra. Biztos, hogy egy hasonlan 'gondolkod bizottsg
eltt Colby jl fog szerepelni; Potts ott lesz mellette, hogy se
gtse.
Az ls napjn Potts mr korn bent volt. A garfikonokat
a dohnyzasztalhoz s szkekhez tmasztva fellltottam, hogy
megnzhesse. Potts hosszasan vgignzte mindegyiket. Kzben
n is nagy tetszssel szemlltem ket. Potts viszont gy dnttt,
hogy megvltoztat egy sort az Eredmnyek cm tbln.
Radsul szrevett egy eltst. Ezt nem rhatjuk gy, jelen
tette ki. gy nem hangzik jl. Azt hittem, megmondtam ma
gnak .. .
De uram, most mr semmit se tehetnk. Az ls fl tzkor
kezddik, Colby kocsija kilenckor indul, s most negyed kilenc
van.
De gy nem lehet ezeket hasznlni! Vigye le ket a grafiku
sokhoz, javtsk ki valahogyan!
Most mr kptelenek vltoztatni rajta, uram. Nincs r id . ..
Nyolc rba telt, amg elkszltek vele.
Mindig tallnak valami megoldst. Menjen! Siessen!
Trtnelmi esemny, amikor a CIA igazgatja a 40-es Bizott
sgot tjkoztatja. Dntseik szletnek, hadseregek mozdulnak
meg, emberek pusztulnak el. Colby higgadt lesz, hatsosan be
szl, mint aki mindent tud Angolrl s Kzp-Afrikrl. Nem
mutathat be olyan grafikont, amelyben nyomdahiba van. Minden
tevkenysge kzl a hivatal olyankor a leglelkiismeretesebb
s preczebb, amikor memorandumokat, feljegyzseket, grafiko
nokat s tjkoztatkat kszt a Fehr Hz vagy a kongresszus
rszre. Egyetlen mvelet sem hozza annyira lzba a kzpontot
s nem kszteti olyan buzgalomra, mint az a bejelents, hogy
anyagot kell kszteni az igazgatnak vagy a 40-es Bizottsgnak.
A paprok, ahogy egyre feljebb ramlanak a parancslncolat fo
kain, az utols betig tkletesek, kifogstalanul gpeltek s a
washingtoni brokrcia legszebb angolsgval fogalmazottak.
A G pltszmy irnyban elrohantam az szakkeleti
bejrat mellett, s egyszerre les rendrspszt s kiltozst hal
lottam: Uram.. . uram . . . lljon meg .. LLJ!

93
Azonnal meglltam. Egy ni r rohant felm, keze pisztolyn
volt.
Hov megy? - kiltott rm.
Az igazgathoz kell vinnem ezeket, a lehet leggyorsabban.
Az igazgati irodhoz nem erre kell menni.
Tudom, de elszr le kell vinnem ezeket a grafikusokhoz.
Jjjn az asztalomhoz. Fel kell rnom a nevt, a jelvnye sz
mt s ki kell itt lptetnem. Nem szaladglhat ebben az plet
ben.
John Stockwell vagyok, szmom HW469. Hvja fel az Afri
kai Osztly vezetjt, ha akarja, de n mris megyek tovbb!
Megfordultam s nekiiramodtam, nem trdve azzal, hogy
utnam kilt. Furcsa rzs volt, hogy fegyveres r ell szaladok,
mg ha CIA-s is. Lehet, hogy segtsgrt megy s ldzbe vesz?
Pottsnak persze igaza volt. A grafikai osztly szmra nem
volt lehetetlen. Kilencre kijavtottk a 'grafikonokat, s n tad
tam ket az igazgati irodban a hetedik emeleten, pp amikor
Colby kilpett s csatlakozott a liftnl r vr Pottshoz. Colby
kt civil ruhs testre hirtelen felm fordult, amint odarohantam
s tadtam az egsz anyagot tartalmaz tskt Pottsnak. Az
egyik r beszllt a liftbe Colbyval s Pottsszal. Meglls nlkl
mentek az alagsorig, ott egy msik r vrt rjuk, aztn beszlltak
egy nem feltn, barna, ngyajts Plymouth autba, s a Fehr
Hzba hajtattak. Visszamentem az Afrikai Osztlyra, a reggeli
tviratokhoz.
Szinte abban a percben hvatott Bantan. Magn kvl volt,
dhngve rakosgatta a paprokat az asztaln. Becsuktam magam
mgtt az ajtt.
Lttad mr ezt?
Egy tvirat volt Kinshasbl, azt javasoltk benne, hogy ame
rikaiakbl ll tizent CIA megfigyelcsoportot helyezznk el
Angola belsejben a kulcsfontossg helyekre. Azzal indokol
tk, hogy ez az egyetlen mdja, hogy a program sikerhez szk
sges hrszerzst s irnytst megszerezzk. Ismertettk, milyen
replgpekre, rdiberendezsre, hadtpelltsra lesz szksg
a csoportok ott-tartzkodshoz.

94
Itt van! Ugyanaz, mint Vietnamban, Laoszban, Kambodzs
ban. Most tven amerikai, jv hnapban szz, s jv vben
tvenezer.
Tehetetlenl nztem r. Mit mondhattam erre?
Teljesen St. Martinra vall! - Carl majd sztrobbant. Csak
menni fejjel elre . .
St. Martin sokig a kelet-zsiai osztlyon volt, az afrikai
osztlyra Larry Devlin vitte t, korbban egytt dolgoztak a
laoszi programon. St. Martin mindig ilyen volt - folytatta Carl.
- Neki ksznhettem, hogy majdnem bezrtk a saigoni irod
mat 1962-ben. gy trtnt, hogy jvhagytuk nyolcezer dollr
kifizetst a Montagnard-programban, s St. Martinnak kellett
tadnia a pnzt. n odaadtam neki a kszpnzt, el is indult
kocsival, de valahol Dalat fel egy vietnami ezredesnek adta t
a pnzt egy msik mvelet cljaira. Az egszet! Aztn visszafor
dult, visszajtt Saigonba, a kasszhoz ment, kivette az sszes
USA-dollrunkat az utols fillrig, s odaadta a Montagnardk-
nak. Kt htre be is zrtk az irodmat, amg a knyvelk elv
geztk a vizsglatot.
s mi trtnt?
Bantam elmlzva nzett maga el. Meggyztt bennnket,
hogy a vietnami ezredes tevkenysge indokolt volt, s neki nem
volt ideje jvhagyst krni.
Bantam megvonta a vllt, kezdett elprologni a mrge. St.
Martin t zben dolgozott velem. J csapatot alkottunk. n vi
gyztam r, hogy ne a fellegekben jrjon, nhny j mveletet
hajtott vgre. Sok tekintetben St. Martin a legjobb operatv tisz
tnk. Laoszban, nem is egyszer, amikor lerohantak bennnket
s mindenki meg akart lpni, vezette vissza a csoportot, s
n, Colby meg Nelson . . . szinte egytt nttnk fel a Kelet-zsiai
Osztlyon . . .
Carl jra a tviratra nzett. A dologban az a ktsgbeejt,
hogy knnyen lehet, hogy Colby s Nelson jvhagyja ezt. Ma
gam rom meg St. Martinnak, hogy vonja vissza ... s gondom
lesz r, hogy ki is menjen a tviratom.
Tz perccel kt ra eltt Potts, Carl meg n vgigstltunk a

95
folyosn, beszlltunk a liftbe, felmentnk a hetedik emeletre,
hogy tjkoztassuk a Mveletek Igazgatsgt. tkzben Potts
elmondta, hogy a 40-es Bizottsg elrendelte egy hivatalok kztti
munkacsoport megalaktst amely figyelemmel ksri az angolai
programot. A klgyminisztrium, a Pentagon s a Fehr Hz
felels beoszts kpviseli sszelnek, amilyen gyakran szks
ges, hogy ellenrizzk, hogyan irnytja a CIA a programot. Ez
szemmel lthatlag nem tetszett Pottsnak.
Mg az a j, hogy a CIA elnkl majd - mondta. - Itt lesz
minden ls . . . nem kell beszaladglnunk Washingtonba. Ha si
kerl j unalmass tenni az lseket, taln nem jnnek el tl
gyakran.
Carl hallgatott. Korbbi megjegyzseibl tudtam, hogy a CIA
angolai beavatkozsa miatti ktelyei egyre nyomasztbban ne
hezednek r.
Nelson irodjban leltnk a hatalmas szoba egyik vgben,
narancsszn krpittal bevont fa karosszkekbe. Nelson otthagy
ta rasztalt, kznk lt, nyilvn a szorosabb kontaktus kedv
rt. Halkan beszlt, de mg egy kvlll is szrevette volna,
hogy Nelson a fontos szemly. Kzptermet volt. Olyan felp
ts, mint Colby, szemldke bozontos, stt szemvege mgl,
csillog, bartsgos szemmel nzett rm. Hetedik emeleti torony
irodjnak egyik fala a keleti oldalon vgig veg volt a parket
tl a mennyezetig, tl sok napfnyt engedett be ahhoz, hogy k
nyelmesen lehessen az iratokat olvasni. Az ablakon t ltni le
hetett a George Washington utat szeglyez tereblyes fkat.
Potts rvid tjkoztatt adott a programrl. Carl rosszked
ven hallgatta, n jegyzeteltem. Potts ttekintette, mit hagytak
jv, mennyi a kltsgvets (mg mindig 14 milli dollrnl
tartottunk), mennyi fegyvert szlltottunk, mekkork a csapat
erk. sszefoglalva a 40-es Bizottsg lst, amely jvhagyta a
fegyverszlltsokat Savimbinek, s elrendelte a hivatalok kztti
munkacsoport ltrehozst. A 40-es Bizottsg megvitatta azt is,
hogy szksg lenne klfldi tancsadk kikldsre, akik segte
nk szvetsgeseink afrikai csapatainak szervezst. Potts meg
emltette, hogy dntst hoztak arrl is, hogy kldeni kell a

96
CIA elrecsomagolt, klfldi fegyvereket tartalmaz szlltm
nyaibl.
Nelson figyelt, szemt a dohnyzasztalra szegezte. Amikor
Potts befejezte, Carl vette t a szt. Most j alkalom volna,
hogy eldntsk, mennyire akarunk menni a rszvtelnkben.
Kldnk valamennyi fegyvert... s hagyjuk a tbbit rjuk .. .
Nelson mg most sem szlalt meg. Potts vitra kszen nzett
Carlra. Figyeltem mindhrmukat.
Ekkor megszlalt Nelson. Uraim, rnk bztak egy feladatot.
Ne ljnk most itt keznket trdelve. Sznetet tartott, les
pillantst vetett rnk sr szemldke all.
Mi legyen a kvetkez lpsnk? - krdezte.
Potts hallgatott, gondolkozott. Carl ki akart maradni a dolog
bl.
Uram - szlaltam meg - meg kellene nznnk, mi van An
gola belsejben. Nem tudunk eleget szvetsgeseinkrl.
Mi a javaslata?
Kzvetlen jelentst kell kapnunk Ambrizbl, s Savimbi
bzisbl, Silva Portbl.
Potts szemrehnyan nzett rm. Carl arca mg jobban els
ttlt. Igyekeztem nem trdni velk, de pillantsuk azrt ide
gestett. Tudtam, Potts nem veszi j nven, ha egy beosztottja
veszi kezbe a kezdemnyezst. Carl egy hete hallotta tlem, mi
lyen fenntartsaim vannak a programrl, gy az igazgat eltt
mutatott lelkesedsem nclnak, szinte kpmutatnak tnhe
tett. De eltklt szndkom volt, hogy n leszek az, aki felmri a
helyzetet Angola belsejben, s itt volt az alkalom, hogy meg
gyzzem az igazgatt.
Olyan emberre van szksgnk, akinek kell katonai mltja
van - mondta Nelson.
Igen, uram. s egyttal olyanra, aki ismeri Afrikt s seg
teni tud a program irnytsban itthon.
gy tudom, maga Afriknak azon a rszn ntt f e l . . . Nem
a tengerszgyalogsgnl szolglt?
De igen, a gyalogsgnl voltam feldert. s voltam Vietnam
ban.

97
Elgondolkozva rm nzett, majd ismt le az asztalra. reztem,
hogy azrt mindnyjunkat ersen figyel.
Javasolom, hogy induljon azonnal Kinshasba, majd onnan
Ambrizba s Silva Portba. Amikor visszarkezik, kszljn fel
arra, hogy jelentst tegyen brkinek, aki rdekldik a program
irnt Washingtonban. Ez parancs volt.
Gondolatban mr a teendket soroltam magamnak: tlevl,
vzumok, oltsok, repljegy-rendels, kszpnzfelvtel. Tv
iratban tudatni Kinshasval s Luandval, hogy megyek. A zai
re-i kvetsg htfig zrva. Legkorbban kedden kaphatom meg
a vzumokat, s aznap tudok indulni a PanAm 151-gyel, a
Red-eye Special-lel a Kennedy-repltrrl.
Potts magval vitt az irodjba, hogy megbeszljk a rszle
teket. K,t hradst viszek magammal, s huszonngy rs r
di-sszekttetsem lesz Kinshasval. Potts azrt aggdott rtem,
vagy brkirt, aki az angolai hadszntrre megy, hogy ha elfognak
s vallatnak, esetleg elmondok titkokat. Ezrt volt fontos a kt
hrads s a huszonngy rs rdikapcsolat.
Htfn dltjban Bill Avery nzett be hozzm. Elz este
rkezett Washingtonba Kinshasbl, ahol a kirendeltsgnek se
gtett az els hajrakomny fegyver tvtelben. Halkan beszlt,
de volt a hangjban valami kemny szemlytelensg. n csak
hrbl ismertem addig. Tudtam, hogy a klnleges Mveletek
Csoportjnak tapasztalt flkatonai szakrtje.
pp most jelentettem Pottsnak s Carlnak - kezdte a mon-
dkjt - de gy gondoltam, j, ha neked is beszmolok.
t nappal azeltt fogadta t s St. Martint Mobutu, akivel is
mertettk a programot. Mobutu meg volt elgedve. gy tnt,
nagyjbl erre szmtott az Egyeslt llamoktl, de azrt mg
tovbbi dolgokat is krt.
Mobutu teljesen tnkreteszi Zaire-t - folytatta Avery -, egy
szeren fogalma sincs, hogy kell egy orszgot vezetni.
A programhoz mindenflre szksg volt. Egy sor alapvet
berendezsre: teherautkra, dzsipekre, gykra, aknavetkre,
pncltr fegyverekre, replgpekre. Ez mg nem valami nagy
hbor, de mindenki albecsli, amire vllalkozunk. Ambriz

98
Kinshastl htszz kilomter, mghozz rossz utakon. Ha lenne
is elg teheraut, nincs elg zemianyag. Eddig Mobutu lgiereje
intzte a szllts nagy rszt, de nem vrhat el tle, hogy sok
ig kockztassa C-130-asait Angolban. DC-4-esei nem alkal
masak a teljes mennyisg odaszlltsra. Mobutu azt kri, minl
elbb vigynk oda C-130-asokat.
Meg hajkat. Potts pp most adott engedlyt, hogy Avery a
tengeren szlltand fegyverekkel egytt kikldjn hny nagy
teljestmny Swift rhajt, ezek rszben rszolglatot lt
nnak el a Kong foly als szakaszn, rszben ^Imdnk a part
menti hajkat Luanda s Cabinda kztt. (A Swift a CIA
egyik kedvenc rhajja. Tizent mter hossz. Hasznltk a
Tanganyika-tavon az 1960-as vek kongi mveletei sorn, to
vbb Dlkelet-zsiban.)
n is utaztam a Kong als szakaszn tbbszr is, oda-vissza,
tengeri szllthajkon, amikor mg nem volt rendszeres keres
kedelmi lgi forgalom az Egyeslt llamok s Kzp-Afrika k
ztt. Egy alkalommal az amerikai haditengerszet egy hajjn
ktszz kilomtert tettem meg a folyn felfel Matadiig, ahol a
hajzutat vzessek szaktjk meg. Innen villanyvonaton kellett
tovbbutazni a hegyeken keresztl Kinshasba. A szrazfldi
szlltmnyok mind ugyanezen az tvonalon mennek ma is. A
torkolat kzelben a foly a zaire-i-angolai hatr mentn folyik,
a hajzt valjban az angolai terleten van, teht az angolaiak
ellenrzsk alatt tarthatjk ezt a fontos kapcsolatot is a klvi
lggal, akr csak a Benguela vastvonalat. A hajk s parti g
zsk lanyha forgalmat bonyoltanak az Atlanti-cen partjn;
gynkeink azt jelentettk, hogy az MPLA llandan szllt
fegyvert hajkon Brazzaville-Kongbl Luandba. (Az 1960-as
vek elejn, a fggetlensg elnyersekor. Francia-Kong is, s
Belga-Kong is a Kongi Kztrsasg nevet vette fel. 1971-ben
Mobutu a Kinshasa-Kong elnevezst Zaire-ra vltoztatta.)
s mg valami - mondta Avery, gondosan keresglve a
szavakat. A kinshasai kirendeltsgen vannak bizonyos probl
mk. St. Martin energikus, tletekkel teli, de nha tlsgosan
magval ragadja a lelkeseds. A kzpontnak kristlytisztn fogai-

99
mazott tviratokat kell K.inshasba kldenie, hogy ne legyen fl
rerts. Ha tudod, prbld meg St. Martint rvid przra fogni.
Jimmy Bartlettre, a kirendeltsg helyettes vezetjt, gy lehet
pteni, mint a sziklra, segtsgedre lesz. Avery azt is ja
vasolta, hagyjuk ki a dologbl a kinshasai kirendeltsg tbbi
tagjt, s alkalmazzunk inkbb nhny ideiglenesen szerzdtt
alkalmazottat, akiktl megvlhatunk, amikor vge a program
nak. Kinshasnak azonnali segtsgre van szksge: lgi mveleti,
szrazfldi, tengerszeti, hadtp- s pnzgyi tisztekre. get
szksg van gyalogsgi kikpz tisztekre, mert nincs ott senki,
aki kezelni tudja az ltalunk szlltott fegyvereket.
s te - krdeztem - szvesen mennl vissza?
Azt hiszem, igen mondta komoran. - Jelen pillanatban ez
az egyetlen hbornk.
Msnap reggel tra kszen, becsomagolt brnddel mentem
be dolgozni. Dlutn egy rakor egy titkrn vitt ki Nova kocsi
jn a Dulles repltrre. tkzben tadta kopott, fekete diplo-
mata-tlevelemet, a repljegyeket s ezertszz dollrt.
Hogyan vette fel a pnzt? - rdekldtem, mikzben a pnzt
szmoltam.
Alrtam a maga nevt a klgyben.
Szval alrshamists?
rljn, hogy nem hromezret rtam al, s nem tartottam
meg a tbbit.
Egy vkony jegyzetfzetet is tadott, els pillantsra kzn
sges csekkfzetnek tnt. Bell ehet, vzben oldd rizspapr
lapok voltak; ha elfognak, meg kell ennem. Megkrdeztem a
titkrnt, mi a vlemnye, mit gondolnak majd angolai vendg
ltim, ha csekkfzetet veszek el az angolai htorszgban. A
kollgan szrakoztatsra e'gy lapot kitptem, hosszasan rg
tam, mg vgre le tudtam nyelni. Mint az OTS (a Technikai
Szolglatok Irodja) sok egyb tallmnya, ez is olyan iskolai
jtkszer volt, aminek a valsgban nem sok hasznt vehettk.
Nem valszn, hogy egy tiszt ptolhatatlan jegyzeteit olyan pa
prra rja, ami, ha csak kicsit is rintkezik verejtkkel vagy es
vel, azonnal felolddik. Abban sem nagyon bztam, hogy a papr

100
alkalmas arra a clra, amire szntk. Egy alkalommal egy gy
nknek, kikpzs kzben, adtam egy ilyen jegyzettmbt. Hogy
bemutassam, mire val, kitptem egy lapot s beledobtam gin-
tonikos poharamba. Egsz id alatt, amg a foglalkozs folyt,
vidman szklt a tetejn, a folyadknak a legcseklyebb hat
sa sem volt r.
A tmbhz mellkeltek egy kznsges klsej Bic golystol
lat, arpit vegytintval impregnltak. Ha a bett hegyt vissza
nyomom, titkos zeneteket rhatok, amelyeket a kinshasai ki-
rendeltsgen a megfelel vegyszerekkel elhvhatnak. Kabtzse
bemre tztem - ez legalbb mkd golystoll.
Amikor az Estern New York-i jratra szlltam, mr szinte
nem maradt pnzem, ugyanis senki nem intzkedett, hogy kifi
zessk a tizenhat dobozban lev rdiberendezs feladsnak
2300 dollros kltsgeit. gy sszeadtuk hrman, sajt ti
pnznkbl. De ez sem zavarta meg azt az rzst, ami rr lett
rajtam, s amit akkor rez az ember, amikor ejternyvel kiug
rik egy replgpbl. Mgttem vannak a felkszls unalmas
ri. Hamarosan jabb kimert megprbltatsok kvetkeznek.
De ilyenkor csak azt rzed, hogy kinylt az ejternyd, bizton
sgban vagy, minden nyugodt, nincs okod izgulni. Az angolai
klntmny jnak tnt, s ez az utazs fenemd rdekesnek
grkezett.
Vgigszundiklitam az utat New Yorkig.
Kinshasa

A j tiszt munkja elmlylt koncentrcit kvn. A tengersz


gyalogsgi kikpziskolban gyakran hajtogatta a flmvelt r
mester: Alapos felkszlssel elkerlhet a harmatgyenge
eredmny. Alaposan felkszlni gondolatban - cskkenti a
CIA-tiszt kockzatt. Tizenngy rig tartott a repls a Ken
nedy Internationalrl a kinshasai Ndjili repltrig. Ezt az idt
arra hasznltam, hogy magamban felfrisstettem francia trsal
gsi tudsomat, hiszen t ve nem voltam francia nyelvterleten.
Hogy nzne ki, ha gy llnk Roberto el, hogy keresglem a
szavakat, mint az tisztrral utaz turista? Aztn minden ideg
szlammal Kinshasra s Angolra koncentrltam, felidztem
minden ottani lmnyemet, embereket, neveket, esemnyeket,
repltereket, ttermeket, hivatalokat, dzsudklubokat.
Feladatom fontos volt. Tudtam, hogy knnyen felkeltheti a
szovjetek, kubaiak, knaiak szak-koreaiak vagy francik figyel
mt, br nem valszn, hogy megakadlyozsra komolyabb
lpst tesznek. A sajt jelentette a legnagyobb veszlyt/1 De mg
idegestbb volt az a gondolat, hogy minden lpsemet flt
keny kollgk figyelik. St. Martin s a kinshasai kirendeltsg
nhny tisztje klnsen kritikus szemmel fognak figyelni. k
a kzpont kikldtt tisztjt a terletkre betolakodnak tekin
tik.
A CIA-sors utazs kzben sok vratlan esemnyt tartogat.
Ki vannak tve ugyanazoknak az utazsi bonyodalmaknak, mint
brmelyik turista - eltvesztik a menetrendet, elvesztik az tle
velket vagy pnzket, nem rkezik meg a brndjk, nem az
ticlnl szllnak le a replrl. Megtrtnt, hogy a CIA-tiszt
elvesztette titkos jegyzeteit, vagy felismerte egy gynk, akivel
egy korbbi mveletnl kerlt kapcsolatba, s gy kiderlt fe
dbeosztsa s megbzatsa. Gyakrabban fordult el, mint hin-

102
nnk, hogy meggondolatlanul fecsegtek vadidegeneknek, s ezt
egy msik CIA-tisztnek jelentettk. Ilyen incidensek miatt s
lyos csorba esett szakmai hrnevkn, st egsz plyafutsukon.
A replterek klnsen sok veszlyt rejtenek az utaz CIA-
alkalmazott szmra. A vmtiszteket s tlevlvizsgl tisztvise
lket arra kpezik ki, hogy szrevegyenek mindent, ami szokat
lan. Egyes orszgokban a CIA-tisztekre klnsen ber sze
mekkel figyelnek. Csempszs gyanjnak rgyvel brkit, akit
csak akarnak, letartztathatnak, tkutathatnak vagy visszatart
hatnak. Egyszer tanja voltam, ahogy egy dhs zaire-i tisztvi
sel majdnem testi motozsnak vetett al egy GS-17 rang
CIA-tisztet, mert nem beszlt vele udvariasan.
Ngy rt kellett a Kennedy-repltren vrakoznunk, ezalatt
tjkoztattam a hradsokat feladatunkrl. Olyan hirtelen kellett
nknt jelentkeznik, hogy alig volt annyi idejk, hogy ssze
szedjk a szksges berendezst, arra viszont vgleg nem, hogy
azon gondolkozzanak, hov mennek. Egyikk sem jrt mg Af
rikban, nem sokat tudtak Angolrl. Amikor Kinshasba
rnk, k eltemetkeznek a nagykvetsg hradkzpontjnak
zrt vilgban, amg n St. Martinnal az FNLA-val s az
UNITA-val leszek elfoglalva. Amg n Angola belsejben felada
tomat vgzem, k a rdit figyelik. A zsfolt tterem bizton
sgban beszlgettnk Angolrl, majd mindenflrl. Ez is
hozztartozik ahhoz, hogy kialakuljon kzttnk az az egyetr
ts s bizalom, ami csapatt forml bennnket, mire a helyszn
re rkeznk.
Kzvetlenl azeltt, hogy beszlltunk a PanAm 151 jratra,
felhvtam a kzpontot. Az esemnyek nha gyorsan trtnnek
a hrszerzsben. Nemegyszer elfordult, hogy a kikldtt CIA-
tiszt feladatt akkor vltoztattk meg, amikor becsatolta a biz
tonsgi vt a replgpen. Paul Foster jelentkezett a vonal
ban, nhny percig beszlgettnk. Utna elgondolkoztam, meny
nyire biztonsgosak a CIA-telefonok. Emltettk kzben az
FNLA-t, Angolt, adberendezseket, amelyek beszerzse folya
matban volt. Minden rtelmes ember, ha pp kihallgat bennn-

103
kt, pontosan tudta volna, hogy ton vagyok Kinshasa fel, az
angolai hborval kapcsolatos fontos kldetsben.
Gpnk a Kong foly s a hegyek fl kanyarodott, majd
leszllt a Kinshastl ihsz mrfldre lev Ndjlii repltrre. A
gp kemnyen rt fldet, majd begurult a jellegtelen fehr re
pltri plethez. Fl mrfldnyire balra nhny hullmlemez
bl kszlt hangr llt, elttk kt C-l 30-as, egy DC-4-es,
nhny C-47-es s tbb egymotoros gp - Mobutu lgiereje.
A kifutplyk kztt a fben itt-ott replgproncsok, az
1960-as vek kongi CIA-programjnak emlkei.
Helyi id szerint pontosan dlutn 4 ra volt. Biztosan a szo
ksos negyven percet kell vrnunk majd a csomagokra, vagy
mg tbbet, fleg a tizenhat doboznyi rdis berendezs miatt.
Vilgosan megrtam a tviratokban, hogy jelents mennyisg
berendezst hozunk, s a csomagokat semmi krlmnyek k
ztt nem nyithatjk ki a vmosok egy nyilvnos repltren.
A CIA-szably ilyenkor azt rja el, hogy a helyi kirendeltsg
nek a paprokat rkezs eltt el kell intznie a nagykvetsg ad
minisztrtornak segtsgvel, a kirendeltsg tisztjnek ki kell
jnnie elnk a repltrre, s gondoskodnia arrl, hogy minden
rendben menjen.
Egy fiatalember sportingben integetett neknk, nem amerikai
volt. Valsznleg a nagykvetsg segd-adminisztrtora, hely
beli, feltehetleg ottrekedt eurpai, akinek az a f feladata, hogy
kimenjen a hivatalos amerikai utazk el, s tsegtse ket a
zaire-i vm buktatin Monsieur Albert-knt mutatkozott be, el
krte tlevelnket, s segtsgvel megkezddtt belptetsnk
az orszgba.
A kirendeltsgrl senkit nem lttunk, ez nem j jel. Mikzben
Monsieur Albert intzkedett, n odastltam egy pulthoz, ahol
ajndktrgyakat rultak, s alkudni kezdtem az eladval, hogy
gyakoroljam francia tudsomat. Nem sokkal ksbb az egyik r
dis odakiltott:
H, John, j volna, ha idejnnl!
Szemmel lthat volt, hogy a poggyszkiadsnl baj van, s
fennll az a veszly, hogy ott a helysznen leleplezdnk. Egy

104
vmtiszt megragadta az egyik dobozunka't s megprblta rla
letpni a ragasztszalagot. A msik rdistiszt teljes ervel
nyomta lefel a doboz tetejt. Elszntan lltak egymssal szem
ben. Hrom msik vmos sietett feljk, tmadsra kszen.
A fggetlensg els napjai ta a zaire-i vmhivatalnokok min
dent elkvettek, hogy rvnyt szerezzenek hatalmuknak a fl
nyes fehr utasokkal szemben, fleg, ha azok diplomciai eljo
gokra vagy egyb klnleges elbnsra tartottak ignyt. A fg
getlensg utn a repltr volt az els hely, amit afrikai szemly
zet vett t, s br a gyarmati fehrek lenztk a feketk irny
ti kpessgeit, fltek tlk, mert a repltr volt az egyetlen
kapcsolatuk a biztonsgot jelent hazval. A fehrek gnyos vi
selkedsre a feketk zaklatssal, vrakoztatssal vlaszoltak. Az
utbbi vekben ez a feszltsg enyhlt. Akkoriban a zaire-i tiszt
viselk a legtbb utast szinte sz nlkl tengedtk, de inciden
sek azrt nha elfordultak.
Monsieur Albert tbb mterrel arrbb llt, szemmel lthat
lag megflemltve. A tbbi utas mr mind keresztlment a v
mon s tvozott.
Udvariasan meglltam fl mter tvolsgra, s onnan szltot
tam meg a vmhivatalnokot, hivatkozva a diplomata tlevelem
mel jr privilgiumokra. A protokoll azonban semmifle ha
tst nem gyakorolt r, kiadott valami parancsot lingala nyelven.
Kt vmr megragadta a dobozokat s eltnt az elkertett rsz
ben. n a hivatalnok utn mentem az irodba, ott jttem r,
hogy a repltr f vmosa. Legalbb azt engedje meg, kr
tem, hogy telefonlhassak a kvetsgre. Vgre kapcsoltk St.
Martint, a vmtisztet krte. Hallottam, hogy St. Martin min
dent megprbl, azzal fenyegetztt, hogy felhvja Mobutu el
nkt. De a vmhivatalnokra ez sem hatott. St. Martin azt
mondta, maradjak ott s vrjak, majd a vmos letette a kagy
lt.
Leltem, s feltettem magamban, hogy megdolgozom a
vmhivatal vezetjt s beosztottjt. A Ndjili repltr vmhi
vatalnak vezetje rtkes lehet szmunkra, amikor az
IAFEATURE-programban megindul a szemlyek s berendez

105
sek ramlsa Kinshasba. Beosztottjrl kiderlt, hogy Kasai
tartomnybl szrmazik, ahol gyerekkoromban ltem, mindket
ten folykonyan beszltk a tsiluba nyelvet. Kezdtek felengedni.
A CIA-tiszt szmra a hrszerzs embereket jelent, s nem in
formcit. Ennek a jtknak az a neve, hogy az gynk beszer
vezse. Az olyan tisztet, akinek sikerl valakit beszerveznie,
ellptetik. A j tiszt mindig felmri azokat, akikkel tallkozik,
olyan szempontbl, hogy beszervezhetk-e. A Mveletek Igazga
tsga kimutatta, hogy a tisztek 10%-a vgzi a beszervezsek
90%-t - ehhez hasonl arnyt rtek el hajk elsllyesztsben
a tengeralattjr-parancsnokok a msodik vilghborban. A
legtbb tiszt egsz plyafutsa alatt egyetlen gynkt sem szer
vez be, s el kell fogadnia a kisebb szerepet, a msok ltal ki
dolgozott mveletek tovbbfolytatst. A beszervezett repl
tri hivatalnokok, taxisofrk s rendrtisztek a CIA-kirendelt-
sgek hlzatnak rszt kpezik; k maguk csak kevs infor
mcihoz jutnak, de megknnytik a CIA-alkalmazottak ms
tevkenysgeit.
Amikor egy ra mlva csengett a telefon, a repltri vmo
sok s n mr a msodik pohr srnl tartottunk. Lehet, hogy
tbb sosem fogok velk tallkozni, de abbl, hogy beszlgettem
velk, hogy kapcsolatot teremtettem, ahogy a CIA-nl mond
tuk, bizalmat keltettem. Ngy ve nem voltam Afrikban, de
nem vesztettem el a kontaktust.
A srrel megpecstelt bartsg megknnytette a visszakozst
a kt vmhivatalnoknak. Mon ami - mondta a kasaibeli -, mi
rt nem mondta, hogy ezekben a dobozokban specilis rdibe
rendezs van az elnk rszre, amit majd Angolban hasznl
nak?
Kvetsgi autnk rtrt a forgalmas auttra. Monsieur Al
bert defenzven fkezett s kerlt ki ms jrmveket, s egyik
gdrbl a msikba huppantunk. Ha ki is pofoztk Kinshast
s az utakat megjavtottk az elz vi Ali-Foreman klv
v vilgbajnoki mrkzs tiszteletre, ennek mr nem sok nyoma
volt. Rizspapr fzettel a trdemen feljegyeztem a vmosokrl
a fbb adatokat. Valaki a kirendeltsgrl tovbb dolgozhat ezek

106
alapjn. A kirendeltsgi adminisztrtor segtett kirakni a do
bozokat a kvetsg eltt. Megkszntem Monsieur Albert fra
dozst, s mr pp indultam, hogy belpjek, amikor utnam
szlt:
Monsieur John, azt hiszem, egy dobozuk hinyzik.
Igaza volt. Csak tizent dobozt lttam.
Na, megrkeztnk Kinshasba - mormogtam, ahogy meg
indultam flfel a lpcsn.
Nem voltam idegen itt, a kinshasai kirendeltsg llomny
ban ngy tiszttel is dolgoztam egytt korbban. Jimmy Bartlett,
a kirendeltsg helyettes vezetje, kereskedelmi fedbeosztsban
dolgozott, amikor az Elefntcsontparton voltam. Bels embere
voltam, az egyetlen kapocs a CIA-val. Egy msik tiszt, Roger
Mueller, sakkpartnerem volt egy korbbi idszakban, a kzpont
ban. a kinshasai kirendeltsg egyik unilaterlis mvelett ir
nytotta; (a kirendeltsg legtbb mvelete mindig bilaterlis
volt, azaz olyan, amelyrl a zaire-i titkosszolglatnak hivatalosan
is tudomsa volt). S abban remnykedett, hogy kimaradhat az
angolai programbl. Jerry Jacobson a konzuli osztlyon dolgo
zott fedbeosztsban, ami teljesen tvol tartotta a kirendeltsgi
irodtl. Gyakorlidejt tlttte, amikor n 1972-ben a kenyai-
ugandai referatra fnke voltam.
A titkosszolglat 4500 fnyi egysg, amely fldrajzi terletek
szerint osztlyokra tagozdik. Az Afrikai Osztly llomnya
nem egszen 400 f, gy tz v alatt szinte mindenkit megismer
hettem. Feladataink, mveletekkel kapcsolatos utazsaink rint
keztek s egymst gy szeltk keresztl-kasul, mint a vndor
vadmhek tvonalai a kelet-afrikai sksgon. Egy jszaka Prizs
ban, majd egy hromnapos lkulcs-tanfolyam a kzpontban,
ebd egy nairobi tteremben - mg ha tbb v is telik el kzt
tk, elg ahhoz, hogy kialakuljon a megrts egy fajtja, ami
ritka a ms foglalkozsbelieknl.
Volt egy kollga, akit gondolkozsban magamhoz kzel ll
nak reztem a kztnk lev klnbsgek ellenre, egy kikpz
tanfolyamon tartott eladst, amelyen 1965-ben vettem rszt a
Farm-on. Ksbb meglepen szintn nyilatkozott meg ne-

107
km. Elmeslte, mi trtnt vele Lubumbashiban, amikor kij
rsi tilalom alatt ide-oda autzott a vrosban, csomagtartj
ban Patrice Lumumba holttestvel, s nem tudta, mit tegyen
vele. (A trtnettel azt a ltszatot akarta kelteni, hogy segteni
prblt. Csak 1975-ben tudtam meg, hogy a CIA Lumumba
meggyilkolst kitervelte.) t v mlva egy zsiai llomshelyen
talltam, kirendeltsgvezet volt; rasztala egy dobogn llt,
harminc centivel magasabban, mint a szoba tbbi rsze. Magas,
egyenes tmlj Viktria-korabeli szkben trnolt, a httrben
zszlk s draprik voltak. Csillogott kopasz feje, s flig csu
kott, bedagadt szemmel nzett rm, mikzben jelentst igye
keztem neki adni kldetsemrl. 1974-ben egy eurpai lloms
helyen tallkoztam vele, mg mindig ugyanabban az antik szk
ben jtszotta a James Bond-fle Goldfinger-t. Pazarul beren
dezett biztonsgi laksn vacsorztunk, amit az amerikai ad
fizetk pnzbl tartott fenn a vrosban. (Msik laksa a har
minc mrfldnyire lev rezidencia volt.) Vacsora alatt ktszer
is kiment a csempzett frdszobba, s tizent percet tlttt
el azzal, hogy gondosan lesiklta s megszrtotta a kezt, meg
tiszttotta krmeit, s bmulta magt a tkrben. Az ilyen k
lncsgek a CIA-sors rszv vlnak.
A CIA jelenlegi problmi sok tekintetben a CIA-klubszel-
lemhez vezethetk vissza. Hogyan rendszablyozza meg valaki
egy kollgjt, akivel vekkel korbban izzaszt jszakkat tl
ttt azzal, hogy lehallgatkszlket szereltek fel egy kvets
gen? Vagy azt, aki gyermeke keresztapja lett huszont vvel
azeltt Rmban? Vagy akinek a felesge most az felesge, s a
csere rgesrg trtnt Bangkokban? Egy nyitott, versenyszellem
krnyezetben knnyebb megtenni, ami szksges, de a CIA zrt
testvri szvetsgben ez lehetetlen volt.
Jerry Jacobson fedbeosztsa - volt a nagykvet helyettese
- annyira jl vdett, volt, amennyire ez a CIA-ban csak lehet
sges, mivel a klgyminisztrium szemlyzeti rendszerbe plt
be. Ennek ellenre a klgyminisztrium brmelyik washingtoni
munkatrsa kiderthette az igazsgot, csak rdekldnie kellett a
kell helyen. Viszont a kinshasai nagykvetsg minden amerikai

108
alkalmazottja pontosan tudta, mi Jerry igazi munkja. A klgy
minisztriumban kln szemlyzeti iroda mkdik amelyik a
ClA-iratokkal s utaztatsi teendkkel foglalkozik. Az egyes
dosszikban lev tucatnyi klnbz nyomtatvnyon specilis
jelzsek biztostjk a megklnbztetst. A CIA-nak sosem si
kerlt annyira biztostani alkalmazottainak leplezst, mint a
szovjet GRU-nak, vagy a KGB-nek.:> A teljes feds-hez t
relem kell, s az amerikaiak nem trelmesek. Ha nhny vet
eltltenek egy helyen, ellptetst, j beosztst kvetelnek. Sen
ki sem akar hivatsos .kzlegny vagy hivatsos szzados
maradni. Mindenki benne akar lenni a sodrsban, haladni fel
fel a rangltrn. Ez a felismers arra ksztette a CIA-t, hogy
ha valakinl lehetsget lt a teljes feds-re, azt szerzdses
vagy hivatsos gynkknt alkalmazza. A sznak rossz mellk-
zngje van, ugyanis az gynk nem bennfentes, az gynkket
hasznljk, majd tladnak rajtuk, amikor mr nem veszik hasz
nukat. (A CIA-llomnybeli tiszteket eset tisztnek nevezik,
hrszerz forrsaikat, vagy kmjeiket gynk-nek Ez az FBI-
nl fordtva van, ott az gynk a bels tiszt.)
Az vek sorn a CIA tbbfle mdszerrel is prblkozott,
hogy orvosolja ezt a hinyossgot, egyms utn kezdett s vetett
el tbb teljesen fedett programot. A legjabb stratgia a pr
huzamos toborzsi s 'kikpzsi program. A fiatal tisztjellteket
tvol tartjk a langleyi kzponttl valamint az ismert kikpz
tovbbkpz kzpontoktl. Az egyik a Glebe Roadon van a
Kereskedelem Hzban a Virginia llambeli Arlingtonban, a m
sik az gynevezett Farm Camp Perryben. (Korbban Arling
tonban a Kereskedelem Hzval szemkzt lev kk plet-et
hasznltk.) A teljes feds alatt dolgoz tisztek egy rszt el
szr a klgyminisztrium K,lszol'glati Intzetnek tanfolyamai
ra kldik Washingtonba, majd kikerlnek klfldre a kvets
gek gazdasgi vagy konzuli tisztviseliknt, msokbl zletem
berek, egyetemi tanrok, dikok vagy turistk lesznek. Ennek
ellenre pontosan fogjk tudni rluk CIA-kapcsolatukat azok,
akik velk, vagy a kzelkben dolgoznak a kvetsgeken,
Washingtonban, vagy a tengerentli helyi kzssgekben.

109
Nem sok tapasztalt CIA-tisztvisel lelkesedne azrt, hogy ve
szlyes helyzetben gynk-knt szerepeljen. Nagyon jl tud
jk, hogyan bnik el nha az gynkeivel a CIA. Plda erre egy
igen rtkes vietnami gynk, aki veken t pontos jelentsek
kel szolglt a kommunista fparancsnoksgrl. Annyira kzis
mertt vlt a CIA-n bell, hogy teljesen nyltan beszltek rla
a kzpontban s Saigonban, trsadalmi esemnyeken is, nem
CIA-beli amerikaiak s klfldiek jelenltben. A kzpontban
gyakran hivatkoztak r eladk a vietnami tjkoztat szemin
riumon, olyan hallgatsg eltt, akik kztt sokan nem a Mve
letek Igazgatsghoz tartoztak. Ezzel a nemtrdm, szaksze
rtlen magatartssal knnyen veszlybe sodorhattk magt az
gynkt, s rtkes hrszerzkpessgt is. Az illetkes CIA-
tiszt megprblta felhvni erre a kirendeltsgvezet figyelmt,
de az nem volt hajland semmilyen lpsre, s azzal rvelt, hogy
minden ksrlet, amivel megprbln elfojtani a locsogst, csak
tplln a tovbbi szbeszdet.
Ugyanazon a kirendeltsgen ugyanakkor egy msik, szigoran
titkos mvelettel is foglalkoztak, de azt teljesen msknt kezel
tk. Egyik bartom figyelmeztetett is, hogy ne krdezskdjek r
la, mert mg kitilt az orszgbl a kirendeltsg vezetje. Ksbb
egy tiszttrsamtl, akivel egytt voltam az orszg belsejben,
tudtam meg, mirl volt sz. A bartom segtett lehallgatksz
lk felszerelsben a dl-vietnami elnk palotjban. (Thieu el
nknek a CIA olyan tv-kszlkeket s btort adott ajndk
ba, amelyekbe lehallgatberendezst tettek.) A CIA lehallgatta
Thieu elnk magnbeszlgetseit. A kt mveletbiztonsgi in
tzkedsei kztt g s fld volt a klnbsg, mgpedig azrt,
mert ha kiderl a Thieu elleni lehallgatsi mvelet, az szenz
cis hr, kellemetlensget okoz az Egyeslt llamok elnknek,
s vgzetes lehet a kirendeltsgvezet plyafutsa szempontj
bl, mg az gynk, br felbecslhetetlenl rtkes hrszerz volt,
politikailag nem szmtott. Kellemetlen, ha leleplezdik, de ka
tasztrft nem okoz, csak neki magnak.
A kinshasai nagykvetsg msodik emeletn lev kirendelt
sgi irodk nem sokat vltoztak azta, hogy hat vvel azeltt ott

110
jrtam. Amikor megrkeztem, a kirendeltsg helyettes vezetje
rasztalnl dolgozott, ram vrt. Ajnlkozott, hgy elzrja az
irataimat, de arra nem mutatott hajlandsgot, hogy beljnk
valahov egy ital mell, s beszlgessnk Kinshasrl.
Elvitt St. Martin villjba. Amg a kocsihoz mentnk, men
tegetztt a repltri kellemetlensg miatt, s hozzfzte: t
kozottul nehz velk boldogulni.
Mirt nem intzted el a vmolst a szoksos mdon, s mirt
nem vrtl kint a repltren? - krdeztem.
St. Martin ragaszkodott hozz, hogy maga intzze el a dol
got, gondolom, azt akarta megmutatni nekik, hgy ismeri az
elnkt.
Teht St. Martin szndkosan rendezte ezt az n tiszteletemre?
A gondolat machiavelli, de ilyesmi nem volt ritka, ha valaki
sajt CIA-terlett akarta megvdeni.
St. Martin hatalmas villja hszpercnyire volt a kvetsgtl.
Mr tbb egymst vlt kirendeltsgvezet hasznlta, visszame
nleg Larry Devlinig, aki a kongi programot irnytotta a hat
vanas vek elejn. Korbban tbbszr is megszlltam valamelyik
vendgszobjban.
Jimmy az elcsarnokban tette le titskmat, ez akkora volt,
mint az amerikai hzakban a nappali. Azon tl egy ris te
rem volt benne hrom klnbz garnitra btor, olyanformn,
mint egy szlloda halijban. Ez volt a nappali. Egy franciaerk
lyen t lehetett kijutni a 40 000 dollr kltsggel ptett uszod
ba. Egy korbbi kirendeltsgvezet ptette 1968-ban, kormny
kltsgen. A hz jobb szrnyn ngy vagy t hlszoba volt,
mindegyikhez kln frdszoba. Balra az ebdl, a konyha, a
kamra s a szemlyzeti szobk voltak. A villa htsre falba
ptett, tucatnyi lgkondicionl szolglt.
gy hallottam, a villa brleti s fenntartsi kltsgei vi
40 000 dollrt tettek ki, amit hivatalosan a kvetsg fizetett ki,
majd a CIA tutalta. CIA-elkpzelsek szerint azrt kellett a
kirendeltsgvezetnek ilyen luxuskrlmnyek kztt lakni, hogy
aszerint fogadja t az ottani kzssg. Kvncsi lennk, vajon

111
az amerikai adfizetk egyeirtenok-e ezzel? Vagy gy kpzelik
el a hideghbor katonit, hogy a vilg stt siktoraiban vg
zik munkjukat?
St. Martin dvzlsemre sietett. Kzptermet, karcs, szl
haj frfi volt, szeme lnken csillogott, de arcn a vonsok s
rnykok rulkodan mutattk az ezzel a munkval jr sok
feszltsget, az elkerlhetetlen koktlokat, cigarettzst s tl
rzst.
Fejvel a nappali fel intett s jelezte, hogy ppen megbesz
ls folyik. Egy afrikait lttam az egyik kanapn lni. St. Martin
a hall ajtajhoz vezetett s rmutatott az egyik hlszobra. Te
gyem magam knyelembe s jjjek vissza, ha mr kicsit felfriss
tettem magam.
St. Martin nappalija nyzsg let sznhelye volt. Kirendeltsgi
alkalmazottak rkeztek, hogy tancskozzanak vele, s beszlges
senek velem. Afrikaiak s eurpaiak, bizonyra gynkk s
egyb kapcsolatok, jttek-mentek, elmentek egyms mellett az
elcsarnokban, leltek klnbz pontokon a nappaliban, s
St. Martin ide-oda cikzott kztk.
Majdnem mindenki, aki belpett St. Martin villjba, rjhe
tett, hogy a CIA embere. Az, hogy gy leleplezdnek gynkk
egyms eltt s CIA-kirendeltsgi alkalmazottak eltt, nem db
bentett meg klnsebben, ez volt a helyzet a CIA-kirendelts-
gek nagy rszben. Az azrt egy kicsit meglepett, hogy a zs
folt nappali 'kzepn valaki otthagyott egy nyitott aktatskt -
nem tudom, njelyik CIA-alkalmazott lehetett tetejn bizalmas
IAFEATURE-tviratokkal.
A ikln irodk, laksok, trsadalmi szoksok, meg az a gya
korlat, hogy a CIA-alkalmazott eldjtl tveszi hzt, kocsijt
s bartait, azt eredmnyezi, hogy a CIA-tisztet ltalban nem
ismerik msknt a vendglt orszg hivatalos kreiben, mint
Mr. CIA, vagy az egyik kzlk.
Az ilyen mdon szerzett npszersget a legtbb CIA-tiszt
rmmel veszi tudomsul. Sokan gy jrnak-kelnek, mintha va
lami lthatatlan jelvnyt viselnnek, amin az ll: CIA-s va-

112
gyk, mondj el mindent nekem. Ilyen knnyeden felfogni a fe
dbeosztst Allen Dulles korszkban vlt divatt. A msodik
vilghbornak ez a gentleman kmje a semleges Svjcban
vgzett felletes akcii alapjn hajlamos volt arra, hogy lebecsl
je a hrszerz tevkenysg realitsait s kvetkezmnyeit. Mi sem
okozott nagyobb rmet Dullesnak, mint az, hogy a vilg a CIA
igazgatjaknt ismerte. Elszeretettel tartott a tengerentlon te
rleti rtekezleteket kirendeltsgvezetivel, az zleti konferencik
stlusban. Klfldn, ha a terlet nem volt biztonsgos, beszl
gets kzben nagy hhval felerstette a rdit, vagy a frd
szobban megeresztette a zuhanyt, nehogy lehallgassk, amit
mond. Ebbl a komdizsbl logikus kvetkeztetsknt vonha
t le, hogy mg Dulles teljesen kzmbs volt a kikldtt alkal
mazottak biztonsgval szemben, nem vette volna szvesen, ha
az szavait idztk volna a rendrsg vagy az ellenzk jelent
seiben.
A magas rang tisztek egymssal versengve utnoztk a gent
leman-km stlust, s nem lehetett elvrni a fiatalabb tisztektl,
hogy egy msfajta rendet alaktsanak ki. Kinshasban az 1960-as
vek vgn a kirendeltsgvezet nagy koktlpartikat adott a zai-
re-i sszekt tisztviselk s a diplomciai kzssg tagjainak.
Elvrta, hogy ezeken az estlyeken a CIA-kirendeltsg minden
tagja vegyen rszt, s ha valamelyik tiltakozott, kinevette, s
nem fogta fel, hgy feladatuk fedse lehetetlenn vlik.
Mint minden fiatal tisztet, aki knyvbl tanulja a dolgokat,
engem is alapos megrzkdtats rt, amikor a helysznen db
bentem r a mveletek realitsaira. Az egyik helyen eldm t
titkosgynkkel mkdtt egytt. Hrommal postafikon ke
resztl rintkezett, ha rsban akartak valamit jelenteni, vagy
pnzt akartak felvenni, felhvtk a kvetsg eurpai recepcist,
aki nem volt a CIA-tevkenysgekbe beavatva, s nem is volt
teljesen lojlis az amerikaiakhoz, tadta az zeneteket, vala
hogy gy informlva a kirendeltsg vezetjt: A bartja hvta
a Fadtl. Tud egy szlltmny brt adni, s szksge van nyolc-
ezert bannra. Majd a CIA-kirendeltsg titkrnje elment a
postahivatalba, hgy kivegye a kldemnyt a postaszekrnybl.

113
Ez annyira rendszeress vlt, hogy a postahivatal lpcsjnl
lldogll koldusok, csupa kszsgessgbl, mindig megszltot
tk, amikor leparkolt a posta eltt. Nem, kisasszony mg nem
volt itt - mondtk, vagy: Igen, kisasszony, mr mehet rte.
Havonta egyszer vagy ktszer a CIA-beosztott tiszt tallko
zott mindegyik hrszerzgynkvel egy hztmbnyire a kvet
sgtl, egy gynevezett biztonsgi laksban, amely fed funk
cijt tekintve kvetsgi vendglaks volt. A tiszt a hz mgtti
parkolban hagyta a kocsijt, s a hts lpcsn ment fel a har
madik emeletre, ekzben az gynk az ells lpcsn ment fel.
Az t gynk kzl hrmat ebben a laksban mutattak be ne
kem, kettt egy dleltt leforgsa alatt. Az tdikkel a tiszt
nappalijban tallkoztam. Ksbb tudtam meg, hogy abban a
hzban, ahol a biztonsgi laks volt, az alatta lev laksban a
szolga btyja volt annak, aki eldm hzban szolglt. Pontosan
tudta, mi folyik abban a laksban, s felismerte volna az gyn
kket. De nemcsak : az a grg hzaspr is, akiknek kis fszer
kereskedsk volt a hz fldszintjn. A sportolson s sakkon
keresztl egyre tbb bartot szereztem, akik ellttak j szndk
tancsokkal, mint: Mr. David (a ngy turnussal elttem szolgl
eldm) az unokatestvrem hzban lakott. Nagyon alkalmas
helynek tallta a munkja szmra. Vagy: Mr. Jacques a li
banoni urat az n zletem mgtti kis utcban szokta felvenni
a kocsijba. Nagyon biztonsgos hely, nem lehet odaltni, csak
az n balkonomrl. Ilyen beszlgetsek mshol is elfordultak,
ahol jrtam, ahol az amerikai kvetsgi alkalmazottak s a hi
vatalnoki kzssg tagjai gtlstalanul fecsegtek besgikrl.
Burundiban egymst vlt tisztek temrdek jelentst rtak,
gynkeik informcii alapjn tbbnyire a Tanganyika-t m
sik oldaln lev kongi felkelkrl. A jelentsekben tbbszr
is szerepelt egy tengeralattjr tevkenysge a tavon, replg
pek, amelyeket zsoldos piltk vezettek, s Burundi hegyeiben
lev felszllplyrl repltek fel, s rengeteg puska, amit Ru-
monge kzelben stak el. Hogy ez csupa nevetsges kitalls
volt, merben ellenttes a fizikai, hadtp- s politikai adotts
gokkal, senkinek sem tnt fel a kzpontban. Az Afrikai Osz

114
tly nagy lelkesedssel terjesztette az ilyen jelentsek szzait a
hrszerz kzssgben.
Az vek folyamn megtanultam, hogy a mveletek igen ala
csony sznvonala, amellyel els kikldetseim alatt tallkoztam,
sok CIA-kirendeltsgre volt jellemz.
Az idklnbsg miatt msnap mr akkor felbredtem, ami
kor az els fny beszrdtt az ablakomon. Lezuhanyoztam,
gyorsan felltztem s kimentem a hzbl. Majdnem ht ra
volt. Teljesen felhs volt az g. Kint, a lgkondicionlk zajtl
tvol, hallani lehetett Kinshasa reggeli hangjait: egy szemlygp
kocsi, majd egy teheraut robogst, srga s fekete szvmada
rak veszekedst a hts fal melletti plmafn. A kocsibejrnl
egyenruhs afrikai, nyilvn St. Martin sofrje, egy Mercedes
220-ast fnyestgetett. Morgott valamit, amikor megszltottam,
de gy tnt, nem beszl egyik nyelven sem, amit n tudok. K
vncsi lennk, hogyan rteti meg magt vele St. Martin. A Mer
cedes vandonatj volt.
Majdnem minden kikldtt tisztnek jrt flig szemlyi hasz
nlatra gpkocsi, amit a CIA fizet. Ezt azzal indokoljk, hogy a
gpkocsi ppolyan fontos munkaeszkze egy gynkket tart
hrszerz tisztnek, mint brmely kereskednek. Ez az rv egy
kicsit veszt erejbl, ha azt tapasztaljuk, hogy a tisztek ragasz-
kodnaik a Mercedeshez vagy az Audiihoz, holott egy Volkswagen
egy Renault nem lenne annyira feltn.
Bent a hzban St. Martint frdkpenyben, kvzs kzben
talltam.
John - szltott meg - Mwamba ezredes jn hozzm regge
lire, beszlnem kell vele. Gondolom legjobb lesz, ha elremsz az
irodba s ott vrsz. Vidd el a kocsim. Azt kell mondani a so
frnek, hogy - amerikai kvetsg. Elhallgatott, az res kvs
csszt forgatta a kezben. Aztn megnyomott egy csengt. Hol
a fenben van az a fi?
St. Martin szmra n betolakod voltam, a kzpont megb
zottja. Amennyire lehet, rvid przra akar fogni. Ezrt mr meg
se lepdtem, amikor tizenegy krl jelent meg, s az egyik ame
rikai beosztottnak pontos utastst adott, hov vigyen, melyik

115
kocsival, kivel beszljnk, s mikor jjjnk vissza. Amg Kin-
shasban vagyok, nem lesz knny a helyzetem, mert nem n
szabom meg a napi beosztsomat, hogyan kzlekedem, hol la
kom - itt St. Martin az r. Semmikppen nem akartam gy
visszatrni a kzpontba, hogy csak felletes elkpzelseim van
nak az FNLA-rl, de ugyanilyen fontos volt, hogy megmarad
jon kztnk a j viszony. Ha sszecsapunk, csak St. Martin le
het a gyztes. Nem ktsges, hogy Colby, Nelson s Potts tmo
gatni fogja a kirendeltsg vezetjt.
Az FNLA fhadiszllsa a nagykvetsg kzelben egy egsz
hztmbnyi terletet foglalt el. Magas, csupasz tglafal vette
krl. A vaslemez kapu eltt egyetlen r llt formtlan egyen
ruhban. Egy rginek ltsz FAL automata puska volt a vlln.
Hosszasan kellett nevekre hivatkoznunk, mg vgre beengedett.
Bell kicsi tglapletek lltak egymshoz kzel, festetlen,
nhol repedezett, trtt faajtkkal s ablakokkal. Az pletek
kztt keskeny fldutak s gyalogsvnyek. Feltehetleg valaha
egy fuvaroz vagy termnykeresked telepe lehetett. Tucatnyi
ember jrt-kelt az pletek kztt, nmelyiken szrkszld ka
tonai egyenruha, msok civilben, meztlb. Az porodott leveg
ben cassavagykr s nyitott csatorna szaga terjengett. Egy em
berekkel megrakott teheraut grdlt be lassan a kapun, nyom
ban katonkkal teli dzsip.
Az FNLA gykerei a kong trzsig nylnak vissza. Valaha
ez volt a nyugat-afrikai oldal legnagyobb npe. Amikor Afrikt
a XIX. szzadban felosztottk, errl a trzsrl kapta a nevt
Belga-Kong, Francia-Kong s a hatalmas Kong foly. A
trzset portugl rabszolgakereskedk igztk le, szzezerszm
hurcoltk ket rabszolgnak Eurpba, Brazliba s szak-
Amerikba. A portugl uralom ellenre a bakongk szabadon
vndoroltak a gyarmati hatrokon t, jobb gazdasgi lehetsget
keresve, meneklve az elnyoms ell.
1878-ban a londoni Baptista Misszionrius Trsasgot (BMS)
fogadta. V. Dm Pedro kongi kirly So Salvadore-ban, a kon
g np trtnelmi fvrosban. Harminc vvel ksbb egy BMS-
tolmcs, Miguel Necaca, lett a modern konei felszabadt

116
mozgalom atyja. Kvetkre tallt ms kongi aktivistk kztt,
akik szintn misszionriusoknl nevelkedtek, s harcoltak azrt,
hogy a kongi np lre lljanak, de ezek a prblkozsok meg
hisultak, mert a portugloknak sikerlt sajt bbjaikat ltetni a
tradicionlis trnra. 1942-ben az aktivistk Belga-Kongban te
lepedtek le, Miguel Neca^a fia, Manuel Barros Necaga vezets
vel. Ezt a szmzetsben l csoportot elszr Matadi, majd
Leopoldville-i csoportnak neveztk, s ebbl alakult 1958-ban
az UPA (Unio das Populacoes de Angola), majd 1961-ben
felvette az FNLA nevet. A belga 'gyarmatostk 1960-ban vo
nultak ki Zaire-bl, s ltrejtt egy olyan kormny, amely barti
rzelmekkel viseltetett az angolai felkelk irnt, gy az FNLA
Zaire-ban vgre biztos mkdsi bzisra lelt.
1961 mrciusban, tbb vig tart tervezs utn, nagyarny
invzit hajtottak vgre az zaire-i hatron keresztl. A felkels
hevessge mg a Kinshasban lev FNLA-vezetket is meglepte,
lebecsltk a kong trzsbeliek visszafojtott gyllett s el
gedetlensgt. A felkelst ugyan rszben elfojtotta a portugl
hadsereg brutlis ellentmadsa, de a gerillaharcok 1974-ig foly
tatdtak szak-Angolban, ekkorra Portuglia mr lemondott
arrl, hogy megtartsa afrikai gyarmatait.
Tizent hnap telt el azta, hogy az FNLA fhadiszllsn
voltunk. Megjegyeztem a ksr tisztnek, hogy itt Kinshasban
az FNLA-csapat minden tagjnak milyen komor az arca. gy
van - felelte - sok vesztesg rte ket Angolban.
Vgre talltunk egy Timoth Makala nvre hallgat jl tp
llt fiatalembert, aki vllalkozott arra, hogy msnap elksrjen
Ambrizba. Makala nemrg trt vissza az Egyeslt llamokbl,
ahol egyetemre jrt. Idegesnek ltszott a feladat miatt. Vgl,
kicsit zavartan, bevallotta, hogy mg sosem jrt Angolban.
Alig ltnk le beszlgetni, amikor CIA-ksrm ngatni kez
dett, hogy induljunk. St. Martin azt mondta, menjnk vissza
egyenesen a kirendeltsgre.
Karon fogtam s a kocsihoz ksrtem.
Menj elre, mondd meg St. Martinnak, hogy mg ebd eltt

117
ott leszek. Szeretnk mg egy kicsit itt maradni, ismerkedni ezek
kel az emberekkel.
Akkor n is inlkbb itt maradok. St. Martin azt mondta .. .
Menj csak vissza nyugodtan.
Beindtotta a motort, de ismt lelltotta, ki akart szllni.
Hogy jutsz vissza a kvetsgre? Mgis jobb lesz, ha itt mara
dok. Ez nem tl biztonsgos hely. Krljrtatta a szemt a tele
pen.
Fogtam a kocsi ajtajt, hogy ne nyithassa ki.
Majd visszamegyek gyalog. Vagy fogok egy taxit. Esetleg
valamelyik kedves ember itt elvisz ebdelni. El kell vgeznem a
feladatom, s kevs az idm. Krlek. .. Menj vissza az irod
ba. Mondd meg St. Martinnak, hogy nem lesz semmi baj. Legk
sbb kettkor ott leszek nla, amikor jn Roberto.
Ismt beindtotta a motort, s thajtott a kapun keresztl, ar
cn a majd megmondalak a papnak kifejezssel.
Johnny Eduardt, az FNLA msodik embert, egy irodban
talltam, tucatnyi frfi trsasgban, akik egymst tlkiablva
prbltk magukra vonni Eduardo figyelmt. Eduardo biccen
tett felm, amikor belptem, de nem llt fel. Alig tudtam odafu-
rakodni, hogy kezet fogjak vele. Ebben a lrmban remnytelen
volt, hogy beszljek vele. Mindketten vllat vontunk, n kifura-
kodtam. Eduardrl olyan jelentseink voltak, hogy mg kevs
b kedveli az amerikaiakat, mint az arrogancijrl ismert Ro
berto. Nem szmt, mennyi pnzt kap tlnk a hborjhoz,
Eduardo akkor sem kedvel bennnket.
Ht ennyit az FNLA fhadiszllsrl, gondoltam ma'gamban
kedvetlenl, ahogy kifel indultam a dli hsgben.
Mit tallok majd az FNLA-fronton, Luandtl szakra? 14
milli dollrt tettnk fel egy olyan feltevsre, hogy az FNLA
harci szervezete jobb, mint a kinshasai fhadiszlls.
Holden Roberto tkor rkezett St. Martin villjba. Mikzben
vrtunk r, Bbba Sanders jelent meg, nyomban Raymond
Chilesszel. Aznap reggel rkeztek Kinshasba, hogy megindt
sk az FNLA-propagandt a kinshasai jsgok segtsgvel. Te
le voltak tletekkel, s gy tnt, mris remekl kiismerik magu-

118
kt. Nevekkel doblztak, s fl mondatokban trsalogtak, mint
ha mr rgta dolgoznnak az IAFEATURE-ben; felttelezem,
hogy gy tettek mr sokszor ms orszgokban s ms rsztvevk
kel is.
Holden Robertt ngy tancsadja s bels munkatrsa ksr
te. Fellltunk dvzlsre. Roberto a tbbieknl magasabb volt,
kitnen szabott zaire-i dzsungelzubbonyt viselt, tekintlyt pa
rancsol, de valahogy mgis ellenszenves figura volt. Lefel gr
bl ajka olyan kifejezst klcsnztt arcnak, mintha mindig
elgedetlen lenne. A kedveztlen benyomst mg fokozta kicsit
stt szn szemvege, amit sosem vett le. Semmi melegsget
nem tudtam benne felfedezni, br elg udvariasan beszlt velem.
Bubbnak s Raynek nem lesz knny dolga, ha szimpatikus
propagandafott akar kszteni rla.
Roberto 1923. janur 12-n szletett Angolban, So Sal-
vadore-ban. Egy misszionrius Holdan Carson Graham nvre
keresztelte. Anyja a forradalmi ptrirka, Miguel Necaga leg
idsebb gyermeke volt, apja a baptista misszinl dolgozott.
1925-ben Kinshasba kerlt, a baptista misszis iskolba jrt
1940-ig. 1940-41-ben So Salvadore-ban folytatta tanulm
nyait, itt fedezte fel angolai gykereit. Ezutn nyolc vig fut
ballozott a helyi klubokban, s tarts bartsgot kttt ksbbi
kon'gi politikusokkal. 1951-ben ismt Angolba utazott, szem
tanja volt, amikor egy szvtelen portugl chefe de posto - hely
rsgparancsnok - kegyetlenkedett egy regemberrel, s ez a
megdbbent lmny vitte politikai aktivitsba.
1958-ban megbztk, hogy az UPA kldttjeknt vegyen rszt
az ssz-afrikai Npi Konferencin Accrban, Ghnban. Akko
riban belga s portugl gyarmatokon a feketk nem kaphattak
nemzetkzi tlevelet, gy titokban kellett utaznia a Francia-Kon
gn, Kamerunon s Nigrin keresztl. De nem utazott hiba.
Roberto megismerkedett az afrikai forradalmi mozgalmak leg
jobbjaival: Patrice Lumumbval, Kenneth Kaundval, Tm
Mboyval, Franz Fanonnal s msokkal. Ez j indtst adott
neki. A marxista kzeledst elutastotta, mg a maoizmust ideol

119
gijt elsajttotta. Bartainak gy rt: vronts nlkl nem le
hetsges forradalom.
Mieltt hazatrt volna, guineai tlevelet szerzett, elutazott
New Yorkba, rszt vett az ENSZ-kzgylsen, ahol sikerlt vi
tt kezdemnyeznie Angolrl. Elltogatott Tunziba is, ahol
megnyerte Habib Bourgiba elnk rokonszenvt. 1959-ben, ami
kor visszatrt Kinshasba a bakongo forradalmi mozgalom lre
llt, szervezte az 1962. mrciusi tmadst Angolban.
Ezutn megalaktotta Angola Emigrcis Forradalmi Korm
nyt (GRAE), bevonta az ovimbundu aktivistt, Jonas Savim
bit, klgyminiszterknt. Szvetsge a zaire-iakkal tartsnak bi
zonyult, killt tbb megrzkdtatst s kormnyvltozst. Ro
berto bartsga az ers kez Joseph Dsir Mobutuval (aki k
sbb Mobutu Sese Sekra vltoztatta a nevt) akkor pecstel
dtt meg, amikor mukongo felesgt otthagyta s elvette Mobu
tu sgornjt.
Roberto kvetkezetesen ellenllt az MPLA tbbszri kezde
mnyezsnek, hgy egyestsk az sszes angolai felszabadt
mozgalmat. Agostinho Neto kvette Robertt, amikor az Egye
slt llamokba ment 1963-ban. Krte, hogy tallkozzanak, s
szorgalmazta, hogy hallgassk meg az amerikai kormnykrk.
Neto mindkt igyekezete hibavalnak bizonyult. Az amerikaiak
marxista fertzttsge miatt nem hallgattk meg, mg Roberto
kerlte. lltlag attl tartott, hogy a jobban szervezett MPLA
vezeti veszlyeztetik a hatalmt. Az is lehet, hogy Roberto oko
san, arra ptett, hgy az konzervatv mozgalma s a kzis
merten marxista MPLA kztti versenyben nyeri el az Egye
slt llamok szimptijt. A kt mozgalom kztti ellenttet
llandan bren tartottk azzal, hogy Roberto csapatai tbbszr
is elfogtak MPLA-harcosokat szak-Angolban, a kinshasai
bzisukra hurcoltk s kivgeztk ket.
Tulajdonkppen Roberto csak a kelet-nyugati verseny szem
pontjbl volt konzervatv-nak tekinthet. Az ideolgiai sz
lamoktl eltekintve s Neto ugyanazt hirdettk meg Angola
szmra: nemzeti fggetlensget, demokratikus kormnyt, ag

120
rrreformot, gazdasgfejlesztst, pnafrikai egysget, a gyarmati
kultra teljes felszmolst.
Mindenesetre Kinshasban Roberto volt az embernk. St.
Martin kalkullssal buzglkodott, miutn gy rendezte, hogy
lt Roberto mell a kanapra.
Engem egy elg nagy sugar kr tls oldalra ltetett le,
szinte lehetetlenn tve, hogy rszt vegyek a beszlgetsben.
Idnknt St. Martin kezvel felm intett, s olyankor Roberto
rm nzett. Isten tudja, miben mesterkedik St. Martin.
Hirtelen fellltam s kzbeszltam:
Elnk r, n is velem utazik holnap? Odamentem, s R
bertval szemben leltem a dohnyzasztal sarkra.
Nem, majd Ambrizban tallkozunk. n elszr Carmonba
megy, s tallkozik az ottani parancsnoksgommal.
Ksznm. Ambrizban alkalmunk lesz, hogy megbeszljk
idejvetelem cljt. Megengedi, hogy fnykpeket ksztsek a
washingtoni szakrtk szmra arrl, hogy milyen a terep s mi
lyenek az FNLA-harcosok fegyverei?
Persze, persze.
J. Tudom, nnek s St. Martinnak mg sok ms megbeszl
ni valja van, s biztosan meg akarja mg hallgatni kollgim,
Bbba s Raymond r javaslatait is . . . Ha megbocst, n me
gyek is.
Ha egyltaln sikerl valamit elintznem ezen az ton, az hol
nap kezddik, Ambrizban.
Roberto

Huszonngy ra mlva benne voltam a srjben. Egy tmzsi


portugl ezredes, Santos Castro lt mellettem egy elhagyatott
ambrizi hz res szemlyzeti rszben, s azt bizonygatta, hgy
nagyravgy hlykkel van krlvve. Arcra rnykot vetett a
gyertya fnye, s a lng imbolygott az cenrl jv szellben,
sszeeskv mdjra fojtott hangon beszlt,- a hullmversben
alig lehetett hallani.
Mindegyik Angolt akarja, de a kulcs nlam van. Nlk
lem nem mennek semmire.
Castro egyike volt azoknak, akikkel felttlenl tallkoznom
kellett, de ez nem egyknnyen ment. Hossz, fraszt nap v
gn jutottam ide.
Azzal kezddtt, hogy Makala ksve rkezett az indulsra, s
az az FNLA-teheraut, amivel ki kellett volna mennnk a re
pltrre, nem jtt el. Egy htul nyl szemlyszllt CIA-ko-
csiban mentnk ki, amerikai kvetsgi rendszmtbla volt rajta,
s emiatt a Ndjili repltr katonai bejratnl lev rk rop
pant izgatottak lettek. Vgl lepnzelssel s nhny telefonnal
elintztk, hogy beengedjenek. Mobutu kt zsoldos piltja, egy
dn s egy belga, vezette azt a harmincves DC-4-est, amin
Carmonba repltnk. tkzben a piltaflkben voltam, a h
tuk mgtt llva nztem az alattunk elterl erdket, s hall
gattam, ahogy zaire-i munkaadikra morgoldtak. Ezek maj
mok, n mondom magnak, majmok. (Ezt a francia szt, ma
caque, gyakran hasznltk a fehrek a gyarmati Afrikban. A
fggetlensg ta azonban tabu. Ha Makala, aki mgttnk lt
a gpben, meghallotta s jelentette volna, hogy a kt pilta ezt
a szt hasznlja, knnyen lehet, hogy kiutastjk ket Zair
bl.)

122
A piltk t hnapja nem kaptak fizetst, s arra kszltek,
hogy otthagyjk az egszet.
Gyorsan krbevittek bennnket Carmonban, Angola szaki
tartomnynak fvrosban. Hrom fiatal FNLA-politikus volt
a ksrnk. Hvs elutastst kaptam tlk krdseimre vlasz
helyett, s hamarosan ismt a repltren talltuk magunkat,
szomjasan, hesen. Azon tndtem, okos volt-e, amit St. Martin
javasolt, hogy jsgrnak adjam ki magam, legalbbis addig,
amg Roberto nem csatlakozik hozznk msnap.
Igaz, Carmona nem is rdemelt tbbet egy rpke krstnl.
Ksrtetvros volt, zletei s hzai elhagyatottak, lelakatolva, ar
ra vrt, hogy az angolai polgrhbor 'gyztesnek zskmnya
legyen. A repltren lttam egy csoportot. Az utols szz por
tugl volt, aki kszlt elhagyni Carmont s Luandba tartott.
Arcukon ugyanaz a ktsgbeess, mint azokn, akiket 1960-ban
lttam, amikor menekltek Kongbl, s legutbb Vietnambl.
Ambrizba egy kis gp vitt bennnket. Kisebb, elhagyatott v
ros ez a tenger partjn. rkezsnk a kicsi homokkifutra felrt
egy diplomciai kudarccal. Az FNLA-parancsnoksgot nem r
testettk jttnkrl, s nemigen, hittek jsgri meghatalma
zsomnak. Lehet, hogy a tizent dobozban lev rdiberendezs
keltette fel gyanjukat. Vagy a fnykpezgpemet talltk ve
szlyesnek.
Egy afrikai parancsnok rkezett dzsippel; j volt az egyenru
hja, a derkszja, a 9 mm-es Browning-pisztolya s a vszon
tltnytskja. Kiszllt s egyenesen felm indult. Oldaln egy-
egy portugl rohamosztagos gy tartotta a gppisztolyt, hogy
a cs pontosan res hasam fel clzott.
Az afrikai valamit portuglul odakiltott nyers hangon.
Mit mondott? - krdeztem angolul.
Le van tartztatva - mondta az egyik portugl. - Adja t
neki a fnykpezgpt.
Mit mondott? - ismteltem.
Ez harci terlet! Itt tilos a fnykpezs. Ide nem engednk
be riportereket. Le van tartztatva. tadja a fnykpezgpt s
velnk jn. Ez lett a riportertrtnetbl. A hasam fel irny

123
tott 'gppisztolyok viszont valdiak voltak, csre tltve, s a m
gttk lev arcok nem mosolyogtak. Elszntam magam a cse
lekvsre.
Nem vagyok riporter. Nem vagyok turista, sem misszion
rius. Az amerikai hadsereg ezredese vagyok, Kissinger miniszter
szemlyes megbzottja. Roberto elnk hvott ide, Ambrizba, hogy
ksztsek kpeket arrl, ami a feladatomhoz szksges. Holnap
is itt lesz, hogy megmutassa a tborukat s a csapataikat.
A fekete parancsnok nem rtett angolul. Trelmetlen mozdu
lattal fnykpezgpemrt nylt. Itt mr csak olyan 'gesztus se
gt, ami a szavaknl is beszdesebb.
Ennek a fnykpezgpnek semmi jelentsge nincs, szl
tam, majd a hromszz dollros Pentaxot szjnl fogva vagy
harminc mterre hajtottam el a szemt kz.
Ennek megvolt a hatsa. Legalbbis ebben remnykedtem.
Nem akartam tbb idt pazarolni olyanokra, akik politikailag
nem szmtanak. Azt akartam, hogy megrtsk, ki s mi vagyok,
mirt jttem. Ltni akartam a katonai felszerelsket, tallkoz
ni a parancsnokokkal, megbeszlni a mveleteket, s azt akar
tam, hogy a fszereplk keressk a kapcsolatot velem. Hacsak
el nem szmtottam magam, most ez fg trtnni. Semmi ked
vem sem volt visszamenni a replgpre, amellyel nem mehet
tem volna mshov, csak az MPLA kezn lev Luandba. N
hny percnyi csnd llt be, majd halk tancskozs kvetkezett,
kzben valaki lefordtotta szavaimat, n me'g csak annyit hal
lottam, hogy a gppisztolyokat a dzsip vgbe dobjk be. Egy
afrikai katona elment a fnykpezgpemrt, ingvel letrlte,
aztn nyakamba akasztotta.
A dzsiphez ksrtek, elnzst krtek, aztn a vrosba hajtot
tunk. A rdisok egy Volkswagen buszon jttek utnunk a fel
szerelssel. Mereven ltem a vezet melletti lsen, nem beszl
tem. Borzasztan szomjas voltam.
A felszllplya, kzvetlenl a vros szln plt. Dzsipnk
megkerlte a krforgalmat, majd a futcn haladva megllt
majdnem az utca vgn, egy jellegtelen hznl. Mg a replgp
ablakbl lttam, hogy baloldalt, kt hztmbnyire, mr az At

124
lanti-cen van. Jobbra meredek part nylt be a szlesen elte
rl mocsr fl. Elttnk sziklk nztek le a tengerbe ml kis
folyra. Szemet gynyrkdtet ltvny lehetett akkor, amikor
mg lmos trpusi vros volt, de egy hadsereg kzponti parancs
noksga szmra knnyen csapda lehetett volna.
Nhny perc mlva egy kis gyarmati plet verandjn nd
szkbe telepedtem, s lerhatatlan rmmel lveztem az elbem
rakott pohr srt. A rdisok tizent dobozukkal eltntek a
hrad kzpontban, az utca egy msik pletben.
Terepszn egyenruhban portugl rohamosztagosok jttek-
mentek a hzban. Kt fontos szemlynek tn afrikai rkezett,
majd el is tnt a hz belsejben. Egy hossz terem vgben h
rom lompos portugl asszony ennivalt ksztett.
Hrom hete, hogy erre az j kzponti harcllspontra mene
klt az FNLA, amikor kizte Luandbl az MPLA. Hetven
mrfldnyire van a fvrostl szakra, lgitmadstl s vrat
lan tmadsoktl vdett helyen, mgis elg kzel ahhoz, hogy
ellentmadst tmogatni lehessen innen. Ambriz nem volt igazi
kikt, de idelis menedk volt kis hajk szmra, amelyekkel
zeneteket lehetett kldeni, vagy rajtatseket vgrehajtani a
part mentn.
Az egyik portugl kommandtiszt odajtt hozzm. Bento ka
pitnyknt mutatkozott be. Kommandegysgek alaktsn f
radozott, fehr tisztekkel s fekete csapatokkal. Szerinte az afri
kaiak tl ostobk ahhoz, hogy brmit kpesek legyenek vezet
ni, de azrt lehet bellk elfogadhat katont faragni. Mind
ezt j hangosan mondta, mit sem trdve azzal, hogy a kzelben
lev afrikai parancsnokok hallottk.
Ezutn Bento bement, majd, mintegy vgszra, egy msik fe
hr jelent meg. volt az egyik, aki gppisztollyal hadonszott
a repltren. Falstaff nven mutatkozott be, s szintn be
szdesnek tnt. Tz nappal ksbb a kzpontban megkerestet
tem a CIA-komputerben Falstaff nevt, kiderlt, hogy brazil
jsgr, aki vekkel ezeltt a CIA zsoldjban llt. Mg nem
hagyott fel azzal a szoksval, hogy jelentsen. Falstaff szerint
Bento kapitny hres antigerilla harcos Mozambikbl, de in

125
tett, hogy vakodjak tle: s Santos Castro ezredes vetlytr-
sak az FNLA-parancsnoksgon bell. Mind a kett meg fogja
prblni, hogy behlzzon.
Falstaff azt lltotta, hogy negyven portugl vetern csatlako
zott az FNLA-hoz. A valsg az volt, hogy angolaiak voltak,
fehr angolaiak, sosem ltek Portugliban. De nem voltak zsol
dosok sem, nem pnzelte ket az FNLA, hanem sajt otthonu
kat, sajt meglhetsket vdtk. Harcoltak az egyetlen letfor
mrt, ami ltezett szmukra. Sok gyarmati fehr lete alakult
gy-
Bento kivtel volt. tapasztalt katonaknt vgigharcolta a
konfliktusokat Mozambiktl Angolig, szenvedlyv vlt a
marxistaellenes hborkban val rszvtel.
Mirt bntak velem olyan kemnyen a repltren? - kr
deztem. Falstaff elmagyarzta: Ezeknek a fehr katonknak a
csaldja mg Luandban van MPLA-fennhatsg alatt. Ms ne
vet vettek fel, s mindent elkvetnek, hogy kapcsolatuk az
FNLA-val titokban maradjon. Nem akartk, hgy egy ismeret
len jsgr lefnykpezze ket.
Leltnk egyszer vacsornkhoz; plmaolajban ftt, szrtott
szott halat ettnk, ftt krumplival, amit bven megszrtak
rlt pirosborssal. Bemutattak Castro ezredesnek, Bento ellen
lbasnak, s egy afrikainak, Hendrik Vaal Netnak. Rjttem,
hogy IACASTLE/4, az az FNLA-politikus, aki belgyminisz
ter volt az ideiglenes luandai kormnyban. Bento s Falstaff az
asztal msik vgn ltek olyanokkal, akiket nem mutattak be.
Holden Roberto mg nem rkezett meg.
Szinte egsz id alatt hallgattunk. Lehet, hogy addig nem
akarnak bartkozni, amg Roberto meg nem rkezik, s nem
ersti meg trtnetemet, de az is lehet, hogy tl sok a rivaliz
ls s bizalmatlansg az FNLA ottani vezeti kztt. Megpr
bltam trsalgst kezdemnyezni, de Castro ezredes elintzett
azzal, hogy sajnlom, nem beszlni angol. Neto kifejezstelen
arccal nzett rm s rvid vlaszokkal intzte el krdseimet.
Bento egyetlen szigor pillantsra mltatott, aztn az evsre kon
centrlt. Egyedl Falstaff vlaszolt, mosolygott, s blogatott,

126
taln azrt, mert szerette volna, ha ismt felveszik a CIA fize
tsi listjra. Beszdessge nem ragadt r a tbbiekre. Hallgat
tunk. Kzttk Castro a legfontosabb ember, figyeltem mikz
ben ettnk. Alacsony, kopasz frfi volt, de sportingben is nagy
vilginak tnt ebben a rusztikus, kzpszer, gyarmati stlus
ebdlben. Vacsora utn minden angol tudst sszeszedve saj
nlkozst fejezte ki, hogy nem tud megknlni egy j whisky-
vel, majd eltnt az jszakban.
Egyedl mentem vissza a verandra. Leltem egy szkbe, de
nem invitltam a rdisokat, hogy csatlakozzanak hozzm. Nem
akartam, hgy brmi gtoljon abban, hogy szabadon rintkez
zem az afrikaiakkal s portuglokkal.
Hirtelen kialudt a villany, csend telepedett az lmos trpusi
vrosra, amint a tvolban megsznt a dzelaggregt moraja.
Neto gyertyt s gyuft hozott. Takarkoskodni kell a dzel
olajjal, mentegetztt. Nem mutatott hajlandsgot, hogy lel
jn mellm. Nem gyjtottam meg a gyertyt, kinyjtzkodtam
a szkben. Tapasztalatbl tudtam, hogy ilyenkor mindenki ko
rn lefekszik. Semmi sem korltozza gy egy kzssg trsa
dalmi lett, mint a sttsg.
A gyalogton valaki csendesen lpkedett gumitalp cipben.
Egy ember rnykt lttam kzeledni felm a veranda lpcsjn.
Egy pillanatra megllt, majd felm indult. Izmaim megfeszl
tek. Szurokstt volt a verandn, n a legsttebb sarokban l
tem, amelyet a ksznvny ntt be. Honnan tudta, hol lk? Az
utca msik oldalrl figyelt, mieltt kialudt a villany? Csendben
vrtam, ahogy kzeledett, s nem tudtam elfojtani azt a melo-
dramatikus gondolatot, hogy egy vres polgrhbor kells k
zepn vagyok. Lehetsges, hogy ellensges beszivrgk vannak
az FNLA-parancsnoksgon, akik szvesen kellemetlenkednnek
Rbertnak, ha kiderl, hogy Kissinger megbzottja eltnt, vagy
halott. Ltogatm fl mterre tlem megllt, mindkt kezt fe
lm nyjtotta. n visszahzdtam, izmaim megrndultak a fel
gylemlett adrenalintl. A frfi egyik kezvel gyenge fny zseb
lmpt kattintott fel, azzal vilgtott meg a msik kezben egy
darabka paprt, amit az lembe lktt.

127
A cduln ceruzval rva ez llt: Krem, jjjn t hozzm.
Ez az ember idevezeti. Castro.
A frfi eloltotta a zseblmpt s htralpett. Fellltam, ma
gamhoz vettem titskmat, kvettem a kapun t s kzben ar
ra gondoltam, hogy a kmszakmban sokat bzunk a vak vlet
lenre. Kt hztmb mellett mentnk el csendben a krforgalo
mig, aztn egy saroknyit a tenger fel, majd egy szk kis utccs
kba fordultunk s a hz mgtti szemlyzeti lakrszbe lp
tnk be.
Castro ezredes egy kis faasztalnl lt, a gyertya imbolyg f
nye megvilgtotta kerek arct s szl hajt. Intett, hogy ljek
le a msik szkre. Ksrm, amilyen csendben jtt, gy tvo
zott.
J estt - ksznttt. - Ksznm, hogy eljtt. Fontos,
hogy n meg n komolyan beszlgessnk egymssal. Azok odat
- keznek rnyka a falra rajzoldott - iditk. Angolt akar
jk, de nem tudjk, hogyan szerezzk meg. n tudom. Nekem
megvan a kulcsom hozz... Sajnlom, hogy nem tudom itallal
knlni, itt nincs semmink.
A tskm mlybl elhztam egy veg whiskyt, yen alkal
makra tartogattam. Gastro mosolygott, amint az asztalra tettem.
Dr. Kissinger jl gondoskodik magrl. Kt kis poharat vet
tem el s tltttem. Santos Castro harmadik genercis fehr
angolai volt, nagyapja a szzadfordul eltt telepedett le szak-
Angolban, ekkor mg sszesen csak tzezer fehr lt az orszg:
ban. Oastro Luandban s Lisszabonban jrt iskolba, hsz vig
szolglt a portugl gyarmati hadseregben, ezredesi rendfokoza
tig vitte. Nhny vig az szaki Uige tartomny kormnyzja volt,
egyike azoknak, akik felelsek voltak az FNLA-gerillk ellen el
kvetett kegyetlen megtorlsokrt. Ahogy vltoztak az idk,
Castro is ksz volt tllni. Most egykori ellensgnek, Holden
Robertnak dolgozott, az FNLA-hadsereg vezrkari fnke lett.
Oastro kulcsa Angolhoz elcspelt mdszernek bizonyult.
Az lltatta, (hogy ihatszz portugl vetern vrja hvst Dl-Af-
rikban. Csupa fehr angolai, tapasztalt a fekete gerillk elleni
harcban. Semmi ms nem kell nekik, csak repljegy s fegy

128
ver. Segtsgkkel Castro minden nehzsg nlkl vissza tudja
foglalni Luandt Roberto s dr. Kissinger szmra.
Egy fekete-afrikai problma tipikusan fehr gyarmati megol
dsa volt. Adjatok egy szzad katont s kt ht alatt a fld
sznvel egyenlv teszem ezt a terletet.
Elnyomtam magamban a vgyat, hogy vitatkozzam vele. Vg
tre is, jobb informcis forrst nem tallhatok. Inkbb Luan
drl krdezgettem, s a tbbi portuglrl, akik befolysolhatjk
a hbor alakulst.
Castro, mint minden hozz hasonl kalandor, pnzt akart.
Ez esetben annyi pnzt, hogy harcba tudja lltani hatszz em
bert. Br azok nem zsoldosok, lltotta komolyan, de el kell
tartaniuk a csaldjukat. Mennyi kellene? Nagyvonalsgbl nem
akart pontos sszeget mondani. Taln fejenknt 1000 dollr.
600 000 dollrral el lehet velk indulni. s kellene nhny rep
lgp s fegyverek. Ja igen, mg valami szksges: egy kizrla
gos megllapods, amely kizrja az olyan konkurrens portugl
kalandorokat, mint Bento. Roberto marad a vezralak, de rde
mi gyekben Castrval kell trgyalnunk.
Amikor meggyzdtem rla, hogy mindent tudok, amit az
nap este hajland volt elmondani, fellltam. Megbeszltk, ho
gyan lpnk rintkezsbe egymssal, cmeket adott Dl-Afri-
kban, Madridban s Ambrizban. Cserben elmondtam neki egy
titkos azonost mondatot, amelynek segtsgvel zenhet ne
kem a kinshasai nagykvetsg telefonjn.
Mondtam, hogy tartsa meg a whiskyt, aztn elindultam vissza.
Az ramhiny msik kvetkezmnye, hogy mr hajnalban
mindenki talpon van. n is kimentem az emberek kz, jrkl
tam, vlaszt akartam kapni a kzenfekven felmerl krdsek
re. Szinte semmit nem tudtunk az szak-angolai frontrl. Meny
nyi lakosa van Ambriznak? Kevs, 1000 fehr s 10 000 afrikai
volt, mieltt kihaltt vlt. Mennyire fontos? Nagyon, mert itt
van az FNLA elretolt harcllspontja, s a leszllplya. Ide
rkeznek majd tonnaszmra a fegyverszlltmnyok. Mekkora
csapatai vannak itt az FNLA-nak? Ambrizban 25 katont sz
moltam ssze, s mg nhny tucat egyenruhs gyelgt. Ro-

129
berto 1500 frl beszlt. Milyen a felszerelsk? Tbb puskjuk
s aknavetjk volt, mint ahny katonjuk. Szlltmnyaink
kezdtek megrkezni. Hny klfldi katonai tancsad van? Hsz
portugl, kt brazil. Knai tancsadk? Nyomukat sem lttam,
a knaiak nem lptk t az angolai hatrt. Vezetsk s harci
kpessgk milyen? Mg nem akartam vgleges vlemnyt al
kotni. Kzelebb kell jutnom a frontvonalhoz, hogy minden kr
dsemre vlaszt kapjak.
Percekig lltam a szikln a foly torkolatnl, nztem a hul
lmverst. Hatalmas hullmok tarajoztak messze kint a tenge
ren, mltsgteljesen hmplygtek befel s csapdtak a part
hoz. Vilgklasszis szrf-hullmok, de ahhoz Ambriz messze
van, hogy szrfz dlhely vljon belle. Az Atlanti-cen
vizei a nyugat-afrikai partnl sttek s flelmetesek. vszza
dokon t rmletet bresztettek afrikaiakban s eurpaiakban
egyarnt, amit csak fokoztak a tengeri szrnyekrl s titokzatos
ramlatokrl szl trtnetek. Az ilyen babonk hatsa all sen
ki sem tudja magt teljesen kivonni - n sem.
1961 elejn feldert tiszt voltam egy haditengerszeti cir
kln, amit Kennedy elnk SOLANT AMITY nvre keresztelt.
Hidrogrfiai felmrseket ksztettnk a part lejtsrl s a ho
mok sszettelrl, Afrika nyugati partjn le s fl, Monrovi-
ban, Lomban, Conakryban, Pointe Noire-ben s Bathurstben.
Embereimmel egy Peter csnakba ltnk, s ltszlag sr
zssel voltunk elfoglalva, de kzben lemerltnk s mintkat
vettnk. Br mind jl kpzett feldertk voltunk, egyiknknek
sem volt btorsga, hogy a parttl szz mterre lev mlysgbe
bukjon vz al. (A Peter rgi tpus tengerszeti partraszllt
jrm.)
Szinte gpiesen felmrtem az ambrizi part lejtst. Meredek
volt, a homok durva szemcsj s feneketlenl mly, nem ked
vez a ktlt jrmvek kiktsnek.
Maga Ambriz vrosa, akrcsak Carmona, elhagyatott volt.
Nhny civil ruhs afrikai gyelgett cltalanul. Gymlcsbl,
sajtbl s egszen j kvbl ll reggeli utn megnztem az
FNLA hrad kzpontot. Rdisaim jl elhelyezkedtek. Adjuk

130
mkdtt s j volt a kapcsolat Kinshasval a monroviai rel
llomson keresztl. A kzponttl nem rkezett hr. n is csak
annyit adtam le, hogy minden rendben. Ha tbb idm lett
volna, megprbltam volna kiderteni, mirt rnek el a rdi
hullmok az 1500 km-re lev Monroviba, s mirt nem jutnak
el kzvetlenl Kinshasba, ami csak 500 km?
Visszamentem a vroson keresztl egy tgas mezre, ahonnan
ltni lehetett a tengert, s nztem, ahogy Bento kapitny szem
lt tart osztaga felett, amely ht fehrbl s tizent feketbl
llt. Ksbb rajt kpeztek, s egszen elemi gyalogsgi gyakor
latokat vgzetek; egy kpzeletbeli ellensges llst tmadtak a
part mellett. Vagy legalbbis a feketk futottak nhny mtert,
majd az egyik portugl parancsnok harsny veznyszavra has
ra vetettk magukat. A fehrek a teherautknl lltak s nztk
ket.
Korbbi tapasztalatok alapjn 'gy reztem, fel tudom mrni
az afrikai katonk harckpessgt s fogyatkossgait, de nem
tudtam, mi a helyzet a portuglokkal. J az ernltk? Ahhoz
kpest, hogy rohamosztag tagjai, elg lomhn mozogtak. Meny
nyire tapasztalt katonk? Azzal, hogy veken t ldztek gyen
gn felfegyverzett FNLA-gerillkat az angolai boztban, mg
nem szereztek tapasztalatot a hagyomnyos hadviselsben, nem
tanulhattk meg, hogyan kell kezelni a nehz aknavetket, t
zrsgi gykat, raktkat s pnclkocsikat. Biztos, hogy gyor
san megtanulnk, s j katonkk vlnnak, ha volna egy v
felkszlsi idnk. De csak heteink voltak, ha meg akartuk ll
tani az MPLA-t a novemberi Fggetlensgi Nap eltt.
Egy magnyos Panhard pnclaut, alig nagyobb egy dzsipnl,
kzeledett dbrgve. Megllt. Kerekei fkezs kzben komiku
sn megcssztak a kavarg porban. Fiatal fehr katona ugrott ki,
pzba vgta magt az plet mellett. Magamban azt gondoltam,
jobb lesz, ha nem ptnk tlsgosan arra, hogy a portugl ro-
hamosztagosok mentik meg szmunkra szak-Angolt.
Roberto megrkezett a leszllplyrl s szrakozottan kezet
fogott velem. Pantallt, knny kabtot s homokszn golf sap
kt viselt. Alig volt annyi idm, hogy megigyak egy pohr vizet,

131
mr indultunk is egy Volkswagen mikrobusszal. Hrom fehr
volt velnk: egy magas, vllas, Chevier nev portugl; egy tes
tes frfi, egyenruhjn rnagyi rangjelzssel s ejternys vl-
lappal, vrs sapkban; s Falstaff. Ksbb Falstaff elmeslte,
hogy Chevier a portugl titkosszolglat vezetje volt Luandban
a fekete nemzeti mozgalom elleni harc veiben. Castro ezredes
hez hasonlan kpessgeit s az MPLA-rl nyert ismereteit most
az FNLA gynek szolglatba lltotta. Falstaff szerint az egyen
ruhs egy brazil rnagy volt, valsznleg megfigyel. Mit ke
res Falstaff s a brazil rnagy Ambrizban? Falstaff nem felelt a
krdsre, tmt vltoztatott. De a vlasz kzenfekv volt: Bra
zlia szmra nem volt kzmbs, hogyan alakul az angolai hely
zet.
Harminc percet idztnk a jrmtelepen, ahol Roberto szem
lt tartott a jrmvek felett. Megszmolta az alkatrszeket, ellen
rizte a benzin mennyisgt, s zaklatott mindenkit, fehreket s
feketket egyarnt. Tbbet beszlt, mint amennyit msokra fi
gyelt, gyakran msok szavba vgott, majd otthagyta ket. To
vbb indultunk az aszfaltton az angolai bozton keresztl.
Fejemmel s vllammal kihajoltam a mikrobusz tetnylsn,
hogy fnykpezzem a terletet. Nylt, szraz, elgg egyenletes
terep volt. A hullmos barzdk, lejtk mintegy hatvan szzal
kt egy mter magas f, elszrtan csipkebokor, fge, vad olajfa,
s kis erdknt csoportosul cdrusok bortjk. A tjat feledhe
tetlenl afrikaiv teszik az rszemet ll, hasas baobabfk. Part
menti fs szavanna, idelis egy knny harckocsikkal meger
stett zszlalj mozgshoz, mert nagyfok mozgkonysgot s
ugyanakkor lczst biztost. Persze ez a fajta hbor olyan,
amit tbbnyire az utakon vvnak. Elgg j llapotban lev, t
tonns Mercedes s Berliet teherautkra sznt keskeny aszfalt
ton haladtunk. Ezek a jrmvek biztostottk az angolai kv
kereskedelmet s a tartomny gazdasgi szlltsi feladatainak
lebonyoltst.
Kiszradt mlyedseket tvel kt kisebb hdon mentnk ke
resztl. Ezeket knnyen meg is lehet kerlni, kivve, ha nagy
az eszs. tmentnk egy msik hdon is, egy mly, meredek

132
part patak fltt. Egyik hdfjt rszben elvitte egy MPLA-
akna, azonban az egytengely teherautk, s a kis Panhardoknl
nem nagyobb pnclkocsik gy is biztonsgosan kzlekedhettek
rajta. Ilyen folyk komoly problmt jelenthetnek, ha egy hd-
pillrt teljesen felrobbantanak. Igaz, az amerikai hadmrnkk
kt ra alatt rendbe tudnk hozni a hidat, de az FNLA-nak erre
nincs kell felkszltsge, s a mi programunk sem irnyozta
el, hogy a szksges anyagot ide szlltsuk.
Minden tkeresztezdsnl s kis hdnl kt vagy hrom pus
kval felfegyverzett r llt. res tekintettel bmultak be a busz
ba, s valami tisztelgsflt vgtak, amikor meglttk Robertt.
egy alkalommal kiszllt a Volkswagenbl, s hosszas sznok
lat s bemutat kzepette elmagyarzta a teljesen sszezavaro
dott fiatalembernek, hogyan kell elrsszeren vigyzzba llni
s tisztelegni.
Tovbbmentnk, kzben Roberto elsorolta, mit kr tlnk.
Tbbszr is emlegette, hgy tizentezer katonja szmra egyen
ruhra s bakancsra van szksge.
Felttlenl kellenek az egyenruhk, hogy katonnak rezzk
magukat - hajtogatta. Meg a bakancsok. Ha bakancsot tu
dok nekik adni, harcolni fognak rtem.
Roberto hadseregben senki nem kapott rendszeres fizetst
vagy zsoldot. Azon a gyenge lelmiszer-fejadagon ltek, amit a
helyi falvakban zskmnyoltak, s azzal a fegyverrel, lszerrel
s gygyszerrel kellett bernik, amijk volt. A csaldhoz s a
trzshz val ragaszkods ksztette ket arra, hogy csatlakozza
nak az FNLA-hoz, s br sokan elmenekltek, ha harcra kerlt
a sor, tbbsgket a hbor hagyomnyos cljai vezreltk: ag
resszivits, bajtrsi szellem, izgalmas let, s a gazdagsg rem
nye, ha gyznek.
Ambriz utn harminc kilomterrel hirtelen rkanyarodtunk
egy fldtra, amely ltetett plmafaligeten vezetett keresztl.
Tbb kilomtert tettnk meg, aztn egy kis domb tetejn lev
tisztshoz rtnk, ahol na'gy raktrakat s sztszrtan ll p
leteket fal vett krl. Egy nagy tbln ez llt: Fazenda Lifune
- Lifune-ltetvny. Ez volt Roberto elretolt harcllspontja.

133
Tizenhat lmatag katont s kt 60 mm-es aknavett lttam.
Az egyik oldalon fltucat n s gyerek lt egy csendes tz fltt
rotyog kondr krl; a puszta fldn ltek, egyenesen elre
nyjtott lbbal. Eszembe jutott az eddig ltott FNLA-katonk
szomor arca. Ebben a tborban felesgek s csaldtagok is vol
tak. Nem voltak brok, prostitultak s ivszat. gy ltszik,
a szpsgkrl hres angolai nk mind Luandban vannak.
Sajnlkozva 'gondoltam azokra a flkatonai szakrt kollgk
ra, akik azrt igyekeztek bekerlni az angolai programba, mivel
pillanatnyilag ez volt az egyetlen hbornk. Legtbbjk szmra
Vietnam egzotikus kaland volt, igen kevs veszly vagy nehz
munka, de annl tbb rzki rm. Az egsz trtnet leolvasha
t egy CIA-hs-rl ksztett, hress vlt fotrl: egy kerti
szkben l, lbt a bunker homokzskjhoz tmasztja, s a reg
gelig berkezett tviratokat olvassa, jobb kezben Heineken-sr,
kzben bal kezt egy vietnami baba manikrzi. Attl tartok,
az angolai kikldets kicsit ms lesz.
Kt httel azeltt az FNLA-csapatokat megfutamtottk, ek
kor Mobutu s St. Martin rvette Robertt, vegye t szemlye
sen a harctri parancsnoksgot, vigyen magval fegyvereket s
pnclkocsikat Kinshasbl. Most az MPLA volt visszavonul
ban, s Roberto a siker mmorban szott. A hbor knny
dolog, hamarosan bevonulnak Luandba. Minden beszlgets
ben Roberto volt a fszerepl, dnttt mindenben, fegyvere
ket vizsglt, a katonkat a teherautkba lkdste, kpes volt
ellenrizni, hogy mennyi benzin van a Volkswagen tartlyban.
E'gyszer, amikor elakadtunk a homokban, elsnek ugrott ki a ko
csibl, fcsomkat tpett ki s a kerk al tmkdte. Falstaff
egyre azt sugdosta a flembe, hogy Roberto nem tudja, mit tesz,
nem hallgatja meg msok tancst, s legalbb annyi problmt
okoz, mint amennyit megold.
Mindebbl nehz volt megtlnem a harcok mreteit, de va
lamilyen kp kezdett kialakulni. Roberto azt lltotta, hogy kt
ezer fs csapatai vannak a trsgben. lltsa szerint ngyezer
MPLA-katont szortanak vissza. Heves harcokrl s tzrsgi
tzprbajrl beszlt, fleg a Barro do Dande csatatren, bsz

134
kn mutatott nekerh egy harckptelenn tett orosz BDRM-2
pnclkocsit. De csak egy-kt aknakrtert, s az pleteken kzi
fegyverekbl kiltt nhny goly nyomt szmoltam meg. Fals
taff, mintha Roberto igazsgoszt osztagnak szerept jtszan,
odasgta, hogy a BDRM-2-est otthagytk, mg mieltt az
FNLA grntjai eltalltk. Barro do Dande kis csatrozs, s
nem komoly harc sznhelye volt. Honnan tudhatn Roberto, mi
a klnbsg, mlt hten tette be a lbt elszr a frontvonal
mg.
Szembetallkoztunk egy teherautval; a frontrl jtt s fltu-
cat fogoly volt htul a kocsiban. Mikzben Roberto kikrdezte
az rket, n a hamuszrke arc, retteg foglyokat fnykpez
tem. Roberto, krdezetlenl, azt bizonygatta, hogy k jl bnnak
a foglyokkal, de n megrtettem flelmket, mert hallottam ar
rl, hogy az FNLA katoni minden elfogott MPLA-st lemsz
rolnak.
Dlutn ngy ra fel egy tisztshoz, s a sassalembai tke
resztezdshez rtnk. pletek sehol nem voltak. Kvezett ke
resztezds volt, egy betonoszlopon tbla llt: Luanda 32 km
felirattal. Komikus baobabfa terpeszkedett a keresztezdsnl,
egyik gt elvitte egy 106 mm-es pncltr lvedk. Csapatokat
nem lttunk, harc zajt nem hallottuk. Lukenge parancsnok bal
ra irnytott bennnket s mi vatosan haladtunk tovbb.
Nhny szz mtert tettnk meg, s elrtk az FNLA harcol
egysgeit; az t egyik oldaln sott szk rokban gylekeztek.
Nyolcvanan lehettek az rokban, de taln egytizede frt volna
el benne biztonsgban. Nagy kaliber aknavetbl egy sorozat
tal el lehetett volna intzni a sassalembai fronton harcol FNLA-
csapatot.
A katonk megmutattk neknk azt a pontot, ahol aznap dl
utn az MPLA ellentmadst hajtott vgre. Fl mrfldnyi
tvolsgrl kzeledett nhny MPLA-katona, s amikor egy so
rozatot lttek rjuk 106 mm-es pncltr lveggel, elmenekl
tek. Ez is csatnak minslt. A foglyokat, akiket korbban lt
tunk, akkor ejtettk, amikor egy eltvedt MPLA-dzsip egy
FNLA-llsba hajtott.

135
Ezzel szemben Caxito, ahov msnap reggel rtnk, valdi
csatatr kpt mutatta. Ktszer is keresztlhajtottunk rajta. Az
afrikai hzak a vros mindkt oldalh romba dltek. Az MPLA
fhadiszllsaknt hasznlt kis egyhzi iskola plete teljesen l
dozatul esett az FNLA pusztt tmadsnak. Romokban he
vertek teljes salakpletek. Nem volt fa, amely ne viselte volna
akna, srapnel vagy kzi fegyver golyjnak nyomt. Egy udva
ron jabb BDRM-2 s kt dzsip roncsai voltak, 106 mm-es
pncltr lvegek s pncltr grnt tallta el ket. Roberto
bszkn eleventette fel nekem a csata rszleteit. Arra is felhv
ta a figyelmemet, hogy a katoni olyan pontosan cloztak, hogy
kt sarokkal arrbb a semleges portugl katonai helyrsg ba
rakkjai srtetlenek maradtak. Chevier, Falstaff tolmcsolsban
elmondta, hogyan tvedtek el zaire-i Panhardok. Amikor a Luan
da fel vezet tra trtek, Roberto beugrott egy kocsiba s egy
maga eredt utnuk. Mrfldekkel jrtak mr az MPLA-front-
vonal mgtt, amikor utolrte s visszaterelte ket a csatba.
gy dntttem, hogy elhihetem a trtnetet. Nyilvnval volt,
hogy Roberto szvvel-llekkel elktelezte magt, s mindenron
meg akarja szerezni Luandt.
Ami a caxiti csatt illeti, ott ms a helyzet. Gondosan vgig
nztem az iskolaudvart, kicsit idegestettek az aknk s grntok,
amelyek, ha rjuk lpek, alattam robbannak fel. Alaposan ta
nulmnyoztam a terepet, s ms kp alakult (ki bennem a trtn
tekrl. Nem vits, hogy zajos, erteljes tmads sznhelye volt,
de vdekezsnek nyomt sem lttam. Nem voltak bunkerek, t
zelllsok, kiltt lszerek. A pnclkocsit s a dzsipeket a fal
mellett lttk szt, ahogy parkoltak. Az MPLA csapata elme
neklt, anlkl, hogy komolyabban megksrelte volna Caxito
vdelmt. A krokat a vroson tspr, dhdten tmad
FNLA-erk gy okoztk, hogy nem tkztek ellenllsba.
Az MPLA-katonk tbbsge elmeneklt, de ketten vagy hr
man a lvldzs ldozatul estek. Lefnykpeztem a romok
kztt egy hullt - nem tudom, mit kezd majd a kppel Bbba
Sanders. Roberto bakancsval arrbb rgott valami trmelket,
s amikor egy aszott, vigyorg hallfej meredt r, hnyni kez

136
dett. Az 1961-es vres felkels vezetje, aki azt hirdette, hogy
vronts nlkl nincs forradalom, gyenge gyomr volt.
A fhadiszlls pletnek tlyuggatott faln egy fekete s pi
ros szn MPLA-plaktot lttam. Szakadozott volt, s puskago
ly nyomait viselte. Levettem, sszehajtogattam s titskmba
tettem. Az plet eltt megakadt a szemem valamin, ami kl
ns emlkeztet a hbor irnijra. A kocsibejrt bort tr
melkben egy nagy rzsafzrt talltam; szemeit vastag afrikai
szltbl faragtk s nylonszlra fztk fel. sszetekerve a pla
kt mell tettem.
Msnap hajnalban, amint a kocsi visszafel vitt bennnket
Ambrizba, valamennyien csendben ltnk. n azon tprengtem,
milyen eredmnyt rnek el a CIA-fegyverek a jelenlegi harci
sznvonal mellett, s milyen lesz az esetleges szovjet visszavgs.
Az egymssal szemben ll csapatok gyengesgre val tekintet
tel egy olyan modem fegyverrendszer, mint Puff, a Varzsl
Srkny dnt fordulatot hozhat. Ha valban versenyben va
gyunk a szovjetekkel, az gyz, aki elsnek vet be hatkony fegy
vereket, s megszervezi a vezetst szak-Angolban. Ha most
rgtn cselekednnk, mi az elsk lehetnnk.
Msnap Kinshasba repltnk, de tkzben leszlltunk Car
mona kzelben az elhagyatott Nega'ge lgi tmaszponton s
megnztk a tmaszpont berendezseit. A portuglok azzal a
cllal terveztk, hogy onnan katonai tmogatst nyjtsanak az
szak-Angolban foly gerillaellenes akcikhoz. A tmaszpont
alkalmas volt sugrhajts gpek leszllsra is. Az irnytto
rony, a raktraik, st mg a szrakoztatltestmnyek is ideli
san megfeleltek volna annak a clnak, hogy amerikai elretolt
tmaszpontul szolgljanak, amennyiben az IAFEATURE-mve-
let Vietnam mretv vlna. Ksrtst reztem, hogy ne tegyek
rla emltst a kzpontban.
Tovbbrepltnk, mikzben elkezdtem fogalmazni a jelent
semet. Ktoldalnyi lett s elgg egyszer. Nem hagyott nyu
godni az a kvetkeztets, amire jutottam. Lttam, hogy az szak-
Angolban szemben ll MPLA-erk rosszul felfegyverzettek, ve
zetsk gyenge s szervezetlenek, egyszval itt az alkalom, hogy

137
csapst mrjnk rjuk. Megoldhat, hgy gyorsan eljuttassunk
fegyvert Angolba, amellyel dnt gyzelmet lehet kivvni a h
borban. Tudtam, hogy programunk nem tzte ki clul a gy
zelmet, de azt akartam, hogy Washingtonban tisztban legyenek
azzal, hogy vian lehetsg a teljes gyzelemre, ha nagy mennyis
g s azonnali tmogatst nyjtunk. Mivel nem volt esly arra,
hogy a Nemzetbiztonsgi Tancs akkor, 1975 augusztusban,
btor lpsre sznja el magt, jobb szolglatot tettem volna a
nemzetnek, ha inkbb lebeszlem az illetkeseket azzal, hogy
hangslyozom az FNLA gyengesgt, azokt, akikrt az Egyeslt
llamok a presztzst kockztatja.
Kinshasba rve tadtam a jelentstervezetet St. Martinnak,
s bementem a vendgszllsra egy alapos zuhanyozsra. Ami
kor kijttem, St. Martin visszaadta a tervezetet, csak annyit ja
vasolt, hogy ne els szemlyben rjam s tegyem t tvirat for
mba. De egyetrt vele? Elhrtotta a krdsemet: azt jelentsem,
amit jnak ltok. Tbb apr vltoztatst azrt eszkzlt rajta.
Erre minden CIA-vezet knyszert rez, akinek asztaln keresz
tl megy egy tervezet. Abbl, hogy tartalmt nem volt hajland
megvitatni velem, arra kvetkeztettem, hogy majd kln tv
iratot kld, amiben brlja az enymet.
Mr Ambrizbl jvet baljs hascsikarst reztem, s msnap
arra bredtem, hogy elkapott az angolai nyavalya, a bacilus
okozta vrhas. A nagykvetsg orvosa kaolin pektint s ngy-t
nap pihenst rendelt el, csakhogy msnap reggel indult a gpem
Savimbi fhadiszllsra Kzp-Angolba. Hrom napon t te
herautkon s terepjrkon fogok hnykoldni. Tudtam, hogy a
feladatot csak gy leszek kpes elvgezni, ha idnknt kortyolga
tok egy bizonyos fjdalomcsillapt szerbl, de azt recept nl
kl nem tudtam beszerezni. Egy CIA-orvos egyszer megjegyezte,
hogy a CIA-kldetsek 99 szzalkban betegsgek, alkoholiz
mus, vagy rzelmi problmk jelentkeznek.
risi megknnyebblsemre dlutn hatkor a kirendeltsg
egyik mveleti asszisztense belltott St. Martin villjba s egy
stt vegben tnyjtotta az htott fjdalomcsillaptt, kzben

138
rsztvevn mosolygott bajomon. Ne krdezzek semmit -
mondta csak adjak tizent zaire-t.G
Aznap Larry Devlinnel, egykori prtfogmmal, s az 1960-as
vek kongi programjnak hress vlt szrke eminencisval
ebdeltem. Kt hossz szolglati turnust tlttt el Kongban,
ahol gy kevergette az j kormnyokat, mint ms a krtyt,
majd vgl Mobutut segtette az elnki szkbe. Utna Devlin ve
zette a CIA flkatonai programjt Laoszban. A laoszi sszeom
ls eltt visszatrt Washingtonba, lett az Afrikai Osztly ve
zetje. Egyike volt a CIA-trtnelem nagy mveletvezeti-
nek, a fiatal tisztekkel s gynkkkel egy r-amerikai politikus
mdjra bnt: prtfogolt egyeseket, de kemnyen lecsapott azok
ra, akik tjban lltak.
1970-ben Addis Abebban jfltl hajnalig ittuk a whiskyt,
majd feltettem a replgpre. 1974-ben nyugdjba ment a CIA-
tl, vi 22 000 dollros nyugdjjal s mess, ngyves szerzdst
rt al egy New York-i pnzemberrel, amit annak ksznhetett,
hogy az egyetlen amerikai volt, aki meghitt bartja volt Mobutu-
nak s kvetkezskpp knnyen meg tudta kzelteni. Flmillird
dollros beruhzsrl volt sz. Mieltt eljtt a CIA-tl, Victor
St. Martint nevezte ki a kinshasai kirendeltsg vezetjnek.
Egy kis klubban ebdeltnk, ahov zletemberek jrtak. A
szmlt Larry fnke fizette. Untatta ez az j munka, s ideges
volt, mert visszahvtk Washingtonba, hogy tanskodjon a sze
ntus Church-bizottsga eltt a kongi programrl. Bevallotta,
hogy fizikai ernlte nem olyan, mint amilyennek lennie kellene,
n meg korholtam, s buzdtottam, hogy kezdjen jra kocogni.
Mit mond majd a szentusnak? Termszetesen nem szegi meg
eskjt, tanvallomsa teljesen megegyezik majd a lert jelent
sekkel s bizonythat tnyekkel. Sejtettem, hogy csak s Mo
butu elnk tudja, mi a teljes igazsg Patrice Lumumba 1960-ban
trtnt meggyilkolsval kapcsolatban. Whiskyzs kzben mr
sok ms magas rang CIA-tiszt krkedett a plyafutsa sorn
trtntekkel; megesett Larryvel is, de amikor Lumumba neve
szba kerlt, egyszerre elhallgatott.
Savimbi

Angolai f szvetsgesnkrl, Robertrl s az FNLA-rl most


mr volt kialakult kpem, eddig a CIA nagylelksgnek tl
nyom rszt k lveztk. Ahhoz, hogy a kp teljes legyen, meg
kellett jobban ismerkednnk az UNITA-val s vezetjvel, Jo
nas Savimbivel. Ezt a feladatot 1975. augusztus 20-n, szerdn
kezdtem meg.
Mr a kezdet kezdetn kiderlt, hogy az UNITA egszen ms
kaliber szervezet, mint az FNLA. Az UNITA klgyminisztere,
Jorges Sangumba, pontosan a megadott idben rtnk jtt. San-
gumba s n az UNITA kocsijn hajtottunk a repltrre, nyo
munkban a rdisokkal a CIA szemlyszlltjban. (A kt r
dis egybknt feltns nlkl igen j munkt vgzett. Utna
egyikk hrom htig fekdt egy washingtoni krhzban, slyos
falciprium malriban.) A repltri plet fontos szemlyek
nek kijellt - VIP-rszn lptnk ki. Sangumba embere vitt
t az tlevlvizsglaton, majd beszlltunk egy kis Lear tpus
sugrhajts replgpbe. Ktrs t utn rtnk Silva Portba,
kzben a brit msodpilta termoszbl kvval knlt.
A felszabadt mozgalom sajt replgppel rendelkezett.
Mint megtudtuk, egy londoni-rhodesiai beruhzsi vllalat
ajndka volt, amely Savimbi gyzelmben bzott. Bsgesen
megtrl, ha rajta keresztl hozzfrkznek majd az angolai s
vnykincsekhez. Az ajndk Savimbinek eszmnyi volt, mert
egsz Afrikt treplhette vele. Mdjban volt, hogy gyors l
togatst tegyen a kzeli s tvoli afrikai orszgok vezetinl: Jo-
mo Kenyattnl Nairobiban, Leopold Senghornl Dakarban,
Julius Nyerernl Dar es-Salaamban - s kzben rajta tarthatta
a szemt a kzp-angolai harci esemnyeken.
Egy UNITA-parancsnok vrt bennnket a politikai plaktok
kal s jelmondatokkal dsztett kis repltri pletnl Silva Por-

140
tban. Ngyajts FIAT-jval gyorsan bertnk a kt kilomteres
fldton a vrosba. Egy kis hz nappalijban ltettek le. Ami
kor Sangumba tment a szomszd szobba, az ajtn keresztl
erteljes testalkat, sttzld egyenruhs frfit pillantottam meg
az asztalfn. Bre egszen stt volt, szaklla ds s fnyes. Fel
tnen nagy szemvel egy pillantst vetett rm.
Nhny perc mlva tjtt s bemutatkozott: Jonas Savimbi.
Lesz idnk arra, hogy beszlgessnk, de most elbb el kell
mennem az UNITA-prt kongresszusra - mondta. - Szvesen
ltjuk nt is.
Kvettem Savimbit, akit nhny sarokkal odbb tbb mint
ezerfs tmeg vrt, az UNITA-prt dalait nekeltk. A kzplet
flpcsjn ment be a hzba. Nemsokra megjelent az erklyen,
s nhny szt szlt a tmeghez. Engem is besodortak az p
letbe. A nztr zsfolsig telt. Legalbb hromszz afrikai volt
jelen. A tmeg egyre kiltozott: Savimbi, UNITA, Ango
la.
Amikor Savimbi beszlni kezdett, az sszesere'glett tmeg el
csendesedett. Savimbi az a fajta sznok volt, amilyen valaha a
mi trsadalmunkban is npszer volt, de ma mr pp olyan rit
ka, mint a teli torokbl jv nevets vagy a csetepatk egy iv
ban. Savimbi hangja zeng, dallamos volt. Egsz testvel a hall
gatsg egyik vagy msik rsze fel fordult, elrehajolt, kitrta
karjt a tmeg fel, majd olyan mozdulatot tett, mintha mindny
jukat maghoz leln. Ha blintott, a tmeg egyetrtleg zgott,
ha valamit rosszallott, k is 'gy tettek. Krdseket tett fel s
k egy emberknt mennydrgtk a vlaszt: UNITA, An
gola, MPLA. Megltszott, hogy misszionriusoknl nevelke
dett, s apja rendes foglalkozsn kvl evanglikus prdiktor
is volt. A tmeg reaglsa llekbl jtt, inkbb imagylekezetre
emlkeztetettt, semmint politikai nagygylsre. Tolmcsom sze
rint amit mondott, nem volt egyb, mint a szoksos jelszavak:
Az UNITA Angola remnysge, Legyztk a portuglokat,
le fogjuk gyzni az MPLA-t, Az UNITA diadalmaskodni
fog. Beszde befejeztvel csendesen lelt.
Most msok, a klnbz krzetek kpviseli emelkedtek sz

141
lsra. Ez eltarthat egsz dlutn, aggodalmaskodtam magamban.
Egy ra mlva azonban Savimbi felllt, rvid nyilatkozatot mon
dott, s elhagyta a termet. Nekem intett, hogy kvessem.
Savimbi ksz programmal fogadott. Elszr beszlgessnk, ja
vasolta, aztn nzzk vgig az UNITA helyrsgeit. Milyen fel
adattal bztk meg? - krdezte tlem, s figyelmesen hallgat
ta, amit mondtam. Lusakai kollgmtl mr kapott tjkozta
tst - kezdtem, - n most azrt jttem Washingtonbl, hogy
tanulmnyozzam az UNITA-csapatok erejt, listt ksztsek
ignyeikrl. Savimbi megvrta, amg befejezem, utna egyszer
megfogalmazsban s rszletesen vzolta a dolgokat. Mekkora
csapataik vannak s hol helyezkednek el? Kitertett egy trk
pet, megmutatta a f bzisokat, a legutbbi csatk helyt. Kb.
300 embere van Silva Portban. Ksbb megszmoltam; ssze
sen 323-an voltak kt csoportban. Az egyik helyrsg bent volt
a vrosban, a msik nhny kilomternyire, rossz fldton meg
kzelthet tborban.
Fel-al stlva felidzte, hogyan vertk ki emberei az MPLA
csapatt Silva Portbl egy httel korbban. Parancsnokom ide
hozta elre a szzadt, s lni kezdtk azokat az pleteket.
Nem sok lszert kellett rjuk pazarolnunk, mert hamarosan meg
adtk magukat. Senki nem esett el. Nem akartam harcolni ve
lk, de rlttek a gpemre, mieltt leszllt. Teherautkon tven
MPLA-foglyot vitettnk Lobitba.
Roberto mindezt tlozva adta volna el, nagy gyzelemknt,
nemcsak nagyzolsbl, hanem azrt, mert kettejk kztt nagy
klnbsg volt harci tapasztalat dolgban. Savimbi 1967 ta
harcolt az angolai iboztban, szemlyesen irnytotta a csapato
kait, az UNITA-mozgalom infrastrulktrjnaik kiptsn mun
klkodott. Az, hogy az tven MPLA-foglyot nem ltk meg,
valsznleg Savimbi elreltsra vall, nem elssorban humanis
ta gondolkodsra. A kvetkez kt nap alatt tbbszr is hang
slyozta; ihogy mg mindig a trgyalasztal jelenti Angola vgs
remnysgt, nem pedig a csatatr.
Savimbi stratgiai cljai Kzp-Angolban voltak: az ovim-

142
bunduk fldjt s a Benguela vastvonalat akarta. Luanda mesz-
sze van, s kevsb fontos.
Kocsiba ltnk, hogy megnzzk a vroson kvli tbort. A
helyrsg hrom szzadmret csoportot foglalt magban. Az
t kt oldaln katonk s civilek szaladtak a kocsi fel. Amikor
szrevettk vezetjket, Savimbi nevt kiltoztk, jobb mutat
ujjukat felfel tartva - ez a nemzeti egysg UNITA-jele. A ka
tonknl nem lttam fegyvert, nmelyiken szedett-vedett ruha
volt.
Puskt tudok adni nekik - mondta Savimbi, mintha meg
sejtette volna krdsemet - s tudnak is bnni vele. De a pus
kkat elzrva tartom, klnben eltnnek.
Megkrdeztem, mire lenne leginkbb szksgk.
Nagy aknavetkre, pncltr grntokra s sok lszerre.
Messzehord fegyverekre, amikkel meg lehet futamtani az ellen
sget. Az embereim nem flnek a kzelharctl, de ha erre kerl
sor, tl sok katont veszthetnk, s nem engedhetem meg, hogy
elvesztsem ket.
Egyenruhra nincs szksg?
De igen, egyenruhra meg bakancsra - kicsit 'gondolkozott,
majd hozztette: . .. ksbb. Vannak fontosabb dolgok is. Az
embereim meztlb is tudnak harcolni, de puska s lszer nl
kl nem.
Este az lsterem asztalnl ettnk, majd a nappaliban kt
politikai aktivistval beszlgettem. Egyikk csinos, komoly fiatal
n volt, Serpa Pinto kldttje. Az szavaibl kialakult elttem
az UNITA politikai szervezetnek felptse, belertve a kong
resszust, a regionlis bizottsgokat, a ntancsot s az ifjsgi
tancsot.
A msik szobban Savimbi gylst tartott este 11-ig, majd
felment az emeletre a lnnyal. Egy munkatrsa elksrt a vendg
szobba, amely hrom hztmbbel arrbb ktszintes pletben
volt. Az jszaka tiszta volt, de elg hvs: Silva Porto azon a ha
talmas fennskon fekszik, amely Dl-Zaire-ban kezddik, s
Zambin keresztl Rhodesiig terjed. A szraz vszakban vol-

143
tnk, ilyenkor kristlytiszta reggelekre bredtnk Lubumbashi-
ban.
Hajnalban Savimbivel beszlltunk egy egymotoros gpbe.
Annyira kicsi volt, hogy a pilta ugyancsak morgoldott, amg
kiszmtotta, mennyi zemanyagot kell felvinnie slyunk szerint.
Hromszz kilomtert tettnk meg kelet fel Cangombba, ott
tszlltunk egy legjabb tpus Land Roverba, s hatalmas por
felht kavarva mg kt rt mentnk Lusba.
A kzp-angolai felvidkre ksbb jutott el az eurpai ki
zskmnyols, mint a bakongk s a mbunduk fldjre, de v
gl a portugl kalandoroknak esett ldozatul, akik rabszolgt s
svnykincseket kerestek. Itt az ovimbundu trzs volt tlslyban,
akikben kifejldtt a hajlam a vagyonszerzsre s vllalkozsra.
A portugloknak gy sikerlt ket uralmuk al vetni, hogy egy
ms ellen jtszottk ki a trzsi frakcikat. 1902-ben Mutu wa
Kwelu, a bailundu kirly, ltalnos felkelst vezetett, amely kt
vig tartotta magt a portugl expedcis erkkel szemben. Ekz
ben a cuanhama trzs, kiss dlebbre, ngy ven t folytatta az
ellenllst, amg ket is le nem vertk. Az 1950-es vek kzepn
az ovimbunduk a mbundu s bakongo prenacionalista mozgal
mak pldjt csak lassan kezdtk kvetni, nem azrt, mintha ke
vsb lzadtak volna a portugl uralom ellen, de elszigeteltek
voltak Kzp-Angolban. Kevesebben kerltek eurpai iskolk
ba, s csak 1966-ban kezdtek aktvan szembeszllni a portug
lokkal.
Jonas Malheiro Savimbi 1934. augusztus 3-n szletett az
ovimbundu np egyik kiemelked csaldja gyermekeknt, Luso
kzelben, a vastvonal mentn fekv Munhangban. Apja, Lot
Malheiro Savimbi, vasti llomsfnk volt, egy amerikai evan
glikus missziban kereszteltk meg. Lot Savimbi elemi iskolt s
templomot szervezett s vezetett elszr a kis vastlloms k
zssgben, de a portugl katolikus papok tiltakozsnak hat
sra thelyeztk. A helybeli lakossg azonban tovbbra is t
mogatta a kis templomot, Savimbi pedig jabb templomot ptte
tett ott, ahov kerlt. jra s jra mshov helyeztk. Vgl

144
Holden Roberto krdseket tesz fel egy zaire-i pnclosegysg
tagjainak. A szerz figyeli ket
Elfogott MPLA-katonk. Az ket foglyul ejt FNLA-csapatok
brutalitsukrl voltak hresek

Az MPLA caxiti fhadiszllsa az FNLA tmadsa utn


Savimbi mg a gyren lakott angolai krzetekben is igen
npszer volt
Savimbi kveti - az UNITA-t alkot ovimbundu np Angola
lakossgnak tbb mint felt tette ki
Savimbi s egy vlasztja
Klnfle tpus fegyverek, amelyeket az UNITA-csapatok
Lusnl zskmnyoltak
Knai fegyverek knny harckocsik s teherautk ellen
egy sor iskola s templom jelezte Kzp-Angolban a vastvonal
mentn azokat a kzsgeket, ahol dolgozott.
Jonas Savimbi rklte apjtl az iskolzottsg irnti tiszte
letet. Protestns misszis elemi iskolba jrt, ksbb a Silva
Port-i kzpiskolba, majd osztlyelsknt vgzett az angolai
Sa da Banderiban lev lceumban.
1958-ban Jonas Savimbi tagja volt annak az els csoportnak,
amely az United Church of Christ kldtt orvosi egyetemre
Portugliba. Meggylt a baja a portugl rendrsggel, gy 1960-
ban elhagyta Portuglit, s tanulmnyait Svjcban folytatta, de
mr nem az orvosi egyetemen, hanem a politikai tudomnyok
egyetemn.
1961-tl Savimbi belevetette magt a forradalmi tevkenysg
be. Csatlakozott az FNLA-hoz, mint az angolai emigrns forra
dalmi kormny (GRAE) klgyminisztere, s elksrte egy alka
lommal Robertt az ENSZ kzgylsre. 1963-1964-ben a k
zp-angolai np msfajta rdekei azonban arra ksztettk, hogy
szaktson az FNLA-val, s megkezdte az ovimbundu mezgalom
szervezst. (A CIA nyilvntartsban szerepl letrajzi adatok
Holden Roberto belltsban adjk el az esemnyeket: azt
lltjk, hogy 1966-ban Roberto Kairba kldte Savimbit, hogy
vegyen t s szemlyesen hozzon el egy 50 ezer dollros ado
mnyt az Egyeslt Arab Kztrsasgtl, Savimbi azonban a
pnzzel egytt Lusakba, Zambiba szktt, s az UNITA meg
szervezsre fordtotta. A valsg az, hogy Savimbi 1964-ben
szaktott Roberto mozgalmval.) 1967-ben kiutastottk Zam
bibl, mert tmadsokat vezetett a Benguela vastvonal ellen,
amelyen a zambiai rezet szlltjk a tenger fel. Nyolc hnapot
tlttt szmzetsben Kairban, majd gy dnttt, hogy szem
lyesen veszi t az UNITA parancsnoksgt Angola belsejben.
Elszr azonban a Knai Npkztrsasgba utazott, hogy el
nyerje tmogatsukat. Kna kisebb sszeg anyagi tmogatst
adott, szak-Korea tizenkt gerilla harcos kikpzst vllalta.
Kevs katonjval s szks anyagi eszkzeivel Savimbi llan
dan kellemetlenkedett a portugloknak Kzp-Angolban, s
legends alakk vlt az ovimbundu np szemben.

145
Br helikoptereket, lovascsapatokat s kutykat kldtek
rnk, mgsem tudtak elfogni bennnket - meslte Savimbi. -
Sosem tudtk biztosan, hol vagyunk. jszaka mentem be a v
rosokba, hogy felkeressem a bennnket prtolkat. Egyszer Sil
va Portba is bemerszkedtem, s ngyedrval azeltt tvoz
tam, hgy a portuglok razzit tartottak a hzban. Sokszor kt
nap s kt jszaka gyalogoltam, gy szz kilomterrel arrbb buk
kantam fel. Ezt annyiszor csinltam, hogy a portuglok s a np
azt hittk, hogy egyszerre mindentt ott vagyok.
Lenygzve hallgattam. Az ilyen akcik, amelyeket felnagy
tanak a ksza hrek, a hrkzls hinya s a termszetes tlzsok,
istenn vltoztatnak egy embert az elnyomott np kpzeletben.
Sajt kongi tapasztalatombl tudtam, hogy nmelyik afrikai
fantasztikus tvolsgokat kpes 'gyalog megtenni. Ez az ember
egy tagbaszakadt mezomorf volt, aki megszllottsgt is fizikai
erv tudta talaktani.
Megtanultam, mikor kell visszavonulnom - folytatta. -
Nzau Puna a legjobb emberem volt, t bztam meg a Bie kr
zet vezetsvel, de valahogy nem mentek neki a dolgok. Vgl
rjttem, hogy addig nem figyelnek r az emberek, amg Savimbi
ott van. Elmentem, s hrom hnap mlva volt az egyik leg
jobb parancsnokom, s Bie a legjobb krzet. Savimbi hrom
krzetet szervezett az UNITA-n bell, s megbzhat vezetket
kpzett mindegyik krzet .lre.
Szervezs, vezetni tuds, btorsg a felelssg megosztsban,
gondoltam magamban. Sokat tanulhatnnak a CIA vezeti ettl
az embertl.
Hogyan tartja a kapcsolatot a csapatokkal Bie-ban s a
lobiti fronton? - krdeztem.
rott zeneteket kldk Land Roverrel. Napok alatt jutnak
el. Sosem lehetnk benne biztosak, hogy a futrt nem fogjk-e
el s nem lik-e meg. Csak akkor tudjuk meg, ha megjn a v
lasz, egy httel, vagy kt httel ksbb. Azeltt gyalogos futrok
vittk az zeneteket.
Ez a rendszer olyan si volt, mint maga Afrika. A szvs fu
tr egy bot hasadkba rejtve vitte a levelet, s a rgi idkben

146
arra is vigyznia kellett, hogy elkerlje az oroszlnfalkkat s
elefntcsordkat. Mostanban a portugl rszemeket. s leg
jabban az MPLA-t.
Savimbi valamit odakiltott a sofrnek, s a kocsi hirtelen
fkezve megllt. Kiszllt, n is nyomba eredtem. Az t szl
hez siettnk, ahol rejtekllsukbl, a derkig r fbl komoly
arc katonk kis csoportja jtt el. Savimbi lnk beszlgetsbe
kezdett vezetjkkel, egy huszonkt v krli fiatalemberrel.
Odafordult hozzm. Ez Ilunga! aztn tud szni! Meg
mentette az letem a Cassai folyn, mikor portuglok ldztek
bennnket.
Ott llt s nzte Ilungt, aki nagy mltsggal llta a pillan
tst; a kt ember kztti kapocs szinte kzzelfoghat volt.
Savimbi megtrte a varzst, utastsokat adott, hogyan lehet jav
tani a lesllst, letrdelt egy hangyaboly mell, lefel nzett az
ton, s sajt automata puskjval mutatott valamit.
Amikor tovbbhajtottunk, Savimbi elmeslte, hogyan mentet
te meg az lett Ilunga, vekkel azeltt. A bekerts s ldzs
gytrelmes trtnete volt.
Elkpzeltem ket, amint a fvel bentt gerincen futnak, olya
non, amelyen most mentnk keresztl. Savimbi akkor sovnyabb
lehetett, rongyos khaki sortban futott. Akkor mg nem volt
ilyen remek zld egyenruhja.
Mr majdnem harminc kilomtert futottunk az elz nap
ta, de mg mindig nem voltunk biztonsgban. El is fogtak vol
na, ha nem segt Csela mama. s a nvre tizent mrfldet
gyalogolt velnk, hogy etessenek, s rt lljanak, amg alszunk.
Amikor jttk a portuglok, elsttte a puskjt, ahogy tantot
tam neki, gy el tudtunk meneklni.
A portugloknak lovaik, kutyik voltak s egy replgpk.
Ahnyszor gy tnt, hogy sikerlt megszknnk ellk, mindig
megtalltak jra. Nylt terepre knyszertettek bennnket, a re
plrl figyeltek, mikzben a portugl raj ldzbe vett bennn
ket. Mskor knnyedn lehagytuk a portuglokat, de addigra
mr fradtak voltunk, radsul fekete feldertket is hoztak ma
gukkal.

147
Nem sok remnynk volt. Elfognak, mieltt bell a sttsg.
Ha elrjk a folyt, az sem segt, mert nem tudtam szni. Is
mertk a portugl brtnket. Tudtuk, hov jutunk, ha elfog
nak. Nem a halltl fltem, azrt akartam letben maradni, hogy
felszabadtsam a npemet.
Aggdtam Csela mama miatt is. Ksbb megtudtam, hogy ha
lottnak tettette magt, amikor eldobtak egy grntot.
(Msnap Savimbi bemutatott Csela mamnak, olyan tisztelet
tel, mint egy forradalmi matrirchnak. Arca tele volt sebhe
lyekkel.)
Elrejtztnk, s meg akartunk tmadni egy vonatot, de a
portugloknak kmeik voltak az UNITA-ban, csapdt lltottak
neknk. Radsul nem mkdtt a pokolgpnk sem. Az
szak-Koreba kikpzsre kldtt tizenkt embernk akkor mg
nem jtt vissza.
Amikor a foly kzelbe rtnk, a replgp kzeledett f-
lnk. n rlttem, de nem sokat rthat az ember puskval egy
gpnek.
Nzau Puna fldre bukott. gy tnt, vge, de magammal von
szoltam a folyhoz. Nem akartam, hogy megtalljk holttestn
ket, vagy sebeslten vonszoljanak keresztl bennnket Silva
Porto utcin.
Fegyvernket a vzbe dobtuk s utnaugrottunk. A vz so
dorni kezdett, Ilunga megmarkolt s kiszott velem. Szerencsnk
volt, megmenekltnk a portugloktl s a krokodiloktl. Nzau
Puna is meggygyult. Aztn visszamentnk, s sikerlt felrob
bantanunk a vasutat.
Ez a trtnet sok emlket idzett fel bennem. Gyerekkorom
ban hasonl hegyek kztt kirndultam s vadszgattam. Ugyan
azon foly kzelben - csak mi Kasainak mondtuk - ettl a
helytl szakra ngyszz kilomterre, Belga-Kongban.
Chicalban, a vast menti kisvros egyetlen utcjn, egy egy
szer tglahz eltt meglltunk. Komor arc emberek csoport
jt lttuk, ketten vrfoltos fehr kpenyben lltak. Az eltrben
ngy katona volt, hrman egy pdon itek, a negyedik a fl
dn fekdt egy matracon, mindegyikkn tzott ktsek. Meg

148
csapott az alvad vr ers szaga. Mindentt legyek zizegtek. Sa
vimbi nhny szt szlt hozzjuk, majd bementnk a hzba. Az
asztalon egy fiatalember fekdt. Zihlva vette a levegt, arca
egyetlen ttong, vres reg volt.
Amikor elmentnk, Savimbi higgadt hangon megszlalt: Meg
fog halni. Semmit nem tehetnk.
Egsz Kzp- s Kelet-Angolban egyetlen orvos volt, s csak
kevs gygyszer. Lehetetlensg volt elltni a hbor okozta se
beket, olyanokat, amelyeket aknk s raktk srapneljai ejtenek.
A fertzs azonnal bellt, antibiotikum nlkl mg a kis sebek
is vgzetesek lehettek.
A Benguela vastvonal fltt lltunk, lenztnk a tvolba
vesz snek s talpfk vonaln. A szemhatron tl hatszz ki
lomterre van Benguela, s a lobiti kikt kristlykk vize.
Ha flfordulatot teszek, kilencszz kilomterrel arrbb magam
el kpzelhetem Lubumbashit hatalmas bnyival, amelyek ont
jk a rzrcet, amelyet a nyitott vasti kocsik vgtelen sora szl
lt a vrakoz hajkhoz.
Ahogy ott lltam a vasti plyatesten, a kopr afrikai prrin,
magam szmra is misztikus trgyilagossggal gondolkoztam a
CIA-rl. Azokrl a dolgokrl, amelyeket mint CIA-tiszt tettem,
a Lubumbashiban vgzett mveleteink rtelmetlensgrl, a viet
nami kegyetlenkedsekrl s rulsokrl, a CIA-tiszt szerepnek
res cinizmusrl. Savimbin ltszott, hgy trelmetlen, tovbb
akar menni. Egy pillanatra haragudtam r, irigyeltem, hogy
olyan tisztn ltja a clt, s olyan tiszta a lelkiismerete. A trt
nelem ritkn produkl ilyen alakokat; mlt utdja a nagy afri
kai trzsek vezetinek, Tsaka Zulunak, Msirinek s Jomo Ke-
nyattnak. s mennyire fltte ll Amerika ellentmondsos r
tkeinek s cljainak, s a CIA kzpkor tisztjei kzpszer
sgnek.
Land Rovernk a dnglt fldtrl nagy dbrgssel trt r
egy homokos tra, s kis teleplsnl llt meg. Mintegy tven
frfit lttunk, legtbbjknl fegyver volt. Tizent kilomterre
voltunk. Lustl, ahol heves harc folyt.
Savimbi bemutatott a magas, szikr Chiwale tbornoknak, az

149
UNITA fegyveres eri parancsnoknak. Portuglul s ovimbun
du nyelven beszltek egymssal, s mivel Savimbi tudta, hogy
nem rtem, hozzm fordulva elmondta, hogy Chiwale tovbbi
csapatokat szndkozik kldeni a lusi csatba.
Odakint Chiwale pattog veznyszavai hallatszottak. (De sem
mi olyan, hogy A s B szzad, aknavet rszleg sorakozz!)
Egy teheraut vgben llt, addig hadonszott s kiltozott, amg
emberei puskikat fogva krl nem vettk, nmelyikk mg visz-
szaszaladt a hzakhoz s magval vonszolt egy-egy ottfelejtett
harceszkzt. Mindezt szinte teljes csendben, elsznt arckifejezs
sel hajtottk vgre. Chiwale idnknt mg kiltott valamit, de v
gl klnsebb hh nlkl megteltek a kis teherautk. Olyan
szorosan sszeprseldve frtek csak el, hogy fejekbl, karokbl,
lbakbl s puskkbl ll felismerhetetlen tmegnek tntek. A
teherautk szinte besllyedtek a homokba, a rugk teljesen r
feszltek a tlterhelt tengelyre, az abroncsok ersen belapultak.
Valami csodval hatros mdon a gpkocsik nagy nehezen mg
is elindultak a homokdln, megkerltk a telepet s megindul
tak a boztos sksg fel. Chiwale, Savimbi meg n a menet ln
halad teheraut vezietaflikjben szorongtunk.
Fl ra mlva meglltunk Lustl egy kilomterre. A katonk
nagy rsze a teherautkon maradt. Savimbi s Chiwale az egyik
oldalon nhny mtert ment egy tisztsig, ahol a f s az ala
csony fk levelei legtek. Trdelve valamit rajzoltak a fldre,
gy, mint amikor a grundon a csapatkapitnyok felrajzoljk a j
tkrendet. Fltucat katona kicsit tvolabb megllt egy-egy pon
ton, hogy fedezzenek a tmads ellen, de Savimbi s Chiwale fe
l fordultak, s nem kifel, az esetleg tmad ellensg irny
ban. Chiwale parancsot adott, hogy a tbbiek is szlljanak ki.
Savimbi odafordult hozzm: Induljunk vissza.
Tiltakoztam, szerettem volna az UNITA-csapatot harc kzben
ltni, de Savimbi hajthatatlan volt. Chiwale fogja irnytani a
csatt. pp csak annyi idnk van, hgy stteds eltt biztonsg
ban visszarjnk Silva Portba, s Savimbi attl tartott, hogy a
gp nlklnk indul vissza Cangombba. Msnap mr a Lobito
elleni tmads elkszleteit akarta irnytani.

150
Az MPLA nem okoz neknk gondot - magyarzta. A moz
galom nevt mindig gy ejtette ki, hogy a vghez mg egy sz
tagot tett hozz, gy M - P - L - I - AH, k elfutnak
ellnik. De Lusban a katangai csendrk ellen kell harcolnunk.
Azok ersek s nem futamodnak meg.
A katangai csendrk, - a KATGEN-ek, ahogy otthon a
kzpontban neveztk ket -, menekltek voltak abbl az id
bl, amikor Moise Csmbe az 1960-as veik elejn megksrelte,
hogy Katanga tartomnyt elszaktsa Zaire-tl. Kennedy elnk
sztnzsre ENSZ-csapatokat kldtek a szeparatistk ellen,
szt is vertk ket, de a szakadr csapatok nem vetettk magukat
Mobutu fennhatsga al, inkbb Angolba menekltek, csatla
kozva /a lunda trzsbeli rokonaikhoz. Ez a hrom-ngyezer f
lland fenyegetst jelentett Zaire tmadsnak kitett dli ter
letei szmra. Most automatikusan szembefordultak Mobutuval
s szvetsgeseivel, az FNLA-val s az UNITA-val, llandan
tmadst intztek ellenk.
Sehol nem lttam fehreket az UNITA-csapatokban.
Itt nincsenek portuglok - jelentette ki Savimbi, tle soha
nem hallott ellensgessggel. Szksgnk van segtsgre, de nem
a portuglokra. Embereim hajlandk egytt mkdni ameri
kaiakkal, kanadaiakkal, esetleg francikkal. A dl-afrikaiak is
segthetnek. De portuglok - azok soha!
Roberto flretette ellensges rzseit, s elfogadta a portug
lok segtsgt, amikor a legslyosabb harcok folytak, s az
FNLA-nak get szksge volt katonai tancsadkra. Savimbi
tlsgosan bszke volt ahhoz, hogy a portuglokhoz forduljon,
de egybknt nem voltak eltletei vagy mly ideolgija. Sem
marxista, sem kapitalista nem volt, de mg fekete forradalmr
sem. Angolai hazafi volt, aki az ovimbundu np szabadsgrt
kzdtt. Elfogadta, hogy embereit szak-koreaiak kppezzk ki,
elfogadta a knaiak pnzt s fegyvert, kedvelte az amerikaiakat.
Ha Dl-Afriktl megkapn azt a segtsget, amit ignyel, el
fogadn.
is, akrcsak Roberto, kvetett el hibkat, de kettejk k
zl Savimbi fizetett rtk nagyobb rat. Amikor kztudott vlt,

151
hogy elfogadta Dl-Afrika tmogatst, ez slyosan rtott feke
te nacionalista tekintlynek. Megnyert nhny csatt, de a h
bort vgl elvesztette.
Msnap kora reggel Savimbi elvitt egy kikpztborba Silva
Porttl nhny kilomterre. A parancsnokok tudtk, hogy j
vnk, a helyrsget egy nagy tisztson gylekeztettk. Egy ngy
zet hrom oldaln hrom szzad sorakozott fel, a negyedik ol
dalt civil ruhs asszonyok szakasza zrta be. Ahogy autval k
zeledtnk, nekl, tncol nk lltk el az utat. Kiszlltunk s az
utols tven mtert gyalog tettk meg a tapsol, Savimbit krl
tncol asszonyok kztt. Mg a Kongban tlttt idkbl em
lkszem, mennyire si s kultikus a ritmikus nekls s tnc
a lulua s bakete trzs tagjai kztt is, akik kztt ltem. k is
azonnal forr ritmus dalokba kezdtek, ha alkalom knlkozott;
sikeres vadszatrl trtek meg, vagy a trzs fnkt kszntt
tk.
Savimbi itt is beszdet mondott, majd bemutatta szegnyes
fegyverkszleteit, megszmolta a fegyvereket, mindegyikrl el
mondta szemlyes vlemnyt. Kt nap alatt tizenkt klnbz
tpus lfegyvert szmoltam ssze, voltak kzttk portugl G-
3-asok, belga FN-ek, NATO FAL-ek, knai AK-k s szovjet ka-
lasnyikovok. Voltak amerikai kzi pncltrik 81 s 60 mm-es
aknavetjk, kzigrntjuk, 106 mm-es htrasikls ?nlkli pn
cltr gyik, de mindegyikhez csak igen kevs lszer. Had-
tprendszemek nyomt sem lttam, amijk volt, azt Savimbi
tartotta fejben, s mg gondolni is rossz volt r, milyen zrzavar
tmad, ha tonnaszm szlltjuk nekik a hadianyagot s felszere
lst.
Amikor visszaindultunk, ismt megkrdeztem tle, hny ka
tonja van az UNITA-nak.
Ezt nehz pontosan megmondani - felelte. - Mi nem gy
szervezzk csapatainkat.
Egyttes becslsnk alapjn gy szmoltuk, hogy ngyezer fs
csapatuk van, amely tbb-kevsb harcra ksz, s ezen fell
hatezer kikpzs alatt ll katona. A kzpontnak ezt a szmot
jelentettem.

152
F megllaptsaim, amelyeket az utazsom alatt tettem, a
kvetkezk voltak: korbban az UNITA-t tartottuk a hrom fel
szabadt mozgalom kzl katonailag a leggyengbbnek, valj
ban Savimbi csapatai az FNLA-erk tbbszrst tettk ki, ve
zetsk jobb volt, politikai szervezet tmogatta. Ez biztat hr
lesz a kzpontnak, olyan elny az MPLA elleni hborban, ami
re nem szmtottunk.
Azonban az UNITA-csapatoknak, az FNLA-hoz hasonlan,
nem volt hadtprendszerk, bels hrkzlsk a leggyengbb
volt, rnagyi szinttl lejjebb nem volt megfelel vezetsk.
A repltren Savimbi elbcszott tlem, kezet fogtunk. B
csszavak nem hangzottak el, az gondolatai mr a lobiti csa
ta elksztsn jrtak.
Ks dlutn rtnk vissza Kinshasba. Egyenesen a kvet
sgre mentem, elolvastam a berkezett tviratokat, aztn bemen
tem St. Martin irodjba. Kznysen fogadott, s mintha ak
kor jutott volna eszbe, tadott egy tviratot, majd vrakozan,
tmadsra kszen nzett rm.
Nem rt, ha ezt elolvasod - mondta.
, ezt? - Nem is nyltam rte. - Mr olvastam, kint az
olvastbln. Az n FNLA-rl szl jelentsemre vonatkoz
megjegyzseit tartalmazta, jelzse kizrla'g Plotka figyelmbe
volt (ez volt Potts fedneve). Br az ltalam kzlt tnyeket
nem vonta ktsgbe, de jelentsem nhny rszlett megkrd
jelezte. Semmi egyb clja nem volt ezzel, csak az, hogy meg
mutassa, rangban flttem van. pp olyan sztns dolog,
mint amikor egy kutya megszagolja a msik vizelett, aztn is
ugyanott vgzi el a dolgt.
Eddig sikerlt elkerlnm az sszecsapst St. Martinnal, s
eltkltem magamban, hogy most sem lesz mskpp.
Termszetesen jogodban ll, hogy hozzfzd a magad vle
mnyt - mondtam a tviratra. Egybknt Castro ezredes itt
van az Intercontinentalban . . . . Castro telefonlt a kvetsgre
s tallkozt krt, nekem St. Martin vrosban ktelessgem tu
datni vele, ha gynkkel tallkozom, vagy titkos akcit foly
tatok.

153
Msnap reggel elutazsom eltt, nem sok idt tltttem a ki-
rendeltsgen, egy rvid tviratban kzltem a kzponttal, hogy
krlbell mikor rkezem Washingtonba.
Aznap ks este mr Madridban voltam, egy pohr ital mel
lett egy diszkban ltem s nztem a dbrg zenre tncol eu
rpai fiatalokat. Kicsit tl gyorsan vltoztak a helysznek s a
szereplk, nemrg Silva Porto, most Madrid; ott a Savimbirt
lelkesed, dalol UNITA-hvek, akiket egy lethallharc kzs
gye kovcsol ssze, Lusban a gyszos arc, sebhelyes katonk,
az arc nlkli haldokl fi Chicalban - s most az eurpai mu
lat ressge.
Holnap mr Washingtonban leszek, elfoglalom a helyemet a
kzpontban, ahol a valsg bizottsgi lsekbl, folyospoliti
kbl ll - meg abbl, milyen fordulatot hasznljunk a tvirat
egyik mondatban.
A kiterjesztett hbor

Madridi gpem augusztus 24-n, vasrnap dlutn szllt le a


Dulles repltren. Talltam egy res lssort, s egsz ton a
jegyzeteimen dolgoztam. Csak annyi idre hagytam abba, amg
ettem, s e'gy USAID-tiszt monolgjt hallgattam, akit Abidjan-
bl ismertem.
Rendes krlmnyek kztt CIA-tiszt nem vihet magval bi
zalmas feljegyzseket nemzetkzi repljratra. St, a CIA-sza-
blyok ezt szigoran tiltjk, mert tl sok a kockzat: repl
gp-eltrts, emberrabls, tlbuzg vmtisztek vizsglata. Azon
ban ugyanaz volt a dilemmm, mint sok ms, fontos mveletben
rsztvev CIA-tisztnek. A futrposta Kinshasbl hrom ht
alatt jut el a kzpontba, tlem viszont mr a visszarkezsem
utni napon rszletes jelentst vrnak. Teht azt tettem, amit a
legtbb trsam, vllalva a kockzatot, zsebemben vittem a jegy
zeteimet. Amikor a Dulles repltren mr a washingtoni j
ratra szlltam, kevsb kellett izgulnom. Ha el nem trtik a g
pet Kubba, vagy nem prblnak kifosztani Washingtonban,
mr majdnem otthon rezhettem magam. Diplomciai tlevelem
sima utat biztost az amerikaiak vm- s tlevlvizsglatnl.
Kzitskmat nem fogjk felnyitni.
Augusztus 25-n, htfn, beszmoltam Pottsnak a reggeli
osztlyrtekezleten, kiegsztettem az FNLA-rl leadott tvirati
jelentsemet, ismertettem az UNITA-nl tett ltogatsomat. Ban
tam szlt, legyek kszenltben, mert lehet, hogy az igazgat vagy
a 40-es Bizottsg tjkoztatst kr, de ezt Potts megelzte. Utam
eredmnynek lnyegt tovbbtotta felfel anlkl, hogy en
gem is bevont volna. Ez a tle megszokott mdszer volt, mag
hoz akart kaparintani minden kezdemnyezst. Elkpzelhet,
elvigyzatossgt mg fokozta, hogy az osztlyrtekezlet utn
az irodjban vitba szlltam vele.

155
Potts meg n sosem elemeztk egytt az angolai programot.
Most, hogy megbzhat ismereteket szereztem Angolrl, szeret
tem volna vele tisztzni a helyzetet, meghallgatni, hogyan in
dokolja a programot, s szerettem volna nhny alapvet javas
latot tenni. Az osztlyrtekezleteken mindig gy intzte, hogy
senki ne merjen krdsekkel elhozakodni, gy azt remltem,
hogy ez inkbb sikerl, ha kettesben lesznk az irodjban.
Nem gy trtnt. Potts nem volt hajland nyilatkozni, a be
szlgets Stockwell-monolgg alakult t. Elmondtam, hogy n
(kt utat ltok Angolban. Az egyik; elegend tmogatst adni
az FNLA-nak s az UNITA-nak, a gyzelem kivvshoz a har
cszati lgier gyors bevetsvel s tancsadk kldsvel. Ez
esetben elfoglalhatjuk Luandt, s az MPLA-t visszavonulsra
ksztetjk, mieltt a szovjetek reaglhatnak. De ha ezt nem akar
juk - s ez a msik megolds - az Egyeslt llamok rdekeit
azzal szolglhatnnk, ha tvol tartjuk magunkat a konfliktus
tl. De a kett kztti megoldssal, az vatoskod, kis mrtk
segtsggel semmi egyebet nem rnk el, csak azt, hogy a hbo
r kiszlesedik, s Amerika veszlyes helyzetbe kerl. Sem az
angolai npnek, sem magunknak nem segtnk. Ellenkezleg,
veszlyeztetjk az Egyeslt llamok pozcijt a dl-afrikai tr
sgben.
Potts az egszrl hallani sem akart. Leereszkedleg elmagya
rzta, hogyha tbb tapasztalatom lesz, megrtem majd, milyen
nehezek ezek a helyzetek. Ritkn addnak tiszta megoldsok.
Programunk ktsgkvl az n alternatvim kztti kompro
misszum alapjn alakul majd. Ezzel vget is vetett a beszlgets
nek. Azonban augusztus 28-n, cstrtk reggel, amikor a mun
kacsoport lsre mentnk, a nyomatk kedvrt mg visszatrt
az gyre.
Arra krlek, szortkozzl az utazsod tnyeire - mondta.
- Ne vonjl le kvetkeztetseket, ne tgy javaslatokat. Potts
bizonyra szvesebben ment volna nlklem, de azt mgse tehet
te. A munkacsoport tagjai tudtak utamrl, s vrtk, hogy hall
jk szemlyes jelentsemet.
A munkacsoport lseit a Mveletek Igazgatsgn, a C

156
pletszrny harmadik emeletn lev lsteremben tartottk. Fa
burkolataival, sznyegeivel, a hatalmas tlgy trgyalasztallal
kellemesebb volt ugyan, mint az Afrikai Osztly rideg irodi,
de levegtlensge nyomasztv tette, ablak nlkli, rossz szell-
zs szoba volt. Az egyik falat kpek dsztettk, a Mveletek
Igazgatsga nhny korbbi fnkneik arckpei. Az asztalfn
Potts lt, jobbjn Sheldon Vance, a korbbi zaire-i nagykvet.
Most a klgyminisztrium titkrsgt kpviselte, baljn Hal
Horan, a Nemzetbiztonsgi Tancs egyik vezet munkatrsa.
Mellettk sorban a kvetkezk ltek: a politikai gyekrt felels
kl'gyminiszter-helyettes (Maga Joseph Sisco sosem vett rszt, de
mindig magas rang beosztottja kpviselte); az afrikai gyekrt
felels klgyminiszter-helyettes (t is vezet beoszts munka
trs kpviselte); s Edward Mulcahy, az afrikai gyekrt felels
klgyminisztriumi fosztlyvezet; Howard Fisch fparancs
nok, a Vdelmi-Biztonsgi Segtsg Hivatalnak igazgatja; a
Hrszerzsi s Kutatsi Hivatal (INR) igazgatja - akit Francis
Detar kpviselt; Clinton Granger ezredes, a Nemzetbiztonsgi
Tancs tervezsi igazgatja; Smuel Packer ellentengernagy, a
katonai-politikai gyek igazgathelyettese; Gene Rawlings ez
redes, a Vezrkari Fnkk Egyestett Bizottsga rszrl, a
hadgyminisztrium Kzp-afrikai gyek Hivatalnak igazgat
ja; s Walt Cutler, a klgyminisztrium Kzp-afrikai gyek
Hivatalnak igazgatja. A CIA igazgatjnak kpviseljeknt
Potts elnklt. Minden alkalommal rszt vett az Afrikai Osztly
tbb magasabb rang tisztje, termszetesen n is.7
A zsfolt szoba egyik sarkban lltam Angola nagy mret
trkpe mellett. A trkpen piros, zld s kk tapadzszlk
jeleztk az MPLA, FNLA s az UNITA kezn lev terleteket;
piros s zld nyilak mutattk az elnyomulst, szaggatott vonal
lal rajzolt bombakrterek a csatk helyszneit. (Azokat a helye
ket, ahol jrtam, a tblra felragasztott feketa manyag bbuk
mutattk.) A trkpen plcval mutattam utam llomsait, ismer
tettem az esemnyeket s szemlyeket, adatokat mondtam, vzol
tam a katonai helyzetet. Gondosan kerltem, hogy nv szerint
emltsek CIA-tiszteket vagy ltalam ott megismert klfldieket,

157
akiket ksbb esetleg beszervez a CIA. Potts figyelmeztetst
sem felejtettem el, csak az utazsra s a tnyekre szortkoztam.
Elmondtam, hogy a szervezetlensg s a nem kielgt hatkony
sg ellenre szvetsgeseink eltkltek a harcra, s gy tnik
szmszeren s eredmnyessgben azonos ert kpviselnek az
MPLA-val. Nem tettem hozz, ha azonnal elegend tmogatst
adnnk volna esly a polgrhbor megnyersre, egybknt jobb
lenne teljesen tvol tartani magunkat a hbortl. Potts szem
mel lthatlag megnyugodott.
Ekkor majdnem elrontottam az egsz jtkot, mert tbbes sz
mot hasznltam, amikor a jelentsben oda rtem, hogy Silva
Portba mentnk. Potts elfehredett, a rszlegvezet pedig, aki
a kzelemben lt, ingatni kezdte a fejt. Nagy nehezen folytat
tam, s csak ksbb tudtam meg, mi volt a baj azzal a tbbes
szmmal. Amikor azt mondtam, mentnk, sajt magamra s a
tolmcsomra gondoltam. A tolmcs egy portuglul beszl CIA-
tiszt volt, aki nemrg fejezett be egy megbzatst az MPLA ke
zben lev Luandban, hivatalos klgyi fedbeosztsban. A
klgyminisztrium sose engedlyezte volna, hogy utna a msik
oldalon, Silva Portban mutatkozzk, teht a CIA hazudott
errl a munkacsoportnak. Az ilyen flrevezets elg gyakori volt,
csak elfelejtettk nekem megemlteni. Szndkomon kvl majd
nem lelepleztem a hazugsgot.
Amikor befejeztem, Frank Wisner, a politikai gyekrt felels
klgyminiszter-helyettesi hivatal kpviselje, meren rmnzett,
majd nekem szegezte a krdst: mit remlnk elrni Angolban?
Frank a klgyminisztrium szolglatban llt, apja CIA-alkal-
mazott volt, s magas beosztsig vitte, a Politikai Koordincis
Hivatal vezetje volt, ami 1950-ben a titkosszolglatot jelentette.
rdekes vletlen folytn gy lt, hogy ppen apja kpe volt m
gtte a falon. Kettejk hasonlsga elg szembetn volt, le
szmtva azt, hogy apja teljesen kopasz, mg Frank haja egyelre
csak korai gyrlst mutatott.
Wisner krdse j alkalmat adott arra, hogy tengedjem a te
repet.

158
Nos, Frank - vlaszoltam Mr. Potts ppen ezzel a krdssel
foglalkozott ma reggel. Ha megengedik, tadnm neki a szt.
Potts fel fordultam: Uram?
Potts szkben elrehajolt, rlt, hogy az rtekezlet menete
ismt az kezben van.
Jellegzetesen brokratanyelven fogalmazott. gy vljk,
mdunkban van a szksges eszkzkkel tmogatni az FNLA-t
s az UNITA-t, hogy feltartztassk az MPLA-t, legalbb no
vember 11-ig. Hgy utna mi lesz, azt most mg nehz kiszm
tani, de ha azonos alapon llnak a fggetlensg kimondsakor,
tbbfle lehetsgnk lesz. Lehetsges, hogy sikerl trgyalsok
tjn rendezni a helyzetet. Lehetsges, hogy a szovjetek s az
MPLA kszek lesznek a kompromisszumra, ha ltjk, hogy mi
eltkltek vagyunk.
A nem gyzelemre trekv politiknak ennl elfogadhatbb
indoklst nem is adhatta volna.
Egy ra elteltvel a tbornok rjra nzett. A tbbiek moz
goldni kezdtek. Jcskn elmlt mr dl, s Potts meghvta ebd
re a nagykveteket a vezetsg rszre fenntartott tterembe.
Karon fogott, s gy szlt: John, tartson velnk. Ht ilyen ju
talmat kap az, aki j csapatjtkosnak bizonyul a CIA-nl.
Szeptember s oktber folyamn a CIA, ignybe vve kln
fle amerikai kormnyhivatalok s a vilg klnbz rszein
lev katonai szervezetek segtsgt, hihetetlen cltudatosggal
gazdasgi mretv bontakoztatta ki ezt a ktes hbort. A dl-
karolinai Charlestonbl a lgier nehzkes C-141 tpus szl
lt replgpein elavult amerikai s kiderthetetlen eredet kl
fldi fegyvereket szlltottak - 25 tonnnknt - Kinshasba,
majd onnan kisebb gpek vittk tovbb Angolba. Az amerikai
haditengerszet American Champion nev hajja augusztus
30-n indult el Charlestonb) fegyvereket s hadianyagot tartal
maz rakomnyval. Ha brmilyen nehzsg merlt fel, elg
volt egy telefon a ClA-bl, a Fehr Hzba, a Pentagonba vagy
a klgyminisztriumba, s a nehzsg varzstsre elhrult.
Egyms utn kldtk a helysznre a CIA-tiszteket. sszesen
nyolcvanhrmat, hogy megerstsk a kirendeltsgeket Kinsha-

159
sban, Luandban, Lusakban s Pretoriban, k irnytottk
a kis hbor lgi, szrazfldi, tengerszeti s propagandarszle
geit. 1975. augusztus 20-n az elnk tovbbi 10,7 milli dollrt
hagyott jv fegyver- s lszervsrls, s tancsadk Angolba
val kikldsnek cljaira, ezzel a teljes kltsgvetsnk 24,7
milli dollrra ntt.
1975. november 11. volt a hatrid. Ekkor adjk t a portu
glok egykori gyarmatukat annak a mozgalomnak, amelyik ak
kor a fvrost kezben tartja.
A hbor eszkalcija mindkt oldalon folyt. Az egyensly
hol az egyik, hol a msik fl javra billent. Az Egyeslt llamok
elszr elavult fegyvereket szlltott, majd csapatokat s korsze
rbb fegyvereket, kztk kzvetlen irnyts pnoltr ra
ktkat, s a legjabb tpus sugrhajts vadszbombz rep
lgpeket kldtt.
Szeptember elejn az MPLA bevetette a pusztt, hats, kor
szer, 122 mm-es raktt. Ezzel megfutamtotta az FNLA csa
patait. Az MPLA egszen Caxitig nyomult elre, ahol n is
voltam, st majdnem Ambrizig. A 122 mm-es raktkat a Szov
jetuni szlltotta, s ez a fegyver jformn egymaga dnttte el
az angolai polgrhbor kimenetelt.
A munkacsoport szmra rejtly volt ez a rakta, egyszeren
nem rtettk, mi tette annyira hatsoss az FNLA-val szemben
Angolban. Papron gy tnt, a msodik vilghbor eltti idk
bl szrmaz nem pontos raktrl van sz, alig valamivel na
gyobb, mint a 120 mm-es raktk s a 107 mm-es aknavetk,
amelyekkel mi lttuk el az FNLA-t. Eredetileg ostrom cljra
terveztk - kisebb tallati pontossga miatt -, s a Vietkong csa
patok is alkalmaztk dl-vietnami vrosok ellen. Kt ember ke
resztl tudta vinni ket a dzsungeln, keresztberakott botok
bl ksztett llvnyrl lttek vele, majd a kezelk el tudtak me
neklni. Angolban gy nveltk pontossgt, s tzgyorsas-
gt, hogy teherautra szerelt aknavetkbl lttk ki, az gyne
vezett Sztlin-orgonbl.
Amikor a munkacsoport ezt vitatta, hozzszltam, hogy el
mondjam sajt tapasztalataimat a 122 mm-es raktrl, amely-

160
lyel hnapokon t szinte naponta lttek bennnket Tay Ninh-
ben. A legersebb villmls sem olyan flsikett, mint a 122-es
hangja. Ha szzmteres krzetben csapdik be egy rakta, a
vilgttestek leesnek a mennyezetrl, az ajtk kinylnak. A rz
kds ereje akkora, hogy a kisebb hzak sszedlnek, mg a
45 cm-es vasbeton bunkeren is thatol. Az ler ellen alkal
mazott tltet tizenngyezer vrsen izz, borotvals aclszi
lnkk esik szt. Az FNLA-csapatok kzelben becsapd ra
ktk tnkretettk a katonk harci szellemt.
A 122-eseknek volt egy igen egyszer elnyk azokkal a
fegyverekkel szemben, amiket az FNLA tlnk kapott: a lt-
volsguk. Tizenkt kilomteres tvolsgra lehetett lii velk,
mg a mi aknavetinkkel csak nyolc kilomterre. Az MPLA
biztos tvolsgbl lhette 122 mm-es raktkkal az FNLA-csa-
patokat, mg azok nem tudtk viszonozni a tzet.
Jl szervezett csapatok tudtak volna vdekezni a 122-es ra
ktk ellen, ha bessk magukat, megszervezik a jrrzst s
manverezst. Semlegesthet a 122-es sszehangolt tzrsgi
tzzel, harcszati replgppel vagy elektronikus irnyts ra
ktkkal, ilyesmi azonban nem llt az FNLA rendelkezsre.
Az Egyeslt llamok nem volt a 122-esekhez hasonl egysze
r fegyvere, amit az FNLA-nak szllthatott volna. Hinyzott az
tmenet a kevsb hatsos aknavet, a nehz tzrsgi fegyver
s a modem rakta kztt. Ha mindezeket a harcszati repl
gpekkel egytt alkalmaztuk volna, semlegestettk volna a
122-eseket, de megfizethetetlenl drgk voltak, amellett, hogy
csak megfelelen kikpzett katonk tudjk kezelni ket. Alkal
mazsuk rvn nyilvnvalan kiderlt volna, hogy amerikai ere
detek, s a 40-<es Bizottsg nem engedlyezte bevetsket -
egszen decemberig, amikor mr ks volit.
A megoldst Zaire-tl jtt - s Dl-Afriktl. Szeptember
11-n Mobutu bevetette elit hetedik s negyedik kommand
zszlaljt. C-130-asain szlltotta ket Amrizba, ekkor a h
bor sorsa Luandtl szakra megfordult az FNLA javra. Szep
tember 17-n egy sszevont zaire-i, FNLA s portugl csapatok

161
bl ll harci klntmny visszafoglalta Caxitt, majd vatosan
elrenyonult Luanda irnyban.
Egy msik zaire-i klntmny csatlakozott a Cabindai fel
szabadt egysghez8, az FLEC-hez, s tmadst intztek a
zaire-i-cabindai hatron keresztl. Cabindt Angola tbbi r
sztl egy keskeny zaire-i terlet vlasztja el. Mobutu mr azta
vgyott Cabinda megszerzsre, amikor a hatvanas vek kze
pn hatalomra kerlt. Vgyt fokozta, hogy a hatvanas vek v
gn olajat talltak a cabindai partok mentn. Cabinda az MPLA
kezn volt, s 1975 oktberben, amikor Mobutu gy rezte,
elrkezett az alkalom, hogy Zaire-hez csatolja ezt a terletet, a
CIA-hoz fordult. Azonnal leszlltottunk az invzihoz ezer f
szmra fegyvert s a kinshasai kirendeltsgrl CIA-tisztek utaz
tak az FLEC kikpz tboraiba a hadmveletek sszehangolsa
cljbl. November 2-n az egyestett invzis csapatok hrom
oszlopban tmadtk az MPLA-vdket, akik kubai katonai ta
ncsadktl kaptak erstst. Fltucat francia zsoldos is volt
kztk, br nem sok szerepet jtszottak. A kubai-MPLA csa
patok nehzsg nlkl vdtk Cabindt. (Knnyen lehet, hogy a
francia zsoldosokat a francia titkosszolglat alkalmazta. A fran
cia gynkk megjelentek Kinshasban s Angolban is, de a
CIA hrszerzse rluk igen hzagos adatokkal rendelkezett.)
Ekzben Angola kzps terletein az UNITA nehz idiket
lt t, kt oldalrl is komoly tmadsnak volt kitve. Lusnl a
katangiak tartottk ket sakkban, Lobito kzelben pedig egy
kubaiak ltal vezetett MPLA-csapat knyszertette ket vissza
vonulsra. Egyre beljebb haladtak a tengerpart fell az orszg
belsejbe, s annyira megkzeltettk Nova Lisbot, hogy el
tudtk vgni a vros vz- s villanyelltst. Annyira megingatta
eriket a kt oldalrl jv tmads, hogy Savimbi egyre nagyobb
katonai segtsget fogadott el Dl-Afriktl. risi nyomst gya
korolt r Zambia elnke, Kaunda, hogy nyissk meg a Benguela
vastvonalat november 11. eltt. Ha a Fggetlensg Napjn Sa
vimbi ellenrzse alatt tartja a vastvonalat, Kaunda biztostani
tudja a tovbbi tmogatst, esetleg az FNLA hivatalos elismer

162
st is. Ha ez nem sikerl, Kaunda knytelen lesz az MPLA-val
trgyalni.
Mikzben Mobutu kommandcsapatai Caxitt tmadtk, egy
pnclozott szllt jrmvekbl ll dli-afrikai oszlop tkelt
a hatron Dl-Angolnl s megindult szak fel. Az tven jr
m 250 dl-afrikai katont szlltott, ket Angola belsejben
750 fnyi parancsnoki, tzrsgi s utnptlscsapat tmogat
ta. Tovbbi 2 ezer f biztostotta az utnptlsit a hatr fell.
A pnclozott jrmvek zemanyagt C-130-as szllt rep
lgpek s teherautk vittk, a parancsnokok knny replg
pekkel s helikopterekkel utaztak. A pnclozott jrmvek csat
lakoztak az ezres ltszm UNITA-csapatokhoz, elsprtk a
sokkal nagyobb kubai s MPLA-erket, st a raktkkal, harc
kocsikkal, knny replgpekkel s messzehord tzrsgi fegy
verekkel is sikerrel birkztak meg.
Oktber 28-n a dl-afrikai oszlop elfoglalta a dli parton fek
v Mocamedest. November 7-re bevettk Benguelt s Lobitt
s tovbb nyomultak szak fel. Egy msik oszlop kiverte a ka-
tangaiakat Lusbl s megindult a keleti hatrnl lev Texeira
de Saousa fel. Ez volt az utols vastlloms, amelyet az
MPLA tartott megszllva.
November 8-n, hrom nappal a Fggetlensg Napja eltt, az
FNLA-zaire-i oszlop megindult Luanda ellen. tkelt a klvros
tl hsz kilomterre fekv Quifangodo-sksgon. Ngy darab
140 mm-es tzrsgi lveg tmogatta ket, amelyeket dl-afri
kaiak szlltottak s az embereik kezeltek, tovbb kt 130
mm-es ihossz csv tbori gy, ezeket zaire-i katonk kezel
tk. Mobutu szak-Koretl kapta ket. A 140 mm-esek elavult
tpus, korltozott hattvolsg fegyverek voltak, de a 130-ask
ltvolsga 30 kilomter volt s Luandt is tz al lehetett ve
lk venni.
A november 11-re kitztt fggetlensgi nnepsgek eltti
utols napokban a portugl fbiztos felkszlt a tvozsra. A
mg ottlev portugl 'gyarmati csapatok visszavonultak Luanda
tizenhatodik szzadi San Miguel erdjbe; felsorakoztak, hogy
lefnykpezzk egymst Hajs Henrik herceg szobra eltt.

163
Luandn kvl az MPLA-a tizent tartomnybl mr csak
hrmat tartott ellenrzse alatt, a parttl befel egy keskeny fo-
lyosnyi terletet. Luandbl minden forrs azt jelentette, hogy
az MPLA-vezetk flnek, s minden lehetsget megragadnak,
hogy csaldjukat kijuttask az orszgbl. A Imakai kirendeltsg
vezetje azt tviratozta a kzpontnak, hogy az MPLA ellenllst
nhny napon bell teljesen meg fogjk trni. Luandban az
amerikai fkonzul idegesen srgette, hogy bezrhassa, a konzu
ltust, amit a klgyminisztrium engedlyezett is, mert fl
tette az amerikai tisztviselk biztonsgt, ha a harcok mr Luan
dhoz rnek. Az amerikai konzultus szemlyzete november
3-n hagyta el Luandt, majdnem az utols gpen, amely az eva-
kulkat vitte. (Az Egyeslt llamok ngy sugrhajts gppel
jrult hozz egy 6 milli dollros vrskeresztes programhoz,
amelynek sorn 1975 szeptembere s oktbere folyamn mintegy
300 000 portugl menekltet szlltottak el.)
Caxito s Luanda kztt nhny tucat kubai s a riadt
MPLA-csapat kszldtt a vdelemre, tartalkolva azokat a
122 mm-es raktkat, amelyek olyan j szolglatot tettek szep
temberben.
Washingtonban a CIA arrl tjkoztatta a munkacsoportot,
hogy elrtk a tetpontot. Ha nem vllalkozunk nagy arny esz
kalcira, belertve fegyverek, harcszati replgpek, pnclt
r fegyverek, lgvdelmi raktk szlltsra sznt nagyobb sz-
szegeket, s tbb tancsad kikldst, az MPLA kerl ki gyz
tesen. A munkacsoport tagjai nem rtettk ezt az rtkelst, azt
hittk, hogy mesterkeds, a CIA gy akar tbb pnzt kicsikarni.
Azt kveten, hogy augusztus vgn visszajttem Angolbl
a kzpont Angolai Klntmnye rvidesen elrte teljes ltsz
mt; teljes ervel mkdtt mr a flkatonai rszleg a hrszerz
rszleg, a propagandarszleg, a jelentsr rszleg valamint a tit
krnkbl s asszisztensekbl ll kisegt szemlyzet. Sok tl
rzssal elrtk, hogy nem kellett huszonngy rkat dolgozni,
de a munka mennyisge gy is hatalmas, a temp pedig elk
peszt volt. Egyetlen napon pldul szeptember 4-n, feljegyz
seim szerint hatvanhrom klnbz fontos tennivalt kellett

164
elvgezni, mint: feljegyzst rni Kissinger s a zaire-i klgymi
niszter megbeszlsrl; elemzst kszteni David Ottowaynak a
Washington Postban megjelent cikkrl, amelynek tmja Ame
rika angolai szerepe volt; megbeszls New Yorkban az UNITA
kpviselivel (tjukat a CIA fizette), akik tallkoztak amerikai
jsgrkkal; rszvtel a munkacsoport lsn; rszvtel a sze
mlyzetet irnyt bizottsg lsn; utastsok ksztse a kl
ntmny egyik tisztje szmra, aki Kinshasba futrknt visz
olyan bizalmas anyagot, amelyeit nem lehet tviratknt tovb
btani.9
Egyb zeneteken kvl a tisztnek azt az utastst kellett t
adnia a kinshasai kirendeltsg vezetjnek, krje fel Larry Dev-
lint, hogy jrjon kzbe Mobutu elnknl CIA-gynkk (zaire-i
llampolgrok) szabadon bocsttatsa rdekben. Mobutu pa
rancsra ezeket a szemlyeket letartztattk, kmkedsrt s ha
zarulsrt perbefogtk s 1975 jniusban hallra tltk. A
CIA-nak igen kellemetlen volt, hogy a kinshasai siralomhzban
lnek, mikzben mi Mobutu angolai hborjn fradozunk.
Szeptember vgn Larry Devlin Washingtonba utazott s
tanskodott a Churc-bizottsg eltt a CIA-nak a hatvanas vek
ben vgrehajtott kongi programjrl, s a Lumumba meggyil
kolsra sztt sszeeskvsben val szereprl. Termszetesen
felkereste a CIA-kzpontot, tancskozott Pottsszal s a kongi
klntmnnyel, amelynek vlaszolnia kellett a szentusi vizsg
lat krdseire.
Rvid id utn rjttem, Potts nem akarja, hogy sz szerinti
jegyzknyvek kszljenek a munkacsoport lseirl. Mindegyik
ls utn ks estig bent maradt, s maga rta meg az ssze
foglalst az elhangzottakrl. n ezt nem talltam helyesnek, sem
rangja, sem a r hrul sok munka miatt. Felajnlottam, hgy
megrom sajt jegyzeteim alapjn. Amikor gy tnt, hogy ezzel
nem ri be, javasoltam, hogy hivatsos gyorsrt hvjunk a jegy
zknyv vezetsre. Elszr beleegyezett, de aztn meggondolta
magt. Feladtam a dolgot, amikor megrtettem, hogy befolysol
ni, akarja, mi kerljn be az lsek jegyzknyveibe. Tovbbra
is rta a jelentseket biank memorandumok formjban,

165
amelyeken sem az nem szerepel, hogy melyik osztly rja, sem
az, hogy kinek cmzi. Ezek a jelentsek nem kerltek be a hiva
talos CIA-dosszikba. Ezzel kivdte, hogy a hbor legbels
feljegyzseibe valaha is betekinthessenek, ha a tjkoztatsi sza
badsgrl vizsglat indulna. Ezek a feljegyzsek elmletileg
nem lteztek, s brmikor jogunk volt megsemmisteni ket.
Az lsek munkjt segtette a munkacsoport feljegyzseinek
folyamatos ramlsa. 162 ilyen feljegyzs kszlt, legtbbjt maga
Potts rta. Ezekben a munkacsoport tagjait tjkoztatta a hely
szni fejlemnyekrl, vagy dokumentlta a tervezett akcikat.
ltalban az lsek alatt adtk t ket ia munkacsoport tagjai
nak, vagy elzleg futrral kldtk el. Ezeket a nem bizalmas
iratok kztt tartottk Potts rasztalban, gy szinte biztos volt,
hogy nem tekintenek beljk, ha vizsglat indul.
A munkacsoport lsein kizrlag Potts akarta kpviselni a
CIA-t, s n ltalban csndben maradtam. De oktber elejn
egy alkalommal gy reztem, hogy szlnom kell, amikor azt vi
tattuk meg, hgy nhny szz kubai katona rkezett Angolba.
A munkacsoportnak az volt a szndka, hogy vlaszkpp ves
senek be mg egy zaire-i zszlaljat, nhny tucat zsoldost s
pr Redeye raktt. Egszen addig riemberek hborja volt,
szerny mret eszkalcival s semmi meglepetssel. 1975 nya
rn 260 kubai tancsad csatlakozott az MPLA-hoz, de jelen
ltknek nem volt rezhet eredmnye. De most a kubai haj,
a Vietnam Heroica, 7,00 fnyi tnyleges kubai katont szll
tott a Luandtl dlre lev Porto Amboimba. A munkacsoport
tagjai hajlamosak voltaik arra, hogy ezt kellemetlen eszkalci
nak tekintsk, de nem olyan esemnynek, amely komoly mr
tkben zavarja a hbor nyugodt menett.
Uraim - szltam kzbe, elrehajolva - azt javaslom gon
dolkozzunk e kvetkez mretekben: tz vagy tizentezer kubai
katona, egy raj, MIG-replk s mintegy szz harckocsi.
Csnd lett, ahogy mrlegelni kezdtk, mit jelenthet ekkora
er. Szinte ellenlls nlkl vonulhatnak Kinshasa ellen. A
MIG-ek nehzsg nlkl bombzhatnk Mobutu palotjt, vagy
tnkretehetik az Inga-gtat, amely Zaire egsz dli terlett el

166
ltja rammal. De az a fenyegets, amelyet ilyen mret katonai
er jelentett s az ellenslyozshoz szksges eszkalci mr
meghaladta enneik a munkacsoportnak a hatskrt. Ezrt a to
vbbi vitban nhny zsoldosrl, s mrtktartan egy tucat
lgvdelmi raktrl beszltnk.
Mr vge volt az lsnek, amikor az egyik rsztvev megkr
dezte tlem, kapott-e a CIA olyan specilis informcit, hogy
nagyszm kubai csapatok bevetst tervezik. Msok is odafor
dultak, rdekldssel figyeltek. Nem kaptunk ilyesmit, sem a
specilis hrszerzs, sem a Tjkoztatsi Igazgatsg elemzitl.
Ennek ellenre a dolog nyilvnval volt. Bevetettk a zaire-i
zszlaljakat s a dl-afrikaiakat, a mi oldalunkon volt a lend
let. De a szovjetek szemmel lthatan olyan programba kezdtek
Angolban, amely mr nagyobb mreteket lttt, mint a mienk.
A teikintlyk forgott kockn. A kubaiak teljesen nyltan jelen
tettk be beavatkozsi szndkukat. Logiktlan lett volna azt re
mlni, hogy knny gyzelmet tesznek lehetv az Egyeslt l
lamoknak. Ez nem az 1961-es raktavlsg volt Kubban, ami
kor az amerikai elnknek mdjban volt harciasan reaglni az
orszg tmogatsa kzepette. Most Angolrl volt sz, s mindez
a vietnami kudarc utn t hnappal trtnt.
Kuba angolai politikja sszhangban volt Kuba ideolgij
val s nemzetkzi llsfoglalsval. De a mi angolai progra
munk, ugyangy, mint a Diszn-bl-akci s a Monguz-mve-
let Castro ellen, teljesen ellenttes volt az orszg nylt politik
jval, pp ezrt lnyeges volt, hogy eltitkoljuk az igazsgot az
amerikai kzvlemny ell.10
A kubaiak nem szgyelltk programjukat, nem kellett eltit
kolniuk npk vagy a vilgsajt ell. St, oktber 8-n Ricardo
larcon De Quesada, Kuba ENSZ-nagykvete, a kzgylsen
mondott beszdben gy jelentette be orszga llspontjt:

Angolban az imperialistk, szvetsgeseik s lakjaik


sszeeskvse konkrt kifejezsre jut abban az arctlan be
avatkozsban, amelynek clja a gyarmati uralom megszn
tetsnek megakadlyozsa, mikzben fenyegetik az orszg

167
terleti integritst. El akarjk rabolni az angolai npi fel
szabadt mozgalomtl a gyarmatosts ellen vvott elsznt
harcuk gymlcseit, s az eljvend llamot a transznacio
nlis vllalatok kezre akarjk jtszani. Kuba ismtelten ki
fejezsre kvnja juttatni teljes szolidaritst az angolai npi
felszabadt mozgalommal, amely tegnap mg hsi kzdel
met vvott az eurpai gyarmati hatalom ellen, s ma szilr
dan vdi valdi fggetlensgt.
Az imperialista, gyarmatost s fajldz hatalmaik bot
rnyos (angolai) beavatkozsval szemben (Kuba) alapvet
ktelessge, hogy felajnlja az (angolai) npnek tnyleges
segtsgt, amelyre az orszgnak szksge lehet valdi fgget
lensge s teljes szuverenitsa biztostshoz. A dekoloniz-
cis folyamat elsegtse rdekben egysges stratgit kell
megvalstani valamennyi halad er rszvtelvel. Ez a
stratgia elengedhetetlenl szksges, hogy felvegyk a kz
delmet a Nambia s Zimbabwe (Rhodesia) npei ellen
mesterked gyarmatost s fajldz erkkel szemben.
Szembe kell szllni a kolonializmus minden formjval s
megnyilatkozsval a vilg brmely rszn. (A szerz ki
emelsei.)

Alarcon beszde nem puszta polemizls volt. A hbor utn


megtudtuk, hogy Kubt nem a Szovjetuni utastotta, hogy ak
ciba lpjen. Ellenkezleg, a kubai vezetik ideolgiai okokbl
reztk ktelessgknek a beavatkozst.
Neknk ugyanakkor megkttte a keznket sajt titkossgunk,
s az, hogy ha az amerikai np rteslne a programrl, esetleg
helytelenten. Amikor Savimbi kubai hadifoglyokat ejtett, mi
Silva Portban hallgattuk ki ket. Mg azt sem tehettk meg,
hogy Kinshasban vigyk ket s bemutatsukkal bizonytsuk
a kubaiak jelenltt Angolban. Az FNLA egy szovjet gyrt
mny pnclozott jrmvet zskmnyolt, amelyet mi azonnal
Kinshasba szlltattunk, hogy hivatkozhassanak r egy sajt-
konferencin, amelyet az FNLA rendezett. A szovjet 'gyviv
erteljesen tiltakozott Mobutunl, aki le is llttatta a sajtkonfe

168
rencit. Nem azrt, mintha a szovjetektl flt volna, de mint
mondta, nem akarta nagy dobra verni, hogy Zaire milyen szere
pet jtszik az angolai polgrhborban. Ezzel szemben amikor
az MPLA elfogott kt dl-afrikai katont, replvel nyomban a
nigriai Lagosba, majd onnan Addis Abebba kldtk ket,
ahol meg is kellett jelennik az Afrikai Egysgszervezet lsn.
Az szi hnapokban, mikzben a mi kis angolai drmnk ese
mnyei zajlottak, folytatdtak a Ghurc-bizottsg leleplezsei.
Richard Bissell, az operatv tervezsi iroda korbbi igazgathe
lyettese azt vallotta, hogy terveket ksztettek 1961-ben arrl,
hogyan gyilkoljk meg Patrice Lumumbt. Sid Gottlieb, a CIA
Technikai Szolglatok Osztlynak vezetje, sajt kezleg vitte
a mrget Kinshasba a Lumumba-mvelethez. Gottlieb tan
vallomsban elmondta, hogy vekkel ksbb a CIA akkori
igazgatja, Richard Helms utastotta, hogy semmistsen meg
minden paprt, ami a Lumumba meggyilkolsnl szba jv
mrgekkel vgzett ksrletekrl szlt. Tovbbi rszletek kerltek
napvilgra a CIA chilei mveletrl: beismertk, hogy a CIA
kapcsolatban llt azokkal a chilei szemlyekkel, akik megltk
Schneider tbornokot. A r nehezed nyoms slya alatt Colby
beismerte, hogy a CIA jelents mennyisg mrgezgz-kszle-
teket tart fenn, holott Nixon elnk hnapokkal azeltt elrendel
te megsemmistsket. Colby igazgat tanvallomsban beszlt
arrl is, hogy a CIA klnleges fegyvereket fejlesztett ki. A saj
tnak megengedtk, hogy lefnykpezzk Colbyt, amint a bi
zottsgnak bemutat e'gy elektromos pisztolyt, amelybl oldd
mreg-srtek lhetk ki. Meghkkent volt az a beismers is,
hogy a Hivatal tbb szz gyantlan amerikai llampolgron k
btszer-ksrleteket vgzett gy, hogy prostitultakat breltek
fel, azok laksukra csaltk ket, kbtszert adtak nekik, majd
elcsbtottk ket. Mindezt titokban filmre vettk, s ksbb a
CIA Technikai Szolglatok Osztlynak ltudsai eltt levet
tettk.
Mi, a CIA-n bell, klnbzkppen reagltunk ezekre a le
leplezsekre. A rendthetetlen lojlis mag-ot nem dbbentette
meg a lnyeg. Lehet, hogy sokkal tbbre mennnk, ha az i'gaz-

169
gatnak volna mersze, s tbb hasonl akcit engedlyezne ...
Vgl is a msik f l . . . Ilyenekkel rveltek. Voltak viszont
olyanok, akik gy reztk, elrultk ket azok az igazgatk, akik
a CIA-t ilyesmibe vittk. s azok a vltoz szablyok, amelyek
szerint egy vtizeddel ezeltt mg mi voltunk a haza megmenti,
a kvetkez vtizedben mr a np ellensgei. A CIA becslete
a kzvlemny szemben egyre mlyebbre kerlt, emiatt mg a
legkemnyebbek is elbizonytalanodtak. Ha valban j fik va
gyunk, az amerikai klszolglat elitje, most gy tnt, mr csak
mi magunk ltjuk gy. Egyre inkbb bezrkztunk sajt kis vi
lgunkba, a Hivatal alkalmazottaival dolgoztunk egytt, a Hi
vatal alkalmazottaival teniszeztnk, trsasgban a Hivatal al
kalmazottaival jttnk ssze. Nem volt kellemes idszak ahhoz,
hogy titkos hbort viseljnk.
Colby igazgat, a j katona mintakpe, tovbbra is sznet nl
kl ontotta a szentusnak s a kongresszusnak az angolai prog
ramrl szl titkos tjkoztatkat. A mi dolgunk az volt, hogy
ellssuk t tblzatokkal, trkppel, tjkoztat tblkkal, eze
ket mindig a legfrissebb adatok szerint pontostottuk, szerepeltet
ve az IAFEATURE-kltsgvets legutbbi sszegeit, a Kinsha
sba kiszlltott fegyverek pontos listjt. Sosem kzlte velnk
pontosan, hogyan hasznlta fel ezeket az anyagokat, s mg
akkoriban sem futott t az agyamon, hogy Colby lnyeges kr
dsekben flrevezeti a szentorokat, mikzben drmai mdon
trja fel elttk a CIA egyb trtnelmi zelmeit. Az is lehet,
hogy a szentoroknak sem jutott ilyesmi eszbe.
Potts nem volt tlzottan beszdes termszet, br egy-egy
rszletet nha elmondott neknk abbl, hogyan folytak a tj
koztatsok, ha gy gondolta, hogy valamirt fontos rla tud
nunk. Egy nap Kissinger rmosolygott Colbyra. Colby, pedig
amikor visszajtt a kzpontba, azonnal beszmolt rla Pottsnak.
Potts viszont elmeslte neknk az osztlyrtekezleten s utas
tott, hogy kzljem az angolai klntmnnyel. Titkrnjt is
felszltotta, hogy terjessze a hzban a trtnetet. Potts biztosra
vette, hogy addigi erfesztseink kedvez megtlst jelentette,

170
hogy Kissinger Colbyra mosolygott a Nemzetbiztonsgi Tancs
egyik lsn. Vlemnyvel mindenki egyetrtett.
Ez utn az eset utn hosszasan elgondolkoztam Kissinger s
Colby szerepn. Ha valaki, ht k, sakkmesterei az amerikai hr
szerzs jtszmjnak. Hnyszor mondogattam magamnak, kell,
hogy legyen egy mesteri terv az amerikai hrszerz politika m
gtt, egy mesterelme, aki fel tudja mrni, hogy egy mvelet ma
hogyan befolysolja a vilg holnapi sorst.
Fiatal tisztknt ilyennek lttam az osztlyvezett, abbl indul
tam ki, brmit csinl - mg ha olyan rtelmetlen utastst is ad
-, biztosan rsze a NAGY TERV-nek, valahogy gy, ahogy Le
Carre s Fleming detektvregnyeiben olvashatjuk.11 Most mr
lttam, hogy Potts nem M. s Colby sem az. Sokkal inkbb
egy fegyelmezett, erklcsi gtls nlkli, a politikusoknak s
kormnykrknek hzelg brokrata. Lehet, hogy Kissinger
flig lngsz s flig bohc, de gy tnt, a nagy kombintor az
esemnyek mgtt. Akkor viszont mit gondoljon az ember az
angolai politikrl. Bobby Fischer sosem ldozta volna fel az
angolai gyalogjt. Mg akkor sem, ha figyelmt a szovjetekkel
folytatott sakkjtszmk vezrei s bstyi ktik le.
Shirley Temple Black, ghnai nagykvetnnk hasznos kvet
keztetsekre jutott ebben a krdsben. 1975 oktberben kon
zultlsra hazautazott Washingtonba, tallkozott a CIA igazga
tjval s utna rszt vett egy ebden a vezetsg ttermben.
Carl Bantam is ott volt, s utna lelkesen meslt rla. Micso
da nagyszer teremts, mondta.
Carl beszmolt arrl, hogy Black asszony panaszkodott, sen
ki sem hangolja ssze Amerika tfog afrikai politikjt, senki
sem gondol arra, hogyan hat ki az angolai program az Egyeslt
llamok kapcsolataira Ghnval s ms orszgokkal, pldul
Nigrival s Tanznival. Azt fejtegette, hogy a szovjetek nem
zeti sportja a sakk, s klpolitikjukban is megnyilvnul az
sszehangolt, integrlt lpsek hossz tv megtervezsre val
trekvs, habr gyakran rosszul jtsszk ezt a jtkot, s elk
vetnek baklvseket. A knaiakrl is kztudott, hogy gondosan
megtervezik klpolitikjukat, s amikor lpnek, tudjk, hogy az

171
eredmny esetleg csak akkor rik be, amikor mr a mostani
vezetk nem is lesznek letben. Ekzben az USA, folytatta
hasonlatt a nagykvet asszony, pkert jtszik. Krlnz a vilg
ban, felveszi a leosztott krtykat, aztn jtszani kezd, egyre
emeli a ttet, ahogy jabb lapokat ikap, mg lapjai alapjn vagy
nyer, vagy veszt. Aztn szv egyet a cigarettjbl, kortyol a
whiskyjbl, krlnz, s kezddhet az jabb jtszma.
Ennek ellenre, ha a jtk neve tlls, 1975 szn a CIA
nem szerepelt rosszul. A Pike-bizottsg sem rt el sokat, mint
Potts rvendezve jelentette, miutn Colbyval rszt vett az egyik
bizottsgi meghallgatson. Pike kongresszusi tag azt indtv
nyozta, kezdjenek vizsglatot az IAFEATURE-rl, de elllt
szndktl, amikor megmagyarztk neki, milyen slyos k
vetkezmnyekkel jrna, ha egy folyamatban lev mveletrl ki
hallgatsokra kerlne sor. Ne rncigljuk mtt kzben a se
bsz kezt - mondtk neki. Potts s Colby elgedettek voltak
magukkal, s nagyon tetszett nekik ez a hasonlat: rnciglni a
sebsz kezt. Napokon t ezt ismtelgettk.
Tancsadk, technikusok,
klfldi csapatok

Az a tengerszgyalogsgi rnagy, aki a hadtptervezsben seg


tett a klntmnynek, civil ruhban Ambrizba utazott. Vissza
rkezse utn elmondta: Ltnod kellett volna, mert gy nem fo
god elhinni. Egy dzsipen mentnk Lukenge parancsnokkal, aki
rl azt tartjk, hogy az FNLA legjobb katonja. Kezembe vettem
M-79-es grntvetjt, s ki akartam nyitni, tudod, gy nyit
hat ki, mint egy egycsv lfegyver. Teljesen berozsdsodott!
Pr hete kapta csak, s annyira rozsds lett, hogy akrhogy erl
tettem, nem tudtam kinyitni. s ugyanez a helyzet a puskikkal,
az aknavetikkel s a jrmveikkel. Javtsra van szksgk!
1970 ta Zaire tbb mint hromszz Panhard harckocsit kapott
Franciaorszgtl, ebbl az angolai hbor idejn harmincnl is
kevesebb volt mkdkpes.
A CIA ugyan kell mennyisg fegyvert s lszert szlltott,
de a barti csapatok nem tudtk megszervezni az alkalmaz
sukhoz szksges hadtprendszert, nem tudtk kipteni az ssze
kttetst, karbantartst, hadvezetst, s azt a fegyelmet, ami a
katonai akcik eredmnyessghez szksges.
A legegyszerbb megolds az volt, hogy a CIA sajt flkatonai
szakrtit kldje az FNLA s UNITA parancsnoksghoz. Ezt
azonban szigoran megtiltotta a 40-es Bizottsg, nem akarta,
hogy amerikaiak kzvetlenl beavatkozzanak a harcokba, de a
CIA mgis ezt tette. Kezdettl fogva rszt vettnk a hbor ir
nytsban Washingtonbl s Kinshasbl, valamint az angolai
elretolt bzisokrl. Mindez nap mint nap szerepelt a helysznrl
rkez s oda irnyul tvirati jelentsekben. A munkacsoport
eltt az Angolba kikldtt tancsadkat hrszerzk-nek
neveztk, br hrszerz tevkenysgket mindenkor alrendeltk
tancsadi tnykedsknek.
Nhny plda, ami ezt bizonytja. Augusztus elejn a Kln-

173
leges Mveletek Csoportjnak fnke, a tengerszgyalogsgi r
nagy, n s mg nhnyan sszeltnk a kzpontban, hogy meg
vitassuk, mire lesz szksg a lobiti csathoz s a Brazzaville-
Kongban vgrehajtand szabotzsakcihoz. Javaslatainkat tv
iratban kzltk a helysznnel. CIA hrad szakrtk kidolgoz
tk a lobiti csata harcszati hradsnak tervt, majd teleptet
tk a harcszati s stratgiai hrhlzatot az UNITA s az
FNLA rszre Angola belsejben. CIA hrad tisztek kpeztk ki
az FNLA s UNITA technikusait az angolai elretolt bziso
kon. Kinshasbl jv tviratok jelentettk, hogy CIA flkatonai
tisztek gyalogsgi fegyverek hasznlatra UNITA-csapatokat
kpeznek ki Silva Portban, s FNLA-csapatokat Ambrizban.
A szrazfldi erk egyik nyugdjas ezredest teljes llsban szer
zdtettk s az FNLA ambrizi parancsnoksgra kldtk ki. A
kzpont kikldtt egy gyalogsgi kikpzcsoportot, hogy
UNITA-kdereket kpezzen ki Zaire-ban, de a kinshasai kiren
deltsg a kikpztiszteket azonnal tirnytotta Amibrizba s
Silva Portba. Oktber 31-n a CIA kinshasai kirendeltsgnek
vezetje repln Ambrizba utazott, hogy bkltessen egy vi
tban, amely a CIA f katonai tancsadja s Roberto kztt
tmadt.
A Mveletek Igazgatsga az Angolban dolgoz tiszteknek
engedlyt adott, hogy fegyvert hordjanak.12 Sok esetben egyen
ruht viseltek, idnknt azt a fedtrtnetet alkalmaztk, hogy
zsoldosok.
Amikor szeptember 17-n a kinshasai kirendeltsg ismt sr
gette, hogy bzishlzatot hozzunk ltere Angola belsejben,
szembeszlltam Pottsszal. Ez a javaslat egyrtelm lett volna
az amerikai beavatkozs jelents fokozsval, teht olyan lps,
amit komolyan kell venni, s csak akkor, ha teljes jvhagyst
kapunk r.
Potts rmfrmedt, mondvn, hogy ez nem rm tartozik: St.
Martin az beosztottja s nem az enym, s neki sosem volt
szoksa, hogy ktelkedjen annak a vlemnyben, aki a helysz
nen van. (A kirendeltsgvezet felettesei: az osztlyvezet s a
rangban fltte levk. A kzpont tbbi tisztje, a klntmnyv-

174
zet, a mveleti fnk s az osztlyvezet nem tartoznak szi
goran vve ebbe a parancsnoki hierarchiba.)
Erre nem mondhattam semmit, s mr indultam is kifel az
irodjbl, de Potts mg utnam szlt. Tulajdonkppen nincse
nek amerikai tancsadk Angolban. Csak hrszerzk. Ez a
hivatalos irnyvonal. Hogy ez nem igaz, az nem szmt. Mr
megszokhattam, hogy a CIA-tisztek hazudnak a fedtrtnetek
ben az ismerseiknek, hazudnak a beszervezend gynkknek,
a vits mveletekrl hazudnak a klgyminisztriumi kollgk
nak s nagykveteknek, s hazudnak egy bizonyos szinten a
kongresszusnak, ha el kell hallgatni ilyen mveleteket. Az ango
lai mveletekben most mr egymsnak hazudtunk, miikzben
rtuk s olvastuk a tviratokat, amelyek cfoljk sajt hazugs
gainkat. A flrevezets egyidejleg tbb szlon futott; ms-ms
trtnetet talltak ki a tevkenysgek klnbz rszeire, mst
hazudtak a munkacsoportnak, mst a mit sem sejt klgy
minisztriumi grdnak, s megint mst az Egyeslt llamok
kongresszusnak. Aki idig jutott a plyjn s vek ta a fe
dtrtnetek szerepeit jtszotta, mg csak nem is 'habozott,
amikor egyik trtnetrl tvltott a msikra. Az egyik beszl
getsben a CIA ltal Angolban folytatott kikpzst emltettnk,
ha a munkacsoportnak rtunk feljegyzst, tudtuk, hogy ott hr-
szerzk-rl kell rni. Azt sem felejtettk el, hogy felkrjk a
klgyminisztriumot, a sajt eltt cfolja az USA beavatkoz
st az angolai konfliktusba. Esznkbe se jutott hogy ezt hazug
sgnak tekintsk - Potts nem rezte hazugnak magt, amikor
a munkacsoportnak a hivatalos irnyvonalat fejtette ki. Egy
hazugsgvizsgl bizottsg feltehetleg Colbyt nem leplezte volna
le, holott lnyegben hamis jelentseket tett a szentusnak.
A CIA hrszerzk angolai feldert tevkenysge kibrn
dtan rossz volt. Olyannyira, hogy a klgyminisztrium Afri
kai Hivatala egy alkalommal hivatalos formbafl, rsban tett
panaszt Kissinger miniszternl. Igen egyszer a magyarzat arra,
mirt volt ilyen eredmnytelen a hrszerzs. Az Angolba ki
kldttek tlnyomrszt flkatonai szakrtk s technikusok vol
tak, nem pedig gyakorlott hrszerz tisztek. A program helysznre

175
kldtt vezeti a flkatonai szempontokat helyeztk eltrbe a
hrszerzssel szemben. Mi a CIA-ban szre sem vettk a hr
szerzs sikertelensgt, annyira megszoktuk, hogy mindig a kny-
ny hrszerzsi clpontokra sszpontostsunk: afrikai politiku
sokra, diplomatkra, politikai prtokra.
A CIA sikertelensge az angolai hrszerzsben sokkal tipiku
sabb volt, mint sokan hinnk. Amikor a Pike-bizottsg elemezte
a Hivatal hrszerzsi tevkenysgnek eredmnyeit, teljesen ne
gatv kvetkeztetsre jutott. A bizottsg 1976. janur 19-i ssze
foglal jelentsben - amelynek a kzzttelt a kpviselhz
megtiltotta, de mgis nyilvnossgra kerlt a Village Voice 1976.
februri szmban -, hat jellemz esetet elemeznek, amikor a
CIA-<hrszerzs kudarcot vallott: az 1968-as Tt offenzva Viet
namban, egy eurpai politikai vlsg 1968-ban, amikor a CIA
kt teljes hten t elvesztette szeme ell a szovjet csapatokat;
az 1973-as kzel-keleti hbor, amikor a CIA elferdtett izraeli
jelentsekre tmaszkodott, ennek eredmnyeknt az Egyeslt
llamok rosszul rtelmezte a helyzetet, s a globlis konfrontci
szlre kerlt a Szovjetunival; a portugliai llamcsny 1974-
ben, amelyet a CIA nem volt kpes elre jelezni, sem helyesen
elemezni, gy az Egyeslt llamok nem kszlt fel megfelel po
litikai alternatvkkal Portuglia afrikai gyarmatait illeten;
1974-ben az els atomrobbants a fejld Indiban; Makariosz
ciprusi rsek megbuktatsa - ez a hrszerzsi kudarc diplomciai
kudarcot idzett el, egy sor komoly kvetkezmnnyel: slyo
san meggynglt a NATO dli szrnya, rosszabbods llt be az
Egyeslt llamok kapcsolataiban Grgorszggal, Trkor
szggal s Ciprussal, s megltk az USA nagykvett, Roger
Davist.
Mg hozztehetnnk a CIA-nak azt a hrszerzsi baklvst,
hogy 1975 prilisban Saigonban a CIA-kirendeltsg vezetje
inkbb hitt a kommunista magyar nagykvetnek, mint a CIA
hrszerzsi forrsoknak arrl, mik Hanoi vgs szndkai Saigont
illeten, tovbb, hogy a Hivatal hrszerzse nem terjedt ki Dl-
Afrika nukleris erinek fejlesztsre; s nem adott hrt 1977
mrciusban a katangai csendrk benyomulsrl Zaire-ba. A

176
CIA hrszerzsi kudarcait mg hosszasan lehetne folytatni. Pike
kpvisel arra a hatrozott kvetkeztetsre jutott, hogy a CIA
hrszerz teljestmnye kritikn aluli.
Az angolai program htterben hrom lnyeges hrszerzsi
baklvs volt. Az els, hogy az 1969. vi Tar Baby jelents
(NSSN 39) figyelmen kvl hagyta a fekete-afrikai nemzeti moz
galmak llhatatossgt. A msodik, hgy nem jeleztk elre s
nem kszltnk fel a portugliai llamcsnyre. A harmadik: az
a politikai alternatvkat felsorol feljegyzs, amelyet a CIA
1975. jlius 14-n terjesztett a 40-es Bizottsg el, azt lltotta,
hogy egy 40 milli dollros USA-program vrhatan ellens
lyozni tudja mg a fokozott segtsget is, amit a szovjetek nyj
tanak Netnak.
A kzpont igyekezett helyrehozni az angolai hrszerzs fogya
tkossgt, s llandan felszltsokat s figyelmeztetseket
kldtt a helysznre, de ennek semmi foganatja nem volt. A h
bor vgn szvetsgeseinkrl alig volt rszletesebb infromci-
nk, mint az n augusztus vgi utam utn; nem kszlt knyv,
sem lista az FNLA-UNITA-parancsnoksgrl, a csapategys
gekrl vagy a tancsadkrl. A hbor folyamn a tancsadk
kldtek jelentst egyik-msik csatrl, ahogy lezajlottak, de nem
mindegyikrl s nem tudtak szmot kzlni szvetsgeseink vesz
tesgeirl. A kirendeltsgek sznet nlkl nyaggattak bennnket
mg tbb fegyverrt s lszerrt, de nem vezettek kimutatst
arrl, hogy milyen fegyvert melyik egysghez tovbbtottk. (A
hbor utn megtudtuk, hogy nhny esetben az UNITA-kato-
nk a hasznavehetetlen, elavult karablyainkat a folyba dobtk.
Ezt Leon Dash, a Washington Post riportere rta me'g; 1976
oktberben utazott Angolba s hat hnapot tlttt az
UNITA-csapatoknl.) Roberto s Savimbi sohasem mk
dtt egytt velnk annyira, hogy beszmoltak volna neknk
tbbi szvetsgeskrl, a knaiakrl, portuglokrl s dl
afrikaiakrl. Pretoriai s prizsi kirendeltsgeink rmmmor
ban sztak; a CIA trtnetben mg soha nem volt ilyen szoros
a kapcsolatuk a BOSS (Dl-afrikai llambiztonsgi Hivatal)
s a SDECE (a francia kmelhrt szolglat) kpviselivel, br

177
a tjkoztats teljesen egyoldal volt. A dl-afrikaiak s a fran
cik a CIA-kirendeltsgektl bsges hrszerz jelentseket s
rszletes tjkoztatst kaptak, mg k ezt sosem viszonoztk b
vebb informcival arrl, milyen tevkenysget folytatnak An
golban.
Kevs jelentst kaptunk az UNITA s az FNLA politikai
szervezetrl s diplomciai erfesztseirl. Amikor a kt moz
galom novemberben ideiglenes kormnyt hozott ltre Nova Lis-
boban (azta Huambo), s nemzetkzi elismersrt kzdtt, a
CIA nem volt kellen tjkozott a kormny felptsrl, vezet
srl s cljairl.
Ha a szvetsges csapatokrl kapott hrszerzs hzagosnak
mondhat, tjkozottsgunk az MPLA-rl a nullval volt egyen
l. A titkoszolglatok szinte semmi tjkoztatst nem adtak az
MPLA-csapatokrl, a vezetsrl s clkitzseikrl.
A helysznrl ramlottak hozznk ugyan hrszerzi jelentsek,
de ezek bizonytalanok, ltalnossgban mozgk s nemegyszer
pontatlanok voltak. Egy kiemelked plda: oktberben szmos
CIA-gynk jelentette MIG-tpus replgpek jelenltt Braz-
zaville-Kongban s Angolban. Ksbb azokon a terleteken
minden CIA-gynk lltotta, hogy ott vannak, st tbben bi
zonygattk, hogy lttk is ket.
Amennyiben igaz, ez baljs fejlemnynek tekintend. Ha mg
hozzvesszk, hogy jelents kubai erk is rkeztek oda, a MIG-
ekkel egytt eldntik az angolai hbor sorst. A munkacsoport
nyugtalan lett, s a megoldst kezdte vitatni: a Redeye raktt.
A Redeye kis mret, kzi kezels lgvdelmi rakta, a gyalog
sgi egysgek sugrhajts vadszbombzk elleni vdelmt szol
glja. A hangsebessg msflszeresvel halad, kveti a replgp
hajtmvnek infravrs kisugrzst, s egszen a cl kzel
ben robban. A Redeye knyes, s katonai szempontbl titkos
fegyverrendszer, eddig csak Amerika kzeli szvetsgesei (pl
dul Izrael) kaptak ilyet.
A CIA be akarta vetni a Redeye raktt Angolban. A had
gyminisztrium kitrt a dnts ell a 40-es Bizottsgnak pedig
az okozott problmt, hogy a Redeye-nl nyilvnval: csak az

178
Egyeslt llamokbl szrmazhat. Ha kituddik bevetse An
golban, ez megersti, hogy az Egyeslt llamok jelents mr
tkben beavatkozott a hborba. Egszen biztos a CIA abban
- krdeztk -, hogy a MIG-ek ott vannak?
A CIA nem tudta biztosan. Jllehet hrszerz forrsaink egy
hanglag megerstettk, mi nem akartuk biztosan lltani a
munkacsoportnak, hogy a MIG-ek valban ott vannak Angol
ban. Ez lnyegbevg hrszerzsi krds volt. Lehet, hogy a
MIG-ek ott vannak, lehet, hogy nem, az igazsg vgl ki fog de
rlni. Nem politikai tmrl van szl, amelynl 'a tlzsokrl
vagy torztsokrl sosem lehet bizonytani, hgy igazak vagy
valtlanok; mi a CIA-ban a MIG-ek krdsben nem voltunk
hajlandk a munkacsoport eltt altmasztani sajt hrszerzsi
forrsaink jelentseit.
vatossgunk jogosnak bizonyult. Oktber, november, de
cember s janur folyamn egyetlen MG sem jelent meg az an
golai harctereken, ottltket nem erstette meg amerikai szem
tan vagy ms, cfolhatatlanul hiteles forrs. 1976 mrcius
ban vgl megjelentek a MIG-ek Angolban, s elpuszttottak
egy UNITA-t tmogat replgpet a kelet-angolai Gago Cati-
nhban. Addigra a CIA tven Redeye raktt adott Izraelnek
cserbe tven gyengbb teljestmny szovjet SA-7 tpus ra
ktrt, amelyeket Angolba szlltottunk. Lttk velk a MIG-
eket, de valamennyi rosszul mkdtt.)
A CIA-tancsadk nem bizonyultak elegendnek az FNLA s
az UNITA szksgleteihez. Keresglni kezdtnk a vilgban olyan
szvetsgesek utn* akik kpzett tancsadkat tudnak rendelke
zsre bocstani az angolai program cljaira, vagy, ami mg jobb
regulris csapategysgeket, amelyek sztverik az MPLA-t s t
adjk az orszgot Robertnak s Savimbinek. Fordultunk mr
skelt bartokhoz: Brazlihoz, Marokkhoz, Dl-Korehoz, Bel
giumhoz, Nagy-Britannihoz, Franciaorszghoz, mg Portugli
hoz is, de sikertelenl. Dl-Afrika vgl az UNITA segtsgre
sietett, azonban az szak-Angolban lev zaire-i kommand
zszlaljak alig voltak valamivel jobbak, mint azok az FNLA-
csapatok, amelyekhez a dl-afrikaiak csatlakoztak.

179
gy tnt, hogy zsoldosokkal kell megoldani a problmt. Le
hetleg eurpaiakra volt szksg, kell katonai felkszltsggel,
az sem baj, ha van afrikai tapasztalatuk. A 40-es Bizottsg ezt
engedlyezte is, azzal a felttellel, hogy nem lehetnek amerikaiak.
Mindentt kutattunk megfelel jelltek utn. Kzben szembeke
rltem fltteseimmel s az ellentt 1976 mrciusig tartott, te
ht hnapokkal azutn is, hogy a szentus elrendelte az angolai
program beszntetst. A korbbi afrikai polgrhborkban mr
vettek rszt olyan eurpai s dl-afrikai zsoldosok, akik gyilkos
sgaik rvn hrhedtt vltak. Az n vlemnyem szerint fehr
zsoldosok bevetse a fekete nacionalizmus kornak tetpontjn
slyos hiba, ami csak rthat az Egyeslt llamok tekintlynek
a harmadik vilgban. Radsul a korbbi afrikai hborban fel
bukkant zsoldosok vegyes trsasg volt; tbbsgk csak a maga
rdekt kereste, nem harcolt jl, katonhoz mltan. Potts, Ban
tam, Nelson, St. Martin, Foster kzl senkinek nem volt kell
afrikai tapasztalata ahhoz, hogy ezt felismerje. Hajlamosak vol
tak arra, hogy eszmnytsk a zsoldosokat, s eltlozzk kpes
sgeiket. Nem tudtk, milyen megvetst breszt az afrikai nge
rekben az a sz: zsoldos. Colby sem ismerte Afrikt, igaz, eg
szen sajtos eset volt. A kedves, szeretetremlt, istenfl minta
tiszt, aki a vietnami Fnix-programot irnytotta, aligha rzett
volna lelkiismeret-fordulst amiatt, hogy nhny zsoldost har
colni kld a feketk ellen Afrikban.
Felszlaltam az rtekezleteken, a Potts irodjban tartott
megbeszlseken, valahnyszor a zsoldosok krdse felmerlt.
Ha zsoldosokrl szl feljegyzs vagy tvirat kerlt hozzm, a
lap szlre mindig rrtam sajt brl vlemnyemet. Ezzel el is
rtem, nmi eredmnyt. Hetekig tart tiltakozsom utn a zsol
dos sz vgl tabuv vlt a kzpontban, Potts megtiltotta, hogy
tviratokban, emlkeztetkben s e'gyb iratokban hasznljk,
akr a kzpontban, akr a helysznen. Ezutn a szerzdtetett s
Angolba kldtt zsoldosokat klfldi katonai tancsadd
nak kellett nevezni.
Teht tovbb keresgltnk vilgszerte alkalmas klfldi ka
tonai tancsadikat. A keresshez semmifle tmpontunk nem

180
volt. Meglepdve tapasztaltuk, hogy nem voltak kartotkok, re
ferencialistk vagy szmtgpes nyilvntarts a CIA-ban, de
mg a Klnleges Mveletek Csoportjnl sem - pedig elg ta
pasztalatot szerzett Dlkelet-zsiban - olyan szemlyekrl,
akiket tancsadknt toborozhattunk volna. Nem jhettek sz
mtsba a Castro-ellenes kubaiak, akiket Kongban, a Diszn
blben, a Watergate-akciban vettek ignybe, mivel k is a kl
fldiek szmra bevezetett zld szemlyazonossgi krtyval
rendelkeztek, gy vonatkoztak rjuk a 40-es Bizottsg amerikai
szemlyek alkalmazsrl szl korltozsai. Trgyalsok folytak
dl-vietnami emigrnsokkal, de k azzal voltak elfoglalva, hogy
kialaktsk j letket az j vilgban, s egyntet gyanakvs
sal fogadtk a CIA fekete-afrikai kalandjt. Nekik is zld sze
mlyazonossgi krtyjuk volt. A britek nem voltak hajlandk
segteni. Dl-koreaiak alkalmazst el kellett vetni a nyelvi s
kulturlis problmk miatt. Biafraiak s ms afrikaiak politikai
megfontolsbl nem jhettek szba, s mert nem keltenk azt
a hatst, amit a fehrek. Vgl t szba jhet forrs maradt:
portuglok, francik, brazilok, Flp-szigetekiek s dl-afrikaiak.
Portuglokat kisebb szmban mr szerzdtetett az FNLA,
Castro ezredes, Bento kapitny s az embereik. Elhatroztuk,
hogy ezt tovbb bvtjk, s felvettnk hromszz portugl an
golait az FNLA tmogatsra. Csakhogy az UNITA rszre kt
tucat technikusra lett volna szksg, s Savimbi nem volt haj
land egyttmkdni portuglokkal.
Franciaorszg nem adott regulris csapatokat, de nem habo
zott, a zsoldosok krdsben. A francia hrszerz szolglat sz-
szehozta a CIA-tiszteket Bob Denarddal, az egykori kongi
zsoldossal, alki 500 000 dollr elre fizetend kszpnz ellen
ben hajland volt hsz zsoldost hozni; k rvid lejrat szerz
ds alapjn elszegdtek az UNITA-hoz tancsaddknt. De-
nard fedneve UNROBIN/1 volt, zsoldosait UNHOOD-oknak
neveztk. A program ideje alatt sokan Robin Hoodoknak, va'gy
Francia Hoodoknak neveztk trflkozva a hsz zsoldost.
Brazlia is j forrsnak tnt zsoldosok toborzsra. Savimbi
s Roberto szvesen mkdtt volna egytt fekete brazilokkal,

181
akik radsul mg azzal az elnnyel is rendelkeztek, hogy portu
glul beszltek. Walters tbornok, a CIA igazgathelyettese biz
tosra vette, hogy latba tudja vetni befolyst a brazil katonai
vezetknl, s segteni fognak a toborzsban. Walters a hatvanas
vek kzepn szolglt Brazliban, s szvesen emlkezett vissza
erre az idszakra. Tviratoztunk a CIA brazliai kirendeltsge
vezetjnek s utastottuk, puhatolzzk a braziloknl, hogyan
fogadnk a tbornok odautazsi szndkt. Udvarias vlasz jtt
Brazlibl, hogy a megadott idben nem ll mdjukban fogadni
a CIA igazgathelyettest (aki egybknt sokat szerepelt a nyil
vnossg eltt). Walters helyett a Latin-amerikai Osztly vezet
je, Dick Sampson utazott s res kzzel trt haza. A brazilok
elutastottk azt a krsnket, hogy engedjk zsoldosok toborz
st az orszgban.
Vietnamban a Flp-szigetekiek sokfle mdon voltak a CIA
segtsgre: rdikat, jrmveket, lgkondicionl berendezse
ket tartottak karban, raktrakat kezeltek, koktlpartikon szol
gltak fel. Ezek olyan szolglatok voltak, amelyeket a jlfizetett
CIA-alkalmazottak nem nagy lelkesedssel vgeztek volna. Eze
ket a segtket egy Flp-szigeteki cg, az ECCOI kzvettette,
s a kzpontnak eszbe jutott, hogy taln Angolban is tudn
nak segteni. Augusztustl kezdve t hnapon t kldtk a tv
iratokat a manilai kirendeltsgre, krtk, rdekldjenek az
ECCOI-nl, a vlasz annyira lassan jtt, hogy az mr a visszauta
stssal volt egyrtelm. Nem tnt vonznak a Flp-szigetekiek
szmra, 'hogy egy fekete felszabadt mozgalmat tmogassanak
Angolban rvid lejrat CIA-szerzds alapjn, egy ktes, tit
kos programban. Lehetsges, hogy emlkeztek arra, hogyan zaj
lott le az evakuci Vietnamban pr hnappal korbban, amikor
a CIA 250 Flp-szigeteki alkalmazottat hagyott ott a kommu
nistknak kiszolgltatva.
Dl-Afrikval ms volt a helyzet. Elszr csak vatosan lp
tek be a konfliktusba, figyeltk, hogyan szlesedik az USA
programja, s lpseiket a CIA-hoz igaztottk. Szeptemberben
a dl-afrikaiak fegyvereket s kikpzket kldtek az UNITA-
s FNLA-katonkhoz az angolai-dlnyugat-afrikai hatr kze

182
lben lev Runtuba. Elszr kt, majd tizenkt, ksbb negyven
tancsad jelent meg az UNITA-csapatoknl Silva Porto kzel
ben. Vgl egy dl-afrikai pnclos oszlop, regulris katonk -
sokkal jobbak, mint a zsoldosok -, csatlakoztak az UNITA-csa-
patokhoz, s Fekete-Afrikban addig mg nem ltott, villmh
borra emlkeztet mdon csapst mrtek az MPLA-kubai
csapatokra, s novemberben majdnem megnyertk a hbort.
1975-ben Dl-Afrika veszlyesen szorongatott helyzetben volt.
Fekete lakossga egyre nyugtalanabb vlt, a fehrek kzl so
kan emigrltak. Veszlyeztetett helyzetbe kerltek a fehr t
kz llamok: Rhodesia, Mozambik s Angola. Romlott Dl-
Afrilka gzadasgi helyzete. Az araib orszgok olajembargja k
vetkeztben annak ellenre, hogy Irn folytatta szlltsait, dr
gult az zemanyag. Eredmnyesnek ltszott Dl-Afriknak az
a politikja, hogy megosztotta gazdasgi s technikai erforr
sait szaki szomszdaival. 1975-ben ennek ellenre gy tnt,
nem sikerlt cskkenteni az ellenllst a fehrek faji elkln
lst hirdet politikjval szemben.
Az 1974-es portugliai llamcsny kvetkezmnyeknt Dl-
Afriknak a fekete nacionalizmus friss ramlatval kellett
szembenznie, Mozambikban s Angolban fellkerekedben
voltak a radiklis mozgalmaik, s ez nvelte a Rhodesira, Na
mbira s magra Dl-Afrikra nehezed nyomst. A fehr t
kzllamok elgondolsa tbb mr nem volt alkalmazhat. Dl-
Afrika arra a visszavonul pozcira helyezkedett, hogy megpr
bl olyan mrskelt llamokat ltrehozni Mozambikban s An
golban, amelyek Malawihoz s Botswanihoz hasonlan bar
tiak, vagy legalbbis nem ellensgesek lesznek vele szemben.
A mozambiki problmval a dl-afrikai kormny kifogstala
nul helyes diplomcival s bkez gazdasgi engedmnyekkel
igyekezett megkzdeni. Angola esetben viszont gy vlte, hogy
tbb rv szl a katonai beavatkozs mellett. Angolai menekl
tek tmegnek kellett segtsget nyjtania. A dl-angolai me
nben dl-afrikaiak egymilli dollros kltsgen vziermvet
ptettek, amelyet vdeni kellett. Lehetsg nylt a SWAPO (Dl-
nyugat-afrikai Npi Szervezet) angolai gerillabzisnak elpuszt

183
tsra. Termszetesen a legcsbtbb az a lehetsg volt, hogy
Savimbi javra befolysoljk az angolai polgrhbor kimene
telt. Tle vrhattk leginkbb, hogy olyan kormnyt hoz ltre
Luandban, amely hajland Dl-Afrikval egyttmkdni.
A dl-afrikaiak bizonyos mrtkben kaptak biztatst arra,
hogy Angolba menjenek. Savimbi hvta ket be azt kveten,
hogy tancskozott Mobutuval, Ruandval, Felix Houphouet-
Boigny elefntcsontparti s Leopold Senghor szenegli elnkkel.
k valamennyien tmogattk egy mrskelt, nyugatbart kor
mny kialakulst Angolban. Olyan jeleket nem tapasztaltam,
hogy az Egyeslt llamok hivatalosan btortotta volna ket,
hogy beavatkozzanak a konfliktusba.
Dl-Afrika abban remnykedett, hogy megnyeri a nyugat
szimptijt, ha ugyanazt a felet tmogatja ,az angolai polgrh
borban, mint Zaire, Zambia s az Egyeslt llamok. Bztak
abban, hogy csapataik, mg ha fehrekbl is llnak, a legtbb
afrikai vezet szmra elfogadhatbbak, mint a nem afrikai ku
baiak. Remltk, hogy sikeres lesz a beavatkozs, mert gy tud
tk, hogy a Ford-kormny megkapja az Egyeslt llamok kong
resszusnak tmogatst a hatkony angolai programhoz. Mind
hrom vrakozsukban slyosan csalatkoztak.
John Vorster, Dl-Afrika miniszterelnke elvetette a dnt
katonai csaps* lehetsgt, s inkbb egy kisebb, titkos harci
klntmny mellett dnttt. Knny pnclautkat s tzrsgi
fegyvereket alkalmaznak, harckocsikat, gyalogsgot, vadsz
bombz replgpeket nem kldenek. A katonk zsoldosknt
szerepelnek, az UNITA-csapatok mgtt maradnak, nem lesz
nek lthatk. Pretoria teljes hallgatsba burkolzik rluk, ez is
vdi ket. A harci klntmny elvgzi feladatt s gyorsan visz-
szavonul november 11. a Fggetlensg Napja eltt.
A dl-afrikai kormny veszlyes jtkra vllakozott. Szinte
bart nlkl llt egyedl a vilgban, s egy fekete-afrikai or
szgban val beavatkozsval kitette magt esetleges jbli elt
lsnek. Arra knyszerlt, hogy a programot sajt npe eltt is
titokban hajtsa vgre, akrcsak a CIA. Nem sokkal eltte, 1975
mrciusban, vonta vissza csapatait Rhodesibl, s a fajldz

184
fehrek biztosan felteszik a krdst, mirt kell fiaiknak most a
feketk szabadsgrt harcolniuk Angolban. Dl-Afrika mgis
belpett a hborba, figyelemmel ksrte az Egyeslt llamok
programjt, s nylt elismersben, bajtrsiassgban remnykedett.
A CIA szmra a dl-afrikaiak segtsge Kzp-Angolban
eszmnyi megoldst jelentett. Potts, St. Martin, valamint a CIA
pretoriai s lusakai kirendeltsgnek vezeti rmmel dvzl
tk belpsket a hborba. A CIA-tisztek, fleg a helysznen
szolglk, kedveltk a dl-afrikaiakat, akik ltalban nyers mo
dornak, agresszvek, de nylt termszetek voltak. Csodlattal
adztak a dl-afrikai hatkonysgnak. A dl^afrikai replgpek
s tehergpkocsik csendben ott-teremtek Angola valamelyik
pontjn pontosan annyi benzinnel s lszerrel, ami az pp foly
mveletekhez kellett. A kzpont s Kinshasa kztti izgatott tv-
iratvlits utn oktber 20-n kt dl-afrikai C-l 30-as rep
lgp, hasonlak az izraeliek ltal Entebbe megtmadsra kl
dtt gpekhez, leszlltak a Ndjili repltren. Mr vrta ket a
CIA C-141-es replgpe, amely Silva Portba szlltotta a
dl-afrikaiak ltal hozott fegyvereket. A CIA tisztjeinek s a
dl-afrikai llambiztonsgi hivatal - a BOSS - kpviselinek
ellenrzse mellett megtrtnt az trakods. St. Martin engedlyt
krt s kapott a kzponttl, hogy rendszeresen tallkozzk a
BOSS kpviselivel Kinshasban. Ms CIA-tisztek is szorgal
maztk, hogy engedlyt kapjanak dl-afrikai bzisok felkeress
re Dlnyugat-Afrikban. A BOSS igazgatja kt alkalommal is
Washingtonba ltogatott s titkos megbeszlst folytatott Jim
Pottsszal. Egy msik alkalommal tallkozott a CIA prizsi ki-
rendeltsgnek vezetjvel. A pretoriai kirendeltsg vezetjt
utastottk, tjkoztassa a BOSS-t az lAFEAUTRE-programrI.
s szinte minden CIA hrszerz jelentst Angolrl tovbbtottk
Pretoriba, hogy a kirendeltsgvezet tjkoztatsa pontos s
napraksz legyen. (Colby a Becsletes emberek cm knyve
440. oldaln - valtlanul - ezt lltja: . . . ez rszben annak
a tmogatsnak volt ksznhet amelyet az UNITA Dl-
Afrikbl kapott, de amelytl a CIA teljes mrtkben tvol tar
totta magt. A szerz kiemelse.)

185
A CIA rokonszenve Dl-Afrika irnt hagyomnyos volt, sz
vesen ptett ki szoros kapcsolatot a BOSS-szel. A kt szervezet
kzs vonsa, hogy ersen kommunistaellenesek. A hatvanas
vek elejn a dl-afrikaiak megknnytettk, hogy a CIA zsoldos
sereget alaktson a kongi felkels leversre. Da sajt orszgn
bell a BOSS nem trte a titkos akcikat, ezrt a CIA korltoz
ta a pretoriai kirendeltsg kapcsolatait. gy volt ez 1974-ig,
de akkor, engedve az erteljes washingtoni nyomsnak, kiter
jesztette a pretoriai kirendeltsg feladatkrt egy olyan titkos
mveletre, amelynek clja a dl-afrikai nukleris tervrl val
adatgyjts volt. Az akcit 1975 nyarn a BOSS felgngyltette
s feltns nlkl kiutastotta a kzvetlenl rintett CIA-szem-
lyeket. A Hivatal nem tiltakozott, mert tudta, hogy az akcit
gyetlenl s tl feltnen folytattk. A CIA azonban tovbbra
is szvlyes kapcsolatban maradt a BOSS-szel.
Teht anlkl, hogy a CIA-kzpont feljegyzsben lerta vol
na, hogy koordinljunk a dl-afrikaiakkal, a koordinls meg
trtnt a CIA valamennyi szintjn, s a dl-afrikaiak kiszles
tettk rszvtelket a mi tempnkhoz igazodva.
Kztem s Potts kztt jabb sszetzsre kerlt sor a dl
afrikai krds miatt. Ismeretes, hogy Dl-Afrika faji poltikija
gyllt jelkpp vlt a feketk, a polgrjogi harcosok, a vilg
kisebbsgei szemben, akikben vszzadok ta lt a kesersg
a fajldzssel, gyarmatostssal s fehr uralommal szemben.
Potts nem vette szre, hogy Dl-Afrika azrt prbl kzelebb
kerlni az Egyeslt llamokhoz, hogy felkszljn a dl-afrikai
feketkkel val ksbbi sszecsapsokra? Ha szre is vette, nem
zavarta. Potts pragmatikusan tekintette Dl-Afrikt, mint a CIA
bartjt s az Egyeslt llamok potencilis szvetsgest. Nem
lehetett figyelmen kvl hagyni azt sem, hogy hsz tekintlyes
amerikai nagyvllalatnak voltak rdekeltsgei Dl-Afrikban, r
adsul, az Egyeslt llamok rhajzsi Hivatalnak egy r
tkes nyomkvet llomsa van nem messze Pretoritl. Egy er
rl szl beszlgetsnk folyamn Potts kifejtette, hogy a feketk
sszertlenl gondolkodnak Dl-Afrikrl. Ez a kifejezs

186
attl fogva elterjedt. Felbukkant mg a tviratokban is, amikor
a dl-afrikaiak jelenlte kiderlt, s a nigriaiak, tanzniaiak s
ugandaiak erteljesen tiltakozni kezdtek.
Az eszkalci az a jtk volt, amelyet a CIA s Dl-Afrika
igen jl jtszott. Oktberben a dl-afrikaiak, a CIA pre
toriai kirendeltsgn keresztl, lszert krtek 155 mm-es gyik
hoz. Nem volt vilgos, hogy a lszert Angolban szndkoz
nak-e felhasznlni. Abban az idben a CIA tovbbi sszegrt
folyamodott, hogy jabb fegyverszlltmnyt kldjn, s gondot
okozott az Angolba trtn szllts megszervezse. Az Ame
rican Champion-nal olyan rossz tapasztalataink voltak, hogy
rettegve 'gondoltunk arra, hogy mg egy hajrakomny fegyvert
irnytsunk a zsfolt Matadi kiktbe, s onnan agyonhasznlt
gpekbl ll kis replernkkel vitessk tovbb Angolba.
Jim Potts igen vonznak tallta azt a lehetsget, hogy a kvet
kez hajszlltmnyt a dlnyugat-afrikai Walvis Bayba ir
nytsuk, ahonnan a fegyvereket a dl-afrikaiak, a tlk meg
szokott hatkonysggal, rvid id alatt tovbbtjk a frontra
C-l 30-as replgpen.
Ebben az idben elfogyott az zemanyag Savimbiknl is s
Robertknl is. Kisebb mennyisgeket szlltottak a dl-afrikai
ak C-l 30-as replgpeken, de nem lehetett tlk elvrni, hogy
az egsz hbor zemanyag-szksglett fedezzk, fleg, mivel
az arabok bojkottltk a nyersolajeladst Dl-Afriknak. Az
MPLA zemanyag-problmi megolddtak akkor, amikor egy
tankhaj szeptemberben kikttt Luandban. Ekkor Potts azzal
a gondolattal kezdett foglalkozni, hogy a msodik fegyverszl
ltmny utn egy tankhajt kellene kldeni Walvis Baybe.
Amikor Potts elllt ezzel a javaslatval a munkacsoport eltt,
szilrd ellenllsba tkztt. Mulcahy nagykvet hivatkozott
arra, hgy egy rgta rvnyes amerikai trvny tiltja fegyver
eladst vagy szlltst Dl-Afrikba. Potts, akit sosem volt
knny brmirl meggyzni, elkldte egyik beosztottjt a CIA
knyvtrba, s a munkacsoport kvetkez lsn nagy diadal
lal felolvasta a jelenlevknek a tizenhrom vvel azeltt kelet
kezett trvny szvegt.

187
Lthatjk, uraim - vonta le a kvetkeztetst szemmel lt
hat elgedettsggel - ez nem trvny, hanem politkai dnts,
amelyet a Kennedy-kormny idejben hoztak. Idkzben vlto
zott a helyzet, s a jelenlegi problminkra val tekintettel min
den nehzsg nlkl mdostathatjuk ezt a politikai dntst.
Ezt gy rtette, hogy nhny technikai akadlyt el kell hrtani
a szentusban, s Kissinger egy kzmozdulattal lespr egy da
rab paprt, s msnap mr indulhat is egy fegyverszlltmny
Dl-Afrikba.
Mulcahy egykedven szvta tovbb a pipjt mg egy hossz
percig, mindig tkletesen ber volt, ha valami fontos tma ke
rlt szba. Majd nyugodt, de hatrozott hangon megszlalt:
Van egy problma.
spedig? - Potts elrehajlova figyelt.
Ha brmilyen fegyvert szlltanak Dl-Afrikba, tiltakozsul
le fogok mondani. Mulcahy hangja olyan nyugodt volt, mintha
csak annyit kzlt volna, hogy inkbb egy kvt kr tea helyett.
De semmi ktsg nem lehetett afell, hogy komolyan gondolja,
s ott voltak a levegben a ki nem mondott szavak is: lemon
dok s tiltakozsom nyilvnossgra kerl. Pottsszal kt hosz-
sz percen t nztek egymssal farkasszemet. Mulcahy elmon
dott mindent, s Potts nem tudott mit vlaszolni. Abban a perc
ben mindenki felbredt a teremben. Mg Fish tbornok is oda
figyelt. Vgl Potts elkezdte iratait rendezgetni, eleinte mg nem
vette le tekintett Mulcahyrl, de aztn lenzett egy paprra, s
mr ttrt a kvetkez napirendi pontra.
A kvetkez hat hnapban Potts nem emltette Dl-Afrika hi
vatalos bevonst, vagy legalbbis n nem hallottam, hogy jra
szba hozta volna. Mulcahy tbbet nem szlalt fel, ismt bbis
kolni ltszott, szemhja lecsukdott, pipja a szja sarkra cs
szott. A CIA-tisztek folytattk a koordinl mveleteket a dl
afrikaiakkal Angolban, Pretoriban s Kinshasban Jim Potts
hallgatlagos jvhagysval. A CIA felhagyott abbeli igyeke
zetvel, hogy az egyttmkdst politikai szintre vigye. Tnd
tem, vajon Potts akkor vgre megrtette-e Dl-Afrika negatv
jelentsgt klpolitiknkban?
Propaganda s politika

Politikai szempontbl bonyolult hbor volt ez, a szvetsgek


furcsn jttek ssze. Egy idben az FNLA-t s az UNITA-t t
mogatta az Egyeslt llamok, Kna, Romnia, szak-Korea,
Franciaorszg, Izrael, az NSZK, Szenegl, Uganda, Zaire, Zam
bia, Tanznia s Dl-Afrika. Az MPLA-t tmogatta a Szovjet
uni, Kuba, az NDK, Algria, Guinea, s tbb kelet-eurpai or
szg. De az egsz hbor alatt lland volt az trendezds, s
vgl sok orszg llt t az MPLA oldalra. Oktber 24-n a k
naiak visszavonultak az angolai hborbl, tancsadik ssze
csomagoltak s elutaztak, induls eltt mg egy sajtrtekezletet
tartottak a Ndjili repltren.
Franciaorszgot vonzotta az angolai olaj s a zaire-i svnyi
kincsek. Angola irnti rdekldsre eleve hajlamoss tettk azok
a korbbi esetek, amikor beavatkozott jonnan ltrejtt afrikai
orszgok gyeibe. (Az eurpai orszgok kzl Franciaorszg
mutatta a legaktvabb rdekldst a fggetlensgket nemrg
kivvott afrikai orszgok irnt. Francia csapategysgek helyrs
get helyeztek el Nigerben, harcoltak a lzadk ellen Csdban,
s csak hvsra vrtak, ha vlsg esetn szksg volt rjuk ms
terleteken. A francia diplomatk s mszaki tancsadk befo
lysos szerephez jutottak az j kormnyoknl, s a francia hr
szerz szolglat llandan gynkket tartott s zsoldosokat kl
dtt klnfle terletedre, tbbek kztt a Comoro-szigetek-
re, Cabindba s ms helyekre.) Az USA-hoz hasonlan Fran
ciaorszg is j alkalomnak tekintette az angolai hbort Mobu
tu kegyeinek elnyersre. Augusztusban a francia hrszerzs igaz
gati tallkoztak Vemon Waltersszel a CIA igazgathelyettes
vel, aki meggrte, hogy a CIA 250 000 dollrt ad az Egyeslt
llamok Angolba vetett jhiszemsgnek bizonysgul. A
pnzt oda is adtk, br senki, valsznleg Walters tbornok sz-

189
mra sem volt vilgos, mirt kell az Egyeslt llamoknak bizo
nytania Angolba vetett hitt a franciknak. A kapcsolat kiala
kult, ami azt jelentette, hogy a CIA rszletesen tjkoztatta a
francia hrszerz szolglatot az angolai programrl, a francik
figyelmesen meg is hallgattk, de k semmit sem rultak el a
CIA-nak sajt angolai s cabindai tevkenysgkrl. Franciaor
szg ENTAC tpus pncltr raktkat, 120 mm-es aknavet
lszert, valamint Panhard tpus pnclozott jrmvekhez l
szert adott. A CIA-t krte, hogy ezeket a franciaorszgi Istres-bl
szllttassk Kinshasba. Decemberben ismt Franciaorszg
ajndkozott ngy raktval felszerelt harci helikoptert, amelye
ket viszont mi tovbbtottunk Kinshasba piltk s fldi sze
mlyzet nlkl.
A fekete-afrikai vezetk az j nemzet szletst rokonszenvvel
vegyes fltkenysggel figyeltk. 1975-re sok fjdalmas leckt
kaptak arrl, mit jelent a Nyugat s Kelet kztti versengs Af
rikban. Szinte nem volt olyan orszg, ahol ne dlt volna pol
grhbor vagy puccs, ahol ne szenvedtk volna meg az Egye
slt llamok s klnbz eurpai, zsiai s latin-amerikai
orszgok kztti fegyverkezsi verseny s egymssal verseng
seglyprogamok kvetkezmnyeit. A fekete-afrikai orszgok
termszetesen btortottk az angolai felszabadt mozgalmakat
a portugl gyarmati uralom elleni kzdelmkben, de amikor
1975 jliusban kitrt a polgrhbor, legtbbjk tmogatta az
angolai frakciknak trtn tovbbi fegyverszlltsokat tilt
embargt. Tbbsgk eleve ellenezte a kls beavatkozst egy
olyan helyzetben, amit k kizrlag afrikai gynek tekintettek.
Az Egyeslt llamok jelents politikai akcit kezdett, hogy
minl tbb orszgot hangoljon az MPLA ellen. Titkos gynk
ket kldtek fejld orszgokban rendezett konferencikra, kz
tk az el nem ktelezett orszgok Sr Lanka-i cscsrtekezletre,
s az Afrikai Egysgszervezethez Addis Abebba. Egsz Afrik
ban - vltoz mrtkben - bevontk az Egyeslt llamok
nagykveteit, akik egyedileg, gondosan szvegezett zenetet kap
tak. Ezeket a CIA fogalmazta s a klgyminisztriumhoz tovb

190
btotta, felszltva a nagykveteket, hogy minden lehet mdon
befolysoljk a fogad orszg kormnyt az MPLA ellen.
Az Egyeslt llamokat egy kicsit knyelmetlen helyzetbe hoz
ta Savimbi szeptemberben, amikor puhatolzskppen megb
zottakat kldtt az MPLA-hoz, hogy trgyals tjn keressk a
megoldst. Errl a CIA a nemzetkzi sajtban megjelent cikkbl
rteslt, s a kinshasai kirendeltsg egyik tisztje nyomban kr
dre is vonta Savimbit. Nem akartuk, hogy puha szvetsge
seink legyenek az MPLA elleni hbornkban. Majd oktber
22-n, amikor egy MPLA-delegci utazott Washingtonba az
zal a cllal, hogy kifejezsre juttassa esetleges barti szndkait
az Egyeslt llamok irnyban, egy alacsonyabb beoszts kl-
gyminisztriumi tisztvisel fogadta ket, aki felletesen tett je
lentst a munkacsoportnak.
Szmolnunk kellett azzal, hogy Kaunda elnk szintn probl
mt jelenthet szmunkra. Rokonszenvezett ugyan Savimbivel, de
f gondja az volt, hogy a zambiai rz hogyan jut el a tengerig,
s amg a Benguela vastvonal le volt zrva, nem maradt ms
vlasztsa, mint a drgbb s szmra megalz tvonal, Rho
desin s Dl-Afrikn keresztl. Szeptember 10-n hatvannapos
hatridt adott Savimbinak, hogy az angolai fggetlensg nap
jig, nyissa meg a Benguela vastvonalat, klnben nem tudja
garantlni a tovbbi tmogatst.
Kaunda ultimtumra a CIA-nak megoldst kellett tallnia.
Hogyan tudnnk annyira rdekeltt tenni, hogy ksbb ne vissza
kozhasson? A vlasz - gy tnt - az, ha fegyvert szlltunk
Zambin keresztl. Kaunda nyilvnosan tmogatta az Angol
ba trtn fegyverszllts elleni nemzetkzi embargt, s gy
vltk, ha sikerl Kaunda engedlyvel csak egyetlen replgp
rakomny fegyvert is keresztlszlltani Zambin, ezzel vissza
fordthatatlanul elktelezett vlik az UNITA tmogatsra, te
herbe esik, ahogy ezt mi a kzpontban mondtuk.
Az afrikai vezetk eleinte nem tudtak az Egyeslt llamok
fegyverszlltsi programjrl, hla annak a fogsunknak, hogy
minden Kinshasn keresztl trtnt. A szovjetek hasonlan
csendben irnytottk szlltmnyaikat Brazzaville-Kongn ke

191
resztl, de a program, mreteinl fogva, nem maradhatott titok
ban. Termszetesen a CIA nagyarny propagandakampny
val mindent elkvetett, hogy felhvja a figyelmet a szovjet fegy
verszlltsokra.
A CIA kinshasai kirendeltsgn dolgoz propaganda-szakem-
gerek buzgn csempsztk be a cikkeket a kinshasai jsgokba,
az Elimba s a Salongba. A cikkeket a CIA-tviratok form
jban megkldtk eurpai, zsiai s dl-amerikai kirendeltsgek
re, azok csendben tovbbtottk ket a fontosabb hrgynks
gek CIA ltal lepnzelt jsgrinak, akik gondoskodtak arrl,
hogy a cikkek kzl minl tbb megjelenjk a nemzetkzi sajt
ban. A lusakai kirendeltsgen is llandan ksztettk a trtne
teket a zambiai lapok szmra, majd onnan tvettk ket jelen
tsebb eurpai jsgok.
Kinshasban Ray Chiles termkeny tolla all s ds fantzi
jbl szmtalan gyes cikk s mvelet szletett a CIA propa
gandatevkenysgnek tmogatsra. Pldul beszerzett az
FNLA kinshasai fhadiszllsa rszre egy sokszorost gpet,
ezen rpcdulkat kszttetett, amelyeket replgprl ledobtak
Luandba. Az els ilyen rpcdula szvegt valami megmagya
rzhatatlan okbl msnap reggel sz szerint beolvastk az
MPLA luandai rdijnak adsban, s ezt nagy derltsggel
hallgatta egy csom eurpai s afrikai CIA-kirendeltsg.
A lusakai propagandaterms bsges s fantziads volt, br
nha nlklzte a hihetsget. Szeptember vgn a lusakai jsg
hrek azzal vdoltk a szovjeteket, hogy tancsadkat kldtek
az MPLA-csapatokhoz Angolba. Ez eleinte valsznnek is
tnt, s Lusaka tovbbra is emlegette a hrt. ppensggel lehet
tek volna szovjet tancsadk Angolban, de erre nem volt bizo
nytkunk. A nemzetkzi sajt minden tovbbi nlkl tvette a
szovjet tancsadkrl szl lusakai trtneteket, mg mi a kz
pontban idegesen figyeltk a fejlemnyeket, mert jobban szeret
tk, ha a propagandatrtnetnek volt legalbb nmi tnybeli
alapja. Kt hnappal ksbb Lusaka jelentette, hgy hsz szov
jet tancsadt s harminct kubait fogtak el, amikor az UNITA-
csapatok elfoglaltk Malanjet. Az UNITA szvivi ezt az in

192
formcit tovbbadtk David Ottowaynek, aki pp akkor Lusa-
kban volt, s a hr meg is jelent a Washington Post november
22-i szmban. Ugyanazon a napon kzlte a Post a TASZSZ
cfolatt is, teht ugyanabban a szmban a vilg kt legnagyobb
hrszerz szolglatnak trtnett jelentettk meg, csak azt nem
tudtk, hogy az els trtnet a CIA-tl szrmazik s nem igaz,
s hogy a TASZSZ, a szovjet hrgynksg igazat mond.
Nem volt igaz, hogy az UNITA egyetlen szovjet tancsadt
is elfogott volna, s az sem, hogy elfoglaltk Malanjet. A hr
nyomn megnyilvnul nemzetkzi rdeklds miatt az UNITA-
ra knyelmetlen nyoms nehezedett, s a CIA lusakai kirendelt
sge a trtnetet szgyenkezve hagyta elaludni.
Egy msik lusakai koholmny azzal vdolta a kubai katon
kat, hogy kegyetlenkednek Angolban, megerszakolnak nket
s fosztogatnak. Ksbb megrtk, hogy a katonk kzl nh
nyat elfogtak, s ovimbundu asszonyokbl ll trvnyszk el
lltottak. Lusaka az egsz program alatt mg vissza-visszatrt
erre a trtnetre.
Tallkoztam ksbb Caryle Murphyvel, a Washington Post
jsgrnjvel, aki Luandbl rt tudstsokat. Elmondta,
hogy a kubai katonk egytl egyig szinte beleszerettek Angol
ba s teljesen kifogstalanul viselkedtek. (Caryle Murphy semmi
fle kapcsolatban nem llt a CIA-vel. Beszlgetsnk 1976 v
gn trtnt, miutn elhatroztam, hogy kilpek a CIA-tl.) Az
egyetlen atrocits, amelyrl bizonytkunk volt olyan, amiben
a kubaiak ldozatok, s nem tettesek voltak. Oktberben elfog
tak tizenhat kubai katont az UNITA emberei, s a hbor vgn
kivgeztk ket.
Bbba Sanders nem sokkal utnam jtt vissza a kzpontba,
s egy fehr knyv ksztsen kezdett buzglkodni, amelyet
az FNLA szndkozott az ENSZ-kzgyls el terjeszteni. Egy
fehr knyvben nem titkoljk a szerzt, s gy azt sem, hogy
esetleg milyen irnyban elfogult az rs. Az FNLA kszsggel el
fogja ismerni, hogy adta ki a dokumentumot. A CIA szerepe
azonban titokban marad. Bbba a CIA hrszerz jelentseibl
adatokat gyjttt a szovjet fegyverszlltsokrl, fnykpeket tett

193
be a knyvbe, amelyeket orosz hajkrl s fegyverekrl ksztet
tek a CIA zsoldjban lev jsgrk, akik sajtigazolvnyuk se
gtsgvel eljutottak Luandba. Az Afrikai Osztly egyik ford
tja Bbba szvegt lefordtotta afrikaiasan hat francira, olyan
fordulatokkal s kifejezsekkel, amelyeket egy tanult kinshasai
hasznl, de prizsi soha.
Pbtts lvezte az ilyesmit. Maga ellenrizte Bbba munkjt,
rszletesen kikrdezte minden trzsrtekezleten, ragaszkodott
hozz, hogy a knyv minden tekintetben megfeleljen a szigor
elrsoknak. Elvitatkoztak a papr minsgrl, a bettpusrl,
a szvegrl s az elrendezsrl. Egyszer kis bortba ktttk
be az egszet, rossz minsg paprra nyomtk, ami teljesen
olyan volt, mint amilyet a kinshas'ai nyomdk hasznlnak, st
a gpek is, amelyeken nyomtk, hasonlak voltak a kinshasai
nyomdagpekhez. A bortn a caxiti csatatren elesett katona
kpe volt.
Ali'g kerlt ki szeptember vgn a knyv a nyomdbl, amikor
megrkeztek az FNLA kpviseli New Yorkba, hogy prtfogkat
szerezzenek gyknek az ENSZ kzgylsn. Semmi pnzk
nem volt. Bbba Sanders egy manhattani szllodai szobban kis
klntmnyt szervezett az ENSZ-propagandaaikci irnytsra.
A napi tallkozsok alkalmval a New York-i tisztek titokban
pnzt adtak az FNLA delegciinak, megterveztk a kontaktus
teremts stratgijt az ENSZ-szel s a New York-i jsgokkal.
Sztosztottk a fehr knyvet az ENSZ-kpviselk s az amerikai
lapok kztt. Afrikaiak s a knaiak is kaptak nhny pldnyt.
Megrkeztek res zsebbel az UNITA kpviseli is. Nekik nem
ksztettnk sztosztani val fehr knyvet, de a New York-i
tisztek ket is ellttk pnzzel s tanccsal. Az UNITA kpvi
seli sokkal jobb kpessgek voltak, mint az FNLA megbzot
tai, sok hasznos kapcsolatot szereztek. Mind a kt delegcit el
lttuk friss hrekkel. A propagandakzlemnyeket s hreket az
afrikai kirendeltsgek tvirat formjban kzvetlenl megkldtk
a PanAm pletben lev lland CIA-irodkba s a Harmadik
sugrton valamint a keleti Negyvenkettedik utcban lev kzeli
felhkarcolkba. Aktvak voltak az MPLA s a szovjetek is, de

194
vdekezleg. Sikerlt megakadlyozniuk, hogy nylt vita induljon
Angolrl a 'kzgylsen, de nem tudtk feltartztatni az UNITA
s az FNLA fel rad szimptit. Waldheim ENSZ-ftitkr
aggodalmnak adott kifejezst s bejelentette, hogy az ENSZ
tnymegllapt kldttsget kld Angolba.
Egy trzsrtekezleten elmondtam agglyaimat Pottsnak, -
biztonsgos dolog-e, amit csinlunk: gynkket fizetnk, akik
propagandt terjesztenek a New York-i sajtban. A CIA nem
rg ikapott figyelmeztetst, hogy ne folytasson mveletet az Egye
slt llamokon bell, s ne befolysolja propagandval az ame
rikai kzvlemnyt. Potts nem rtett egyet. Ebbl semmi baj
nem lehet addig - mondta -, amg bizonytani tudjuk, hogy a
propagandt az ENSZ klfldi megbzottainak befolysolsra
folytatjuk.
Nem talltam helyesnek Potts llspontjt a New York-i hely
zetrl. gy lttam, hogy ez a propagandamveletnk e'gszen ve
szlyes vizekre sodor bennnket.
Oktber 2-n a New York-i bzis felhvta a kzpontot s k
zlte, hogy kt UNITA-kpviselt a ht vgre Washingonba
kldenek orvosi kezelsre. Kzben tallkozni akarnak a wa
shingtoni fekete politikai szervezettel, ismeretsget ktni fontos
szentorokkal s kormnytisztviselkkel. A New York-i bzis azt
akarta, hogy vrjam ket s adjak meg nekik minden szksges
segtsget. Nemet mondtam. A telefonhvs utn bementem
Crihoz, majd Pottshoz. Mindketten egyetrtettek, hogy az
UNITA-kpviselket fken kell tartani. Tviratban arra figyel
meztettk a NewYork-i bzist, hogy CIA-gynkk szmra tilos
a trvnyhozk befolysolsa az Egyeslt llamokban.
Htfn a kzpontba rkezett az egyik New York-i tiszt, s
nagy megdbbensemre megtudtam, hogy lemaradtam az ese
mnyek mgtt. A kt UNITA-kpvisel mgis eljtt Washing
tonba a ht vgn. A tiszt knnyedn bevallotta, hogy adta ne
kik a pnzt az utazsra, mert mindenkppen eljttek volna, akr
beleegyezik, akr nem. Egybknt fenemd eredmnyesen dol
goznak. Msokra is tragadt a lelkeseds, ahogy elmeslte, mi
lyen sikereket rtek el New Yorkban.

195
Pottsra a trtnet na'gy hatssal volt. A tiszttel kzsen remek
megoldst eszeltek ki arra, hogyan kerlhetjk meg a CIA m
kdsre vonatkoz alapszablyt. Hogy a kt delegtus New
Yorkban s Washingtonban folytathassa j munkjt, de a
CIA-t se lehessen felelssgre vonni, a pnzt klfldi bankokon
keresztl fogjk nekik folystani. A tiszt elszr tiltakozott,
azrt mert ezt tl krlmnyesnek tartotta. Valszn azonban
vagy asszisztense gy gondolta egyszeren a zsebkbe cssztat
nak egy kis pnzt, amikor szksgk lesz r - mondjuk 500
dollrt nhny naponknt. Potts azonban ragaszkodott az el
gondolshoz, s gy a tiszt New Yorkba val visszatrte utn
a klntmny kidolgozta a rszleteket, tviratokat kldtt New
Yorkba, Lusakba, Kinshasba s a legfontosabb eurpai ki-
rendeltsgekre. Mindegyik delegci bankszmlt nyitott Eur
pban, amelyre az Eurpba kldtt CIA pnzgyi tisztek rend
szeresen tehettek be sszegeket. Ezek utn a CIA joggal cfol
hatja, hogy pnzelte brmilyen szervezet propagandistjt az
Egyeslt llamokban. Igen nehezen tudn brmilyen ellenr az
ellenkezjt bebizonytani.
Ez az intzkeds rvnyben maradt a program teljes tartama
alatt, jval az ENSZ-kzgyls befejezse utn is. Az UNITA
kpviseli egyre eredmnyesebb tevkenysget fejtettek ski New
Yorkban s Washingtonban. Tallkoztak klgyminisztriumi
tisztviselkkel, a Fehr Hz kpviselivel, kongresszusi tagokkal
s amerikai jsgrkkal. A CIA-tisztek gyeltek arra, hogy
washingtoni ltogatsuk ne szerepeljen a hivatalos feljegyzsek
ben, br a gyantlan klgyminisztriumi alkalmazottak s a Fe
hr Hz kpviseli, akik nem tudtk, hogy ltogatik a CIA gy
nkei, nmelyik tallkozst megemltettk a hivatalos emlkez
tetkben. Az UNITA-rl szl angolai hreket tovbbra is
a New York-i tiszteken keresztl kaptk meg, mgpedig a CIA-
propaganda tdolgozsa alapjn.
1976 janurjban Colby igazgat megjelent a szentus Hr
szerzsi Vizsglbizottsga eltt, s a kvetkezket mondta:
Klns gondot fordtottunk annak biztostsra, hogy mve
leteinket klfldre sszpontostsuk s ne az Egyeslt llamokra,

196
nehogy a CIA szemszgbl befolysoljuk az amerikai np
vlemnyt. (A kormnymveleteket a hrszerzsi tevkenysg
szempontjbl tanulmnyoz szentusi vizsglbizottsg vgs
jelentse, 1976. prilis 26, 129. oldal.) Meglep kijelents, ha
tekintetbe vesszk, milyen akcikat folytatott az angolai kl
ntmny.
Nem lehet pontosan lemrni, milyen hatst rtek el az FNLA-
s UNITA-propagandistk Amerikban, legfeljebb azoknak az
amerikai llampolgroknak a lpsn, akik sztnzst reztek
arra, hogy jelentkezzenek s harcoljanak a kommunistk ellen
Angolban. jsghrek kzltk, hogy Roy Ennis, a Faji Egyen
lsg Kongresszusnak kpviselje, ezer nkntes jelentkezsre
szltott fel, hogy csatlakozzanak az FNLA-hoz Angolban. M
sik csoport egy szak-karolinai farmon taktikai dzsungelkikp
zsbe kezdett. Kalandorok, magukat zsoldosnak kinevezk s
izgga amerikai llampolgrok lptek kapcsolatba az FNLA-val,
vgl nhnyan el is jutottak az szak-angolai FNLA-frontra.
Kzlk tbben tragikus krlmnyek kztt haltak meg.
Felhasznltunk ms amerikai hrkzl eszkzket is. Eurpai
filmesek egy csoportja Silva Portba ment s filmet ksztett a
hborrl. A dokumentumfilmben Savimbik ltal elfogott ku
bai katonk szerepeltek. A filmet sikerrel mutattk be az eur
pai televzis trsasgok. Amerika Hangja is felfigyelt r s ja
vasolta, hogy mutassk be az Egyeslt llamokban is. A munka-
csoport vitatkozott az ellene s mellette szl rveken, majd
gy dnttt, hogy engedlyezi, s a film egyes rszletei be is
kerltek az egyik amerikai televzi adsba.
Msik alkalommal egy eurpai orszg CIA-kirendeltsge tv
iratban rtestette a kzpontot, hogy egy jsgr tban van
Washington fel tskjban megrt FNLA-trtnettel. Amikor
Washingtonba rkezett, Paul Foster, az angolai klntmny he
lyettes vezetje, titokban tallkozott vele. Elhozta a cikket a
CIA-ikzpontba, ahol a klntmny egyik nyelvi szakrtje t
tette etfogadhat angol nyelvre. Msnap Foster visszaadta a cik
ket a riporternek, aki azt eladta a Washington Postnak. A cikk
termszetesen megjelent.

197
A tbb hasbnyi cikk egy rsze gy szlt:
Szigor arckifejezs, bajuszos, kecsikeszakllas, zmk
testalkat frfi, Mao-ingben. Magatartsnak s szavainak
kemnysgt gyakran meghazudtol harsog, i'gazi afrikai
nevetse - Holden Roberto egyesti magban a hbors
fnkt s az alabamai baptista prdiktort, aki szinte misz
tikus odaadst breszt embereiben . . .
Riporter: Vannak dl-afrikaiak az nk oldaln?
.Roberto kle a fhadiszlls asztalra olyan ervel csap
le, hogy a vezrkar trkpei a levegbe rplnek. ktelen
haragra gerjed, fel-al szaladgl a szobban, kezt hta m
gtt sszekulcsolva. Ltott dl-afrikaiakat? Azokban a z
nkban, amelyeket mi, az FNLA, tartunk ellenrzs alatt?
Menjen, nzze meg Savimbi fhadiszllsn .. . Azt mon
dom magnak, ihogy kztnk nincs egyetlen dl-afrikai
vagy rhodesiai sem!

Eleinte sikerlt titokban tartanunk a hborban jtszott sze


repnket, mikzben lelepleztk a szovjet fegyverszlltsi prog
ramot. Szeptember elejn azonban azt kellett tapasztalnunk,
hogy a hrek kezdenek kiszivrogni minden fed-erfesztsnk
ellenre, s a munkacsoportnak azzal kellett foglalkoznia, hogyan
kzdjnk meg ezzel a problmval. Amikor a klgyminiszt
rium kpviseli jelentettk, hogy a minisztriumnl llandan
rdekldik a sajt Angola fell, a CIA tadott egy 18. szm
munkacsoportiratot, amely tartalmazza a hivatalos sajtnyilat
kozatokban felhasznlhat szvegjavaslatokat. Megtagadhatjuk,
hogy kommentrt fzznk a krdshez. Kategorikusan cfolhat
juk az USA beavatkozst. Kijelenthetjk, hogy az Egyeslt l
lamok tmogatta az Alvor Megllapodst, amely lehetv tette,
hogy a hrom felszabadt mozgalom egyforma esllyel vegyen
rszt An'gola fggetlensgnek elksztsben, azonban hang
slyozni kell, hogy a Szovjetuni fegyverszlltsai az MPLA
rszre a harcok fokozdst okozzk. Angola szomszdait
nyugtalantja, hogy a Szovjetuni uralkod helyzetet akar mag
nak kivvni Angolban. Ehhez mg hozz lehetne tenni, hogy

198
br rokonszenveztnk velk, nem szlltottunk amerikai fegy
vert egyik felszabadt mozgalomnak sem. Brmelyik vlaszt is
adjuk, a felelssget mindig a Szovjetunira kell hrtani, nehogy
gy fessen, hogy egy felszabadt mozgalmat mi akarunk t
madni.
A klgyminisztrium nhny nap mlva jelentette, hogy
olyan nyilatkozatot adott ki, amely visszautastja a sajt krde-
zskdsnek megokolst, s cfolja az Egyeslt llamok be
avatkozst:

Nem szlltottunk fegyvert az angolai mozgalmaknak. De


jelentseket kaptunk arrl, hogy az egyik mozgalom, az
MPLA, egy ideje nagyobb fegyverszlltmnyokat kap a
Szovjetunitl. rthet, hogy ez a fejlemny aggasztja az
afrikai .kormnyokat, s megrtjk aggdsukat.

A helysznen elgg biztonsgos volt a helyzetnk. Szvets


geseinkkel ellenrzsnk alatt tartottuk a hadszntrre vezet
egyetlen kzlekedsi tvonalat. Ezekre a terletekre nem jutott
el csak egszen kevs riporter s nhny klnsen vakmer sze
mly, akik nem riadtak vissza a szrazfldi ttl. Volt azonban
egy eurpai tudst, mi a kzpontban Csak Germani nven is
mertk, aki felfigyelt, arra, hogy Kinshasban valami trtnik.
J szimattal kezdte kutatni a vrosban, hogy hol rejtzik az
igazi sztori. Ottltt jelentette a kinshasai kirendeltsg, s a
munkacsoport megbeszlsn felmerlt, hogy ez veszlyes lehet.
Nem volna nehz rvenni Mobutut, hogy dobja ki az orszg
bl. De megsszuk-e, ha ilyesmire krjk Mobutut? Germani
nem amerikai. Megkockztathatjuk, hogy tviratokban nyoma
legyen olyan utastsnak, ami arra szltja fel a kirendeltsget,
tegyen lpseket, hogy egy engedllyel ott tartzkod eurpai
riportert kiutastsanak Kinshasbl? A sajt felbszl, ha ez ki
derl. A munkacsoport nem tudta elsznni magt a dntsre,
nem rtette, mirt nem jutott a kirendeltsg eszbe ez a megol
ds a kzpont bevonsa nlkl. lland kapcsolatban vannak

199
Rbertval s helyetteseivel, knnyen beljk plntlhattk vol
na ezt az tletet, vagy fordulhattak volna Mobutuhoz is. Egyik
esetben sem maradna nyom. A kirendeltsgvezetktl elvrjk,
hogy legyen rzkk az ilyesmihez.
November 22-n varzstsre Genmanit kiutastottk Kinsha
sbl. Nem kellett hozz tvirat vagy feljegyzs a kzpontbl.
Megtrtnt a megfelel lps, a problma megolddott, s a
CIA-iratokban semmi nem szerepelt, ami bizonytotta volna,
hogyan trtnt.13
A propagandahbor egyre fradsgosabb munkv vlt.
Szeptember 10-n, amikor az FNLA-t msodszor is visszavonu
lsra knyszertettk Caxitbl, tbb rekesz lszert hagytak ott,
rajta az USA-lgier feliratval. Ezeket a trfekat az MPLA
bemutatta nyugati jsgrknak, s a sajt szaglszni kezdett
utnunk. A lapok sem maradtak ttlenek. Washingtonban s
New Yorkban egyre tbb adatot szellztettek az IAFEATURE-
programrl, pontos jelentsekkel, st pontos kltsgvetsi ssze
gek is szerepeltek. A New York Timesnak egszen kzvetlen sz
lai lehettek a munkacsoporthoz, s az a gondolat, hogy esetleg
rul van soraink kztt, nem kis izgalmat okozott a munka-
csoport lsein. A krltekintbb gyintzs viszont nagyon is
rnkfrt.
Mikzben a New York Times rszleteket kzlt az angolai
programrl, nyilvnossgra kerlt a dl-afrikai katonk jelenl
te is. November 22-n egy Ken Bridgefield nev jsgr cik
ket adott le Lusakbl a Washington Postnak, amelyben jelen
tette, hogy dl-afrikai katonk harcolnak Angolban. Ezzel el
vesztettk a propaganda- s politikai hbort. A lusakai kiren
deltsg nem tallhatott ki olyan akcit, ami olyan slyosan rtha
tott volna a msik flnek, mint a mi gynknek az, hogy kide
rlt szvetsgre lpsnk a gyllt dl-afrikaiakkal.
Nigria, Fekete-Afrika gazdasgi risa - az USA msodik
legfontosabb olajszlltja -, tmogatsval hatrozottan az
MPLA oldalra llt t, s 20 milli dollr seglyt adott. Nigriai
tmegek tntettek a lagosi amerikai nagykvetsg eltt. Tanz

200
nia bejelentette, hogy egy kzs program keretben a szovjetek
kel, MPLA-katonkat szndkozik kikpezni Tanzniban. Idi
Amin visszavonta azt a dntst, hgy kiutastja a szovjeteket
Ugandbl, majd amikor december vgn a szovjetek nyilv
nosan killtak programjuk mellett, Amin az oldalukra llt.
Ms orszgok egyms utn ismertk el az MPLA-t, mint Ango
la jogos vezetjt.
llzlet s pnz

Milyen szerepet jtszik a nemzetkzi kereskedelem olyan mve


letekben, mint a kubai, s olyan hborkban, mint a kongi,
vietnami s angolai?
Tbb transznacionlis mammutvllalat, kztk a Gulf, a
Boeing, DeBeers, Mobil s szmos kisebb vllalat rdekelt
volt az angolai hbor kimenetelben. A hbor eltt a Gulf
Oil kizrlagos joggal rendelkezett a cabindai olajmezk kiter
melsre. A Boeing szerzdst rt al a TAAG-gal, az angolai
nemzeti lgitrsasggal, kt 737-es sugrhajts replgp elad
srl s polgri radar ellenrz rendszerek felszerelsrl a fbb
angolai repltereken. 1975 szeptemberben egy New York-i
zletember llst knlt vllalatnl: legyek az angolai kpvisel
je. Az ajnlat mulatsgos volt. Az volt az elfelttele, hogy
a hbor gyorsan s kedvez mdon fejezdjk be gy,
hogy az amerikai cg tulajdonosnak lehetsge legyen Angol
ban gymnt s egyb svnyi kincsek kitermelsre.
1968 ta a Gulf Oil napi 150 000 barrel olajat termelt ki a
cabindai part 120 olajktjbl, ezrt vi 500 milli dollr djat
fizetett az an'golai gyarmati kormnynak. 1975 szn az esem
nyek ezt megzavartk. A Gulf a szeptemberben esedkes 116
milli dollr fizetst mg teljestette a Bank of Angolnak. A
kvetkez 100 milli dollr kifizetse december 11-n, majd
102 milli dollr 1976. janur 15-n vlt esedkess. November
11-n az MPLA elfoglalta a Bank of Angolt s kezbe kerltek
a Gulffal kttt szerzdsek, st a cabindai olajmezk is, ami
kor visszavertk november 6-n Mobutu cabindai invzijt.
A hbor komoly gondokat okozott a Gulfnak. Nemcsak az
olajszlltsokat veszlyeztette, de a Gulf 420 szakembernek,
kztk 17 amerikainak az lett is fltenie kellett. 1975. novem
ber elejn a harcok miatt a Gulf knytelen volt felfggeszteni a

202
kitermelst, s alkalmazottait kivonta Cabindbl. Az MPLA
igyekezett rvenni a Gulfot, hogy kezdje meg jbl az olaj ki
termelst s garantlta a mszaki szakemberek biztonsgt.
A Gulf szvesen megllapodott volna az MPLA-val. Nem llt
fenn az llamosts veszlye, mivel az MPLA meghatrozatlan
idei'g mg rszorult a Gulf segtsgre az letbevgan fontos
olajbevtel biztostsban.
A munkacsoport ktsgbeesett helyzetben volt. Az
IAFEATURE-program teljes kltsgvetse mindssze 31,7 mil
li dollr volt. Kt hnapon bell az MPLA 200 milli dollr
kszpnzt kap a Gulftl. A CIA s a klgyminisztrium jog
szai tbbszr is megvitattk, hogyan lehetne megakadlyozni,
hogy a Gulf fizessen az MPLA-nak, s a vllalatra nyomst is
gyakoroltak ennek rdekben. Az FNLA s az UNITA egytte
sen megksrelte az ideiglenes kormny megalaktst, de elis
mertetst nem tudtk elrni. A Gulfot szintn nem lehetett r
venni, hogy a pnzt Rbertnak s Savimbinek fizesse, ha nem
az kezkben van Cabinda. December 23-n a Gulf elfgadta
azt a kompromisszumot, hogy 125 milli dollrt egy harmadik
fl kezben lev bankszmlra fizet be.
Ugyanakkor a Boeing mr nagyon szerette volna leszlltani
a kt 737-es replgpet a megkttt szerzds alapjn a TAAG
lgitrsasgnak. Az MPLA alig vrta, hogy tvehesse a repl
gpeket, a 30 milli dollr ellenrtket mr kifizettk. Mr folyt
Seattle-ben tizenkt TAAG-pilta kpzse a 737-esek kezels
re. A TAAG ngy rvidtett lgibuszt is szndkozott vsrol
ni, darabjt 5 milli dollrrt. A Boeing brmikor ksz volt
Luandban kldeni szakembereit a radarrendszerek felszerel
snek megkezdsre. Az amerikai mszaki szemlyzetet s z
letembereket szvesen fogadtk a hbor, a kubaiak ottlte, az
Egyeslt llamok s az MPLA kztti ellenttek ellenre. A
realistk gy gondoltk, hogy a hbor nem tarthat tovbb no
vember kzepnl. Az zleti rdek arra ksztette ket, hogy el
ssk a csatabrdot s folytassk a kereskedelmet.
De a CIA-nak, a munkacsoportnak s Henry Kissingernek
nem llt szndkban engedlyezni j amerikai sugrhajts re

203
plgpek leszlltst Luandba. Ugyan mirt segtenk el,
hogy az MPLA-nak replgpei legyenek, amelyeken delegcii
bejrhatjk a vilgot s tmogatsrt folyamodhatnak? Novem
berben a klgyminisztrium visszavonta a replgpekre ki
adott exportengedlyeket.
A TAAG delegcija erre azonnal Washingtonban termett,
hogy kieszkzlje a 737-esek leszlltst. Washingtonban csat
lakozott hozzjuk George Wilson, a Boeing elnke. A TAAG-
delegcinak tagja volt kt szemly, akikkel kapcsolatba lpett
a luandai kirendeltsg, rejtnevkn IAMOFET/1 s
IAPORKY/1, akik szvlyes viszonyban voltak a CIA-val, de
nem lehetett ket beszervezni, rendthetetlenl hsgesek voltak
az MPLA-hoz. Lisszabonbl velk jtt Washingtonba Bob Tem-
mons, a luandai kirendeltsg vezetje, aki november 3-n hagy
ta el Luandt az evakuci sorn. A Luandban tlttt hrom
hnap tapasztalatai alapjn Temmons is osztotta GPSWISH n
zett arrl, hogy az MPLA a legalkalmasabb az orszg vezets
re, s semmi bizonytk nincs arra, hogy ellensges rzlettel
viseltetik az Egyeslt llamokkal szemben, teht az Egyeslt
llamoknak minl elbb meg kellene bklnie velk.
Washingtoni tartzkodsa alatt Temmons kifejtette vlem
nyt a CIA-kozpontnak, mikzben Wilson s az angolaiak a
klgyminisztriumhoz fordultak krskkel. De a hbor lend
lete mr tl nagy volt. Temmonsszal s Wilsonnal kzltk,
hogy egy, az Egyeslt llamok nemzetbiztonsgt rint prog
ram forog kockn.
Ekkor Mulcahy nagykvetnek nagyszer tlete tmadt: kr
jk meg Wilsont, a Boeing elnkt, hogy adjon t az MPLA-nak
egy hivatalos, de teljesen diszkrt nyilatkozatot az Egyeslt
llamok Angolval kapcsolatos hivatalos llspontjrl. A kl
gyminisztrium megfogalmazta az zenetet, n a klntmny
egy tagjt elkldtem, hogy vegyen ki egy szobt a washingtoni
Statler Hiltonban, ahol Wilson tallkozik majd IAPORKY/1-
gyel s IAMOFFET/1-gyel. Temmons bemutatta ket egyms
nak majd, mieltt Wilson tadta volna az zenetet, tvozott.
A nyilatkozat gy szlt:

204
AZ EGYESLT LLAMOK NEM NZHETI TTLE
NL A SZOVJETUNI HATALMI TREKVSEIT
AFRIKBAN.
HA AZ MPLA KSZ A POLITIKAI MEGOLDSRA
S A VETLYTRSAIVAL VAL KOMPROMISZ-
SZUMRA, AZ EGYESLT LLAMOK HAJLAND
TMOGATNI A BKS RENDEZST.
AZ MPLA HELYESEN TENN, HA MEGFOGADN
TANCSUNKAT, HOGY EGYETLEN KORMNY
SEM TERVEZHETI AZ JJPTST A HBOR
UTNI ANGOLBAN AZ EGYESLT LLAMOK S
A NYUGATIAK SEGTSGE NLKL. EGYETLEN
KORMNY SEM KAPHAT MSZAKI S PNZGYI
SEGTSGET A GAZDASGFEJLESZTS ELSE
GTSRE AMERIKAI HOZZJRULS NLKL.
AZ EGYESLT LLAMOK RUGALMAS S SE
GTKSZ LENNE EGY OLYAN KOALCIS
KORMNNYAL SZEMBEN, AMELY NEM FGG A
SZOVJETUNITL.
AZ EGYESLT LLAMOK KORMNYA KSZ TO
VBB FONTOLNI BOEING REPLGPEK ELAD
ST ANGOLNAK, S KSZ FOLYTATNI A TR
GYALSOKAT ATTL FGGEN, HOGYAN ALA
KULNAK AZ ESEMNYEK ANGOLBAN. KRJK
EZT AZ ZENETET TADNI A LUANDAI HAT
SGOKNAK. AZ MPLA IS TUDJA, HOGY A LEGMO
DERNEBB TECHNOLGIHOZ VAL HOZZJU
TS PRIVILGIUM, S A BOEING-GY CSAK
EGYIK, DE J PLDJA AZOKNAK AZ ELNYK
NEK, AMELYEKET AZ AMERIKAI TECHNOLGI
HOZ VAL HOZZJUTS JELENT.

Ez az rvels - a jelek szerint - nem hatott az MPLA-ra,


mert a hbor folyt tovbb.
Az IAFEATURE-program tisztjei szinte naponta ltek sz-
sze, trtk a fejket a pnzgyek miatt, sszeszmoltk meny

205
nyit kltttnk, hogyan kellene tcsoportostani a fennmarad
sszeget. Nagyjbl a kvetkezkre ment el a pnz.
Az eredeti 6 millibl 2 750 000 dollrt adtunk Mobutu-
nak, amelybl fegyvert kellett kldenie az FNLA-nak s az
UNITA-nak. Robertnak s Savimbinek 2 milli dollrt utal
tunk ki a mozgalom ltalnos mkdsnek cljaira, mindketten
t hnapon t havi 200 000 dollrt kaptak. A kinshasai, illetve
a lusakai kirendeltsg vezetje ragaszkodott hozz, hogy a pnz
rajtuk keresztl menjen, s hogy Robertval s Savimbivel ne
kzljk elre, mennyi pnzre szmthatnak. A kirendeltsg
vezetk felosztottk maguk kztt a kt mozgalmat: Robertt
Kinshasa kapta, Savimbi Lusak lett. Mindkt kirendeltsgve
zet maga aikarta kiutalni az ajndkpnzt sajt vezetjnek,
vagy vsrolni rszre kszpnzrt.
A jlius 27-n engedlyezett jabb 8 milli dollrt elssorban
a hajval leszlltott fegyverekre kltttk, s replgpeket
vettnk belle, amelyekkel a szlltmnyokat Kinshasbl An
golba tovbbtottuk.
Augusztus 20-n hagytak jv jabb sszeget, 10,7 milli
dollrt, amit tovbbi fegyverekre, replgpekre, zsoldosokra,
s a felszabadt mozgalmak fenntartsra fordtottunk. Ebbl
az sszegbl vsroltuk a cabindai invzi cljaira az ezer f
szmra szksges fegyvert.
Ford elnk november 27-n hagyta jv az utols 7 milli
dollr sszeget fegyvervsrlsra, zsoldosok flfogadsra s egy
Angolban felhasznland C-l30-as replgp kibrelsre.
A teljes, 31,7 milli dollros kltsgvetsbl csak a fegyverek
beszerzse s az IAFEATURE-mveletek finanszrozsa tr
tnt. Nem tartalmazta a tbb szz CIA-alkalmazott fizetst,
operatv kiadsait s a program sorn felhasznlt CIA-berende-
zsek tbb milli dollrt tettek ki, elszmolsuk pedig a CIA
FY 76-os (1976. vi) szemlyzeti s hadtp-kltsgvetsbl
trtnt, teht a 31,7 milli dollr ezt nem tartalmazta.
A 31,7 milli dollr sszeget a CIA 1975. vi kltsgvetsnek
Rendkvli Tartalkalapjbl hvtk le. (Az alkotmny vilgo
san kimondja, hogy a hadzenet s a kltsgvets ellenrzse

206
a kongresszus feladata, s a kltsgvets nyilvnos vizsglatt
lehetv kell tenni. Az alkotmnynak ezeket a rendelkezseit so
hasem mdostottk, teht a CIA titkos hbori a sz szoros
rtelmben alkotmnyellenesek. A CIA-n bell s annak titkos,
rendkvli alapjbl az elnknek mdjban ll, hogy kisebb m
ret hbort folytasson a kongresszus jvhagysa s a kltsg-
vets nyilvnossgra hozatala nlkl. Vietnamban az elnk kor
ltozott mret hborja ksbb globlis jelentsgv vlt.
A kltsgvets minden tovbbi emelsnei az volt a jvha
gysi eljrs, hogy az Afrikai Osztly ajnlst fogalmazott, s
benyjtotta a 40-es Bizottsgihoz. A 40-es Bizottsg elzetes
jvhagyst adott, mg az elnk a jvhagyst meg nem er
stette. Ezutn Ford elnk elfogadta az sszeget, s az Igazgatsi
s Kltsgvetsi Hivatal (OMB) a vgrehajt rszleg egy kln
szerve, felkrte a CIA-, hogy felgyelje a pnz felhasznlst.
Az OMB-nek nem tartozott a hatskrbe, hogy vlemnyt nyil
vntson arrl, hogy a kiads mveleti szempontbl indokolt-e,
de mint pnzgyi hatsg ellenrizte, hogy a pnzt az engedlye
zett clra fordtjk-e.
1975. november 27-n, amikor az utols 7 milli dollr kiuta
lsval kimerlt a Rendkvli Tartalkalap, az angolai program
elakadt. Meghisult az az erfeszts, hogy tovbbi 28 milli dol
lrt ignyeljenek a hadgyminisztrium kltsgvetsbl. jabb
sszeget csak a kongresszus adhatott, s az nem volt hajland
egyttmkdni.
A hbor alatt a CIA-kzpont Afrikai Osztlya mindvgig
krltekinten jrt el - mr amennyire ezt a fogd-ahol-red el
szmolsi rendszer lehetv tette -, hogy az OMB-t pontosan
tjkoztassa az IAFEATURE-program anyagi kereteinek fel-
hasznlsrl. Mindnyjan jl tudtuk, milyen alapos vizsglat
folyik a CIA ellen, teht fltnk, hogy ha itt is ellenrzsre ke
rl sor s brmilyen rendellenessget tallnak, a Watergate-gy-
hz hasonlan egynileg is felelssgre vonnak.
Egyedl az IAFEATURE-program 1976. janur 26-i terv
ttekintsnek kltsgvetsi mellkletben fedeztem fel flreve

207
zetst. A kltsgvetsi mellklet tovbb hangoztatta az eredeti
40-es Bizottsgi feljegyzs nagy hazugsg-t, teht azt, hogy az
IAFEATURE-program tevkenysgnek clja, hogy segtsget
nyjtson az FNLA-nak s az UNITA-nak, hogy vissza tudjk
verni az MPLA tmadsait, gy kellen szilrd helyzet alakul
jon ki, amely lehetv teszi a politikai rendezst.
Jellemz mdon a CIA helysznen lev parancsnokai egy
ni szemszgbl nztk a dolgokat, ket jobban foglalkoztattk
az gyk, lszerek s a harcokban rszt vev szemlyek, mint
Washington brokratikus s politikai problmi. A hrom f
alak, a CIA kinshasai, lusakai s pretoriai kirendeltsgnek veze
ti krlelhetetlen hjk voltak, nyltan eltkltek a szovjetek
ltal tmogatott MPLA legyzsre.
A CIA kinshasai kirendeltsge volt a Mobutunak s az ango
lai felszabadt mozgalmaknak nyjtott segtsg hadtpszerve-
zsnek kzpontja. Minden lgi ton szlltott fegyver Kinsha
sba rkezett, majd a Ndjili repltr katonai rszrl to
vbbtottk Angolba. Amikor az American Champion ki
rakta rakomnyt a Kong foly als szakaszn lev Matadi
kiktben, 144 vasti kocsi vitte tovbb a fegyvereket Kinshas
ba, ott Angolba trtn lgi szlltsukig elraktroztk ket.
Az egsz folyamatot rjten megneheztette a zaire-iek szerve
zetlensge s kzmbssge. Hzelgssel, megvesztegetssel s
lland ngatssal tudtk csak rvenni a hadtp- s lggyi
szakemberek a zaire-ieket, hogy a fegyvereket idben szlltsk
ki a repltrre, volt r eset, hogy maguk az amerikaiak ltek
fel a szllttargonckra, s csak gy sikerlt vghezvinni a szin
te lehetetlent. Az American Champion szeptember 12-n dok
kolt Matadiban, s oktber 7-n kezdtk meg az IAFEATURE-
program replgpei a tovbbszlltst Angolba tztonnnknt
naponta.
A lusakai kirendeltsg hrszerz csoportokat kldtt Silva Por
tba, amelyek egyttmkdtek Kaunda zambiai elnkkel s
Savimbivel, mikzben rszt vettek a propagandahadjratban.
Pretoriai kirendeltsgnk szoros kapcsolatot tartott fenn a dl
afrikai kormnnyal.

208
A fegyverszlltsok leggyngbb pontja a Kinshasa s az an
golai bzisok kztti szakasz volt. Kezdetben Mobutu C-
130-as s DC-4-es replgpei vgeztk a szlltst, de ez tart
hatatlan veszllyel jrt a CIA rszre. Mobutu ragaszkodsa C-
130-as replgpeihez legends volt. A zaire-i gazdasg pedig
a tnk szln llt. Ha csak egyetlen C-130-asnak is baja esnk
Angolban, Mobutu kvetelni fgja, hogy ptoljuk. Mivel egy
ilyen gp ra 15 milli dollr, a CIA angolai programja nem
vllalhat ilyen ktelezettsget.
A CIA llandan szorgalmazta a kzenfekv megoldst, hogy
ignybe vehesse az amerikai lgier harcszati szllt replg
peit, de itt nem vlt be a mgikus telefonok mdszere, mert min
den hvs vgl James Schlesinger hadgyminiszter rasztalhoz
jutott, aki kvetkezetesen nemet mondott. Ez ktes, titkos CIA-
program volt, s Schlesinger nem volt hajland megengedni,
hogy az amerikai lgier replgpei s szemlyzetk behatolja
nak Angola lgterbe.
1975. augusztustl egszen 1976. janurjig azon fradoz
tunk, hogy breljnk e'gy polgri C-130-ast, de ez sem sikerlt.
Ezek drga gpek, brleti djuk pilta nlkl egymilli dollr
hrom hnapra, s termszetesen a rendes kereskedelmi biztos
ts nem kthet meg egy angolai bozthborban val alkalma
zs esetre. Klnlegesen kpzett szemlyzet kell hozz, s ilyet
zsoldos szolglatra nem talltunk.
Viszont augusztustl a kinshasai s az FNLA-UNITA-bzi-
sok kztti lgtrben szorgalmasan kzlekedtek portugl angolai
piltk ltal vezetett kisebb gpek. Ezek Angolban mkd
vllalatok gpei voltak (pldul DeBeers), a CIA egyszeren
ignybe vette ket katonai clra az FNLA nevben, hogy fegyve
reket szlltsanak Angolba. A lgi szlltsnak ez az jszer
mdja olyan gazdasgos volt, hogy a CIA bvteni akarta. Hre
ment a mg Luandban maradt portuglok krben, hogy a j
tkony amerikaiak 30 000 dollrt fizetnek minden olyan pil
tnak, akinek sikerl eltrtenie egy MPLA-fegyvereket szllt
replgpet Kinshasba. gy trtnt, hogy a CIA kicsi lgiere
je kilenc lopott replgpbl llt. Volt kztk egy Aztec, egy

209
Cessna 172-es, egy Cessna 180-as, egy Cessna 310-es, egy Rock
well Turbocommander, egy Mooney, kt Fokker F-27-es, s
egy Alloutte-III tpus helikopter. Mobutu kereskedelmi lgi
flottjbl brbe vettnk mg egy F-27-est, s a lusakai kiren
deltsgnek sikerlt kibrelnie egy Viscountot 106 000 dollrrt
plusz zemeltetsi kltsgekrt. Ez a nyolc replgp vitte Kin-
shasabl Angolba az 1500 tonna hadianyag nagy rszt, idn
knt besegtettek Mobutu s a dl-afrikaiak C-130-asai.
Hasonln gyes, br sokkal kevsb sikeres volt Kinshasnak
az az igyekezete, hgy hajhadat hozzon ssze, amely akadlyoz
za utnptlst Luanda s Cabinda kztt mikzben tmogatja
a part menti gyalogsgi akcikat. Az American Champion-
rl Matadinl kzvetlenl a Kong folyn tettk vzre a kt
nagy teljestmny Swift rohamcsnakot. A CIA hajzsi szak
rti tadtk ket a zaire-ieknek, akikrl gy hittk, hogy van
tapasztalatuk hasonl vzi jrmvek kezelsben a Tanganyika-
tavon. A CIA tengerszeti csoportban csak egyetlen szakrt
tudott franciul, 1975 jliusban fejezte be a Hivatal alapfok
francia tanfolyamt. A CIA-tisztek visszatrtek Kinshasba, s
a hajforgalom zavarsa megkezddtt, legalbbis annyiban,
hogy a zaire-iek teljes sebessgre kapcsolva megindultak a Swif-
tekkel a folyn lefel. Hat ht mlva mind a kt csnak haszna
vehetetlenn vlt a szakszertlen kezels s a rossz karbantar
ts kvetkeztben. Szakembereink vissza is mentek Matadiba, de
nem sikerlt megjavtaniuk ket.
A CIA-brokrcia megkerlsvel a kinshasai kirendeltsg
beszerzett egy nagy halszcsnakot, a Ghristint, s portugl le
gnysget fogadott fel hozz. Vettek tovbb egy csodsn szp
nyolc mter hossz luxusjachtot, a ktmotoros Sagittariust
amelynek nagy zemanyagtartlya s fa hajteste volt. A Sagitta
riust a luandai kirendeltsg vsrolta, s kicsempszte a luandai
kiktbl a nylt tengerre. Ambrizba mentek vele, hogy az
MPLA-t tmogat fegyvertelen hajkat tmadjanak meg. Mivel
nem ikezdtek semmilyen akcit a part menti forgalom ellen, a Sa-
gittariusnak nem sok dolga akadt. Vgl kvette a part mentn
az FNLA visszavonulst, majd a hbor vgn a kinshasai

210
programban segdkez szemlyek kirndulsokra hasznltk a
Kong folyn.
Huszonngy motoros gumicsnakot szlltottunk kommand
tmadsok cljra az Egyeslt llamokbl Angolba. Sajnos va
lahogy elkeveredtek Kinshasban, s nem talltk ket, amikor
szksg lett volna rjuk.
A kinshasai kirendeltsg valban aktv volt, s St. Martin ko
molyan vette rezidensi szerept. Folyamatosan oda nem ill ja
vaslatokat tett a kirendeltsggel kapcsolatban ll szemlyek
operatv foglalkoztatsra. Ezek kztt volt egy IAMOLDY/1
fednev gynk, egy portugl angolai zletember, aki Luand
ban s Kinshasban mkdtt.
A kinshasai s luandai kirendeltsg pldul egyttmkdtt
abban, hogy az amerikai klgyminisztrium nylt diplomciai
futrpostjba betettk egy nem amerikai gynk szemlyes tr
gyait azzal az indoklssal, hogy olyan nyomtatott anyagokat is
tartalmaz, amelyek felhasznlhatk a kinshasai propagandate
vkenysghez.
Ksbb a kinshasai kirendeltsg elszmolsaiban felfedeztnk
egy 50 000 dollros sszeget, amelyet Rbertnak utaltak ki.
Valjban arra kltttk, hogy jggyrat vettek a Kong foly
als szakaszn IAMOLDY/1-nek. Sz sem volt errl a beszer
zsrl, s teljesen elkpesztett a dolog.
A CIA-szablyok lehetv teszik, hogy egy kirendeltsgvezet
500 dollrt kiadjon a kzpont elzetes jvhagysa nlkl, ha
a kvetkez havi elszmolsban a megfelel paprokat s indok
lst megadjk. Rendes krlmnyek kztt az 50 000 dollr ki
adsval foglalkoznia kellett volna a kzpont illetkes alkalma
zottainak, s legalbb a Mveletek Igazgatjnak alrsa lett
volna hozz szksges. De az IAFEATURE-program kltsg-
vetsi mellkletben eltekintettek a szoksos ellenrzstl. t
milli dollrnl is tbbet adtak t kszpnzben Mobutunak. R
bertnak s Savimbinek a kinshasai s a lusakai kirendeltsg
vezeti. Az tvtelt csupn a mozgalom vezetinek vagy meg-
bzottaiknak alrsa igazolta. Voltak sszegek, amelyeket eur

211
pai bankszmlkon helyeztek el, ezeket a CIA nem tudta ellen
rizni.
Ilyen intzkedseknl tkletesen bzni kell az sszes rintett
szemly becsletessgben. Az angolai klntmnyben senki
nem krdezskdtt, Colby s knyvvizsgli jvhagytk. A
CIA-tisztek veghzban lnek, s sokszor kerlnek olyan hely
zetbe, hogy a legklnbzbb esetekben gynkknek adnak t
pnzt. Csakhogy az IAFEATURE-programot az klnbztette
meg a tbbi esettl, hogy a tisztek millikat, s nem nhny
szz dollrt adtak ki.
A jggyr vsrlsa teljesen nevetsges indokkal trtnt:
IAMOLDY/1 jeget gyrt halkonzervls cljra, az FNLA el
ltsra. Bantamnak s Pottsnak nemegyszer elmagyarztam,
hogy valban hasznlnak jeget a Kongn hal tartstsra, a v
rosokban l eurpaiak s gazdag afrikaiak rszre. A bozt
ban az afrikai lakossg szrtott halat eszik, aminek megvan az
az elnye, hogy nem romlik gyorsan a trpusi meleg s magas
pratartalom ellenre sem. Nincs rtelme teht fagyasztott halat
Ambrizba szlltani, hogy onnan a frontra kldjk.
Brhogy is rveltem a jggyr ellen, leintettek. A pnzt mr
kiadtk, s kellemetlen lenne, ha az gy elkerlne s vizsglni
kezdenk. A trzsrtekezleten Potts legalbb ktszer elmondta,
hogy nem szabad ktsgbe vonni a helysznen lev vezet vle
mnyt. Carl Bantamnak meg eszbe jutott az a plda, amikor
Laoszban a CIA egy frszmalmot vett, ami aranybnynak bi
zonyult. Hasznot is hajtott s lczsknt is felhasznlhat volt
az operatv akcikhoz. A jggyr krdst tbb senki nem em
ltette.
A Christina nev halszhaj is IAMOLDY/1-gyel fggtt
ssze. A kinshasai kirendeltsg akarta megvenni 150 000 doll
rrt IAMOLDY/1 nevben, lltlag arra a clra, hogy jrr-
tevkenysget folytasson a part mentn s szlltmnyt fuvaroz
zon az FNLA-nak.
Vitatkozni kezdtem, mondvn, hogy 150 000 dollr tl nagy
pnz kltsgvetsnkhz kpest. A Christina reg brka volt, tl
lass, nehzkes part menti rhajnak, s arra, hogy brmilyen

212
ru forgalmt zavarja, nem is beszlve a Brazzaville-Kong s
Luanda kztti fegyverszlltsokrl. Ha fuvarozsra akarjuk
hasznlni, csak a tlzsfolt Matadi kiktn tud keresztlmenni,
ahol az elsrend fontossg szlltmnyok is heteki'g vesztegel
tek. Tehergpkocsin sokkal rvidebb id alatt s kisebb klt
sggel szllthatnnk Kinshasbl Ambrizba.
Mint mindig, Potts most is udvariasan vgighallgatott, majd
megjegyezte, hogy termszetesen nem hagyhatjuk jv a haj
vsrlsokat rszletesebb informci nlkl, belertve a biztost-
trsasg vlemnyt a haj llapotrl s rtkrl, valamint a
kirendeltsg indoklst arrl, mire fogjk hasznlni a jrmvet.
Jegyeztem, amit mondott, majd tviratoztam Kinshasba, s
krtem a tjkoztatst. Kinshasa azonban nem vlaszolt azon
nal, gy a krds a kzpontban lekerlt a napirendrl. De a
kirendeltsg mgis megvette a hajt, feltehetleg gy, hogy a
kszpnzt odaadta Robertnak, hogy vegye meg az rszkre,
majd portugl legnysget fogadott fel hajra. A kzpontot
krte, hogy szerelje fel a haditengerszeti aknavetkkel.
St. Martinnak volt olyan javaslata is, hogy aknstsk el
Luanda kiktjt. Ezzel azonban nem sokra jutott. A Klnle
ges Mveletek Osztlya hatrozottan lpett fel, rmutatott, hogy
az aknarak mveletek bonyolultak, specilis hajkat s rep
lgpeket ignyelnek. St. Martin azt javasolta, repljn egy
F-27-es a luandai kikt fl, dobjon ki nhny aknt, hogy
a kikt a hajzsra veszlyess vljk. De az, hogy az aknk
az Atlanti-cen dli rszn szklnnak s az egsz hajfor
galmat veszlyeztetnk, eszkbe se jutott. De az sem, hogy min
denki megtudn, az aknk nem az FNLA-tl szrmaznak, ha
nem nyilvnvalan amerikai eredetek. Hiba is prblnnk le
tagadni. Tviratok jttek s mentek, majd St. Martin jabb t
lettel llt el, hogy megoldja a technikai problmt: rendezznk
jszakai lgitmadst a luandai kikt ellen. Keltsk azt a lt
szatot, mintha aknkat is elhelyeztnk volna, akr gy, hogy
valamelyik hajt kilyukasztjuk. gy mindenki azt hinn, hogy a
kiktt elaknstottuk s a hajk elkerlnk. A munkacsoport
ezt meg is vitatta, de gyorsan el is vetette, azonban a kinshasai

213
kirendeltsg mg ktszer-hromszor visszatrt a krdsre, amikor
a harcokban az FNLA-csapatok Luanda kzelben kezdtek alul
maradni.
Na s a petrdk! Miutn kptelen volt rvenni az FNLA-
katonkat, a zaire-ieket vagy a portugl kommandkat, hogy
rjratba menjenek vagy lgitmadst intzzenek a harcvonal
mgtt egy mrfldnyire, a kinshasai kirendeltsg tbbszr is
tviratozott a kzpontnak, hogy kldjn tzfegyver-szimultoro
kat, olyan petrdkat, amelyek kzi lfegyverek hangjt keltik.
gy gondoltk, hogy ezeket valamelyik lopott replgpnk
dobn le Luanda klvrosra.
sszeomls

1975. november 11-n, az Angolai Fggetlensg Napjn, ezer


tszz fbl ll kis csapat - FNLA-katonk, az zaire-i hetedik
s negyedik zszlalj, valamint szz portugl angolai kommand
- vatosan megindult a szles, lapos Quifangondo-vlgyn ke
resztl, Luandtl hsz kilomterre. Az elrenyomul oszlopot
egy tucat kisebb pnclozott jrm s hat darab, dzsipekre sze
relt 106 mm-es pncltr gy tmogatta. A mgttk lev
hegygerincen fellltottk a ngy dl-afrikai 140 mm-es gyt,
amelyet dl-afrikai tzrek kezeltek. Mg nhny kilomterrel
htrbb elhelyeztk a kt szak-koreai 130 mm-es hossz csv
gyt, ahonnan pusztt lvedkeikkel tz alatt tarthattk a
Quifangondo-vlgybl vezet t brmelyik pontjt s magt
Luandt is. CIA- s dl-afrikai tancsadk figyeltk az oszlop
mozgst a vlgyn keresztl.
A csapat hangulata kivl volt. A katonk bztak tisztjeik
ben s egymsban, annl is inkbb, mert nem sokkal eltte tbb
kisebb csatrozsban megfutamtottk az MPLA csapatait. A
mgttk lev gerincrl ltni lehetett az zemanyag-trolkat
Luanda klvrosban. A katonk svran gondoltak a vrosra,
amely mr csak karnyjtsnyira volt. Roberto, trtnelmi elhi
vatottsgnak megszllottja, ott ltta egsz lete kzdelmeinek
cljt a kvetkez gerincen tl, a nhny MPLA-katona s ku
bai mgtt.
A portugl fbiztos egyszeren elmeneklt Luandbl. Az
MPLA-vezetk megnnepeltk az angolai fggetlensg napjt
s kikiltottk az Angolai Npi Kztrsasgot. Feltn mdon
tvol maradt negyven afrikai orszg kpviselje, akiknek ott lett
volna a helyk, hogy megnnepeljk; vget rt Afrikban az t
szz vig tart portugl zsarnoksg.
Luandtl szz mrfldnyire dlkeletre a dl-afrikai pnc-

215
lozott oszlop is megindult. Olyan gyorsan tettek meg nagy tvol
sgokat, hogy a kubai-MPLA erk alig tudtak elg gyorsan
meghtrlni ellk.
Langleyben, a CIA kzpontjban, az Angolai Klntmny
ks dlutni fogadssal nnepelte meg az Angolai Fggetlen
sg Napjt. A szobkat kreppaprral dsztettk, bort s sajtot
knltunk. Az plet minden rszbl jttek a kollgk, a Portu
gl Klntmnytl, a Francia Referatrrl, a Klnleges M
veletek Osztlyrl, hogy igyanak a program tovbbi sikereire.
Ekkor a kubaiak 122 mm-es rakti rzdultak a Quifan-
gondo-vlgyre, nem villmcsapsokknt, hanem sortzekben,
egyszerre hsz csapdott be. Az els sortz hossz volt, els
vtett a rmlt FNLA-katonk feje fltt, flsikett robajtl
megremegett a vlgy. A kvetkez sorozat rvid volt, s a kis
csapatot rte, amely fedezk nlkl, vdtelenl llt a nyitott
vlgyben. A rmlettl dermedt katonk a fldre vetettk ma
gukat, vagy tehetetlenl, megbabonzva lltak, amint a kvet
kez sortz kzjk csapott. Majd jtt a kvetkez, s a k
vetkez.
A gerincen lev CIA-megfigyelk becslse szerint ktezer
rakta zdult a csapatra. A sorok felbomlottak, a katonk va
kon menekltek a vlgyn keresztl, otthagyva fegyvereket, jr
mveket, s sebeslt bajtrsakat. A tllk azt a helyet azon
tl Nshila wa Lufunak - a Hall tjnak neveztk.
Ami a tzrsget illeti, az egyik 130 mm-es szak-koreai
gy az els lvsnl felrobbant, s meglte zaire-i kezelit.
A msodik gy cstrtkt mondott s megsebestette a tz
reket. Mindkt gy teljesen hasznavehetetlenn vlt.
Az elavult dl-afrikai gyk dbrgve tzet nyitottak, de ha
tsuk csak egy tredke volt a raktasortzeknek, hattvols
guk is csak fele akkora volt, mint a 122-es raktk. Ha mgis
sikerlt tz al vennik a tehergpkocsirl mkd 122 mm-es
raktavetket, azok gyorsan helyet vltoztattak, s a kzelben
elre elksztett tzelllsbl folytattk a tzelst.
Az MPLA nem kezdett ldzsbe, a csapatok kztt nem
volt sszetkzs, de az FNLA s a zaire-i csapatok szmra a

216
hbor gyakorlatilag befejezdtt. Ezutn valahnyszor az egye
stett MPLA-kubai csapatok elg kzel kerltek ahhoz, hogy
nhny 122 mm-es raktval ljk ket, pnikszeren vissza
vonultak a le'gkzelebbi vrosig vagy kiktig. Fegyelmezett csa
patok persze killjk az ilyen gytzet, mint a Vietkong-csapa-
tok is tettk veken t az amerikai bombzssal szemben, fe
dezkbe vonultak, szervezetten visszavonultak, majd ellent
madsba mentek t. De az FNLA-gerillk s Mobutu komman
di nem foglalkoztak azzal, hogy bessk magukat. A Quifan-
gondo-vlgybeli csata utni msodik hten demoralizlt, fegyel
mezetlen tmegg vltak, tisztjeik nem tudtak rendet tartani
kzttk. Visszavonulsuk temt kizrlag az MPLA-kubai
elrenyomuls szabta meg, amely lass volt s mdszeres. A
kinshasai kirendeltsg Ambrizt, az FNLA Luandtl hetven
mrfldnyire lev hadtpbzist gy jellemezte, hgy a teljes
pnik llapotban van. Egy hnappal ksbb, december k
zepn, az MPLA bekertette Ambrizt, az FNLA szakra me
neklt. Fhadiszllst ismt a zaire-i hatr kzelben fekv
So Salvadore-ba, Kong si fvrosba tette t.
A zaire-i csapatok, Mobutu elit egysgei, a kudarc feletti el
keseredsket a meneklskkor tjukba kerl falvakon s v
rosokon tltttek ki, a terror, az erszak, s a fosztogats min
den formjban. Az szak-angolai kong trzsbeliek mr azrt
imdkoztak, hogy mielbb odarkezzenek az MPLA s kubai
felszabadtk.
Ekzben november s december folyamn a dl-afrikai-
UNITA csapatok tovbbnyomultak szakra Luanda fel s ke
letre a vastvonal mentn. November 15-n az els dl-afrikai
oszlop Luandtl szz mrfldre elfoglalta Porto Amboimot.
Egy msodik dl-afrikai oszlop megindult Malange ellen, s
szembetallkozott kubai regulris egysgekkel, amelyek kor
szerbb fegyverekkel rendelkeztek, kztk raktakilv helikop
terekkel, T-34-es harckocsikkal s 122 mm-es gykkal, ame
lyek ltvolsga huszonhat kilomter volt, s sokkal pontosab
bak voltak, mint a 122 mm-es raktk. A december 17-i celai
tkzetben a dl-afrikaiak kitrtek az gytz ell, kilttk a

217
harckocsikat s sok MPLA-katont ltek meg. Lusban az j
sgrknak hatalmas mennyisg zskmnyolt orosz fegyvert
mutattak be. Ezalatt a harmadik dl-afrikai oszlop kelet fel
nyomult azzal a cllal, hogy megnyissa a vastvonalat Zaire
fel.
Az FNLA s zaire-i csapatok megfutamtsa Quifangond-
ban csaldst okozott, de nem volt megrzkdtats a munkacso
port szmra. Addigra az IAFEATURE-program irnyti fel
tudtk mrni, milyen mrtkben vlt a Szovjetuni s Kuba el
ktelezett Angolban. Sorra rkeztek a kubai katonk, s fny
kpes bizonytkaink voltak arra, hogy rendelkeztek T-54-es
harckocskikal is.
Felbredt a versenyszellem Washingtonban, s valamennyi
szinten feladtk az addigi nem-gyzelemre trekv rvelst.
Mulcahy nagykvet Kinsahsba replt, hogy biztostsa Mobutut
eltkletsgnkrl s teljes tmogatsunkrl. A Nemzetbizton
sgi Tancs felszltotta a CIA-t, dolgozzon ki olyan programot,
amellyel meg lehet nyerni a hbort. Most mr szabadon be
szlhettek korszer fegyverek bevetsrl: a Redeye lgvdelmi
raktkrl, pncltr raktkrl, nehz tzrsgi fegyverekrl,
harcszati lgi tmogatsrl, C-47-es gykrl. A munkacso
port fontolra vette a nagyobb mrtk eszkalcit; azt, hogy
hivatalosan is amerikai tancsadkat, amerikai csapategysge
ket s hadihajkat irnyt Luanda kzelbe. St mg azon is
tanakodtak, hogy nylt katonai tmadst kellene megtveszts
cljbl indtani Kuba ellen, knyszertve Castrt, hogy vissza
hvja csapatait sajt szigetorszga vdelmre.
Volt valami valszertlen, lmodozsszer ezekben a fontol
gatsokban. Nyilvnvalv vlt, hiba kvnja nz mdon
Henry Kissinger a gyzelmet, hatalma a valsgban korltozott.
1975 jliusban Colby igazgat kimutatta, hogy 100 milli
dollrra lenne szksge a biztos gyzelemhez. Lehet, hogy ez
egy kicsit tlzott volt, de augusztusi utam tapasztalatai arra utal
tak, ha olyan korszer fegyvert vetnk be, mint a C-47-es l-
veg, amely 200 ezer dollrba kerl, meg tudjuk trni az MPLA-
csapatok erejt. Decemberben azonban a szovjet-kubai csa

218
patok nagyarny nvekedse kvetkeztben, mg a 100 milli
dollros kltsgvetssel is htul kullognnk.
Az angolai klntmny tbb napot s jszakt tlttt azzal,
hogy j, tbb lehetsges javaslatot dolgozzon ki, 30, 60, illetve
100 milli dollr kiadst ignyl programokrl. Szerepelt ben
nk pnclozott jrm, tzrsg, harcszati replgp, C-130-
as szllt replgp s ezer zsoldos. De a Nemzetbiztonsgi Ta
ncs nem tudott lpni. A CIA Rendkvli Tartalkalapja ki
merlt, tovbbi titkos pnzalap nem llt rendelkezsre. Az esz
kalcihoz szksges sszeget a kongresszusnak kellett volna
jvhagynia, erre azonban nem volt hajland.
A kormnyzat - sikertelenl - azzal prblkozott, hogy
klcsnkrjen 28 milli dollrt a hadgyminisztrium klt
sgvetsbl. Bevetettk a CIA utols 7 milli dollros tarta
lkt, hogy ne kelljen teljesen lellni a mveletekkel, s kzben
a legelszntabb lpseket fontolgattuk.
A krlmnyek ilyen sszejtszsa az, hogy nem volt pnz,
s a kongresszus nem volt hajland egyttmkdni, megvhatta
volna a nemzetet a tragikus angolai eszkalcitl - egy jabb
Vietnamtl. A 30, 60, illetve 100 milli dollr sszegrl szl
javaslatok csak mg mlyebbre vittek volna, anlkl, hogy a k
vnt fordulatot idztk volna el. Nem volt ezer zsoldosunk,
akiket Angolba kldhettnk. De ha lett volna is, ezer fegyel
mezetlen kalandor nem sokat rt volna tzezer fs, szervezett
kubai csapattal szemben.
Ktsgbeesett igyekezetben, hogy a vesztes lapokbl vala
hogy elvarzsoljon egy szt, a CIA gy dnttt, hogy a 7 mil
li dollr egy rszt hsz francia s hromszz portugl zsoldos
flfogadsra fordtja. rtelmetlen lps volt, de legalbb vala
mi, amit jelenteni lehet a 40-es Bizottsgnak. Ugyanakkor jv
hagyst krtnk, hogy amerikai tancsadkat kldhessnk An
golba. Brmilyen hihetetlen, de Henry Kissinger, miutn uta
stott bennnket, biztostsuk szvetsgeseinket teljes tmogat
sunkrl - elrendelte, hogy minden eszkzzel trekedjnk az
angolai konfliktus kiszlestsre - nem volt hajland azzal

219
bajldni, hogy foglalkozzk az ggyel. Dnnygtt, aztn fog
ta magt, s elutazott Knba.
Mi, a CIA-ban novemberben s decemberben nekigyrkz-
tnk s mg tbbet dolgoztunk, mintha az, hogy mg gyorsab
ban vlaszolunk a tviratokra s rjuk a feljegyzseket, ellen
slyozhatn harctri sikertelensgnket. Pottsnak rgeszmj
v vlt a program. Az szi hvs hajnalokon bebicegett man
kin, agya tele volt elsznt tervekkel. Pnclszekrnyeit csak
ks este zrtk be, pedig lassan lefel indult a dlkeleti lp
csn. Arcn mindig mly koncentrci tkrzdtt. Titkrn
je mg kt rt tlttt azzal, hogy sztvlogatta, legpelte s
lerakta Potts iratait. A klntmny ugyanilyen munkatemp
ban dolgozott. A szombatok, vasrnapok s nnepnapok egy
beolvadtak a htfkkel s a pntekekkel.
A helysznen a CIA-tisztek hasonl igyekezetei tanstottak.
Kinshasa tovbbra is zporozta tleteit a kzpontra a hbor
eszkalcijrl: aknstsuk el a luandai kiktt, vessnk be#
amerikai tengeralattjrkat a hajforgalom megakadlyozs
ra, kldjnk amerikai szemlyzetet, dobjunk le petrdkat. A
konfliktusban rszt vev valamennyi CIA-kirendeltsg srgette,
hogy hivatalosan is mkdjnk egytt a dl-afrikaiakkal. K
zs mveleteket eszeltek ki, amelyekkel arra ksztethetik a kz
pontot, hogy a CIA szvetsgre lpjen velk az eszkalciban.
Fleg a kinshasai kirendeltsg segtette el a dl-afrikaiak te
vkenysgt. Tisztjei Dl-Afrikba repltek a lehetsgek meg
vitatsa cljbl. A kinshasai kirendeltsg nyomatkosan ja
vasolta, hogy az amerikai lgier egy C-141-es replgpe
szlltson tovbbi hat darab, huszont fontos gyt kezelkkel
egytt Dl-Afrikbl Kinshasba, majd szak-Angolban ves
sk be ket. Hangslyozta, kifejezetten amellett van, hogy a
lehet legnagyobb mrtkben megnyerjk a dl-afrikaiak egytt
mkdst. A kzpont a javaslatot knytelen volt elvetni.
De Kinshasnak ez nem vette el a kedvt, egyre tovbbtotta
a dl-afrikaiak kvnsgait, akik zemanyagot, korszerbb fegy
vereket, lgi tmogatst s tehergpkocsikat krtek. Jelentet
tk azt a dl-afrikai tervet, hogy harci klntmnyt visznek re

220
plgpen Dl-Zaire-ba s a hatrrl megtmadjk Texeira da
Soust. A kinshasai kirendeltsg dl-afrikaiakkal kapcsolatos
politikjt btortottk a lusakai s pretoriai CIA-kirendelts-
gekrl rkez tviratok.
A francik tovbbi lszert s ngy Alouette tpus raktval
felszerelt helikoptert adtak, amelyeket az USA lgier C-141-
es replgpei szlltottak Kinshasba janur elejn. Piltk
s szrazfldi szemlyzet nlkl nem tudtk hasznlni ket, ezrt
a CIA ktsgbeesetten keresett zsoldosokat a helikopterekhez.
Trgyalsokat folytattunk a lgiervel arrl, hogy egy C-130-as
replgpet kldjnk az angolai harctrre a helikopterek tmo
gatsra. Mindenesetre a CIA-nak hatrozottan szndkban
llt a helikopterek s az amerikai lgier C-130-as replgp
nek leszlltsa a dl-afrikaiak rszre, nem trdve azzal, hogy
az Egyeslt llamok politikja tiltja a velk val katonai egytt
mkdst. A francik csupn kzvett szerepet jtszottak vol
na. Kifutottunk az idbl, s a dl-afrikaiak visszavonultak,
mieltt a piltk s a szemlyzet biztostsa sikerlt volna.
Novemberben egy biztonsgi tiszt szemlyesen kzbestett
a kzpontnak egy Kinshasbl szrmaz jelentst, amely szerint
a CIA kinshasai szemlyzetnek erklcstelen viselkedse s
nem megfelel mveletei kellemetlen helyzetbe hozzk az Egye
slt llamok gyvivjt. Rendes krlmnyek kztt, ha egy
biztonsgi tiszt ilyen jelentst hoz, komolyabban veszik. Most
gy fogtk fel, hogy a CIA-nl nem mkdik erlyes ffelgye
l, mivel sem a Mveletek Igazgatsga, sem az igazgat nem
indtott fegyelmi eljrst.
Mr ngy hnapja folyt a program, a helysznrl egyms utn
trtek vissza a kikldtt tisztek, olyan trtnetekkel s szemlyes
benyomsokkal, amelyek nem kerlnek be a hivatalos tviratok
ba, s amelyek az IAFEATURE-program gyarl emberi olda
lt mutatjk be. Hzassgot kttt egy nyilvntart tiszt egy
jelentsr tiszttel. Voltak esetek, hogy a visszatrk soha tb
b nem lltak szba egymssal. Az egyik fiatal tiszt minden ron
vissza akart menni Angolba, de csak azrt, hogy egy mark
gymntot csempszhessen haza.

221
Ekkoriban trtnt, hogy St. Martin engedlyt krt, hogy fe
lesge szerzds alapjn segthessen Ray Chilesnek abban,
hogy propagandacikkeket rjon az jsgoknak. St. Martinn -
mint mesltk - nagyon unatkozott, s rossz hangulata idegi
problmkat okozott. A hivatal szablyai hatrozottan tiltot
tk a kirendeltsgvezetknek, a magas rangban lev tiszteknek,
hogy csaldtagjuk szmra llami, fizetett munkt biztostsa
nak. Ennek ellenre engedlyeztk, hogy St. Martin felesg
vel szerzdst kssenek arrl, hogy cikkeket rjon a kinshasai
kirendeltsg szmra. Szemlyesen Colby adta meg a kln
felmentst.
Carl Bantam, az Afrikai Osztly helyettes vezetje, decem
berben indult el els afrikai tjkozd tjra. Elltogatott
Kinshasba, Pretoriba s Lusakba. Amikor tnak indult,
eltklte, hogy teljesti trtnelmi szerept, mresre tant,
azaz arra knyszerti St. Martint, hogy ne a fellegekben jrjon.
Amikor visszatrt, furcsn hallgatag volt, nem beszlt az uta
zsrl. Ksbb azt hallottam, hogy St. Martin ebdet adott
villjban Carl tiszteletre, s meghvta az IAFEATURE-prog-
ram nhny kivlasztott rsztvevjt. Amikor Bantam megk
srelte, hogy meggyzze ket, s elmagyarzza nekik, mkdsi
szablyaink mit nem tesznek lehetv Angolban, a trsasg,
St. Martinnal az ln, szablyosan lehurrogta. St. Martin volt
a kirendeltsg vezetje, r a sajt portjn, nem tartozott fe
lelssggel msnak, csak Pottsnak. Hiba volt Carl Bantam
GS-17 rangban, a parancsnoki hierarchia szerint nem fel
jebbvalja.
Paul Foster nem sokkal karcsony eltt rkezett vissza m
sodik kinshasai kikldetsbl. Vele szletett nbizalma nagyobb
volt, mint valaha. Mr ki tudta ejteni a neveket s megtallta a
helysgeket a trkpen. Tjkoztatta a munkacsoportot, s le
nygz beszmolt adott a quifangordi csatrl, amelyet
a gerincrl figyelt. Megtantottuk ket, hogyan ptsenek bun
kereket, s tancsoltuk nekik, miknt szrdjanak szt. Sajnos
nem ment. Amikor a tancsoltuk sz elhangzott, a munka-
csoport tagjai sokat sejteten nztek egymsra. A Nemzetbiz

222
tonsgi Tancs gy dnttt, hogy nem lehetnek amerikai tancs
adk Angolban, de azrt 'gyantottk, hogy a CIA valamilyen
kifogssal megkerli a dolgot. Most mr meg is bizonyosod
tak rla. (Ekkor a Nemzetbiztonsgi Tancs mr minden esz
kzzel az eszkalcira trekedett, s aligha volt szndka meg-
rendszablyozni a CIA-t rmenssgrt.)
Amikor mr minden ms mdszer kudarcot vallott, a CIA
jult elszntsggal nylt a zsoldostoborz programhoz. Mr
folyt, de lassan haladt a Francia Hoodok toborzsa. A CIA p
rizsi kirendeltsge j kapcsolatot ptett ki a francia titkos-
szolglattal, de befolysa nem volt na'gy, s nem tudta siettetni
a programot. A francia titkosszolglat ragaszkodott hozz,
hogy a CIA kzvetlenl Bob Denard-ral a toborzs irnyt
jval tartsa a kapcsolatot.
Denard kzismert zsoldos volt. Harcolt Mobutu oldaln Kon
gban, ksbb szembeszllt Mobutuval, aztn megsebeslt s
gygyulsig Rhodesiban tartzkodott. 1967 novemberben
tizenhat zsoldossal kerkpron tlpte az angolai hatrt s
Kong Katanga tartomnyba mentek. Mobutu kommandcsa
patait kijtszva hromszz kilomtert tettek meg a hatalmas
Kolwezi rzbnyk kzeiig. Abban bztak, hogy a katangai
csendrk Denard vezetse alatt felkelsre sznjk el magu
kat. Kolwezinl azonban Mobutu csapatai feltartztattk s a
hatron keresztl visszavonulsra knyszertettk ket. Ezutn
Denard Franciaorszgban telepedett le. Hasznos szolglatot
nyjtott brmely titkosszolglatnak vagy kormnynak, amely
kszpnzzel fizetett, vagy szp sszegeket tett be bankszmlj
ra. A CIA jelentst kapott arrl, hogy 1975 szn Denard -
aki ismt Mobutu kegyt lvezte - zsoldosokat toborzott, akik
kel tmogatni akarta Mobutu Gabinda elleni invzijt.
Elleneztem mindenfajta zsoldosakcit, de ez valamivel el
fogadhatbb volt a tbbinl. A francik fehr jgyarmatostk,
de nem olyan gylletesek az afrikaiak szemben, mint a por
tuglok. A francia titkosszolglat patronl szerepe vala
melyest biztostk volt arra, hogy nem pszichopatkkal s sza

223
distkkal lesz dolgunk. A szerzds gy szlt, hogy mszakiak
ra s kpzett volt katonkra van szksg.
Minden toborz tevkenysget Bob Denard-nak kellett elv
geznie, s egyedl lehetett kapcsolatban a CIA megbzottjval.
A francia titkosszolglat megknnyti az tlevelek s vzumok
megszerzst. Az UNITA kpviseli helyezik el a zsoldosokat,
amg Kinshasban tartzkodnak, majd Savimbi gyakorol ellen
rzst felettk angolai tevkenysgk sorn. gy a CIA kny-
nyen meg tudja cfolni, hogy rsze van a mveletben, s az
Egyeslt llamok kormnya is vdve van, ha az Angolban eset
leg elesett zsoldosok csaldja valamilyen ignnyel lpne fel.
Egy flkatonai tiszt, aki a tengerszgyalogsg tartalkos al
ezredese volt, s tbb ven t vezetett egy lgi fuvarozsi tr
sasgot Afrikban, Prizsba utazott. gy reztem, jl vlasz
tottunk, amikor t kldtk. Br abban nem voltam biztos, hogy
a szerzds feltteleinek trgyalsakor el tud-e bnni Denard-
ral. A program kezdetekor a francia hrszerzs 250 ezer dollrt
vett t Walters tbornoktl, s prizsi kirendeltsgnk mindig
alulmaradt a francikkal szemben. Biztosra vettem, hogy Denard
igen kedvez feltteleket biztostott magnak s embereinek.
Legmerszebb vrakozsaimat is fellmlta az a kvetels,
amit november 24-n kaptunk a prizsi kirendeltsg tvirat
ban. Denard biztostja hsz f zsoldos szolglatait t hnapra
350 ezer dollr kszpnzrt. Kinshasba kldi ket 10-30 na
pon bell attl szmtva, hogy a teljes sszeget befizettk Lu
xemburgi bankszmljra! Azt akarta, hogy a teljes sszeget ki
fizessk neki, mieltt elkezdi toborz akcijt.
Ezt a prizsi tviratot mr reggel elolvastam, de a trzsrte
kezleten nem fztem hozz klnsebb megjegyzst. Biztos vol
tam, hogy Denard vgl megkapja a teljes 350 ezer dollrt.
A CIA sosem bocstkozik komoly alkudozsba, amikor gyn
kkkel trgyal, s Potts minl elbb be akarta vetni a zsoldoso
kat. De az meg sem fordult a fejemben, hogy belemegy abba,
hogy elre kifizesse a zsoldosokat. A nap folyamn ms gyek
ktttk le a figyelmemet, s csak ks dlutn talltam meg
rasztalomon azt a hadtpiroda ltal rt tviratot, amely enge

224
dlyezte a 350 000 dollr azonnali kifizetst. Potts mr nem
volt benn. tmentem a tvirattal Carl Bantam irodjba.
Ide figyelj, Carl - mondtam neki lehet, hogy neked mg
nem volt dolgod zsoldosokkal. Nluk a varzssz a pnz, s az
egyetlen dolog, amihez hek, a pnz. Mg fltucatnyi sem akad
kztk az egsz fldn, akinek elre lehet fizetni gy, hogy
teljesti is a szerzdst, akkor is, amikor mr forr alatta a talaj
s raktk csapdnak le krltte a csatatren. A zsoldosokat
a teljests utn, s nem eltte szoks fizetni.
Azzal az ellenrvvel llt el, hogy a helyzet itt ms, mert De-
nard-t a francik ajnlottk.
Igazn? Denard-t mi pontosan gy ismerjk, mint k -
feleltem. - De nem is ez a lnyeg. Ez zlet, s gy teljesen r
telmetlen. Egyszeren kptelensg, hogy a CIA elre fizesse
ket.
Kitartottam llspontom mellett s magam tptem ssze a tv
iratot. Helyette olyan vlaszt kldtnk, amiben javasoltuk, hogy
egy kisebb sszeget helyeznk lettbe, amelybl Denard fedezi
a toborzsi kltsgeket, s a fennmarad sszeget rszletekben
folystjuk, ahogy a mvelet elrehalad.
Azonnal jtt a vlasztvirat Prizsbl, energikusan hangoztat
va Denard rvelst, hogy mr egyszer meggette magt, ami
kor Mobutu mshov irnytotta t a CIA pnzt s nem fizet
te ki neki, ami jrt. Ezttal nem hajland mskpp dolgozni,
csak gy, ha kszpnzben elre fizetik. Megint vitatkozni pr
bltam, hogy most Denard kzvetlenl egy CIA-tiszttel ll
szemben, s, hogy azzal is tudunk nyomst gyakorolni r, hogy
a francik kzbenjrst krjk. De Potts, hivatkozva a zsoldos
becslet-re s a szakmai illemkdex-re, engedlyezte, hogy
50 szzalkot azonnal kifizessenek, s a tbbit akkor, amikor
az els zsoldosok felszllnak Prizsban a Kinshasba indul
replgpre. A teljes sszeg 425 000 dollrra emelkedett, amikor
letbiztostst kellett ktni a hsz fre. Vgl jabb emelssel
500 000 dollrt kaptak.
Az els tizenegy Hood janur 10-n rkezett Kinshasba,
s kt napon t a CIA szakrti kpeztk ket a SA-7 lgv

225
delmi raktk kezelsre. Ezutn az IAFEATURE-program
replgpei Silva Portba vittk ket. A tbbi zsoldos janur
27-n indult Angolba. Egyikk ktsget kizran francia gy
nk volt.
Mg kevesebb lelkesedssel tmogattam portuglzsoldos-prog-
ramunkat. A fekete angolaiak nemrg vvitk iki gyzelmket egy
vres, tizent vig tart harcban a portuglok ellen. A legna
gyobb ostobasg volt szvetkeznnk ugyanezekkel a portugl
vesztesekkel, klnsen akkor, amikor a szovjeteket a npszer
kubai forradalmrok kpviseltk Angolban. Nem szmthattunk
arra sem, hogy a portuglok fel tudjk tartztatni a tlerben
lev kubai csapatokat.
Mindezek ellenre a portuglok toborzsa elrehaladt. De
cember elejn egy CIA-tiszt felkereste Castro ezredest Madrid
ban, s egy szllodai szobban, kidolgoztk a hromszz f to
borzsrl szl programot. Els lpsknt Castro ezredes bank
szmlt nyitott, amelyre a CIA berni pnzgyi hivatala mveleti
kltsgek cmn 55 000 dollrt utalt t. Avery tadott neki nyo-
monkvethetetlen kszpnzben tovbbi 55 000 dollrt. Alr
tk a szerzdst, amelyet a kzpont jvhagyott. Ebben Castro
ezredes vllalta hromszz angolai (meneklt) portugl flfo
gadst, fizetst s irnytst. Castro ezredesnek trtjk az
sszes toborzsi kltsget, a hromszz f oda-vissza replt-
jnak kltsgt Kinshasba, a fizetseket s jutalmakat, az ango
lai elltsi kltsgeket, valamint az orvosi kltsgeket; sszesen
1,5 milli dollr erejig. A szerzds arra ktelezte a portug
lokat, hogy t hnapon t harcoljanak Angolban az FNLA ol
daln.
A fizetsek a kvetkezkpp alakultak:

, Havi fizets
Rendfokozat Ltszm USA-dollrban

Kzkatona 198 500


Tiszthelyettes 80 650
Hadnagy 15 800
Fhadnagy 3 1000
Szzados 3 1400
rnagy 1 2500

sszesen 172 700 dollrt tesz ki a havi fizets, azaz t h


napra 863 500 dollrt.
Ezenkvl a havi klnlsi ptlk 100 dollr felesgenknt s
50 dollr minden gyerek utn, havonta sszesen 60 000 dollr,
t hnapra sszesen 300 000 dollr.
Az tikltsgre 200 ezer dollrt, az orvosi kltsgekre 50 ezer
dollrt, jutalmakra 100 ezer dollrt s meglhetsi kltsgekre
75 ezer dollrt terveztnk.
Castro ezredes jutalka 25 ezer dollr volt (ehhez jttek mg
egyb kedvezmnyek s sszegek, amelyeket a kltsg-elirny
zat fennmarad rszbl sikerlt kicsikarnia).
Lassan megindult a toborzs, ami tl vontatottnak tnt azok
nak a CIA-tiszteknek, akik az FNLA meneklst figyeltk
szak-Angolban. Elhittk, amit Castro korbban lltott: hogy
hatszz ember csak az hv szavra vr. Ahogy mltak a hetek,
kicsit zavarban volt, s arra hivatkozott, hogy a karcsonyi n
nepek miatt nehz eredmnyesen toboroznia. Ki kell dolgoznia
az alapokat ahhoz, hogy sszelltsa kis csapatt.
Amikor Castro jbl pnzt krt, ellenlltunk, s azt kvetel
tk, mutassa be a toborzott szemlyek nevnek listjt s sz
moljon el, mire klttte el a 110 000 dollrt. Castro azzal rvelt,
hgy szabad kezet grtnk neki s a szerzds csak arra kte
lezi, hogy tadjon hromszz embert Kinshasban. Az elszmol
tats krdsben visszakoztunk, Castro pedig tadta nhny tu
cat jelentkez nevt. Az els, egy tiszthelyettes, 1976. janur
1-n rkezett meg Kinshasba, majd tizenketten jttek janur

227
28-n. Ekkorra azonban a hatr kzelben sszeomlban volt
az FNLA, gy arra krtk Castrt, lltsa le egyelre a toborzst.
A tizenhrom f gy trt vissza Eurpba, hogy sosem ltta
Angolt.
Ekzben Roberto egy harmadik zsoldoscsapatot szervezett
150 brit s amerikai szemlybl. Errl a programrl nem kszlt
feljegyzs a CIA-kzpontban, s nem kldtek ki jvhagy tv
iratot. Mivel tbb szempontbl is kapcsoldott a mi egyb te
vkenysgeinkhez, egyre inkbb kezdett bennnket is foglalkoz
tatni az akci a kzpontban. Az IAFEATURE-program repl
gpei vittk ezeket a katonkat Angolba. IAFETURE-fegyve-
reket kaptak. Vezetik tallkoztak a CIA tisztjeivel az IAFEA-
TURE cljaira fenntartott biztonsgi laksokon Kinshasban,
hogy megbeszljk a stratgit, lgi felvteleket s tjkoztatst
kaptak. Valsznnek tnt, hogy Roberto a CIA-tl kapott pnz
bl fogadta fel ket. Mr 1975 oktberben elkezdte a tobor
zst Roberto megbzsbl Angliban kt angol, Nick Hall s
dr. Bedford. December vgn kezdtek zsoldosaik szllingzni
Kinshasba s Angolba. Janurban tbb mint szz angol har
colt az FNLA oldaln szak-Angolban. Kpessgeik rendkvl
alacsony szinten voltak. Nmelyik soha semmifle katonai kp
zsben nem rszeslt. Kt setben londoni utcaseprket vettek
fel, egyenesen a munkjukbl vittk ket Angolba.
Megjelentek a kalandorok, a hrnevet hajhszk New York
ban, Floridban s Kaliforniban. Egy Bufkin nev amerikai
szerepelt az amerikai televziban, azt lltva magrl, hogy
CIA-gynk, s harcolt Koreban s Vietnamban. Kapcsolatba
lpett Robertval, majd Kinshasba replt, s a Continental
szllodban mutogatta magt ejternys egyenruhban, derekn
ktoldalt res pisztolytskval. Fl tucat amerikai csatlakozott
Angolban a brit zsoldosokhoz. Voltak kztk komoly, szomor
mdon flrevezetett egynek is. Jelentkezett egy fiatal, ngy
gyermekes apa, Dniel F. Gerhart, a Maryland llambeli Ken-
singtonbl. Csatlakozott egy nagyon jnev korbbi flkatonai
CIA-tiszt is, George Bacon III. Egyikk sem trt vissza.
Idegestett bennnket, hogy ezek a zsoldosok ennyire a nyil

228
vnossg szeme eltt vannak, s ez ksztetett bennnket arra,
hogy felkrjk a kinshasai kirendeltsget, adjon kimutatst, ho
gyan hasznlja fel Roberto az IAFEATURE-programban ka
pott sszegeket. A CIA fizeti a zsoldosokat? Kinshasa azt v
laszolta, hogy nehz elszmolst kapni Roberttl. Igazsg sze
rint az IAFEATURE kltsg-elirnyzatban nem rtuk el az el
szmols vezetst. De az kiderlt, hogy az angolokat j szz
dollros bankjegyekkel fizettk, pontosan olyanokkal, amelye
ket mi adtunk Robertnak.
1976 decembertl a Kinshasbl rkez operatv tviratok
alapjn a kzpontban kezdett jobb hangulat kialakulni a zsol
dosokkal kapcsolatban. Az szak-Angolba utaz, majd onnan
visszatr CIA-tisztek felfigyeltek egy George Cullen nev an
golra, akit Costa Georgiu nven is emlegettek, s aki valaho
gyan Roberto tbornoka lett Angolban. Kinshasa kedvez je
lentseket kldtt tevkenysgrl, s be akarta szervezni, a har
cok helyszni megfigyeljeknt. J fizikum, rmens ember, je
lentettk. Jformn egymaga rajtattt s sztvert egy kisebb
MPLA-oszlopot Negage kzelben. Cullen az angliai Leedsben
szletett, ejternys volt, majd zsoldos lett Omanban. Beszlt
grgl, arabul, angolul s valamennyire portuglul. Mindent
sszevetve gy tnt, megfelel ember.
Alig nhny nappal ksbb mr kevsb volt kedvez a kp
Cullenrl. Hihetetlen trtnetek kezdtek kiszivrogni rla a har
ci znbl. Cullen verte a feketket; Cullen meglt feketket;
Cullen meztelenre vetkztetett, tlegelt s megszgyentett zaire-i
tiszteket; egyszval Cullen pszichopata volt.
1976. februr 1-n huszont zsoldosbl ll mozgjrr fel
dert akcira indult So Salvador kzelben. Visszafel jvet
megtmadtak egy sajt embereikbl ll elretolt vdelmi llst.
Sajt bajtrsaikat kubaiaknak, s egy kis Panhard pnclozott
jrmvet T-34-es harckocsinak nztk. Majd visszamenekltek
So Salvadore-ba.
Kt nap mlva Cullen nyomukra bukkant. A balsiker akci
ban rszt vevk kzl tizenngyet felsorakozhatott az t mellett
s agyonltte ket. A holttesteket lemeztelentette s otthagyta

229
ket a napon, elrettent pldaknt a tbbieknek, majd eltnt
a boztban.
Kt nappal ksbb Roberto So Salvadore-ba rkezett hrom
zsoldossal, kztk volt egy Peter MacLeese nev angol s eg>
amerikai. Azrt mentek, hogy felelssgre vonjk Cullent. A ki
futplyn kt zsoldos fogadta ket, az egyikk Cullen haverja
volt. MacLeese az egyiket puskatussal megverte, majd derkig
le kellett vetkznik s kezket fejk fltt tartva meneteltette
ket a vrosig. A rgtntl hadbrsg Cullen haverjt bns
nek tlte a tizenngy katona kivgzsben. Ott a helysznen v
geztek vele.
Nhny nappal ezutn tizent msik zsoldos rekvirlt egy
replgpet s felfegyverezve, dhsen Kinshasba replt. Nem
azrt, mert bajtrsaikat kivgeztk, hanem, mert nem kaptk
meg a fizetsket. Robertt kerestk, hogy erszakkal megsze
rezzk ami nekik jr. Szerencsre a repltren ott volt egy
CIA-tiszt, aki gretekkel jobb beltsra tudta trteni ket. t
adtk fegyvereiket s lehiggadtak. Mobutu mindig is nagyon
aggdott sajt biztonsga miatt ezrt fegyveres rendrsget s
ejternys kommandzszlaljakat tartott Kinshasban. A zsol
dosokkal kapcsolatban klnsen gyanakv volt. Korbbi ese
tekben nemcsak hogy fellzadtak ellene, hanem elfoglaltk Bu-
kavut, a keleti tartomny fvrost is. A fehreket ltalban
szvesen fogadjk Kinshasban, de okosabban teszik, ha nem
hadonsznak fegyverrel. Ha ez a zendl banda fegyverrel han-
dabandzva vonult volna be Kinshasba, majdnem bizonyos,
hogy ldkls lett volna a vge.
George Cullent az MPLA fogta el. Hrom hnappal ksbb
brsg el lltottk, s kivgeztk Luandban.
A CIA a kongresszussal szemben

Szeptemberben amikor egy tviratot fogalmaztam - amelyben


tovbbi tjkoztatst krtem Clark szentor utazsrl a dl
afrikai orszgokban akkor dbbentem r elszr, miknt
prblja a CIA manipullni a kongresszust. Clark, aki a szen
tus Klgyi Bizottsga Afrikai gyekkel Foglalkoz Albizott
sgnak elnke volt, krutazst tett a dl-afrikai orszgokban.
Tanznibl lement dlre, majd onnan vissza Zaire-ba. Afrikai
llamfkkel s amerikai nagykvetekkel tallkozott azzal a cl
lal, hogy megismerkedjk az angolai problmkkal.
Clark szentor 1975. augusztus 4-n indult el s elutazsa
eltt Colby igazfgat tjkoztatta az angolai programrl. Colby
a CIA clkitzseit a 40-es Bizottsg eredeti felhatalmazsnak
megfelelen ismertette: azrt szlltunk fegyvereket, hogy abbl
ptolja Mobutu, amit Angolba kld. Nem szlltunk amerikai
fegyvert Angolba. Amerikaiak nem vesznek rszt a konflik
tusban. Clunk az volt, biztassuk Mobutut az FNLA s az
UNITA tmogatsra, hogy a kt mozgalom ellen tudjon llni
az MPLA-nak, amg a vlasztsokra sor nem kerl oktber
ben. Clark szentor utazsa alatt ez az IAFEATURE-fed-
trtnet tbb prbnak is ki volt tve. Clark ragaszkodott hozz,
hogy minden fontos szemllyel tallkozzk. Elment Luandba,
Kinshasba, st Ambrizba s Silva Portba is. Beszlt Netval,
Rbertval, Savimbivel s Mobutuval. Az eredmnyrl nyugta
lant hrek kezdtek szllingzni a kzpontba. Mi lesz, ha a
nyilvnossg eltt leleplezi a programunkat, vagy llst foglal
ellene a szentusban? A kzpont teht rszletes tjkoztatst
akart kapni a kirendeltsgektl Clark reaglsrl.
A tvirat fogalmazsa kzben elolvastam egy nylt dokumen
tumot Clark szentorrl, majd tatltam egy tviratot, amelyet
a kzpontbl kldtek Kinshasba, utastva a kirendeltsg veze

231
tjt, hogy keresse fel Mobutut s Holden Robertt. Ksztse
ket fel a Clark szentorral val tallkozsra. A tvirat utas
totta a kirendeltsg vezetjt, tudassa Mobutuval s Rbertval,
hogy Clark szentort csak igen nagy vonsokban tjkoztattk
a programrl, csak annyit tud, hogy a program clja az angolai
felszabadt front vezetinek segtse, fegyver szlltsa Zaire-
nak, amivel ptoljuk az Angolnak nyjtott segtsgket. A tv
irat azt is kzlte, hogy Clark szentor beleegyezett, hogy a prog
ramot nem vitatja meg Zaire-ban. A kt afrikai politikust teht
btortani kell, hogy fokozzk rdekeltsgket Angola irnt, ab
ban a tudatban, hogy Clark szentor a beszlgets folyamn nem
tereli a szt a CIA-programra.
Egy trzsrtekezlet utn indultunk vissza az Afrikai Oszt
lyon lev szobinkba, s kzben feltettem kollgimnak azt a
krdst, hogy nem lesz-e baj ezekbl a dolgokbl.
Mifle dolgokbl? - krdezte valaki.
Abbl, hogy kitantjuk az afrikai politikusokat, mieltt sa
jt szentorunkkal tallkoznak.
gy tnt, senki nem rti, mire akarok kilyukadni, gy j
bl nekikezdtem.
Clark szentort a szentus Klgyi Bizottsga kldte ki,
hogy tnyeket llaptson meg Angolrl. Jogunk van megmon
dani azoknak az afrikaiaknak, akikkel tallkozni akar, mit
mondjanak s mit ne mondjanak?
Krusban jtt a leints. Clark szentor jobban tenn, ha nem
klten az adfizetk pnzt ilyen utazgatsra. A CIA feladata
a hrszerzs. Mi mindent elmondtunk Clarknak, amit Angol
rl tudnia kell. Aztn az ember nem bzhat meg tlsgosan
a szentorokban, tette hozz valaki, s elmeslte azt az esetet,
amikor Dlkelet-zsival kapcsolatosan egy kzismert szen
tort tjkoztattk rszletesen a CIA programjrl, be is mutat
tak neki a helysznen berendezseket, majd ksbb nyilvnosan
cfolta, hogy tudott volna a programrl. Ha Clarknak az a szn
dka, hogy szaglsszon a programunk krl s afrikaiakkal akar
beszlni, akkor neknk az a dolgunk, hogy gondoskodjunk ar
rl, hogy gynkeink megfelelen jrjanak el.

232
Valaki megjegyezte, nem tl okos dolog, hogy ilyen tvirat
bekerljn a nyilvntartsba. (Br a Clark szentorrl szl
dokumentum nylt minstst kapott, s gy a tjkoztats
szabadsgrl szl trvny alapjn nem rhattk el bemutat
st, de a tvirat szerepelt az IAFEATURE-program kronolgiai
irataiban s a CIA nyilvntartst vgz szmtgpben.) Mg
a vgn megtrtnhet, hogy a szentus lelltja a programot s
elrendeli vizsglatt. Ha vletlenl a kezkbe kerl a tvirat,
nagy botrnyt csapnak.
Clark szentor tjrl hazatrve szkeptikus volt a CIA-tj-
koztatssal s az angolai programmal kapcsolatban. Attl flt,
hogy titokban slyos konfliktusba sodorjuk az Egyeslt lla
mokat, amelynek veszedelmes, vilgmret kihatsai lesznek.
Pontosabban attl tartott (a) valjban szlltunk fegyvert kz
vetlenl Angolnak; (b) amerikaiak rszt vesznek a konfliktus
ban; s (c) a CIA trvnyellenesen egyttmkdik Dl-Afrik
val. De Clark nem tudta megcfolni fedtrtnetnket, s nem
sokat tehetett ellennk. Nem kezdemnyezhetett nylt vitt, mert
a CIA hallgatsra knyszertette azzal, hogy meghallgatta a CIA
tjkoztatst az IAFEATURE-programrl, hallgatlagos eskt
tett arra, hogy nem fedi fel a kapott informcit. Olyan lgkr
uralkodott a kongresszusban, amennyiben nyltan szlalt volna
fel, slyosan lejratta volna magt kollgi eltt, s veszlyeztet
te volna sajt befolyst a szentus Klgyi Bizottsgban. Ha
sonl kelepcben volt sok ms trvnyhoz is, mivel Colby md
szeresen adta tjkoztatsait a program folyamn, 1975. janur
s 1976. janur kztt sszesen harminct alkalommal. A kong
resszusi tagokat szisztematikusan vezette flre arrl, hogy mi tr
tnik Angolban, s egyttal megfosztotta ket attl a lehetsg
tl, hogy a nyilvnossg el trjk, amit megtudtak. Ez a
Hughes-Ryan-fle alkotmnymdosts hinyossgbl ad
dott, azon tlmenen, hogy nem mondja ki, hogy a CIA-nak a
kongresszusi bizottsgok szmra a tjkoztatsokat teljes s
pontos formban kell adnia.
Clark csendben tovbbra is figyelte az angolai programot,
megksrelve, hogy kidertse az igazsgot a CIA-titkossg s

233
flrevezets pajzsn keresztl is. Novemberben a klgyminisz
triumtl rdekldtt az angolai mozgalmak tmogatsrl. De
cember 12-n Colby arrl biztostotta a kpviselhz Hrszerzsi
Bizottsgt, hogy amerikai szemlyek nem vesznek rszt angolai
mveletekben.
Clark szentor kezben egyetlen fegyver volt: a szentus kz
vetett ellenrzse a CIA kltsgvetse felett. December 5-n
Clark azt a javaslatot tette a szentus Klgyi Bizottsgnak,
szavazza meg az amerikai beavatkozs megszntetst Angol
ban. A bizottsg egyetrtett, s haragra gerjedt, amikor leleplez
dtt, hogy a munkacsoport egyik szvivje felhbortan hazu
dott a bizottsgnak. Bili Nelsont, a CIA Mveletek Igazgatsg
nak igazgathelyettest, s Ed Mulcahyt, az afrikai gyekrt fe
lels klgyminisztriumi fosztlyvezett, idztk meg tans
kodni. Mulcahy odarkezse eltt hallgattk ki Nelsont, aki be
vallotta az igazat: hogy a CIA valban szlltott fegyvereket kz
vetlenl Angolnak.1'* Percekkel ksbb rkezett meg Mulcahy
s tanvallomst tett, amelyben ragaszkodott a munkacsoport
hivatalos irnyvonalhoz, hogy nem szlltottunk fegyvert Ango
lnak. Clark szentor szembestette Mulcahyt Nelson ellenkez
rtelm vallomsval, s krte, magyarzza meg nyilvnval ha
zugsgt. Mulcahy, a bizottsgi tagok haragos pillantsainak
kereszttzben, megrizte nyugalmt, s higgadtan htraarcot
csinlt, beismerte, hogy valban trtnt fegyverszllts Angola
rszre. Case szentor felhborodottan megblyegezte a hazudo-
zst. A bizottsg egyhanglag elfogadta Clark szentor indtv
nyt.
Ezzel megindult az sszecsaps. Az egyik oldalon az admi
nisztrci igyekezett tmogatst szerezni a tervezett angolai esz
kalcihoz. A CIA fokozta propaganda-erfesztseit, s gyn
kei New Yorkra s Washingtonra sszpontostottk tevkeny
sgket. Az Egyeslt llamok ENSZ-nagykvete, Dniel Pat
rick Moynihan, nagy hangon vdolta a szovjeteket, hogy gyar
matostani prbljk Afrikt. Kissinger is nyilvnosan tma
dott: Rendkvl kemnyen, st brutlisan kell eljrnunk, ha

234
ok (a szovjetek) elvetik a sulykot. A szentorok nem vlaszol
hattak nyilvnosan, hallgatsra knyszertette ket a CIA.
Csendben a kvetkez vi CIA-kltsgvetsre koncentrltak.
Addig az angolai programra az 1975-s kltsgvets rendkvli
alapjbl folystottk az sszegeket, s az alapot a szentus
az elz vben hagyta jv. (Az 1975-s kltsgvetsi v 1974.
jlius 1-tl 1975. jnius 30-ig tartott.) Akkor volt a szentus
eltt az 1976-os katonai kltsgvetsi javaslat, amely magban
foglalta a ClA-kltsgvetst is. John Tunney, Alan Cranston s
Dick Clark szentor olyan mdostst javasolt, amely megaka
dlyozza, hogy az 1976. vi vdelmi kiadsi alapokbl felhasz
nljanak sszegeket Angola cljra, kivve a hrszerzst. Clark
rmutatott, hogy Angolban . . . veszedelmesen kzel llunk
ahhoz, hogy nylt konfrontciba keveredjnk a Szovjetunival
egy olyan orszg miatt, amely stratgiailag egyiknk szmra
sem igazn fontos. A Tunney-fle mdostst a szentus de
cember 19-n 54-22 arnyban megszavazta,15 majd a kpvi
selhz janur 27-n 323 szavazattal 99 ellenben jvhagyta.
Februr 9-n Ford elnk trvnyknt alrta.
Ezzel egyidejleg a helysznen az angolai program sztesett.
A kubai csapatok nvelse decemberben s janurban felgyor
sult. November 11-n kb. 2800 kubai katona volt Angolban,
majd februrra a Carlotta-mveletnek nevezett lgi hddal ez a
szm legalbb 12 ezerre ntt. Modern, regulris csapatokknt
vonultak fel tehergpkocsikkal, helikopterekkel, harckocsikkal,
pnclozott jrmvekkel, tzrsggel, majd vgl MIG-21 su
grhajts vadszgpekkel.
1976. janur kzepre a dl-afrikaiak eltt is vilgoss vlt,
hogy nem kapnak nylt tmogatst angolai erfesztseikhez.
Mg Savimbitl sem, aki pedig olyan sokkal tartozott nekik.
Azt is ltniuk kellett, hogy az Egyeslt llamok kormnya ha
marosan rknyszerl, hogy feladja angolai programjt. Olyan
mret kubai-MPLA erkkel lltak szemben, akik mr nem
jelentettek knny ellenfelet. gy kibrndultn megkezdtk a
visszavonulst ugyanolyan hatkonyan s csendben, mint ahogy
jttek, a ihatron t tvoztak.

235
Dl-Afrika kemny leckt kapott arrl, hogy bizonyos feke
te-afrikai orszgok elfogadjk ugyan a titkos segtsgt, de csak
kevesen hajlandk osztani azt az afrikai testvrisget, amely
megkerli a faji krdseket. Brmilyen bajtrsiasak voltak a
CIA-ban, s brmilyen biztatst vltek kapni a dl-afrikaiak a
Ford-kormnyzattl, az Egyeslt llamok elutastotta a nylt
tmogatst ignyl kezdemnyezsket.
Hrom hnappal ksbb az ENSZ Biztonsgi Tancsban az
Egyeslt llamok csatlakozott a Dl-Afrika ellen szavazkhoz.
Keseren csaldott a dl-afrikai katonai vezets. gy rezte,
lejrattk az egsz vilg eltt. A hborban val rszvtel klt
sges volt, 133 milli dollrba kerlt a dl-afrikai kormnynak.
De semmivel nem mrhet a fehr lakossg hangulatban oko
zott kr, a titkos, balsiker angolai kampnyban elesett katonk
elvesztse, az a megalztats, hogy kt dl-afrikai katont mu
togattak az Afrikai Egysgszervezet eltt Addis Abebban. Kt-
hnap mlva, 1976 mrciusban, a dl-afrikaiak knytelenek
voltak a gyztes MPLA-nak tadni a Cunene vziermvet.
Janur kzepn a francik bejelentettk, hogy visszavonulnak
a konfliktusbl. A zaire-i hetedik s negyedik zszlalj mg
tovbb harcolt a zaire-i hatrnl.
1976. janur 11-re s 12-re tztk ki az Afrikai Egysgszer
vezet cscsrtekezlett. Az Egyeslt llamok szinte ktsgbe
esett erfesztseket tett, annak megakadlyozsra, hogy az
afrikai vezetk tbbsge megblyegezze beavatkozsunkat. Wil
liam Schaufele, az afrikai gyekrt felels klgyminiszter-he
lyettes nyomban afrikai krutazsra indult, hogy tmogatst
szerezzen. Ford elnk szemlyes levelet intzett harminckt af
rikai llamfhz. Moynihan nagykvet folytatta a szovjet prog
ram tmadst az ENSZ-ben. A CIA felsorakoztatta az sszes
fellelhet gynkt, s Addis Abebba kldte ket. A klnt
mny egyik tisztje Washingtonbl Addis Abebba replt azzal
a megbzatssal, hogy segtse az ottani CIA-kirendeltsg kulisz-
szi mgtti erfesztseit az rtekezlet kimenetelnek befoly
solsra. Mg a 22:22-es holtversennyel vgzd szavazs,
amely az angolai krds vitjt kvette, is nagy megknnyebb

236
ls volt a CIA szmra. De a megknnyebbls nem sok tar
tott. Hat ht leforgsa alatt az Afrikai Egysgszervezet negy
venhat tagja kzl negyvenegy elismerte a luandai MPLA-kor-
mnyt.
A katonai helyzet rosszrl katasztroflisra fordult. A dl-af-
rikai pnclozott harckocsik s katonai vezets nlkl az UNITA
nem tudta feltartztatni a kubai-MPLA csapatok elnyomul
st. Savimbi egyetlen sszetkzsrl tett jelentst, amely Lu-
stl keletre trtnt, s szinte el sem akarta hinni, hogy a ku
baiak helikoptereket hasznltak egy tkarol hadmvelet vg
rehajtsa sorn.
jszaka az UNITA-csapatok tbb szz fs katangai egys
gekkel talltk magukat szemben. Msnap reggel pedig egy
egsz zszlalj termett hirtelen mgttk. Htulrl tmadtk
ket s elvgtk a visszavonuls tjt. Az UNITA helyzete
gyors sszeomlst mutatott egsz Kzp-Angolban. Februr 1-re
Savimbit Huambba s Silva Portba szortottk vissza, de nem
volt abban sem biztos, meddig tudja ott tartani magt.
Washingtonban elgg vilgos volt a szentus szndka, meg
akarta szntetni az angolai programot. De a Tunney-fle tr
vnymdosts technikailag csak a tovbbi pnzfolystsokat
korltozta, s az eredeti 31,7 millis sszegbl mg volt 5 mil
li dollrunk. A CIA igyekezett az sszeget arra felhasznlni,
hogy tovbbi fegyverszlltmnyokat indtson replgpen, ekz
ben az adminisztrci megprblt mg 9 milli dollrt kiszor
tani a CIA 1975. vi kltsgvetsbl. A kormnyzat egyre sr
gette a CIA-t. Janur 6-n a 40-es Bizottsg a Fehr Hzban
lsezett, s Bill Hyland, az elnk nemzetbiztonsgi tancsadj
nak helyettese, arra utastotta a CIA-t, hogy a hbor meg
nyersre sszpontostson. Zsoldosok toborzst javasolta s
olyan fegyverek szlltst, mint a C-47-es gyrendszer s a
105 mm-es tarackok, hogy vissza tudjuk fordtani az FNLA ve
resgeit. 1975. december 19. s 1976. janur 29. kztt t to
vbbi C-141-es replgp vitte az Angolnak sznt fegyver
szlltmnyokat Washingtonbl s Franciaorszgbl Kinshasba.
Janur 9-n nagy igyekezettel intztk a lgier egy C-130-ti'-

237
replgpnek tfestst, amit a dl-afrikaiaknak akartunk kl
deni - a francia helikopterekkel egytt -, hogy arra szt
nzzk ket, ne vonuljanak ki Angolbl.
A szentus megrezte, hogy dacolunk vele, s haragosan rea
glt. Tunney szentor levelet rt Ford elnknek, s azzal fenye
getett, hogy tvizsgljk a kltsgvetst, ha nem szntetjk meg
az angolai tevkenysget. Clark szentor behvatta Colbyt s
Kissingert, s kereken feltette nekik a krdseket: Vesznek-e
rszt amerikaiak a konfliktusban? Milyen kapcsolatban llunk
Dl-Afrikval? Kissinger, egyebek kztt, ezt mondta: Nem
szabad alkalmat adnunk a Szovjetuninak, hogy katonai ert
alkalmazzon agresszv clokra anlkl, hogy a velnk val szem
bekerls veszlyt ne kockztatn. Tanvallomsban szmos
flrevezet s pontatlan kijelents szerepelt. Mg janur kze
pn sem llt a szentorok rendelkezsre elg informci - a
teljes igazsg - ahhoz, hogy cfolni tudjk Kissinger vallom
st.
Csak februr 9. utn, amikor az elnk alrsa trvnyerre
emelte a Tunney-mdostst, ismerte be a CIA a veresget, s
kezdte meg a visszavonulst. Felmondtunk a portugl komman
dcsapatnak; s azoknak a tiszteknek egy rszt, aikik az
IAFEATURE-programban ideiglenes megbzats alapjn dol
goztak neknk, hazarendeltk a helysznrl. De mg februr
9. utn is folytatta a CIA a fegyverszlltsokat Angolba;
Kinshasbl huszonkt lgi szlltmny rkezett a kelet-angolai
Gago Coutinhban lev leszllplyra. Ezek sszesen 72,8
tonna fegyvert s lszert tartalmaztak.
Februr elejre az FNLA mr nem kpviselt hasznlhat had
ert, az UNITA-csapatokat visszaszortottk Huambba s Sil
va Portba. Savimbi megjelent a CIA kinshasai kirendeltsgn,
s tjkoztatst krt az Egyeslt llamok politikjrl, sznd
kairl. Prbljon harcolni a vrosokrt? Vagy trjen vissza a
gerillahadviselshez?
St. Martin megkrdezte Savimbitl, nem prblna-e az
UNITA megegyezsre jutni az MPLA-val. St. Martin rszt vett
szeptemberben abban a CIA-akciban, amely Savimbit meg

238
akarta rendszablyozni akkor, amikor elszr ksrelte meg,
hogy trgyalsra lpjen az MPLA-val. Most Savimbi azt vla
szolta, ktli, hgy az MPLA a jelenlegi krlmnyek kztt
szball vele.
St. Martin ezutn tovbbtotta Savimbi krdseit a kzpont
hoz. Kt teljes hten t nem ment vlasz. Februrban, mg az
utn is, hogy Ford elnk alrta a Tunney-mdostst, a Fehr
Hz s Kissinger mg valami csodban remnykedett, ami a ve
resget visszafordthatja. A kzvlemny tmogatst kereste,
hogy megvalsthassa a hbor nagyarny s nylt eszkal
cijt. Mikzben Washingtonban folytak a megbeszlsek, az
UNITA hatszz katont vesztett s megsemmist veresget
szenvedett Huaimbnl.
Washington vgl megkldte a vlaszt Savimbinek, s arra
biztatta, hogy folytassa a harcot. Februr 11-n a CIA szvi
vje egymilli dollr rtkben fegyvert s pnzt grt Savimbi
nek. 1976. februr 8-n Kissinger tviratban utastotta a kin
shasai amerikai gyvivt, kzlje az UNITA vezetivel, mind
addig szmthatnak az Egyeslt llamok tmogatsra, amg
bizonytani tudjk kpessgket, hogy eredmnyesen szembe-
szllnak az MPLA-val. Ekkor Kissinger mr jl tudta, hgy
nem tudunk tovbbi tmogatst adni az UNITA-nak. Ez az
zenet taln jabb pldja volt annak, hogy kemnyen, st
brutlisan kell eljrnunk... Ezt bizonytja egybknt az iraki
kurdok gyben a szentus eltt tett tanvallomsa is: A hr
szerzsi szakmt nem szabad sszetveszteni a misszionrius
munkval.16
Mikzben Kissinger tviratt fogalmazta, Savimbi egszen ms
hangvtel zenetet kldtt Kenneth Kaundnak, Zambia eln
knek:

Az UNITA 600 katont vesztett a huambi csatban.


Elkpzelni sem lehet, mekkora hbors gpezetet hozott
ltre Kuba s a Szovjetuni Angolban. El akarjuk kerl
ni erink teljes pusztulst, ezrt elhatroztuk, hogy most
azonnal visszatrnk a gerilla-hadviselshez. Azok a ba-

239
rtink (a CIA s az Egyeslt llamok), akik azt grtk,
hogy segtenek bennnket, nem vltottk be greteiket,
gy btran s elszntan szembe kell nznnk sorsunkkal.
Kt krsem van Excellencidtl: (1) Senki ms nem
felels ezrt a katasztrfrt, csakis a nagyhatalmak. p
pen ezrt szerny s korltolt tlkpessgemmel arra k
rem Excellencidat, ne hibztassa Zambia klgyminiszte
rt, Rupiah Bandt, akit hossz vek ta testvremnek te
kintek, hanem csakis az UNITA-t. Rupiah nagy afrikai
politikus, brmilyen fiatal. (2) Levelemmel egytt elkl
dm hetvenegy ves anymat, hogy Zambiban halhasson
meg. Nvrem s hrom gyermeke, valamint az n kt
gyermekem anymmal megy. Velk egytt megy ftit
krunk felesge s kt gyermeke, s fparancsnokunk
felesge s ngy gyermeke.
Az UNITA Kzponti Bizottsgnak Politikai Hivatala
nevben is szeretnk nnek ksznett mondani mindenrt.
Beletrdssel fogadjuk, brmilyen llspontot is foglal el
az n kormnya Angolval kapcsolatban. Mindennl fon
tosabb, hogy Zambia fennmaradjon. Az a szeretet s cso
dlat, amivel kollgimmal egytt adzom az n vezet
sneik s blcsessgnek, vigasztalst jelent majd neknk
haznk e szomor napjaiban.
Vgezetl megkrem Excellencidat, adja t dvzlete
met Mwalimu Julius Nyerernek, Tanznia elnknek. Ol
vastam a rla szl, vele iksztett interjt. Fjdalom, hogy
Nyerere elnk nem hitt bennem, s nem ismert engem.
Legjobb kpessgem s erm szerint mindig arra treked
tem, hogy szolgljam Angola s Afrika rdekeit. Nem rul
tam el Afrikt, s azok a nehz napok, amelyek elttnk
llnak, bizonytani fogjk a vilgnak, hogy nem adtam fel
elveimet. Angolban az ersnek lett igaza, de n a bozt
ban is az igazsgrt fogok knyrgni.
Isten ldst krem az n szeretett orszgra.
Isten ldst krem nre.
Jonas Savimbi
1976. februr 1-n, amikor Savimbi utoljra tallkozott az
egyik CIA-tiszttel, megfogadta, hogy az angolai boztot lve nem
hagyja el.
A makacs kongresszus gtolta az adminisztrci, Henry Kis
singer s a CIA angolai cljait. Nehezen birkzott meg a CIA
a Church- s a Pike-bizottsgokkal, s borzalmas leleplezseik
kel. A CIA-rl egyik piszikos trtnet a msik utn kerlt nap
vilgra.
1975. november vgn a szentusi vizsglbizottsgok tagjai
tovbbi megdbbent rszleteket szivrogtattak ki a sajtnak
a CIA gyilkossgi programjairl. A CIA kzvetlen kapcsolat
ban llt Rafael Trujillo (Dominikai Kztrsasg), Ngo Diem
(Dl-Vietnam) s Schneider tbornok (Chile) gyilkosaival, sz-
szeeskvst sztt Fidel Castro s Patrice Lumumba meggyilko
lsra.
A Lumumba meggyilkolsra sztt terv kidolgozsban a CIA
klnsen aktvan vett rszt. Mg jformn meg sem rkezett
Kinshasba Sid Gottlieb, a Technikai Szolglatok Osztlynak
vezetje, aki futrknt vitte magval a mrget, a kzpont mr
kldte is utna a tviratokat, amelyekben srgettk, hogy a mr
get minl elbb adjk be Lumumbnak, nehogy gyengljn a
hatsa. Talltak olyan gynkt, aki vllalta, hogy beadja a ha
llos adagot. E'gy CIA-tiszt arra ugyan nem volt hajland, hogy
vgezzen Lumumbval, de vllalta, hogy olyan helyzetbe csalja,
ahol be tudjk adni neki a mrget. Nem alkalmaztak mgsem
mrget, felteheten azrt, mert nehzsgek merltek fel a gyil
kossg megszervezsben, azonban egy hnappal ksbb, 1961.
janur 17-n, Lumumbt agyonvertk. Mgpedig olyan kongi
politikusok brencei, akik szoros kapcsolatban voltak a CIA-
val.
Mikzben 1975. december 19-n a szentus az angolai kr
dsrl szavazott, az Olsson csaldnak 1,25 milli dollr krt
rtst fizettek dr. Olsson hallrt, aki a CIA kbtszer-ksr
leteinek ldozata lett. A pnzt vgs fokon az amerikai adfi
zetk fizettk meg. De nem bnhdtek a br elkveti, a CIA
igazgati, a Technikai Szolglatok Osztlynak vezetje, s a

241
ksrletekben rszt vett tudsok. Kitltttk szolglati idejket,
ellptettk ket, jutalmakat kaptak, amg nyugdjba nem men
tek. Utna megkaptk a kormnytl az vi 20 000 dollrig ter
jed nyugdjat.
1975. december 23-n olyan esemny trtnt, amit a CIA
a maga javra tudott fordtani. Richard S. Welch, a CIA g
rgorszgi kirendeltsgnek vezetje, terrorista cselekmny l
dozata lett: megltk egy elkel negyedben lev villja eltt,
Athntl nyolc kilomterre. Hrom nappal eltte egy helyi lap
ban kzltk a nevt, s azt, hogy a CIA alkalmazsban ll.
Nem is lehet elkpzelni olyan akcit vagy esemnyt, ami ennyi
re kapra jtt volna a CIA-nak ppen abban az idpontban.
Colby slyos vdaskodssal blyegezte meg a CIA ellensgeit,
akik elruljk a Hivatalt. Hamarosan megmutatkozott a hats
a Capitol Hillen - a kongresszusban - s a sajtban. Bez
rultak az ajtk a kongresszusi vizsglbizottsgok tagjai eltt,
mindenki egyttrzett a CIA-tisztekkel, akikrl gy hihettk,
hogy veszlyes letet kell vllalniuk a haza szolglatban. Ami
kor a Church-bizottsg tagjai klfldre utaztak a CIA-kiren-
deltsgek vizsglatval kapcsolatban, a CIA-tisztek felesgei ne-
kiktmadtak szidalmaikkal, azt lltottk, hogy mg gyermekeik
is veszlybe kerltek a bizottsg ltal kzztett leleplezsek k
vetkeztben.
A CIA-tisztek mrtrszerepe jl jtt a Hivatalnak. A CIA
kikldtt tisztek munkja sokkal kevsb veszlyes, mint a kl
szolglat egyb terletein dolgozk. Tizenkt vi szolglatom
alatt nem hallottam a fentin kvl egyetlen olyan esetrl sem,
hogy CIA-tisztet megltek, mg ez alatt az id alatt hsz, vagy
mg tbb klgyminisztriumi, nemzetkzi fejlesztsi hivatal
beli vagy tjkoztat szolglatbeli tisztviselt ltek meg, rabol
tak el, vagy hasonl megprbltatsnak voltak kitve. Pedig az
utbbi vekben a CIA ellensgei tbb szz CIA-alkalmazott ne
vt hoztk nyilvnossgra. Az ok egyszer. A kikldtt CIA-
tisztek nyolcvant szzalkt azrt ismerik olyan jl a helybeli
kzssgekben, mert szoros kapcsolatban llnak az ottani rend
rsggel. k maguk nyltan beszlnek CIA-megbzatsukrl,

242
nagy lbon lnek, felesgeik egy klubba tmrlnek s sokat
fecsegnek. Abidjanban, els kikldetsi helyemen, valamennyi
CIA-kirendeltsgi dolgoz neve szerepelt a nagykvetsg nem
titkos, nyilvnos telefonjegyzkben, II. politikai szekci meg
jellssel; a I. politikai szekci megjellst a valban klgyi
alkalmazottakra hasznltk.
Senki nem l meg CIA-tiszteket egyszeren azrt, mert nincs
r semmi ok. Akrcsak a CIA, a szovjetek, knaiak, st mg
az szak-koreaiak sem akarjk a hrszerzs vilgt James Bond-
szer tettekkel bonyoltani. Ilyesmi nem volna rtelmes dolog.
Ha egy CIA-tisztnek jszaka, egy elhagyatott ton lesz defektes
a kereke, habozs nlkl elfogadja, ha egy KGB-tiszt felveszi
a kocsijba, s igen valszn, hogy megllnak s betrnek
egytt valahov egy italra. A terroristk az ngyilkossggal fel
r akcikat nem vesztegetik az amerikai nagykvetsg msod
titkraira, mg akkor sem, ha azok a CIA alkalmazottjai. A
terrorizmusnak drmai clpontokra van szksge: olyanokra,
mint az izraeli olimpiai csapat, egy OPEC-miniszter, egy 747-es
replgp, vagy legalbbis egy nagykvet vagy fkonzul.
Athnben a CIA nagy ltszm kirendeltsget tart fenn, al
kalmazottainak tbbsgt jl ismerik a helybeli kzssgben.
A CIA-tiszteknek, klnsen Welchnek s eldeinek, kln iro
djuk volt a nagykvetsg pletben s rezidencijuk egyik ge
nerci kezbl a msikba ment t. Az athni kirendeltsg
vezetinek CIA szemlyazonossga ismeretes volt az egymst
vlt grg tisztviselk kztt. A kirendeltsgvezetknek rsze
volt az erszakkal jr ciprusi vlsgban, az arab-izraeli konf
liktusokban, s a grgorszgi politikai esemnyekben is. Nem
az a lnyeg, hogy Welch gy halt meg, hanem az, hogy sem
eltte, sem utna nem fordult el, hogy ms CIA-tisztnek akr
a haja szla is meggrblt volna ezekben a hborkban s l
lamcsnyekben.
Welch halla utn a Church-bizottsg tmogatsa kiapadt.
1976 prilisban kiadta vgs jelentst, de eltte a CIA-nak
lehetsge volt arra, hogy tszerkessze a jelentst. A CIA-rl
szl Pike-bizottsgi jelentst teljesen agyonhallgattk. (Ksbb

243
mgis kiszivrgott s Dniel Schorr kezbe kerlt, aki tadta a
New York-i Village Voice-nak.)
1977 jliusban a kpviselhz felgyel bizottsgot lltott
fel azzal a feladattal, hogy ellenrizze a CIA-t. A Hivatal vd
ja, hogy tjkoztatsait nem bzhatja a kongresszusi tagok titok
tartsra, vdekezsre knyszertette ket. A kpviselk mindent
elkvettek, hogy biztostsk a CIA-t, hogy tudnak titkot tartani.
A trvnyhoz testlet egyetlen tagja sem tett olyan gretet,
hogy elmondja az amerikai npnek, ha a CIA ismt visszal
jogaival, vagy megksrli, hogy a nemzetet rtelmetlen hbork
ba rngassa be. gy a felgyel bizottsgok legfbb gondja,
hogy bebizonytsk a CIA-nak, kpesek titkot tartani, mikz
ben a titkosszolglat folytatja kisded jtkait a vilg szmos
pontjn.
Az utols felvons

Februr 12-n Jonas Savimbi visszavonta csapatait Silva Por


tbl. Ktszz mrfldet menekltek dl fel Villa Serpa Pin-
tba. gy tervezte, itt lltja fel ideiglenes fhadiszllst s
felkszti csapatait a hossz gerilla-hadviselsre. Remlte, hogy
Serpa Pintban megkapja a CIA utols fegyver- s pnzellt
st. A CIA-nak az volt a szndka, hogy a gerillacsapatnak ve
zetst s teahnikai segtsget nyjtanak majd a Francia Hood-
ok, akiknek csak hrom hnap mlva jrt le a szerzdsk.
A Hoodokhoz egy fiatal eurpai pr is csatlakozott. A frj
bl s felesgbl ll fnykpszcsapatnak az volt a feladata,
hogy tjkoztassk a CIA-t az UNITA-val kapcsolatos esem
nyekrl. (A CIA-kzpontban szmtottak arra, hogy hamarosan
tl veszlyes lenne, ha sajt tisztjei Savimbi csapataival marad
nnak az angolai htorszgban. Ezrt csalogattk el az eurpai
hzasprt egy msik krzetben lev ltetvnykrl s Savimbi
fhadiszllsra kldtk.) Sem Savimbi, sem a CIA nem szmolt
azzal a tempval, ahogy a kubaiak tlereje keresztlsprt az
UNITA gyenge vdelmn. A kubaiak hrom nap alatt kivertk
az UNITA-t Serpa Pintbl, s Savimbi keletre meneklt.
Kt ht mlva, 1976. mrcius 1-n, Savimbi Angola keleti
hatrnl, Gago Coutinhban jelent meg. A CIA nyomban
megkezdte Kinshasbl a fegyverek s az lelmiszer odaszll-
tst.
Az FNLA sem szerepelt jobban, mint az UNITA. Mrcius
2-n az utols FNLA-kontin'gens a Kong folyn keresztl
szakra meneklt Zaire-ba. Roberto zsoldosai szrazfldi ton
mentek Kisnhasba s ott sztszrdtak. A 150 brit visszament
Angliba, a harminc portugl, akik Angolban vgig Rbert
val voltak, Dl-Afrikba s Eurpba mentek. Bento szzados
egy ideig Dl-Afrikban tartzkodott s megksrelte, hogy az

245
FNLA-csapatok maradvnyaibl gerillaegysget alaktson, majd
feladta s Brazliba emigrlt.
1976 mrciusban a Boeing megkapta az engedlyt, hogy le
szlltsa az MPLA-nak a 737-es replgpeket. A Boeing szak
emberei Angolba utaztak, hogy felszereljk a repltereken a
radarrendszereket. A Gulf kifizette a 125 milli dollrt az
MPLA-nak s jbl megindtotta a termelst a cabindai olaj
mezkn.
William E. Colby nyugdjba ment. Valszn, hogy a kt
vig tart viaskodsok a kongresszusi bizottsgokkal jobban fel
zaklattk, mint a szerencstlen kimenetel flkatonai mveletek,
a PHNIX s az IAFEATURE, amelyefket vezetett. Vele
egytt vonult nyugdjba William Nelson, a Mveletek Igazgat
sgnak helyettes vezetje.
Ed Mulcahyt kineveztk tunziai nagykvetnek. Egy korbbi
odautazsakor azt a feladatot kapta, ellenrizze az ott felhal
mozott, zrolt pnz felhasznlst, amit a nagykvet fnyz
rezidencijnak ptsre fordtottak. A sors gy hozta, hogy
nyugdjba menetele eltti utols llomshelyn ppen ennek az
pletnek a knyelmt lvezhette. Larry Devlin megjelent Mul
cahy beiktatsi fogadsn, a klgyminisztrium pletnek he
tedik emeletn, de Mulcahy emlkeztette r, hogy nem hvta
meg.
Sheldon Vance nyugdjazsa utn konzultns irodt nyitott
Washingtonban, gyfeleinek a zaire-i beruhzsi lehetsgekrl
adott tancsot.
Jim Potts megrdemelt szabadsgra ment, majd sorba lto
gatta az afrikai kirendeltsgeket. Carl Bantamra hagyta a prog
ram utols fzisnak problmit.
George Bushra, az j igazgatra hrult az a teher, hogy ki
vonja a CIA-csapatokat Angolbl, kzben megvvjon a fel
dhdtt kongresszussal. A kongresszus ugyanis nagyon jl tud
ta, hogy a CIA figyelmen kvl hagyta a Tunney-mdosts in
tenciit, s mg mindig azon igyekezett, hogy katonai tmoga
tst kldjn az angolai felszabadt erknek. A kongresszus az
zal fenyegetztt, hogy fellvizsglja a CIA teljes kltsgvet-

246
247
248
249
250
darccal vgzd portuglzsoldos-program vgszmlja 569 805
dollrt tett ki.) Semmi biztostk nem volt arra, hogy Castro
ebbl az sszegbl msnak is juttat, de azzal rveltek, hogy a
Hivatal hrneve forog kockn, s nem volna ildomos, ha emiatt
huzakodnnk.
Bush igazgat meggyzte a kongresszusi bizottsgokat, hgy
minden tmad IAFEATURE-tevkenysget beszntettnk. J
vhagytk a vgs kltsgvetst, s a 31,7 milli dollrbl mg
fennmaradt 4,8 milli dollr felhasznlst.

Az elszmols gy alakult:

UNITA 2 000 000 dollr


FNLA 900 000 dollr
Szlltmnyozsi kvetelsek
(rendezetlen fuvarszmlk) 700 000 dollr
Adminisztratv elszmolsi kltsgek 250 000 dollr
Visszafizets a CL\-tartalknak 1 031 000 dollr
sszesen 4 881 000 dollr

Az UNITA-nak fizetend 2 000 000 dollros sszeg a kvet


kezket foglalta magban: 146 390 dollrt kellett fizetni a Vis-
countrt a Pearl Air lgitrsasgnak; 104 000 dollrt fizettnk
hatvanhat UNITA-kder tteleptsrt; 120 000 dollr jrt mg
IAMOLDY/1-nek; 120 000 dollrba kerlt a rhodesiai lel
miszer s 96 000 dollrba az lelmiszer Rhodesibl val oda-
szlltsa; 600 000 dollr krtrtst fizettnk a leltt F-27-es
replgprt; 540 700 dollrt adtunk az UNITA tevkenysg
nek folytatsra. (A kongresszus ezt azzal a kiktssel fogadta
el, ha az sszeget Savimbi arra fordtja, hogy megakadlyozza
csapatainak az MPLA ltali teljes megsemmistst.)
Az FNLA-nak sznt 900 000 dollrbl 836 000 dollrt kap
Roberto, s 64 000 dollrt fizetnek a Christina halszhaj le
gnysgnek.
prilis vgn egy tiszt szemlyesen vitt ki 2 500 000 dollrt
Kinshasba, azonban technikai Droblmk merltek fel. Hogyan
lehet odaadni 838 000 dollr kszpnzt egy felszabadt mozga

251
lom tvenves, tevkenysge mlypontjn lev vezrnek gy,
hogy ne hozza a visszavonuls ksrtsbe? Hogyan adhat t
540 000 dollr kszpnz egy msik vezetnek, aki az angolai
htorszgban rejtzik? A kifizetseket azonnal kellett teljesteni,
mert a kongresszus hatrozata szerint sz sem lehetett arrl,
hogy tovbb hzdjanak a rendezetlen gyek az angolai szem
lyisgekkel.
Egy hten t azt fontolgattuk, hogy egy tiszt tstl Zambi
bl Angolba, s tadja a pnzt Savimbinek. Tolongtak a jelent
kezk - magam is kztk voltam - akik szvesen felkerestk
volna Savimbit mg egyszer utoljra gerillaerdtsben. De a
program vezeti elvetettk a tervet, mert attl fltek, hogy a
tisztet elfogjk a kubaiak, s gy ms megoldst kellett tall
nunk.
A pnzt, 1 986 700 dollrt, vgl 1976. prilis 28-n adtk
t Mobutunak. Ebbl 600 000 dollr volt a krtrts a leltt
replgprt. A fennmarad rszbl megfelel rszletekben ki
fizetheti Roberto s Savimbi megbzottait. Mindenki szmra
knyelmesebb volt megfeledkezni arrl, hogy Mobutu pp any-
nyira rl, ha megszabadul a felszabadt mozgalmaktl, mint
mi.
Nhny nap mlva az UNITA- s FNLA-vezetk - ktsg
beesve, hezve, kifizetetlen adssgokkal - ostromolni kezdtk
a kinshasai kirendeltsget. Roberto elpanaszolta, hgy tbb ezer
hontalan FNLA-katona az hhall kszbn van Zaire-ban. De
Mobutu senkit nem fogadott. Zsebre vgta az egsz 1 376 700
dollrt.17
A kinshasai kirendeltsg tett mg egy btortalan erfesztst,
hogy tovbbi egymilli dollrt szerezzen a kzponttl, de mr
ks volt. Nem kaphattunk tbb pnzt. A mi szakmnk nem
misszionrius munka, beavatkozsunk az angolai forradal
makba befejezdtt.
1976. mrcius 24-n a CIA egy olyan hrszerzsi forrsa,
amely kapcsolatokkal rendelkezett a Spanyolorszgban tartz
kod portugl emigrnsokkal, jelentette, hogy Castro ezredes
azt hangoztatja, hogy a CIA rszedte, nem fizette ki neki azt a

252
pnzt, amibl Castro rendezhetn a portugl angolai kommand
csapat fizetst.
Az egyik Francia Hood azt lltotta, hogy Bob Denard-tl
nem kapta meg, ami jrt neki. Ezt Denard cfolta, s nagy
hangon fenyegetni kezdtk egymst.
IAMASK-k szp jutalomban rszesltek s visszamentek l
tetvnykre.
Nem mindenki volt ilyen szerencss. Nincs pontos szmadat
arrl, hny afrikai vesztette lett a programban. Bizonyos,
hogy tbb ezren voltak. Egyetlen CIA-alkalmazott sem halt meg,
s malrinl komolyabb kellemetlensget sem szenvedtek, de
ez nem is csoda, hiszen a CIA mindig a sznfalak mgtt m
kdik, hagyja, hogy a slyos kockzatot a tbbiek vllaljk.
Februrban tizenhrom zsoldost fogtak el szak-Angolban,
kztk volt hrom amerikai is: Gustavo Grillo, Dniel Gearhardt
s Gary Akers. Hbors bnskknt brsg el kerltek, s
Luandban 1976 jniusban tletet mondott ki felettk egy
nemzetkzi brsg. Ford elnk szemlyes zenetet intzett Neto
elnkhz, kegyelmet krve, de eredmnytelenl. Gearhardtot
1976. jlius 10-n vgeztk ki Luandban, az olasz nagykvetsg
szlltotta vissza holttestt az Egyeslt llamokba, hgy zvegye
s ngy gyermeke ott temettesse el. Akerst harmincvi brtnre
tltk, Grillo enyhbb tletet kapott.
George Bacon III-at februrban lesben llk ltk meg.
Otthon a kzpontban feloszlott az angolai klntmny, tag
jai ms megbzatst kaptak. Mg t szemlyt tartottak kszen
ltben kilenc hossz hten t arra az esetre, ha vizsglat indul
vagy valamilyen befejez munka addik. Alig volt dolgom, gy
dlben elkezdtem a kocogst. A hts kapun t indultam lefe
l a George Washington tn a Turkey Run parkba. Tl sok
idm volt arra, hogy elmlkedjem a programrl s megdbbent
kzpszersgrl.
Minden balul ttt ki. Harmincezer oldalfegyvert szlltottunk
ki tzezer fnek. De olyan fegyver nem volt, ami felvehette
volna a versenyt az ellensg 122 mm-es raktival. A Swift r
hajt be sem vetettk, a zaire-iek kezben a gondatlan kezels

253
folytn nhny ht alatt hasznavehetetlenn vlt. Eltnt a hu
szonngy gumicsnak. A Sagittarius semmifle akciban nem
vett rszt. Pnzt vesztegettnk el jggyrakra s halszhajkra.
Bento szzados kommandit lehetetlen volt rbrni, hogy lgi
tmadst hajtsanak vgre vagy rjratra menjenek. Bob Denard
s Castro ezredes bolondot csinlt tisztjeinkbl az alkudozsok
kor. A Francia Hoodok elmenekltek, hnapokkal elbb, mint
ahogy a szerzds lejrt. Pontosan akkor, amikor az UNITA-
nak a legnagyobb szksge lett volna a segtsgkre. Az eur
pai hzaspr egy hetet tlttt Angolban, majd elmeneklt,
tbb mr nem volt hrszerzsi lehetsgnk Savimbi fhadi
szllsrl. A portugl angolai kommandcsapat meg sem ala
kult. Az SA-7-es raktk rosszul mkdtek, egyetlen repl
gpet sem lttek le. A francia helikoptereket piltk s fldi
szemlyzet nlkl szlltottk le. A brit s amerikai zsoldosok
magukra s a programra vontk a vilg figyelmt gyalzatos,
elmebetegre vall gyilkossgaikkal. A CIA legfontosabb felada
tt, a hrszerzst, kritikn aluli szinten teljestette. gy tnt,
hogy a lopott kis lgier elvgezte feladatt, de amikor a lgi
mveletek tisztje visszajtt Kinshasbl, s megrta jelentst,
referlt a zavaros lgi mveletekrl s a zaire-iekkel tmadt kel
lemetlen konfliktusokrl. A vgs elszmols gyetlen volt s
knnyelm; mg bizonyos egynek majdnem 2 milli dollrt
vgtak zsebre, korbbi szvetsgeseinket hagytuk hezni.
s ami mindennl slyosabb: az Egyeslt llamok leleplez
dtt, megszgyenlt, lejratta ma'gt a vilg szemben. Vesztet
tnk, s tizentezer kubai megvetette a lbt Angolban, olyan
dicsts kzepette, ami az ifj Dvidnak kijr, aki legyzte az
amerikai Glitot.
Amikor Potts visszarkezett afrikai kirendeltsgeket ltogat
tjrl, titkrnje meglepetssel vrta: visszarkezse tiszteletre
reggeli partit adott kvval s fnkkal, sszegyjttte az Afrikai
Osztly dolgozit, s amikor Potts belpett az ajtn, mindenki
rkezdett a dalra: for hes a jolly good fellow, mert vi
dm, j cimbora. Potts alaposan zavarba jtt.
Oldalt lltam, kvmat kortyolgattam s nztem a jelenetet.

254
Mert vidm, j cimbora! Potts i'gazi riember volt, korrk-
tl, udvariasan bnt beosztottjaival. Annak ellenre, hogy sok
dologban teljesen mskpp gondolkoztam mint , szvlyes volt
a kapcsolat kztnk. Az jutott eszembe, vajon Mrs. Gearhardt,
vagy programunk tbbi zvegye s ldozata vidm, j cimbo
rnak tart-e bennnket?
Utols feladatom a klntmnyben az volt, hogy megrjam
a felterjesztseket kitntetsekre mindazoknak, akik rszt vettek
a programban, sszesen tbb mint szz szemlynek. Az indokls
az volt, hogy jllehet nem mentek tl jl a dolgok, de mindenki
sokat dolgozott, s a veresg nem a mi hibnk volt. Az rdem
rmek s kitntetsek elsegtik a j hangulatot. A javaslatok
megrsa mg utoljra alaposan prbra tette szakrtelmemet.
Ugyanis nem sok kedvem volt, hogy szvirgokkal dicstsem,
amit tettnk. De az j igazgat, a tkletes politikus javasolta,
s Potts sszelltotta azoknak a listjt, akiket felterjesztnk:
26 rdemrem s oklevl, 140 dicsret, s egy jutalom fizets-
emels. Hetekig tart munka volt.
St. Martin, Potts, Colby s Kissinger. A vidm, j cimbo
rk. s Stockwell. Nhny v mlva is az lesz, ha nem tr
le errl az trl.
Utsz

Tudtam, hogy be kell adnom lemondsomat. Illziim a hr


szerz szakmrl szertefoszlottak, mgis nehezen szntam r ma
gam erre a lpsre. A CIA volt az egyetlen vilg, amit ismer
tem. J bartokat, anyagi biztonsgot, vdelmet jelentett. Vala
hogy Hamlet dilemmjt juttatta az eszembe. Igaz, Hamlet ne
hezebb vlaszts eltt llt: ngyilkossg, vagy gyilkossg. Ne
kem ahhoz kellett sszeszednem a btorsgot, hogy feladjam
addigi plymat, s el kellett dntenem, hogy leleplezzem-e a
Hivatalt.
Hnapokig hztam-halasztottam a dntst. A Watergate-bot-
rny utni cinikus idkben felmerlhetett a gondolat: mirt len
nk ppen n, aki felad egy jl fizet, knyelmes llst, bar
tokat s biztonsgot. Mirt nem fogadok el inkbb egy knyel
mes kikldetst, kivrva azt a nhny-vet, amg nyugdjba me
hetek? A napi futst elszr tz mrfldre, majd egyik vasr
nap hszra nveltem, egyre messzebb s messzebb futottam a
foly menti ton, majd vissza.
Mikzben gy ttovztam, az Afrika Szarva s Kzp-afrikai
Alosztlyt csoportt szerveztk t, a kzp-afrikai rszleg veze
tje lettem, ht orszg tartozott hozzm, kztk Angola, amely
nek gyeivel kt fiatal tisztbl ll kicsi referatra foglalkozott.
Rszlegvezetnek lenni nem rossz beoszts egy GS-14 rang
tisztnek, de sem a munka, sem a beosztssal jr tekintly nem
okozott rmet.
Szeptemberben sszehvtak bennnket, hogy tjkoztassuk
Bili Wellest a Mveletek Igazgatsgnak j igazgathelyette
st. Az egyik kollga nhny bevezet mondattal az Afrika
Szarvhoz tartoz orszgokrl beszlt. Utna Brenda MacElhin
ney, az j etipiai-szomliai referatravezet szlalt fel, ismer
tetni kezdte a kt orszgban lev helyzetet. Akkoriban Etipia s

256
Szomlia a hbor kszbn llt. A szovjetek modern hadifel
szerelssel tmogattk Szomlit.
A nem tl barti etip vezetkre az Egyeslt llamok szinte
rerszakolta a fegyvereket, abbeli igyekezetben, hogy szem
beszlljon a Szovjetunival. A helysznen lev magas beoszts
klgyminisztriumi tisztvisel levlben tiltakozott a fokozd
amerikai beavatkozs ellen. Tiltakozst elhallgattk.
Welles kijelentette, hogy tovbbra is az a feladatunk, hogy
kzben tartsuk az gyet. Knnyen lehet, hogy a CIA megbzst
kap, hgy titkos mveletet indtson a trsgben.
Amikor ezt kimondta, szlsra jelentkeztem. Afrika Szarva
ugyan nem az n terletem, de nem llhattam meg sz nlkl.
Uram, teht ismt ,el akarjuk kezdeni? - krdeztem. - Ez
a hbor mg nem kezddtt el, s gy gondolom, mg van m
dunk, hogy tvol tartsuk magunkat.
Rm nzett s elnevette magt.
Szeretne mr vgre egyszer gyzni, igaz? rtem, mire gon-
dbl. - Itt megllt, aztn folytatta. - De ne feledje el, neknk
ez a szakmnk. Lehet, hogy arra kapunk utastst, hogy ismt
kellemetlenkedjnk a szovjeteknek.
A CIA mr kereste az alkalmat az jabb hborra, knyrte
lenl, lvezve szerept. Ez a szerep pedig nem ms, mint olyan
titkos kis jtkokkal val jtszadozs, ahol az akci titokban
trtnik, s senki nem mri az eredmnyt.
De a trtnelem egyre inkbb szmon tartja az eredmnyt.
A CIA-mveletek sem maradhatnak sok titokban. Elbb,
vagy utbb leleplezi ket a sajt, vagy olyan kormnyszem
lyisgek, akiknek lelkiismerete ber, illetve npnknek az az
egszsges vgya, hogy tudni akarja az igazsgot. A titkos m
veletek nem egyeztethetk ssze kormnyzsi rendszernkkel, s
radsul rosszul csinljuk ket. Ennek ellenre tbb elnkt s
Henry Kissingert ktes kalandokba csalogattk be, amelyekrt
sosem vonjk majd ket felelssgre. Legalbbis errl biztost
ja ket a CIA. ltalban gy is van, elfoglaljk knyelmes, jl
jvedelmez hivatalukat, mieltt a mveletek teljesen leleple
zdnek. De az orszgnak viselnie kell a kvetkezmnyeket.

257
A CIA, mintha valamifle Horatio szerept akarn jtszani,
a nemzetkzi alvilg stt hdjainl. Hromezer mveleti alkal
mazottat tart klfldn. Ez hozzvetlegesen annyi, mint a kl
gyminisztrium klfldi szolglatra kikldtt munkatrsainak
szma. A CIA azzal nveli befolyst, hogy tbb ezer fizetett
gynkt brel. A CIA operatv tisztjei publiklnak vagy pusz
tulniuk kell - azt a tisztet, aki nem dolgoz ki s nem kszt
el mveleteket, ltalban nem lptetik el. Teht a tisztek
nagy energival keresik az alkalmat, hogy vdjk nemzetbizton
sgunkat.
A CIA azt tekinti feladatnak, hogy klgyeinkben az ag
resszv alternatvt knlja. A CIA ltal megfogalmazott, s a
40-es Bizottsg ltal beterjesztett feljegyzs az angolai mvele
tekrl nem tartalmazott bks alternatvt, br a klgyminisz
trium Afrikai gyek Hivatala s az Egyeslt llamok luandai
fkonzulja hatrozottan a be nem avatkozs mellett szlltak sk
ra. 1959-ben a CIA nem tett olyan javaslatot Eisenhower el
nknek, hgy bartkozzunk Fidel Castrval, prbljuk meg el
fogadni rendszert Kubban. Inkbb az erszakos megoldst ja
vasolta s azzal rvelt, hogy a titkos akci sszes lnyeges kell
ke megvan: az elkeseredett kubai menekltek, menedk Guate
malban, megfelel part a Diszn-blben s olyan informci
(amelyrl ksbb bebizonyosodott, hogy tves), hogy a kubai
np fel fog lzadni Castro ellen, tmogatja az invzit. Meg
gyztk Eisenhowert s Kennedyt. Megindult a mvelet, s bal
sikerrel vgzdtt. Ez a kudarc mg ma is ksrt.
A msodik vilghbor vgn katonailag s gazdasgilag el
sk voltunk, nagy nemzetkzi tekintlyt lveztnk. Egy csppnyi
nmrsklettel s magunkba vetett hittel megvethettk volna a
tarts vilgbke alapjait. Ehelyett pnikba estnk, eltloztuk
a Szovjetuni veszlyessgt, egy olyan orszgt, amely a mso
dik vilghborban 70 000- falut, 1710 vrost, 4,7 milli hzat
s 20 milli embert vesztett. Klpolitiknkban ha'gytuk elha
talmasodni az ellensges rzseket. A Hoover-bizottsg 1954-ben
kiadott jelentse gy fogalmaz:

258
Az ilyenfajta jtknak nincsenek szablyai. Az emberi
magatarts mostanig elfogadott normi nem rvnyesek.
Ha az Egyeslt llamok fenn akar maradni, t kell rt
kelni a fair play rgta elfogadott amerikai fogalmt.
Hatkony hrszerz s kmelhrt szolglatokat kell ki
fejlesztennk. Meg kell tanulnunk, hogy gyesebb, krmn
fontabb s eredmnyesebb mdszerekkel vgezzk az ellen
sgeink elleni felforgat s szabotzsakcikat s elpuszt
tsukat, mint amilyen mdszereket k alkalmaznak velnk
szemben. Lehetsges, hogy szksgess vlik, hogy az ame
rikai np megismerje, megrtse s tmogassa ezt az alap
jban vve visszataszt filozfit.

Tragikus s tves tzis volt ez. A szabad amerikai np fenn


maradsa nem a CIA titkosszolglatainak gyetlen tevkeny
sgn, hanem gazdasgi rendszernk dinamizmusn, npnk ver
senykpes energijn mlik. Sajnos Hoover filozfija nem volt
alapjban vve visszataszt, nagyon is ellenllhatatlannak bi
zonyult. Olyan lelkest j jtkot teremtett, amelyben nincse
nek szablyok, megszortsok, trvnyek, erklcsi korltok a
CIA-jtkosok szmra, akik a legfbb hazafi szerepben tet
szeleghetnek maguk eltt. Senki a vilgon nem rezheti vdett
nek magt romlottsgukkal szemben. Itt lelkiismeret-furdals
nlkl lehet a bartokat felldozni, s az ellensget elpuszttani.
Lehetsg nylt ksrletezni az erklcsn kvlisggel; mintha
letre kelt volna egy lomsziget, ahov a megbzottakon keresz
tl elmeneklhetnek az elnkk, a trvnyhozk, az amerikai
np.
Nem meglep, hogy a CIA halandi nem tudtak ekkora fele
lssggel megbirkzni. Az vek sorn kialakult egy mlysge^
arrogns morlis korrupci. A szakszertlensg ltalnos sza
bly lett. A titkosszolglatok a kudarcok egsz sorzatt pro
dukltk: nem biztostottak me'gfelel hrszerzst, nem tudtk a
titkos mveleteket sikeresen vghezvinni; kptelenek voltak ope
ratv akcikat titokban tartani. A CIA igazgati pedig nem tar
tottk tiszteletben azt a szent felelssget, amit az alkotmnyon-

259
kvlisg, az engedlyezett titkossg jelentett. Vgl, mint min
den titkosrendrsg, k is visszaltek hatalmukkal, kbtsze
rekkel ksrleteztek amerikai llampolgrokon, ma'gnszemlyek
leveleit nyitottk fel, a hrkzl eszkzket titkos propaganda
s dezinformci terjesztsre hasznltk fel, hazudtak a nemzet
vlasztott kpviselinek, a trvny s az alkotmny flbe he
lyeztk magukat.
s mgis makacsul ragaszkodunk a CIA titkosszolglataihoz.
rvnk mg mindig az, nem szmt, mit tesz a CIA, mert nl
klzhetetlen nemzetbiztonsgunk miatt.
Hov lett az si amerikai akkor hiszem, ha ltom szem
llet, amirl ttr sapink olyan hresek voltak? Csak akkor
van szksgnk a CIA-ra, ha pozitvan hozzjrul nemzeti rde
keinkhez. Ameriknak ktsgkvl szksge van szles kr hr
szerzsre, s ez rendelkezsnkre is ll. A CIA Hrszerzsi
Igazgatsga az a kzponti hivatal, amely sszegyjti, elemzi s
tovbbtja a klnbz forrsokbl szrmaz informcikat. El
nkeink megkapjk a Hrszerzsi Igazgatsg jelentseit s tj
koztatsait, 's ha fel is merl bennk nmi ktely azok mins
gt illeten, lltjk, hogy azok lnyegesek a hivatal megfelel
mkdshez. Mg az elnkk is elfelejtenek klnbsget ten
ni a Hrszerzsi Igazgatsg s a titkosszolglatok kztt. Va
lsznleg nem tudjk, mennyire kevs a Hrszerzsi Igazgatsg
informcijban az, ami a CIA msik, rnykban l hasonm
snak, a Mveletek Igazgatsgnak titkos gynkeitl szrma
zik. Az sszes nyers informcit, belertve a ltfontossg stra
tgiai adatokat is, nylt forrsokbl s az elkpeszten drga
technikai feldert rendszerek segtsgvel szerezzk. Az embe
ri hrszerzs - az gynkk s kmek - hozzjrulsa tz
szzalkot sem tesz ki, elenysz rszt a megbzhat, s nem
zetbiztonsgi szempontbl fontos informcinak. Rendkvl rit
ka az olyan gynk s km, aki bizonythatan hozz tud frni
a kemny clok-hoz, a stratgiai informcikhoz, aki meg
bzhat s kell idben tud jelentst adni. Az a meghkkent
igazsg, hogy a titkosszolglatok nem tudtaik eredmnyes m
veletet felmutatni Moszkvban. Teljes kudarcot vallottak Kn-

260
ban. Phenjanban, szak-Korea fvrosban egyetlen koreai gy
nkt sem tudtak beszervezni. A CIA tisztjei a sz szoros r
telmben flnek a maffitl, a knai Tongoktl s a nemzetkzi
kbtszer-kereskedktl. Tbb ezer harmadik vilgbeli politi
kust s lzadt valamint eurpai zletembert szerveztek be, de
ezek brmilyen sok jelentst is adtak, az aligha indokolja a tit
kosszolglatok ltt.
1976 mrciusban Ford elnk tszervezte a Nemzetbizton
sgi Tancsot, j nevet kapott a 40-es Bizottsg: Operatv Ta
ncsad Csoport lett. Kibvtette a CIA feladatkrt, felhatal
mazta, hogy olyan orszgokban is folytasson tevkenysget,
amelyek barti viszonyban vannak az Egyeslt llamokkal, to
vbb, ahol nem ll fenn a bels felforgat tevkenysg veszlye.
1977 janurjban, amikor a hrszerz kzssg fogyatkos
sgainak, bneinek s zllttsgnek leleplezse a tetpontjn
volt, Carter elnk bejelentette a hrszerzs tszervezst, annak
a hipotzisnek az alapjn, hogy a titkosszolglatok elengedhe
tetlenl szksgesek a nemzetbiztonsg szempontjbl. Maga
sabb szintre emelte a kzponti hrszerzs igazgatjnak poszt
jt. Nagyobb hatskrt kapott. Ms nevet kaptak azok a hivata
lok, amelyek korbban a CIA ellenrzsre voltak hivatottak.
Biztostottk a kongresszust, hogy tjkoztatst kap a CIA te
vkenysgeirl. Turner igazgat bels tisztogatst hajtott vg
re. Ngyszz ft bocstottak el, azzal a cllal, hgy a Mvele
tek Igazgatsgt aszktv s hatkonny tegyk.
Azonban nem cskkentik a CIA-mveletek krt, s csak cse
kly mrtkben emelik hatkonysgt, belertve a klfldn dol
goz operatv tisztek fedszerept. A titkosszolglatok jogost
vnya tovbbra is rvnyes a titkos akcikra. A klfldi llo
mshelyeik szma csupn tizenhrommal cskkent, egyedl Afri
kban Nairobitl Ouagadougou-ig negyven kirendeltsg s b
zis mkdik, ahol a tisztek na'gy energival keresik az alkalmat
arra, hogy vdelmezzk nemzetbiztonsgunkat.
Nem, ez nem Horatio szerepe. A titkosszolglatok a hideg
hbor szerencstlen maradvnyai, belegyazdtak kormnyza
tunkba, elnz, nosztalgikus mdon ragaszkodunk ltezskhz.

261
A trtnelem a CIA ltt az amerikai klgyekben gy fogja
megtlni, hogy az emberi termszet stt oldalnak adtuk meg
magunkat.
Mr eddig is nagy rat fizettnk azrt, hogy eddig jutottunk.
A vilg felfigyelt rnk. Egyre nagyobb sikerrel tesszk magun
kat ellensgeinkhez hasonlv. Afrikban, Latin-Amerikban
s zsiban mindentt gyanakvssal fogadjk a szablyszer
amerikai zletembereket, tanrokat s tisztviselket is, feltte
lezve, hogy veszedelmes rulsra kpes CIA-megbzottak. A vi
lg tudja, hogy sok valban CIA alkalmazsban ll tiszt adja
ki magt ilyen foglalkozsnak, mikzben gynkket szervez,
hivatalnokokat veszteget meg s titkos kalandorakcikat tmo
gat. Igen ktsges, hogy az ilyen tevkenysg pozitvan jrul-e
hozz nemzetbiztonsgunkhoz. Az egyre szaporod ldozat, az
a tbb milli ember, akinek letbe tiportak a CIA-mveletek,
mind nagyobb kibrndultsggal tekint Amerikra. A CIA miatt
a vilg veszedelmesebb hely lett. Kevsb bznak az amerikaiak
ban. Ami mg ennl is rosszabb: azzal, hogy fenntartjuk a
CIA-t, durva, knyrtelen emberekknt fogadjuk el magunkat.
Nem megfelel jtk ez egy nagy nemzetnek. Jtkosaink pedig
vesztes jtkosok.
Fggelk
Az angolai esemnyek idrendben

1483 Portugl felfedezk jelennek meg az angolai par


tokon.
1575 A portuglok megkezdik a rabszolgaszerz tma
dsokat.
1900-1932 A hrom legnagyobb trzset leigzzk, de azok
kzdenek a portugl uralom megszilrdtsa ellen.

Bakongo Mbundu Ovimbundu


szak-Angola szak-Kzp- Kzp-Angola
Angola (Luanda) (Angola teljes lakos
sgnak 50%-a)

Mai angolai nemzeti mozgalmak

Holden Roberto, az Agostinho Neto, Jonas Savimbi, az


FNLA - vagy Nem- marxista rtelmisgi, UNITA elnke,
zeti Front - elnke, az MPLA - vagy 1966-tl. Bzisa
1961-tl, a leghar- Npi Mozgalom el- Zambiban. 1967-
cosabb. Bzisa Zai- nke, politikai szer- ti mostanig sze-
re-ban. 1961-ben vezete a legjobb, mlyesen vezet geril-
vres felkelst szer- Zambiai bzisrl s laharcokat. Tizenkt
vez. Szrvnyos Brazzaville-Kong- tisztjket szak-ko-
kapcsolatok a CIA- bl szerveznek geril- reaiak kpeztk ki.
val. laharcokat. Szrv
nyos segtsg a Szov
jetunitl.

1961 Megindul a hosszas gerilla-hadvisels, mind a


hrom mozgalom egymstl fggetlenl harcol.
A portugl hadsereg az Egyeslt llamok ltal
szlltott NATO-fegyverekkel harcol ellenk.
1969 NSSM 39 (Tar Baby jelents).

263
1974. pr. A portugl hadsereg belefrad a gyarmati h
borkba, tveszi a hatalmat Portugliban.
1973-1974. Az FNLA fegyverszlltmnyokat s tancs
adkat fogad el Kntl. Az UNITA fegyvere
ket kap Kntl.
1974. mj. 112 knai tancsad csatlakozik az FNLA-hoz
Zair-ban. Kna 450 tonna fegyvert szllt az
FNLA-nak.
1974. jl. 7. A CIA pnzbeli tmogatst kezd adni Rber
tnak (titokban, a 40-es Bizottsg jvhagysa
nlkl), s igyekszik Washington tmogatst
megszerezni az FNLA segtshez.
1974. aug. A szovjetek reaglnak a knaiak s az ameri
kaiak kezdemnyezsre: bejelentik az MPLA
erklcsi tmogatst.
1974 sze Kisebb mennyisg szovjet fegyverszlltsok
indulnak Brazzaville-Kongn keresztl az
MPLA rszre.
1975. jan. 15. Az Alvor Megllapods rtelmben a hrom
felszabadt mozgalom megegyezik, hogy por
tugl ellenrzs mellett bks ton folytatjk
a vlasztsi versenyt, az 1975. november 11-re
kitztt fggetlensg kikiltsig.
1975. jan. 26. A 40-es Bizottsg 300 000 dollr kifizetst
hagyja jv Roberto rszre.
1975. febr. Az MPLA elleni tmadsokkal Luandban s
szak-Angolban az FNLA meghistja a b
ks megoldst.
1975. mrc. A szovjetek vlaszkpp fokozzk a fegyver-
szlltsokat az MPLA-nak. Szovjet s kubai
tancsadk mennek Angolba.
1975. jl. A 40-es Bizottsg 14 milli dollr sszeg fl
katonai programot hagy jv az FNLA s az
UNITA tmogatsra az MPLA-val szemben.
Az MPLA kiveri az FNLA-t s az UNITA-t
Luandbl.
Az Egyeslt llamok nem veszi figyelembe
Szenegl kezdemnyezst, hogy az ENSZ-et

264
vagy az Afrikai Egysgszervezetet krjk fel
a kzvettsre.
Megindulnak a CIA fegyverszlltsai Ango
lba a kinshasai repltren keresztl.
Zaire-i pnclozott egysgek csatlakoznak az
FNLA-hoz s az UNITA-hoz Angolban.
1975. aug. FNLA-csapatok fenyegetik Luandt.
A CIA hazudik az Egyeslt llamok kong
resszusnak a fegyverszlltsokrl s ameri
kai tancsadk kikldsrl Angolba.
Az Egyeslt llamok klgyminisztriumnak
miniszterhelyettese lemond, tiltakozsul az
Egyeslt llamok flkatonai beavatkozsa el
len.
1975. szept.
eleje Az MPLA maghoz ragadja a kezdemnye
zst. Nyilvnos sajtkonferencin, zskm
nyolt amerikai fegyvereket mutat be, amelye
ken jl lthat az USA-lgier szlltsi fel
irata.
1975. szept.
kzepe A zaire-i hadsereg kt ejternys-zszlaljat
vet be.
A CIA elfogult informcival befolysolja az
amerikai sajtt. A CIA megakadlyozza, hogy
az UNITA s az MPLA kztt trgyalsok
kezddjenek a bks rendezsrl. A klgy
minisztrium elutastja az MPLA trgyalsi
prblkozsait.
1975. okt. Kuba regulris csapategysgeket kld Ango
lba.
Titkos mveleteiben egy dl-afrikai pnclos
oszlop csatlakozik az UNITA-hoz, s szak
fel nyomulnak. A helysznen megindul a dl
afrikaiCIA kollaborci.
1975. nov. 12. Luandtl szakra az MPLA-kubai csapatok
visszaverik s demoralizljk az FNLA-zaire-i
csapatokat.

265
1975. nov. A CIA zsoldosokat kezd toborozni Francia-
orszgban.
1975. dec. A CIA 300 portugl zsoldos toborzst kezdi
meg.
1975. nov.-dec. A CIA tovbbra is hazudik a kongresszusnak
az Angolba kldtt fegyverekrl s tancs
adkrl; az adminisztrci sikertelenl csat
zik a kongresszus tmogatsnak megszerz
srt.
1976. jan. A dl-afrikaiak visszavonulnak.
1976. jan.-febr. Nagy kubai-MPLA csapatok sugrhajts re-
replgpekkel, helikopterekkel s nehztzr
sggel sztverik az FNLA- s UNITA-csapa-
tokat.
1976. pr. A CIA-vgelszmolsok keretben 3,85 milli
dollrt fizetnek ki a programot tmogat sze
mlyeknek.
1976. jn. A CIA az angolai programban rszt vett tbb
mint szz alkalmazottjt felterjeszti kitnte
tsre.
Stansfield Turner tengernagy
a Kzponti Hrszerz Hivatal igazgatja
Washington, D. C.

Tisztelt Uram

Nem tallkoztunk egymssal, s nem lesz alkalmunk, hogy


egytt dolgozzunk, mivel n akkor kerl a Kzponti Hrszer
z Hivatal lre, amikor n tvozom. Br megvltam a Hiva
taltl, nagy rdekldssel olvastam az n kinevezst, s hall
gattam nhny nyilatkozatt.
n nyilvnvalan arra vllalkozott, hogy megvdje a CIA-t
szidalmazival szemben, s megjavtja a rla kialakult kpet,
ez nagy remnyeket bresztett sok hivatsos CIA-tisztben. Van
nak olyanok is, akik csaldottak, mert n nem jelezte azt a
szndkt, s gy tnt, nem ismerte fel annak szksgessgt,
hogy bels tisztogatst hajtson vgre, pedig az mr rgta ese
dkes a Hivatalban.
Felszltotta a Hivatal tisztjeit, rjk meg nnek javaslatai
kat, panaszaikat, s gretet tett, hogy mindegyik levelet szem
lyesen olvassa el. Beadtam lemondsomat, teht nem vagyok
rdekelt, mint hivatsos tiszt, de a Mveletek Igazgatsgn
szmos bartom biztatott, hogy rjak nnek, abban a remny
ben, hogy ez olyan intzkedsekhez vezethet, amelyek a jelen
legi kzpszersgrl felemelik a titkosszolglatok sznvonalt,
s azz az elit szervezett teszik, amely hre szerint valaha volt.
Br osztom volt kollgim kifogsait, ezt a levelet mgis in
kbb azrt rom meg, hogy ismertessem azokat a krlmnye
ket, amelyek a CIA-bl val kibrndulsomhoz vezettek.
Mindenekeltt engedje meg, hogy bemutatkozzam: Tegnapig
sikeres GS-14 rang tiszt voltam, 12 vet tltttem el ht tel
jes szolglati turnusban, tbbek kztt bzisvezet voltam Lu-
bumbashiban, kirendeltsgvezet Bujumburban, Vietnamban
a Tay Ninh tartomnyrt felels tiszt, s legutbb az angolai
klntmny vezetje. Szemlyi lapom tanstja, amit idnknt

267
kzltek velem, hogy relisan remlhettem, hgy idvel vezet
beosztsig viszem a CIA-nl.
Zaire-ban nttem fel, nhny mrfldre a kapangai metho-
dista misszis llomstl, amelyet nemrg szabadtottak fel
a katangai tmad csapatok. Folykonyan beszlek angolul s
tsiluba nyelven, felsfok vizsgm van francibl, tudok egy ke
veset szuahli s nhny ms afrikai nyelven.
Kibrndulsom fokozatosan kvetkezett be plyafutsom
ngy szakaszban. 1966-tl 1977-ig, amikor hrom alkalom
mal voltam Afrikban klszolglaton, egyre inkbb ktelked
ni kezdtem abban, van-e rtelmk s indokoltak-e azok a je
lentsek, amelyeket runk, s azok a mveletek, amelyek meg
szervezsn annyira fradozunk.
Az egyik llomshelyemen, Abidjanban nem volt keleti tmb
beli, vagy kommunista jelenlt, sem felforgat tevkenysg. Az
Egyeslt llamok rdekeltsge korltozott volt, az ottani kor
mny szilrd. Mi hrman, CIA-alkalmazottak, a klgyminisz
triumi tisztviselkkel versengve kldtk a jelentseket Houp-
houet-Boigny elnk egszsgi llapotrl s a helyi politikrl.
Prbltam magam meggyzni, hogy az n dolgom, hogy kive
gyem a magam rszt a munkbl, s nem az, hogy mrlegel
jem rszvtelem fontossgt; ez a vezetk feladata Washing
tonban. De egyre nehezebben tudtam magam meggyzni, f
leg, ha elkezdtem vizsglni parancsnoki rendszernket, alulrl
felfel:
a) a rszlegvezet maga sohasem szolglt Afrikban, s Fe-
kete-Afrikrl vgleg semmi fogalma sem volt; b) a mveletek
fnke magas rendfokozat tiszt volt, jllehet sohasem volt ope
ratv beosztsban klfldn, kvetkezskpp naiv elkpzelsei
voltak a helyszni mveletekrl; s c) az osztlyvezet politi
kai dilettns volt, operatv munkt sohasem vgzett Afrik
ban. Vezetsi mdszereik llandan bizonytottk tapasztalat
lansgukat s tudatlansgukat.
A helyszni mveletek sznvonala alacsony volt, komoly ener
git fordtottak a mellkjvedelem nvelsre, s fnyz let
mdot folytattak az adfizetk pnzn. Amikor kirendeltsg

268
vezetnek neveztek ki, egy magas rang tiszt meghvott egy
italra, dvzlt abbl az alkalombl, hgy n is tagja lettem
a fnkk exkluzv bels klubjnak, s elltott j tancsok
kal, hogyan egszthetem ki jvedelmemet vi hrom-ngyezer
dollrral admentesen, ha gyeskedem a reprezentcis s ope
ratv kltsgekkel. Ez teljesen szablyos. Egy plda: mlt v
ben a kinshasai kirendeltsg vezetje - engedllyel - tbb
mint 9000 dollrt vett fel a CIA-tl hztartsi kltsgeinek fe
dezsre.
A beosztott tisztek tbbsge a mveletek 90 szzalkt sajt
laksnak nappalijban intzte a szemlyzet, az rk s a szom
szdok szeme lttra. Azt hiszem, kevesen szegdnnek el CIA-
gynknek, ha tudnk milyen meggondolatlanul beszlnek
gyeikrl telefonon: Szervusz, John ... ha tallkozol a bar
toddal ma este a koktlparti utn, . . . tudod azzal, akinek az az
reg Mercedese van - ne felejtsl el nyugtt krni tle a 300
dollrrl... s hozd el tle a kis Sonyt, hogy rendbe hozhas
suk a jelzberendezst.
Burundiban piszkos trkkel nyertnk egy jtszmt a szovje
tekkel szemben. Nem sokkal odarkezsem utn elindtottunk
egy mveletet, amely arra plt, hogy kihasznljuk a szovjetek
sebezhetsgt - arnytalanul nagy ltszm kvetsget tar
tottak fenn s meglehetsen ellenszenves reg nagykvetk volt
- s lejrassuk ket a barundi np eltt. gy tnt, hogy ez
sikerlt is, mert Burundiban felkrtk a nagykvetet, hogy sza
badsgrl mr ne trjen vissza, egyben felszltottk a szovje
teket, hogy cskkentsk nagykvetsgk ltszmt is.
Bszkk voltunk erre a mveletre, m nhny hnap ml
va a szovjetek egy tehetsges, hivatsos diplomatt neveztek ki
nagykvetnek. Amikor megrkezett, szvlyes fogadtatsban
rszslt Burundiban, a barundik ugyanis megbntk, hogy
olyan flnyesen bntak el eldjvel, s igyekeztek a dolgot j
vtenni. Ott-tartzkodsom alatt a kt orszg kztt sokkal
jobb volt a viszony, mint a fenti mvelet eltt volt. Br a m
velet utn mg jutalomban is rszesltnk, bennem mlys

269
ges fenntartsok alakultak ki arrl, hogy igazn hasznosak-e
azok a mveleti jtkok, amelyeket helysznen jtszunk.
Ksbb vltozs llt be az Afrikai Osztly politikjban, mr
nem a helyi politikai helyzetrl rtunk jelentseket, hanem arra
helyeztk a hangslyt, hogy megksreljk az n. kemny cl
pontok beszervezst, vagyis azokat a kelet-eurpai diploma
tkat, akik kiszolgltatott letet lnek ezeken a kis afrikai llo
mshelyeken. Sok lelkes beszmolt hallottam ilyen sikeres
programokrl s, hogy mennyire fontosak ezek a tgabb rte
lemben vett nemzeti rdekek szempontjbl. Nmelyik mveletet
alkalmam volt figyelemmel ksrni, amikor CIA-tisztek ered
mnyesen sszebartkoztak s lltlag beszerveztek rszeg szov
jet, csehszlovk, magyar s lengyel diplomatkat, kihasznlva
megvesztegethetsgket s (homo- vagy hetero-) szexulis
gyengesgket.
Sajnlatos mdon - legalbbis n gy vettem szre, s a
Szovjet Osztlyon dolgoz kollgk ezt megerstettk - egyet
len ilyen beszervezett szemlynek sem volt birtokban s nem
jutott hozz valban fontos stratgiai informcihoz. Ehelyett
tbbnyire a kis llomshelyen szolgl munkatrsaik magnle
trl adtak tjkoztatst.
A CIA vietnami mveletei mg a legrzketlenebb, s csak
sajt rdekt tekint kalandornak is elvehettk volna a kedvt.
A szakszertlensg valsgos 22-es csapdjnak nevezhetnm,
ami ott trtnt. Kztudott volt, hogy a mveletek 98 szzalka
kitallt, ennek ellenre paprra kerltek s a jelentseket tovb
btottk a jl tjkozott, buzg CIA-tisztek, akik tudtk, hgy
a nagy szmok jtka szerint a kzpont ktetszm vrja a je
lentseket. Amikor 1975 prilisban bekvetkezett az utols
szakasz, sok magasabb rendfokozat, helysznen szolgl CIA-
tisztet vratlanul rtek az esemnyek, pnikszeren elmenekl
tek, s egyb mdon is elhanyagoltk ktelessgket.
Az egyik magas rang tiszt t nappal a vgs evakuci
eltt hagyta el az orszgot, alrendeltjeinek azt mondta, meg
ltogatja a csaldjt s visszatr. Ksbb nyilvnvalv vlt,
hgy ez esze gban sem volt, s nem trdtt azzal sem, hogy

270
felels azokrt, akik neki s a CIA-nak dolgoztak a helysznen.
Az evakuci sorn ezen a terleten a vietnami alkalmazottak
csaknem 90 szzalkt hagytk cserben. Igen sok kzp- s ala
csonyabb rendfokozat tiszt erlyesen tiltakozott ez ellen a ma
gatarts ellen, de valamennyi magas rang tisztet, kztk azt is,
aki elmeneklt, ksbb felels beosztsba helyeztk az ellp
tets gretvel.
Vietnam utn kineveztek az Angolai Alkalmi Klntmny
vezetjnek. n s sok ms CIA-tiszt s klgyminisztriumi
tisztvisel a beavatkozst feleltlennek, meggondolatlannak tar
tottuk egyrszt az Egyeslt llamok rdekei szempontjbl,
msrszt mert felmerlt az az erklcsi krds, hgy a beavatko
zs hozzjrult egy amgy is vress vlt hbor kiszlests
hez, de nem volt lehetsgnk arra, hogy teljes mrtkben elk
telezzk magunkat s biztostsuk szvetsgeseink gyzelmt.
A sakkjtkos szemvel nzve a beavatkozs baklvs volt.
1975 jliusban vilgoss vlt, hogy az MPLA nyersre ll.
A 15 tartomnybl 12 volt az MPLA kezben. Tbb felels
amerikai kormnytisztvisel s szentor vlemnye szerint ez
a mozgalom volt a leghivatottbb arra, hogy Angolt vezesse;
s nem volt ellensges az Egyeslt llamokkal szemben. A CIA
31 milli dollrt fordtott az MPLA 'gyzelmnek megakad
lyozsra, de hat hnappal ksbb az MPLA mgis dnt gy
zelmet aratott, 15 ezer fs kubai csapatok rkeztek segtsgk
re Angolba, rszvtelkkel a harmadik vilg orszgainak tbb
sge rokonszenvezett, s tmogatta szmos befolysos afrikai
llamf is, olyanok, akik korbban elleneztk az afrikai gyek
be ms kontinensrl jv beavatkozst.
Ugyanakkor slyos tekintlyveszts rte az Egyeslt llamo
kat, fny derlt titkos katonai beavatkozsra az afrikai gyek
ben, arra, hogy szvetkezett Dl-Afrikval, s lejratta magt,
mert vesztett.
Mondhatnk, hogy utlag knny okosnak lenni. De mind
ezt sokan elre lttk, megjsoltk, hogy a titkos beavatkozs
vgl leleplezdik, az Egyeslt llamok szentusa kzbelp s
lelltja. A magam rszrl 1975 oktberben figyelmeztettem

271
a Hivatalok Kztti Munkacsoportot, hogy vlaszkppen
a zaire-i csapatok szak-angolai invzijra, jelents kubai csa
patokat, 10-15 ezer katont, fognak bevetni, s ez ksbb An
golbl Zaire ellen intzett megtorl invzihoz is vezethet.
Meglep ezek utn, hogy egy vvel ksbb az angolai kor
mny engedte, hogy a frissen felfegyverzett zaire-i menekltek
behatoljanak Zaire Shaba nev tartomnyba? Igazi j bart
a CIA? Elszr arra biztatta Mobutut, hogy ingerelje fel az
angolai oroszlnt, majd segteni fog neki a megtorl tmads
visszaversben. Nem helytll-e az az rv, hogy a mi angolai
programunk idzte el a mostani tmadst Zaire ellen, ami
knnyen azt eredmnyezheti, hogy Zaire elveszti Shaba tarto
mny gazdag rzbnyit?
Igen, tudom, hogy n igyekszik egy jelkpes mret tma
dst megszavaztatni, hogy Zaire meg tudja oldani ezt a vlsgot
s ugyanazokat a francia zsoldosokat akarjk felfogadni, aki
ket a CIA kldtt Angolba 1976 elejn, akik fel is vettk a
pnzt a CIA-tl, majd az els hevesebb aknatznl elmenekl
tek.
Tbben is voltunk az angolai programban, akiket llandan
ktsgbeejtett az, ahogyan a kzpont a helysznt irnytotta,
hogy kptelen volt megakadlyozni a kinshasai kirendeltsget
abban, hogy ottani bartoknak jggyrakat s hajkat vsrol
jon, s r akarta venni a CIA-t, hogy 2 milli dollrt fizessen
ki Mobutunak egy olyan replgprt, ami csak 600 000 dol
lrt rt. Mindez, s mg sok egyb is, pontosan szerepel a tv-
viratvltsokban, ha meg nem semmistettk ket.
1976 tavaszn hagytam ott az angolai programot, mert el
hatroztam, hogy trtkelem magamban a CIA-t s azt, hogy
dolgozhatom-e tovbb is a Hivatalnl. Sokkal trgyilagosabb
fvel elolvastam szmos knyvet, s mr kevsb vdekez l
lspontbl kiindulva kezdtem vitatkozni az amerikai hrszerz
szervezet jelenlegi llapotairl. Elolvastam Morton Halperin,
Joseph Smith s David Philips knyvt. Megdbbentett, hogy
milyen mrtkben srti meg a CIA mkdsi alapszablyait,
s amerikai llampolgrok megfigyelst, ellenk irnyul m

272
veleteket kezdett. Megprbltam kiszmtani, hny szz vagy
ezer letet kveteltek ezek a meggondolatlan kis CIA-kalandok.
Amikor 1964-ben belptem a CIA-hoz, fontos elvknt hang
slyoztk, hogy a CIA gondosan tvol tartja magt a piszkos
gyektl, a gyilkossgoktl s a puccsoktl. De ppen ebben az
idben ksztette el a CIA bizonyos latin-amerikai politikusok
meggyilkolst, s igyekezett eltntetni a nyomokat, amelyek
bizonytank, hogy rsze volt Patrice Lumumba megletsben.
Vgl megtudtuk, hogy Lumumbt meggyilkoltk, igaz, nem
a CIA mrgeivel, hanem agyonvertk, valsznleg olyan szem
lyek, akiket CIA-fednvvel rendelkez, s a CIA zsoldjban
lev szemlyek breltek fel. Hallval Patrice Lumumba mr
trr vlt, mi pedig azzal, hogy Mobutut ltettk Zaire elnki
szkbe, elkteleztk magunkat a msik oldal, a kzp- s dl
afrikai vesztes fl mellett.
Az ostoba Glit szerept jtsszuk a feltrekv ifj Dvidok
vilgban. A magam rszrl boldogan figyelem, hogy ENSZ-
nagykvetnk, Andre Young, azon fradozik, hogy elszaktson
bennnket ettl a szereptl, s szintn bzom abban, hogy Car
ter elnk tovbbra is tmogatni fogja abban, hogy j gondolko
dsmdra ksztessen bennnket Afrikrl.
Felvetdik a krds, tanult-e a CIA ezekbl a leckkbl, j
tra trt-e a Watergate-leleplezsek s az azt kvet vizsglatok
ta? A vizsgl bizottsgok segtsgvel alkalmass vlt-e arra,
hogy rendszablyozzon msokat s rendet tartson sajt por
tjn?
Tavaly sszel, amikor mg az Afrikai Osztly Kzp-afrikai
Rszlegnek vezetje voltam, dolgozott rszlegemnl egy fiatal
tiszt, akit - olyan mdon, hogy ne tudjam ellenrizni - me'g-
bztajk azzal, rjon feljegyzseket, amelyekben az igazsggy-mi
nisztriummal megtrgyaljk egy David Bufkin nev amerikai
zsoldos elleni vdemels eshetsgeit.
Bufkin rszt vett az angolai konfliktusban, Holden Roberto
pnzelte feltehetleg azokbl az sszegekbl, amelyeket a CIA-
tl kapott. Flve attl a lehetsgtl, hogy Bufkin perben a v
delem a szabad tjkoztats trvnyre hivatkozva betekintst

273
kr CIA szemlyi dosszijba, az iratokat gondosan megtiszto
gattk.
Nhny olyan iratot, amely rla szl informcit tartalma
zott, ttettek msik dosszikba, ahol knnyen meg lehetett ket
tallni, de nem kerlhetettek el, ha Bufkin kartonjt kvnjk
ltni a per sorn. Amikor errl tudomst szereztem, tiltakoz
tam, de a fiatal tiszt azt mondta, hogy egy korbbi beoszts
ban olyan csoportban dolgozott a CIA-nl, amely szentusi vizs
glatokhoz ksztett vlaszokat, s ez a mdszer teljesen megszo
kott volt. Ezt nagyon gyakran gy csinltuk - mondta. Ez
volt a CIA mdszere, amivel eltitkolta a terhel informcit a
vizsglatot vgzk ell.
Egykori munkatrsaim azonban nem ezeknek az llapotok
nak a leleplezsre biztattak, ket inkbb az keserti el, hogy
a Mveletek Igazgatsgnak fels s kzpvezeti szintjn min
den kezdemnyezs megreked. A magas rendfokozat tisztek
zrt klikkje az utbbi negyedszzadban kezben tartotta s a
maga hasznra fordtotta a Hivatal hatalmt s befolyst, s
ebben vdte ket a titkossg, az a biztonsg, hogy nem leple-
zdhetnek le; lehet egy kirendeltsg vezetse alkoholista, alkal
matlan vagy korrupt, vdelmet lvez, ellptetik, j feladattal
bzzk meg.
A szervezet ma a rgiek, a kigettek kezben van. A fiatal
tiszteknek - akik kztt vannak egszen kivlak - meg kell
vrniuk, amg az elz genercihoz tartozk nyugdjba men
nek, s k csak azutn lphetnek feljebb. A kzpszer telje
stmnyt garantlja az az ellptetsi rendszer, amelyben a f
szempont az, ki mennyi idt tlttt el egy rendfokozatban, ki
sorolhat a j regfik kz. Nincs soronkvli ellptets,
a kivl tisztet ugyanakkor lptetik el, mint az ppen csak
hogy j-t, vagy a nem is igazn jt; ott kell vrakoznia a
fradt, ids tisztek sora mgtt, mire valban olyan feladattal
bzzk meg, amelyben megmutathatja, mit tud.
Ezeknek a fiatal tiszteknek a felettesei tbbnyire mr ellp
tetsre nem alkalmas kzprang tisztek, akik vek ta nem
teljestettek klfldi szolglatot s nem vettek rszt szemlyesen

274
operatv munkban. Ilyen krlmnyek kztt termszetes, hogy
elmegy a dinamikus fiatalok kedve, demoralizldnak, s tb
ben is azt mondtk, hogy mshol keresnek maguknak llst.
Valahnyszor j igazgat jn, mindenkiben jbl feltmad a
remny, hogy tisztogatsra s reformra kerl sor. Az igazgatk
jnnek s mennek - plyafutsom alatt heten vltottk egy
mst -, de ket a fontosabb llamgyek foglaljk el, ltalnos,
semmitmond kzhelyeket hangoztatnak a Mveletek Igazgat
sgn uralkod krlmnyekrl s sznvonalrl. Az egyetlen ki
vtel James Schlesinger volt. elindtotta a tisztogatst, de
mieltt hatsa rezhet lett volna, thelyeztk a hadgyminisz
trium lre.
n, igazgat r, merszen kijelentette, az a szndka, hogy
hatlyon kvl helyezteti az amerikai alkotmnyos jogokat, a
szlsszabadsg jogt, az amerikai hrszerz szervezet vdelme
rdekben. gy vlem, ez elhamarkodott ntl, hiszen mg nem
volt ideje arra, hogy alaposabban krlnzzen a CIA-ban s
meggyzdjk arrl, megrdemli-e, hgy felldozzk rte az
alkotmnyos jogokat.
Ha n elri, amire trekszik, nevezetesen azt, hogy azok
ellen, akik bizalmas informcit tesznek kzz, bnvdi eljrst
indtanak, vagy akr polgri pert, ahogy Carter elnk s Mon
dale alelnk megfelelbbnek tartja, a CIA-nl dolgoz amerikai
szemlyek, ha olyan bncselekmnybe vagy erklcsbe tkz
cselekmnybe keverednek, amely mindennapos a Hivatalnl, nem
trhatjk fel az igazsgot gy, hogy ne bnhdjenek brtnnel
vagy szegnysggel. A cinikusak, akik eltt egyenes az t a
CIA magasabb beosztsai fel, viszonylag bntetlenl vihetik
vghez a trvnytelen akcikat, nem kell egyebet tennik, mint
titkoss nyilvntani egy-kt dokumentumot.
Megjsolom, hogy az amerikai np sosem fogja feladni az
egynnek azt a jogt, hogy kimondja a nyilvnossg eltt, ami
a szvn van. Ez a jog a vgs vdelmnk az nkny s a ma
gnlet elleni bntettekkel szemben, amelyekrl az utbbi vek
esemnyei bizonytottk, hgy nem a beteg fantziban lteznek

275
csupn. Jelenlegi kormnyzatunk olyan kiltsokat tr a nemzet
el, amelyek lelkesedssel tltenek el, s bizonyos vagyok abban,
hogy Carter elnk fellvizsglja llspontjt ebben a krdsben.
n pedig, igazgat r, remlhetleg hozzlt ahhoz a mltbb
feladathoz, hogy gykeresen talaktja a Kzponti Hrszerz
Hivatalt.

Tisztel hve
John Stockwell
Jegyzet

1 A CIA felhatalmazsa titkos mveletek vgzsre az 1947.


vi Nemzetbiztonsgi Trvny homlyosan megfogalmazott
mondatn alapul: .. . hogy egyb, a nemzetbiztonsgot rin
t hrszerzssel kapcsolatos funkcikat s feladatokat vgez
zen, a Nemzetbiztonsgi Tancs esetenknti irnytsval.
1975-ben Clark Clifford tanvallomsban kifejtette, hogy a
trvny megalkotinak szndka csupn az volt, hogy az el
nk felhatalmazst kapjon a mveletekre azokban a ritka ese
tekben, amikor a nemzetbiztonsg valban veszlyben forog.
A CIA ezt a homlyosan megfogalmazott felhatalmazst hasz
nlta fel arra, hogy ezer s ezer titkos akcit indtson a vilg
klnbz rszein. A legtbb esetben ktsges, hogy volt-e
kze az Egyeslt llamok nemzetbiztonsghoz. Az 1974-es
Nemzeti Segtsg Trvnynek Hughes-Ryan-fle mdos
tsa elrja, hogy klfldi mveletre a CIA ltal vagy nevben
csak gy fordthat pnz, ha a tevkenysg clja szksges hr
szerzs elvgzse, s ha kt felttelnek eleget tesznek: a) az el
nknek olyan megllaptst kell tennie, hogy az Egyeslt l
lamok nemzetbiztonsga szempontjbl fontos mveletrl
van sz; b) az elnknek kell idben a mveletrl s annak
krrl szl jelentst kell adnia a kongresszusi bizottsgok
nak. Elvben a szentus 1947 ta ellenrzst gyakorol a CIA-
kltsgvets felett, csakhogy a CIA kiadsai a hadgyminiszt
rium kltsgvetsben vannak eltemetve, s mivel a szentus
nem kap rszletes tjkoztatst a CIA tevkenysgeirl, gy
valjban nem tud tnyleges ellenrzst gyakorolni.
2 Minden CIA-mveletet s -gynkt fednvvel ltnak el,
melynek els kt betje a clorszgot jelli. gy pl. IA Ango
lnak, WI Zaire-nak, TU Dl-Vietnamnak felel meg. A kl
gyminisztrium magas beoszts tisztviselit (a nagykvete-

277
kt, fkonzulokat, gyvivket) GP-vel kezdd fednevek
kel jellik. A sz eleji kt bett kln ejtik ki, gy: I, A,
FEATURE. Idnknt azok a fiatal kollgank, akik a fe
dneveket kitalljk, a kt els bett gy olvasztjk be az
utna kvetkez rszbe, hogy kiejthet sz vagy kifejezs
keletkezzk, pl. TULIP, WIBOTHER.
3 Nathaniel Davis 1975 augusztusban azrt mondott le, mert

Kissinger elvetette azt a javaslatt, hogy az Egyeslt llamok


az angolai krds diplomciai rendezsre trekedjk s ne
vegyen rszt az ott foly polgrhborban. Az volt a vlem
nye^ hogy az egsz vilg figyelmt fel kell hvni arra, hogy
helytelen volna, ha brmelyik nagyhatalom hasonl tevkeny
sgbe bocstkozna.
Azt is megjsolta, hogy a beavatkozs kudarccal fog vg
zdni: Sem Savimbi, sem Roberto nem j harcos. Rossz ma
ga a jtk, s vesztes jtkosaink vannaik. (New York Times
1975. december 14. Seymour Hersh.)
4 A rutinjelleg mveleteknl a CIA-tisztek leginkbb az ame

rikai nagykvettl s beosztottjaitl, a korltokat szab kz


ponttl jv tviratoktl, majd a helybeli kvncsi, pletyks
szomszdoktl tartanak, hogy esetleg veszlyeztetik akciikat.
Utnuk kvetkezik a helyi rendrsg s a sajt.
5 KGB: llambiztonsgi Hivatal a Szovjetuniban

GRU: llami Politikai Igazgats (A szovjet politikai rendr


sg egykori neve)
6 A CIA-kirendeltsgeken a mveleti asszisztens ltalban a
titkrn vagy a knyvel. A mintegy hrom tucat afrikai ki-
rendeltsgen megkzelten tven fiatal n dolgozik ilyen be
osztsban. ltalban 22-30 v kzttiek, de elfordulnak
ennl idsebbek is Fizetsk vi 9-15 ezer dollr, ehhez k
lnfle ptlkokat kaphatnak a szolglati helytl fggen.
Egy kisebb kirendeltsgen a mveleti asszisztens egyike an
nak a kt vagy hrom szemlynek, aki abban az orszgban
mindent tud a CIA ottani tevkenysgrl. gpeli az sszes
tviratot, jelentst, elolvassa a kzpontbl berkez teljes pos
tt. Vezeti a kirendeltsg pnzgyi kimutatsait, kezeli a pnz

278
trt. Meghatrozott napokon lezrja a pnztrknyveket, el
kszti a havi knyvelst s futrpostn eljuttatja a kzpont
hoz.
Munkaid utn rendszerint meghvjk a kvetsg s a kiren
deltsg trsadalmi esemnyeire, s egyni hajlamaitl s r
dekldstl fgg, hogy rszt vesz-e a hivatalos kzssg tr
sadalmi letben. A kirendeltsg vezetjvel szksgkppen
szoros, nemegyszer intim kapcsolatban van. A legtbb kiren
deltsgen a mveletekben is rszt vesz, kzvett szerepe van,
amikor az gynkk jelentst tesznek vagy pnzt vesznek t.
Segt a koktlpartikon olyan szemlyek kivlasztsban s fel
mrsben, akikbl gynkk vlhatnak, s segtsget nyjt
a megfigyelsben, amikor technikai mveletet hajtanak vgre.
Ha kapcsolata a kirendeltsg vezetjvel nem j, ez nagyon
megronthatja a lgkrt az egsz kirendeltsgen. Ugyancsak
slyos problmt okozhat a kirendeltsgnek, ha tbb sze
mllyel ltest szerelmi kapcsolatot, vagy indiszkrt.
Az egyik kirendeltsg mveleti asszisztense beleszeretett a
helyi kommunista prt vezetjbe, beadta lemondst s hoz
zment felesgl. Ennek biztonsgi kvetkezmnyei a kiren
deltsg s az gynkk szmra elkpeszten slyosak vol
tak. Ha leleplezi ket, veszlybe kerlnek az gynkk; tud
ta a nevket, hogy mennyit fizettek nekik, mikor tallkoztak
a CIA-tisztekkel.
Az egyik gynk felajnlotta, hogy eltvoltja a nt. V
gl a veszlyes helyzetet gy oldottk meg, hogy teljesen ki
cserltk a kirendeltsg szemlyzett.
1 A 40-es Bizottsg (Nemzetbiztonsgi Tancs) kezben tartja

az USA-n kvli titkos hbork, gyilkossgi ksrletek s


puccsok irnytst. Tekintettel a Watergate-gy s Church-
bizottsg leleplezsei ltal keltett ktelyekre, kijelltek egy
munkacsoportot, amelynek az volt a feladata, hgy gyakorol
jon szigorbb ellenrzst a CIA felett. 1969-tl 1976-ig a
Nemzetbiztonsgi Tancsot Henry Kissinger irnytotta,
gyakran megtette, hogy a tancs megkerlsvel kzvetlenl a
CIA-nak adott utastsokat.

279
A CIA a 40-es Bizottsg jvhagyst arra hasznlta fel,
hogy igazolja egyes knyelmetlen mveleteit, de ez nem je
lentette azt, hogy valamennyi titkos akcijt a 40-es Bizottsg
tudomsra hozta. A Pike-bizottsg (a Kpviselhz hrszerz
si vizsglbizottsga) slyosan tvedett, amikor 1976. janu
ri jelentsben azt llaptotta meg, hogy a CIA kszsgesen
alvetette magt a Nemzetbiztonsgi Tancs (NSC) ellenr
zsnek, s hogy minden jelents titkos akcitervet elzleg
jvhagyott az elnk. William Corson politikai szakr vi
szont rmutat, hgy . . nem szabad megfeledkezni arrl,
hogy az ebben az idszakban (1974-76) vgrehajtott vala
mennyi titkos mvelet s tevkenysg 75-85%-t az ket
kezdemnyez csoporton, hivatalon vagy szolglaton kvl
semmilyen szervezet vagy testlet nem vizsglt fell soha.
A rszt vev mveleti tisztek hiteles vallomsa nlkl nem
lehet mg becslst sem mondani arrl, hogy az vek sorn
a mveletek hny szzalkt vgeztk NSC-irnyts nlkl.
Annyi bizonyos, hogy nagyon sok ilyen eset volt, s nme
lyik slyos kvetkezmnyekkel jrt. A Pike-bizottsg kny
telen volt a vonakod tank vallomsra tmaszkodni, s
olyan dokumentumokra, amelyeket a CIA szelektlva adott
t. Ezek termszetesen azt bizonytottk, hogy teljes mrtk
ben eleget tettek az NSC utastsainak.
A Pike-bizottsg nem hatolhatott be a CIA-mveletek
olyan terletre, ahol az operatv tiszteik gy intzkednek,
hogy nem marad rsos nyom arrl, amit tesznek. Pldul a
ghnai CIA-kirendeltsg jelents szerepet jtszott Kwame
Nkrumah 1966-ben trtnt megbuktatsban, amellyel meg
srtette a 40-es Bizottsgnak azt a dntst, hogy ne avatkoz
zk be. Ugyanakkor a CIA-tviratokban s -jelentsekben az
szerepel, hogy az sszeeskvkkel ltestett kapcsolatnak csak
az volt a clja, hogy informcit szerezzenek be arrl, amire
kszlnek. Hasonlan homlyoss vlnak a CIA rsos doku
mentumai a Lumumba, Trujillo s Schneider meggyilkossra
sztt tervekkel kapcsolatban. Mindegyik esetben vannak olyan
dokumentumok, amelyek azt tanstjk, hogy a CIA-tisztek

280
tmogat kapcsolatban lltak a ksbbi gyilkosokkal, de a
kapcsolat mg a tett elkvetse eltt megsznt.
8 Cabinda kicsi, 2800 ngyzetmrfld terlet, 60 ezer lakos.

1898-ban jtt ltre, amikor a cabindai trzsfnk megkttte


a Simbuluku szerzdst a portuglokkal s elfogadta vdel
mket, csakhogy elkerlje Leopold belga kirly rettegett,
knyszermunka-uralmt. A cabindai trzs tvoli rokonsgban
van a Kong foly als szakasznl l zaire-i trzsekkel.
9 A CIA-gyek, -akcik jelentsei a helysznrl tbbnyire ht

s csatornn jnnek - szemlyesen kzbestett feljegyz


sekben, a futrpostba tett egyetlen pldny, hivatalos s fl-
hivatalos levelekben s szbeli zenetekben. Ez tudatosan
azrt trtnik gy, hogy minl kevesebben tudjanak a CIA-n
bell az adott mveletrl vagy helyzetrl. Klnsen az rz
keny zeneteknl fontos, hogy arrl ne maradjon rsos
nyom.
Egy plda: 1972-ben a CIA nairobi kirendeltsgn egy nger
tvrsz dolgozott, aki termszetesen a kirendeltsg sszes tv
iratt ltta. A tviratokban tbbek kztt szerepeltek olyan
Nairobit s Dar es-Salaamot rint mveleti utastsok,
amely szerint Kelet-Afrikban utaz amerikai ngereket kl
s gynkknek s a kenyai biztonsgi szolglatnak kell meg
figyels alatt tartani. A nairobi kirendeltsg vezetje gy vl
te, hogy a CIA fekete tvrszban nem bzhatnak meg any-
nyira, hogy tudjon errl a mveletrl, s srgsen szksges,
hogy fehr alkalmazottat vegyenek fel helyette. Mindezt a
CIA kirendeltsgvezetje nem akarta rsban kzlni, mg
egy flhivatalos levlben sem. Ehelyett konzultcira a kz
pontba utazott, s csendben elintzte, hogy a fiatalembert t
helyezzk.
10 Hrszerzs - az alkotmny elrulsa c. tanulmnyban
(New York Review, 1976. szeptember 30.) Henry Steele
Commager a kvetkezket rja: Tny, hogy napjainkban az
llami titkossg f funkcija nem az, hoey megvdje a nem
zetet a kls ellensgtl, hanem az, nogy elhallgasson az
amerikai np ell a demokrcia mkdshez lnyeges infor

281
mcikat, a kongresszus ell a trvnyhozs mkdshez
lnyeges informcikat, s idnknt az elnk ell hivatal
nak elltshoz szksges informcikat.
A Church-bizottsg megllaptotta: A kzelmltban az el
nkk azzal tettk a titkossgot igazoltt, hgy hivatkoztak
a nemzetbiztonsgra, a nemzetvdelem ignyeire, az
rzkeny, folyamatban lev trgyalsok vagy mveletek ltal
szksgess vlt titkossgra ... A Diszn-bl kudarc, a
laoszi titkos hbor, Kambodzsa titkos bombzsa, az Allen-
de-ellenes tevkenysgek Chilben, a Watergate-gy, mind
olyan esetek voltak, amelyek a titkossg leple alatti hatalom
felhasznlst bizonytjk, s amikor leleplezdtek, a np sz
les rtegeinek eltlsvel tallkoztak. (A szentus vizsglbi
zottsgnak jelentse, 1976. prilis 26., 12. old.)
11 Az angol detektvregnyekben ltalban gy brzoljk a hr

szerz szervezeteket, hogy egy lthatatlan lngelme irnytja


ket. l az elkel klub ikarosszkben s onnan adja gon
dosan kidolgozott utastst, amely mveleteket indt meg.
Az esemnyek kontinenseket szelnek t s hnapokon t foly
nak, amg az elre kigondolt szembeszlls be nem kvet
kezik s a kvnt clt el nem rik. Ebbl azonban semmit sem
rtenek azok, akik rszt vesznek a mveletek rszfeladatai
ban. Mindezt az elejtl kezdve csak M tudja gy mint
Bobby Fischer, amikor elkezdi tizent lpses, gyalogldozat
megnyitsos jtszmjt. k tudjk, mi az igazi cl s azt,
hogyan rik el, hogyan bontakozik ki mindez a koszbl a
drma vgre. Ez azonban nem a valsg, csak az angol re
gnyrs fikcija, amely sztvlasztja a regnyt a modern hr
szerz szakma brokratikus realitsaitl. A CIA-tisztek
ugyanazzal a lelkesedssel meneklnek az olyasfle kmre
gnyekbe, mint az tlag olvas. Ilyennek kell lennie a hr
szerz szakmnak.
Nem mindegyik angol kmtrtnetet mltnyoljk a CIA-
nl. Egyszer, amikor a kikpz Farm-on azt ajnlottam,
hogy minden oktatson rszt vev tiszt ovassa el a Tkr-h
bor c. regnyt, az egyik vezet oktat csendesen leintett. A

282
regny trtnete tlsgosan kzel jrt a val lethez: arrl szl,
hogy egy rtelmetlen kis mveletet kizrlag azrt hajtanak
vgre, mert egy katonai hrszerz egysgnek eszbe jut, hogy
mg mindig megvan az a msodik vilghborbl szrmaz
engedlye, hogy gynkket alkalmazzon. Az gynk sz
gyenletes mdon meghal, viszont az utols oldalakon a hr
szerzs vezeti semmit nem bnva mennek tovbb, s mr
tervezik a kvetkez mveletet. Hiszen az engedly mg min
dig megvan, nem igaz?
12 A helyi kirendeltsgek llandan srgetik a Mveletek Igaz

gatsgt, hogy engedlyezze a tiszteknek az oldalfegyver vi


selst. Az n vlemnyem mindig is az volt, hogy a tisztek
ne viseljenek fegyvert. A fegyverhasznlatra vonatkoz tr
vnyek Eurpban s az afrikai orszgokban szigorbbak,
mint az Egyeslt llamokban. A diplomatk klnsen nem
szvesen hordanak magukkal fegyvert. Hogyan tudja meg
magyarzni egy CIA-tiszt a helyi rendrsgnek, hogy mirt
van szksge pisztolyra? Mondhatja azt, hogy Nzzk, ne
kem minden este ezekbe a stt siktorokba kell mennem,
hogy tallkozzam z gynkeinkkel. . .? Ha viszont enge
dly nlkl hord fegyvert, a leleplezds veszlye igen nagy.
Mi trtnik akkor, ha lel valakit? Hol lltjk brsg el?
s mivel mindez hatatlanul nyilvnossgra kerl, hogyan
rinti az Egyeslt llamok kvetsgnek helyzett abban az
orszgban? Hogyan hat ki az egsz a tiszt plyafutsra? Sok
tiszt erre ltalban gy reagl: Ftylk az egszre! Hordok
magammal pisztolyt, s, ha kell, hasznlom, hogy kivgjam
magam egy veszlyes helyzetbl, a lnyeg, hgy letben ma
radjak. Akkor legalbb visszamehetek Washingtonba, s mg
mindig tallok valami ms meglhetsi mdot.
Ezzel a problmval elszr Lubumbashiban tallkoztam,
ahol elszaporodtak az tonllk, s mindennapos volt a fegy
veres rabls. Egy darabig hordtam magammal pisztolyt, de
aztn elzrtam a pnclszekrnybe az irodban. Mi hasznt
vennm e'gy 9 mm-es pisztolynak, ha gppuskval felfegyver
zett banditk csapatval llok szemben? gy dntttem, tbb

283
remnyem van az letbenmaradsra, ha nincs pisztolyom. He
lyette mindig volt a kocsim kesztytartjban egy karton el-
ajndkoznival cigaretta, s azt 'gyakoroltam hogy veszlyes
helyzetekbl hatrozott vlaszokkal, krltekint, meggyz
magyarzatokkal vgjam ki magam.
1970-ben arra knyszerltem, hogy jobban tgondoljam
helyzetemet. Egy fiatal zaire-i lzad a Tanganyika-tl msik
oldalrl levelet hozott a burundi amerikai nagykvetsgre.
Azt lltotta, hogy a levelet tallta valakinl. A levlben az
amerikai nagykvet elrablsnak tervt rszleteztk. (A fiatal
lzad azt lltotta, hogy tagja ugyanannak a csoportnak,
amely 1975 mjusban ngy dikot rabolt el a Tanganyika-
t partjrl.) IMMEDIATE jelzs tviratban azonnal jelen
tettem a dolgot a kzpontnak, ahonnan megjtt a rmlt v
lasz, s utastott, le'gyek nagyon elvigyzatos, csak a kvet
sg pletben tallkozzam a fiatalemberrel, s a legkzelebbi
alkalommal legyen nlam pisztoly.
Fontolgattam a dolgot, aztn megfogalmaztam a vlaszt,
amiben elfogadtam a kzpont tancst, de megkrdeztem, en
gedlyezi-e a kzpont, hogy baj esetn a fiatalemberre ljek, s
ha igen, hov clozzak: a) a fejre; b) a gyomrra; c) a l
bra. Az persze vilgos volt, hogy akrmire is utastott a kz
pont tvirata, ha rlvk valakire, klnsen az amerikai
nagykvetsg pletben, a kvetkezmnyekrt engem vonnak
felelssgre.
13 rdemes taln felidzni Nkrumah 1966. vi Ghnban tr

tnt megbuktatst. A 40-es Bizottsg elutastotta a CIA


Nkrumah megbuktatsra irnyul javaslatt. A Kzpont
ennek ellenre arra biztatta az accrai kirendeltsget, tartson
fenn szoros kapcsolatot a ghnai hadseregben lev elgedet
len tisztekkel s folytasson hrszerzst tevkenysgkrl. A
kirendeltsg jelents sszeget kapott erre a clra, lland kap
csolatban llt az llamcsny tervezivel. A kirendeltsg any-
nyira rszt vett az akciban, hogy lehetsge volt titkos szov
jet katonai berendezsek felfedezsnek koordinlsban az
llamcsny lezajlsakor. A kirendeltsg azt is javasolta a kz-

284
pontnak, hogy tartsanak kszenltben egy rajt a puccs ide
jre, az rohamozza meg a knai nagykvetsget, minden ott
lev szemlyt ljenek meg, hozzk el a titkos iratokat, majd
robbantsk fel az pletet, hogy ne lehessen kiderteni, mi tr
tnt. Ezt a javaslatot elvetettk. A kzpont, ha nem is hi
vatalosan, de teljes mrtkben az accrai kirendeltsg rdem
nek tekintette az llamcsnyt. A vgrehajts sorn nyolc szov
jet tancsadt ltek meg. A CIA aktiban mindez nem sze
repelt pontosan.
Ez a CIA-mdszer ms esetekben is bevlt. Elfordulhat,
hogy a vilg brmely tvoli sarkn ismert politikust titokza
tos krlmnyek kztt eltntetnek. A CIA-iratokban azon
ban nem szerepel olyan adat, ami bizonytan, hogy a Hiva
talnak rsze volt a bntettben. Amikor az ilyen akcikat si
kerl gyesen vgrehajtani, az rintett CIA-tiszt knnyen
megmagyarzza ma'gnak, hogy nem tette, a trtntekrt
nem felels, meg tudja nyugtatni sajt lelkiismerett. Vala
hogy gy rvel magnak: Beszlgettnk ugyan arrl, milyen
problmkat okoz Germani (vagy Lumumba, Trujillo, Schnei
der, s a tbbiek), de eszembe sem jutott, hogy ellene brmit
tegyenek. gy kpzelem, ez trtnhetett Lumumba meg
gyilkolsnl is. A CIA tervezte mCgmrgezst, de megijed
tek. A nyilvnossgra kerlt irat viszont azt bizonytja, hogy
CIA-tisztek s kongi politikusok kztt beszlgets folyt
arrl, mekkora veszlyt jelent Lumumba. A tbbit az utb
biak elvgeztk. A CIA-tisztek termszetesen a gyilkossgo
krt, akcikrt nagyon is felelsek; a tetteket nem kvettk
volna el, ha nem k lettek volna a felbjtk s nem ksztik
el a terepet. Vietnamban pldul rkltem egy szadista
rendrtisztet, aki a Rzsaszn Hz-nak nevezett CIA biz
tonsgi pletben idnknt megcsonktott foglyokat. A rend
rtiszt nagy sszegeket kapott a CIA-tl, amely jtllt rte
sai'goni feletteseinl. A CIA tmogatsa nlkl nem tarthatta
volna meg az llst. Tbb egymst kvet CIA-tiszt azzal
oldozta fel magt a tiszt szadista orgiirt val felelssg all,

285
hogy azzal rvelt: a rendrnek csak a hrszerz tevkenysgt
tmogattk, egyb tetteirt nem voltak felelsek.
Vi November 3-n Ford elnk - elhamarkodottan - elbocs

totta Colbyt, de knytelen volt visszakozni s arra krni, ma


radjon, amg be nem fejezdnek a kongresszusi bizottsgok
ban a meghallgatsok, s nem neveznek ki utdot a helyre.
gy december 5-n Bili Nelson, aki Colby prtfogoltja volt,
tudta, hogy sajt napjai is meg vannak szmllva. Azt csak
tudn megmondani, hogy ez ksztette-e arra, hogy elrulja
Colby IAFEATURE-fedtrtnett s elmondja a szentus
nak az igazsgot. Annyi bizonyos, hogy ez nem lehetett kny-
ny dnts Nelson szmra. Richard Helms ellen pp akkor
folyt a vizsglat, azzal vdoltk, hogy hamis tanvallomst
tett a szentus eltt; teht december 5-n elgg biztosan le
hetett arra kvetkeztetni, hogy ha valaki hamisan tanskodik
az angolai programrl, azt vgl leleplezhetik.
15 December 18-n a klntmnyben vgzett munkmat egy

nnepsg miatt flbe kellett szaktanom, amelyen vietnami


tevkenysgem elismerseknt megkaptam a CIA rdemr
mt. Az nnepsget sok kitntetett knosnak rezte, mert az
volt a vlemnyk, hogy a CIA vietnami szereplse szgyen-
teljes volt. A djkioszt ceremnia csak arra volt j Colby-
nak, hogy megprblja tisztra mosni a trtnteket. Jval
eltte bejtt az irodmba egy fiatal kollgm s majdnem
knnyes szemmel krdezte tlem, hogy tvegye-e egyltaln
a kitntetst. Msik tiszt azzal bohckodott, majd paprzs
kot hz a fejre, hogy leplezze, milyen zavarban van. Felhv
tam Colby irodjt s krtem, vegyenek le a hsk list
jrl, de kzltk, Colby gy rendelkezett, senki sem utast
hatja vissza az rmet. Ebben a kritikus idszakban nem akar
tam kockztatni helyzetemet az angolai klntmnyben. t
vettem a kitntetst Colbytl. Belekezdett az ilyen alkalmak
kor szoksos szlamokba hsiessgem-rl, de amikor a
szemembe nzett megakadt. A dszterem ajtajnl egy titkr
n visszakrte a kitntetseket. A Hivatalbl trtn nyug
djazsunkig ugyanis minden kitntetst a kzpontban riz-

286
nek. 1977. vi lemondsomkor azt mondtam, hogy nem aka
rom elvinni a kitntetst.
16 1974-ben s 1975-ben Kissinger utastsra a CIA programot

szervezett az iraki kurdok felfegyverzsre. Arra biztatta okt,


hogy lzadjanak fel a kormny ellen. Mindez az irni sah
krsre trtnt, akinek viszlya tmadt az irakiakkal. Ami
kor a sah kedvezen meg tudott egyezni Irakkal, a CIA lel
ltotta a programot, s vratlanul magukra hagyta a kurdo-
kat, akik kptelenek voltak vdekezni az iraki hadsereg v
res megtorlsval szemben. Kissinger ezt a beismerst akkor
tette, amikor ismertette az esemnyeket a Church-bizottsg-
gal.
17 Jim Potts s beosztottjai gondoltak erre az eshetsgre, ami

kor elrendeltk, hogy az sszeget Mobutunak adjk t. De


azzal indokoltk, hogy a pnz lecsillaptja, s nem ll majd
bosszt a CIA-n.
Paradox mdon 1971 ta az Egyeslt llamok Deviza s
Valuta Bizottsga vizsglatot folytatott tbb nagy amerikai
vllalat ellen, s az igazsggy-minisztrium vdat emelt elle
nk, mert megvesztegetssel segtettk el klfldi gyletei
ket. Ugyanakkor az Egyeslt llamok kormnya - a CIA-n
keresztl - vente tbb tzmilli dollrt klt kszpnzzel
trtn megvesztegetsre. A megvesztegets - a CIA tjn
- elfogadott mdszere az Egyeslt llamok kormnynak,
de bntett, ha amerikai vllalatok teszik.
18 Ez a nylt levl a Washington Post 1977. prilis 10-i szm

ban jelent meg, kzvetlenl azutn, hogy a szerz beadta a le


mondst a CIA-hoz.
Tartalom

Elsz ........................................................................................ 5
A lemonds ................................................................................ 9
A kissingeri dnnygs .............................................................. 17
Saigontl Washingtonig.............................................................. 22
Az angolai program .................................................................... 32
A klpolitika kzkatoni ............................................................ 51
A CIA szemlyzeti politikja...................................................... 66
Szvetsgeseink - akiket alig ismernk...................................... 86
Kinshasa...................................................................................... 102
Roberto........................................................................................ 122
Savimbi ...................................................................................... 140
A kiterjesztett hbor ................................................................. 155
Tancsadk, technikusok, klfldi csapatok . . . . 173
Propaganda s politika ............................................................... 189
zlet s pnz .............................................................................. 202
sszeomls.................................................................................. 215
A CIA a kongresszusai szemben .......... ..................................... 231
Az utols felvons ...................................................................... 245
Utsz ........................................................................................ 256
Fggelk...................................................................................... 263
Jegyzet ........................................................................................ 277
38- Ft

1976 decemberben kzltem


fnkmmel a CIA Afrikai Osztlyn
azt a szndkomat, hogy lemondok.
Tizenkt vig voltam operatv tiszt
a CIA-nl. Arra biztatott, vegyek ki
nhny hnap szabadsgot s fontoljam
meg a dolgot. Nyltan hangoztattam
ugyan, hogy elhatrozsomat nem fogom
megmstani, mgis elfogadtam az
ajnlatot. Senkinek sem beszltem arrl
a tervemrl, hogy knyvet akarok rni.