You are on page 1of 9

Implikasyon sa Tama at Maling Pag babawas ng Timbang

Rosales, Isabelle Melissa G.


Dimaunahan, Nori John B.
Lazarte, Kathleen fae R.
J2B

I. Introduksyon/ Panimula
I.1 Layunin ng mga Mananaliksik
Mapalawak ang Kaalaman patungkol sa pag taba ng ating katawan.
Malaman ang epekto ng Tamang at Maling pag babawas ng Timbang.
Malaman ang ibat ibang klase ng taba at pangangatawan ng tao.
Malaman ang mabisang sulosyon sa pag babawas ng timbang upang makamit ang
maganda at malusog na pangangatawan.
Malaman ang mga maling proseso ng pag babawas ng timbang upang matigil nag ano
man masamang maidudulot nito sa katawan.
I.2 Kahalagahan ng Paksa
Ang Paksang ito ay napapanahon upang mabigyang kasagutan tungkol sa kung paano na
bubuo ang taba sa katawan.
Mapapalawak nito ang ating kaalaman hinggil sa masamang epekto ng maling pag
babawas ng timbang at magandang epekto ng tamang pag babawas ng timbang.
Mag bibigay ito ng mga kaalaman tungkol sa ibat ibang klase taba at pangangatawan na
meron ang bawat indibidwal.
Mag bibigay ito ng kaalaman tungkol sa paraan upang maging epektibo ang pag babawas
ng timbang
Makakatulong ito sa karamihan na nag hahanap ng mabisang sulosyon sa tamang pag
babawas ng timbang na hindi nag dadala ng masamng ipekto sa iba pang parte ng
katawan.
I.3 Kaligirang Pangkasaysayan ng paksa
Ang Pag babawas ng timbang ay isang sulosyon sa pag aalis ng taba sa katawan na
dulot ng sobrang pag kain ng mga pagkain na mataas sa calories. Sa panahon ngayon
nauuso ang ibat ibang klase ng pag kain at hindi maiiwasan sa karamihan ang lubos na
pananabik sakanilang mga gustong kainin at ito ang isa sa mga epekto kung bakit
kinakailangan natin mag bawas ng timbang.
Ang pag mumuo ng taba sa katawan ay dala ng labis na glukos
Ang pag babawas ng timbang ay isa sa mga pinaka mahirap na gawain sa karamihan na
may tinatawag na greedy fat cells sapagka ito ang nagiging dahilan kung bakit ang mga
glukos sa ating katawan ay hindi nasasalin sa enerhiya
II.Katawan ng Sulating Nauukol Mismo sa Bagay - bagat na Napag aalaman tungkol sa
paksa (Review of Related Literature)

II.1 Unang Punto


a. Maling pag babawas ng timbang
b. Katangian ng maling pag babawas ng timbang
c. Mga nauusong gamot patungo sa pag payat
d. Carbohydrates
II.2 Ikalawang Punto
a. Tamang Pag babawas ng Timbang
b. Tamang Pag babawas ng Timbang tungo sa magandang pangangatawan
c. Tamang Pag babawas ng Timbang bilang sa magandang kalusugan
d. Tamang pag babawas ng Timbang tungo sa pagiwas sa pag kakasakit
II.3 Ikatlong Punto
a. Mabuting epekto ng pag babawas ng timbang ng ating katawan
b. Masamang epekto ng maling pag babawas ng katawan.
c. Pag kakarooon ng agarang sulosyon para sa mga taong may mabagal na
metabolismo.
d. Pag papalawak sa mabuting dulot ng tamang pag babawas ng timbang at maling
pag babawas ng timbang sa katawan.

III. Pamamaraan

III.1 Eksperimentasyon

a. Binibigyang diin dito ang hinaharap


b. Gabay ng mga mananaliksik sa pag kalap kung ano pa ang mangyayari
III.2 Larawan

a. Katawan ng taong masustansya at may tamang pag babawas ng timbang


b. Katawan ng taong hindi masustansya at nagamit ng maling pag babawas ng timbang

IV. Pangwakas

Konklusyon

Ang mga sumusunod at impormasyon na nakuha ng mananaliksik sa paksang kanilang


pinag aaralan.

Ang Pag babawas ng timbang ay ang pag aalis ng taba sa katawan, taba na namuo sa
pamamagitan ng pag kain ng sobrang ng sobrang carbohydrates.

Ang taba ay gaya ng rechargeable fuel cells sapagkat sa twing tayo ay kakain ng
carbohydrates ay siyang nag bibigay sa ating katawan ng glukos na nasasalin sa enerhiya na
siyang nag bibigay ng lakas sa ating katawan

Ang mga matatamis na pagkain at carbohydrates ay siyang nagdudulot ng mabilis na produksyon ng insulin
ng iyong katawan. Ang insulin ay nagsisilbing bodega ng taba sa iyong katawan. Kapag ang dami ng
insulin sa katawan ay bumaba, ang naimbak na taba ay siyang gagamitin ng katawan upang gawing
enerhiya bilang pamalit sa carbohydrates.

Ang masammang epekto na dala ng mga gamot at inumin na pam papayat ay maari pang
palawakin sapagkat ito ang magbibigay ng mentalidad na motibasyon upang gawin ang tamang
paraan sagayon ay maging malakas ang ating pangangatawan at maalis ang lason na dala ng
maling pag babawas ng timbang sa ating katawan

Rekomendasyon
Ang pagpapalawak sa saklaw ng napiling paksa ay nakatuon sa pagresolba ng
suliraning tinatalakay hinggil sa implikasyon ng tama at maling pag pag babawas ng
timbang tungo sa magandang kalusugan. Ang mga sumusunod ay ang mga posibleng
rekomendasyong nais ibahagi ng mga mananaliksik:

Higit na pag aaral hinggil sa epekto ng tama at maling pag babawas ng timbang ang dapat bigyan
ng pansin upang malaman ang epekto na dulot nito sa ating katawan

Gumamit ng malawakang pag iisip at pag iibistiga upang malamn ang maganda at masama nitong
epekto sa katawan.

Humanap ng paraan upang mabigyang alternatibong solusyon sa mga suliranin hinngil sa


masamang epekto ng maling pag bababwas ng katawan sa mga taong biktima na ng nasasabing
mga gamot at pamamaraan.

Pag aralan ang malawakang paraan upang maiwasan ang maling pag babawas ng timbang tungo sa
magandang pangangatawan na epekto ng tamang pag babawas ng timbang ng ating katawan.

Implikasyon sa Tama at Maling Pag babawas ng Timbang


Rosales, Isabelle Melissa G.
Dimaunahan, Nori John B.
Lazarte, Kathleen fae R.
J2B
Panimula
Ang pag babawas ng timbang ng ating katawan ay isa sa problemang kinakaharap ng karamihan
sapagkat ito ay isang pinaka mahirap na nararanasan ng isang taong gustong mag papayat. Ang Pag
babawas ng timbang ay ang pag aalis ng taba sa katawan, taba na namuo sa pamamagitan ng pag kain
ng sobrang carbohydrates. Ayon kay Gary Taubes ang taba ay gaya ng rechargeable fuel cells
sapagkat sa twing tayo ay kakain ng carbohydrates ay siyang nag bibigay sa ating katawan ng glukos
na nasasalin sa enerhiya na siyang nag bibigay ng lakas sa ating pang araw araw na aktibedades, ng
dahil sa taba ng ating katawan madami satin ang naiingganyong mag papayat sa ibat ibang
pamamaraan tulad nalamang ng pag kain ng gulay, prutas, at pag eehersiyo ito ay ilan lamang sa mga
simula ng tamang pag babawas ng timbang ngunit madami naman satin ay gumagamit ng pamamaraan
na pag papakagutom upang tayo lamang ay pumayat at ito ay isa sa madaming pamamaraan ng maling
pag babawas ng timbang. Subalit paano nga ba nakakaapekto sa ating katawan ang Tama at Maling Pag
babawas ng Timbang.

Suliranin ng pag-aaral
Suliranin kung maituturing sa karamihan lalo na sa kaabataan ngayon ang pag babawas ng timbang ng
ating katawan at kung ano nga ba ang epekto ng tama at maling pag babawas ng timbang sa ating
katawan. Dahil sa ating mga na panunuod at pananaliksik sa internet upang tayo ay pumayat karamihan
sa atin lalo na sa mga kabataan ay nag papakagutom at nahuhumaling sa mga gamot na nakakapayat,
ilan lamang rito ay ang mga herbal tea, herbal slimming coffee, at iba pang tabletang gamot na
ginagarantiya ang inyong pag payat sa loob ng pitong araw, dalwang linggo hanggang sa ikatatlong
linggo ngunit lingid sa kanilang alam ang mga klase ng ganitong gamot at inumin ang mag dadala sa
buhay natin at sa ating kalusugan ng kapahamakan. Ayon kay Doktor Jose Rizal ang kabataan ang
siyang pag asa ng bayan, masasabi pa nga ba natin na ang kabataan ang pag asa ng bayan kung ang
ating kalusogan na siyang pundasyon ng ating katawan upang magawa natinang ating mga gawain sa
araw araw ay hindi na gagampanan dulot ng sakit na dala ng maling pag babawas ng timbang.

Rasyonale ng Pag aaral


Ang pananaliksik na ito ay nakatuon upang malamang ang implikasyon ng tama at maling pag
babawas ng timbang kung ano ba ang mabuti o masama dulot nito sa ating katawan. Naaayon din ang
pananaliksik na isinagawa upang mapagtanto ang dapat bigyang solusyon,palawakin at makaalarma sa
mga mambabasa.
Mahalagang malaman ang implikasyon ng tama at maling pag babawas ng timbang nang sa ganun
ay makita natin kung paano tayo naapektuhan nito. Ang magandang kalusogan at magandang
pamumugat ay nababatay din sa pananaliksik na isinagawa. Ang maling pag babawas ng timbang ng
ating katawan ay binigiyang diin nang sa ganun ay ito ay makaalarma sa karamihan na tila hindi alam
na nagagawa na pala nia ang maling pamamaraan ng pag babawas ng timbang at sa gayon ay
maumpisahan ang tamang paraan ng pag babawas ng timbang upang ito ay maging daan sa pagkamit
ng malusog na pangangatawan.
Ang pinapalooban ng pag aaral na ito ay kung paano naapektuhan ng maling pag babawas ng
timbang at tamang pag babawas ng timbang ang ating katawan. Masasalamin din sa pananaliksik na
ito ang mga alternatibong paraan sa pag papapayat na hindi gumagamit ng mga gamot na ikamamatay,
sakit na dulot ng maling pag babawas ng timbang, ang mga parte ng katawan ng tao na naapektohan
dulot ng maling pag babawas ng timbang at tamang pamamaraan sa agarang pag papapayat.
Mapapakita rin rito ang mga kaalamang magbibigay kasagutan sa atin kung paano ang mga
implikasyon na ito ay nagiging instrumento sa pag sunod sa tamang paraan ng pag babawas ng
timbang. Ang mga pangalan ng gamot na sa pag papapayat na tilang may dalang kapahamakan sa
ating kalusogan ay malalaman din sa pananaliksik na ito.

Layunin at kahalagahan
Ang ginagawang pananaliksik ng mga estudyante ay nag lalayong makatulong sa mga mababasa upang
magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa tama at maling pag babawas ng timbang ng katawan at mga
eperkto nito. Makakatulong rin ito upang maging bukas ang isip ng mga tao sa nasabing suliranin.
Makakatulong rin ito upang makaisip ng paraan kung paano ma dedetermina kung ang pag babawas ng
timbang ng isang tao ay mali o tama at matutulonagn rin nito mapatigil ang karamihan sa mga pag gamit
ng mga pampapayat na inumin at gamot ng sagayon ay makahanap ng alternatibong paraan sa pag
babawas ng timbang sa tamang pamamaraan,Mag sisilbing gabay rin ito kung paano masusulosyunan pag
pigil sa mga gamot na kumakalat. Magiging bukas rin ang isip ng tao sa mga nangyayari sa ating
kalusugan. Makatutulong rin ito upang mailigtas ang ating katawan sa kapahamakan o kamatayan na dulot
ng maling pag bababwas ng timbang. Ang kahalagahan ng pananaliksik na ito ay maiipahayag ang epekto
ng tama at maling pag babawas ng timbang na nag reresulta sa kagandahan ng pangangatawan. Ito ay mag
bibigay tulong rin sa mga mamayan upang sila ay maging handa sa mga posibilidad na mangyari sa
hinaharap. Makatutulong rin ito upang mas mapalalim pa ang kaisipan ng aming kapawa estudyante na
siyang na gustong mag bawas ng timbang. Mas mabubuksan ang isip ng mga mambabasa kung gaano
kalaki ang nagiging epekto ng kalusugan sa ating katwan at pang araw araw na gawain. Mababasa rin dito
kung ano ang mga dahilan ng pataba ng ating katawan.

Saklaw at limitasyon ng pag-aaral


Sa papel na ito nakapaloob ang epekto ng tama at maling pag babawas ng timbang, kung pano
ito makaka apekto sa pang kalusogan ng isang tao at kung paano nauubo ang taba sa ating katawan upang
masimulan ang pag tunaw ng mga taba na ito para sa pag usbong ng magandang kalusogan.
Makapagbigay impormasyon kung paano ito haharapin ng mga hinaharap kung patuloy parin ang pag
walang pag bahala sa maling pag babawas ng timbang. Sa pananaliksik sa De La Salle Lipa College
Library maaring makakuha ng ibat ibang impormasyon at mga datos na maaring makatulong sa
pananaliksik ng pag-aaral. Maaring magkaron ng animna kalahok na kapapanayamin at ito ay sapat na
upang makakalap ng impormasyon tungkol sa paksang napili. Binigyan ang mga mananaliksik ng tatlong
linggo upang ito ay maiayos at matapos. Mga mga parte ng katawan, functions ng mga ito mga cells at
ibat iba pang scientifuc term na hindi kayang maipaliwanag ng mga mananaliksik dahil tanging mga
dalubhasa lamang ang maaring makapag- paliwanag nito at kinakailangan ng dalubhasang pag-aaral.

Katawan

Ang pag babawas ng timbang ay isang aktibidades kung saan ang sobrang taba ng ating katawan ay
siyang ating inaalis sa ating katawan sa pamamagitan ng pag eehersiyo at pagkain ng tama upang tayo
mag karoon ng magandang pangangatawan at magandang kalusogan. Ang sinasabing maling pag
babawas ng timbang ay isa sa mga suliranin na kinakaharap ng karamihan ngayon kadalasan ito ay
nararamdaman ng ating mga kabataan, Dahil sa patuloy na pamamaraan ng maling pag bababwas ng
timbang naaapektuhan na ang ibat iabng parte ng ating katawan karaniwan na rito ang puso at liver. Ito ay
isang kapahamakan sa mga mamamayan dahil sa mga epekto na maaring mangyari o maranasan sa
pamamaraan ng maling pag babawas ng timbang. dati palang ay matuturing ng malaking isyu ang pag
taba subalit dahil sa walang kamalayan ng tao ay hindi na nila iniintindi pa ang mga masasamang dulot ng
pag taba saating katawan. tila napakalaking problema na nito lalo sa kapahamakan dala ng sobrang taba sa
ating katawan. At tangin kamatayan ay isa sa masasamang epekto dulot ng maling pag babawas ng
timbang.

Ang pag babawas ng timbang ay nagganap kapag tayo ay nakakaramdam ng sobrang pag taba ng ating
katawan ang taba na galing sa matatamis na pagkain at carbohydrates ay siyang nagdudulot
ng mabilis na produksyon ng insulin ng iyong katawan. Ang insulin ay nagsisilbing bodega
ng taba sa iyong katawan. Kapag ang dami ng insulin sa katawan ay bumaba, ang naimbak
na taba ay siyang gagamitin ng katawan upang gawing enerhiya bilang pamalit sa
carbohydrates. Nakakatulong din ang pagbaba ng dami ng insulin sa katawan upang ang
magpalabas ng labis na sodium at tubig ang mga kidney. Kapag nangyari ito, nababawasan
ang hangin na nasa tiyan at tubig sa loob ng katawan na nagpapabigat din ng timbang. Mas
mabilis na bumaba ang timbang ng mga taong sumunod ng payo na ito kaysa sa mga
nagpapagutom upang pumayat. Kailangan lamang na bawasan ang pagkain ng sagana sa
carbohydrates, pababain ang insulin sa katawan sa pamamagitan ng pagbabawas sa
pagkain ng matatamis at makikita rito ang resulta ng tamang pag babawas ng timbang

Ang target ng pananaliksik na ito ay ang mga mamayang walang sapat na kaalaman at walang pakialam sa
ating kalusugan. ang paalala sa maling pag babawas ng timbang at tamang pag babawas ng timbang ay
mag sisilbing paalala at gabay para sa mga ito. Isa pang target nito ay ang mga kapwa naming estudyante
na siyang nakakaranas ng sobrang pagtaba at sa mga payat ng gusti pang mag papayat para sila ay maging
alerto sa mga posibilidad na mangyari sa kanilang kalusogan kung patuloy nilang gagawin ang maling
pamamaraan ng pag babawas ng timbang.

Ayon kay Jessica Ortner sa librong Tapping for weight loss: Hindi natin kinakailangan diet plan
kailangn natin iwasan ang mentalidad na kailangan natin ng diet plan. ang kailangn natin ay ang pag pili
ng mga tamang pag kain na siyang nakakabuti sa ating katawan. ang pag lalagay ng presyon sa ating pag
babawas ng timbang ang siyang nag bibigay satin ng problema, problema na humahatong sa lalong pag
kain at reresulta ito sa pag iisip na hindi natin kayang pumayat kaya wag na lang tayo mag papayat. Ang
pag mamahalin sa ating saliri ang susi ng ating pag papayat kailangan natin alisin ang takot na dala ng
ating isipan bago tayo mag umpisang bumuo ng malusog na pangangtawan

Konklusyon at Rekomendasyon
Ang Pag babawas ng timbang ay ang pag aalis ng taba sa katawan, taba na namuo sa pamamagitan ng
pag kain ng sobrang ng pampatabang pagkain. Ang tama at maling pag babawas ng timbang ay patuloy

na ipag kakawalang bahala ng karamihan. Ito ay patuloy na mababali wala lalo pa at nag sisikalatan ang
mga imahe ng mga taong nakasubok ng mga gamot at hinihiyat ang tao na siyang bilhin ang mga gamot
pampapayat na hindi na kumukunsulta sa mga doktor, ang iba naman ay tila na dala sa advertisment kung
saan ng kanilang mga iniidulo artista ang nang hihiyat na tayo ahy bumili ng mga herbal slimming pills,
habang kumakalat ang mga ito sa internet, telebisyon, magazine ang mga sarisaring imbensyon na ginawa
upang tayo ay pumayat sa mabilisang panahon hindi titigil ang mga tao na ito ay bilhin. Ang pagaaral na
ito ay nakatuon sa masamang puwedeng maging hatid ng ating katawan sa pag sunod sa mali pag
babawas ng timbang at ang mga paraan at alternatibong mabisang paraan sa ikakapayat ng ating katawan
na hindi natin kailangan ilagay ang ating mga buhay sa piligro. May mga bagay tayo na dapat sundin
upang makaiwas tayo sa kamatayan na hatid ng maling pag babawas ng timbang. Ang pag resolba ng
isyung ito ay mag sisimula rin sa ating mga sarili.Disiplina ang ating kalingan at hindi kung ano anong
imbensyon.

Metodo
Ang pag-aaral na gimamit ay pangkasaysayan, eksperimental, case study at deskriptibong pananaliksik
sapagkat natalakay ng pangkasaysayan ang mga nakaraang kalagayan, kaganapan at sistema ng mga tao
ng mga naunang panahon patungkol sa pag babawas ng timbang. eksperimental sapagkat binibigyang diin
nito ang hinaharap at mangyayari sa ating katawan dulot ng tama at maling pag babawas ng timbang, case
study sapagkat ito ay isang malawak na pag-aaral sa aklat, pangyayari at karanasan ng isang
pasyente na sumunod sa sinasabing maling pag babawas ng timbang at deskriotibong pananaliksik
sapag kat gagawa kami ng talatanungan sa para makalikom ng datos, anim ang magiging respondent
sapagkat ang dalawa ay nutritionist, dalawang repondanteng na ging pasyente ng dahil sa di umanoy pag
gamit ng mga gamot pampapapayat, at isang gymnastic at isang pharmacist.
Gumamit ang mga mananaliksik ng libro at artikulo na magbibigay ng wasto , malinaw at tamang
impormasyon ng nilalaman upang magsilbing gabay sa kanilang pagtugon sa layunin ng papel na ito.
Gumamit ito ng qualitatibo mula sa mga libro at artikulo na makikita sa internet

Ang mga libro na ginamit ay ang mga sumusunod Ang mga libro na ito ay ginamitan ng mga direktang
sipi, parapreys at ang pagbubuod.