You are on page 1of 5

SENARAI SEMAK BAGI FAIL PENTAKSIR

( GURU)
Sila tanda (/) pada ruang yang telah di sediakan.

Bil Perkara Ada Tiada Catatan


(a) Maklumat guru lengkap
dan jelas.
(b) Panduan
Perkembangan
Pembelajaran Murid
(c) Modul Perekodan
Perkembangan
Pembelajaran Murid
(Borang Perekodan)
(d) Modul Perekodan
Perkembangan
Pembelajaran Murid
(Borang Prestasi)
(e) Modul Perekodan
Perkembangan
Pembelajaran Murid
(Prestasi Ujian Penggall
(f) Takwim Pentaksiran
Guru.
(g) Jadual Waktu Mengajar
Guru.
(h) Surat Lantikan Sebagai
Pentaksir.

(i) Salinan Modul Teras


Asas.
PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
MODUL PEREKODAN

PERKEMBANGAN

PEMBELAJARAN MURID

(BORANG PEREKODAN)

MODUL PEREKODAN

PERKEMBANGAN

PEMBELAJARAN MURID

(PRESTASI UJIAN PENGGAL)


MODUL PEREKODAN

PERKEMBANGAN

PEMBELAJARAN MURID

(BORANG PRESTASI)