You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA KRAU

28050 KUALA KRAU TEMERLOH PAHANG DARUL MAKMUR.


NO. TEL : 09-2861225. NO. FAX : 09-2862780. EMAIL : cea7064@moe.gov.my

TAJUK PROGRAM BENGKEL MENJAHIT BLAUS SUBJEK SAINS RUMAH


TANGGA 2017

MATLAMAT Melahirkan pelajar berkemahiran dalam proses jahitan

OBJEKTIF Murid dapat menghasilkan sepasang blaus setiap seorang

JANGKAMASA Ogos September 2017

SASARAN Semua pelajar Sains Rumah Tangga (34 orang )

KOS/SUMBER Bayaran fasilitator 2 orang RM


300.00
Bahan kerja kursus Kain RM
816.00
Kertas Minyak RM
34.00
Kertas karbon RM
34.00
Pelapik RM
15.00
Zip RM 40.80
Jarum peniti RM
50.00
Jarum mesin RM
32.00
Jarum tangan RM
12.00
Benang RM 36.00
Aksesori(manik, labuji) RM 50.00
JUMLAH RM1419.80
PIHAK TERLIBAT Guru Mata pelajaran, Guru Pakar ERT

KAEDAH Bengkel kerja kursus (jahitan Blaus)


PERLAKSANAAN

PENILAIAN Hasil Jahitan ( Blaus )


PROGRAM

KERTAS KERJA

STRATEGI

LANGKAH PERLAKSANAAN TARIKH


1. Perancangan/ perbincangan 30 Mac 2017
2. Mesyuarat 30 Mac 2017
3. Bengkel menjahit blaus 1 Ogos 2017
4. Penilaian 27 September 2017