You are on page 1of 6

Pan

Szanowny Panie.

Pan Szanowny Panie. Gdynia, 2015- Dziękuję za zainteresowanie oferowanym przez naszą firmę systemem CAM Express. Zgodnie

Gdynia, 2015-

Dziękuję za zainteresowanie oferowanym przez naszą firmę systemem CAM Express.

Zgodnie z Państwa zapytaniem ofertowym, przedstawiam skrócony opis oferowanego oprogramowania, opis dostępnych konfiguracji i dodatkowych modułów, a także wstępną ofertę cenową.

Jak wspomniałem podczas rozmowy telefonicznej, gorąco namawiamy do zorganizowania niezobowiązującej prezentacji oferowanych systemów.

Informuję również że istnieje możliwość uzyskania wersji testowych programów zawartych w ofercie.

Firma Cador dostarcza, wdraża i prowadzi szkolenia z systemów CAD/CAM/CAE:

 • - Solid Edge - profesjonalny, łatwy w obsłudze system CAD 3D

 • - NX (d. Unigraphics) - najwyższej klasy zintegrowany system CAD/CAM/CAE

 • - CAM Express - najwyższej klasy system CAM, wydzielony ze środowiska NX

 • - Femap with NX Nastran - system analiz konstrukcji Metodą Elementów Skończonych

 • - Lantek - oprogramowanie do optymalizacji rozkrojów na arkuszach blachy

 • - FTI - oprogramowanie do symulacji tłoczenia blach

 • - Teamcenter - system zarządzania dokumentacją (PLM)

 • - inne specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt.

Z poważaniem

Pan Szanowny Panie. Gdynia, 2015- Dziękuję za zainteresowanie oferowanym przez naszą firmę systemem CAM Express. Zgodnie

Grzegorz Kozłowski

Dyrektor Handlowy

tel. 601 150 761 gkozlowski@cador.pl

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Oferta z dnia 2015- dla firmy

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

OPIS OFERTY

CAM Express to nowoczesny system CAM wyodrębniony z najwyższej klasy zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE NX (dawniej Unigraphics). Oferuje najwyższą jakość generowanego kodu NC, wysoką szybkość działania oraz nowoczesny sposób komunikacji z użytkownikiem. Interfejs programu można przełączać między konfiguracją uproszczoną (zawierającą kreatory lub ukrywającą rzadziej wykorzystywane opcje), a konfiguracją pełną (przeznaczoną dla użytkowników wymagających dostępu do wszystkich opcji systemu).

CAM Express można zamawiać w kilku konfiguracjach, w zależności od rodzaju obróbki wykonywanej przez użytkownika. W dowolnej chwili zestaw można rozbudować o nowe moduły. Każdy z modułów zawiera pełną funkcjonalność danego rodzaju obróbki. Oznacza to, że np. za pomocą modułu do frezowania 3-osiowego można zaprogramować obróbkę dowolnie skomplikowanego elementu, z wykorzystaniem także obróbki szybkoobrotowej (HSM). W CAM Express można zachować wszystkie parametry obróbki danego elementu i przenieść je na inny, podobny element.

CAM Express jest narzędziem niezależnym od systemu CAD – można za jego pomocą projektować technologię obróbki modeli importowanych z różnych systemów projektowania.

Licencji CAM Express

Floating – licencja sieciowa (pływająca)

Licencja sieciowa (pływająca) pozwala na instalację oprogramowania na dowolnej ilości komputerów. Wykorzystaniem licencji steruje program zarządzający. Liczba jednocześnie pracujących stanowisk CAM Express zależy od ilości zakupionych licencji sieciowych.

Oprócz elastyczności pracy, zaletą licencji sieciowej jest możliwość zakupu dodatkowych modułów CAM Express w ilości mniejszej niż ilość użytkowników. Po wywołaniu dodatkowego modułu jego licencja jest pobierana z serwera, a po zwolnieniu wraca do puli i jest dostępna dla innych użytkowników.

Opieka serwisowa

Opieka serwisowa obejmuje:

 • - dostawę nowych wersji CAM Express, które pojawią się w okresie jej obowiązywania

 • - dostęp do aktualizacji oprogramowania

 • - dostęp do technicznych stron internetowych producenta

 • - dostęp do forów dyskusyjnych na stronach internetowych producenta

 • - pomoc firmy Cador w rozwiązywaniu typowych problemów technicznych

Pomoc techniczna jest świadczona przez Cador:

 • - telefonicznie

 • - pocztą elektroniczną

 • - przez zdalny dostęp do komputera użytkownika przez Internet

Nośniki instalacyjne

Wersje instalacyjne oprogramowania CAM Express pobierane są przez użytkownika bezpośrednio z serwera firmy Siemens

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl - 2/6- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Oferta z dnia 2015- dla firmy

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

CAM EXPRESS - WSTĘPNA OFERTA CENOWA

OPROGRAMOWANIE

OPIEKA SERWISOWA - OPCJA

Uwagi:

Floating – licencja sieciowa (pływająca)

Szacunkowa cena dostosowania postprocesora do funkcji specyficznych obrabiarki trójosiowej wynosi 4 000 PLN. Szczegółowa specyfikacja zostanie ujęta w odrębnej ofercie po określeniu typu obrabiarki.

Oferta jest ważna 21 dni od podanej daty Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

Ostateczna cena zależy od rodzaju i ilości zamówionego oprogramowania

Termin dostawy: ok. 14 dni Forma płatności: przelew, 14 dni po dostawie oprogramowania

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl - 3/6- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Oferta z dnia 2015- dla firmy

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

SZKOLENIA - OFERTA CENOWA

 

Ilość

Cena

Lp

Szkolenia

dni

katalogowa

Wartość

1

CAM - frezowanie 2,5D

3

900 PLN

2 700 PLN

 • - cena za 1 osobę, szkolenie otwarte

 

CAM - frezowanie 3D

2

 • - cena za 1 osobę, szkolenie otwarte

2

900 PLN

1 800 PLN

CAM - frezowanie 5D

3

 • - cena za 1 osobę, szkolenie otwarte

2

900 PLN

1 800 PLN

CAM - toczenie

4

 • - cena za 1 osobę, szkolenie otwarte

2

900 PLN

1 800 PLN

5

CAM – szkolenie dedykowane

1

3 000 PLN

3 000 PLN

 • - cena za 1 dzień, do 4 osób

Uwagi:

CAM - zakres szkolenia – frezowanie 2,5D:

 • - interfejs, nawigator wytwarzania, układ maszynowy

 • - programowanie operacji frezowania w zakresie obróbki 2,5D

 • - programowanie operacji frezowania w zakresie obróbki 3D

 • - programowanie operacji wiercenia i gwintowania

 • - generowanie kodu NC, wizualizacja ścieżki, generowanie dokumentacji warsztatowej

CAM - zakres szkolenia – frezowanie 3D:

 • - programowanie operacji frezowania w zakresie obróbki 3D

 • - programowanie operacji wiercenia i gwintowania

 • - generowanie kodu NC, wizualizacja ścieżki, generowanie dokumentacji warsztatowej

CAM - zakres szkolenia – frezowanie 5D:

 • - programowanie zaawansowanych operacji frezowania w zakresie obróbki 5D

 • - symulacja ścieżki narzędzia

CAM - zakres szkolenia – toczenie:

 • - interfejs, nawigator wytwarzania, układ maszynowy

 • - programowanie operacji toczenia 2D

 • - programowanie operacji wiercenia i gwintowania

 • - generowanie kodu NC, wizualizacja ścieżki, generowanie dokumentacji warsztatowej

Zakres szkolenia dedykowanego dopasowywany jest do potrzeb Klienta.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa firmy Cador w Gdyni

W przypadku szkoleń poza Gdynią należy doliczyć 350 PLN/dzień zryczałtowanych kosztów dojazdu i pobytu trenera.

Termin szkolenia – do ustalenia

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT Forma płatności: przelew przed rozpoczęciem szkolenia

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata.

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl - 4/6- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Oferta z dnia 2015- dla firmy

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

CAM Express

Zintegrowany system NX CAD/CAM/CAE (Unigraphics) zawiera najwyższej klasy system komputerowego wspomagania wytwarzania NX CAM / CAM Express. CAM Express jest oferowany jako osobny system CAM wydzielony z systemu NX. Dodatkowo jest zintegrowany z systemami CAD firmy Siemens PLM Software (NX, Solid Edge). Jest jednak niezależny od systemu CAD i może być stosowany jako uzupełnienie dowolnego systemu przeznaczonego do wspomagania projektowania CAD 3D.

CAM Express Foundation zawiera
CAM
Express
Foundation
zawiera

CAM

Express

jest

dostępny

w polskiej wersji

językowej.

 

CAM Express jest dostępny w formie modułowej, pozwalającej na elastyczną konfigurację wybranych rozwiązań. Podstawą pakietów jest moduł CAM Express Foundation.

wszystkie

funkcje

Oferta z dnia 2015- dla firmy Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata CAM Express Zintegrowany system

wspomagające opracowanie programu NC:

 • - Translatory plików CAD,

 • - Tworzenie złożeń w środowisku obróbki CAM,

 • - Funkcje edycji geometrii, przygotowania modelu do programowania strategii obróbczych (funkcje modelowania synchronicznego),

 • - Wizualizacja usuwania materiału i weryfikacja procesu, wykrywanie kolizji,

 • - Dostęp do biblioteki parametrów obróbki, biblioteki narzędzi, tworzenie przygotówek,

 • - Post Builder (moduł do edycji oraz pisania własnych postprocesorów)

 • - Tworzenie dokumentacji technologicznej,

 • - Możliwość tworzenia programów kontrolnych realizowanych przez sondy pomiarowe,

CAM Express Foundation można rozbudować o następujące moduły obróbcze:

 • - Turning Add-on – toczenie

 • - Wire EDM Add-on – cięcia drutowe (2- i 4- osiowe)

 • - 2,5 Axis Milling Add-on – frezowanie 2,5-osiowe

 • - 3 Axis Milling Add-on – frezowanie 3-osiowe (pełna funkcjonalność)

 • - 5 Axis Milling Add- on – frezowanie 5-osiowe

 • - Turbomachinery Milling Add- on – zaawansowana obróbka 5-osiowa turbin i wirników

 • - Machine Simulation Add- on – wizualizacja kinematyki całej obrabiarki

 • - Feature Based Machining Author Add- on – moduł umożliwia stworzenie oraz modyfikację zasad automatyzacji procesów opartych na geometrii części

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl - 5/6- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Oferta z dnia 2015- dla firmy

Oferta poufna, tylko do wiadomości adresata

KONTROLERY RUCHU

Manipulowanie trójwymiarowymi obiektami za pomocą myszy i klawiatury w systemach CAD/CAM/CAE nie jest zbyt wygodne. Aby obrócić obiekt na ekranie monitora, często trzeba wcześniej wskazać w menu odpowiednią ikonę lub wcisnąć klawisz na klawiaturze i klawisz myszy. Dodatkowe ruchy wydłużają czas wykonania operacji.

Firma 3Dconnexion produkuje kontrolery ruchu eliminujące ten problem. Urządzenia służą do przesuwania i obracania obiektami na ekranie w dowolnym kierunku. Działają niezależnie od myszy komputerowej, w dowolnym momencie pracy. Dodatkowe, programowane klawisze ułatwiają wywoływanie najczęściej używanych funkcji.

Do komputerów stacjonarnych polecamy urządzenia SpacePilot Pro oraz SpaceMouse Pro ze względu na stabilność i dużą ilość programowanych klawiszy. Szczególnie wygodna jest seria SpacePilot Pro, ergonomiczna, wyświetlająca na wbudowanym ekranie nazwę aktywnego programu i listę funkcji przypisanych do poszczególnych klawiszy.

Do komputerów przenośnych oferowany jest mały, przenośny kontroler SpaceNavigator for Notebooks mieszczący się bez problemów w torbie.

Według badań producenta, zastosowanie manipulatorów pozwala zmniejszyć ilość ruchów myszą o ok. 50%, co przyczynia się do 30% zwiększenia produktywności.

CENY MANIPULATORÓW

SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator
SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator
SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator

SpacePilot Pro

SpaceMouse Pro Wireless

SpaceMouse Pro

 • 399 EUR

329 EUR

299 EUR

     
SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator
SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator
SpacePilot Pro SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro 399 EUR 329 EUR 299 EUR SpaceMouse Wireless SpaceNavigator

SpaceMouse Wireless

SpaceNavigator

SpaceNavigator for Notebooks

 • 129 EUR

99 EUR

99 EUR

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT oraz koszty wysyłki Ceny w Euro są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury Oferta jest ważna 21 dni od podanej daty

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cador Consulting sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, NIP 586-21-38-650, tel. 58 782 02 80, www.cador.pl - 6/6- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000225929, Kapitał zakładowy: 60 000 PLN