You are on page 1of 200

MIRJANA UREVI

LE U FUNDUSU
LE U FUNDUSU
1.

LUCKY CHARM

Samo mi reci zato ba ja? Obaka sam naitana?


Hari, vlasnica privatne detektivske agencije Lucky Charm, niti
moe niti hoe da prikrije mrzovolju u glasu.
,,Ne, nego zato to si ensko. Teta Olga je traila
iskljuivo ensko. Njen jedini zaposleni, Laza, odmilja Laki,
navikao je na ovakva natezanja.
ta je, lezbejka? Postali smo eskort servis, podvoenje
piletine, na kontrakt?
,,A ti si, kao, piletina?
Jok, tetka sam. Ozbiljno, Laki, tebi je ta rediteljka tetka
ili ta? Ima tetku lezbejku?
Daj, bre, krajnje regularan posao. Nije nikakva tetka,
vrnjakinje ste, odmeri je u mislima od upave glave do
vrhova kaubojskih izama, koje, verovatno po obiaju, sve s
nogama, dri na stolu, ,,hm, manje-vie. I nije nikakva
lezbejka, samo joj je pun kurac mukaraca, njene rei, tvoj
renik. Do Lucky Charma je dola preko jednog roaka, naeg
biveg kolege, mislim da ga ne zna.
to onda njega nije uzela za savetnika ako nam je ve
bivi kolega?, guna Hari u slualicu, nagnula se i ee palac
u karo-arapi. Laza je dobro zamislio noge na stolu, ali je s
izmama malo preterao.
,,On je sad u drugom biznisu, nije u struci, radi spolj-
nu trgovinu.
,,A mi smo, kao, u struci!? Jebo te Lucky Charm, i mene
s tobom kad pristadoh da to registruje na mene i s tako
idiotskim imenom. Zato nam se samo bolidi i javljaju!
Nije moglo na moje ime, ja sam penzioner, pod a! A pod
b, ja sam lepo hteo da otvorimo advokatsku kancelariju, ti
nisi htela. Koliko, bre, puta da vodimo isti razgovor?
Koliko treba. Batali me tek s tom advokaturom, ove-
e, ja sam taj pravosudni ispit poloila pre vie od deset
godina, za zlu ne trebalo..."
,,I zlu je zatrebalo!
Ama ne zanima me to! Ni pod razno. Ja kriviar? Ti moj
istraitelj? ibe be, Laki.
Pobegao sam. U struku. I sad ti opet neto ne
odgovara.
Jok, super je! Vlasnica detektivske agencije Lucky
Charm deset dana trai izgubljenu maku. U struci!
Maku koja je nasledila kuu na Crvenom krstu od tri
etvrt miliona evria, zaboravlja...
I opet poee da se svaaju oko poslednjeg sluaja, blago
Telekomu:
Neki deda je kuerinu na Krstu ostavio svom maoru
Begemotu. Ne ba, ostavio ju je bratiu, ali pod uslovom da za
ivota brine o Begemotu, o emu se ima starati ugledna
beogradska advokatska kancelarija Ovaj-i-sin- i-njegov-sin. Pa
onda dve strane u testamentu posveene tekuem odravanju
maora.
Deda je, na nevolju, kaiku upustio u februaru, a tro-
godinji nekastrirani Begemot - kome su ranije make
dovoene na izvolte, u veliki salon, onaj to se, osim za
njegove orgije, koristio jo jedino za Sv. Jovana - iskoristio je
guvu oko sahrane da zbrie napolje u valeraciju. Naslednici
stoga nisu mogli da preuzmu imovinu, jer nije bilo maka.
Brati je pokuao da podmiti advokata i nagovori ga da poture
bilo kakvog crnog maora prigodne kilae. Advokat je odbio,
navodno jer je jedan od uslova bio i redovan veterinarski
pregled na privatnoj klinici Happy Cat, gde je Begemot imao
ne samo debeli karton ve i snimak zuba, radi eventualne
identifikacije, pa bi prevara bila lako otkrivena.
Zapravo, u sluaju da se Begemotu neto desi, nasled-
stvo je odlazilo zoolokom vrtu, trenutno duboko u procesu
privatizacije, to je advokatu davalo neuporedivo vee
mogunosti da mulja - meu nama reeno, ugled gore-
pomenute, namerno neimenovane advokatske kancelarije pri
svakom prelasku s oca na sina redovno je spadao s konja na
magarca, a ova ostavinska rasprava zapala je praunuku,
srenom i spretnom dobitniku diplome kragujevakog
Pravnog fakulteta (o pravosudnom ispitu neemo bez dokaza).
Po gradu se prialo da bi kao proviziju, ukoliko kuu na Krstu
utera novom zoo-gazdi, od njega dobio kontrolni paket akcija
majmunare, a da mu se kao bonus smei i terarijum za
pitone. Kupac zoolokog vrta, trgovac orujem i medijski
magnat iz Bosne, tvrdili su maliciozni, jedino nije hteo da da
kavez s tigrovima - emotivne veze - sve bi drugo menjao s
advokatom za takvu lokaciju kao to je Crveni krst.
Ve duboko zaglavljeni u pravnu regulativu na temu
koliko dugo jedna maka treba da odsustvuje od kue ne bi li
se smatrala nestalom, a koliko dugo ne bi li se smatrala
mrtvom, naslednik i advokat su se obratili agenciji Lucky
Charm. Advokat je potragu za maorom smatrao dobrim
fazonom, tekuim zamlaivanjem koje mu ide naruku, taman
dok se ona privatizacija ne privede kraju. Za naslednika je
Laza bio poslednja slamka za koju moe da se uhvati kako bi
sauvao deda-strievu kuu.
Laki je samo jo jednom prokleo svoju sudbinu biveg
naelnika Odeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a Srbije
- a posle najnovijih izbora etrdesetpetogodinjeg penzionera
istog tog MUP-a - i oca dvoje maloletne dece, i prihvatio
sluaj, oberuke. Za Hari, sluaj je bio unapred reen.
Advokat je skantao maku i naslednik moe da ga duva. Sad
e da krene advokatsko trange-frange sa zoolokim vrtom, tj.
trgovcem orujem. Nije htela nita da ima s tim glupostima.
I nije ba bilo oberuke, vie obenoke. Laki je, siroma,
za deset evra na sat dve nedelje partao po Crvenom krstu i
okolini; jednom su na njega pucali iz vazdune puke jer su
mislili da krade drva iz upe, triput su zvali policiju jer se oko
kolske kuhinje eta pedofilina, navukao je upalu sinusa,
ve su i roena deca krenula da se sprdaju sa njim, o eni i
da ne govorimo, kad ga je, 8. marta tano u podne, ujelo
kue. Doga! I tu bi verovatno bio kraj ove nevesele prie da,
nakon to se probudio iz nesvesti - u koju je pao kada mu je
medicinska sestra u Domu zdravlja Vraar nesmotreno
pokazala iglu i pric s antitetanusom koji je morao da primi -
Laza nije ustvrdio kako je doga njega zapravo napala jer je
bila besna to ne moe da se doepa ofucanog crnog maora,
koji se bio popeo na vrh drveta u dvoritu Vodovoda. Eto, bio
je na samom cilju i sad...
Hari nije znala koga joj je vie ao: Laze, koji lei na
levom boku jer na desnom debelom mesu ima etiri kope;
nesuenog Begemotovog staratelja, koji ne moe da poveruje
kako na njegove oi dedovina odlazi u ruke trgovca orujem;
ili samog maora. Ako je to uopte bio Begemot. Jedan crni
maor, nov u dvoritu Vodovoda, tvrdio je uvar, slabo se
snalazi s kontejnerima. Oteraju ga najobinije trudne make.
Pardon, smacne, ispravlja ga Hari, svata ta zna. On je
pokuao nekoliko puta da ga nahrani separatno, ali nije ilo...
A nema ni ime, i on jede suv lebac i jogurt.
,,Je l va?, pitao je uvar.
,,Ujnin, lae Hari i razmilja da li je Laza bio vei kre-
ten to nikog nita nije pitao, nego se samo manijaio po
februarskoj lapavici, ili je vei kreten ona to se javno
deklarie kao lovac na make.
Hari je, meutim, detektivka s internacionalnim iskus-
tvom. Dosetila se hranilica za make, koje je u velikom
severnoamerikom gradu, u kome je nekada ivela, down-
town, postavilo neko tamonje drutvo za zatitu ivotinja.
Stubii, na kojima je s jedne strane posuda s majim
krekerima, a s druge posuda s vodom. OK, nije imala ba
takvu infrastrukturu, ali se dogovorila s ika Perom - tako se
zvao taj uvar Vodovoda, zapravo vodovodskog rezervoara
ispod Beogradskog dramskog pozorita - da po velikom
dvoritu postavi hranilice za make. Skromno, na novine,
istresala je gomilice majih krekera, zavlaila se u ika Perinu
uvarsku kuicu i ekala, opijena isparenjima kuvane rakije.
ika Pera je moda bio na lebu to se tie klope, ali je dezva
s kuvanom rakijom redovno veselo smrduckala na pei.
Supposed to be Begemota primetila je ve treeg dana, ali
Crveni krst je tradicionalno kukarski kraj i sve make bi se
razbeale kako Hari pomoli nos iz kuice, ni ,,mac! nije
stizala da kae. Na kraju joj je Begemot doao sam. Desetog
dana, dok je menjala vlane novine na koje je ostavljala
hranu, morala je da koristi novine, tako je imala bolji pregled
situacije, belele su se izdaleka, a svaki as poinje susneica...
,,Mjauuuuu!, oglasi se neto crno i poe da joj se trlja o
nogavicu farmerki.
Lagano se sagnula i enula ga iza uveta, opet inter-
nacionalno iskustvo, setila se matorog Pantelije, tamo,
overseas, boe, da li je jo iv? Begemot je bio maor u
najboljim godinama, a skitnje mu je oigledno ve bilo preko
njuke, te je na prvi znak panje lako ipio Harijeti u naruje.
Gde je ostao sve vreme, i u taksiju do njene kue, i posle, na
klinici Happy Cat, gde je pozitivno identifikovan pomou onog
dental recorda - jadniak, izgubio je preko tri kile, od
uobiajenih devet, i parence uveta u poslednjoj avanturi, pa
se dotini snimak zuba pokazao vrlo koristan. Begemot se,
naime, od svih maaka na Crvenom krstu zaljubio u Hari,
bivu viu inspektorku MUP-a Srbije, bivu efovicu
obezbeenja ogromne robne kue SEARS, u Americi, bivu
Bandinu ljubavnicu, bivu Docinu enu, bivu... A sadanju
srenu vlasnicu detektivske agencije Lucky Charm. I privatnu
nastavnicu engleskog za razmaene klince, jer od ovog
biznisa, koji je genijalno smislio njen ortak Laza, poto su ga
utnuli u penziju u cvetu mladosti, naravno nije moglo da se
ivi.
Ali tu nije bio kraj prie. Oduevljeni naslednici, koji su
se ve bili oprostili od kue, zaboravili su da su isprva
Begemota hteli da zamene bilo kojim crnim maorom i
najednom su ozbiljno shvatili svoje obaveze prema njemu. U
koje je, prema njihovom shvatanju, sada spadala i njegova
ijubav prema Hari. Pa su je uredno pozivali u goste, svake
nedelje, a jednom, kada je bila bolesna, ak su doveli i
Begemota da je poseti. Nije da Hari njega nije gotivila,
naprotiv, ali kad god pone ozbiljno da mota svoj ivotni film,
od 97, kada je dala otkaz u policiji, do danas, zakljui da
suludiji nema kraja. I onda pone da se svaa s Lazom.
Imaju dovoljno vremena za svau jer evo, ve osam
meseci, otkako se Begemot sreno vratio kui, nisu imali ni
jedan jedini sluaj. Ukoliko se u sluajeve ne ubrajaju etiri
popravna iz engleskog u viim razredima osnovne kole, koje
je Hari uspeno reila jo letos. Sad klincima odrava dvojke,
a nalo se i mnotvo novih pacijenata kad se raulo da jedna
prava detektivka dri asove, a pritom ne vezuje ake lisicama
za radijator, iako bi ponekad trebalo. Laza povremeno glumi
fiziko obezbeenje na sat, ee sedi depresivan u njihovoj
kancelariji, smetenoj u soba-kujna dvorinoj zgradi
porodine kue njegove tate, u Petrogradskoj, nekad
Lenjingradskoj. Spao je na enine jasle, svoju i tatinu
penziju, obe mu ve mesecima droncaju kako bi trebalo da
isprazni tu takozvanu kancelariju, pa da to lepo izdaju... Nije
mu lako. Uopte mu nije lako, a sad je jo Hari nala da
odbija posao.

***
E, stvarno mi nisi jasna! ta te zabole da za tri soma
smrdi mesec dana po par sati dnevno u pozoritu? Ja bi
sutra..
Samo da si ensko? ekaj, bre, ega tri soma?
Tri soma evra, sestro, evra!
,,Molim? Hari se uspravi u fotelji i spusti noge na tepih,
treba joj vrst oslonac za ovo to uje.
Jesam ti rekao da je super ljaka!
Ama ko e da nam da tri soma za to? Neto si preuo,
Laki, verovatno za te pare treba nekog i da ubijemo.
,,Ne, bre! Samo treba da sedi na probama i sarauje s
Olgom, triler je najzajebanija forma za scenu, to jo niko nije
uspeo da postavi...
Izvini, a otkud ti zna da je triler najzajebanija forma za
pozorite? Kad si ti uopte bio u pozoritu, keve ti?
Bio sam danas. I rekla mi teta Olga. E, nemoj sluajno
da si se zeznula da joj kae teta Olga, samo Olga, da ti ne bi
otkinula glavu.
,,A to tebi nije glavu otkinula? Ili moda jeste, s obzi-
rom na to da zvui ko muva bez glave.
,,Ma zezam se s tobom, gde njoj da kaem? Nego je neka
klinka, glumica, danas tako nazvala, pa mi bilo smeno kako
je Olga pogledala. E, da, i nemoj sluajno da joj kae draga.
Kad sam se ja ikome obratila s draga ili dragi?
Nikad nikom, baksuzu, a posebno nemoj Olgi.
Ipak je lezbos, opasno je?
,,Ne zbog toga, nego se preziva Maina, zove se Olga
Maina, i odlepi kad joj neko kae draga.
Ima jo neki tako praktian psihijatrijski savet?
Nemam, to je sve. Dakle, sedi tamo i radi s njom,
savetuje je. Izai e ti i ime na plakatu.
Toga sam se i plaila! Ozbiljno, Lazo, to su neka mutna
posla. Ko je blesav da nam da tri somia za tako neto,
ponovo te pitam? Je l ita ti novine, glumci trajkuju,
nemaju leba da jedu..
Moda je trebalo da joj kaem da je mnogo? Izvinite, al
mi kotamo dvajes evria dvoas? to je oko esto evria
ukupno, za mesec dana, ako ne drite ba maratonske probe.
A savetujemo na engleskom, iskljuivo.
,,Ama...
Nema ama, nego ide po podne i razgovara s njom. I
pristaje! Treba nam lova, Hari.
,,A ti radi sve to mi se od tog sranja ne bude dopalo, iz
senke? Vai? Ono, analitiki rad, ako treba, ita erloka
Holmsa i tako to, i prepriava mi. I delimo lovu.
Biu senka tvoje senke, sve to oe!
Alo, zaneo si se, Laki, ne drami, nismo jo u pozoritu.
OK, otii u da vidim o emu se radi. Over.
Hari prekida vezu i razmilja kako je ivot udo. Neka-
da je bila Lazin ef, pre nego to je otila iz policije. Laki je,
dok se ona smucala po belom svetu, dogurao do naelnika za
krv i seks MUP-a Srbije. Tu ga je zatekla, pre godinu i kusur,
kad se vratila iz Amerike. On je bio veliko mudo, ak se i
prema njoj ponekad tako pomalo ponaao, a ona povratnica
bez uteevine i posla. Sreivao joj je da se vrati u policiju. I
taman da joj sredi, kad sredie oni njega. Reenje o penziji
dobio je preko vikenda, jebiga, onog postizbornog. Da su ga
bar unuli negde u arhivu, bilo gde da mastiljari do sledeeg
sjai-da-uzjai, ali, jok, ovi su ga poistili forgood. Nije se
usudio da se odrekne penzije i otvori neto na svoje ime. Tako
su se Hari i on nali u ovom glupavom biznisu u koji je Laki
uloio kancelariju i obavezu da vodi posao, a Hari pravo
potpisa i dobru volju da ponovo rade zajedno. I opet mu sad
ona doe neki ef, vie kao gazdarica, dodue samo na
papiru, ali on to opet preozbiljno shvata, uh, stvarno mu nije
lako, s decom, koja trae li trae, Ljiljom, koja je slabo
podnela injenicu da je sad udata za penzionera, tatom, koja
je jedva doekala da raspusti jezik. Ponekad je bolje biti bez
kueta i maeta, pomisli Hari pa okrene jedan telefonski broj.
Da vidi ta radi Begemot. Nije joj mjauknuo u slualicu od
prekjue.
Pa onda ponovo okrene Lakija:
,,Ej, a koje pozorite? Na Krstu? Samo tu sitnicu mi nisi
rekao, i ve planira kako e posle sastanka s tom Olgom da
navrati do Begemotovih. Malopre joj je zvuao... Zaelela ga
se.
Jok, brate, na Trgu.
Narodno? Idi! ibegajbe!
,,Ne, Mala komedija
Tetka ti postavlja triler u komediji? Humoristiki triler?
,,Ko te pita za tri soma! Uostalom, imaju i balet i operu
na repertoaru, to ti je sad sve multimedijalno. Stvarno si
nekulturna.
Vai, vai! Nego nego, Hari bi ipak nekako veeras da
obie maora. to bi joj bilo neuporedivo zgodnije iz
Petrogradske, koja je na pljuvomet do Krsta, nego s Trga.
,,A to ta tvoja rediteljka ne bi dola u kancelariju? Misli
li ti, Laki, uopte o ugledu Lucky Charma? Pazi, primimo
klijentkinju u kancelariji, ko pravi detektivi, oklembesimo po
pljugu, tvoja tata opae kecelju i donese nam aja
,,Ne bih ja mene zajebavao da sam na tvom mestu.
,,A to?
Nehumano je!
,,OK, tako kai. Ne moramo pljuge, samo tata s kece-
ljicom.
Duvaj! Uostalom predloio sam joj.
I?
,,Ne smem ni da ti kaem ta mi je rekla. Pogledala me je
kao da sam ispriao glup vic i pitala me da l mi lii na takvu
lujku koja bi se etala po detektivskim agencijama. Ona je
rediteljka u pozoritu, a ne klovn u cirkusu.
Jo kad bih znala ko reira ovaj cirkus od mog ivota!
Pa da ga bacim s trapeza, na glavu. Lavovima. Za poetak u
tebe. Ajd nosi se, dakle, u etiri, biu tamo, obea i otpisa
Begemota za veeras.
2.

OLGA

Hari, koja inae sve zna, koja zna ak i gde rastu


palidrvca, nala se pred novom ivotnom zagonetkom. Kako
se ulazi u Malu komediju u etiri po podne, novembarskih
etiri po podne? Sumrak. Vrata zakljuana, blagajna ne radi.
Tip koji u susednom ulazu prodaje kokice sa zanimanjem je
gleda ceo minut kako se osvre zbunjeno, pa joj na kraju
dovikne:
,,Ovuda!, i pokae ulaz iza svojih lea. Taj susedni?!
Hari upada u mranu poslovnu zgradu, s desetak
raznoraznih firmi okaenih kraj vrata, ne vidi koje su sve, gde
je u holu doekuje razdragan deko s natpisom Sccurity
izvezenim na teget sakou:
Kasnite na probu, ve ceo sat. Odrae vas!, smeje se i
ostaje da stoji naslonjen na vrata lifta, ne proputa je, iz ega
Hari zakljuuje da treba da krene stepenicama.
Sreom, prva vrata na koja je naila, na mezaninu, nosi-
la su natpis Mala komedija. Standardna drvena dvokrilna
vrata nekadanjeg salonskog stana, reklo bi se. Hari kucne i
ue u... Pa, to je nedvosmisleno bilo pozorite iako je
scenografija predstavljala obino ogromno predsoblje pre-
dratne gajbe. Za portirskim pultom desno od ulaza sedela je
ena s naoarima i s dosadom u glasu razglabala u slualicu
o nekim kokokama koje su imale kratke noge, pa su im
bataci bili ko ovei varci. Nema ta da zagrize. Ni pogled da
digne prema Hari. Ono dvoje nasred predsoblja tek nisu
obraali panju na nju. Debeli matorac u donjem delu
trenerke i potpuno mokroj ljubiastoj majici, s teget- koja-je-
imala-glumiti-crnu farbanom kosom, i visoka ena s dve
upaljene cigarete u ruci. Urlali su jedno na drugo.
,,Ne moe tako bez rei da ustane i ode!, brundao je
raskoni bas.
Nije bilo bez rei, rekla sam da svi idemo kui i nas-
tavljamo sutra, krkljalo je jedno etrdeset cigareta dnevno, po
Harijetinoj slobodnoj proceni.
Ali sada je ispalo da je to zbog mene!
,,A zbog kog kurca je ako nije zbog tebe? Ne pada mi na
pamet vie ni minuta da te ekam, ni tebe ni bilo koga.
Zdravo, zavrili smo!
Samo sam otiao po tekst!
Gde ti je bio tekst?
,,U garderobi.
ta ti, koji moj, tekst trai u garderobi? I ta sere kad
zna tekst?
Znam, pa ta? Dokle e ovde kola da se lome na onima
koji rade, a neradnici...
Jue smo te ekali pet puta! Danas triput! Zdravo,
zavrili smo!
Iao sam da promenim majicu! Bio sam mokar, a
promaja... Oe da ti se uinem?
Mami e svojoj da se uine, a ne meni. Privatno e
da se uine, a ovo je posao. Dokle, bre, ja treba da brinem
o vaim privatnim
,,U redu! Krajnje privatno sam iao da se presvuem!
Tui me sindikatu!
,,Ne, nego si ekao poruku! Tokom cele probe si ekao
poruku!
,,To je bilo jue. I rekao sam ti da je vana poruka.
Malopre sam iao da promenim majicu, rekao sam ti, javio
sam se.
Ama prestani da lae, jo si mokar, uopte se nisi
presvukao!"
Zato to ste me zvali s pola puta do garderobe!
Znam, bife je na pola puta do garderobe!
U tom momentu jedna ena u bademantilu, s nekim
zelenim blatom po faci i s najlon arapom na glavi mugnu
preko scene, pardon, predsoblja, iz desnog hodnika u levi, a
druga, sva u crnom, iz levog hodnika u desni; ni na njih niko
nije obratio panju. Hari je ve poela odlino da se zabavlja,
ali i da se pita gde se ovde ostavljaju kaputi, u njenoj jagnjeoj
meklaud bundici postalo je prevrue. A ni karte niko ne
cepa?!
emu slui inspicijent, to me nije zvao?, dernja se
debeli.
Zato to suflira. Ne moe da tri preko cele sale do
mikrofona da bi tebe zvao, a nemamo suflera!, dernja se
visoka.
Meni ne treba sufler, ja znam tekst!
,,A to si onda iao po njega?
,,Ne moe tako da napravi scenu i napusti probu, i da
ja sad ispadnem majmun pred svim onim ljudima!
Vidi da mogu! Zdravo, zavrili smo! Vidimo se sutra u
tri, ena se okrene na peti i ue u prostoriju preko puta
ulaza, pali svetlo i ne zatvara vrata za sobom. Debeli se, kao,
malo premiljao da li da krene za njom, pa onda ipak ode put
levog hodnika, za onom u bademantilu. Zavesa?
U trenutku kada se Hari zapitala hoe li sada da padne
zavesa i treba li da tape, bie iza pulta je spustilo slualicu,
nalaktilo se i s panjom je gleda. Ni da bekne.
Dobar dan, imam zakazano s Olgom Mainom, u etiri,
kae joj Hari i pogleda na sat. etiri i pet, ono malopre je
potrajalo.
Saekajte momenat, opet se hvata za telefon. Olga,
imate gou.
Jo pre nego to je spustila slualicu, ona visoka ena
izviri iz sobe u koju je malopre ula i mahne joj da doe.
,,Olga, prokripa tiho i prui joj ruku. Izvinite, pukao
mi je glas.
,,I puko vam ivac? Hari skida bundu i osvre se po
sobici prepunoj stvari koje se zovu tampane, plakata,
programa, knjiga... Pogledom trai iviluk. to Olga ne
primeuje, trai upalja. One dve pljuge jo se dime u
pepeljari, netom ugaene. Gde da se obesim?
Molim?
Gde da okaim jaknu?
,,A, to? Nigde. Poneemo je da ne dobije krila, ne znam
gde mi je klju od ovoga. Idemo malo da hodamo. Gde e
sad, kog avola, da hodaju s jaknama u rukama, pita se Hari
poto vidi da i Olga uzima svoju, baenu preko skroz
zatrpanog stola. Hou da vam pokaem objekat.
Kako su stupile u predsoblje, iz onog hodnika, sad
desnog, kojim su pre dva minuta otili ena u bademantilu i
debeli, nagrnu grupica mladia u zimskoj odei. iv razgovor
najednom zamue, na asak i zastadoe, kao da ne znaju da
li da nastave prema izlazu ili ta. Olga bez rei savi otro levo,
u drugi hodnik, i prui korak. Hari slegnu ramenima i pouri
za njom. Nije bilo anse da je stigne, ali je zato mogla dobro
da je odmeri. Metar i osamdeset, brat bratu. Duge noge u
uskim pantalonama, iroka plea u irokom demperu, boje...
Bez boje. Na Olgi je sve bilo nekako umurasto, od kose,
preko odee, pa i pogled, prisea se Hari upoznavanja pre
nepunog minuta.
Pazite na stepenice, osvre se Olga s kraja hodnika, pa
nestaje negde u dubini. Svako malo se neko skri niz njih.
Hari generalno pazi kad silazi niza stepenice, bilo koje,
otkad je pre neku godinu ugledala le podno podrumskih
stepenica Crkve Svetog Savatija i otkad joj je, nedugo zatim,
obeano da je sledea. Ove su delovale prilino opasno, ne
samo jer su bile strme ve i zato to su savijale bar tri puta.
Obino je u stanju da prati pravac kretanja, ali je ovo bilo too
much, nije vie mogla da se orijentie.
I pak, svee okreeni beli zidovi, nov, vrst gelender i
jako osvetljenje odavali su opti utisak... Recimo sigurnosti.
Ne zadugo. Sa stepenita su ule u jo jedan kratak hodnik,
skrenule levo pored tonske kabine u kojoj je kiljilo samo
radno svetlo, Olga je otvorila siva metalna vrata i zaronile su u
najmrkliji mrkli mrak na svetu!
Pazite sad, ima jo pet stepenika, zakrklja i epa
Harijetu za lakat. Razliite su visine i nepravilno raspo-
redene, ja u da vas vodim, samo polako. Jedan, dva, pa sad
dva kratka koraka...
Gde smo?, lomata se Hari i pridrava za Olgu. Zato
nismo upalile svetlo?
,,U sali. Ne moe da se upali odavde, prekidai su na
sceni. Jo jedan, dobro, sad idemo levo, do zida, pa desno...
Ovo je ve bio laki deo, Harijetine noge se navikavaju na
blagu strminu sale. Taman kad su se navikle, Olga udari o
neto i Hari se zakuca u nju. ,,OK, stigle smo. Sad ili ostanite
ovde i saekajte da upalim svetlo ili se popnite sa mnom na
scenu.
Penjem se, promrsi Hari i uzverae se uz jo neto to
je kripalo, valjda opet stepenice, ali drvene i visoke.
Dobro, sad stvarno ostanite tu dok ne naem pre-
kidae. Scena je prepuna razbacane rekvizite. Ako se ja
polomim, ne morate i vi, i ostavi je. utnu o neto, joooj!,
opsova dva-tri puta, neto drugo pade, tras!, i nekoliko
sekundi nakon toga na sceni poee da se pale svetla.
A Hari nae samu sebe na proscenijumu kako zapa-
njeno bulji u praznu, mranu salu.
Jebote, to je grozno!, ote joj se iako se strogo uzdr-
ava da ne psuje pred klijentima otkad je privatna detek-
tivka. ,,Brrrrr!
Jok i nije!, do malopre namrgoena Olga poinje
grohotom da se smeje i ispravlja stolice koje su popadale u
njenom pohodu ka prekidaima. Bravo! Hrabra cura. Nisi
poela da vriti. Lepo emo se slagati.
ta je ovo bilo? Audicija? Harijeti nita nije smeno -
zapravo bi najradije razvukla klijentkinju preko nosa, pa da
vidimo kako ona vriti. Olga, meutim, ve relaksirano sedi
na mrtvakom sanduku od perploe i pali cigaretu. Pa da,
zato nisu upalile bar upalja? Trebalo je ranije da shvati da
je visoka zajebava! I sad su, kao, na jebi si mater?
Samo mala proba, volim da znam s kim imam posla,
smeje se Olga i dalje. Nije ovo nita u odnosu na ono to se
meni desilo 97, za vreme demonstracija. Dolazim... dodue ne
iz sale, dola sam ovim drugim putem, pokazau ti posle, na
scenu, sama, totalna pomrina, ne znam gde sam, palim
svetla, a sala puna ko konica! Pandura pod punom
opremom, lemovi, titovi od pleksiglasa, pendreine...
Spavaju ko zaklani! Usrala sam se.
Stvarno ne znam ko se vie usrao, ti ili oni kad su se
probudili i tebe videli!, jo uvek frke Hari, vie za sebe, i u
tom trenu oseti da neto gadno smrdi. Pa pogleda svoje izme,
podie jednu nogu... Jebote! Ugazila sam u govno! E, ne
mooogu da verujem!
Kakvo govno? Ljudsko ili maje?, Olga kriknu veselo,
skoi s mrtvakog sanduka, prilazi i zagleda Harijetinu izmu.
Pa poe da vie, sad odjednom razgoropaeno.
Lepomireeeeee! Jebem ti majku, dolazi ovamo momen-
talno! Lepomireeeee! O, mamicu im govnarsku, Lepomireee!
Bogoljub ti se opet posrao u sali, kunem ti se da u te ovog
puta naterati da polie patos!
Uto se iz zvunika zau mutirajui deji vokal:
Lepomir je otiao kui. Svi su otili kad i vi, a Olga se
sad ustremi glasom prema tonskoj kabini u dnu sale.
Kojoj kurac kui? Zovi ga da se vrati, smena mu je do
jedanaest, nita me ne zanima! Opet mu se Bogoljub
pokenjao ovde!, pa odjednom splasne. ,,A ta e ti tu?
Narezujem CD-ove, odgovori deko iz zvunika.
Kakve kurac CD-ove? Piratira?
Ne, ne, ne! Za predstavu, zamolio me ale.
A gde ti je aa, babu da ti jebem?
S Lepomirom i... Ne znam, otili su.
E, ubiu se ili u ih ubiti, sve redom, kunem ti se, Mijo,
od noas si siroe!
Oete da zovem Knedlu, ona je tu?
Odjebi! I idi kui.
Za to vreme Hari je pronala neki pakpapir, zguvala ga,
sad ona sedi na mrtvakom sanduku, brie se i u sebi se
kune da su i Lakijeva deca od noas siroii, zgromie ga,
samo on moe da joj organizuje ovakvo sranje. Doslovno.
Jao! Ne taj pakpapir! On igra!, drekne Olga sad na nju.
ta, bre, igra? Harijeti je zauvek dosta pozorita. I ko ih
uopte dri u centru grada umesto na Guberevcu?
Igra, igra! Papir. Rekvizita, jedva smo ga nali, taj plavi,
starinski, i gde u sad... Ostavi bar ta dva lista, ekaj, evo ti
ovo, Olga dotrava s pravim pravcijatim nevestinskim velom
u rukama, ima i veni, kida pare i dodaje ga Harijeti da
obrie govno sa izme. Nita joj nije drugo preostalo nego da
pone histerino da se smeje, od ega je i Olga poela
histerino da se smeje, pa se zagrcnula.
Izvini, moram da idem da povratim, gadljiva sam,
mrmlja. Doi u bife, desni izlaz sa scene, pa uza stepenice,
ekaj me tamo.

Hari nije samo nala bife, nala je i WC, gde se konano


sredila, uredno bacila usrani veo u kantu za otpatke, da ne
zaepi kanalizaciju, ak se i orijentisala u prostoru: ona dva
hodnika iz hola kod slubenog ulaza zapravo pod pravim
uglom delimino opasuju salu, na oba kraja su stepenice.
Jedne vode do tonske kabine i zadnjeg ulaza u salu, druge
pravo na scenu. Na pola tih drugih stepenica je meusprat,
i bife. Povelika, davno okreena prostorija, opremljena
skromno snabdevenim ankom i odurno-plavim plianim
garniturama za sedenje. U jednoj od njih sada sede ona i Olga
i piju neskafu, dok neki bilmezi, od kojih joj je jedan lik
poznat iz TV reklama, igraju pikado.
Ajd sad polako, ko ti je onaj Mija, klinac na koga si
vikala?, informisala bi se Hari.
Sin naeg tonca. Porastao je tu u pozoritu, nae dete,
Olga odjednom nije nadrndana - ko bi rekao, ali izgleda voli
decu. Ima etrnaest godina i mogu ti rei da je ve bolji od
aleta. Koji ga izrabljuje i podmee da ljaka dok se on zapija
s Lepomirom.
,,Lepomir?
ef scene, ponovo je nadrndana.
,,A ko je Bogoljub, seronja? Hari bi ve morala da isue
bloke i hvata beleke.
,,E, to je ve malo komplikovanije, to je na homeless.
Zapravo njihov, moj nije. Olga prekrta ruke na grudima
u znak odbijanja, kao u popularnoj psiholokoj literaturi.
Kakav homeless? ne odustaje Hari.
Ma, ono, nema kuu, kartonske kutije i ti fazoni, gle-
dala si valjda u filmovima.
uj gledala, preskakala, u Americi. Ali da u u jednoga i
da ugazim, i to usred Beograda, e to nisam mogla da
verujem!, kiselo se nasmeja. ,,I dalje ne kapiram.
Nita, beskunik ko beskunik, a ovi dripci, scenski
radnici, Olga odmahuje rukom u pravcu vrata bifea, gde
nikakvih dripaca nema, putaju ga ovde da spava, mi smo
kao humana sredina. Do mojega. Slui im za sprdnju i
zajebanciju, a i teraju ga da tegli dekor umesto njih.
,,Pa to ga onda ne legalizujete nekako? Date mu neku
kintu, ljaku, kad ve ljaka, bavila bi se Hari humani-
tarnim radom.
Kako? Retardiran je ili bar lud. Ma otkud znam, ne
druim se s njim, mnogo smrdi, Olga je opet zauzela
odbrambenu pozu, ,,i ne mogu ja da budem zaduna baba
ba za sve, ne zanima me. Al neu vie ni da mi sere po sali.
Zakljuaju ga nou tu i onda... Jebau mater Lepomiru zbog
ovoga, sto puta sam mu rekla.
,,A ko je Knedla?, prekida je Hari jer ako ponovo pone
da psuje i bogorada nita vie saznati nee.
Lenka. Upravnica pozorita, goni je!
Izvini, a to je nisi zvala ako ve eli da rei problem?
,,Nju!? Olga je pogleda sa iskrenim uenjem, pa
odmahnu glavom. Neu, krijemo Bogoljuba od nje, isterala bi
ga.
Nita ne kapiram, smeta ti, a ne bi da ga oteraju? Ali
ako je ve tako, jedino reenje vidim u tome da tom Bogo-
ljubu kupite nokir.
Otprilike. I Mefistu da kupimo pesak i onda smo mir-
ni. Bar od te vrste govana.
Kom sad Mefistu? Ovo je ve prekomplikovana podela
uloga ak i za privatnu detektivku. Hari se poea po temenu,
moda je i to neki govor tela.
Bogoljubovom maoru Mefistu. Odmilja Meca. Koji se
sad negde, pizda mu materina, zagubio, nema ga nigde ve
danima, a hou da mi igra. Uvek nanjui kad samo pomislim
da hou da mi igra i zbrie. A ume da se proeta preko scene
usred premijere, kad ga niko ne zove. Zato sam te i pitala je li
govno ljudsko ili maje, vie bih se radovala da je bilo maje,
to bi znailo da se dukela maja pojavila i da mogu da ga
uturim u predstavu.
Reci mi iskreno, jesi ti sigurna da me nisi angaovala da
ti traim Mefista po pozoritu? Harijetu ve ozbiljno cepa
paranoja. Moda je poeo da je bije glas po varoi kako
uspeno pronalazi make i zato je angaovana, a Lakiju je bilo
truba da joj kae, pa je izmislio celu vaku o specijalnoj save-
tnici za trilere.
Jok, bre, nai emo ga ili e ii bez njega, ti mi treba
zbog Jelene.
Koje Jelene, jebote, ta je sad pa ona? Pozorina svraka
koja kenja publici na glavu?
Upravo tako! Hari Olgu poinje da zabavlja. ,,S tim to
ne kenja samo publici na glavu ve svima. Moja omiljena
glavna glumica.
Igra detektivku kojoj ja treba da pomognem da vero-
dostojno rei sluaj iz tvog trilera? Ne, ovo se meni ne
dogaa!
,,Ne! Nego je ona sluaj. Za sebe. S mojim trilerom emo
lako, mada i tu oekujem da mi se nae.
Ajmo polako. ta u ja ovde da radim mesec dana za tri
soma evria?
,,Da uva Jelenu na probama", Olga slegnu ramenima
kao da je izgovorila neto to se podrazumeva.
,,Jeboteeee!

Pria je bila stvarno za jeboteee! Ta Jelena je, dakle,


glumica. Nekolovana, ali jako talentovana i ,,iskusna,
statirala je u Maloj komediji jo kao devojica. U vreme hipe-
rinflacije kada je njen tata, poznati beogradski krimos,
isplaivao celom pozoritu topli obrok, a jednom i trinaestu
platu, da bi mu se dete zabavljalo kako eli. Glumilo malu
glumicu. Trenutno je Jelena zvezda ute tampe, odnosno
det-seta, tabloidi su puni njenih silikona, koje eta po
urkama, promocijama nosaa zvuka, luksuznim
letovalitima... Pa poto se sirotica upravo skida s kokaina,
pomislili su kako ne bi bilo loe da za to vreme radi neto
korisno, ono, radna terapija, i tako je dobila glavnu ulogu u
Olginom trileru.
,,A ta e njen tata sada da vam uini kao
kontrauslugu? Sazidae vam novo pozorite?
Nee nita. Jerbo je njen ale s bojom pomoi sreno
ubijen na ulici pre nekoliko godina. Jelenica nam je siroe,
Olga je vidno sarkastina.
,,A vi ste humana sredina? Sami ste se setili kako da
pomognete detetu?
,,Ne, nego se setio njen ouh.
Koji je?
Pomonik ministra policije, zato je valjda i lei, zbog
imida. Inae mu je s imidom sve u redu, samo mu Jele-
nino mrkanje naruava ugled.
ek, ek! Neto sam itala u Svedoku, kod frizerke,
mislim, nema anse da popamtim ta imena, ali ko je bio
Jelenin ale?
uveni Bubica, Mihajlo Markovi, jedan od mnogih
Mihajla Markovia, ako ti je to poznatije, izgovori Olga s
gaenjem.
Jao! Ima kafetin? Harijeta se maila za torbu, ali je i
odgurnula, setila se da je poslednji popila sino.
ta ti je?
Nita, samo me odjednom zabole glava, izgleda stvar-
no, evo je trlja slepoonice. Znam joj kevu, gospoa Macu. A
znam joj i aleta, dodue vie kao gravuru u kamenu, na
groblju, tamo sam ih upoznala. ta kae, gospa Maca se
preudala za pomonika ministra policije? E, spaliu se ko Jan
Palah!
Pomoi e ti ko i njemu to je pomoglo, nasmeja se
Olga. Uostalom, Daba je samo u fazi pomonik ministra, ne
uzbuuj se. Ko zna ta e biti sutra, kao to ne znamo ill ta
je bio jue. Ovo je Srbija.
Je li, a da tebi Daba nije taj rodak preko koga si dola
do Lakija, pa do mene?, sumnjiava je Hari, nita joj se nvo
ne dopada.
Ne, Daba je kum iz drugog braka mom roaku iz prvog
braka. Ne znam oveka lino, hvala na pitanju. A ne elim ni
da ga upoznam.
,,I zato si ti na svo to sranje pristala ako smem da
Pitam? Hari ne gleda u Olgu, ve prema anku, mae oljom,
nema kafetina, moda jo kofeina... Jo jednu, bez mleka.
Zato to sam za Jelenu dobila tri glumca.
Kakva tri glumca?
Prava. Cenkala sam se i za Jelenu uickala tri prava
dobra glumca, po mom izboru. Mora neko i da glumi u loj
predstavi.
S kim si se cenkala? I dalje ne kapiram?
,,Pa s Lenkom, s kim drugim? I navodno s umetnikim
direktorom, u odsustvu, jer upravo reira u Nemakoj neku
evropsku donaciju, ubre, i mejlom aminuje sve to Knedla
kae. Dosad je samo troio njihove pare ovde, e ovo mu je
poslednje devizno prihodovanje, kad ga vide tamo na delu. ta
misli, dileja, da je nemaka publika ko srpska, sklona
mazohizmu? Nema veze, nego, prosto, reeno mi je take it or
leave it, radi predstavu ili ne, tvoj izbor. A i ja imam dete kod
kue. Koje, dodue, nema trokove za kokain, al jede, svakog
dana. Uostalom, Jelena e da mi puni salu, boli me dupe.
Videe, dolazie u pozorite i ono to nikad nogom kroilo
nije samo da bi videlo njene sise. trihovau joj tekst na
Muuuuu! i Beeee!, ama mogu i pavijana da nauim da eta
sise po sceni, zabole me! Olga je ovaj monolog spiila bez
uzimanja vazduha.
Oho! Pa tu e da bude i golih sisa u predstavi?
Konano neto zabavno i za Hari.
Golih ne, ali su nju tako naduvali, sve u ador da je
umota nita se na sceni ne vidi sem njenih silikona.
I? ta ja tu radim?
uva je.
,,Od ega?
Otkud znam. Od onoga od ega je inae uvaju dvojica
kromanjonaca nevienih gabarita. Idu s njom i na pianje. Al
neu da ih vidim u sali za vreme proba i lus! To je bio moj
uslov i taj je prihvaen. Ne elim da radim pred dugim cevima.
Ni pred kratkim. Taka!
Dobro, a zato ba ja? A ne Laza, na primer? Kome e
zavrnuti iju to ju je tako podrobno uputio u sluaj, uj,
savetnica! Eto, Laki ti je maltene ortak, iz ne znam kog i ijeg
braka, a ne nosi nikakve cevi, pouzdano. I po rangu je nekad
bio vii od mene, nikad nisam dogurala do naelnika, to je
sigurno vea referenca za doministra Dabu.
Ma zbog testosterona! Ne mogu, bre, vie. Jelena je
jedini enski lik u predstavi. Oko nje sve mladi mukarci, sem
Debelog, a i on poeo da se kuri, ula si ga u hodniku. Nivo
testosterona na probama je ve takav da u da ludnem ako
poraste za jo jedan jedini promil. Zato sam traila enu.
Zna ta, mislim da ipak neu prihvatiti posao. Ludo
smo se zabavile danas, bar je meni bilo neponovljivo iskustvo,
ne pamtim kad sam ovako slatko ugazila u govno, ali mi je
malo ve previe ludila u ivotu. Da uvam gangsterske erke
koje se skidaju s kokaina dok etaju sise meu usranim
mrtvakim sanducima... Ne! Ne? ankerka je upravo donela
drugu kafu i sad ne zna ne bi li je spustila pred Hari. Daj mi
tu olju. ta me gleda?
Vidi, ja sam ozbiljno mislila i ono da mi treba savetnik, i
tu sam zaribala, hajde razmisli, bie ti zanimljivo, obeavam.
Na Jelenu samo pripogledavaj, stvarno ne mislim da bilo
kakva objektivna opasnost postoji, to je samo pro forme, da
zadovoljimo....
Koga? Ko je investitor? Ko e da me plati? Iz Bubicine
ostavtine ili iz dravnog budeta? Fuj, bre!
ta te briga, ti e lovu da dobije regularno, na irku.
ist ugovor, plaen porez.
Ali ko e to da plati? Tri soma evra?
Nemam pojma. Ne znam ni moj honorar ko e tano da
plati. Mala komedija. Ponekad nije loe biti malo glup.
,,No way! Milo mi je to smo se upoznale, doi u na
predstavu kad zavrite.
,,A da pogleda ipak tekst, zbog ove zanimljivije strane
posla. Dramatizovala sam jednog Nera Volfa. OK, sigurno ne
zna ko je to, ali...
Ja? Ja ne znam ko je Nero Volf!? ta si radila? Daj mi to
ovamo! Kad je sutra proba? Dolazim da ti vratim tekst i da ti
kaem da na mene ne rauna. Hari iskapi poslednji gutljaj,
zgrabi fasciklu koju joj Olga prua i nagura je u ranac.
3.

LETICIJIN GAMBIT

Nikada u rukama nije drala dramski tekst. Moda i


jeste u srednjoj koli, nekog ekspira, neku lektiru, ali to je
bilo ukorieno i liilo na knjigu, tu i tamo. U toplini svog
nevelikog jednosobnog doma, u Bloku 44, kojoj je dopri-
nosilo i ebe u koje se umotala, Hari pokuava da se snae s
gomilom raskupusanih fotokopija. Kako je otvorila fasciklu,
listovi su ispali i rasuli joj se po krevetu. Ogroman prored, jo
krupnija slova, vazdan precrtavanog, dopisivanog rukom.
Dobro, Scena 2 verovatno ide iza Scene 1, mada ni to s tim
ludacima nije sasvim izvesno, valjda ga je sredila. Leticijin
gambit po romanu Reksa Stauta, dramatizacija i reija Olga
Maina! Hari, koja dri da je iitala sve romane o Neru Volfu,
ne sea se nijednog sa slinim naslovom! OK, da vidimo dalje,
lica. Nero Volf, znamo ko je Crnogorac u Njujorku, uveni
detektiv. Ari Gudvin, i to je jasno, Volfov pomonik, detektiv
trkaralo. Onda pie Tim, neak?! Suzi, drubenica?!
Gospodin Morison jr, advokat. iji? Riard, ljubavnik, u stvari
sin!? Fric, kuvar, OK, Volfov kuvar, i to znamo. Inspektora
Kramera nigde nije bilo? I nigde nije bilo Leticije iz naslova?!
Ko je Leticija?
Leticija je bila le, to je Hari nanjuila ve itajui prvu
scenu, koja se odigrava izmeu Tima i Suzi. Isprva je to bio
nekakav dugaak dijalog, koji je Olga precrtala i ostavila Tima
da sam objanjava publici kako se on i Suzi vole i pripremaju
venanje - aha, otud veo na sceni - u potaji, krijui od Leticije,
Timove bogate tetke, a Suzine poslodavke. Zato u potaji,
ostaje nejasno. Jasno je pak da e nakon venanja ostati
siromani ko crkveni mievi, Leticija e da ih odjebe, ali nema
veze, oni vie ne mogu da ekaju. Suzi je trudna? To ne pie.
Timov novonastali monolog isprekidan je tu i tamo Suzinim
,,Ah!, ,,Da, dragi!, a na jednom mestu ima da kae ak i
Grozna starica! Na ovo je Olga verovatno mislila kada je
rekla da e Jelenin tekst da trihuje na ,,Muuuu! i ,,Beeee!?
Zavrava se strasnim poljupcem. A moe i da je mazne za sisu
tom prilikom, malo bi reirala Hari, i rei da ujutro kupi kilo
utaa, pronae neku Jeleninu fotku, jer ovo kako je zamilja
ve lii na komediju a ne na triler.
Sledea scena odvija se u Volfovoj kancelariji. Uz sve
mogue protokolarne zajebancije - ono, Fric najavljuje, Ari
prvo kae da je sad Volfovo vreme za zalivanje orhideja, pa
onda, kad uje da je na vratima njegov drug s koleda, Hari
dodue ne zna da je Ari ikada studirao, prima Tima.
Pridruuje se i Volf. Tetka Leticija je iznenada umrla, pogodila
je Hari unapred, od srane kapi. Testament je promptno
otvoren i saznalo se da je sve ostavila Riardu. Mnogo
mlaem tipu, za koga svi misle da je Leticijin Ijubavnik. Tim
sumnja da je Riard zapravo ubio Leticiju zbog love. Volf
prihvata da ispita stvar, uglavnom jer se pokazalo da je i Tim,
s oeve strane, Crnogorac iz tree ruke. Pa onda Volf i Tim
guslaju jedno pet strana teksta na te teme.
Scena 3, bdenje. Na koje je Volf poslao i Arija, da sni-
mi situaciju, koja se dodatno zaplie jer se ispostavlja da
Riard nije bio Leticijin ljubavnik, ve vanbrani sin, greh iz
mladosti, poinjen, u naznaci, s gospodinom Morisonom sen,
advokatom i aletom ovog jr to se sad tu mota.
Dat je na usvajanje kako ne bi ugrozio brak Morisonovih
i Leticijine anse da se ikada bogato uda. Da li je posredi bila
zakasnela gria savesti ili hir vesele udovice takoe je
nerazjanjeno, tek, pre izvesnog vremena ga je dovukla u
kuu, u sumnjivoj ulozi. Riard je i sam tek nedavno otkrio ko
mu je mama i da izgleda ima i polubrata Morisona jr. Da je i
on potajno zaljubljen u Suzi, kao i Morison jr, advokat na
tatu, podrazumeva se. Tim i Suzi se posvaaju nad Leticijinim
sandukom - aha, otud onaj sanduk sino na sceni - Riard i
advokat staju na njenu stranu, izgleda na silu, dramaturku,
poto je i ovde Jelenin tekst precrtan, pa ona dvojica
uglavnom objanjavaju ta silikoni imaju da kau, to
pomeano s njihovim roenim tekstom ini nevienu zbrku,
ima tu nekog muljanja i domunavanja koje Harijeti uopte
nije jasno.
Ali ima kome jeste. Volfu. U etvrtoj sceni svi akteri su
ponovo u njegovoj kancelariji, Fric slui pie i sitno
posluenje, poinje standardna volfijada u kojoj ih debeli
genije proziva, hvata u laima, opet konfuznim, bla- bla-tru...
da bi najednom tekst bio prekinut, a rukom, oigledno
Olginom, bilo dopisano Treba mi rasplet! Ovo je sranje!
Hari se slatko smeje u krevetu i pokuava u Volfovom
stilu prstima da zgnjei poklopac od piva, uz koje je nekako
uspela da proguta ovo stvarno golemo sranje. Da bi u istom
trenutku zazvonio mobilni, nepoznat broj, 064 u pono?!
Jesi proitala?, umesto alo! oglasi se dubok hripav
glas. Hari se naas trecnu, ta je sad ovo, Veliki Brat, jok,
Olga?!
Jesam, upravo sam zavrila, otkud zna?
,,Ja radim s ljudima, znam, pratim reakcije, znala sam
da e ga odmah proitati im si ga onako epala. I?
,,I otkud tebi moj broj telefona?
Zvala sam Lucky Charm
Lakija? Noas? Divota! Ljilja i matora e mu se krvi
napiti, one leu ko kokoke. Lako su se odvikle od zvonjave
telefona u nedoba, jedino od toga... Ajd nije bitno, njegov
problem, OK, proitala sam.
I?
Koji ti je ovo uopte Nero Volf? Nikad ula, a ja sam
njegov veliki fan, imam ovde bar trijes komada, ako ti treba,
ali Leticija...
Izmislila sam ga i proglasila za dramatizaciju, ali ovo
ostaje meu nama, confidential, ono klijent-detektiv, je l ima
to u vaem profesionalnom kodu? Dakle? Iskreno?
Dakle, iskreno, super si ga izmislila, super me je zaba-
vilo ono s crnogorisanjem u drugoj sceni. Je l ti to tu da bi se
uklopila u repertoarsku politiku Male komedije? I najbolje mi
je legla ona poslednja replika, tvoja - Treba mi rasplet, ovo je
sranje! Kakav ti je to uopte triler bez raspleta? Ko ti je pustio
ovakav tekst?
Upravni odbor.
Upravni odbor ita tekstove?
Naravno da ne ita, ali ih odobrava. Rekla sam ti, ili
nisam, sve je poelo od Jelenine rehabilitacije i tog nazovi
projekta. Lenka je znala da ja odavno elim da radim triler, to
je najzajebanija forma..
Znam, rekao mi je Laki, a ti njeinu. Tako se kulturno
uzdiemo mi panduri. Na rekla-kazala.
Sve u svemu, odobrili bi mi i masno ebe, a ne ovo. Je l
vidi sad da sam u govnima?
Ljudskim ili majim?
,,Ne zezaj, nego, hoe li da mi pomogne?
Neu! Ne bih da izigravam telohranitelja nekakvim...
Vidi, ajde da napravimo dogovor, interni...
Confidential?
,,Ma da! Ti radi sa mnom na raspletu, a uvanje Jele-
ne markira.
Kako markiram?
,,Ma glumi da je uva. Pravo da ti kaem, boli me uvo
da l e neko da je skanta u pozoritu. Koliko vidim, u
najgorem sluaju cela podela moe da je kresne, a da ona i ne
primeti. Ono, malo zabacuje ramena u hodu i ara
pogledom levo-desno, pokazau ti, lako se markira, a zapravo
radimo na tekstu. Moe?
Sad, da li od dva mala piva, da li iz potovanja prema
Neru Volfu, da li zbog toga to joj je Olga ispod sve ove
samouverenosti zvuala zdravo desperatno-oajna, ili ta ena
ima neka nadnaravna sredstva za ubeivanje, mobilna
hipnoza, na primer, Hari zau sebe kako izgovara istorijsko:
OK!
Proba je sutra u tri, nemoj da kasni! Odnosno, doi
malo ranije, obavezno, imam neto da ti dam.
Malo ranije je malo ranije, petnaest minuta, recimo, i eto
Harijete ponovo pred portirskim pultom na slubenom ulazu.
Gde ena s naoarima ponovo telefonira, ali ovog puta, kako
je ugledala Hari, poklopi mikrofon na slualici dlanom i
ponosno ree:
Mija je ovde jo od pola dva!
,,A Olga, je l stigla Olga? Dogovorile smo se..., ne vredi.
Portirka se ve ponovo udubila u razgovor, niti je gleda niti je
slua.
Vrata Olgine sobe su otvorena, ali je unutra mrak; dakle,
nije tu. Hari se zaputi prema sali, istim putem kao jue, i
usput kopa po rancu, trai baterijsku lampu koju je ponela,
zna za jadac. Prolazei pored tonske kabine ugleda Miju,
odnosno krakate noge i ogromne patike koje vire ispod
miksete - klinac je na patosu i prevezuje kablove.
,,ao!, pozdravi ga.
Dobar dan, kako ste?, odgovara veselo Mija dete,
ustaje, brie ruke o somotske pantalone i prua joj desnu.
,,Ja sam Mija, tonac, drago mi je.
,,A ja sam... Hari malo zastade jer ne zna ta je. Znam,
vi ste Leticija! Hari se prvo naisto zbuni, koja sad pa Leticija,
pa se onda seti pokojne tetke i nasmeja, samoj sebi.
,,Ne, nisam. Ja sam Hari. Otkud ti ideja da sam ja Leti-
cija? Liim ti na lea? Moe!
Jooo! Izvinite! Iz teksta, tamo ima Jelena, Suzi i... Niko
drugi enski sem te Leticije. Ne pie koliko ima godina i...
A ti to ba detaljno itao?
Moram, zbog posla, moram da znam tekst da bi nirao
efekte. I, uopte, uim tekstove. Olga je obeala da e da me
sprema za prijemni na Akademiji ako jo budem bio pri toj
ideji za tri godine, mada ona misli da je bolje da imam neki
normalan zanat u rukama. I ja to mislim, ali moja keva misli
da sam talentovan za glumu, moda i jesam. Ne znam,
videemo.
A sad? ta radi sada? Ovaj... kad ne radi u
pozoritu?
Idem u Teslu
Koji razred?
Prvi. Moda u od idue godine da idem vanredno,
suvie je naporno, probe su najee pre podne ili rano po
podne i onda mi to pravi frku sa kolom, da uklopim.
,,Pa valjda je kola na prvom mestu? Hari zazvua sebi
kao nepoznata pokojna tetka Leticija ili bilo koja matora
tetka.
Jeste, nego... Ma, ko ste vi?, najednom se unezverio.
Koliko je do malopre zvuao starmalo, toliko sada zvui jo
mlae od svojih godina. Moda se uplaio da je Hari neka
prosvetna inspektorka ili tako neto?
Hari, rekla sam ti. Olgina drugarica, ne brini. A sad
moram da idem, vidimo se!
Oekivala je da u sali zatekne Olgu, glumce, Leticijinu
sahranu original, bilo ta, ali nipoto nije oekivala da na
sceni zatekne trojicu ljudi koji pue u vonjaku?! Izleavali su
se u hladu raskonih kronji... Jabuka! Ako su one crvene
kugle u kronjama igrale jabuke, to bi rekla Olga. Izmeu
njih je kruila flaa. Hari se na asak vrati u tonsku kabinu i
upita:
ta je ovo?
Sranje od predstave, ne elite to da gledate, odgovori
Mija-dete Olginim glasom, skinuo ju je perfektno, i dikciju i
tekst, moda i jeste talentovan.
,,Ne pitam te to, nego ta ovi rade?
,,A, to? Sklanjaju dekor od sinone predstave, sino su
bili indisponirani, i nametaju Olgi za probu, koja je, po
Harijetinom satu, ve trebalo da pone? I malo udno
sklanjaju... ali ajde, da ne isleuje klinca ni krivog ni dunog,
Hari se vrati u salu.
Taman da vidi kako je jedno drvo nestalo u patosu. to
onu trojicu na sceni uopte nije tangiralo. Uto se zau i
pesma, neka starogradska, iz istog tog patosa, odakle upravo
nie ogromna fotelja! Prekrasan bariton, ne razaznaje ba
najbolje rei, aha, evo i vlasnika glasa, izlazi za foteljom:
Ka-ra-o sam Leee-nku ufer-zen-kuuuuu! Je-ba-o jeeee
i spre-da i stragaaaa, Len-ka mi jeeee s o-be straaaaa-ne
draaaa-gaaar, peva stariji ovek, visok i poguren, dok tegli
fotelju, ostavi je, pa podigne jedno drvo.
Ajde, ivlje to malo!, diriguje pljugom jedan od one
trojice.
,,Ne mogu ivlje, takva je melodija, buni se matori i
nestade sa celim drvetom u podu.
Nosi, bre, ivlje, mamu ti jebem kloarsku, zato te
drimo ovde?, galami drugi i otpija dugaak gutljaj iz flae.
,,E, ne mogu vie da ga gledam kako se vue, ustaje
trei. Odo ja, urnjaja mi se poraa, a ja sedim ovde i trpim
da me Bogoljub maltretira. Zdravo, nema me, vidimo se
sutra.
Pa skoi u rupu i stvarno ga nema! I Hari, koja jo uvek
zgranuto stoji u dnu sale, u mraku, takoe poele da je nema,
pa se okrenu i istim putem kojim je dola vrati se do hola. Tri
i petnaest, a u Olginoj sobi je jo mrak.
Olga jo nije dola?, unese se portirki u lice jer je to bio
jedini nain da joj skrene panju s telefonske slualice.
Ova ponovo poklopi mikrofon rukom i odgovori joj
zapanjeno:
Svata! Naravno da je dola, na probi je! Pa onda
strogo: Probe poinju tano u tri, pogledajte raspored, iza
lea vam je. Ako je Mija mogao da doe jo u pola dva, moete
i vi da stiete na vreme.
Hari je ve potpuno ubeena da gubi razum, te odlui da
potrai Olgu i objasni joj kako ne moe da prihvati posao iz
zdravstvenih razloga. Za promenu krenu ka sali onim drugim
hodnikom, koji na scenu vodi pored bifea, eto, to bi moglo biti
logino objanjenje: Olga s ekipom sedi u bifeu dok ekaju da
dekorateri iskoordiniraju Bogoljuba, da namesti rekvizitu za
probu. ipak. Bife je bio potpuno prazan. Ne znajui ni sama
zato, Hari ipak sie i do scene. Samo to je zakoraila na
istu, iz mraka srtle se zau urlik:
Jebote, gde si vie? ekamo te ve pola sata! Jesam ti
rekla da doe ranije? Ajd, kad si ve tu, upali i malo svetla u
sali, recimo trei red prekidaa. Hari je, opet ne znajui
zatto, poslua, pa se preko scene spusti u salu, pred Olgu
koja nervozno pui sedei nasred prvog reda.
Koji je, bre, tebi andrak? ta se dere?, konano se
muklo oglasi, pa primeti da pored Olge, simetrino i s
proredom, po trojica sa svake strane, sede onaj debeli od jue
i petorica mladia i svi kao neto paljivo itaju tekstove koje
dre u rukama, ne diu. Koji je svima vama andrak?
Andrak nam je da tebe ekamo! skae Olga i vadi iz
depa jakne neku skalameriju, pa poinje da kai neto
Harijeti na demper, neku tipaljkicu, prvo napred, pa onda i
pozadi.
Zato mene? Da legnem u sanduk? Koji u vam ja?,
pokuava da se iskobelja, i verbalno i doslovno, ali ne moe
da se otrese Olge, via je od nje i ima dobar rad ruku.
Treba mi Jelena, pobogu, a ne ti! ekaj!, i tutne joj
slualicu sa spiralnim kablom u uvo, pa hitro pritisne plavo
dugmence na kutijici koja sad visi oko Harijetinog vrata.
Zzzzzzzzzzzzz! Zazuja joj u mozgu istog asa. Netom se
zau pucketanje i nerazgovetan muku glas:
Miki je! Je l stigao subjekat?
,,Molim? ne zna Hari koga moli, boga za objanjenje ta
se, kog avola, ovde dogaa.
Preuzmi je!, Olga cupka pored nje.
ta, bre, da preuzmem?
Alo, gospoo Olga, Miki je!, ponavlja joj onaj u mozgu.
,,Da li je stigao subjekat i moe li da preuzme objekat?
Jelenu, jebote! Preuzmi je, nervira se Olga.
Preuzimam, ta god bilo!, ree Hari bubici zakaenoj na
demper, jer to je bilo to, i s indignacijom se strovali
zanemoalo na sedite na kojem je do malopre sedela Olga, a
ona estorica je pogledae prestravljeno kao da je upravo sela
na rep zmijskom caru.
,,OK, sad moe da skine to govno, sad e oni. I ustani
s te stolice, to je moje mesto! Ajde, Timi, dii se, na posao!
Napravi Hari mesta. E, da, ovo je Hari, ovo su glumci. Nema
veze, upoznavaete se posle, kasnimo...
Tras! Otvori se neka klapna na sceni, poklopac, ta li je, i
tresnu ba onako. Iz rupe izviruje etvrtasta obrijana
glavuda i okrenu se trista ezdeset stepeni. Pripadajue telo
izae iz rupe na miie, pa se onda i ono osvrnu na sve
strane. Potpuno idiotska koreografija. Zatim to prui ruku -
imalo je i ruke, kratke i nabildovane - objektu, koji se
elegantnim korakom uspentra uz ko zna ta u rupi, i ukaza
se Jelena. Tip je konano uoio Hari, pozorini naklon:
Dobro vee, koleginice! Objekat je va. Ja sam, inae,
Miki. Nadam se da emo uspeno saraivati. Dovienja
svima, prijatan rad.
Miki, ne seri i brii!, odsee mu Olga dok Hari gleda
ima li i pod njenim nogama kakva rupa u koju bi propala.
Namerno i zauvek. ,,I to preuzimanje ubudue da mi izvodite
napolju, neu vie da te vidim ovde, jesi razumeo?
Vama na usluzi!, nakloni se Miki i njoj, pa uskoi u
rupu i zalupi poklopac za sobom.
Jelena, koja je dotle stajala ko drvena Marija, odjednom
zabaci kosu, rairi ruke, napravi blagotelei izraz lica, a zatim
i jedan jelenski skok i zapeva fal:
Sloboooooodaaaaa! Ooooo, slobooooodaaaa!u
Reci joj da umukne, zadaviu je, zarea Olga Harijeti u
uvo, svalivi se u sedite kraj nje.
,,Ne ujem te, imam slualicu u uvetu, malo bi je zeza-
la Hari, koja onim drugim uvetom sasvim dobro uje.
Osmatram situaciju na terenu. Zapravo, samo sam htela da
ti kaem da idem kui, tamo je malo mirnije.
Molim te, sedi tu, da mi se ne vrati Miki, dobiu nervni
slom. Dogovoriemo se posle, sad sedi, apue joj Olga, a
onda vikne na glumca koji se popeo na scenu i samo to se
nije pridruio Jeleni u jelenskim skokovima.
Miran! Poinjemo, prva scena, Tim i Suzi na pozicije,
ostali tiina!
Momak, Tim, bio je zapravo dobar. Dok je itao dugake
kobasice teksta, tanke srpske, kretao se scenom, mahao
slobodnom rukom... U stvari, dok ne bekne Jelena.
Deko je skroz OK, mrmlja Hari Olgi. Iz momenta se
uivela u ulogu savetnice za ta bilo. ,,Ja sam mislila da se on
u ivotu jedino iskreno raduje pranju zuba.
,,Molim?, izgleda da je prekinula Olgu u dubokoj
meditaciji.
Pranje zuba, reklama za akvafre, kalodont. Znam
deka iz reklama, ivi u mom televizoru.
,,A? Da! Uro je izvanredan pozorini glumac, zvezda
zapravo, s pravom. Jedino to su krugovi u kojima je zvezda...
e pa, jebiga! Ogranieni na onih dva posto koji ponekad
navrate u pozorite. Ali moraju deca i da jedu. A i deca imaju
decu, koja takoe... sisaju, u sluaju Uroevog gepeta. Zato
se on raduje pranju zuba, zaboravi akvafre, uivaj.
A tek Uro, odnosno Tim, to je uivao!
Grozna starica, izgovori Jelena maznim glasom, s ele-
mentima biti-il-ne biti patosa, i isturi silikone prema njemu.
Stvarno su glomazni, konano primeuje Hari. Tim poe da
trepe ko svrae na jugovinu, pet-deset sekundi, to izgleda
kao prava venost u kojoj je on pogubio i dupe i glavu.
Jelena, uvuci sise! Timi, koja ti je desna ruka?, podvi-
knu Olga. Jelena napui usta i okrenu joj lea, a Tim kao da
se budi iz kome i polako, veoma polako prua desnu ruku
prema gledalitu. ,,E pa, u toj ruci ti je i tekst. Gledaj u njega!
A ne u... Vrati poslednje tri replike.
Neko od glumaca se tiho nasmeja, isto da jo malo
iznervira Olgu:
Ti, Frice, da uti! Trese ti se posluavnik osam Rihte-
ra kad izae na scenu. Ajd idi donesi nam kafu iz bifea,
okolo, nemoj da im smeta, bre, bre, zato te drim ko
batlera ovde, radi neto!
Nisam batler nego kuvar, uvreeno ree visoki pla-
vuan od tridesetak godina.
Odlino, onda je i skuvaj! Nemoj samo da donese, nego
i skuvaj sam. Kuvaru! Ajde brii.
Teta Olga, sad ide ono s arapama, je l da se prvo izu-
vam?, oglasi se Jelena i dalje se mazei.
Jesi ti normalna? Da se izuva na petoj probi i na ovu
cikovinu? Markiraj obuvanje arapa, a ti, Time, gleda u tekst
i ita, ne zeva u nju.
Hari brzo ulazi u tajne reije. Kapira ta Olga radi. Tim
ima dugaak i dosadan monolog, plaipikarenje na temu od
ega e iveti kad se venaju, pa e za to vreme Jelena
zabavljati publiku obuvanjem arapa. Kao to upravo zabavlja
neveliku ekipu. Kada je, sedei na stolici, zavodljivo zadigla
dugaku iroku suknju i isukala akalicu, Hari samo to nije
eksplodirala od smeha. Jedva se uzdrala. Ni druga noga joj
nije bila nita deblja, meutim, kada je ustala da navue
hulahopke, podigavi celu suknju do struka - i to stvarno,
ispod malo punijih arapa jasno se video neki tangiuljak od
gaa - Hari shvati da je samo njoj ovde neto smeno. Na
sceni, gde je Tim opet batalio tekst i blene, i u celom prvom
redu uje se jedino glasno gutanje pljuvake. Muke.
Stoj, ne valja! Ovo nije bila dobra ideja!, zaustavlja je
Olga.
Znam. To su pedesete godine, nisu se nosile hulahop-
ke, Jelena je otkrila Ameriku i pokrila noge, opti uzdah.
Nego halteri. U pravu ste teta Olga, s halterima e to da bude
mnogo vie seksi. Da probam haltere?
A da skinemo mi tebi i gae?, zajedljivo pita Olga to
izazva novo puenje usana glavne glumice.
Daba bi se oduevio! Svata od vas!, duri se Jelena.
Ajde, idemo dalje, nemam vremena. Tim prolazi tekst, ti
samo sedi, nita nemoj vie da mi proba, imamo jo tri scene
da proemo. Ajde, ajde..
Smandrljae nekako tu prvu scenu, Olga im je na kraju
uskratila poljubac, Hari se raduje to e sad konano neto
da se desi, pojavljuje se Volf i ostali glumci, malo njih da vidi,
kad... stvarno se desilo. Olga je najavila promenu, ustala,
protegla se i pogledala po sali:
,,Debeli! Nita, no answer. Debeliiiii! Bobane, gde ti je
Debeli, idemo u Volfovu kancelariju.
Sad e da doe, zau se bojaljiv muki glas i Hari tek
tada primeti oveka s prosedim repiem, koji je sedeo, oito
nevidljiv, na ivici pozornice sve vreme, budui da je okruen
papirima i dri olovku u rukama. Inspicijent? ,,Ne pitam te
kad e da doe, nego zato opet nije ovde?
Sad e, skoknuo je samo do Doma zdravlja u Siminoj,
da uzme mami uput za specijalistu Olga ga gleda kao da ne
veruje svojim uima, a Hari nju i opet bi da pukne od smeha.
Debeli ima mamu? On u svojoj sto prvoj godini ima
mamu? Koja bi da se lei na mojim probama? Je l ti to mene
zajebava? Naravno da me zajebava, svi me zajebavate, ja
ovo vie ne mogu...
Teta Olga, hoete da poaljem i vama neto?, prekinu
je Jelena, koja je sila sa scene, uzela novanik iz tane i
isturila silikone sad na njih dve. ,,A vama? Vi ste?
,,Ja ti nisam tetka, otkai je Hari.
,,Odakle?, udi joj se teta Olga, gleda je ko da je pala s
kruke.
,,Pa iz bifea, idemo na pauzu poto Debelog i tako nema,
a ja nemam drugu scenu, pa smo mislili... A i Fric vam se nije
vratio s kafom, pa ne moete... Mislim, da vam poaljem...
Nemoj ti nita da mi misli, vraaj se ovamo, idemo na
treu scenu, bdenje, ubiu ih obojicu, i Debelog i Frica, pa
ete mi bdeti ovde nad njima do premijere, razgoropadi se
Olga, a Jelena zuri u nju potpuno roze, bez reakcije.
,,Ja ne mogu, moram da popijem kafu, umorila sam se.
Treba mi kofein.
,,A meni treba kafetin, javi se i Hari. Od svih ovih tuih
naglih promena raspoloenja puca joj glava, a opet je danas
zaboravila da ga kupi.
Meni treba cela tabla, uzdahne Olga i baci se nazad u
stolicu. Briite, pauza deset minuta, a ti, Bobane, za to
vreme da mi iskopa Debelog, Frica i kafu odakle zna. Ari,
Riard i gospodin Morison jr, dotle potpuno neujni i
neprimetni u svojim stolicama, zapalie istog trena preko
scene za Jelenom i Uroem, u ulozi Suzi i Tima. I Hari poe
nevoljno da ustaje:
,,Je l ja sad treba da idem za njom u bife?
,,Ma jok, bre, sedi, vidi da ima celu svitu. Dabogda ih
sve zajedno digli teroristi u vazduh, i bife, i ovo pozorite,
i ..., pa se kratko nasmeja. Ali ne odmah, nego malo posle,
kad se vrati Debeli s maminim uputom. Moe i mamu da
povede.
4.

PAUZA

Malo je frkino, je l da? Izvini, nije uvek tako kae Olga


mnogo mirnijim tonom nakon to se Hari spustila nazad na
sedite.
Malo mnogo je frkino. I, da prosti, meni se ini da ti
die najveu frku.
,,Po emu?
Dobro, ne ba frku, nego... Vie na njih, gruba si,
moda bi bolje reagovali ako bi ponekad....
,,Ti to sad mene ui ono dobar policajac - lo poli-
cajac? C, probala, to kod glumaca ne pali. Evo, Maeli stalno
tue glumce, a oni ga oboavaju. Ne pamtim kad sam
poslednji put udarila glumca, pa se nasmeja. Znam, seam
se, Jelenu, kad je bila mala, ma samo sam je kljecnula po
dupetu i isterala je napolje, pred samu premijeru je upala u
minkernicu i raerupala periku koju su frizirali itavo jutro.
Celo se pozorite bilo usralo da e me posle toga nai
zavezanu za betonski blok na dnu Save. A mnogi su i navijali
za to! Bubica me potedeo, ali me izgleda zato bog kaznio da
sad radim s njom. Prokleta sam, eto ta je.
Devojka je Hari zakoluta oima to je imalo znaiti
sauvaj me boe.
,,Ma lako u s njom, lei e to, videe, odmahuje Olga,
ali s Debelim ne znam ta da radim, za poetak! Zamisli ti
njega da mi zapali s pola prve scene dan nakon to sam zbog
njega prekinula probu. I dva sata nakon to smo imali
ozbiljan telefonski razgovor u kome sam mu objasnila ta od
njega oekujem, i sloio se. On je, bre, ovde najstariji, prvak,
treba da mi dri klince na okupu, a ponaa se...
Mene mnogo vie brine kako je meni uspeo da mugne
od toga to je zapalio tebi, uzdahnu Hari. ,,Ja izgleda uopte
vie nisam za ovaj posao, pandurski, ukljuujui i zatitu
objekata. Silikonskih. Uopte nisam primetila da je otiao.
,,Eh, u tome su majstori, da zbriu, ne uzbuuj se. Uos-
talom ne uva njega, nego Jelenu. I gde su sad? Olga gleda
na sat. Koliko je vremena prolo? Sad da vidi, vratie se za
pola sata. Sjatili su se tamo u bifeu oko nje ko pogani pauni...
Ko da prvi put u ivotu vide lepu devojku!
Koju lepu devojku? Moe biti da sam postala pakosna
stara tetka, ko ona iz sanduka, ali ona meni uopte nije lepa.
Kako nije? Visoka, vitka...
Premrava je. Ima noge ko bobi tapie.
,,A, to da. Ali ima lepo lice, pravilno.
Uopte ga nisam primetila, mislim lice. Obino mi je.
,,Hm, mogue da gledamo drugim oima, valjda pro-
fesionalna deformacija, ja gledam ta od njenog lica moe da
se napravi. Sve!
Gde, kod plastiara u Pazovi? Jo plastike?
,,U minkernici, nasmeja se Olga. ,,Da zna da jesi
pakosna. Obe smo, oe to u ovim godinama. Ali to nije razlog
da sedimo ovde do ponoi. Boba-neeeee!
Idem da ga zovem, zau se iz zvunika glas Mije-de-
teta, a Hari se trecnu i okrenu, na njega je potpuno zabo-
ravila. Negde oko sredine sale primeti neobinu pojavu: enu
u crnom, koja sedi zavaljena, pui i zeva negde iza rikvanda,
u prazno.
,,Ne brini, nije nas uo, Olga je ukapirala. Odavde
mora da se dere ko magarac da bi se ulo u tonskoj kabini.
Vodim rauna ta priam pred decom.
,,Je li, ko je ona u crno zavijena spodoba iza nas? Dri
je ovde radi hormonalnog balansa?
Batali je, Olga samo odmahnu rukom, bez objanjenja.
Iako je Mija-dete bio brz, iako se Boban pojavio za dva
minuta, posle mu je trebalo jo deset da dovue glumce iz
bifea. I Fric je bio s njima, i kafa koja se namrtvo ohladila, ali
ne i Debeli, izgleda da su se opet otegli redovi u Domu
zdravlja, pa su ipak krenuli sa scenom bdenja, u kojoj njega
nema. I koja je bila vrlo alosna, to bdenje. Momci su
bezvoljno itali tekst i saplitali se o sanduk. Oito je stajao na
pogrenom mestu, na sredini scene, i svima na putu. Svaa
izmeu Tima i Suzi je, nasuprot tome, ispala mnogo smena,
ali izgleda samo Harijeti. Olgi nije jer je nije ni gledala,
zabacila je glavu, dri se za elo i muri. Kad se naisto
zapetljaju, svi zastanu i gledaju u nju. A ona i dalje muri i
mrmlja:
Dalje, dalje, idemo dalje. Ubiu se.
Na kraju iznose pokojnicu sa scene mimo svih kato-
likih obiaja ili ta je ve tetka Leticija bila. Ali je ovo trebalo
Olgi da bi spontano sklonili sanduk i koliko-toliko neupadljivo
pripremili dekor za Volfovu kancelariju, etvrtu scenu. Dok
reflektor bude pratio Leticiju na njenom poslednjem
putovanju do foajea, jer tamo je nose, kroz pola gledalita,
dekorateri e iskoristiti mrak na sceni da obave svoje. Sve to
Olga objanjava Harijeti sasvim mirno, ili depresivno, avo bi
ga znao.
,,I kad se predstava zavri, publika nagrne napolje i prvo
na ta naie u foajeu jeste mrtvaki sanduk? Hari pokuava
da razmilja logino.
Boli me on! Nije to najgore to publici moe da se desi
u pozoritu. A, ko zna, moda se i Lepomir smiluje da
organizuje sahranu dok ovde ide etvrta scena.
,,I nelogino mi je da Ari nosi sanduk, on je tu samo
poslom, nije oaloeni, ne da se Hari.
Zaboravi logiku, u pozoritu smo. Uostalom, kako bi ti
izvela da ti trojica oaloenih nose sanduk? Visilo bi im oe.
Da narue etvrtog, iptara od Vuka? Ni to vie nemamo, da
izvinete i ti i tetka Leticija.
Mija-dete se u tonskoj kabini kanda malo zaigrao, naao
posmrtni mar, ega uopte nije bilo u tekstu, i pustio ga dok
se ona etvorica mantaju sa sandukom niz niske basamake.
Jebote, ko sve ovde reira!? Mijo, gasi to sranje! Olga se
najednom probudila iz letargije. Veoma buno buenje. ,,I ta
je s vama etvoricom? Kako to nosite? Unutra je mrtva ena,
teka... Teka... ko mrtvac! A vi ga klatite I ljuljate ko...
Sam se klati, prazan je, odvai se Riard, koji je tu
valjda bio najmerodavniji poto mu Leticija doe keva i
ostavila mu je lovu.
Al vi ste glumci, bre! Jebo vas ko vas je drao na klasi!
Igrate pun sanduk!, galami i dalje Olga.
Igrajte vi pun sanduk!, naljuti se i Ari, kojeg je u ovu
scenu poslao Volf da istrauje sluaj, a ne da iznosi tetke.
Nisu na gluplje mesto mogli da stave rajber. Kako ovo da se
nosi, isekao sam se.
Kakav rajber?, splasnu Olga. Uvidom u udesni pre-
dmet ispostavilo se da su u radionici zatvaranje sanduka
reili sasvim originalno. Sa etiri rajbera na poklopcu koja su
sumanuto trala napolje upravo kod ruki. Olga se opet
uhvati za glavu, dobro je, bar ne vie. Bobane, pii, za
Lepomira. Da se sutra rajberi na sanduku zamene neim...
Daj recite ime, ako im ne kaete ime, stavie klavir
arku i katanac od pola kile, praktian je inspicijent.
Nek stave i iak traku ako oe, ba me briga, al neu
da mi se povreuju glumci! I da nau Admirala i stave ga u
sanduk.
Admiral nije dovoljno teak.
Aman, ovee! Admirala i tri cigle! Je l moe tako? I
idemo kui. Dosta mrcvarenja za danas. A Debeli, kad se
smiluje da se pojavi, nek nae praznu salu!
Hari nema pojma o emu oni to priaju, ali vidi da je
Jelena sila sa scene, oblai neki ogrta, pono, tako neto, i
ima izraz lica ko da e iskreno da se rasplae.
ta je bilo?, pita je Hari.
Nita, gotovo je za veeras.
,,To vidim, ali u emu je problem?
,,Vi ne morate kui!, kae Jelena nabusito.
,,Ne moram, istina, ali ja se radujem to idem kui, ne
vidim...
Zato to ne idete mojoj kui.
Ajde dovikuje im Olga. Hari, nakai ono udo, plavo
dugme, predaj je Mikiju, pa idemo. Idemo malo da hodamo,
puca mi glava.
,,Je l mogu i ja s vama?, pita Jelena, stvarno samo to
se ne rasplae.
,,Ne moe! Hari, ekam te na portirnici, surova je Olga.
I tako, Hari je pozvala Mikija radio-vezom, saekala dok
je pomolio nos iz rupe i pourila za Olgom. Na trenutak joj bi
ao Jelene. I uopte...
Olgu je nala u onoj sobici kako pretura po starim pro-
gramima i plakatima.
Ispratila sam je, moemo da krenemo. Uzgred, meni se
ne hoda. Idem pravo kui, kae Hari s vrata.
ekaj malo, hou da ti naem jedan program i Jele-
ninu sliku. Pre koliko je to godina bilo? Desetak. Aneo, crni,
netalentovana ali aneo, nije ona kriva to joj je otac... Reci
mi da sam pika, ali meni ju je malopre bilo ao, vidi je sad.
Izgubljena, rasparana... da je neki Miki vodi ko kue, ma
kuiima je lepe.
Nisi pika i meni je bilo ao.
Jesi videla Mikija, ta kae? Je l kapira sad zato ga
nisam htela na probama. A i Guta, onaj drugi, ko klonirani.
Znam Mikija odranije, nasmeja se kiselo Hari. Nije me
poznao.
,,A, pa da, zaboravila sam, bili ste kolege.
Koje smo mi bili kolege, ivota ti?
,,U policiji.
Makoji je Miki policajac, daj nemoj dame zasmejava!
Jeste, pokazivao je legitimaciju na koga god naleti u
pozoritu i trenirao strogou, izdrala sam pet dana, ekajui
tebe.
Daj, bre! Nije pandur, krimos je, koliko sitan ili krupan
ne bih znala da ti kaem. Moda vam je pokazivao lansku
kartu kik-boks kluba ili... U stvari, moda sad i jeste pandur,
nije bio.
Kako ga onda poznaje? Apsila ga?
Jok, nabacivao mi se.
,,E, ovo je super, sve bolje od boljeg! Gde, kad, kako?
,,Na groblju. Dok je maginom krpicom brisao spome-
nik svog Komadanta Bubice. uvao ga je i danju i nou.
,,A ta si ti traila na groblju? Olgi je, naravno, smeno.
Dugaka pria, neki drugi film, zaboravi.
Neu. Priaj!
,,OK, priau ti drugi put. Sad ne, umorna sam, ajmo
kui. A ko je Admiral?
Rei u ti drugi put, zeza je Olga.
U tom momentu ena s naoarima, ona s portirnice,
zaviri u sobu:
,,Je l Mija gotov? Moemo da idemo?
Evo, pakujemo se, samo minut, odgovara joj Olga.
Ljubazno?!
Nita ne kapiram, kakve veze sad ima da l je Mija.. pita
Hari kad se Naoarka odmakla na bezbednu udaljenost.
,,Ona je Mijina keva, eto kakve veze ima. A otac mu je
veeras imao smenu i zapio se, kao i svaki dan. I onda ona
dovede dete da radi umesto njega ne bi li zatitila tu barabu!
Na stranu to i njena smena traje do jedanaest, imalo-nemalo
predstave, sike Olga u pola glasa. Prijaviu ih jednom
centru za socijalni rad, kunem ti se! Samo kad bih znala ta
e posle da bude s detetom.
Aha, kapiram. A veeras nemate nita?, Hari je rav-
noduna. ,,Idemo?
Ipak je proetala, ali sama, do Slavije. Tu je uhvatila
trolu i otila na Krst, da obie Begemota i malo se spusti u
drutvu normalnih ljudi i ivotinja. Izmazila se s maorom,
nije htela da ostane na veeri, a bolje da jeste, posle je na
ermu jo pola sata ekala tramvaj za Novi Beograd.
Bio je poluprazan, ak je i sela, i klackao je do blokova
itavu venost. Dovoljno dugo da Hari usput bar pet puta
promeni miljenje hoe li prihvatiti posao ili e otkaiti
Leticijino drutvo. Najradije bi ih eskivirala, sve joj je ovo
potpuno suludo i strano zamorno, samo kad bi mogla
nekako da ga prebaci na Lakija. Treba im ta lova. Lakiju
treba.
U jednom trenutku picem svoje prastare desne
kaubojske izme, od onih kakve se odavno ne nose, raepi
on na levoj. Potpuno se odvojio od lica. I njoj treba lova,
opasno joj treba. Da kupi neku polovnu krinu od kola,
razbija je gradski prevoz. Ili makar nove izme i da se vozika
taksijem koji mesec.
ta je to jo desetak ludaka u njenom ivotu prema svim
onima koji su kroz njega ve prodefilovali? Sitnica. A ovi jo
imaju i napismeno da im nije dobro, sluaj, glumci,
rediteljka... koja su to zanimanja! Pa se podseti da je ona
trenutno po zanimanju vlasnica detektivske agencije, domae.
Taman su se nali, samo im je ona falila, ili oni njoj, pa da se
kompletiraju.
Iz tramvaja je izala na jeste, odluna da ipak odradi
ljaku. uvanje Jelene, izuzev poniavajue komunikacije s
Mikijem, i nije neki zadatak. Olga je najverovatnije u pravu,
posredi je sitna paranoja i kurenje tog Dabe; devojci u
pozoritu ne preti neka objektivna opasnost. Zapuie nos i
odglumiti budalu, taka. Onaj drugi deo posla, oko famoznog
raspleta, pa to bi moglo i zanimljivo da bude, samo kad Olga
ne bi bila teka ko crna zemlja. Rei da noas prelista svoju
kolekciju Nera Volfova. A i gladna je ko vuk!

But u friideru je zatekla samo dva mala piva, nekoliko


jaja koja su traila termiku obradu, no way, i pola tegle
krastavia. Ni korice hleba, koji inae sakriva u friider od
novobeogradskih utih mrava. Dakle, pivo! Pa okrene Lazu,
pola deset je, nije kasno.
Alo, ovde potencijalna klijentkinja. Da li bi vaa agen-
cija Lucky Charm mogla da mi pronae nekog bogatog mua?
Da se ja lepo udam i reim se bede?
,,Teko!, odgovara Laki. ,,Vi ste nereiv sluaj, gos-
poo. Razveli ste se od amerikog doktora s lovom, koji je
pritom kuvao kao zmaj, istio vam cipele... Mi zaista ne
znamo gde bismo vam nali bolju priliku i veu budalu. U
Srbiji svakako ne kad vam ni Amerika nije bila dovoljno
dobra.
,,A ti si opet razgovarao s Docom? Kad god se Laki uje
s Harijetinim bivim muem i zajednikim bivim kolegom,
policijskim mrtvozornikom, koji je, eto, uspeo u Americi, bar
profesionalno ako ne i brano, posle joj po tri dana udara u
tanke ice. Nervira je to.
Jesam, javljao se po podne, pomirljivo priznaje Laza.
,,Je l me pozdravio?, zajedljiva je Hari.
Nije. Ali je pitao za tebe.
I? ta si mu rekao? Da si mi na kvarno uvalio super
ljaku, da uvam gangsterske erke dok piem krimi...
komedije? ta je pitao?
Pitao je jede li neto.
Jedite govna obojica!
Hvala, veerao sam, ne mogu.
,,Ja nisam! A nisam ni ruala jer te jebene probe poi-
nju u tri, rano mi je da ruam pre toga. I sad nema niega u
kui. Uopte mi nije jasno ta se dogaa. Lane, kad sam se
vratila, ovde u bloku si na sto mesta cele noi mogao da kupi
klopu. Sve je ljakalo ko ludo, sad nita, sve pozatvarano,
jedna trafika radi, i ona samo do deset. Trebalo je da kupim
neto u gradu.
Krizla, sestro, krizla. Svima izgleda biznis ide ko nama.
A ti se jo neto buni, kao zeza se Laza, ali mu ton ne
odgovara tekstu, zvui rezignirano.
,,OK, OK, ne bunim se, uradiemo. I da se ne bih pre-
vie nervirala tom prilikom, dolazi sutra u pozorite oko
dvojke da zajedno pronjukamo okolo. Taj podrum ili ta je
ve, kuda uvode Jelenu, videla sam jo par nekih hodnika za
koje ne znam kuda vode, i tako to. Da zapuimo potencijalne
rupe. Nego, zna li ti ko uva malu?, i ispria mu za Mikija.
,,Je l moe nekako da proveri da li je sad stvarno pandur?
Nastade kratka stanka, pa Laza ipak prozbori, nekako
kroz nos:
Mogu, ali bolje ne.
,,A to?
,,Da bi mi se gazdarica manje nervirala. Kad se ispo-
stavi da stvarno jeste, na primer.
Dakle jeste?, prasnu Hari. ,,E, ne mogu da verujem!
Ova zemlja odavno ide u kurac, al sad je stvarno stigla do
jaja!
,,Ne znam, kaem ti, moda je. A ostali? Kako ti se ine?
Niko mi se ne ini, niti moe da mi se ini, pored Olge.
Pored nje se niko ne vidi, a jo manje uje, ispali Hari
rafalno. Odvikla sam se od toga, od kojeijih kratkih fitilja.
Osim od tvog sopstvenog. Stvarno udo jedno kad ivi
ko svilena buba poslednjih... Koliko?
Valjda predugo ako sam se odvikla.
,,Je li, ta ono ree, ti bi da se uda?, razgovor prelazi u
mranije vode, pa bi Laza malo da razvedri vaku.
Zna da mi je stvarno palo na pamet veeras ispred
friidera. Sredovena ena u iscepanim izmama vraa se
uvee u gajbu i tamo zatie dva ladna piva. S kojima e da se
spakuje u ladan krevet.
,,Ti nikad nee biti sredovena. Dodue, otkad si
odsekla kosu... E, znam! Kupiu ti papilotne za roendan. To
je upalilo. Hari ga je slatko napikarala i raspoloenje joj se
vratilo u normalu. Moda mazne tamo nekog glumca u
pozoritu, to da ne, ivot pie romane, pa i humoristike.
Ima jedan ispisnik, al taj ima i mamu. Svekrvu jo
nisam imala, pa ne bih pod stare dane da se navikavam. Ni
na mueve s farbanom kosom.
Moe, ta fali. Ti odloi pitolj na toaletni sto, on odloi
svoju flaicu s hidrogenom pored, mama doe i pokrije vas,
milina!
Otkud mi toaletni sto?, prihvata Hari zezanje.
Valjda ima mladoenja, on je glumac, donee ti u miraz.
Ti se samo pobrini da ta romansa zaivi.
Ou, od nedelje, im se smiluje da doe na probu.
Uostalom, farba se u crno koje vue na teget, ne znam da li je
to sad zbog Nera Volfa ili... Tip je danas zapalio po mraku, na
samom poetku probe, i posle se uopte nije pojavio.
,,Da ti ga neko nije zamenio s Jelenom i koknuo?
Nepaljiva si, Hari! Idi vrati se i potrai lea.
Mogue, svaki Jelenin silikon je veliine njegovog
stomaka, a njega zovu Debeli.
,,Ha, ha, Hari ima debelog deka! Ne moe! Nikad nisi
imala debelog deka. Ne stoji ti.
Nisam. Ali otkad sam ja poslednji put imala deka, pre
Hrista, svi deaci su postali debele drtine.
Stvarno, taj glumac...
,,Ne fantaziraj, zezam se. I to na svoj raun.
Kad ti kae.
S tim negde zavrie razgovor. Hari upali televizor, a
Laza se vrati svome, na kome su porodino gledali film po
tatinom izboru. U Harijetinom televizoru je Tim/ Uro na
svim kanalima simultano prao zube akvafreom, a videla je
na B92 i Arija Gudvina, Volfovog pomonika, odnosno
momka koji ga igra, kako reklamira kurtone. Jebiga, pomisli,
ako istaknuti dramski umetnici mogu od ovoga da ive, onda i
ti, detektivko sestro, moe da uva Jelenicu i tu lovu posle
spiska bez grie savesti zbog svog moralnog i profesionalnog
integriteta. Utia ton na kanti, ostavi je tek tako malo da
drnda u pozadini i baci se na Nere Volfove.
5.

FERZENK

Suvomrazica joj je omiljena klimatska pojava, razmilja


Harijeta dok uri ika Ljubinom, pazei da ne nagazi izli-
zanim onom izme neku od bezbrojnih ledenih dombi
zaostalih za Gradskom istoom i ne zavri u gipsu pre nego
to je i zapoela posao. Jo samo pedesetak metara
i ... Koliko je sati? I Laki je bio taan, ve je cupkao ispred
pozorita u dva-nula-nula. Delovao je krajnje zadovoljno i
poletno. Usedeo se, kae, daj neto da se radi.
Naoarka na portirnici nije ih ni pogledala; na tele-
fonskom repertoaru je imala kiseo kupus koji joj se usli-
navio, sad ne zna da li da ga baci ili da sve odmah upri u
podvarak i napuni zamrziva. Laza je pokuao da joj kae
dobar dan, ali ga je Hari samo povukla za rukav i produila,
besmisleno je. Povela ga je odmah na scenu, onim humanijim
putem, pored bifea i pravo do prekidaa. Rutinirano pali
radno svetlo, scena je za promenu bila gola, i kree prema
sredini, Laki za njom, osvre se...
ovee, kako je ovde prljavo i ofucano! I mrano, kae.
Ajd uivaj jo malo u svetlostima pozornice, moe i da
peva, recituje dok ne vidi gde u sad da te vodim. Vadi
baterijsku lampu, jesi je poneo? Otvara poklopac na onoj
rupi u kojoj nestaje drvee, a iz koje rastu fotelje. Upadaj, ti
prvi.
Zato ja? ta je dole? Laki se nadvio nad rupu, blene.
Pravo da ti kaem, nemam pojma. Sii pa vidi, idem za
tobom. Odatle dolazi Jelena.
Jedva su se snali u potpalublju, toliko niskom da bi se
njime lake bilo kretati etvoronoke, nego ovako, savijenih
vratova. Na stranu to je jo trokavije i stranije nego gore,
Harijeti se opet uini da gubi orijentaciju. Levo - valjda je to
levo, gledajui iz sale - pruao se goli zid. U samom oku zid
je bio tapaciran prastarim kulisama sa oslikanim zalaskom
sunca. Pred njima se, na praktikablu od starih novina,
nazirao brlog od kartona i krpa, Bogoljubova spavaa soba,
najverovatnije.
Laki, pazi da ne ugazi u neko govno, hrabri Hari samu
sebe. Lazina baterija je mnogo jaa od njene, a on se ve
prilino udaljio.
Kakvo govno?, mrmlja Laza. ta lupa?
Ljudsko ili maje. Bolje da je maje, trabunja Hari dok
prelazi lampom obrise prostorije.
Jo jedan zid, u elu. Na desnoj strani, na kojoj je tava-
nica ve imala normalnu visinu - iznad nje dakle vie nije bila
scena - Hari uoi drvene stepenice, sline onima kojima su
sili. Vode... Pope se uz nekoliko stepenika i izviri na podest
iza portala. OK, to, dakle, moe da slui za reinkarnaciju
glumaca. Sarani ga u onu rupu na sceni, a on se pojavi
zdesna, iv i zdrav. I pranjav. Ree to Lazi, ali on neto nije
bio raspoloen za njen crni humor, stajao je na nekoliko
koraka od nje i osvetljavao baterijskom lampom teka, velika
metalna vrata. Od onih protivpoarnih, koja mogu da se
otvore samo iznutra. Ova su bila odkrinuta, tanije
podglavljena daicom.
Gde ovo vodi?, pita.
,,Ne znam, kae Hari prilazei mu. Hajde da vidimo.
Pazi samo da se ne zalupe za nama, podglavi to ponovo da
nam ne nau koske unutra za jedno dvesta godina, kad ree
da renoviraju pozorite.
Sad, ili mu je to prekasno rekla, ili je Laki bio malo
trapav, vrag bi ga znao, tek, vrata uinie kljoc za njima i oni
se naoe zamandaljeni... Gde? Nita strano i ni izbliza
gadno kao ispod scene, hvala bogu. Pasa. Nalevo je vodio u
neko dvorite, odatle verovatno i u Knez Mihailovu, nisu dalje
istraivali, a nadesno na sam kraj ika Ljubine.
,,Kapiram, ree Hari palei pljugu na ulici netom poto
se intenzivno nadisala beogradskog zimskog smoga, koji joj je
nakon miomirisa pozorinog potpalublja doneo olakanje kao
pumpica astmatiaru. Ovuda unose dekor. I ovuda Miki
sprovodi Jelenu. Najblie dokle moe da prodre kolima, ne
izlaze na Trg, ne penju se stepenicama... Diskretno. Lukavo.
,,A posebno je lukavo to su vrata otvorena. Neozbiljna
si, Hari. Pa ovuda moe da ue bilo ko!
Sad vie ne moe, ak ni mi. Vidi da nisam glupa to
sam te zvala, majstor si za otkrivanje bezbednosnih pro-
pusta, zeza ga Hari malo i osea se kao prilian idiot dok se
vraaju u pozorite okolo, regularnim putem, pored prodavca
kokica na ulazu, koji je sreom petljao neto oko plinske boce
okrenut leima.
Naoarka je ravnim glasom upravo telefonski pakovala
podvarak u kese i uopte nije uoila nita udno u tome to
oni za deset minuta ve po drugi put ulaze, a da nisu
nijednom izali. Ma cele ih uopte nije primetila. U sledeoj
rundi obili su ona dva hodnika u nivou bifea. Sve prostorije
u njima bile su pozakljuavane, a hodnici su se zavravali
niim. Nali su jedino Olgu. Sedela je sama u bifeu, pila kafu i
krabala po tekstu.
ao, detektivi, ta ima?
Ima da smo bili u podrumu poinje Hari i seda u
najbliu fotelju.
Kakvom podrumu?!, bei se Olga.
,,Ma tamo, ispod scene.
Aaaa! Silazili u ferzenk, super! Olgi je zabavno.
Zbunila si me s tim podrumom. Ispod nae sale je sala
bioskopa Uranija, a podrum jo ispod nje, na pola puta do
Pacifika. Ovde, bre, ni u zemlju ne moe da propadne, od
sramote, samo tuoj publici na glavu.
Kako si rekla? Ferzenk?, zbuni se naas detektivka.
Aha, valjda frezenk? Nemaki, uputeno.
,,A ta si ti jo u slobodno vreme? Tvoj kolega mi je rekao
da dri asove engleskog, nije mi rekao i za nemaki.
Jok, nego mi ale majstor, stalno frezenkuje rupe, oba-
ra im ivice i u njih uputa rafove, slee Hari ramenima.
,,OK, kad ti kae, ali ovde se to zove ferzenk i zdravo. I,
kako ste se proveli?
Poto Olga zvui onako malo nadobudno i poto Hari
oigledno nema volje da se nadgovara dalje s njom, Laki
preuzima inicijativu, profi:
Sluajte, Olga, ozbiljno je. Vrata koja vode u pasa nali
smo podglavljena, otvorena, ovde moe da ue bilo ko.
,,Dekorateri, frkne Olga, ali ne previe zabrinuto. Kad
dovezu dekor iz fundusa, mrzi ih da se bilo ko penje i iznutra
otvara vrata, nego ostave... I za Bogoljuba kad se vrati iz
nonih pohoda po kontejnerima.
Dobro, a jeste li svesni da bilo ko s ulice... Laki je priu
o Bogoljubu ve uo od Hari, on mu nije interesantan u
bezbednosnom pogledu.
Zato bi bilo ko s ulice ulazio u tu pomrinu? Ja ne bih
ni pukom da me tera! Videli ste i sami kako je dole. Uos-
talom, sala se zakljuava nou, ne moe se dalje od sale.
Sasvim dovoljno, uporan je Laki. ,,U toj pomrini, kako
kaete, Jelenu moe da saeka...
,,Ta pomrina je Mikijev resor, moja je kad izae na
scenu, Olga se nabacuje u gard.
Gospoo, na je posao da zatitimo tu devojku, a ne da
delimo resore.
,,Polako!, umea se Hari jer je svaa na pomolu. S kli-
jentkinjom. Olga, moe li neto da se preduzme u vezi s tim
vratima?
Moe. Da se ja najebem majke Lepomiru, on da kae, ili
ne kae, par rei dekoraterima i kraj prie. Za dva dana
najdalje bie opet otvorena.
,,A da im se najebe keve direktno? Moda bi to u tvojoj
reiji i izvoenju malo due dralo vodu?, vraa joj Hari sad
sitno za onaj ferzenk od malopre.
ali se! Lepomir je najnia funkcija na koju iko ovde
sme da se dere. uj, da se zameram sindikatu scenskih
radnika, ha?! Pazi, Lenku ladno ubije, na Lepomira vie,
scenske radnike potkupljuje, portirkama se ulizuje, tako to
ide, sad i Olga slee ramenima, nemono.
,,Nita, obraa se Laza Harijeti i naginje se u fotelji da
poee cevanicu, kako stvari stoje, sigurnije je da ona ulazi
na slubeni ulaz.
,,Jok, i Hari se ee, obe cevanice, preko farmerki.
Gore, na spratovima, ima bar deset firmi, stepenite je
prometno ko tajga. Plus lift.
Olga ih radoznalo osmotri i najednom pone zarazno da
se smeje.
ta je smeno?, pita namrgoeno Hari, imuna na
zarazu.
Vas dvoje. eete se. Dobili ste buve!
Kakve buve? Laki polako poinje da kapira ta je Hari
mislila kad mu je rekla da su u tom pozoritu svi opieni.
Buve, obine domae buve, smeje se Olga i dalje.
Dobili ste buve u ferzenku!
Tek sad je poelo da svrbi, Hari batali noge i poea se i
po glavi, na nervnoj bazi.
Nisu vake, buve, kaem ti. Nije trebalo da idete dole
bez pitanja, rekla bih vam od ega tamo preti prava opa-
snost. Sad ste nauili na svojoj koi. Hari i Laza se samo
pogledae, emu se ova smeje! ta se zgledate? Mefisto dole
pravi maje rejv urke svake noi, ima buva ko govana. Samo
ekaju da naie neto toplokrvno, pa makar i detektivi, da
naskoe. Nego, detektivi, proba poinje za deset minuta,
dovedite mi glumicu. Vi, Lazare, ne ostajete ne probi, samo
Hari, da se razumemo.
Odlino su se razumeli i dogovorili da Laza, im proba
pone, zapali u prvi pet shop ili apoteku, kupi neto pro- tiv
buva, paketa dva, i ostavi Harijeti jedan na portirnici.
Onda su bacali kruna-pismo ko e od njih dvoje pono-
vo da sie u ferzenk i otvori Mikiju poto su sad vrata
zatvorena. Hari je izgubila, ali i odbila da sie. Nekako su se
nagodili oko varijante dva. Laza e obii stepenite i saekati
ih u ulazu, Hari eka Mikija na ulici i danas uvode Jelenu na
slubeni ulaz, za sutra e da smisle.
I eto Harijete ponovo na ulazu u pasa, pui i nervira se
to Miki kasni. Pa, poto iz pravca Zmaj Jovine ne nailaze
nikakva kola, odeta do onih vrata da ih jo jednom osmotri.
Imala je ta i da vidi. Ponovo su bila odkrinuta, daica na
svom mestu. Koliko je vremena prolo? Ni dvadeset minuta!
Ovo nisu ista posla, pomisli, na pamet joj nije padalo da
zaviruje unutra, ve pouri na ulicu. Taman da doeka
dipinu, crni hamer 2 - opa, ni rnanje ni vie! - i mahne
rukom Mikiju da priu koliko god mogu glavnom ulazu u
zgradu. Mal se nije parkirao u aparat za kokice! S Jelenom se
posle popela do mezanina kao sav normalan svet, skoro da
nije primetila Lazu, koji je uzmicao desetak stepenika ispred
njih. Boe, kako smo smeni, misli. Via inspektorka MUP-a
Srbije, biva, i potonji naelnik Odeljenja za krvne i seksualne
delikte, takoe bivi, vode uza stepenice neku iziku koja nije
imala sree kad su delili roditelje. Nenaoruani, a neko je opet
otvorio ona vrata. Najednom joj vie nita nije smeno. Sagnu
se da se poee ba u trenutku kad je, za Jelenom, trei
jubilarni put danas, stupila pred Naoarku.
O, gospoice Jelena, kako ste! Videla sam vas danas u
novoj Gloriji, savren stajlng, portirka se sva istopi, ali
slualicu ne isputa, valjda je i sagovornik s druge strane ice
trebalo da uje kako ona pria s Glorijinim pacijentkinjama.
Jelena ne ree nita, zapravo rei progovorila nije otkad
je izala iz dipa, ve krene ka enskoj garderobi, gde je ovaj
put ostavila jaknu i tanu, a Hari za njom. Na stepenicama
koje vode prema sceni devojka zastade i brzopotezno se
poea dugim noktima po butini, kao maka. I ona?! Pa da,
buve, pomisli Hari i nasmeja se pakosno u sebi. Svi su ve bili
u sali, ukljuujui i dekor, brzi neki momci. Harijeti malo
laknu, verovatno su oni u meuvremenu namestili scenu i
podglavili poarna vrata.
Proba je prola... Jebo lud zbunjenog, rekla bi Hari jer ne
vidi celinu, a jo manje kako se to na kraju razmotava, ali
poto je Olga rekla OK, valjda to tako treba. Jelena je bila
mirna i gotovo neupadljiva to je momcima izgleda omoguilo
da se bolje koncentriu, sve manje gledaju u tekst, sve vie
glume. Hari je dva-tri puta, kad su vraali neke delove,
ustajala da protegne papke i oba puta u donjem delu sale
videla onu enu u crnom. Sad neto zapisuje? Na kraju probe
je vie nije bilo, pitaj boga kad je izala. Kada je pozvala Mikija
da doe po Jelenu i saeka je kod prijemnog pulta i Naoarke,
dakle ne kroz ferzenk, ispostavilo se da je tupson ve u
njemu, i to iv. Njena pretpostavka o ponovnom otvaranju
vrata koja vode u potpalublje oito je bila tana: dekorateri.
Miki izviruje ispod poklopca dok jo uvek pria s Hari radiom.
Jebiga, sad kad je ve tako, nek prieka u sali, ona e otpratiti
Jelenu do garderobe da uzme stvari i vratie je dole, igramo se
telesne pratnje. Zbog toga je Olga odlepila, ostala nekoliko
minuta s Mikijem, koji bi da kozira i pozira, ba s njom, jer su
svi drugi uhvatili maglu iz odma. Jo kad je Hari poela da
mu uzima broj mobilnog ne bi li se veeras dogovorili o
proceduri za naredne dane - a to je stvarno bilo uzimanje,
cifru po cifru, ne zna Miki svoj broj napamet a itanje mu tee
ide - Olga je doslovno stala da isputa paru na nozdrve.
Idemo li konano?, pita nestrpljivo dok Hari sputa
poklopac za Jelenom i Mikijem.
Idemo. to si me uopte ekala kad ti nilska konjina
toliko ide na ivce?
,,Da mi ne zbrie, moramo da se pozabavimo tekstom,
krajnje je vreme. Ne mogu vie da probam etiri petine
predstave, to posle niko iv ukrpiti nee.
,,OK, pomirljiva je Hari, ide za njom, ve su u dugakom
hodniku koji vodi u hol.
,,Olgiceeee!, zau se unjkav glas kroz vrata pored kojih
je Olga upravo proiala, a na koja Hari tek nailazi. Hari
skrene pogled i u prolazu snimi stogodinju debelu bakicu, s
prastim nosom i plavom perikom, nakolmovanom na
sarmice. Sedi na ganc novoj klavirskoj stolici jo umotanoj u
najlon, preliva se preko iste, oko krsta omotala debelu braon
alinu i nalaktila se... Ali ne na klavir, bilo bi normalno da
klavirska stolica stoji pored klavira, je l tako, nego na pisai
sto zatrpan... telefonima?! Ako se Harijeti dobro uinilo, dva
obina, jedan s faksom i dva mobilna.
,,Ej, Olga!, dovikuje joj Hari i prua korak. Zove te
neko!
,,Ne ujem!, odvikuje Olga, ve iz hola, i ulazi u onu
sobicu s programima i plakatima.
Rekla sam da te zove neko, normalnim tonom joj
objanjava Hari kada je i ona pristigla.
Znam, ula sam te, odgovara Olga potpuno nezain-
teresovano.
Baba Sera. Neostvarena koncertmajstorka, ima kla-
virsku stolicu. I neostvarena elava pevaica, natakao joj
neko periku, a i runo mekee. I neostvarena telefonistkinja,
ima esnaest telefona, nastavlja Hari, kojoj je malopreanji
prizor bio obaka smean. Ozbiljno, u iju je kancelariju
matora provalila?
,,U svoju, ozbiljno ree Olga, pa najednom poe da se
cereka. Baba Sera je Lenka.
Nemoj da pria? Nisam je uopte tako zamiljala.
Matora je i... bakica. Ja sam mislila da je Lenka neka
karakondula.
Pojma ti nema, niko nema pojma! O globalnim zave-
rama. Olga pali cigaretu i seda na balu plakata na nekom
niskom stoiu. Vidi, nekada su ljudi zamiljali otelo-
tvorenje zla kao vetice s dugim nosevima i bradavicama,
arobnjake, ta ja znam... A sada kao neke terminatore ili...
Sve to nema pojma! Negde na Aljasci postoji kamp, institut,
neto, gde kloniraju male debele dobrodune babuke,
obavezno plave, griz knedle, i odatle ih alju svuda po svetu
da koordiniraju globalnu kontrolu. Mame mi, ne veruje?
Razmisli?
,,Ne znam, Hari se pravi da ozbiljno razmilja, a u stvari
joj samo pred oima blesnu jedan lik i ona napravi gadljiv
izraz lica. Moda si u pravu. Svejedno, zvala te upravnica.
,,Ne ujem, rekla sam ti. Nemam sad ivaca za nju. Nego
da vidimo kako da raspetljamo ovo govno do kraja. Zvala bih
te kod mene i da klopamo neto, nita nisam jela od jutros, ali
ja ne kuvam.
,,Ni ja.
OK. U kafanu isto ne moemo, potpuno sam dekin-
tirana.
I ja.
Super smo se nale! Da preemo dole Kod konja, pa uz
neki kola, to moe...
Ne moe, ne jedem kolae. Ali imam pivo, moemo kod
mene, na pivo.
Ja ne pijem pivo. E samo bi ti pivo falilo, koliko i meni
kolai, pomisli Hari.
,,Kafa?, ponudi Olga srednje reenje izmeu kolaa i
piva. Tu su se nale.
Zapravo, nale su se u pustom kafanetu u podrumu
Kapetan Miinog zdanja, posle kratke etnje ika Ljubinom.
Olga je rairila one papirine i izvukla kineske naoari od sto
pedeset dindi iz depa. Iste kakve ima i Hari, ali ih ova ne
vadi dok god vrag ne odnese alu. Do ega jo uvek nije dolo
jer je Olga i pisac, i zapisniar, i sve, ona se uglavnom naglas
presliava:
Dobro, ko je ubio Leticiju? I zato?
Otkud ja znam? Ti mi kai. Ja sam nova na ovom
sluaju, zeza se Hari.
A tek ja! Ovo mi je prvi samostalni le. Literarni. Priaj,
ko inae ubija tetke?
Treba nam prvo odgovor na pitanje kako, pa onda zato,
pa tek onda... ekaj, reci ti meni pre svega zato rasplet ne
uzme od pisca, Stauta?
Rekla sam ti, tekst je moj, a taj Staut mrtav, pa ne
mogu da se konsultujem s njim, zato sam tebe zvala...
Devojke, neto poznijih godina dodue, opustile su se i poele
sasvim dobro da se zabavljaju. Olga je konano detaljno
objasnila Harijeti celu pozadinu projekta. Nabacio ga je Daba,
Jelenin ouh, u rehabilitacione svrhe. Projekat finansira neka
amerika NVO koja se bavi podelom makarona izbeglicama a
kulture starosedeocima. Njihov jedini uslov bio je da se igra
tekst amerikog pisca. Lenka, alijas Knedla, ponudila je Olgi
da odabere i pisca, i tekst, i ta god hoe, samo da nekako
efektno ukljui Jelenu. I da napie projekat, sitnica. Olga je
od jedne prijateljice, deraice krimia, ula za Nera Volfa i za
injenicu da je poreklom Crnogorac, pa se nasrala u
obrazloenju projekta ko bolesna foka, njene rei, o
multikulturalnosti, povezivanju biveg jugoslovenskog
kulturnog prostora, s naznakom na jo koji dan neotcepljenoj
Crnoj Gori, a posebno o melting potiranju s bratskim
amerikim narodima i narodnostima. Ona engleski ne zna
dovoljno dobro da bi dramatizovala neki od Stautovih
neprevedenih romana, a svi su sreom neprevedeni (uzgred,
mrzi dramatizacije ko crnu kugu), pa je naslov Leticijin gambit
jednostavno izmislila, a tekst napisala sama. I konvertovala
ga u irilicu da zbuni protivnika. Ko zna ta je od toga upalilo,
najverovatnije Daba, tek, sve je prolo sve instance, od tih
NVO, parobacakih, preko Umetnikog saveta i Upravnog
odbora, a da oigledno niko nije ni proitao tekst i da se ne
zna...
,,Ko je ubica, jebote?, tim reima Olga zavrava ovu
podugaku storiju o finesama kulturne tranzicije.
,,Suzi, ozbiljno joj odgovara Hari. Ako nee previe da
komplikuje, onda Suzi.
Vai. Objasni Olgi oito nije do komplikovanja.
Svi momci su zaljubljeni u nju, je l tako? Sva trojica?
Ona fura s neakom, koji je najblii nasledstvu, ali ostavlja
otvorena vrata i kod preostale dvojice. Koga god da optue za
ubistvo, sem nje same, ona je na dobitku tako to se posle
udaje za naslednika. A nju nee jer nema motiv. Njoj Leticija
nee ostaviti nita.
Daj, bre! Gde to ima?, nervira se Olga.
,,Pa u krimi romanima. U ivotu svakako ne.
,,A u ivotu? U pravu si, jebe mi se ta ima u ivotu.
Hajde dalje, ta nam jo fali? S ovim smo sjebali motiv... Olga
pria i crta hijeroglife po margini teksta.
,,Da, motiv. Svi su imali isti, lova, samo ga je Suzi malo
zamuljala, taman pogodno za fikciju, ize ivotna trivijalna
reenja, ni Harijeti dramaturgija ne ide loe, ostaje nam da
vidimo kako je to uradila i...
ta kako? Pa davala je Leticiji pogrean lek za srce, neki
s kontra efektima. To ima u tekstu, da je Leticija imala slabo
srce, a ova joj je bila drubenica, dakle, ona joj je davala
lekove, emu slue drubenice... Ima u naznaci, u prvoj
sceni.
,,Tanko, buni se Hari. Nedovoljno. Morae da
ubaci...
Nita ne ubacujem! Taman su savladali tekst donekle,
ne smem da rizikujem, imam tri nedelje do premijere, nema
menjanja ovoga to su do sada preli. Ko razume shvatie,
zabole me, i tako publika nema obiaj da prizna da neto nije
shvatila.
Kako hoe, ostaje nam ono kljuno, a to je na osnovu
ega je Volf doao do istine?, Hari poea nos. ,,To treba da
se pojavi u treoj sceni, uz pretpostavku da mu je Ari preneo
svaku re koja je izgovorena na bdenju, a toga u treoj sceni
nema, dakle...
Ne dolazi u obzir. Ne diramo ni treu! Moe samo da se
dodaje na kraj.
Onda je mogao samo da spekulie i isprovocira je da
prizna. Pojednostavljeno, ispria sve ovo i na neku foru je
isprovocira...
Super, to u da uradim Olga lupi hemijskom olovkom o
astal, gotovo!
Kako? Da vidimo, on bi mogao...
Nemoj da mi se mea, to je moj posao, odjeba je Olga
bespogovorno.
Ali kako? ta e...
,,E, sestro, ja sam pisac! lan ak dva udruenja dram-
skih pisaca, a ozbiljno razmiljam da osnujem i tree. A
Debeli je odlian glumac, naterae Jelenu da prizna i ko je
snabdeva kokainom kad mu ga izvue iz donjeg registra.
Kako ti kae, odustaje Hari, mrzi je da se natee s
Olgom. Nego, kad spomenu kokain, Jelena je danas bila jako
udna, mirna ko bubica, pozdravio je njen tata Bubica. Da ne
krizira? Ne znam kako izgledaju mrkavci kad kriziraju?
Otkud bih tek ja znala? Ti si pandur, ti treba da zna. U
moje vreme... Mi smo se napijali, to znam kako izgleda.
,,Ne znam, radila sam krv i seks, nisam imala mnogo
posla s narkosima. A na kokainu... Ne, ne seam se ba
nijednog.
Razilazimo se? Olga smatra da je reila sve probleme s
tekstom i sad bi da krene.
,,Vai, Hari skuplja pljuge i upalja, poea se...
Jao! Zaboravila sam neto u pozoritu, moram da se
vratim do portirnice da uzmem.
Vrati se, Olga je nezainteresovana da joj pravi dru-
tvo. Pod uslovom da je Mijina keva jo tamo, smena joj je do
jedanaest, a sad je ve pola devet.
Kako, zar nemate veeras predstavu?
Jebe se njoj. Ostavie garderoberku Ubavku da je
menja, ujna joj je, dovela je iz nekih Progrnaca, zaposlila je u
pozoritu, zaduila je, sad e mala da vraa do penzije. A s
Ubavkom es da se sporazume... Ubavo! Molto ubavo! E, da,
dobro si me podsetila, sutra nema predstave, pa probamo od
est.
Odlino, taman da se naspavam, odahnu Hari.
,,To volim da ujem, da postoji jo neko kome je tri po
podne rano, smeje se Olga. Moj si ovek!

Na svu sreu, Naoarka je imala meugradsku:


...strina, Mija e da saeka ajvar na stanici, Mija, pola
sata ti priam, a ne ja, ja radim! Kai oferu deko u zelenoj
jakni, ze-le-noj! Ne znam za al, otkud znam kakvo e
vreme...
Izvinite, da li je kolega ostavio neto za mene?, pre-
kida je Hari.
... danas je malo duvalo, za sutra predviaju susneicu,
al zna da nikad..., nastavlja Naoarka bez uzimanja
vazduha i gura Harijeti kesicu preko pulta.
Hari je bez rei uze i krenu niza stepenice. Usput opi-
pava, neto udno, nije ni kutijica, ni manja kesica, ni... Pa
napolju zastade pored kokiara da iskoristi njegovu sijalicu i
pogleda. Unutra su bile dve ogrlice protiv buva, za make?! I
cedulja: Ovo se sad nosi, brazletne, za glenjeve. Sori, nita
drugo nisu imali! Laki. O, mamicu ti...
6.

MILICA

Moda Olga i Hari do tada nisu imale prilike da vide


mrkavca koji krizira, ali su ve sutradan nauile ono drugo.
Rad kokom.
Hari je Jelenu ponovo preuzela na ulici. I Miki se popeo s
njima jer je Laza bio dismissed, - Hari ga je posle onih ogrlica
za buve napuila i rekla mu da joj pet dana na oi ne izlazi.
Jelena i dalje sva umuena, nit romori nit govori.
ao, Miki, otiao si!, ispraa ga Hari im su uli u hol.
,,I kad ti se posle javim, ovde me eka, kapira? Ovde. Nita
ferzenk. A mogao bi sad da proeta do pasaa i, ako nae
vrata opet otvorena, da ih zatvori. Spolja! Neu te vaditi iz
buvare!
Primljeno, koleginice!, salutira Miki ko da ga postro-
java pokojni mu komadant-bez-n Bubica, a ne ena mas-
kirana u prepotopsku kaubojsku reklamu za marlboro.
Olga pomoli nos iz sobice i pozva je. Dopisala je ono to
su se sino dogovorile, pa da joj proita... Hari posla Jelenu
samu u garderobu i otprati je pogledom do vrata, treih
zdesna. A onda su se malo zadrale. Tekst koji je Olga
dopisala nije objanjavao ba nita, smatrala je Hari, a kojim
e to glumakim sredstvima Nero Volf da isprepada Suzi i
isposluje priznanje kako je skenjala Leticiju, iz didaskalija nije
mogla da sagleda. (Ubedljivo), pisalo je. I (Strogo)?! Od ega...
(Suzi se usere i brizne upla), samo ako se ne usere!
Usrae se, ne brini. Pustiemo neko sviranje kurcu,
dramatino, naduvaemo ga muzikom, pikin dim, videe,
ubeuje Olga dok Harijetu sve neto zabole ko e kome da
svira a ko e da isputa dimove, tehnoloki. Olgi i tako ne
treba nikakav savetnik, samo potvrda. Pa joj potvrdi i krenue
konano na probu.
Koje posle uopte nije ni bilo. Kod ulaza na scenu ekao
ih je inspicijent i pokuavao da im skrene panju na... Olga je,
meutim, samo prozujala pored njega, ali se sekund kasnije
ukoila u mestu, nasred scene, pred prizorom... Tim se krije
iza leve sufite, najblae reeno prestravljen, ostali glumci sede
u prvom redu, u polumraku, izrazi lica im se ne vide ali im je
govor tela zanemeo, svi nekako ukoeni u raznim pozama,
dok na Leticijinom sanduku, na poklopcu, lei Suzi i... Ne
zaklapa! Mlati rukama, pa sedne, ustane, opet legne, digne
jednu nogu, spusti je... I ne zaklapa. Harijeti se u prvi mah
uinilo da ona to govori monolog iz nekog drugog komada,
nekog o ludacima, pa pogleda znaajno Olgu, koja takoe
znaajno zakovrnu oima i odmahnu glavom, a Jelena,
odnosno Suzi, ili koja li je ve aktivna, pria, pria, pria...
Ipak su potpune nesuvislosti, toga nema ni u pozoritu,
zakljui Hari poto je sasluala paljivo nekoliko reenica:
Mukatla je uvenula zato to je maskara bila vodootpor-
na i dobila je crvene peate na uverenju o dravljanstvu..
Uradila se, zakrguta zubima Olga, pa poe da vie. Na
Hari. Jebote, ta radi ti? to ne gleda, to ne pazi ta
prima? Nee nas sad pred Dabom oprati ni Sava ni Dunav!
Bila je u redu kad je stigla, apue joj Hari na ta Olga
zaurla jo jae.
Jo i to! Samo mi je to trebalo! to je nisi uvala, gde si
bila, ta sad da radimo?
,,S tobom sam bila, utiava se Hari za razliku od Olge,
pa opet Jelenino bulanjenje izbija u prvi plan.
...nije to tako prosto odrati krokodila, zavaravaju se oni
koji misle...
ta si koji moj imala sa mnom da bude?!, trese se
pozorite, a tek glumci.
,,Oladi, smiruje je Hari. Imamo problem i...
I nemamo probu!, besni Olga.
Zajebi probu, vue je Hari u stranu, do inspicijen-
tskog pulta za kojim sedi Boban, skupio se, nigde ga nema.
Olga, ovo nita ne valja.
Jok, valja!, mrsi Olga. Bar je spustila glas.
Ili je donela sa sobom, nastavlja Hari, ,,ili je dobila od
nekog ovde. Ako je to drugo, tek to nee valjati. Prvo to
moramo da saznamo. Odnosno, prvo moramo nju da
sklonimo...
Skloni je. Odmah, da je ne razmaem po patosu.
Jelenu su relativno lako odveli u garderobu; izgleda ni
primetila nije da je cimaju uza stepenice. Blebee dalje.
minkerka, koju su ostavili s njom, mnogo se vie koprcala,
opet je Olga morala da podvikne. Koji minut zatim cela se
ekipa okupila u bifeu na Harijetino insistiranje. Htela je malo
da ih pogleda pod jaim svetlom. Svi su delovali uznemireno
i... Nevino.
,,Da je istuiramo?, Timi ima ideju.
Najbolje ti da je istuira i prepovije poto ima sitno
dete kod kue, pa zna kako se to radi, podjebava ga Ari.
Ljudi, meni se ini da je ovo neki napad. Neega!,
brunda Debeli s barske stolice, svima iznad glava.
Bravo za Nera Volfa! Najveeg svetskog detektiva iz
fotelje posle erloka Holmsa. Mora da je napad, guna Olga.
,,Ne zezaj! Ne mogu da sedim tu dole s vama u fotelji,
uinem se na tim niskim..
Bosanac, viak olova u tlu, objanjava Olga Harijeti.
ta emo sad?
,,Da se razilazimo do sutra?, Riard bi da se pakuje.
Dotle e da se spusti, valjda. teta, lepa devojka.
Mladi koji igra gospodina Morisona jr prelistava Kurir
zaboravljen na stolu, kao da ga se sve ovo ne tie, a Fric pita
Olgu da li bi moglo da se popije neto konkretno s obzirom na
to da od probe nema nita.
Ne moe!, odbrusi Olga.
,,I ne razilazimo se dok ne vidimo ta se desilo, nado-
vezuje se Hari iako pojma nema kako bi to mogli da vide ta
se desilo. Od Lakija slaba vajda. Ovi momci ovde svi deluju...
Normalno, recimo, i ne zna zato ih sad zadrava kad se
istovremeno po pozoritu mota sigurno bar jo petnaest ljudi
od kojih je svako mogao... Saekajte. Budite ovde dok...
Dok ne uini ono to se mora. Izae iz bifea, gurne
slualicu u uvo, pritisne plavo dugmence na onoj skalameriji
koja joj je okaena na demper:
Miki, uje li me? Hari zove, govori u bubicu. Netom joj
zazuja u uvetu.
Zzzzzzzzzz! Miki je. Gotovi ste? Kad pre?
Nismo gotovi, nego mi reci ima li Jelena, ovaj...
osimonoga, moda jo neke psihike... Kako bih rekla...
manifestacije?
,,Ne razumem?
,,Ma ni ja ne razumem, izgleda da se uradila, ovee.
ta je uradila?, ta radio-veza je gora od svih mobilnih
provajdera uture. Da zanemarimo samog Mikija.
Sebe je uradila! Namrcala se.
Kako, bre, jebemu!
,,Ne znam. Kakva je sad procedura? To je bilo kvarno s
Harijetine strane, da prebaci lopticu blentavom Mikiju. Boe
moj.
ekajte na vezi, sau da zovem gosn Dabu, pa se
ponovo oglasi posle dva-tri minuta kripanja i pitanja po
Harijetinom uvetu; mobilni i radio se izgleda slabo miriu pri
paralelnom radu. Evo me. Neka neko bude s njom, sau da
doem da proverim stvar. Za dvajes minuta sam tu.
Tih dvadeset minuta se oduilo na pola sata, koje je Hari
provela etkajui po holu. Malo-malo ode i oslune ta se
dogaa u Jeleninoj garderobi, monolog i dalje traje
nesmanjenom estinom, sad, da li je minkerka jo iva nije
ba imala volje da proverava. Olgu je zamolila da dri glumce
na okupu, u bifeu, to je ovoj i uspevalo, ali se zato sve ostalo
po pozoritu uzmuvalo, svaki as neko nekud atro prolazi,
jedna nosi neke krpe u vekorpi, tip u narandastom radnom
kombinezonu pronosi jednu crnu izmu, a pet minuta zatim i
drugu, ak ni Naoarka ne telefonira, svi kao neto rade, kad
bi se zezali. Nauli ta se dogaa pa ekaju bioskop. Koji se i
pojavio u vidu ogromnog nemakog ovara koji vodi Mikija na
kratkom povocu. Pas ima plavi koni kaputi na kome
krupnim naivenim belim slovima pie MILICA.
Jao, Milica!, najslaim i najunjkavijim glasom oglasi se
Lenka. Harijeti uopte nije jasno odakle je odjednom sad i ona
ispala, tek, eto je ispred kera i prua ruku da ga pomazi.
Kuc, kuc, kuc! Milica! Kako ima lepo ime!
,,Grrrrrrr!, ree pas, zapravo bi se pre moglo rei da je
zareao. Miki omota jo jedan krug kaia oko ruke, zadra psa
i poe da prevodi s kereeg.
Nije on Milica, on je Reks.
Ako, ako, lepa kuca, prenemae se Knedla dalje mada
se odmakla korak-dva unazad i vrsto vezuje al oko krsta,
bie da joj se od prpe razvezao. Izvolite, gospodine Miki, mi
ovde volimo kuce. Otkud vi?
,,Je li, Miki, umea se Hari, koja ima lo obiaj da je u
najneprijatnijim situacijama uhvati smejavica, ,,a to je Reks
maznuo Milici konjak?
Aaaaaa? To?, konano je ukapirao. ,,To nam je iz
pomoi. Reks radi na carini. Dobili smo od Evropske unije
pomo u prslucima za policijske pse, al ne znam otkud im to
Milica, svi su isti.
Slovenci, Miki, Slovenci, oni su nam oigledno obukli
reksove, i oni su ti sad neki kurev EU, sad imaju POLICE,
Milice su im viak, pa da se ne baci. Lenka malo iskrivi facu
na ovaj Harijetin kurev EU, kakvo je to izraavanje pred
kucama, a Miki varikinoznim pogledom i dalje uveseljava
Hari. Bie da, siroma, nije dovoljno putovao sa svojim
komadantom Bubicom, nisu se ratita protezala sve do
Slovenije, pa ne parla slovenaki. ,,OK, sad ete ti i Reks malo
ovde da pronjukate, a prethodno e svi da se vrate u svoje
kancelarije.
Samo emo da se proetamo, konspirativno izvali Miki,
samo to jo nije namignuo Hari.
Ajde, ajde, u svoje kancelarije, ta ste se skupili, ras-
teruje ih Knedla, misli jedino se na nju ne odnosi naredba
organa reda, ve polazi s Mikijem i Reksom. Hari za njima i
posmatra komian prizor. Nemaki ovar u slovenakom
konjaku kroz beogradsko pozorite vue kromanjonca u
versae odelu, dok se za njima gega ruska babuka s tuim
loknama na glavi, u olovim klompama i sa umadijskim
hand made alom oko guzice! Nije ni ona, kao etvrta, bila
manje komina, u tesnim farmerkama, arenom skijakom
demperu i razvaljenim kaubojskim izmama - tetka, a pravi
se devojica. Sreom, Olge nije bilo u blizini da joj to saopti.
Prvo su obili muke garderobe gde Hari zamalo s vrata
nije krenula da laje; miris ju je podsetio na svlaionicu
fiskulturne sale u Vioj kriminalistikoj, gde je onomad, pre
milion godina, bila jedna od retkih devojaka, pa su veito
ekale da momci zavre i usmrde je do daske. Reks je, za
razliku od nje, bio krajnje ravnoduan, i on je muko. Poveo je
Mikija ukrug i izveo ga napolje. Nita. Zatim su sili do bifea,
gde je Reks uzdu i popreko onjukao skamenjenog Frica;
izgleda da je to uradio samo da bi zabavio drutvo.
,,D-d-d-in! odluno narui Fric, ne obazirui se na
Olgu, im se pas odmakao od njega. Pa onda izvinjavajui se:
,,Uh, to mrzim kerove! Trauma iz detinjstva.
,,OK, vi ste sad slobodni, otpusti ih Hari.
Saekau te, ree joj Olga. Biu ovde, zovi me kad
zavrite.
Miki, idemo sad kod Jelene u garderobu da vidimo da l
je odrala krokodila ili minkerku. I, uopte, ipak je njena
garderoba najkritinija, pokuava Hari malo da ih organizuje
jer, kako je krenulo, etae dukca po pozoritu do ponoi.
Jelena ak ni glas jo nije odrala, a kamoli minkerku,
sedi ko princeza na fal prestolu s oguljenim zlatnim ruko-
hvatima, iz ko zna koje zaboravljene predstave, zabacila glavu
u stranu i trabunja li trabunja. Ona druga devojka se, sirota,
nabila na stoliicu u oku, skrstila ruke i gleda u patos.
Vidno joj je laknulo kad su uli.
Idem ja!, ustaje. Svega sam se ovde nagledala, al ovo...
Daba mu i silikoni i avioni, ta li to dete sanja kad ovo pria
budno?
Saekaj, da se dogovorimo, zaustavi je Lenka i devoj-
ka ponovo posluno sede.
Miki je poveo psa pravo prema Jeleninoj tani i kaputu,
bez rezultata. Jedino na ta je Reks reagovao u celoj prostoriji
bila je sama Jelena.
Skidajte se! Sve krpe na gomilu!, nareuje joj.
Jao, Milica!, devojka rairi oi na psa sva razneena i to
je bilo prvo suvislo to je rekla. Ako je to suvislo. A zatim poe
mirno da se svlai, na komandu, i peva U Milice duge
trepavice!
Stoj! vikne joj Hari, pa se okree Mikiju. Koji je, bre,
tebi, voajerino? Kakvo crno skidanje?
Iju! Boe me sakloni!, krsti se Lenka. ,,U mom pozo-
ritu! Ovo je...
Koleginice, ja samo vrim svoju dunost, opet salutira
Miki. ,,Ne moemo drugaije da proverimo da li je materija na
objektu ili sakrivena u odei.
Izai napolje. Svi izlazite napolje. Ostavi psa ovde.
Ali pas nee..., pokua da se pobuni Miki. Lenki i
minkerki nije trebalo dvaput govoriti.
Napolje, rekla sam! Radila sam sa psima, slaga Hari i
ostade iva.
Reks se uopte nije obazirao na injenicu da je Hari za
Mikijem zalupila vrata. Sedeo je kraj Jelene, koja nije ni
prekidala svlaenje, i samo isputao zvuk slian tihom
brujanju. Kada je ostala u gaicama, tako maleckim da u njih
zaista nita nije moglo da se sakrije, Hari podie hrpu odee s
poda, pronese je pored Reksove njuke, tako mu valjda ide taj
rad sa psima, i odnese je u drugi kraj garderobe. Nita. Nije se
ni osvrnuo, i dalje markira na Jelenu. Hari povede sad nju za
ruku prema tu-kabini, pas krete za njima. One nazad, Reks
nazad. Dakle, Jelena je. ta dalje? U tom asu Hari spazi
nekoliko siunih kristalia, ne veih od zrna peska, kako se
pod neonskim svetlom presijavaju na Jeleninoj nausnici.
Budalo, pomisli, za ovo ti nije trebao pas, dovoljne su bile i
naoari. I malo mozga u glavi. Pa pomogne Jeleni da se
obue; konano je prestala i da peva, sad cvokoe. Otvori
vrata, a Miki i Knedla upadoe u sobu kao da su bili
naslonjeni na njih. Sminkerka im je zbrisala.
Miki, vodi Jelenu kui. Ovde nema nieg sem onoga to
joj je bilo pod nosom.
Ne mogu, gosn Daba je naredio da naemo materiju i
dobavljaa. Ne mogu tek tako...
Moe. Reks i ja emo da nastavimo da traimo. Je l
tako, kue? K nozi, ispali Hari i lupnu se po butini ko u
filmovima, a Reks za divno udo prie i mirno joj sede uz
nogu!
Jebemu, ta je ovo? Rekse, bre, ta to radi?, zapanjen
je Miki koliko i Hari, samo to ona ne pokazuje. Gde smem
da vam ostavim Reksa, na revers sam ga uzeo? I otkud
dukela sad vas slua?
Doi po njega kad odveze Jelenu. Ni vi mi, gospoa
Lenka, niste potrebni, baba joj uasno ide na nerve.
,,A, ne! Vi ste gost u naoj kui i ja..., ne da se Knedla.
Kako god hoete. Rekse, idemo! Kuite posluno
kaska uz Harijetinu nogu dok mu se povodac vue po
parketu. Iza njihovih lea Miki zove Gutu radiom, nareuje
mu da pregleda stepenice jer on izvodi objekta za tri minuta.
Sledea na redu bila je probna sala. Ogromna prosto-
rija ispunjena s trista drangulija to sitnog to krupnog
inventara. Stolovi, klaviri, delovi kulisa, stolice, sve nagu-
rano uza zid i jedno preko drugog, samo je sredinji deo
raien... valjda za probe, ako se ve zove probna sala.
Previe je kra, pa Hari ipak podie onaj povodac ne bi li
naterala Reksa da ga propisno pretrkeljie. U jednom oku je
ipak neko napravio malo reda - bajagi rustik astal, nakien
kao da je iz Ivice i Marice, na njemu ukljuen kompjuter, za
njim sedi Boban, inspicijent, i neto radi u Excelu. Lenka je,
naravno, krenula pravo prema njemu, da turi nos i u ekran,
pa je shodno tome Hari povela kera na suprotnu stranu.
Nedovoljno daleko da ih ne uje: Lenka, nema anse da
napravim repertoar za sledei mesec.
Molim vas, Bobane, ne izvodite. ta je sad s vama?
Imate neke probleme kod kue?, poverljivo ga pita Knedla.
Nemam ja nikakve probleme kod kue, strpljivo joj
odgovara Boban, nego mi imamo problem s repertoarom.
Nemamo ta da igramo!
Kako nemamo? Koncentriite se...
Mogu ja da se koncentriem koliko god hou, ali Elek-
tra je trudna, etvrti mesec, i mora da odrava trudnou.
Sirano ima zakazan face lifting, ujka Vanja je otiao na tri
meseca kod sina na Novi Zeland, a Kazanova snima sapunicu
na Pinku.
Njega nismo igrali ni prethodna dva meseca?
,,Pa, to je mamut serija, bespomono e Boban. Zale-
dili ste ga, jeste zaboravili?
,,A i ta Elektra, prvorotka u njenim godinama, samo mi
je jo to falilo!, pridrava se Knedla za krsta ko prvorotka. ,,I
ta sad da radim?
,,Ne znam, smisliete ve neto, zatee al i kree pre-
ma Hari. ,,Je l ovde isto?
Malo je pranjavo ispod astala, zajebava je Hari i, kao,
otresa prainu s Reksa. to se one druge stvari tie, izgleda
da je u redu. Idemo dalje.
Ni u drugom hodniku nisu bili bolje sree. Drogu nisu
nali ni u Olginoj sobici s plakatima, ni u marketingu,
raunovodstvu, kafe kujni i jo nekoliko praznih kan-
celarija... Preostala je jo krojanica u dnu hodnika. U kojoj
gori svetlo i odakle neko tiho pevui. Sve je mirisalo na orak,
meutim, kako su zakoraili unutra, Reks se sa zverskim
urlikom baci u jedan oak, otud iz ogromne kutije s
krpicama, takoe sa zverskim urlikom, samo drugaijim,
izlete crna maka, prelete preko stola za krojenje, kojom
prilikom razjeba noktima nitove poreane po njemu, uzvera
se uz profircani anel kostim na krojakoj lutki, ostavljajui
ga u fronclama, i nadedi se nakostreena, na vrhovima sve
etiri ape, na ono mesto gde bi trebalo da stoji lutkina glava
kada bi je imala.
,,Frrrrrrrrrrrrrrrr!, frke maka.
,,Komplet!, hvata se za glavu najderka.
Vau, vau!, laje Reks dok ga Hari, koja se veto i nese-
bino bacila preko njega kao pas Luks preko druga Tita,
vrsto dri za ogrlicu i ne da mu da skoi na maku.
,,Za koju ti je predstavu ovaj komplet?, strogo pita
Lenka, kao da se nita drugo pod milim bogom udno ne
deava.
,,Ha, Mefisto, tu si se skembao!, zau se zvonak enski,
glas iz hodnika i Hari s patosa samo krajikom oka ugleda
onu enu u crnom kako promie!
,,Za Elektru, promuca najderka oajno poto onu
sirovu svilu posle Mefistovog alpinistikog sprinta sastaviti
vie nikad nee.
,,No, no, Marice!, preti joj Knedla prstom, atro strogo.
,,Ne lai svoju Lenku, Elektra je etvrti mesec! I ne nosi
kostimie nego tunike. Bolje mi reci zakoga...
,,Ja, ovaj...
Alo, ene!, razdera se Hari. Ima li nameru neko da
sklanja ovu maku, ne mogu vie da ga obuzdam!
Vau, vau!
,,Frrrrrrrrr!
Ne smem, izgrebae me, pravda se Marica.
,,ekajte!, upada Mija-dete, iskida se od smeha. Smo-
ta maku, koja se poprilino otimala, pod teksas jaknu i
odnese je niza stepenice, put tonske kabine i sale.
Hari polako ustaje sa Reksa, mazi ga po glavi jednom
rukom a drugom skida firc konce koji su joj se zalepili po
farmerkama:
Dobra kuca, dobra! Ajde smiri se, leba ti! Jebo te Miki!
Lenka opet zakoluta oima na izgovaranje runih rei pred
kucama, a Reks dolazi k sebi.
I kakva je sad to tu maka? Razgovaraemo kasnije,
Marice! Hajdemo, gospoice, imamo jo salu da proverimo.
Gotovo, dole nema nita, huknu Hari, koja uopte nije
sigurna da dole nema nita, ali je sigurna da s Knedlom ne
eli da provede vie ni asa. Odosmo mi.
I povede Reksa prema bifeu, usput zove Mikija, prvo na
mobilni, nedostupan, pa onda i radiom, ne odaziva se.
U bifeu je zatekla samo Olgu i Debelog. Olga zavaljena u
izbljuv-plavu fotelju, Debeli s pola dupeta na barskoj stolici,
askaju ko da su rod roeni, kao da neki dan oi jedno
drugom nisu vadili.
Nali ste?, pita Olga dok Hari pokuava da izdejstvuje
kafu od ankerke za koju ozbiljno sumnja da je gluvonema ili
bar autistina.
Nali smo ti Mefista, guna Hari.
Super! Gde je?, sinu Olga.
Nemam pojma, odneo ga je Mija-dete dole. Bio se
zavukao u krpice, u najderaju. Trebalo je da vidi taj bliski
susret...
,,E, jebi ga! Bolje da si mi njega dovela nego tu Sloven-
ku. Ako ga Mija pusti, loviemo ga...
Nije Slovenka, to je on, Reks, samo se oblai u Muri iz
Murske Sobote.
Svejedno, nisam ba luda za pandurima, ak ni etvo-
rononim, parkiraj ga dalje od mene..., zezaju se njih dve, a
Debeli ih gleda zaueno, nita ne kapira.
Posle im je Hari objasnila i kako je Reks nabacio perje, i
kako je Mefisto sjebao Marici privatnu ljaku, Olga im priala
neke svoje prie partizanke, ispili po jo jednu kafu, pa sok,
pa Hari pivo a Debeli estu lozu... Dok Hari svako malo zivka
Mikija, koji kao da je u zemlju propao. Iskljueni i mobilni i
radio.
Devojke, pola jedanaest, odo ja, ustaje Debeli. Imam
ujutro tezgu u nekom zabavitu.
,,U, jebote! Gde je sad onaj krelac?, nervira se Hari kad
je ula koliko je sati.
Zna ta, kae Olga, ovde moemo da sedimo jo pola
sata, a onda e vatrogasac da nas izbaci. I ja bih morala da
krenem.
Daj mi telefon tog Dabe!
Nemam. Imam Jelenin mobilni, koji je takoe bio
iskljuen, pokazalo se koji minut kasnije.
U jedanaest-nula-dva Olga se pozdravila s Hari i Rek-
som ispred pozorita i otila svojim putem, a njih dvoje su, jo
uvek relativno bezbrino, odetali do taksi stanice na
Studentskom trgu. Harijeta je ak zastajkivala pred izlozima,
to ne radi ni kada su radnje otvorene a kamoli u ledenu
pono, dajui ansu Mikiju da se pojavi u onom blindiranom
udovitu na opusteloj ulici i pokupi kera. Nije se pojavio. OK,
noas u imati drutvo, kakvo-takvo ali muko, razmilja
Hari, pokuava da sagleda situaciju s vedrije strane.
ipak! Nikome od taksista na pamet nije padalo da primi
u kola onoliko kuite. ta sad? Da zove Lazu da je u pola
noi vozi na Novi Beograd? Trebalo bi, zasluio je, on je i
uvalio u ovo. Ali nije imala petlje da probudi Ljilju ili njenu
kevu. I tako krenue polako Hari i Reks peke, kao, uhvatie
taksi usput. Ama ni sluajno! Negde na pola Brankovog
mosta Hari pomisli kako bi moda trebalo da skine Reksu
onaj MILICA konjak, moda od toga taksisti imaju frku, ali
joj bi ao kueta. Hladno je, uasno je hladno. Podigla je
kragnu na bundici, nabila ruke u depove, Reks veselo
trkara pored nje, koava jo veselije arlija kroz njene sinuse.
Kod est kaplara su nali otvoren kiosk sa rotiljem.
Hari je uzela veliku pljeskavicu, a za Reksa pilee belo. Zbog
njuha. Smazao je meso u jednom zalogaju i krenuo tako da
mae repom na njenu pljeskavicu da nije imala srca...
,,E, deko, daj jo jednu pljeskavicu za mog drugara i
konzervu piva.
Va pas pije pivo?, momak zaueno izviruje iz kios- ka
preko inije s lukom.
,,Ne, pivo je za mene.
,,Od priloga?, pita mladi profesionalno, razni se luda-
ci nou smucaju po ulici, nije im se zamerati.
Rekse, oe luka? Nek ide ivot, uzmi luka. Nikad nisi,
garant. Evo, ja u jo jedno pivo, za poneti. Ne. Stavi mu
kajmak. Daj pljesak na kajmaku za kolegu Reksa.
Pivo je bilo neprijatno ledeno, krckalo je pod zubima.
Pijuckala ga je, ili grickala, teko je rei, skoro do buvljaka, pa
su jo hodali, i hodali, i hodali...
Kui su stigli u dva ujutro, Hari je smrznutim prstima
jedva otkopala Reksu konjak, s izuvanjem sopstvenih
izama i farmerki ilo je jo tee. Uvukla se pod jorgan u
demperu, pljesnula rukom podno nogu i rekla Reksu da
legne, to je on iz taka posluao. Onda ga je pokrila rezervnim
ebetom i ugasila svetlo.
7.

U STVARI REKS

Kada je ujutro, u pitaj boga koliko sati, zazvonio mobilni,


Hari je samo pruila ruku i naslepo ga ugasila. Onda je
preventivno smantala i slualicu sa stabilnog, hoe jo da
spava, pa pokuala da se okrene na drugu stranu, to se
ispostavilo kao nemogue, iz vie razloga. Prvo, imala je takvu
upalu miia da nije mogla da pomera noge. Drugo, na toj
strani, na koju je htela da se okrene, ve je neko spavao.
Tree, taj neko je spavao preko jorgana tako da je s lea bila
podglavljena i priepljena tim istim jorganom. Joj, umorna
sam ko pas, pomisli lagano okreui glavu, sinusi su je
otkidali, pa preko ramena ugleda psa, koji je, umoran kao
pas, spavao pored nje. Reks se izvukao iz ebeta i pruio
uzdu, samo to ne hre. Jorganska navlaka je izgledala...
Nema veze, i tako je beli ve na redu za pranje. OK, to emo
sutra. Ili prekosutra. Odnosno, ako ikada vie budem mogla
da stanem na noge, pomisli. Nekako joj je uspelo da svue
demper, u meuvremenu je grejanje proradilo punom parom
i ona je gola voda.
Reks se nije ni pomerio dok je ispod njega izvukla malo
jorgana, tek toliko da se oslobodi i okrene se na laktovima jer
od nogu nema vajde, samo bole i nita nee da rade. Prebacila
je ruku preko njega i ponovo zaspala.
Probudila se sa oseajem da je neko gleda. Oseaj se
pokazao tanim. Sedeo je na zadnjim apama kraj kreveta i
kereim pogledom zevao u nju. Isplaenog jezika, sigurno je
edan. Hari je jaukom propratila svaki korak do kuhinje, gde
je pronala veliku erpu, valjda nikad upotrebljenu, i sipala
Reksu vode. Stvarno je bio edan, popio je bar litar. I sebi je
nasula au, ali je ustanovila da ne moe da guta.
Muskulfiber, sinusi, upala grla, ta jo? Brzim uvidom u
sopstveno stanje ustanovila je da joj, sem tih sitnica, ne fali
vie nita, pa se nekako odvukla nazad do kreveta, nemono
se nasmejala na tragove pseih apa po njemu, sela i pritisla
kontakt na stabilnom telefonu da pozove Lazu u pomo. Ali
telefon je bio bri, zvoni:
Gde si, jebote? Celo jutro te traimo. Vojska, milicija,
carina, padobranci, vatrogasci, Olga... ta se deava? Evo me
na ulazu u tvoju zgradu, penjem se.
,,ekaj!, pokuala je da ga prekine, ali je to zazvualo
samo kao tiho itanje.
,,Da se izgubi s policijskim psom ko u zemlju da si
propala, etrnaest sati ni traga ni glasa od tebe, ne znamo da
l te dri narko-mafija ili...
,,Stani!, opet samo itanje.
,,To je potpuno neodgovorno s tvoje strane. Otvaraj!
Izlazim iz lifta.
Harijeti je put do vrata priinio toliki napor da nije mogla
ak ni da pukne Lazu preko nosa kada je, uavi u sobu,
poeo da se smeje ko blesav. ta mu je smeno?
Hari, koja, samo u majici i arapama, stoji sva
raupana naslonjena na vrata kupatila? Odea razbacana po
podu, farmerke, izme, plavi kerei konjak na kome pie
MILICA? Pas, koji se razbakario na kaljavom krevetu i
krajnje relaksirano mae repom?
Opa, ovde je noas bilo divljeg seksa? Na brzaka?,
kikoe se Laza. Niste imali vremena ni da se svuete ko
ljudi?
Umukni, budalo, umirem, kripi Hari jedva ujno.
Tolko te mali izmorio? Razoaran sam, klela si se da s
pandurima nikad vie nee...
Ne seri, kaem ti, loe mi je, mrtva sam bolesna, Hari
se korakom invalidnog lica polako vraa u krevet.
Poslednji put kad si bila bolesna i kad te jedan leio,
udala si se za njega. Ako sad misli i za ovoga, samo da zna
da ti ja neu biti kum. Mi smo patrijarhalna sredina, ni
homoseksualni brakovi jo nisu legalizovani, a kamoli Za
mene je slovo zakona...
Lazare, prekini! I Laza prekine jer kad mu se Hari
obrati s Lazare, to znai... da treba da prekine odmah, u
najmanju ruku.
,,OK, ta se desilo?, pita uozbiljen.
Desilo se da mi je onaj mandril uvalio kue a posle nije
doao po njega. I da nigde nisam mogla da ga naem. Hari se
vrpolji i osvre po krevetu, ni u njemu neto ne moe da nae,
drugi jastuk, da ga podglavi pod lea. ,,I da sam po onoj
vetrutini i ledari noas s kerom dola peke od Trga dovde.
Dobro je iv, i on i ja.
to nisi uzela taksi, ti stvarno nisi normalna!
Uzmi ti taksi, pizda ti materina, s dukcem od pedeset
kila! Nala je jastuk, ali sav skenjan Reksovim runim
radom, pa ga zgaena samo odbaci u Lazinom pravcu.
Aterirao je na patos kraj nje, toliko snage nema.
Niko nije hteo da nas primi. E, trebalo je da te zovem u
pono, pametnog, ti da me vozi.
Trebalo je. U stvari, bolje to nisi, sino je bilo malo
napeto, matora je
,,Ne zanima me! Ja sam bolesna, i mi smo gladni, i ti sad
ide u apoteku i samiku, posle mi pomae da menjam
posteljinu, ti je menja...
,,A pas?
,,Pa i njemu kupi klopu. Ili misli da treba da zovemo
veterinara? Ima u Piramidi, svrati...
,,Ne lupaj, psu nita ne fali osim to ga trae po celoj
varoi, to ti govorim.
,,Ne dam kue! Mora da jede i da se oporavi. Meni kupi
aspirine, neto za grlo, neto za glavu, supe-kesice, pire-
kesice, neke kobaje, leba, pivo neu, a njemu neko meso,
koske, otkud znam, nikad nisam imala kue. Idi u petshop pa
vidi, jebo te pet shop i ogrlice za buve. Sad i ovaj garant ima
buve, dobio od mene, na svu muku poinje i da se ee. to
ne pocrkae od zime, mamu im...
Bulazni, bre! Doi e ti interventna brigada na vrata da
ga vodi za pet minuta, zajebi me s kuetom. Miki je nadigo
frku ko da je kidnapovan Amfilohije u najmanju ruku,
pokuava da je urazumi Laza, ali ve vidi da od tog posla
vajde nema.
Miki je moj problem, i idi ve jednom i donesi mi neto
za grlo. Je l uje kako govorim? A to i boli! Koji Amfilohije?
Idem, ko te napravi i meni dade! Hari htede da vikne za
njim da su njega njoj dali, a ne obrnuto, ali vie nije imala
glasa ni za itanje.
Lazu je posle slagala da je s Mikijem sve sredila, da ne
brine. Reks je smazao punu iniju kereih krekera i popio jo
pola erpe vode, Hari posrkala celu supu, od promene
posteljine je odustala, samo je zamolila Lakija da skloni onaj
kr s poda, ne moe da se saginje, i vratila se u krevet. Sisa
neku otrovnu pilulu za grlo i pizdi to joj kvari ukus argo supe
u ustima.
,,OK, Laki, slobodan si. Tanije, radi. Morae Olga da se
zadovolji tobom par dana, mi smo bolesni.
Moe sama? I ne iskljuuj vie telefon, ko boga te
molim. I uopte te ne razumem ta sad izvodi s tim
kuetom?
Samo ti brii, sve je u redu, isprati ga Hari, pa tek onda
ukljui i mobilni.
Momentalno je krenuo da zvri, prvo milion sms poruka
o proputenim pozivima: Laki, Olga, Miki i neki nepoznati,
naizmenino. Prvo je pozvala Olgu da joj kae kako e je Laza
zamenjivati nekoliko dana. To se pokazalo bespotrebno - i
Jelena e se malo odmarati, Olga e sama da je markira na
probama. Pritom joj je cela Harijetina avantura s Reksom
smena, dodue, ponudila se ako bilo ta moe da uini...
Ako bi mogla da mi napravi i donese nenokle?
Zajebava?, pita Olga sumnjiavo.
,,Malo.
,,OK, onda ti nije nita. Zvau te dovee, odmaraj se.
S Mikijem je ilo mnogo tee. Magarina je tvrdoglavo
pobijala da mu je mobilni bio iskljuen; on je navodno ekao
na radiju, tim reima, parkiran kod pote u Vasinoj do
ponoi. Kao, tako su se dogovorili, da ga Hari pozove kad
zavri s Reksom. Lae, prola je pored pote s Reksom, samo
ako nisu prevideli celi hamer. Pita gde i kada moe da ga
preuzme, odmah, to je slubeni pas i civili... Glup i
bezobrazan, iz koe da iskoi! Umesto da mu kae da lae ko
pas, istim tonom mu je odbrusila da je Reks jo uvek na
zadatku i da e o rezultatima istrage izvestiti pomonika
ministra lino.
Dabin broj mobilnog dobila je od Jelene, preko Olge.
Jelena je zvuala sasvim dobro, izgleda se od te koke bre
oporavlja nego od nonih etnji po Novom Beogradu. Zato
onda nee na probe Hari je nije pitala s obzirom na to da i njoj
tako odgovara. Daba je sirovina, na telefon se javlja sa Ja
sam, ta je?, ali bar nije glup. Hari se najljubaznije
predstavila, izvinila se to je sino dolo do zbrke i zamolila da
pas ostane s njom do kraja projekta. Bilo bi dobro da bude uz
Jelenu dok je u pozoritu, a i ona e pre svake probe s njim
obii teren.
Nema problema, kolko vam treba, odgovara leerno
doministar policije. Vano je da ga ona budala nije izgubila
poto je pozajmljen.
Ludilo, ovo je ivot, nabacila sam slobodne dane i naj-
boljeg ovekovog prijatelja, raduje se Hari, a jo bi se vie
radovala kada bi u ovome mogla da uiva zdrava. Pa zamalo
ponovo da zaspi, e, al telefon:
,,Ja sam! Daba!? ,,Vi nemate kola?
,,I ja sam, odgovara Hari preko one stvari. ,,I nemam
kola, pa ta?
Obezbediu vam. Kad Jelena krene na probe, dola-
ziete po nju kui, sa psom. Hou da iskljuim svaku
mogunost...
Nije valjda da nemate poverenja u majora Mikija ili ta
je ve po inu?, nije mogla da se uzdri.
,,To nije va problem. Javiu za dan-dva kad kreete, i
prekide vezu bez over da kae, kulovina.
Pa i nije njen problem, pomisli. A ivot je jo vee ludilo.
Pas i prevoz, super!
Ipak, nije bila super injenica da psi nisu kanarinci.
Nisu ak ni make da bi Reks eventualno mogao da se ispiki
u neku saksiju koju Hari, dodue, i nema. Zbog ega se kue
unervozilo shvatila je tek kasno po podne, asocijativnom
metodom, kada je nasumice menjajui kanale na televiziji
nabasala na domau sapunjaru i ostala paf! Evo jo jednog
Olginog glumca, advokat, gospodin Morison jr, ovde je igrao
batlera. Obinog srpskog batlera kod gazde matorog
sekaperse, srpskog modnog kreatora! Na stranu to je bio
prigodno obuen i suvereno vladao svim batlerskim
manirima, u trenutku kad je matori krenuo da se pederie i
prenemae, uvijajui kaiprstom Morisonu loknu na elu, a
ovaj ga gleda intelektualno ko to je jue u pozorinom bifeu
zevao u onaj Kurir, Hari je prasnula u neobuzdan smeh. Tog
starijeg glumca poslednji put je videla pre desetak godina,
vodio je kulturno-umetniki deo programa u emisiji Znanje-
imanje, bio je zvezda ruralne Srbije. ta ti je progres, danas
traktorista, sutra derpe, upiau se od smeha, pomisli Hari.
Eto, to je bila ta asocijacija na fizioloke potrebe. Dakle, Reks
bi da piki, njegovo neprestano etkanje od ulaznih vrata do
prozora i nazad nije prosto negodovanje protiv TV programa.
Mora da ga izvede. Odluila se za donju trenerku; uvlaenje u
tesne farmerke pod ovim bolnim okolnostima nije joj padalo
na pamet. Trebalo bi da kupi broj vee, goji se. I to nezdravo.
Hrani se neuredno i kojekakvim glupostima, kao i obino, ne
jede vie nego inae, a opet... Farmerke stare tri godine na
njene se oi skupljaju, paranormalna pojava u kakve ona
uopte ne veruje. Pivo, jedino ako je od piva, njega troi u
malo veim koliinama nego ranije, ista navlaka s ovim
malim flaama. Pitanje je samo zato mukarcima od piva
raste stomak, a njoj dupe. Moda se i usedela drei asove
engleskog? isto sumnja da bi ba ovakvu upalu miia
dobila pre godinu-dve dok je na nervnoj bazi besciljno
trapacirala po onom tamo omraenom kontinentu preko
plovnog puta.
Izvoenje psa je prolo ekspresno. Samo su se spustili do
ulaza. Kako je odkrinula vrata, Reks je izleteo i munjevito
overio prvu ardinijeru, tu, na nekoliko metara od nje. Pa
onda i drugu, malo manje, pa treu jo manje, poreane su u
nizu, jedna uz drugu, vrlo estetski i matovito razigrano,
jedino to, jebiga, cvea u njima nikada nije bilo, oduvek su
tu rasle samo plastine kese, kutije od cigareta, otpaci
svakojakih vrsta, hortikulturno. Hari se ipak malo snebiva,
osvre se da ne naie neko iz komiluka, ionako se o njoj po
zgradi ispredaju pulp traevi ve godinama. Reks podie nogu
da zapiki i petu ardinijeru - ni kapi, posao je bio obavljen, te
je samo mugnuo u hodnik kraj Hari, nije mu do etnje,
verovatno i on ima muskulfiber.
Posle mu je ukljuila Animal World Channel. S panjom i
mirno je pratio program dok je Hari prelistavala razne Nere
Volfove s kraja, pokuavajui da u nekome od njih pronae
prigodan rasplet ili bar neki Volfov karakteristian trik,
upotrebljivu klopku, neto to bi popravilo Olginu etvrtu
scenu Leticijinog gambita. Ne zna ni sama ta trai, ali eto
ona radi i na bolovanju, ko nekad, dok je bila u policiji,
nepopravljivi radoholik, sprda se sama sa sobom, u sebi.
Oko devet se javila Ljilja, Lazina ena, da je pita kako je,
je l bolje. Zapravo, da joj se malo ali na Lakija to
neprestano radi poslednjih meseci. Kao, on bi sad, kad je ve
dokon, mogao neto i da pripomogne u kui, da skuva ili bar
nabavi, ne moe sve njena stara majka, a deca su u najgorim
godinama da gledaju oca kako se zavlai u onu nazovi
kancelariju i tu se razvlai, krade bogu dane... Hari je celu tu
tiradu ve odavno nauila napamet, mogla bi da je ponovi u
po noi, i unatrake ako treba. ta jedna prevremena penzija
napravi od onog veselog, drugarskog braka. Najvie je nervira
to nasluuje kako bi sve bilo drukije da Laza nikada nije bio
postavljen na mesto naelnika, ne samo zato to onda ne bi
imali potrebe ni da ga smenjuju, pa bi i dalje imao posao, ve
joj se prosto ini da je tada Ljilji ula voda u ui, bie da joj je
previe imponovalo zvanje naelnikovice iako to nije pokaziva-
la, pa se sad osea lino raalovanom. Jo vie od toga je
nervira to u Ljiljinom glasu redovno osea i neki blagi prekor
na njen raun. Kao da je Hari tu neto doprinela Lakijevom
padu. A nije. ak ni svom padu nije doprinela; ako bi se
analizirale sve njene kljune ivotne odluke poslednjih godina,
za svaku je imala debeo razlog. U stomaku, dodue. ta e
kad nije muko pa da ima enu i da onda jednostavno slua
enu. Ovako joj preostaje jedino da slua svoj stomak.
Isprva se unosila, prijatelj im je, oboma. Ljilju je upo-
znala kad i golobradog Lazu, u vreme kada je doao u
Odeljenje za seksualne i krvne delikte, pre Hrista i Slo-
bodana, jo su furali. Ljilji je ispoetka, u tim prvim mesecima
nepravedne-i-niim-sem-izborima-izazvanepenzije, pokua-
vala da objasni Lazu i probleme kroz koje prolazi. Lazi je
pokuavala da objasni Ljilju. Meutim, nikome od njih dvoje
nije bilo do objanjavanja, inae bi se ve izmeu sebe
objasnili, oboje su samo imali potrebu da se ale - na ono
drugo. A Hari se uutala, pretvorila u uvo za sluanje,
lokalizovano, toliko mora, humanitarno. Intimno je navijala za
Lakija. Ljilja je stupila u neprincipijelnu ali tako prirodnu
koaliciju sa sopstvenom kevom, enturaom koja Harijeti ba
nikad nije bila simpatina; sad ih je bilo dve na jednoga. Ali to
nije htela previe da mu pokazuje, znajui da su njegovi
resursi kukumavki neiscrpni. Kao i da nee preduzeti nita
znaajno u pogledu samozatite. Opet lupam glavu tuim
problemima, a i moji su nereivi, pomisli desetak minuta
nakon to je zavrila razgovor s Ljiljom pomou civilizovanog
Izvini, zvoni mi mobilni, ajde ujemo se, hvala to si zvala.
La se ne isplati, telefon je stvarno zazvonio, dodue
stabilni, i mnogo kasnije, oko ponoi. Olga. Ona se bar
poteno nije raspitivala za Harijetino i Reksovo zdravlje, samo
je htela da joj prepria probu. Koja je, s Olgom u ulozi Jelene,
dakle Suzi, prola odlino. Danas su uradili vie nego za
prethodnih nedelju dana. Debeli je konano uao u lik, Ari
se razigrao, Tim je standardno dobar... Kao da Hari bilo ta od
ovoga moe da zamisli. I kao da je se uopte tie. Pokuala je
Olgi da proda par Volfovih fazona koje je pokupila veeras,
slaba vajda, rediteljka preiva svoju uspelu probu i nema
sluha za savetnike.
...najbolje bi bilo da mala uopte ne dolazi, da doe
samo par dana pred generalnu, uniramo je askom...,
nastavlja Olga monolog.
Meni bi to savreno odgovaralo smeje se Hari. Imam
potpisan ugovor i vrlo rado u da ga odradim u krevetu. S
Reksom.
Aha, manji je problem samo to se time ne uklapamo u
projekat rehabilitacije posrnule siroadi narodnih heroja.
Jelenicu dovodi prekosutra u tri, zaboravila sam da ti
kaem.
Onda ja brzo da spavam i leim se, vai?, prekrati Hari
dosadnu vaku.
Jebiga, bilo je suvie lepo da bi trajalo, poslednja je
misao koja joj je proletela kroz glavu pre nego to je zaista i
zaspala.

Ujutro joj je bilo mnogo bolje. Bolovi u nogama su bili


slabiji i na neku foru ak prijatni, ko da je iva. One uvozne
otrovine za grlo koje joj je Laki kupio odline su: guta, govori,
sve radnje radi nekoliko sati poto je isisa, onda je opet malo
stegne, pa ispoetka, sisaj Hari, sisaj. U glavi joj se jo pomalo
bukalo, kao da se neto preliva levo-desno, ali je nala neku
debelu kapetinu i poela da se oblai, hoe da iskoristi
poslednji slobodan dan od ukupno dva:
Idemo kue, vodim te u etnju. Na pijacu i ire. Oe?
Pas je pametno pogledao, samo to nije potvrdno klimnuo
glavom, otiao i mirno stao kraj fotelje na koju je Laza bacio
onaj njegov MILICA konjak. Namestio se i on za oblaenje.
,,To nee moi! Razbeae se svi seljaci i Kinezi ako me vide s
uniformisanim etvorononim licem. Nije, bre, ladno, nema
frke, idemo undercover, evo i ja u suknju da obuem, uljaju
me farmerke...
Sita se napriala s Reksom po pijaci. Kupili su gomilu
nekog zimskog korenja s kojim Hari ne zna ta se tano radi,
ali zna da je zdravo, cvekle, argarepe i ono belo, pomorande,
banane, meso, pile, slaninu, trista uda su natrpali u veliku
korpu od prua, zaostavtinu od biveg mua.
Hoe li umeti da skuva supu? Svi moji frajeri su
umeli da kuvaju supu, nemoj da me razoara. Reks
odmahuje repom, jok. Nita, zvau mamu pa u je pitati.
ovee, ne znam ta mi je, jede mi se domaa supa, s
knedlama. E, je l da kako je ona Knedla grozna? Sva ona-
ko... mi-mi. S onim sitnim praseim okicama. Olga je
izgleda u pravu za one klonove sa Aljaske..
I ispria Reksu - valjda bar usta nije otvarala, zbog grla i
prolaznika - o teta Rini, Ruskinji iz prizemlja. U zgradi u kojoj
ive njeni roditelji, u banjskom gradiu na stotinak kilometara
od Beograda. Teta Rina je bela Ruskinja, mogue i da se
rodila ovde, u Srbiji, ipak, mnogo je starija od Harijetinih
roditelja, ne moe ba najbolje da joj odredi godine iako je ona
detektivka. A ne teta Rina, koja je bila mala debela plava
babuka otkad Hari zna za sebe. Za komiluk je bila naa
hauzmajstorka, tako su je zvali od milote kad ne moe da ih
uje, dakle u vrlo retkim prilikama. Zapravo je za sve njih,
lumpen- proletere, bila gospoa, dama, udata za jedinog
banjskog arhitektu (tad ve u penziji, a i pokoj mu njegovoj
ruskoj dui poslednjih dvadeset godina), u elegantnim
tamnim haljinama, ko predratnim, sa starinskim nakitom. I
sa svojim putovanjima u Beograd, u rusku crkvu, nedeljom
sabajle. Odatle je uvek donosila jo tih starih haljina, koje je
samo poneko otro ensko komijsko oko umelo da razlikuje i
prokomentarie uz kaficu. Opet kad teta Rina nije prisutna,
opet vrlo retko. Mala Hari je nije podnosila. Koliko god puta
dnevno ulazila u kuu ili izlazila iz nje, vrata teta Rininog
stana bi se otvorila i ona je poinjala da trese otira za cipele.
Ako bi promet na stepenitu bio malo gui, iznela bi i metlicu
da oisti ono to je istresla. Samo pola kile hleba danas?
Opet imate nicle i krompir? Lepo, lepo..., ispitivala bi
milozvunim rusko-srpskim etvorogodinju Hari, koja se
urno pentra na drugi sprat. Ima nove cipele? Tata je primio
platu? Imate..., ispitivala bi osmogodinju Hari, koja je
upravo dobila svoje prve cipele na kojima je peta presvuena
koom, to je doivljavala kao tikle. Ko je onaj mali plavi od
sino? Onaj crni te vie ne prati kui?, ispitivala bi
etrnaestogodinju Hari poto je prethodne veeri, taman kad
su Hari i deak skupili hrabrost da se poljube filmski, upalila
svetlo u hodniku i istresla otira. Kada je Hari otila na
studije u Beograd, smatrala je to jednim od svojih velikih
uspeha. To to se oslobodila i teta Rine. Tek nekoliko puta
godinje protutnjala bi pored nje, ne obazirui se na Jesi li
dala godinu?, pa ujem da radi u policiji? Sad mora da
nosi pantalone? teta, lepe ti stoje suknje, pa Hoe li
skoro biti svadbe? Da se i mi ovde malo proveselimo, pa
unuii, unuii su bili na repertoaru preko deset godina...
Koliko ve dugo teta Rina nema nikakvih novih pitanja? Samo
se prisea svaki put kad Hari dolazi da poseti roditelje, Kad
te se samo setim, s onim tankim iks noicama u belim
hulahopkama, misli polomie se dok se penje s pola kile
hleba; uvek ste jeli malo hleba a puno mesa... Vie nita ne
trese i ne isti, ne moe da se sagne. Vrata su joj sada uvek
odkrinuta, a Harijetina mama kae kako je naslonjau
dovukla u predsoblje da lake stigne na radno mesto kad
neko naie.
Kapira, objanjava Hari keru, ,,kad oblai iste
gae, morao si prvo dobro da pogleda da se u njih ve
nije zavukla teta Rina. Nikada nisam odgovarala na njena
pitanja. Kad sam bila sasvim mala, govorila sam dobar
dan, to se moralo, onda sam prestala i to. Jo kasnije sam
poela i da je zavitlavam, najbezobraznije mogue, ono,
kad zaviruje mojoj kevi u lonce i fioke, ali ona nikada nije
reagovala. A najvie me je izluivao oseaj, ma kakav
oseaj, potvrda da mi nita ne vredi, da njoj moji odgo-
vori nisu ni potrebni, da ona zna! I ta imamo za ruak, i
kad je tata primio platu, i kad sam rasfurala s dekom...
Globalna kontrolorka. Ista Knedla. Ne nosi periku, ali one
tri dlake to jo ima na glavi i dan-danas, a roena je u
doba Jure, farba u plavo. ta misli, da joj kupim periku?
Bila bi fora!
,,Av!, potvrdi Reks. Zapravo je samo upozorio Hari
kada je nesmotreno zakoraila na kolovoz na audi koji je
jurio pravo na njih. I projurio dalje.
Budalo, ubie nekog!, vikne Hari za njim. Potpuno
besmislena reakcija, ve je motao iza Doma zdravlja. ,,A
sad ti mene vodi u tvoju radnju da mi pokae ta e ti
da klopa?
U kereoj radnji se ispostavilo da je Reks momak lak
za odravanje. Hari je iz razliitih papirnih dakova vadi-
la po par pseih krekera i nudila mu, a njemu su se svi
izgleda dopadali, njam! Pa su kupili od svega pomalo. I jo
jednu kosku lanjaka pride. Spucali su hiljadarku dok si
rekao kreker. Izlog susedne radnje bio je prepun dinsa.
Nek ide ivot, pomisli Hari, i to bi se ja vie, koji moj,
patila u tesnim farmerkama? Pa s vrata, da ne uvodi psa,
odluno zatrai:
Imate li enske duboke farmerke, s rajsferlusom,
broj trideset dva?
Runjikava devojka Jeleninih godina i konstitucije,
minus silikoni, ofrlje odmeri spodobu u tamnoj iro- koj
vunenoj suknji, Harijetina omiljena za enstveno
razvlaenje po kui, i odjeba je:
Nemamo va broj.
Nemate trideset dva? ta je, cela Srbija zapala u ano-
reksiju?
Imamo, ali ja nosim trideset dva, to vam je malo,
devojka je podigla jednu obrvu i jednu nozdrvu.
Dajte da vidim, ja zakopavam trideset jedan, valj-
da znam koji broj nosim, nervira se Hari, jo uvek stoji na
vratima i dvoumi se da li Reksu da kae dr je! sad ili
odma. A ova joj s bezbedne distance prui neto, na emu
je, dodue, zaista pisalo 32 i Beneton, u ta Hari ni ruku
ne bi mogla da uvue. Krpica je, pri tome, u gornjem delu
bila toliko plitka da bi iz nje izvirivalo bar pola domain-
skih gaa kakve Hari nosi. Zato su dole zvoncare bile
toliko iroke da bi pod svaku po Reksa skembala od kie.
Mrzi je sad da objanjava tupsonki razliku izmeu bro-
jeva original leviski kupljenih u Njujorku, u Levis radnji
na tri sprata, i ovih novopazarskih, koje kotaju ko dva
para pravih. Ali ne moe ni da prizna zajeb bez borbe.
Uostalom, traila sam duboke. Ovo je...
,,Te su vam klasik. A ovo se sad nosi, mala je ve
vie nego oigledno drka, pokazuje joj iz daljine farmerke s
rajsferlusom od pet centimetara, doslovno. ,,Da probate
neke muke, komotnije?
Da se nosi ti mala malo u majinu, pomisli Hari,
odloi onu krpicu na prvu policu koju je uspela da domai
s vrata, okrenu se bez rei, podie korpu i povede psa.
Posle je, u dugakom hodniku trnog centra Piramida,
kojim su prepreili put do kue, zastala tri puta. Svaki put
sa istim tekstom:
,,E, aj se vratimo i najebemo joj se keve? Faista de-
ji! Ona e meni, sva nikakva, samo zato to je mlada...
Videu je za deset godina, bie krndelj ko sopstvena baba
pre nego to napuni etiri banke! Reks mudro uti, naj-
bolje je ne meati se u enske razgovore o godinama.
U samiki ispred kue kupila je jo samo hleb i
pljuge, bacivi enjiv pogled na pivo. Neka, proputamo.
Reks je napolju uvao korpu.
8.

ON THE ROAD AGAIN

Miki joj je javio da sie ispred zgrade u petnaest do


dva. Na pitanje otkud on zna gde ona stanuje nije je
udostojio odgovora. Dobro, ba me briga, pomisli. Bio je
vie nego taan. Sili su malo ranije ne bi li Reks stigao da
se ispiki, a Miki je ve stajao naslonjen na hamer i puio.
Onako grandiozno etvrtasti, dip i bizgov zauzeli su pola
travnjaka ispred Harijetine kue. Prua joj kljueve:
,,Vi vozite, koleginice. Ako umete, zvualo je
nekako... testosteronski, to bi rekla Olga. Na svetlu dana,
blistavog i toplog premda decembarskog, na praznoj ledini
koja izigrava javnu zelenu povrinu i s kljuevima u ruci
koje sada treba da upotrebi, ziftcrni hamer joj je izgledao
jo mnogo vei nego u uskoj i vazda mranoj ika
Ljubinoj.
Nema frke, vozila sam i vee, odvali bezonu la.
Jer, ne samo da nije vozila nita vee ve teko da se i
vozila u neem veem, ak ni tamo, u Americi, a da to nije
bio autobus. Ha, autobus, seti se da je ipak jednom vozila
autobus, pravi-pravcati, pre dvadesetak godina, iz zezanja,
stotinak metara, ba ovde, po tada praznoj Gandijevoj.
Kada je trebalo da skrene u Jurija Gagarina, samo je
ukoila i zahvalila ortaku, oferu Putnikovog basa, na
poverenju. OK, ne mora Miki ba sve da zna, pomisli.
Ajde, upadajte, ti, kue, pozadi.
Pokazalo se da je najtee upala ba ona. Reks je
uskoio na zadnje sedite iz mesta, Miki oito zna neku
foru, a Hari se jedva uspentrala, psujui tesne farmerke i
sebe sujetnu to ipak jue nije probala one muke
komotnije. Zato je upravljanje grdosijom ispalo... Mono!
Sedi visoko, sve je pregledno, komande poslune ko
bubice. Da li je ovo dip pokojnog Bubice, zapita se dok
monotoni enski metalni glas na francuskom ne prestaje
da pria... Izvetaj o vodostanju?!
Miki, promeni stanicu!, samouvereno e Hari - ko
dri evrek taj je ef - dok se pribliavaju raskrsnici s
Jurija Gagarina.
,,Ne mogu, to nije radio, to je kompjuter. Kao neki
automatski pilot, ne umem da iskljuim.
to na francuskom, majku mu... Hari se prestrojava
za skretanje desno, prema gradu, uslovni refleks.
Pravo, ne desno, idemo pravo izvodi je Miki na pravi
put. Jebem li ga, nemam pojma. Do skoro je prialo na
nemakom, pa sam probao da ugasim i...
,,OK. Hari produi pravo, put Toinog bunara. Gde
e, kog avola, na tu stranu, ne idu valjda u Surin,
surinski klan i ti fazoni, pade joj delimini mrak na oi.
Ili je to bilo od zatamnjenih stakala? Gde idemo?
,,Na Beanijsku kosu, po gospoicu Jelenu, da je
vodite na probu, Miki je na nju ljut pa je ljut!
Znam da je po Jelenu nego... Onaj glas na francus-
kom upravo ree neto kao lesans i Harijeti iskrsnue
pred oi slike kanadskih dvojezinih benzinskih pumpi s
natpisima GASOLINE/LESSENSE 61c/l. Nego, Miki,
treba da ga naorbimo, hamer.
,,Otkud... Miki prua obrijanu glavudu veliine
omanjeg zamrzivaa sanduara i zeva s razumevanjem u
instrument tablu, koju su garant iskopirali od konkorda.
Jebemu, stvarno! Kako ste...
Reko mi kompjuter, mora na kurs francuskog,
razgovarau s Dabom, zeza ga Hari i unapred uiva u
Olginoj reakciji kad joj bude ispriala... Nego, na koju
emo pumpu?
Morali su da ubiju krug i vrate se na Sunce, u Jurija
Gagarina, gde se Hari, potpuno damski, malo izmakla da
Miki iznutra otkljua rezervoar i ostala da sedi. Iskoris-
tila je vreme da uutka Francuskinju, neto je pipkala po
pomonoj instrument tabli, na njoj je na jednom mestu
svetlelo neko F, akala, akala i iakala E. Umesto
metalne Francuskinje sad joj je priao metalni Englez,
gasoline loading, ovo je ve bolje! Krajikom oka prati
Mikija u okolnim retrovizorima, dovoljno da primeti kako
je, umesto da izvadi novanik, samo potapao pumpadiju
po ramenu?! Super fora, morae da proba, u samiki, na
primer, nasmeja se u sebi. Do Beanijske kose su se vozili
utke, Miki je zaudo primetio promenu automatskog
pilota i sad se otvoreno duri.
Dobro, gde dalje?, pita Hari kad su uli u naselje.
Znate gde su karingtonke?, to mu je valjda bio
poslednji tih u rukavu. Ili metak u cevi, ali je i ovaj ispao
orak.
Naravno da Hari zna gde su karingtonke, zna ak i
preicu, koja, dodue, vodi pored Bandine zgrade. Uopte
joj nije slatko da prolazi ulicom u kojoj je ubijen njen bivi
ljubavnik, u kojoj i dan-danas ivi njegova udovica i
najverovatniji egzekutor, ime istraga nije imala nameru
da se bavi - jedan debejac manje-vie, s decom. Ipak se
izmeu povratka na mesto zloina koji nije poinila i jo
malo zajebavanja Mikija odluila za ovo drugo, takva je
Hari, zajebant, pa je smotala desno, na parking, pa onda
levo-desno-nigde-moga-stana...
,,Ne brini, znam put, nehajno kae unezverenom
Mikiju. Upali mi pljugu, u desnom depu od bunde su.
,,U ovim kolima se ne pui!, konano da i Miki danas
poentira. Pa da, i on je puio ispred kola.
,,No frks, no paniks! Naputamo sirotinjske predele,
ajd sad priaj kuda dalje. I reci mi jo gde ovo udovite
da parkiram za vreme probe?
Gde god oete, konju na rep se popnite ako oete,
guna neandertalac dok joj rukama pokazuje put. Evo
ovde desno, izmeu ove dve kue imate prolaz, pa jo
dvadesetak metara.
Kua je spolja delovala kao leglo albanske iredente,
tanije, uopte se nije videla od bar tri metra visokog zida
koji ju je opasivao. Pukarnice u zidu, ako su i postojale,
elegantno su obrasle u brljan. Stala je gde joj je Miki
pokazao, tik uz jednokrilnu kapiju od kovanog gvoa.
Sporedan ulaz? Time je zagradila prolaz za automobile iz
preostale tri kue, koje su, s ovom, formirale u sredini
mali trg, poploan granitom i s prelepim zelenilom ak i
sad, usred zime. Prizor je potpuno nestvaran, nebeo-
gradski. Na dvestotinak metara od stanova solidarnosti,
popaljenih kontejnera, sklepanih montanih radnjica i
dalekovoda! Na koje je inostranstvo ovo podsea? Ne zna,
ali je definitivno daleko.
Dok se Hari osvre oko sebe a Reks zapiava oblinju
srebrnu jelku, lepu ko da je zbrisala s novogodinje es-
titke, Miki zvoni. to ona ne bi ni primetila da se istog
asa nije upalila sijalica iznad kapije. Usred dana?! Aha, i
kamera je tu, viri iz brljana, okree se. Uto stie Guta,
otkljuava, valjda je to Guta, nije ga Hari dobro ni pogle-
dala onih dva-tri puta u ika Ljubinoj. Vratila je Reksa u
dip, uli su bez rei. Miki joj je rekao da saeka i popeo
se stepenicama na sprat, a onaj drugi se zagubio negde
iza njenih lea.
Prostorija u koju je zakoraila iz predsoblja i u kojoj
joj je reeno da eka jeste trpezarija. Za dvanaest debelih
gostiju - stolice su ogromne i teke, treba ti Miki da ih
pomeri, ili bar pauk. Za ovim stolom poslednji su jeli
majstori u fabrici, pre lakiranja, pomisli Hari, sve ovo
izgleda ko da je upravo stiglo iz radnje u kakvu ona ni
pijana ula ne bi. Sledei estetski ok doivela je kada je
pogledala preko staklene ograde, koja se pruala duinom
stola, dole, nekoliko stepenika nie, u dnevni boravak.
Hari je mislila da je sve monstruozno kabasto to joj je u
ivotu bilo sueno da vidi ostavila za sobom, u Americi.
Kad eto ti ga danas, prvo onaj hamer H2, zajebo i dizel-
lokomotivu, to se u Americi ne vozi po ulici, pa ova trpe-
zarija za gorile, a dole... Fotelje i trosed za skromnu King
Kongovu porodicu. Od kaki koe, s nogama i ukrasima na
rukohvatima u ,,zlatnom duborezu, od kojih se Harijeti
momentalno prikakilo. Na prigodnom astalu kristalna
aa, kristalna pepeljara veliine lavora za povraanje i
poznata zlatna tabakera i upalja. Gospoa Macu nije u
prvi mah primetila, bila je obuena mimikrino, u svileni
lafrok metalik-kaki boje. Utopila se u parence troseda i
gleda televiziju, ne die. Onu istu seriju koju je Hari gle-
dala jue gde gospodin Morison jr igra batlera. Za razliku
od gospa Mace i nametaja, tepih je bio toliko aren da je
tipao za oi. A onda je Hari poelela i sama da se utine
za oko kad je u uglu prostorije, ba ispod staklene ograde
na koju se naslonila, ugledala... crkvu? Na ugaonoj komo-
di, u istom onom duborezu s pozlatom koji krasi astal i
fotelje, secesija da se isee, bile su rasporeene ikone,
slavske svee u iracima s belim papirnim hrizantema-
ma, kandilo, upaljeno, jedan vei srebrni krst, uspravan,
na stalku, i jedan manji, sobaljen na lea... Meu svu tu
religioznu ikebanu, obeena o tanku sajlu, sputala se s
plafona kadionica, realistino, samo to nije poela da se
dimi. Gospode Boe, pomisli Hari a glasno ree:
Dobar dan!
Dobar dan, gospa Maca okree svoju crnu grivu u
Harijetinom pravcu. Izvinite, zanela sam se, nisam ula
da ste doli, analiziram ovog Jeleninog kolegu, vrlo je
uspean u ovoj ulozi.
,,Da, odgovara Hari. ta rei a ne sloiti se s ovom
konstatacijom? U isto vreme Hari konstatuje da je, kao i
Miki, ni gospa Maca nije prepoznala, zbog ega joj je, ni
sama ne zna zato, neobino drago. U nastavku
konstatuje da je gospa Maca na neku fintu mnogo bolja
riba od Jelene iako neverovatno lie. Bravo, ne daj se
generacijo, pomisli. Onako, iva ena, nipoto iz Harijetine
dezve, ali cela.
,,Ja sam Jelenina mama, a vi ste Mikijeva zamena,
govori ljubazno kao da je to kompliment, u oba sluaja.
Moram da vam se izvinim to sam vam uhapsila
Mikija pa ete narednih dana imati malo vie posla. Ali ide
nam slava i ja bez njega naprosto ne mogu nita da
organizujem sama. Sva tri dana imamo bar po tridesetoro,
to na ruku, to na veeri. Prvi dan kolege mog supruga
iz MUP-a, pa onda drugovi s ratita, trei dan komiluk,
strano!
Nita, nita, u redu je, mrmlja Hari i kapira da je
Reksa i dip dobila od Svetog Nikole lino. Pa ajd onda ne
budi pravoslavac kad je ovaj mnogo dareljiviji od Deda
Mraza.
Stiu Miki i Jelena sa sprata, eto razloga da gospoa
Maca ustane s troseda, ali se uza stepenice ne penje da im
se pridrui.
Eto, ve idete, teta. Morate jedan dan da doete
malo ranije, da popijemo kaficu. Miki, uzmi moju ravu,
skokni i kupi kore da napravi Jeleni gibanicu, ima sira,
pa se opet obraa Harijeti kao da Jelena ne postoji: ,,Za
kad da tempiramo, est, pola sedam? Jelena ne posti, mi
ostali smo na vodi.
Jelena bez rei kree prema vratima, pa Hari klimnu
domaici i krete i ona.
ao, maco! Ljubi je majka! Lepo se provedi!, vie za
njima gospa Maca.
,,Crkni!, promrsi Jelena za sebe kako su izali u
dvorite.
Hari se prilino namuila dok je u rikverc isterala
hamer irine dva-nula-pet, plus retrovizori, onom uzanom
stazom do ulice. Miki je samozadovoljno gledao s kapije.
Reci mi, je l i Miki na vodi? Hari se setila
malopreanje provale na koju mal nije pukla od smeha i
ispala antihrist.
,,Molim?, pita Jelena, kao da je malo ivnula jer im
je videla rep, ali nedovoljno da se ukljui.
Pitam da li i Miki posti? I on je na vodi?
Ne, on je na vazelinu. Vidi, vidi, Jelena ume da
pria?
Kod koga? Kod tvoje mame ili kod Dabe?
Kod koga god treba. I meni se uvlaio dok mi je otac
bio iv. I dok se nije pojavio opavi.
,,Ko je sad opavi? Jelena se raskravila pa Hari
koristi guvu da se informie.
Daba, Hromi Daba, kako ko? ovek proteza, gospo-
din ouh, nikad joj neu oprostiti...
Alo, polako! Ostala je sama, jo je mlada a domaica,
pokuaj da razume kevu, ladi je Hari. Iako i sama nema
ni trunke razumevanja apsolutno ni za ta u ovoj suludiji,
a posebno ne za domaice. Normalno je da se uda. ta ti
fali da se iri u onolikoj kui?
Nije se ona udala, Daba se udao, odbrusi Jelena.
,,Ne razumem?
Sve to ste videli, i jo mnogo toga to niste videli,
zaradio je moj otac sa svojih deset prstiju. I neto para-
vojske, dodala bi Hari kada bi bila u stanju da je prekine.
No chance. ,,A onda se pojavio Daba i zakljuao me u
kuu. A ona sve to...
ekaj, polako, ipak je prekida. Odakle se zapravo
Daba pojavio? Iz kog je filma stigao?
,,Da je moj otac iv, Daba bi mu jo uvek istio cipele.
Priipetlja, eto iz kog filma. Uostalom, to uopte priam s
vama, svi ste vi isti. Iz kog ste vi filma?
Nisam iz tog. A nisam ni iz tvog, ozbiljno joj kae
Hari, od cele joj je ove prie pripala muka. Pre svega od
svoje epizodne uloge u svim tim filmovima, koji su da su.
Nego, hajde da probamo neto da se dogovorimo. Do
kraja ovog posla, koji meni uopte ne prija da budemo
naisto, ja u se truditi da se ti to komotnije osea. A ti,
zauzvrat, nee pokuati ponovo da napravi sranje ko pre
neko vee, vai? Tante za kukuriku?
Kako mogu komotno da se oseam? Gde? U pozo-
ritu? Pored one babe?
,,Olge?, to je prvo to je Harijeti palo na pamet. Pra-
snula je u smeh.
,,Ne, Olga je u redu. Lenka.
,,Ni meni ba nije simpatina, priznaje Hari
najnenije to je mogla. ,,A ta ti ima s njom? Zaboravi
je.
Dabu imam s njom, sve su to njih dvoje izmislili.
,,Ti uopte nisi elela da igra?, udi se Hari iskreno.
Jesam, naravno, ali ne pod ovim okolnostima. Da mi,
sem Mikija, natovari i babu na vrat. Mogla sam u bilo kom
pozoritu, a ne kod kerberue.
Zna Lenku odranije?
,,Ko ne zna Lenku?, pitanjem na pitanje odgovara
Jelena. Harijeti je sad glupo da joj kae kako izgleda samo
ona ne zna Lenku od ranije, pa uti i vozi. U kolima se
uje jo jedino metalni Englez, koji ih informie o brzini
bonog vetra na Gazeli. Promenili ste jezik na govornom
automatu? Treba vam?
,,Ne naroito, ali ne umem da ugasim, priznaje Hari.
,,A ne ume ni Miki.
Umem ja! Jelena pritisne neko dugmence odozdo i
pomona instrument tabla umukne, ostade samo da sve-
tli, kojom prilikom devojka dobi dva pozitivna poena kod
Hari. Od moguih milion. Ovde dole se mjutuje. Mogla
bih ja neki put da vozim? Nisam sela za volan tri meseca,
a dok je tata bio iv...
Dogovoriemo se neuverljivo ree Hari, pa nastavi
da mulja. Moram prvo ja da se naviknem na ovo udo,
daj mi malo vremena.
,,Ijao!, vrisne Jelena tako iznenada da se Hari
presee; garant bi ukoila u mestu da ve nisu stajali na
semaforu u Sarajevskoj. Zapravo je samo Reks pomolio
glavu izmeu njih dve sa zadnjeg sedita. Budalo! ta me
plai? Otkud ovaj ovde? Lep je.
,,To nam je Guta. Ja sam zamena za Mikija, a Reks
za Gutu ako nema nita protiv, odahnu Hari kada je
videla da je posredi bilo samo iznenaenje, a ne averzija
prema psima, ne daj boe.
Taman posla! Lepi je od Gute, sigurno je pametni-
ji... Va je? Jelena se oigledno ne sea da je ve doivela
Reksa na zadatku.
,,Privremeno, Hari ne bi previe da objanjava. Reks
je u civilu, bez onog MILICA konjaka. A i svia joj se ideja
da je to njen pas.
Imali smo pse dok je tata bio iv. Na ranu, Maca,
moja keva, nije htela da ih vidi u kui, boji se. Tata je
imao rotvajlera, koga smo kevi iza lea krstili Maca. Ja
sam imala Bjanku, belog maltezera, Jelenin glas zvui
tupo, da tuplje ne moe biti.
ta je sada s njima? Psi ne biraju gazde, misli se
Hari. ,,Ne znam. Nisam bila na ranu otkad... Od nesree.
Ako se to zove nesrea, dizanje benzinske pumpe u
vazduh, zajedno s vlasnikom, ne dodaje Hari ono to joj je
navrh jezika i jedva smota u uzanu ika Ljubinu. Stigli
smo. Gde da ostavim hamera?
Svejedno. Ispred ulaza. Ne mislite valjda da neko
sme da mu prie?

***

Proba je zavrena u est i bila je uspena, to bi rekla


Olga. ak i Hari primeuje koliko su napredovali za ova
dva dana. Neka sporna mesta su uigrana, sve je teklo
glatko i besmisleno do etvrte scene. Jelena je tek sada
dobila dopisani deo teksta velikog finala, pa ga paljivo
prati, ita svoje replike ravno, valjda zbog toga Debelom
nije uspelo da je naplai da ,,prizna iako se trudio iz
petnih ila. Neubedljivo, potpuno neubedljivo, razmilja
Hari dok se s Jelenom i Reksom penje prema garderobi.
,,Neubedljivo!, ita joj misli ena u crnom s kojom se
mimoilaze na stepenicama.
,,Ko je ova?, pita Hari Jelenu kad je ena zamakla
pre- ma bifeu.
,,Tu jedna, mota se okolo, odgovara Jelena dok
oblai kaput. Sva je snudena.
Super, stie na Mikijevu gibanicu!, bodri je Hari.
Vie nego super, samo to ne zaplae.
,,E, jebe gibanicu, da popijemo mi prvo kafu?,
ponudi Hari. To je upalilo, hoe, naravno da hoe.
U bifeu su zatekli celu ekipu sem Arija - odjurio je
na predstavu u drugom pozoritu. To je Harijeti bilo malo
udno.
emu se udi? Samo Debeli je zaposlen u Maloj
komediji, svi ostali su gosti, objanjava joj Olga.
Imate jednog zaposlenog glumca na vas...?
Sto trideset osam. I nemamo jednog glumca, nego
tridesetak. Od kojih njih bar dvadeset nisam videla godi-
nama. Primam platu na tekui raun, pa nema anse da
ih vidim ak ni tom prilikom.
I dalje ne razumem? dosadna je Hari ko vaka dok
Jelena s Fricom aska za ankom, Debeli radi vebe iste-
zanja pred ogledalom, Reks se smestio u fotelju kraj Olge,
a ostali ilje strelice za pikado. Plaate ljude sa strane
umesto da uzmete svoje, koji i tako primaju platu?
,,Gluposti!, Olga slee ramenima. Polovina njih nee
da igra, jedan je pre dve godine, kad su se usudili da mu
ponude ulogu, razbio ceo hol. upao je drvee ivota iz
saksija i bacao ga okolo. Zapravo se primirio, u Slobino
vreme je upao bandere na tako skaradne ponude. Dru-
ga polovina se zamerila Knedli i dobie ulogu kad ona
umre, otprilike.
,,A kad e to biti?, zeza se Hari. Mislim, koliko
Lenka ima godina? Kad e u penziju?
Oko dve hiljade. A u penziju e, prekovremenu, kad
napuni tri soma, rezignirana je Olga. Ako nas prethodno
ne spase smak sveta. E, gledala sam neko vee na BBC-u
engleskog kraljevskog astronoma. ikica je sraunao da
smak sveta nastupa za tano devetsto sedamdeset dve
godine. Pita ga voditeljka, od jedno sedam banki, emu se
smeje kad je to strano. Stvarno je strano, kretenka
voditeljska. Koliko ti ima godina?
etrdeset est, odgovara Hari. ,,A ti?
Jedi govna!
Jedem, a koliko je to?
Sredina prolog veka, neprecizna je Olga.
Dok njih dve tako relaksirano askaju o etvrtoj
dimenziji, sudbini planete i srpskog penzionog, Jelena i
Fric su ispili po tonik, din-tonik pokazae se, i pridruili
se igraima pikada. Debeli samo aktivno kibicuje. Momci
su se uzmuvali, dodaju Jeleni strelice, glasno navijaju kad
s dva metra uspe da pogodi metu, scenino, to bi rekla
Olga. Ovog puta, meutim, kae neto drugo:
Kad misli da je vodi kui? Pogledaj ih, testosteron
na delu.
Pusti je, jadna, bre! Davidi gde ivi... Ne dodaje da i
njoj i Reksu prija drutvo.
,,Ne elim!, otkai je Olga. ,,I ovo kuite, ta se gura
uz mene? ta me gleda? Idi tamo s frajerima, ta si se
zalepio?
Harijetin mobilni zazvonio je u pola devet. Miki. ta se
zbiva? Nita se ne zbiva, Jelena ima lektorsku probu,
odvali Hari a Olga se iskliberi. Onda je u pet do devet zvo-
nio telefon na anku. Mutava ankerka se javila, a zatim
objavila Lenkino nareenje da se bife zatvara u devet!
,,U emu je fora? Zar dole predstava nije u toku?,
bei se Hari, kojoj se ne ide kui, kao i nikom drugom,
uostalom.
Fora je u tome da mora da se zna ko je gazda, frke
Olga. Glumci samo odmahuju rukom i naruuju jo turu
pia.
Pie nikako da stigne, minutima. Neko od glumaca se
pobuni a ankerka odreno zadrmusa glavom levo-desno i
pokaza na telefon. Koji ba tad ponovo zvrne. Za Olgu je!?
Ona lenjo ustaje, uzima slualicu i okree im svima lea.
Uglavnom slua, prodevrlja neku nerazumljivu re i na
kraju zalupi slualicu tako da je ak i Reks iskoio iz
fotelje:
Ajde, idemo svi, odmah! Ako je ja ne ubijem, niko
nee!, povika dok uzima jaknu s fotelje. Polazimo, dru-
tvo, polazimo!
Njih etvoro su izali prvi, Hari, Jelena i Reks
kaskaju za Olgom, koja je besno pruila korak niz hodnik.
U holu ih doekuje Lenka sa cakanim unjkavim Laku
no, deco, na ta joj Olga odbrusi da se jebe! Hari pokua
da zamae situaciju jednim ljubaznim Kako je Mija?
upuenim Naoarki za portirskim pultom, na ta je ova
pogleda zrikavo i ne ree nita.
ta ti izvodi?, pita je Olga, i dalje nakrivo
nasaena, kad su izali iz pozorita.
Nita, pokuavam da se socijalizujem, pitam je kako
joj je sin. Malo mi neprijatno kako si odjebala Knedlu.
,,Pa nije Mija njen sin, Olga prasnu u smeh. Ovo je
druga portirka, imamo dve identine. E, ovee, kako mi je
baba usrala dan! Ona mene, mene da zove i zatvara mi
bife! Mene koja u tom bifeu ne sedim nikad! Skratiu je
jednom za glavu, kunem ti se!
,,Je l mogu ja da je drim?, prijavi se Jelena.
Dip ih je ekao gde su ga i ostavile, na samom
slepom kraju ika Ljubine, uz ulaz u onaj pasa iz koga je
upravo izvirivao Bogoljub, uinilo se Harijeti. Nije uspela
da proveri, senka je nestala u mraku dok su stigle do
hamera.
,,A da mi povezemo Olgu kui?, predlae Hari otva-
rajui zadnja vrata da utera Reksa.
,,Ne znam..., neka se Olga. Nikad se nisam vozila
oklopnjaom Potemkin, samo gledala.
Ajde, teta Olga, evo ja u pozadi, sedite napred,
Jelena zvui ko derite koje izmilja razlog da odloi
polazak na spavanje.
Uauuu, a iznutra Star Tracks! Ti ovo stvarno ume
da vozi?, iuava se Olga vetakom nebu na
instrument tablama, bezuspeno pokuavajui da se
oslobodi pojasa koji se sam omotao oko nje.
Ume, ume, pravac Miljakovac, kikoe se Jelena
malo sumnjivo.
,,Je li, mala, ta si ti pila veeras?, sinu Harijeti dok
ladno okree oklopnjau nasred Trga.
Din-tonik, hi-hi-hi-hi!
,,Nazdravlje!, naljuti se Hari. Jesmo se, bre,
dogovorile?
Nismo oko din-tonika, Jeleni je ovo zabavno. ,,To i
tako nije nita, dva komada.
Batali tonik, mea se Olga. I ta kae za Knedlu?
Mene da trai na telefon da bi...
,,To je zbog mene, javlja se Jelena ozbiljno sa
zadnjeg sedita.
Nije, nego mene da drka, ne da se Olga.
,,A ja vam kaem da je nju alarmirao Daba. Ovo se
Jelenino obanjenje Harijeti ini prilino logino: prvo je
zvao Miki, ona ga je otkaila, nedugo zatim Lenka zatvara
kafanu. Niko je nije video cele veeri, kako bi inae znala
da su u bifeu.
to nije zvao tebe ili Hari?, Olga ne bi da ostavi
mogunost da nije ba ona cilj zavere KGB-a i Vaseljen-
ske patrijarije.
Zato to to kod njih ne ide tako.
Kojih njih?, upitae Olga i Hari gotovo u isti glas.
Znate vi kojih, niste od jue.
Pa kako su zaista obe od malo prekjue, uutae.
Posle je, na putu od Miljakovca, gde su ostavile Olgu, do
Beanijske kose, Jelena bezuspeno pokuavala da dobije
nekog Kepu i ostavila mu poruke na jedno deset razliitih
telefona da joj se hitno javi.
9.

KOSTIMSKA PROBA

Sledei dani protekli su radno i bez velikih stresova.


ak je i Reks navikao na Olgine povremene napade vike i
dreke. Samo na sekund bi nauljio ui, a onda se pokrio
njima. Uspeh svake pojedinane probe uglavnom je zavisio
od toga ta Jelena obue. Tesna majica s velikim izrezom
izazivala je sveopte mucanje i saplitanje po sceni. iroki
debeli demperi, koji su inili silikone neupadljivijim,
koliko-toliko, obezbeivali su im neto bolje radne uslo-
ve. Pa kako je i spoljna temperatura poela opasno da
pada - uveliko je decembar, a Knedla je oito tedela na
grejanju - svi su beleili vidan napredak. Glumci na sceni,
a Hari i Reks u parteru. Mic po mic, uspeli su da osvoje
dva mesta maltene na sredini prvog reda, samo jedno
prazno do Oige, pa je Hari sada mogla da odlae kafu na
Olgin stoi s tokiima, koji bi joj inspicijent svaki put
dogurao odnekud, i da trese pepeo u njenu pikslu.
Oseala se skoro savetniki iako je Olga i dalje nije ljivila
dva posto u vezi s onim famoznim raspletom koga nije
bilo, ne raunajui Suzino ridanje s priznanjem, koje je
Jelena sve bolje izvodila. Ako nita drugo, devojka je bila u
stanju da se rasplae u svakom trenutku. Sad e kro-
kodilke, apnula bi Olga Harijeti i zaista, ve u sledeem
asu, mimo svih didaskalija, potekli bi potoci suza. Sirota
Suzi, jedva su se uzdravale da se ne zacerekaju. Debeli se
jednom ak glasno pobunio to Suzi ispada iz anra, ali ga
je Olga otkaila reima da malo farse nikad nije na odmet.
Jelena se sprijateljila s Reksom, pa je Hari uspevala i
da predahne, tu i tamo. ,,Doputala je Jeleni da povede
Reksa u bife na pauzu ili tokom druge scene, u kojoj Suzi,
Riard i Morison jr nisu uestvovali i koju bi prekraivali
igranjem pikada. Jednom takvom prilikom ipak je dolo do
omanje frke, koja se zavrila Olginim upanjem kose i
kolektivnim urlanjem od smeha, jer, kako je rad na pred-
stavi napredovao, Olgin autoritet je poeo da opada. Ve
trei put su vraali scenu u Volfovoj kancelariji poto je
prilikom progona prethodnog dana primeeno niz rupa i
praznog hoda. Oduilo se, Hari se uzvrpoljila i nekala da
li da se i sama iskrade do bifea i proveri ta ono troje tamo
rade. Gore, na sceni, ,,u Volfovoj kancelariji, Debeli je
upravo tupio o svojim crnogorskim korenima, Olga je
dobacivala Manje patosa, manje patosa!, kad s patosa
neto skoi Harijeti u krilo! Crn maor, onako zimski,
pufnast! Dok ga Hari zbunjeno gleda, on samo obrnu tri
kruga u mestu po njenom krilu, ugnezdi se i zaspa!
Jebiga, ta je tu je, da ga ne budimo, pomisli Hari i poe
da ga mazi ispod brade, a ovaj da strue ko strugara. Dla-
ka mu nije svilenkasta ko Begemotova poto je dotini
popio doivotnu zabranu izlaska iz kue i kupanje svake
etvrte subote, ali je gusta i obrazi su mu debeli, hrani to
Bogoljub bolje nego sebe, oigledno je. Pitaj boga koliko su
tako sedeli i uivali i pitaj boga koliko bi jo, valjda dok se
Reks ne pojavi, da Olga sluajno nije skrenula pogled na
njihovu stranu i uzviknula:
Mefisto! Dr ga! Na to je maor ipio, zarivi Hari-
jeti nokte u butine, preleteo preko stoia, tom prilikom
prosuo kafu po Olginom tekstu, odatle skoio na scenu,
pretrao preko ivog Debelog, koji mu se, irei se u Vol-
fovoj fotelji, naao na putu, i uzverao uz prvu desnu sufi-
tu nebu pod oblake. Olga je poletela za njim, Debelog je
obila, nije ga ugazila, viui: Ama, vatajte ga, ta
blenete! Silazi dole, dukelo bezobrazna!
Posle prvog oka Debeli je poeo da se smeje kao bas
bubanj, a za njim, kao po komandi, i ostali, prvo glumci,
pa Hari, na kraju i bojaljivi Boban. To je Olgu samo jo
vie razgoropadilo, popela se na mrtvaki sanduk, koji je
iza sporne sufite ekao da bude unesen za treu scenu, i
poela da trese pranjavu crnu krpu. A to je, opet, izazvalo
jo straniji napad smeha razularene glumake bande sa
savetnicama i pomonim osobljem. Gore, na vrhu, Mefisto
se vrsto drao sve dok zavesa, pod naletima Olginog
divljakog upanja, nije poela da se kida s garnine.
Onda se, u jednom naizgled trapavom ali uspenom
skoku, naao na ipci koja nosi reflektore, pretrao njome
na drugu stranu i nestao, niko nije video gde, budui da
se zavesa upravo strovalila Olgi na glavu. Ni tu nije bilo
bogzna ta da se vidi sem oblaka praine ispod koga Olga
kalje:
Skhkhidaj ovo s mene i umukhklmi, pobiu vas sve!
Prvi, i jedini, u pomo joj je pritekao Boban, sitno se
smejuckajui. Od ostalih nije bilo vajde, previjali su se od
smeha, svako u svom mizanscenu. Harijeti je njen bio
prilino bolan jer su je farmerke presekle preko pola. A
onda su, opet kao po komandi, svi prestali jer se na
vratima sale, onim za publiku koja su na probama uvek
zakljuana, pojavila Lenka. Umotana u svoj al i pod-
boena ko trudnica.
ta se dogaa, deco? Niko nije povreen?, pita
ljubazno i zabrinuto. Treba li neto da preduzmem?
,,Da preduzmete vi monitorisanje neeg drugog a ne
mojih proba? Novog groblja, na primer poinje Olga i ko
zna gde bi zavrila da Debeli nije hitro ustao iz fotelje,
zagrlio je i krenuo neto da joj apue na uvo, valjda da se
smiri. Ostavi me! Ne pipaj me!
Lenka se uvreeno okrenula i izgegala napolje u
mrtvoj tiini, za njom se uje samo okretanje kljua u
bravi, sa spoljne strane. A zatim opet smeh, veseo, grlen,
sad iz dubine sale.
,,E, i tebe mi je vie dosta! Kroz odak u te izbaciti iz
ovog pozorita, kroz odak, jesi me razumela!, moe Olga
jo da vie.
,,Pa vi nemate odak!, uzvrati joj ena u crnom, jo
uvek se smejui, polako ustade i ode put tonske kabine.
Hari opet nije uspela da pita ko je to jer oko nje nije bilo
nikog. Vidi da su i ono troje s Reksom sili na scenu iz
bifea i Bobana kako im tiho objanjava ta se dogodilo...
Olga je kostimsku probu, vrlo vaan momenat, kako
je objasnila Harijeti, uspela da zakae tano na Svetog
Nikolu. To je napravilo nevien posao Bobanu, danima
unapred. Ispostavilo se da sem gospoa Mace, koja je
preko Dabe i Mikija traila tri slobodna dana za Jelenu,
slave i svi ostali, bilo u ulozi domaina, bilo nezaobilaznih
gostiju.
Nemoj samo da mi kae da i ti slavi?, zeza se Olga
od muke s Hari.
Mogu eventualno da slavim na taj dan svoj posle-
dnji slubeni le, u stvari ni to, bio je drugi dan slave, 20.
decembar 1996.
Otkrila si ubicu?, zainteresova se Olga i za tue
probleme?!
Mislim da jesam, manje zainteresovano odgovara
Hari.
Kako misli, jesi ili nisi?
Tako lepo, menjaj temu.
Sreom, Jeleni uopte nije bilo do mamine slave, pa
je sa ostalima pogaanje neto lake ilo. I Olga je malo
popustila, kostimsku probu pomerili su za devet ujutro,
to je za nju usred noi, dolazi i fotograf da ih slika za
press materijal, krajnje je vreme, premijera je dvadeset
petog, onda jedan ekspresni progon i svi stiu na slave, ni
supa im se ohladiti nee.
Navedenog dana u pet do devet svi su krmeljivi sedeli
u bifeu i pili kafu, ak je i Reks zevao, ekajui Olgu, kada
je, umesto nje, uletela Marica, glavna najderka, u
zimskom kaputu, obrubljenom smenim belim tufnastim
krznom, i s notesom u rukama, onim u koji uzima mere
glumcima:
Idem do Svete Petke da upalim svee. Je l hoe neko
i za njega? Hari je zaprepaeno pogleda; bie da je samo
ona ovde zaprepaena jer svi ladno poinju da kopaju po
novanicima i diktiraju narudbine, a Marica da belei.
Dve za mrtve od deset dinara, jedna za ive od dvadeset,
Debeli. Fric, jedna za ive od deset, Uro, tri za ive od
trideset, Morison, etiri mrtve jedna iva od deset... U
redu, i jo po jedna ona mala od svakog, obraunaemo se
oko kusura kad se vratim
Meni, molim vas, najveu, jednu, za mrtve, od
hiljadu dinara, Jelena vadi soma iz tane i prua
najderki.
,,Ne postoji svea od hiljadu dinara! Za mrtve se pali
paran broj! Marica nevoljno prima novac.
Izmislite je. Ili kupite dve. Ili zadrite kusur. Ili ta
ja znam, ta... ena je saaljivo pogleda, ili je samu sebe
saaljivo pogledala, avo bi ga znao, na brzinu se pozdravi
i ode.
Izgleda da je svima bilo malo neprijatno, pravili su se
da dremaju nekoliko narednih minuta dok se konano nije
pojavila Olga:
Dupla kafa!, probudi prvo ankerku. ta je, bre,
ovo, jo se niste obukli? Trebalo je ve da budete u
kostimima.
,,Pa ni ti se nisi obukla, nasmeja se Hari poto Olgi
ispod duksa proviruje pare kragne piame na mede i
zeke. Pogleda li se ti ikada ujutro u ogledalu? Ili bi bar
trebalo ga ita asopis Jutarnje ogledalo, ensku stranu,
on je vrlo bitan za ene u naim godinama. Ono, da ne bi
izazivale javnu sablazan po prevozima. Uvuci kragnu.
Daj ne zajebavaj! Olga je u velikom ogledalu iza an-
ka videla o emu se radi i poput maioniara pripravnika
trpa inkriminiue zecove u duks. Jedva sam stigla, tak-
sijem. Zaspala sam jutros u sedam. Uostalom, ja nemam
kostimsku probu. Diite se, oblaenje, minkanje, pokret!
Fotograf stie za manje od sata.
,,Ne moe, moramo da saekamo Maricu, odvai se
Boban. Ako se odvaio, jer ve u sledeem asu pokuava
da ugura svoj prosedi repi u usta, prekratak je, ne moe
da domai.
,,A gde je Marica?, Olga ovako rano ujutro ne moe
ni da vie.
Skoknula je samo do Svete Petke da upali svee, sad
e ona brzo, ne brini.
,,Molim?, nadvila se nad njega tako zastraujue da
se i Reks uznemirio i alje Harijeti upitne poglede tipa da l
da je ujedem?
,,To to si ula, intervenie Hari da ovde ne bi dolo
do neplaniranog ubistva. Otila u crkvu, vratie se, niko
jo tamo nije ostao doveka.
,,I ona slavi?, ostrvila se na Bobana i ne puta. Jesi
li s njom proverio da l slavi?
,,Ma ne slavi nego Boban nestaje u naborima
ogavnoplave fotelje.
,,E, je l ovde nema ta pametnije da se radi dok ona
ne doe?, javlja se Ari. Moemo da se minkamo ili...
,,Pa to ve koji moj niste naminkani?, razdera se Olga,
konano su joj se i glasne ice probudile, ali nije imala na
koga jer su na pola reenice svi glumci ve zapalili na
vrata, i Boban za njima. Ja ovo vie ne mogu da
podnesem. Hou u penziju, hou u slobodnjake, hou u tri
pizde materine...
,,Oladi, ladi je Hari kad su ostale same, ne
raunajui Reksa i mutavu ankerku. Penzija uopte nije
najprijatnije mesto na svetu. A tek ti slobodnjaci, evo ja
sam slobodnjak, to me strano asocira na slobodan pad,
zna ono iz fizike, koren iz dva-ge-ha...
,,Ne znam, al znam ta misli. Gde je ta kafa? Olga
se izvalila preko dvoseda i oe da rikne.
Maricu su posle, komplet naminkani i s nervoznim
fotografom, ipak ekali jo celih pola sata. Dok se lomatala
prema Svetoj Petki, iskrivila joj se tikla, pa je svratila do
pozorinog ustera kui da joj namesti, tu blizu, na
Dorolu, kako e s krivom tiklom kroz ariju? Olga se u
meuvremenu povukla sama u salu da reira slikanje,
smisli kadrove i besni u sebi. Hari je sada prvi put u
prilici da vidi pozorinu minku izbliza i na svetlu. Svi su
joj izgledali jezivo, ko podgrejani leevi. Debelom su, pored
njegovih, svee ofarbanih u tonu s kosijanerom, docrtali
jo malo avolskih obrva. Riard je dobio brie a la Klark
Gejbl, a gospodin Morison jr jareu bradicu, pola nacrtanu
a pola nalepljenu. Hari kapira zato je to bilo neophodno:
mladii su svi, sem lihtplavog ispranog Frica, slinih
godina, visine, teine, smekasti. Ari je sada vukao vie
na rie, to Harijeti nikako ne ide uz lik, bar ne onaj kojeg
je Staut osmislio a ne Olga. Tima su, opet, minkerke
naisto potamnele, pre deluje kao da je poreklom iz
Marinkove bare a ne iz Crne Gore. A Jelena blista! Zaista
je lepa, to je ono o emu je Olga priala.
Kada je Marica jedno po jedno poela da ih poziva u
krojanicu, pa zatim da ih alje dole, Olgi u salu, Hari se
na asak dvoumila da Jelenu poalje s Reksom, a da se
sama spusti kod Olge. Ali setila se da bi se negde u
krpicama opet mogao kriti Mefisto, pa je krenula i ona da
sprei tragediju. Do koje nije dolo, maak se od one
jurnjave po reflektorima paljivije uvao. Kako je Jelena
imala tri kostima, a svi su joj savreno stajali, prilikom
slikanja dolo je do itave zbrke. Boban i Mija-dete su
simultano, prvi okolo a drugi iz tonske kabine, svaki as
trali u krojanicu da pozovu potrebnog partnera, ovi su
dotravali i nametali se u zadate poze, s jednom
nogavicom profircanom, drugom znaajno duom - Seci
mu noge!, dovikuje Olga fotografu - s jednom narame-
nicom - Slikaj ga iz profila! - opti krkljanac u kome se
svi kanda snalaze sem Hari. Onda promena Jeleninog
kostima, pa iz poetka, ve joj se vrtelo u glavi. U jednom
momentu iznenada blic sevne i na nju, Olgu i Reksa. Tu
joj je definitivno pukao ivac, ustala je i rekla Olgi: Meni
je dosta! Idem u bife, zovite me kad zavrite.
Gotovo je za minut, sedi tu. Poinje proba, smiruje
je Olga. Ona izgleda uiva u ovom haosu, njoj je ovo rad?!
,,Za minut poinje.
Zaista je poela. Svetlo se ugasilo, krenula je muzika
podloga, neto to bi Hari okarakterisala kao kuhinjski
jazz, pa se upalio reflektor koji osvetljava kanabe na kome
bi trebalo da se izleava Suzi u crvenom satenskom
penjoaru i divi se lepoti svojih ukljeva dok ulazi Tim i...
Kanabe je bilo prazno! A zatim umesto Tima i njegovog
novog ganci looka na scenu umarira Marica s notesom i
olovkom, izae skroz na proscenijum i zapoe monotoni
monolog pred zgranutom Olgom, prestravljenom Hari i
nezainteresovanim Reksom:
,,Da vidimo ta smo imali. Debelom rukavi da se
skrate dva santimetra, je l odgovara? Debeli, ima pedest
dinara kusur, dao si mi sto. Ariju bih jo poveala
naramenice, mnogo je dgoljav, ako se slaete? Urou da
uvuem fibajn u revere, prave se ui. Ti nema kusur,
dao si tano. Fric je u redu, samo avovi na pantalonama
da se izvuku na ilet i doem ti trideset dinara...
Dri me da je ne ubijem!, skoi Olga, zaista skoi,
pa skoi i Hari, bre-bolje sede na stepenice da joj zagradi
prolaz ka Marici. A Reks sede pored Hari tako da Olga
stvarno nije imala kud, zadrali su je, to jes-jes, ostade
da stoji negde u visini Harijetinih oiju.
Gospoo Maina, s kojim pravom vi viete na
mene?, krojaica je skupila usta i rairila oi. ,,Ja ovde
radim svoj posao, nisam ja ovde...
,,A iji posao ja radim? iji, ajde reci? Olgi je u
trenutku pukao glas, furiozno se okree i trai po seditu
beini mikrofon koji je do malopre koristila prilikom
reiranja fotografisanja. Nala ga je, ukljuila i sad je
garant uju i u Narodnom pozoritu na drugoj strani Trga.
ta je moj posao ovde, ajde reci? Gde mi je glumica?
Govori gde mi je glumica, policiju si digla na noge,
kokoko jedna!
,,Policija, u obliju Hari i Reksa, dodue, jo uvek
sedi na stepenicama, kao tampon zona, i profesionalno
kontrolie situaciju. Hari blene u Olgu, Reks u Maricu, pa
onda promene strane.
,,U krojanici je, dostojanstveno odgovara Marica
iako je borba neravnopravna, ona nema mikrofon. Vuklo
je neto ispod leve ruke, poslala sam je gore da joj to
poprave, skroz je nakrivo.
Mozak je tebi nakrivo i dupe ti nakrivo!, urla Olga iz
svih zvunika. Izgleda da se Mija-dete dobro zabavlja u
kabini, sve je pripalio. Kakve, bre, veze ima da l joj stoji
nakrivo krpa koju e da svue za dva minuta?
,,Ja sam profesionalac i molim vas da se ne meate u
moj posao. Vi radite svoje, a ja u...
Ako mi samo jo jednom spomene moj posao, nee
te spasti ni ova dukela! Reks se na to dukela smrtno
uvredio i poslao Olgi jedno Grrrrr!, ali ni on nema mikro-
fon, pa mu toliko i vredi. Hari je, nasuprot njemu, poela
ludo da se provodi, sad kad je ula da joj je tienica iva i
zdrava, eventualno bocnuta iodom. ,,Ja sam imala kos-
timsku probu jutros u devet, ja! To je bio moj posao! Koji
je kasnio sat vremena jer mi krojaica, deo mog tima,
profesionalnog, profesionalko jedna, privatno bogorada
Svetom Nikoli, jebo te Sveti Nikola!
Sveti Nikola je, izgleda, neki fini svetac jer se ovom
prilikom Olgi nije desilo ba nita. Pitanje je kako bi
prola sa Svetim Ilijom, budui da je beini mikrofon slab
gromobran. A Marica je takoe izgleda neka fina ena, ili
bar flegmatina, jer joj potpuno mirno odgovara:
Prvo, nisam se molila Svetom Nikoli, nego Svetoj
Petki i, drugo, nisam to radila privatno, ve poslovno.
Aaaaaa?, Olga opusti donju vilicu do pupka.
,,Poslovno?
Prestanite da se izigravate sa mnom. Vi odlino
znate kako je obiaj da se pre svake kostimske probe za
svaki kostim upali svea.
Molim te, stavi me u oklopnjau i teraj me na psihi-
jatrijsko, moram neto da primim, intravenozno, imam
senzacije, Olga je bespomono spustila mikrofon, apue
i samo to nije uvalila glavu na Harijetino rame da se
isplae. Ali ona je vrsta ena i posle nekoliko sekundi
slabosti mikrofon je opet u akciji. iji, bre, obiaj?
Moj. Profesionalni kodeks..Moda je Marica fina,
flegmatina ili ta je ve, ali je i glupa ko no, ne zna kad
treba da zaepi.
,,Je li, a je l tako profesionalno osvetava i Deda
Mrazove? Svih onih trideset kostima to ti vise u
krojanici? Privatnih, samo me zanima ko je platio
materijal, u ije radno vreme i gde si ih ila. One koje
iznajmljuje za sto evria dnevno oko novaka. Lanjski su,
prepoznajem ih, i isti, stigli s hemijskog, moe li da mi
pokae raun od hemijskog? Ko je to platio? Ti,
profesionalko, ili Mala komedija? iji je potpis na tom
raunu, Lenkin, je l da? Je li Mala komedija platila i svee
za Deda Mrazove, obiajno? I putne trokove Svetoj
Petki...
Ajde, Olga, smiri se, daj da probamo!, zau se Debe-
li iz zvunika, govori preko nekog kripavog mikrofona,
valjda inspicijentskog, taj je najgori. Evo stigla i Jelena,
moemo...
Moemo samo da idemo kui!, bile su poslednje
Olgine rei izreene za taj dan u poslovne svrhe. Proba je
sutra u tri, hou da vas vidim obuene i naminkane, ne
zanimaju me nikakve slave i preslave niti ikakvi pret-
hodni religiozni dogovori i izgovori.
Olga je pokupila jaknu i odjezdila u dubinu sale.
Samo to je zatvorila vrata za sobom, iz zvunika se zau
montirani aplauz, a za njim i veseli Mijin glas:
Sve sam snimio, za antologiju! Hari pomisli kako je
batina iz raja izala i polako ustade sa stepenica.
najderka je jo stajala na sceni i tiho neto objanja-
vala Bobanu, koji je odmahivao glavom. Debeli je sedeo na
inspicijentskoj stoliici drei se za elo obema rukama.
Reks se u prolazu oeao o njega, pa se trgao, spustio
ruke. Hari je morala da se nasmeje - one nacrtane obrve
razmazao je po celoj faci:
Idi umivaj se, lii na odaara a sreu ne donosi,
ree mu i poe ka Jeleninoj garderobi.
Jelena je zamolila da joj da pola sata. Da skine
minku, presvue se i popije kafu na miru, kod kue je
eka ludnica, ne ide joj se. Uro hoe da razgovara s njom
u vezi s nekim potencijalnim spotom... Harijeti se ne
sluaju nikakva objanjenja, a i ne uri joj se, pa prosto
ree Vai, za pola uke na portirnici i povede kue niz
hodnik. Olge nije bilo u onoj sobici, Naoarka misli da je
izala, ali nije sigurna. Boban je ukljuio kompjuter u
probnoj sali i neto radi, nije raspoloen za priu. Hari
odlui da se spusti do tonske kabine i odri vakelu Miji-
detetu zbog onog aplauza. Na po puta je, meutim,
presrete Knedla, ispade iz ve nekog pajza:
Kako ste?, sva se topi od ljubaznosti. I pritee al,
naravski.
,,Odlino, promrsi Hari, htela bi da produi.
Kako je prola proba?, uporna je baba, prepreila
hodnik.
,,Tako-tako. Hari se okree na kant da je mimoie,
Reks se ve provukao.
Nije bilo nikakvih problema?
,,Ne!, ali mogu da nastanu ako se hitno ne skloni,
grozna babuskero, skinuu ti tu apricot pudlu s glave i
baciti Reksu da se igra, pomisli u nastavku.
,,Dobro! Lenka oigledno uspeno ita i misli, pre-
ventivno pridrava periku obema rukama i izmie se u
stranu. To je Harijetu dodatno naljutilo, pa odlui da od
Mije konfiskuje onaj snimak, isto vaspitno.
U tonskoj kabini je bio mrak, Hari pomisli kako je
zakasnila, ali u sledeem trenu vidi Miju kako stoji u tom
mraku i...
Uite, samo tiho! Psssst! Ovo je zanimljivo. To uop-
te nije bio Mija ve ona ena u crnom, nadvila se preko
miksete i kroz gusarski durbin gleda u salu!
ta se ovde dogaa?, Harijeti je ve pun kufer. Gde
se pali svetlo? I gde je Mija?
Tiho! Nemojte! Ovo treba videti! I uti, zato psssst!
ena joj prua durbin i pipka u mraku po mikseti. Napi-
pa ta je traila i iz malog monitorskog zvunika Bogoljub
zapeva Ka-ra-o sam Leee-nku u fer-zen-kuuuuu! Je-ba-o
jeeee i spre-da i stra-gaaaa, Len-ka mijeeee s o-be
straaaaa- ne draaaa-gaaa! Hari pogleda kroz durbin i . . .
Dekorateri se razbakarili po tetka Leticijinoj sobi, jedu
sardine pravo iz konzervi, preko Olginog stoia, koji je
sada na sceni, prostrt ,,arav od neke arene marame,
na njemu hleb i luk iseen naetvoro. Bogoljub u original
pozorinom fraku, sa cilindrom na glavi, naliva uz naklon
gospodi u narandastim radnim kombinezonima vino u
plastine ae... I peva ko pokvaren gramofon, Lenku pa
Lenku!
,,Ma ta..., popizde Hari, ali joj ena hitro stavi ruku
preko usta, a drugom pritiska dugmie na mikseti.
Evo, iskljuila sam, ree tiho u momentu kad je
Bogoljub prestao da peva iz monitora.
ta se ovde dogaa?, i dalje pizdi Hari, ali je spus-
tila glas.
Bogoljubu je slava.
,,A ovi imbecili se iivljavaju?
Kao i obino, ree ena. Kakva slava takvi i gosti.
Izvinite, ali kako ste... Meni su rekli da se iz kabine ne
uje sala, kako...
,,Ko vam je to rekao?
,,Ne seam se, valjda Olga.
,,Svata!, tiho se nasmeja crna rolka, danas je imala
rolku, prisea se Hari jednog mimoilsaka u hodniku,
poto je ovako u mraku ne vidi. Razmislite, kako bi
uopte mogli da rade ako u kabini ne bi uli salu? Pa vi
ste detektiv, razmislite!
A vi ste?, ha, konano e saznati!
,,U urbi. Oprostite, kasnim, i izmigolji se pored Hari
u hodnik.
ekajte, gde je Mija?
Otiao je, dovikuje ve skoro sa stepenica. Ako ste
sili zbog snimka, ne brinite, obrisala sam ga.
Hari ostade naisto zbunjena i iznervirana, zagledana
u sitne figure u daljini, da li se ono Mefisto mota Bogolju-
bu oko nogu, ne vidi dobro, kilji, ena je odnela durbin
sa sobom.
Jelena je, zaudo, ekala na portirnici u dogovoreno
vreme. Za jo vee udo, na ulici ih je ekala Olga. Gotovo
sat otkad je onako dramatino prekinula probu cupkala je
pored hamera na minus pet stepeni i uopte nije delo-
vala nadrkano!
,,Di ste, ribe? Ve sam vas oplakala, a i sebe sam
oplakala, galami iz daleka. Otvarajte ovaj poret i loite,
smrzla sam se.
Gde smo pole?, pita Hari poto su se Jelena i Reks
spakovali pozadi, a Olga kraj nje.
Jelena ide kui na slavu, a nas dve posle moemo
gde hoemo, ne samo da nije nadrkana, Olga je ak i lepo
raspoloena!
Moe li to nekim drugim redom?, trpa se Jelena.
Ono, zadnja pota Beanija?
,,Ne moe, Miki te ve juri po varoi, ao nas je, zeza
se Olga, a Hari ipak baci pogled na mobilni, pa da,
proputen poziv, dole u kabini radi ometa, mobilni nema
prijem.
Mene ovde niko ne pita ta bih ja?, proguna
vozaica.
Dobro, a ta bi ti?, Olga je uopte ne shvata
ozbiljno.
,,Ne znam.
Oete i vas dve kod Mace na slavu, ivopisno je?,
pokuava Jelena sad na drugu foru.
,,Neeeee!, odbie Olga i Hari u isti glas i prasnue u
smeh.
Miki se, kada je izaao po Jelenu, malo namrtio to
u dipu vidi i Olgu, ali nita nije rekao. Ma ni zdravo im
nije rekao.
Baba je stvarno kontrolorka od integriteta. Miki me
zvao deset minuta nakon to je proba prekinuta, evo ti,
pogledaj u mobilnom, prozbori Hari ta je mui im su
malo odmakle. ,,I ono vee, sa zatvaranjem bifea, u pravu
je mala, matora dri na vezi DB, KGB, MI5, CIA,
MOSAD...
Meni pria?, nasmeja se Olga. ,,A sve preko Mikija
i ruske svemirske stanice MIR.
Reci mi, zato se Debeli danas onako ponaao kad je
bila frka sa najderkom? Mislim, malo mi... On je
Lenkin?
Jok, u redu je Debeli. Nego sam od njega ula poto
eprtlja iznajmljuje Deda Mrazove kostime, traio mi trista
evria na zajam, ima tri Nove godine za novaka, mora
kostime da plati avansno. Pa mu onda valjda bilo
neprijatno to sam provalila, znae od koga sam ula.
Zato eprtlja, meni se ini da je Marica odlina kro-
jaica, ono to sam videla...
,,Ma jeste, nego, jednom je bila udata, tri nedelje. Dok
nije napravila prvu sarmu i uila je crnim koncem. Od
onda je zovu Marica eprtlja, sama se alila kako ju je
mladoenja ostavio zbog pogrene boje konca na sarmi.
Nego, gde emo?
Otkud znam, svejedno. Ja sam ti ena bez sarme,
kueta i maeta, sem ovog privremenog kueta, mogu gde
hou, to mi za promenu danas ne prija, pomisli Hari u
nastavku.
,,A ja imam maeta, koje je otilo kod aleta na slavu.
Zato sam valjda danas sva nikakva.
ta predlae?
Negde gde je toplo i gde natenane moemo da gle-
damo fotke.
Kakve fotke?, zbuni se Hari.
,,Pa dananje. Ne misli valjda da sam vas ekala?
ekala sam fotografa, doneo ih je minut pre nego to ste
izale.
Super! Idemo kod mene, tu sam na pet minuta, ree
Hari i dade levi migavac.
Ima compi?
,,Naravno.
Printer? Skener?
,,Sve.
Odlino! Pravimo press materijal!
10.

GENERALKA

Premijeri su prethodile etiri generalne probe. I kon-


ferencija za tampu, koja je Harijeti bila neuporedivo
zanimljivija. Press materijal, koji je ono vee Olga napra-
vila uz malu Harijetinu pomo tehnike prirode, bio je...
Neobian, recimo. Nakon kratkog osvrta na optepoznatu
injenicu da su Crnogorci najbolji detektivi u Njujorku i
ire, to i na Nero Volf dokazuje, Olga je teite stavila na
biografije glumaca, gde je onda Jelena prola s jednom
reenicom. Jo kao dete isprobala je daske koje ivot zna-
e, daske Male komedije. Taka.
,,Ne misli li da bi nekako i nju trebalo da nakiti, ne
znam ime? Malo je... Bode oi, Debeli je popio dva pasu-
sa, mea se Hari dok prelama flajer.
Zato to je debeo. I biografija mu je debela, zdravo
masna, nije silikonska iako se njome novine ne bi sma-
rale, videe. A to se Jelene tie, ima fotke, dosta joj je, i
tako joj je posao samo da izgleda!, neumoljiva je Olga.
Olga uopte nije naivan direktor fotografije. Na svim
fotkama Jelena je u prvom planu, ostali su samo kruke I
jabuke na mrtvoj prirodi sa ciljem da istaknu raskonog
fazana nasred stola. Nainjena je i cela serija crno-belih, u
retro fazonu, na njima izgleda kao...
,,Ko Maka na usijanom limenom krovu, zna ono,
Beogradsko dramsko, onomad?, komentarie Hari.
,,Ja znam, samo se pitam otkud se ti sea tog
onomad? Da me ipak nisi malo slagala o krtenici?, kao
podozriva je Olga.
Nisam, bila sam dete, al eto seam se, vukle se
novine po kui, prialo se i posle, godinama, bude neki put
i neki dokumentarac na televiziji... A ti si u to vreme ve
ila u pozorite za odrasle?
Mar! Uila sam o tome u koli, kasnije, na Akade-
miji. Olga ima frku od datuma proizvodnje, pa to ti je.
Ozbiljno, pogledaj, Jelena dobila i struk i kuk na fot-
kama, pored luftbalona, ista keva, bie Maca ponosna na
edo, ko sestre od tetke su.
Jednu takvu, crnobelu, sa Suzi u onom jutarnjem
ogrtau to vue ispod leve ruke, toliko vue da joj je ispao
ceo levi batak, odabrale su za plakat. Skenirale i poslale
mejlom dizajneru, ali kada je nakon toga Olga poela da
alje crno-bele fotke uz pisani materijal i svim novinama,
Hari se malo nala u udu.
to crno-bele u arene novine kad ima i arene fot-
ke?, pita amaterka.
,,Ma daj, pogledaj je u ovom crvenom lafroku, ko iz
kupleraja da je pobegla, rune su, eto zato.
,,A ove pristojne?, Hari joj potura one s bdenja, na
kojima je Jelena u maloj crnoj haljini, i one iz etvrte
scene, u Volfovoj kancelariji, gde nosi otmeni kostimi i
ima podignutu kosu.
Neatraktivno. Ne meaj se, prekrati Olga.

***

Meala se - ne meala, isto im se vatalo. Probna sala,


u kojoj se uvek odravaju konferencije za tampu, novina-
ra komada tri-etiri u najboljem sluaju, ovaj put bila je
tesna da primi sve predstavnike medija i medija - uglav-
nom mlade ene doterane kao kineske replike raznora-
znih firmiranih jelena, ceca, goca... kojima pune stupce
ute tampe. Listom su drale mobilne telefone isukane
prema astalu, za ovu priliku postavljenom u elo sale, za
kojim su sedele Lenka, Olga i, trebalo bi, Jelena. Ona se za
poetak predala foto-reporterima, njene rei, koji su
navlaili i razvlaili zavese, svikali blicevima, otvarali neke
kiobrane, valjali se po podu, penjali se na klavir, a sve da
bi slikali glavnu glumicu u tesnim, do-pola-one- stvari
navuenim, electric blue pantalonama i s golim sto-
makom. Tu negde oko nepostojeeg oiljka od operacije
slepog creva ima istetoviranu iguanu, boe me sauvaj, i
zumiraj! Preko silikona je razvukla pink majiicu na kojoj
je trasom bilo ispisano I Love You, ekstremno originalno. I
koloristiki savreno, da poeli sebi galopirajuu kata-
raktu, nita drugo. Lenkin al kojim je uvala krsta niko
nije slikao s obzirom na to da ga je smotala pod astal, kao i
celu sebe, samo je svee nafrizirano ortopedsko pomagalo
za glavu pruila prema mikrofonu i unjka u njega neto
bezveze. Olga se na konferenciji za tampu zadrala celih
pet minuta, izdeklamovala ta je nisu pitali, a nita je nisu
ni pitali, ustala i pridruila se Harijeti, koja ceo cirkus
posmatra s vrata, iz hodnika. Kada su zaule Jelenu kako
objanjava da se u tom komadu radi o sloenom ljubav-
nom etvorouglu, u kome glavnu junakinju, u centru,
razdiru podeijena oseanja prema trojici precizno izdi-
ferenciranih, karakterno udaljenih mukaraca, Olga se
jednom rukom pridrala za dovratak a drugom za eludac i
savila se preko njega.
Prvi put ujem za etvorougao sloen tako da mu
jedan oak doe u centar, apue joj Hari, misli Olga se
to krivi od smeha.
,,A jesi ula nekad da je reditelj ubio glavnu glumicu
dva dana pre premijere u prisustvu telesnog obezbeenja?
E, sad e! Za koji moj se ja satima guim da izaberem
pristojne fotografije, da napiem elemetarno korektan
press materijal, a ona e da se obue ko za folk paradu i
lupa ko da je sama smislila to to lupa!, rei, meutim,
Olga, kao to je reao i Reks kad ga je malopre Hari zatvo-
rila u muku garderobu da ne plai novinare. Razmazila
sam to kue, pomisli.
Misli da ju je to neko nauio?, pita Olgu.
,,Pa uje da melje napamet, nije valjda iz glave? To ti
je mentalno udaljeno od mozga, a ne karakterno od... Kako
ono ree?
ekaj, ekaj, dobra vest! Hari je zavukla glavu malo
u probnu salu i vidi jednu stariju gospou, onako ba
gospou, jedino negospodsko na njoj su sise jo vee od
Jeleninih, kako je saterala Timija u levi oak, dri ga
tamo privrljenog uz nelce stare kulise i ugurala mu
mobilni u usta. Mislim da imamo ovde i jednu ozbiljnu
novinarku, moda neto i ispadne.
,,Ho, ho, ho!, zasmeja se Olga kako je pogledala u
naznaenom pravcu. Uro e da popije premiju od stare
dame.
Koje stare dame?, pita Hari, kojoj gospoa i nije ba
toliko stara, tu je negde ko njena keva, al ona svoju kevu
jo uvek ne bi okarakterisala kao staru damu.
,,Ma od obe! Hajdemo odavde, povue je Olga niz
hodnik. ,,Ne vredi da se nerviram. Nema ovde ta da se
gleda.

Zato je sutradan imalo ta da se vidi u novinama. Na


stranu to je na svim fotografijama bila iskljuivo Jelena u
roze I Love You majici, Knedlina perika je badava spavala s
papilotnama, iz propratnih tekstova saznali su da je Olga
Paina, Olja Gaina, ili kako je ve ko interpretirao Olgine
generalije, reirala jednu savremenu melodramu u kojoj
glavnu ulogu Leticije, mlade ene rastrzane bia-bla- bla,
igra erka bla-bla-bla. Ouh Daba se nije pominjao, to ne
znai da nee popizdeti i ovako. Jedino je u Politici umesto
Jelene izaao Uroev portret, na kome je napravio izraz lica
kao da gleda u cunami koji mu se pribliava brzinom
tajfuna. I taj je lanak bio izuzetno zanimljiv - po romanu
savremenog amerikog pisca, mrtvog ve trideset godina, u
dramatizaciji i reiji NN lica, taj detalj je bio preskoen,
Uro igra Tima, mladog oveka koji se bori s demonima
zla, donkihotovskim... Te ,,demone, valjda, igraju Ari,
Debeli... I mnogi drugi, tako pie, u celom tekstu samo su
njih trojica naznaena poimence. Ovim izuzetnim
glumakim ostvarenjem bla-bla-tru Uro je jo jednom
pokazao tru-tru.
Ljudi, kunem vam se da nisam pominjao nikakve
demone, ni borbene vetrenjae, ova je luda!, nervira se
Uro.
Eto, dabe smo kreili!, hue Olga dok sputa posle-
dnje novine na praznu fotelju kraj sebe. Niko nekako nije
bio voljan da joj sedne preblizu dok im je itala, u bifeu,
pred sam poetak poslednje generalne probe. ,,Ti si, Debe-
li, ispao najpametniji to si izmislio da vodi mamu kod
zubara za vreme te konferencije. Niko te ne spominje, ali
bar nisu napravili budalu od tebe, to je ist ar.
Stvarno smo ili..., vadi se Debeli neveto, ali ga pre-
kida Boban, koji ulazi u bife s rolnom plakata pod
mikom.
Nisu svi dabe kreili, neki su i za pare, kae nede-
finisanim tonom.
Daj, daj, daj!, zagrajae svi, Hari uje i sebe kako im
se pridruila.
I zaista, dizajner je na onoj prelepoj crno-beloj
fotografiji, koju je Hari skenirala dva sata ne bi li postigla
potreban kvalitet, prekreio Jelenina usta u crveno! Samo
to, to je bio jedini ,,ukras na inae decentnom i istom
radu.
,,Ko da ti je vrabac dobio menstruaciju posred
njuke!, prasnu Olga. A Hari se malo postidi; dobro, samo
malo, ve je navikla na pozorini argon i oseaj za intimu.
Meni se ba svia, usprotivi se Jelena, nejasno da li
za inat - ve ceo sat ovde naglas ispiraju to to je samo ona
slikana po novinama, kad doe do publiciteta, gospoda
glumci prestaju da budu dentlmeni - ili joj se stvarno
svia.
Bolje Frica da smo stavili na plakat, njemu bi ovako
plavom bolje stajalo, komentarie Riard, koji je, iako je
zakoniti Leticijin naslednik a nije ni ubica, pomenut u
jednim jedinim novinama i to s pogrenim prezimenom. Ko
mu je kriv kad se preziva urevi, pa uvek ispadne
orevi.
Oete da idem na razglas i javim da generalna
poinje za pet minuta ili mogu i ovako, svi ste ovde i
spremni, koliko vidim?, pita Boban i polazi.
Ajde, drutvo, da se radi, potera ih Olga. Imaete
dole i malo publike, dovela vam Lenka neke studente na
praksi.
,,Na praksi za ta?, zanima se Hari dok silaze u salu.
,,Za pozorine gledaoce, pretpostavljam, nemam pame-
tniju ideju. E, molim te, ostani obavezno u prvom redu da
ne igraju u prazno, ja u sedeti pozadi.
Lenkini praktikanti nisu se pojavili, pa su Hari i Reks
imali carski oseaj da glumci igraju samo za njih. Bez
Olginih upadica i dernjave, kojih nema ve tri dana, od
prve generalne, i ako iskljui logiki aparat, Leticijin gam-
bit sasvim solidno funkcionie. Moe da se gleda.
Posle generalne su se ponovo okupili u bifeu,
poslednji brifing pred sutranju premijeru. Hari i Reks su
stigli prvi s obzirom na to da nisu morali da se presvlae i
skidaju minku. Za njima stie Olga:
Welcome to the club!, ispali tekim uburskim
engleskim i prua Harijeti jo jedne novine. Svedok?!
Srednje strane, da ne luta.
Hari u prvi mah ne razaznaje ta je na mutnim crno- -
belim fotografijama; bilo ih je bar sedam, slikane iz dalji-
ne, na nekima docrtana i poneka strelica koja pokazuje u
docrtan krui, pa to iz kruia uveano i razmrljano u
uglu. Sinulo joj je tek kad je na onoj jedinoj u boji ugledala
sebe u demperu sa Snekom Beliem (uspomena s boi-
ne rasprodaje u Americi) kako stoji na vratima probne
sale, s rukama u zadnjim depovima farmerki, ozbiljna ko
krava kad piki. VELIKE TAJNE MALE KOMEDIJE, naslov
je bio razvuen preko obe stranice. Prljava Hari isti
beogradsko glumite od poroka, stajalo je u podnaslovu.
Samo ju je oblio hladan znoj, pipa po stolu, trai pljuge, ne
vidi ih. Smiri se, govori sebi, a Olga joj kae:
Smiri se, najtee je prvi put, i prua joj cigarete i
upalja.
Nije se smirila, naprotiv, ali je bar stisnula petlju da
iita neveliki tekst, koji je vijugao oko fotografija. Prljava
inspektorka Harijeta, nekada strah i trepet za beo-
gradsku narko-mafiju, nedavno se vratila iz Amerike, sa
specijalizacije u DEA, i trenutno je na svom prvom zadatku
da raskrinka mreu dilera koja ordinira po Maloj komediji.
U akciju je ukljuen i specijalno obuen policijski pas -
jeste, manja od dve takice na jednoj fotografiji, slikanoj
oigledno s balkona Narodnog pozorita, jeste Reks, sad je i
fleka u uveanom kruiu jasnija, to su Hari i Reks kako
ulaze u zgradu Male komedije - dobijen na poklon od
amerikih kolega. Izvor, koji iz razumljivih razloga eli da
ostane anoniman - stvarno razumljiv razlog s obzirom na
to koliko lupa - tvrdi da se ova akcija odvija u najveoj
tajnosti, krije se ak i injenica da je Hari i dalje pripadnik
srpske policije, ve se kao maska koristi navodna privatna
detektivska agencija Lucky Charm, koja je zapravo
ispostava DEA-e za jugoistonu Evropu, a finansira se
preko jedne nevladine organizacije iji zvaninici nisu eleli
da komentariu gornje navode. - Ma idi! - Kao posredna
potvrda navedenog moe da poslui i fakat da je Prljava
Hari opremljena i najsavremenijim vozilom za borbu protiv
droge, tipa hummer, na slici, kakvo ni Dems Bond nije
vozio u svojim filmovima...
Ali ga voze srpske pevaljke, promrsi Hari i nastavi
da ita.
Nije nala vie nita zanimljivo. Nisu pominjane ni
Jelena, ni Olgina predstava, Hari je bila jedina zvezda
Svedoka. Ubiu nekoga, pomisli, ali joj mobilni zazvoni pre
nego to je definisala rtvu.
,,Hari?, nesigurno upita Laza kao da bi se sad
umesto nje Dems Bond mogao javiti na njen mobilni.
,,Ja sam. A ti si mrtav ovek, Lazare!, odgovori mu i
prekide vezu.
Stvarno nemoj da se nervira, tei je Olga. ,,Ko uos-
talom ita ta sranja!
Laza ita oigledno, trebalo je da mu uje glas.
Oladio se, a i treba da se oladi jer posle ovoga slobodno
moemo da zatvorimo firmu. to je, uostalom, svejedno, i
tako u ga ubiti pre toga. A moda i moja mama ita, i
tata, neko iz njihovog komiluka sigurno ita. I mog.
Jebote, vidi ovu fotku, pakujem pivo u dip dok Reks
zapiava zadnji toak!
,,Ta e Dabi posebno da se svidi, Olgi je ovo smeno.
Prestani da se pui, i tako je sve ovo upereno protiv Dabe
a ne protiv tebe.
Kakvog, bre, Dabe, njega ovde nema, ni Jelene,
nikog, samo ja. I ovo siroto kue, e zna kad u da im ga
vratim? Pa nikad! Reks je na poslednju reenicu veselo
mahnuo repom, pametna kuca.
Stvarno si naivna za jednu detektivku. Jedino ako
nee ime da mu pomenu! Mene od svega samo brine to e
sad svi narkosi da navale u Malu komediju jer e da
pomisle kako delimo dabe, Olga je udarila brigu na
veselje. Krenula da se zeza, od ega Hari jo vie pizdi.
Boli me uvo, eno, protiv koga je upereno, majmuna
su napravili od mene. Da sam na tajgi odradila ta tri
somia, bolje bi mi bilo.
Moda bi bilo veselije, ali bi mnogo due trajalo, ses-
tro ispisnico, naradila bi se, Olga ba nee da prekine.
Ali su ih zato prekinuli glumci. Stie prvo Debeli i sni-
ma neregularnu situaciju. Obino je Olga naprndaena a
Hari nasmejana, sad je obrnuto?
ta se desilo?, brunda bas.
Nita, Hari teko podnosi popularnost, cereka se
Olga, ali ne nastavlja da komentarie budui da ju je Hari
pogledala jednim od onih pogleda pred kojim drhti i nar-
ko-mafija, to kazao Svedok.
estitam, koleginice, odlina krinka, nikad ne bih
pomislio da ste i vi iz Njujorka! Ako vas ikad isteraju iz
DEA, Volf i ja emo vas rado primiti u nau kancelariju
kao malu od palube, upada Ari. Dobar glas se oito brzo
i daleko raznosi, ak do muke garderobe.
,,Ko je uopte doneo ovo sranje u pozorite?, upita
Hari Olgu kao da su same.
Nemam pojma, odgovara. Meni je dala Naoarka,
ima jo est komada na portirnici.
,,E, do kurca!, skoi Hari iz fotelje, ali joj Debeli
spusti svoju teku ruku na rame i vrati je u sedee stanje.
Sedi, nema nita od toga! Zna koliko puta sam bio
u takvoj situaciji. Da skaem. Ne iz fotelje, nego s mosta
na glavu, od muke, kad proitam... Debeli, za razliku od
Olge, zaista zvui umirujue, toliko da Hari nema volje ni
da mu objanjava kako tu postoji elementarna razlika. On
eli da se vidi u novinama ili je to bar eleo kada je birao
profesiju, pa, ako mu se to to vidi ne dopadne, onda je to
rizik poslovanja. U njenom sluaju...
Kakva sam bila?, evo i Jelene, umivene pa ponovo
naminkane, sad civilno. Njoj, bie, niko jo nije saoptio
da nije jedina vest u tampi.
Dobra si bila kae Olga, pa nastavlja da pria svima
jer su u meuvremenu stigli i Uro alijas Tim, Fric, Mori-
son i Riard, zajedno, smejuljei se neto izmeu sebe, ne
sme Hari ni da pomisli ta je. Sedaj i sluaj vamo... Hari
nije sluala ta Olga govori glumcima, morile su je druge
brige. Da li da prvo zove tatu, pa da on pripremi mamu za
ok, da li Lazu da dokraji motornom testerom ili karate
udarcem za usmrivanje, ili da ode u te novine i utera im
hamer pravo u desk... Ukratko, bila je veoma violentno
raspoloena kada je u bife ula Knedla, podboila se, uti i
gleda u nju kao u krivca... za ta bilo.
,,Molim?, upita je kad joj je napetost prela preko
nosa, toliko da joj je dolo da poupa onaj babin, prasei,
samo da joj je stajala malo blie. Neto ste hteli?
Lenka telepatski okrenu glavu od Hari, kojom
prilikom spasi nos, i zaunjka slatko ostalima:
Deco, treba da se dogovorimo o protokolu za sutra
uvee. Jelenina mama je bila tako divna da nas sve pozo-
ve na prijem povodom premijere, koji e se odrati kod njih
u kui odmah posle predstave. Ko nema prevoz neka uzme
taksi i raun, refundirau.
Svi su se najednom nali zateeni, ukljuujui i Jele-
nu - ovo je izgleda iznenaenje i za nju. Prvi se odvaio
Debeli, ipak je on prvak ansambla:
ujte, Lenka, pa ne moemo tako, zvali smo goste,
prijatelje...
Mislim da Jelenina mama nee imati nita protiv da
svako od vas povede po jednog pratioca, suprugu,
devojku...
,,Mamu, frknu Olga na Debelog.
,,A ta s tetkom da radim?, zavapi on iskreno.
Vidite sami, dogovorite se, nastavlja Knedla. Mislim
da je dvadesetak ljudi iz pozorita sasvim razuman broj s
obzirom na to da je prijem za oko stotinu zvanica.
Nije valjda tolko restlova od slave ostalo? Za sto ljudi,
jebote!, Olga kipi od besa.
Skrati jezik, mala, kobajagi pripreti prstom Lenka
duplo veoj Olgi. Dodue, oko etiri stotine puta mlaoj
ako je istina da Knedla ima dve hiljade godina.
,,Ja ne mogu, umea se Uro. Bebac mi ima tempe-
raturu, mene briite s tog protokola.
,,I mene, dodaje Ari bez obrazloenja. Riard i Mori-
son jr mudro ute, samo se Fric vrpolji, on bi kanda iao
na tu urku.
Ne dolazi u obzir!, odbrusi Olga umesto njih. Javi-
te u dispeerski centar da sam im ja poruila ne dolazi u
obzir. Dovienja, prijatno!
Videemo. A vas dve, Lenka se ljupko nasmei Olgi i
Harijeti, a vlasulja joj se, takoe ljupko, naherila na desnu
stranu, pa iznad levog uveta izviruju kratke sede vlasi,
najlepe molim da se malo sredite sutra uvee. Doi e i
ljudi iz grada, ministarstva, doterajte se malo, pobogu! Ako
nemate nita prigodno, pogledaemo po fundusu, samo,
molim vas, odmah, dajte da se odnese na hemijsko. Draga,
treba i da se ofarba, izrasla si...
Ovo je valjda bila kap koja je prelila au. Draga
Maina, Olga, skoi iz fotelje i izlete iz bifea, a Jelena, s
oima punim suza, odjuri za njom. Ili je bar Hari tako
pomislila. Knedla s potpunim nerazumevanjem zavrte
glavom, ime joj se frizura vrati na sredinu lobanje, polako
se okrete i napusti poprite.
,,U Maloj komediji ba uspevaju oveku da poprave
raspoloenje. Naroito da mu dignu moral pred premijeru.
Radije u da odem u manastir nego vie ikada da
prihvatim ulogu ovde, guna Ari.
,,A i ovu bi dobio da ti ujka nije bio s Olgom na klasi,
kad bi se zezali, podjebavao bi Fric, koji je dotle utao ko
riba.
,,Mirni!, prekida ih Debeli poto je Ari taman zaustio
da zavrati Fricu. Nisu bili zajedno na klasi. I ne govore ve
petnaest godina, uzgred.
,,Ne pada mi na pamet da idem sutra na to sranje,
javlja se Uro. Zvao sam dvadeset ljudi na premijeru, pola
od toga novinari koji su mi vani, i sad...
Nikome ne pada na pamet. I ne treba da se
uzbuujemo. Pravimo se kao da nita nije bilo. Naa je
premijera ovde, Lenkina gde god hoe, presudi Debeli.
E, jeste pederi, svi koliko vas ima! Premijera pa pre-
mijera! Idemo ljudi na urezu, mala garant ima drugarice,
mo se umoi u neto, makar i ensko, bie i za vas, ne
moram sve sam, raskokodakao se Fric, nema predstave
koliko je gadan, svima, na elu s Hari.
Samo ti umai i etaj tacne, ize premijere, otkai ga
i Riard, ustaje. Morisone sine, paron, brate, oe da me
odbaci bar do Slavije ili da zovem taksi?
Hari ie celu ovu besmislenu diskusiju sluala s pola
uva, jo uvek besna ko sam avo. Meutim, kada su
Riard i gospodin Morison ustali, shvati da Olge i Jelene
nema ve dosta dugo. Pa povede Reksa da ih potrae. Od
Naoarke je saznala kako je Olga izala iz pozorita
odavno!? to nije moglo biti pre vie od petnaest minuta
kada se ispalila iz bifea ko furija. A gde je onda Jelena?
Nije je bilo u garderobi, po kancelarijama, u najderaju,
minkeraju, Hari se vratila i do bifea i ve pomislila da
proveri jo kod Mije, u tonskoj kabini, kad je Reks povede
prema stepenicama koje vode na scenu. Gde je, u samom
dnu, u polumraku, neki ovek grlio Jelenu! Sedeli su na
treem stepeniku, ovek je bio visok i poguren, Jelena se
cela izgubila u njegovom zagrljaju.
Jelena, treba da krenemo!, pozva je Hari nakon to
se prvo uljudno nakaljala da skrene panju na svoje
prisustvo.
ovek se tre, ustade, maltene ispusti Jelenu na ste-
penite, i Hari tek tada primeti da je to Bogoljub. Negde je
nabacio zelenu platnenu jaknu, vijetnamku-kontejnerku,
zato ga nije odmah poznala, pomislila je da je to neko
mlai. Bacio je unezveren pogled uza stepenice, pa prema
Jeleni, krenuo rukom da je pogladi po glavi, pa se
predomislio i mugnuo dole, na scenu, pre nego to je Hari
uspela da ga zaustavi. Jelena polako ustaje, lice joj je
skroz zamazano i mokro od suza. Penje se pridravajui se
za gelender.
,,Idemo, ree pa umue.
utale su i u kolima sve negde do Arene, gde se Hari
konano odvai da pita:
Dobro, i ta e sutra? Na mene stvarno ne raunaj
za to to tvoja keva...
Nita, ostajem s ekipom, u pozoritu. I meni dolazi
par prijatelja koje Daba i Maca ne bi ni u dvorite pustili.
Poslali bi Mikija na njih da ih ujede, pria ravnoduno,
smirila se, i eka Reksa, koji je proturio njuku otpozadi.
,,OK, ree Hari, ne zna ta bi drugo.
Mogu li makar za to da se oslonim na vas? Ono, sa
mnom ste, vozite me kui i to?
,,Naravno, opet ne zna ta drugo da joj kae. Pa se
seti. Otkud zna Bogoljuba?
Ko ne zna Bogoljuba?, bilo je sve to je uspela da
izvue od Jelene do Beanijske kose. Devojka se zamislila i
blene kroz prozor u mrak.
Posle je, cele veeri, Hari pokuavala da dozove Olgu
telefonom, ali mobilni korisnik nije bio dostupan.
11.

PREMIJERA

Hari nije uspela da dobije Olgu telefonom ni


sutradan, celo pre podne, i nervira se, sve u vezi s tom
premijerom ostalo joj je nerazjanjeno. Za poetak, ta sad
ona treba da radi? OK, Boban joj je rekao da Jelenu
dovede bar sat ranije, ali... ta se dogaa posle? Da li
hamer igra mini- bas za prevoz glumaca na Beanijsku
kosu? Jedino je za sebe znala da e taj Macin prijem, ako
bude pod moranje, provesti s Reksom u kolima. ta je
znailo ono Jelenino da ona ostaje s ekipom? Gde? Koliko?
I na kraju sitne enske nedoumice koje nema s kim da
podeli. Na pamet joj nije padalo da pita Olgu hoe li se
ofarbati, niti da se ona maskira ko iz fundusa, nema ni u
ta, ali ipak je premijera. Sea se srednjokolskih veernjih
izleta u Beograd, u pozorite, bile su to male sveanosti.
Jednom je od mamine prijateljice pozajmila minue,
jedna je imala tako jak klips, trljala je posle uvo u
autobusu celim putem... S jedne strane, imala je poriv da
se Knedli za inat pojavi u izdanju idemo da bacimo
ubre, da onima iz Svedoka za inat parkira hamer posred
ulaza, Reksu obue njegov MILICA konjak i napujda ga
da onjuka ceo protokol. S druge, ipak je to bio kraj nekog
posla za Olgu, glumce, na neki nain i nju samu, iako je u
ugovoru imala deurstvo i na prvih pet repriza, zakljuno
sa 30. decembrom. I ona je imala goste na premijeri, Ljilju
i Lazu; Ljilja ve danima pria kako joj je to prvi pristojan
izlazak otkad je Laki u penziji.
Pa kad joj ve padoe na pamet, okrene Lazu, njega je
dobila. Besneo je u telefon da e preko preostalih ortaka u
policiji saznati kakva je igra iza onog idiotskog lanka u
Svedoku. Paranoidno tvrdi da je meta on i njihova agencija
Lucky Charm. Bilo kako bilo, posle ovoga teko da e im se
obratiti neki pristojan klijent koji je zagubio maku. To je
Harijeti jasno i bez njega, pa skrati razgovor i otvori
orman.
Pod ruku joj je najpre pala tanka vunena crna
haljina, do kolena. Poslednji put ju je obukla tamo, u
Americi, jednom tunom prilikom. Pa i ovo je na neki nain
tuna prilika, pomisli, i navue haljinu preko glave. Sad se
malo zategla preko kukova, jebiga, nije strano. Vidi,
rupica od moljca, ekaj, ekaj... Samo jedna, dole, blizu
ranfle, dobro je, uie lako, ali to znai da e narednih
dana morati da pretrkeljie orman uzdu i popreko i
proveri razmere tete. Bar je ona detektivka sa iskustvom
u potragama za nestalim ivotinjama, zato ne i leteim,
zeza se sa sobom na sopstveni raun. Stoji pred ogledalom,
na bosim nogama karo-sokne, pa joj donji deo izgleda
nekako skraen. Ili proiren? Ne bi lenja, obu i arape i
jedine salonke, OK, ovako ve moe. Opet je seanja vrate
na pripreme za onu ameriku sahranu pre dve godine, isto
je ovako stajala pred ogledalom. Nije, tamo je stajala neka
mlada ena. Ova je sredovena. Zato to je odsekla kosu,
svoj talasasti zatitni znak, u jednom napadu potpuno
razumljivog oaja? Ne, kosa joj je u redu. I raste. Jo malo
pa je do ramena. Zbog tri sede iznad levog uveta zbog kojih
se ve nedeljama neka da li da ih poupa ili ne? Nebitno.
Zbog nekoliko novih kila nabaenih u predelu stajnog
trapa? Nije ni to, ovako, kad je nita ne ulji, ne primeuju
se. Lice? Bie da je lice. Ovo je jedno zaputeno lice.
Preciznije, ceo njen zaputeni ivot odslikava joj se na licu.
Koje se, opet, odslikava u ovom ogledalu. Jebe ogledalo!
Pa se odmakne korak unazad da izotri, paljivo namesti
rolku i baci jo jedan letimian pogled, total. Da ne znam
da sam ovo ja, bila bih ubeena da je to ona tajanstvena
ena u crnom, iz pozorita, pomisli, obaka sam se
picnula! Zgroena poreenjem, ipak ode do kupatila, guz
papirom obrisa prainu koja se nahvatala na maskari i
karminu (polica s toaletnim priborom vapi za mokrom
krpom), pa macnu dvaput gore-dole sasuenom maskarom
po trepavicama i dvaput levo-desno bajatim karminom
preko usta. Tako!
Tek je tada shvatila kako se komplet montirala itav
sat ranije; ono malopreanje otvaranje ormana trebalo je
samo da je navede da se dvoumi i premilja kao svaka
pristojna ena koja nema ta da obue, ili ima, svejedno, u
svakom sluaju trebalo je da potraje. Ali nije to ona. I ta
sad? Izu cipele, sede na kuhinjsku stolicu, noge podie na
drugu i uz pivo iz flae, s naoarima na nosu, paljivo ui
onu rupicu od moljca, onako na sebi, ne skidajui halji-
nu. Kad skine naoari, njen runi rad se uopte ne vidi,
dobro je. A jo je bolje to je u pozoritu mrak.
Na asak je pomislila kako bi moda Reksa trebalo da
ostavi kod kue, sumnja da e Jeleni ba veeras pasti na
pamet da pravi gluposti, a ne zna ta se radi sa psima na
premijerama. Ali nije mogla to da mu uradi, ipak je i on
deo tima, i njemu je premijera. Malo ga ietka svojom
etkom za kosu i pokloni mu je zauvek tom prilikom.
I Jelena je bila nestrpljiva, zvala je telefonom da pita
kad kree, pa su u pozorite stigli poprilino ranije, ve
oko pola sedam. Hari se trenutak zadrala na portirnici da
se raspita za Olgino zdravlje, o kome Naoarka nije znala
nita. Nije se javljala, nije stigla. Jelena je otila u svoju
garderobu, Hari da ostavi jaknu u sobici s plakatima i,
namah zatim, u predvorju se zamalo sudarila sa enom u
crnom. Obe su zastale, odmerile se i prasnule u smeh.
Naime, bile su identino obuene, u crne vunene haljine s
rol-kragnom! Otro oko detektivke ipak nije moglo da ne
primeti kako je ena u crnom bar dve godine starija, malo
punija i u ravnim cipelama. Na srebrnom lancu oko vrata
vise joj naoari, Harijetine su sakrivene u tani. Dakle, to
sam ja za par godina, pomisli Hari i strese se. ta je ena u
crnom pomislila, bog sveti zna, budui da je hitro pro-
duila hodnikom prema krojanici.
U bifeu je Hari zatekla samo Debelog i Frica. Debeli je,
ve u kostimu i naminkan iako ima tek drugu scenu,
sedeo na visokoj stolici za ankom. Fric je, jo uvek u
domaem odelu i nenaminkan iako ima ve drugu scenu,
igrao pikado sam sa sobom. Kada je ugledao Hari, upiljio
je one svoje matplave oi i zviznuo tako estoko da se ak i
gluvonema ankerka trgla. Hari se nije trgla, pogledala ga
je prezrivo, okrenula mu lea i sela na stolicu do Debelog.
Bogami, da sam nevaspitan i ja bih zviznuo! ta
pije?, smeka joj se... Nero Volf, u stvari, udna reak-
cija za jednog takvog enomrsca, bie da Debeli jo nije
uao u lik.
Kafu. Gde je Olga?, pita Hari ono to je mui jo od
sino.
Nee doi, puko joj glas, ree Debeli i uzdahnu.
Kako, bre...
Zapravo doi e posle, nee stii na poetak.
ekaj polako. Kakav glas? I kako nee doi na sop-
stvenu premijeru? I otkud zna? Hari je imala jo pregrt
pitanja, ali je i ovaj rafal bio predugaak.
Poslala mi je sms da joj je pukao glas i ne moe da
doe. Ako joj bude bolje, doi e posle.
Kakve veze ima njen glas? Ne igra ona! Harijeti poi-
nje ozbiljno da raste nivo adrenalina i vadi mobilni. Po
hiljaditi put danas zove Olgu, i dalje je nedostupna.
Pusti, ima lutke. Oe jo neto sem kafe? Da
drmne jednu ako ima tremu? Pomae.
Aman, nemam ja tremu, i nije meni premijera, i nije
meni pukao glas, i kakve lutke... Mala, daj mi ladno pivo
umesto te kafe.
,,Ma Olgine standardne lutke, ne brini, drugar je ona,
pojavie se ve, tei je Debeli iz donjeg registra. Vidi da
si i ti nervozna, svi su. Zato sam i pourio, eno ih pobie se
po garderobi.
,,A ovaj?, pita Hari u pola glasa i pokazuje na Frica
glavom. On nema tremu?
Ne znam. Njega nee da prime u garderobu jer im ide
na ivce.
I meni, pravo da ti kaem, apue Hari. ,,Da
otpusti ti njega? Promeni batlera?
Nema potrebe, otkaie ga Lenka, apue i Debeli.
Danas sam uo, u raunovodstvu. S njim su napravili
ugovor samo za ovih pet repriza do Nove godine, ostali
imaju trajne, jedino to on to jo ne zna. Olga e da
poludi.
Zato? I njoj ga je pun...
Zato to ne zna, niko je nije nita pitao, objanjava
joj Debeli ko detetu-kretenu. ,,Da reditelju skinu glumca
bez pitanja...
,,E, jako mi je drago zbog vas dvoje! Fric im je priao
sa osmehom koji teko da bi mogao biti simpatian ak i
njegovoj roenoj majci. Volim kad i matorci rade neto!
Samo se vi domunavajte. Oe da padne neki kres ovde
ili...
Sluaj deko..., zabrunda Debeli.
,,Ne seri!, dovri mu Hari misao.
,,Opa!, Fric podie ruke. Samo bez policijskog
nasilja, molim! Lepo vas je DEA vaspitala!
Harijeti skoi pritisak, ali u isto vreme i Debeli skoi
sa stolice, isturi stomak prema Fricu i odsee s
autoritetom pravog Nera Volfa:
,,U garderobu! Smesta!
Idem, idem! Mogu i svetlo da ugasim ako treba, Fric
odlazi s rukama uvis.
Redak idiot, kae Debeli dok se pentra nazad na
stolicu. A Hari pomisli kako ona moda ipak jo nije za
bacanje. Jednom obue suknju i napravi se frka. Pa onda
ugleda Reksa koji mirno spava u gnusno-plavoj fotelji.
Koji si ti seronja, ree vie za sebe.
,,Ja!?, acnu se Debeli.
Ma ne ti! Reks. Pogledaj ga kako donja, ni lanuo nije
na onog dukca nasmeja se Hari.
Uto je stigao i Boban, za njim i glumci. Kako ko ue,
pita gde je Olga, Harijetu pita, a ona ih upuuje na Debe-
log, koji svaki put ispria priu o puknutom glasu i zavr-
ava s tim da e se Olga ve pojaviti, da ne brinu. Jelena
nije silazila u bife, bilo joj je hladno u onom svilenom
ogrtau iz prve scene. Naruila je aj, koji je umesto muta-
ve odnela Hari, isto da proveri... S Jelenom su bile dve
garderoberke i minkerka. Ona je, kao, malo histerisala
zbog nekih arapa, ali je situacija delovala manje-vie pod
kontrolom. Hari nije htela da smeta, vratila se u bife. Gde
bi atmosfera bila na apsolutnoj nuli da je nije podizao Ari,
koji je stajao na prozoru i brojao!
Devet! Deset! Gde e ti sad konjino da se udene,
mame ti? Evo ga jo jedan, jedanaest. Tako, lepi, ui u
izlog! to nemam foto-aparat ovo da slikam! Niko mi ne bi
verovao da nije fotka iz Silikonske doline! A ono ispred
pozorita! Bravo majstore, naj si glavni!
Prvo je ustao gospodin Morison jr i pridruio mu se,
pa Riard, Tim je zauzeo drugi prozor, jedino Debeli i dalje
sedi za ankom i guna:
Sklanjajte se odatle, videe vas neko. Na svetlu ste.
Neka me vidi ko hoe, ali ja ovaj cirkus ne mogu da
propustim, smeje se Riard.
ta se dogaa?, pita Hari Debelog.
Ulazi publika, odgovara Debeli namrgoeno.
,,E, ali kakva publika, dvadeset i sedam!, broji Ari i
dalje. Hari vie nije mogla da se uzdri od radoznalosti i
prie onom drugom prozoru, kod Tima, koji se takoe ludo
zabavlja. Imao je i ime. itava ika Ljubina i dobar deo
Trga bili su zatrpani tamnim dipovima, spakovanim
branik uz branik. Hamer, koji je Hari bezobrazno parki-
rala na uobiajenom mestu, uz ulaz u onaj pasa, sada se
nalazio u centru gungule, ta ako bude morala hitno da
evakuie... Objekta, seti se Mikijevog izraza i nasmeja se,
nita joj drugo nije preostalo. U tom momentu naie jo
jedan, neto manji od hamera ali jednako nalik na dizel-
lokomotivu, iz potpuno neoekivanog pravca, od Narodnog,
uredno preko celog Trga: tip je provozao slalom oko Konja i
ardinijera, probio se dokle je moglo, zaustavio nakoso,
izaao i poeo da odmahuje rukama od sebe i galami,
valjda da mu se sklone?! Miki, ko bi drugi! Bie da su oni
u dipu intervenisali, pa je izaao i Guta. Onda su stereo
otvorili zadnja vrata, a na plonik su stupili gospoa Maca
u beloj bundi i neki ovek koji je i s ovog rastojanja
oigledno opao. Daba, bez greke.
Pet minuta do poetka predstave. Publika je u sali,
glumci na scenu, zau se Bobanov glas iz zvunika.
,,Pa, gospodo, Ari se odmie od prozora, ,,za ovakvu
publiku jo niste igrali. Jedino ako je neko tajno tezgario
po svadbama i ispraajima na ratite. Mada mi neto ne
delujete muzikalno. Zategnite pancire i idemo!
Pokupie se za tren oka, zamalo Hari da ostave samu
i zbunjenu:
,,Ej, a kako u ja da gledam?, povika za Debelim.
Niko mi nije dao kartu.
Ui od Mije, see negde, odmahnu joj on.
Pogled iz tonske kabine bio je velianstven. Sala dup-
ke puna. Iako su na kraj svakog reda dodali jo po jednu
stolicu, vrisak-ljubiastu plastinu batensku, mnogi su
ostali da stoje priljubljeni uza zid. Nisu svi ba publika.
Razvodnice, inae krhke, plave i malobrojne, dobile su
pojaanje u vidu desetak Mikija, koji priaju sami sa
sobom, ne moe Hari odavde da vidi spiralne gajtane koji
im vire iz uiju, iste kao onaj koga se brzo i uz Reksovu
pomo reila.
ta da radim?M, pita Miju-dete. Dole igla ne moe da
padne.
,,Ma uite, smestiete se ve negde. Reks moe da
ostane ovde ako e da bude miran, ozbiljno joj odgovara
Mija i prka neto po dugmiima na mikseti.
Odluna i da prestoji premijeru ako treba, u asu
kada se u sali ugasilo svetlo, Hari zakorai u mrak.
Kada se zavesa razmakla i top osvetlio kanabe s Jele-
nom - to je izazvalo buru oduevljenja, ukljuujui i
zviduke nalik na onaj koji je njoj uputio Fric - Hari
pogleda oko sebe s vrha onih nekoliko stepenika koji vode
u gledalite. Ni iglu da spusti, ko to ree malopre, i ve
se spremala da spusti dupe na stepenice kad primeti da je
poslednji red, i levo i desno od stepenita, prazan! Jedino
je desno, u samom oku, sedela ena u crnom, pa se
Hari, isto radi ravnotee, paljivo slomata levo. Misteriju
praznog poslednjeg reda razreila je im je pokuala da se
uvue i sedne. Tu nije bilo mesta ni za noge trogodinjeg
deteta, a kamoli celog gledaoca. Opsuje u sebi projektanta
i, ne pokuavajui da se zavlai dalje, sede na prvo sedite
a noge isturi u prolaz. Protegne vrat da vidi kako je ena u
crnom uspela da se spakuje - sedela je na vlastitim
nogama podvivi ih pod sebe, zgodno, s obzirom na to da
su ispred nje neki glavonja i jedna raerupana frizura
zaklanjali vidik, ali kako misli u tom poloaju da izdri
celu predstavu? Utrnue, a ba me i briga, pomisli Hari i
konano poe da gleda predstavu, koja, dodue, jo nije
bila odmakla od druge replike.
Sve je ilo svojim tokom. Tim je bio malo krui nego
obino, nita to bi gledaoci mogli da primete. Jer, Olga je
bila u pravu, ovi ljudi doli su da vide Jelenu i samo nju
vide. Scena s obuvanjem arapa, na kraju upeglana tako
da bude erotina ali s merom, digla je publiku na noge.
Tooooo! Jooooo! Bis! Zvizzzzzzz! orilo se sa svih strana,
Hari je samo ekala kad e neki bizgov da istri na scenu i
une joj petsto evria u haltere. Nisu je, meutim, zaudi-
li bili ti bizgovi, ve ene, mlade devojke, koje su takoe
vriskale kao lude i mlatile kosama kao na rok koncertu!
Hari je i sama poelela da izae na scenu i une petsto
evria, dobro, pet, toliko ima, Timu u dep, poto je sve
ovo izdravao herojski, nijednom nije zamucnuo, nije
progutao ni slovce svog, ruku na srce dosadnog, mono-
loga o strahotama ivota u siromatvu kad te odjebe tet-
ka. Leticija, naravno. Jedini oduak sebi dao je prilikom
onog poljupca na kraju prve scene, epao je Jelenu i tako
je muki obalavio kao da celoj sali alje poruku iz onog
vica Gledajte ko to jebe! Odlikai!, za ta je bio nagraen
horskim zvidanjem i niko nije traio bis.
Prvi deo druge scene, onaj u kome Volf prima Tima,
publika bi najradije iskoristila da upali pljugu, ko posle
seksa. Vrpoljili su se i doaptavali sve dok nije poelo ono
zavitlavanje na crnogorske teme, inae Harijetin omiljeni
deo. Prvo su nastupile reakcije iz pojedinih delova gle-
dalita u vidu glasnog smeha, na koje je stigao odgovor u
vidu glasnih psovki tipa ,,0ca ti oinjeg... iz drugih delova
gledalita. Debeli je na to reagovao tako to je navio volume
na najjae i podigao basove, Tim ga je u stopu pratio, bie
od Uroa jednom Debeli, pomisli Hari. Oni prvi su se na to
jo glasnije smejali, oni drugi jo ee psovali. Zdruenim
snagama glumaca i gledalaca scena se sreom zavrila pre
nego to su povaene utoke.
Bdenje, trea scena, prola je tako-tako. Ostae
upamena samo slika kada se Suzi baca preko tetka
Leticijinog sanduka, ridajui, jer je tom prilikom porubom
zakaila rajber (u radionici su problem s rajberom od pre
neki dan reili tako to su ga sad stavili da tri uvis
umesto sa strane) i haljine joj se rasparalo do preko
kuka. Jedna ena koja je stajala pored zida vrisnu, izgleda
Marica najderka, ako Hari dobro vidi, te obe dobie
aplauz na otvorenoj sceni. Suzi za kuki, Marica za truo
konac. Kada su na kraju iznosili tetka Leticiju, cela desna
polovina sale, ona pored koje se procesija kree, uredno se
prekrstila u mrtvoj tiini, zna se ta je red. Izgleda da to
uopte ne udi levu polovinu sale, da nikog ne udi, pa
Hari baci pogled prema eni u crnom, koja sada stoji u
svom oku, pa da, sigurno je utrnula. I ena je pogledala
u nju, osmehnula se, pa se i sama prekrstila, levom
rukom.
Ponovo su u Volfovoj kancelariji, Suzi kasni kao i sve
ene, objanjava Riard, zapravo se presvlai, a publici
dosadno, samo to joj neko nije prevoz ponudio, da bre
stigne. Konano, stie u anel kostimu, koji joj je,
zakopan do grla, smanjio silikone na pola, i s kosom
podignutom na potiljak.
Jao, kako je elegantna, apue mlada ena s
tigriastom al-kragnom, koja sedi ispred Hari.
Serem im se u modnog kreatora, negoduje njen es-
tokrilni pratilac.
To se zove kostimograf u pozoritu, ti stvarno..."
obrazovala bi ga tigrica.
Svejedno, serem mu se u usta, otkai je nabildovani.
,,I tebi kad si me ovde dovela, u zadnji red, nita se ne
vidi.
Ovde bar nee da te izgaze ko to su mene na
Cecinom koncertu, to ti nisi ni primetio. A isto se nita
nije videlo.
,,Tiina!, prekinu ih Hari jer sada ide uveni kilavi
rasplet zbog kojeg joj se stee eludac ko da je ona neto
kriva.
Kada je Volf poeo otvoreno da napada Suzi, publika
se uznemirila i stala da navija. Za nju, naravno. On ee,
a publika ee, to je izgleda okurailo i Jelenu, pa je kre-
nula da mu se suprotstavlja svim glumakim sredstvima
koje poseduje. Digla nos i okree glavu od njega kad je
optuuje da je koknula Leticiju. Poela da improvizuje?!
Volf iznosi ,,argumente, na koje Suzi treba skrueno da
obori glavu, a Jelena kae ,,Pih!, naduri se i gleda na
drugu stranu. Hari bi jo poela da se smeje samo kad ne
bi bila zabrinuta kako e se sve ovo zavriti.
Zavrilo se tako to je Volf arlauknuo. U njegovom
izvoenju i tonalitetu to zvui mnogo stranije nego kad
Olga galami, pa je i upalilo. Jelena je samo izbeila oi, iz
kojih su sto posto nagrnule i standardne suze krokodilke,
Hari ne moe da ih vidi, ali ih ,,uje iz tunog vieglasnog
,,Mmmmmmmmmm! koje zatalasa prvim redovima gle-
dalita, pruila ruke da joj namaknu lisice i rekla:
Vodite me!, tri replike prerano?!
U sali je zavladao tajac, pa su neki skoili i poeli da
se privatavaju ispod pazuha ne bi li izvadili revolvere i kre-
nuli u oslobaanje Suzi, kojoj, uzgred, niko i nije nama-
kao nikakve lisice, trapavo se osvru koje sad sedite da
preskau i kuda, u emu su ih spreili neki drugi, malo
kulturniji, koji su takoe skoili na noge lagane i poeli da
aplaudiraju! Glumci, do maloas u udu, iskezie se s
olakanjem koliko god su im usta iroka, uhvatie za ruke
i...
Naklon! Prvi, drugi, trei... Hari je izbrojala sedam, po
Olginom pet je minimum za elementarno pristojnu pre-
mijeru. A bilo bi ih i vie da u meuvremenu Mija-dete nije
iskljuio ometa, pa su mobilni krenuli da zvone sa svih
strana, a publika da se dogovara i ogovara, to izmeu
sebe, to sa spoljnim svetom. Kad smo ve kod brojanja,
Hari je uspela da izbroji dvadeset osam buketa, jedanaest
flaa viskija i etiri koverte koje su razvodnice donele Jele-
ni i nikome drugome! Flae na sceni, koverte... ?! Harijeti
se upali profesionalna lampica i pouri da odvede Reksa u
Jeleninu garderobu da malo onjuka te poklone.
Dok je, skroz okolo, s kerom stigla do garderoba, ve
je bilo kasno. Cvee je, izgleda posredstvom Gute, pravo sa
scene bilo odneto u pomoni dip, uza zid pored Jele-
ninih vrata bile su nareane flae, nije to bio samo viski
ve i tekila, konjaci... a nasred hodnika je stajao Miki i
trpao koverte u dep.
Evo vam pie, podelite glumcima, nakmreno joj se
obraa. ,,A sad mi, koleginice, dovedite objekta, ide s
nama, vi ste slobodni.
ta je u tim kovertama?, jo nakmrenije pita Hari.
,,U redu su, odgovara Miki veoma informativno. Gde
je cvee, htela sam da ga Reks pregleda?
,,U ravi, bez brige. Gospoa Maci treba za dekoraciju
originalno cvee, premijerno. Ajde, zovite je, da ne ula-
zim, eka je majka.
Hari ue u ensku garderobu, gde je Jelena sedela u
bademantilu, glave zabaene unazad, minkerka joj nekom
rukavicom preiazi preko lica, skida minku ili ta ve radi.
Jelena, Miki je pred vratima, eka te, kae da ide s
njima.
Miki samo mrtvu odavde moe da me iznese!, Jelena
jo nije izala iz Suzi.
ta da mu kaem?, nala se Hari u nebranom
grou.
Eto to. Ili ta god hoete. Samo neka se nosi odavde.
Hari izviri napolje:
Miki, Jelena skida minku, to e potrajati, nemojte
da je ekate, doveu je ja, improvizuje.
Nek pouri, tvrdoglavo e kolega.
Nee da ide, kae Jeleni poto je ponovo zatvorila
vrata.
Neu ni ja. Obeali ste mi.
Hari opsova samoj sebi sve po spisku i kad je davala
obeanja iziki, pa ponovo izae u hodnik i zatvori vrata,
sad sa spoljne strane.
Sluaj Miki, moram da ti priznam, imamo problem.
Jelena se sva osula od pozorine minke i stavili su joj
masku da smiri iritaciju. To treba da stoji najmanje
etrdeset pet minuta. Ne moete toliko da ekate, ne brini,
doveu je ja.
Nek skida masku ili nek ide s maskom, odma, ne tie
me se, gde gospoa Maci na oi da se pojavim bez nje!
Ubie me!, nije ni Mikiju lako.
Tek e da te ubije ako joj dovede erku na prijem sa
zelenim skorenim blatom na licu ili, jo gore, svu crvenu
ko da je upala u koprive. I ne sme da skida masku, to je
medicinski, razume!, glupira se Hari iz sve snage.
Jebemga, ta sad da radimo?, glupiranje poinje da
pali.
Hajde zovi mi gospoa Macu, ja u da joj objasnim.
Od toga Mikiju laknu i prua Harijeti mobilni poto je
pritisnuo Macu, kojoj je onda Hari ponovo istrtljala celu
budalatinu o iritaciji koe, sasluala kako joj je majka
lepo govorila da koristi svoju minku, a ne tu ko zna
kakve... Sve u svemu, nagodie se da e Jelena biti opet
lepa ko upisana za sat - sat i po, kad je Hari doveze na
prijem.
Ima uku vremena! Pouri!, podviknu Hari Jeleni
poto je ispratila kromanjonca. ekam te dole u bifeu, ti
dovedi Reksa.
Jelena skoi sa stolice, kojom je prilikom minkerku
natakla na otvorenu fioku, i cmokne glasno Hari u oba
obraza. S pogledom deteta koje je upravo izvaarilo neto
na kvarno. Ajde da i moji obrazi vide pomadu, pomisli Hari
razmazujui ono masno i miriljavo to joj je za Jelenom
po licu ostalo i krete prema bifeu.
Zaustavila se ve na pola stepenita jer dalje nije
moglo da se proe. Gomila sveta, njih moda pedesetak,
obuenih ko za pozorite, ali stvarno a ne dipozno, tiskala
se na podestu ispred ulaza u bife i niim stepenicima! S
ove pozicije vidi da su vrata bifea zatvorena, prvi put ih za
ovih mesec dana vidi zatvorena, jo su odvratnije plava
nego one fotelje unutra i ljute se, a ispred njih stoje
Debeli i mutava ankerka i raspravljaju se. Tanije, Debeli
se raspravlja, mae rukama i galami, ne uje se ta od
sveopte buke, a devojka stoji u kaputu, naslonjena na
vrata i gleda kroz njega! Ona druga vrata na podestu, vrata
dekoraterske sobice, bila su otvorena, odande prema
Debelom izviruje dva komada u narandastim radnim
odelima i odlino se zabavlja prizorom. Hari u masi
prepoznaje i ostale glumce, svi joj deluju zbunjeno,
prostorom se iri neka opta nelagoda! Jedva se probila do
zatvorenih vrata.
Dete, daj mi klju!, Debeli zvui ljuto i nestrpljivo.
,,Ne mogu, izvinite, tupo odgovara devojka.
,,Na moju odgovornost, nita nee biti kriva, samo
mi ve jednom daj taj klju!, podie glas.
,,Ne mogu, upravnica je...
ta se desilo?, prekinu ih Hari.
Lenka zatvorila bife!, odgovara joj Debeli, pue mu
se ui.
,,Ne razumem?
ta ne razume? Naredila maloj da zatvori bife da ne
bismo s gostima..., utiava jer su gosti oko njega poeli da
odvajaju antene na njihovu stranu. Sramota. Daj mi taj
klju i idi s milim bogom, ja u da toim pie i sve da
platim to se popije, samo mi daj klju.
Mutava uti.
Daj mu klju!, sad se i Hari iznervirala.
,,Ne smem. Upravnica je strogo...
Reci da si ga izgubila!, genijalno se doseti Debeli.
ekaj!, dosetila se i Hari. Samo ekaj tu, sad u.
Pa se ponovo probila kroz krkljanac do stepenica i
gore do hodnika, gde je Miki uredno nareao Jelenine
poklon- alkohole. Odozgo je krenula da ih dodaje najbliim
gostima, dalje su ili iz ruke u ruku, viski, pa viski, jedan
din, dva viskija stara dvanaest godina, tekila, konjak...
poee da se otvaraju kutije i flae, poe smejanje i
nazdravljanje, vidi da se ena u crnom provlai donjim
stepenicama prema sali, odakle se ubrzo vraa s dugakim
paketom plastinih aa. Jedan narandasti kombinezon
iz dekoraterske kancelarije cima gajbu piva, moe biti
zaostalu od urnjajinog poroaja, poinje da otvara flae
zubima i dodaje u guvu. Oas se napravio opti pivajz,
nekoj starijoj gospoi su sa scene doneli Volfovu fotelju da
sedne, troje-etvoro novinara podiglo mobilne da uhvati
atmosferu, Debeli naruuje s onih zamandaljenih vrata:
Daj alji neto belo ovamo! Ne pijem farbana pia!
Odmah mu pristiu tekila i din, nita njegova omiljena
loza, jebiga.
A meze?, dovikuje Fric Harijeti, simpatian kao i
obino.
,,E, mezne me za bulju!, dobaci i ona njemu
arobno i oliza brkove od piva.
,,Av!, pozdravi ga i Reks, upravo stie s Jelenom,
Harijeti s lea.
ta se ovde dogaa?, pita i Jelena, malo zbunjena,
malo vie vesela. Ali ne saeka odgovor, ve mae nekom
dole i gura se u guvanjac. Pero, Pero, je l doao Kepa?
Silazim.
ta se ovde dogaa?, sledee, koje je Hari ula
straga, nije zvualo nimalo veselo. Nego tiho, kripavo i
zastraujue. Olga bez glasa, s podonjacima ali svee
ofarbana u mi-prdi-farbu.
Nita. Knedla je zatvorila kafanu da bi iznudila redi-
rekciju na gospa Macin prijem, al smo je zajebali, smeje
se Hari, pivo deluje.
,,E, sad u da joj jebem majku mumijinu!!!, Olgi se,
naglo kao to je i pukao, sastavio glas, razdrala se tako
mono da je bar polovina prisutnih zapanjeno podigla
glave u njihovom pravcu. A onda se okrenula na peti i
krenula besno niz hodnik, u cikcak, zavirujui u svaku
prostoriju. Harijeti nije preostalo nita drugo nego da
krene za njom.
Ajdemo, kue, da spasavamo babu, bie frke,
povede i Reksa.
Stigla ju je ve kod minkernice, trea vrata levo.
Gde je Lenka?, vie Olga na devojke koje pakuju
pribor.
Sad je otila dole, u bife, nema pet minuta, odgovara
hrabrija.
,,Nije, mea se Hari i sputa Olgi ruku na rame, to e
je kao smiriti. Vraga! Nije dole, stojim tamo ve pola sata,
nije se pojavljivala.
U garderobi, ne glumakoj, ve onoj optoj, gde stoje
kostimi iz svih tekuih predstava, nije bilo nikoga. Na
dasci ukljuena pegla, garderoberke ni od korova. Olga
zaviruje iza redova ofingera, na kojima se klate najra-
zliitije uniforme, balske haljine, klovnovski kaputi - nema
Knedle.
Obino se ovde iza zavue s garderoberkom da piju
kafu, ne vide se s hodnika pa Lenka sve uje ko ta pria
kad prolazi, objanjava Olga, pokazuje tri male hoklice
pozadi, od kojih jedna oito igra stoi, na njoj je papir s
tamnim krugovima od prevrnutih olja.
Batali, ajdemo dole, ta misli da postigne...
,,Ne, ovo ipak ne moe ovako da se zavri!, odgovara
Olga znatno mirnije, ali jednako odluno, i kree dalje u
poteru.
Obuarska radionica bila je zakljuana, probna sala
prazna, ba kao i Lenkina kancelarija. U njoj gori svetlo,
al kojim povezuje krsta prebacila preko klavirske stolice.
Vidi, ostavila je glavnu rekvizitu, pokazuje Hari al.
Kladim se da je zapalila na Macin prijem.
Jok, tu joj je mobilni, dakle tu je! Zna ta je uradila i
krije se. Osim toga, ona zakljuava kancelariju i odnosi
klju kad izlazi, tu je, kaem ti, zna Olga i ve je na putu
ka predvorju, gde je Naoarka zaglabala telefonsku sluali-
cu kao i obino.
Gde je Lenka?, pita sad nju, na ta Naoarka samo
malo podie ramena i slobodnom rukom odmahnu levo-
desno. Kao, tu je negde.
Reksa ova jurnjava oigledno zabavlja, veselo trkara
pored njih dve. Obile su i drugi hodnik, sve redom pra-
zne kancelarije, sem najderaja u dnu, u kome je Marica
vredno uivala haljinu koja se na premijeri iscepala.
Jesi videla Lenku?, Olga zvui skoro prijateljski.
Ko pita?, zato se Marica duri, verovatno jo od one
kostimske probe, pa odgovara reenicom iz loih krimi- -
romana.
Moja kita pita!, obrecnu se Olga, a Hari prasnu u
smeh, to je dodatno naljutilo Maricu.
Nisam ja biro za izgubljene stvari, tvrdoglava je ko
magarica.
Izvini, Marice, Hari pokuava da igra moderatora,
da nisi videla Lenku? Stvarno nam treba...
Sad je bila tu, ravnoduno odgovara.
Nije sila kod Mije?, nastavlja Hari poto jo jedino
nisu obile kabinu i salu.
Silazila je. I vraala se. Mija je otiao.
Ipak su i one sile do tonske kabine, ni tamo nije bilo
nikoga, zakljuano. Kao i sala.
E, aj se vratimo, ko kara babu..., poe Hari ponovo
da je ubeuje, pa se ponovo i zacereka jer se setila
Bogoljubove pesmice. Jedino ako nee da proverimo u
ferzenku?
to se lepi ti za mene? Olga je zastala i gleda u Hari
pretei ko da e sad sav bes namenjen Knedli istresti na
nju.
U pravu si, ko kara i tebe i babu, odo ja na pivo dok
jo ima. Srena ti potraga!, odlepi se Hari i pouri s Rek-
som uza stepenice.
Pivo ipak nije popila. Guva ispred bifea jo je bila
poprilina, svaki glumac je oko sebe okupio grupicu
navijaa, roaka i prijatelja i dri banku, Debeli sedi na
naslonu Volfove fotelje u kojoj se razbakarila ona starija
gospoa, moda mu je to mama, iz dekoraterske sobice su
i muziku pustili... Sve to Hari gleda s vrha stepenica, al
nema Jelene? Ipak ima:
Moemo da krenemo, Jelena joj je po drugi put
veeras prila iza lea, sad u jakni i najednom jako
neraspoloena.
Ne moramo, Hari baci pogled na sat. Jo jedno
petnaest-dvadeset minuta.
,,Idemo!, naredi Jelena pokret bez objanjenja, pa
onda i odoe.
Ispred pozorita su zatekle Olgu, stoji u ulazu i pui,
kao da ne zna gde da se dene, poela je neka sitna ledena
kia a ona gologlava.
Oe da te odbacimo?, dobaci joj Hari lulu mira.
ekam nekog, odjebi, zavrati joj Olga.
Naekala se dabogda!, pue Hari; toliko o miru i
toleranciji meu sredovenim Srpkinjama.
Hari je zbog poledice bila nevoljna da vozi hamer u
rikverc du cele ika Ljubine, pa ga je okrenula na Trgu,
nije joj prvi put. Postajem obesna, pomisli. Jelena uti.
Odluka se pokazala ispravna jer ih je ispred samoposluge
ekala prepreka, ubretarski kamion, s kojim se ba nije
natezati u retrovizor. Ispred samike je bilo pet kontejne-
ra, a momci u fluorescentnim keceijama prihvatili su se
tek prvog. Jebiga, saekaemo, misli Hari i lupka prstima
po volanu. Drugi. Tre... ta je ovo? Iz treegkontejnera u
usta halapljive drobilice ubreta upada ljudsko telo?! Nije
ljudsko, to je... Deda Mraz!? Hari trepe na crvene panta-
lone i crvene izme koje nestaju... Noge su nekako udno
rasklimatane, bacakaju se pod nemoguim uglovima dok
ih maina melje i prodire, vidi da su na trenutak i ubre-
tari odskoili u stranu, pa onda neki amor olakanja, i
njega samo ,,vidi, ne uje ga, i tako se nita ne uje sem
krckanja otpadaka. Uh! Lutka!
Vide li ti ovo?, pita Hari Jelenu, sva oblivena
hladnim znojem. Oladila sam se, ovo samo...
,,ta?, Jelena je po obiaju buljila negde u prazno.
Kamion pojeo Deda Mraza!, Hari ne ume eksplicitnije da
se izrazi.
Kakvog Deda Mraza?
,,Ma crvenog. Oladila sam se. Ovo samo meni moe
da se desi. I ovde, u Beogradu. Sea se filma Bilo jednom
u Americi? Tamo je ubretarski kamion pojeo oveka,
kultna scena...
,,Ne seam se, potpuno je nezainteresovana Jelena.
Nema veze, Hari mora da ispria ta je naumila ne
bi li se blebetanjem oporavila od oka. Mislila sam da
haluciniram. I da samo na filmu kamioni jedu... Ljude! E
kod nas jedu Deda Mrazove! Pet dana pre Nove godine,
praktino u piku materinu! Srbija! Srbija! Srbija!
ta priate? Nita ne razumem? Jeste cirnuli?,
otkainje je Jelena.
Nita ne priam, izvini, zaboravi!, umue Hari.
U hameru je vladala mrtva tiina negde do mosta,
gde je Jelena isukala mobilni i poela da ostavlja poruke u
neije sekretarice, svaku histeriniju od prethodne. ta te
spreilo? ... Javi se! ... Gde si? ... Kepo, ovo ti nikad neu
oprostiti! ... Hari zausti da kae kako taj Kepa ima ba
prilian broj telefona, ali se ugrize za jezik. Jelena je
plakala ko ledena kia koja je zasipala oferajbnu
hamera. Nekako ledeno.
12.

ALTERNACIJA

Svih pet predstava do Nove godine bilo je rasprodato


unapred, a publika ko ,,premijerna. Hmmm, ipak za kate-
goriju manje kubikae i gabarita, reklo bi se po vozilima
koja su svake veeri okupirala Trg.
Olga se u bifeu pojavila gotovo sat pre prve reprize,
dobro raspoloena i s lakom amnezijom u vezi sa sinonjim
ponaanjem prema Hari.
,,Di si, lue?, pozdravlja je s vrata.
Alo, kue, kai teta Olgi av!, drmusa Hari Reksa.
Nemoj da si nevaspitan, teta ti lepo rekla dobar dan.
,,Zamisli, ne prima se Olga na sitnu provokaciju,
strovaljuje se u bljak-plavu fotelju kraj Hari, baba se i
dalje krije. Svraala sam i pre podne da je navatam, nema
je. eka da se oladim. Nema frke, saekau ja nju.
Garant je bila otila na prijem, kaem ti, mrzovoljna
je Hari. Moda se zapila, pa sad donja.
,,C! Jutros me probudio Daba, sabajle, tako sam i
uspela da doem pre podne. Da mi kae kako mu je
gospoja strano razoarana jer niko iz pozorita nije naao
za shodno da se pojavi na koktelu, pazi, sad je koktel, nije
prijem. I tu zajebem Knedlu, carski, napravim se da
nemam pojma o emu se radi, da nam nita spomenula
nije. Inae bismo poleteli kao meci. Drue Dabo, samo reci,
leteemo kao meci! Popizdeo je, spustio mi slualicu. Jesu
svi stigli?
Nemam pojma, Jelena je u garderobi, za ostale ne
znam, Hari nee da prizna Olgi poen protiv Lenke, a preko
Dabe, iako u sebi estita. ,,A otkud veeras, mislim grlo i
to...?
Deurna sam. A imam i ideju. Da li si moda raspo-
loena da ovde ekamo Novu godinu? Cela ekipa i ko jo
koga dovede? Gluvonema ankerka je odvojila uvo i sloila
planu facu. Kupimo pie, skupimo neku kintu za klopu,
Boban e nabaviti, nita specijalno, ono...
Ali upravnica zakuka gluvonema sa anka.
Upravnica je moj problem. Tvoj je samo da bude
spremna trijes prvog pre podne da pozakljuava svoje
dragocene flajke i da se iseli privremeno, pa se opet
okrene Hari. ,,A? ta kae na plan?
,,Pa ne znam, stvarno ne znam. Nikada... Dobro! Ja
sam za ako hoe i ostali.
Ostali su, malo-pomalo, kako je koga minkerka
zavravala, poeli da pristiu u bife. I uglavnom bili ras-
poloeni za doek. ak i Uro, ako uspeju da uvale gepe
babi i dedi, oni su tu negde Olginih i Harijetinih godina,
moda imaju planove... Hari je htela da mu predloi da
bebu ostave kod Volfove mame, pa da i Debeli bude
bezbrian, ali se uzdrala od zavitlavanja na njegov raun,
ipak se sino pokazao... Volfovski, recimo.
Olga i Hari su reprizu gledale iz tonske kabine. Olga
ima hiljadu primedaba, a Hari ba nee da joj kae kako je
sino bilo triput gore. Pri povratku u bife posle predstave
Olga ponovo zastade pored Lenkine kancelarije, dekor se
nije promenio od sino. al na klavirskoj stoliici umota-
noj u najlon, telefoni na gotovs...
ekaj, ovde neto smrdi!, zaustavlja Olga Harijetu i
ulazi, uzima mobilni i tipka neto. Telefon se upali, pa se
sam ugasi posle nekoliko sekundi. Olga ponovi operaciju,
sa istim ishodom. Prazna baterija, zato je on ovde. Onog
drugog nema.
,,A nema joj ni kaputa?, osvre se sad Hari po kance-
lariji, na iviluku samo neki stari demper.
Ama, zajebava me, kaem ti. Pravi se da je ovde, pa
sa stabilnog okree neki broj. Alo, Lenka, upalilo se pozo-
rite, doite hitno! Zgrada je u plamenu!
Hari je zaueno gleda dok sputa slualicu i smeje
se.
Super ti je fora! ta ako pozove vatrogasce? Zvuala
si prilino ubedljivo, zna?
Kome? Telefonskoj sekretarici? Ne die slualicu,
smeje se i dalje Olga, pa poe da kuca poruku Lenki na
onaj drugi mobilni, sa svog. Oito sline sadrine, smeh
prelazi u cerekanje.
,,Poar?, s neodobravanjem e Hari.
Jok, napisla sam joj da je Elektri puko vodenjak u
probnoj sali, a ne moemo da naemo babicu. Pojavie se
babica za pet minuta, videe.
Motale su se po praznom holu jo celih petnaest, ali
niti se Lenka pojavila, niti je glavni telefon zazvonio.
Pojavila se samo Naoarka, dolazi spolja, u perjanoj jakni i
sva smrznuta; od sino, kako je poela ona ledena kia,
temperatura je naglo i duboko zagazila u minus.
Gde je Lenka?, pita je Olga.
Otkud znam, tu je negde?
,,A gde si ti na radnom mestu? Olga bi bila sasvim
dobar islednik, pomisli Hari.
Valjda i ja imam fizioloke potrebe!, odgovara
Naoarka i vadi iz depova etiri kutije cigara. Pet do deset
je, to je, ila da kupi pljuge dok se ne zatvori trafika na
Trgu.
Kada je danas dola u pozorite?, uporna je Olga.
,,Ne znam, tokom dana, valjda, bila je tu oko tri kad
sam dola na smenu.
,,A kad je otila?
Nije otila!, odluna je Naoarka.
Kako moe da tvrdi kad ima fizioloke potrebe?
ee! Olga je reila da se ne nervira, fiksira Naoarku,
dve kobre na jednom mestu.
Moj cistitis je moja privatna stvar!, pue portirka.
Ali je slubena stvar da bude na ovim jebenim vra-
tima!, pue i Olga.
Ostavila sam malopre Ubavku, ne znam gde je sad...
,,U garderobi, gde joj je i mesto poto je garderoberka,
slubeno. Predstava je zavrena i u garderobi je, slubeno.
A to to ti je ona sestriina, nakonje, koji li ti je ve moj,
to je opet privatno, razume li ti mene? I sad mi sasvim
slubeno nai Lenku kako zna i ume.
,,Ne mogu da naputam radno mesto!, odjeba je
Naoarka, zgrabi telefon i okrenu im lea.
Odo ja da vodim Jelenu, dosta mi vas je za danas,
umorno ree Hari.
Jelena je na putu kui i dalje bila utljiva. Kepu nije
zvala.
Nisi mi rekla kako je prolo sino? pita je Hari tek
da prekine neprijatnu tiinu.
Ne znam, otila sam gore. Maca je bila besna to joj
nisu doli cirkuzanti iz pozorita i istresala se na mene
zbog neke koprivnjae, nemam pojma o emu pria.
Hari se Olginim poterama za Knedlom nije naroito
bavila naredna dva dana, posebno jer vidi da ovoj samo
raste pritisak, ubeena je da je Lenka naula o planovima
za doek Nove godine i da se zbog toga krije. Zato ju je i
Hari uspeno izbegavala, moda je hipertenzija prelazna,
sve do dvadeset i osmog predvee. Dolazi s Jelenom
hodnikom na predstavu i uje Olgu kako vie iz Lenkine
kancelarije. Psuje, ui otpadaju! Pa Hari zaviri ne bi li
spreila ubistvo. Ubistva, meutim, nije bilo ni u
pokuaju, Olga je urlala na faks. Na list papira koji je
upravo iscepala iz jedinog pozorinog faksa, onog na
Knedlinom stolu.
Mamicu ti jebem pedersku, da ti pedersku! Pedersku
ti majku u dupe...
,,Ej, ponavlja se!, mirno joj ree Hari kad je shvatila
da ovde niija glava ne moe da strada. Eventualno guza.
ta je sad bilo?
Bilo je to, objasnila joj je Olga kad se malo smirila, da
nju Knedla pravi budalom ve tri dana. Krije se po pozo-
ritu i kui, ne odgovara na telefonske pozive, ak je i s
tuih mobilnih bezuspeno pokuavala da je nalovi, a sve
to da ne bi mogla da ,,odobri doekNove godine u klubu.
Sveti se Olgi zbog Macinog koktel-prijema. Onda je Olga
reila da joj doskoi, poslala faks umetnikom direktoru u
Nemaku i od njega traila odobrenje za doek. On je prva
instanca ispod Lenke. Da bi joj peder upravo odgovorio
kako on naravno nema nita protiv ukoliko se Lenka slae.
,,Je l stvarno peder?, pita Hari onako bezveze, ne
zna ta bi drugo pitala, ne vredi da pita jesu li svi oni ludi
poto joj je odavno jasno da jesu.
Nije! Uostalom, ta ti ima protiv pedera? Nego
namestio bulju u vabiju i boli ga ista to ovde jedna polu-
pismena baba...
Sluaj, meni se ta Nova godina smuila unapred. Ne
raunaj na mene.
,,Ni na sebe ne raunam, al obeala sam ljudima...
Oemo da gledamo predstavu od Mije?
Neu, i predstava mi se smuila, misli, svi su joj se
smuili, ekau Jelenu u bifeu.
Tamo opet nije uspela da dremucka s Reksom. Negde
oko pola predstave, koliko vidi na mjutovanom monitoru
to visi s plafona, u bife ulazi jedna garderoberka, jedna
to nije Naoarkina Ubavka, i stidljivo joj se obraa:
,,Vi ste iz policije? Moram da vam pokaem..., osvre
se i jo utiava. Nala sam neto udno.
Nisam iz policije, ali sam osuena na udne stvari,
pomisli Hari u nastavku, i ustaje. ,,ta?
udna stvar visila je na ofingeru meu kostimima iz
Kazanove i bila je jedan najobiniji teget enski zimski
kaput. Lenkin? U dnu, uz spoljnu ivicu bila mu je priive-
na bela krpica ispisana mastiljavom olovkom, etiketa s
hemijskog ienja.
Kad si ga nala?, poinje Hari.
Malopre, sluajno...
Otkad je ovde?
Stvarno ne znam. Nas je etiri i menjamo se, dve po
predstavi, dve po probi, mogu samo da kaem da nije bio
ovde pre nedelju dana kad sam poslednji put pretresala
ovaj red, mora s vremena na vreme da se izluftira iako je
predstava zamrznuta..., devojka je uzela zalet i Hari mora
da je prekine.
,,A kad si videla Lenku poslednji put?
Jue ili prekjue, mislim prekjue. Danas po podne
nije svraala.
,,OK, i ta je to udno to je njen kaput ovde?
,,A ta e ovde?, odgovara devojka razumnim
pitanjem. Hari cimnu Olgu na mobilni, nedostupna, pa da,
kod Mije u kabini radi ometa a predstava je u toku. Prvo
je pomislila da poalje garderoberku po nju, ali se predo-
mislila i otila sama. Reks se obradovao etnji, evo mae
repom. Vraaju se zajedno a Olga navija:
Dakle, ipak je u pozoritu! Pa nai u je.
ekaj, sumnjam da bi hodala okolo sa etiketom s
hemijskog ienja, smiruje je Hari.
,,A gde bi bez kaputa na minus deset?, ne da se
Olga. Stoj! ta je sad ovo, jebote?! Hari je, dok se
natezala s Olgom, pogledom skenirala sve budake po
garderobi. I upravo je ugledala, na ve-maini naguranoj u
neku niu u zidu, nita drugo do Knedlinu glavu bez lica!
Nita za padanje u nesvest ili zvanje policije, naprosto,
Knedlinu frizuru, cakum-pakum sreenu i natakarenu na
glavu od stiropora. Izgleda da si u pravu, gde bi tek bez
glave na minus deset?
,,A? To nije nita, nema veze. Ima dve iste perike,
jedna je uvek eka ovde, nafrizirana, nehajno odgovara
Olga. Nekad i vie puta dnevno menja glavu.
,,Pa i njih ima dva, ovo je noviji, umea se devojka iz
hodnika, gde je izala da popui; od pre desetak dana
Lenka je zabranila puenje po garderobama. Olga je sum-
njiavo pogleda, zapali i sama cigaretu, pa ree:
Ulazi ovamo i slobodno pui, ja ti dozvoljavam. Kakva
dva, ega?
Dva kaputa, vrlo slina. Ovaj je noviji.
Dobro, znai mogla je jue-prekjue da donese kaput
i poalje na hemijsko zajedno s kostimima, ti si rekla...,
poe Hari da iznosi Olgi svoju teoriju, pa uuta i pogleda
devojku.
Priaj slobodno, misli ona ne zna ije se sve krpe
iste za pozorine pare?, oslobodi je Olga uvanja dravne
tajne. ,,I?
,,I nita, nastavlja Hari, vratili ga i ostavili sa
ostalim stvarima sa ienja, uture, zato je ovde. Doi e i
uzee ga kad joj zatreba, sutra...
,,Ne, ne, nismo slali Kazanovu na hemijsko odavno,
zamrznut je, rekla sam vam, devojka nije glupa iako delu-
je smotano.
Hari se sagne da pogleda bolje etiketu, moda na njoj
ima neki datum. Povukla je pe kaputa, kad neto zazve-
cka? Pa gurnula ruku u dep i iz njega izvadila podebeli
sveanj kljueva?!
Kljuarkina uvena veza!, zarea Olga. Daj to ova-
mo, ne bih se udila da je tu klju i od moje roene gajbe!
Krenue sve tri niz hodnik, Reks s njima, ali Olga zaus-
tavlja devojku:
Vrati se tamo i uvaj kaput. Ako se pojavi, zovi me
odmah. Vriti, cii, dozovi me kako zna!
Meu kljuevima je bio i onaj od kancelarije, njega je
Olga lako prepoznala, uostalom kancelarija je sve vreme
otkljuana, nju su vie zanimali oni manji: od stola, u
kome su nali gomilu neuredno nabacanih papira i ugo-
vora, da te bog sauva, i od ormana, u kome je ispred reda
registara stajala nagurana i otvorena Lenkina tana. Zbog
toga je Olga ponovo eksplodirala i bacila se u jurnjavu po
pozoritu u kojoj Hari nije htela da je prati, nema vie
ivaca. Ostala je u Lenkinoj kancelariji, na jednom
ugovoru - kada su malopre otvorile prvu fioku, spazila je
svoje ime, pa je radoznalost preovladala. Preturajui po
papirima saznala je da je Jelena plaena pet puta bolje od
svojih mladih starijih kolega, to nije udno, valjda, makar
ne u Srbiji, projekat je Dabin, je l tako? Vidi i da je ona
sama numeriki izjednaena s Mikijem, i Miki ima ugovor,
ako je to Miki, Miodrag. Mija-dete sigurno nije. Gde zna
dete ta je tri soma evria. Bar sam ,,savetnica, a on
fiziko obezbeenje, uta-ta, pomisli. Debeli nije imao
ugovor, kao ni Olga, a Fricov je isticao za dva dana,
informacija iz raunovodstva bila je tana...
,,Ni u ostavu za metle se nije zakljuala!, prekida je
Olga u analitikom radu, bupnuvi iz hodnika. Malo je
splasnula.
Kako to da Debeli jedini nema ugovor?, Hari je u
svom tripu.
,,On je kao i ja stalno zaposlen u pozoritu. Mi prima-
mo na drugi nain, kao varijabilu. ta si nala? Ugovore,
daj da vidim? Olga zvera preko Harijetinog ramena.
Sem ambivalentne reakcije na informaciju da ostaje
bez Frica, Olga je ostala mrtva ladna na Harijetina otkria
iz ugovora. Hari ih vraa natrag u fioku, a vadi fasciklu na
kojoj pie RAUNI.
Vidi, faktura za hemijsko ienje. Neplaena, inae
bi bila kod likvidatorke, od dvadeset petog suflira Olga.
Suma je bila prilina, a faktura, crno na belo, bila
izdata na dan premijere. Paljivo su pregledale i ostalih
petnaestak neplaenih rauna: kiobrani, ekseri, ovca,
jebote, ovca ... Svi su bili od dvadeset petog ili koji dan
stariji?!
Kao da nije dolazila u pozorite od premijere, pre-
sliava se Hari poluglasno.
Nemogue, tu je! Portirka
Pa su pritisle portirku, koja na kraju nije smela da se
zakune kad je tano videla Lenku. Motala se, eto toliko.
Negde oko sasluavanja portirke zavrila se i pred-
stava. Jelena je htela odmah kui to je Harijeti uskratilo
mogunost da detaljnije usaglasi Lenkino pojavljivanje i
nestajanje prethodnih dana. Jedan od dekoratera direktno
se zajebavao, hteo da se trampi s Hari. Isporuie joj Len-
ku u razmenu za Bogoljuba, koji se negde zagubio, morali
su danas sami po pivo. Olga je ispratila Hari i Jelenu do
portirnice, poprilino zbunjena, jo uvek motajui one
kljueve po rukama.
Otkud vam Lenkini kljuevi?, veselo pita Mija-dete,
koji se takoe spakovao da poe. Nije mu keva deurna
veeras, ova Naoarka je ona druga, Hari jo malo pa e
poeti da ih razlikuje.
to? Trai ih?, ivnu Olga.
,,Ne, nego..., zbuni se Mija. Kljuevi od njenog
stana...
Otkud ti zna da su to kljuevi od njenog stana?,
upita Hari.
Slala me nekoliko puta da joj neto donesem, znam.
Ovaj dugaki...
Kad si je poslednji put video?, pita ga Olga, ovo je
ve unakrsno.
Hoemo li ve krenuti?, nervozna je Jelena.
ekaj minut, prekinu je Hari.
I Mija je Lenku viao ovih dana, ne zna vie ni on sam
kad je dolazio i odlazio, pouzdano se sea da je na poetku
premijere ulazila kod njega jer se prepala od Reksa u
polumraku. Tad su priali, posle ju je samo viao u
prolazu.
Olga, izai askom, pozva je Hari u hodnik, a ona
sie s njima sve do ulice. Mislim da bi neko morao da ode
do Lenkine gajbe. Ovo je teka raomonijada.
,,U pravu si, cvokoe Olga, sila je u demperu. Ovo
nisu ista posla. I da je od babe, previe je. Sad ne vredi,
kasno je. Doi u ujutro u pozorite, vie je ljudi, a doi i ti
kad se probudi, pa da vidimo... Briem gore, ne gine mi
upala plua.

Hari je sutradan u pozorite stigla tek oko podneva,


uspavala se. Zatekla ga je pod opsadom aice pandura!
ta se dogodilo?, pita Olgu, koja nervozno eta po
holu i pali cigaretu na cigaretu.
Trae.
Vidim da trae, hajde ispoetka, idemo tamo, vue je
Hari u sobicu s plakatima.
Nita, dola sam jutros, Hari je sela na astal, a Olga
stoji i pria s vrata, pogledava u hol, ,,i skupila ih sve na
gomilu, ko je bio u smeni. Pokuala da ustanovim to oko
kaputa...
Ti to igra mene kad sam bila mala? Detektivku?,
podsmeljiva je Hari.
Ma igram ja meku Boanu ovde odavno! Sve u sve-
mu, frizerka je periku poslednji put eljala dvadeset i
estog ujutro. Sea se tano jer zbog one guve posle
premijere nije tad mogla da je sreuje, pa je zato sutra-
dan dola ranije, da stigne pre Lenke. Ova je, izgleda, posle
nije uzimala? A dvadeset petog pre podne Ubavka je nosila
neke kostime na hemijsko, tad joj je Lenka dala i svoj
kaput, uljiskala se blatom kad je dolazila, i rekla da se
sve oisti ekspresno, to je duplo skuplje, jebote, da isti
deset kostima ekspresno samo da bi njen kaput bio gotov
za dva sata i tue pare, a mene e da drka za svaku filter
ajbnu...
Prei na stvar, prekida je Hari; ovaj izvetaj se oteo
kontroli, prelazi u monodramu.
Stvar je u tome da je u tom kaputu dola, da ga je
Ubavlca u dva sata vratila i obesila tamo gde smo ga na-
li, da ne bode oi. Mi smo svi, kao, blesavi, ne znamo...
Nema veze. Lenkina kancelarija je bila zakljuana, zato ga
nije tamo ostavila.
,,A kad je otkljuana? I otkud kljuevi u kaputu?
Ne znam.
,,OK, dalje?
Posle je Mija otiao do nje kui, nema je ni tamo. I
kae da je ladno ko u tenari, ona se greje na struju. Pa
da, sedi ovde i dan i no preko zime, tedi struju, a ja na
Miljakovcu...
Ej, ej, ej! Miju si poslala? Kako si, bre, mogla da
poalje klinca, mogao je tamo da zatekne... Ko zna ta!
Nisam ga ja poslala, keva ga je poslala. Ja sam htela
da poaljem kurirku, al ona ne moe, ima osetljiv skoni
zglob a napolju je poledica, nee da rizikuje. Boban nije tu,
dolazi tek na predstavu, Lepomir mi odrapio da njegovim
ljudima to nije u opisu radnog mesta...
,,Idi!, ne moe Hari da veruje. ,,A Marica upravo
palila svee u Svetoj Petki?
Otprilike. Svejedno, Naoarka je poslala Miju i on se
posle pola sata vratio i saoptio nam da je nema ni kod
kue.
,,I dalje? Otkud ovi ovde?, Hari pokazuje glavom pre-
ma predvorju gde se panduri mimoilaze ko u pokvare- nom
fliperu.
Zvala sam Dabu, on ih je poslao. Kapira? Nije kod
kue, ovde su joj sve stvari, tana, kljuevi, kaput u kome
je dola...
Kapiram, nego ekaj..., Hari zna da neeg treba da
se seti, ali... Aha! Drugi mobilni, onaj na koji si joj slala
sms?
Jue je zvonio, danas je nedostupan, kao da baba...
Iscurila baterija, eto ta je! I ta sad ovi rade ovde?
Otkad su tu?
Vrljaju ve ceo sat, Olga opet baca pogled preko
ramena, pa se odmaknu od vrata da propusti oveka u
crnoj ukavoj jakni.
Gospoo, gde moemo... Hari, lepotice!
A Hari pomisli jebem ti mater Olga i kad si zvala prvo
Dabu a ne mene, jer ugleda svog najomraenijeg biveg
kolegu, pa promrmlja:
Zdravo Zare, ruku mu nije pruila.
Kakav je to ladan doek, ko za toplog brata? Zare je
kanda ve malo gasiran, a tek je podne. Kolko se nismo
videli? Otkud ti ovde? Mislim, ukoliko ono u Svedoku nije
istina, e, lutko, zabavila si nas ko niko.
Olga, ovo je moj bivi kolega, inspektor Zari, Zare,
ovo je...
Upoznali smo se, umea se Olga i pomisli kakav
odvratan tip.
Jo bolje!, ustaje Hari. Zare, ja sam gospoina dru-
garica, ovde sam privatno, sluajno sam navratila i sad vas
ostavljam...
ta se odma kostrei, sedi di si, sve znam, zezam se
malo.
I Olga je boleivim pogledom zamoli da ostane. Da li iz
radoznalosti ili zato to je saaljive prirode Hari ponovo
sede na astal.
,,OK, priaj, ipak je posredi bila radoznalost.
Nismo nali gospou, ni ekipa koja je otila u stan
nije nala nita sumnjivo...
,,Pa to sam vam i rekla, da u stanu nije, nestrpljiva
je Olga.
,,He, he, vas dve ste izgleda stvarno drugarice, isceri
se Zare zakrvavljenim oima i retkim brcima. Jeste li
telefonirali rodbini, prijateljima?
Gospoa nema rodbinu, a ni prijatelje, koliko znam.
Uostalom, imate njenu tanu, telefonski imenik, mobil-
ni... Pa zovite sami!
,,Tu sad ima jedan mali problem, niko nije prijavio
gospoin nestanak i mi praktino nemamo osnova da
uznemiravamo ljude.
Daba ti je prijavio nestanak, ko hoe da ti...,
popizde Hari na Zareta, valjda milioniti put u ivotu, al
davno je bilo, ve je i zaboravila koliki je to golem popizd.
,,Ne ide to vie tako, lutko, ovo je sad pravna drava.
,,Ti e mi kae!
Samo po propisima, molim. Treba nam zvanina pri-
java nestanka i posle etrdeset osam sati moemo da pre-
duzmemo korake...
Evo, prijavljujem nestanak!, presee Olga potpuno
idiotsku diskusiju jer vidi da je Harijeti ve krenula zele-
na pena na ui.
,,A ta ste vi nestaloj gospoi? Zare vadi bloke,
jebote i blokii su isti ko nekad, primeuje Hari.
,,N-i--t-a!, diktira mu Olga veoma scenino.
,,Ne moe!, kezi se Zare. ,,Ne moe nita. Morate da
joj budete roaka, prijateljica, neto... ta bi po vama
policija trebalo da radi kad bi svi koji nisu nikom nita
prijavljivali nestanke ne znam ni ja koga?
Zare, prekidaj ovog asa! I ti Olga! Koleginica joj je,
eto ta je, pa pogleda na sat. ,,A graanka Hari, ja u da
posvedoim da je nestanak uredno prijavljen 29.12.2004.
u 12.37 po srednjoevropskom vremenu. Zadovoljan?
,,Ti stvarno, mala, misli da ima tako jaka lea?,
Zare se uozbiljio. ,,opava?
Zajebi ti moja lea, za tebe mi je dovoljna i...
,,Hari!, Olga je uutka i pogledom. ,,U redu je, prija-
vili smo nestanak, u redu je. Jesmo imali jo neto? Ako
nismo, ja se izvinjavam, mizanscenska proba poinje za
pet minuta, moramo da radimo.
Zare bez pozdrava besno napusti prostoriju i povede
preko hola za sobom onih pet-est pandura, sve neka
deca, koji su ga ve ekali.
,,Uh! Ovo je bilo zamalo! Jo nikad nisam udarila
pandura, ovo je bilo... junai se Olga kada su momci u
plavom - koji su, uzgred, bili raznobojni, u civilu -
napustili pozorite.
,,Ja neke jesam, al ovoga nisam nikad, to mi je
krivo!, junai se i Hari.
ta je on, neki jak pandur?
Samo jaka smradina.
,,To sam osetila, jako bazdi na brljuu.
Ih, to je najmanje na ta on bazdi. Izvini, moram da
zovem Lazu. Ovo je... neto nije u redu.
Jok, u redu je, guna Olga. Nestala Knedla!
Mislim... super to je nestala, i ne povratila se, al zva-
nino?! Ja prijavila?!
,,Ne mislim na to, nego ova reakcija policije, to mi je...
Neto nije u redu.
Idi u njenu kancelariju, zovi Lazu odande, ali pouri.
Poto ja moram odande da zovem onog umetnika u va-
biju, da ga obavestim.
Samo jo neto, vraa se Hari. Kakva mizanscenska
proba?
Nikakav si psiholog!, smeje se Olga. Pazi, strane
rei i izrazi najbolji su nain...
Zajebi me psiholoki!, prekide je Hari i ode da tele-
fonira Lazi.
Nakon odlaska policije itavo se pozorite naglo
utialo i uozbiljilo. Svi su hodali kao po jajima, slabo
meusobno komunicirali, dolazili i odlazili bez pozdrava,
ovek bi pomislio da je upao na maskenbal u manastiru a
ne u Malu komediju. Te je veeri i predstava odigrana ko
ispod ita, potpuno mehaniki; publika sreom nije nita
primetila. ,,0va publika bi primetila jedino kada bih dovela
Miru Banjac Jeleni za alternaciju, gunala je Olga s
olakanjem.

Harijetin razgovor s Lakijem i njegove kasnije


neformalne istrane radnje po lavirintima gradske policije
doneli su im samo zamuljanu informaciju o tome da u
gradskom postoje nekakve dve struje. A da je Zare u
,,pogrenoj, onoj koja nije Dabina. Lakijeva veza s Dabom
kae da je ovaj pola sata tresao kavez kada je uo za
izdrkavanje povodom prijave nestanka. Istina ili ne, tek,
sutradan ujutro se u pozoritu pojavila nova ekipa, valjda
iz ,,ispravne struje, sad ih je bilo bar dvadeset, i
profesionalno su istresli iz gaa ne samo pozorite ve i
celu zgradu, uzeli izjave od svih zaposlenih, glumaca na
ugovoru, Harijete... Ali Lenku nali nisu.
Rano po podne tog 30. decembra Hari je iz pozorita
otila do Crvenog krsta da obie Begemota. Otkako je Reks
s njom, cicamacu je potpuno zapostavila, a danas ga je
ostavila kod kue da ne zbunjuje dodatno policiju po
pozoritu, pa je prilika... Kad je ve bila na Krstu, svrati i
do ika Pere, uvara Vodovoda, odnela mu kilo meke za
kuvanje, za novaka. I sama je popila oljicu grejane,
preslatke. Red da napravi ika Peri drutvo, red protiv
minusa koji je napolju ba upekao. Taman se spremala da
krene kad ika Pera baci pogled kroz mutno prozore: Eno
ti ga ujka! Hari ga zapanjeno pogleda. eta maora.
Pametno, a ne da se ko lane izgubi.
Hari, koja uopte nema ujaka i koja ne zna kad je
jutros ika Pera pristavio lone, obrisa rukavom oe od
prozora i... I vide pogurenu priliku u zelenoj vijetnamci
kako unosi balu kartona kroz plehana vrata na potpornom
zidu ispod Beogradskog dramskog?! Kojom mu se prilikom
oko nogu vrtela crna maka?! Bogoljub?! I Mefisto?! Izlete
bez dovienja iz uvarske kuice i trkom obie oko ograde
rezervoara. Ona vrata je tokom te jurnjave gubila iz vida.
Dok je stigla, od Bogoljuba vie nije bilo ni traga. Kotlarni-
ca, pisalo je na zaralom plehu. I bilo je otkljuano. Unu-
tra ko u crnoj rupi, zakoraila je tek metar-dva, dokle je
dopirala svetlost spolja. Bateriju opet nije imala, naravno.
,,Bogoljube!, vikne. No answer. Bogoljube, izai,
hou da razgovaram s tobom.
Mrtva tiina.
Bogoljube, slobodno izai. Znamo se iz Male kome-
dije. Hou neto da te pitam.
Nita.
Bogoljube, molim te, doi. Prst pred nosom ne
vidim.
Uinilo joj se da ipak neto vidi. Dva maja oka koja
svetlucaju u mraku. Nedovoljno da joj osvetle put.
Dobro, idem kad nee!
Cupkala je ispred vrata dok se nije naisto smrzla i
ispuila dve pljuge, ali Bogoljub glavu nije pomolio. Zato ga
je posle nekog vremena zaula kako peva negde u daljini,
ili dubini, Pi-o-ni-ri ma-le-ni, mi smo voj-ska praaa-va, sva-
kogda-na ras-te-mooo ko ze-le-na traaa-va... Jebiga, bar je
promenio plou!

Poslednja predstava pre pauze izmeu Novih godina


takoe je zapoela pod utiskom Lenkinog nestanka, odno-
sno jutronjeg ispitivanja policije. Nekako se preutno
podrazumevalo da je sada Olga kapetan ovog broda, koji e
veeras, kada se zavese spuste, biti zakljuan i ostavljen
da se ljulja sam na Trgu do posle Srpske nove. To nije
podrazumevalo i uvoenje vrste ruke, kako bi Hari
pretpostavila, ve odjednom svi za Olgu imaju pitanja, a
ona na njih kompetentne odgovore, mirnim glasom izdaje
nareenja, koja se trenutno ispunjavaju, da ne poveruje.
Olga, je l istina da ja ispadam iz podele od petnaes-
tog? Da mi je ova poslednja?, pita Fric pred izlazak na
scenu, ak ni on ne zvui uplje nadmeno kao obino, vie
bojaljivo.
,,To ni milicija ne zna, odgovara mu Olga. Zapravo,
milicija bi i mogla znati, kod njih su kljuevi Lenkinog
stola. A ugovori su obino tamo.
Zna ta, najbolje da pita inspektora Zaria, dose-
ti se Hari kako bi ih obojicu malo podrkavala. Dau ti
njegov telefon, reci da sam te ja poslala i da sam mu rekla
da ti proita ili fotokopira ugovor iz dokaznog materijala.
Kako ti ve treba.
Nadobudna muka plavua uze da zapisuje broj, a
Olga i Hari se samo zgledae, uzdravajui se da ne prsnu
u smeh. Bilo bi pravo zadovoljstvo prislukivati taj telefon-
ski razgovor.
Zato je meni pouzdano veeras poslednja, nastavi
Hari. ,,I zato gledam iz sale, Olga, sredi mi stolicu ovaj put,
molim te.
Dve, Bobane, izbunari dva dobra mesta za Hari i
mene, nareuje Olga. Zna da ni ja nisam gledala nije-
dnu celu od generalne.
Boban ih je namestio u peti red, udarna mesta, iako
su se dobro izudarale o kojeija kolena dok su sele.
Predstava je kasnila koji minut zbog njih dve. Mrak,
zavesa, svetlo... poinje!
,,Ko posrani golubovi!, apue Olga Harijeti tokom
prve scene.
Dve crnogorske babe narikae bolje bi ovo odigrale,
komentarie Volfove i Timove kilave napade patriotizma u
drugoj.
,,Da sam im ja tetka Leticija, sad bih skoila iz
sanduka i nalupala im amare to ni da glume ne umeju
da im je makar malo ao to je crkla. A Riard bi kitu od
mene dobio a ne nasledstvo, ani ga, uopte nije tu, samo
to nos nije poeo da aka, guna poetkom tree.
Zbog Olginih komentara publika oko njih se ve vrpo-
lji, neki negoduju a neki se dobro zabavljaju.
Sad e cmizdraina, najavljuje Olga komiluku onaj
deo u kome se Suzi baca na sanduk.
to se i dogodi, Suzi se ridajui... Okliznu! Prostre se
preko perploe koja igra poklopac koliko je dugaka,
zariba preko nje. Tom se prilikom oni rajberi zakovrnue,
ta li, te Jelena otplovi na poklopcu kao na dasci za sur-
fovanje. Nije stigla dalje od patosa, zakucala se glavom, a
nogama mlatara po vazduhu.
,,Joj!, uzviknu Hari.
,,Joj!, uzviknu gledalite unisono; potpuno je jasno
da ovo nije deo mizanscena, ve povreda na radu.
Olga zanemela. Kao i ona etvorica na sceni, ali samo
naas, pa svi potrae da je podignu, to kolegijalno, to iz
likova. Potrae pa zastadoe. Pa se opet pokrenue, ali
nekako udno, nekim baletskim pokretima, u potpunoj
tiini, u kojoj kao da se jedino uje kako Jelena teko die,
to je dakako pozorina iluzija, Ari i gospodin Morison
lagano sputaju donji deo daske, koji je jo uvek oslonjen
o sanduk, zbog ega je Suzi, ili je to Jelena, izvrnuta nagla-
vake. Tim joj prua ruku dok se die na kolena, grli je,
Riard joj sklanja kosu s lica, a sve to nekako usporeno,
mekano, fino, kao da su mesecima vebali...
Jebote, Marso!, promumla Olga. Hari misli da ona to
psuje nekog Maksu iz radionice, koji je opet zajebo
sanduk.
Ari i gospodin Morison, skladni ko Crni i Beli labud,
krenue da vrate poklopac kad Jelena progovori, zaustavi
ih u pola pokreta, nastavi tano gde je stala, glasom koji
kao da je dolazio iz off-a. I kao da ga je snimila Marija
Crnobori? Prvo iz Timovog zagrljaja, pa se onda odmae od
njega, pogledom zatrai repliku, dobi je, ni Timov glas nije
njegov, nekako je dublji, muevniji. Riard je okrenuo
publici lea i govori, razgovetno i glasno, podie ramena,
uzima vazduh, pokret kolenom, optuuje Tima...
On igra leima, ovee, on ume da igra leima, Olga
oduevljeno cima Hari za ruku.
Hari jedino vidi da Ari igra s bar dva metra udaljene
pozicije od svoje uobiajene, povukao se sam u levu stra-
nu scene, to je nekako... Opet u redu, zapravo mnogo
bolje nego to je bilo reirano - ipak je on tu poslom,
posmatra. Narednih pet minuta, koliko je jo trea sce-
na potrajala, Hari bi provela kao u nekom snu, u kome se
zaista nala na tetka Leticijinom bdenju, i na kome se
zaista odvija drama, nebitno oko ega, da je Olga svako
malo nije prekidala izlivima:
Proigrali, jebote!
Vidi, mala glumi!
,,Je l ovo moja predstava?
Na kraju su se Ari i gospodin Morison ipak prihvatili
onog poklopca i tako dostojanstveno namestiii rajbere, a
zatim sva etvorica iznela tetku s takvim patosom, tei-
nom, ak su i grake znoja po elu odglumili, da je Harijeti
dolo da ih angauje za svoju sopstvenu sahranu,
unapred, eh, samo kad bi imala love.
udo se nastavilo i u etvrtoj sceni. Debeli je, dodue,
bio bled, minkerka se zeznula oko boje pudera, ali kad
mu ga je dao po gasu i pritisku na osumnjiene, sve su
crveni peati poeli da mu iskau po licu. Svi su bili neve-
rovatno dobri, Jelena moda i najbolja, Suzi je nekim
udom dobila karakter, ostali su ga i pre toga imali. Jedino
je Fric ispadao iz ritma, zapravo upadao na scenu malo
prebrzo. Volf tek to bi dohvatio zvonce, a ovaj se ve
nacrtao ispred njega, prima porudbine, donosi pie i pre
nego to je mogao da ga sipa, teorijski...
,,E, ovi izgleda stvarno ikaju, apue Hari Olgi, vidi
po aama i bojama pia, to su ae iz bifea a ne kristalne
iz predstave i svako pije svoje uobiajeno. Debeli pije duplu
lozu a ne pivo od aja, koje je malopre naruio od batlera.
,,Ma nek piju, pusti me da gledam, ovo je neverova-
tno!, uutka je Olga.
I zaista, neverovatno ali istinito, Volf je ispreskakao
Suzi, lomio je svakim znakom interpunkcije u tekstu, o
reima i da ne govorimo, ona mu je parirala ko prvakinja
drame a ne neka tamo bedna trovaica, amerika
sponzorua iz pedesetih, krckala je polako, a onda se s
finalnim Vodite me! pretvorila u aku iverja na pozo-
rinim daskama.
,,Bravoooo!, prva je skoila Olga i poela da
aplaudira. Harijeti je malo neprijatno, moda je ovde neko
poznaje, nije red da reditelj... A za njom skoi cela sala,
tapu, raspadoe se.
Glumci su izali i poklonili se, stigla je i jedna korpa
cvea, gospa Macina kao i prethodne etiri veeri, koje
Jelena nee ni da pogleda, ostavlja ih garderoberkama.
Povukli su se mirno, zavesa se spustila, aplauz se samo
pojaao, meutim, umesto da se pojave ponovo, u sali
poee da se pale svetla! Zavesa je ostala nepomina!
,,Pa pika im materina, ta rade, besni Olga, ali ne
prestaje da tape, ,,da l su normalni? Ovakav aplauz
nisam imala deset godina a oni pale... Cenim da bi bilo bar
dvanaest izlazaka.
Razvodnice otvorie vrata i publika, htela - ne htela,
poe napolje. Hari i Olga, jo ljuta, s njima, u foaje, ko e
sad da se probija protiv struje da izlazi na Mijina, stra-
nja vrata.
Jesam ti rekla! Mislim stvarno, da ne sklone...,
zausti Hari kad je u uglu foajea primetila tetka Leticijin
sanduk ispred koga je stajao Lepomir s rukama skrtenim
na grudima i pogledom ko-mi-prie-zadaviu-ga.
Malo dalje je stajao Boban i mlatarao rukama u njiho-
vom pravcu. To je bio njegov jedini odgovor na pitanje koji
mu je kurac, a koje mu je Olga postavila bar deset puta.
Progovorio je tek kad je poslednji gledalac napustio hol i
kad je razvodnica za njim zalupila vrata tako da su se sva
stakla zatresla. Ma nije progovorio, kriknuo je:
,,Lenka!
ta Lenka?, zapitae Hari i Olga u isti glas, dodue s
razliitom konotacijom.
,,U sanduku!, ovo ve nije bio krik, pre kreketanje.
Ma kakvom sanduku, ta m e zapoe Olga, pa
zastade u pola reenice videvi kako Hari zapanjeno blene
u sanduk iza Lepomirovih lea.
Jeste li zvali policiju?, Hari poe da izvlai mobilni iz
depa.
Jesmo, kad se zavrila predstava, krekee Boban,
kod nekih napad histerije tako izgleda.
S Trga se zaue sirene, brzi su, pomisli Hari, ali
umesto pandura u hol utrae dvojica u belim mantilima.
iva je?, odahnu Olga, samo nakratko, jer vidi kako
razvodnica vodi medicinsko osoblje uza stepenice.
Jelena ima nervni slom ili je... zna ve. Ali je stra-
no, morali smo da pozovemo hitnu pomo, kao da se
pravda Boban.
Idemo gore, naredi Hari. Lepomire, ostani ovde,
silazimo im doe policija.
Lepomir nije davao nikakvog znaka da je uje,
razume, ali se i nije pomerao s mesta.
Policija je stigla tek posle petnaest minuta, za koje
vreme Hari i Olga nisu uspele da saznaju ba nita sem da
je Lenka bila alternacija Leticiji, to je otkriveno tokom
tree scene, kad je spao poklopac. A da su glumci nastavili
i kako su nastavili, to su videle i same, iz gledalita.
,,Ne znam kako sam preiveo, pria Debeli, ispija-
jui vodenu koliinu loze. On je bio ekao svoj ulazak za
inspicijentskim pultom kada je Suzi odletela s poklopcem.
Boban i ja smo mislili da prekinemo, spustimo zavesu,
otkud znam ta, kad klinci nastavie da igraju! I stvarno,
zamisli policiju s punim gledalitem, to bi bilo...
Policija stie, prekide ga Hari, koja ga je sluala izvi-
rujui na Trg kroz prozor bifea. Olga, ajdemo dole, vi
zasad budite ovde, ne idite nikud.
Niko i nije izgledao kao da je u stanju da ustane, a
kamoli ode.
Jao, opet je ,,pogrena struja u smeni, zavapi Hari u
sebi kad je sa stepenita koje vodi u foaje ugledala Zareta s
ekipom.
Gde je telo?, unosi se Zare u lice Lepomiru, koji je
ba odluio da igra sfingu.
,,U sanduku, doviknu mu Hari, preskaui po tri ste-
penika.
,,Ne zezaj?! Izgleda da je trezan, to je jo gora
varijanta. Gleda u neverici ono udo od perploe s
rajberima i drkama za regal. Otkud ovo ovde, nije bilo tu
prekjue. Otvaraj.
Olga poe brzopleto da mu objanjava kako je sanduk
igrao u treoj sceni i bio iznet posle bdenja, ali... Ali osta-
de bez vazduha jer su dva Zaretova momka s hirurkim
rukavicama na rukama upravo otvorila sanduk. U njemu
je leala Lenka, picnuta ko za pravi mrtvaki sanduk, s
urednom frizurom, dodue malo vie nabijenom na elo, i
lepo obuena, sklopljenih oiju i s rukama na grudima, a
rukama je vrsto drala mobilni telefon.
,,Ko vam je dopustio da pomerate telo?, iskrljeti se
Zare na Hari, na ta ona samo nemono zatrese glavom.
,,Ko je sve bio prisutan?
Svi su gore, kae Olga i sklanja pogled s lea.
,,A jedno trista ih je otilo i kui, dodaje Hari, u kojoj
bi se policajac rasplakao od muke, a privatna detektivka bi
se verovatno nasmejala da nije pokojnice.
,,U stanicu! Vodi ih sve u stanicu, ekipa ostaje na uvi-
aju, nareuje Zare proelavom tridesetogodinjaku koji
mu je oito mlae mudo.
Otkad se to..., pokua Hari da intervenie, bezus-
peno; Zare je uopte ne slua, deli ljudima zaduenja.
Uto ona dva bolniara, sve s nosilima na kojima lei
Jelena, krenue da se strmopiuju niz ono usko stepe-
nite. Dali su joj injekciju za smirenje, izgleda ko da spa-
va i da e jo dugo, ukoliko je sad tu ne istresu, a sva je
prilika da hoe.
,,Ko je sad ovo? ta..., surduknu Zare opet na Hari.
Zato stalno ba na nju?
Dabina pastorka, odgovara mu uz dlaku. Ona je
nala le. ivci... Ja bi sad trebalo da poem s njom. Zna
da ja...
Aaa, jok! Ne ide ti lutko nigde! Niko ne ide nigde
nego u stanicu. Tiko, proveri gde vode tu cicu, uzmi im
podatke. Mile, pokupi ih sve...
efe, nemamo dovoljno kola, da zovem maricu?, pita
Mile, tek neto stariji od Mije-deteta.
Kod mene moe devetoro, doveu ih ja, sve koje ne
moete kolima, ne pravi ljudima sranje, idi u piku materi-
nu, ne iivljavaj se, tiho mu ree Hari da mu ne rui auto-
ritet. Zare je samo zloinaki pogleda i klimnu glavom.
Posle su ih, u dvadeset devetom, ostavili da ekaju u
hodniku dva sata, valjda dok nisu izvrili uviaj. Pre nego
to e prozvati prvog, Lepomira, iz Zaretove kancelarije
izae ena u crnom! Mahnu im svima i ode!
13.

DOK JE BILO TITA, BILO JE I ITA

ovee, kako je otoplilo preko noi! Gde e


veeras?, pita Olga dok su u zoru izlazile iz panduracije,
prosvetljene ko da izlaze s jutrenja u Sabornoj crkvi.
Imam dve ponude. Kod Laze i Ljilje, to ne dolazi u
obzir, ao mi ga je, ali sam je sebi tatu birao. Druga je
oderavanje na Crvenom krstu. I to u da propustim, ima-
ju maku pa ne mogu da povedem Reksa, a zadnji nam je
dan zajedno. Odvee ga sutra, najkasnije prekosutra. I
hamer. E, vozim te kui dok jo imam ime. A ti?
,,Ne znam. Najradije bih ostala na Miljakovcu i
zavukla se u krpe, ali mi muko dete pravi doek.
Ima dvoje?, zbuni se Hari. Stalno se spominjalo
jedno dete.
Jok, nego bih vie volela da je ensko. Nisam znala
ta s klipanima njegovog uzrasta da radim ni kad je
trebalo da furam s njima, a kamoli sad. Najgore godine,
sedamnaest.
Doi kod mene. Imam pivo i nita drugo. I ne mogu
da kupujem, idem pravo na spavanje. Kue, strpi se do
kue, molim te, pria sirotom Reksu, koji je vei deo noi
presedeo sam u dipu.
Vai, i ja. Imam tortu, reformu, doneu.
Otkud ti reforma, leba ti?, nasmeja se Hari umorno
dok skree u Cvijievu iz 29. novembra.
Napravila mu za urku. Ja! Celo popodne se jue
drkala njome. Da bi mi on na kraju rekao da ta kaljava
govna to cure po friideru sama iznesem i bacim u
kontejner. Da ga ne blamiram pred ortacima. Torta u
friideru! Blam!
Hari zausti da je upita misli li da je njen friider otpo-
ran na blamove, ali outa, umorna je. Tek, dogovorie se
da e Olga doi dovee u Blok 44 i da e se kolektivno
praviti da nije Nova godina.
Stigla je tek oko pola deset, jedva je nala taksi. Torta,
uzgred, i nije izgledala toliko strano. Jedina je nevolja to
Hari ne voli slatkie. Kao ni Olga pivo. Pa su poele kafom,
a uz kafu zna se. Alapaarenje. to i nije Harijetin obiaj,
ali je borba s Olgom za svaku reenicu izazov, to se ipak
ne moe propustiti. Ve su pretresle osnovne i srednje
kole, pa studije, frajeri, prvi poslovi, kad Olga ree: I
onda se udam za Crnogorca.
Aha, sad mi je jasna i druga scena u Leticijinom gam-
bitu. Ba sam se pitala to si onako nagarila.
,,Ma, jok, nema veze, davno je bilo. I kratko. Nije
mnogo bolelo. Uostalom, uvek sam bila osuena na njih
zbog visine. Hari je zamiljeno pogleda pa poe ga se
smeje. to se smeje?
Nita, sebi. Ti si bila osuena zbog visine. A zato
sam ja bila osuena?
,,Na Crnogorca?
Ne, na mrtvozornika. Moj bivi mu je bio mrtvo-
zornik u policiji.
,,Pa moda si bila mrtva?, pravi se Olga duhovita ne
bi li sakrila zbunjenost. Ona, naime, misli da je njen ivot
pojam ekscentrinosti.
,,Da zna da si u pravu! I ne sanja koliko.
U tu se priu nisu dalje udubljivale, ma ni u ta se
nisu udubljivale, skakale su s teme na temu i uskakale
jedna drugoj u re. to je najlepe, stvarno su zaboravile
da je Nova godina. Ali se na kraju ipak upetljae oko one
pete banke, koja ih obe mui. Jednu s gornje, drugu s
donje strane.
Klinci su monstrumi, zakljui Hari i ispria Olgi
dogodovtinu s prodavaicom farmerki od pre neki dan.
ta je to? Starosna diskriminacija?
Samo nemoj sad da mi kae ono kako smo mi u nji-
hovim godinama potovali bilo koga, pada Olga u vatru.
Uopte nije u tome fora. Nego, primetila sam da to sam
starija sve vie mrzim starce. Zato to sam im blie. Ko da
me zovu, doi-doi! Zna ta mi je keva poklonila za
pedeseti roendan? Mera pritiska. Obeala sam joj da u
joj na groblje umesto cvea donositi kurtone.
,,A svee strogo nee da pali, ostavljae joj cele,
one najvee?, Hari se zacenila od smeha.
Otprilike! E, prestani da se smeje, iznerviram se
svaki put kad se setim, aren papir, mana...
,,Nemoj!, ne prestaje Hari. Kad puni ezdeset da ti
kupim i mera eera? Zna da od visokog pritiska i ner-
viranja moe da dobije eer?
Pui ga! I daj mi tu tortu.
Evo. Uostalom, i mene je moja mama neki dan zva-
la da idemo u banju. Najvei crnjak je u tome to moja
mama ve ivi u banji. A sad bi u drugu. Sa mnom! Ja
nisam primetila da sve vie mrzim starce jer sam im blie,
al da klinci polako ali sigurno poinju da mi idu na nerve
zato to sam im sve dalje, to je evidentno.
Pazi Jelenu, Olga maleckom kaiicom odvali pola
ogromnog pareta torte i uz puno ekvilibristike vetine
strpa u usta. Mmmm, okolada! Ajde objasni ti meni koji
e njoj na sva sranja u ivotu i taj kokain? Razumem da
nije najbistrija, i gde je rasla, i s kim, ali to je neprirodno!
,,ta?, Hari otvori sebi pivo i nategnu iz flaice.
,,Pa da se drogira dok si mlad!, mljacka Olga.
Misli, nezdravo?, sre Hari.
,,Ne, neprirodno! Dok si mlad ima druga posla. Da
saznaje, jurca, upija, tuca, ivi, bre! Kad sve to vie
ne moe, kad bole koske, kad nema vie s kim, kad ti
samo filmovi u glavi preostanu...
Kad ti se pokvari mera pritiska?
I to. E, onda je vreme.
Oe da smotamo po jednu?, lupi Hari onako iz
zezanja. ,,Ima?, zadavi se Olga reformom.
Naravno da imam, je l ovo domainska kua ili nije?
Zeza me?
to bih te zezala?, ustaje Hari, koja se ispoetka
zaista zezala, ali joj se najednom ideja dopala. Vadi iz fioke
u kujni smotuljak, kesicu s malo sivozelenog bilja i rizlom.
Evo, motaj.
,,Ne umem. Motaj ti!, Olga je jo u oku.
,,Ne umem ni ja.
Pa joj je poteno priznala o emu je re. Pre skoro dva
meseca grekom je, traei upalja, umesto u svoj dep
gurnula ruku u dep jakne klinca kome dri asove. Drugi
gimnazije, taj joj je najstariji. I izvadila to. Mali je kumio i
molio da mu vrati, atro nije njegovo, prebie ga mangupi,
to joj nije padalo na pamet. Ali joj je palo na pamet da ga
ucenjuje, zato nije odmah bacila u klozetsku olju. Ako na
polugoditu ne bude imao etvorku iz engleskog, to e dati
njegovom aletu. Preutala je Olgi samo jednu sitnicu: da
je klinac Lakijev sin, utoliko je pretnja bila opasnija, ali
nije ona traara i cinkaro. Eno ga mali, buba nepravilne
glagole ko mutav!
Mislim da ipak treba da obavesti roditelje, uozbiljila
se roditeljka tek neto starijeg adolescenta.
Nema frke, proverila sam, sporadian sluaj, samo
sam sjebala jednu urku. Drim ga pod kontrolom.
Reks...
Kad smo ve kod Reksa, on uopte ne reaguje? I
zaista, Reks se razbakario na kauu i gleda televiziju sa
iskljuenim tonom, uopte ne obraa panju na njih dve,
na smotuljak jo manje.
Verovatno je izvetrilo. Moda je i perun, zain C, ko
zna ta su detetu uvalili, pravda ga Hari.
,,Pa ako ve vetri, da se ne baci? Ja sam za!
Ajdemo za kuhinjski astal da probamo.
Muile su se pola sata da smotaju. Unutra je bilo i
sitnih granica i semenja, nisu znale da li sad to da trebe
ili se i to pui. Konsenzusom su odluile da se sve pui, pa
je Hari izvadila dasku za seckanje luka i vajcarac. Olga je
znala da treba dodati i malo duvana, nagodile se na manje
od pola, da bude jae. Onda su sjebale pola paketa rizle,
nekako je bila dugaka a uzana ili su im samo prsti bili
trapavi. I pretanka, brate, kako je lizne, ona se zguva i
sve se prospe, pa skupljaj ispoetka. A da istresu duvan iz
jedne cigarete i natrpaju u nju? Dok je Olga apkala
pljugu, Hari je uzela naoari i s kutije proitala da u filte-
ru ima aktivnog uglja, bez veze, duvanje kroz gas-masku,
vratie se na staru dobru rizlu. Jedva nekako ulepie dva
dointa tanka ko grisini, malo je falilo da i selotejp ne
angauju, Hari im je uvrnula vrhove u pic, ko to je videla
u nekom filmu, i onda se pojavio nov problem. Koji kraj se
pali, a koji ide u usta?
Koje smo mi matore krave!, nervira se. Sva sam se
upljuvala, fuj. Koji posao! I sad ne znam ono to svako
desetogodinje dete zna, s koje strane... E, ako ovo ne
vata, razbiu malom nos zbog ovolikog zajebavanja!
,,Ja mislim, Olga misli, ,,da u usta ide normalan
kraj. Kako bi inae dim proao kroz ovo zapueno?
Bravo, genije! Logika u slubi duvanja. Kako emo,
svaka svoj ili jedan po jedan?
Nikakva si hipikinja, delimo sestro, u tome je dra,
zeza se Olga, ali prvo pali onaj koji je ona izlizala uzdu
bez popreko. Uvue dim i zakalja se najstranije.
Miris trave, koji se rairio prostorijom, bio je too much
za Reksove nerve iako je prethodno oito bio reio da
iskulira i ostavi lujke da se provedu kako hoe. Skoio je s
kaua, seo pred Olgu i poeo da bruji ko kompresor. Olga
jo uvek kalje dok prua pljugu Harijeti preko stola. Sad i
ona uvue i zakalja se. Reks optra oko stola, sede pred
Hari i kompresor opet poe da radi. Hari povue jo jedan
kratak dim i vrati Olgi doint, a Reks ponovo trk oko stola.
Aman, kue, ostavi nas da se drogiramo, kae mu
Olga izmeu dva dima. ta si ti, pas ili pokvaren friider?
Bojim se da se ne drogiramo, nego kaljemo i zaje-
bavamo kera, zakljui Hari poto je prihvatila pljugu za
kojom je Reks ponovo potrao ukrug.
,,A da ti njega zatvori u kupatilo?
Ne mogu, ao mi ga, Hari ne primeuje da je ve
malo usporila.
Oe narkomana od njega da napravi?, ubedljiva je
Olga, pa Reks uz malo cviljenja i kevtanja zavri u kupa-
tilu, zakljuan sa spoljne strane.
Evo, sad moemo mirno da kaljemo do ujutro, kae
Hari poto se vratila za sto i gleda u Olgu, koja cima li
cima. I kalje li kalje. Jesi ti sigurna da to treba da se
uvlai? Ima, bre, ono s rukom, zakloni rukom, pune,
ispusti i samo udie na nos?
Jok, to je it!, zna Olga. ,,Hai.
,,Pa moda je ovo hai? Daj da vidim!, ipak opet
uvue. Kakav crni hai u Beogradu? Nema toga odavno...
Eeee, dok je bilo Tita, bilo je i ita!
Aaaa? ta lupa? Ej, dobro je, mirie na majinu
duicu!
Slogan iz sredine osamdesetih, dok je bilo Tita...
ta si ti? Neka jugonostalgiarka?
Daj!
Nema vie, pa ti si ugasila. Oemo sledeu? Hari ne
eka odgovor, pali. Na Reksa, koji skae po vratima kupa-
tila, ne obraa panju ama i.
Vidi, ti bi svakako morala da zadri taj dip, Olga
duboko uvlai dim, a ne bi trebalo, opet e se zakaljati, i
gleda u plafon mudro ko da prebrojava zvezde.
,,Zato?, pita Hari kao da je tu jedino suvislo pitanje
zato.
Vidi, taj tvoj etam kue i zimske sam arolije look
bez dipa nema nikakvog smisla, pa sad onaj mudar
pogled preusmeri na zvezde, koje su u stvari bile pahuljice,
na Harijetinom demperu.
Aaa, to! Jebi ga, sestro brate, nije mi to look, nego
boina rasprodaja kod Amera. A i radila u robnoj kui,
kapira, final sale, dobila ga za dva dolara a bio ezde-
set... Pa skida demper, stvarno je vrue, raspalili gre-
janje noas ko aavi iako je napolju otoplilo, i ostaje u
ofucanoj T-shirt na kojoj se dva kengura boksuju. Obrati
panju tek na ovaj look. I tamo sam dve godine ivota
skantala bezveze. Pozdrav iz Australije! Paket od tri ken-
gur majice tri dolara, australijska, dim-dabe. Daj dim!
Vidi, nije problem u pahuljicama i kengurima, nego u
dipu. Treba ti, razume?
,,Ne razumem, uglavnom ne razume da li sada treba
da skine i majicu, pa da se ukae brushalter, kineski, od
sto dindi, kupljen tu iza oka, u Bloku 70, kome je jedna
ica ispala pri prvom pranju, zaglavila bubanj i sjebala
ve-mainu. Majstora je posle platila ko dambo det pun
kineskih bruseva.
Vidi, bez dipa izgleda ko olupana erpa. Crvena na
bele tufne. Bez poklopca. On ti nekako daje... A i ja bih
imala prevoz do kue, zacereka se Olga blesavo. Mora
da ga zadri. Daj tu pljugu.
,,A vidi sad ti!, Hari se naljutila, pa sa dointom zale-
pljenim za donju usnu otila do predsoblja, gde je neve-
rovatno lako, ili samo nema predstavu o vremenu, sa zida
otkaila veliko ogledalo, donela ga i posadila pred Olgu.
,,Na! Vidi! Koja si ti olupana erpa. Braon! Ja sam bar na
tufne! Moja keva je imala jednu takvu ogromnu braon
erpu za topljenje varaka, sivu iznutra, i bacila je kad se
olupala. Posle vie nikad nismo jeli domae varke. Jedu
mi se varci!
Sklanjaj to od mene, utnuu ga i popie sedam
godina nesree, Olga je prestala da se smeje.
Zato ja? Valjda ti ako ti razbije ogledalo?
Zato to je tvoje!, ponovo se zaceni od smeha. Vidi,
pouzdano, znam. Meni neko stalno razbija ogledala, ne
seam se da sam sama razbila ijedno.
,,Je l tako? Hari je navalila ogledalo na Olgu i
pokuava da odlepi doint sa usana. Uspelo joj je, pa ga
prua Olgi iza ogledala, ne vidi je, potpuno je zaklonjena
njime. Evo ti. A evo ti i ogledalo. Poklanjam ti ga za Novu
godinu. Draga Olga, sve najbolje u Novoj godini elimo ti
Reks, ja, travuljina i olgedalce-olgedalce-ko-je-najlepi-na-
svetu- Olga! Dri ga dobro jer sad idem da traim eki, da
ti ga razbijem. Mnogo me nervira.
Olga nevoljno i trapavo pridrava jednom rukom bar
metar visoko ogledalo, pritom joj je i onaj pikavac ispao,
sagla se pod astal i trai ga, pipka drugom rukom po pato-
su, psuje, Hari angrlja po plakaru u predsoblju, kad odje-
dnom sa svih strana potmulo zapuca iz bezbrojnog lakog i
tekog artiljerijskog oruja!
Jebote, rekla si eki!, guna Olga ispod astala, jo
nije nala pljugu.
,,Ha, ha! Poelo! Pa srena ti Nova...
Baaang! Traaas! Cangrrrr! Razlete se ogledalo u hilja-
de komadia! Nastade muk od jedno tri mikrosekunde,
prekida ga Reks izbezumljenim lajanjem iz kupatila i
skakanjem na kvaku. Hari iz predsoblja zuri u Olgu
presamienu na kuhinjskoj stolici, s levom rukom jo u
vazduhu, praznom, i ram je odleteo u tri pizde materine.
Jesi iva?, prestravljeno pita.
Ne znam. Nisi morala ba da me ubije, jebote, rekla
si eki!
,,ekaj! Hari dolazi k sebi. ,,Ne ispravljaj se, ostani u
tom poloaju.
Lea Olginog novog prsluka, nabavljenog u akciji
Krznom protiv depresije pre neki dan, kada su honorari
konano legli, bila su prepuna sitnih krhotina ogledala.
Polako. Samo se rotiraj za devedeset stepeni da izvu-
e glavu ispod stola, ali se ne ispravljaj. Olga je poslua,
dobro je, staklo joj se nije ni za vrat sasulo i kosa je ista.
Reks i dalje laje ko lud, oe da razvali vrata, ali ne ume.
Miran dukac, sve je u redu. Jebalo te vetako krzno, ti
meni neto pria o mojim demperima, kako sad ovo da
oistimo ili bar skinemo s tebe a da se ne izbodemo?
Pouri, popizdeu, kripi Olga dok Hari trebi kru-
pnije komade i stavlja ih u pepeljaru. Nemam vazduha.
ekaj, usisau te!, doseti se.
Kako, bre, da me..., Olga poinje da se ispravlja.
,,Av, av, av!, laje Reks.
Smiri se, kaem ti! Oboje! Hari joj vrati glavu u
prethodni poloaj, meu kolena. Budi mirna, odo po
usisiva.
Operacija nije potrajala ni pet minuta. Na kraju Hari
pomoe Olgi da, onako jo savijena, paljivo skine prsluk i
spakova ga, licem na unutra, u veliku plastinu kesu. Olga
se polako ispravlja, sva oamuena.
,,Ti nisi normalna, kae kad je dola do daha.
Nikad nisam ni tvrdila da sam normalna. A ti kao
jesi?, Harijeti je najednom neto smeno, valjda krckanje
staklia pod izmama.
Jebote, ja bar ne pucam u ljude! Moda ladno oruje,
ali... mogla si da me ubije stvarno, ime bi me posle
usisavala?
,,Pa nisam... Harijetin smeh prelazi u histerino.
Dolo joj da se valja po podu od smeha, ali ne moe po
sri. Ne moe ak ni da sedne na drugu stolicu, i po njoj
su staklene iglice. ,,Spolja...
,,Ne seri! ta je ono? Olga pokazuje glavom na pitolj
koji lei nasred predsoblja pored nekih starih cipela.
,,Ma traila sam eki!, sve joj je smenije i smenije.
,,Tu je negde, iza cipela. Vidi, prazan je.
Hari odlazi i saginje se da ga podigne, a Olga skae i
kree prema njoj:
Ostavi to, jebem ti mater ludu pandursku! Zadaviu
te golim rukama s tri pitolja! Prestani! Ve joj je prila na
metar kad Hari, kojoj su suze na oi pole koliko se zace-
nila, podie ruku i pokaza prstom negde iza Olge. Koja ne
naseda. Aha! Vidi macu! Samo ako se ne okrenem, pa da
mi puca u lea!
,,Ne, nego ti duva u lea, od prozora! Pogledaj kuda je
uao, vidi prozor! Olga baci hitar pogled preko ramena, u
pravcu biveg prozora, i dalje u nedoumici, mogao je tuda i
da izae a ne samo da ue. Hari, meutim, ima jo
dokaznog materijala, pokazuje rupu u zidu. ,,A vidi gde se
zakucao. Bravo za gipsane zidove, treba da uem u
kupatilo, moda je prosvirao, al ne smem da pustim Reksa
u ove staklie.
,,Av, av, av!, ne prestaje Reks.
Moda je ranjen?, Olga joj je napokon poverovala,
moda.
Hari otkljua kupatilo, nekako se provue pored
uznemirenog psa i pregleda i njega i kupatilo. Sve je bilo u
redu, metak se zadrao u zidu. Izljubi ga i jedva ga ponovo
zakljua. Olga sedi na jedinoj istoj stolici i pali cigaretu,
obinu. Hari onu drugu obrisa mokrim sunerom za
sudove i zafrljai ga u kesu za ubre. Potom je prebrisa
suvom i sede, valjda joj se nita nee zabiti u dupe.
,,I ta kae, spolja?, Olga zvui ve maltene
normalno. Eto, N. N. lice ti je razbilo ogledalo, srenih ti
sedam narednih godina nesree, Hari je jo smeljiva.
Nije meni, nego tebi.
,,Ne, nego tebi, poklonila sam ti ga!, kikoe se Hari.
,,Ja ga nisam primila, uvalila si mi ga, otima se Olga,
i nju je uhvatila smejavica.
Svejedno, bilo je tvoje u trenutku..., i Hari pali
pljugu.
Nije!
Jeste!
,,Nije!
Jeste! Malo li je to mi je tvoje ogledalo napravilo
ovoliki kr po gajbi, sad bi da mi uvali i svoju nesreu.
Neu. Dala sam ti ogledalo, bilo je tvoje!
Vidi, tvoja gajba, tvoj komiluk, jebem ih divlje, tvoja
Nova godina, tvoje ogledalo, tvoja nesrea. E, upiau se, a
kako sad da uem u klonjaru pored dukca? Tvog! Vadi ga
napolje, ou da pikim.
Neu! Priznaj da je ogledalo bilo tvoje, pa moe, inati
se Hari, kojoj se takoe piki, a moda je ve i malo
upustila. Otii u i ispiau ti se u lift!, preti Olga.
Samo ako ne bi bila i prva i poslednja! Sav je
zapian. Olga skoi i, krc-krc po stakliima, poe prema
Rekso- voj erpi za vodu pored sudopere, crvenoj na bele
tufne, ha, odatle skuplja inspiraciju za zajebavanje mene,
s patosa, umetnice, pomisli Hari. Olga poinje da svlai
pantalone.
Okreni se!
Neu, aj ba da te vidim! Hari se upiava od smeha i
postade stvarno kritino, najdoslovnije, pa skoi i ona i
ulete u kupatilo. Tamo nastade krkljanac, ni vrata nije
zatvorila, p, av-av... ,,E, Olga, jesi nekad pikila u
zagrljaju nemakog ovara?
Pouri, pucau!, Olga skae po predsoblju.
Rekla sam ti da je prazan!, s olakanjem e Hari,
izvodi Reksa i nakratko ga vezuje za kvaku na ulaznim
vratima. Dotle staklii nisu doprli, valjda zbog nepovolj-
nog ugla.
Kada se nedugo zatim Olga vratila u kuhinju, vidno
oputena, Hari je ve pila sledee pivo i bila spremna na
kompromis:
Kako ti ono kae, vidi, ajde da podelimo ogledalo.
Svakoj po tri i po godine. Stvarno mi je neprijatno da tebe i
tvoje ogledalo nesrea zadesi u mojoj kui, oseam se kao
sauesnik. Oe sad pivo?
Ou ako ti oe moju tortu.
Ajde daj, a uzmi i pivo sama. Dakle?
,,OK, idemo na deljaka pod uslovom da budemo u
istoj eliji. Ne ba, apartman, odvojene spavae sobe i
kupatila, zajednika dnevna? Olga nesreu izgleda
zamilja kao neki komforan zatvor ili bi neto da uari u
pregovorima.
It will be begining of a beautifull friendship!, zakljui
Hari deal i navali na tortu i pivo.
,,Je li, sad treba da zovemo pandure?, pita je Olga
preko zalogaja cmoljave reforme.
Tebi ba treba najgluplje mogue muko drutvo
noas? Panduri u nastavku podrignu onako muki, ar-
mantno. Ne pada mi na pamet da ih zovem.
Da mi je falilo najgluplje mogue muko drutvo sad
bih sedela s glumcima. Nema ti pojma. Glumac ti je pola
mukarca.
A pandur dva mukarca odjednom, pa ti vidi ta je
gore. Sloile su se da ne znaju ta je od to dvoje gore, ali
je Olga i dalje mislila da treba da prijave metak.
,,Da mi nije ispao doint, sada bih bila mrtva, to je,
kao, argument s kojim bi izala pred policiju?
Mogue! U stvari nemogue!, filozofski odgovara
Hari.
Kako nemogue? Razneo bi mi glavu. Ili bar rame,
srce...
Kaem ti, nemogue. Kada te uva vlasnica detektiv-
ske agencije Lucky Charm lino! Mi u svaki dosije koji
otvorimo turimo po zeju apicu i onda su nai klijenti
bezbedni. Kapira?
Kapiram samo da me zajebava, to je slab nain da
se smirim. Neki manijak upravo zamalo nije uspeo da me
ubije. Nije da verujem u policiju, ali tom divljanju stvarno
treba...
,,Ma prijaviu ujutro! Hari je, dok je Olga ispitivala
rupu od metka, uspela neopaeno da sjuri pola pareta
torte u ubre. ,,Da mi sad poalju gomilu budala, nadrka-
nih jer su deurni u novogodinjoj noi, no way. Ili jo
odozgo dovedu i reportera iz Svedoka, samo mi fali da
postanem foto-roman u nastavcima. Jok. Malo manana u.
Uopte nisam morala da budem ovde kad se to desilo.
Dola s doeka i zatekla, je l tako?
Kad smo ve kod doeka, koji smo ba onako
doekale, sestro, ovde postaje frigidno. Ne moemo da
sedimo ovde, starije smo ene, ladno! Od paramparadi
prozora ozbiljno je pirilo, na stranu adrenalin i koliko god
da je veeras neobino toplo za ovo doba godine, to kazao
televizor.
ta predlae?, pita Hari. ,,Da siemo u hamer? On
je blindiran. Ponesemo neki CD, ima mesta koliko i ovde, a
sru emo ve same da napravimo.
Jok, idemo kod mene.
,,A urka?
Boli me uvo. Imam valjda prava na svoju sobu, devo-
jaku. Rairio se po celom stanu. Ako ja mogu stalno da
preskaem uspavane lepotice gde god se okrenem - a nisu
ni lepotice, meu nama reeno, sve ti je to anorektino i
blajhano, i spolja i iznutra - moe i on da preskae stara-
majku. U njenoj roenoj devojakoj sobi. Njenog roenog
prvog januara dve hiljade pete. Meni je moja soba od mog
oca ostala! A njemu je od njegovog ostao kurac, da izbije
oi. Meni! Ajd idemo, zima mi je.
,,A, Reks? Ne mogu da ga ostavim.
Ide s nama, jebiga.
,,E, imamo za jo jedan. Da dunemo, pa da idemo?,
Hari ba ne bi da kvari klinicima urku u jedan po ponoi.
,,OK, ti mota!, presudi Olga.

Hari se posle uopte nije seala vonje do Miljakovca.


Seala se nekih patrola, jedne u Jurija Gagarina, kod
Buvljaka, jedne kod Muzeja 25. maj. Ova druga je ak
pokuala da ih zaustavi, da stanu u red za duvanje, ovog
puta u balon, ali je pandur, kako je hamer poeo da uspo-
rava a on shvatio kakvo je vozilo posredi, samo palicom
pokazao da produe.
ta je bilo?, pita sanjivo Olga.
Nita, ukapirao da slavimo Dan mladosti a ne Novu
godinu, pa nas pustio, mrmlja Hari.
Ako, i treba. O, mladosti mooooojaaaa... zapeva
Olga i puf! Zadrema na pola refrena.
Gajbu nisu mogli da promae, narodnjaci su cepali
tako da se tresao gelender, zbog ega je bio vrlo nepodesan
za pridravanje, pa se Hari pridravala Reksu za povodac.
Bilo je otkljuano, predsoblje prazno, ukljuujui i neku
plavuicu koja je plakala zagnjurena u gomilu kaputa,
uprazno, nema autentine beogradske urke bez uplakane
plavue u hodniku. Olga je povukla Hari, a Hari Reksa,
desno, u mranu sobicu, u kojoj njih troje nisu mogli da se
okrenu a kamoli...
Jebote, kako misli ovde da kuntamo na ovu
galamu? Odo ja nazad u hamer!
Ako mogu ovi, moi emo i mi! Olga je upalila lampu
i energino strgla prekriva s neko dvoje, koji su zagrljeni i
potpuno obueni spavali u njenom krevetu.
Ajde mar! Vucite se odavde! Imam goste, niste uvek
samo vi gosti.
Klinci su ipili iz kreveta ko oureni, pa opet ipili
preko Reksa kad im je rekao ,,Grrrrr!, to je verovatno
znailo Srena Nova godina!, i zadili u predsoblje.
Kako emo? Moe dupe-glava? Ne trpim ni sa kim da
spavam, izvinjava se Olga i baca jedan jastuk pod noge.
,,Ni ja, malo lae Hari dok izuva izme. Mada je istina
da e Olgino dupe neuporedivo bolje podneti nego njenu
glavu. Rekse, ti ide pod radijator. Vai?
U moje vreme smo se bar svlaili kad se tucamo,
komentarie Olga ono dvoje od malopre, gasi lampu kraj
uzglavlja i okree se prema zidu.
A, bogami, i oni komentariu po predsoblju s nekim
ko izlazi iz klonjare, upravo je iza zida pustio vodu Harijeti
pravo u mali mozak.
,,a je bilo? a ste se unezverili?, pita mlai muki
glas.
Sine, upale dve skroz lude naduvane babe s
pitbulkom i oterale nas, kreti usplahireno ensko.
Garant lezbae, kreu se s bulkom, kod tebe nikad
nije dosadno, objanjava drugi, kao muki, glas.
Keva ti se lezbejisala s Kvazimodovom dok te je pravi-
la!, razdera se Olga, sreom bez ikakve namere da ustaje.
Olga, brate, neki momak, koga Hari, skembana
undercover, vidi samo krajikom oka u kontralajtu, otvo-
rio je vrata i nadvio se nad gomilu. Hoe li prestati da me
blamira pred ortacima ili moram da te proterujem s gajbe
doivotno? Ispotuj me jednom! Iz ovih stopa da si se
izvinila ljudima!
Olga uti. I Hari uti. Momak uti, al znaajno. Ne
namerava da izae.
,,Grrrrrr!, pozdravi ga Reks iz mraka. Deko odskoi
unazad i zalupi vrata.
Poslednje ega se Hari sea iz te noi bio je Olgin pre-
dlog da se zamene. Olga menja odraslog, lepo vaspitanog i
uhranjenog gimnazijalca, trei razred, za Reksa. Hari nee
ni naduvana. Zaspale su kliberei se, a nijedna se nije
poalila da onoj drugoj smrde noge. tavie, Lenku cele
veeri i noi nisu pomenule ni jedan jedini put.
14.

DANI JEBENOG RASPLETA

Za Hari je nova, 2005. godina zapoela nereivom


misterijom - kako pronai stakloresca prvog januara u dva
po podne? - koju joj je, u tri replike, telefonski razreila
Olga, im joj je iznela problem:
Prozor je jednostruki ili dvostruki?, pita. Dvostruki,
pa ta? Trebaju mi dva stakloresca?
,,Ne, nego pozajmi u komiluku jedno krilo dok ne
prorade radnje. Vidi se da nisi preivela bombardovanje,
smotanuo. Pljuc-pljuc, problem reen!
Ideja bi moda i bila prihvatljiva kada bi Hari pozna-
vala komije. Zna ih iz vienja i na bardan-bardan, dri do
svoje intime, tako joj sad i treba! Mogla je da bira izmeu
bakute u stanu iznad, kojoj ponekad pridri vrata lifta, a
ova joj zauzvrat uvek do estog sprata preporuuje banju
za nerotkinje koja je njoj, onomad, pre trista godina,
pomogla da zane sina jedinca u trideset estoj, ispao je
invisible man, kevu nikad ne poseuje, toliko o banjama, i
dede iz stana ispod, koji joj se uvek smeka.
Oni imaju gajbe identine njenoj, pa valjda i identine
prozore. Odluila se za dedu.
Kooperni sedamdesetogodinjak bio je veoma koope-
rativan, ak joj je i hoklicu pridrao dok je skidala njegov
unutranji prozor, i sve bi se to zavrilo pljuc-pljuc, kako
ree Olga, da matori nije poeo da joj se nabacuje! Sedite
da popijemo kaficu, sela, ta e, ipak je dobila prozor, ajde
vi zameajte, da vidimo da l moete da se udate, nita
lepe od zrele ene s oblinama... Pa sve do stara koka
dobra juha, malo je falilo da mu natakne ono prozorsko
krilo na elu, pokrivenu kapicom napravljenom od
unihopa. On je graevinski inenjer, s dobrom penzijom,
jao, onda ste sigurno studirali s mojim tatom, pokua Hari
da ga dekuraira pomou bezone lai, neuspeno, tek je
na to navalio da joj objanjava, udvarajui joj se, dodue,
kako je ona polovnjaa kojoj bi trebalo da bude ast to joj
jedan inenjer u penziji i s rupom na papui iz koje viri
uti zadebljali nokat na palcu nudi... ta li joj je ve nudio.
Bilo kako bilo, imala je prozor, ali i skenjan dan - nikad ne
moe imati sve.
Poela je da isti onaj lom po stanu, Reks je opet
popio kupatilo. Na stabilni se ne javlja, a na mobilnom
prvo paljivo proveri ko je zove, ne eli da joj se sad pojavi
Miki i odvede kue. Odgovorila je na dva poziva. Prvo
Olgin:
Jesi nala prozor?
Jesam, jebo te prozor, i u najkraim crtama joj pre-
pria dogodovtinu sa armantnim matorim drkadijom.
,,Pedofilina!, utei je efikasno Olga i nastavi,
ekstremno egzaltirana. Super, znai sad ne duva! to ne
znai da ja i ti ne treba... Vidi, nala sam u jednoj trafici
na Brdu motalicu, al je bilo zatvoreno. Mogu da se spustim
basom do Slavije, tu valjda neto radi, ili do tajge ako na
Slaviji ne naem, maznem motalicu i onda uvatim trandu
do tebe. eno, ja sam noas spavala pet sati ucelo, prvi
put za poslednjih deset godina. Ma, petnaest! I danas se
oseam ko da mogu volu rep da iupam, usisala sam celu
gajbu, oprala sve sudove za Indijancima... Odajem se
drozi, mame mi!
Mame ti, a kojoj drozi e da se oda kad nema
vie?, Hari je, za razliku od Olge, ekstremno nadrndana,
nije joj ak ni smeno.
,,Pa radi i ti neto, nai, ne mogu sve sama, evo ja u
da nabavim motalicu!
Olga, nije mi ni do ega, je l zna kako to izgleda? Ni
pola kra nisam rasklonila, sad e da mi upadne Miki,
treba da zovem Lazu da ujem ta je bilo oko Lenke... Da
se ujemo kasnije?
Nije zvala Lazu, zvao je on nju, to je bio taj drugi
poziv. Ima neke informacije, za duu priu, pa je Hari
izmeu duvanja s Olgom u praznu motalicu i Lazine tate
odabrala odavanje profesiji. I obeala mu da e doi na
veeru - brdo klope je od sino ostalo a ona ve drugi dan
nita u usta nije stavila, Olgina torta je neuraunljiva u
hranu. Zatim je iskljuila mobilni, ime se preselila u
carstvo nedostupnih.
Kod Lakija je insistirala da aperitiv, prvo pivo, popiju
u kancelariji, u dvoritu. Objekat podle ucene, njegov kli-
nac, lihtao se, sam im je odneo kvarcnu grejalicu, niko
mu nije traio. Ako treba jo neto, samo neka ga zvrcnu
na mobilni, kae, a Harijeti dolo da mu zvrcne veger
preko nosa kvarnog, dejeg.
Ukratko, Laki je od deurnih iz ,,ispravne, Dabine
struje saznao da je sasluanje u noi izmeu tridesetog i
trideset i prvog decembra bilo pun promaaj. Nameran ili
nenameran, ali Zaretov. Pitanja su se uglavnom vrtela oko
dogaaja u toku veeri kada je telo otkriveno. Ko je gde
bio, ta je radio... Bezveze, veina sasluavanih bila je
angaovana na samoj sceni ili oko nje. Glumci, inspici-
jent, garderoberke, dekorateri, Mija... Gore, u slubenim
prostorijama, bili su samo ankerka, koja se nije mrdala iz
bifea, i deurna Naoarka i Lepomir, oni su pili kafu na
portirnici. to je potpuno nebitno budui da je Lenka sve
vreme bila s pomenutom veinom, nasred scene. To je
jedino nedvosmisleno utvreno: osam svedoka je prisus-
tvovalo nesrenom otvaranju sanduka, ne raunajui Olgu
i Hari, zajedno s trista pripadnika publike, koji su takoe
bili svedoci, jedino to nisu znali ega. Oni su mislili da im
se dogodilo pozorite dok im se zapravo dogaao le.
Harijetu je pak mnogo vie zanimalo kada je u stvari
Lenka nestala, to je jo uvek nejasno. Poslednji koji je
naveo tano vreme i mesto kada je razgovarao s Lenkom
bio je Mija-dete. Sam poetak premijere, kada je ula u
tonsku kabinu i isprepadala se od Reksa. I Mija i polovina
ostalih tvrdili su da su je viali i narednih dana po pozo-
ritu, ali gde i kada... u to ve nisu bili sigurni. Znate kako
je to, svi dani u pozoritu su isti, pre podne probe, uvee
predstave, a deurstva vam se menjaju haotino, sve vam
se pobrka, objanjavali su.
Uzrok smrti jo nije utvren, ali nema nikakvih spo-
ljanjih povreda, uboda, rupa od metaka. Telo je poslato
na obdukciju i valjda eka da prou novogodinji praznici
ili bar prvi mamurluk doktora Veselinovia, patologa.
Jesu li otkrili otkud kljuevi u depu kaputa?, pita
Hari.
,,Ne, kljuevi se uopte ne pominju, odmahuje Laza.
Ali ja sam lino objasnila Zaretu i kako smo nali
kljueve, i ta je Olga otkrila, kako je kaput dospeo meu
one kostime. A sigurno im je i Olga ponovila to isto da je
Ubavka..., nervira se Hari.
,,Ne, kaem ti, u zapisnicima se ne pominju, ak ni u
tvojoj izjavi, itao mi ovek u telefon, nisam lud! Nita,
preostaje nam samo da ekamo. to ne bi trebalo teko da
nam padne s obzirom na to da sa svim ovim nemamo
nita. Mi smo svoj posao zavrili i zabole nas. Nemam uti-
sak da bi nas Daba neto dodatno angaovao, neki aneks
ugovora, tako da... zabole nas.
Zna kad bih prihvatila aneks ovog ugovora? Ni
mrtva! Nego, pod nosom da mi se desi... Radoznala sam,
bre! A ti mi kae da ekam.
,,Pa tebi se stalno deava pod nosom. I kad smo ve
kod ekanja, ajdemo u kuu, ekaju nas.
Veera, koja je zatim usledila, nije vredna prepriava-
nja sem podatka da je Harijetu posle muila goruica od
ciknute ruske salate.

02. 01. 2005.


Rastanak sa Reksom, drugog januara ujutro, kada je Miki
doao da uzme hamer i kera, bio je neopisivo bolan. ak i
za Mikija jer se Reks toliko otimao i cimao povodac da mu
zamalo nije iupao ruku iz ramena. Mandril nije bio
raspoloen za razgovor, Hari nije uspela od njega da izvue
nita sem informacije da je Jelena kod kue i da je dobro.
Evo mene opet bez kueta i maeta, pomisli Hari mauu
Reksu, vrati se kui i prespava dan. Da ga ne bi
preplakala.

03. 01. 2005.


Trei januar pao je u ponedeljak, radni dan, moda, kako
kome. Hari se vrpolji, zove Olgu, nema je, zove Lazu, otiao
na mali fudbal na DIF, zove... Nema vie koga da zove. Ili
ipak... Pa okrene doktora Veselinovia, znaju se, njen bivi
mu je s njim tesno saraivao, najvie na ispijanju vinjaka,
uobiajena mrtvozornika profesionalna deformacija.
Telefonistkinja u mrtvanici prebaci vezu, doktor
Veselinovi se javlja veselim Srenu Novu godinu eli vam
osoblje sale za obdukcije, na ta se Hari zakune u sebi da
nikada nee uvesti video telefon.
Otkud ti, doli ste za praznike?, obradovao se doktor
Veselinovi. Daj mi posle i Docu da uglavimo i neko
vienje, ljudi, niste se javljali godinama.
Sama sam ovde, Doca je tamo, mora neko i da radi,
kao naali se Hari, gde sad da objanjava kako su se
razveli i sve to, bar nita nije slagala. Nego, htela sam
neto da vas pitam, poluprivatno.
Izvoli, naa sluba je uvek na raspolaganju, ak i
ivima, i ovaj je aljivdija, takoe profesionalna
deformacija. Imali ste sluaj neki dan, iz Male komedije7.
Jesam, vala ba je bila komedija, na moj raun.
Proveo sam Novu godinu ovde, nije mi prvi put, al nikad
ovako!
,,Kako?
Badava. Bakica je prosto umrla.
Ali od ega?, reci ve jednom, ne dodaje Hari.
Od smrti. Prekid rada srca. Cap!
Jeste li sigurni?, ne moe da poveruje.
Kako ne bih bio siguran, dvanaest sati smo radili,
rasturili je ko svinja masnu krpu, bio je veliki pritisak iz
gradskog, ne znam zato, samo to je jo nismo testirali na
mladalako ludilo. A to te to zanima? I ija je baba bila,
molim te, reci mi, kad su toliko insistirali?
,,Ne bih znala da vam kaem, meni je bila kominica,
iz starog kraja, prosto sam radoznala, morala je ipak da
slae. ,,A vreme smrti? To ste odredili?
,,E, tu je ke! Nekoliko dana, ne mogu sa sigurnou
da tvrdim jer... ta se zapravo desilo? Bila je senilna i
odlutala od kue? Sela na neku klupu i smrzla se?
Razume, telo je bilo bajato, a svee, odlino ouvano, ko
da je drano u zamrzivau pa odmrznuto za mene.
Zar niste dobili propratnu dokumentaciju? Ne
znate...
Nita, samo telo, kaem ti, trideset prvi decembar,
frka, kao poslae sutra, evo ve je trei, a jo nita.
,,Pa kako ste napisali obdukcioni nalaz? Hari se
osea kao da je pala s Marsa u ovaj novi MUP, Dabinski, i
njegove naine rada.
,,Ko kae da sam ga napisao, avola e da ga dobiju
dok ne poalju dokumentaciju, ljuti se i doktor
Veselinovi. Vano je da su meni upropastili doek, a oni
mogu da slave do Svetog Jovana. Dobie nalaz u poklon za
Osmi mart kad se zainatim. Ovo ti je, devojice, sve otilo
u tandariju. Pametno je to ste se evakuisali.
Kako je malo potrebno da se Prljavoj Inspektorki Hari-
jeti ulepa dan - samo joj kae devojice, pomisli Hari i
polako zavri razgovor s doktorom Veselinoviem. Jer je
sve osim tog devojice bilo... Da se spali!

***

04. 01. 2005.


Hari je etvrtog sabajle, ve nervozna kao osica, osvanula
na kiosku, a u Politici su osvanule Lenkine itulje. Bezbroj
komada i sve zvanine, nijedna lina. Razna pozorita,
Ministarstvo kulture i informisanja, nekoliko udruenja
dramskih umetnika, dva udruenja pisaca, domovi kultu-
re, savezi amatera i kulturno-umetnikih drutava, sindi-
kati scenskih radnika i kulturnih delatnika... Kr boji! I u
svima njima je Lenka preminula, s obdukcionim nalazom
doktora Veselinovia ili bez njega, naprosto je preminula,
ak ni tragino! U osamdeset treoj godini ivota, jebote!
Hari zove Olgu:
,,Ha, slagala si me! Nije imala dve hiljade godina!
Ovde pie preminula u osamdeset treoj!
Malo li je?, Olga ne zvui ba najbolje. Uostalom,
od ezdeset do osamdeset tri ima vie nego od osamdeset
tri do dve hiljade, nisam mnogo pogreila! Bar ja tako
kapiram tu teoriju relativiteta, upravo radim edu
majkinom seminarski iz fizike, ima tri urke ove nedelje pa
ne moe da postigne. Oe da mi pomogne?
Neu. Nego, objasni mi kako je mogla da bude uprav-
nica pozorita u tolikoj adolescenciji? Mislim... delovala mi
je fucnuto za nekog od malo preko est banki, oko pen-
zije, ali za razmenjenu devetu drala se super, hajde da i
Hari udeli Knedli neki kompliment, makar i posthumno.
O tome ti i priam sve vreme, bila je u penziji ve
vekovima.
Ali kako je onda mogla da bude upravnica?
,,Na ugovor, pobogu!, Olga se nervira jer Hari ne
razume tako jednostavne stvari.
Ama, ko je babi od osam banki..., a Hari uporno
nee da razume.
,,To ve nemoj mene da pita, skrati Olga. Nego,
sutra je sahrana, proitala si. Ne mogu da idem. Eto,
jednostavno ne mogu, zbog neega ne mogu da podne-
sem da tamo...
to se meni ali? Ja jednostavno, eto, neu da idem,
bez ne mogu, pa nikom nita. Proi e i bez nas, a pogo-
tovo bez mene.
,,Ne alim se, nego hoe da sutra idemo negde u ski-
tnju? Na ruak?
,,Da kupujemo motalicu?, nasmeja se Hari, pa se
nasmeja i Olga.
Naemo se u podne u pozoritu, ipak je otvoreno,
zbog komemoracije, u deset, to ba neu moi da eskivi-
ram, i onda zapalimo, reira rediteljka.
Vai se, pristaje Hari.
Ima neke novosti u vezi sa istragom?, pita Olga ono
to joj je na vrh jezika od poetka.
Nemam, sem onoga to sam ti jue rekla. Uzrok
smrti naturalan, vreme smrti nepoznato. Moda u do
sutra neto saznati. Ajd zovem Lazu, vidimo se sutra!
Laza je zaista imao novosti i to spektakularne. Istraga
je zatvorena?!
Kako zatvorena, na osnovu ega?, preneraena je
Hari. ,,Na osnovu prirodne smrti, nee da se baku, rezi-
gnirano joj odgovara.
Najprirodnije mogue! Jasno! Prirodno, kad ti doe
da umre, legne u prvi sanduk koji ti je pri ruci, zagrli
mobilni, navue rajber spolja i vozdra! Ne-mo-gu-da-ve- -
ru-jem! Ladno zatvorili istragu?! U piku lepu materinu!,
dere se Hari ko Olga.
,,Ne urlaj na mene, ivota ti. Malopre je na mene
urlao Dabin kum, sad ti, ta sam ja ovde? Indigo?, Laki
zvui kao zguvan indigo.
Zato je urlao na tebe?, secnu se Hari.
Zato to sam mu rekao otprilike isto ovo to si ti
meni rekla, dodue biranim reima, nisam ja prostak.
Zdravo, ujemo se kad oladi kapislu.
E pa, neemo preko indiga, pomisli ena na ivici
besnila i okrenu Dabin mobilni, uini poslednje to bi iko
razuman uinio.
,,Ja sam, ta je?, javlja se originalno, kao i uvek.
Hari je na telefonu...
ta hoete?, pa on je udo od ljubaznosti!
Sluajte, nikako niste smeli da zatvorite istragu,
zapoe tiradu, ,,ne znamo uopte ni kako je le dospeo u
sanduk, ni kada, kada je uopte nastupila smrt...
Sluajte sad vi mene!, prekide je. Sve to to vi ne
znate, nabite sebi u guzicu, jebem vas radoznalu. I
zaboravite ovaj broj dok ja nisam postao radoznao kako ste
uspeli da upropastite slubenog psa, kako je proklizala
lamela na hameru, kako je Jelena pod vaom telesnom
zatitom zavrila u Palmotievoj, kako... Je l treba jo? Ja
nemam pametnija posla nego ovde da raiavam za
vama, a vi ete mene da uite mom poslu?
Pa prekide i vezu.

05. 01. 2005.


Petog januara u podne Hari je u pozorinom bifeu zatekla
samo Olgu i enu u crnom. Sede u istoj grozomorno-pla-
voj klupskoj garnituri, ali ne razgovaraju. ena u crnom,
naime, ita Politiku - i danas je izalo jo pet-est Kne-
dlinih itulja, koje ona obeleava crvenim flomasterom -
Olga naprosto eka i sre kafu.
Sedi, oe kafu? Mala, daj za Hari jednu istu, ali
celu, pozdravlja je.
Kako si od jutros?, pozdravlja i Hari nju.
Sjebano, a ti?
,,Takoe, pridruuje se Hari sveoptoj sjebanosti.
Olga pali cigaretu i uvlai dim, vue, vue, nita da
uvue, samo se cela pljuga usijala od panjeva kojim su je
napunili umesto duvanom.
Drino, jebem ti...!, uzviknu i ljutito je ugasi, pa
izvadi novu iz kutije.
Nije drina nego pall mall?!, pogleda Hari kutiju pa
Olgu.
,,A? To? Olga izvede neki poluosmeh. ,,To samo citi-
ram Ljubu Tadia iz filma Mar na Drinu, sea se posle-
dnje scene, Drino, jebem ti...!
Seam se. A ti sad il padni mrtva ko Ljuba Tadi, il
mi objasni jednu stvar. Kako to kad ti opsuje, ili Ljuba
Tadi, ili u nekoj knjizi... to je umetnost? A kad ja opsu-
jem, onda sam prostakua? ak mi je i Laza jue rekao da
sam prostakua.
Dobro pitanje. Olga se sad ve sasvim iskreno
smeje. I ustaje. Moram da pikim, odgovorie ti gospoa,
ona je strunjak za tu problematiku.
ena u crnom je spustila novine i gleda Harijetu pre-
ko cvikera.
,,Dakle?, ponavlja Hari sad njoj. Zato sam ja pros-
takua kad psujem, a umetnici mogu?
ula sam vas. I ta da vam kaem sem life is unfair!,
podsmehnu joj se ena u crnom.
E, ba vam hvala! zahvali joj Hari to je imalo da
znai idi u pizdu materinu.
Brinete zbog Reksa?, upita je ena posle neprijatnog
utanja.
Aha!, odgovori Hari iskreno. Od onog jueranjeg
razgovora s Dabom i optube da je...
,,Ne treba, prekinu joj ena u crnom misli. Bie sve
u redu. Odnosno, bie jo malo komplikacija, ali e se
zavriti mnogo bolje nego to ste i sanjali. Prekosutra e
vas pozvati Jelena i javiti vam da je ula kako e Reks biti
uspavan. Vie nije radni pas, neposluan je, trai da se
mazi i igra, eratino reaguje na narkotike, moraju da ga
uspavaju kako ne bi loe uticao na ostale pse. Vi ete
odjuriti na poligon, stii ete na vreme i spasti ga. Malo
ete se natezati s njegovim trenerom i on e na kraju
pristati da vam ga ustupi za petsto evra. Tako da od
kupovine kola nee biti nita. Ali Reks ostaje s vama na
obostranu radost.
Hari je gleda zapanjeno, ta ova pria?
,,I ba tako e da bude!?, konstatuje ironino.
Ba tako!, odluna je ena u crnom i nastavlja.
Zanima vas kada je Lenka umrla? Vreme smrti?
,,A vas ne zanima?
,,Ja znam. Umrla je dvadeset i petog uvee, u 21.25,
tokom etvrte scene, u foajeu, gotovo na istom mestu gde
je telo i pronaeno pet dana kasnije.
Ama kako..., htela je da pita kako znate, ali je ena
u crnom nije razumela, tera svoje.
,,Od srca, prirodno, rekao vam je doktor Veselinovi
jo prekjue.
Otkud vi znate doktora Veselinovia? Hari je ve
ubeena da je ovo nona mora, pokuava da se utine, ali
su joj farmerke toliko zategnute da ne uspeva.
Kako ga ne bih znala! nasmeja se ena u crnom.
Idemo dalje, ta vas jo zanima?
,,A kako je Lenka dospela u sanduk?, kad je nona
mora, nek je nona mora, pomisli, daj bar da se infor-
miem u istoj.
Bogoljub ju je stavio. Vidite, koristi Olgin izraz, vidi-
te, dekorateri su bili naredili Bogoljubu, logino, to bi se
oni cimali, da iznese sanduk tokom etvrte scene u
kamion, na glavna vrata. Da publika pri izlasku ne bi
nailazila na sanduk, to ste dobro uoili i skrenuli Olgi
panju, bilo bi neukusno. Doao je u foaje s ulice, zatekao
Lenku mrtvu, veoma se potresao zbog te njihove romanse i
onda je uinio jedino to je on smatrao ispravnim. Da je
dostojanstveno sahrani. On je malo umno poremeen...
,,ekajte, Hari je sigurna da ovde ima vie umno
poremeenih. Kakve romanse, nita vas ne razumem?
One njihove iz mladosti. Nemogue da vam nije palo
na pamet?, ena u crnom je saaljivo pogleda. Dobro,
nema veze, ispriau vam. Dakle, oboje su odmah posle
rata bili nekakvi omladinski funkcioneri. Upoznali se na
radnoj akciji, na kojoj naravno nisu kopali, samo su obi-
lazili radne akcije i postrojavali kopae. Planula je ljubav,
estoka. Gotovo dve godine su bili nerazdvojni, a onda je
Bogoljub neto lanuo to nije trebalo i politiki je gurnut
pod led. Od ega mu je neuporedivo tee palo to to ga je,
sem Partije, istovremeno ostavila i Lenka, otila s njego-
vim najboljim prijateljem, Svetolikom Brkiem. Nikada se
nije oporavio, verovatno je postojalo i neko genetsko
naslee, tek, on je postepeno poeo... Da gubi razum,
recimo, ne bih sad da spekuliem s dijagnozom.
,,A da nije onda, Harijeti se ve ini da je ovde sve
mogue, pa ak i da ona sama spekulie s ovom ovde,
ipak Bogoljub ubio Lenku? Ne znam kako, ali imao je
motiv, osvetu to...
Ne, ne, ne, nipoto!, ena u crnom odluno odma-
huje glavom. Bogoljub je voleo Lenku. Govorio je da je ona
ena njegovog ivota iako je u mladosti davila decu
pionirskim maramama, to on lino nije odobravao, ali
popravila se, prestala je.
Pionirskim maramama? O emu vi priate? Hari je
na nekoliko sekundi zatvorila oi da rastera halucinaciju.
Meutim, kada ih je ponovo otvorila, ena u crnom je i
dalje sedela kraj nje.
,,Ne znam tano, valjda su vezivali deci crvene mara-
me zajedno, tad kad su bili omladinski rukovodioci, pa
Lenka zategne malo jae, kvrc! Uostalom, to je priao
kasnije, kad je ve duboko zagazio u to stanje, pa se ne bih
mnogo obazirala na taj detalj. Tek, on je slepo oboavao
Lenku i nikada joj ne bi naudio. Pratio ju je celog ivota,
neopaeno, s funkcije na funkciju, uvek je bio blizu, da je
uva, kako je govorio. I u pozorite se naselio tek kada je
Lenka dola za upravnicu, dodue, ba tada su se u
podrum njene zgrade uselile neke izbeglice, pa nije tamo
vie mogao da ostane. U njenom podrumu krio se dva-
deset godina. Pre toga...
Ali pobegao je, zato je pobegao ako...
Znam, u Beogradskom dramskom je, a znate i vi,
videli ste ga. Ja sam ga tamo poslala. Kotlarnica je suva i
topla, uslovi su znaajno bolji nego u ferzenku, njihovi
dekorateri e mu ve nai nekog posla, za starog oveka je
vano da odrava fiziku kondiciju. Sprijateljie se i sa ika
Perom iz Vodovoda, koji je duevan ovek, prihvatie ga
takvog kakav je, kao i vas to je prihvatio, iako mu niste
sasvim jasni, s tim jurenjem maaka i . . . Morao je da se
skloni. Policija bi ga ispitivala, a on u svom mentalnom
rastrojstvu nije u stanju da se brani iako je nevin. Vidite
da je i vaa logika policijska, ne, morao je da se skloni
odavde!
Zato ba tamo?, Harijeti ne da mira njena policij-
ska logika. ,,Od svih rupa u ovom gradu? ekajte, kako ste
ono rekli da se zvao taj njegov najbolji prijatelj zbog koga
ga je Lenka ostavila? Svetolik Brki? To mi je neto
poznato? Pa da, upravnik Beogradskog dramskog! Ja sam
mislila da je to mlai ovek, nemamo valjda dva fosila... I
vi ste Bogoljuba poslali njemu?
,,Ma, ne! Svetolik je davno umro, ovo mu je unuk!
Nosi dedino ime.
,,I Lenkin? Hari je opustila vilicu.
,,Ne, zaboga! Svetolik i Lenka nisu dugo ostali zaje-
dno. Naiao je neko ko joj je bio korisniji. Nikad se nije
udavala.
,,Svejedno!, Hari se ve sasvim primila na ovaj trip i
aktivno uestvuje. Bogoljub je sada u blizini unuka ove-
ka koji mu je preoteo enu njegovog ivota? Opasno je!
Ne brinite, Bogoljub nikada nikoga ne bi povredio. A
kamoli dete. Ili unue, Brkia, Harijeti iskrsnu pred oima
ona scena kada je Bogoljub neno teio Jelenu. Moda je
ena u crnom i u pravu, ali...
Gde je sad ova Olga? Otila je samo u W. C. i sad...,
Hari bi da se Olga vrati, treba joj pomo, neko pri svesti,
neko s razumne strane ogledala.
Skoknula je do apoteke, ali je tamo zatekla guvu,
vratie se za pola sata, stii ete na ruak, jo je rano,
smiruje je ena u crnom.
ta ste vi? Vidoviti?, ironina je Hari.
,,Ne, nego sam je ja poslala da bismo mogle da razgo-
varamo, ree jednostavno ena i jednostavnim pokretom
povue crnu suknju prema crnim izmama, zadigla se
malo.
O emu?, belo je gleda.
,,Pa o svemu to vas zanima. Eto, objasnila sam vam
ta se desilo, jeste li zadovoljni? Ili ima jo pitanja?
Nita mi niste objasnili! Ludi Bogoljub je naao Len-
ku mrtvu u foajeu, dvadeset petog uvee, i skrhan bolom
saranio ju je u sanduk od perploe? A ona se u tom istom
sanduku pojavila nasred scene, i usred predstave, pet
dana kasnije! Do kurca ste mi objasnili!
Molim vas, nemojte da psujete! Para mi ui. Isti ste
kao ona vaa Olga, prekorno e ena u crnom.
Boli me dupe ta vama para ui! I nije ona moja
Olga!, popizde Hari.
Jeste, jeste, nasmeja se ena u crnom. Vlada opte
miljenje da je vama potreban mukarac. Mu, ljubavnik,
svejedno, znate da ste i sami pre nekog vremena razmilja-
li o tome. Ja se s tim miljenjem ne slaem. ena naih
godina mora da ima prijateljicu. A vi ste dobili Olgu i Olga
vas. Povremeno je napeto meu vama, ali vam nikada nee
biti dosadno, to vam je obema najvanije, to je... kako bih
rekla... jedno strasno ensko prijateljstvo. Nita nastrano,
da se razumemo.
,,Ma od koga sam ja dobila Olgu umesto frajera, ta
priate vi?
,,Od mene, naravno!, mrtva ladna odgovara ena u
crnom.
,,E, da se nosite vi malo u tri pizde materine! I vi i
Olga, zadrite je! Dosta mi je ovih gluposti!, skoi Hari i
poe da oblai jaknu.
Sedite, aman! Smirite se. I opet psujete, nemojte, ne
stoji vam, u naim godinama, pa se opet nasmeja. Ol-
ga bi identino reagovala kao vi! Sedite da vam objasnim
jo te neke sitnice, neverovatno mi je da niste sami pove-
zali konce.
,,Koje? Hari se, pobeena, spusti nazad u fotelju.
Jaknu nije skinula.
Lenka je sve vreme bila u sanduku. Od trenutka
kada ju je Bogoljub tu smestio do one Jelenine akrobacije
kada su je nali, govori ena u crnom kao da je to neto
potpuno oigledno, to samo budala ne vidi.
Kako je policija nije nala? Dvaput su pretresali
pozorite, drugi put veoma detaljno, prisustvovala sam,
ne da se pandurka, makar i biva.
,,A kako bi je pronali kad je sanduk preko dana bio
u fundusu? Dole, na Vilinim vodama. Tamo nisu traili.
Svake veeri kompletan dekor ide u fundus i dovozi se pre
predstave. Mala komedija nema ak ni najmanji magacin
ovde u kome bi se drala dva dekora odjednorn. Znate i
sami, imali ste bezbednosnih problema na poetku s onim
vratima ferzenka, koja dekorateri podglavljuju. Tuda i
unose i iznose dekor. Sa iznimkom prilikom iznoenja
Leticijinog sanduka poto se on zbog Olgine reije ve
iznese u foaje, praktino na ulicu. Moraju to da rade sva-
kodnevno da bi raistili scenu za prepodnevne probe.
Ponekad i triput dnevno ako...
Hoete da kaete kako je Lenka iz veeri u vee igrala
Leticiju i da ju je Bogoljub nakon toga iz foajea iznosio u
kamionet da prespava u fundusu?, prekinula ju je Hari.
Pet puta? Pet dana? Priate kojeta, doktor Veselinovi je
rekao da je telo bilo ouvano kao...
Nije Bogoljub, on ju je izneo jednom, iste noi se
preselio u kotlarnicu na Krstu. Sledee etiri veeri to su
radili dekorateri. I znam ja odlino ta je doktor Veselino-
vi rekao, ljutnu se ena u crnom na ovoliku ignoranciju i
nepoverenje. Ali on nije video fundus Male komedije. To
vam je, draga moja, jedna obina ogromna plehana upa
na Vilinim vodama, na kojoj je vie od pola prozora
polupano, klizna vrata su toliko zarala da se dekorateri
nou i ne zamlauju zatvaranjem, zadovolje se katancem
na kapiji placa. Praktino nadstrenica. A znate i sami da
je u noi premijere naglo zahladnelo i da posle do Nove
godine temperatura nije ila iznad -7 C. Eto vam sve tajne
Veselinovievog lea iz zamrzivaa, taj ovek je ve toliko
iaen od tog svog posla i svuda vidi neke manijakluke i
boletine da je to strano!
Ovo sve inae uopte nije bolesno, je l da? Poevi od
ovog razgovora, pa unazad?, ljuti se i Hari, vie na sebe,
jer joj dosad na pamet nije palo da se dekor eta svaki
dan, a znala je, videla... Uopte me niste ubedili da je sve
tako bilo. Niti da je Bogoljub ba tako bezazlen ludak.
Recimo, znate onu Bogoljubovu pesmicu, o gerijatrijskom
seksu u ferzenku?
Kako ne bih znala. Pa ko vam je dao durbin, palio
zvunike da je ujete, podsetite se? Ja, uzdahnu ena u
crnom. Uas, tako neto vulgarno mogu samo scenski
radnici da smisle. A niste ni vi daleko odmakli! Gerija-
trijski seks! ta vi mislite, da je seks rezervisan samo za
mlade i lepe? Ako ste u to ubeeni, onda se i vi pozdra-
vite... Uzgred, nikakvog seksa nije bilo. Niti je Lenka
uopte znala za Bogoljubovo prisustvo. Pitanje je i da li bi
ga prepoznala. Nego se odao, siroma, pred tim barabama,
nije im ba celu priu ispriao, niti je on sam vie svestan
svoje ivotne prie. Najstariji srpski homeless, s najduim
staom, od preko pedeset godina, zbog ljubavi. I to prema
kome! Neto su se sprdali na Lenkin raun, a on je stao u
njenu odbranu. Posle onog partijskog progona Bogoljub bi
podigao glas samo u Lenkinu odbranu. Pa su ispevali
pesmicu i terali ga da je peva, maltretirali su ga njome.
Veoma poniavajue! Ljudi nekako uvek osete gde vas
najvie boli i onda gaze po tome. Sad vie ne mora da je
peva, hvala bogu, odmorie duu, jadniak.
,,Aha, ree Hari i pomisli na pionire malene koje je
onomad ula iz kotlarnice Beogradskog dramskog. ,,A
kljuevi? Kako objanjavate prisustvo Lenkinih kljueva u
Lenkinom kaputu?
Pobogu, zar nije najnormalnije da se vai ldjuevi
nalaze u vaem depu, moji u mom, a . . . Lenkini u Len-
kinom? Tamo su bili jer ih je tamo ostaviia, jednostavno.
Samo ste dizali buku ni oko ega! Njukaia je neto po
garderobi, kao i obino, zamenjivala raupanu periku
nafriziranom, garderoberka je ve bila sila na scenu kada
je Boban najavio poetak premijere. Htela je da vidi poe-
tak, a nalazila se na drugom kraju pozorita s kljuevima i
mobilnim u rukama. Od mobilnog se nikad nije razdvajala,
ali kljuevi su joj bili ist viak, kako posle da prima
estitanja s obe ruke zauzete, zato se i nala u foajeu
tokom etvrte scene, ekala kraj. I doekala! Nevano, tek,
spustila je kljueve u dep svog roenog kaputa, koji je tu
visio, i pourila u tonsku kabinu. Nije stigla ak ni kance-
lariju da zakljua, to uvek radi kada se odmie na vie od
deset koraka od nje. Lepo vam je Olga skrenula panju, vi
nita! Ni ona ni vi! Taj detalj ste lako prenebregle, kao i to
to periku od premijere nije menjala, a zakaile ste se za
kljueve.
Aha, nas dve smo budale, a vi sve znate!, prasne
Hari.
,,Znam!
Onda sigurno znate i da sam ja tim istim hodnikom,
pored garderobe, u tom istom trenutku kada je Boban
najavio premijeru odjurila kod Mije, pa u salu?, zajedlji-
vo e Hari.
Naravno da znam, ravnoduno e ena u crnom. I
niste je videli, niste zagledali u garderobu, bila je tamo.
Ba je nametala periku u nii kraj ve-maine..
,,Ne moete to da znate! Poto ste vi ve bili u sali
kada sam ja ula. Eto, moda sam je ja ubila i spakovala...
Ne znate.
Niste je ubili poto se pojavila kod Mije u kabini, iva
i zdrava, nekoliko minuta za vama, je l tako?, eni u
crnom je smeno ovo Harijetino koprcanje. ,,A i to biste je
ubili? Zato to imate sitnu fiksaciju na teta Rinu? Bez
veze, teta Rina je amaterka, obina mala provincijska
kontrolorka, benigna trauma iz detinjstva. Da ste upoznali
moju kontrolorku...
,,Vi znate za teta Rinu?, Hari osea kako joj one
jabuice rastu, eksplodirae.
Lepo sam vam rekla da znam sve, ena u crnom je
ladna ko pricer.
,,OK, da vas vidim, ko je Kepa? Jelenin diler?, zaina-
tila se Hari.
,,Ne, neki bezveznjakovi u koga je zaljubljena a on je
ignorie. Potpuno nebitan, zaboravite!
,,OK. Gde se kupuju motalice?
U trafici, pa rekla vam je Olga. Takoe nebitno, ona
e je kupiti u Kragujevcu idue nedelje.
,,Da ne znate moda i zato je kamion pojeo Deda
Mraza?
Kog Deda Mraza?, zbuni se konano ena u crnom.
,,Ha! Tu sam vas ekala! Deda Mraza koga je posle
premijere pojeo ubretarski kamion, ispred samike u
ika Ljubinoj! Prc!
Bez tog prc, molim vas!, ena u crnom se nasmeja s
olakanjem. ,,To uopte nije bio Deda Mraz, nego Admiral!
,,Molim?, Hari je ostala bez teksta.
Admiral, Admiral. Niste dobro videli, vi ste videli
samo noge u crvenim akirama i izmama, je l tako?
Hari bi morala da prizna da jeste tako, ali nee. Niste
videli gornji deo uniforme, tamnoplavi sa zlatnim gajta-
nima, i admiralsku kapu? Seate se kada je Olga traila od
Bobana da stavi Admirala i cigle u sanduk, zbog teine? I
da vam je posle uskratila odgovor na pitanje ko je Admi-
ral? Lutka! Iz jedne stare predstave. Bogoljub je one veeri
izvadio Admirala i cigle, cigle su jo u foajeu, proverite ako
mi ne verujete, niko nije na njih obratio panju, diletanti,
da bi na njegovo mesto stavio Lenku. Posle je odneo
Admirala i bacio ga u kontejner, a vi ste videli egzekuciju
Gradske istoe. Gde bi iko, gde bi Bogoljub, molim vas
lepo, bacio Deda Mraza u ubre?! Pa Deda Mraz je dobar!
Admiral je bio zao, ne znate, naravno, niste gledali tu
predstavu, skinuta je dok ste bili u Americi.
Ama, ko ste vi eno? I otkud sve ovo znate ako je
uopte ita tako bilo? I... Hari je stisnula pesnice, to je
mnogo, mnogo je!
Naravno da je ba sve tako bilo! I kako ne bih znala?
Ja sam pisac ovog romana."
Gluvonema ankerlca, koja sve vreme prati priu dok,
kao, nezainteresovano pere ae, ispusti jednu koja se
razlete po betonu i sa irom rairenim oima napusti ank
i bife, sve hodajui unatrake. Hari nije imala u rukama
nita to bi mogla da ispusti, pa je ispustila bujicu:
Laete, jebem vam mater opienu! Ko ste vi? Bili ste
u policiji, pre nas ste bili, videla sam vas! Kako... Ko ste
vi?
Pisac, kaem vam, I ta kako? Pa ja mogu sve! Da
budem nevidljiva, da prolazim kroz zidove, da nestajem i
pojavljujem se kad mi se prohte i gde mi se prohte, pa i u
policiji. Mogu sad ako hou i da vas izbriem iz romana, ne
znam zato vas uopte u njemu drim kad nita niste
ukapirali. I zato to tako odvratno psujete, i to pievu
majku lino, skandalozno, ali neu, mrzi me.
OK, sad u da se probudim, pomisli Hari, da se
istuiram, onda u da zovem Lazu, neka proveri ipak malo
tog Bogoljuba detaljnije, izokola. Ovo je komarni agresivni
napad intuicije u snu, nita drugo! Posle u da odem s
Olgom na ruak, valjda smo se stvarno dogovorile za taj
jebeni ruak. Dakle, gde smo ono stali, sad u da se
probudim, hajde, Hari, buenje! Minuti su, meutim,
prolazili, a Hari nikako da se probudi. Sedi u pozorinom
bifeu, blene u enu u crnom, kojoj je sad ve kanda dosa-
dno, prihvatila se ponovo Politike i zaokruuje itulje. Jo
dva minuta, pet... Nita!
,,Dobro, progovori na kraju Hari. Hajde da
pretpostavimo da govorite istinu, da je sve ovo nekako
mogue, nije bitno kako. Zato me onda sluujete? Zato
jednostavno niste zavrili svoj jebeni roman, odneli ga
svom jebenom izdavau, on ga uvalio vaim jebenim
itaocima...
Kako Hari izgovori jebeno ovo ili ono, ena u crnom se
namrti kao da je progutala neto grozno, da ne kaemo
ta.
Zato to mi se smuio! Roman... Ne mogu vie da se
bakem njime! A nisam ja vaa Olga da poturam ljudima
dela bez raspleta. Eto, smuio mi se, pa da prekratimo
muke. I vi i ja. Ma, sve mi se vie smuilo. Doe mi lepo da
otputujem na Karibe, propijem se tamo na brzinu,
napiem roman Baba i more, kupim dvocevku i efektno
skonam. Ali nisam ja jebeni Hemingvej, eto to je
problem!
Loi se na Hemingveja? E, ne mogu da verujem! To
se Olga konano pojavljuje na vratima.
,,Ne seri, jo i ti!
PRIZNANJE

Hronologija dogaaja vezanih za predmetni zloin


jeste sledea:
Tokom novembra i decembra 2004. pisac i istoimena
Ojdani rade na svom prvom zajednikom pozorinom
projektu - pisac je prethodno napisala tekst, istoimena
Ojdani ga upravo reira, a pisac joj sad sedi na proba- ma
i idejoj na ivce. Pozorine zadune babe istovremeno
putaju buvu kako pisac uopte nije pisac, ve je poturen
da bi istoimena Ojdani maznula i honorar za tekst mimo
plate za koju reira. (Istini za volju, ak i muevi dotinih
gospoa, tekui i bivi, ponekad imaju problema da ih
razlikuju u literarnom domenu, ali kakve to veze ima sa
zadunim babama?) Tek, ovom prilikom obema je nane-
sena tako smrtna uvreda da je zbog nje neko morao da
umre, odluila je pisac toliko odluno da ak ni poslovino
miroljubiva istoimena Ojdani nije uspela da je sprei.
Rukopis je zatim, sticajem knjievnih okolnosti koje
nisu od interesa za istragu, proveo sedam godina u
fundusu, odnosno u folderu pod tim imenom. Na svetlost
dana izaao je na zahtev italaca koji ne prestaju da saleu
pisca pitanjem Otkud Harijeti kue?

Beograd, april 2005. - mart 2012. Pisac, sr.

Scan i obrada: BABAC


O autorki

Mirjana urevi (1956) napisala je seriju od est


parodija na kriminalistike romane s detektivkom
Harijetom kao glavnom junakinjom: Ubistvo u Akademiji
nauka, Parking svetog Savatija, Deda Rankove riblje teorije
(nagrada ensko pero za 2004), Jacuzzi u liftu, Prvi,
drugi, trei ovek i im preivim ovaj roman. Uz to,
napisala je faktografsku farsu as anatomije na
Graevinskom fakultetu, romane Trei sektor ili sama ena
u tranziciji i Adajin osmeh; istorijske metafikcije uvari
svetinje, Kaja, Beograd i dobri Amerikanac (regionalna
nagrada Mea Selimovi 2010) i Bremasoni. ivi i pie u
Beogradu.