/.

~eYY\'P0rru ~ _ie"l'Y\~ otOJl d

~ mQ tt.r 1I'li p'eJ\m'Q",e~

~n~~ it 1\-C\'(U ttn ~'1

1YQyu{rVi 'h-Q'V\£~

pCtlLl-iol u,.n,~\e1J.

POJ\J-iol ~p\e.lt

Orf\cl q",e\.

Qn..d Cl.'i"\cl

-

Or,:! {1 rt.: Ie C· J- ~ ~..t.~

~ ~ ~_. _1\.._ ... \-"._ Yl'....!_. _-' 5._ ... ~_'(. ,. ~ ..u.zJ~

(E') ~) (5:)

\_d)

~~ CE)

(_~}

~)

~} ~)

"1 ""Ii '1'
"t
" ,
...." "'t, ,Lt.,_
" ,

ts ,Uided?

.

b,~e is a. y\ 'U tJ. e.o p \u~ ~e T)u.L1e.o phi ~e

n u c....ltoPk,i i e s:~ bC\JI"s~ baAe

aJ..u"o.l' .. oJ~~ .

Dj.U.)~'

Co,) (p')

lC) let)

a

-

S:~~ ~~~ o

IS 0.

'r;.

'is

a.

~'I'T)O dt~ Y\Q,yv\.Ic ~iV1 e,.l1" c.

P ~f! !i1 ,o'll'"Y\.L Y1 d)1 ~hen,~l1tr'l

Lc ') CL:vtb.oY'\~U'fVI 1'(Yi'1. o..VI1ll aut-he:vJUM id"'l

\_d 1 ~enlUvY1 'tcr.r1

~'mo,d.d ~Q~ c, !C- j' n eJL:·t (,

l"u-t I....,..r\,r }

l~eY\ \ 'U 1Y1

oU-l \

yY'\ r/"'J -t. S ~~e

cUe,'1e.

~,a. L.J ,I ~ o,;_

'"

ts:

Cu-rn~ dje,nJ!_

Is o~t:JLd dJ~~

lb) (E'

UnjLL3ol:t.a1 du""_([

,oJ_l oJllL ~ l OLllJ

la) pm·Tic, .sod; v\! ~J$ lb) llp~" - J .( 5. (1t jJ f"t'~J ~
(_c) A 't'Y1phi ~1Ut"( s. ~ ..r ~ 'I'\}s (~i ~ ~(f) If\ P ''1 H lP 1) L'
. 1 ~1. ~-n 8Cll> p~e I ~

'e ) s e CC'ld.o.A d '> pn'V'lOJld > fe.V-j0Jl 'J

ardvt lb)

'l ban J'CJ~ f;J i1 Q
• .2.0, 0
.3 I ? i
I~
lit [(;I 'fII
.l 7- 3 ....., i
...... s .•. f.. ....•. 2. ~L'

I", rn, e c_..F' \0. nl j"" ~ ~

10' III ....... 1I

ml~l~

DV€'1lo_.ps (9 )~~~eAt {!) ~'~~t

C5 ) J.,m..o e.A t

~ ') ....ltowV!1

o C( u.t i e...d b 6Yl diU Or' b i tQ.Q ~ A u.b she o.U

uv\ [) cc upie.d 0.1'1 iI-i bC'l"ldi1 avb i +aJl ~ .,hl.Lbs Irai-G

0(( u.f i e..d b OY")ali1 Ilb"b i faJ. ~ .hLLbs tn::v.A

un DCCu-('Ie...0.6 o.nH b@"!.cli1 nybi~ .~ _.;~u.bStr0.:t4

(9) fl)

n-e

c_.ivl.-Ld c.laLUA ~ou_cl

~ '= Crt -=Q-{ ~ ~ I~ -=- ~ ~ '-H ~. ,(1-{ J

ICJ-.l == c_ ---'" c. =. CJ-l

\

~ ~ ~

~ est 1u.J-t cn1 ~e c..fJ H -1

~ ', .~ ... ~.~

lQ) tA.e.;L LHoK '7 Ui30H. '7 He~OH ) MelL.t9H

(? ') U1~ OK ? Me..;t c...H.D H. .,. N.e CA-I..l D,I1» He,] toH

~) !~)

"> M ~al tH 0 H > Me 3. c. 0 H 7 MeCH.l OK '> Lt1j 01-1

(9 ~ ~_ 1 n ~e ~,cu. p~OJle .:jhf_ ad cLi~ ~d.VI ''t ...t0Jl t "t ~1..iJ} i""latl

~

.s 0."i"V"\ e

C!") (£),:fl{- be pre.cUdwi

(_fj) 7\1.6n e -+neh e

-

\ - D ,- CaD...>

~) ~) (5)

Res 0 'f\ QY'\ tk

e

Ji"\ +.~ bvicL':zeo~

_.lune po..J~rs

atlt(1 aJ..l

&\3,· l--t\\dJw")t(\ (- ort.) ~fDuf --ho.Jl
.,.
...
~ ') -t 1 ~ M e"\\e cJ ~ ') -I ~ 't-/t e M~d
1 I J
(51 1 K ~etJ (g ') -1 'M ff ,j
T -\ e J -t e ,e -,
I (9 ') "Tfllr'\€ S t a...b Ie

(S ') dlo(Avil ~u o.H e tl-e.J

~) ~

@) ~e. ~ ,~

lhe.

,-.

~ ') C R:1 '/ t.H ~ 7 t.H:31 R "7 U1_J '? D- "7 C ao

(C)

.,_,,' R

'» D_·.· ~ c'

r ,r ',3

-'u,~," TIIf~

r(_ )

t '

-

lW1'€ i Y\ du. cJ-i II e eHecJ-s ~ ~ r DU • .p5< ..- (J .. f ft c 0') bl ,
. ~ f
. ~ I
N\1 1- o.Jl..Q.
S
-t 1., -, 1- -tl +Pl., (b) l' ] t 1 (
-1 ~1 ,..~ 1 -1 1 (rl ) 1 1 1 I , l &\1.

- ....

o n

tH '; <, CJ-t .--- C. ',U--f /A113

t I

LH!, CJ1:!.

o

()

6'r'1 "" 7'e

~') \pJ

(5l I~)

cli.s, pl Q 'lQ_ ""1Y\ e. y\J ~,~a11 ilo

'Y\udeoph..iutJ1 ,'s

~ ') eli s e d (2 ')

'\£ ') CA't"I \ be, t=>,-e_ d.J u-ut

(EJ ).'

.

.

..tb ctU

- . ..J r~ ......... 0Jl.l ~~

-

-

h~.I--.......... ...... 1_ I '-'" \ It.) 11 1

Ju 0. hs 'we Itt

S. plual IL-LP ;-tu.

(91 ~)

Cd)

FS$~ (g) 0.'"

~ ) O\le"t~ --ve (_.k0A53~
~'f'\
uy\poj( '0 e
($> 01"\
. llb e
(_cI") L-lYl~h~ t,)ou ....
CA'f'\ + -~

~c ~N==N:~

"\'-

~:~ N=~-

lb ') lei)

Pr,eclid 01{

reJ.aJ-fve O'~'

)

I

o (1)

H

c

"~ '"~ 1""

N' ........ N

~- '::::;. '"

au'd

)

~) 1- ? [If ? l[ ~ ), Tr / nr '? 1
-- ---
(f ) , '? rr ~ rrr rs ) or "> IL ? T
, __ ,_,=o , ~ ~,f"

GrnS\'clvt ~ ~\.Ol~ ','H.c

I H

... ..

C3'Ht, towU\

,~tui U bYi l.l YV\ H

- <;,i1r H

. (j b' ..

~IW .. 1 "'''1 U!iY1

'\ +t...I! ~!.O i 1 b(!!h t clu oJ b ~ .:ttu!

'~S' \Yl4: ~ t.0"Y\\I ~,!'i~ '~

rr )'

....._ ,

K < l k ~ \

).

Gl

lm

)

rr > J I' '> nr

Irf" if

Me

1 _ He

Me-N'-@_f4.e

~f

'\

Me-- N'"

Me

c._c)

_ .. ' --Me

oS IYU c.J-u.n:..VI is 'n'\ ~t t...tm hi buJ11 ?

...

rufll.Di~ .s m .. u:kw.e r

aticltc ~'rb~ ~?

._!..ilL ... ;"1, "'""""f"~

''"YY\os t

o

1

,_

?

.

• ..... 1'!ii""Ii ,~

a 1lIl-~-- 'I,. 1.5

10

.1

U -

CH1-C -~

b~3

I __

LJ4,- c. ~ tA4 ~ D1 _

l ~J ~

c

rtfJ~ ~

'D1s",,-cH ~~

e

___ tl

tJ4.t ..-- C .- H

(p)

M o~ t s\-e..b1 e

®

t.H. -::= C..H

.....

\_Q ')

~UtJ~OI ph..ili c.j'~\u

~O ~ ~ ~

re ") Hc2 0 r' " o,'H

(sJ [el)

~) (E)

(f ~)

(9) ~) lC)

(g)

-.

R 0 '> H D-

HO

6b, R.o-}

~

R ~
'7 C-tro ....
"7 Q_ D 7 ;.-
HJ)
.
,_
R l..t11) / H 0 ...
) R_b H D" ) I? Urn'"

J

7 R u.rn- '> ,R.;DH '7 H.1 D

Rort ';r -ve ? Rurb-

'1 ...te.avi ~

.....

">1 >(1

7F

71.

-- By ......
p -,
--
u.- 7 Sir
lSr ~ '/ """"'.
(..1
..
..... i5y -
1 "7 S ttl· "r'~ .J~~, .. ,"'s···

',' .",tr\.., -

. I

Ttltrt e ,r_u..U Q tJs ('))), "lit\ tri e'~ a Lk Cth

strtv~

So trl ,.U~ ¥L t

s~\Jevvt s trt \H!!V\ t

~.ote,w1t Gt.b aA ~1

~e-.te-LllJ Q 1"$ o..c:talcLd Jo ,f.e.9 c}Qv(I

6lsS- i" 1, h,e. ~ ~ ..- 1-
.
9-
Cg) sp1, ,S ..t '( S ~'
"7 P"
Cf) " r 7- sp,t .".. S ,P 1 ~) ~p.t?' sp~ 7SP

(g) Sf>~ '~p -;-Jp'-

..,

P1

"

G:. )

c.HJ"''' e" - C11-=- c..H - d I

~,I~ ~

P'd [" o ............ i 01. aJ, r 10. "'" CU'I-

.g 0 *'" i=''j ... Co.......v -ol oJ

c r-' r~O ctJ 'c_aJ '. .A1

J

lb) bfj~~ ,p } Of"'" r.Jl

~1 Ld')

(Jl3~ ~

-;:..

o

(_!l, (£1

So -Ie...b i u'~ en. d..£!A \lInt ' aJ..1:~""'~ ~'O '» a ut ">.;}fl

a..Ui '7 3!) 7'.l &

a..l.k~"''f I' '30 '7 tl Ut 7 J to

aJJ.1 "7 ~'r1t ~ ~& '/ J"

I"

A"'o-thi1

ro.oUW ~

(P') Cd)

&40 ..

~ ), CE'

beLQI~e

~.""".~ Q1 ~ ~ _.

1", ..
~s
r, ~
LS
at ,S. ~~." '~. ' . ~,~ ~ ~ ~ ~.~.

s~~

·v .. U1\4 ..•.. 1 .. ,· ""'Ii.J' -- In L LA

4' ~I ~J...,'l··~

'> Vr~t-1II~ '7 v.~,~ 1-

..

..s~ze

'~....... ...

t f1dlJ Ji~,,»1l C

l_Q) CD)

IArra<\~e Q cJ'd.,i'~ ~

19") H,.tO 7

~) HC~~

H~V ,

,Ui CH J J

He. ~ LH. 7 NHl / LH3 u-/3 7 H.t () '7 r-s H 3 '> U-11 (J.( :J

(_c) -Ph f - L.H3, I-H

ld'! - Ph ""7 -H "7 -U-I]

[he bex+ ..te..av'11 ~u_p

Ls
La) -
OC-H l.b)
'3 aH
....
lc. ") U C:f) Br .--. _ 11lJ.... ....

~'

Wi ._ .1" .u ._. ,LJ

' .. - ~I~ ~'.'

, ~ . ~

,

H"8r ~~->;

PeJ"o,Jolt

(C)

". . ,r .~ "= LH _,c.J.i _ ~,Y'"

. ~ :"':1

. ~

@ c ~ (.j-( ,_ CJ-1. ~

i ..:.,

. .

; ll(

-

-

lb') Rg P " /' ~ N ,
• •
.
R ....
[c ') - ? 0
R S
La ~j - .....
.., .- F
1 "7 Br ? U t'
ee ') N:tl Ob ejb,G'J€ t94't ~ -rne

.-

(9. f'O. LU kl th ~ 4-I...R. tt1 0 co I ~ In b i kJ

-; ~'I't'\oJ-1'Ofl '\ ~ c - c .&-I~ bund .:"

1"" h l. ~ & h 3, (,' I L. ). t ,b~ ,_ .s b,3

~')., ~i'-~' ~ F r

':._: "") S P - s t-' .y (2J ) S p3 -s P

lq "') lb} CE')

,ajuvn

14 l~

\0

l~ ~Ie')(~ (n1.3 20 A.aX'I~6'nS 10 ~e")('~Ol1j

I 8' A.€?1 '~ tM.s

pen1~0l1', peY\ t ~ tyf\,$ \J e Y\~ 1trW1 s pe,,+~on.~

QYld

~OLDI "'a "n'\crte t.u1 e6

S ~~ ~~ b"';cli zo_k'ljy1 ~

~ lb)

..

,'f)

c··.··j

.. 10

?

(fJ A 1-==-\

, .

,,..

"\ ~ stru~ 7

- .

-t .. ~

'~-=-N ~ N~-

Ph- C ~O:

, '~H'

..1.

{9l (rlu f'.\ ,,12

~ .. ') : CJ-4ol

(pJ Ld),

~) ,. lY1 CJ"(\-ho E' HetJ

: £, u.hs. +-l.(-uJ:Q_d be f\ 2.0 i c

~ Q'ucJ

Q n

J--=-- C - tr(~

c

'2,

o,Y\d

~ 1II!!i Il:i;IiI ~

U1j.~ C. == IN1 ............. 0 ~

- ,

~ .

_, O·

... ' t· . ,,.

CJ-(. ~ ~J//

() -

'" O~· I, ,_

.. .

fI • ....J ...--- C'. - 0:

~~ ~ I --- .

". '~

~;n Ul.t_QJl e...d r's ditu

aucU1/

_to,

" I r- loJ r 0- l if..

L " T IF r ~

-h.u i.>.H'" ~ '\ "W\ o-t E' u..J e 0. Y\C\ .e;i cl ;1-11 [JI 1,(> 1,1 CI n lh N J ' 11~

....to. ~ -t e.,d c -hj>'\allu:.1~IU. - C f1!} I I 0. /III' }. ,J /.

~~~~~~~~~~~~

~) (9~)

lc) Cd)

If"\ 5... ') ,.

l.7 '

'~

N,eS

P'fD'V "I ,ellA ,~,ulcUJ> am

'f'

I .',

r-: I.

~, 0..

w~t.h ~ Ee,

~ ~

~- D ~ tJ-1,.

. - ,. 3

J,~I,e mdLt e=--tl d ?

retJDV)A}j'd sjvu~ is e

lb) (J-I' -=.. 0 - L.H .

,J .~ ., ..!

..

IS

r I c..I ,. ~

~l ~ C -= t.H .'

~ ,3.

~

CJ·~,~~~ -U~l

(5') fd ")

-

(( "')

.D' ~ _h'oc,,,,,,,, r;. A ,: iM'V'i. '~ -. rW't!- ._ . ~~- ~ ... I

'll! j iii .. 11\,' L."~. '_ -. ," ("0

I ~J. n;u'" I ~...:PI

.

- .

(J1 ),- ( - ()f11.

Qn,cl CV\.J

l 's ~ .. V\d' e.t C£uL.b,e, YUt. " nat J e _, .-t\.'1 ve.

p'cV~ r,e.nj ! 11'1 ~ ~b i ha.1

f! o+h (lA(. t:n.uL

& oth ,O)Lt UJ r oY\_a ·

In ~ ~oW;1

b. _,.....tI o ~.M rJ i»

....-T\'tjd r~

:0, /'i c-= c. -..... r

~ r-

o

NaD( t~

__,..,._~----:~

L NjO[

("

..._ 1-'

goth 0Jt..l

]'"

. t:1

p>'b d..LU,J is ~,YY\tii?'

H

D ~,

H 011 "r1"X!\ V\r;(\ un ~.'i'\

~ ") ~ ~f'O~ J"D be r:eY'f'\oveci

-hl~ enviflY\vn.t1vt..i" ·

~) A{

~,

)

e

I J ~ ..... ''Ii tk .~~ ..

"'1 I[J.V~ u"', I s

one ,,-fLu ~Du)'\Y\j IS

E 1 rea. cl-t" CJ:(\ '1"\ 0 pa.n...(-i c .. u.lo:n.

~ fs ,re.,u...ifed F R.DS

c.an~moJ-!'DJ1 (~W (Ii'.d pRDS

......., .. I ':h~""'; l~lA ._ 'l1'li ~ n M - r·!i:,.lM 1- ...... n.~...,

ls* ) 1 Y'\ both trr R· \:}.S·

&~ (. wki()\ (1"f"I.1L lS ~

~

;tj'6- [, l)" - . .,.

~

~) \£)

(

lY1

£1

c. 2····

. __ .

,

e» ~,""'. ·~o,rr\

W~h r--tJ~

...... s : . . .

C'..A--' 0'1 ~ f'\, aJ1 ,r:fY"\

~le:"1p '" te~p'

fa" I~ LtJ" .s -tavo u:n ~

..

SLlbsH+LL~! m1

, t t .. ..1-

~.. J

• T

~ ..

t.H\ I

, ~C cmH

(1 \

I 0 _1 Lrf,3

----/

OJ cu..McJ .,

~'~~ ........ -;"V~

\9> (s\

1"1'\ Ul, i s hi trr I?ru Y\ t oS hi &1

U> ') ~ dJl.ith shirt

'ld) Mo .$.hj~ [)ceu~

1

19 6 7 ~ 1:(\ -+iA.R..

. .., ~ rotof'\cU- e.d

~ ) 1

(s1 3.

~\len ~vcbwfVl

c.om f 6"U.,_cl , ..", b".I t- e_o)) ',1 J ts _.lo...bl~

aU Cl.l"te ~j'd

hrY\- ilJJJ.P. .

rb .... ._,'

. .. . .

..

oY\e_ (5

(9) p~-U'lJH

~) p_ 0 H- PI,- C,,6bK

lQ) CD)

~ne dL*,$

....uM -tu.U::~

Clwcrrbw e.ilb ltd

.s u"M H +tLeytjs ,01

dYJ ~i SUJI~Ul ch-u k un,~~ ~DYl..t

~ .Ji ,;

aUIO-IC

,-

In

Jab' ~tQtQ. bet.a~

(9) 'Y'tu C ~ .Is VVl'V st.iil kJ{o .s olva.tt<1 C\""d -a.J~ I'; '!I I ea ~ ~i \! f'

(p ') 'Y)uc :~ IS -hi 3'1, I ~ .s.,.t vaie 01 Q>'\cI -&LidO, '~ r a dr·v

lC ') ~f'bl-.k. SoJve'l"Lk .s p&d LL~ (t;'O tJ'-,'.! h'(b') It J d d

~ \I e protLr't' s.

l cf'l r--...I IJ'f\R -I keN-

:r Y) ('__O.h:e

a..t -- g.D~ C

,

Qnd

ca ) lronsi Hcrf\ ..s~1

-K\J_

lh ) ad - ~ 0" c ,. lei '" ej .. ; I!)J, 'l rea)! . daJ e.ltwUNlh +f..uo (""eo..u..t -tuJ 1"1 L€

I ..• ~,- CtdcLiHO"fi ~ pli'QU br~ _J·t I~.S ~~.

-+k.v\YYlocl.~ "flQwu'"c.s G6't\~ +\..ul

&0' ,~, o,,,n,d ~ I It;. ad.Dli -/-1'oY\

e~~ s e-x.Jre. ~to.biU~

I~W U b,riu'm q So

'l ~:J. t cuidJ '''"If't1

rea,., ,

~ ) .i-, ~y\t.l

tinej1~ UM~ f"eo.'rI,

~tVI ~~ prodMd

7' AJ. C' H ........ ) ti"

. ~V':r

to'~cJ\

,

..

-r'L .... ,'io;.l!, t r·l.RJ~

_ .... _JJ"'nb IIit.l..Xrv~'''_

~e~ ~. re{>~iO>'l 00 oJ

I' .... ) -e

• L,OI .

(1) )

"* ~ Pe7tc.on j uu .o.J:.r.'rY\

clouJ)1e boY\c1A (_c_ ~ c. ')

CE' ) O(~ ~0V1.

~ Ofta.JJ €fJ ....tb

I t

'$, "D~

CII '~S2

(s ') C( - CJ;vL.b~ I'S Ylot .s a.t~d, 4\i"1 c.J!_;h planll. (S pl1lltJl11d.

_to C~,~cJ.

wk<!~ t) HP b' (...tI\

r€_A"'Y!.. Na,(N + CJ1J~d B.y '!) LH!.~,(:N ~ NQf3r

is. tJ..J)d 0Lh strtve~ r e'YjI"'anCV\ -fi.u r·eJ.1c}-iv.'J ~ vv«:

~' ) ~)

.bM~ l),M ~ DM~ 'btvtl P

Q ~rof.tc

el~etJ.1'" e

..

'I S

e«eU1\(~ e' H-e tl-1v e

s rJ. \I aJ-i ~ sohI' oJ-t' "'(j ~atvClJ-l~

d7]l~ cJrl\J

.

Q'nlon!:.

. • _, ,.fIo

Q;c.J CLJ' C

Cb)

)"OH

D

GiO.

,:;;.

(b) eel )

~W111 I'~ rtml

(_d)

''''~''''-' ~ ~I __ '",-~

~-'\J _I .".- -' ...•..•• :

~ , -. . . ..'

"llrut 'p l1Ocl.u. c1

o

C-H!, u{~ -d~ 0 t.{

c

_ {I ,~t· -

CJ.-{_!,. LHol- c. - D a. H..3

Ito

'II

'U4s u-{J. --- C ...- 0 U1j'

r,~ )', ~I.

o u

~'~ ~-e ........ O'u-1 J

C:l i -;fLOC

~

{) 0 t,/

H l

(J01 _ C:> Cf-l'- C - (( I ~

5

13.0+V\ C'J..M ~o..\1;~ ~~lA.pJ

~ t>t~(!"I\

C« .. -. \

I~ )

~~~

~~

.,

[[)

I H

(31 .)

... -

:tile:··

lb )

Iva

c_c 1

o

LHj I

tH .-= c -- 0 \1' ~ I

41.3-

o

cUJ,(I ~0r1 _'tP-kv\ plQt.A 11 : o

III

LP) Gl ~ c _. Ul ~ l,.'" ~

j II '

o ~1

(O(

LU~tk

ra.h ,

.-lltn-U~t ('~IT J~E

, -

,

C6S - ' Ct{", r 11-1

~~)

rt\ LJ(

H 0" oU

:""0

'I -.

, "

.

rs

lQ '1 2Jt) I HU

c._i"l U/1tHy

(_b 'I No' ~,H~

~) N31-114lo-St

-ttA..i- ~ 8~" , '\ _.ltJl})1

~ . 1>";~ I~ IS

~" + H8t

-

-

(C)_f

~

(~f

( )

()~o. wklth

~ ""fY\a.t. e.Jt.J Q.)

~lO)~ CorY'fo Lt ~d

cn-U ol.cL'h" UY\ s.. h 0 LOr")

co £.\.b. -H..u! be10LO :;

o

I

MOI~~

I I

I

o

x

K MV)lJ\i

)

~,

CJ11~ Tr\Q'd ,ill eJ'l n oJ-( 'V 'e

~ '> M.e t.h.QYti ~ W\ B I S pre. ~ b'L#'I Y'l.0V1I Ol,

<p ") MethA:n.ism B I'S f:'e~ b'th) ..lnd

\S ) f\..\et.l-l~ni £'1'1 #\- ~ & 0A.I1 ~uAJJ(J ..JJIce!'j

ld) Me~nis:m A is pr"e~d b'~ Y\tmO

~~ H ,( . .0 +- LI-l 3

~

U -t L.H t(

...

LH'} ~ CJ~

In C>. l 1'k.L

~. 'J ~ ..

.' ~

.,

...

CJ ~ LH:4 ~

'LH3U f H

'"

HLl -f U

....

H ~ ~~ ~

S~YN...,_j- .

~ ... 1.1 ...........

S I·~ (J-d e)(OT,v~irnJ(

~o~,rYJ(

Ii rr-t\"f\.~ +ko..

clQ.lllA-bc7t d kl,H" lJI'jl

CH 1; -C t1 ~ CJ--{ -c.co ~

(].)

~LQi, QdeV> ~'n o

U

'U4 - c ---CJ..-t ~nu H

~ (2 -

1(1r)

are1M 5b e.cCL-"\" ~\

C)-i_s

I

CH ~C.~"I C~)~ i ~

)

'~3~C:lTDH (lIr)

a.cJ d...lc..

'lc ") (£I')

....... ijj {J ~~J

~o.

(9:\(' (£f\S.\clv\ ~ ~UJ\1 r~Y1' ~f1)rleA ~ ~ "

ClY\ d ~ ~ c.;m...r~ .) l'\to C. a;>'td g ,£t!. d-> ...:> I'" R

tzY\&.i H m"'I ~ OY\ cl '\ u urn" e.n..t;.Ld i"'l.1b 1) · c._p-, P D Ul\dJ;

So \eJlJLO 'O'\VI , fi\ 6Y'I e D1'1 o~ an d, (.E'ffi t-'IYU nolA c. 1.

read» ,L,Q~~ R.

U' 'r,.d1R. }' oIJf.1l-i c.J

A I. fS Q/'J.

-D ,~

~ d !! \Bb vrV VI.:::i '.

aJlIl. e:. e.1l meJvi t,ll! i !.~J

_ ..... ii"S4eAL,O~'

Ct.J\I ~

0<JIJ1 ~o c...IJ'f'lpou 1\.dfi

I.

·I· .. ~R

I .... ' .. ~

.... ' '~

1IiO, '

&1- R'~' ~ ..

lc.h,bUle. ~

A__.. ~ &

~ \ n---

Az Jr % l.b .~

L 1 ~

c.. '1

LH~

~_, III,.

/

Pd I BQ50Coi K;t

x

N~w

..

15

, -e

ICE )

({ ')

~

15 -rYl OS t aU ell(-,

--

-

f",*~I~ ~Ulfl

011

I

f' .,~~A ~v'lil

produtl NHl.

"OH

1M

~I +

~

9~ IJ'~' On feCicJ1O'i\ u:;i#! add I Lt- p~rrMQ is

- '( eJI ~ So \a...b Ie CJ:).Jl..bo f'I i LJ m I' a:t\ i n:Ivl 'O'\iLd}a.h! :

S+rlt1~ S.koLU/) ~ pnf't,)'I'la.HOV1 .site ,..,

~m.,Q_1ed Jo ~i.

wkic), Ob +1 u~ ~ rK~rH ~ H.

o

0 1) , j
)L )1
l ~ ) (
n ~] C( \ I
[I
JI
u (
~
J of b r~. cl

po

~~ b 3 0. d. ~~
, •
~ -0.
.,. - ~
-
_,
....
S .. ol ~.
- ct" ~D~
- c
-
-
'If ~ a. ! S-'
" ~ , 6.
:;. I "_ q
--
....
--_ ,
~tl ~ t{ I ~ c:. J.~ ~ ,d
~ 00::;;,
s-
:J. t. ~ J_7 .. b, CU~ L1
..... _ '"
~
3J., c ;3~ d i If· C\
"7 ~ ,. f~ b

-

3),

!f~ I~ 3 ~" b 3, '" .' C\ 4'D. b
" ........ ,~ ~
~
~~ d ~ ~~ C\ lot' .r. .' ~ Lt,(~ ~
-:;;. .,_ :;;. ....
-
L\~ '- h S~ 0 C. s l. o, C~. a..
-=.,.. '="" ~ '=0.
,~ts- c_ ~ b. b ct- a" ~'~, " b
- ...
~ - .... ..,._, ~
..
6 , . ot 6) & , j~ ot 6~' ~
..
~ ~ 'f7
.......
b ,% 4 C- O) b
n • '1 0- o,
,
,
,
,.,. - 1
,# "'"
...,..
t ~" o, ( 4'. d.. 7.f • b ,(. c.
- ~, "'I'
--
?
~ .. Q b 2'0 ~ ~l ~ b SJ;o cl
1 ,
,
~ .' ~
~ ~
.o::i!I<
, ". j) " .. ,S:>
~' G\
lf~ .. ~
"'al'
':'-
.-
- c\ ~: ~ C)3, 0\ ~~ . cti ,b
- • ' ,
'J'r • ":ij,
, ~ ~
~ '"';Ii
~1 b ~~"' b O;~ , C. ~O\Jr L
~ '1e ..
~ ,~',I,. b,

l7~ b

023. C\

-

,. b

~

-

d

4~. C

-=..

r3.

- ..

'77. a,

Q

~,j~. cl

'lIl

&) r. 'et

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times