You are on page 1of 14

Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25.

Mai 2017

Jarosław Kaczyński kryminalne powiązania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI
Trump Tower FO HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Studia Slavica et Khazarica
Napisał sowa (») dzisiaj w 09:36 w kategorii Lech
Walesa, czytaj: 12×
radio:
gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ
Czy prezydent
USA Donald Trump wszedł jako człowiek interesu w
kryminalne powiązania? I są jego związki z Rosją
bliższe, niż dotychczas utrzymywał?
pinterest.de/pin/452752568780210393/ wideo
dostępne od 31.05.2017 - Hazard, prostytucja,
narkotyki Im TV: ZDF, 24.05.2017, 22:45 - 23:30 video
ab 31.05.2017 Hat sich US-Präsident Donald Trump
als Geschäftsmann einer kriminellen Verschwörung
schuldig gemacht? Und sind seine Verbindungen nach
Russland enger als er behauptet? pinterest.de/pin/452752568780210334/

ZDFzoom: Gefährliche Verbindungen Hat sich US-Präsident Donald Trump als Geschäftsmann einer kriminellen
Verschwörung schuldig gemacht? Und sind seine Verbindungen nach Russland enger als er behauptet? zdf.de
https://www.facebook.com/SOWA-237037759697588/

Nie mając doprawdy żadnego innego zamiaru, niż tylko
pragnienie analitycznego zagłębienia się w szczegół, którego
prawidłowe odczytanie mogłoby dać obserwacjom
przedmiotu punkt zaczepienia do dalszych myśli, rozważań i
formułowania uwag do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego, prof. Henryka Elzenberga, którego egzemplarz
Kłopotu z istnieniem Aforyzmów w porządku czasu, wydania
pierwszego z roku 1963 otrzymałem w czasach studiów od
Krystyny Matzenauer za Pałubę Irzykowskiego; na dowód
przytaczam dedykację wpisaną do książki granatowym
pierwotnie atramentem, wypłowiałym przez lata z kart na
tyle, że jeszcze tylko pierwsze słowo inskrypcji fundatora
pigmentem szczodrzej spływając z pióra stalowego może i
wpisu fabryczną farbę niebieski przypomina ulotniony do
bławatkowego westchnienia: Miłej Pani Doktór Z okazji
Urodzin ofiaruje Bronia Rycko Cieszyn 28.II r. 1964.

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Pałuba bije w dzwon

Ujawnienie filmu nagranego
automatycznie w Oświęcimiu z kamery
zainstalowanej seryjnie przez producenta
AUDI 8 tak samo, jak nagranie dokonane z
kamery zainstalowanej fabrycznie w broni
o nazwie Taser X26, użytej zbrodniczo na
komisariacie Policji we Wrocławiu,
udowodni tezę, że partia Prawo i
Sprawiedliwość jest zorganizowaną grupą
przestępczą, kierowaną przez Jarosława
Kaczyńskiego, który jako dr. prawa musiał
wszak mieć zachowaną świadomość, iż
orzekając bezprawnie z góry o winie
Sebastiana K. i działając w sposób ciągły,
w porozumieniu z innymi (Mariusz
Błaszczak, Mariusz Kamiński, Zbigniew
Ziobro, Beata Szydło i inni) popełnił
przestępstwo zniesławienia zarówno
Sebastiana K. jak i Igora Stachowiaka na
podstawie art. 212 kodeksu karnego.

Zniesławienie jest
przestępstwem, którego
przedmiotem jest
naruszenie czci i godności
człowieka, czytamy na
portalu infor.pl.
Ustawodawca mając na
uwadze znaczenie tych
wartości uregulował
kwestię pomówienia nie
tylko w kodeksie cywilnym
jako naruszenie dobra
osobistego, ale również w
kodeksie karnym.

http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/702487,Przestepstwo-znieslawienia-na-
podstawie-art-212-kodeksu-karnego.html
sowa 6 roku temu 1 6,3 tys. Pijany posel przechrzta Dorn w Sejmie RP

00:30 Dorn był pijany na głosowaniu?
Po głosowaniu nad obniżeniem subwencji dla partii
politycznych Ludwik Dorn zachowywał się dość
nietypowo. Opuścił on Sejm nie rozmawiając z
dziennikarzami, a oczekujący na polityków reporterzy
wyczuli od niego alkohol. (js)
kultura sracza Klo-Kultur , | alkoholizm -
żydokomunizm |

Przekazane publicznie przez Jarosława Kaczyńskiego
i wyżej wymienionych fałszywe informacje na temat
Sebastiana K., Igora Stachowiaka, Magdaleny Zuk,
Katarzyny Kaczorowskiej, dra Mateusza Piskorskiego,
Zbigniewa Stonogi a także Kajetana Poznańskiego i

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

wielu innych osób, zakwalifikowanych przez Jarosława Kaczyńskiego na modłę apartheidu
kryptosyjonistycznego dosłownie do obywateli RP "gorszego sortu", wywołała zgodnie z art 212 § 1 kk
obiektywne poczucie poniżenia osób pomówionych przez grupę przestępczą stanowiącą ścisłe kierownictwo
partii PiS i rządu RP zmierzającego jawnie do naruszenia porządku konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja
Dudę, wywodzącego się z tej samej grupy politycznej (określanej także mianem "Zakon Porozumienia Centrum"
i łączonej z nazwiskiem: Ludwik Dorn tudzież fundatorki poczynań Kaczyńskiego, pani Goss, obsadzonej przez
ministrów rządu Szydło na synekurach w spółkach państwowych, w zamian za korzyści finansowe otrzymane od
tej osoby w przeszłości przez Jarosława Kaczyńskiego. Zniesławienie w typie podstawowym jest zagrożone karą
grzywny lub karą ograniczenie wolności. Tymczasem Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, przyłapany przez
dziennikarzy na piciu wódki w miejscu pracy, mataczy w programie Lisa na korzyść Kaczyńskiego.

Szerszy zasięg pomówienia, związany z większą karą, czyli typ kwalifikowany, ma miejsce wtedy, kiedy
znamiona czynu wskazują na zwiększoną szkodliwość społeczną. Z takim pomówieniem mieliśmy niewątpliwie
do czynienia w przypadku uwięzionych przez ludzi Kaczyńskiego liderów dwóch opozycyjnych w stosunku do PiS
partii politycznych: "ZMIANA" Mateusza Piskorskiego i partii założonej i kierowanej przez Zbigniewa Stonogę.

Za próbę zdyskredytowania wśród wyborców dra Piskorskiego, aresztowanego pod zarzutem rzekomego
szpiegostwa na rzecz Chin i Rosji, grupa Kaczyńskiego, reprezentowana w komunistycznych Chinach 14 i 15
maja 2017 r. przez premier Szydło i szereg wiceministrów, którzy polecieli do Pekinu w niejasnym celu (nie
zabrali głosu na konferencji poświęconej nowej, chińskiej globalizacji, Pasa i Szlaku), jak wcześniej Beata Szydło
z Gminy Brzeszcze przebywała w niejsnym celu na zaproszenie rządu Obamy w Stanach Zjednoczonych, co nie
zaszkodziło jej karierze politycznej, a wręcz odwrotnie: wtajemniczenie za Oceanam w arkana polityki
światowej schyłkowego Obamy pomogło wyborowi Andrzeja Dudy na prezydenta i obsadzeniu stanowiska
premiera przez Szydło.

Tymczasem pomówienie p. Piskorskiego i poniżenie p. Stonogi przez Policję Stołeczną, która w celu poniżenia p.
Stonogi w opinii publicznej nakręciła i ujawniła film z monitoringu, naruszając prawa człowieka i obywatela RO
przetrzymywanego bezprawnie w izbie zatrzymań komendy stołecznej Policji (jeżeli został on w nocy
aresztowany w swoim mieszkaniu w celu przewiezienia go do więzienia), udręczonego, skutego specjalnym
pasem bezpieczeństwa, pobitego przez policjantów, złośliwie doprowadzonego do oddaniu przed kamerą
moczu w spodnie, ze względu na nieludzkie udręczenie wyrażające się odmówieniem zatrzymanemu prawa do
skorzystania z toalety policyjnej, funkcjonariusze SKP narazili Zbigniewa Stonogę na utratę zaufania publicznego
zarówno w życiu gospodarczym jak i politycznym. Taki czyn podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Anna Poznańska, matka wysoce inteligentnego mordercy
kobiet, Kajetana Poznańskiego narażona została na poniżenie w związku z robieniem przez tzw. rzeczoznawców
z jej syna wariata i krycie za to w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu sprawy zamordowania Igora Stachowiaka
przez policjantów krytych we Wrocławiu i w Legnicy przez, dla dobra mafii działającej z udziałem "drugiego",
"trzeciego" i "czwartego" w państwie, o czym głośno na różnych forach, nie tylko w internecie.

Pomocny tu artykuł na portalu infor.pl dodaje: "Co więcej, art. 212 § 3 k.k. przewiduje, że wobec sprawcy
przestępstwa pomówienia (zarówno typu podstawowego, jak i kwalifikowanego), sąd może orzec majątkowy
środek karny w postaci nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny wskazany
przez pokrzywdzonego cel społeczny (od red.: np. Nauczanie języka polskiego poza Granicami Kraju). Innym
środkiem karnym, który może mieć zastosowanie jest m.in. podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 215
k.k.)".

Szanowni Państwo, Drodzy Polacy i Katolicy, Oligarchio w Rosji, Komuniści w Chinach, których adresów
internetowych w rozdzielniku magazynu europejskiego SOWA pod dostatkiem ale i nowe przyjmiemy, jako
zapowiedź zwycięstwa demokracji bezpośredniej Narodu Polskiego nad Mafią Kaczyńskiego reprezentowanego
w Magdalence per procura przez element słabszy gatunkowo w rodzinie, uzależniony, używany na posyłki,
"wystawiany" przez Jarosława K., jak określa Lech Wałęsa, który miał to nieszczęście być pomówiony przez
użydecznych idiotów natychmiast po przejęciu władzy przez PiS, który ma być zakazany w Polsce jako
organizacja przestępcza razem z policją opanowaną przez nielegalne struktury mafijne osobników o żydoskich
nazwiskach z Oleśnicy, Sycowa, Tomaszowa Maz. itd.

Przypisuję niniejszy postulat Prawdziwie Dobrej Zmiany w Polsce pamięci Janka T., utopionego niepotrzebnie a
nie tak dawno w zbiorniku wodnym koło Namysłowa, albowiem co by nie zrobił nieszczęsny chłopak (jeden, czy
drugi, albo dziewczyna) w życiu swoim, czyż należało systemowo, totalnie wszystkich obywateli tzw. Polski po
Magdalence kusić zaraz na początku drogi życia w diabelski sposób? Otaczać młode osoby złudną opieką Firmy,
cyrografem Mefistofelesa?

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

Radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGh41

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

https://gloria.tv/audio/89bdZy2uxmiQCoWmxPDHPTZov

Stefan Kosiewski @Łukasz Stępień - sam od siebie taki debil, czy komendant kazał?
https://gloria.tv/audio/Q1tZV8B6mAhy3rQiDpXiew2Qa
Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240
Polnisches… Zapisz gloria.tv Zobacz więcej reakcji 22 maja

o 14:53 · Stefan Kosiewski @Inesita Ciapa - o
przerażeniu śmiertelnym w oczach Igora, takim samym,
jak śmiertelne przerażenie Magdaleny, o braku reakcji
władz państwowych na poqwiązania policji z mafią
narkotykową we Wrocławiu, o klubach CHERRY i GRAY, o
ciapatych na służbie policji 22 maja o 15:05

Stefan Kosiewski do Lech Klekot Alles Gute zum
Geburtstag!!! Schlümpfe - Fred Sonnenschein / Frank
Zander https://youtu.be/cWq8fzKkZy4 32 min

ZMIANA PARADYGMATU PDO476 po Myśli późnych
scholastyków FO HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski Studia Slavica et Khazarica

Stefan Kosiewski 20 godz. Issuu · FIRLEFANZ w
trzech częściach do całości połączony FO von Stefan
Kosiewski
https://www.pinterest.de/pin/452752568780191584/

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

PDF: https://issuu.com/…/docs/firlefanz_pdo456_prokurator_w_nowej

PDO456 Prokurator w Nowej Roli 20170227 ME SOWA

https://gloria.tv/audio/Wmcm2UtDtStB4WvzKkVzUWad9

PDO457 Firlefanz z glupia Franz https://gloria.tv/audio/L4LM41VZm4D432zLdN79aTJ1Y

PDO458 Firlefanz przysypuje Feniksa paprochami https://gloria.tv/audio/81md6bK1ccjr3hAWHoA3Hssyp May
23

ZMIANA PARADYGMATU PDO476 po Myśli późnych scholastyków FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica http://sowa-magazyn.blogspot.de/…/zmiana-paradygmatu-pdo476…

Europa dwóch prędkości
EU - zwei Geschwindigkeiten. Europäisches Magazin SOWA.
Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main

Stefan Kosiewski
6 godz. · - Moim zdaniem PiS wykorzystuje tragedię
smoleńską i modlitwy do celów politycznych. To jest
obżydliwe i właśnie to napędza protesty przed Wawelem. W
religii katolickiej nie ma zwyczaju, aby żałoba trwała aż tak długo.
Jest to więc gra polityczna. Wiem, że sumienie nie pozwala J.
Kaczyńskiemu zapomnieć - on czuje się i jest odpowiedzialny za
10 kwietnia 2010 r. Kolejnymi akcjami politycznymi chce
zagłuszyć poczucie własnej winy - powiedział były prezydent.
Lech Wałęsa: Jarosław Kaczyński wystawił brata w Smoleńsku
publikacja: 22.05.2017
plus.google.com/11674884616518426…/posts/Q6r7Vx25iz4

PDO409 Ekspulsja Kaczynskich z Wawelu
PDF: https://pl.scribd.com/…/Epilog-PDO409-Ekspulsja-Kaczynskich…

HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski Brudzinski Suski APOKALIPSA IWANA Herodenspiel von
Stefan Kosiewski 20161111 ZR

HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski Brudzinski Suski APOKALIPSA IWANA
Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20161111 ZR

from SOWA

vimeo.com https://vimeo.com/191466411?ref=fb-share&1
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1399870786736103

„...Ludzie, którzy spekulowali, obracając pieniędzmi, stali się niesamowicie bogaci i wpływowi. Jak pisał Saravia
de la Calle, „podróżowali [oni] z jednego krańca kraju na drugi, z miejsca na miejsce, ze swoimi tabliczkami,
kasetkami i księgami”. A ich bogactwo rosło i rosło.
Dało to podstawę do zadania naukowego pytania,
jak to się dzieje; stało się również szerokim
zagadnieniem moralnym.

Jaki jest dokładnie status kupca w teologii moralnej?
Jak taka forma generowania pieniędzy powinna być
traktowana w społeczeństwie chrześcijańskim? Tego
typu pytania domagały się odpowiedzi.

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Sróbujmy teraz zrozumieć sposób myślenia scholastyków w tradycji św. Tomasza. Podstawą tomistycznego
światopoglądu było przekonanie, że cała prawda została zjednoczona w jednym bycie myśli i że prawda ta
prowadzi ostatecznie do Dawcy wszystkich prawd. O tyle, o ile jest to możliwe, nauka poszukiwała prawdy,
która, odnaleziona, siłą rzeczy musiała być zgodna z innymi istniejącymi prawdami.

W ten sposób scholastycy posługiwali się ideą prawdy niczym matematyką. Była ona rozwijana od najniższych i
najbardziej podstawowych form do wyższych i bardziej złożonych. Jeśli zaistniała sprzeczność lub „błędne
połaczenie między wyższą a niższą prawdą”, czyli błędne wnioskowanie od szczegółu do ogółu, oznaczało to
pewność, że gdzieś został popełniony błąd.

Wiedza nie była więc podzielona fragmentarycznie – tak jak dzisiaj, kiedy studenci idą na zajęcia z matematyki,
literatury, ekonomii czy architektury i nie oczekuje się od nich szukania związków między tymi dziedzinami.
Jestem całkiem pewien, że wielu nigdy nie przyjdzie na myśl, aby spróbować. Jest to akceptowalny aspekt
pozytywistycznego programu, w którym wiedza nie musi być zintegrowana.

Obecnie żyjemy w stanie sceptycyzmu wobec wszystkiego, miotając się między losowymi, chwilowo modnymi
ideologiami, które wydają się mieć wsparcie naukowe. Założenie, że mała prawda jest powiązana z wyższą
prawdą, zostało zachwiane.

Mówi się czasem, że scholastyczne podejście do prawdy czyniło ich sceptycznymi wobec naukowej dociekliwości.
Było jednak na odwrót. Ich założenie o integralności prawdy powodowało, że byli całkowicie pozbawieni lęku w
zadawaniu pytań. Nie istniał dla nich żaden aspekt życia, który nie powinien być poddawany poważnemu
naukowemu badaniu i dociekaniu.

Niezależnie od wniosków, jeśli były one prawdziwe, badanie było widziane jako część większej misji polegającej
na odkrywaniu prawdy o Boskim stworzeniu. Nie mogła zachodzić dychotomia między nauką a religią, więc nikt
nie wahał się przed ich odkrywaniem.

Nie jest do końca poprawne twierdzenie, że scholastyczni myśliciele dokładnie badali teologię i przez przypadek
zahaczyli o ekonomię. W rzeczywistości byli bardzo zaciekawieni logiką, która kierowała ludźmi i ich wyborami
na rynku wymiany handlowej, i podejmowali ten temat bez ciągłego wskazywania na teologiczną prawdę.
Relacja między ekonomią a teologią była z założenia częścią działania szkoły samej w sobie i dlatego Późni
Scholastycy mogli pisać o ekonomii z taką precyzją...”
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/Q6r7Vx25iz4

Stefan Kosiewski
POLEN
1m
duszony chwytem ograniczającym
dopływ krwi do mózgu

Policjanci użyli wobec niego siły, w
konsekwencji czego S. zmarł. Wniosek
ministra kłóci się jednak z
oświadczeniem Komendy Głównej
Policji, która uważa, że użyte środki
przymusu były adekwatne do sytuacji.

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/9umBgELk6gy

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Ze względu na bezpieczeństwo zawodników, w walce sportowej
techniki duszeń stosuje się w sposób kontrolowany. Zwykle polegają
one na uciskaniu narządów krwionośnych (tętnic szyjnych), zabronione
są natomiast chwyty mające na celu ucisk narządów oddechowych (np.
zgniatanie krtani). Walkę, w której zastosowano duszenie i przeciwnik
nie może się z niego uwolnić, przerywa się po poddaniu lub sygnale
sędziego. https://pl.wikipedia.org/wiki/Duszenie_(chwyt)

HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski
HERODY
76 shoudios

Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Dorotka in Grodziec zur Czeladź Wysoka-Schnepf z mikrofonem i smutnym
doświadczeniem innej kobiety maltretowanej dosadnie przez ambasadora
żydoskiej Korporacji Gieremka, mówi do barana pętającego się jeszcze po scenie: O
Opolu będziemy rozmawiać, ale wie pan, ostrożnie, bo, bo, bo... pozwy idą!

baran w okularach z pewnością siebie Lwa Trockiego na nosie odpowiada: No, to zawsze może się zdarzyć;
trzeba walczyć w sądzie.

Dorotka, hej malutka: Raz w historii zdarzyło się, że Festiwal nie odbył
się, w Opolu. I to był stan wojenny. I teraz będzie powtórka.

baran z koncesją Krajowej Rady Radiofonii zamiast rzepa przy ogonie:
No, rzeczywiście. Też taką refleksję miałem, że to miało miejsce w '82
roku. No i to mrozi trochę, że tak powiem krew w żyłach, ale... Ja nie
jestem głupi, ja sobie zdaję sprawę, wszyscy zdajemy sobie sprawę z
różnicy między rokiem '82, a 2017: tutaj nikt nie zabija ludzi na ulicach,
nie ma tysięcy ludzi we więzieniach itd., itd. , że
http://wyborcza.pl/10,82983,21849966,zenujace-ze-prezes-tvp-do-
swojej-obrony-wykorzystuje-zmarlego.html

Stefan Kosiewski udostępnił link. 24 min Coraz więcej dziwnych zdarzeń towarzyszy sprawie śmierci 25-
letniego Igora Stachowiaka na jednym z wrocławskich komisariatów policji. Jak podaje TVN24 do szpitala trafił
nadinspektor Jan Lach. To najwyższy rangą funkcjonariusz, który nadzorował działalność wrocławskiej policji
w czasie, gdy 15 maja 2016 roku w jednym z komisariatów we Wrocławiu zmarł Stachowiak.

https://www.scribd.com/…/Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-Obywatel…
Według TVN24 policjant mógł mieć zator. Portal podaje,...
Zobacz więcej

Nadzorował wrocławskie komendy. Teraz trafił do szpitala w USA!
Nadzorował wrocławskie komendy. Teraz trafił do szpitala w USA! Coraz więcej
dziwnych zdarzeń towarzyszy sprawie śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka na
jednym z wrocławskich komisariatów policji. Jak podaje TVN24…

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1667603376613692/

Willi wschodzi na scenę poobwieszany na całym ciele radiostacjami, mówi:

Głupi pan jest, panie Luft i proszę nie szlajać się po sądach z papugami
rzuca pan słowa na wiatr wygadując, że nie można porównać stanu wojennego
z naszymi czasami, w których znów został odwołany z woli nadludzi władzy
Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu; "wszyscy zdajemy sobie sprawę z różnicy

między rokiem '82, a 2017: tutaj nikt nie zabija ludzi na ulicach, nie ma
tysięcy ludzi we więzieniach itd., itd. można by opowiadać" - zakłamuje pan
rzeczywistość, panie Luft, która jaka jest, każdy widzi: nowe szaty króla
szyje tzw. Polsce po Magdalence Halny Rudra Niszczyciel Sziwa Aktor Luft

po studiach aktorskich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie na
ławie kawa, czy herbata po Magdalence w reżimowej tvp, rzecznik rządu Buzka
który odmówił lustracji osoby własnej, TW "Karol" w aktach IPN kwity za donosy
pod różnymi pseudonimami; głupi pan jest, aczkolwiek ze sceny utalentowanych

wielu ich w życiu poznałem, od Krzysztofa Petrykowskiego poczynając w Miliczu
naturszczyka; Hanuszkiewicz wypuścił tego na wielkie wody teatralne, używam tu
przykładu na dowód, że nie nawija Poeta Polski po próżnicy statystów usłużnych
na mały palec oficera prowadzącego z łaski tymczasowego prezydenta Komorowskiego

został pan odkomenderowany z funkcji dyrektora Biura Prasowego Sejmu na fotel
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z nadania zięcia żydów i ubowców
o służbowym nazwisku Dziadzia mamił pan Polaków i Katolików pod Fałszywą Flagą
po wystąpieniu dla picu z PO - mówi się zatem panu jedno, że zaprzecza tezie

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

o nieporównywalności reżimu stanu wojennego z reżimem pomazańców Kaczyńskiego
permanentnego stanu katastrof luksusowych salonek i limuzyn, zegarków, skoków
afer zadymianych większymi aferami, gaf, potknięć, przejęzyczeń: spieprzaj pan
panie Luft, na spieprzaj dziadu na Wawel, za generałem Kiszczakiem tchórzliwie

skryty na pamiątkowej fotce z Magdalenki, pardon: za Lechem Wałęsą Jarosław K.
per procura obecny w istocie przy podpisaniu cyrografu z Mefisto; panie Twardowski
idź do diabła, powiem za Dante Alighieri, jeżeli nie Grzegorz Przemyk, syn poetki
Barbary Sadowskiej gra w roli śp. Igora Stachowiaka sprawianego na komisariacie

przez kata, który daje na zapowiedzi: "będzie powtórka z rozrywki", jeżeli nie
zastosujesz się do otrzymanych poleceń! Prokurator Pietrasiński nad świadkiem na
rozprawie sądowej ryczy w kiblu nad powalonym na podłogę kierowcą osobistym ks.
Jerzego Popiełuszki, Chrostowskiego, który ma robić za salwującego się ucieczką

https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/

SOWA Magazyn Europejski

1 min ·THUMB DOWN Daumen runter
To zaszczyt, być tu ze wszystkimi moimi Przyjaciółmi, wpisał Donald Trump do księgi
pamiątkowej w monumencie holokaustu. A pod spodem dopisał: Tak fantastycznie +
nigdy nie zapomnę.
Prasa w Izraelu, jak żydy na Węgrodzie w Czeladzi z mieszanymi głosami; jedni,

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

rzeczowo: „typowy Trump”, drudzy z pretensjami, że zapomniał dopisać: „do zobaczenia za rok w Yad Vashem”.
http://sowa-magazyn.blogspot.de/…/zmiana-paradygmatu-pdo476…
ZMIANA PARADYGMATU PDO476 po Myśli późnych scholastyków FO HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica

US-Präsident zu Besuch in Yad Vashem: Trump irritiert mit Gästebuch-Eintrag
US-Präsident Donald Trump hat mit einem Gästebucheintrag in der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem Kritik ausgelöst. Die Wortwahl und die Länge des…rp-
online.de
facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1667539919953371/

Du hast dir diesen Pin auf
„SOWA“ gemerkt.
po Myśli późnych
scholastyków
plus.google.com/... Cieniem rzuciła się na
ścianę płaczu w Jeruzalem dłoń Melanii Trump, małżonki
urzędującego prezydenta USA, po wizycie bez chusty na głowie w
Arabii Saudyjskiej eu.blox.pl/... ZMIANA PARADYGMATU może się
dokonać w momencie zaangażowania odpowiedniej liczby
świadomych własnych celów ludzi libertarianin.org...
https://www.pinterest.de/pin/452752568780184325/

https://www.pinterest.de/pin/452752568780192009/

Stefan Kosiewski 18 godz.

Scribd
·Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała
http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-… Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora
Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze strony państwa przed mordercami Igora, którzy pozostając
na wolności mataczą zmierzając do uniknięcia odpowiedzialności prawnej i konieczności zadośćuczynienia za
popełniony grzech zbrodni pozbawienia życia człowieka, podejmują szereg działań maskujących wykazując...
Czytaj dalej

Adam Bodnar Rzecznik
Praw Obywatelskich
PDO240 Polnisches
Kulturzentrum RIS
20160521 Magazyn
Europejski SOWA ZR
von Stefan Kosiewski
CANTO DCCXXII IGOR
STACHOWIAK
scribd.com

https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1289701811083456

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Stefan Kosiewski

18 godz. Łapanka na ulicach Wrocławia: bandyci w mundurach Policji Polskiej wyłapują przy użyciu
monitoringu miejskiego osoby, które były świadkami nadzwyczajnego użycia środków przymusu
bezpośredniego (kajdanki, paralizator, przemoc fizyczna czterech policjantów w stosunku do jednego Igora
Stachowiaka, wylegitymowanego, trzeźwego, skutego bez potrzeby i zawiezionego do ciemnym lochu kibla
policyjnego, w którym powalony na podłogę w ciemnej ubikacji i katowany przez sześcioosobowa bandę
zwyrodnialców, porażany został prądem 1200 V i torturowany, duszony przez sześciu bandytów wyzionął Ducha
św.
https://de.scribd.com/…/In-Memoriam-IGOR-STACHOWIAK-PDO241-…
In Memoriam IGOR STACHOWIAK PDO241 Kulturhauptstadt Europas Breslau FO243 ZR von Stefan Kosiewski
CANTO DCCXXIII Europejska Stolica Kultury Wroclaw 2016
https://gloria.tv/audio/8zPt6rwFW3g92Lat1Y2jHMSSg
Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn
Europejski SOWA ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII IGOR STACHOWIAK
Uploaded by Stefan Kosiewski on May 22, 2016 https://pl.scribd.com/…/Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-
Obywatels…
w zeszłym roku de.scribd.com/…/Adam-Bodnar-Rze…
Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii twitter.com/sowa/status/734494159877332992
Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, mgr historii Mariusz.Blaszczak@sejm.pl, skargi@ms.gov.pl
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mgr prawa Zbigniew.Ziobro@sejm.pl, bm@ms.gov.pl
Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
de.scribd.com/…/In-Memoriam-IGO…
Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała
Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze strony państwa przed
mordercami Igora https://gloria.tv/audio/Q1tZV8B6mAhy3rQiDpXiew2Qa

Śmierć Igora Stachowiaka w komisariacie. Zobacz reportaż Superwizjera
- Jeśli nadal nie będziesz wykonywał poleceń, jeszcze raz ci z tego zap...lę, rozumiesz? - to jeden z ostatnich
komunikatów, jakie przed śmiercią na komisa...
tvn24.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1289701811083456

Daniel Furmanski i wkońcu kapitan żbik napisał list sam do siebie - kryptonim dominik :)
· 15 godz.

Dorota Szczepańska ten kolo, co go zwolnili, morderca, zapewne psychopata powinien siedzieć, a nie być
zwolniony. I nikt nigdy nie powinien go zatrudnić, nawet jako śmieciarza, bo taki śmieć nie powinien w ogóle z
ludźmi przebywać, bo stanowi zagrożenie dla wszystkich
· 12 godz.

Stefan Kosiewski @Dorota Szczepańska - pomaga w przestępstwie, kto pomaga ukryć przestępcę: Witold
Gadowski, Anita Gargas, Jan Pospieszalski radio: gloria.tv/audio/tzXejF8sQaZM3R221977J9vj6

https://www.pinterest.de/pin/452752568780199298/

Co stalo sie z Polska która zmarla w Egipcie PDO474
MATACZENIE NA ZLECENIE…
Zapisz gloria.tv
Przed chwilą
Opublikowano 2 days ago, autor: sowa

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/05/zmiana-
paradygmatu-pdo476-po-mysli.html

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

publikacja: 22.05.2017
aktualizacja: 22.05.2017, 11:19
Zdaniem Wałęsy Jarosław Kaczyński jest
odpowiedzialny za katastrofę z 10 kwietnia
2010 roku. Jarosław Kaczyński go (Lecha
Kaczyńskiego - red.) nie stracił. On go
wystawił. Lech nigdy nie podejmował decyzji.
Lądowanie w Smoleńsku musiało być decyzją
Jarosława, a nie jego brata - skomentował.
- Decydował Jarosław, a zginął Lech. Za moich
czasów zawsze było tak, że to Jarosław
kierował Lechem i w przypadku lotu do
Smoleńska też pewnie tak było - dodał
Wałęsa.

radio: https://gloria.tv/audio/daJcSZ119U4B4htLMP3W3esji

Lech Wałęsa: Jarosław Kaczyński wystawił brata w Smoleńsku - Katastrofa smoleńska - rp.pl - Jarosław
Kaczyński nie stracił brata. On go wystawił - powiedział były prezydent Lech Wałęsa. rp.pl

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/263399027460768

FIRLEFANZ w trzech częściach do jedności złączony PDF:
https://issuu.com/kulturzentrum/docs/firlefanz_pdo456_prokurator_w_nowej

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów udostępnił(a) post użytkownika Stefan
Kosiewski. Przed chwiląAuto BOR-u wypadło z drogi do rowu. Funkcjonariuszy BOR, który skarżył się na jakieś
dolegliwości, został przewieziony do szpitala w Myszkowie. Dwie pozostałe osoby jadące audi - drugi
funkcjonariusz i kierowca-cywil - wyszły ze zderzenia bez szwanku.

...Prokurator Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie katastrofy lądowej limuzyny Szydło
http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/Co-stalo-sie-z-Polska-ktor… mataczył dwa dni temu nie o dziurce, ale o lochu
w prawie, który wymacał i na podstawie tego wymacania będzie można zamknąć dochodzenie przeciwko
Sebastianowi K.,

PDF: https://www.scribd.com/…/Co-stalo-sie-z-Polska-ktora-zmarla…
pomówionemu obżydliwie i kryminalnie przez cieszącego się immunitetem posła, Jarosława Kaczyńskiego,
wspólnie i w porozumieniu z ministrem od Policji Błaszczakiem, który też ma immunitet,
zatem: Dratwa, Szydło, Błaszczak, Ziobro i Kaczyński nie mogąc przesłuchać świadka - przez Policję
wypędzonego z miejsca wypadku - nie pociąga do odpowiedzialności służbowej policjanta, który pogonił
świadka, dla dobra sprawy, ułaskawiając młodego człowieka aktem prezydenta Dudy tak samo bezprawnym,
jak było ułaskawienie nie osądzonego jeszcze Kamińskiego; mogą sobie tego świadka, którego nie było w
Prokuraturze Krakowskiej, skazać w trybie nakazowym za kradzież dzieciom starej, zniszczonej i nic nie wartej
piłki do gry w piłkę nożną, której to piłki ten świadek, stojący z tyłu za seicento, nie miał zamiaru sobie
przywłaszczyć, siedząc w aucie, jak ja nie ukradłem żadnej piłki dzieciom w Tomaszowie Maz., a ta miejscowa
banda osobników o żydoskich nazwiskach skazała mnie bezczelnie wyrokiem Sądu Rejonowego 1 sierpnia 2007
r., zatem najwyższy czas, żeby Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro poszedł po
rozum do Głowy, wystąpił o kasację wyroku wydanego z rażącym naruszeniem prawa, a przestał mataczyć w
sprawie mafii żydoskiej z szejkami arabskimi w tle, bo może ta sprawa z piłką dla niego zakończyć się źle,
przykro, przedawnieniem skazania po 10 latach mataczenia przez sitwę w strukturach Ministerstwa
Sprawiedliwości RP i Policji. Dziękuję Państwu za uwagę.
Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Z Frankfurtu nad Menem czytał Autor.
radio: https://gloria.tv/audio/tzXejF8sQaZM3R221977J9vj6
http://eu.blox.pl/2017/05/Dp-zobaczenia-sie-
w-Jeruzalem-bez-nakrycia-glowy.html

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Christi Himmelfahrt Ascensio Domini Auffahrt Uuffert 25. Mai 2017

Stefan Kosiewski POLEN 23 maj, 08:51 ZMIANA PARADYGMATU PDO476 po Myśli późnych scholastyków FO
von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica https://www.pinterest.de/pin/452752568780184325/

Cieniem rzuciła się na ścianę płaczu w Jeruzalem dłoń Melanii Trump, małżonki urzędującego prezydenta USA,
po wizycie bez chusty na głowie w Arabii Saudyjskiej
https://www.facebook.com/me.sowa/posts/263399027460768

May
24 Ewelina Wylężek Dobroń + Lech Klekot Miłej Pani Doktór Z okazji Urodzin ofiaruje
Bronia Rycko Cieszyn 28.II r. 1964. ZMIANA PARADYGMATU PDO476 po Myśli późnych
scholastyków FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Pidgin_Art

Alles Gute zum Geburtstag!

Stefan Kosiewski do Ewelina Wylężek Dobroń 15 min Ewelinko, sto lat
https://youtu.be/cWq8fzKkZy4

Ewelina Wylężek Dobroń
28 października 2014
Zapraszam do czytania, udostępniania i
oczywiście do głosowania :)
Nazywam się Ewelina Wylężek i kandyduję
do Rady Powiatu Będzińskiego. Będzin jest
dla mnie miejscem szczególnym – to tu
żyję, tworzę i wychowuję swoje córki –
Weronikę i Kasię. Ukończyłam Wydział Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, jestem historykiem sztuki i plastykiem.
Nigdy nie byłam związana z żadną partią polityczną – kandyduję, bo
chciałabym wspomóc dwie niedoceniane i pomijane grupy
społeczne - młode pokolenie, poszukujące swojej drogi oraz
seniorów, którzy wciąż pragną pozostawać aktywni.
Jestem przekonana, że właśnie dzięki młodzieży nasze miasto ma
szanse na to, by być się miejscem wyjątkowym. Powinniśmy
inwestować w dzieci i młodzież, w ich wychowanie i wykształcenie poprzez stworzenie odpowiednich
warunków do rozwijania ich talentów. Wspólne warsztaty, zajęcia i spotkania – to wg mnie recepta na dobrą
przyszłość naszych dzieci. Pomóżmy im w jej osiągnięciu.
Seniorzy są z kolei prawdziwą skarbnicą wiedzy, z której możemy czerpać pełnymi garściami. Osoby starsze
często spychane są na dalszy plan, pomijane lub zapominane. Tymczasem chcą one w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym i kulturalnym miasta. Spotkania, opowieści czy spędzanie wolnego czasu mogą sprawić, że osoby
kończące pracę zawodową mogą wciąż czuć się doceniane i potrzebne. Doceńmy ich obecność i skorzystajmy z
ich doświadczenia.
Ewelina Wylężek
radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ

SOWA 1 min · https://www.pinterest.de/pin/452752568780210334/

Czy prezydent USA Donald Trump wszedł jako człowiek interesu w kryminalne powiązania? I są jego związki z
Rosją bliższe, niż dotychczas utrzymywał? https://www.pinterest.de/pin/452752568780210393/
wideo dostępne od 31.05.2017 - Hazard, prostytucja, narkotyki http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/ZMIANA-
PARADYGMATU-PDO476-…
Im TV: ZDF, 24.05.2017, 22:45 - 23:30 video ab 31.05.2017 Hat sich US-Präsident Donald Trump als
Geschäftsmann einer kriminellen Verschwörung schuldig gemacht? Und sind seine Verbindungen nach
Russland enger als er behauptet?http://sowamagazyn.blogspot.de/…/z-okazji-urodzin-ewelina-w…

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Jaroslaw-Kaczynski-kryminalne-powiazania-PDO476-
NIEBEZPIECZNE-ZWIAZKI-Trump-Tower-FO-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-
Khazarica-2

issuu.com/kulturzentrum