You are on page 1of 4

Ang Pahayag ay Mali

7. Ginagawa ang mga eksperimento para mapatunayan ang mga relasyon


sanhi-at-bunga.

Sa unang tingin, ang pahayag na itoy parang tama. Ngunit


mayroon itong pagkakamali.

Sa agham, walang talagang totoong mapapatunayan at walang


ligtas sa pagdududa.

Nagbibigay lang ng mga eskperimento ng ebidensyang maaring


suportahan o hindi suportahan ang isang ipotesis, at hindi
pruwebang absolute.

Tinutulungan nito ang pag-iintindi mga relasyong sanhi-at-


bunga na makakadaan sa napakaistritong pagsusubok at
mananatiling balido.

Madali bang putayan na ganap ang sanhi-at-bunga?


Gumagawa ng eskperimento para mag dagdag ng suporta
katulad nalamang sa catholic na talaga bang tayo ay
seguradong segurdo?
Ang kaalamang agham ay lagi bang ganap?
Hindi dahil ang agham ay pabago bago pag nag iba an
gating paraan sa panunukat ay may matuklasan tayong
iba kaya hindi talaga mapapatunayan na ganap masasabi
nating na parang hindi sya mali dahil ito an pianaka
mahusay na maaaring natin gawing dahilan pero hindi
pasya segurado kaya hindi natin mapapatunayan.

Ang Pahayag ay Mali

Ang ipotesis ay edukadong hula

KARANIWANG TINATAWAG NA EDUKADONG HULA ANG ISANG


IPOTESIS NGUNIT ITOY MAS ISTRITO KAYSA ISANG
HULA LAMANG.
ANG HULA AY KARANIWANG ISANG HUKOM NA BINIBIGAY
NA KAUNTI LANG ANG IMPORMASYONG BASEHAN.
KARANIWANG MARAMI NANG ALAM NG MGA SIYENTIPIKO
TUNGKOL SA ISANG PENOMENA BAGO SILA GUMAWA NG
IPOTESIS NA ISUSUBOK.
In the scientific world, the hypothesis
typically is formulated only after hours of
observation, days of calculating and studying and
sometimes years of research into the phenomena of
interest (Galus 2003).
Ang Ipoteis ay galling sa malalim na pag aaral at dapat
suportado ang iyong kaalaman kung baga ang Ipotesis ay
kailangan dumaan sa masusing pag-aaral.

Ang Pahayag ay Mali

Nagiging batas ang isang teoriya kapag sinusuportahan na


ito ng napakaraming ebidensiya

Magkaibang uri ng kaalaman ang batas at teorya.

Hindi nagiging batas ang teorya at hindi nagigingi teorya


ang batas.

Inilalarawan ng mga batas ang isang pangayayari o kalakaran


sa kalikasan at nananatiling tunay sa karamihan ng mga
kundisyon, pero maaring mapalitan o tanggaihan.

Ipinapaliwanag ng mga teorya kung bakit nangyayari ang mga


pangayayari, lalong-lalo na ang mga mas mahirap unawain, at
pinaghalo ang ibat-ibang katunayan, pagkakilala at
tuntunin upang makabuo ng pang-agham na pag-uunawa.

Magandang halimbawa ang batas ng conservation of mass sa


kemistri at ang atomic theory ang nagpapaliwanag nito.

Pareho ba ang sinasabi ng batas at teorya?


Ang teorya ay isang kontemplatibo at makatuwirang uri
ng pag-iisip o kalalabasan ng ganoong pag-iisip at nag
babago basis a ibat ibang ebidensya.
Ang batas na makaagham ay nagpapakita ng mga kaugnayan
sa pagitan ng mga obserbasyon ng ganyang mga konsepto
at kaya mahirap bagohin ang batas dahil ito ay isang
pag lalarawan ng isang relasyon.
Orihinal na Datos
Ang Datos ay hindi natin mababago at ang susunod ay
ang batas ng kalikasan ang batas ang nag sasama sama
ng relasyon at sa taas nito ay ang teorya. Kung
iisipin nadagdagan ang ating palagay. Magkakaiba ang
sinasabi dahil sa ibat iba nitong pananaw.

Ang Pahayag ay tama

10. Pansamantala lamang ang mga ideyang pang-agham at itoy maari


pang magbago o ituring ma mali, ngunit hindi mapatunayan.

Kabaliktaran ito ng pahayag 6 at tama.

Kahit na may mga wastong datos na nag susuporta sa mga


teoryang pang-agham, ito ay itinuturing pansamantala at
maaring magbago o matanggi.

Ang mga teorya ay mga hinuhang paliwanag na hindi


kumakatawan ng absolutong katotohanan.

Ang ibig sabihin nito ay hindi all-knowing human


enterprise ang agham.

Ang mga teorya ng agham ay hindi kailanman binabase sa


mahinang ebidensya kaya marami sa medyor na teorya ay
nakakadaan sa istritong pagsusubok at pag-immbestiga at
naipap\kitang gumagana pa rin.

Ang agham na ito kahit na may mga wastong datos na nag


susuporta sa mga teoryang pang-agham, ito ay itinuturing
pansamantala at maaring magbago o matanggi.

Ang Pahayag ay Tama

11. Nauna ang teknolohiya sa agham sa kasaysayan ng sibilisasyon.

Sa totoo, nauuna ang teknolohiya sa agham sa kasaysayan ng


sibilisasyon.

Nagsimula ang paggawa ng mga kasangkpan para sa ibat ibang


Gawain bago naintindihan ng tao kung paano at bakit gumagana
ang kasangkapang ito.

Nagiimbento ang teknolohiya para matulungang mabuhay ang mga


tao at maipadali ang araw-araw na Gawain.

Nagbibigay ang agham ng mas magandang pag iintindi ng


pundamental na bahagi ng kalikasan.

Ngunit ngayon, ang agham at teknolohiya ay karaniwang


sinasama sa Gawain.
Ang kasaysayan ng agham at teknolohiya ay isang larangan
ng kasaysayan na sinusuri kung papaano inuunawa ng buong
sangkatauhan ang pagbabago ng agham at teknolohiya sa loob
ng dantaon, at kung papaano napahintulot ng pagkaunawang ito na
gumawa ng mga bagong teknolohiya. Pinagaaralan din ng larangang
ito ng kasaysayan ang ginagampanan ng kultura, ekonomiya,
at politika sa pagbabago ng agham.

Ang Pahayag ay Mali

12. Sa pagdaan ng panahon maaring tugunan ng agham ang karamihan ng


problemang panlipunan.

Hindi malulutas ang agham ang karamihan ng mga problema sa


lipunan.

Napabuti ng agham ang mga buhay ng marami, pero hindi lahat


ng tao sa mundo ay nakinabang.

Napakaraming suliranin sa mundo ay may malaking pulitika na


aspeto, kung saang may mga tao o pamahalaan tumataguyod o
sumusugo sa pag-unlad ng pambansang agham at ekonomiya.

Halimbawa, tinuturo sa atin ng agham kung paano gumawa ng


sapat na pagkain para sa sangkatauhan, pero ang paggawa
mismo nito ay isang problemang lumalapas sa hangganan ng
agham

Makakatulog tayo pero makikita natin na ang malalaking suliranin


nating mahihirap ay mahirap bigyan solusyon ngunit hindi ito
dahil sa kakulangan sa agham maraming bansa na mataas ang antas
ng agham ngunit madami padin silang Problema.