You are on page 1of 19

ROMNIA

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA


Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

ACORD

privind efectuarea stagiilor de practic

Prezentul acord se ncheie ntre:

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, cu sediul n Cluj-Napoca, str. Mihail Koglniceanu nr. 1, tel. 0264/405300,fax 0264/590592, cod fiscal 4305849, cont
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca cu IBAN RO76TREZ216504601X007224, reprezentat legal prin Rector acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, n calitate de
organizator de practic;

S.C. ______________________________, cu sediul n _________________, str. _____________ nr. ___, tel. _____________, fax____________,cod
fiscal_________,cont deschis la____________________ cu IBAN ___________________________________, reprezentat legal prin
_______________________, n calitate de partener de practic.

ART. 1

Obiectul acordului

(1)Prile au convenit asupra efecturii de stagii de practic, n cadrul activitilor partenerului de practic, de ctre un numr de _____ studeni nscrii n
ciclurile de studii ale organizatorului de practic dup cum urmeaz:

a) _____ studeni, ciclul licen/master, specializarea __________________________, Facultatea de Litere.

b) _____ studeni, ciclul licen/master, specializarea __________________________, Facultatea de Litere.

(2)Stagiul de practic este realizat de practicani n vederea dobndirii de competene profesionale care exced procesului teoretic de nvmnt.

ART. 2

Statutul practicantului

(1)Practicantul rmne, pe toat durata stagiului de pregtire practic, student al instituiei de nvmnt superior.

(2)Raporturile dintre practicant i partenerul de practic nu sunt raporturi individuale de munc, aa cum sunt acestea reglementate de legislaia specific.

ART. 3

Condiiile de desfurare ale stagiilor de practic

(1)Stagiile de practic vor avea durata de _______ ore.

(2)Stagiile de practic vor fi efectuate cu respectarea Legii nr. 258/2007, a O.M.E.C.T. 3955/2008, a Regulamentelor interne ale organizatorului i partenerului
de practic, precum i a oricror alte prevederi legale aplicabile n vigoare.

(3)Organizatorul i partenerul vor desemna persoane nsrcinate cu coordonarea stagiilor de practic, cadre didactice supervizoare respectiv tutori.

(4)Persoanele desemnate de pri i prevzute la aliniatul precedent vor avea competena evalurii activitii desfurate de practicani.

(5)Informaiile confideniale ale unei pri intrate n posesia celeilalte pri nu pot fi utilizate sub nicio form de ctre aceasta din urm fr un acord prealabil.

(6)Responsabilitile concrete ale prilor i ale practicanilor, alte aspecte legate de buna desfurare a stagiilor vor fi reglementate prin convenii-cadru nsoite
de portofolii de practic.

ART. 4

Clauze finale

(1)Prezentul acord se ncheie pe durata anului universitar ___________________. Prile pot conveni asupra prelungirii prin act adiional.

(2)Comunicrile referitoare la executarea acordului i a conveniilor care se vor ncheia n baza lui se fac exclusiv n scris cu confirmarea recepionrii.
ORGANIZATOR
Prezentul acord s-a ncheiat azi, ____________, n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
Rector,
PARTENER
Acad. prof. univ. dr.
Reprezentant legal,

Ioan-Aurel POP

Vizat de legalitate,
ROMNIA
CONVENIE-CADRUUNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

privind efectuarea stagiului de practic

n cadrul programelor de studii universitare de licen sau masterat

Prezenta convenie-cadru se ncheie ntre:

1. UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, instituie de nvmnt superior cu sediul n Cluj-Napoca 400084, str. Mihail
Koglniceanu nr. 1, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO76TREZ216504601X007224 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, tel. 0264.405300, fax
0264.591906, e-mail staff@staff.ubbcluj.ro, reprezentat de d-nul acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop n calitate de rector, denumit n
continuare organizator de practic,

2. Societatea comercial/instituia public central ori local/persoana juridic/Universitate (cu precizarea Facultii, Catedrei,
Departamentului etc.)

, cu sediul n , str. ______________________,

nr. , tel.________________________, fax ______________________,e-mail _______________________________ cod fiscal /


CUI ___________, cont deschis la _________________________________, reprezentat de
n calitate de __________________________________, denumit n continuare partener de practic, adresa
unde se va desfura stagiul de practic fiind ,

3. D-nul/ D-ra/ D-na _____________________________________________________, cetean ______________domiciliat()n


, str. nr. , ap. , jud. __________________, tel.
, e-mail ______________________________, CNP __________________________________,
legitimat() cu B.I./C.I./paaport seria nr. , nscut la data de n localitatea/jude _______________________,
student / masterand la Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, n anul _____, specializarea ________________,
denumit() n continuare practicant.

ART. 1. Obiectul conveniei-cadru

(1) Convenia-cadru stabilete cadrul n care se organizeaz i se desfoar stagiul de practic n vederea consolidrii cunotinelor teoretice
i pentru formarea abilitilor, spre a le aplica n concordan cu specializarea pentru care se instruiete, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practic este realizat de practicant n vederea dobndirii competenelor profesionale menionate n portofoliul de practic, parte
integrant a prezentei convenii-cadru.

(3) Modalitile de derulare i coninutul stagiului de pregtire practic sunt descrise n prezenta convenie-cadru i n portofoliul de practic
cuprins n anexa la prezenta convenie-cadru.

ART. 2. Statutul practicantului

Practicantul rmne, pe toat durata stagiului de pregtire practic, student/masterand al instituiei de nvmnt superior.

ART. 3. Durata i perioada desfurrii stagiului de practic

(1) Stagiul de practic va avea durata de ________ore.

(2) Perioada desfurrii stagiului de practic este de la _______________________________ pn la


_______________________________.

ART. 4. Plata i obligaiile sociale

(1) Stagiul de pregtire practic (se bifeaz situaia corespunztoare):

Se efectueaz n cadrul unui contract de munc, cei doi parteneri putnd s beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind
stimularea ncadrrii n munc a elevilor i studenilor.
Nu se efectueaz n cadrul unui contract de munc.

Se efectueaz n cadrul unui proiect finanat din Fondul Social European.

(2) n cazul angajrii ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerat ca vechime n situaia n care convenia nu se deruleaz n cadrul
unui contract de munc.

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic, cu excepia situaiei n care practicantul are statut de
angajat.

(4) Partenerul de practic poate totui acorda practicantului o indemnizaie, gratificare, prim sau avantaje n natur, specificate la art. 12.

ART. 5. Responsabilitile practicantului

(1) Practicantul are obligaia ca pe durata derulrii stagiului de practic s respecte programul de lucru stabilit i s execute activitile
specificate de tutore n conformitate cu portofoliul de practic, n condiiile respectrii cadrului legal cu privire la volumul i dificultatea
acestora.

(2) Pe durata stagiului, practicantul respect regulamentul de ordine interioar al partenerului de practic. n cazul nerespectrii acestui
regulament, conductorul partenerului de practic i rezerv dreptul de a anula convenia-cadru, dup ce n prealabil a ascultat punctul de vedere
al practicantului i al tutorelui i a ntiinat conductorul instituiei de nvmnt unde practicantul este nscris i dup primirea confirmrii de
primire a acestei informaii

(3) Practicantul are obligaia de a respecta normele de securitate i sntate n munc pe care i le-a nsuit de la reprezentantul partenerului
de practic nainte de nceperea stagiului de practic.

(4) De asemenea, practicantul se angajeaz s nu foloseasc, n niciun caz, informaiile la care are acces n timpul stagiului despre partenerul
de practic sau clienii si, pentru a le comunica unui ter sau pentru a le publica, chiar dup terminarea stagiului, dect cu acordul respectivului
partener de practic.

ART. 6. Responsabilitile partenerului de practic

(1) Partenerul de practic va stabili un tutore pentru stagiul de practic, selectat dintre salariaii proprii i ale crui obligaii sunt menionate
n portofoliul de practic, parte integrant a Conveniei-cadru.

(2) n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicndu-se sanciuni conform
regulamentului de organizare i funcionare al instituiei de nvmnt superior.

(3) nainte de nceperea stagiului de practic, partenerul are obligaia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate i
sntate n munc, n conformitate cu legislaia n vigoare. Printre responsabilitile sale, partenerul de practic va lua msurile necesare pentru
securitatea i sntatea n munc a practicantului, precum i pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4) Partenerul de practic trebuie s pun la dispoziia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobndirea competenelor precizate n
portofoliul de practic.

(5) Partenerul de practic are obligaia de a asigura practicanilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulrii pregtirii
practice.

ART. 7. Obligaiile organizatorului de practic

(1) Organizatorul de practic desemneaz un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea i supravegherea desfurrii
pregtirii practice. Cadrul didactic supervizor, mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic stabilesc tematica de practic i
competenele profesionale care fac obiectul stagiului de pregtire practic.

(2) n cazul n care derularea stagiului de pregtire practic nu este conform cu angajamentele luate de ctre partenerul de practic n cadrul
prezentei convenii, conductorul instituiei de nvmnt superior (organizator de practic) poate decide ntreruperea stagiului de pregtire
practic conform conveniei-cadru, dup informarea prealabil a conductorului partenerului de practic i dup primirea confirmrii de primire
a acestei informaii.

(3) n urma desfurrii cu succes a stagiului de practic, organizatorul va acorda practicantului numrul de credite specificate n prezentul
contract, ce vor fi nscrise i n Suplimentul la diplom, potrivit reglementrilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European i a
Consiliului).

ART. 8. Persoane desemnate de organizatorul de practic i partenerul de practic

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practic):

Dl/Dna

Funcia

Telefon Fax E-mail

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmrirea derulrii stagiului de practic din partea organizatorului de practic:

Dl/Dna _______________________________________________________________________________________
Funcia ________________________________________________________________________________________

Telefon Fax E-mail ______________________________

ART. 9. Evaluarea stagiului de pregtire practic prin credite transferabile

Numrul de credite transferabile ce vor fi obinute n urma desfurrii stagiului de practic este de 5 .

ART. 10. Raportul privind stagiul de pregtire practic

(1) n timpul derulrii stagiului de practic, tutorele mpreun cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul n permanen, pe baza
unei fie de observaie/evaluare. Vor fi evaluate att nivelul de dobndire a competenelor profesionale, ct i comportamentul i modalitatea de
integrare a practicantului n activitatea partenerului de practic (disciplin, punctualitate, responsabilitate n rezolvarea sarcinilor, respectarea
regulamentului de ordine interioar al ntreprinderii/instituiei publice etc.).

(2) La finalul stagiului de practic, tutorele elaboreaz un raport, pe baza evalurii nivelului de dobndire a competenelor de ctre practicant.
Rezultatul acestei evaluri va sta la baza notrii practicantului de ctre cadrul didactic supervizor.

(3) Periodic i dup ncheierea stagiului de practic, practicantul va prezenta un caiet de practic care va cuprinde:

- denumirea modulului de pregtire;

- competene exersate;

- activiti desfurate pe perioada stagiului de practic;

- observaii personale privitoare la activitatea depus.

ART. 11. Sntatea i securitatea n munc. Protecia social a practicantului

(1) Practicantul anexeaz prezentului contract dovada asigurrii medicale valabil n perioada i pe teritoriul statului unde se desfoar
stagiul de practic. Dac stagiile se desfoar pe teritoriul Romniei, studenii sunt asigurai prin efectul legii ( art. 213 din Legea nr. 95/2006 ).

(2) Partenerul de practic are obligaia respectrii prevederilor legale cu privire la sntatea i securitatea n munc a practicantului pe durata
stagiului de practic.

(3) Practicantului i se asigur protecie social conform legislaiei n vigoare. Ca urmare, conform dispoziiilor Legii nr. 346/2002 privind
asigurrile pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, practicantul beneficiaz de legislaia
privitoare la accidentele de munc pe toat durata efecturii pregtirii practice.

(4) n cazul unui accident suportat de practicant, fie n cursul lucrului, fie n timpul deplasrii la lucru, partenerul de practic se angajeaz s
ntiineze asigurtorul cu privire la accidentul care a avut loc.

ART. 12. Condiii facultative de desfurare a stagiului de pregtire practic

(1) Indemnizaie, gratificri sau prime acordate practicantului, dac este cazul:_______________.

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la i la locul desfurrii stagiului de practic, tichete de mas, acces la cantina partenerului de
practic etc.), dac este cazul:__________________.

(3) Alte precizri: .

ART. 13. Prevederi finale

Prezenta Convenie-cadru s-a ncheiat n 3 (trei) exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte, la data de ______________________.

______________________________________________________________________________.
| | Rector Instituie | Reprezentant Societate | Student / masterand - |

| | de nvmnt | comercial, instituie | (Practicant) |

| | superior | central ori local, | |

| | (Organizator de | persoan juridic | |

| | practic) | (Partener de practic) | |

| Numele i | Acad. prof. univ. dr.

| prenumele | Ioan-Aurel POP | |

|_______________|________________________|________________________________|______________________________|

| Data | | | |

|_______________________________________|______________________________________________________________ |

| Semntura | | | |

|_______________|________________________|_______________________________|_______________________________|

| tampila | | | |

|_______________|________________________|_______________________________|_______________________________|

| Vizat de | |

| legalitate | |

|_______________|________________________|

Am luat cunotin,

_________________________________________________________________________________

| | Nume i prenume | Funcie | Semntura |

|___________________________|______________________|_______________|______________|

| Cadru didactic supervizor | |

|___________________________|______________________|_______________|______________|

| Tutore | | | |

|___________________________|______________________|_______________|______________|

| Data | | | |

|___________________________|______________________|_______________|______________|

ROMNIA
PORTOFOLIU DE UNIVERSITATEA
PRACTIC BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79


Anex la Convenia-cadru privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de

studii universitare de licen sau masterat

Facultatea de LITERE

Specializarea: ___________________________________________________

Durata total a pregtirii practice: ______ore

1. Calendarul pregtirii: n urma ntlnirii cu tutorele, s-a stabilit ca perioada de practica s se desfoare
___________________________________________________________
2. Perioada stagiului, timpul de lucru i orarul (de precizat zilele de pregtire practic n cazul timpului de lucru parial):
- Perioada:
- Timp de lucru: 8 h max/zi
- Orar:
3. Adresa unde se va derula stagiul de pregtire practic: __________________________

4. Deplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele locaii:
___________________________________________________________________

5. Condiii de primire a studentului/ masterandului n stagiul de practic:


- desemnat prin selecie (conform mediei semestrului, numrului de credite, cerinelor partenerilor i opiunilor
studenilor)/ ales de ctre instituia partener/ alegere individual aprobat de responsabilul didactic
6. Modaliti prin care se asigur complementaritatea ntre pregtirea dobndit de studentul/masterandul n instituia de
nvmnt superior i n cadrul stagiului de practic:
Departamentul Limbi Moderne Aplicate este un departament a crui program universitar include n special activiti
practice (cursuri practice, seminarii, ateliere, simulri). Stagiul de practic profesional urmrete aprofundarea acelorai
activiti practice sau punerea n practic a unor cursuri teoretice. Astfel, stagiul urmrete activitile specifice unui
departament interdisciplinar: traduceri, publicitate, PR,management, secretariat, redactare etc.

7. Numele i prenumele cadrului didactic care asigur supravegherea pedagogic a practicantului pe perioada stagiului de
practic:
responsabil didactic (tutore de an): _______________________________________

8. Drepturi i responsabiliti ale cadrului didactic din unitatea de nvmnt organizator al practicii, pe perioada stagiului
de practic:
1. Aduc la cunotina studenilor posibilitatea de a efectua stagiile de practic,normele de organizare i desfurare a
practicii, inclusiv convenia i portofoliul de practic.

2. Elaboreaz programa de practic i urmresc respectarea acesteia pe durata stagiului de practic.

3. Personalizeaz caietul de practic corespunztor domeniului studiat i verific validarea datelor consemnate de
practicant i de ctre reprezentanii partenerului de practic.

4. Stabilesc competenele profesionale ce urmeaz a se dobndi pe durata stagiului de practic.

5. Atribuie locurile de practic disponibile la nivelul programului de studiu, prin protocoale de practic ncheiate de ctre
facultate / Analizeaz i valideaz locurile de practic propuse de studeni sau de ctre instituiile partenere, pe baza
cererilor depuse de acetia;

6. Transmit la Decanatul facultii informaii centralizate cu privire la locul i perioada de desfurare a practicii
studenilor;

7. Asigur comunicarea permanent la nivel de facultate cu toate persoanele implicate n implementarea practicii; menin
contactul cu firmele n care se va face practica; particip la stabilirea angajailor de la firme care vor fi tutori de practic;

8. Asigur condiiile corespunztoare organizrii i desfurrii stagiilor de practic; acord asistena necesar studenilor
pentru efectuarea i finalizarea stagiilor;

9. Faciliteaz obinerea locurilor de practic pentru studeni, prin ncheierea de convenii de practic cu
instituiile/companiile de profil;

10. n timpul derulrii stagiului de practic, coordonatorul mpreun cu tutorele vor evalua practicantul n permanen, pe
baza fiei de evaluare. Este vizat att nivelul de dobndire a competenelor profesionale, ct i comportamentul,
integrarea i familiarizarea studentului cu activitatea partenerului de practic.
11. Asigur contactul cu secretariatul facultii pentru diseminarea n rndul studenilor a locurilor de practic puse la
dispoziie de facultate;

12. Asigur evaluarea activitii de practic: aspecte tehnico-metodologice i financiare;

13. Efectueaz vizite de monitorizare la partenerii de practic, pentru a evalua modul de desfurare a activitii de
practic (n msura n care acest lucru este posibil).

14. Asigur condiiile corespunztoare organizrii i desfurrii colocviului de practic (dac acesta este considerat
necesar).

9. Numele i prenumele tutorelui desemnat de ntreprinderea care va asigura respectarea condiiilor de pregtire i
dobndirea de ctre practicant a competenelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practic:
______________________________________________________________________
10. Drepturi i responsabiliti ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic:
1. Sa se asigure ca toti studentii sunt supravegheati pe ntreaga durata a practicii la locul de munca, ntr-un mediu de lucru
lipsit de discriminare si de hartuire si sa anunte orice nereguli;
2. Sa se familiarizeze cu sarcinile pe care studentul va trebui sa le ndeplineasca pe perioada practicii la locul de munca;
3. Sa urmareasca si sa nregistreze prezenta practicantului si sa semnaleze coordonatorilor de practica eventualele abateri
ale acestuia;
4. Sa contribuie la elaborarea programului de activitati de practica punnd la dispozitia practicantului toate mijloacele
necesare;
5. Sa asigure studentului un instructaj si o instruire adecvate referitor la sanatatea si protectia muncii si sa furnizeze toate
echipamentele de lucru
6. Sa asigure ca ceilalti angajati nteleg scopul practicii la locul de munca si modul n care ei pot contribui la aceasta;
7. Sa informeze att responsabilul didactic, ct si studentul, referitor la orice fel de cerinte speciale pe perioada practicii la
locul de munca;
8. Sa asigure accesul liber al practicantilor la serviciul de medicina muncii pe durata derularii pregatirii practice;
9. Sa elaboreze un raport de evaluare a nivelului de dobndire a competentelor de catre practicant, a gradului de nsusire a
cunostintelor practice si sa emita aprecieri privind punctualitatea si disciplina practicantului;
10. Sa pastreze contactul si eventual sa faciliteze revenirea practicantului n cadrul companiei n contextul trecerii acestuia la
viata activa;
11. Sa se implice la nivelul platformei de lucru in cadrul celor trei sectiuni care au fost identificate
experti tutori;

studenti tutori;

experti responsabili de practica studenti tutori.

12. Fisa de evaluare individuala a studentilor care sa releve nivelul de dobndire a competentelor de catre practicant, gradul
acestuia de nsusire a cunostintelor practice (raport de evaluare individuala);
13. Fisa evidenta stagiu (raport de evaluare a grupului de studenti care au participat la stagiu de practica in cadrul firmei):
prezenta la stagiu a studentilor, tematica abordata, tipologia sarcinilor realizate in timpul practicii etc
14. Agende de stagiu cu planificarea pe zile si saptamani a activitatilor de practica time sheet-uri cu repartizarea
studentilor pe diferite departamente, sarcinile alocate si deadline-urile impuse, aceste agende vor contine si timpul
necesar pentru sesiunile de formare a studentilor in ceea ce priveste medicina muncii, informatii necesare pentru
realizarea sarcinilor, sesiuni de feedback intermediare si finale etc.
15. Recomandari adresate facultatilor, prin intermediul cadrelor didactice responsabile cu practica studentilor, sugestii,
crearea unor linii directoare pentru colaborarea ulterioara si prin raportul de feed-back.
11. Definirea competenelor care vor fi dobndite pe perioada stagiului de practic ( se ncercuiesc competenele n funcie de locul de
practic):

Nr. Competena Modulul de pregtire Locul de munc Activiti planificate Observaii

1. Traduceri Traducere. Limbaje de munca n echip, folosirea de


specialitate resurse pentru documentare
(internet, dicionare,
colaborarea cu specialiti n
domeniu, colaborarea cu colegii
traductori i cu clienii),
ntocmirea de glosare, baze de
date terminologice, respectarea
termenelor de predare i
tehnoredactare computerizat
2. Interpretariat Iniiere n traduceri munca n echip, capacitate de
simultane/consecutive ascultare i vorbire n acelai
timp, vitez de reacie, adaptare
la situaii de moment,
spontaneitate, memorie de
scurt durat, mbogirea
vocabularului n limbile strine
practicate pe durata stagiului
practic, fluen n vorbirea
limbilor strine exersate

3. Relaii cu publicul Relaii cu publicul. Relaii munca n echip, contactul


comerciale internaionale. direct cu clienii, rezolvarea
situaiilor urgente, vitez de
reacie, spontaneitate,
diplomaie

4. Secretariat Media i comunicare arhivare de documente,


interaciunea cu clienii, cu
publicul, cu colegii, ordonarea
documentelor de lucru, crearea
bazelor de date, tehnoredactare
computerizat, folosirea
elementelor de birotic (telefon,
fax, scaner, imprimant etc)

5. Televiziune Multimedia nsuirea tehnicilor de


subtitrare, utilizarea
echipamentului specific,
realizarea de reportaje pe teren
(filmare-montaj), spontaneitate,
fluen n exprimare

6. Publicitate Informatic aplicat. Instrumente cunoaterea tehnicilor de copy-


de asistare a traducerii. writing, utilizarea
echipamentului specific,
Multimedia originalitate, folosirea
programelor informatice,
webdesign, participare la
traininguri

12. Modaliti de evaluare a pregtirii profesionale dobndite de practicant pe perioada stagiului de pregtire practic:
- evaluarea se face pe baza dosarului ntocmit de ctre student la finalul stagiului practic i a monitorizrii acestuia din partea
tutorelui de practic din cadrul firmei i a responsabilului didactic din partea facultii sale;

- se acord o importan crescut redactrii unui studiu de caz i/sau crerii unui pliant, a unei brouri, a unei prezentri Power
Point se vor respecta cu strictee regulile de redactare ale unui studiu de caz, conform Regulamentului de practic profesional
LMA;

- la finalul stagiului practic se va realiza un interviu la catedr, n care studentul va face o prezentare oral a activitii sale pe
parcursul stagiului practic (la decizia responsabilului coordonator)

- criteriile vor urmri adaptarea practicii la profilul partenerilor de practic, competenele dobndite, originalitatea studiului de caz
i aplicabilitatea concluziilor, evaluarea tutorelui de practic i a responsabilului didactic.

Nume i prenume Funcia Semntura Data

Responsabil didactic

Tutore

Practicant

ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

FIA INDIVIDUAL DE PREZEN A STUDENTULUI


LA ACTIVITILE AFERENTE STAGIULUI DE PRACTIC

Aceast fi se completeaz zilnic de ctre studentul practicant. La sfritul stagiului de practic fia individual de prezen este validat de
tutore i contrasemnat de ctre reprezentantul legal al instituiei n care s-a desfurat stagiul de practic.

Numele i prenumele studentului practicant: _____________________________________________________________________________

Facultatea de Litere

Specializarea: __________________________________________________________________________ Anul de studii: _____

Numele i prenumele tutorelui de practic: ______________________________________________________________________________

ntreprinderea / Instituia: ______________________________________________________________________________________________

Data nceperii stagiului de practic: ____________________________________________________________________________________

Data finalizrii stagiului de practic: ___________________________________________________________________________________

Ora Nr. total


Data Ora sosirii Descrierea pe scurt a activitilor realizate
plecrii ore
Numr total de ore: _____

PARTENER PRACTICANT

DE PRACTIC

Student / Masterand,

Reprezentant legal,

ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

FIA DE AUTOEVALUARE A STUDENTULUI

Numele i prenumele studentului practicant: ___________________________________________________________________________

Facultatea de Litere

Specializarea: __________________________________________________________________________________ Anul de studii: 1/2/3

Numele i prenumele tutorelui de practic: _____________________________________________________________________________


ntreprinderea / Instituia: _____________________________________________________________________________________________

Data nceperii stagiului de practic: ___________________________________________________________________________________

Data finalizrii stagiului de practic: __________________________________________________________________________________

Partea 1. ntreprinderea / Instituia gazd a stagiului de practic:

a) Descriere general: domenii de activitate, dimensiune, numr de angajai, departamente, activitate economic i social.
b) Prezentarea funcionrii sale.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Partea a 2-a. Prezentarea/descrierea mediului de munc i a responsabilitilor ncredinate studentului practicant.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Partea a 3-a. Evaluarea experienei dobndite n urma desfurrii stagiului din punct de vedere:

a) Uman i profesional
- relaiile cu personalul firmei, cu tutorele de practic, cu conducerea
- relaiile n cadrul instituiei n raport cu activitile, sarcinile tehnice, administrative ncredinate
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Al calitii activitii desfurate


- dac se consider c s-au adus contribuii de ctre studentul practicant
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c) Al raportului cu formarea, cunotinele dobndite la cursuri i seminarii


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Partea a 4-a. Indicarea gradului de realizare a sarcinilor primite la debutul stagiului de practic (caiet de practic, proiect etc.)

- descrierea tehnic detaliat


- prezentarea demersului su
- sinteza rezultatelor obinute
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Partea a 5-a. Propuneri de mbuntire a derulrii stagiilor de practic

Puncte forte:_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Puncte de ameliorat: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Comentarii: _________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Calificativul acordat (i punctajul aferent)

Punctaj
Criterii de evaluare i ponderea acestora n
total /
nota final
Excelent Foarte bine Bine Satisfctor Nesatisfctor criteriu

1. Interesul i motivaia n desfurarea


activitii
15% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Capacitatea de a-i asuma


responsabiliti legate de obligaiile sale; 25% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
calitatea rezultatelor

3. Dezvoltarea competenelor specifice 20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4. Capacitatea de adaptare la situaiile


ntlnite i capacitatea demonstrat de 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
soluionare a problemelor

5. Iniiativ n planificarea i executarea


activitilor sale
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6. Adaptare la profilul specific al


activitii partenerului
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7. Capacitatea de a munci n echip de


a stabili bune relaii
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nota final 100%

Not:

1. Se va ncercui nota acordat pentru fiecare criteriu n parte.

2. Punctajul total pe fiecare criteriu se obine nmulind ponderea criteriului n nota final cu punctajul acordat pentru criteriul respectiv.

3. Nota final reprezint suma punctajelor obinute pentru fiecare criteriu.

Data, Semntura studentului practicant,

_____________ ________________________________
Studentul practicant are obligaia utilizrii unui caiet de notie n care s fie consemnate zilnic informaiile principale privind activitile desfurate. Acesta va
servi la ntocmirea fiei de autoevaluare i va fi pus la dispoziia cadrului didactic responsabil cu practica n vederea evalurii finale.

ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

FIA DE EVALUARE A STUDENTULUI DE CTRE TUTORE

Numele i prenumele studentului practicant: _______________________________________________________________________

Facultatea de Litere

Specializarea: ___________________________________________________________ Anul de studii: _____

Numele i prenumele tutorelui de practic: ________________________________________________________________________

ntreprinderea / Instituia: ________________________________________________________________________________________

Data nceperii stagiului de practic: ______________________________________________________________________________

Data finalizrii stagiului de practic: _____________________________________________________________________________


Calificativul acordat (i punctajul aferent)

Punctaj
Criterii de evaluare i ponderea acestora n
total /
nota final
Excelent Foarte bine Bine Satisfctor Nesatisfctor criteriu

1. Interesul i motivaia n desfurarea


activitii
15% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Capacitatea de a-i asuma


responsabiliti legate de obligaiile 25% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
sale; calitatea rezultatelor

3. Dezvoltarea competenelor specifice 20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4. Capacitatea de adaptare la situaiile


ntlnite i capacitatea demonstrat de 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
soluionare a problemelor

5. Iniiativ n planificarea i executarea


activitilor sale
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6. Adaptare la profilul specific al


activitii partenerului
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7. Capacitatea de a munci n echip de


a stabili bune relaii
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nota final 100%

Not:

1. Se va ncercui nota acordat studentului pentru fiecare criteriu n parte.

2. Punctajul total pe fiecare criteriu se obine nmulind ponderea criteriului n nota final cu punctajul acordat pentru criteriul respectiv.

3. Nota final reprezint suma punctajelor obinute pentru fiecare criteriu.

Nota sub 5 nepromovat

Punctele forte ale studentului: _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Puncte de ameliorat i observaii: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Data, Semntura tutorelui de practic,

_________ ____________________________

ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

FIA FINAL DE EVALUARE A STUDENTULUI DE CTRE RESPONSABILUL DE PRACTIC

Numele i prenumele studentului practicant: ____________________________________________________________________________

Facultatea de LITERE Specializarea: _________________________________________________________ Anul de studii: 1/2/3

Numele i prenumele tutorelui de practic: ______________________________________________________________________________

ntreprinderea / Instituia: ______________________________________________________________________________________________

Numele i prenumele responsabilului de practic: ________________________________________________________________________

Data nceperii stagiului: _________________________________Data finalizrii stagiului: _______________________________________

Calificativul acordat (i punctajul aferent)


Punctaj
Criterii de evaluare i ponderea acestora n
total /
nota dosarului de pratic
Excelent Foarte bine Bine Satisfctor Nesatisfctor criteriu

1. Caiet de practic (completitudine,


redactare)
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Studiu de caz
(corectitudine,originalitate, concluzii)
30% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3. Dezvoltarea competenelor specifice 20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


4. Raport de practic i material
publicitar (corectitudine, 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
redactare,originalitate)

5. Aplicabilitatea concluziilor lucrrii


individuale
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6. Adaptare la profilul specific al


activitii partenerului
10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7. Respectarea termenului de predare 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Not dosar 100%

EVALUARE NOT FINAL (not i calificativ)

Perioada de evaluat Pondere Evaluator Baza de evaluare Nota

Pe parcursul stagiului 30% Tutore Fia de evaluare a studentului de ctre tutore

La finalul stagiului 40% Responsabil didactic Dosar de practic

10% Fi de autoevaluare

La finalul stagiului 20% Responsabil didactic Prezentarea oral

NOT FINAL i calificativ

Not: evaluarea final se defoar n conformitate cu cerinele de practic profesional LMA.

Semntura responsabilului de practic,

_______________________________

DECLARAIE DE CONSIMMNT

Subsemnatul/Subsemnata, ________________________________________________________________________,

(numele i prenumele)

adresa:_______________________________________________________________________________________________,

(str., nr. localitatea i judeul)

CNP: , Student/ Masterand la Facultatea de Litere, n anul ____


specializarea__________________________________________________, declar pe propria rspundere c doresc s-mi efectuez

stagiul de practic pentru anul universitar_________________, n localitatea ___________________,


judeul_____________________, avnd domiciliul n aceast localitate; fapt ce nu necesit cheltuieli de deplasare i cazare pentru
aceast perioad.
n cazul n care se va dovedi contrariul celor declarate de mine, sunt de acord s suport consecinele legilor n vigoare.

Semntura,

____________________________

Ctre,

__________________________________________

Subsemnatul/Subsemnata______________________________________________________________________________________,

student() la specializarea Limbi Moderne Aplinate _____/________, n anul de studiu____, declar c am efectuat stagiul practic aferent

anului universitar 2013-2014, conform adeverinei/adeverinelor ataat(e), un numr de ______ore.

Dintre acestea ______ore mi sunt necesare pentru practica pe anul n curs, iar orele rmase _____, solicit s mi fie reportate pentru anul

universitar urmtor.

Data, Semntura,

_________________ _________________________________