You are on page 1of 195

CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C1

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CERTIFICAT DE URBANISM (CU)

ACTUL DE INFORMARE EMIS DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA PRIN CARE


SE FAC CUNOSCUTE SOLICITANTULUI REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC
AL UNUI IMOBIL TEREN/TEREN SI CONSTRUCTIE, LA DATA SOLICITARII.

CONTINE LISTA AVIZELOR, ACORDURILOR SI STUDIILOR DE SPECIALITATE


NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE/RECONSTRUIRE/DESFIINTARE
(ANEXATE DTAC)

SE ELIBEREAZA PE BAZA:

CERERE TIP
DOVADA TITLULUI DE ROPRIETATE ASUPRA TERENULUI
DOCUMENTATIE TEHNICA CADASTRALA + INTABULARE CF
CERTIFICAT FISCAL
2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PIESE DESENATE :

PLAN DE INCADRARE IN ZONA (SC. 1 : 2000)


PLAN DE SITUATIE (SC. 1 : 500)

PLAN DE SITUATIE (SC. 1 : 200) - DETALIEREA RELATIEI CU VECINATATILE

3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

6
PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLAN DE SITUATIE
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (AC)

AUTORIZAIA DE CONSTRUIRE CONSTITUIE ACTUL DE AUTORITATE AL


ADMINISTRAIEI LOCALE PE BAZA CRUIA SE ASIGUR APLICAREA
MSURILOR PREVZUTE DE LEGE, REFERITOARE LA AMPLASAREA,
PROIECTAREA, EXECUTAREA I FUNCIONAREA CONSTRUCIILOR

PERMITE INCEPEREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE IN CONDITIILE DTAC.


PERIOADA DE VALABILITATE LIMITATA.

SE ELIBEREAZA PE BAZA:

CERERE TIP
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AC (DTAC)
AVIZE SI ACORDURI CONFORM CU
STUDII DE SPECIALITATE (STUDIU GEOTEHNIC, EXPEPERTIZA TEHNICA, ETC)
TAXA DE AUTORIZARE
7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CONTINUT DTAC (EXTRAS DIN PT):

PIESE SCRISE

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI


(ARHITECTURA, STRUCTURA, INSTALATII INTERIOARE)
REFERATE DE VERIFICARE TEHNICA
EVALUARE

PIESE DESENATE ARHITECTURA (SC. 1 : 50/SC. 1 : 100)

PLANURILE TUTUROR NIVELURILOR


SECTIUNI VERTICALE CARACTERISTICE
FATADE
PLAN INVELITOARE

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PIESE DESENATE STRUCTURA (SC. 1 : 50/SC. 1 : 20)

PLAN FUNDATII
DETALII FUNDATII
DETALII ALE SOLUTIILOR TEHNICE DE PROTEJARE A
VECINATATILOR

PLANURI ANSAMBLU STRUCTURA SI PLANURI COFRAJ


(CONSTRUCTII CU REGIM DE INALTIME >P+6E)

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

AVIZE SI ACORDURI:

FURNIZORI UTILITATI (APA-CANAL, ENERGIE ELECTRICA, GAZ, TELEFONIE, ETC)


BRIGADA LOCALA DE POMPIERI
AGENTIA LOCALA DE MEDIU
AUTORITATEA LOCALA DE APARARE CIVILA
AUTORITATEA LOCALA SANITARA
AVIZE SPECIALE (AUTORITATEA AERONAUTICA, SRI, ETC)

STUDII DE SPECIALITATE:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU STABILIREA CONDITIILOR DE FUNDARE SI A


CARACTERISTICILOR GEOTEHNICE ALE TERENULUI
EXPERTIZA TEHNICA IN CAZUL INTERVENTIEI ASUPRA UNEI CONSTRUCTII
EXISTENTE SAU IN CAZUL UNOR POSIBILE INTERACTIUNI CU CONSTRUCTII
EXISTENTE AFLATE IN VECINATATE
STUDIU DE IMPACT

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

AUTORIZATIA DE DESFIINTARE (AD)

AUTORIZEAZA INCEPEREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE TOTALA SAU PARTIALA


A UNOR CONSTRUCTII EXISTENTE IN CONDITIILE DTAD.
PERIOADA DE VALABILITATE LIMITATA.

SE ELIBEREAZA PE BAZA:

CERERE TIP
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AD (DTAD)
AVIZE SI ACORDURI CONFORM CU
STUDII DE SPECIALITATE (EXPEPERTIZA TEHNICA)
TAXA DE AUTORIZARE

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

GRADUL DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI COEFICIENTI DE


URBANISM REGLEMENTATI PRIN PUG, PUZ, PUD

DEFINIRE SUPRAFETE:

SUPRAFATA TERENULUI St
SUPRAFATA CONSTRUITA Sc
SUPRAFATA DESFASURATA Sd

POT (%) PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI

SC
POT 100(%)
St

CUT COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI


Sd
CUT
St

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ELEMENTE DE GABARIT REGLEMENTATE PRIN PUG, PUZ, PUD

AMPLASAREA CLADIRII:

IN REGIM IZOLAT (DEPARTATA FATA DE TOATE LIMITELE TERENULUI, LA O


DISTANTA MINIMA REGLEMENTATA (CODUL CIVIL SAU PUG, PUZ, PUD)
ALIPITA UNEIA SAU MAI MULTOR LIMITE ALE TERENULUI

NOTA: SE TINE SEAMA DE ALINIAMENTUL STRADAL

REGIMUL DE INALTIME EXPRIMAT PRIN NUMARUL DE NIVELURI


(S+P+nE, D+P+3E+M, etc)

DIMENSIUNI:

LUNGIME, LATIME
INALTIMEA MAXIMA Hmax
INALTIMEA LA CORNISA Hc

13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CONSTRUCTIE AMPLASATA IN REGIM IZOLAT

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CONSTRUCTIE ALIPITA LIMITEI DE PROPRIETATE

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ELEMENTE DE GABARIT

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA REZIDENTIALA

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA REZIDENTIALA

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA CENTRALA (ISTORICA)

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA PERIFERICA

20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA NOUA DE DEZVOLTARE (CARTIER NOU 1970)

21
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRAMA STRADALA, GRAD DE OCUPARE, ALINIAMENT STRADAL IN


ZONA RURALA SI SUBURBANA

22
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PUG PLAN URBANISTIC GENERAL


REGULAMENTUL DE URBANISM PENTRU INTREGUL TERITORIU AL
UNITATII TERITORIAL - ADMINISTRATIVE (LOCALITATII)

MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE URBANISM STABILIT PRIN PUG SE FACE


PRIN APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A DOCUMENTATIILOR DE
URBANISM:

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL


REGLEMENTARE SPECIFICA DETALIATA A UNEI ZONE
(MODIFICARE CUT, POT, REGIMUL DE INALTIME)

PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU


EXPLICITEAZA SI DETALIAZA REGULAMENTUL DE URBANISM LA NIVEL
DE PARCELA (LOT)
(MODIFICARE POT, AMPLASAMENT, DISTANTE FATA DE LIMITE)

23
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

24
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

25
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

26
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

27
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

28
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

29
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN DE SITUATIE SC. 1 : 200


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN SUBSOL


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN PARTER


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN ETAJ CURENT


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN INVELITOARE


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC SECTIUNE LONGITUDINALA


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC FATADE
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN COFRAJ RADIER

37
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN PILOTAJ

38
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC PLAN AMPLASARE SPRAITURI SI FILATE

39
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DTAC TEHNOLOGIE EXECUTIE SUBSOL

40
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C2

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

COORDONAREA PROIECTARII

PROIECTAREA UNEI CLADIRI PRESUPUNE ARMONIZAREA IN SCOPUL


ASIGURARII FUNCTIONALITATII SI A SIGURANTEI IN EXPLOATARE A MAI
MULTOR SPECIALITATI: ARHITECTURA, STRUCTURA DE REZISTENTA,
INSTALATII GENERALE.

POT EXISTA PUNCTE DE VEDERE DIFERITE ASUPRA SOLUTIIOR TEHNICE


PROPUSE: NECESITATEA COMPROMISULUI INTRE SPECIALITATI IN SCOPUL
OBTINERII SOLUTIEI OPTIME.

PENTRU REALIZAREA UNUI PROIECT CORECT ESTE ESENTIALA COOPERAREA


CELOR TREI SPECIALITATI INCA DIN FAZA DE PROIECTARE PRELIMINARA
COORDONAREA PROIECTARII.

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ETAPELE PROIECTARII
PROIECTUL SE INTOCMESTE PE BAZA TEMEI DE PROIECTARE CARE
REFLECTA OPTIUNILE BENEFICIARULUI REFERITOARE LA FUNCTIUNI,
AMPLASARE, GABARIT, MATERIALE, ETC. TEMA DE PROIECTARE - ANEXA A
CONTRACTULUI DE PROIECTARE.

TEMA DE STUDIU DE SOLUTIE -


PROIECTARE SCHEMA GENERALA

PROIECTARE
PRELIMINARA

PROIECTARE
DETALIATA
3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STUDIUL DE SOLUTIE VARIANTE SCHEMATICE INTOCMITE DE ARHITECT PE


BAZA TEMEI DE PROIECTARE; ETAPELE URMATOARE ALE PROIECTARII PORNESC
DE LA VARIANTA ALEASA SI APROBATA DE CATRE BENEFICIAR SCHEMA
GENERALA.

PROIECTAREA PRELIMINARA ETAPA DE CONCEPTIE GENERALA SI ALCATUIRE


DE ANSAMBLU. FINALIZATA CU PROIECTUL LA NIVEL PT.
STRUCTURA: ALEGEREA TIPULUI DE STRUCTURA, SCHEMA
STRUCTURALA, AMPLASAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE,
PREDIMENSIONAREA.
CONCEPTIA CORECTA CONDITIA ESENTIALA PENTRU
STRUCTURA.

CRITERII: CORELARE:

- SIGURANTA (REZISTENTA SI STABILITATE) - TIPUL STRUCTURII


- CONDITII DE EXPLOATARE NORMALA - MATERIALUL STRUCTURII
- ARHITECTONICE - TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
- ECONOMICE
4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PROIECTAREA DETALIATA PROIECTAREA IN DETALIU A TUTUROR


COMPONENTELOR SISTEMULUI CLADIRE, PORNIND DE LA REZULTATUL
PROIECTARII PRELIMINARE. FINALIZATA CU PROIECTUL LA NIVEL PE (DDE).

STRUCTURA: ETAPA DE DIMENSIONARE SI ALCATUIRE A TUTUROR


COMPONENTELOR STRUCTURII DE REZISTENTA LA NIVELUL
DETALIILOR DE EXECUTIE.

FAZELE PROIECTARII DETALIATE:

- SCHEMATIZARE (GEOMETRICA, LEGATURI, COMPORTAREA


MATERIALELOR, INCARCARI)
- DETERMINAREA RASPUNSULUI STRUCTURAL (STABILITATE, NIVEL AL
EFORTURILOR, NIVEL AL DEFORMATIILOR)
- CONFORMAREA STRUCTURII (DIMENSIONAREA SI ALCATUIREA)
- DETALII DE EXECUTIE

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

COMPONENTELE SISTEMULUI CLADIRE

CLADIRILE: CONSTRUCTII CARE AU ROLUL DE A ADAPOSTI SI PROTEJA VIATA SI


ACTIVITATEA UMANA, ASIGURAND IN INTERIORUL LOR UN MEDIU CU
CARACTERISTICI FAVORABILE ACESTORA, CVASI-CONSTANTE SI INDEPENDENTE
DE VARIATIA CONDITIILOR EXTERIOARE (TEMPERATURA, LUMINA, UMIDITATE,
UTILITATI).

CLADIREA: SISTEM FORMAT DIN MAI MULTE COMPONENTE CARE SE


DETERMINA, INTERACTIONEAZA SI SE INFLUENTEAZA RECIPROC IN TOATE
FAZELE (PROIECTARE, EXECUTIE, EXPLOATARE).

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA DE REZISTENTA: TOTALITATEA COMPONENTELOR CLADIRII CARE


AU ROLUL DE A PRELUA, SUSTINE SI TRANSMITE TERENULUI DE FUNDARE
SOLICITARILE MECANICE CARE ACTIONEAZA ASUPRA ACESTEIA.
PRINCIPALELE SOLICITARI: INCARCARI DISTRIBUITE SI FORTE CONCENTRATE,
DEPLASARI IMPUSE (CEDARI DE REAZEME), FORTE INERTIALE, VARIATII DE
TEMPERATURA

ANVELOPA (SISTEMUL DE INCHIDERE): COMPONENTELE CLADIRII CARE AU


ROLUL DE A IZOLA VOLUMUL CONSTRUIT DE MEDIUL EXTERIOR.
PERETII LATERALI DE INCHIDERE SI INVELITOAREA ACOPERISULUI, CU TOATE
STRATURILE NECESARE IZOLARII

COMPARTIMENTAREA: COMPONENTELE CLADIRII CARE AU ROLUL DE


SEPARARE A VOLUMUL ADAPOSTIT PE VERTICALA SI ORIZONTALA, PE DIFERITE
FUNCTIUNI.

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ECHIPAMENTELE: TOTALITATEA DOTARILOR CLADIRII CARE ASIGURA BUNA


FUNCTIONAREA A ACESTEIA (INSTALATII INTERIOARE, ECHIPAMENTE PENTRU
CIRCULATIA PE VERTICALA, ETC).

FINISAJELE: COMPONENTELE CLADIRII CARE CONFERA IMAGINEA


ARHITECTURAL ESTETICA, EXTERIOARA SI INTERIOARA, DAR SI PROTEJAREA
CELORLALTE COMPONENTE.

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CLASIFICARI ALE STRUCTURILOR PENTRU CLADIRI

TIPURI DE STRUCTURI

MATERIALE UTILIZATE

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

LEGATURA STRANSA INTRE:

- TIPUL DE STRUCTURA SI FUNCTIUNE


- SOLUTIA STRUCTURALA MATERIALUL UTILIZAT
- SOLUTIE STRUCTURALA TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TIPURI DE STRUCTURI
STRUCTURI IN CADRE ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE FLEXIBILE, DE
TIP BARA (UNIDIMENSIONALE, CU DIMENSIUNILE SECTIUNII SEMNIFICATIV
MAI MICI DECAT LUNGIMEA ELEMENTULUI) STALPI

STRUCTURI CU PERETI ELEMENTELE STRUCTURALE VERTICALE RIGIDE,


SUB FORMA DE PANOURI (PLACI), CU DOUA DIMENSIUNI SEMNIFICATIVE (IN
RAPORT CU GROSIMEA)

STRUCTURI DUALE (SAU MIXTE) - ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE DIN


AMBELE TIPURI, FLEXIBILE SI RIGIDE (STALPI SI PERETI)

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA IN CADRE STRUCTURA CU PERETI

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURI DUALE

TUB CENTRAL RIGIDIZARI PE CONTUR

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

MATERIALE

LEMN

ZIDARIE

BETON ARMAT

OTEL -

13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
STRUCTURI MONOLITE EXECUTATE LA FATA LOCULUI

STRUCTURI PREFABRICATE EXECUTATE IN FABRICI SAU POLIGOANE DE


PREFABRICATE SI ASAMBLATE PE SANTIER

STRUCTURI MIXTE PARTIAL PREFABRICATE

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CLASIFICAREA ELEMENTELOR STRUCTURII


IN FUNCTIE DE AMPLASAREA IN RAPORT CU COTA 0.00
INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA (AU INSA SI ROL STRUCTURAL
DIFERIT SEMNIFICATIV)
IN FUNCTIE DE POZITIE ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE, ORIZONTALE,
INCLINATE
IN FUNCTIE DE INCARCARILE PE CARE LE PREIAU PARTICIPANTE SAU NU LA
PRELUAREA INCARCARILOR ORIZONTALE

INFRASTRUCTURA: TOTALITAEA ELEMENTELOR STRUCTURALE AMPLASATE


SUB COTA 0.00
FUNDATII, SOCLU, CUZINETI, PERETI SI STALPI SUBSOL, GRINZI
SUBSOL, PLACI (PLANSEE) SUBSOL

SUPRASTRUCTURA : TOTALITAEA ELEMENTELOR STRUCTURALE AMPLASATE


DEASUPRA COTEI 0.00
PERETI SI STALPI, GRINZI, PLACI (PLANSEE), SARPANTA
COTA 0.00 SE ALEGE IN GENERAL NIVELUL PARDOSELII FINITE LA PARTERUL CLADIRII

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DESCOMPUNEREA MODELULUI DE CALCUL

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CRITERII DE PERFORMANTA ESENTIALA

REZISTENTA SI STABILITATE CAPACITATEA STRUCTURII DE A NU DEPASI IN


EXPLOATARE STARILE LIMITA ULTIME DE REZISTENTA SI STABILITATE.
DURABILITATEA DURATA DE EXPLOATARE ASIGURATA, CU PASTRAREA
CALITATILOR NECESARE EXPLOATARII NORMALE
REZISTENTA LA FOC CAPACITATEA STRUCTURII DE A REZISTE LA SOLICITATRI
TERMICE SI MECANICE; LIMITAREA POSIBILITATII DE PROPAGARE A
INCENDIULUI
REZISTENTA LA INGHET DEZGHET
REZISTENTA LA COROZIUNE -

CERINTE DE ORDIN ARHITECTURAL ESTETIC FUNCTIONALITATE, ASPECT,


INCADRAREA IN ARHITECTURA ZONEI
CERINTE LEGATE DE FIZICA CONSTRUCTIILOR IZOLARE, ILUMINAT,
VENTILATIE, UMIDITATE

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PRINCIPII DE PROIECTARE STRUCTURALA


CERINTE ESENTIALE:

RIGIDITATEA (INDEFORMABILITATEA) STRUCTURII LA SOLICITARI


ORIZONTALE, CORELATA CU PERIOADA PROPRIE DE VIBRATIE
CAPACITATEA DE REZISTENTA CAPACITATEA DE A REZISTA FARA DEGRADARI
SI DE A AVEA O COMPORTARE LINEAR-ELASTICA PANA LA UN ANUMIT NIVEL
AL SOLICITARII SEISMICE (ACTIUNE ACCIDENTALA, INCARCARE EXCEPTIONALA),
DINCOLO DE CARE CEDAREA SA SE PRODUCA CONTROLAT (SCENARIU DE
CEDARE), EVITANDU-SE COLAPSUL CLADIRII
DUCTILITATEA CAPACITATEA DE DEFORMARE POSTELASTICA.
FACTORUL DE DUCTILITATE:

t
e

ANTONIME: RIGIDITATE FLEXIBILITATE


DUCTILITATE FRAGILITATE (CASANTA)

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EXPLICAREA ROLULUI DUCTILITATII

20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TOATE COMPONENTELE STRUCTURII VOR RAMANE IN STADIUL LINEAR-ELASTIC


DE COMPORTARE PENTRU CONDITIILE DE EXPLOATARE NORMALA (INCARCARI
PERMANENTE SI VARIABILE DE LUNGA DURATA)

DIMENSIONAREA CAPACITATII DE REZISTENTA IN FUNCTIE DE INTENSITATEA


PROBABILA A CUTREMURULUI:

- COMPONENTELE STRUCTURII AU O COMPORTARE LINEAR-ELASTICA (FARA


DEGRADARI) LA CUTREMURELE DE FUNCTIONARE (CU PROTEJAREA
ELEMENTELOR NESTRUCTURALE);
- ACCEPTAREA UNOR DEGRADARI LOCALE REMEDIABILE (DIRIJATE) SI
DEGRADARI ALE ELEMENTELOR NESTRUCTURALE LA CUTREMURELE DE
INITIERE A AVARIILOR;
- EVITAREA COLAPSULUI STRUCTURII, CHIAR IN CONDITIILE UNOR AVARII
IREMEDIABILE, IN CAZUL CUTREMURULUI MAXIM PROBABIL.

ANUMITE COMPONENTE STRUCTURALE TREBUIE SA RAMANA INTOTDEAUNA


IN DOMENIUL LINEAR-ELASTIC DE COMPORTARE (INFRASTRUCTURA) .

21
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

SOLICITARI ASUPRA STRUCTURII DE REZISTENTA (ACTIUNI)


GRUPAREA INCARCARILOR

INCARCARI PERMANENTE (GRAVITATIONALE) - G:


GREUTATEA PROPRIE A ELEMENTELOR STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE
(STRUCTURA, COMPARTIMENTARI, ECHIPAMENTE, FINISAJE) ALE CLADIRILOR -
INCARCARI PERMANENTE

INCARCARI VARIABILE (DIN EXPLOATAREA CLADIRII) Q: PERMANENTE SAU


TEMPORARE, DE LUNGA SAU SCURTA DURATA:
UTILE
TEHNOLOGICE
CLIMATICE (ZAPADA, VANT, VARIATII DE TEMPERATURA)
CEDARI DE REAZEME (DEPLASARI IMPUSE)
INCARCARI ACCIDENTALE - A:
CUTREMUR
EXPLOZIE
IMPACT

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STAREA LIMITA ULTIMA DE REZISTENTA SI STABILITATE (SLU):

ASIGURAREA CAPACITATII DE REZISTENTA SI DE STABILITATE A FIECAREI


COMPONENTE STRUCTURALE; SE VERIFICA IN CONDITIILE DE SOLICITARE LA
LIMITA CEDARII STRUCTURALE, CU SI FARA ACTIUNEA ACCIDENTALA.

INCARCARI GRAVITATIONALE DE CALCUL (FARA ACTIUNEA ACCIDENTALA)


n m
1.35 Gk, j 1.5Qk,l 1.5 0,iQk,i (GRUPAREA FUNDAMENTALA)
1 2

INCARCARI GRAVITATIONALE DE LUNGA DURATA CU ACTIUNEA ACCIDENTALA


n m
Gk, j IA i 2,iQk,i (GRUPAREA SPECIALA)
1 1
IN CARE:

- Gk VALOAREA CARACTERISTICA A ACTIUNII PERMANENTE


- Qk - VALOAREA CARACTERISTICA A ACTIUNII VARIABILE
- Ak - VALOAREA CARACTERISTICA A ACTIUNII SEISMULUI
- FACOR DE SIMULTANEITAE
- I COEFICIENT DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STAREA LIMITA DE SERVICIU (SLS):

ASIGURAREA CONDITIILOR NORMALE DE FUNCTIONARE A CLADIRII, PRIN


LIMITAREA DEPLASARILOR, DEFORMATIILOR, VIBRATIILOR, ETC.

GRUPAREA CARACTERISTICA A ACTIUNILOR


n m
Gk, j Qk,l 0,iQk,i
1 2

GRUPAREA CVASIPERMANENTA A ACTIUNILOR

n m
Gk, j 0.6 IA i 2,iQk,i
1 1

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRANSMITEREA INCARCARII
GRAVITATIONALE

PLANSEE CU
RETELE DE
GRINZI

PLANSEE DALA
GROASA

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

1. DISTRIBUTIA REACTIUNILOR 3. TRANSMITEREA INCARCARII LA


PLANSEULUI PE CONTUR REAZEMELE GRINZILOR

2. DISTRIBUTIA INCARCARILOR PE
GRINZILE PERIMETRALE
4. TRANSMITEREA INCARCARII LA
BAZA STALPILOR
6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TRANSMITEREA INCARCARII GRAVITATIONALE LA STRUCTURI MULTIETAJATE

PLANSEE CU RETELE DE GRINZI PLANSEE DALA GROASA 7


CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EFECTELE SOLICITARII SEISMICE ASUPRA STRUCTURII


FORTELE SEISMICE ECHIVALENTE = FORTE DE INERTIE (PROPORTIONALE CU
MASA CONSTRUCTIEI SI ACCELERATIA MISCARII)
MECANISMUL DE PRODUCERE A FORTELOR INERTIALE:
- PROPAGAREA PRIN SCOARTA TERESTRA A UNDELOR SPATIALE (P SI S) SI DE
SUPRAFATA;
- UNDELE SUFERA EFECTE DE REFLEXIE SI REFRACTIE LA SUPRAFATA ROCII SI LA
LIMITA STRATURILOR CU CARACTERISTICI MECANICE DIFERITE FIECARE
AMPLASAMENT ARE CONDITII PARTICULARE;
- ENERGIA RADIATA DE FOCAR SUB FORMA DE UNDE: MAGNITUDINEA (ERGI,
GRADE SCARA RICHTER)

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INTENSITATEA CUTREMURULUI (MASOARA EFECTELE CUTREMURULUI ASUPRA


CONSTRUCTIILOR GRADE SCARA MERCALLI)) DEPINDE DE:

- MAGNITUDINE
- DISTANTA FATA DE FOCAR
- CONDITII GEOLOGICE SI
TOPOGRAFICE
- CARACTERISTICI DE AMPLIFICARE
- SI AMORTIZARE ALE TERENULUI

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ACCELERATIA TERENULUI IN AMPLASAMENT PARAMETRUL CEL MAI


IMPORTANT PENTRU EVALUAREA FORTEI SEISMICE ECHIVALENTE

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EFECTUL CUMULAT DE TRANSLATIE SI TORSIUNE


(ULTIMUL DATORITA NECOINCIDENTEI CENTRLOR DE MASA CM SI TORSIUNE CR)

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EVALUAREA FORTEI SEISMICE ECHIVALENTE

SE FACE PE BAZA NORMATIVELOR SPECIFICE (NATIONALE SAU ALE


COMUNITATILOR DE STATE P100-1/2006, EUROCODE 8), DUPA O RELATIE
GENERALA DE FORMA:

S= 1 2 3 4 5 6 a0 M

1 COEFICIENT AL ZONEI
2 COEFICIENT DINAMIC (FACTOR DE AMPLIFICARE)
3 COEFICIENT AL TERENULUI DE FUNDARE
4 COEFICIENT DE AMORTIZARE
5 COEFICIENT DE REDUCERE A EFECTULUI ACTIUNII SEISMICE
6 COEFICIENT DE IMPORTANTA

a0 ACCELERATIA TERENULUI

M MASA CLADIRII

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

SCHEMA DE DISTRIBUIRE A FORTEI SEISMICE ECHIVALENTE PE INALTIMEA


STRUCTURII

Gi ui Mi Li
Si S Si (S Sv ) Sv = 10% ... 15 % S
Gi ui Mi Li
13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DISTRIBUTIA FORTEI SEISMICE PE ELEMENTE VERTICALE


EFECTUL DE TRANSLATIE SI EFECTUL DE TORSIUNE

K i ,y x Oi
x CR
K i ,y

K i ,x y Oi
y CR
K i ,x

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

FIECARE DIAFRAGMA ARE UN CENTRU DE RIGIDITATE PROPRIU Oi SI ESTE


CARACTERIZATA PRIN CELE DOUA RIGIDITATI Ki,x SI Ki,y, CUNOSCUTE.

DESCOMPUNEREA FORTEI SEISMICE ECHIVALENTE DUPA CELE 2 DIRECTII


PRINCIPALE ALE CLADIRII, Sx SI Sy

ECHILIBRUL STRUCTURAL: K S

EFECTUL DE SAIBA ORIZONTALA AL PLANSEELOR STRUCTURII LA FIECARE NIVEL


ARE CA REZULTAT DEPLASARI SI ROTIRI SIMULTANE ALE TUTUROR ELEMENTELOR
STRUCTURALE VERTICALE

EFECTUL DE TRANSLATIE
DEPLASAREA LONGITUDINALA A TUTUROR DIAFRAGMELOR x
DEPLASAREA TRANSVERSALA A TUTUROR DIAFRAGMELOR y
Sx K
x K i ,x x Si ,x Si , x i , x S x
K i ,x K i ,x
Sy K i ,y
y K i , y y Si , y Si ,y Sy
K i ,y K i ,y
15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EFECTUL DE TORSIUNE

ROTIREA ANSAMBLULUI STRUCTURAL CU ACELASI UNGHI


Mt S e

rd
x sin rd sin
y cos rd cos


Mt Si ,x yi Si ,y xi K i,x yi2 K i,y xi2 d

K i ,x y i
Si , x Mt

K i ,x yi2 K i ,y xi2
K i ,y x i
Si , y Mt

K i ,x yi2 K i ,y xi2

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INCARCARI CLIMATICE

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

LIMITAREA DEPLASARILOR LATERALE

REGULI DE ALCATUIRE CONSTRUCTIVA IN PLAN SI ELEVATIE

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C4

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

FUNDATIA - ELEMENTUL STRUCTURAL CARE ARE ROLUL DE A PRELUA DE LA


CELELALTE ELEMENTE STRUCTURALE INCARCARILE CE ACTIONEAZA ASUPRA
CLADIRII SI A LE TRANSMITE TERENULUI DE FUNDARE.

TERENUL DE FUNDARE MASIV DEFORMABIL CU CAPACITATE PORTANTA


LIMITATA EFORTUL DE CONTACT MAXIM ADMISIBIL (COMPRESIUNE).

DIMENSIONAREA FUNDATIILOR SE FACE TINAND SEAMA DE URMATOARELE


CRITERII:
- EFORTUL MAXIM DE CONTACT SA NU DEPASEASCA CAPACITATEA PORTANTA A
TERENULUI;
- LIMITAREA TASARILOR (DEFORMATIEI MASIVULUI);
- ASIGURAREA UNEI TASARI UNIFORME PE TOATA SUPRAFATA DE REZEMARE.

NOTA: TASARILE DIFERENTIATE INTRODUC (DEOBICEI) EFORTURI SUPLIMENTARE


IN ELEMENTELE SUPRASTRUCTURII

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STUDIUL GEOTEHNIC

FURNIZEAZA INFORMATII PRIVIND CAPACITATEA PORTANTA A TERENULUI SI FACE


RECOMANDARI PRIVIND SOLUTIA DE FUNDARE CE TREBUIE ADOPTATA:

STRATIFICATIA GROSIMILE SI CARACTERISTICILE GEOMECANICE ALE


STRATURILOR
PRESIUNEA CONVENTIONALA (pc) LA COTA DE FUNDARE (KPa)
DEFORMABILITATEA TERENULUI (MODUL DE DEFORMATIE) SI TASAREA
PROBABILA
NIVELUL MEDIU AL PANZEI FREATICE
ADANCIMEA DE INGHET CORESPUNZATOARE ZONEI
COTELE DE FUNDARE ALE EVENTUALELOR CONSTRUCTII DIN AMPLASAMENT

ADANCIMEA MINIMA A FUNDATIEI SE STABILESTE PE BAZA INFORMATIILOR


FURNIZATE DE STUDIUIL GEOTEHNIC SI DEPINDE DE:

- COTA INFERIOARA A SUBSOLULUI (DACA EXISTA);


- COTA STRATULUI CU CARACTERISTICI GEOMECANICE SATISFACATOARE;
- ADANCIMEA DE INGHET;
- NIVELUL MEDIU AL PANZEI FREATICE;
- COTELE DE FUNDARE ALE CLADIRILOR ALATURATE
3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DIMENSIONAREA FUNDATIILOR

STABILIREA SUPRAFETEI DE CONTACT NECESARE INTRE TALPA FUNDATIEI SI


TEREN PENTRU NEDEPASIREA PRESIUNII DE CONTACT ADMISIBILE:

- IN GRUPAREA FUNDAMENTALA p pc

- IN GRUPAREA SPECIALA p p c 1 .4

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TIPURI DE FUNDATII

IN FUNCTIE DE COTA DE FUNDARE:

FUNDATII DIRECTE (SAU DE SUPRAFATA)


FUNDATII INDIRECTE (SAU DE ADANCIME)

IN FUNCTIE DE FORMA IN PLAN:

FUNDATII IZOLATE
FUNDATII SUB FORMA DE TALPI CONTINUE SUB PERETII PORTANTI SI/SAU
RETELE DE GRINZI INCRUCISATE
FUNDATII SUB FORMA DE RADIER GENERAL

ESTE ESENTIALA CORELAREA FUNDATIILOR CU CELELALTE ELEMENTE ALE


STRUCTURII SI DEFINIREA CLARA A MODULUI DE TRANSMITERE A INCARCARILOR
(GRAVITATIONALE SI SEISMICE) CATRE TERENUL DE FUNDARE.

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

FUNDATII IZOLATE

SE APLICA IN CAZUL CLADIRILOR CU STRUCTURA IN CADRE (IN GENERAL FARA


SUBSOL), ATUNCI CAND TASARILE DIFERENTIATE SUNT PUTIN PROBABILE SAU
CAND ACESTEA NU AFECTEAZA SISTEMUL STRUCTURAL.

ALCATUIRE:

- TALPA (BETON SIMPLU SAU ARMAT);


- CUZINET (BETON ARMAT)

- FUNDATIE DE TIP PAHAR (PENTRU STALPI PREFABRICATI) - BETON ARMAT

DEFORMABILITATE:

- BLOC RIGID SAU FUNDATIE FLEXIBILA

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EXEMPLU FUNDATII IZOLATE SUPRASTRUCTURA CADRU METALIC

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

FUNDATII SUB FORMA DE TALPI CONTINUE SAU RETELE DE GRINZI

SE APLICA IN CAZUL CLADIRILOR CU STRUCTURA SUB FORMA DE PERETI SAU CU


STRUCTURA DUALA, IN TOATE CAZURILE CLADIRILOR CU SUBSOL.

ALCATUIRE:

- TALPA (BETON SIMPLU SAU ARMAT);


- SOCLU (BETON ARMAT)

DEFORMABILITATE:

- BLOC RIGID SAU FUNDATIE FLEXIBILA

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EXEMPLU FUNDATIE CU TALPI CONTINUE STRUCTURA BETON ARMAT

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALII FUNDATII CU TALPI CONTINUE RETELE DE GRINZI

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EXEMPLU FUNDATIE CU TALPI CONTINUE STRUCTURA ZIDARIE

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALIU FUNDATIE CU TALPI CONTINUE DIN BETON SIMPLU

13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

FUNDATIE SUB FORMA DE RADIER GENERAL

SE APLICA IN CAZUL IN CARE:

- LA COTA DE FUNDARE, CAPACITATEA PORTANTA LIMITATA A TERENULUI NU


PERMITE ALT TIP DE FUNDARE;
- COTA DE FUNDARE SE GASESTE SUB NIVELUL PANZEI FREATICE;
- ESTE NECESARA LESTAREA CLADIRII LA BAZA;
-TEHNOLOGIA IMPUNE O SAIBA ORIZONTALA CU ROL DE SPRAIT LA BAZA
EXCAVATIEI (INCINTA DE PILOTI SAU PERETI MULATI)

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

EXEMPLU FUNDATIE TIP RADIER GENERAL STRUCTURA BETON ARMAT


PLAN COFRAJ RADIER

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PLAN ARMARE RADIER

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALII ARMARE GRINZI INGLOBATE IN RADIER

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INFRASTRUCTURA CASETATA RIGIDA

NECESITATEA CONCEPTIEI UNEI


INFRASTRUCTURI RIGIDE SUB
COTA 0.00 SI AVANTAJELE
ACESTEIA:

- INCASTRAREA CVASI-PERFECTA A
ELEMENTELOR SUPRASTRUCTURII
LA NIVELUL PLANSEULUI PARTER
(PESTE SUBSOL);
- LESTAREA STRUCTURII LA BAZA SI
REDUCEREA RISCULUI DE
PIERDERE A STABILITATII
ANSAMBLULUI PRIN RASTURNARE;
- DEFORMATII MICI SI IN FAZA CU TERENUL, PANA LA NIVELUL PLANSEULUI PARTER;
- PRELUAREA TENDINTELOR DE TASARE DIFERENTIATA DATORATE NEUNIFORMITATII
TERENULUI DE FUNDARE;
- REDUCEREA EXCENTRICITATILOR LA NIVELUL FUNDATIEI
18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ALCATUIREA CASETEI RIGIDE:

- PERETI STRUCTURALI PERIMETRALI SI INTERIORI;


- PLANSEE DIN BETON ARMAT (SAIBE ORIZONTALE)

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C5

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CAZURI RECOMANDATE

CLADIRI CU DIMENSIUNI MICI SI MEDII, COMPARTIMENTARE SUFICIENT DE


DEASA, NUMAR LIMITAT DE NIVELURI (1 3).

SISTEM DE AXE ORTOGONALE, AMPLASAREA PERETILOR STRUCTURALI


PE AMBELE DIRECTII, ASIGURANDU-SE ECHILIBRAREA RIGIDITATILOR SI
CAPACITATILOR DE REZISTENTA.

GOLURI CU DIMENSIUNI LIMITATE DE REGULILE CONSTRUCTIVE DE


ALCATUIRE.

LOCUINTE UNIFAMILIALE, ANSAMBLURI DE LOCUINTE IN REGIM


DUPLEX SAU CUPLAT, SEDII ADMINISTRATIVE DE MICI DIMENSIUNI,
ETC.

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

AVANTAJELE SISTEMULUI CONSTRUCTIV

REALIZAREA, SIMULTAN CU STRUCTURA, A ANVELOPEI SI A COMPARTIMENTARII


GROSIERE

IZOLATIE TERMICA SI FONICA BUNA LA PERETII EXTERIORI (ANVELOPA)

PERMEABILITATE LA VAPORI (ZIDARIA RESPIRA)

TEHNOLOGIE SIMPLA, NEPRETENTIOASA, FARA UTILAJE SPECIFICE DE MARE


CAPACITATE.

3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA DIN ZIDARIE

SISTEM SPATIAL ALCATUIT DIN PERETI PORTANTI SI PERETI DE CONTRAVANTUIRE


(RIGIDIZARE) DISPUSI PE DIRECTIILE PRINCIPALE ALE CLADIRII.

CONLUCRAREA SPATIALA ESTE ASIGURATA PRIN:

- RESPECTAREA DETALIILOR DE INTERSECTIE INTRE PERETI

- PLANSEELE DIN BETON ARMAT MONOLIT (SAIBE ORIZONTALE)

GROSIMEA PERETILOR STRUCTURALI:

- CONDITII DE REZISTENTA SI STABILITATE


- CONDITII DE IZOLARE
- MODULATA IN RAPORT CU DIMENSIUNEA BLOCURILOR

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

RECOMANDARI DE ALCATUIRE

DISPUNEREA IN PLAN A PERETILOR SA ASIGURE ECHILIBRAREA RIGIDITATILOR


PE CELE DOUA DIRECTII IAR STRUCTURA SA FIE PE CAT POSIBIL SIMETRICA;

FORMA IN PLAN SIMPLA, DREPTUNGHIULARA;

PLANSEE CU RIGIDITATE SI CAPACITATE DE REZISTENTA SUFICIENTE IN PLAN


ORIZONTAL

SUPLIMENTAREA STRUCTURII DIN ZIDARIE CU ELEMENTE DIN BETON ARMAT


MONOLIT (PILE, LAMELE, STALPI), ACOLO UNDE REGULILE CONSTRUCTIVE NU
POT FI RESPECTATE.

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

MATERIALE PENTRU ZIDARIE

ZIDARIA - MATERIAL COMPOZIT ALCATUIT MANUAL PRIN TESERE DIN BLOCURI


DE ZIDARIE SI MATERIALUL (ELEMENTELE) DE LEGATURA.

BLOCURI DIN PIATRA NATURALA SAU PIATRA ARTIFICIALA;

MORTAR SAU ADEZIVI SINTETICI

PIESE METALICE (ZIDARIE USCATA)

CONDITII DE CALITATE IMPUSE BLOCURILOR CERAMICE:

- REGULARITATEA FORMEI SI INCADRARE IN TOLERANTE DIMENSIONALE


- DENSITATE MEDIE APARENTA (CLASA DE CALITATE)
- REZISTENTA MECANICA (MARCA)

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

MORTARELE AMESTECURI OMOGENIZATE DE LIANT, NISIP SI APA (EVENTUAL


CU ADAUSURI CU ROL PLASTIFIANT, DE REGLARE A TIMPULUI DE PRIZA).

- MORTAR DE CIMENT
- MORTAR DE CIMENT-VAR

NISIP CU DIMENSIUNEA MAXIMA A GRANULELOR 3 mm, FARA IMPURITATI


ORGANICE SAU ARGILA

APA NEUTRA CHIMIC

MARCA MORTARULUI REZISTENTA MEDIE LA COMPRESIUNE (daN/cm2)

TESEREA ZIDARIEI:

ALTERNAREA ROSTURILOR VERTICALE ALE ZIDARIEI IN LUNGUL PERETELUI, IN


GROSIMEA SA SI LA INTERSECTII, PENTRU ASIGURAREA CONLUCRARII SPATIALE A
BLOCURILOR.

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ALCATUIREA PERETILOR DE ZIDARIE

GROSIMEA PERETILOR DETERMINATA DE DIMENSIUNEA BLOCURILOR CERAMICE


(MODULARE)

- PERETI STRUCTURALI - 25 cm SI MAI MARE;


- PERETI DE COMPARTIMENTATRE (NU AU ROL STRUCTURAL) 12.5 cm

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

GOLURILE IN PERETI DISPUNERE CAT MAI UNIFORMA

- RESPECTAREA DIMENSIUNILOR MINIME ALE SPALETILOR (MONTANTILOR);


- RESPECTAREA RAPORTULUI MINIM INTRE LUNGIMEA TOTALA A GOLURILOR SI
LUNGIMEA PERETELUI;

A BC A
K
L

ZONA A B C K
SEISMICA (cm) (cm) (cm)
ag=0.24 g 150 125 125 0.45

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

POZITIA GOLURILOR IN ELEVATIE: PE ACEEASI VERTICALA (CONTINUITATEA


SPALETILOR /MONTANTILOR).

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

IMBUNATATIRTEA COMPORTARII ZIDARIEI CRESTEREA CAPACITATII DE


REZISTENTA SI A DUCTILITATII

ARMAREA ZIDARIEI IN ROSTURILE ORIZONTALE

SE APLICA LA CLADIRI CU INALTIMEA DE 2 NIVELURI (6 m) AMPLASATE IN ZONE


CU ag > 0.16g SAU 3 NIVELURI (9 m) AMPLASATE IN ZONE CU ag > 0.12g

LA COLTURILE SI INTERSECTIILE PERETILOR STRUCTURALI INTERIORI SI


EXTERIORI (LA INTERVAL DE 50 cm 5 ASIZE);

LA PARAPETII DIN ZIDARIE, LA 2 ASIZE SUB NIVELUL GOLURILOR, PE TOATA


LUNGIMEA FATADEI;

LA SPALETII ZIDARIEI, INTRE GOLURI FARA PERETI DE RIGIDIZARE

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ARMAREA SE FACE CU 2 BARE 6(8) mm SAU FASII DIN PLASA SUDATA 4(6) mm
AMPLASATE IN STRATUL ORIZONTAL DE MORTAR.

LUNGIMEA ZONEI ARMATE CCA 100 cm DE LA INTERSECTIE

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ARMAREA ZIDARIEI
IN ROSTURILE
ORIZONTALE

13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INRAMAREA PANOURILOR DE ZIDARIE CU SAMBURI (STALPISORI) SI


CENTURI DIN BETON ARMAT

INRAMAREA (FRETAREA) PANOURILOR DE ZIDARIE ARE ROLUL DE A IMBUNATATI


COMPORTAREA ACESTEIA LA SOLICITARI ORIZONTALE SI DIN CEDARI ALE
REAZEMELOR, ACTIONAND IN PLANUL PERETELUI.

MARESTE LOCAL CAPACITATEA DE REZISTENTA LA SARCINI CONCENTRATE


(REAZEMELE GRINZILOR).

STALPISORII DIN BETON ARMAT SE AMPLASEAZA:

LA COLTURILE SI INTERSECTIILE PERETILOR STRUCTURALI INTERIORI SI


EXTERIORI;

IN LUNGUL PERETILOR STRUCTURALI DE ZIDARIE LUNGI, NECONTRAVANTUITI


LA DISTAMNTE DE PANA LA 5 ... 6 m ;

IN PUNCTELE CU SARCINI CONCENTRATE IMPORTANTE (REAZEME GRINZI)

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CENTURILE DIN BETON ARMAT SE AMPLASEAZA:

LA COTELE PLANSEELOR DIN BETON ARMAT MONOLIT;

LA COTE INTERMEDIARE, DACA INALTIMEA NIVELULUI CURENT ESTE MAI MARE


DE 3 ... 3.5 m (DE REGULA LA 2.20 ...2.50 m);

LA COTELE PLACILOR REZEMATE PE ZIDARIE IN CONSOLA (RAMPE SCARI,


COPERTINE, BALCOANE)

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

COFRAJ SI ARMARE
STALPISORI DIN
BETON ARMAT

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

COFRAJ SI ARMARE
CENTURI DIN
BETON ARMAT

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ZIDARIA CU INIMA ARMATA (ZIA)

SOLUTIE DE IMBUNATATIRE RADICALA A COMPORTARII ZIDARIEI PRIN


REALIZAREA UNOR PERETI FORMATI DIN TREI STRATURI: DOUA DIN ZIDARIE
(EXTERIOARE) SI UNUL INTERIOR DIN MORTAR-BETON ARMAT.

POATE FI UTILIZATA CA SOLUTIE STRUCTURALA PENTRU CLADIRI INALTE (7 8


NIVELURI), EVENTUAL IN COMBINATIE CU CADRE SAU DIAFRAGME DIN BETON
ARMAT.

AVANTAJE:

- PERMEABILITATE LA VAPORI;
- TEHNOLOGIE SIMPLA DE PUNERE IN OPERA

DEZAVANTAJE:

- MULTA MANOPERA SI TIMP DE EXECUTIE RELATIV INDELUNGAT

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CAMASUIREA ZIDARIEI

SOLUTIE DE IMBUNATATIRE A CAPACITATII DE REZISTENTA SI DUCTILITATII


PERETILOR DIN ZIDARIE VECHE SAU DETERIORATA, PRIN APLICAREA PE UNA SAU
PE AMBELE FETE A UNUI STRAT DE MORTAR SAU MORTAR-BETON ARMAT.

ETAPE DE REALIZARE:

1. PREGATIREA PATULUI ADERENT

- INDEPARTAREA COMPLETA A TENCUIELII EXISTENTE


- CURATIREA MORTARULUI DIN ROSTURILE VERTICALE SI ORIZONTALE PE O
ADANCIME DE CCA 1 ... 1.5 cm
- CURATIREA SUPRAFETEI CU JET DE AER SI APA
- FORAREA GAURILOR PENTRTU MONTAREA CONECTORILOR
- CURATIREA GAURILOR FORATE CU JET DE AER SI APA
- MONTAREA (MONOLITIZAREA) CONECTORILOR (AGRAFELOR)
2. MONTAREA ARMATURII
3. APLICAREA CAMASUIELII (TENCUIRE CU MORTAR DE CIMENT IN STRATURI
SUCCESIVE SAU TURNAREA ETAPIZATA A MORTAR-BETONULUI IN COFRAJ)
20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PREGATIREA PATULUI ADERENT SI ARMAREA CAMASUIELII - DETALII

21
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

22
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

BORDAREA GOLURILOR IN ZIDARIE LA PARTEA SUPERIOARA

DISTRIBUIREA INCARCARII VERTICALE CORESPUNZATOARE GOLULUI IN ZIDARIE


CATRE MONTANTII LATERALI AI ACESTEIA BUIANDRUGI DE BETON ARMAT.

SOLICITATI LA INCOVOIERE SI FORTA TAIETOARE, MATERIALIZEAZA CUPLAREA


MONTANTILOR LA FIECARE NIVEL (PENDULI ARTICULATI SAU INCASTRATI
ELASTIC).

23
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALIU COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUG LA GOL IN PERETE EXTERIOR (37.5 cm)

B = GROSIMEA PERETELUI DE ZIDARIE

24
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALIU COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUG LA GOL IN PERETE INTERIOR (25 cm)

B = GROSIMEA PERETELUI DE ZIDARIE

25
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

26
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

27
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C6

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ACOPERISUL COMPONENTA A ANVELOPEI CLADIRII CARE ASIGURA


INCHIDEREA (IZOLAREA) ACESTEIA LA PARTEA SUPERIOARA

TIPURI DE ACOPERISURI:

- ACOPERISURI CU PANTE (APE)


ANSAMBLU DE PLANURI INCLINATE (CU ACEEASI PANTA) CARE SE
INTERSECTEAZA IN SPATIU DUPA MUCHII ETANSE. PANTA MINIMA 10%.

- ACOPERISURI IN TERASA
ANSAMBLU DE STRATURI APLICATE PE ULTIMUL PLANSEU AL CLADIRII
ASIGURAND INCHIDEREA ETANSA SI IZOLAREA TERMICA.
DE REGULA SUPRAFETE PLANE CU PANTA MAI MICA DE 10%.

- ACOPERISURI SPECIALE
ACOPERISURI CU CARACTER DE UNICAT, PENTRU CLADIRI CU
DESTINATIE SPECIALA (CUPOLE, SUPRAFETE RIGLATE, ETC) DE REGULA
CU DESCHIDERI MARI (PAVILIOANE PENTRU EXPOZITII, STADIOANE,
SALI POLIVALENTE, AEROPORTURI, ETC).
2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ACOPERISUL CU PANTE

COMPONENTELE ACOPERISULUI CU PANTE:

- STRUCTURA DE REZISTENTA (SARPANTA)


- INVELITOAREA
- SISTEMUL DE IZOLARE TERMICA, VENTILATIE SI ILUMINAT NATURAL
- SISTEMUL DE COLECTARE SI INDEPARTARE A APELOR PLUVIALE

GEOMETRIA ACOPERISULUI:

SE ALEGE IN FUNCTIE DE FORMA IN PLAN A CLADIRII SI DE AMPLASAREA


ACESTEIA PE TEREN (IN REGIM IZOLAT SAU IN VECINATATEA LIMITEI
PROPRIETATII)

REGULA ESENTIALA: APELE PLUVIALE TREBUIE INDREAPTATE SI COLECTATE IN


PERIMETRUL PROPRIETATII (TERENULUI).

3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PANTA ACOPERISULUI
SE STABILESTE IN FUNCTIE DE:

- TIPUL INVELITORII
- ZONA GEOGRAFICA
- CARACTERISTICILE ZONEI

STREASINA

ARE ROLUL DE A PROTEJA FATADA SI


DE A ACOPERI TROTUARUL
PERIMETRAL AL CLADIRII
(70 120 cm)

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

MUCHII CARACTERISTICE ALE ACOPERISULUI

- COAME (ORIZONTALE SI INCLINATE) : INTERSECTI CONVEXE ALE ACOPERISULUI


- DOLII: INTERSECTII CONCAVE ALE ACOPERISULUI
- PICATURA: PERIMETRUL ACOPERISULUI (CONTUR POLIGONAL CU COTA DE NIVEL
CEA MAI JOASA)

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TIPURI DE ACOPERISURI CU PANTE (GEOMETRIA) VEDERI IN PLAN

- 2 SAU 4 PANTE (APE)

- 4 SAU 6 PANTE (APE)

- 7 PANTE (APE)

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

- 9 PANTE (APE)

AVANTAJELE UTILIZARII ACELEIASI PANTE (INCLINARI) PENTRU TOATE APELE


ACOPERISULUI:

- TRASARE
- SIMETRIE STRUCTURALA (ECHILIBRAREA RECIPROCA A STRUCTURII)
- DETALII DE INTERSECTIE SI ETANSARE

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA DE REZISTENTA A ACOPERISULUI CU PANTE


SARPANTA SISTEM SPATIAL DE BARE ARTICULATE SI CONTRAVANTUITE
(RIGIDIZATE) CARE SUSTINE INVELITOAREA ACOPERISULUI

INCARCARI:
- GREUTATEA PROPRIE;
- GREUTATEA INVELITORII SI A TUTUROR STRATURILOR CARE INTRA IN
COMPONENTA ACOPERISULUI
- GREUTATEA ZAPEZII

IN FUNCTIE DE MODUL DE REZEMARE:

- SARPANTA CU SCAUNE
- SARPANTA CU FERME (GRINZI CU ZABRELE)

MATERIALE:

- LEMN DE CONSTRUCTII (LEMN ECARISAT DE RASINOASE)


- METAL
8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ALCATUIREA SARPANTEI

TALPA ELEMENT ORIZONTAL PENTRU DISTRIBUIREA INCARCARII


CONCENTRATE DATA DE POPI PE O SUPRAFATA MAI MARE; POATE FI INLOCUITA
CU SUPORT METALIC DIN TABLA AMBUTISATA (PIESA FABRICATA)

POP ELEMENT VERTICAL (STALP) AL SARPANTEI

PANA GRINDA PRINCIPALA LONGITUDINALA (CURENTA, DE COAMA,


COSOROABA)

CAPRIOR GRINDA SECUNDARA IN LUNGUL LINIEI DE CEA MAI MARE PANTA

CLESTI SI CONTRAFISE - ELEMENTE DE RIGIDIZARE LATERALA

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INVELITORI PENTRU ACOPERISURI CU PANTE

INVELITOAREA COMPONENTA ACOPERISULUI CARE ASIGURA INCHIDEREA SI


IZOLAREA HIDROFUGA A CLADIRII LA PARTEA SUPERIOARA.

INVELITOAREA TREBUIE SA FORMEZE O SUPRAFATA CONTINUA, PRIN


RACORDAREA CRECIPROCA A COMPONENTELOR SALE SI FATA DE ELEMENTELE
CARE O MARGINESC SAU O STARPUNG.

REZEMAREA INVELITORII

- INVELITORI AUTOPORTANTE (TABLA CUTATA, PANOURI TRISTRAT)


- INVELITORI REZEMATE PE SISTEME DE GRINZI
- INVELITORI ASTERNUTE PE ASTEREALA
TIPURI DE INVELITORI

- INVELITORI CERAMICE (DURABILE, ESTETICE, INCOMBUSTIBILE, GRELE): TIGLE


SOLZI, TIGLE PROFILATE, OLANE
- INVELITORI DIN TABLA (USOARE, ETANSE, NECESITA INTRETINERE PERIODICA)
- INVELITORI BITUMINOASE (ESTETICE, USOARE, ETANSE)
13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALIU MONTAJ INVELITOARE DIN TIGLA

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DETALIU AMPLASARE IZOLATII

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ACOPERISURI IN TERASA
SE AMENAJEAZA DEASUPRA ULTIMULUI PLANSEU AL CLADIRII SAU IN CAZUL UNOR
TERASE NEACOPERITE AMPLASATE LA NIVELURI INTERMEDIARE.
STRUCTURA DE REZISTENTA PLACA DIN BETON ARMAT (MONOLIT SAU DIN
ELEMENTE PREFABRICATE MONOLITIZATE)

CLASIFICARE:
- NECIRCULABILE/CIRCULABILE
- IZOLATE TERMIC/NEIZOLATE TERMIC

STRATUL DE PANTA BETON SIMPLU SAU MORTAR, GROSIME 3 15 cm, PANTA


1.5 7%, ASIGURA SCURGEREA APEI CATRE SIFOANELE DE COLECTARE ALE TERASEI

STRATUL DE EGALIZARE CU ROL DE UNIFORMIZARE SI FINISARE A SUPRAFETEI


STRATULUI DE PANTA, SUPORT PENTRU BARIERA CONTRA VAPORILOR

BARIERA CONTRA VAPORILOR DE APA MEMBRANA IMPERMEABILA


(BITUMINOASA), IMPIEDECA PATRUNDEREA VAPORILOR DE APA DIN INTERIOR IN
STRATUL DE IZOLARE TERMICA (REDUCEREA CONDENSULUI)

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRATUL DE DIFUZIE - PERMITE VENTILAREA TERMOIZOLATIEI (USCAREA APEI


PROVENITA DIN CONDENS); IN LEGATURA CU EXTERIORUL PRIN PRIZE DE
VENTILATIE MONTATE IN PARAPETUL TERASEI. MATERIAL PERMEABIL, DIN DESEURI
TEXTILE, CARTON PERFORAT, ETC).

TERMOIZOLATIA - BCA, POLISTIREN EXTRUDAT. GROSIMEA SE CALCULEAZA IN


FUNCTIE DE CARACTERISTICILE DE IZOLARE ALE MATERIALULUI UTILIZAT (CALCUL AL
PIERDERILOR DE CALDURA)

SUPORTUL HIDROIZOLATIEI STRAT RIGID DIN MORTAR DE CIMENT (SAPA) 3 5


cm GROSIME, IMPREGNAT CU AMORSA PENTRU APLICAREA HIDROIZOLATIEI

HIDROIZOLATIA - MEMBRANE BITUMINOASE IN 2 3 STRATURI, LIPITE DECALAT


CU MASTIC DE BITUM PE TOATA SUPRAFATA, INCLUSIV RACORDARE PE VERTICALA
LA INTERIORUL PARAPETULUI

PROTECTIA HIDROIZOLATIEI STRAT CU REZISTENTA MECANICA PREVAZUT IN


FUNCTIE DE TIPUL TERASEI (CIRCULABILA SAU NECIRCULABILA)

20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

21
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

22
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

23
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C7

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

AVANTAJE ALE STRUCTURILOR FORMATE DIN PERETI:

- DEFORMABILITATE LATERALA REDUSA (RIGIDITATE LATERALA), IMPLICIT


PROTEJAREA ELEMENTELOR NESTRUCTURALE ALE CLADIRII;
- COMPARTIMENTARE GROSIERA REALIZATA SIMULTAN CU STRUCTURA;
- IN CONDITII DE DOTARE CORESPUNZATOARE, TEHNOLOGIE DE REALIZARE
PRODUCTIVA.

DEZAVANTAJ AL STRUCTURILOR FORMATE DIN PERETI:

- COMPARTIMENTARE GROSIERA DEFINITIVA (NU POATE FI SCHIMBATA) SI ESTE


PREZENTA LA TOATE NIVELURILE CLADIRII

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TIPURI DE STRUCTURI. ALCATUIREA ANSAMBLULUI STRUCTURAL

PRIN DISPUNEREA AVANTAJOASA A PERETILOR STRUCTURALI DIN BETON ARMAT


(DIAFRAGME) REZULTA UN SISTEM SPATIAL DE ELEMENTE STRUCTURALE A
CAROR CONLUCRARE CONFERA RIGIDITATE LATERALA SI O MARE CAPACITATE DE
REZISTENTA.

POZITIA IN PLAN A PERETILOR PRIN COORDONAREA CU PROIECTUL DE


ARHITECTURA

SISTEME STRUCTURALE:

- FAGURE (COMPARTIMENTARE DEASA): DISTANTA DINTRE PERETI 5 ... 6 m,


SUPRAFATA DELIMITATA 20 ... 25 mp, INALTIME CURENTA 3 m;
- CELULAR (COMPARTIMENTARE RARA): DISTANTA DINTRE PERETI 6...12 m;
SUPRAFATA DELIMITATA 50...75 mp (CELULA FUNCTIONALA), INALTIME CURENTA
3 m;
- SALA (FARA COMPARTIMENTARE GROSIERA): DISTANTA DINTRE PERETI 12...18
m; INALTIMEA DE NIVEL DEPASESTE DEREGULA 4 m.

3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CONDITII SI RECOMANDARI PENTRU ALCATUIREA ANSAMBLULUI


STRUCTURAL

- DIAFRAGMELE SA FIE AMPLASATE PE DIRECTII ORTOGONALE, CEL PUTIN 2 PE


FIECARE DIRECTIE, PE CAT POSIBIL SIMETRIC (APROPIEREA CM SI CR) PENTRU
REDUCEREA EFECTULUI DE TORSIUNE A ANSAMBLULUI
- RIGIDITATI COMPARABILE PE CELE DOUA DIRECTII PRINCIPALE
- INCARCAREA AXIALA A DIAFRAGMELOR DIN INCARCARI GRAVITATIONALE
PERMANENTE (CU EFECT FAVORABIL, PANA LA O ANUMITA LIMITA, IN
PRELUAREA COMPRESIUNII EXCENTRICE SI FORFECARII)
- PLANSEE SUFICIENT DE RIGIDE SI REZISTENTE PENTRU MATERIALIZAREA
EFECTULUI DE SAIBA ORIZONTALA
- LESTAREA DIAFRAGMELOR LA BAZA (INFRASTRUCTURA CASETATA RIGIDA,
RADIER GENERAL) SI INCASTRARE IN TEREN MINIM 1/10H

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

TIPURI DE DIAFRAGME

PERETII STRUCTURALI POT FI INDEPENDENTI SAU SA CONLUCREZE SPATIAL PRIN


INTERSECTII, FORMAND SECTIUNI COMPUSE

IN FUNCTIE DE FORMA SECTIUNII ORIZONTALE

- DIAFRAGME INDEPENDENTE - LAMELARE


- CU BULBI

- DIAFRAGME CU SECTIUNE COMPUSA

IN FUNCTIE DE FORMA IN ELEVATIE

- DIAFRAGME PLINE

- DIAFRAGME CU GOLURI

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DIAFRAGME PLINE INDEPENDENTE

AVANTAJELE SECTIUNII CU BULBI:

- REPARTIZARE MAI BUNA A BETONULUI IN SECTIUNE (ZONA COMPRIMATA MAI


PUTIN SENSIBILA LA FLAMBAJ, RESPECTIV EFORTURI AXIALE DE COMPRESIUNE MAI
MICI);
- PERMITE AMPLASAREA MAI AVANTAJOASA A ARMATURII VERTICALE (CENTRUL
DE GREUTATE AL ARMATURILOR MAI DEPARTE DE AXA NEUTRA);
- CRESTE SUPRAFATA DE REZEMARE A GRINZILOR (ZONA CU MULTE ARMATURI).

FORMA PERETILOR IN ELEVATIE

RAPORTUL INTRE INALTIMEA H SI LUNGIMEA L INFLUENTEAZA SEMNIFICATIV


MODUL DE PRELUARE A SOLICITARII ORIZONTALE:
- H/L>3 PERETE LUNG, ELEMENTUL ESTE MAI FLEXIBIL SI EFECTUL PREDOMINANT
ESTE DE COMPRESIUNE EXCENTRICA (INCOVOIERE CU FORTA AXIALA)
- H/L<3 PERETE SCURT, ELEMENTUL ESTE MAI RIGID SI EFECTUL PREDOMINANT
ESTE DE FORFECARE

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

MODIFICAREA RIGIDITATII LATERALE SI A CAPACITATII DE REZISTENTA IN


ELEVATIE:

- SOLUTII RECOMANDATE:
- SECTIUNE CONTANTA IN ELEVATIE
- REDUCEREA TREPTATA SECTIUNII CU INALTIMEA
- REDUCEREA SECTIUNII BULBILOR CU INALTIMEA
- REDUCEREA GROSIMII INIMII CU INALTIMEA

- SOLUTII NERECOMANDATE
- PARTER FLEXIBIL (DIAFRAGME REZEMATE PE
CADRE)
- CRESTERA SECTIUNII CU INALTIMEA

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ZONELE (SECTIUNII) DIAFRAGMEI

- ZONA DE CAPAT (BULB);

- INIMA DIAFRAGMEI

ROLUL ARMATURII SI ALCATUIREA SECTIUNII DIFERA IN FUCTIE DE ROLUL


FIECAREIA IN PRELUAREA SOLICITATII

8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

SOLICITAREA DIAFRAGMEI IN PLANUL VERTICAL

COMPRRESIUNE EXCENTRICA CU FORTA TAIETOARE

- SOLICITARE GRAVITATIONALA VERTICALA (EXCENTRICA): REACTIUNEA


PLANSEULUI, REACTIUNILE GRINZILOR, GREUTATEA PROPRIE;

- FORTA SEISMICA ORIZONTALA REZULTATA DIN CALCULUL DE ANSAMBLU


(CALCULUL DE RIGIDITATE) SAU DIN MODELE SPATIALE TRIDIMENSIONALE

DUCTILITATEA DIAFRAGMEI PLINE ESTE CU ATAT MAI GREU DE OBTINUT, CU CAT


H/L <<

DE REGULA, IN CALCULE SIMPLIFICATE, RIGIDITATEA SI CAPACITATEA DE


REZISTENTA A DIAFRAGMEI INDEPENDENTE PE DIRECTIE NORMALA LA PLANUL EI
SUNT NEGLIJATE (REZERVE STRUCTURALE)

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ZONA DE CAPAT (BULBII)

ARE ROLUL DE PRELUARE A EFECTULUI DE COMPRESIUNE EXCENTRICA (BETONUL


COMPRIMAT SI ARMATURA INTINSA) : Mcap > Mc

Mcap = f(L, b, Rc, Ra, Aa)

ZONA CENTRALA (INIMA)

ARE ROLUL DE A PRELUA FORTA TAIETOARE (CALCULATA PE BAZA MOMENTULUI


INCOVOIETOR CAPABIL) : Tcap > Tc

Tcap = f(L, b, Rt, Ra, Aa)

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ATINGEREA STARII LIMITE ULTIME MODURI DE CEDARE

- DEPASIREA CAPACITATII DE REZISTENTA IN ZONA COMPRIMATA (PRIN


DEPASIREA REZISTENTEI LA COMPRESIUNE A BETONULUI, EVENTUAL
FLAMBAREA ARMATURII VERTICALE DIN ZONA DE CAPAT);

- DEPASIREA CAPACITATII DE REZISTENTA IN ZONA INTINSA (PRIN INTRAREA IN


CURGERE A ARMATURII VERTICALE);

- DEPASIREA CAPACITATII DE REZISTENTA A INIMII DIAFRAGMEI LA EFORTURI


PRINCIPALE (FORFECARE) SI FISURARE OBLICA ;

- CEDAREA PRIN LIUNECARE IN LUNGUL UNUI ROST ORIZONTAL .

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

DIMENSIUNI UZUALE SI MATERIALE

GROSIMEA MINIMA A UNEI DIAFRAGME 15 cm

DIMESIUNEA BULBULUI DEPASESTE CU MINIM 7.5 cm GROSIMEA DIAFRAGMEI


PE FIECARE PARTE (MINIM 30x30 cm)

CLASE DE BETON MINIM C16/20

ARMATURA DUCTILA PC52 SI OB37 (CU RESPECTAREA PROCENTELOR MINIME DE


ARMARE)

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

C8

1
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

ALCATUIREA STRUCTURILOR IN CADRE. TIPURI DE STRUCTURI

CADRELE REPREZINTA STRUCTURI SPATIALE FORMATE DIN BARE VERTICALE


(STALPII) SI ORIZONTALE (GRINZILE SAU RIGLELE DE CADRU) IMBINATE IN
NODURI (RIGIDE SAU ARTICULATE), CONCEPUTE SA PREIA SI SA TRANSMITA
INTEGRAL SOLICITARILE CARE ACTIONEAZA ASUPRA CLADIRII.

AVANTAJE AL STRUCTURII IN CADRE:

ADAPTABILITATEA FUNCTIONALA (COMPARTIMENTARILE CLADIRII POT FI


DIFERITE DE LA UN NIVEL LA ALTUL SI POT SI MODIFICATE IN PERIOADA DE
EXPLOATARE A CLADIRII;
CONDITIILE DE DUCTILITATE SUNT MAI USOR DE INDEPLINIT

DEZAVANTAJ:

FLEXIBILITATEA LA SOLICITARI ORIZONTALE NECESITATEA AMPLASARII UNOR


CONTRAVANTUIRI IN PLAN VERTICAL SAU DIMENSIONAREA SECTIUNILOR PE
BAZA CRITERIULUI ASIGURARII RIGIDITATII LATERALE.

2
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA IN CADRE SE ALCATUIESTE (IN MOD OBISNUIT) URMARIND UN


SISTEM DE AXE ORTOGONALE LONGITUDINALE SI TRANSVERSALE (DE REGULA,
AMPLASATE LA DISTANTE REGULATE): DESCHIDERI (L) SI TRAVEI (T).

STALPII AMPLASATI LA INTERSECTIA AXELOR PREIAU SOLICITAREA


GRAVITATIONALA DE LA GRINZI (RIGLE DE CADRU) SI RESIMT EFECTUL DE CADRU
AL RIGLELOR IN CAZUL SOLICITARILOR ORIZONTALE (REACTIUNILE IN REAZEME):

COMPRESIUNE EXCENTRICA

GRINZI SI RIGLE DE CADRU AMPLASATE IN LUNGUL AXELOR PRINCIPALE

- GRINZILE SUNT SOLICITATE GRAVITATIONAL CU REACTIUNILE PLANSEELOR SI


GREUTATEA COMPARTIMENTARILOR AMPLASATE PE GRINDA

- RIGLELE DE CADRU - SOLICITATE GRAVITATIONAL (IDEM GRINZI) SI DIN EFECTUL


DE CUPLARE AL STALPILOR LA SOLICITARI ORIZONTALE:

INCOVOIERE CU FORTA TAIETOARE


3
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

NODURI DE CADRU:

RIGIDE ROTIREA SECTIUNILOR TUTUROR BARELOR CONVERGENTE IN NOD ESTE


ACEEASI ELEMENTELE ORIZONTALE = RIGLE DE CADRU (PARTICIPANTE LA
PRELUAREA SOLICITARILOR ORIZONTALE) SI DETERMINA EFECTUL DE CUPLARE
(EFECTUL INDIRECT AL SOLICITARII ORIZONTALE) -

ARTICULATE ROTIRILE SECTIUNILOR STALPILOR SI GRINZILOR SUNT DIFERITE


ELEMENTELE ORIZONTALE = GRINZI (NEPARTICIPANTE LA PRELUAREA SOLICITARII
ORIZONTALE)

MODELUL DE CALCUL (SCHEMA STRUCTURALA) CORELAT CU DETALIILE DE


REALIZARE AL NODURILOR (SI TEHNOLOGIA DE EXECUTIE)

4
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CLASIFICARE DUPA MATERIALELE UTILIZATE

STRUCTURI METALICE - ELEMENTELE STRUCTURII ALCATUITE IN MOD OBISNUIT


DIN PROFILE LAMINATE SI PIESE DE LEGATURA SI RIGIDIZARE DIN TABLA GROASA,
IMBINATE PRIN SUDURA SI/SAU SURUBURI)
NOTA: FUNDATIILE DIN BETON (BETON ARMAT)

STRUCTURI DIN BETON ARMAT

- BETON ARMAT CU ARMATURA FLEXIBILA (BETON ARMAT OBISNUIT)


- BETON ARMAT CU ARMATURA RIGIDA (BAR)

STRUCTURI MIXTE STRUCTURA ALCATUITA PARTIAL DIN OTEL (ELEMENTE DE


STRUCTURA METALICA) SI PARTIAL DIN BETON ARMAT
- STALPI DE BETON ARMAT SI GRIZI (RIGLE) DIN OTEL
- STRUCTURA METALICA CU SUPRABETONARE (PLANSEE CONECTATE
CU GRIZILE (RIGLELE)
- ETC

5
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

CLASIFICARE DUPA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

STRUCTURI DIN BETON ARMAT

- MONOLITE
- PREFABRICATE
- MIXTE

STRUCTURI METALICE

- ASAMBLATE PRIN SUDURA


- ASAMBLATE CU SURUBURI
- MIXTE

6
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

PRINCIPII DE PROIECTARE

CADRELE TREBUIE SA ASIGURE CAPACITATEA DE REZISTENTA LA TOATE


GRUPARILE DE SOLICITARI CE INTERVIN IN EXPLOATARE. PRIN ALCATUIREA
ELEMENTELOR STRUCTURII SE INDUCE POSIBILITATEA FORMARII ARTICULATIILOR
PLASTICE IN ZONE PRESTABILITE (CU PRECADERE IN RIGLE).

ETAPELE PROIECTARII:

- ALEGEREA MATERIALULUI
- ALCATUIREA STRUCTURII
- ASIGURAREA RIGIDITATII LATERALE
- ASIGURAREA CAPACITATII DE REZISTENTA SI A DUCTILITATII ASOCIATE
SCENARIILOR DE CEDARE
- VERIFICAREA INTERACTIUNII CU ELEMENTELE NESTRUCTURALE

NOTA: ASIGURAREA RIGIDITATII LATERALE PREMERGE ASIGURAREA CAPACITATII


DE REZISTENTA

7
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURI IN CADRE PARTER: HALE (ANTREPOZITE)

HALELE (ANTREPOZITELE) SUNT CLADIRI CU FUNCTIUNEA DE ADAPOSTIRE A


PROCESELOR TEHNOLOGICE SAU SPATIILOR DE PREZENTARE/DEPOZITARE, IN
MAJORITATEA CAZURILOR CU UN SINGUR NIVEL (PARTER).

CERINTE FUNCTIONALE SI ECONOMICE SPECIFICE:

- ELEMENTE STRUCTURALE CAT MAI RARE;


- TIMPUL DE REALIZARE CAT MAI SCURT;
- ELEMENTE STRUCTURALE CAT MAI SIMPLE SI CAT MAI IEFTINE (EVENTUAL
DEMONTABILE);
- CONCEPTIE MODULATA (MODULARE DIMENSIONALA)

ELEMENTE DE GABARIT

- DESCHIDEREA (L); NUMARUL DE DESCHIDERI


- TRAVEEA (T); NUMARUL DE TRAVEI
- INALTIMEA (H) SE REFERA IN GENERAL LA INALTIMEA LIBERA
8
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

INFRASTRUCTURA

- FUNDATII IZOLATE PENTRU STALPI (LA INTERSECTIA AXELOR PRINCIPALE)


- SOCLU PERIMETRAL DIN BETON ARMAT
- DALA SUPORT PARDOSEALA LA PARTER (EXECUTATA PE UMPLUTURA) DIN
BETON ARMAT (SLAB ARMAT)

SUPRASTRUCTURA

- STALPI (FIXARE LA BAZA: INCASTRAT SAU ARTICULAT)


- GRINZI PRINCIPALE (LONGITUDINALE SAU TRANSVERSALE)
STRUCTURA TIP CADRU TRANSVERSAL SAU
STRUCTURA TIP CADRU LONGITUDINA
- GRINZI SECUNDARE (PANE)
- CONTRAVANTUIRI VERTICALE SI ORIZONTALE

9
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

SCHEMATIZAREA STRUCTURII MODELE DE CALCUL

STRUCTURA CU STALPI ARTICULATI LA BAZA SI NODURI DE CADRU RIGIDE

10
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA CU STALPI INCASTRATI LA BAZA SI NODURI ARTICULATE

11
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURA CU STALPI ARTICULATI LA BAZA CONTRAVANTUITA

12
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

HALE CU STRUCTURA METALICA - EXEMPLE DE ALCATUIRE

13
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

14
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

15
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

16
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

17
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

18
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

19
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

HALE PARTER CU STRUCTURA DIN BETON ARMAT

EXEMPLE DE ALCATUIRE

20
CLADIRI - ANUL II ACH + ISPM SEM II 2009 - 2010

STRUCTURI IN CADRE ETAJATE

EXEMPLE DE ALCATUIRE

21