You are on page 1of 2

MODUL KERJA MASA CUTI

M E U I K D A L E N S
KHB TINGKATAN 2

Arahan : perkataan tersembunyi di bawah


mengandungi 5 nama alatan lukisan. Cari Arahan : perkataan tersembunyi di bawah
nama-nama alatan tersebut dengan mengandungi 5 faktor-faktor merancang
membulatkan perkataan tersebut. menu. Cari faktor-faktor tersebut dengan
membulatkan perkataan tersebut.
P S K K J L J A N K A
D E P O A U A S G E U S A T A P J U T I R K
A T E L N K N E A A D G T A S A P S M U J M
U G N O G I G K K L S T U U K M K U B M T K
S N S E S I K U S E T N J K E G E M A R A N
E A E T S M A M U G O A U J M E P B E B G A
L K L S E D T A E N L S A U A M E E R E E M
K E M I T J O D J A O A N K H A R R M R K T
J A N G K A L U K I S G S E I R L T A S A U
J N L K U E O G A J E N A M R A U E K A R J
A G O U D T K O S L T I J S A N A N A M E U
L S P E M A D A M E M K I N N A N A N A B N
L A I M S R G D U U G
U P D L O M P O P S A
M N H L E L A G M R K
Arahan : perkataan tersembunyi di bawah mengandungi nama 5
alatan peranggu meja. Cari nama alatan tersebut dengan
membulatkan perkataan tersebut.
Berikut adalah maklumat kos-kos yang terlibat bagi mengeluarkan
A P I R I N G L A Y A N 100 unit kotak simpanan
I I Y D R G J L M G E S Kos bahan : RM780.00
P N A S P I E A K A L B Kos upah :
I G E L A S M N L P C P
Bilangan pekerja : 2 orang
N G T M E J A Y A N G I
Masa bekerja : 30 jam
N A T E K P A E H Y F J
Bayaran per jam : RM3.00/ Jam
G N P A S O K P H S P K
A M S S U J J U T E Y L
N A P I S A U M E J A M Kos overhed :
Elektrik : RM12.00
M K A T I Y N A H I N O
A A U R E E M L G P U U Air : RM2.00

N N S U D U D E S E R T
G G E E S U D T E E R I Kirakan kos pengeluaran bagi seunit kotak simpanan