Definisi Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah sebagai sebuah pusat aktiviti bersepadu antara guru dan murid di peringkat sekolah yang mempunyai ruang khas dan koleksi pelbagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang diuruskan secara sistematik. Menurut Davies (1974), PSS merupakan sebuah makmal yang mampu menawarkan semua jenis media pengajaran dan pembelajaran penting bagi memberikan sokongan optimum kepada program pendidikan.

Logo

Motto Nadi Peningkatan Prestasi Kecemerlangan Pelajar Visi Pusat Sumber Penjana Ilmu dan Pembentuk Insan Yang Cemerlang

Misi
Memartabatkan budaya ilmu melalui pengurusan Pusat Sumber yang cemerlang dan berteknologi moden di samping menyemai tabiat membaca dan mencari maklumat secara berterusan.

Piagam
1. Sistem pengurusan yang lebih berkesan. 2. Memberi maklumat yang terkini. 3. Memberi perkhidmatan pengunaan ICT, Internet, CD Interaktif dan teknologi pendidikan seperti TV Pendidikan, TV, VCD, VCR dan radio. 4. Menyediakan kemudahan pinjaman bahan bacaan dan bahan sumber dalam keadaan yang baik dan terkini. 5. Menyediakan bahan bacaan, APD dan BBM yang mencukupi. 6. Mengemaskini semua rekod dan stok pada akhir tahun. 7. Memenuhi kehendak Kementerian Pelajaran, JPNPs, BTPNPs dan pihak pentadbir sekolah dengan cepat dan tepat.

Matlamat
1. PSS sebagai nadi peningkatan prestasi kecemerlangan pelajar. 2. PSS sebagai “One Stop Learning Centre”. 3. PSS mewujudkan suasana yang dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan kemahiran literasi maklumat sehingga melahirkan pengguna yang berfikiran kreatif dan inovatif. 4. PSS mengamalkan polisi perkongsian maklumat. 5. PSS sebagai nadi dan pusat kurikulum sekolah iaitu dari segi peranan, penyampaian dan kemajuan. 6. Mewujudkan suasana PSS yang lebih kondusif, ceria dan menarik.

JK INDUK PSS ( SM ) PENGERUSI ( PENGETUA )

ICT

NAIB PENGERUSI 2 PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 3 PK KOKURIKULUM

ICT
SETIAUSAHA GPM

KAUNSELOR

KETUA BIDANG

KETUA PANITIA

PENYELARAS ICT

SETIAUSAHA PIBG

JK INDUK PSS ( SK )
PENGERUSI ( GURU BESAR ) ICT

NAIB PENGERUSI 2 PK HEM ICT

NAIB PENGERUSI 1 PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 3 PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA GPM

GURU KAUNSELING

KETUA PANITIA

KETUA BILIK-BILIK KHAS

SETIAUSAHA PIBG

JK KERJA PSS ( SM / SR )

PENGERUSI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

SETIAUSAHA ( GPM )

NAIB SETIAUSAHA

GURU BILIK APD

GURU PERPUSTAKAAN / NILAM

GURU BBM

PEMBANTU PERPUSTAKAAN

GURU BILIK SAL

GURU ICT

CARTA ORGANISASI NILAM PENGERUSI ( GURU BESAR / PENGETUA ) ICT TIMBALAN PENGERUSI ( PK PENTADBIRAN ) ICT NAIB PENGERUSI 2 ( PK KOKURIKULUM ) ICT NAIB PENGERUSI 1 ( PK HEM ) ICT PENYELARAS NILAM ( GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ) ICT SETIAUSAHA ( GURU NILAM ) ICT KETUA PANITIA ICT KETUA ALIRAN ICT GURU PEMBIMBING ICT NAIB PENGERUSI 3 ( PENYELIA PETANG ) ICT

GURU KELAS ICT

WAKIL PIBG ICT

AHLI JAWATANKUASA PENGAWAS PSS TAHUN...........
PENASIHAT ( GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA) ICT PENGERUSI ( KETUA PENGAWAS PSS ) ICT NAIB PENGERUSI ( PENOLONG KETUA PENGAWAS PSS) ICT SETIAUSAHA ( PENGAWAS PSS) ICT BENDAHARI ( PENGAWAS PSS) ICT AJK ( PENGAWAS PSS) ICT

TAKWIM PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2010

CONTOH AKTIVITI
Bil 1 Program / Aktiviti Kemaskini alat-alat, BBM dan memproses buku

2

Siaran TV Pendidikan di kantin

3

Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM)

BIL AKTIVITI-AKTIVITI PSS Tarikh 1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk 2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Objektif Kumpulan Bil Sumber Strategi 3 Mesyuarat Jawatankuasa Pengawas Sasaran Sasaran Tenaga Utama 4 Orientasi PSS bagi murid 1.1 Meningkatkan kekemasan Tahun 1 Semua GPM 1.1 Menyusun ABM 5 dan kecantikan sertaNadi Ilmu Amalan Membaca Program NILAM: warga 1.2 Membaiki buku6 kebersihan mata pelajaran Bahasa Kempen sekolah buku yang rosak 7 Kempen mata pelajaran Bahasa Inggeris 1.3 Memastikan segala 8 Kempen mata pelajaran Sains dan Matematik alat dalam keadaan 9 Kempen mata pelajaran Teknik dan Vokasional baik 10 Kempen mata pelajaran 2.1 Meningkatan penggunaan Pendidikan Islam / Moral Semua GPM 2.1 Membuka siaran 11TV Pesta Buku Peringkat Negeri warga Pendidikan dalam TV Pendidikan pada 12kalangan warga sekolah Kempen Bulan Membaca Kebangsaan sekolah masa tertentu 13 Sambutan Hari Kebangsaan seperti waktu rehat dan sebelum P & P 14 Hari Pusat Sumber Sekolah 15 Lawatan Sambil Belajar 3.1 Meningkatan Perkhidmatan Cemerlang Pegawas PSS Tahun........ 3.1 Membeli buku Semua GPM & 16 Anugerah kadar pinjaman dalam kalangan warga Guru NILAM 17 Jamuan Akhir Tahun warga sekolah. Komputer sekolah Bahasa 3.2 Menyemak buku 18 Mini Pameran NILAM 19 Pertandingan “Smart Classroom” 3.3 Menghantar 20 Kursus Dalaman PSS data NILAM 21 Kursus Hari Profesionalisme / Perkembangan Staf 4.1 Menguji kepintaran pelajar 4.2 Menggalakkan pelajar rajin membaca dan menimbulkan semangat mencari ilmu pengetahuan 5.1 Memberi taklimat penggunaan IT dalam Pusat Sumber kepada warga sekolah dan Pengawas PSS. Semua warga sekolah GPM & Ketua Bidang 4.1 Kuiz-kuiz 4.2 Teka silang kata 4.3 Pameran 4.4 Berpidato 5.1 Demontrasi penggunaan IT 5.2 Bengkel Kursus Dalaman Pengawas PSS

Tarikh Sepanjang Tahun

Tempat PSS

Sepanjang Tahun

PSS

Sepanjang Tahun

4

Kempen mata pelajaran dan lain-lain

Sepanjang Tahun

5

Kursus Dalaman

Semua warga sekolah

GPM

Sepanjang Tahun

PSS

PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2010

SEKOLAH TENGKU BUDRIAH, 02600 ARAU, PERLIS TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA PSS TAHUN 2010.

BIL 1.

MESYUARAT Mesyuarat PSS dan Program NILAM kali pertama Mesyuarat PSS dan Program NILAM kali kedua Mesyuarat PSS dan Program NILAM kali ketiga

AGENDA a. Program PSS b. Agihan Tugas AJK PSS c. Program NILAM: d. Kempen Galakan Membaca e. Hal-hal lain a. Laporan Pengurusan PSS b. Laporan Program NILAM c. Kursus Dalaman d. Aktiviti / tugas cuti tengah tahun a. Laporan Pengurusan PSS b. Laporan Program NILAM c. Strategi meningkatkan minat membaca d. Kursus Dalaman e. Hal-hal lain a. Laporan Program NILAM dan “post mortem” b. Laporan Pengurusan PSS c. Agihan tugas cuti akhir tahun d. Perancangan tahun berikutnya

TEMPOH Januari

2.

April

3.

Julai

4.

Mesyuarat PSS dan Program NILAM kali keempat

Oktober

CONTOH RANCANGAN JANGKA PANJANG PSS
Sekolah............................. Rancangan Pembangunan Fizikal Peralatan dan Bahan 1. Matlamat Dalam usaha membangunkan Pusat Sumber Sekolah dari segi fizikal iaitu perlatan dan bahan supaya PSS dapat mencapai kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan pihak pentadbir sekolah. 2. Objektif

2.1 2.2 2.3 2.4

Menyediakan informasi secara berterusan kepada warga sekolah. Memberi perkhidmatan bertaraf dunia mengikut perubahan semasa. Membina tabiat membaca yang berterusan dalam kalangan warga sekolah. Memperkasakan Pusat Sumber Sekolah sebagai nadi kecemerlangan pendidikan.

3. Sasaran 3.1 Murid-murid 3.2 Guru-guru dan staf sokongan

3. Tempoh masa pelaksanaan : 2005 -2010
4. Anggaran dan Pembiayaan Kos Kelengkapan, kerja pengubahsuaian dan pemasangan 1.1 Mewujudkan sudut pameran iaitu meja dan papan kenyataan 1.2 Membuat papan kenyataan di kaunter pinjaman 1.3 Pemasangan papan tanda PSS 1.4 Membuat papan kenyataan untuk Fasa 1 mempamerkan gambar-gambar PSS Mulai 26/03/2005 1.5 Pemasangan tema-tema Hari Kebangsaan (bentuk prospek) 1.6 Menyediakan papan tanda untuk Program NILAM (Gangsa, Perak, Emas, Nilam, Peminjam Terbanyak) Jumlah Fasa Anggaran kos RM RM 800 450 Pembiayaan Tabung PSS & Wang Kerajaan

RM 1,400 RM 250 RM RM 300 100

RM 3,300

Fasa

Fasa 2 Mulai Januari 2005

Kelengkapan, kerja pengubahsuaian dan pemasangan 2.1 Menukar pintu utama PSS kepada pintu cermin. 2.2 Memasang papan kenyataan bercermin 2.3 Memasang tunjuk arah PSS 2.4 Memasang ungkapan motivasi 2.5 Pembelian 3 unit radio 2.6 Membeli 2 unit TV 29” untuk siaran TV Pendidikan. 2.7 Penyelenggaran CPU Cyber Library 2.8 Membeli rak CDRI 2.9 Menyediakan meja bacaan di koridor 2.10 Memasang papan tanda Tahap Jauhari dan Tahap Rakan Pembaca Jumlah

Anggaran kos RM 1,300 RM 800 RM 600 RM 200 RM 1,000 RM 600 RM 400 RM 1,600 RM 650 RM 250 RM 7,400 RM 100 RM 5,000 RM 1,400 RM RM 600 300

Pembiayaan Tabung PSS, Wang Kerajaan & Wang Koperasi -

3.1 Menyediakan perkhidmatan fotostat
Fasa 3 Mulai 20062007 (sewa mesin fotostat) 3.2 Membeli satu unit LCD untuk Bilik Tayangan 3.3 Papan tanda “One-Stop Learning Centre” di koridor PSS 3.4 Memasang papan tunjuk arah 3.5 Mesin pengimbas mengesan bilangan pengguna dalam PSS Jumlah Fasa Kelengkapan, kerja pengubahsuaian dan pemasangan 4.1 Membeli satu unit video kamera untuk PSS 4.2 Membeli satu unit digital kamera untuk PSS 4.3 Membeli scanner untuk pengurusan PSS 4.4 Membeli kerusi menunggu di koridor PSS 4.5 Pemasangan papan tanda “Pekhidmatan Maklumat” di koridor PSS Jumlah 5.1 Pemasangan intercom dalam PSS 5.2 Menyedia meja untuk bacaan. 5.3 Pemasangan satu unit air-cond di bilik tayangan. Jumlah

Swasta Wang Kerajaan & Tabung PSS

RM 7,400 Anggaran kos RM 2,000 RM RM 300 200 Pembiayaan Wang Kerajaan & Tabung PSS

Fasa 4 Mulai 2008-2009

RM 1,000 RM 1,400

Fasa 5 Mulai 2010

RM 4,900 RM 300 RM 250 RM 1,000 RM 1,550

Wang Kerajaan

5. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Fizikal Peralatan Dan Bahan Bil 1. Fasa

1.1 1.2
1.3 Pertama

1.4
1.5

Strategi Pelaksanaan Membuat kertas kerja fasa 1 untuk ubah suai PSS Perbincangan bersama pentadbir Mengadakan mesyuarat AJK PSS Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat Penilaian, pemantauan dan laporan

Tempoh Masa

Tindakan

2005-2006

Pentadbir GPM AJK PSS

Bil 2.

Fasa

2.1 2.2
Kedua 2.3

2.4
2.5 3.

Strategi Pelaksanaan Membuat kertas kerja fasa 2 untuk pembangunan fizikal di PSS Perbincangan bersama pentadbir sekolah Mengadakan mesyuarat AJK PSS Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat Penilaian, pamantauan dan laporan untuk pembangunan ICT

Tempoh Masa

Tindakan

Sepanjang tahun 2007

Pentadbir GPM AJK PSS

3.1 Membuat kertas kerja fasa 3 3.2 Perbincangan bersama
Ketiga pentadbir sekolah 3.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 3.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 3.5 Penilaian, pemantauan dan laporan 4.1 Membuat kertas kerja fasa 4 untuk perkhidmatan PSS 4.2 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 4.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 4.4 Membuat sebut harga dan 2006-2007 Pentadbir GPM AJK PSS

4.

Keempat

2008-2009

Pentadbir GPM AJK PSS

tempahan dengan pembekal atau syarikat 4.5 Penilaian, pemantauan dan laporan

RANCANGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN ...............

CARTA GANTT TAKWIM PUSAT SUMBER SEKOLAH Tahun ............. Bil Rancangan Program Objektif 1.Bil Orientasi PSS /Aktiviti Kempen Hari 1.1 Meningkat 2.1 Memproses alatan, BBM dan buku Pusat TV Pendidikan di kantin Sumber bilangan buku 3. Siaran Sekolah NILAM yang sedia ada 4. Program 5. Kempen mata pelajaran dll Literasi 6.2 Kursus Dalaman 2.1 Menyediakan Maklumat kemudahan 7. Mesyuarat PSS dan “Cyber Library” NILAM
untuk mencari sumber atau maklumat di Pusat Sumber

Jan Feb Kumpulan

Mac Apr Mei Bil Sumber
Tenaga AJK PSS GPM & Guru ICT

Jun Strategi Ogos Jul
Utama 1.1 Mengumpul bahan-bahan buku yang disumbangkan 2.1 Bayaran RM2 / jam 2.2 Mewujudkan warga sekolah yang celik IT 3.1 Meningkatkan pengurusan PSS 4.1 Pendedahan kepada situasi sebenar 5.1 Pengurusan kewangan

sasaran Sasaran Warga sekolah & masyarakat Warga sekolah

Tarikh

Sept

Okt

Tampat

Nov

Sepanjang tahun

3

Lawatan Penanda Arasan Lawatan Sambil Belajar Jualan sempena Hari Kantin Hari PSS

3.1 Mempelajari kelebihan sekolah lain 4.1 Menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan 5.1 Menambahkan sumber kewangan PSS. 6.1 Memberi penghargaan kepada pengawas, pembantu dan AJK PSS

4

Pengawas PSS dan AJK PSS Pengawas PSS dan AJK PSS Pengawas PSS

AJK PSS AJK PSS AJK PSS

Cuti Sekolah

5

Tertakluk kepada takwim sekolah

6

Pengawas PSS Pembantu dan AJK PSS

AJK PSS

6.1 Pameran PSS 6.2 Jamuan 6.3 Pengiktirafan

CARTA GANTT RANCANGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Tahun .................... Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rancangan Kempen PSS Literasi Maklumat Lawatan Penanda Arasan Lawatan Sambil Belajar Jualan Sempena Hari Kantin Hari PSS Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov

Nama dan Alamat Sekolah No Tel / Fax ________________________________________________________________________________ Ruj. Kami Tarikh Kepada, _________________________ Pengawas PSS, Sekolah ........... Saudara, PELANTIKAN JAWATAN SEBAGAI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemilihan Pengawas PSS Sekolah ........... telah memilih anda untuk menjawat Jawatan Pengawas PSS bagi tahun 2008 3. Pihak sekolah berharap anda dapat menerima pelantikan ini dan dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab bagi memantapkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 4. Semoga dengan pelantikan ini dapat meningkatkan keyakinan dan keterampilan anda sebagai seorang pemimpin. Sekian, terima kasih. : :

“BUKU ADALAH TEMAN SETIA ANDA”
Saya yang menjalankan tugas, ------------------------------------Guru Perpustakaan dan Media, Sekolah ...........

Nama dan Alamat Sekolah No Tel / Fax ________________________________________________________________________________ Ruj. Kami Tarikh Kepada, _________________________ Pengawas PSS, Sekolah ........... Saudara, AMARAN: TIDAK DATANG BERTUGAS SELAMA __________KALI Berdasarkan perkara di atas, saudara / saudari ________________________dari tingkatan ___________________________ tidak datang bertugas selama ________kali sejak __________________________. 2. Mengikut peraturan pengawas Pusat Sumber Sekolah ini, sesiapa yang tidak dapat bertugas selama 3 kali akan dipecat. Surat ini merupakan amaran terakhir kepada anda. Setelah membaca surat ini anda dinasihatkan supaya datang bertugas di Pusat Sumber Sekolah........... Sekian, terima kasih. : :

“BUKU ADALAH TEMAN SETIA ANDA”
Saya yang menjalankan tugas, ------------------------------------Guru Perpustakaan dan Media, Sekolah ...........

Nama dan Alamat Sekolah No Tel / Fax ________________________________________________________________________________ Ruj. Kami Tarikh Kepada, _________________________ Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Sekolah ........... Saudara/i PELUCUTAN JAWATAN SEBAGAI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH Berdasarkan perkara di atas, saudara / saudari ________________________dari tingkatan ___________________________ telah melakukan beberapa kesilapan seperti berikut. 1.__________________________________ 4. ________________________________ 2. __________________________________ 5. ________________________________ 3. ___________________________________6. _________________________________ 2. Mengikut peraturan pengawas Pusat Sumber Sekolah ini, pihak kami telah membuat keputusan dengan memecat anda sebagai pengawas PSS. Dengan ini jawatan anda sebagai pengawas Pusat Sumber Sekolah telah dilucutkan jawatan mulai hari ini. Sekian, terima kasih. : :

“BUKU ADALAH TEMAN SETIA ANDA”
Saya yang menjalankan tugas, ------------------------------------Guru Perpustakaan dan Media, Sekolah ...........

Projek Kelab Pusat Sumber Sekolah Tahun 1998-2005
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tahun 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 Projek Kaunter PSS lama Pintu PSS lama Tikar Getah untuk lantai PSS lama “Awning” blok A CPU Komputer Tangga 8 tingkat Kain J.C Mencetak Kad Library Kaunter Kantin Meja Mesyuarat Bilik Gerakan “Awning” blok B 1 unit Penghawa Dingin (2HP) Untuk Bilik Tayangan Memasang Kabinet Bilik Tayangan Pintu Bilik Tayangan T-Shirt PSS Pencil Case Lawatan Sambil Belajar ke Bukit TInggi Membeli 1 unit Komputer (Pentium 4) Satu unit Komputer (Pentium 4) Bench Marking ke SMK Datuk Hj. Abd Samad,Port Dickson. Printer Panasonic 24 pin Q-UP Stand Basikal Meja sudut pameran PSS baru Papan Iklan PSS Pintu Kaca PSS baru Meja Bacaan Di luar koridor Tunjuk Arah PSS / Selamat Datang PSS RM ($) 2,500.0 0 1,400.0 0 360.00 2,170.0 0 3,000.0 0 100.00 42.00 300.00 150.00 100.00 2,000.0 0 1,650.0 0 1,000.0 0 380.00 1,118.0 0 150.00 1,000.0 0 3,200.0 0 3,000.0 0 370.00 480.00 Derma 150.00 440.00 1,400.0 0 1,300.0 0 Sumber Kewangan Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS PIBG dan Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS PIBG dan Tabung Kelab PSS PIBG dan Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS TanjungMas Bookstore Bumiputra Commerce Bank Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS Tabung Kelab PSS JPNJ JPNJ

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Poster Lagu Kempen Bulan Membaca Poster Konsep PSS Meja FiberGlass Poster Anugerah PSS White Board Program Nilam Rak CD Basikal Jumlah

150.00 27,910

JPNJ JPNJ JPNJ JPNJ JPNJ JPNJ Tabung Kelab PSS

SUMBANGAN BIO-KOMUNITI Tahun 1999-2005
Bil Tahun Projek 1. 1999 CPU Komputer PSS 2. 3. 4. 5. 2000 2001 2001 2002 2002 6. 7. 8. 9. 2003 2004 2004 2004 Lawatan Sambil Belajar Ke Genting Highland, Kuala Lumpur 1 Unit Komputer Pentium 4 Lawatan Sambil Belajar ke Bukit Tinggi, Kuala Lumpur 1 unit Komputer Pentium 4 Lawatan Sambil Belajar ke Pulau Pinang 1 unit printer Panasonic (10 unit) Q-Up stand Meja Pameran di PSS Baru Papan Tanda PSS RM ($) Bio-Komuniti 3,000.0 PIBG dan Tabung Kelab PSS 0 600.00 Syarikat Polar 3,200.0 PIBG dan Tabung Kelab PSS 0 600.00 Syarikat Polar 3,000.0 PIBG dan Tabung Kelab PSS 0 800.00 Syarikat Polar 480.00 Derma 440.00 100.00 100.00 100.00 150.00 200.00 50.00 480.00 180.00 50.00 110.00 140.00 214.00 TanjungMas Books Centre Sdn. Bhd. Bumiputra Cmommerce Bank Berhad Arsea Trading Ken-Ken Marketing Syarikat Swing City Vicent Enterprise Teck Heng Iron Works Sri Tanjung Bookstore Sdn. Bhd. Champ Advance Trading Zakwan Motor Sdn. Bhd. Vincent Enterprise Perabot Dan Perhiasan Jega Ken Ken Marketing Lehwinns Educational Suppliers TanjungMas Books Centre Sdn. Bhd.

10.

2005

Pintu Kaca PSS

Jumlah

20.00 50.00 50.00 50.00 134.00 50.00 32.00 200.00 100.00 50.00 160.00 14,890

TarHua (Malaysia) Sdn. Bhd. Champ Advance Trading Sinar Utama Harsoonly Sdn. Bhd. Arsea Trading Kedai Kian Seng Chua Chee Hwee BWB Enterprise BeChin Art Advertising Syarikat Polar Sri Tanjung Bookstore Sdn Bhd