EUROPEAN

C U R R I C U L U M V I TA E
F O R M AT

JOB REFERENCE NUMBER

PERSONAL INFORMATION-LIČNI
PODACI

Name - Ime [ SURNAME, other name(s) –IME I PREZIME]
Address - Adresa [ House number, street name, postcode, city, country Kućni broj, Ulica,
poštanski broj, Grad, Država]
Telephone - Telefon
Fax
E-mail
Nationality - nacionalnost

Date of birth- datum rođenja [ Day, month, year – DAN, MESEC, GODINA]

Gender- Pol

WORK EXPERIENCE – RADNO
ISKUSTVO

• Dates (from – to)- datumi (od – do)- [ Add separate entries for each relevant post occupied, starting with the most recent. ]
[ Upišite odvojeno podatke o radnom iskustvu – projektima, počevši od najskorijeg. ]
• Name and address of employer-
Ime I adresa poslodavca
• Type of business or sector – vrsta
posla - sektora
• Occupation or position held – posao
odnosno funkcija koju obavljate
• Main activities and responsibilities-
Glavne aktivnosti I odgovornosti

EDUCATION AND TRAINING –
OBRAZOVANJE I OBUKA

• Dates (from – to) datumi (od – do)- [ Add separate entries for each relevant course you have completed, starting with the most
recent. ] [ Upišite odvojeno podatke o relevantnim kursevima koje ste završili, počevši od
najskorijeg. ]
• Name and type of organization
providing education and training Ime
I tip organizacije koja je obezbedila
kurs-obuku
• Principal subjects/occupational
skills covered – Glavni ciljevi
kursa/koje su veštine savladane
• Title of qualification awarded- Koje
ste zvanje stekli
• Level in national classification –
Kako ste rangirani na nacionalnom
nivou
(if appropriate – ako je bitno)

Page 1 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]

pisanje. dobar. good.- Živeti I raditi sa drugim ljudima. good. – Opišite vaše sposobnosti vezane za ovo polje I navedite gde su do sada bile primenjene] AND COMPETENCES Competences not mentioned above.LIČNE VEŠTINE I KOMPENTENCIJE Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas..UMETNIČKE VEŠTINE I ZNANJA Music.- ORGANISATIONAL SKILLS [ Describe these competences and indicate where they were acquired. etc. Page 2 . kao I kod kuće. kao I situacijama gde je timski rad presudan(na pr. etc. projects and budgets. Kultura I sport). other name(s) ] .Curriculum vitae of [ SURNAME. specific kinds of equipment. ARTISTIC SKILLS [ Describe these competences and indicate where they were acquired. budžeti. MOTHER TONGUE . in multicultural environments. TECHNICAL SKILLS [ Describe these competences and indicate where they were acquired. – Opišite vaše sposobnosti vezane za ovo polje I navedite gde su do sada bile primenjene] AND COMPETENCES. dobar. početni] govora/elokventnost SOCIAL SKILLS [ Describe these competences and indicate where they were acquired. Navedite nivo: odličan. mašinama I dr. good. in voluntary work (for example culture and sports) and at home. projekti.Koordinacija I administracija. itd. dizajn i dr. etc.navedite ] JEZIK OTHER LANGUAGES . design. početni] • Verbal skills– Veština [ Indicate level: excellent. at work. OTHER SKILLS DRUGE VEŠTINE [ Describe these competences and indicate where they were acquired. dobar. – Muzika. etc. u uslovima kada je komunikacija od ključne važnosti.MATERNJI [ Specify mother tongue . specifičniom vrstama razne opreme. Navedite nivo: odličan. na poslu. in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports). Kultura I sport). – Opišite vaše sposobnosti vezane za ovo polje I navedite gde su do sada bile primenjene] AND COMPETENCES Organizacione sposobnosti I veštine Coordination and administration of people. basic. Navedite nivo: odličan. writing. PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES. u volonterskom radu(na pr. Sa Kompjuterima. itd. basic. u višekulturnom okruženju. početni] • Writing skills – Veština pisanja [ Indicate level: excellent.TEHNIČKA ZNANJA I SPOSOBNOSTI With computers. basic. – Opišite vaše sposobnosti vezane za ovo polje I navedite gde su do sada bile primenjene] AND COMPETENCES. – Opišite vaše sposobnosti vezane za ovo polje I navedite gde su do sada bile primenjene ] AND COMPETENCES DRUŠTVENE VEŠTINE/KOMPENTENCIJE Living and working with other people. machinery.DRUGI JEZICI [ Specify language -navedite ] • Reading skills – Veština čitanja [ Indicate level: excellent.

na primer važni kontakti.Curriculum vitae of [ SURNAME. for example contact persons. Ovde uključite sve informacije koje mogu da budu od važnosti.DRIVING LICENCE(S) VOZAČKA DOZVOLA(E) ADDITIONAL INFORMATION [ Include here any other information that may be relevant. etc. reference I sl.PRILOZI [ List any attached annexes.] ANNEXES . Lista svih priključenih priloga] Page 3 . DODATNE INFORMACIJE references. other name(s) ] .