You are on page 1of 3

PERTUBUHAN SHRI SAI VIDYALAYA MALAYSIA

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-2

Tarikh : 26 Mac 2017 ( Ahad )


Masa : 10.00 am
Tempat : THIRUKOVIL SRI MAHA MARIAMMAN SEKSYEN 23
SHAH ALAM , SELANGOR
Kehadiran: Dr Sumathi Subramaniam - Pengerusi
Pn Sujatha Kolandaiveloo - Setiauasha
En Paramasivam Ramakutir -Bendahari
En Hariramulu Ramasamy - Juru Audit 1
En Veloo Visvalingam - Juru Audit 2
En Kumaresan - AJK
Pn Barathi - AJK
Pn Nalini - AJK
Pn Sumathy - AJK
Pn Indra - AJK
Pn Arunmoli - AJK
Pn Komathi - AJK
Pn Komala - AJK
Pn Kalaivani - AJK
Ucapan Aluan Pengerusi
Ucapan aluan pengerusi dimulakan dengan bacaan doa.
Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa
yang hadir.
Laporan aktiviti minit mesyuarat Ke-4 tahun 2016 dimaklumkan oleh
pengerusi.
Pengesahan minit mesyuarat yang Ke-4
Pencadang : Puan Sumathi Chinasamy
Penyokong : En Kumaresan Ramasamy
Laporan Setiausaha
Setiausaha melaporkan aktiviti yang dijalankan sehingga 31 Disember
2016.
Salinan laporan aktiviti tahun 2016 telah diedarkan kepada semua ahli
jawatankuasa yang hadir.
Laporan Bendahari
Bendahari mengumumkan perbelajaan dan baki wang terkumpul setakat
31 Disember 2016.
Salinan penyata kewangan pertubuhan telah diedarkan kepada semua ahli
jawatankuasa yang hadir.
Laporan Juru Audit
Juru audit mengesahkan laporan kewangan dan berterima kasih kepada
Bendahari dan Juru audit ke-2 En Veloo.

Perlantikan Juru Audit


Ahli jawatankuasa tetap secara sebulat suara telah mencadangkan dan
melantik 2 orang juru audit seperti berikut untuk tahun 2017:
Juru Audit 1: En Hariramulu Munusamy
Juru Audit 2: En Veloo Visvalingam
Hal Hal Lain
Pengerusi meminta jasa baik pihak AJK agar masa digunakan untuk
melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
Pengerusi memaklumkan pembukaan cawangan SSVM di Sg Bakau, Pulau
Pinang yang diuruskan oleh Puan Sathya. Cawangan disumbangkan buku
latihan, teks dan kewangan daripada elaun guru yang disetujui sebulat suara
pihak AJK.
Juru audit mencadangkan supaya laporan aktiviti setiausaha diselitkan
dengan kalendar aktiviti SSVM tahun 2016 untuk penjelasan yang lebih teliti.
Juru audit meminta agar laporan bendahari disertakan dengan ucapan terima
kasih kepada semua penaja.
Penangguhan Mesyuarat
Mesyuarat ditangguhkan pada kira kira jam 12.30 tengahari dengan bacaan
doa.

Yang bertugas,

( SUJATHA KOLANDAIVELOO )
Setiausaha
Pertubuhan Shri Sai Vidyalaya Malaysia