You are on page 1of 10

Facultatea de Ştiinţe

Catedra de Topografie

TEMELE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ
AN IV - Măsurători Terestre şi Cadastru
ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

NR.
NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. TEMA LOCUL INDRUMATOR
CRT.
Podul de la
Lucrări topo-geodezice de urmărire a Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
1. AFRASINEI I. DUMITRU- Tupilaţi peste
IV comportării în timp a podului de la Tupilaţi Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva +
DRAGOŞ Râul Moldova,
peste Râul Moldova, judeţul Neamţ Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea
judeţul Neamţ
Lucrări topografice inginereşti privind trasarea
2. DJ 107C, Km Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
ALOMAN T. CONSTANTIN IV şi urmărirea în execuţie a podului peste râul
12+753 Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Sebeş – DJ 107C, Km 12+753
3. AONIGIOAIEI N. SORIN- Proiect GIS pentru amenajarea unei unităţi de Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
IV Zona Vrancea
NICOLAE producţie forestiere – zona Vrancea Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
Localitatea
Lucrări topografice necesare proiectării, trasării
4. Caransebeş, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
APIAN M. VALENTINA ELENA IV şi execuţiei a căilor de comunicaţie din
judeţul Caraş Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
localitatea Caransebeş, judeţul Caraş Severin
Severin
Aparatură şi tehnici moderne utilizate în
5. Sat Geomal,
ARDELEAN I. RADU IV vederea introducerii apei potabile şi canalizării Conf. univ. dr. Dimen Levente
judeţul Alba
în satul Geomal, judeţul Alba
Lucrări topografice necesare pentru
6. Localitatea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel +
AVRAM R. V. HOREA VASILE IV proiectarea şi conducerea în execuţie a
Aiud Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva
complexului comercial Profi – localitatea Aiud
Lucrări topografice necesare înfiinţării
7. Râul Mureş, Conf. univ. dr. ing. Nicolae Luduşan +
BALEA F. FLORINA EUGENIA IV exploataţiei de materiale de construcţii – râul
zona Peţelca Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Mureş, zona Peţelca
Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor
8. Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
BECA E. BOGDAN ANDREI IV topografice în scopul alimentării cu apă Satul Balomir
Asist. univ. drd. ing. Voicu George
potabilă a satului Balomir
Complex de lucrări topo-cadastrale în vederea
9. realizării PUZ-ului pentru pârtiile de schi din Comuna Şugag, Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan +
BLAGA P. IOANA IV
Luncile Prigoanei – comuna Şugag, judeţul judeţul Alba Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana
Alba
10. BOCEA E. LUCIAN EMILIAN IV Lucrări geodezo-topografice necesare Cluj-Napoca Asist. univ. dr. ing. Oprea Luciana +
proiectării şi trasării tunelului colector Piaţa Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor
1

ing. judeţul Alba Sebeş. 2 . dr. ing. Palamariu Maricel + IV Zona Maneciu MARIUS producţie forestiere – zona Maneciu Asist. DANIEL GABRIEL IV Lect. drd. dr. univ. Palamariu Maricel + 14. dr. DARIUS NICOLAE IV Tabla Popii – Conf. dr. Ungur Andreea Alba Intocmirea reprezentărilor 3D ale terenurilor Prof. judeţul Lect. drd. Oprea Luciana + IV Ciugud în vederea introducerii reşelelor ZAHARIE Ciugud Asist. univ. dr. Palamariu Maricel + 19. ec. ing. DRAGOS ANDREI IV cvartalul 136 din municipiul Sebeş. univ. judeţul Asist. univ. Koncsag Eva + Ampoi 2 Alba” Asist. drd. dr. univ. dr.NR.F. univ. univ. drd. ing. ing. univ. DANIEL Localitatea Asist. Mihai-Viteazu – Piaţa Cipariu. dr. Palamariu Maricel pentru municipiul Călăraşi Călăraşi Cvartalul 136 Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în Prof. univ. CĂTĂLIN S. Koncsag Eva + cvartalul 67 din municipiul Sebeş. dr. judeţul Alba Asist. Koncsag Eva + Sebeş. în C. Borşan Tudor 17. judeţul Cluj judeţul Cluj 16. ing. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. ing. în vederea întocmirii P. BOGDAN G. univ. IOANA SILVIA IV Introducerea Cadastrului Imobiliar-Edilitar în Localitatea Prof. ing. FLORINA Asist. drd. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. ec. drd. Proiect GIS pentru amenajarea unei unităţi de Prof. drd. COCÎRLEA I. Borşan Tudor agricultură Intocmirea documentaţiei topografice aferente 13. dr. ec. din municipiul CHIRA I. univ. drd. GHEORGHE Asist. ing. ing. CIOLACU S. BUREAN T. drd. univ. Popa Alexandra Modernizarea tramei stradale a localităţii 20. Oprea Luciana + IV modernizarea tramei stradale aferente localităţii Moldoveneşti. univ. drd. ing. ALIN IOAN IV din zona Ocoliş în vederea analizei şi Zona Ocoliş Asist. univ. dr. Cluj-Napoca Cvartalul 67 din Prof. Borşan Tudor + previziunii evoluţiei în timp Asist. Ienciu Ioan imobilul situat în cartierul Bărăbanţ – Tabla municipiul Alba Popii – municipiul Alba Iulia Iulia 22.Z pentru CÎMPAN I. Palamariu Maricel prom. ing. ing. ing. ing. Alte DC – Călăraşi. BOLCA GEORGIANA ALINA Proiectului de Modernizare a DC – Călăraşi. judetul Călăraşi Belciugatele. univ. drd. CRISTIAN. CIORGOVEAN Z. Oprea Luciana + IV inventarierea terenurilor subvenţionate pentru ŞTEFAN Asist. Ungur Andreea Complex de lucrări topografice necesare la Localitatea 15. dr. Prof. ing. ing. Voicu George Moldoveneşti. ec. univ. univ. LAURENTIU Prof. ing. univ. Voicu George edilitare Cartierul Lucrări topo-cadastrale de dezlipire şi înscrierii Bărăbanţ – 21. Întocmirea proiectului de urbanism general Municipiul CÂRSTEA C. univ. univ. Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în municipiul BOERIU D. ec. ing. Ungur Andreea Alba Utilizarea tehnologiei GIS la analiza şi 12. ing. univ. BORTIŞCĂ A. Palamariu Maricel + 18. ing.U. drd. ec. Palamariu Maricel + 11. ing. Palamariu Maricel localitatea Belciugatele. ing. univ. COSMINA Asist. univ. ing. univ. DORIN-MARIUS IV trasării obiectivului „Amenajare bază sportivă Ampoi 2 Alba Lect. ec. ec. judeţul Cluj judeţul Cluj Lucrări topografice aferente proiectării şi Prof.

zona „Balele”. NICOLAE IV efectuate în vederea modernizării drumului Sălciua. FIZESAN V. 12. str. Ungur Andreea planurilor parcelare din Galda de Jos Lucrări geodezice. dr. documentaţiei tehnice de introducere a reţelei Comuna Şard. judeţul Alba Ansamblu de lucrări cadastrale necesare 27. topografice şi cadastrale Localitatea Prof. drd. drd. judeţul Alba judeţul Alba Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii Bucerdea 26. univ. Oprea Luciana + CRIŞAN T. univ. ing. ec. RAREŞ Lucrări topo-cadastrale necesare modernizării IV Cartier Miceşti Lect. Prof. univ. DUMITRU IV P. drd. drd. Decebal. dr. Palamariu Maricel + DANCIU C. univ. Asist. ing. dr. Borşan Tudor Inscrierea în Cartea Funciara a imobilelor 29. T. COSTAN V. Voicu George domeniului privat al comunei Mihalţ Lucrări geodezice aferente reţelei altimetrice de 24. Conf. ing. judetul Călăraşi Actualizarea datelor cadastrale şi înscrierea în 23. Popa Dorin 12. Voicu George imobilul „Staţie de epurare” Ocna Mureş 28. ANCA ROXANA IV actualizării situaţiei de Carte Funciară pentru Ocna Mureş Asist. dr. Koncsag Eva de canalizare şi apă menajeră în comuna judeţul Alba Bucerdea Grânoasă. drd. DANCIU N. ing. ing. Asist. univ. drd. Ungur Andreea Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în CF Localitatea 33. ing. ing. ing. judeţul Lect. univ. drd. ing. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. univ. ec. 31. judeţul Alba judeţul Alba Prof. ec. Oprea Luciana unui sat de vacanţă. ec. Popa Alexandra Deva Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii 25.Z. dr. Palamariu Maricel + IV GABRIELA situat în localitatea Apahida. drd. FLOREA P. univ. Palamariu Maricel + 30. ing. dr. Prof. judeţul Cluj judeţul Cluj 34. DRĂGAN C. ing. drd. dr. drd. dr. Oprea Luciana + DĂNCILĂ GH. univ. Asist. univ. ing. în vederea construirii sat Şugag. ec. dr. str. Palamariu Maricel + 32. univ. sat Şugag. DAN-GEORGE IV Grânoasă. a imobilului tip bloc de locuinţe. ing. univ. Lect. ing. Autostrada Prof. Prof. PETRU-MARIUS IV Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii Zona Mirceşti. RAMONA. univ. ec. Koncsag Eva + CONSTANTIN reţelei de apă – cartier Miceşti Asist. ing. univ. dr. documentaţiei tehnice de introducere a reţelei CRIŞAN GH. Ienciu Ioan + DICU D. univ. ing.NR. Lect. ing. Ungur Andreea Lucrări topo-cadastrale în vederea realizării Zona „Balele”. Koncsag Eva de canalizare şi apă menajeră în comuna Şard. univ. univ. dr. judeţul Alba Alba Asist. univ. ing. Palamariu Maricel + CORDOŞ M. a imobilului Apahida. Decebal. Oprea Luciana + COMŞA L. SILVIU IV evidenţierii terenurilor cu destinaţie forestieră Asist. TEOFIL IV sprijin pentru tronsonul de autostradă Orăştie – Orăştie – Deva Asist. univ. Palamariu Maricel documentaţiei de proiectare şi execuţie a unei Iaşi 3 . ing. univ. nr. ing. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS.U. drd. ing. ing. univ. ing. Koncsag Eva + comunal din localitatea Sălciua. CORNEL LUCIAN IV cuprinse în titlurile de proprietate pe baza Galda de Jos Asist. dr. Realizarea unui proiect GIS în vederea Asist. VASILE-DANIEL IV Lect. univ. nr. ADRIAN CLAUDIU IV cartea funciară a imobilelor ce aparţin Comuna Mihalţ Asist. univ.

univ. Ienciu Ioan + IV cartier de locuinţe individuale în localitatea MARIA Simeria Asist. Ungur Andreea Metode şi tehnici de trasare planimetrică şi Comuna ninelitică a proiectului tehnic de execuţie Galda de Jos. Lect. dr. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. Voicu George loc. comuna Gârbova. vederea înfiinţării culturii de salcie energetică GHIB I. Ienciu Ioan + 37. ing.-A. ing. ADRIAN Ungheni. univ. judeţul Cluj judeţul Cluj 46. Oprea Luciana + şi amenajare luciu de apă. univ. Koncsag Eva + – Cluj Răcătău – Cluj Asist. dr. Prof. ec. ing. ec. MIHAI-ADRIAN Prof. ing. Galda. ec. Alba Iulia Asist. univ. Palamariu Maricel + GĂINĂ M.S. dr. Voicu George judeţul Alba 38. MARINA-ELENA IV necesare înscrierii în CF a imobilului din strada Cluj-Napoca Lect. ing. ing. univ. ing. dr. univ. ing. ing. GLIGA M. univ. Asist. FURDUI AL ALEXANDRINA Localitatea Conf. ec. ing. ing. dr. EMIL LIVIU IV alimentare cu apă şi canalizare către Măguri Lect. ing. univ. ing. N. Palamariu Maricel judeţul Mureş în Ungheni. ing. dr. Koncsag Eva + Alba Iulia strada Olteniei. Ungur Andreea Lucrări topografice aferente proiectului de Prof.NR. Galda. Oiejdea Oiejdea Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii Comuna 45. comuna Galda de Jos. ing. – Studiu GHIMUŞ V. dr. univ. univ. univ. IV 4 . MARIUS Zona Bărăbanţ NICOLAE IV modernizării reţelei de canalizare din zona Lect. drd. dr. univ. Oprea Luciana + staţii de epurare”. Mesentea. IOAN ALIN IV necesare pentru modernizarea drumului . drd. ing. Strada Olteniei. instalaţii Tehnologice pentru Sonde – zona Mirceşti. CORNEL CRISTIAN 39. GHEORGHE aferente Proiectului de introducere de gaz Prof. judeţul Alba Asist. HALGA S. dr. Lect. ing. drd. ing. Palamariu Maricel + HARANGUS CRISTIAN IV în CF a imobilului tip bloc de locuinţe Floreşti. HADA I. ing. judeţul Mureş Întocmirea documentaţiei topografice Prof. dr. drd. Koncsag Eva + – Alba Iulia Asist. ing. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. CĂTĂLINA MARIA IV Gârbova. Palamariu Maricel + 43. univ.P. HAŢEGAN GH. Măguri Răcătău HAIDUC E. drd. univ. MIHAELA IV „Reţea de canalizare a apelor menajere şi loc. univ. Asist. ing. univ. Ungur Andreea Bărăbanţ – Alba Iulia Întocmirea documentaţiei topografice 41. dr. Popa Dorin situat în comuna Floreşti. dr. GHIBU P. GHEORGHE. Prof. drd. univ. univ. drd. univ. Palamariu Maricel + 42. ec. drd. ec. univ. ing. univ. ing. Conf. Iaşi Lucrări topografice necesare realizării unui 35. Palamariu Maricel + 40. univ. drd. Metode de calibrare a antenelor G. H. ec. Ienciu Ioan + 44. Oprea Luciana Simeria Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale 36. Cluj-Napoca Complex de lucrări topo-cadastrale executate în Comuna Conf. dr. Palamariu Maricel de caz Lucrări topo-cadastrale aferente Prof. Mesentea. univ. GLIGOR T. Asist. dr. Koncsag Eva Prunilor.

Ungur Andreea zona Dealu Steluţa. Cluj Asist. HUNOR IV proiectului de extindere reţea de canalizare. drd. HETEA I. Ungur Andreea Intocmirea documentaţiei topo-cadastrale 56. Koncsag Eva + vederea construirii unui cartier de locuinţe.zona zona Miceşti Asist. a terenurilor Nechit . ing. univ. dr. ec. drd. Palamariu Maricel + STEFANIA întocmirii Documentaţiei de parcelare zona comuna Lect. Mediaş . Popa Dorin localitatea Cistei 57. Blaj Asist. ing. Alba Iulia . Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în CF Prof. ing. Palamariu Maricel + LETFALVI H. drd. MARIA IV reorganizării şi înscrierii în CF a parcului Conf. Documentaţie topografică pentru alimentarea Prof. Palamariu Maricel + MANIU I. univ. dr. dr. Oprea Luciana Miceşti Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale 53. IV deşeurilor. univ. MARIN ST.Neamţ 50. Popa Alexandra Activitatea topografică în managementul „Zona 51. Cluj Napoca Napoca Lucrări topo-cadastrale necesare introducerii Localitatea Prof. univ. univ. Conf. ec. Popa Dorin Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale Prof. ing.Sibiu a blocului de locuinţe . a terenurilor Almaş . ing. dr. RAMONA. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. CLAUDIA. ing. dr. Municipiul HORGA F. IV Lucrări topografice şi cadastrale aferente Zona Padu Olt. univ. Prof. IONESCU AL-C. ing. ALEXANDRU IV Mediaş .F. univ. CĂTĂLIN. Popa Dorin Mănăstirii Almaş – Neamţ Întocmirea documentaţiei topografice aferente Zona Dealu 54.. ing. judeţul Lect. univ. univ. Ienciu Ioan Alba Iulia dendrologic a municipiului Alba Iulia Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale în 49. Dimen Levente + Asist. IOAN IV vederea înscrierii în C. ec. ing.-M. MARIAN IV necesare înscrierii proiectului de canalizare în Cistei Lect. ing. INDREIU V. univ. univ.Blaj 59. Dimen Levente + Asist. CLAUDIU Contribuţii privind implementarea tehnicilor 47. univ. ec. drd. drd.-C. ing. Mănăstirea Prof. dr. dr.Sibiu Lect. Borşan Tudor dentrologic al USAMV Cluj-Napoca Complex de lucrări topo-cadastrale în vederea 48. Borşan Tudor Metropolitană” Cluj Napoca Cluj Napoca Lucrări topografice şi cadastrale necesare 52. ec. ing. univ. ing. dr. ing.. univ. Ienciu Ioan + JENAR I. necesare planului de urbanism de detaliu în Zona Chereteu - MARCU I. Localitatea Prof.-D. univ. MAN C. Palamariu Maricel + MARC M. ing. ec. Ungur Andreea zona Chereteu . Depozit ecologic „Zona Metropolitană” FLORIN drd. IV GIS în procesul de monitorizare al parcului Cluj-Napoca LILIANA drd.Neamţ Lect. Prof. Palamariu Maricel + 58. ing. ing. dr.. drd. FELICIA IV delimitării intravilanului Alba Iulia . ec. SEBASTIAN IV cadastrului imobiliar-edilitar în localitatea Sebeş. dr. ing. drd. Palamariu Maricel + IV Comuna Mogoş MIHAI cu apă a comunei Mogoş Asist. ec. Palamariu Maricel + 55. judeţul Alba Alba Asist.Neamţ Lect. univ. dr. univ. Mănăstirea Prof. dr. dr. univ. dr. Koncsag Eva 5 . IULIANA NICOLETA IV Lect. Koncsag Eva Mănăstirii Nechit . Koncsag Eva + CORNELIU Sebeş.. univ. ing. ec. drd. ing. ing. univ. Palamariu Maricel + HUSARU N. Conf. univ. dr. Conf. ing. univ. dr.F. ing. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. univ. univ. Steluţa.NR. Palamariu Maricel + LĂZĂRUŢ E. DRAGOŞ. GHEORGHIŢĂ IV necesare înscrierii în C. ing. univ. ing. univ. univ. dr.

. ing. univ. drd. univ... Borşan Tudor strada Alexandru Ioan Cuza. Palamariu Maricel + 62. ing. judeţul Braşov Braşov Operaţiuni topo-geodezice în vederea efectuării Localitatea 60. Ungur Andreea Complex de lucrări topografice necesare 69. dr. ing. univ. Ienciu Ioan + MICLEA I. MOCANU O. Ungur Andreea Argeş Documentaţie topografică necesară introducerii Sat Petrisat – Prof.. dr. ing. ing. MARIUS IV necesare realizării PUZ-ului zona Tractoru 7 -Braşov Lect. Dimen Levente + MATEI O. univ. localitatea . Palamariu Maricel + IV reţelei de apă şi canalizare în sat Valea Largă - LUCIAN . univ. MARIUS-NICOLAE IV reţelei de canalizare în sat Petrisat – Blaj. Koncsag Eva judeţul Sibiu Sibiu Lucrări topo-geodezice executate în vederea modernizării DN1-E81 pe Conf. drd. Bălăneanu Flavius Tomiţă” – Pianu de Jos Comuna Lucrări topografice aferente reabilitării reţelei Prof. Zona Tractoru 7 Prof. Ienciu Ioan + MIHEŢ V. judeţul Padu Olt. univ. univ. drd. univ. ing.. MEDESAN V. ing.. dr. ing.. dr.. ec. CORNEL Sat Valea Largă Prof. ing. MICLEA C. ing. MATEIU S. univ. drd.. univ. judeţul Lect. Conf. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. ing. Palamariu Maricel + MIHĂILĂ M. Hărman. Palamariu Maricel + 68. ing. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. ec... Koncsag Eva + judeţul Alba Alba Asist. Ungur Andreea Documentaţie topografică necesara introducerii 63. DAN IV dezvoltării zonei turistice „Golf Cllub Paul Pianu de Jos Asist. ing. univ.. Lect. ing. R. CRISTINA IV C. judeţul Alba Intocmirea documentaţiei topo-cadastrale 65.. ing. univ. univ. canalizare în localitatea Fântânele. dr. univ. dr. dr..Mureş Lect. univ. Blaj. univ. ec. univ. Asist. dr. documentaţiei de introducere a reţelei de Conf. Ienciu Ioan + 61. Oprea Luciana + . univ. univ. univ. comuna Hărman. univ. drd. dr. MORARU N. ing. FLORIN Albeştii de IV de gaz în comuna Albeştii de Argeş. cadastrale executate în vederea introducerii Conf. LIVIA FLORINA IV Pianu de Sus. ec. Popa Dorin Mureş Complex de lucrări topo-geodezo- Localitatea 64. dr. ing. judeţul Lect. Oprea Luciana reţelelor edilitare în localitatea Pianu de judeţul Alba Sus. Koncsag Eva + OCTAVIAN Argeş. NICOLAE Conf. drd. Koncsag Eva + AURORA Sibiului . a terenurilor şi construcţiilor şoselei Sibiului . ing. dr. univ. Lucrări topo-cadastrale aferente înscrierii în Şoseaua Prof. drd. ec. Asist. judeţul Lect. Ienciu Ioan + IV reabilitării unei căi de comunicaţie Centura Abrud MARIAN Asist. MONEA N. dr. Localitatea .NR. ing. dr. SERGIU IV tronsonul Km 382+400 – Km 385+160. judeţul Argeş Asist. univ. Asist.. ing.. ing. ing. ing.F.. univ. dr. Bălăneanu Flavius reprezentând centura Abrud 6 . Popa Dorin -Braşov Lucrări topo-cadastrale realizate în vederea 66.Mediaş Mediaş Asist. dr. ALEXANDRU IV Fântânele. Palamariu Maricel + 67. drd. dr.

Ienciu Ioan + MUNTEAN V. POJAR V. ing. Bucureşti Bucureşti Lucrări topo-cadastrale necesare proiectării Comuna 75. dr. univ. Dimen Levente 73. ing. OLTEAN I.A. Oprea Luciana + IV planului urbanistic zonal pentru zona BOGDAN Drâmbar Asist. SERGIU Zona industrială Asist. localitatea Bucerdea Vinoasă. ing. Dimen Levente + 80. drd. ing. trasării şi conducerii în execuţie Localitatea Conf. Bălăneanu Flavius S. judeţul Vinoasă. dr. PAULA-VIRGINIA IV Oraşul Zlatna aplicate pentru zona oraşului Zlatna Asist. univ. comuna Asist. dr. ing. ing. univ. IOANA proiectării. univ. OPRIŞIU S. Palamariu Maricel + IV trasarea conductei de gaz. ing. MUNTEAN I. univ. dr. ec. vederea extinderii dotărilor edilitare de apă IV Stremţ. univ. ec. DIANA ALEXANDRA IV stradale. ALEXANDRU. ing. ing. univ. MARINEL IV unui complex de case de vacanţă în Vidra. teren) în suprafaţă de 156 ha situat în Bărăbanţ Asist. dr. Palamariu Maricel imobilelor din zona B-dul Timişoara. univ. dr.NR. univ. Alba Iulia Asist. drd. Oarda de Jos către Oarda de Jos RADU Asist. Voicu George Alba Alba Complex de lucrări topografice necesare Localitatea Conf. ROMAQUA GROUP S. ec. dr. univ. dr. Dimen Levente ILIE potabilă şi canalizare din comuna Stremţ. NICOLA GH. dr. ing. drd. ing. Alba Iulia. ing. Ungur Andreea U. univ. Ienciu Ioan + PANĂ I. judeţul Alba Alba Lucrări topo-cadastrale necesare 76. modernizării reţelelor edilitare şi a tramei Bucerdea Conf. Oprea Luciana + de agrement aferentă localităţii Colţeşti. ing. Voicu George industrială Drâmbar Tehnici şi tehnologii moderne utilizate în Comuna 71. Metode de evaluare a bunurilor imobiliare Prof. drd. Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii 70.F. a NEGRU ALEXANDRU Timişoara. univ. ec. Koncsag Eva + (păşune. Koncsag Eva DANIEL comuna Vidra. Borşan Tudor comuna Rimetea Rimetea 7 . univ. dr. judeţul Lect. ing. dr. ing. ing.C. judeţul Conf. univ. înscrierii în evidenţele de C. drd. Oprea Luciana localitatea Alba Iulia Lucrări topo-geodezice şi cadastrale în vederea Prof. localitatea Bărăbanţ Tehnici şi tehnologii moderne utilizate pentru 78. dr. documentaţiei de înscriere în C. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT.F. univ. Ungur Andreea Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii B-dul 74. DANIELA ANCUŢA IV Asist. univ. univ. judeţul Asist. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. dr. Lucrăro topo-cadastrale executate în vederea Localitatea 79. IOAN IV Comuna Râmeţ proprietăţii în comuna Râmeţ Conf. Ienciu Ioan + IV ALEXANDRA a complexului de locuinţe “După Grădini”.A. univ. dr. Metode moderne utilizate în aplicarea legilor Conf. Palamariu Maricel + NANU V. drd.T. Prof. realizării planului urbanistic zonal pentru zona Colţeşti. univ. NICOLAE LUCIAN IV Lect. a unui imobil Localitatea OPREAN M. ALEXANDRU Prof. Palamariu Maricel + 77. ing. univ. univ. Alba judeţul Alba 72. ing. MUNTEAN G. drd.

ec. MARIA IV Lect. ing. univ. judeţul Alba judeţul Alba Metode moderne folosite la realizarea Localitatea 84. univ. ec. ing. dr. univ. IOAN IV topografică a unei ferme pentru păsări şi spaţii Galda de Jos. ing. Floci”. univ. Lucrări topo-cadastrale efectuate în vederea Drumul DC 73 POTINTEU N. Borşan Tudor pescuit sportiv Aiud 82. univ.NR. DANIEL IV Lucrări topo-geodezice efectuate pentru Localitatea Prof. drd. drd. Localitatea Prof. univ. Palamariu Maricel + 87. ing. Nicolae Luduşan reabilitării drumului DC 73 . ec. univ. ing. Managementul serviciilor de cadastru şi Asist. RADU GH.comuna Mirăslău Comuna Documentaţie topografică necesară pentru Romos. ing. univ. Palamariu Maricel + 85. Popa Dorin Sângiorgiu de Pădure . ing. ing. ing. dr. Sibiu Sibiu Asist. STANCIU D. Palamariu Maricel + introducerea cadastrului reţelelor de Blandiana Asist.Mureş Lect. Koncsag Eva + infrastructurii în comuna Romos. satele Romos. drd. univ. Koncsag Eva localitatea Cluj-Napoca 93. ing. ing. univ. Sângiorgiu de Prof. Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale RODEANU I. Lect. Conf. Palamariu Maricel + SCHNEIDER R. Romoşel şi Asist. univ. ing. Popa Alexandra grădiniţă . ANDREI ŞTEFAN IV lucrările de amenajare zonă de agrement şi Aiud Asist. univ. ec. univ. Lect. ERWIN IV Proiect trasare construcţii campus şcolar – Pădure . ing. ing. ing. univ. MARIUS IV Racoviţa – jud. dr. Cluj-Napoca Lect. univ. ing. univ. univ. dr. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. Dimen Levente + POPESCU ST. dr. ing. univ. zona Râşnov Lect. univ. Borşan Tudor judeţul Ialomiţa Ialomiţa 90. RALUCA ROXANA IV publicitate imobiliară – programul “eTerra” Asist. IOAN IV Conf. univ. drd. ing. dr. dr. univ. dr. Koncsag Eva + aferente sitului arheologic Racoviţa – jud. drd. ing. dr. drd.Cricău . Palamariu Maricel + 86. ec. Palamariu Maricel + SAVU V. univ. Vingard. ec. drd. modernizarea reţelelor edilitare şi a RODEAN I. Ienciu Ioan + IV planurilor parcelare pentru localitatea Vingard. Ienciu Ioan anexe în localitatea Galda de Jos. Asist. Oprea Luciana + SALADE F. LAURENŢIU IV urban medieval dispărut „Oraşul de Floci”. Tehnici şi aparatură modernă utilizată în 81. SORIN-IOAN IV necesare înscrierii în CF a imobilului. dr.F. drd. Ridicări topografice aferente lucrării cadastrale Prof. sat GHEORGHE Asist. dr. VASILE LUCIAN IV Zona Râşnov de dezmembrare. drd. Popa Alexandra 8 . dr. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. ing. univ. Ungur Andreea 88. PUŢAN M. dr. Palamariu Maricel + SIMA I. NICOLAE Conf. Voicu George Realizarea unui repertoriu digital pentru centrul „Oraşul de 89. Ungur Andreea Romoşel şi Vaidei Vaidei Situl arheologic Prof. ing. dr. ing. judeţul Asist. dr. ing. Conf. dr. Oprea Luciana sat Şpring Şpring Lucrări topo-cadastrale pentru întocmirea Prof. drd. univ. Popa Dorin Documentaţie topografică necesară pentru 91. drd. univ. documentaţiei de înscriere în C. şi obţinerea Comuna RÎMBA V.Mureş Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale 92. ing. ec. Koncsag Eva + autorizaţiei de construire a obiectivului Mirăslău Asist. univ.Cricău Metode şi mijloace moderne în trasarea Localitatea 83. ing. Oprea Luciana + ROŞCA M. OVIDIU IOAN IV Romos. satele Prof. ing. univ.

ing. dr. dr.. drd. univ. ing. ing. Oprea Luciana + 106. dr. Bălăneanu Flavius zona Roşia Montană Lucrări topografice aferente documentaţiilor 96. dr. univ. Lect. drd. univ. ec. dr. Ienciu Ioan + 103. dr. drd. Conf. drd. Ienciu Ioan + STEFĂNESCU I. Oprea Luciana + 105. univ. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. univ. Lucrări topografice privind trasarea şi execuţia Conf.F. ing. dr. dr. ing. ing. Localitatea Prof. univ. MARIA CARMEN IV reţelelor edilitare de apă şi canal în localitatea de Arieş. Koncsag Eva + prom din Alba Iulia. Asist. comuna Stremţ. Oprea Luciana Zona Lucrări topo-cadastrale privind executarea Conf. Voicu George Cricaşului”. ing. univ. Petreşti. Asist. Popa Dorin Moeciu 97. VOICA I. Bălăneanu Flavius Sebeş Crearea băncilor de date topo-cadastrale în 95. ing. MIHAI SILVIU IV de gaz în localitatea Pianu Pianu Lect. univ. Zona Braşov / Prof. ec. Mogoş. Ienciu Ioan + TIŢA V. ing. ing. Voicu George Baia de Arieş. ec. judeţul Alba în vederea extinderii unei locuinţe Asist. Palamariu Maricel + ŢÎRA P. judeţul Alba Complex de lucrări topografice necesar URS-EPURE I. dr. VALENTIN-COSMIN IV Planului de situaţie a zonei Lacuri Sărate – Sărate – Turda Lect. judeţul Asist. univ. NICOLETA IV căilor de comunicaţie în localitatea Petreşti. Dimen Levente + alte ARNSBERG 100. univ. dr. univ. dr. SERGIU NICOLAE IV modernizării drumului comunal „Calea Stremţ. Koncsag Eva 99. Sebeş Asist. Palamariu Maricel + STANCU P. TUDOR MIHAI IV introducerii reţelei de apă şi canalizare în judeţul Alba Lect. Borşan Tudor judeţul Alba Lucrări topo-cadastrale afectuate în vederea Comuna Asist. univ. univ. judeţul Alba Alba Măsurători topo-cadastrale realizate în vederea Comuna Fărău. univ. dr. TOMUŞ N. Voicu George judeţul Alba judeţul Alba 9 . univ. drd. ing. ing. ing. drd. drd. Popa Dorin Turda Lucrări topo-cadastrale aferente introducerii Localitatea Baia Asist. ing. ing. Zona Roşia Conf. univ. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. VESA N. zona Braşov / Moeciu Lect. ing. IOAN ADRIAN IV cadastrale de înscriere în C. Ienciu Ioan + 102. ing. VESA I. ing.NR. Lucrări topografice aferente introducerii reţelei Localitatea Prof. Palamariu Maricel + SURDU I. ing. dr. MIHAELA IV realizării Planului Urbanistic Zonal Blaj Asist. Oprea Luciana + 101. dr. dr. Oprea Luciana “Câmpia Libertăţii” Blaj Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii Zona Lacuri Prof. ADRIANA IV 98. ing. ing. judeţul Alba judeţul Alba Complex de lucrări topografice necesar Mogoş. univ. ANCA MARIA IV modernizării drumului forestier. Asist. univ. ELENA MONICA IV Sebeş obiectivului „Lac Redresor Sebeş” Etapa a II-a Asist. dr. univ. dr. ec. electricitate în localitatea Blandiana Lucrări topo-cadastrale necesare reabilitării 94. Koncsag Eva comuna Fărău. MARIANA IV contextul realizării unor obiective industriale în Montană Asist. Palamariu Maricel + 104. univ. dr. TODORESCU IOAN LIVIU V PUZ-ului în zona ARNSBERG din Alba Iulia. univ. ing. univ. TOT I. ELENA Conf. univ. univ. ing. ing. univ. TAMAS G.

ec.-A. ing. Todea R. dr. ing. univ. Bar Dragoş Simion IV Feb. NUMELE SI PRENUMELE ANUL OBS. univ. univ. Ienciu Ioan + Cluj-Napoca – 108. EC. drd. Palamariu Maricel localitatea Alba Iulia. univ. Prof. univ. Koncsag Eva + Studiu de caz Asist. dr. TEMA LOCUL INDRUMATOR CRT. ec. univ. Prof. Palamariu Maricel Câlnic – judeţul Alba Alba Documentaţie cadastrală – prima înscriere în 111.NR. Conf. dr. PUZ-ului în zona Arnsberg din Alba Iulia. Prof. ing. dr. Palamariu Maricel + Compensarea benzilor de aerotriangulaţie – 107. ec. Conf. IOSIF IV Lect. ing. ing. drd. Cărpiniş. dr. dr. Oprea Luciana + cartier Panoramic Hill Asist. Petruţa Liviu Nicolae V Feb. univ. sector 8 sector 8 Lucrări topo-cadastrale privind executarea Zona Arnsberg 113. Palamariu Maricel judeţul Alba Vîrtop. ing. univ. VOROVENCII I. univ. OVIDIU-DANIEL IV urbană a municipiului Cluj-Napoca – cartier Asist. Ienciu Ioan cartea funciară Localitatea Introducerea cadastrului imobiliar-edilitar în 112. Bar Ioan IV Feb. Borşan Tudor Panoramic Hill Drumul Întocmirea documentaţiei topografice necesare Comunal 109. ing. ING. drd. Alba Iulia. Diana V Feb. univ. din Alba Iulia. judeţul Alba Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii Zona Culnoar 110. Todorescu Ioan Liviu V Feb. Ienciu Ioan judeţul Alba în vederea extinderii unei locuinţe judeţul Alba PROF. VULEA T. documentaţiei de Expropriere în zona Culnoar Câlnic – judeţul Prof. ing. univ. Ungur Andreea Municipiul Metode şi tehnici moderne în dezvoltarea Conf. ec. ing. ing. ing. UNIV. dr. dr. DR. reabilitării drumului Comunal Cărpiniş-Vîrtop. MARICEL PALAMARIU 10 .