You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 4

Kelas : 4 Satria
Tarikh : 16 Januari 2015
Masa : 10.35 11.35
Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tema : Aktiviti Keluarga
Tajuk : Berkhemah di Laman Idaman
Standard 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai
Pembelajaran : dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara
didik hibur.
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat
i) Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai
dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian
secara didik hibur.

Aktiviti : i) Guru dan murid-murid membaca lirik lagu yang terdapat di


dalam buku teks.
ii) Guru dan murid-murid menyanyikan bersama-sama lirik lagu
yang terdapat di dalam buku teks.
iii) Murid-murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

EMK : ILMU: Kajian Tempatan


NILAI MURNI : Kasih sayang
EMK : Pendidikan Alam Sekitar
KB : Menjanakan idea
Kontekstual : Menghubungkaitkan, Mengkategorikan
KP : Interpersonal, Verbal-linguistik
BCB : Bacaan intensif
Refleksi :