You are on page 1of 91

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry

FABLE
The Lost Chapters
autor: Krzysztof Lordareon Gonciarz

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


www.gry-online.pl

Prawa do uytych w tej publikacji tytuw, nazw wasnych, zdj, znakw towarowych i handlowych, itp.
nale do ich prawowitych wacicieli.
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

SPIS TRECI

Wstp________________________________________________________________ 3
Cz teoretyczna ______________________________________________________ 4
Budowanie bohatera __________________________________________________ 4
Interakcja ze wiatem _________________________________________________ 6
Walka ______________________________________________________________ 8
Demon Doors ________________________________________________________ 9
Srebrne klucze ______________________________________________________ 14
Srebrne skrzynie ____________________________________________________ 24
Legendary Weapons__________________________________________________ 29
Cz praktyczna ______________________________________________________ 34
Zote Questy________________________________________________________ 34
Zakoczenia ________________________________________________________ 60
Srebrne questy______________________________________________________ 62
Brzowe questy _____________________________________________________ 70
Zakoczenie __________________________________________________________ 89

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione
bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Ilustracja na okadce - wykorzystana za zgod Shutterstock
Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl

Strona: 2 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Wstp

Nie lkaj si! W chwili, gdy czytasz te sowa, wszystkie Twoje problemy zwizane z gr Fable
przestaj istnie. Z niniejszym almanachem wiedzy moesz by pewny dugiej i owocnej kariery
bohatera. Zadbamy o to, by nie tylko pomylnie ukoczy gwny wtek fabularny, ale dokona
tego z gracj godn najwikszych legend Areny. Sekrety, klucze, legendarne bronie, znajdziesz tu
po prostu wszystko, co moe przyda si na Twojej wypenionej niebezpieczestwami drodze, a
moe nawet nieco wicej. Siadaj wic przy komputerze bd konsoli i bierz si do roboty, wszak
czas to pienidz, a pienidze maj tylko najskuteczniejsi z herosw.

Strona: 3 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Cz teoretyczna

B u d o w a n i e b o h a t e r a

Urokiem Fable jest niewtpliwie fakt, e cz statystyk naszego protagonisty zmieniana jest poza
naszym bezporednim udziaem, bdc odbiciem podejmowanych przez nas decyzji. To, jak drog
obierzesz oraz czy bdziesz nobliwym rycerzem o blond wosach i aureolce nad gow, czy te
gorejcym, rogatym p-demonem, zaley wycznie od Ciebie.

Podstawowe statystyki, ktrymi operujemy za pomoc zielonego otarzyka w Gildii Bohaterw w


duej mierze powizane s ze stylem gry, jaki preferujemy. W grze wystpuj cztery rodzaje
dowiadczenia: oglne (reprezentowane przez zielone orby zbierane po mierci przeciwnikw),
Melee (nabijane przez zadawanie celnych uderze broni bia), Skill (zwikszane przez walk za
pomoc uku/kuszy oraz korzystanie z umiejtnoci takich jak kradzie) oraz Will (odpowiada
korzystaniu z wszelkiego rodzaju magii). Bohatera rozwija moemy w takich wanie trzech
szkoach, poytkujc uzyskane punkty dowiadczenia na nabywanie nowych oraz rozwijanie ju
posiadanych umiejtnoci.

Rycerz w lnicej zbroi czy budzcy groz demon? Wszystko zaley od Ciebie.

Zacznijmy od powiedzenia jasno i wyranie, e w Fable jak najbardziej jest moliwe stworzenie
bohatera do wszystkiego i maksymalizacja wszystkich statystyk. Aby tego dokona nie trzeba
nawet ucieka si do jakich szczeglnie podych sztuczek (ktre z racji do dziwnego systemu
saveowania mnoy mona w nieskoczono).

Najwaniejszy w trzaskaniu gigantycznych iloci punktw dowiadczenia jest combat multiplier,


czyli liczba, przez ktr mnoone jest w danej chwili uzyskiwane przez nas XP. Ulega on
zwikszeniu, gdy zadajemy przeciwnikom celne ciosy, maleje natomiast z czasem oraz gdy
zostaniemy trafieni. Z uwagi na t ostatni cech, niezbdnym niemal zaklciem staje si Physical
Shield, czyli klasyczna, erpegowa tarcza magiczna, ktra powoduje e zamiast healthu ubywa nam
w momencie trafienia many. Majc j wczon oraz regularnie uzupeniajc zapasy energii
magicznej moemy zwikszy nasz mnonik bez wikszych przeszkd. Najlepiej, by byo to w
miejscu, w ktrym przeciwnicy respawnuj si praktycznie od razu najwygodniejsi s do tego
undeadzi w kilku miejscach w wiecie gry, przewanie na pnoc od Bowerstone.

Strona: 4 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Mnonik na poziomie rzdu 125 powoduje, e w pl godziny maksymalizujemy wikszo statystyk.

Wygld naszego herosa zaleny jest od kilku czynnikw. Podstawowe z nich to charakter
(dobry/zy) oraz wiek wzrastajcy wraz ze zwikszaniem statystyk w formie levelowania si w
gr (przy maksimum na poziomie 65 lat, wtedy proces starzenia zatrzymuje si). W grze istnieje
moliwo dwukrotnego obnienia go dokadny opis znajdziecie przy okazji questw
powiconych The Chapel of Skorm oraz Temple of Avo.

Wan rol peni wspczynniki attractiveness i scariness, okrelajce w duej mierze reakcje
ludnoci na nasz obecno w pobliu. Ich najwaniejszymi determinantami s elementy wygldu
takie jak strj, fryzura oraz tatuae. Musimy zdecydowa si, czy chcemy budzi strach czy
podanie. Nie opaca si by nieokrelonym w tym wzgldzie.

Strona: 5 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

I n t e r a k c j a z e w i a t e m

Fable to gra dajca graczowi du swobod postpowania nie tylko w kwestii wyboru sposobu
przejcia danej misji. Pomidzy poszczeglnymi questami mamy bardzo duo ciekawych rzeczy do
zrobienia i nie warto ogranicza si tylko do wykonywania zlecanych nam zada. Przyjemnie jest
poczu si mieszkacem Albionu pod kilkoma innymi wzgldami.

Expressions (gesty) jest to gwny sposb interakcji ze wszystkimi postaciami niefabularnymi


w grze, tj. tymi, z ktrymi nie moemy bezporednio rozmawia. Z czasem poznajemy coraz wicej
ciekawych gestw i moemy za ich pomoc wzbudza sympati, strach itp. Postacie o dobrym
nastawieniu otrzymuj do dyspozycji nieco inny zestaw ni czarne charaktery.

Maestwa o ile nasz bohater ma odpowiednio wysoki wspczynnik attractiveness,


najprawdopodobniej czsto spotyka bdziemy si z entuzjastycznymi reakcjami rozkochanych w
nas niewiast i mczyzn (w Albionie maestwa homoseksualne s najwyraniej zalegalizowane).
Jest to symbolizowane przez rosnce nad gow postaci serduszko. Gdy widzimy tak sytuacj,
wystarczy nieco odpowiedniej gestykulacji, prezentw oraz ostatecznie piercionek zarczynowy
(do kupienia w kadym sklepie wielobranowym :-) ), a szczliwe poycie maeskie stanie przed
nami otworem. Nie ma to moe zbyt wielkiego przeoenia na cechy naszego herosa, ale jest
pewnym miym urozmaiceniem. Uwaga: zaniedbywane lub wrcz bite po nocach ony z pewnoci
postanowi si z nami rozwie.

Nieruchomoci w kadym wikszym miecie bazowo moemy kupi jeden budynek, ktry
nastpnie albo wynajmiemy, albo uywa bdziemy osobicie. Dopuszczajc si maych
malwersacji (zabjstwa lub przekrty z poleceniem Follow) pozby moemy si mieszkacw
innych budynkw (take sklepw i tawern) i tym sposobem umoliwi sobie ich kupno. Kada
posiadana nieruchomo to pewien okresowy zysk.

Hazard spotykane w karczmach gierki hazardowe s przy odrobinie wprawy bardzo dobrym
rdem pienidzy (przynajmniej w pocztkowej fazie gry). Warto si nimi zainteresowa take ze
wzgldu na quest Collect the Hero Dolls.

Strona: 6 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Wdkowanie zowione przez nas ryby wykorzysta moemy na Fishing Competition (Fisher
Creek). Punkty na wodzie, w ktrych napotykamy wyrane bbelki oznaczaj, e wyowimy tam
co ekstra zazwyczaj jest to jaki napj, Silver Key itp. Warto konsekwentnie wykorzystywa te
miejsca. Samo wdkowanie jest do prost mini-gierk, w ktrej musimy wybiera yk wtedy,
gdy ryba za ni nie cignie. Zagrasz raz, a ju bdziesz wiedzia o co chodzi.

Kopanie przy uyciu opaty moemy wykopa z ziemi nieco ciekawostek. W miejscach, w ktrych
pod nami znajduje si co godnego uwagi, opata pokazuje si w lewym-dolnym rogu ekranu, jako
jeden z przedmiotw domylnych pod klawiszami F1-F3. Wikszo godnych uwagi punktw tego
typu wspomniana jest w dalszej czci poradnika przy rnych okazjach.

Strona: 7 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

W a l k a

Jak wszyscy ju wiedz, w grze istniej trzy moliwoci unieszkodliwiania przeciwnikw: broni
bia, ukiem/kusz lub te magi. Oglnie niski poziom trudnoci zlecanych nam misji powoduje,
e w zasadzie kada technika jest rwnie dobra i nie ma moliwoci wkopania si przez le
przemylane inwestycje punktw dowiadczenia. Warto jednak mie na uwadze kilka wskazwek.

Bro biaa najbardziej bezstresowy i laicki sposb eksterminacji wszelakiego ustrojstwa. Gdy
walczymy w zwarciu do wan rol peni uniki, wykonywane przez wcinicie bloku + dowolnego
klawisza kierunkowego. Jest to podstawa w walkach z wikszoci bossw, kiedy to dynamiczne
przemieszczanie si z miejsca na miejsce umoliwia nam trafienie w czuy punkt.

Walka na dystans przy dobrze opanowanym accuracy jestemy za pomoc broni dystansowej
odstrzeli praktycznie wszystko. Wydaje si, e uk jest o wiele fajniejszym wyborem ni kusza,
gwnie ze wzgldu na moliwo regulacji siy uderzenia (im duej przytrzymamy przycisk, tym
mocniej nacigniemy ciciw) oraz wygodniejszy system celowania w trybie FPP, nie mwic ju o
fakcie, e stosunkowo atwy do zdobycia Skorms Bow jest broni po prostu wymiatajc. Gdy
atakujemy wiksz grup przeciwnikw, warto ju z duej odlegoci skasowa przynajmniej
jednego z nich efektownym headshotem.

Magia szkolc si w sztukach magicznych nie wolno zapomnie, e waniejsza jest jako zakl
ni ich ilo; tym samym bardziej opaca si inwestowa spore iloci dowiadczenia w kolejne
poziomy wtajemniczenia danego czaru, ni uczy si nowych. Wikszo czarw na 3-4 poziomie
jest w stanie samodzielnie ustawi nas w walce. Szczegln uwag zwrci naley na Enflame
(uywajc tylko tego czaru wygramy 95% star, w tym z bossami), Multi Strike (genialne, gdy
jestemy dobrzy w walce broni bia gwarantuje kilka nieblokowalnych trafie za kadym
zaadowaniem) oraz Physical Shield (kluczowe w nakrcaniu wysokiego Combat Multipliera).

Strona: 8 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

D e m o n D o o r s

Demoniczne drzwi, ktre od czasu do czasu napotykamy w czasie swoich wdrwek oznaczone s
na mapie kolorem fioletowym. W wikszoci przypadkw rozwizanie zadanej nam przez zaklte
wrota zagadki nie jest obowizkowe, aczkolwiek bardzo czsto dobierzemy si tym sposobem do
legendarnych broni i innych ciekawych bonusw. Jednym sowem warto.

1. Heroes Guild

Uyj latarni na drzwiach, a Elixir of Life bdzie Twj.

2. Greatwood Caves

Aby wej, musisz zagada do drzwi majc Combat Multiplayer na poziomie co najmniej 14. Nie
jest to najatwiejsze we wczesnym stadium gry, ale z pewnoci warte wieczki, jako e znajdujcy
si za drzwiami Cutlass Bluetane to jedna z najlepszych broni melee i gdy wejdziemy w jej
posiadanie przez dugi czas nie znajdziemy niczego ciekawszego.

Najatwiej jest uzyska wysoki mnonik w pobliskiej Hobbe Cave, uywajc omwionego tricku z
Mana Shield. Pamitaj, e gdy przechodzimy z jednego obszaru do drugiego nasz mnonik spada o
poow. Wychodzc z jaskini musimy go wic wyrubowa na poziom w okolicach 25 ewentualne
braki nadrobimy pokonujc zrespawnowane potworki w okolicach samych drzwi.

Strona: 9 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

3. Greatwood Gorge

Te skrywajce legendarn bro (Wellows Pickhammer) drzwi wymagaj od Ciebie dokonania


jakiego wyjtkowo podego czynu. Moe to by wszystko, co wyranie doda Ci zych punktw, np.
zabicie kogo niewinnego (nie ma nikogo w pobliu, wic konieczne bdzie uycie gestu follow).
Zabawnym wybrniciem z sytuacji jest naarcie si kurczaczkw (Crunchy Chick).

4. Rosewood Cottage

Musisz da drzwiom jakikolwiek podarek, dostaniesz fajn zbroj (Bright Will Users Suit). Btw.
tekst oh, you really know how to treat a door rzdzi.

5. Darkwood Marsh

Bdziesz musia pokona kilka grup Hobbesw, w zasadzie nic trudnego. Nagroda Dark Will
Users Suit.

Strona: 10 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

6. Darkwood Bordello

C, aby otwary si przed Tob te drzwi, musisz by osob o konkretnym dowiadczeniu


seksualnym. Ruszaj wic do pobliskiego przybytku i hulaj dusza pieka nie ma. Nagrod za otwarcie
drzwi jest uroczy kapelusik alfonsa Pimp Hat.

7. Barrow Fields

Te drzwi otworz si tylko dla grubasw. Droga jest wic prosta, naley zje ca mas rnych
smakoykw i uzyska w statystykach wag plump. W rodku znajdziesz Will Masters Elixir.

Strona: 11 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

8. Abandoned Road

Tym razem musisz pokaza si drzwiom w trzech rnych strojach: Bright Plate Mail Suit, Dark Will
Users Suit oraz Bandit Suit. Pierwszy kupisz na Arenie, drugi znajdziesz w Demon Door #5, trzeci
powiniene ju mie skompletowany po pobycie w obozie Twinbladea. W rodku znajdziesz The
Dollmasters Mace.

9. Knothole Glade

Drzwi ka Ci strzeli w nie z uku/kuszy z jak najwiksz si. Kwestia wyczucia, podejcia jak
najbliej oraz wycelowania w oko bd usta. Nagrod jest Elixir of Life.

10. Grey House

Drzwi otworz si, jeli polubisz Lady Grey (rozwizanie znajdziesz w rozdziale z sub-questami).
W rodku jest Ronok the Axe.

Strona: 12 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

11. Necropolis

Staniesz przed trudnym wyborem, jako e drzwi zaycz sobie od Ciebie WSZYSTKICH srebrnych
kluczy stracisz je bezpowrotnie. Warto najpierw pochodzi nieco za skrzyniami i uzupeni ich
kolekcje, a t atrakcj zostawi na koniec, ew. w ogle odpuci, jako e skryta za drzwiami bro,
The Bereaver, to nic rewelacyjnego (o ile masz lepszy od niego Solus Greatsword a powiniene).

Poza drzwiami wymienionymi powyej, motyw Demon Doors pojawia si w grze jeszcze
kilkukrotnie, ale otwarcie ich wymagane jest do posunicia fabuy do przodu, tak wic zajmiemy si
nimi w poradniku dot. gwnej osi fabularnej.

Strona: 13 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

S r e b r n e k l u c z e

Srebrne klucze znale mona w rnych, lepiej lub


gorzej poukrywanych miejscach w caym Albionie.
Najczciej bdziemy je wyawia z wody za pomoc
wdki (wystpuj w miejscach oznaczonych
bbelkami) bd wykopywa opat (przewanie s
zakopane w rodku kwiecistych krgw). Czasami
trzeba za to po prostu pokombinowa i zaglda do
przernych zakamarkw.

Klucze su do otwierania charakterystycznych


skrzy, opisanych cyferkami oznaczajcymi
konieczn ilo posiadanych kluczy (nie zuywaj si
one po uyciu, tj. posiadajc 20 kluczy moemy
otworzy wszystkie kufry wymagajce takiej wanie
iloci). Warto pamita ich lokalizacje i wraca do
nich po uzbieraniu odpowiedniej iloci kluczy, gdy
kryj one bardzo fajne gadety od legendarnych
broni, a po trwale zwikszajce health i mana
napoje.

1. Lookout Point

W rodkowej czci mapy znajd krzak kolczasty, ktry moesz ci. Za nim bdzie ukryty klucz.

2. Bowerstone South

Wejd na pitro sklepu z ciuchami, klucz bdzie na balkonie.

3. Greatwood Lake

Klucz ley sobie spokojnie obok zerwanego mostu.

Strona: 14 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

4. Fisher Creek

Klucz wyowisz, uywajc wdki na jednym z bbelkowych punktw jeziorka.

5. Orchard Farm

Klucz zdobdziesz wdkujc z pomostu na wschodnim kracu mapki.

6. Guild Woods

I znowu zabawa w wdkowanie, tym razem w lesie nieopodal Gildii.

Strona: 15 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

7. Darkwood Lake

Strzel z uku w otwr w tajemniczym gazie w rodkowej czci obszaru, a pojawi si klucz.

8. Ancient Cullis Gate

Uyj wdki na mostku w zachodniej czci mapki.

9. Grey House

Klucz wyowisz w pobliu Demon Door.

Strona: 16 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

10. Memorial Garden (Oakvale)

Klucz ten napotykasz w trakcie questa zwizanego ze skarbem pirata-ducha. Jest zakopany
nieopodal posgu z toporem.

11. Oakvale

Do wygrania w zawodach Chicken Kicking (musimy uzyska wynik pomidzy 150 a 250 pkt.).

12. Rose Cottage

Klucz zakopany jest w uoonym z kwiatkw krgu nieopodal chatki.

Strona: 17 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

13. Hobbe Cave

Klucz zakopany jest w krgu z grzybw w sali, w ktrej bye w zwizku z questem (ratowanie
zaginionego chopca).

14. Twinblades Camp

Klasycznie krg z kwiatkw, w poudniowo-zachodniej czci mapki.

15. Witchwood Stones

Zarzu wdk w stawie tu koo Demon Door.

Strona: 18 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

16. Witchwood Lake

Klucz wykopiesz tu obok posgu z czerwon powiat.

17. Knothole Glade

Uyj opaty w krgu paprotek pomidzy domami w poudniowej czci osady.

18. Windmill Hill

Wykopiesz klucz z krgu kwiatkw w Windmill Hill. Jest on na polu obok wolnostojcej chatki.

Strona: 19 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

19. Windmill Hill


Tak samo, jak w przypadku klucza nr. 18, tym razem krg znajduje si niedaleko wiatraka.

20. Headmans Hill


Ten klucz wyowisz w stawie, do ktrego wpadniesz w trakcie walki z Thunderem (musisz wic
wykonywa questa Lady Grey).

21. Bowerstone Manor


Przeszukaj luksusowe oe Lady Gray (hmm).

Strona: 20 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

22. Lychfield Graveyard

Do wykopania w jednym z grobw w zachodniej czci mapy.

23. Lychfield Graveyard

Jest w sarkofagu w jednej z krypt.

24. Lychfield Graveyard

Wyowisz go w bajorku w rodkowej czci mapy.

Strona: 21 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

25. Cliffside Path

Jest w krgu z czerwonych grzybkw na pnocnym skraju mapy.

26. Hook Coast

Poszukaj w szafce wewntrz latarni w Hook Coast (drzwi musisz wyway).

27. Fisher Creek

Jedna z nagrd w Fishing Competition (opis przy okazji brzowych questw).

28. Bowerstone South

Nagroda za quest Book Collection (opis przy okazji brzowych questw).

Strona: 22 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

29. The Lost Bay

Znajdziesz go przekopujc grb niedaleko wymagajcej trzydziestu kluczy skrzyni.

30. The Necropolis

Do wyowienia w rzece tu obok Demon Door.

Strona: 23 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

S r e b r n e s k r z y n i e

1. Heroes Guild 20 kluczy The Murren Greathammer

Skrzyni t napotykamy praktycznie na samym pocztku gry, cho nieprdko bdziemy j w stanie
otworzy.

2. Greatwood Lake 5 kluczy Elixir of Life

rodkowa cz mapki Greatwood Lake, w momencie gdy si tam znajdziemy, powinnimy mie
ju wymagane 5 kluczy za pazuch.

3. Cave Larder (w rodku Hobbe Cave) 5 kluczy Will


Masters Elixir

Do pomieszczenia ze skrzyni wchodzimy drugimi z kolei drzwiami od strony wejcia do jaskini.

Strona: 24 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

4. Darkwood Lake 15 kluczy Arkens Crossbow


Kusza, ktr tu znajdujemy jest cakiem konkretn broni dystansow, cho nie wytrzymuje
konkurencji z Skorms Longbow.

5. Grey House 10 kluczy Sharpening Augmentation


Skrzynie znajduje si na pitrze opuszczonego domu.

6. Witchwood Cave 15 kluczy Health Augumentation


Skrzynia jest w jaskini, w ktrej znalaze Archeologa.

Strona: 25 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

7. Headmans Cave 15 kluczy Mana Augumentation

Dostaniesz si do tej skrzyni tylko wykonujc questa polegajcym na polubieniu Lady Gray. Jest
on w jaskini, w ktrej koczysz walk z Thunderem.

8. Bowerstone Manor 15 kluczy Katana Hiryu

Aby dosta si do sypialni Lady Gray, musisz by jej mem. Dokadny opis jak do tego
doprowadzi znajdziesz przy okazji omwienia stosownego sub-questa.

Strona: 26 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

9. Circle of the Dead 10 kluczy Piercing


Augumentation

Ta skrzynia jest atwa do znalezienia, natrafiamy na ni podajc za gwnym wtkiem


fabularnym.

10. Hook Coast 15 kluczy The Murren Greataxe

Znajduje si ona na samej grze latarni. Drzwi bdziemy musieli wyway bd lockpickowa.

11. The Necropolis 25 kluczy zbroja Archona

Skrzynia znajduje si niedaleko rzeki pyncej przez Nekropoli, atwo na ni trafi.

Strona: 27 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

12. The Lost Bay 30 kluczy The Avenger

Wydawa by si mogo, e skrzynia o tak wyrubowanych wymaganiach powinna zawiera


prawdziwe cudeko. Okazuje si, e Avenger to naprawd do przecitny miecz.

Strona: 28 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

L e g e n d a r y W e a p o n s

The Dollmasters Mace

Dmg: 135

Gdzie: Demon Door #8

Wellows Pickhammer

Dmg: 120

Gdzie: Demon Door #3

Cutlass Bluetane

Dmg: 165

Gdzie: Demon Door #2

UWAGI: Moemy go zdoby bardzo wczenie, a jest niewtpliwie


jedn z najlepszych broni biaych.

Strona: 29 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Ronok the Axe

Dmg: 165

Gdzie: Demon Door #10

Avos Tear

Dmg: 230

Gdzie: Quest w Gildii bohaterw, jeli wyrzucilimy Sword of Aeons


w scence z Theres.

The Harbinger

Dmg: 198

Gdzie: Jest wbity w ska w Temple of Avo.

Strona: 30 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Solus Greatsword

Dmg: 314

Gdzie: jako prezent od Lady Gray (tylko jeli jestemy jej mem),
bd do kupienia w Bowerstone North.

UWAGI: Jak atwo zauway, jest to najpotniejszy or w grze.

The Murren Greathammer

Dmg: 270

Gdzie: Gildia Bohaterw, skrzynia wymagajca 20 Silver Keyw.

The Murren Greataxe

Dmg: 240

Gdzie: Skrzynia w latarni w Hook Coast (15 Silver Keyw)

Strona: 31 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Sentinus

Dmg: 255

Gdzie: Nagroda w Temple of Avo za odpowiednio wysok ofiar.

Katana Hiryu

Dmg: 214

Gdzie: Skrzynia w sypialni Lady Gray (15 kluczy).

The Bereaver

Dmg: 285

Gdzie: Demon Door #11

Strona: 32 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Avenger

Dmg: 180

Gdzie: Skrzynia wymagajca 30tu kluczy w The Lost Bay

Skorms Bow

Dmg: 264

Gdzie: Nagroda w Chapel of Skorm

UWAGI: Najlepszy uk w grze, do zdobycia stosunkowo wczenie.

Arkens Crossbow

Dmg: 220

Gdzie: Skrzynia w Darkwood Lake (15 kluczy)

Strona: 33 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Cz praktyczna

Z o t e Q u e s t y

UWAGA: Nagrody wymienione przy okazji wikszoci questw zwizane s z iloci zota i uznania
(renown) przyznawanych za sam fakt jego ukoczenia; istotn rol odgrywaj punkty uzyskiwane
za pokonywanych w trakcie misji przeciwnikw i inne podejmowane przez nas akcje. Wartoci
podane poniej s wic swoistym minimum, ktre zazwyczaj jest powikszone przez punktowy
efekt przebiegu misji. Brak wymienionej nagrody oznacza brak renown oraz pienidzy
otrzymywanych w momencie wykonania questa.

Birthday Gift

Twoim pierwszym zadaniem w grze jest uzbieranie trzech jednostek pieninych na zakup prezentu
dla obchodzcej urodziny siostry. Spraw mona rozwiza na wiele sposobw, jako e jest to
swoista pokazwka moliwoci wyboru pomidzy dobrem a zem.

Za jednym z domw znajdziesz obciskujc si park. Gdy zagadasz do mczyzny okae si, e
zdradza on swoj on. Moesz wzi od niego w ap w zamian za milczenie, albo te uda si do
stojcej przy gwnym placyku kobiety i donie na niego. Tak czy tak, pierwsza sztuka zota
bdzie Twoja.

Drug moesz zdoby od stra, ktry odczuwa zew natury i potrzebuje szybkiego zastpstwa przy
pilnowaniu beczek. Gdy si zgodzisz mu pomc, moesz grzecznie wypeni obowizek, bd te
ulec namowom dzieciaka i zniszczy cay towar.

W miecie spotkasz dziewczynk, ktra bagalnym gosem poprosi o znalezienie jej misia. Jest on w
posiadaniu dzieciaka we wschodniej czci mapy, ktry ma drobny problem z napastujcym go
obuzem. Moesz stan po stronie byczka (przywali maemu, zabra misia, odda byczkowi,
zainkasowa), bd te malucha (przywali byczkowi, zabra misia i odda dziewczynce).

Gdy uzbierasz ju do pienidzy, kup cukierki od handlarza stojcego na rodkowym placu i


skieruj swe kroki do bawicej si na polu siostry. Gdy dasz jej cukierki, po kilku chwilach rozpta
si pieko.

Strona: 34 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Wioska Oakvale zostaa napadnita przez bandytw. Dojd do swojego zmarego ojca,
zaznaczonego na mapie zielon kropk. Po raz pierwszy spotkasz czonka Gildii Bohaterw, Mazea,
ktry zabierze Ci w bezpieczne miejsce.

Melee Combat Test

Zostaniesz zaprowadzony do samej Gildii, gdzie w trybie ekspresowym zostaniesz poddany


treningowi. Na pocztek nauczysz si walki melee pod okiem Guild Mastera.

Zanim dobiegniesz do zaznaczonego na mapie nauczyciela, moesz zahaczy o dwch kccych si


uczniw. Podejmij wyzwanie jednego z nich i przebiegnij do Demon Door (fioletowa kropka na
samym dole mapy) i z powrotem.

Aby rozpocz trening, zagadaj do Guild Mastera. Gdy zadasz kukle treningowej 7 ciosw,
dostaniesz drewnian pak i bdziesz musia powtrzy operacj. Po wszystkim GM kae Ci uda
si do Guild Woods i pokona kilka nieszkodliwych raczej uczkw. Jak ju z tym skoczysz,
zagadaj ponownie do Mistrza i zgd si rozpocz trening na dobre.

Strona: 35 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Guild Training

Udaj si na trening melee w to samo miejsce, co poprzednio. Tym razem wiczy bdziesz razem z
Whisper najpierw zadawanie, a pniej blokowanie ciosw. Nastpnie stoczycie may sparring pod
okiem jej brata Thundera. Po fakcie poczekaj, a do miejsca treningu podbiegnie typ w czarnym
kapturze. Zgo si do niego na jeszcze jeden sparring ze swoj czarnoskr koleank jeli
wygrasz (musisz dosta ocen A+, wbrew pozorom nie jest to trudne), dostaniesz Katan.

Podobne treningi powtrzysz jeszcze w ucznictwie oraz uywaniu magii (w obu przypadkach
moesz podj si dodatkowego wyzwania od gocia w kapturze). Guild Master zaproponuje Ci
sfinalizowanie treningu, ale najpierw lepiej bdzie wykona jeszcze dwa mae zadania. Tu obok
jednego z mostw stoi go, ktry zleci Ci wystrzelanie kilku ptakw z okolicy za pomoc uku, a w
Guild Woods spotkasz Whisper, ktra naprowadzi Ci na trzech bandziorw, ktrych moecie
wsplnymi siami si pozby. Gdy skoczysz ju wszystko, ponownie zagadaj do GM i zgd si na
podejcie do kocowego egzaminu. Polega on na zaatakowaniu Mazea, ktry czeka na Ciebie w
Guild Woods, za pomoc kadej z trzech poznanych technik. Mao ambitne, no ale c zrobi. Po
wykonaniu tej misji zostanie Ci przyznany oficjalny status bohatera oraz zacznie si zasadnicza
cz gry.

Strona: 36 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Wasp Menace

Nagroda: 200 Renown, 500 Gold.

Po przejciu szkolenia w zakresie levelowania oraz podejmowania misji, podejd do stou Guild
Mastera i wybierz misj Wasp Menace (pozostae s tylko na wabia, nie mona ich wykona).
Wyjd na zewntrz Gildii.

Mimo, e od razu zaczepi Ci spanikowany wieniak i zacznie woa o pomoc, moesz pozwoli
sobie na przystanek na skrzyowaniu drg, w miejscu gdzie kc si ebra oraz (tak jakby skd
znany) nicpo. Moesz stan po dowolnie wybranej stronie, bekajc na ebraka, bd puszczajc
bka na jego oponenta. Sorry za wyraenia, ale taka ju jest ta gra, no.

Gdy dotrzesz do Picnic Area, bdziesz musia stoczy do atw walk z gromad przeronitych
os. Wbrew pozorom najatwiej walczy si z nimi machajc mieczem. Po chwili zjawi si krlowa j
trzeba ju bdzie ustrzeli z uku. Pamitaj, by mocno naciga strzay, bd zajmowa podej
owadzicy wicej energii. Po kilku udanych ciosach potwr padnie, a Ty pierwszy raz zbierzesz
owacj na stojco.

Mazes Information

Udaj si do Bowerstone South, by porozmawia ze stojcym pod karczm Mazeem. Po krtkiej


rozmowie zostawi Ci on samego. Skorzystaj z okazji, by rozejrze si po miecie. Moesz
rozpocz tu kilka subquestw, ktre potowarzysz Ci przez duszy czas.

Strona: 37 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Protect/Attack Orchard Farm

Nagroda: 400 Renown, 1000 Gold.

Gdy wrcisz do Gildii, bdziesz mg wybra po ktrej stronie chcesz wykonywa nastpnego
questa napadajcych na farm bandziorw, bd te bronicych ich stranikw. W obu
przypadkach po drugiej stronie barykady napotkamy Whisper.

Obrona farmy polega na pokonaniu nadchodzcych w kilku falach rzezimieszkw, w gruncie rzeczy
jest to banalne. W przypadku przeprowadzania napadu, musimy eskortowa bandytw do rodka
jednego z budynkw (do charakterystycznych, maych skrzynek) oraz z powrotem do wyjcia z
obszaru i tak trzykrotnie.

Niezalenie od tego po ktrej stronie jestemy, przyjdzie nam stoczy kolejny pojedynek z
Whisper. Jest to may kurs flourishowania, czyli zadawania specjalnego, silniejszego ciosu
przeamujcego blok. Gdy j pokonasz, pomylnie ukoczysz misj.

Strona: 38 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Trader Escort

Nagroda: 500 Renown, 2000 Gold.

Nadszed czas na dusz podr na poudnie. Twoim zadaniem jest odeskortowa dwch kupcw
do Barrow Fields poprzez Darkwood.

Niemal na samym pocztku drogi spotkasz trzeciego kupca chtnego na wynajcie ochrony.
Odmwienie mu skutkuje kilkoma negatywnymi punktami moralnoci, natomiast jeli si zgodzimy,
bdziemy musieli.. pokona rzeczonego jegomocia, gdy na samym kocu drogi przemieni si w
Balverinea.

Darkwood, Darkwood Marshes, Darkwood Lake, Darkwood Camp (moesz tu uzupeni zapasy),
Ancient Cullis Gate, Darkwood Weir przez wszystkie te obszary bdziesz musia przeprowadzi
swoich podopiecznych. Gdy spotkasz na swej drodze charakterystyczne purchawki, zestrzel je z
uku. Balveriney to przeciwnicy powaniejsi od Hobbesw, ale nie powiniene mie z nimi
wikszych problemw.

Na kocu drogi spotkasz mini-bossa, Trolla ziemnego. Pokonanie go nie sprawi Ci raczej wikszych
trudnoci. Bardzo przydatne w walkach z trollami s uniki (blok + kierunek), dziki ktrym
unikniemy miotanych przez nie kamieni.

Gdy pokonasz Trolla, znajdziesz si ju w Barrow Fields, a misja zostanie zakoczona sukcesem.

UWAGA: Warto w tym momencie wrci si do rejonw Darkwood, by pozbiera wszystkie poukrywane
skarby (klucze, skrzynie, Demon Door), ktre pominlimy z uwagi na bezpieczestwo kupcw.

Strona: 39 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Mazes New Information

Gdy dotrzesz do Oakvale, dostaniesz maego blu gowy na widok znanej z samego pocztku gry
dziewczynki. Stojcy przed karczm Maze ma dla Ciebie kolejne wskazwki. Kae Ci uda si do
Blind Seeress w obozie Twinbladea, ktra moe by w posiadaniu inofmacji o Twojej siostrze.

Find the Bandit Seeress

Nagroda: 1000 Renown, 4500 Gold.

Na play w zachodniej czci Oakvale znajdziesz jaskini, ktra dojdziesz do traktu prowadzcego
do obozu bandytw. Musisz przeczmychn niezauwaenie pomidzy trzema stranikami. Bawienie
si opcj Sneak (domylnie Caps Lock) jest tu troch bez sensu, o wiele atwiej jest ich
wymanewrowa po prostu biegnc. Skuteczna jest te metoda umylnego wywoania alarmu,
zabicia trzech obecnych stranikw, po czym przyczajenia si za ska po lewej stronie od bramy.

Na nastpnym obszarze znajdziemy ca mas przeciwnikw, ktrych chcc nie chcc trzeba bdzie
pokona. Co rusz znajdywa bdziemy skrzynie, w ktrych znajdowa si bd kolejne elementy
Bandit Outfit. Musimy go skompletowa, by przej kontrol na pocztku nastpnej mapki.

Gdy bdziesz ju w samym Twinblades Camp, bdziesz musia zdoby przepustk do


wewntrznego krgu obozu. Moesz wygra j w grze Spot the Addition bd te kupi od
zaznaczonego na mapce zielon kropk bandziora. W Twinblades Elites napotkamy kolejn bram,
ktr trzeba bdzie jako pokona. Moemy wynaj w tym celu trzech odzianych na czarno
jegomoci z poudniowej czci mapy, by wywoali nieco zamieszania (stranicy znikn). Inn
moliwoci jest zabicie pilnujcego niewolnice bandyty w poudniowo-wschodnim rogu mapy oraz
wypuszczenie owych niewiast. Skutek bdzie identyczny, a Ty bdziesz mg przej dalej.

Strona: 40 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Po krtkiej cut-scence staniesz przed samym Twinbladeem. Kluczem do jego pokonania s uniki
wykonywane przez nacinicie bloku + klawisza kierunkowego. Tego wielkiego bydlaka zrani
moemy tylko wtedy, gdy atakujc nas wbije on swoje miecze w ziemi i bdzie prbowa je
wyrwa turlamy si wtedy za niego i zadajemy kilka ci. Po paru powtrzeniach bdzie po nim.

Okae si, e poszukiwana przez Ciebie Jasnowidzka to Twoja siostra we wasnej osobie. Obdarzy
Ci ona jak tajemnicz, rodzinn moc, po czym odejdzie. Tobie pozostanie wybr wykoczy
proszcego o lito Twinbladea, bd te pozostawi go ywego i po prostu odej.

Strona: 41 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Mazes Request / Find the Archaeologist

Nagroda: 1200 Gold.

Odwied Mazea w jego komnacie w Heores Guild. Poprosi Ci on o przysug, znalezienie


zaginionego czowieka zwanego Archaeologist (Archeolog). Znajduje si on gdzie w Witchwood,
gdzie dostaniesz si za pomoc teleportu.

Gdy ju bdziesz na tej zalesionej wyspie, id w stron wyznaczon przez zoty punkt na mini-
mapie. Po drodze spotkasz nowy rodzaj przeciwnika, trolla kamiennego. Najatwiej jest pokona go
technik doskok-atak-odskok. Gdy dojdziesz do Witchwood Stones, zobaczysz Demon Door, ktre
otwieraj si tylko dla osb znajcych ich prawdziwe imi. Powie Ci je mczyzna nieopodal Temple
of Avo w zamian za rubin. Moesz te pj na atwizn poprawne imi to H-I-T-S. Wpisz je,
uderzajc mieczem odpowiednie gazy w pnocnej czci Witchwood Stones. Drzwi stan otworem.

UWAGA: Jeli uoysz literki w kolejnoci S-H-I-T, za kar zaatakuj Ci dwa Balveriney ;-)

W rodku w jaskini znajdziesz Archeologa, ktry bdzie niepocieszony faktem, e udao Ci si go


odnale. Okazuje si, e ukrywa si on przed cigajcymi go zymi siami. Gdy sobie pjdzie, Ty
rozejrzyj si po jaskini. Znajdziesz tu sporo fajnych przedmiotw.

Strona: 42 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

White Balverine

Nagroda: 800 Renown, 6200 Gold.


Penetrujc teren Witchwood, natrafisz na zamknit przed wszystkimi wiosk Knothole Glade.
Teleportuj si do Gildii i we stosowny Quest Card, po czym wr na miejsce. Musisz odeprze atak
Balverinew. Po zabiciu 3-4 balwoakw stranicy otworz drzwi i bdziesz mg wej do rodka.
Wtedy jednak zaatakuje White Balverine.

Tej biaej bestii nie moesz na razie zrani. Gdy zadasz jej 10 celnych ciosw, ucieknie sobie.
Burmistrz powie Ci, e w Knothole y kiedy owca zdolny pokona takiego potwora, a wdowa po
nim do dzi mieszka w domu na poudniowo-wschodnim kracu miasta i moe mie jak
wskazwk na temat monstrum. Gdy tam dojdziesz, Balverine zaatakuje ponownie. Odeprzyj go, a
wdowa wyjani ca sytuacj (biay wilkoak to jej zmutowany m) oraz da Ci Silver
Augumentation, ktre po woeniu do dowolnego ora stworzy bro zdoln zniszczy potwora.
Spreparuj sobie wic nieze ostrze i ruszaj do Witchwood Lake na ostatni konfrontacj.

White Balverine kilkukrotnie bdzie w czasie walki przyzywa posiki w postaci zwykych
Balverinew, staraj si jednak skupi swe ciosy tylko na nim. Nie wytrzyma dugo, a Ty bdziesz
mg wrci do Knothole jako zwycizca i bohater.

Strona: 43 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Arena

Nagroda: 2000 Renown, ilo zota zaley od liczby rund nie przerwanych wyjciem do szatni.

Twoje dotychczasowe zwycistwa zaowocoway udzieleniem Ci nominacji do udziau w synnych


zawodach na Arenie. Tam wic skieruj swe kroki, po odebraniu Quest Carda z Gildii.

Stranik wpuci Ci do rodka, gdy do niego zagadasz. Przedstawi Ci pokrtce histori tego
miejsca. Znajdziesz si w pomieszczeniu przygotowawczym, gdzie przejdziesz krtki kurs. Walka
skada si z dziewiciu rund o rosncej stawce, przy czym po kadej rundzie moesz zej z
powrotem na zaplecze i zregenerowa zapasy w takim wypadku jednak stawki pienine znw
rosn bd od poziomu 100 sztuk zota.

Zaopatrz si w spor ilo potionw oraz ewentualnie wyszej jakoci zbroj. Po krtkiej chwili
zostaniesz przywoany do wyjcia na aren.

W kadej kolejnej rundzie zmierzysz si z czterema falami przeciwnikw. W pierwszej bd to osy,


drugiej Hobbesy, trzeciej Balveriney (od tego momentu walczysz rami w rami z Whisper),
czwartej Undeadzi, pitej Bandyci. W szstej i sidmej rundzie musisz pokona po 2 trolle,
kolejno ziemne oraz kamienne.

sma runda to pojedynek z bossem, Scorpion Kingiem. Nie jest on trudny, o ile potrafisz sprawnie
operowa unikami. Jego wraliwym punktem jest zielone wiateko na gowie. Staraj si do
podej, kiedy tylko bdzie okazja i zada kilka morderczych ci.

Jak moe si ju domylie, na tym nie koniec. Ostatnim etapem walki na Arenie bdzie
konfrontacja z dotychczas wsppracujc z Tob Whisper. Ta zwinna panienka wyrobia si od
czasw Waszego ostatniego starcia, jednak i tak nie jest jakim specjalnym wyzwaniem. Gdy
zabierzesz jej wikszo energii, padnie ona na kolana i bdzie chciaa, by przerwa walk. Nie
chciaa, by byo to starcie na mier i ycie. Moesz po prostu odej (z powrotem na zaplecze),
bd te wykoczy j. Wybr naley do Ciebie.

Strona: 44 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

UWAGA: Jeli wybierzesz pokojowe rozwizanie, za jaki czas spotkasz Whisper w Oakvale, gdzie
oznajmi Ci ona, e odchodzi gdzie hen, hen daleko. Wybranie drugiej opcji oczywicie
nieodwoalnie koczy wtek naszej czarnoskrej konkurentki.

Strona: 45 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Finding Theresa Again / Rescue The Archaeologist

Nagroda: 500 Renown, 7000 Gold.

Theresa czeka na Ciebie w Grey House. Dziki niej poznasz kilka kolejnych fragmentw ukadanki,
prowadzcych wyranie do legendarnego bohatera imieniem Jack of Blades (poznae go ju).
Musisz ponownie skontaktowa si z Archeologiem. Teleportuj si do Gildii, by wzi stosownego
Quest Carda.

Misj rozpoczynasz na pnoc od Bowerstone North. Musisz przedrze si kolejno przez Bowerstone
Jail, Windmill Hill, Gibet Woods oraz Prison Path, stawiajc czoa nowemu rodzajowi przeciwnikw
Minionom. Na ostatnim etapie, Prison Path, masz ograniczenie czasowe. Nie opaca si walczy ze
wszystkimi po kolei, lepiej na lepo zbiegn na sam d, do Archeologa, i tam odeprze atak
Minionw. Gdy zabijesz ich wszystkich, Archeolog bdzie wolny, a Ty poznasz tajemne przejcie do
Bargate Prison.

Strona: 46 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Graveyard Path

Nagroda: 200 Renown, 1500 Gold.


Sekretne przejcie do odcitego od wiata Bargate Prison wiedzie przez Lychfield Graveyard. Tam
wanie skieruj swe kroki i porozmawiaj z grabarzem. We z jego domu staroytny hem. Jest to
cz ekwipunku rycerza imieniem Nostro musisz skompletowa cay zestaw, a nastpnie odnie
go do krypty na wschodnim kracu cmentarza, by Demon Door stany przed Tob otworem. By
znale wszystkie elementy, musisz przeszuka cae cmentarzysko: przekopa groby (te, przy
ktrych opata pojawia si jako domylny przedmiot pod F1-F3), pootwiera krypty i znale punkt
do wdkowania, gdzie ukryta jest tarcza.

Nostro z wdzicznoci otworzy przed Tob staroytne przejcie. Przez nastpny obszar przebi
musisz si walczc z hordami nieumarych (dobre miejsce do pompowania dowiadczenia na
sposb omwiony na pocztku poradnika). W kocu dojdziesz do Circle of the Dead. Wejd w
zielone wiato na samym rodku. Pojawi si nieumarli, materializujcy si dopiero po znalezieniu
si w obrbie krgu. Musisz zabi ich odpowiedni ilo. Najwygodniej dokona tego stajc mniej
wicej na rodku i odpalajc jakie zaklcie o duym obszarze raenia. Nastpn rund bd trzy
due szkielety, podobnie nie stanowice wikszego wyzwania. Gdy pokonasz wszystkich,
otworzy si przejcie do samego ju wizienia.

Strona: 47 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Rescue Scarlet Robe

Czas wkroczy w paszcz lwa i odbi Twoj matk, legendarn Scarlet Robe. Przej musisz przez
cakiem sporo poziomw lochw, podajc w stron wyznaczon przez zoty punkt na mapie.
Najpierw walczy bdziesz z undeadami, pniej ze stranikami wiziennymi. Droga jest cay czas
prosta a po drodze nie ma adnych trudnoci. W kocu dojdziesz do celi swojej matki, otwrz j za
pomoc pobliskiej dwigni i uciekajcie t sam drog. Po drodze ujawni si gwny mciciel Jack
of Blades tym razem nie prbujcy nawet udawa dobrego wujka. Ockniesz si w celi,
pozbawiony caego ekwipunku oraz zdolnoci magicznych.

Prison Escape

Wizie z ssiedniej celi nawietli Ci z grubsza sytuacj. Za chwil odbdzie si coroczny wycig
winiw. Ten, kto wygra, dostanie audiencj u naczelnika oraz jedn jedyn moliwo
zakoszenia z jego biurka klucza do cel.

Wycig, ktry rozpoczyna si po kilku chwilach, jest bardzo prosty. Wystarczy biec przed siebie, w
kierunku wskazywanym przez kolejnych stranikw. Gdy ju wygrasz i znajdziesz si w biurze
naczelnika, ten postanowi uraczy Ci recytacj wasnej poezji. Gdy si odwrci, wcz Sneak i
zakradnij si do tablicy z ogoszeniami. Przeczytaj kartk, na ktrej znajduje si kod. Teraz podejd
do biurka (czuwaj nad widocznym po prawej wskanikiem haasu, gdy wzronie odczekaj chwil!)
i otwrz ksik. Zonk otware niewaciw. Taka ju zoliwa jest ta gra.

Strona: 48 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Mija rok, rok spdzony w wiziennej sali tortur. Ponownie nastpuje dzie wycigu, a Ty musisz
powtrzy ca omwion wyej operacj. Tym razem powiniene trafi na waciw ksik. Gdy
zostaniesz odtransportowany do celi, bdziesz mg otworzy drzwi. Wspwiniw moesz
uwolni lub nie, nie ma to specjalnego znaczenia. Wyjd z bloku wiziennego na gwny plac i
zakradnij si lub przebiegnij do drzwi na lewo. W rodku znajdziesz kufer ze swoimi rzeczami oraz
kompletny strj stranika. Wr z powrotem, pozabijaj wszystkich (satysfakcjonujce, prawda?) i
wejd drzwiami po prawej stronie, do komnaty swojej matki. Ponownie otwrz drzwi dwigni i
uciekajcie tak, jak poprzednio.

Na kocu drogi, w komnacie z duym basenem, przez ktr przechodzie wczeniej, czeka na Was
boss omiornicowaty stwr Kraken. W pierwszej fazie walki musisz pozby si jego macek. Gdy
jedna z nich zrobi zamach, by Ci uderzy, Ty odskocz i ciachnij j, kiedy bdzie lee. Gdy zrobisz
to z wszystkimi czterema, pojawi si eb. Atakuj go wedug wasnego uznania, unikajc zielonego
lasera. Gdy zadasz mu obraenia na mniej wicej poow paska energii, cay proces bdziemy
musieli powtrzy. Gdy potwr padnie martwy, nareszcie wyjdziecie z matk na wolno.

Strona: 49 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Gateway to Hook Coast

Nagroda: 500 Renown, 4200 Gold.

Udaj si do Ancient Cullis Gate w Darkwood. Portal aktywuje si, gdy nasycisz go odpowiedni
iloci nieumarych. Nic trudnego, walk z kociotrupami masz ju chyba w maym palcu? Po kilku
chwilach bdziesz wic mg przej do ogarnitej wieczn zim Hook Coast.

W miasteczku jest troch rzeczy do zrobienia zagldnij do dziaw z sekretami. Wykonujc questa
jednak wystarczy szybko podej do oznaczonego zot kropk na mapie punktu. Okae si, e
kto zaoy magiczn barier na to przejcie. Teleportuj si do Gildii i pd do pokoju Mazea.
Twoja matka zostaa porwana przez siy Jacka. We ksik ze stou i biegiem do Guild Mastera.
Ten da Ci wybr: moesz ju teraz podj si wykonania ostatecznego questa (wszystkie srebrne
misje zostan porzucone i nie bdzie mona do nich wrci), bd jeszcze z nim poczeka.

Strona: 50 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Return to Hook Coast

Nagroda: 1500 Renown, 16000 Gold.

Po wziciu Quest Carda teleportuj si z powrotem do Hook Coast. Miasto przeywa cikie chwile,
zaatakoway je Screamery. Mniejsza jednak o to, skieruj swe kroki do magicznej bariery. Guild
Master odczyta zaklcie i bdziesz mg przej dalej. Spotkasz tam.. Mazea! Mag zdradzi Gildi i
teraz robi dla Jacka. Theresa uwolni Ci od jego magicznych kajdanw i bdziesz mg stoczy z
nim walk. Gdy zaoy on na siebie Physical Shield, nie atakuj go czar sam zniknie z czasem.
Skup si na unikach, a gdy tarcza zejdzie, dowal mu w dowolny sposb ile wlezie. Maze bdzie
kilkukrotnie teleportowa si i przenosi walk w inne miejsca. Gdy bdzie na latarni, bdziesz
musia wyway drzwi, by si do niego dosta. Gdy w kocu pokonasz upadego bohatera, dojdzie
on do wniosku e przez cay ten czas by w bdzie i by moe naprawd jeste w stanie pokona
coraz to potniejszego Jacka. Najwyszy czas przekona si o tym osobicie.

Try to stop Jack of Blades

Nagroda: 800 Renown, 5000 Gold.

Misja ta to swoiste podanie po sznurku i ciganie Jacka przez cay Albion, przy czym zawsze
jestemy o jeden krok do tyu i nie moemy mu w aden sposb zagrozi. Nie jest nawet konieczne
podejmowanie walki z jego sugusami, rwnie dobrze moemy po prostu biec na olep za
oznaczeniami na mini-mapce, a i tak wyjdzie na to samo. Jack aktywuje wszystkie Cullis Gatey i
teoretycznie stanie si nie do pokonania. Na samym kocu wyldujesz w ogarnitej pomieniami
Gildii. Ranny Guild Master wskae Ci drog do podziemnej komnaty, w ktrej rozegra si ostatni
akt tego dramatu.

Strona: 51 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Battle Jack of Blades

Nagroda: 4000 Renown, 20000 Gold.

Na pocztku musisz pokona niewielk grup Minionw. Jack zdejmie wtedy swoj magiczn oson
i wda si z Tob w pojedynek na miecze/magi. Kluczem s tu, jakeby inaczej, skuteczne uniki
oraz dobre wykorzystanie czarw. Gdy zabierzesz przeciwnikowi pewn ilo energii, wyskoczy on
na rodek sali i walka wkroczy w ostateczn faz. Jack przyzywa Miniony i rzuca jakie tam czary,
Ty musisz sobie z nim poradzi na dystans. Sposobw jest mnstwo, poczwszy od uku, a na
staniciu bezporednio pod nim i Enflameowaniu do znudzenia skoczywszy. Generalnie walk t
mona wygra nie spoywajc ani jednego potiona.

Strona: 52 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Gdy Jack zostanie ju pokonany, Ty staniesz przed ostatecznym wyborem. Dzierc w rku Sword
of Aeons, moesz rzuci go w magiczny wir, lub te zabi nim swoj siostr i zyska tym samym
potg, o ktrej marzy Jack. Jak zawsze w tej grze wybr naley do Ciebie.

UWAGA: Umiercenie siostry zmieni Ci w maksymalnie z posta praktycznie niezalenie od


aktualnego charakteru.

W zasadzie na tym skoczylibymy, gdyby by to poradnik do Fable na X-Boxa. My jednak


zajmujemy si The Lost Chapters, w ktrym to czeka na nas jeszcze jedna niemaych
rozmiarw przygoda.

The Prophets of the Fire Heart

Nagroda: 250 Renown, 5000 Gold.

Min rok. Ty, jako chodzca legenda wrd bohaterw, spdzie go na maym uporzdkowaniu
swojego ycia i powrocie do stosunkowej normalnoci. Pewnego razu, podczas wizyty w Oakvale,
kontaktuje si z Tob Guild Master i mwi, e nadeszy niepokojce wieci od rezydujcego na
dalekiej pnocy Scythea (widzielimy go ju wczeniej, w trakcie rozmowy z Mazeem). Skieruj si
wic do Lookout Point i sprawd co jest grane.

Scythe twierdzi, e pnocy zagraa przebudzenie si potnych istot znanych jako Summonerzy.
Konieczne jest przysanie pomocy, a jedyny sposb na dostanie si do tej odlegej krainy wymaga
uycia artefaktu zwanego Fire Heart. Znajdziesz go za Demon Door, ktre pojawiy si tu obok.
Nie zwlekaj wic.

Strona: 53 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

W rodku, w komnacie w ktrej znajduje si Serce, rozwiza bdziesz musia prost amigwk.
Chodzc po pytach podogowych, zmieniasz ich kolor: na niebieski (ksiyc) bd pomaraczowy
(soce). Jeli zmienisz wszystkie pyty w danej rundzie na ksiyce, jeden z obecnych w sali
mdrcw zginie, jeli na soca zostanie uwolniony. Od Ciebie zaley, ktr opcje wybierzesz,
skala trudnoci jest porwnywalna a wybr nie ma wpywu na dalsz cz gry. Tak czy tak, Fire
Heart bdzie Twoje.

The Ship of the Drowned

Nagroda: 800 Renown, 5000 Gold.

Udaj si do latarni w Hook Coast i zainstaluj serce na dziwnym podecie na samym szczycie. Gdy
zejdziesz na d i porozmawiasz z Briar, Serce zaatakowane zostanie przez Summonerw. Musisz je
przed nimi obroni w wyznaczonym czasie. Summonerzy to twardzi przeciwnicy, maj mnstwo HP
i s do odporni na ciosy. Ciko walczy si z nimi za pomoc samej broni biaej, o wiele lepiej
idzie z pomoc magii. Gdy pokonasz wszystkich, Serce wezwie na miejsce statek, ktry zabierze
Ci na mron pnoc.

Strona: 54 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Oracle of Snowspire / The Oracles Knowledge

Nagroda: 4000 Renown.


Podaj za zotym punktem na mapie a do wioski Snowspire, gdzie spotkasz si ze Scytheem.
Powie Ci on, e jedyn moliwoci poznania genezy problemu jest przebudzenie Wyroczni, a do
tego z kolei potrzebna jest znajomo czterech gestw-zapyta. Odnajdziesz je w wymarym
miecie Necropolis, tam wanie skieruj swe kroki.

Musisz przeszuka ca nekropoli w poszukiwaniu czterech tabliczek z jakimi staroytnymi


runami. Trzy z nich zakopane s w losowo wybranych grobach, czwarta natomiast jest na
zachodnim kracu mapki, za Snow Trollem (trudny przeciwnik, trzeba sprytnie unika jego
pociskw i ustawia si tyem do cian, by nie odrzuci nas zbyt daleko od siebie). Dajce si
przekopa groby na tym obszarze zaznaczone s zielonym wiatem. Gdy zbierzesz wszystkie 4
tabliczki (wskanik iloci tych waciwych jest po prawej stronie ekranu), wracaj do Snowspire.
Wraz z Scytheem urzdzicie sobie ma pogawdk z wyroczni.
UWAGA: Od tego momentu wykonujc jeden z gestw-zapyta na magicznym krgu na wprost
wyroczni moemy pozna nieco ciekawych faktw na temat historii Albionu.

Podobiestwo gestw oraz symboli zwizanych z wyroczni do Y-M-C-A jest zapewne bardzo przypadkowe :-)

Strona: 55 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Souls of Heroes

Nagroda: 100 Renown, 8000 Gold.

Aby otworzy magiczn bram, za ktr czai si nowe wcielenie Jacka, musisz nasyci Archon
Shrine duszami trjki bohaterw. Misj t wykona moemy na dwa skrajnie rne sposoby. Briar
Rose zawsze podsuwa nam to dobre rozwizanie, z alternatyw jest zabicie dobrze znanych z gry
NPC, w tym jej samej. Ale po kolei.

1) The Master of the Arena witynia yczy sobie powicenia duszy kogo, kogo mona opisa
takim wanie stwierdzeniem. Briar doradzi Ci pogada z Thunderem, ktrego spotkasz pod
Knothole Glade. Powie Ci on, eby odwiedzi sam Aren. Moesz go posucha, bd te.. zabi.
Tak, tym razem naprawd moemy wykoczy butnego brata Whisper. Walka z nim przypomina
pod wieloma wzgldami t z questa Lady Gray, oglnie podstaw s uniki oraz magia.

Jeli chcesz konsekwentnie poda ciek dobra, nie walcz z Thunderem, ale idc za jego rad
odwied Aren. Jack of Blades zorganizuje Ci tam ma powtrk z rozrywki, z udziaem Minionw i
Summonerw. Gdy pokonasz wszystkie stwory, Twoj nagrod bdzie pierwsza z potrzebnych Ci
dusz.

Niezalenie ktr opcj wybrae, wr do Archons Shrine i pogadaj z Briar.

2) The Heroine Briar twierdzi, e opisowi temu najlepiej odpowiada Twoja zmara matka,
pochowana na cmentarzu w Oakvale. Ze postacie powinny jednak zauway, e nie mniej
heroiczn kobiecin jest.. sama Briar. Jeli j zaatakujesz, rozpocznie si kolejna walka.

Briar posuguje si gwnie magi i nie jest zbyt wytrzymaa na ciosy. Co jaki czas tworzy kopie
samej siebie i atakuje z ukrycia, jednak jak na Twj aktualny poziom si jest to stanowczo zbyt
mao. Nie powiniene mie adnych problemw.

Jeli Twj wybr pad na dusz Scarlet Robe, teleportuj si do Oakvale i skieruj si do Memorial
Garden. Cmentarz opanowany jest przez Screamery, musisz pokona ich odpowiedni ilo zanim
zdobdziesz dusz. Na szczcie s to banalni przeciwnicy, ktrych kadzie si jednym, gra
dwoma ciosami.

Strona: 56 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

3) The Oldest Soul Pierwsze skojarzenie: Guild Master. Gdy teleportujemy si do Gildii okae si,
e dziadek zabarykadowa si w Guild Woods, a pewien mody student powie Ci, e w inskrypcji
moe chodzi o dusz Nostro, stranika cmentarzyska Lychfield. I ponownie wybr naley do
Ciebie.

Walka z Guild Masterem to w istocie starcie z du iloci przyzywanych przeze stranikw, on


sam nie udziela si zbytnio w akcji. Gdy pokonamy ich wszystkich, w tragikomicznej cut-scence
zdobdziemy ostatni ju potrzebn nam dusz.

Aby zmierzy si z Nostro, teleportuj si do Lychfield i podaj w stron Circle of the Dead.
Nieumary stranik powie Ci, e generalnie bardzo chtnie odda dusz w dobrej sprawie, ale musisz
honorowo pokona go w walce. Aby osabi pocztkowo niewraliwego na ciosy rycerza jeste
zmuszony walczy take z pomniejszymi nieumarymi, z ktrymi wydaje si on by na swj sposb
sprzony. Magia jest mimo to cakiem skuteczna przeciwko niemu. Zdobycie duszy jest tylko
kwesti czasu.

Wr do Archons Shrine i za rad Scythea przejd przez otwarte ju drzwi. Spodziewaj si


najgorszego.

Strona: 57 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Final Battle

Przed Tob ju tylko ostatnia konfrontacja z wcielonym zem, Jackiem. Tym razem przyj on
posta smoka. Jest to walka relatywnie trudna, jednak przy odrobinie wprawy i tak nie powiniene
mie z ni wikszych problemw. Smok ma ogromn ilo HP i pooenie go bdzie na pewno
czasochonne, o ile sam nie zadajesz jakich gigantycznych obrae (dobrze robi tu czas Berserk).

Smok zajmuje kilka rnych pozycji na Arenie. Mieczem ci go moemy tylko wtedy, gdy znajduje
si na samym rodku (tak, jak na pocztku). W pozostaych przypadkach zdani jestemy na uk i
magi, cho w praktyce moemy nawet nie mie czasu skupia si na atakowaniu go, unikanie jego
magicznego ognia jest bowiem niekiedy problematyczne. Co jaki czas przyzywa on Summonerw i
Minionw, ci jednak nie s ju dla nas wiksz trudnoci. Najatwiej jest pokona smoka
oszczdzajc siy na to, a zjawi si w rodkowej czci Areny, a wtedy pakowa w niego
wszystkim, co fabryka daa.

Strona: 58 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Gdy pokonamy smoka, i tym razem staniemy przed ostatecznym wyborem pomidzy dobrem a
zem. W rce trzyma bdziemy mask Jacka, ktra w icie LOTR-owej manierze namawia nas
bdzie do wsppracy. Sam zdecyduj, czy j odrzuca, czy te nie. I tak w obu przypadkach
ukoczye gr.

UWAGA: Jeli chcesz dalej penetrowa wiat Albionu (ju bez jakichkolwiek questw), nie przewijaj
napisw (trwaj dobre 20 minut). Warto przynajmniej zobaczy jak wyglda nasza posta jako
nowe wcielenie Jacka.

Strona: 59 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Z a k o c z e n i a

Strona: 60 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Jeli ubierzemy mask... moc wielkiego bohatera z Oakvale poczona zostanie z tajemnicz
istot znan jako Jack of Blades, tworzc tym samym reinkarnacj owego potwora o niespotykanej
dotd mocy. Cay Albion bdzie y w strachu przed istot, ktra powstaa z symbiozy dwch
najpotniejszych bytw tego wiata.

Jeli zniszczymy mask... rzucajc j do gorcej magmy, ostatecznie zniszczymy


nadnaturalnego ducha pochodzcego z innego wiata Jacka. Albion po wsze czasy zapamita ten
dzie. Dzie, w ktrym po kilkuset latach zosta nareszcie wolny od Bohatera Bohaterw.

Strona: 61 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

S r e b r n e q u e s t y

Misje te w grze okrelone s jako optional quests. Podejmujemy si ich zabierajc odpowiednie
Quest Cardy z Map Roomu w Gildii. Zazwyczaj s one dobrze nagradzane pienidzmi i prestiem,
wic opaca si wykonywa je wszystkie. Nie ma ich tak znowu duo.

Questy opisane niebiesk barw owocuj przyznaniem w gwnej mierze dobrych punktw.

Questy opisane brzow barw s nastawione na ze punkty.

Questy opisane czarn barw s albo neutralne w stosunku do charakteru bohatera, albo na tyle
elastyczne, e istnieje kilka moliwoci ich rozwizania. S one wyszczeglnione w tekcie.

Hobbe Killing Contest

Nagroda: 200 Renown, 900 Gold.

Po wykonaniu Attack/Protect Orchard Farm moesz jeszcze raz stan w szranki z Whisper, biorc
udzia w zawodach w zabijaniu Hobbesw na czas. Musisz w wyznaczonym czasie pokona wicej
potworw ni ona.

Zwr uwag, e najmniej odporni na ciosy s mali magowie Hobbesw, a wic to na nich
najszybciej nabijesz du ilo punktw. Miej te oko na to, z kim walczy Whisper i jeli masz ku
temu sposobno prbuj wykoczy nadwyronych ju przez ni przeciwnikw. Bd czujny i cay
czas obserwuj ktrzy przeciwnicy s ranni, a ktrzy wiey.

Strona: 62 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Orchard Farm Escort

W okolicy Lookout Point spotkasz handlarza, ktry poprosi Ci o eskort do Orchard Farm. Proste,
wystarczy uy na nim polecenia Follow i odprowadzi na dane miejsce. Gdy zobaczysz grupki
bandytw stojce na waszej drodze, lepiej ka mu poczeka (stop), gdy jeli zostanie ranny Twoja
nagroda zostanie umniejszona. Jeli doprowadzi go do celu bez zadranicia, oprcz pienidzy
dostaniesz klejnot.

Hobbe Cave

Nagroda: 400 Renown, 5500 Gold.

Po wziciu tego questa z Gildii musisz uda si do Rose Cottage, by porozmawia z mieszkajc
tam babci. Okae si, e jej wnuk zagin w Hobbe Cave i kto musi go odnale. W drog wic.

W jednej z bocznych komnat spotkasz uwizionego bandyt, ktry zaproponuje Ci wspln


penetracj podziemi i podzia upw. Moesz si zgodzi lub nie, ale jeli jeste zy, przyda Ci si
jego obecno.

Strona: 63 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

W kocu znajdziesz si w duej sali z kul porodku. Niebieski duszek powie Ci, e nie uwolni
chopca, dopki nie dostanie innego czowieka w zamian. Moesz wybra: albo wda si z nim w
walk, albo ofiarowa dopiero co poznanego najemnika (kiedy zamieni si miejscami wci
moesz zabi ducha, wic i tak wyjdzie na to samo). Zabierz chopca ze sob i wr z nim do
staruszki okae si, e wcale nie bya ona taka godna wspczucia, jak mogo si wydawa.

Trader Rescue

Nagroda: 400 Renown, 5000 Gold.

Prosty i do szybki quest, w ktrym musimy wyprowadzi trzech kupcw uwizionych w


Twinblades Camp. Procedura jest nastpujca: zabijamy wszystkich, podchodzimy do kupca,
kaemy mu i za nami, zabijamy wszystkich. I tak trzykrotnie. No problemo.

Strona: 64 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Trader Massacre

Nagroda: 400 Renown, 5000 gold.

Kolejna prosta misja, tym razem po prostu wycinamy w pie stranikw, kupcw i cywili w Barrow
Fields, a pomagaj nam w tym bandyci. Pod koniec bandziory przyprowadz nam jeszcze jednego
handlarza do wykoczenia moemy to zrobi, bd te po prostu odej.

Break the Siege

Nagroda: 450 Renown, 5000 Gold.

Musisz pozby si bandytw, ktrzy zagraaj Gnothole Glade. Gdy si tam udasz, herszt
zoczycw da Ci list z daniem okupu. Szef Knothole oczywicie odmwi zapaty i bdziesz musia
wzi sprawy w swoje rce. Zagadaj do stranika, a otworzy bramy miasta. W Twoj stron ruszy
kilku bandytw. Zabij ich tak, by aden z nich nie przemkn si do rodka osady (jeli to zrobi, le
za nim, wykocz i wracaj do bram), po czym wybiegnij w sam rodek obozowiska przeciwnikw i
pozabijaj wszystkich, ktrzy tam s. Tym sposobem ukoczysz misj w szybszy i o wiele atwiejszy
sposb, ni gdyby prbowa broni Knothole nie opuszczajc jego murw.

Strona: 65 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Lost Trader

Nagroda: 150 Renown, 2600 Gold, Treasure Clue.

Kaszka z mleczkiem. Po wziciu questa udaj si do Abandoned Road (wschd od Oakvale).


Znajdujcy si tam kupiec poprosi Ci o odnalezienie i uratowanie jego brata. W praktyce oznacza
to po prostu dwukrotne pokonanie tej planszy najpierw na wschd, a potem (ju z odbitym
bratem) z powrotem. W nagrod dodatkowo dostaniesz Treasure Clue.

Strona: 66 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Execution Tree / Execution Tree Rescue

Nagroda: 200 Renown, 4500 Gold.

Dwa przeciwstawne questy, zwizane z egzekucj schwytanego przez stranikw Bowerstone


bandyty. Jest on eskortowany na Headmans Hill. Jako pomocnik stranikw musisz odpiera
kolejne ataki prbujcych uwolni winia zbjcw, natomiast jako jeden z czarnych charakterw
musisz przebi si przez zastpy strw prawa i uwolni swojego koleg po fachu przed upywem
czasu. Typowo fightingowy quest, nie naduywamy w nim mzgownicy.

Strona: 67 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Darkwood Disturbance

Nagroda: 100 Renown, 3500 Gold.


Musisz pomc gadatliwej Briar Rose w zamkniciu portalu, przy ktrym Miniony wyranie co
kombinuj. Znajduje si on w Darkwood Lake. Po spotkaniu z pani bohater bdziecie musieli
przebi si do magicznego otarzyka przez oddziay Minionw. Gdy ju do dotrzecie, Briar zajmie
si odczytaniem stosownych inkantacji, a Ty musisz zapewni jej ochron. Minionw jest tu do
duo, wygodnie jest posugiwa si magi (Enflame!). Gdy licznik widoczny z prawej strony dojdzie
do koca, quest zostanie zakoczony, a Briar wyrazi uznanie wobec Twoich umiejtnoci (o ile nie
pozwolie eby zostaa za bardzo ranna).

Bounty Hunt

Nagroda: 400 Renown, 5400 Gold, Treasure Clue.


Klasyczne odbijanie zakadnikw w rpg-owej otoczce. Gang bandytw podzieli si na dwie grupy
jedna jest w Fisher Creek, druga w Greatwood Lake. Musisz powycina wszystkich zoczycw tak,
by wizionym przez nim mieszkacom Bowerstone nic si nie stao. Najbezpieczniej jest tego
questa wykonywa przy sporym Accuracy. Dobrze jest bowiem ustrzeli gow z uku bandytom
sprawujcym bezporedni piecz nad zakadnikami zwaszcza w Greatwood Lake, jako e herszt
zych wyranie deklaruje co w rodzaju zbli si, a panienka oberwie. Wycigaj wic uk i do
dziea. W nagrod za ocalenie obydwu cywili dostaniesz Treasure Clue.

Strona: 68 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Bandit Spy Extraction

Nagroda: 400 Renown, 5800 Gold.


Po wziciu tego questa z Gildii musisz uda si do Bowerstone North i zagada do kobiety imieniem
Tanya. Poda Ci ona szczegy misji. Id dalej na pnoc. Musisz dogoni konwj kupcw oraz
stranikw, po czym wybi wikszo z nich poza kupcem z dugimi wsami. Do niego zagadaj i
odeskortuj z powrotem do Bowerstone North. Jedyny problem, jaki moesz mie w tej misji, to
health kupca, ktremu niewiele trzeba do zaliczenia zgonu, a staje si czstym atakiem ze strony
napastnikw. Jedyne, co mona poradzi, to odpieranie wikszych iloci przeciwnikw jednoczenie
za pomoc zakl oraz Heal Life w stosunku do kupca.

The Ransom Victim

Nagroda: 500 Renown, 3000 Gold.


Wodzowi Knothole Glade porwano najmodszego syna. Da Ci on okup (7500) oraz woln rk
moesz kulturalnie zapaci, bd te zrobi zadym i zachowa pienidze dla siebie. Sytuacj
skomplikuje starszy syn wodza, ktry sugeruje, by przyprowadzi malucha wanie do niego, chce
si on pozby konkurenta do roli nastpcy ojca.
Bandyci przetrzymuj dzieciaka w jaskini, w ktrej znalaze Archeologa (Witchwood Stones). W
zasadzie bardziej opaca si z nimi walczy, jest ich tylko trzech, a siedem i p patyka piechot
nie chodzi. Powrt do wioski obfitowa bdzie w starcia z wszelkiego rodzaju ustrojstwem,
poczawszy od Balverinew i os, a na trollach i ognistych duszkach skoczywszy.

Gdy dojdziesz do wioski, bdziesz mg odstawi dzieciaka do ojca (dom w poudniowo-wschodniej


czci, dobre rozwizanie), bd te do brata (w pobliu Demon Door, ze rozwizanie).

Strona: 69 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

B r z o w e q u e s t y

Misje te zlecane nam s przez ludzi spotykanych w caym Albionie i zazwyczaj dotycz jakich
lokalnych, mao istotnych w skali caego wiata sprawek. Innymi sowy s to klasyczne, rpg-owe
subquesty. Za ich wykonanie nie otrzymujemy, tak jak w przypadku zotych i srebrnych, renown
oraz zota od Gildii. Nagrodami s przedmioty uzyskiwane zazwyczaj bezporednio od
zleceniodawcw.

Fishing Lessons

Nagroda: Wdka.

Gdy wejdziesz na teren Fisher Creek (na Zachd od Greatwood), zobaczysz chatk rybaka oblon
przez osy. Pozbd si ich, a wdziczny gospodarz sprezentuje Ci wdk i przeszkoli w jej
uywaniu. Przy okazji wyw wszystkie gadety pywajce po okolicy.

Strona: 70 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Fishing Competition

Nagroda: Silver Key, upgradeowana wdka oraz kapelusik rybaka.

Jaki czas od pierwszej wizyty u rybaka wpadnij


do niego ze zowionymi przy rnych okazjach
rybami, by wzi udzia w zawodach
wdkarskich. Aby wygra potrzebujesz solidnej
sztuki (najwiksze wydaj si by do zowienia
z molo w Hook Coast). W nagrod dostaniesz
Fishers Hat, Silver Key oraz ulepszon wdk.

The Sick Child

Nagroda: 200 Renown, 2000 gold.

Ju w trakcie pierwszej wizyty w Bowerstone South napotkasz ma dziewczynk, ktra poprosi Ci


by za ni poszed. Zostaniesz zaprowadzony do jej matki, ktra opiekuje si wijcym si w
konwulsjach synem. Wiedma z Bowerstone Quay potrzebuje czterech niebieskich grzybw, by
spreparowa dla niego lekarstwo, a Tobie oczywicie przypadnie obowizek zebrania ich.

1) W Lookout Point spotkasz dwch nieco dziwnych handlarzy, ktrzy bd biadoli, e zgubili
swojego grzyba. Jeden z nich wrzuci go do wody w pobliu Demon Door w Heroes Guild. Po prostu
id i go wyw.

2) W Picnic Area zagadaj do jeszcze dziwniejszej kobiety. Poprosi ci ona, by j rozmieszy.


Najlepiej sprawdza si tutaj gest taca. Po kilku powtrzeniach dostaniesz w nagrod kolejnego
grzyba.

Strona: 71 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

3) W Guild Woods porozmawiaj ze stojcym tam mczyzn. Poprosi Ci on o dostarczenie listu


miosnego do Oakvale. Moesz po prostu posuy za posaca, bd te powiedzie kobiecie, e
sam napisae te sowa. W obu wypadkach dostaniesz od niej list z odpowiedzi, ktr bdziesz
musia odnie zleceniodawcy. W zamian dostaniesz grzybka.

4) Ostatniego grzybka kupisz od sprzedawcy w Barrowfields za bezcen (1500).

Wr z tym wszystkim do wiedmy, a okae si.. e miaa ona gotowe lekarstwo przez cay ten
czas, a grzybkw potrzebowaa jedynie do.. testw? LOL :-)

Strona: 72 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Beardy Baldy

Nagroda: Dostp do kilku nowych fryzur.

W Bowerstone Quay spotkasz siedzcego na awce nad rzek mczyzn, ktry powie Ci, e
przedstawi Ci swojej crce, jeli tylko dostosujesz swj wygld do jej gustu kolejno chodzi o
fryzur, wsy oraz brod. Trzy szybki kursy do pobliskiej fryzjerki i.. okazuje si, e typek po
prostu lubi, gdy bohaterowie robi z siebie idiotw, a adnej crki nawet nie ma :-) Na pocieszenie
dostaniesz fajny tatua.

Ta historia od pocztku bya grubymi nimi szyta.

Strona: 73 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Book Collection

Nagroda: Silver Key + losowy przedmiot.


W szkole w Bowerstone South napotkasz miejscowego nauczyciela, ktry cierpi z powodu ci w
budecie edukacyjnym i bdzie bardzo wdziczny za jakiekolwiek datki w postaci ksiek. Jest to
fajny dodatek, jako e poznajemy zawarto zbieranych tu i wdzie tomikw w postaci zabawnych
cut-scenek. Ponad to gdy ufundujemy szkole odpowiedni ilo materiaw edukacyjnych,
dostaniemy od uczniw jaki prezent (losowa cz garderoby). Po ufundowaniu 25 ksiek
dostaniemy Silver Key.

Bandit Toll

Nagroda: Nieco zota i innych gadetw z zapasw bandytw.


W Greatwood Gorge obozowisko rozbili bandyci i daj 400 sztuk zota za przejcie. Wybr jest
oczywisty, moesz zapaci bd te wyci wszystkich w pie. Nie s zbyt mocni, wic druga opcja
jest o wiele ciekawsza. Zwaszcza, e w obozowisku znajdziesz nieco fajnych power-upw.

Strona: 74 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Darkwood Bordello

Nagroda: pienidze z tytuu regularnej renty gruntowej za dom publiczny bd dobre punkty za
jego likwidacj.

Quest ten nie wystpuje w dzienniku jako wpis, jednak warto powici mu kilka chwil. Nie do, e
sam w sobie jest do zabawny, to jeszcze owocuje okrgymi sumkami pienidzy. W Darkwood
Lake znajdziesz przejcie do obszaru zwanego Darkwood Bordello. Burdelmama przedstawi Ci cay
przybytek oraz poinformuje, e waciciel mocno daje si wszystkim we znaki. Aby si go pozby,
konieczne jest znalezienie aktu wasnoci budynku. Dokonanie tego wymaga straszliwych
powice z naszej strony.

Twoim zadaniem bdzie.. poderwanie waciciela. Gulp! W tym celu musisz zdobyc sukienk (do
kupienia m.in. w Bowerstone), peruk (jest na pitrze domu publicznego, by si na dosta musisz
wynaj jedn z dziewczt) oraz ogoli brod i wsy. Gdy ju doprowadzisz do maego tete-a-tete,
waciciel przez sen wybekota, e akt wasnoci zakopany jest pod drzewem w pobliu stawu
(wschodnia cz mapki). Pd tam z opat i zakocz ten koszmar.

Strona: 75 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Gdy wypdzisz ju waciciela, Madame poprosi Ci o przemianowanie domu publicznego na


schronisko dla upadych kobiet. Moesz si zgodzi lub nie, kwestia charakteru jaki chcesz sobie
wypracowa w grze.

Treasure of the Ghost Pirate / Chicken Kicking Competition

Nagroda: Obsidian Axe, 2 srebrne klucze, czapka kurczaka, gest kurczaka.

W poudniowo-zachodniej czci Oakvale spotkasz mczyzn, ktry poprosi Ci o wypdzenie


odstraszajcego klientw jego przybytku ducha. Samego winowajc znajdziesz na pobliskiej play.
Poprosi Ci on o wykopanie skarbu znajdujcego si na lewo od pomostu na zachodnim brzgu w
Oakvale oraz oddanie go stojcej nieopodal onie. Jeli to zrobisz, da Ci on namiar na kolejny
zakopany skarb pod toporem posgu na miejscowym cmentarzu. Bdzie to Obsidian Axe oraz
srebrny klucz.

Wdziczny waciciel planszy do Chicken Kicking zaproponuje Ci udzia w zawodach. Do wygrania


jest gest kurczaka, srebrny klucz oraz do awangardowe nakrycie gowy. Gra polega na (c za
zaskoczenie) kopaniu kurczakw tak, by spaday na odpowiednie pola. Odrobina praktyki i zakosisz
wszystkie nagrody.

Strona: 76 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Kto podskoczy bohaterowi z tak aparycj?

Strona: 77 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Collect the Hero Dolls

Nagroda: Jack of Blades w charakterze lalki.

Lalki przedstawiajce podobizny gwnych bohaterw gry napotka mona bd wygra w kilku
rnych miejscach. Gdy posiadamy cho jedn, w Bowerstone South zaczepi nas dzieciak mwicy,
e miejscowy nauczyciel ma jak super-hiper kolekcjonerski egzemplarz i powinnimy si z nim
zobaczy, gdy zbierzemy sze pozostaych laleczek. Wikszo z nich zdobdziemy w rozsianych
po Albionie karczmach, uzyskujc rekordowo dobre wyniki.

UWAGA: w czasowych grach wielk pomoc jest zaklcie Slow Time.

1) Briar Rose wygraj czenie kart w pary w


knajpie w Bowerstone South w czasie krtszym
ni 30 sekund.

2) Whisper wygraj Coin Golf w karczmie w


Oakvale oddajc 11 uderze na 4 doki (da si).

3) Twinblade wygraj Spot The Addition w


Twinblades Camp w czasie poniej 25 sekund.

Strona: 78 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

4) Scarlet Robe Card Sorting w Knothole Glade


(najlepiej jest uy tutaj Slow Time, jako e
wymagania czasowe s do wyrubowane).

5) Maze do wygrania w Shove HaPenny w


Hook Coast (wynik punktowy zbliony do
maksimum)

6) Scythe Coin Golf w Snowspire (10 uderze).

Nagrod za Twe trudy bdzie.. figurka Jacka.


Mam nadziej, e nie liczye na wicej.

Strona: 79 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Fight Club

Nagroda: Zoto z wygranych + trofeum.

W kadym z czterech nastpujcych osad: Bowerstone (dokadnie Bowerstone Quay), Oakvale,


Twinblade Elites oraz Knothole Glade znajdziesz wyrysowany na ziemi okrg, w ktrym w nocy
spotykaj si rozebrani od pasa w gr mczyni, by toczy brutalne pojedynki na pici. Jest to
nawizanie-easter egg nawizujcy do kultowego w pewnych krgach filmu Fight Club. Za
pokonanie wszystkich zawodnikw na kadej z czterech aren (musisz je przechodzi w podanej
wyej kolejnoci) wygrywasz pewn sum pienidzy, a za ukoczenie wszystkich czterech
dodatkowe trofeum.

Chapel of Skorm

Nagroda: Skorms Bow, tytu Necromancera, modo.

W Darkwood Camp znajdziesz drog, ktra doprowadzi Ci do wityni za, The Chapel of Skorm.
Moesz powica tam przyprowadzanych ludzi, aby uzyska nieco negatywnych punktw morality
oraz nieco cennych nagrd. Najwaniejsz z nich jest Skorms Bow, najlepszy uk dostpny w grze.
Aby go uzyska, posu si nastpujc sztuczk.

Wynajmij dwch dowolnych bodyguardw (znajdziesz takowego w kadym wikszym miecie) i


wejd z nimi do wityni. Poczekaj, a dojdzie 12 w nocy (wskanik nocy/dnia masz w prawym-
grnym rogu ekranu) i szybko z obu w ofierze. Powiniene dosta rzeczony uk.

UWAGA: Skuteczno powyszej metody zalena jest od aktualnego charakteru naszego herosa
oraz najwyraniej pewnego czynnika losowego, wic tak naprawd ciko poda jeden, uniwersalny
i zarazem pewny sposb na sukces. Trzeba prbowa.

Strona: 80 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Powicenie kolejnej osoby przyniesie Ci dar modoci (postaci ubywa kilka lat, warto zachowa na
kocow cz gry, kiedy to jestemy ju na kocowym limicie, 65, i niezbyt podoba nam si
wygld takiego starucha), a jeszcze nastpnej tytu Nekromancera. Sodko, nie?

Temple of Light

Nagroda: Sentinus, tytu Paladyna, modo.

W Temple of Light moesz wygra jedn legendary weapon, Sentinusa, tytu Paladyna oraz dar
modoci (analogicznie jak w przypadku wityni Skorma). Wystarczy zoy odpowiednio wysok
ofiar. Kwoty wymagane na poszczeglne nagrody rni si w zalenoci od charakteru bohatera,
jednak sensown granic prawdopodobiestwa wygranej wydaje si by m.w. 50 tysicy.

Strona: 81 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

The Sword in the Stone

Nagroda: Legendarny miecz, The Harbinger.

Tu obok Temple of Avo, na wzniesieniu, znajdziesz wbity w ska miecz oraz grup prbujcych go
wyj wieniakw. Bdziesz w stanie go wyj, jeli masz odpowiednio wysokie statystyki zwizane
z si. Istnieje kilka teorii dot. tego ile punktw kadej z trzech umiejtnoci powinnimy posiada,
jednak jedynym pewnym sposobem na wycignicie Harbingera jest maksymalizacja statystyk.

Archery Competition

Nagroda: Treasure Clue + kilka pomniejszych bonusw.

Po wykonaniu questu na Arenie tu przed bram Knothole Glade swj dobytek otworzy go
prowadzcy zawody strzeleckie. Moesz wzi w nich udzia, jeli chcesz wygra kilka fajnych
nagrd (np. Treasure Clue). Jeli jeste wyjtkowo perfidny, ustrzel z uku prowadzcego
nagrody i tak bd Twoje.

Strona: 82 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Ghost Granny Necklace

Nagroda: 200 Renown, 500 Gold.

Gdy w pniejszej czci gry powrcisz na Orchard Farm, spotkasz tam ogarnitych problemami
gospodarzy. Matka pana domu zostaa zamordowana, a jej duch nie moe spokojnie odej w
zawiaty. Ty zostaniesz poproszony o rozwizanie problemu. Id wic do ducha (jest za domem).
Okae si, e bandyta w Greatwood Lake zabi babci i ukrad jej rodzinny medalion. Id wic nad
jezioro (wschd) i zabij jedynego stojcego tam zoczyc. Wr do farmerw i oddaj ich wasno

Murder With a Twist

Nagroda: 1000 lub 2500 sztuk zota.

Typowa misja oferujca odrbne rozwizanie dla dobrych i zych postaci. Za jednym z domw w
Oakvale spotkasz grup trzech stranikw, ktrzy zlec Ci zabicie gronego mordercy rezydujcego
w Twinblades Tent. Udaj si tam. Bandyta zignoruje Twoj obecno i zacznie mwi dopiero
wtedy, gdy namierzysz go stosownym klawiszem i wycigniesz bro. Zaproponuje Ci wtedy
dwukrotn stawk za pozbycie si dotychczasowego zleceniodawcy, ktry okazuje si by jego
bratem. Teraz moesz wybra, zabi bandyt za 1000, albo stranika za 2500 (jeli pocztkowo
odmwisz najemnikowi, podwyszy ewentualn zapat).

Strona: 83 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Assassin Attacks

Nagroda: Treasure Clue

Mniej wicej na etapie gry w ktrym pokonasz White Balverinea w Knothole Glade, Guild Master
powie Ci przez Guild Seal, e Twinblade wynaj fachowcw, ktrzy maj uprzykrzy Ci ycie.
Troch ironiczne, e aby wykona tego questa odszuka ich bdziemy musieli wasnorcznie.
Powinno by przecie odwrotnie.

Zamachowcy pojawiaj si w momencie, gdy na jednej z poniszych map pojawimy si w jednym,


konkretnym miejscu. Trzeba wic dobrze je przeszukiwa.

1) Knothole Glade (koo mostu);

2) Windmill Hill (na pitrze wiatraka);

3) Witchwood Cullis Gate (koo kamiennej kuli w zachodniej czci);

4) Prison Path (na gwnej drce);

5) Hook Coast (koo miejskiego dzwonu).

Nagrod za zabicie ich wszystkich jest Treasure Clue, ktra potrzebna nam bdzie do wykonania
misji omwionej poniej.

Strona: 84 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Hidden Booty Hunt

Nagroda: Specjalna bro, Frying Pan.

W trakcie gry znajdziesz 6 wskazwek, opisujcych lokalizacj skarbu.

1) Skrzynia w Orchard Farm, w zachodniej czci;

2) Nagroda za wykonanie questa Bounty Hunt;

3) Nagroda za wykonanie questa Lost Trader;

4) Do wygrania w turnieju uczniczym w Knothole Glade;

5) Skrzynia za wiatrakiem w Windmill Hill;

6) Nagroda za zabicie wszystkich bandytw w quecie Assassin Attacks.

W tym miejscu naley uy opaty.

Skarb wykopa mona nie posiadajc wszystkich wskazwek, jednak jest on wtedy jeszcze
bardziej bezwartociowy. Zaczarowana patelnia (sic!) znajduje si w Orchard Farm, w miejscu
pokazanym powyej (opaty musimy uy rcznie, nie pojawia si jako domylny przedmiot pod
F1-F3).

Strona: 85 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Mayors Invitation / Investigating the Mayor

Nagroda: W przypadku Mayors Invitation dostp do Demon Door #10, 15000 Gold oraz
Bowerstone Manor (srebrny klucz + Katana Hiryu), w przypadku Investigating the Mayor tylko
dostp do Bowerstone Manor.

Po udanym wystepie na Arenie zagadany zostaniesz przez lokaln pikno, Lady Gray, pani
burmistrz Bowerstone. Zaprosi Ci ona na pogawdk do Bowerstone North. Gdy si tam udasz,
spotkasz osoby uruchamiajce dwa przeciwstawne questy. Sama Lady narzuci Ci ubieganie si o jej
rk poprzez wykonanie kilku mniej lub bardziej skomplikowanych zada. Zamknity w areszcie
szaleniec poprosi Ci za to, by zbada niepewn przeszo pani burmistrz, dowodzc tym samym
jego susznoci jego teorii spiskowej.

Aby zosta szczliwym maonkiem Lady Gray, wykona musimy cztery zadania:

1) Ofiarowa Lady czarn r (do kupienia w sklepie w Bowerstone North)

2) Posiada przynajmniej jeden dom (dowolny).

3) Odnale zaginiony naszyjnik. W tym przypadku zachodu bdzie nieco wicej. Na pocztek pogadaj
ze wszystkimi osobami w Bowerstone North, dostaniesz kilka wskazwek. Udaj si do Oakvale, a
dokadniej do Memorial Garden. Spotkasz tam dwch spiskujcych typkw, ktrzy przestaj mwi
ilekro si do nich zbliysz. Zakradnij si koo murku za ich plecami, a usyszysz, e naszyjnik zakopali
midzy dwoma dkami na play Oakvale. Id wykopa zgub i wracaj z ni do Lady.

4) Ostatni prb bdzie pojedynek z zawistnym Thunderem. Wyjd z Bowerstone pnocnym


wyjciem, bohater rzuci Ci wyzwanie i zapowie spotkanie na Headmans Hill. Udaj si tam,
przebijajc si przez gromady bandziorw. Thundera najatwiej jest pooy za pomoc magii,
przeciw ktrej jest praktycznie bezbronny. Jego denerwujce zaklcie elektryczne atwo przerwa
mona z pomoc Enflame. Dorzucenie na to Slow Timea powoduje, e czarnoskry wojownik nie
ma praktycznie adnych szans. Walka skada si bdzie z trzech faz. Po pierwszej zrzuceni
zostaniecie do maego stawu (jest tam miejsce, w ktrym wyowisz Silver Key), po drugiej
stoczycie fina w jaskini.

Strona: 86 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Wr do Bowerstone, korzystajc z Demon Door, po czym zagadaj do Lady. Moesz zgodzi si na


lub, bd odrzuci jej umizgi. Wybr naley do Ciebie, cho OPACA si zosta jej maonkiem
otrzymujemy dziki temu dostp do Demon Door w Gray House, do Silver Chest w Bowerstone
Manor oraz do prezentw samej Lady (czasami po wykonaniu questa i powrocie do niej postanawia
nas ona obdarowa, najlepszym podarkiem jest Solus Greatsword, miecz o najwikszym damageu
w grze). Warto zaznaczy, e nasz cukiereczek jest wyjtkowo humorzast sztuk i atwo jest o
totalne wkurzenie jej.

Quest Investigating the Mayor take powizany jest z postaci Lady, cho z nieco innej strony.
Rozmawiae ju z uwizionym w Bowerstone North typkiem, teraz wic teleportuj si do Barrow
Fields i zagadaj do mczyzny w poudniowej czci mapy. Powie Ci on, e gdy spotyka si ze
zmar ju siostr Lady, zawsze dawa jej zna o swoim przybyciu trzykrotnie zapalajc lampk w
pobliu stajni. Id wic do Gray House i zrb dokadnie to samo.

Strona: 87 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Gdy zawiecisz swoj latarenk trzykrotnie, pojawi si duch, ktry otworzy wejcie do piwnicy
opuszczonego domu. W rodku znajdziesz szkielet dziewczyny oraz list. Podnie go. Pojawi si
Lady. Jeli jeste jej mem, sprawa zostanie ucita z miejsca i nie bdziesz mia moliwoci
ujawnienia komukolwiek jej przeszoci. Jeli natomiast nie jeste z ni zwizany, zaproponuje Ci
ona maestwo. Odmw, a ostatecznie odejdzie z Bowerstone zanim zdysz ujawni prawd. Gdy
wrcisz do Bowerstone North, szef stranikw zaproponuje Ci posad burmistrza. Moesz si
zgodzi lub nie, wie si to z dostpem do Bowerstone Manor (legendarna bro Katana Hiryu i
srebrny klucz)

The Tear of Avo

Nagroda: Legendarny miecz, Tear of Avo.

Misja ta wystpuje tylko w przypadku gdy nie zabijemy Theresy po pierwszej walce z Jackiem i
wrzucimy Sword of Aeons do magicznej czeluci. Jest to swoiste wyrwnanie szans pomidzy
dobrymi a zymi postaciami, dobry ekwiwalent miecza zdobytego przez Jacka. Znajdujemy go w
Gildii.

Guild Master da nam wskazwk, by sprawdzi w pokoju Mazea, ktry prbowa znale owy
magiczny or. Istotnie, po przeszukaniu regaw z ksikami znajdziemy informacj, e wystarczy
(doh) podej do pustego grobu na rodku placu w Gildii i zagada do duchw trzymajcych nad
nim piecz. Tak te zrb. Bardzo fajny mieczyk bdzie Twj.

Strona: 88 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Zakoczenie

I tak oto nasza podr przez Albion dobiega koca. Czy byo warto? Jasne, Fable to bardzo lekka i
przyjemna gra RPG. Taka, ktra z jednej strony wciga relatywn zoonoci wiata, z drugiej nie
przeraajc przesadnym skomplikowaniem i zoonoci. Skoczenie jej na 100%, w czym
pomocny jest powyszy skrypt, moe by mobilizacj i bodcem, pod ktrym gracze zaczn
bardziej docenia fakt wymczenia cRPG na wszystkie moliwe sposoby. Jest to wszak cakiem
mie uczucie. To co, za co bierzemy si teraz? A moe tak jeszcze partyjk Fable?

Pozdrowienia z wakacji le Lesio.

Strona: 89 www.gry-online.pl
Fable: The Lost Chapters Poradnik GRY-OnLine

Strona: 90 www.gry-online.pl