You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT KANTIN KALI PERTAMA

Tarikh: 27 Mac 2016


Masa: 2.30 petang
Tempat: Bilik Mesyuarat smksm
Kehadiran:

Tn Hj Zainol bin Ahmad


Pn Nik Khairul Bariyah bt Kamalul Baharin
Pn Ruzani bt Hamid
Pn Hjh Hendon bt Yaacob
Pn NorAzihan bt Mohad Zain
Wakil Kafeteria

Tidak Hadir Bersebab :


Tn Hj Muhammda Fahmi bin Zain

I. Aluan Pengerusi
Tn Hj zainol selaku pengerusi mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa
Kebersihan Kantin kerana menghadiri mensyuarat kantin kali pertama bagi tahun
2016

(Tindakan: S/U Kantin)

II. Perlantikan dan pengesahan ahli jawatankuasa Kafeteria 2016


Pengerusi seterusnya melantik dan mengesahkan ahli jawatankuasa Kafeteria 2016
yang terdiri daripada:

Tn Hj Mohammad bin Abdul Rahim ( Pengetua)


Tn Hj Zainol bin Ahmad (Penolong kanan HEM)
Pn Nik Khairul Bariyah bt Kamalul Baharin ( Setiausaha)
Pn Ruzani bt Hamid ( Penolong Setiausaha)
Pn Hjh Hendon bt Yaacob ( AJK)
Tn Hj Muhammad Fahmi bin Zain
Pn Norazihan bt Mohad Zain
Wakil Kafeteria

III. Fokus Unit Kafeteria 2016.

Pengerusi meminta setiausaha menyenaraikann tentang perancangan Pelan


Strategik Kafeteria 2016

1. Program pantau-pantau kafeteria 2016.


2. Program kafeteria Ceria.
3. Program Info dan Peraturan Kafeteria
4. Program sayangi kafeteria
IV. Isu-isu Semasa 2016.

1. Menjual kepada kepada pelajar pada waktu pagi hampir pada waktu PdP.
Masih terdapat pelajar makan di kantin pada waktu pagi pada waktu PdP
pertama.
2. Terdapat penjualan makan ringan dan masalah sampah,
3. Penjualan air berperisa dalam bekas plastik menyebabkan
masalahkebersihan kelas.
4. Kantin kurang ceria.
5. Semasa rehat kedua kebnyakan makanan guru telah habis.
6. Cadangan membuka kiosk makanan untuk mempelbagaikan makanan yang
dijual

V. Hal-hal lain

1. Pn Zaini wakil dari Kafeteria SMKSM menyatakan bahawa selepas waktu rehat
ke 2 guru-guru boleh membuat tempahan makana panas andaikata tiada lagi
makan pada waktu itu.

2. Beliau juga menyuarakan tentang keadaan Kantin yang agak tidak ceria ceria
kerana seperti masalah anai-anai,pintu kaunter dan atap kantin yang rosak .

3. Oleh kerana masih terdapat pelajar yang tidak memahami peraturan kafeteria ,
Pengerusi memaklumkan akan menerangkan peraturan tersebut kepada parapelajar
pada waktu perhimpunan.

Mesyurat di tangguhkan pada pukul 4.30 petang.


Disediakan oleh: Disemak oleh:

(Pn. Nik Khairul Bariyah bt Kamalul Baharin) (Tn Hj Zainol bin Ahmad)
Setiusaha Kafeteria SMKSM 2016 Penolong Kanan HEM SMKSM