You are on page 1of 11

,S

WONDERFUL
Words & Music by George Gershwin & lra Gershwin.

Rubato

Bb*uiop
XX
,!B! P1ni nb,*A7u Btr|,gt
XXX
I lat I 1 ltr
tattat
+l-tl m,u ffi,o rT--rTt
H+H A

a) I
ry
Electric Piano
Strings/Flutes W
? ? L2 L A

Gentle Bossa
Edim
{.maj?
ffi
rTil-TI xx
a tempo ffi
(lazily)

1. S'won - der - ful,- s'mar-vel-ous,-

tu t t: Z tYt t: vr, t t: vt t 7
nw =:

E'
[-5-t
gb*uis1o

H HHi'*

you- should care- for- me.-

u-++
-e + +'
-l-
.
++' -!,-' I
i I
i 4
T 4= .++
7\ )-T

O Copvnrcsr r9z7 (RnNrwro) Cneppr,rl


'SfenNrpJCuAppELL
t CoupaNv INcoRronetno, USA.
Musrc Lrurrro.
Arr Rrcurs Rr,snnvno. INrERNettoNer Copvnrcnt Sn,cunno.

78
EbmaiT
x x'
L Ll rtta

ffi
Jtr

ry{ 3br:
[----
# #
T5-r-n

love-

Gmaji
XXOO
T-FTT-
ltttla
?++tH

SO gla-mo-rous,
, Flute iJ)-J\
L-l

tu',.pJJ!t= ,t \''z t =tI i


I
Z
r ==^
4T-
I

79
F7
[5-riD
ry
{.r---.
ffi ffi

vou can't blame me_


c\'--J\

Bhrbgt EbmaJj
Y_o o XX
!a_La Ia

ffi T-r--rTt
LLLIAI
tttil,
3------t

Oh- s'won - der


3--r

Fm7
re
ffi

that you- should care_

rrr--r 3fr
Fr+-l+
EdimT
XX
ffi
ttttf

s'mar - vel -ous

a' r r ; r "r
f bf f v- :e

E
re
Bbttbgt Bb^uio1o
XX
rT--rF 5fr
ffi ir+ttr
tal tal
Fr++-1-]

that- you- should care- for me.

AB
r =
t,t
t/
'-l "++
?.
++?/-?
llr
.1 ?. zF-
i iffi.
+

**
tt fi
Ct(bgl
XX
ffi
E'
c---ol
l-fl-tH Fr.i+t+

81
BbBtbsi Bb^uro1o Daug D7
XX X XX X' ' X
r-r--rT-.l 5fr ETTN
Latta
l-H+t-l # #
r--T--n

Dl GmaiT
<'
.a-r--n
x
^,"
{-rrrl]
# taa
H+++i
I
3fr

J.
p#zr#sr q
ro)
ffi

hearts- work

ry
[.*--r
ffi

time.-
J .b^..b

2?tt
ir
C.
?:
t.
I
r Tr
=7r =2 a2 =-
r
'rr f c

t. \

?.
I

I
?l r l- Vr-
82
Gbdimz
ry
[---a
ffi

mar-vel-ous- that you- should care-

a'rt?et:
rY r rr
Iti.1 t:
r '? f j fr r

E
rll
e2'+t-+
T-3-------

* 11 +
/ l' l-
/
l-
D*
'/

BbBibql
x' 'o

GmajT DTaug
XXO O
rr'I
it
t+ll#
T:I
Ta
I tu
H
Guitar comp.
,/
I

,)r)
Piano solo .r[li=

r-3---_r

83
F#aug
xx
ffi
x
fi-rrc
ffi
tr(
Fm
I

./ ll
./ ./
I

Bbrztbsl Ebmaj
xoo
r-r-n
It+f
tu
tttri{
ttHIJ

,/\l ./ 7)
I

)-) )
r-3

r I i-- r-r

?-+)e/+.
"-)
l
? 7-'- r /T' O'.'.'--/'

Dtbgt
E{,
ffii ffi
HJJ]J

t)
tl ; 7.
./ ./

r-_3 l---3:--
L e--\---- -+
#h

84
BbBtbsl Bbn uisp
z__9___o
latatt Hsr.
H ffi
lll ;
./ ./ 7.
I

Fm7
[---a
ffi

you- should care- for

e=+vtz +++
+++
T--'- h

T. T
Ezmaje16 Ebmail
x x' '
a tlr
aa
_- l_

85
Ctbst
LO

ffi

IR,
[---]
#

it's one- I love- to see.


) .l ) t-t.
C) -E-
iil-
-E- .1 -E-
\F t 'fr '.
ii
-?-
i
Daus
,. i
D7
xA
"TTfTI sfr rI[lFx 5fr
Fiirt-l .+l-?r
t--3

You- make my life- so-

'2' frf qf< \',',t ? * ,,j_ e J \ty

F#7
,FFFtrI
ata laa
l-H-tH

gla - mo-rous,- you can't blame me-


Flures iH\ bJ\-J\

o Jt ,-t , q'f f f r#*: ,f frr


9
' *'
t.
'/
\ \ I

-
86
x
ffi
ry
re
ffi
p,btbs
"d&
H+#

for feel - ing a-mo-rous._ oh


t\ \^\.+,
a,
-b 7e

a *rr r'F= tl
l-l-l-l
-??
-TT ==
v-r

Gbdimz

ry BbBtbql

H
ff---a

++ +
r?
D+
tl
D
t
/

87
liiri;t'-"

gb15,aislo

imj,u
+++l-l

me.

A 1T
e 'T'
Strings
f
rr
d)
? -f
r
'E-
C+?.
llr
-E- t t- '

l-l- i

Guitar comp. ad lib.


gbr1flu; b:r,rbsf; 11)
XXO
i#oo T-'TT-T-]
ttal tl
ttt+f
rl
Fr+-+-l-l

\. \
2"only ) ) 7 ,/ , /--,./
|

./ 7) ./
l

,/
I

?)rL) ) ?)
Piano

pbr:1fiu; Bbt:tbqf ttl gbr:1fiu;


x' -
r-r-r-]x 4fr --r-r-r
ffi lttal
tatt
4fr

./
tl ./ ,),L),) /
I

),),)))?)
Repeat ad lib. to fade

reu
'q9 88