You are on page 1of 4

Exemplar per imprimir http://www.rrfisica.cat/num/num11/prn_article_num=26&pos=4&total...

Revista Recursos de fsica


nm 11 ISSN: 1988-7930 PRIMAVERA DEL 2013 Societat Catalana de Fsica

EXPERIMENTS DE LA IAIA
Josep Ametlla
Experiments de la iaia Proposem estudiar la llei dels gasos ideals utilitzant un pot de vidre, un assecador de cabell i un parell de termmetres

La llei dels gasos


Introducci

L'estudi dels gasos ideals s un tema que est a cavall entre la fsica i la qumica. Com ja sabem, al nostre pas les lleis dels gasos s'estudien a
l'assignatura de Qumica de 1r de batxillerat; ara b, estrictament parlant, les lleis dels gasos sn lleis fsiques, ja que quan s'escalfa o es comprimeix un
gas no es produeix cap transformaci qumica. Aqu proposem estudiar la llei dels gasos ideals utilitzant un pot de vidre, un assecador de cabell i un parell
de termmetres.

Guia del professorat


Material

pot de vidre gran amb tapa roscada ( ); es pot comprar a la botiga Torrero i Mas o a basars.
assecador de cabell
dos termmetres
proveta de
suport, nou i crcol
tap foradat
tub de vidre de laboratori
trossets de Porexpan
guants de protecci.

Procediment operatiu

1) Fem un forat de a la tapa del recipient.

2) Enganxem el tap foradat a la tapa del pot, per la part exterior (vegeu la figura
1).

3) Fem passar pel forat un tub de vidre de laboratori llarg , de o ms


(vegeu la figura 4).

4) Ajuntem els dos termmetres capiculats i els lliguem amb un cordill o filferro
(vegeu la figura 2).

Fig. 1 Fig. 2

5) Protegim els bulbs amb una mica de Porexpan . Podem utilitzar les peces en forma
de que hi ha als embalatges. Aix ho fem per evitar que els bulbs toquin les parets
del recipient. Ens interessa la temperatura de laire, no la del recipient (vegeu la figura
3).

6) Posem els termmetres dins del recipient de vidre i el tapem (vegeu la figura 4).

Fig. 3 Fig. 4

1 de 4 17/12/2013 20:42
Exemplar per imprimir http://www.rrfisica.cat/num/num11/prn_article_num=26&pos=4&total...

7) Muntem el crcol en el suport, a lextrem superior de la barra. Posem el recipient invertit damunt del crcol,
de manera que el tub vagi a linterior duna proveta plena daigua. El muntatge ja est llest per fer lexperiment
(vegeu les figures 5 i 7).

Experiment 1

1. Destapem el recipient de vidre.

2. Amb lassecador de cabell escalfem laire durant tres o quatre minuts. Conv no apuntar directament cap al
termmetre. Interessa que la temperatura arribi a o i que les parets del recipient tamb
estiguin calentes, en equilibri trmic amb laire, dins del que sigui possible.

3. Tapem el recipient, llegim les temperatures del dos termmetres, el girem rpidament (compte,
necessitarem guants!) i el colloquem damunt del crcol, amb el tub dins de la proveta.

4. A partir daquest moment laire de dins del pot es refreda i laigua comena a pujar pel tub. La proveta es
va buidant i laigua entra al recipient de vidre.

5. Ho deixem refredar fins a la temperatura ambient.

6. Llegim la temperatura final i mesurem el desnivell de lquid entre la proveta i el pot de vidre.

7. Llegim la pressi atmosfrica al barmetre del laboratori ( vegeu la figura 6).

8. Observem que la temperatura de laire ha disminut i la seva pressi tamb. Ja podem fer els clculs

corresponents i analitzar els resultats en relaci amb la llei dels gasos ideals:

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Dades obtingudes i anlisi dels resultats

El recipient de vidre t un volum de


No comptarem el volum del tub ( ) perqu laire del seu interior no lhem escalfat, i per tant no canvia de temperatura.
Descomptarem el volum dels termmetres i el Porexpan : aproximadament .
Els dos termmetres indicaven i . Per tant .

Al final de lexperiment marcaven . Per tant, .


La pressi atmosfrica era de .
El desnivell entre laigua de la proveta i la de linterior del recipient era .
La quantitat de lquid transvasada a linterior del recipient era .

Per tant:

2 de 4 17/12/2013 20:42
Exemplar per imprimir http://www.rrfisica.cat/num/num11/prn_article_num=26&pos=4&total...

s a dir, veiem que la temperatura de l'aire ha canviat i la pressi tamb, per la relaci sha mantingut constant (dins duns marges

derror raonables), tal com diu la llei dels gasos ideals.

Experiment 2

Tot aix tamb ho podem fer utilitzant dos tubs de vidre units per un tub de goma. Aix podrem invertir el muntatge i
comprimirem l'aire en lloc d'expandir-lo. A ms, aquest segons mtode t lavantatge que un cop refredat laire
podrem fer les variacions de pressi que vulguem pujant i baixant el recipient o la proveta, i aix podrem obtenir
fcilment noves dades. El muntatge seria molt similar al dabans:

1. Destapem el pot i escalfem l'aire amb l'assecador.

2. Tapem rpidament i girem el pot, de manera que el tub entri dins de la proveta.
3. L'aire es comena a refredar i el lquid comena a pujar. Llegim les temperatures just quan el lquid comena a
pujar.

4. Quan el lquid ha pujat un tros pel tub, posem la proveta damunt la taula i el pot a terra, subjectat a la part baixa
del suport.

5. Ho deixem refredar fins a la temperatura ambient. El lquid del tub comprimeix l'aire. El volum de lquid que passa
al recipient s molt ms gran que abans, i, per tant, s possible que haguem d'afegir aigua a la proveta. Jo hi he
afegit quan he vist que el nivell baixava massa.

Fig. 8

Resultats obtinguts:

Els termmetres indicaven i ; o sigui, .


Pressi atmosfrica : .
Volum del recipient .
Volum de lquid transvasat: .

Temperatura final: .

Desnivell del lquid: ,

En aquest cas, la discrepncia respecte al que ens diu la llei dels gasos ideals s noms dun
. Es podrien aconseguir variacions de pressi ms grans amb un tub ms llarg, d'uns
quants metres, i collocant els dos recipients en pisos diferents, aprofitant, per exemple, l'escala
de l' institut.

Fig. 9

3 de 4 17/12/2013 20:42
Exemplar per imprimir http://www.rrfisica.cat/num/num11/prn_article_num=26&pos=4&total...

Josep Ametlla
Professor de fsica i qumica de l'IES Ausis March de Barcelona.
Adrea electrnica: jametlla@xtec.cat

4 de 4 17/12/2013 20:42