You are on page 1of 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 22 May 2017 Hari:


Isnin

0745 -
0845

(2B) Menjalankan ujian Penggal satu


1015
1115

(1K)

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KELAS
1 Merah
KEHADIRAN
____ / 32
TARIKH/ HARI
22.5.2017 (ISNIN)
MASA
12.15-13.15
TEMA
Membincangkan kertas soalan
UNIT
Membincangkan kertas soalan
KEMAHIRAN
Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni bahasa Tatabahasa
STANDARD KANDUNGAN
Membuat pembetulan bagi kertas ujian (kertas 1).
STANDARD PEMBELAJARAN
Membuat pembetulan kertas ujian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (menguasai & LBM) dapat :
1. Menulis jawapan yang tepat berdasarkan soalan dalam kertas ujian.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
(PdP)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Set Induksi:
1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid.
Murid menguasai Murid belum menguasai
Langkah 1 Langkah 1
1. Murid-murid membaca soalan dan 1. Murid-murid membaca soalan dan
memberikan jawapan yang tepat. memberikan jawapan yang tepat.
2. 2.
Langkah 2 Langkah 2
1. Murid secara bergilir-gilir menulis 1. Murid secara bergilir-gilir menulis
jawapan yang betul pada papan hitam. jawapan yang betul pada papan hitam.

Langkah 3 Langkah 3
1. Murid menyalin jawapan yang betul 1. Murid menyalin jawapan yang betul
pada soalan yang mereka jawab salah pada soalan yang mereka jawab salah
dalam kertas soalan. dalam kertas soalan.

Penutup
1. Murid-murid membuat pembetulan dengan pensel warna.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

Buku teks
Modul
Powerpoint

Internet
Projektor
Model

Radio / TV
Radas
Buku Cerita

Spesimen
Gambar / Cerita
Lain-lain : ________________________
KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kinestatik
Logik Matematik

Naturalis
Visual Ruang
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekitar
Kesihatan dan kebersihan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa
Patriotisme
Lain-lain:

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ ABAD 21

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea
Komunikasi

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi
kreativiti

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir
Menyelesai isu

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai
Kolaborasi
PENTAKSIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Drama
Tugasan
Projek
REFLEKSI

___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan.
___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

CATATAN
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:

Mesyuarat / Kursus
Cuti Bencana / Cuti Khas
Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Mengiringi Murid Keluar
Cuti Rehat / Cuti Sakit Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________________________

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KELAS
1 Merah
KEHADIRAN
____ / 32
TARIKH/ HARI
23.5.2017 (SELASA)
MASA
10.15-11.15
TEMA
Membincangkan kertas soalan
UNIT
Membincangkan kertas soalan
KEMAHIRAN
Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni bahasa Tatabahasa
STANDARD KANDUNGAN
Membuat pembetulan bagi kertas ujian (Kertas 1).
STANDARD PEMBELAJARAN
Membuat pembetulan kertas ujian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (menguasai & LBM) dapat :
1. Menulis jawapan yang tepat berdasarkan soalan dalam kertas ujian.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
(PdP)

Set Induksi:
1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid.
Murid menguasai Murid belum menguasai
Langkah 1 Langkah 1
1. Murid-murid membaca soalan dan 1. Murid-murid membaca soalan dan
memberikan jawapan yang tepat. memberikan jawapan yang tepat.
2. 2.
Langkah 2 Langkah 2
1. Murid secara bergilir-gilir menulis 1. Murid secara bergilir-gilir menulis
jawapan yang betul pada papan hitam. jawapan yang betul pada papan hitam.

Langkah 3 Langkah 3
1. Murid menyalin jawapan yang betul 1. Murid menyalin jawapan yang betul
pada soalan yang mereka jawab salah pada soalan yang mereka jawab salah
dalam kertas soalan. dalam kertas soalan.

Penutup
1. Murid-murid membuat pembetulan dengan pensel warna.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

Buku teks
Modul
Powerpoint

Internet
Projektor
Model

Radio / TV
Radas
Buku Cerita

Spesimen
Gambar / Cerita
Lain-lain : ________________________
KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kinestatik
Logik Matematik
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Naturalis
Visual Ruang
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekitar
Kesihatan dan kebersihan

Bahasa mn nh
Patriotisme
Lain-lain:

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ ABAD 21

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea
Komunikasi

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi
kreativiti

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir
Menyelesai isu

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai
Kolaborasi
PENTAKSIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Drama
Tugasan
Projek
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REFLEKSI

___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan.
___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:

Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas

Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum


Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit

Aktiviti PdP dibawa ke


___________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 23 May 2017 Hari:


Selasa

1115
1215

(2B)


/
:
1.
2.
3.

1215
1315

(1K)


/
:
1.
2.
3.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 24 May 2017 Hari: Rabu

0845 - 0945

(1K)/
:
1.
2.
3.

1215 1315

(2B)
/
:
1.
2.
3.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KELAS
1 Merah
KEHADIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

____ / 32
TARIKH/ HARI
24.5.2017 (RABU)
MASA
10.15-11.15
TEMA
Membincangkan kertas soalan
UNIT
Membincangkan kertas soalan
KEMAHIRAN
Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni bahasa Tatabahasa
STANDARD KANDUNGAN
Membuat pembetulan bagi kertas ujian (Kertas 2).
STANDARD PEMBELAJARAN
Membuat pembetulan kertas ujian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (menguasai & LBM) dapat :
1. Menulis jawapan yang tepat berdasarkan soalan dalam kertas ujian.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
(PdP)

Set Induksi:
1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid.
Murid menguasai Murid belum menguasai
Langkah 1 Langkah 1
1. Murid-murid membaca soalan dan 1. Murid-murid membaca soalan dan
memberikan jawapan yang tepat. memberikan jawapan yang tepat.
2. 2.
Langkah 2 Langkah 2
1. Murid secara bergilir-gilir menulis 1. Murid secara bergilir-gilir menulis
jawapan yang betul pada papan hitam. jawapan yang betul pada papan hitam.

Langkah 3 Langkah 3
1. Murid menyalin jawapan yang betul 1. Murid menyalin jawapan yang betul
pada soalan yang mereka jawab salah pada soalan yang mereka jawab salah
dalam kertas soalan. dalam kertas soalan.

Penutup
1. Murid-murid membuat pembetulan dengan pensel warna.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

Buku teks
Modul
Powerpoint

Internet
Projektor
Model

Radio / TV
Radas
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Buku Cerita

Spesimen
Gambar / Cerita
Lain-lain : ________________________
KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kinestatik
Logik Matematik

Naturalis
Visual Ruang
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekitar
Kesihatan dan kebersihan

Bahasa mn nh
Patriotisme
Lain-lain:

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ ABAD 21

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea
Komunikasi

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi
kreativiti

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Menyelesai isu

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai
Kolaborasi
PENTAKSIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Drama
Tugasan
Projek
REFLEKSI

___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan.
___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:

Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas

Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum


Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit

Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KELAS
1 Merah
KEHADIRAN
____ / 32
TARIKH/ HARI
25.5.2017 (KHAMIS)
MASA
07.15-08.15
TEMA
3Badan Sihat dan Bersih
UNIT
Unit 9 Kebersihan dan Kesihatan
KEMAHIRAN
Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni bahasa Tatabahasa
STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna (menguasai)

4.0 Membaca perkataan. (LBM) konstruk 6

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;
i) bertumpu (Menguasai)

4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK . (LBM)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (menguasai) dapat :


1. Murid dapat membaca dan menghayati cerita pendek yang dibaca.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (LBM) dapat:


1. Mengeja dan membaca sekurang-kurangnya 5 perkataan yang mengandungi suku kata
KVKK+KVK.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


(PdP)

Set Induksi:
1. Murid membaca dialog dengan bimbingan guru.
Murid menguasai Murid belum menguasai
Langkah 1 Langkah 1
1. Murid membaca petikan pemahaman 1. Murid membaca perkataan dalam
dengan bimbingan guru. petikan.
2. Murid membaca soalan pemahaman.
Langkah 2 Langkah 2
1. Murid memahami soalan pemahaman 1. Murid memahami kata tanya.
dan kata tanya. 2. Murid membaca jawapan dengan rakan.
2. Murid mencari jawapan dalam petikan.
Langkah 3 Langkah 3
1. Murid melangkapkan soalan 1. Murid melangkapkan latihan dengan
pemahaman dengan ayat tang lengkap. bimbingan guru.

Penutup
1. Murid-murid mewarnakan gambar.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

Buku teks
Modul
Powerpoint

Internet
Projektor
Model

Radio / TV
Radas
Buku Cerita

Spesimen
Gambar / Cerita
Lain-lain : ________________________
KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kinestatik
Logik Matematik

Naturalis
Visual Ruang
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekitar
Kesihatan dan kebersihan

Bahasa mn nh
Patriotisme
Lain-lain:

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ ABAD 21

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea
Komunikasi

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi
kreativiti

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir
Menyelesai isu

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai
Kolaborasi
PENTAKSIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Drama
Tugasan
Projek
REFLEKSI

___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:

Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas

Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum


Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit

Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________________________/
:
1.
0845 0945 2.
3.
2B

Tarikh: 26 May 2017 Hari: Jumaat


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

0715 -
0815 Sambutan Hari Guru

(1K)

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KELAS
1 Merah
KEHADIRAN
____ / 32
TARIKH/ HARI
26.5.2017 (JUMAAT)
MASA
10.15-11.15
TEMA
3Badan Sihat dan Bersih
UNIT
Unit 9 Kebersihan dan Kesihatan
KEMAHIRAN
Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni bahasa Tatabahasa
STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna (menguasai)

4.0 Membaca perkataan. (LBM) konstruk 6

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;
i) bertumpu (Menguasai)

4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK. (LBM)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (menguasai) dapat :


1. Murid dapat membaca dan menghayati cerita pendek yang dibaca.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid (LBM) dapat:


1. Mengeja dan membaca sekurang-kurangnya 5 perkataan yang mengandungi suku kata
KVKK+KVK.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


(PdP)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Set Induksi:
1. Murid memerhatikan gambar yang ditunjukkan oleh guru.
Murid menguasai Murid belum menguasai
Langkah 1 Langkah 1
1. Guru membimbing murid membentuk 1. Murid membina perkataan berdasarkan
frasa ayat. gambar.
2. Murid membaca frasa ayat dengan
bimbingan guru.
Langkah 2 Langkah 2
1. Murid menggabungkan frasa ayat untuk 1. Murid mengeja dan membaca perkataan
membentuk ayat yang lengkap. yang dibentuk.

Langkah 3 Langkah 3
1. Murid menulis ayat pada buku latihan. 1. Murid menyalin ayat yang dibina ke
dalam buku latihan.
Penutup
1. Murid-murid membaca ayat yang lengkap.

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

Buku teks
Modul
Powerpoint

Internet
Projektor
Model

Radio / TV
Radas
Buku Cerita

Spesimen
Gambar / Cerita
Lain-lain : ________________________
KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kinestatik
Logik Matematik

Naturalis
Visual Ruang
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekitar
Kesihatan dan kebersihan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa mn nh
Patriotisme
Lain-lain:

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ ABAD 21

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea
Komunikasi

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi
kreativiti

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir
Menyelesai isu

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai
Kolaborasi
PENTAKSIRAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian
Kuiz
Lisan
Drama
Tugasan
Projek
REFLEKSI

___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan.
___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

CATATAN
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:

Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas

Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum


Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit

Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________________________