LECTURAS LECTURAS CURSO 2016-2017

3º E 4º 5º E 6º

Despois do longo inverno xa é Cando o reloxo da igrexa daba as
posible sentir o cheiro salgado e seis e media, unha das fiestras do
húmido da praia, a pesar de ha- noveno andar abriuse e un avión
ber tanta xente como para en- de papel amarelo saíu voando. O
cher libros e libros coas súas avión perdeu folgos e estrelouse
historias. Alí cadaquén busca co- nun terrado de flores. Grazas a
mo entreterse durante as longas ese avionciño coñecéronse Lucas e
horas de "tumbing". Hai quen le, Sara, un mozo e unha moza de
quen pasea, quen xoga na area, sexto, que compartían o amor pola
quen olla ao horizonte, quen es- lectura e aos que lles gustaba es-
coita música, quen fala a todas horas polo móbil, cribir, a el historias e a ela poemas. Mais o que lle
quen practica raros deportes con pa, quen toma un puña cara de alegría a Sara eran o debuxo e a pintu-
baño… E hai xente que simplemente observa… ra, que se converterían nun fío máxico para a súa
Ed. Xerais amizade.
Ed. Xerais.
Megumi: unha excepcional caza-
dora de estrelas, unha magnífica Unha historia para ler e para represen-
tiradora e amazona envexable tar. Unha historia que se deixa estonar.
mais, sobre todo, un exemplo de Tan saborosa coma unha laranxa.
dignidade e de ética pois para Ed. Galaxia.
abrazar estes valores, evidente-
mente, non hai idades.
Ed. Xerais
En pleno siglo XXI, la belleza de
BIBLIOTECA
Judith es una niña que vive en
África y sus tradiciones conviven
con la falta de escrúpulos. Y en me-
RATICONTO
Ginebra con su madre Y su dio de este torbellino, dos jóvenes.
abuelo. Mientras se prepara Julen vive con sus padres en Esta-
para participar en un concurso dos Unidos, pero pasa sus vacacio-
de dibujo, el ajedrez se cruza nes en África, donde se ha criado y
en su camino y comienza a afi- donde todavía vive su abuelo. Sin
cionarse. Jugará muchas parti- embargo, este año algo ha cambia-
das, pero una de ellas cambiará do: su amiga de la infancia se ha convertido en una
su vida. belleza masái.
Ed. EDEBÉ. Ed. EDEBÉ. http://bibliotecacoiron.blogspot.com.es/
XA CHEGA LECTURAS LECTURAS
ED. INFANTIL 1º e 2º
O VERÁN !!!

Meus queridiños e miñas queridiñas: Había unha vez un mago cha-
mado Cornelio que tiña un Un día, no bosque, un osiño ato-
circo. En cada función saían pou algo que non vira nunca .- Que
Canto levamos feito este curso ! do seu sombreiro de copa os será esa cousa estraña? –
Canto me disfracei para gozar con obxectos máis abraiantes. Un preguntou. E, con medo, tocouna
día, sentado na herba, que-
vós en cada aventura ! coas súas pequenas e fortes pa-
dou durmido, chegou un paxa- tas.
En agradecemento, aquí vos deixo ro e levou o sombreiro. Cando Hércules Edicións.
unhas suxestións para este verán, Cornelio espertou o sombrei-
ro desaparecera. Non estaba! U-lo sombreiro?
esperando poder recibir algún deses Ed. Xerais. Max é un Tyrannosau-
escritores ou escritoras o próximo rus rex, así que ninguén
se atreve a meterse
curso no noso centro. con el. Pero polas noi-
Como estaba triste, un día
Deséxovos, de todo corazón, que a ratiña Grisela decidiuse a tes cambia o contoo xa
pasedes unhas moi felices vacacións. pintar de cor o seu pelo que Max ten moito me-
gris. Probou varias cores do á escuridade. Farto
Lembrade que eu estarei, coma pero nada lle mudaba o áni- desta situación, Max
sempre, esperando na Biblioteca a mo… decide pedir axuda a
Ed. Kalandraka. todos os dinosauros que coñece, pero parece que
vosa chegada...
ninguén pode solucionar o seu problema. Cando Max
xa está a punto de renderse, a pequena Lea crúzase
Ratibicos con sabor a patio novo!!!!! no seu camiño. Poderá axudarlle Lea?
Un libro creativo en gran Hércules Edicións.
formato para colorear.
Con dibujos originales
que estimulan la creativi- Cuando Ana adoptó a Perico,
dad de los más pequeños. es un precioso álbum ilustrado
Los dibujos de colores que narra la tierna amis-
vibrantes van acompaña- tad entre Ana y Perico, su
dos de textos que harán perro adoptado.
reflexionar a los niños, al Ed. Lobito Bueno.
tiempo que los motivan e
incitan al aprendizaje.
Ed. Timunmas