You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 05-28-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Wniebowstpienie Paskie miao miejsce w czterdziestym dniu od
Zmartwychwstania. Zauwamy, e ten czas 40-u dni by potrzebny Panu Jezusowi, KSIA CHRYSTUSOWCY
aby pozaatwia najtrudniejsze sprawy zwizane z wiar Apostow i przekona ich, ks. Andrzej Malejak
e zmartwychwsta, e yje. Apostoowie zwtpili, stracili nadziej. Tylko On, Pan proboszcz
nieba i ziemi mg ich na nowo wprowadzi w wiat nadziei i wiary. Uczyni to ks. Zygmunt Ostrowski
ukazujc si im i zachcajc ich, aby zobaczyli na Jego ciele lady mki. w. ukasz wikariusz
piknie uja t prawd piszc w Dziejach Apostolskich: "Im te po swojej mce da ks. Robert Wojsaw
wiele dowodw, e yje: ukazywa im si przez czterdzieci dni i mwi o krlestwie wikariusz
Boym. (Dz 1,3)
Z okazji dzisiejszej uroczystoci koniecznie musimy zwrci uwag na ostatnie
sowa Chrystusa skierowane do Apostow: "Dana mi jest wszelka wadza w niebie
i na ziemi. Idcie wic i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w imi Ojca SIOSTRY MISJONARKI
i Syna i Ducha witego. Uczcie je zachowywa wszystko co wam przekazaem. A oto CHRYSTUSA KRLA DLA
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata". (Mt 28, 18-20) POLONII ZAGRANICZNEJ
Czy wierzysz, e Jezus ma wszelk wadz w niebie i na ziemi? Czy przyjmujesz s. Wioletta Kotun
Jego nauk? Czy masz wiadomo, e On, twj Pan jest zawsze z Tob. Czy zdajesz
przeoona
sobie spraw, e wstpi po to do nieba, aby ci tam przygotowa miejsce?
W Fatimie w czasie objawie Matka Najwitsza pokazaa dzieciom pieko, aby im s. Beata Kotun
uwiadomi jak wiele ludzi odrzuca w yciu nauk NIEDZIELNE MSZE W.
Chrystusa. Wizja pieka bya wielkim szokiem dla sobota - 4:00pm
dzieci. Siostra ucja w swoich wspomnieniach
Saturday - 5:30pm
pisze: "Czasami Hiacynta pytaa: Jakie grzechy
ludzie popeniaj, e id do pieka? Nie wiem, by in English
moe, e nie chc chodzi na Msz w. niedziela - 8:00, 9:30,
w niedziel, albo kradn, albo mwi brzydkie 11:15 (z udziaem dzieci),
sowa, albo przeklinaj, albo bluni. I za takie 1:00, 7:00
jedno sowo id do pieka? Pewnie, bo to jest (z udziaem modziey)
grzech. A c by ich to kosztowao, gdyby milczeli
i chodzili do kocioa na Msz w? O jak mi al
tych grzesznikw! O gdybym im moga pokaza
pieko... Kiedy ju podczas swej choroby sza CODZIENNE MSZE W.
w zwyky dzie na Msze w, mwiam jej:
od poniedziaku do soboty
Hiacynto, nie id, jeste chora, dzisiaj nie jest
niedziela. Nie szkodzi, id za grzesznikw, ktrzy o 9:00am;
nie chodz do kocioa w niedziel." od poniedziaku do pitku
W uroczysto Wniebowstpienia Paskiego, o 7:00pm
przez wstawiennictwo witych dzieci z Fatimy,
Hiacynty i Franciszka, pomdl si, aby Chrystus BIURO PARAFIALNE
pomg ci dosta si do nieba. CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Ks. Andrzej Malejak - proboszcz w soboty
10:00am - 2:00pm
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 + Moniak, Tomasz Pelak


1:00 + Tadeusz Sznitka
1:00 + Rozalia Chrobak, Kazimiera Mroszczak
1:00 + Zofia, Tomasz Opyt
SOBOTA - 27 MAJA 2017 1:00 + Jami Lee Wiliams
9:00 + Jan Krok 7:00 + Wadysaw Melen i zmarli z rodziny
4:00 + Eugeniusz Herman - ona z rodzin
5:30 + Krzysztof Wszdyby
WNIEBOWSTPIENIE PASKIE - 28 MAJA 2017
8:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
9:30 - O Boe b. dla czonkw Arcybractwa Serca Jezusa
Konajcego i Matki Boej Bolesnej
11:15 + Franciszka, Eugeniusz Furlepa, Jan Krukowski
1:00 - O Boe b. dla Dawida z okazji urodzin
1:00 - O ask zdrowia dla ks. Sawka
1:00 - O Boe b. dla Augustyna Nytko z okazji 90
urodzin CZYTANIA MSZALNE OD
1:00 - O Boe b. dla Andrzeja Paprzyckiego z okazji NIEDZIELI 28 MAJA 2017
urodzin PONIEDZIAEK - Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33
1:00 - O Boe b. dla nowonarodzonego wnuka Kubusia
- dziadkowie WTOREK - Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a
1:00 + Wojciech Borowski - ona z rodzin RODA - So 3,14-18 Ps: Iz 12 k 1,39-56
1:00 + Marianna, Wacaw Dzioba w 2 rocz. mierci - syn
1:00 + Henry Rogowski - rodz. Kuzia CZWARTEK - Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26
7:00 - W Bogu wiadomej sprawie - A. Puawska PITEK - Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19
PONIEDZIAEK - 29 MAJA 2017
SOBOTA- Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25
9:00 + Eleonor Klay - Anna More
NIEDZIELA - Dz 2,111 Ps 104 1 Kor 12,3b7.1213
WTOREK 30 MAJA 2017
J 20,1923
9:00 + Danuta Zielonka - rodz. Strzelczyk
9:00 + Cecylia Szuliska w dniu urodzin
RODA - 31 MAJA 2017
9:00 - Za Parafian LEKTORZY
9:00 + Ks. Stanisaw Drza - Magdalena Lipicki Sobota/Niedziela 06-04-2017
CZWARTEK - 1 CZERWCA 2017 4:00 - Celina Basta, Barbara Tyra
9:00 + Kazimierz w rocz. mierci i zmarli z rodz. Choma i 5:30 - Jola Lewczuk
Skibiski 8:00 - Anna Szklarska, Iwona Jdrzejczak
9:00 + Roman Stefaniak w rocz. mierci - crka z rodzin 9:30 - A. Karlic, B. Dulemba, A. Marchel
7:00 - O nowe powoania kapaskie i zakonne 11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
PITEK - 2 CZERWCA 2017 1:00 - O. Oko, S. Bis, M. Grot
9:00 + Marianna Cepiska 7:00 - Alex Dulemba, Mikoaj Pal
7:00 - O Boe b. i rozwj duchowy dla Grupy KOLEKTORZY
modlitewnej Sobota/Niedziela 06-04-2017
7:00 - W pewnej intencji Bogu wiadomej dla syna 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 + Maria, Jzef Koodziej 8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
SOBOTA - 3 CZERWCA 2017 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
9:00 + Kazimiera, Czesaw Prus - crka Barbara 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrony
4:00 + Zenon Szymaski - ona 1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
5:30 + Elbieta, Andrzej Czachor 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
ZESANIE DUCHA WITEGO - 4 CZERWCA 2017
SKADKA CSA NA DZIE 13 MAJA 2017
8:00 - O Boe b. dla Mieczysawa Basak z okazji 92 rocz.
urodzin DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
9:30 + Kazimierz Godlewski
11:15 + Janina, Jan Powiera, Elbieta Groszek CSA $52,534.00 $11,809.00 $40,725.00
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca OFIARY Z NIEDZIELI 21 MAJA 2017
1:00 - O Boe b. dla Evan Paprzycki z okazji 10 urodzin BD W NASTPNYM BIULETYNIE
- babcia Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Dzi przeywamy uroczysto Wniebowstpienia Aby chrzecijanie w Afryce dawali
Paskiego. W Kociele jest obchodzona ju od V wieku. profetyczne wiadectwo pojednania,
Chrystus Pan, zanim opuci ziemi, powiedzia do sprawiedliwoci i pokoju, naladujc
Apostow: A Ja, gdy zostan nad ziemi wywyszony, Jezusa miosiernego.
przycign wszystkich do siebie (J 12,32). Tumaczy im,
e Jego odejcie jest potrzebne, aby mg zesa Ducha
Pocieszyciela. Po zoonej z samego siebie Ofierze WAKACYJNE ZMIANY
Nowego i Wiecznego Przymierza wszed do chway Ojca, OD 29 MAJA
aby wstawia si za nami, aby przygotowa nam miejsce.
Wpatrujemy si w gr, kadego dnia podamy za Nim, MSZE W. od poniedziaku
obieramy ten wanie kierunek, kroczc po ziemskich do czwartku
drogach wiary. Moc do tej wdrwki czerpiemy z samego godz. 9:00 rano,
Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwag i siy pitek - godz. 9:00am; 7:00pm
z Ducha witego, ktry nieustannie nas wspiera soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
i pociesza. BIURO PARAFIALNE
W rod, 31 maja, bdziemy przeywa wito od poniedziaku do pitku
Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny. Ona jest od 10:00 rano do 2:00 po
wityni Ducha witego od chwili zwiastowania poudniu,
i niesie Go innym, jak swojej krewnej Elbiecie, w soboty od 10:00 do 12:00
podczas nawiedzenia, aby mg si dalej rozlewa na cae
stworzenie. My przez chrzest rwnie jestemy
zobowizani do niesienia wiatu dobrej nowiny PIERWSZY CZWARTEK MIESICA
o zbawieniu. Niech to wito pobudzi nas do wikszej W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesica
gorliwoci apostolskiej. dzie, w ktrym modlimy si o powoania kapaskie
W tym tygodniu w najbliszy czwartek i zakonne. Zapraszamy na Msz w. o godz. 7:00pm
rozpoczynamy czerwiec, miesic powicony Sercu Pana i adoracj Najwitszego Sakramentu
Jezusa. W naszym kociele codziennie 15 minut przed
kad Msz w. w tygodniu bdziemy sprawowali I PITEK MIESICA
naboestwa czerwcowe, podczas ktrych piewamy W tym tygodniu 2 czerwca przypada
Litani do Serca Pana Jezusa. Licznie uczszczajmy na te I pitek miesica.
naboestwa, aby wynagrodzi Panu Bogu wszystkie
Caodobowa Adoracja Najwitszego
nasze grzechy i nieprawoci.
W przysz niedziel, 4 czerwca, przypada uroczysto Sakramentu od Mszy w. porannej w
Zesania Ducha witego, tak zwane Zielone witki. pitek do Mszy w. porannej w sobot
Warto te pamita, e niedziela ta koczy okres Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Wielkanocy i e to ostatni moment, aby zadouczyni Okazja do spowiedzi witej
przykazaniu kocielnemu nakazujcemu spowied pierwszopitkowej rano od godz.
i Komuni w. wielkanocn. 8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln

I SOBOTA MIESICA
3 czerwca z okazji pierwszej soboty miesica
powiconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy
na piewanie godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy
witej na raniec.

WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH


W niedziel 4 czerwca po Mszy w. o godz. 1:00pm.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI WITEJ W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


Zapraszamy na pielgrzymk do Ziemi witej pod 29 V w. Urszula Ledchowska (1865-1939), zaoycielka
duchowym przewodnictwem naszego byego wikarego ks. Zgromadzenia Sistr Urszulanek Serca Jezusa Konajcego,
Tomasza Ludwickiego. Termin pielgrzymki 18-27 zwanych urszulankami szarymi, z domem macierzystym w
padziernik. Miejsca zwiedzania: Betlejem, Kana
Pniewach, wielka wychowawczyni i opiekunka modziey
Galilejska, Kafarnaum, Jerozolima, Golgota, gra Tabor,
Morze Martwe, rzeka Jordan czyli tam gdzie s korzenie 1 VI w. Justyn (165), mczennik, najwikszy apologeta
naszej wiary i religii. Uwaga istnieje moliwo pobytu w chrzecijaski II wieku, ktry zgin za wiar podczas
Polsce na Wszystkich witych praktycznie w kosztach przeladowa za cesarza Marka Aureliusza
pielgrzymki. Informacje i zapisy pod numerem: 3 VI w. Karol Lwanga i jego towarzysze (1886), mczennicy
248 707 0577 (Jarek) ; 248 3961370 ( Bogdan) z Ugandy w Afryce, ktrzy rwnie oddali ycie dla Chrystusa
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NOWY BOGOSAWIONY NASZYM MODLITWOM POLECAMY


Bdziemy mie w Kociele nowego bogosawionego, Ojca Solanus CHORYCH I CIERPICYCH
Casey, OFM Cap., ze Zgromadzenia Ojcw Kapucynw, ktry Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
wiekszo swego ycia kapaskiego spdzi w Detroit. Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
To bya wspaniaa wiadomo dla nas, mieszkacw Archidiecezji Maria Roek, Helena Kimler, Barbara Grudka, Eleonora,
Teresa Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski,
Detroit i wsplnoty Ojcw Kapucynw. 4 maja 2017 r. Ojciec w.
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W,
Franciszek zatwierdzi cud do beatyfikacji ksidza Solanus Casey Marek N, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga
i podpisa dekret beatyfikacyjny. Bdzie on drugim mczyzn Kondracka, Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski,
urodzonym w Ameryce, ktry zostanie ogoszonym bogosawionym Lidia Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw
Kocioa Katolickiego. Nowy bogosawiony nie zaoy adnego Basak, Dorota Kuniec, Jzefa Chrzan, Halina Konwiak,
zgromadzenia zakonnego, nie wybudowa adnego kocioa, ani Roma Muszyska, Izabella, Pawe Kuniec, ks. Sawek,
klasztoru, nie napisa teologicznych dzie. Ks. Arcybiskup Allan ks. Jzef, Maria, Elbieta, Urszula Derecka, Sawomir
Vigneron powiedzia na konferencji prasowej, e beatyfikacja Ojca Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
Solanusa jest wielk ask dla Kocioa w Archidiecezji Detroit. i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
Ojciec Solanus jest inspiracj dla nas Katolikw i przykadem jak rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
moc Boej aski przemienia ycie czowieka. Ojciec Solanus urodzi
si w Oak Grove, w stanie Wisconsin w 1870 roku, ale wiekszo
swojego dorosego ycia i kapaskiej posugi spdzi w Detroit,
trosczc si o chorych, biednych i zagubionych. Tysice ludzi
przychodzio do niego po porad i pomoc, do klasztoru w.
Bonawentury na ulicy Elliot, gdzie by portierem, czuwajc na furcie
klasztornej. Setki ludzi, a moe nawet tysice skadao wiadectwa
05.28 - 06.04 06.04 - 06.11
ask jakie otrzymali za wstawiennictwem jego modlitwy za jego
Rodzina Rodzina
ycia i potem po mierci. Ojciec w. Franciszek zatwierdzi cud do
Wilkiewicz Kopczyski
beatyfikacji O.Solanusa. Cud dotyczy kobiety, ktra miaa
genetyczn i nieuleczaln chorob skry. Przybya ona odwiedzi
swoich znajomych w Detroit. W czasie modlitwy za swoich
znajomych przy grobie O. Solanusa poczua wewntrzny gos, aby ZAPROSZENIE DO PRZYJCIA MATKI BOEJ
pomodlia si nie tylko za znajomych, ale take za siebie. Zostaa Ju od ponad 2 lat obraz Matki Boej pielgrzymuje po
natychmiast uzdrowiona i jej cudowne uzdrowienie zostao domach naszych rodzin. Zapraszamy te rodziny, ktre
potwierdzone przez lekarzy z jej kraju, z Detroit i z Watykanu. Co jeszcze nie odpowiedziay na zaproszenie Maryi.
jest jeszcze ciekawe, O. Solanus sam cierpia na chorob skry, Od lipca s wolne terminy. Mona si zapisa
ktra bya przyczyn jego mierci w 1957 r. w zakrystii.
Prowincja Ojcw Kapucynw O. Michel Sullivan powiedzial,
e O. Solanus y Ewangeli miosierdzia. Znany ze swojej prostoty KALENDARIUM PARAFII
i wspczucia pocign tysice ludzi do Boga i zawsze ich uczy, 10/11 czerwca - Festiwal Parafialny
e Bogu trzeba za wszystko dzikowa. Jestemy przepenieni 15 czerwca - Boe Ciao
radoci z wiadomoci o beatyfikacji O. Solanusa.
Drodzy Parafianie - zachecam was do odwiedzenia grobu Ojca UROCZYSTO BOEGO CIAA
Solanusa i pomodlenia si przez jego wstawiennictwa o potrzebne W czwartek 15 czerwca po Mszy w.
aski. 1780 Mount Elliott, Detroit 313-579-2100 o godz. 7:00 pm wyruszy procesja do
Ks. Andrzej Maslejak,SChr proboszcz czterech otarzy. Prosimy o przygotowanie
otarzy nastpujce grupy:
I otarz Rycerze Kolumba,
ZAPISY NA KATECHEZ 2017/2018 II otarz Dunajec,
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu dzieci na lekcje religii III otarz ZHP,
IV otarz - Grupa Modlitewna.
na nastpny rok. Przypominamy rodzicom, e kadego roku na
Dzieci Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie
nowo naley wypeni kwestionariusz. w strojach, dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do
niesienia symboli eucharystycznych, pozostae grupy
MSZA WITA GRADUACYJNA parafialne o przyjcie w strojach galowych.
Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w
tym roku kocz nauk w High School, College lub W MEMORIAL DAY
na Uniwersytetach odprawiona zostanie w BIURO PARAFIALNE JEST ZAMKNIT
niedziel 18 czerwca o godz. 11:15am. Osoby
te prosimy o przyjcie na Msz w. w uroczystych strojach ZAPROSZENIE NA PIEROGI PALOOZA II
z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona Polish American Congress zaprasza na Pierogi
i nazwiska zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w Palooza II w pitek 2 czerwca w godz. 4:00pm-12:00am
biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym lub zakrystii w domu zwizkowym przy 10211 Conant, Hamtramck,
do 11 czerwca. MI 48212
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY LOTERIA FESTIWALOWA


Festiwal Parafialny odbdzie si w sobot i niedziel 10 i 11 Z okazji Festiwalu organizujemy du loteri
czerwca 2017 roku. W sobot Festiwal trwa bdzie od 2:00- z atrakcyjnymi nagrodami.
10:00pm, a w niedziel od godziny 12:00-8:00 pm. W tym I nagroda - $1,000.00
roku odpowiedzialnymi za przygotowanie Festiwalu s: II nagroda - $500.00
III nagroda tablety (3 nagrody)
Mariusz Szrek (248)909-9119), Kady z was, Drodzy Parafianie, otrzyma 10 biletw
Urszula Czachor (586) 615-6482, w cenie po $2.00 za bilet. Prosimy o zakupienie
Marcin Zajc (586) 383-1148) biletw loteryjnych i przesanie ich poczt do parafii,
Pawe Rakowiecki (586) 382-7146. lub przyniesienie do biura parafialnego, albo zoenie
na tac w kociele.
Zapraszamy do poparcia, do wczenia si i do zaangaowania DOCHD Z FESTIWALU PRZEZNACZONY
w to dzieo. Prosimy o przynoszenie ksiek i rzeczy na pchli JEST NA RENOWACJ WNTRZA NASZEGO
targ oraz wody w maych butelkach i napoje gazowane w KOCIOA.
puszkach. Stoiska mona ju rezerwowa w biurze Niech tegoroczny Festiwal, na ktry z caego serca
parafialnym. serdecznie zapraszamy stanie si okazj do
pogbienia wzajemnej i braterskiej wizi.
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja: CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
do soboty(9:00am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN
formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
W rod o godz. 6:40pm przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am dzieci w klasach II i III
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek W I pitek miesica od godz. 6:00pm
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
NABOESTWA FATIMSKIE nagych o kadej porze
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu i przygotowa potrzebne papiery.
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm
CHRYSTUSOWCW
RORATY
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like