You are on page 1of 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI


PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀNH ĐIỆN TỬ


Đồng Nai, Ngày 21 tháng tư 2007
Thứ Phòng Buổi Khoa Hệ Số Môn Học Giảng Viên Học vị Máy Số tiết Lý Thực Tiết/ Bắt đầu Kết thúc Ghi chú
chiếu
SV thuyết hành Buổi
05CDT01
2 209 S DT CD 44 TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CN NGUYỄN VĂN CHÂU THS x 45 45 0 4 05/03 11/06
2 P.TH Điện 1 C DT CD 44 T.TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRẦN DŨNG THS 0 60 0 60 4 12/03 11/06
3 P.CNTT2 S DT CD 44 KỸ THUẬT PLC CB (TH) LÊ TẤN ĐỜI THS x 60 0 30 3 06/03 12/06
3 P.CNTT1 C DT CD 44 VẼ KỸ THUẬT - AUTOCAD (TH) LÊ VĂN CA KS 0 60 0 30 0 27/3 00/01
4 209 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRẦN DŨNG THS x 45 45 0 4 14/03 26/05
4 P.TH Điện 1 C DT CD 44 TT ĐO LƯỜNG ĐIỆN & TB ĐO NGUYỄN MINH CHÂU THS 0 60 0 60 4 14/03 13/06
5 104-105 S CB CD 44 TƯ TƯỞNG HCM BÙI QUANG XUÂN THS 0 30 30 0 4 15/03 01/06
5 307 C DT CD 44 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG BÙI VĂN TRÍ THS X 45 45 0 4 15/03 01/06
6 P.TH Điện 1 S DT CD 44 TT ĐO LƯỜNG ĐIỆN & TB ĐO NGUYỄN MINH CHÂU THS x 60 0 60 4 16/03 14/07
6 G.Đường 1 C CB CD 44 LỊCH SỬ ĐẢNG TRẦN THỊ LỢI CN 0 45 45 0 4 16/03 01/06
7 G.Đường 1 S CB CD 44 CHỦ NGHĨA XH KHOA HỌC NGUYỂN HỒNG QUÁN THS 0 45 45 0 4 17/03 02/06
7 209 C DT CD 44 ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN CAO HỮU HOA THS x 30 30 0 4 10/03 26/04
06CDT01
2 Sân tập S CB CD 44 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 16/4 00/01
3 210 S DT CD 44 VẼ ĐIỆN ĐINH CÔNG SANG KS 0 30 30 0 4 13/3 1/5
3 P.CNTT2 T DT CD 44 ORCAD VÀ CHẾ TẠO MẠCH IN NGUYỄN BÁ THUẬN KS X 90 30 60 4 12/3 6/8
4 108-109 S DT CD 44 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH LÊ VĂN ĐỒNG THS 0 60 60 0 4 14/3 8/5
4 208 C CB CD 44 ANH VĂN II PHẠM MAI ĐIỆP CN 0 75 75 0 4 12/3 9/7
5 104-105 C DT CD 44 CƠ ỨNG DỤNG HỒ VĂN PHONG KS 0 45 45 0 4 15/03 31/05
6 308 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CB TRỊNH THỊ MỸ HIỀN KS 0 45 45 0 4 16/03 01/06
7 204-205 S CB CD 44 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỒNG XUÂN THỌ TS 0 30 30 0 4 17/03 05/05
7 208 C DT CD 44 MẠCH ĐIỆN TRẦN DŨNG THS X 60 60 0 4 17/3 23/6
06CDT02
2 Sân tập S CB CD 44 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 16/4 00/01
2 209 C CB CD 44 ANH VĂN II PHAN TRẦN QUANG MINH CN 0 75 75 0 4 15/03 14/07
3 308 S CB CD 44 ANH VĂN II PHAN TRẦN QUANG MINH CN 0 75 75 0 4 15/03 14/07
3 211 C DT CD 44 VẼ ĐIỆN ĐINH CÔNG SANG KS 0 30 30 0 4 13/03 07/05
4 108-109 S DT CD 44 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH LÊ VĂN ĐỒNG THS 0 60 60 0 4 14/03 20/06
5 104-105 C DT CD 44 CƠ ỨNG DỤNG HỒ VĂN PHONG KS 0 45 45 0 4 15/03 31/05
5 P.CNTT2 T DT CD 44 ORCAD VÀ CHẾ TẠO MẠCH IN NGUYỄN BÁ THUẬN KS X 90 30 60 4 14/03 15/08
6 308 C DT CD 44 ĐIỆN TỬ CB TRỊNH THỊ MỸ HIỀN KS 0 45 45 0 4 16/03 01/06
7 308 S DT CD 44 MẠCH ĐIỆN TRẦN DŨNG THS X 60 60 0 4 17/03 19/06
7 G.Đường 1 C CB CD 44 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỒNG XUÂN THỌ TS 0 30 30 0 4 17/03 05/05

LỚP TRUNG CẤP

06TDT01
2 311 S DT CD 44 KỸ THUẬT SỐ BÙI VĂN TRÍ KS X 75 45 30 4 6/3 10/07
2 311 C DT CD 44 KỸ THUẬT SỐ BÙI VĂN TRÍ KS X 75 45 30 4 6/3 10/07
3 307 S DT CD 44 ANH VĂN NÂNG CAO NGUYỄN NGỌC THỨC CN 0 60 60 0 4 6/3 12/06
4 307 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN TRỊNH THỊ MỸ HIỀN KS 0 75 45 30 4 7/3 11/07
5 307 S DT CD 44 MÁY ĐIỆN NGUYỄN CÔNG SANG KS 0 60 60 0 4 8/3 14/06
6 307 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MAI THỊ BÍCH VÂN KS 0 75 45 30 4 09/03 11/07
6 307 C DT CD 44 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MAI THỊ BÍCH VÂN KS 0 75 45 30 4 09/03 23/5
7 P.TH Điện 2 C DT CD 44 THỰC TẬP LẮP ĐẶT ĐIỆN ĐINH CÔNG SANG KS 0 60 0 60 5 09/03 13/07
06TDC01
2 311 S DT CD 44 KỸ THUẬT SỐ BÙI VĂN TRÍ KS X 75 45 30 4 06/03 22/05
2 311 C DT CD 44 KỸ THUẬT SỐ BÙI VĂN TRÍ KS X 75 45 30 4 06/03 22/05
4 306 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN TRỊNH THỊ MỸ HIỀN KS 0 75 45 30 4 07/03 10/07
5 P.TH Điện 2 C DT CD 44 THỰC TẬP LẮP ĐẶT ĐIỆN ĐINH CÔNG SANG KS 0 60 0 60 5 06/03 11/07
6 307 S DT CD 44 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MAI THỊ BÍCH VÂN KS 0 75 45 30 4 09/03 11/07
6 307 C DT CD 44 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MAI THỊ BÍCH VÂN KS 0 75 45 30 4 09/03 13/07
7 306 S DT CD 44 ANH VĂN NÂNG CAO NGUYỄN NGỌC THỨC CN 0 60 60 0 4 10/03 16/06

Rate