You are on page 1of 3

VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

Bachelor of Architecture
Sr.No ID.No. Enrolmentno Student Name Hindi Name
1 13232 BA11ARC001 BATTI ABHISHEK MAHETULAL
2 13229 BA11ARC002 ABINASH MALLICK
3 13238 BA11ARC003 AISHWARYA SHANKAR
4 13230 BA11ARC004 SALVE ANAND VIKAS
5 13237 BA11ARC005 THATTE ANUSHREE PRASANNA
6 13253 BA11ARC006 ASHISH VIJAY CHOUDHARI
7 13249 BA11ARC007 CHOUDHARI AKSHAY SUDHAKAR
8 13244 BA11ARC008 DEOTALE APURVA DNYANESHWAR
9 13867 BA11ARC009 DEVANSHU MARWAH
10 13256 BA11ARC010 SHINDE DEVENDRA BABASAHEB
11 13490 BA11ARC011 DHERE KULDIP DEORAO
12 13245 BA11ARC012 DHIRAJ JASUTKAR
13 13259 BA11ARC013 DHURVE UTKARSHA PRAMOD
14 13211 BA11ARC014 DIXIT RISHIKESH PRASHANT
15 13242 BA11ARC015 GOHOKAR KAUSTUBH VIJAY
16 13226 BA11ARC016 GUNDU HARIKRISHNA
17 13234 BA11ARC018 NASHINE KARAN DEEPAK
18 13254 BA11ARC019 GHARDE KSHITIJ GHANSHYAM
19 13220 BA11ARC020 KUMAR AKSHAY DEEP
20 13474 BA11ARC021 MADHAWA VINOD NAVKAR
21 13255 BA11ARC022 MANE BHUSHAN RAVINDRA
22 13218 BA11ARC023 MANNEM BHARATH SAI
23 13257 BA11ARC024 MANOHARE MANISH PURUSHOTTAM
24 13228 BA11ARC025 MANOJ PANDURANG TELTUMBADE
25 13486 BA11ARC026 MAUTIK GANVIR
26 13489 BA11ARC027 MIJONG RIPUK
27 13479 BA11ARC028 MISTRY SAVAI BHAVARLAL
28 13866 BA11ARC029 MOHIT CHHAJER
29 13485 BA11ARC030 NAIK APURVA VINOD
30 13223 BA11ARC031 NALAT SHUBHAM DILIPRAO
31 13481 BA11ARC032 NARENDRAN H NAIR
32 13941 BA11ARC033 FERNANDES NIKITA EDWIN
33 13243 BA11ARC034 NIVEDITA MEHROTRA
34 13216 BA11ARC035 PRAVASITH KUMAR CHINTHOJU
35 13487 BA11ARC036 PRITHVIRAJ PRADEEP KOLHE
36 13233 BA11ARC037 PRIYANKA HANSDA
37 13873 BA11ARC038 RAZA ASSISUDEEN RAJESH
38 13240 BA11ARC039 KHATKE ROHIL RAJESH

All above candidates are requested to please check their name in Hindi/ Devnagari script. Discrepancy if any may kindly
informed to Exam Section or email to asst_registrar@vnit.ac.in. immediately on or before 20th May 2016.
Sr.No ID.No. Enrolmentno Student Name Hindi Name
39 13246 BA11ARC040 S NIRMAL BHARATWAJ
40 13221 BA11ARC041 SAI GAUTHAM KUMAR GUJJULA
41 13241 BA11ARC042 SANA PEER MOHAMED
42 13944 BA11ARC043 SARAGE DEWSHREE PRAKASH
43 13215 BA11ARC044 NASHINE SHASHANK SUKUMAR
44 13214 BA11ARC045 SHASTRY KETAKI CHANDRASHEKHAR
45 13250 BA11ARC046 SHENDAGE MANJIREE RAJENDRAKUMAR
46 13227 BA11ARC047 SHIVANI RAJENDRA VIBHUTE
47 13251 BA11ARC048 SHIWANKAR KIRAN CHAITANYESHWAR
48 13217 BA11ARC049 SHWETA MURALI KRISHNAN
49 13869 BA11ARC050 KRISHNA SIRUGUDI
50 13247 BA11ARC051 SOUMYA VISHWAKARMA
51 13213 BA11ARC052 SURABHI SHAKKARWAR
52 13483 BA11ARC053 SURVE SAYALI JAGDISHPRAKASH
53 13477 BA11ARC054 SYED AZHAR AKHTAR
54 13943 BA11ARC055 BHATTACHARJEE TANUSHREE ASHOKRANJAN
55 13868 BA11ARC056 TANVI CHATURVEDI

56 13942 BA11ARC057 SUNELWALA TASNEEM SHABBIR
57 13258 BA11ARC059 UIKEY SUJAY RAMESH
58 13219 BA11ARC060 VINEET KAPASHI
59 13248 BA11ARC061 WAKODE NIKHIL GOPALRAO
60 13222 BA11ARC062 YOGESH SINGHMAR
61 13736 BA11ARC063 MONICA AMRUT MARATHEY
62 13737 BA11ARC064 SANJANA KULKARNI

M.Tech. IN URBAN PLANNING


Sr.No ID.No. Enrolmentno Student Name Hindi Name
1 17597 MT14UPL001 ABHISHEK DAS
2 17520 MT14UPL003 APURWA KAHALKAR
3 16819 MT14UPL004 ATHIRA THAMBI
4 16828 MT14UPL005 BANSOD BHAVANA BHIMRAO
5 17517 MT14UPL006 GINJUPALLY SNIGDHA
6 17579 MT14UPL007 GOPAGONIWAR SACHIN VENKATNARAYAN
7 16878 MT14UPL008 KAMBLE SAMUDRAGUPTA SHIVAJI
8 16873 MT14UPL009 KARLAPALEM NARASIMHA DEEPAK SARMA
9 17598 MT14UPL010 KATILA JAMIR
10 16617 MT14UPL011 NIRMALE SANGRAM KRISHNA
11 16809 MT14UPL012 RAJANKUMAR MULCHAND GAJBHIYE
12 17555 MT14UPL014 SAGAR KISHORRAO MOGRE
13 16579 MT14UPL015 SAGAR PATNI
14 17543 MT14UPL016 SIMNA SUBRAMANIAN

All above candidates are requested to please check their name in Hindi/ Devnagari script. Discrepancy if any may kindly
informed to Exam Section or email to asst_registrar@vnit.ac.in. immediately on or before 20th May 2016.
Sr.No ID.No. Enrolmentno Student Name Hindi Name
15 17538 MT14UPL017 SREEKUMAR V J NAMBOODIRIPAD
16 17508 MT14UPL018 SWAROOPA RANI SUNKARI
17 16720 MT14UPL019 VIBHAS SUKHWANI
18 17562 MT14UPL020 YALAVEE PRASHANT KULKARNI

All above candidates are requested to please check their name in Hindi/ Devnagari script. Discrepancy if any may kindly
informed to Exam Section or email to asst_registrar@vnit.ac.in. immediately on or before 20th May 2016.